Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009"

Transkript

1 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009

2 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s Statistiske kommentarer... s Forklaring til undersøgelsens tabeller... s tabeller Overenskomstansatte i staten: Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 5 Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 6 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 7 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 7 Stilling, fuldtidsløn og... s. 8 Stilling, fuldtidsløn og er... s. 8 Stilling og køn, fuldtidsløn og... s. 9 Stilling og køn, fuldtidsløn og er... s. 10 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og... s. 10 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og er... s. 11 Tjenestemænd i staten: Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 11 Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 12 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 12 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 12 Stilling, fuldtidsløn og... s. 13 Stilling, fuldtidsløn og er... s. 13 Stilling og køn, fuldtidsløn og... s. 14 Stilling og køn, fuldtidsløn og er... s. 15 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og... s. 15 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og er... s. 16 Ansatte i staten: Tillæg for masteruddannelse, stilling i grupperet form... s. 16 Overenskomstansatte i regioner og kommuner: Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 17 Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 18 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 19 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 19 Stilling, fuldtidsløn og... s. 20 Stilling, fuldtidsløn og er... s. 21 Stilling og køn, fuldtidsløn og... s. 22

3 Stilling og køn, fuldtidsløn og er... s. 23 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og... s. 24 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og er... s. 24 Tjenestemænd i regioner og kommuner: Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... s. 25 Dimittendår som bibliotekar DB (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... s. 26 Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og... udgår Dimittendår som kandidat (højeste uddannelse), fuldtidsløn og er... udgår Stilling, fuldtidsløn og... s. 27 Stilling, fuldtidsløn og er... s. 28 Stilling og køn, fuldtidsløn og... s. 29 Stilling og køn, fuldtidsløn og er... s. 30 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og... s. 31 Ansættelsesområde, fuldtidsløn og er... s. 31 Ansatte i regioner og kommuner: Tillæg for masteruddannelse, stilling i grupperet form... s. 31 Vagt, kun med vagt... s. 32

4 1. undersøgelsens metode og svarprocent. undersøgelsen er blevet gennemført i samarbejde mellem Bibliotekarforbundet og UNI C. Undersøgelsen er tilrettelagt som en totaltælling, idet alle offentligt ansatte indgår i undersøgelsen. Den 24. september 2009 sendte UNI C invitationer ud til af Bibliotekarforbundet. Der indgik i alt i årets lønstatistik, men for 610 havde Bibliotekarforbundet ikke adresse. Den 5. oktober blev der udsendt en rykker. Den 13. oktober 2009 sendte UNI C brev, papirspørgeskema og portofrigjort svarkuvert ud til de, der ikke havde reageret på henvendelserne eller som havde en ukendt adresse. Det drejede sig om sammenlagt I brevet var angivet internet-adressen på spørgeskemaet og brevet indeholdt en opfordring til fortsat at besvare spørgeskemaet elektronisk. Den 27. oktober 2009 sendte UNI C et rykkerbrev ud til 1.723, som ikke havde reageret på invitationen eller første brev. Rykkerbrevet var vedlagt nyt papirspørgeskema og portofrigjort svarkuvert. Dataindsamlingen blev endelig afsluttet den 10. november Fremstillingen af tabelmaterialet blev afsluttet ultimo november. I Tabel 1 ses nøgletallene omkring undersøgelsen. Tabel 1. Undersøgelsens nøgletal og svarprocent Staten Regioner/Kommuner I alt Spørgeskemaer udsendt ej off. ansatte, arbejdsledige, på pension, blanke skemaer m.v = NETTOPOPULATION Spørgeskemaer retur (udfyldte) fejludfyldte efter svarfrist = RETUR OK SVARPROCENT 58% 60% 60% Svarprocenten 1 er 58% blandt ansat i staten og 60% blandt ansat i regioner og kommuner. Dette giver en samlet svarprocent på 60%. Det er glædeligt, at svarprocenten i år er steget efter i adskillige år, at have ligget omkring de %. Andelen af, som har valgt at svare via internettet, er endnu engang steget. 1 Svarprocenten opgøres som antal spørgeskemaer retur (udfyldte) delt med det reelle antal offentligt ansatte (nettopopulation). 1

5 For to år siden kom 67% af besvarelserne ind via nettet sidste år var det 77% og i år er det 83%. 2. Statistiske kommentarer. Da vi ikke har lønoplysninger fra alle offentligt ansatte, er der en statistisk usikkerhed på undersøgelsens resultater. At der er statistisk usikkerhed betyder, at der skal være en vis forskel i fx 2 undergruppers gennemsnitsløn, før man kan tillade sig at sige, at de 2 undergrupper har forskellig løn. Da vi har lønoplysninger fra af de i alt offentligt ansatte, er den statistiske usikkerhed dog relativ lille. Herudover kan der være et bortfaldsproblem i undersøgelsen, hvis de 1.865, der har returneret et spørgeskema, ikke er repræsentative i forhold til hele populationen (3.218). Selve bortfaldet er på 40%, hvilket er normalt, hvis man sammenligner med andre lønundersøgelser. Det er ikke muligt at lave en egentlig bortfaldsanalyse, hvor det undersøges, om der rent faktisk er "skævheder" i det indsamlede datamateriale. At der kan være et bortfaldsproblem betyder, at man skal være varsom med ikke at overfortolke undersøgelsens resultater, hvad angår det generelle lønniveau. Fx ved vi ikke, om vi mangler flest svar fra de relativt højtlønnede, eller om vi måske mangler flest svar fra de relativt lavtlønnede! Alle løntabeller er opstillet, så det ikke er muligt at genkende enkeltpersoner. I de tilfælde, hvor der er under 4 personer i en undergruppe, er lønoplysningerne blanket ud. Bemærk at to løntabeller (se indholdsfortegnelsen) helt udgår, da der ikke er tilstrækkeligt med til, at tabellen kan fremstilles. Hvis der i løntabellerne med dimittendår generelt ikke er besvarelser nok til, at lønoplysningerne kan præsenteres for hver enkelt dimittendår, er materialet samlet i større intervaller. Som udgangspunkt tilstræbes, at der opereres med de samme intervaller som sidste år. Deltidsansatte s løn er i løntabellerne omregnet til fuldtidsløn (37 timer). Deltidsansatte, der arbejder under 10 timer om ugen, er ikke med i lønstatistikken. Det vurderes, at der vil være for stor usikkerhed på deres beregnede månedsløn. Medlemmer som har oplyst en månedsløn, der er mindre end minimumslønnen er ligeledes udeladt af statistikken. Minimumslønnen er kr for ansatte i staten og kr for ansatte i regioner og kommuner. 2

6 3. Forklaring til undersøgelsens tabeller. I løntabellerne opereres med følgende lønbegreber: : : Kvalifikations: Funktions: Øvrige i alt: det antal der befinder sig i den pågældende række (undergruppe). Lægger man tallene i denne søjle sammen, får man ikke det samme total-tal hver gang. Det skyldes, at nogle (få) ikke har oplyst fx deres dimittendår, stillingsbetegnelse m.v. er månedslønnen for september 2009, som ne har oplyst. Beløbet er alle individuelle og centralt aftalte, men ekskl. engangsbeløb som fx engangsvederlag og merarbejdsbetaling. Heller ikke arbejdsgiverens eller medlemmets pensionsbidrag indgår. Har et medlem ikke udfyldt dette felt, anses spørgeskemaet for at være fejludfyldt. er et gennemsnit. er et individuelt finansieret af decentrale lønmidler. De der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres kvalifikations til 0 kr. er et gennemsnit og beregnes over alle i gruppen uanset om de har et eller ej. er et individuelt finansieret af decentrale lønmidler. Et evt. vagt er henført til grupperingen Øvrige i alt, selv om det rent teknisk er at betegne som et funktions. De der ikke har udfyldt dette felt, har fået sat deres funktions til 0 kr. Funktions er et gennemsnit og beregnes over alle i gruppen uanset om de har et eller ej. er den samlede sum af udlignings-, rådigheds-, overgangs- og vagt i september 2009, som ne har oplyst. De der ikke har fået nogle af de nævnte, har fået sat deres øvrige til 0 kr. Øvrige i alt er et gennemsnit og beregnes over alle i gruppen uanset om de har et eller ej. i alt: er den samlede sum af kvalifikations, funktions og øvrige i alt, som ne har oplyst. i alt er et gennemsnit og beregnes over alle i gruppen uanset om de har et eller ej. 3

7 ekskl. : denne løn er beregnet på baggrund af de lønoplysninger ne har givet i spørgeskemaet. Den er beregnet som minus alle (kvalifikations,- funktions,- og øvrige i alt). ekskl. er et gennemsnit. Af beregningstekniske årsager er tallene givetvis lidt for høje. En del af ne har sandsynligvis blot oplyst deres løn uden samtidig at angive, hvor stor en andel der er individuelle. Hverken arbejdsgiverens eller medlemmets pensionsbidrag indgår i løn ekskl.. 25 % : 25 % en er beregnet på og er den løn, der deler ne i følgende 2 grupper: (1) de 25% af ne, der har en løn, der er mindre end tallet og (2) de 75% af ne der har en løn, der er større. 50 % : 50% en er beregnet på og er den løn, der deler ne i 2 lige store grupper. Halvdelen har en løn, der er mindre end tallet og halvdelen har en løn, der er større. 75 % : 75% en er beregnet på og er den løn, der deler ne i følgende 2 grupper: (1) de 75% af ne der har en løn, der er mindre end tallet og (2) de 25% af ne, der har en løn, der er større. Hvilket nøgletal er det bedste at anvende - den gennemsnitlige løn eller 50% en? Der findes ikke et entydigt svar på dette spørgsmål. Studerer man en løntabel, vil man i de fleste tilfælde se, at den gennemsnitlige løn er højere end 50% en. Dette skyldes, at de fleste undergrupper indeholder nogle (få), der tjener markant mere end de øvrige. Disse (få) trækker gennemsnittet op, men de har ingen indflydelse på 50% en. Set i dette lys er 50% en et mere ærligt udtryk for lønniveauet i en undergruppe end gennemsnittet. 4

8 4. tabeller. Overenskomstansatte i staten med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og september 2009, fordelt efter dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt 1977 eller før eller efter Total

9 Overenskomstansatte i staten med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og er september 2009, fordelt efter dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. i alt 25% 50% 75% 1977 eller før eller efter Total

10 Overenskomstansatte i staten med "højeste" uddannelse som Cand.Scient.Bibl., Cand.Mag., Cand.IT eller Ph.D. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter dimittendår. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt 2000 eller før Total Overenskomstansatte i staten med "højeste" uddannelse som Cand.Scient.Bibl., Cand.Mag., Cand.IT eller Ph.D. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter dimittendår. ekskl. i alt 25% 50% 75% 2000 eller før Total

11 Overenskomstansatte i staten. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Faglig specialist IT-specialist Projektleder Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) Total Overenskomstansatte i staten. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden ekskl. i alt 25% 50% 75% Faglig specialist IT-specialist Projektleder Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) Total

12 Overenskomstansatte i staten. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling og køn. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) Total ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Kvinde Mand Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand

13 Overenskomstansatte i staten. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling og køn. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) Total ekskl. i alt 25% 50% 75% Kvinde Mand Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Overenskomstansatte i staten. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Forskningsbibliotek eller højere læreranstalt Centraladministration Sektorforskning Anden type institution Total

14 Overenskomstansatte i staten. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. ekskl. i alt 25% 50% 75% Ungdomsuddannelse Videregående uddannelse Forskningsbibliotek eller højere læreranstalt Centraladministration Sektorforskning Anden type institution Total Tjenestemænd i staten med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og september 2009, fordelt efter dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt 1972 eller før eller efter Total

15 Tjenestemænd i staten med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og er september 2009, fordelt efter dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. i alt 25% 50% 75% 1972 eller før eller efter Total Tjenestemænd i staten med "højeste" uddannelse som Cand.Scient.Bibl., Cand.Mag., Cand.IT eller Ph.D. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter dimittendår. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Total Tjenestemænd i staten med "højeste" uddannelse som Cand.Scient.Bibl., Cand.Mag., Cand.IT eller Ph.D. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter dimittendår. ekskl. i alt 25% 50% 75% Total

16 Tjenestemænd i staten. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling. Leder af samlede biblioteksvæsen 0 ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden Faglig specialist IT-specialist 2 Projektleder 1 Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) 1 Total Tjenestemænd i staten. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden 0 ekskl. i alt 25% 50% 75% Faglig specialist IT-specialist 2 Projektleder 1 Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) 1 Total

17 Tjenestemænd i staten. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling og køn. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) Total Kvinde 0 Kvinde 2 Mand 3 Kvinde 3 Mand 3 ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Kvinde Mand 2 Kvinde Mand Kvinde 1 Mand 1 Kvinde 1 Kvinde Mand Kvinde Kvinde 1 Kvinde Mand

18 Tjenestemænd i staten. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling og køn. Leder af samlede biblioteksvæsen Førstebibliotekar/ Souschef Leder med (Team)leder, konsulent mv. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Basisbibliotekar Uddannelsesbibliotekar Underviser (højere læreranstalt mv.) Total Kvinde 0 Kvinde 2 Mand 3 Kvinde 3 Mand 3 ekskl. i alt 25% 50% 75% Kvinde Mand 2 Kvinde Mand Kvinde 1 Mand 1 Kvinde 1 Kvinde Mand Kvinde Kvinde 1 Kvinde Mand Tjenestemænd i staten. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. Ungdomsuddannelse 1 ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Videregående uddannelse Forskningsbibliotek eller højere læreranstalt Centraladministration Sektorforskning 0 Anden type institution Total

19 Tjenestemænd i staten. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. Ungdomsuddannelse 1 ekskl. i alt 25% 50% 75% Videregående uddannelse Forskningsbibliotek eller højere læreranstalt Centraladministration Sektorforskning 0 Anden type institution Total Ansatte i staten. Tillæg for masteruddannelse september 2009 fordelt efter stilling i grupperet form. med Chef med 2 Leder uden 3 Tillæg for masteruddannelse Medarbejder Total

20 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og september 2009, fordelt efter Dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt 1973 eller før Total

21 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og er september 2009, fordelt efter Dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. i alt 25% 50% 75% 1973 eller før Total

22 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner med "højeste" uddannelse som Cand.Scient.Bibl., Cand.Mag., Cand.IT eller Ph.D. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter dimittendår. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt 2000 eller før Total Overenskomstansatte i regioner eller kommuner med "højeste" uddannelse som Cand.Scient.Bibl., Cand.Mag., Cand.IT eller Ph.D. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter dimittendår. ekskl. i alt 25% 50% 75% 2000 eller før Total

23 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Direktør/Chef for forvaltningen 1 Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Projektmedarbejder Enebibliotekar Basisbibliotekar Total

24 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling. ekskl. i alt 25% 50% 75% Direktør/Chef for forvaltningen 1 Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Projektmedarbejder Enebibliotekar Basisbibliotekar Total

25 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling og køn. Direktør/Chef for forvaltningen Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Projektmedarbejder Enebibliotekar Basisbibliotekar Total Kvinde 1 ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Kvinde Mand 3 Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand 3 Kvinde Mand 1 Kvinde Mand 3 Kvinde Mand Kvinde Mand

26 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling og køn. Direktør/Chef for forvaltningen Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Projektmedarbejder Enebibliotekar Basisbibliotekar Total Kvinde 1 ekskl. i alt 25% 50% 75% Kvinde Mand 3 Kvinde Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand 3 Kvinde Mand 1 Kvinde Mand 3 Kvinde Mand Kvinde Mand

27 Overenskomstansatte i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt København og Frederiksberg kommuner Andre kommuner Region Total Overenskomstansatte i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. ekskl. i alt 25% 50% 75% København og Frederiksberg kommuner Andre kommuner Region Total

28 Tjenestemænd i regioner eller kommuner med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og september 2009, fordelt efter Dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt 1969 eller før eller efter Total

29 Tjenestemænd i regioner eller kommuner med højeste uddannelse som bibliotekar (DB). Fuldtidsløn og er september 2009, fordelt efter Dimittendår som bibliotekar (DB). ekskl. i alt 25% 50% 75% 1969 eller før eller efter Total

30 Tjenestemænd i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Direktør/Chef for forvaltningen 2 Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder 2 Projektmedarbejder 1 Enebibliotekar 2 Basisbibliotekar Total

31 Tjenestemænd i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling. ekskl. i alt 25% 50% 75% Direktør/Chef for forvaltningen 2 Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder 2 Projektmedarbejder 1 Enebibliotekar 2 Basisbibliotekar Total

32 Tjenestemænd i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter stilling og køn. Direktør/Chef for forvaltningen Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Projektmedarbejder Enebibliotekar Basisbibliotekar Total Kvinde 2 Kvinde 2 Mand 2 Kvinde 2 ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand 3 Kvinde 1 Mand 1 Kvinde 1 Kvinde 1 Mand 1 Kvinde Mand Kvinde Mand

33 Tjenestemænd i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter stilling og køn. Direktør/Chef for forvaltningen Konsulent i forvaltningen Cheffunktion i forvaltningen og leder af bibliotek Bibliotekschef for det samlede biblioteksvæsen Afdelingschef/leder med stedfortræderfunktion for bibliotekschef Afdelingschef/leder med Teamleder/teamkoordinator eller lignende Leder, konsulent m.v. uden Faglig specialist IT-specialist Projektleder Projektmedarbejder Enebibliotekar Basisbibliotekar Total Kvinde 2 Kvinde 2 Mand 2 Kvinde 2 ekskl. i alt 25% 50% 75% Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand Kvinde Mand 3 Kvinde 1 Mand 1 Kvinde 1 Kvinde 1 Mand 1 Kvinde Mand Kvinde Mand

34 Tjenestemænd i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. ekskl. Kvalifikations Funktions Øvrige i alt København og Frederiksberg kommuner Andre kommuner Region 2 Total Tjenestemænd i regioner eller kommuner. Fuldtidsløn og er september 2009 fordelt efter ansættelsesområde. ekskl. i alt 25% 50% 75% København og Frederiksberg kommuner Andre kommuner Region 2 Total Ansatte i kommuner eller regioner. Tillæg for masteruddannelse september 2009 fordelt efter stilling i grupperet form. med Tillæg for masteruddannelse Chef med Leder uden 2 Medarbejder Total

35 Ansatte i kommuner eller regioner. Vagt pr. måned. Kun som får vagt. Mindste beløb Største beløb Gennemsnit Vagt:

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ]

Lønstatistik 2013. for ansatte i stat, kommuner og regioner. Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner. Bibliotekarforbundet [ 1 ] Lønstatistik 2013 for ansatte i stat, kommuner og regioner Bibliotekarforbundet [ 1 ] Indhold 1. Lønundersøgelsens metode og svarprocent... 3 2. Forklaring til undersøgelsens tabeller... 4 3. Løntabeller

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne... s.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 UNI C, februar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 Boligselskabernes landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 UNI C marts 2010 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle inspektører:...

Læs mere

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 Boligorganisationernes landsforening Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 UNI C januar 2012 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller...

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 AE januar 2014 1 Indhold 1 Undersøgelsens metode... 5 2 Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2017 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2018 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2018 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS december 2018 Udarbejdet

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015 BL Danmarks Almene Bolier Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2015 AE januar 2016 1 1. Undersøelsens metode... 5 2. Lønbereberne i tabellerne... 7 3. Alle ejendomsfunktionærer... 9 1A.

Læs mere

Lønstatistik september 2013

Lønstatistik september 2013 Lønstatistik september 2013 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Mejeriingeniørarrangementer i 2014 Sæt kryds i kalenderen 4. september Mejeringeniørdag

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA

Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2015 JA Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse 1 Metode og omfang

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening

Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Lønstatistik, september 2014 Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse Arrangementer i Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ledende sygeplejersker og radiografer i regioner og kommuner Indhold 1. Udfyld felterne Ledere i en region eller kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

Arkitektforbundets Lønstatistik 2007

Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 for Privatansatte Arkitektforbundets Lønstatistik 2007 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag

Læs mere

Løn på det private område

Løn på det private område Løn på det private område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige 2006 l ø n s t a t i s t i k 2 0 0 6 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Foreningen af mejeriledere og funktionærer LØNSTATISTIK 2017 1 FMFs Hovedbestyrelse Fra venstre er det Leo Morten Lund, Jørgen H. Petersen, René Byrgesen, Michael Jensen, René Fredgaard, Palle Jellesmark,

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2013. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2013 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2005 LØNSTATISTIK 2005_NY_A5.indd 1 20/06/06 11:06:08 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner

Sådan bruger du Lønbarometeret. Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Sådan bruger du Lønbarometeret Vejledning for ikke-ledende sygeplejersker og radiografer i kommuner og regioner Indhold 1. Udfyld felterne Ikke ledende i region/kommune 3 Arbejdsgiver 3 Ledende eller ikke-ledende

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

Lønstatistik for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund for indkomståret 2015

Lønstatistik for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund for indkomståret 2015 Lønstatistik for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund for indkomstet 215 Af Tommy Kaas, Aarhus København Tlf: 7 2 7 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 3262822 Ellebjergvej 25 Lykkesholms Alle 2A, 3 post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Lønstatistik for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund for indkomståret 2015

Lønstatistik for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund for indkomståret 2015 Lønstatistik for medlemmer af Dansk Skuespillerforbund for indkomstet 215 Af Tommy Kaas, Aarhus København Tlf: 7 2 7 44 Bank: Aarhus Lokalbank CVR: 3262822 Ellebjergvej 25 Lykkesholms Alle 2A, 3 post@kaasogmulvad.dk

Læs mere

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet

Notat 19. november Hovedresultater fra IDA Lønstatistik Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Til: Fra: Lønstatistikudvalget Sekretariatet Notat 19. november 2015. Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2015 Indhold: 1. Lønudvikling 2014-2015 2. Vejledende minimalløn for år 2016 3. Svarprocent og

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2012. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2012 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Side 1 af 11. Løn i staten LØNSTATISTIK 2018

Side 1 af 11. Løn i staten LØNSTATISTIK 2018 Side 1 af 11 Løn i staten LØNSTATISTIK 2018 DECEMBER 2018 Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Gennemsnitsløn uden pension for akademisk ansatte uden ledelsesansvar... 4 1.1. Alle kandidater... 4 1.2. Humanistiske

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2016 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 16-78 Copyright Dansk Sygeplejeråd november

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2

Indledning...1. Analyse af lønforskellen mellem kvinder og mænd...2 Ligelønsanalyse sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Ref. PIL/- 17.02.2016 Indledning I dette notat præsenteres resultater fra en analyse af lønforskellen mellem mænd og kvinder. Analysen

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september 2014. Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2014 Dansk Psykolog Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening LØNSTATISTIK 2015 Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Mejeriingeniør Forening Redaktion: Dansk Mejeriingeniør Forening Munkehatten 28 5220 Odense SØ e-mail: dmf@maelkeritidende.dk

Læs mere