Velkommen til SYMFONIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til SYMFONIEN"

Transkript

1 Velkommen til SYMFONIEN Børnehuset Regnbuen Røjlevej Årslev Carl Nielsen Børnehaven Bakkegårdsvej Årslev En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år.

2 Indhold Symfonien:... 2 Symfoniens åbningstid... 3 Børnehuset Regnbuen:... 3 Carl Nielsen Børnehaven:... 3 Udvidet åbningstid:... 3 Lukkedage... 3 Sommerferie... 3 Ferielukning af huse:... 3 Symfoniens normering:... 4 Personale:... 4 Børn:... 4 Kontakt:... 4 Indkøring:... 5 Overgange dagpleje, børnehave og skole:... 5 Overgang fra dagpleje til børnehave:... 5 Overgang fra børnehave til skole... 5 Struktur /hverdagen... 6 Morgenen:... 7 Fra Kl Fra kl Sidst på dagen:... 8 Modtagelse/afhentning:... 8 Inklusion:... 9 Pædagogikken At være forældre i Symfonien: Forældresamtaler Forældrearrangementer Forældrebestyrelse Fokus og indsatser for det enkelte barn Mad: Kostpolitik: Målsætning: Måltider: Fødselsdage, specielle anledninger og højtider: Nyttige links til inspiration: Fødevare allergi: Hygiejne: Sygdom / medicin: Syge børn skal passes hjemme Solcreme: Video / billeder Rygepolitik: Alkoholpolitik: Mobiltelefoni: Forsikring: Kartotekskort: Ekstra info: Børneintra

3 Symfonien: Symfonien er en Fællesinstitution der består af 2 huse på 2 forskellige matrikler. Husene har fælles ledelse og personale. Der er mindre end tre kilometer i mellem institutionerne. Børnehuset Regnbuen er beliggende i udkanten af Nr. Søby, og er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset Regnbuen fik i 1994 nye bygninger og er i årene 2008 og 2009 blevet udvidet og sammenbygget med en nedlagt skole. Carl Nielsen Børnehaven ligger i et nybygget kvarter i Nr. Lyndelse, og er en børnehave med børn i alderen 3 6 år. Carl Nielsen Børnehaven blev bygget i Begge institutioner er lyse med store fysiske rammer til børnene og det pædagogiske arbejde. Omkring institutionerne ligger store og velbevoksede legepladser med plads til masser af udfoldelser. Vi arbejder på at skabe indbydende rammer, hvor vi håber at I vil finde en spændende og udfordrende hverdag og føle jer trygge og godt tilpas. Vi lægger vægt på: En god atmosfære med udgangspunkt i den anerkendende og værdsættende tankegang. Nøgleordene er inklusion, respekt, omsorg, anerkendelse, glæde, engagement og empati. At skabe et miljø som giver børnene læringsrum, rammer og aktiviteter, hvor de kan fordybe sig i leg og læring og udvikle deres kompetencer. At børnene kan være med til at præge deres hverdag. 2

4 Symfoniens åbningstid Åbningstiden er 50 timer og 15 minutter om ugen og er fordelt således: Børnehuset Regnbuen: kl. 06:40 16:45 mandag til torsdag kl. 06:40 16:35 fredag Carl Nielsen Børnehaven: kl. 06:30 16:40 mandag til torsdag kl. 06:30 16:05 fredag Udvidet åbningstid: Har du et job eller uddannelse der gør, at du sammenlagt med transporttiden, ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn indenfor institutionens normale åbningstid kan du søge om udvidet åbningstid. Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er kun berettiget til at få udvidet åbningstid i den periode du har et reelt behov. Der kan søges fra kl. 6:00 om morgenen og indtil institutionen åbner om eftermiddagen kan der søges fra institutionen lukker og senest til kl. 17:00. Du henvender dig til personalet i institutionen og sammen med lederen indsender du en ansøgning til Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Lukkedage Faste lukkedage: Institutionen holder helt lukket og der stilles ikke alternativ pasningsmulighed til rådighed. Grundlovsdag den 5. juni Juleaftensdag den 24. december Løsrevne lukkedage kan forekomme. Hvis der er et pasningsbehov stilles alternativt pasningstilbud til rådighed. Sommerferie Børne- og undervisningsudvalget besluttede den 8. december 2010 at daginstitutionerne fra 2011 og frem holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. (Hvis der er et pasningsbehov stilles alternativt pasningstilbud til rådighed) Ferielukning af huse: For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt, vil vi i ferieperioder eller i perioder med lavt børnefremmøde, samle børnene i det ene hus. Og holder det andet hus lukket. Der vil blive informeret når det bliver aktuelt. 3

5 Symfoniens normering: Personale: Det faktiske antal af pædagogisk personale varierer da ressourcerne tildeles i forhold til gennemsnitstal af indmeldte børn. Symfonien er en praktikinstitution og har både 3 og 6 måneders praktikanter tilknyttet. Det er hovedsagelig studerende fra pædagogseminariet der kommer ud i praktik. Udover det pædagogiske personale vil du også møde rengøringsassistenter, kontorpersonale og servicemedarbejdere. På opslagstavler i de 2 huse kan du se billeder af personalet Børn: Antallet af børn i institutionen varierer efter det behov og den efterspørgsel der er på daginstitutionspladser på det givne tidspunkt. Fællesinstitutionen Symfonien kan rumme 171 børn, heraf kan de 11 børn være tilknyttet specialpædagogiske pladser. Husene kan gennemsnitlig indeholde: Børnehuset Regnbuen: 128 børn Carl Nielsen Børnehaven: 43 børn Kontakt: Telefon numre til Symfonien: Børnehuset Regnbuen tlf.: Carl Nielsen Børnehaven tlf.: Leder Carsten Stenbye tlf.: Souschef Helle Møllegaard Larsen tlf.: Kontorassistent Henrik Schou Sørensen tlf.: eller Symfoniens virksomhedspostkasse: Adresser: Børnehuset Regnbuen: Carl Nielsen Børnehaven Røjlevej 22, Nr. Søby, 5792 Årslev Bakkegårdsvej 21, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev Hovedindgang Børnehuset Regnbuen Hovedindgang Carl Nielsen Børnehaven 4

6 Indkøring: Udgangspunktet er: At introducere børn og forældre til Symfonien. At børn og forældre føler sig trygge. At få opbygget en gensidig tillid mellem børn, familie og personale. At barnet inkluderes i gruppen. Til start vil i møde de medarbejdere der vil være nærmest på jeres barn. Vi vil gerne have at begge forældre er med til samtalerne. Det er vigtigt at vi får snakket om forventninger til hinanden, både i forhold til indkøring, men også i forhold til opholdet i Symfonien fremover generelt. Ved selve indkøringen forventer vi at en af jer forældre kan være med de første dage. Det kan være nogle få timer af gangen. Vores erfaring siger, at det ofte går nemt at starte i institutionen, og barnet hurtigt kan undvære mor og far. Men efter nogen tid kan der komme en reaktion hos barnet på adskillelsen og måske på det skift barnet har oplevet i forhold til tidligere pasning. Det er en helt naturlig reaktion, som vi klarer sammen med jer Efter ca. 3 måneder holdes en forældresamtale, hvor vi snakker om, hvordan indkøringen gik og hvordan det går med jeres barn i dagligdagen. Overgange dagpleje, børnehave og skole: Overgang fra dagpleje til børnehave: Symfonien samarbejder med dagplejen for at skabe en god overgang fra dagplejen til børnehave Overgang fra børnehave til skole Fællesinstitutionen Symfonien indgår i et samarbejde med Carl Nielsen skolen og SFO Toppen, om en bedre og mere glidende overgang fra børnehave til skole og SFO. Nedenfor er et kort uddrag fra vores fælles pjece om overgang til skole. Det skulle gerne give et kort indblik i, hvad vi rent praktisk gør for at lette overgangen og hvad I og jeres barn kan forvente frem til skolestart. Skiftet fra børnehave til skole og SFO er en stor ændring for både jeres børn og jer forældre. Miljøet og strukturen i hverdagen er meget forskellig. En væsentlig opgave er at brobygge mellem daginstitution og skole/sfo. Denne brobygning sker bl.a. ved samarbejde før skolestarts-fasen begynder. 5

7 For børnene betyder det konkret: At efter påske frem til sommerferien, arrangeres 5-6 besøg i SFO og 1 besøg i bh. klassen. At bh. kl. lederne besøger børnehaverne. At SFO /nuværende bh. klasser besøger børnehaverne i løbet af foråret. Målet Målet er at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammenhængende overgange fra børnehave til skole, som sikre en optimal og tryg skolestart for det enkelte barn. At barnet forinden endelig skolestart i august, føler sig tryg og kendt i skolens rammer At barnet får indsigt i hvad det vil sige at gå i skole At barnet får mulighed for at knytte nye venskabsbånd At børnehaveklasseledere og pædagoger får mulighed for at lave hold med henblik på senere klassedannelse At der er en sammenhængende indsats omkring børn med særlige behov Du kan se hele pjecen om overgang til skole på vores hjemmeside. 6

8 Struktur /hverdagen Dagligdagen i de to huse er overordnet tilrettelagt således: Morgenen: I begge huse åbner vi i ét fælles rum for alle børn, og spiser morgenmad sammen. I Carl Nielsen spiser man i køkkenet, og alle går derefter på grupperummene (pga rengøring) I Børnehuset Regnbuen spiser man i køkkenet, lokale 7, og der åbnes i lokale 4 for dem der ikke skal spise morgenmad. I begge huse kan børnene lege og deltage i aktiviteter på tværs af grupper indtil kl Børnene kan fordele sig ud i flere lokaler og bliver tilbudt aktiviteter efterhånden som der møder flere medarbejdere ind i institutionen. Fra Kl Her starter dagen som udgangspunkt i basisgruppen med frugt/mad spisning, og vi vil sammen med børnene gennemgå hvad der skal ske i dag. Derefter fordeler man sig på aktiviteterne alt efter hvad man skal deltage i. Det kan være på tværs af basis grupperne. Alt efter indholdet vil aktiviteterne nogle dage slutte kl hvor børnene går tilbage i basisgruppen og spiser madpakke. Andre dage vil man blive i aktivitetsgruppen og spise. Vuggestuebørnene kan deltage i aktiviteter sammen med andre børn fra Symfonien, hvis det giver pædagogisk udvikling og læring. Ellers har de aktiviteter sammen i vuggestuen. Børnene på de specialpædagogiske pladser kan deltage i aktiviteter med andre børn i Symfonien, hvis det skaber god inklusion, udvikling og læring. Ellers vil man have aktiviteter sammen i egen basisgruppe. På baggrund af individuelle pædagogiske overvejelser kan et barn med specialpædagogisk plads godt være tilknyttet en anden basisgruppe end den specialpædagogiske basisgruppe. For at skabe mulighed for gode aktiviteter og læring, har vi valgt at dække dagen med flest personaleressourcer om formiddagen. Fra kl Er medarbejderne fælles om børnene og opgaverne. Børnene vil om eftermiddagen have mulighed for at være sammen med andre børn i hele huset. I vuggestuen vil børnene fortrinsvis fortsætte samlet om eftermiddagen. Dog vil vi arbejde på størst mulig kontakt til børnehavebørn, så de modnes til at komme i børnehave. 7

9 I de specialpædagogiske pladser vurderes det ud fra det enkelte barn, hvor de skal være over middag. Sammen med børnehavebørn eller sammen med børn i en specialpædagogisk gruppe. Ca. kl. 14:00 spiser børnene eftermiddagsmad. De bliver inddelt i grupper i forhold til hvor mange børn og voksne der er på dette tidspunkt Sidst på dagen: I begge huse er man fælles om at afslutte dagen, få ryddet op og lukket institutionen 8

10 Modtagelse/afhentning: Når I kommer med barnet, er det vigtigt, at I afleverer det til en voksen, inden I siger farvel til barnet og forlader institutionen. - Så ved personalet, at barnet er kommet og kan hjælpe det i gang med dagen. Vi vinker gerne farvel til jer sammen med barnet. Når I henter barnet, er det også vigtig at sige farvel til personalet. Både fordi vi så ved, at barnet er hentet, og fordi vi måske kan have nogle beskeder til jer. Det er vigtigt for jeres barn at I er nærværende når I afleverer eller henter jeres barn. Det er med til at give barnet en god start eller afslutning på dagen. Der skal gerne være tid til at udveksle information med personalet. Afsæt gerne minimum 5 minutter. Du kan opleve at den voksne du vil tale med, er ved at læse en historie for børnene eller spille et spil eller lignende.. Hjælp os med at bevare børnenes fordybelse og koncentration ved at finde en ledig personale at tale med. Det er Jer forældre, der har ansvaret for jeres børn, når I er sammen i institutionen, både ved ankomst, afhentning og ved forældre/børn arrangementer. Husk at krydse jeres børn ind og ud. Inklusion: Vi er en almindelig daginstitution der har tilknyttet en specialpædagogisk ydelse. Derfor har vi børn der spænder i hele udviklingsområdet. Fra dem der kan det hele til dem der har brug for særlig opmærksomhed. Dette er et helt bevidst valg. Det betyder at dem der har forskellige vanskeligheder i deres udvikling i kortere eller længere perioder kan være i nogle rammer, som er mere overskuelige, og hvor der er specialpædagogiske ressourcer til at tage hånd om deres udvikling og trivsel. Det giver gode muligheder for at finde andre børn at blive venner med, at spejle sig i og lære noget af. Symfoniens fysiske indretning giver gode muligheder for at tilgodese både behovet for de små rammer og særlige individuelle hensyn, og for det store børnefællesskab. Vi arbejder målrettet på at integrere og inkludere alle børnene i fællesskabet. For nogle år siden underskrev Danmark Salamenca aftalen. I aftalen forpligter Danmark sig til at alle har ret til at være i eget netværk I yderste konsekvens betyder det at alle uanset, race, overbevisning, handicap har retten til at forblive i det netværk, skole, institution de hører til. Uanset om de er flyttet dertil eller er født der. 9

11 Pædagogikken I Symfonien arbejder vi med anerkendende pædagogik. Dette betyder at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger, følelser. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og laver pædagogiske aktiviteter ud fra, hvad barnet har brug for og tænker andre børn ind i aktiviteterne på tværs af grupperne, således at de får udfordringer svarende til netop deres udviklingstrin. Da vi er en daginstitution med henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn og børn i specialpædagogiske pladser, har vi i høj grad mulighed for at lave inklusionsarbejde på tværs i hele institutionen og i de 2 huse. Tanken er at indsatsen i stor grad kan kvalificeres målrettet i forhold til det enkelte barn, da vi i høj grad kan udnytte personalets samlede ressourcer. Er der udviklingsmæssige udfordringer omkring et barn, udarbejder vi en indsatsplan der hjælper os med at målrette og kvalificere arbejdet omkring udfordringen. Indsatsplanen er også et værktøj og hjælp til at få tværfaglig bistand fra for eksempel talepædagog, ergoterapeut, m.fl.. Børnene i de specialpædagogiske pladser er indskrevet ligesom de andre vuggestueog børnehavebørn, men da børnene i de specialpædagogiske pladser har behov for særlig opmærksomhed omkring deres udviklingsmæssige udfordringer skaber vi nogle særlige rammer for dem i hverdagen. Rammer og strukturer der er overskuelige, forudsigelige og tydelige. De specialpædagogiske pladser har tilknyttet særlige ressourcer i forhold til den specialpædagogiske opgave. Vi har mulighed for at arbejde med børnene i det store fællesskab, i mindre grupper, eller i særlige tilfælde enkeltvis. hvor vi tilgodeser de enkelte børns behov for støtte, udvikling og trivsel. 10

12 At være forældre i Symfonien: Fåborg Midtfyn Kommune har vedtaget Den Sammenhængende Børnepolitik og forventer at forældrene er medansvarlige for barnets udvikling. Forældrene skal inddrages i arbejdet omkring deres børn, så der sker en koordineret indsats i hjemmet og i dagtilbuddet for skabe de bedste betingelser for barnets udvikling. Dagtilbuddet skal have et tæt og informativt samarbejde, der er baseret på dialog og tillid Vi arbejder på at vi skal få et rigtig godt samarbejde omkring jeres barn. Det er vigtigt vi har en god kommunikation, det betyder vi må være åbne og meddelsomme til gavn for børnene. Vi vil rigtig gerne have respons på vores arbejde. Hellere spørge og undre sig en gang for meget end for lidt. Forældresamtaler Som nye forældre vil i efter 3 måneder blive inviteret til en forældresamtale. Samtalerne tager udgangspunkt i vækstmodellen et værktøj der er hjælper os med at beskrive barnets ressourcer og udfordringer. I den tid barnet går i institutionen vil du blive tilbudt mulighed for at deltage i en årlig samtale omkring dit barn. Er der særlige omstændigheder omkring udviklingsstatus, trivsel, eller f.eks. skolestart vil vi invitere til yderligere forældresamtaler. Har I brug for et møde kan I altid aftale det med personalet. Vi anvender forskellige værktøjer for eksempel TRAS skemaer der giver os en fornemmelse af barnets sproglige og sociale opmærksomhed. Vi indplacerer børnene på Handleguidens børnelinie der giver os et indtryk af barnets trivsel. Disse værktøjer vil vi gennemgå sammen med jer til samtalerne. Forældrearrangementer. I Symfonien afholdes forskellige forældre arrangementer. Det kan være julehygge, legepladsdag, forældremøder, spændende oplægsholdere om aktuelle emner m.m. Her er mulighed for at drøfte hverdagens struktur, aktiviteter m.m. Møderne kan også bruges til at lære hinanden at kende, at udveksle erfaringer. Vi håber I har lyst til at deltage i de aktiviteter og arrangementer vi holder i Symfonien. Forældrebestyrelse Symfonien har en aktiv forældrebestyrelse hvor du er velkommen med din mening. Der er årlige valg til forældrebestyrelsen. 11

13 Fokus og indsatser for det enkelte barn. Vi har en særlig opmærksomhed på børnenes udvikling og trivsel. Hvis I eller vi oplever, at der er noget i barnets udvikling og trivsel der bekymrer os, er det vigtigt at vi hurtigt får talt sammen. Så vi får afklaret om det er noget der skal sættes fokus på, eller det er noget der ligger indenfor normal udvikling. Hvis det er noget der skal sættes fokus på holder vi et møde hvor vi taler sammen om hvad vi kan gøre for at hjælpe barnet tilbage i trivsel og udvikling. I denne proces udarbejder vi indsatsplaner der beskriver hvad I som forældre og vi som institution hver især skal lave af indsatser omkring barnet. En indsatsplan er et redskab, vi bruger i Faaborg Midtfyns daginstitutioner, når vi arbejder med bekymringer omkring børnene. Bekymringerne kan både være små eller store. Indsatsplanerne er med til at fokusere arbejdet omkring bekymringerne og sikre at der bliver fulgt op og evalueret på arbejdet omkring barnet og at der sker en udvikling. Når vi efter den aftalte tid følger op på indsatsplanen, kan udfordringerne have løst sig eller vi er nødt til at fortsætte eller ændre indsatserne. De bekymringer vi har om barnet kan i nogle tilfælde vise sig være blivende eller tiltagende, og det kan betyde at vi sammen med jer aftaler at sætte mere i gang omkring barnet. Det kan være hjælp fra Fåborg Midtfyns Børn og Unge Rådgivning eller andre fagpersoner. Når det sker følger vi Fåborg Midtfyn Kommunes Handleguide. Handleguiden anviser hvordan man får hjælp, alt efter hvilke vanskeligheder det handler om. 12

14 Mad: I Symfonien skal børnene medbringe madpakker og frugt hver dag. Én madpakke til middag. Én madpakke til eftermiddagsmad. Frugt til et lille mellemmåltid om formiddagen Hvis børnene skal have noget specielt mad, for eksempel diæt mad skal I selv medbringe det. Kostpolitik: Målsætning: Børns sundhed, trivsel og velbefindende er blandt andet betinget af deres kost og af graden af fysisk aktivitet. En sund livsstil grundlægges i barndommen og skabes i samspil mellem barnet og dets omgivelser. Målet er gennem sund kost at give børnene mulighed for at udvikles optimalt motorisk, mentalt og socialt. Vi vil skabe glade, aktive børn, som trives og vi vil modvirke fejlernæring og overvægt. Ved måltiderne lægger vi vægt på at der er tid, ro og en hyggelig stemning. Vi øver i at sige værsgo og starte samtidig. Vi øver også koncentration, fælles opmærksomhed og dialog. Eksempler på dette kan være højtlæsning, små lege efter maden mv. Måltider: Morgen: De børn der møder tidligt i Symfonien har mulighed for at spise morgenmad i institutionen. Vi tilbyder økologiske havregryn, havregrød eller cornflakes med økologisk letmælk. Nogle dage kan der være boller med ost. Formiddag: I Symfonien samles børnene om formiddagen i deres basisgrupper og spiser deres medbragte frugt eller noget fra deres madpakke. Frokost: Børnene skal hver dag medbringe en madpakke til frokost. Børnene tilbydes et glas økologisk mælk eller vand til frokosten. Madpakken skal være mærket tydeligt med navn og må gerne være i en madkasse. Vi forventer at I følger kostpolitikken og giver jeres børn sunde madpakker med. Madpakker der indeholder grønt (gnavegrønt som agurk, tomat, peber, gulerod), brød (f.eks. rugbrød el. groft brød), pålæg (fisk, kød, ost, æg) og frugt. Vi fraråder søde ting i madpakken (søde yoghurt, mælkesnitter mv.) Det er vigtigt (en god ide) at tilpasse mængden af mad i madpakken til det barnet ca. kan spise, da det ellers kan virke overvældende eller uoverskueligt for barnet. Skulle der komme en mad retur, så undlad at skære ned på mængden allerede næste dag, se tiden lidt an. 13

15 Vi gør meget ud af at lære børnene at drikke vand. Det er godt for kroppen at få rigelig væske i løbet af dagen. Eftermiddag: Om eftermiddagen samles børnene til eftermiddagsmad. På dette tidspunkt har børnene brug for noget brændstof for at få en god eftermiddag. Til eftermiddagsmad skal børnene medbringe sin egen madpakke. Det er en god ide at lade eftermiddagsmadpakken bestå af noget groft med frugt og/eller grønt til. Fødselsdage, specielle anledninger og højtider: Børnefødselsdage er altid dejlige og vi vil gerne være med til at fejre jeres barn. Aftal med personalet om fødselsdagen kan fejres i børrnehaven eller hjemme hos fødseldagsbarnet. Ved højtider eller særlige lejligheder vil vi enkelte gange servere en kage i forbindelse med eftermiddagsmaden. Nyttige links til inspiration:

16 Maddage: Jævnligt har vi smør selv dage, hvor børnene medbringer noget til en smør selv buffet. Eller de kan være med til at købe ind og tilberede maden. Børnene ser frem til disse dage og mange nye madder ser dagens lys. Fødevare allergi: Børn med fødevareallergi, der er dokumenteret af læge, bliver der taget specielle hensyn til Hygiejne: Vi synes det er vigtigt at børnene lærer noget om hygiejne og det er fast at der vaskes hænder inden vi spiser og laver mad. Sygdom / medicin: Syge børn skal passes hjemme. Vi passer ikke børn der har feber, smitsomme infektioner/sygdomme eller hvis de er sløje og ikke kan følge med i institutionens daglige rytme. Som hovedregel skal medicin tages hjemme, men hvis jeres barn har brug for særlig lægeordineret medicin, skal vi instrueres i dette. Det er et krav at barnets navn (gerne cpr.nr.) tydeligt skal fremgå af medicinens etiket. I institutionen skal medicinen opbevares i et aflåst skab. Hjælp os med at komme smitsomme sygdomme og infektioner til livs. Hvis dit barn har feber, en smitsom infektion, tynd mave eller kaster op så behold det hjemme indtil barnet er helt frisk og ikke smitter mere. På den måde kan du være med til at begrænse smitten og hjælpe med at dit barns legekammerater og personale ikke bliver smittet, så de også må have sygedage. Vores ønske er, at når du står og er presset og dit barn er sløj, kaster op, har tynd afføring eller feber, så tænk på hvor glad du vil være for at andre forældre ikke sender børn i institutionen der kan smitte dit barn. Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen har fastsat forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning 15

17 Solcreme: Når tiden kommer hvor man skal beskytte sig i mod solens stråler har vi følgende aftale: Hjemmefra om morgenen smører i jeres børn ind i solcreme vi følger så op og smører børnene ind igen til middag. Institutionen har indkøbt solcreme til alle børnene. Det er en god ide med solhat samt bukser og bluse, i let stof, med lange ben og ærmer. Video / billeder. I forbindelse med vores arbejde i Symfonien tager vi billeder at børnene og deres aktiviteter. Nogle hænger vi op til børnene på stuerne, og nogle billeder bliver lagt på Børneintra. Der kan blive optaget video af børnene både i forhold til at vise børnenes hverdag eller dokumentere et barns udvikling. Bemærk at vi kun optager videofilm omkring et barns udvikling med skriftlig tilladelse fra forældrene. Video optagelser af enkelt børn bliver slettet igen efter brug. Forældrebestyrelsen har udarbejdet en folder om hvordan man skal forholde sig til private foto og videooptagelser i institutionen. Det skal indskærpes at det til enhver tid er fotografens ansvar at fotos ikke publiceres ulovligt og at motiver ikke er ulovlige jævnfør datalovens bestemmelser. 16

18 Rygepolitik: Rygepolitik for Symfonien fra 1. januar Fællesinstitutionen Symfonien følger lov nr. 607 af 18. juni For pædagoger, forældre og andre der opholder sig indendørs eller udendørs på Fællesinstitutionen Symfonien, bestående af matriklerne Børnehuset Regnbuens og Carl Nielsen Børnehaven er der rygeforbud. Såvel det indendørs som det udendørs rygeforbud gælder også for personer der opholder sig på institutionen uden for normal åbningstid, f.eks. fordi institutionen benyttes til andet formål. For medarbejderne i Fællesinstitutionen Symfonien betyder det: Det er ikke tilladt at ryge i Fællesinstitutionen Symfonien. Konsekvenser ved overtrædelse af rygepolitikken: Ansattes overtrædelse af rygeforbudet sidestilles med misligholdelse af ansættelsesforholdet. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre afskedigelse eller bortvisning og behandles efter de regler, der gælder for lønmodtagerens ansættelse. For brugere og gæster i Fællesinstitutionen Symfonien betyder det Brugere og gæster som til trods for henstilling eller advarsel herom, alligevel ryger, hvor rygning ikke er tilladt, kan bortvises. Forbuddet gælder også for e-cigaretter (kunstige erstatninger for cigaretter og tobak) Rygestopkurser: Symfonien tilbyder rygestopkurser til medarbejdere der har ønsket om at stoppe med rygning. Alkoholpolitik: Vi har formuleret en alkoholpolitik der viser og signalerer værdien i at børn og voksne kan være sammen til fest uden at der nydes alkohol. Vi tilstræber en kultur, hvor fællesskab og samhørighed ikke forudsætter indtagelsen af alkohol., Symfonien vil gerne vise, og signalere værdien i, at børn og voksne kan være sammen til fest uden, at der serveres og nydes alkohol. Symfoniens alkoholpolitik sætter fokus på institutionens forebyggende rolle i forhold til alkohol. Vi tager ansvaret for at hjælpe børn der mistrives på grund af alkoholmisbrug i familien. Det betyder: At der ikke nydes alkohol til arrangementer med forældre og børn. At der ikke serveres alkohol til forældrearrangementer. At vi ikke indtager alkohol i Symfoniens åbningstid At personalet ikke må indtage alkohol i arbejdstiden. At vi taler med forældrene, hvis de gentagene gange lugter af alkohol ved aflevering eller afhentning af barnet. 17

19 At vi er opmærksomme på barnets signaler og trivsel. Hvis vi har en formodning om misbrug, tager vi en snak med forældrene, hvordan vi bedst kan hjælpe og beskytte barnet. Der må ikke opbevares alkohol i Symfonien Undtagelsesvist kan ledelse eller bestyrelse dispensere fra alkoholpolitikken ved i enkelte tilfælde at tillade alkohol ved særlige arrangementer for eksempel ved personalefest og jubilæer m.m.. Det er en forudsætning at arrangementet foregår udenfor Symfoniens åbningstid og at der ikke er børn til stede. Man ved at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, ofte belastes af uforudsigelighed den af forældrene, der drikker, skifter adfærd, holdninger og humør ved indtagelsen af alkohol. Regler, grænser og forventninger til barnet skifter og skaber en konstant utryghed for barnet. For eksempel kan en persons humør påvirkes af om han har drukket eller ej. Det kan vise sig ved, at han skælder mere ud, når han er ædru og er uopmærksom og ligeglad, når han er påvirket. Det vil sige, at barnet hele tiden skal aflæse forældrenes humør og tilpasse sig efter det. Man ved, at alkoholmisbrug i familien kan betyde, at barnet blandt andet oplever angst, skyld- og skamfølelse og omsorgssvigt i større eller mindre grad. Og at disse børn sjældent får den hjælp, de har brug for i tide hvis børnene overhovedet identificeres og får hjælp. En undersøgelse af voksne børn fra familier med alkoholproblemer viser, at en tredjedel af de voksne børn selv udvikler et alkoholproblem en tredjedel af de voksne børn oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. (Helle Lindgård 2002) 18

20 Mobiltelefoni: Vi ser helst ikke at du taler i mobiltelefon i institutionen. Det virker forstyrrende og gør det svært for dig at være nærværende overfor dit barn. Forsikring: Det sker jo at børn laver en skade og derfor kan du også opleve at vi kommer til dig med et erstatningskrav. Her forestiller vi os at du anmelder det til dit forsikringsselskab og lader forsikringsselskabet afgøre sagen Børns ansvar er som voksnes. Hvis et barn laver person eller tingskade i institutionen bliver barnet personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt. Men institutionen er også underkastet de samme forpligtelser som enhver anden skadelidt nemlig at skulle bevise at barnet har begået en fejl. Normalt bliver de skader, som barnet laver, overgivet til familieansvarsforsikringen. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke tegnet den traditionelle kollektive børneulykkesforsikring, men i stedet sammensat en meget bedre dækning, hvis uheldet virkelig er ude. I samarbejde med KommuneForsikring er der tegnet en forsikring, som alene har en invaliditetsdækning på kr Forældrene opfordres til selv at tegne en ulykkesforsikring. Kartotekskort: Når I starter i institutionen udfylder i et Kartotekskort/stamkort. Det udleveres på barnets første dag. Her står de vigtige kontaktinformationer, vi bruger når vi skal have fat i jer. Derfor er det meget vigtigt for os, at I giver besked hvis der sker ændringer i jeres adresser, telefonnummer m.m.. 19

21 Ekstra info: Fra åbningstid og frem til kl. 9:00 arbejder medarbejderne som ét team. Fra kl. 9:00 til kl. 12:00 er medarbejderne tilknyttet de enkelte basisgrupper eller gennemfører planlagte aktiviteter. Fra kl. 12:00 og frem til lukketid arbejder medarbejderne som ét team. Vi laver aktivitetsforløb som følger årshjulet. Aktiviteterne arrangeres således at vi udnytter den enkelte medarbejders viden og kompetencer. Målet er at alle børn får de bedste muligheder for udvikling, læring og venskaber Vi tilstræber at have tilknyttet én fast medarbejder til basisgruppen. Dagen indeholder elementer der betyder at børnene får kendskab, kontakt og relationer til alle medarbejdere i huset. Som forældre vil du møde forskellige medarbejdere alt efter hvilket tidspunkt du kommer på i Symfonien. Du vil møde fagligt dygtige medarbejdere i institutionen. De vil altid kunne give dig faglig viden og refleksion om dit barn. Er du i tvivl, eller er det mere specifikke informationer du søger, vil de kunne arrangere en aftale med den medarbejder der er tættest på dit barn. Børneintra I Symfonien bruger vi Børneintra. Børneintra er til digital kommunikation mellem forældre og personale i Symfonien. Børneintra betyder blandt andet at du kan sidde hjemme i ro og mag og holde dig opdateret omkring børnenes daginstitution, se og hente billeder taget i institutionen, udfylde og sende tilmeldinger for eksempel til ferie og forældremøder. 20

22 Eller mail til kontormedarbejder Henrik Link til Symfoniens børneintra i Børnehuset Regnbuen: https://regnbuen.fmk.dk/intra/ Link til Symfoniens børneintra i Carl Nielsen Børnehaven: https://carlnielsen.fmk.dk/intra/ Link til Symfoniens hjemmeside: 21

Velkommen til SYMFONIEN

Velkommen til SYMFONIEN Velkommen til SYMFONIEN Børnehuset Regnbuen Røjlevej 22 5792 Årslev Carl Nielsen Børnehaven Bakkegårdsvej 21 5792 Årslev En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år. Symfonien: Symfonien er en Fællesinstitution

Læs mere

Velkommen til SYMFONIEN

Velkommen til SYMFONIEN Velkommen til SYMFONIEN Børnehuset Regnbuen Røjlevej 22 5792 Årslev Carl Nielsen Børnehaven Bakkegårdsvej 21 5792 Årslev En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år. Symfonien:...3 Børnehuset Regnbuen...3

Læs mere

Velkommen til SYMFONIEN En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år.

Velkommen til SYMFONIEN En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år. Velkommen til SYMFONIEN En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år. 1 2 Indhold Symfonien:... 4 Symfoniens åbningstid... 5 Børnehuset Regnbuen:... 5 Carl Nielsen Børnehaven:... 5 Udvidet åbningstid:...

Læs mere

Velkommen til SYMFONIEN

Velkommen til SYMFONIEN Velkommen til SYMFONIEN En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år. Indhold Symfonien:... 2 Symfoniens åbningstid... 3 Børnehuset Regnbuen:... 3 Carl Nielsen Børnehaven:... 3 Udvidet åbningstid:...

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012

Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- & kostpolitik for Herslev Flexinstitution 2011-2012 Sundheds- og kostpolitik for Herslev Flexinstitution I Børnehuset har vi valgt at sætte fokus på børnehavens kost- og trivselspolitik. Dette

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset

KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset KOSTPOLITIK Toppen og Eventyrhuset Varieret sund mad giver gode kostvaner Barnet har brug for 'brændstof' for at kunne vokse, lege og lære. De er aktive dagen igennem og det er derfor vigtig kosten er

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger.

Indhold. Praktiske oplysninger. Aflevering og afhentning. Dagens rytme. Her kan du læse om de praktiske oplysninger. Indhold Praktiske oplysninger... 1 Aflevering og afhentning... 1 Dagens rytme... 1 Mad og madpakker... 2 Skiftetøj... 3 Blebørn... 3 Fravær ved ferie... 3 Sygdom... 3 Fødselsdage... 4 Medbragt legetøj...

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse

Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Mad, måltider og bevægelse i Dalby Børnehuse Indledning. Vi ved, at det har betydning for børns udvikling og trivsel i hverdagen, at de via ernæringsrig kost får brændstof til krop og hjerne, så de har

Læs mere

Børnehuset Nørre Aaby

Børnehuset Nørre Aaby Børnehuset Nørre Aaby To matrikler med i alt 162 børn i alderen 0-6 år I Børnehuset Nørre Aaby har vi små enheder og legepladser og udearealer til at vokse i Dagtilbudsleder: aase.nissen@middelfart.dk

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.

Børnehuset Humlebien. Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419. Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien. . Børnehuset Humlebien Byvej 248c 2650 Hvidovre. Tlf. 36788419 Email: bornehusethumlebien@hvidovre.dk Hjemmeside: www.humlebien.hvidovre VELKOMMEN TIL HUMLEBIEN Denne pjece er tænkt som en hjælp, når dit

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster.

Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. Kost-og bevægelsespolitik for Den danske Børnehave Løgumkloster. De fleste børn tilbringer meget tid i daginstitution og to måske tre af dagens måltider, bliver spist her. I måltidspolitikken for Tønder

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Kostpolitik i Valhalla.

Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitik i Valhalla. Kostpolitikken er udarbejdet i tæt samarbejde mellem personale og forældreråd. Kostpolitikken skal sikre os opmærksomhed på madkultur, for de forskellige aldersgrupper, og til de

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Børnehuset Mælkevejen er en alders- og gruppeopdelt daginstitution normeret til 40 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Vores børnegruppe er fordelt på team A, team B

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk

Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk Skyttevej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3250 www.hedemarken-skive.dk 1 Praktiske oplysninger: Vi er en integreret institution, normeret til 40 vuggestuebørn og 110 børnehavebørn. Åbningstider i Hedemarken: Mandag

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Børnehuset Pilekvisten

Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Børnehuset Pilekvisten Pilekvisten er en aldersintegreret daginstitution med et middeltal på 94 børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt i to afdelinger, i daglig tale kaldet Den

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuen Kernen og Bølgerne Skovsbovænget 7 : Skyerne (de ældste) Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Fredag ; 6.30-16.30 Tlf. nr.: 6375

Læs mere

Virksomhedsplan for:

Virksomhedsplan for: Virksomhedsplan for: Indhold Tilhørsforhold, telefonnumre og personale side 3 Målsætning, værdier og øvrige mål side 4 Dagsplan side 5 Kost side 6 Personalesamarbejde og de voksnes roller side 7 Forældresamarbejde

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen i Grauballe vuggestue

Velkommen i Grauballe vuggestue Velkommen i Grauballe vuggestue Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen. Grauballe Børnegård er en integreret institution med børn i alderen 0 6 år. Vi er normeret til 21

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250

Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 Aldersintegreret institution STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 7616 2250 VELKOMMEN BØRN: I Valmuen modtager vi ca. 90 børn i alderen 0-6 år, fordelt i 2 huse. I det ene hus har vi 3 vuggestuegrupper.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK Hvad er en mad- og måltidspolitik? En mad- og måltidspolitik er et velegnet styringsredskab for arbejdet med mad og måltider i børnehaven. En kostpolitik er en fælles vedtaget og

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene

Kostpolitik For. Børnehuset Skovtroldene Kostpolitik For Børnehuset Skovtroldene Skovtroldenes kostpolitik tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for daginstitutionsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8 kostråd. Den

Læs mere

Børnehuset Søstjernen

Børnehuset Søstjernen Børnehuset Søstjernen Ullasvej 5 3700 Rønne 56 92 43 50 Kære og forældre. Hermed en hilsen fra Børnehuset Søstjernen hvor du skal starte. Du skal gå hos, hvor der er andre børn. De voksne i din gruppe

Læs mere

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole

Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Værd at vide, når dit barn går på: SFO Lovsøen Skælskør Skole Forord Velkommen til SFO Lovsøen. I denne pjece finder I oplysninger, som er værd at vide, når jeres barn starter hos os. Tal også med jeres

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET

MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET MAD MED MUSKLER KOSTPOLITIK BØRNEHAVEN KLATRETRÆET Mad med muskler 1.0 Forord Mad med muskler 1.4 Rammer omkring måltidet 1.6 Tillæg til Motorikken og Naturens mad med muskler kost politik 1.0 Forord Mad

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Velkommen til nye børn og forældre i. De Glade Børns Hus Oliebladsgade 9 2300 Kbh. S. Tlf. omstilling: 32585201 Kontor direkte: 32878040

Velkommen til nye børn og forældre i. De Glade Børns Hus Oliebladsgade 9 2300 Kbh. S. Tlf. omstilling: 32585201 Kontor direkte: 32878040 Velkommen til nye børn og forældre i De Glade Børns Hus Oliebladsgade 9 2300 Kbh. S Tlf. omstilling: 32585201 Kontor direkte: 32878040 Kære Vi byder jer velkommen til De Glade Børns Hus, hvor jeres barn

Læs mere

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden,

Børnehuset Grønnebakken 2013. Børnehuset Grønnebakken. Kære børn og forældre. Praktiske oplysninger. Årsplan I januar lægges årsplanen på hjemmesiden, Nyttige tlf. numre Kontoret 5588 7400 Køkkenet 5588 7401 Stjernerne 5588 7404 Kometstuen 5588 7402 Plutostuen 5588 7402 Raketstuen 5588 7403 Mobil 2428 6501 Vi henstiller til at I ringer til stuerne før

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk

INFORMATIONSHÆFTE. Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk INFORMATIONSHÆFTE Vemb Børnehave Præstegårdsvej 4 7570 Vemb Tel. 96 11 54 90 vemb.boernehave@holstebro.dk 2 Vemb Børnehave, Præstegårdsvej 4, 7570 Vemb, Tlf. 96 11 54 90, vemb.boernehave@holstebro.dk Indledning:

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Børnehuset Gassum. Forældrepjece. Dagtilbud Nordvest

Børnehuset Gassum. Forældrepjece. Dagtilbud Nordvest Børnehuset Gassum Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Gassum Børnehuset Gassum er en kombineret institution med omkring 12 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Børnehuset Gassum hører

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO

AUGUST 2012. Velkommen til Svebølle SFO AUGUST 2012 Velkommen til Svebølle SFO Forord Forord Med denne folder vil Svebølle SFO gerne byde nye børn og forældre VELKOMMEN. Formålet med folderen er samtidig at informere vore nye børn og forældre

Læs mere

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013

Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Kostpolitik 2013 1 Kostpolitik i Antvorskov børnegård 2013 Forord De holdninger, normer og rammer som børn møder til hverdag, også uden for hjemmet, har stor indflydelse på deres kostvaner og derfor har

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk

VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk VELKOMMEN i SOLSIKKEN Torvevænget 5B, 8310 Tranbjerg Tlf.: 87 13 84 85 e-mail: mettho@aarhus.dk Vi byder velkommen til Solsikken Denne pjece er en vejledning i, hvordan det er at gå her i Solsikken. Den

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Boeslunde Børnehus Hovstien 36 4242 Boeslunde

Boeslunde Børnehus Hovstien 36 4242 Boeslunde Boeslunde Børnehus Hovstien 36 4242 Boeslunde Kostpolitik for Boeslunde Børnehus Formål Slagelse kommune har en overordnet kostpolitik, som har til formål at: - Fremme sunde kostvaner, herunder skabe forudsætning

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er:

Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: VELKOMMEN TIL BØRNEINSTITUTIONEN HAMPELAND Vi arbejder inkluderende for at sikre alles ret til en plads i fællesskabet. Vores nøgleord er: Nærvær Anerkendelse. Samarbejde Struktur. Kære og forældre. Velkommen

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere