Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2012. 32. årgang"

Transkript

1 Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar årgang

2 Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Klubbladet Dæmningen udkommer: 1. januar, 1. april og 1. oktober Deadline for artikler, foto m.m. senest 14 dage før udgivelsesdato. Skipperbænken Aktivitetsliste Bestyrelsesmøder Bankospil Safari i Sydafrika Generalforsamling Hyggeaften for mænd Lystbådforsikringer Gule ærter Fælles tur til Tyskland Bådoptagning Oprensning af havnen Standerhejsning / søsætning. 19 Redningsveste og børn Redaktør Hans Lund Bøgevej 10, Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf / Tekst kan også sendes på Print: Grafikom a/s Forsidefoto: Palle Tørnqvist og Jon Hald 2 TOREBY SEJLKLUB

3 Formanden har ordet Endnu et år er gået. Jeg håber, at I alle har haft en glædelig jul, og at I er kommet godt ind i det nye år. Den 28., 29. og den 30. oktober fik vi vores både på land. Optagningen forløb planmæssigt, og igen har vi denne vinter ca. 110 både stående på land i Toreby Sejlklub. Arbejdet med den planlagte uddybning af havnebassinet i Toreby Sejlklub er nu gået i gang. Mandag den 5. december 2011 gik firmaet HH-Enterprise igang med oprensningsarbejdet. Vi skal i alt have fjernet 5000 kubikmeter bundmateriale, som alt sammen skal fragtes ud på klapgrunden øst for Femø. Bundforholdene ændrer sig hele tiden, og langsomt bliver vores havn igen fyldt med bundslam, men vi håber, at vi denne gang opnår en vanddybde i indsejlingen og i hele havnebassinet, som er tilstrækkelig nok til, at vi alle i de kommende mange år kan sejle til og fra vores respektive pladser i Toreby Sejlklub uden risiko for at gå på grund. I november måned gik arbejdet med kloakeringen ligeledes i gang. Som tidligere nævnt bliver Toreby Sejlklub nu tilsluttet det offentlige kloaksystem, hvorefter den gamle opsamlingstank på nordsiden af klubhuset bliver sløjfet. Vi mener, at det er en rigtig og fornuftig beslutning, som vi har taget, idet vi frygter, at vi om ganske få år alligevel ville blive tvunget til at nedlægge den eksisterende opsamlingstank, ligesom udgifterne til tømning af tanken med slamsuger de senere år er steget voldsomt. Når dette indlæg læses, skulle begge de to nævnte store projekter gerne være udført på tilfredsstillende måde. De samlede udgifter til disse to store opgaver beløber sig til ca. kr Det er mange penge, men samtidig skal man tænke på, at det er nødvendig anlægsudgifter, som vi ikke får ekstraordinære udgifter til i de kommende mange år. Samtidig er det omkostninger, som vi har været forberedt på ville komme, hvorfor vi igennem årene har lagt penge til side, således at vi er i stand til at betale de to regninger kontant uden at dræne kassebeholdningen helt. Den gode økonomi, som vi har i Toreby Sejlklub, betyder, at vi allerede til foråret vil gå i gang med det næste store projekt, som er udskiftning af el. installationerne på broerne. Vi håber, at dette arbejde kan være udført, inden søsætningen af bådene i april måned. Jeg håber, at vi kommer igennem vinteren uden skader på vores broer, fortøjningspæle og vores anlæg i øvrigt, og at der forude venter en sommer med lidt bedre sejlervejr end i Sejlsæsonen i 2012 indledes med standerhejsning lørdag den 14. april og søsætning af bådene den 20. og 21. april. Husk at møde op til generalforsamlingen fredag den 28. februar Til sidst vil jeg gerne ønske Jer alle et rigtig godt Nytår Jan Krastrup Formand TOREBY SEJLKLUB 3

4 SKIPPERBÆNKEN KØB- SALG- BYTTE Grevinden sælges: Kan ses efter aftale - Kom med et bud! Roblon Ankerline med blyindlæg 30 meter x 14 mm Masnedø nypris: 1725,- Sælges for kr. 700,- 20 meter Polyester tov hvid 20 mm nypris 49 kr./m = 980,- Sælges for 250,- 8 kg paraplyanker nypris kr. 179,- Sælges for 75,- 6 kg paraplyanker ny pris 139,- Sælges for 75,- Henvendelse: Vagn Mortensen / Grevinden Pontoppidansgade Nykøbing F. Tlf.: HUSK det nu det er så vigtigt! Har du ændret adresse? Har du solgt båden? Har du købt anden båd? så meddel det til kassereren! så meddel det til kassereren! så meddel det til kassereren! Tager du selv båden op? så meddel det til kassereren! Søsætter du selv båden? så meddel det til kassereren! Lader du båden blive på vinterplads i sommer? så meddel det til kassereren! Alle ovenstående ændringer skal som sagt meddeles til kassereren, for kun kassereren har det digitalt på computer. Hvis man generelt ændrer i oplysninger vedrørende medlemsforholdet, så er det vigtigt at give besked også for at være sikker på at modtage rigtige opkrævninger og bladet på den rigtige adresse. 4 TOREBY SEJLKLUB

5 Aktivitetskalender 2012 Torsdag 12. jan. kl Stort bankospil Torsdag 19. jan. kl Foto-safari i Sydafrika m.m. Torsdag 26. jan. kl Hyggeaften og mad for mænd Fredag 10. febr. kl Gule ærter m.m. Tirsdag 28. febr. kl Ordinær generalforsamling Torsdag 8. marts kl Fællesmøde ang. bådforsikringer Fredag 16. marts kl Hyggeaften, mænd + damer Lørdag 14. april kl Standerhejsning Fredag 20. april kl Søsætning Lørdag 21. april kl Søsætning Alle møder m.m. foregår i klubhuset Ret til ændringer forbeholdes TOREBY SEJLKLUB 5

6 Bestyrelsesmøde 26. september 2011 Afbud: Kjeld 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Jan Krastrup og Arne Reitz-Hansen repræsenterede Toreby Sejlklub ved Motorbådsklubben Guldborgsunds 75 års jubilæum lørdag den 24. sept Der er blevet beskåret buske og træer langs Dæmningen. Uddybning af havnen forventes at gå i gang ca. 1. december Claus Kildegaard har på vegne af Vikingen forespurgt, om det er muligt mod behørig betaling at leje vores ramslag, når man i Nykøbing F. lystbådehavn har behov for at ramme fortøjningspæle. I Vikingen har man medlemmer, der er i stand til at betjene ramslaget. Bestyrelsen besluttede, at Finn Jørgensen skal tages med på råd, inden der tages endelig beslutning vedr. udlån af klubbens ramslag. Videoovervågning af området ved TS er nu på plads og i orden, men alle har alligevel selv ansvaret for at sine ejendele. Der har været et meget positivt møde med forsikringsselskabet Codan, der har udarbejdet og fremsendt et forslag over de forsikringer, som vi bør have. Niller og Jan gennemgår materialet, hvorefter der tages stilling til, hvilke forsikringer vi skal have i TS. Der er holdt møde og vi har fået et tilbud fra entreprenør Peter Petersen angående kloakering af TS området. Prisen lød på kr. incl. moms. Bestyrelsen har vedtaget at der sættes gang i ny kloakering. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: kr. + de korte skibskreditobligationer på kr. Har fået svar fra Guldborgsund Forsyning, angående vor indsigelse om den stigende slamafgift, men svaret er desværre negativt. Der er nu monteret nye nummerskilte på alle broer. Fra januar 2012 kommer der nye opkrævningstidspunkter. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Henrik: El-stik på toiletter og i baderum er nu opsat, ligeledes lys i brusekabine. Der er indhentet overslag på nye el-standere (A: 4 stk. B: 8 stk. C: 6 stk) Komplet anlæg m. kabler m.m kr. excl. moms. Bestyrelsen har vedtaget at udskyde arbejdet til efter nytår. Jon: Broen ved fiskerne er ved at være i meget dårlig stand (rådnet). Bestyrelsen afventer et overslag på reparation af broen. Hans: Der ryddes op i masteskuret inden vinteren. Herefter skal alle master m.m. være forsynet med navn. Skipperbænken vil også blive etableret på TS hjemmeside. Næste møde: kl TOREBY SEJLKLUB Referat: Hans

7 Bestyrelsesmøde 25. oktober Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Udbygningen af fiskernes redskabsskure er nu blevet godkendt af myndighederne. Vi forventer at arbejdet med uddybningen af vores havnebassin påbegyndes umiddelbart efter den 1. december Søfartstyrelsen har givet afslag på Guldborgsund kommunes ansøgning om ændring af åbningstiderne af Guldborgsundbroen. Afslaget er bl.a. begrundet i, at kommunen ikke har været i dialog eller forhandling med farvandets brugere herunder fritidssejlerne. Det forlyder, at Guldborgsund kommune nu har anket Søfartstyrelsens afslag, og at kommunen i den forbindelse finder, at en dialog eller forhandling med fritidssejlerne er formålsløs. Der er sat nyt vindue i den vestlige side af annekset. Der er købt 4 nye foldeborde til klubhuset. TS dory-jolle bliver søsat, således at den evt. kan bruges i forbindelse med uddybningen. Vedr. Vikingens forespørgsel, om fremtidig leje af ramslaget, stilles pt. i bero. Jan og Niller holder nyt møde med Codan, inden den endelige afgørelse, om bedre forsikringer for TS, foreligger. Der søges igen om at få bevilget en hjertestarter fra Trygfonden. Bestyrelsen har vedtaget at entreprenør P. Pedersen kan gå i gang med kloakeringen. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: kr. + de korte skibskreditobligationer på kr. der frigives Seneste større udgifter: Tømning af septiktank: 2.700,- kr. El-stik: 2.200,- kr. Videoovervågning: ,- kr. Foranlediget af forsikringsundersøgelsen foreslåes bl.a., at der burde laves et skilt ved mastekranen, angående dens max. belastningsevne. Dette tages op igen senere. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jon: Videoovervågningen af området fungerer efter hensigten Arne: Arne orienterede om status vedr. den forestående optagning. Der er styr på hvem, der skal på land, og hvor bådene skal anbringes. Hans: Masteskuret er ryddet for effekter uden navn. Næste møde: kl Referat: Hans TOREBY SEJLKLUB 7

8 Bestyrelsesmøde 29. november 2011 Afbud: Arne 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Referat godkendt. 2. Nyt fra formanden. Uddybning af havnebassinet ser nu ud til at være nært forestående. Det ventes at gravearbejdet går i gang i løbet af uge 49. Gravearbejde og kloakering af vort område er nu i fuld gang og ventes afsluttet i indeværende år. Der er p.t. ingen venteliste på bådpladser. Jan og Nillers sidste møde med forsikringsselskabet Codan var positivt, og det betyder, at TS fremover vil have en meget bedre forsikringsdækning end hidtil, men præmierne bliver også en del større. Vi venter på det endelige tilbud, inden der tages en beslutning. Måge-anlægget virker nu igen. Det var blot en sikring der var gået. TS forestående småopgaver bliver løbende revideret. 3. Nyt fra kassereren. Økonomi: kr. inden optagning af både, som beløber sig til kr. samt kvartalsregning fra SEAS på kr. Der er tilgået 4 nye gæstemedlemmer og 2 gæstemedlemmer er i restance. Der er indgået en fastprisaftale med SEAS på det frie el på 44,7 øre pr. kwh. 4. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Henrik: Kom med forslag, om det kunne være aktuelt med et solfangeranlæg. Men da der ikke var helt enighed i bestyrelsen, blev det foreløbigt skrinlagt. Per: Hans: Har fået bevilget pulverslukker og brandtæppe fra Falck til opsætning i TS. Kom med forslag til, om man skulle lave et sanghæfte i TS regi. Der vil i vinterens løb blive arbejdet videre med dette. Næste møde: kl Referat: Hans Stubbekøbing Kran & Transport ApS v/ Henrik Jensen Tuemosevej Stubbekøbing Tlf Mail: 8 TOREBY SEJLKLUB

9 Bankospil 12. januar 2012 Som et nyt indput til vinterens lange mørke aftener, har man i festudvalget arbejdet ihærdigt på, at få et bankospil stablet på benene. Det kan være svært første gang, men festudvalget arbejder benhårdt for at skaffe sponsorgaver. Hvis du har noget, der kan bruges, hører vi gene herom, eller kender du firmaer og lignende, der skulle have lyst til at give en gave, så giv lige et praj til et af festudvalgets medlemmer. Det behøver ikke være kæmpe gaver, gerne mindre og sjove gaver. Bankospillet afholdes torsdag den 12. jan. kl i klubhuset. Mød op og vær med til en rigtig hygge aften. Der kan købes kaffe, kage, øl, vand og vin til rimelige priser, men man er også meget velkommen til selv at medbringe egne drikkevarer. Skulle der blive et lille overskud, vil dette gå ned i festudvalgets kasse til alles bedste. Med festlig hilsen Festudvalget Festudvalgets telefon nr.: Mail.: (det samme som Vagn s) Tlf Tlf TOREBY SEJLKLUB 9

10 Safari i Sydafrika 19. januar 2012 Tag med på en spændende 14 dages-tur i firehjulstrækker i Krüger Nationalpark, Sydafrika. Palle Tørnqvist, Toreby Sejlklub, fortæller og viser torsdag den 19. januar kl lysbilleder med elefanter, giraffer og mange andre dyr i reservatet, der er på størrelse med Jylland syd for Limfjorden. Hvis tiden tillader, er der et hurtigt show med udvalgte billeder fra rejser i Europa, Afrika, Sydamerika og Sydøstasien. Mød op og få nogle glimt fra de varme lande på denne kolde januardag. Det nærmeste vi kom på et væbnet røveri. 10 TOREBY SEJLKLUB

11 Toreby Sejlklubs årlige ordinære generalforsamling afholdes Tirsdag den 28. februar 2012 kl i klubhuset Dagsorden vil blive udsendt i henhold til klubbens vedtægter. Vedtægterne kan også downloades fra Toreby Sejlklubs hjemmeside på: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formandens hjemadresse skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. (dvs. senest den 7. februar 2012 på Humlevænget 1, Sundby, 4800 Nykøbing F.) Bestyrelsen Foto: Palle Tørnqvist OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS - OBS Som noget nyt i klubhuset, så vil samtlige tilmeldingslister fremover ligge i en mappe på køkkenbordet. Det er for at skabe et bedre overblik og for at listerne ikke skal blive væk. Man skal lige kontrollere at man har skrevet sig på diverse lister, da der i efteråret har været et par lister som er forsvundet. Glad og festlig hilsen Festudvalget TOREBY SEJLKLUB 11

12 Hyggeaften for mænd og god mad! Torsdag den 24. november var en rigtig ægte tyskeraften, hvor der blev serveret tysk nationalret Eisbein mit Sauerkraut og øl i store tyske ølkrus, samt et par små skarpe. Som efterret var der lun æblekage med masser af flødeskum. Samtidig med spisningen blev der vist video på storskærm fra Grevinden s tur over Østersøen. Næste kullinariske aftener: Torsdag den 26. januar 2012 kl og igen Fredag den 16. marts 2012 kl denne gang med damer Forløbet på en aften foregår på den måde, at nogle tager sig af madlavningen, andre dækker bord, og andre igen vasker op, alt imens der fortælles løgnehistorier eller hvad hver især har oplevet i løbet af en sejlsæson. Ingredienser til madlavning bliver indkøbt til hver enkelt aften Ole Pyndt står som ansvarlig koordinator. Drikkevarer til eget forbrug medbringes til hver enkelt aften Pris pr. aften er sat til ca. 50,- kr. pr. deltager men kan variere, afhængig af hvad mad vi i fællesskab finder på, der skal serveres. I prisen er indregenet den indkøbte mad, kaffe og kage. Bindende tilmelding til festudvalgsformand Vagn Mortensen på tlf senest 8 dage før hvert arrangement eller skriv dig på tilmeldingslisten som er lagt frem i en mappe i klubhuset. 12 TOREBY SEJLKLUB

13 Lystbådforsikringer 8. marts 2012 få råd og vejledning om lystbådforsikringer Med en lystbådforsikring er du dækket, hvis du kommer til at skade andre personer eller deres ejendele med din båd. Din egen båd er også godt dækket mod skader. Alt dette og meget mere er på programmet når assurandør Leif Christensen, Codan, den 8. marts kl kommer og fortæller om bådforsikringer. Leif er en meget reel fyr, som er rigtig god til at fortælle om de risici der er for os lystsejlere, uden at han prøver at sælge os alle en ny forsikring. Alle medlemmer er velkomne. Bådebyggeren Kim Nielsen Forsikringsskader Ombygninger Reparation Fribordslakering Grænge Skovvej Toreby L Tlf TOREBY SEJLKLUB 13

14 Gule ærter/ pandekager 10. februar 2012 Klubbens årlige vintertradition Vi mødes kl til en rigtig gang gammeldaws gule ærter med flæsk og pølse. Festudvalget dækker bord, kommer med gode hjemmelavede gule ærter og pandekager og brygger kaffe, men i kommer selv med drikkevarerne og det gode humør. Husk at tage en lille ting med, som du selv kan undvære, men som andre måske kan få stor glæde af. Efter festmåltidet afholdes traditionen tro, festlig auktion og det indkomne beløb går ubeskåret til festudvalgets kasse. Bindende tilmeldingsliste ligger i klubhuset i perioden 20. januar til 3. februar og prisen står på listen. Festudvalget Th. Rasmussen Langgade Nykøbing F. Tlf.: TOREBY SEJLKLUB

15 Fælles tur til Tyskland Da flere bådejere har ytret ønske om, en samlet tur over Østersøen, vil der i løbet af foråret blive fremlagt en liste i klubhuset, hvor man uforpligtende kan skrive sig på, hvis man ønsker at deltage i sådan en forlænget weekend tur. Husk generalforsamling 28. februar kl Bom - nøglebrikker Det vil være muligt at købe eller forny nøglebrikker på følgende tidspunkter i 2012: Lørdage kl Alle dage Tage Mikkelsen Onsdage kl april 28. april 19. maj 2. juni 6. juni 20. juni 4. juli 18. juli 1. august 15. august Aktive medlemmer: Elektronisk nøglebrik (depositum): 100 kr. Ikke-medlemmer: Elektronisk nøglebrik (depositum): 100 kr. 1 års adgang: - fra betaling/bestilling: 500 kr. 1 måneds adgang: - fra betaling/bestilling: 200 kr. 1 dags adgang: - fra betaling/bestilling: 60 kr. TOREBY SEJLKLUB 15

16 Bådoptagning - oktober 2011 Bådoptagningen gik uden de store problemer på trods af, at det var meget tåget, både fredag og lørdag; men Arne og hans medhjælpere samt Ole i kranen, havde et rigtig godt samarbejde, så alle bådene kom på plads uden uheld. Søndag blev standeren nedtaget og herefter kunne man gå vinteren i møde. Palle Tørnqvist har sendt Dæmningen disse billeder fra en tåget dag i oktober. 16 TOREBY SEJLKLUB

17 TOREBY SEJLKLUB 17

18 Oprensning og uddybningen af Havnen Som formanden skriver i sit forord, er der nu endelig kommet gang i uddybning og oprensning af havnebassinet. HH Enterprice er lige ankommet med deres uddybningsfartøj, og inden man går i gang med gravearbejdet, får et par medlemmer af bestyrelsen en priefing. Forhåbentlig er arbejdet afsluttet inden dette blad udkommer, hvis ikke vejret driller alt for meget. Foto: Jon Hald 18 TOREBY SEJLKLUB

19 Sejlersæsonen indledes Lørdag 14. april 2012 kl med standerhejsning ved klubhuset. Festudvalget vil efter standerhejsningen byde på en lille forfriskning. kl Festudvalget har gjort klar i klubhuset til fællesspisning for klubbens medlemmer. Kom med din mad og drikkevarer og lad os få en fornøjelig aften sammen. Festudvalget vil senere på aftenen servere kaffe med kage. Søsætning for den kommende sejlersæson 2012 er planlagt til: Fredag den 20. april kl Lørdag den 21. april kl Lister bliver fremlagt i klubhuset i god tid BEMÆRK at ALLE, der har skrevet sig på listen skal være til stede på området i rimelig god tid, den dag hvor de er meddelt søsætning. Vær venlig at meddele Arne Reitz-Hansen, at man er på området. Festudvalget serverer morgenkaffe begge dage fra kl (kaffe, rundstykker og kage) til 20 kr. pr. person, ligesom der også vil kunne købes øl og vand. OBS! Klubstandere samt Frihavnsmærket 2012 kan ligeledes købes ovenstående dage. Kontaktlisten ligger samtidig til gennemsyn for evt. rettelse og nytegning. Bestyrelsen TOREBY SEJLKLUB 19

20 Redningsveste og børn Redningsvesten skal være en god vane for børn, der sejler. En vane der kan indlæres med leg og sjov. At sejle med familien er et privilegium for både forældre, bedsteforældre og børn. Her kan alle opleve de sjældne stille stunder sammen, naturen kan nydes, og her kan man øse af sine erfaringer og indføre børnene i sejlsportens univers. Men som i al anden sejlads kan familiesejlads også indebære risici for sikkerheden. Derfor gælder det om at passe ekstra på de små og først og fremmest lære dem om deres egen sikkerhed til søs og i havnen. For en af sejlsportens farligste områder for børn er havnemoler med udspændte fortøjninger, niveauforskelle, våde og tørre områder, fortøjningsklamper osv., så børnene skal have vest også i havn. Men hold øje med dem, for selvom de har veste på, kan de nemt drive ind mellem bådene, drive væk eller komme ned under flydebroer eller bolværk. De mindste Babyer og de helt små er nemme. De spændes fast i en autostol, hvor de ofte falder i søvn pga. bådens bevægelser. Når de er ude af autostolen og i dårligt vejr, kan man få de yndigste små rigtige redningsveste i stærke farver og med børnevenlige motiver, så der aldrig er vrøvl med at tage den på. Vil man være ekstra forsigtig, findes der sågar små redningskapsler til babyer nærmest små redningflåder, som man kan bruge, hvis man skal sejle langt med helt små børn. Det er først, når de har lært at gå, at de bliver problembørn om bord, fordi de endnu ikke gør, hvad man siger, men til gengæld har en voldsom trang til at udforske alt lige fra trappen ned til kahytten til prædikestolen i stævnen. Her er en redningsvest med skridtrem og en lille livline fastgjort i kraven eller på ryggen af vesten obligatorisk, når barnet ikke sover. Der findes børneveste, som har en fastgørelsesring foran, ligesom de voksnes veste har. Men det er upraktisk, når det drejer sig om børn, som man helst skal have et tag i ryggen på. Kontrolleret frihed Det handler om at give barnet kontrolleret frihed, så klik livlinen fast i nærheden af roret, så den lille har en radius på et par meter at kravle rundt på. Hold dem især væk fra trappen til kahytten, som de fleste børn elsker at lege på og som er et af bådens farligste børnesteder i rum sø. Bare at sidde i nærheden af kahytsnedgangen er usikkert for et lille barn. Selv børn op til 8-9 års alderen, der er vant til at sejle, har lettere ved at tabe balancen, hvis båden bliver ramt af en skæv sø, falde over et skøde eller stå i vejen i bomninger. Vesten skal passe nøjagtig Gå ikke på kompromis, når vesten skal anskaffes eller udskiftes. Barnet skal have en vest, som dets vægt passer til inden for vægtgrænserne hverken over eller under. Læs derfor den trykte inskription i vesten hvert år. Væn barnet til fra starten at have alle bælter og spænder sat rigtigt, så det passer til den beklædning, det har på, og gå ikke på kompromis med f.eks. at vesten må stå åben eller det blæser ikke så meget, så vi behøver ikke skridtremmen. Den skal sidde fast uden at stramme hver gang uanset hvor meget eller lidt tøj barnet har indenunder. Og næsten vigtigst af alt: Tag selv en livvest på under hele sejladsen og vær et godt eksempel for dine børn. 20 TOREBY SEJLKLUB

21 Fast eller oppustelig vest Der findes forskellige typer til børn. De såkaldte sejlerveste eller svømmeveste bør kun bruges af børn, der er gode svømmere og kender grundbegreberne i sejlsport. Ellers skal det være redningsvest med krave fast eller oppustelig. Man kunne tro, at de oppustelige var gode til børn, fordi de ikke hæmmer bevægelserne og derfor er nemmere at få børnene til at tage på. Men flere producenter fremhæver, at børn, der ofte ligger på maven på havnenes moler, nemt kan få et hul i vesten, uden at hverken de selv eller forældrene opdager det. Samtidig går børn, der falder i vandet let i panik, og vil ikke være i stand til at trække i udløserlinen, hvis vesten mod forventning ikke puster sig op. Så derfor som hovedregel: fastveste til børn. Leg brug af vest i svømmehal Den mest oplagte og pædagogiske måde at afprøve vesten er i svømmehallen. Her kan barnet lære, hvordan vesten virker, og hvordan det er at svømme med vest på. Tag noget gammelt tøj med, som barnet kan tage på ved anden eller tredje tur i vandet, så de bliver trygge ved ikke blot vesten, men også den anderledes opdrift og bevægelsesfrihed, de har med tøj på i vandet. Er vandet varmt, er det endnu bedre at øve/afprøve vestene fra bådens hæk, en dag man ligger for anker. Alle mand på dæk Hverken voksne eller børn kan holde ud at have redningsvest på ved længere ophold under dæk. Lær derfor børnene (og de voksne også) at hænge deres vest fra sig et bestemt sted i nærheden af kahytsnedgangen. Og træn så en alle mand på dæk-øvelse med hele familien. Når skipper råber alle mand på dæk, skal alle iføre sig redningsvest og komme op i cockpittet. De mindste skal hjælpes af et forudbestemt besætningsmedlem, ligesom en bestemt person husker at bringe posen med nødudstyr med sig op i cockpittet. Efter lidt øvelse det må gerne være sjovt kan familien træne sig op til at kunne stille i cockpittet på under 30 sekunder. Ud og ind af havn Med små børn om bord er det en god regel, at alle sidder stille i kahytten med veste på, mens far og mor sejler båden ind eller ud af havnen. Især at komme ind i en fremmed havn er ofte den mest stressende situation for skipper, og der er ikke behov for børn, der forstyrrer, er i vejen eller ligefrem bringer sig selv i fare på dette kritiske tidspunkt. Stilleleg i kahytten med redningsveste på kan sagtens leges ind i børnene. At sejle alene med sit barn At sejle alene med sit barn er ikke kun en ekstra risiko for barnet, hvis kaptajnen skulle få det dårligt eller falde overbord. Hvis barnet ikke kan sejle, er det også en ekstra opgave for skipperen at tage sig af barnet, når der i forvejen er nok at gøre med at sejle båden single. Undgå derfor at sejle alene med børn, der ikke kan sejle. Gør man det, er det nødvendigt, at barnet i forvejen har lært de grundlæggende begreber ved at styre båden (hvis du skal ordne noget om bord) og betjene radioen eller telefonen for at kunne kalde hjælp. At vide, hvor og hvordan motoren startes og betjenes, er også obligatorisk viden for barnet. Og så behøver det vist ikke at blive nævnt en gang til, at både børn og voksne skal have redningsvest på under alle forhold på vandet. Med redningsvest og ble Blebørn og redningsveste kan være en problematisk kombination med moderne engangsbleer af lufttæt plast, fordi bleen også har opdrift i hvert fald så længe den er tør. Resultatet kan være, at et barn, der falder i vandet iført både engangsble og redningsvest, med stor sandsynlighed vil komme til at ligge med numsen i vejret og hovedet ned i vandet. Og barnet vil drukne, hvis der ikke gribes hurtigt ind. Enkelte producenter af redningsveste til børn, har lagt 15% mere opdrift i kraven, for at imødegå bleproblematikken. Men så længe man kan købe bleer i meget forskellige størrelser og dermed med meget forskellig opdrift, skal man i hvert fald være opmærksom på problemet. TOREBY SEJLKLUB 21

22 MILJØSTØVSUGEREN Medlemmerne erindres om, at vi i klubben har en miljøstøvsuger, som kan/skal anvendes ved afrensning af bundmaling, idet det ikke er tilladt på vinterpladserne at afrense for bundmaling, uden at den afskrabede og/eller afslebne bundmaling opsamles. Hvis klubbens miljøstøvsuger ikke ønskes anvendt ved arbejdet, må sådant arbejde kun udføres ved anvendelse af støvsuger, som opsamler malingsresterne lige så effektivt som vor miljøstøvsuger. Priserne for brug af klubbens miljøstøvsuger: 100,- kr. pr. døgn 25,- kr. skraberklinge 5,- kr. slibeskive. Det skal bemærkes, at miljøstøvsugeren kun må anvendes i tørt vejr, idet malingsstøv vil sætte sig fast i maskinens filtre, hvis der arbejdes med våd eller fugtig bundmaling. Miljøstøvsugeren administreres af Bendt Bay, tlf , hvorfor al henvendelse skal ske til ham, hvis man ønsker at benytte støvsugeren. Det vil være fornuftigt at forudbestille støvsugeren i god tid, således at de ønskede dage er reserveret. Alle sejl sættes til når vi gi r dig og din båd en service som består af en god gammeldags betjening, stor teknisk erfaring og ikke mindst omhyggelighed. Vi er specialiseret i bådteknik, autoriserede og specialuddannede til at klare problemer store som små. Vi har servicevogne, der kører overalt på Sjælland, Møn og Lolland Falster. Aut. forhandler af Volvo Penta, Yanmar, Yamaha og Honda Ugledigevej 130, Ørslev, 4760 Vordingborg Telefon , telefax Biltelefon TOREBY SEJLKLUB

23 Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf Bestyrelse Formand: Jan Krastrup Humlevænget 1 Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf / Næstformand: Per Lund Sørensen Ægirsvej Væggerløse Tlf Kasserer: Sekretær: Niels-Erik Brage Strandmarken Nykøbing F. Tlf / Hans Lund Bøgevej 10 Systofte Skovby 4800 Nykøbing F. Tlf / Havne- og pæleudvalg Formand: Jan Krastrup Tlf Næstformand: Finn Jørgensen Niels-Erik Brage Henrik Lundvaldt Pladsudvalg Formand: Arne Reitz-Hansen Tlf Næstformand: Karsten Reitz-Hansen Tlf Kjeld Sarka Klubhusudvalg Formand: Næstformand: Per Lund Sørensen Tlf John Holstebro Best.medlem: Arne Reitz-Hansen Torebyvej Toreby Tlf / Henrik Lundvaldt Gåbensevej Nykøbing F. Tlf / Jon Hald Fuglehaven 20 Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf / Festudvalg Formand: Miljøstøvsuger Henvendelse: Vagn Mortensen Kirsten Hermund Senia Cranø Anne Margrethe Holstebro Jytte Pedersen Bendt Bay Tlf / TOREBY SEJLKLUB 23

24 I Byens Bedste Boligbank hjælper vi med at føre dine boligdrømme ud i livet. Kunderådgiver René Hansen, Nykøbing I Lollands Bank ved vi hvor meget hjemmet betyder. Derfor vil vi gerne hjælpe dig, så du får opfyldt dine boligdrømme. Vi tager os af alt - også detaljerne. 24 TOREBY SEJLKLUB

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang

Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Medlemsblad for Toreby Sejlklub Nr. 2 - April 2013-33. årgang Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby L 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk Bestyrelse Formand:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2013. 33. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2013. 33. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2013. 33. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest.

1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Nørresundby Sejlklub B-M-Møde D: 17-08-15 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Steen, Lars, Ingolf. 1: Post/Mail: Der var kommet en mail fra folkene bag Fjordkrydserdagen, man ønsker et møde snarest. Vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2005. 25. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2005. 25. årgang Indhold Toreby Sejlklub Kystvejen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: toreby-sejlklub@sport.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Vinteren 2013 og foråret 2014 var meget mild. Vi fik kun lidt sne, og det var kun i meget korte perioder, at vandet i vores havnebassin var tilfrosset. Den milde vinter betød,

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 2. April 2009. 29. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 2. April 2009. 29. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2010. 30. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar 2010. 30. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2010. 30. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Palle Niels Steen Ingolf Lars. Fravær: Gabriele havde meldt afbud. Palle var fungerende formand til mødet. Bestyrelsesmøde mandag d: 07-03-2016 1/ Godkendelse af referat

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. Formandens initialer Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 7. april 2015 Kl. 18.30 i Foreningshuset Sydhavnsvej 1A. 1. Orientering m.m. fra formanden, René Hornshøj: A. Arbejdslørdag. Mail er udsendt.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 1 Bestyrelsens beretning 2013 Som I måske kan huske, så var sidste års vinter, og især de første måneder i 2013 meget kolde. Vi fik masser af sne og frost, så Guldborgsund var i perioder helt tilfrosset.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2013

HAVNENYT FORÅRET 2013 HAVNENYT FORÅRET 2013 Foråret er så småt på vej. Vedligehold på havnen: Ja sådan indledte vi også forårets udgave af Havnenyt i 2011. Men det er jo fortsat uhyre aktuelt, da vi jo heldigvis befinder os

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Tirsdag den 29. marts 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (DJ), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI) Kell Sahlholt (KS),

Læs mere

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling

Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Information til nye sejlere og forældre i Korsør Sejlklubs Juniorafdeling Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Korsør Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset.

Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Referat af bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 17. august 2015 kl. 19.00 i klubhuset. Tilstede: Afbud: Per, Jørgen, Bent, Ebbe, Lars, Margit og Flemming. Dorte Jønck (Ferie) og René Hedegaard

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 3 - SEPTEMBER 2016 3. & 4. 11. 24. & 25. 2. 15. 16. 22. 5. & 6. 19. 26. 7. KLUBKALENDER: SEPTEMBER 2016 Maritim Weekend i Rudkøbing. Fjordens Dag. Arbejdsweekend.*

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Bestyrelsesmøde 14.04.2016

Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Bestyrelsesmøde 14.04.2016 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Jesper Norup, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, John Trolle Fraværende: Harald Jørgensen, Referent: John

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund.

Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Referat fra S.M.S.K. Generalforsamling for året 2016. som blev holdt den 14. marts 2017 på Omøsund. Generalforsamlingen som var klubbens nr. 8, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 42 personer

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2008. 28. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. december 2014

Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Bestyrelsesmøde 4. december 2014 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Henning Hansen, Jytte Gyldenløve, Harald Jørgensen, Jan Uhrskov, Jesper Norup, Frans Sørensen Fraværende: Referent: Egon Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 1. Januar årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 1. Januar 2008. 28. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde 09.01.2017 Nappedam Bådelaug Deltagere: Henning Madsen, Jytte Gyldenløve, Henning Buddig, Jan Uhrskov, Egon Sørensen, Henning Hansen, Peter Storm, John Trolle Fraværende: ingen Referent:

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Standerhejsning den 9. maj kl med deltagelse af Kanonlauget.

Standerhejsning den 9. maj kl med deltagelse af Kanonlauget. 1 Planlægning af Standerhejsning og fest. Bestyrelsesmøde d: 20-04-15 Bente og Maria deltog i dette punkt inden bestyrelsesmødet. Aktivitetsudvalgets forslag til dagens program blev gennemgået og godkendt.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 4,Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Vi har været på besøg på Hedensted-senderen ved Kragelund igen! 2 OZ6HR nyt, Oktober 2011 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2011 Medlemsblad for OZ6HR

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset

SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset Sønderborg d.5. feb 17 Sendt til: Bestyrelsen SYC Bestyrelsesmøde Referat fra møde den: D. 9. jan kl. 19:00, Klubhuset 1. Seneste nyt fra formanden og øvrige a. Idrætshøjskolen køber en Gummibåd, som SYC

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Vestre Baadelaug Mødereferat

Vestre Baadelaug Mødereferat Vestre Baadelaug Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 01. juni, 2015 Deltagere: Hans R. Petersen (HRP), formand Ole Espensen (OE), næstformand Johnny Iversen (JI), kasserer Henrik Kam Kristensen (HKK),

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen

Foråret 2016. Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Program Foråret 2016 for Titel: Tidlig morgendis i panorama Dorte Lorenzen Johnsen Kontakt oplysninger Formand Børge K. Lund Egemosen 3 6200 Aabenraa Tel. 3162 8272 bkl@aabenraafotoklub.dk Næstformand

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015

Referat bestyrelsesmøde den. 30. april 2015 Dagsorden bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. april 2015 kl. 17:00 1) Godkende referat fra sidste møde og generalforsamling 2) Siden sidst, gennemgang af korrespondance 3) Aktuel status for regnskab og budget

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders.

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere