Velkommen til SYMFONIEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til SYMFONIEN"

Transkript

1 Velkommen til SYMFONIEN Børnehuset Regnbuen Røjlevej Årslev Carl Nielsen Børnehaven Bakkegårdsvej Årslev En fællesinstitution for børn i alderen 0 til 6 år.

2 Indhold Symfonien:... 2 Symfoniens åbningstid... 3 Børnehuset Regnbuen:... 3 Carl Nielsen Børnehaven:... 3 Udvidet åbningstid:... 3 Lukkedage... 3 Sommerferie... 3 Ferielukning af huse:... 3 Symfoniens normering:... 4 Personale:... 4 Børn:... 4 Kontakt:... 4 Indkøring:... 5 Overgange dagpleje, børnehave og skole:... 5 Overgang fra dagpleje til børnehave:... 5 Overgang fra børnehave til skole... 5 Struktur /hverdagen... 6 Morgenen:... 7 Fra Kl Fra kl Sidst på dagen:... 8 Modtagelse/afhentning:... 8 Inklusion:... 9 Pædagogikken At være forældre i Symfonien: Forældresamtaler Forældrearrangementer Forældrebestyrelse Fokus og indsatser for det enkelte barn Mad: Kostpolitik: Målsætning: Måltider: Fødselsdage, specielle anledninger og højtider: Nyttige links til inspiration: Fødevare allergi: Hygiejne: Sygdom / medicin: Syge børn skal passes hjemme Solcreme: Video / billeder Rygepolitik: Alkoholpolitik: Mobiltelefoni: Forsikring: Kartotekskort: Ekstra info: Børneintra

3 Symfonien: Symfonien er en Fællesinstitution der består af 2 huse på 2 forskellige matrikler. Husene har fælles ledelse og personale. Der er mindre end tre kilometer i mellem institutionerne. Børnehuset Regnbuen er beliggende i udkanten af Nr. Søby, og er en integreret daginstitution med børn i alderen 0-6 år. Børnehuset Regnbuen fik i 1994 nye bygninger og er i årene 2008 og 2009 blevet udvidet og sammenbygget med en nedlagt skole. Carl Nielsen Børnehaven ligger i et nybygget kvarter i Nr. Lyndelse, og er en børnehave med børn i alderen 3 6 år. Carl Nielsen Børnehaven blev bygget i Begge institutioner er lyse med store fysiske rammer til børnene og det pædagogiske arbejde. Omkring institutionerne ligger store og velbevoksede legepladser med plads til masser af udfoldelser. Vi arbejder på at skabe indbydende rammer, hvor vi håber at I vil finde en spændende og udfordrende hverdag og føle jer trygge og godt tilpas. Vi lægger vægt på: En god atmosfære med udgangspunkt i den anerkendende og værdsættende tankegang. Nøgleordene er inklusion, respekt, omsorg, anerkendelse, glæde, engagement og empati. At skabe et miljø som giver børnene læringsrum, rammer og aktiviteter, hvor de kan fordybe sig i leg og læring og udvikle deres kompetencer. At børnene kan være med til at præge deres hverdag. 2

4 Symfoniens åbningstid Åbningstiden er 50 timer og 15 minutter om ugen og er fordelt således: Børnehuset Regnbuen: kl. 06:40 16:45 mandag til torsdag kl. 06:40 16:35 fredag Carl Nielsen Børnehaven: kl. 06:30 16:40 mandag til torsdag kl. 06:30 16:05 fredag Udvidet åbningstid: Har du et job eller uddannelse der gør, at du sammenlagt med transporttiden, ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn indenfor institutionens normale åbningstid kan du søge om udvidet åbningstid. Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er kun berettiget til at få udvidet åbningstid i den periode du har et reelt behov. Der kan søges fra kl. 6:00 om morgenen og indtil institutionen åbner om eftermiddagen kan der søges fra institutionen lukker og senest til kl. 17:00. Du henvender dig til personalet i institutionen og sammen med lederen indsender du en ansøgning til Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn. Lukkedage Faste lukkedage: Institutionen holder helt lukket og der stilles ikke alternativ pasningsmulighed til rådighed. Grundlovsdag den 5. juni Juleaftensdag den 24. december Løsrevne lukkedage kan forekomme. Hvis der er et pasningsbehov stilles alternativt pasningstilbud til rådighed. Sommerferie Børne- og undervisningsudvalget besluttede den 8. december 2010 at daginstitutionerne fra 2011 og frem holder ferielukket i ugerne 28, 29 og 30. (Hvis der er et pasningsbehov stilles alternativt pasningstilbud til rådighed) Ferielukning af huse: For at udnytte personaleressourcerne bedst muligt, vil vi i ferieperioder eller i perioder med lavt børnefremmøde, samle børnene i det ene hus. Og holder det andet hus lukket. Der vil blive informeret når det bliver aktuelt. 3

5 Symfoniens normering: Personale: Det faktiske antal af pædagogisk personale varierer da ressourcerne tildeles i forhold til gennemsnitstal af indmeldte børn. Symfonien er en praktikinstitution og har både 3 og 6 måneders praktikanter tilknyttet. Det er hovedsagelig studerende fra pædagogseminariet der kommer ud i praktik. Udover det pædagogiske personale vil du også møde rengøringsassistenter, kontorpersonale og servicemedarbejdere. På opslagstavler i de 2 huse kan du se billeder af personalet Børn: Antallet af børn i institutionen varierer efter det behov og den efterspørgsel der er på daginstitutionspladser på det givne tidspunkt. Fællesinstitutionen Symfonien kan rumme 171 børn, heraf kan de 11 børn være tilknyttet specialpædagogiske pladser. Husene kan gennemsnitlig indeholde: Børnehuset Regnbuen: 128 børn Carl Nielsen Børnehaven: 43 børn Kontakt: Telefon numre til Symfonien: Børnehuset Regnbuen tlf.: Carl Nielsen Børnehaven tlf.: Leder Carsten Stenbye tlf.: Souschef Helle Møllegaard Larsen tlf.: Kontorassistent Henrik Schou Sørensen tlf.: eller Symfoniens virksomhedspostkasse: Adresser: Børnehuset Regnbuen: Carl Nielsen Børnehaven Røjlevej 22, Nr. Søby, 5792 Årslev Bakkegårdsvej 21, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev Hovedindgang Børnehuset Regnbuen Hovedindgang Carl Nielsen Børnehaven 4

6 Indkøring: Udgangspunktet er: At introducere børn og forældre til Symfonien. At børn og forældre føler sig trygge. At få opbygget en gensidig tillid mellem børn, familie og personale. At barnet inkluderes i gruppen. Til start vil i møde de medarbejdere der vil være nærmest på jeres barn. Vi vil gerne have at begge forældre er med til samtalerne. Det er vigtigt at vi får snakket om forventninger til hinanden, både i forhold til indkøring, men også i forhold til opholdet i Symfonien fremover generelt. Ved selve indkøringen forventer vi at en af jer forældre kan være med de første dage. Det kan være nogle få timer af gangen. Vores erfaring siger, at det ofte går nemt at starte i institutionen, og barnet hurtigt kan undvære mor og far. Men efter nogen tid kan der komme en reaktion hos barnet på adskillelsen og måske på det skift barnet har oplevet i forhold til tidligere pasning. Det er en helt naturlig reaktion, som vi klarer sammen med jer Efter ca. 3 måneder holdes en forældresamtale, hvor vi snakker om, hvordan indkøringen gik og hvordan det går med jeres barn i dagligdagen. Overgange dagpleje, børnehave og skole: Overgang fra dagpleje til børnehave: Symfonien samarbejder med dagplejen for at skabe en god overgang fra dagplejen til børnehave Overgang fra børnehave til skole Fællesinstitutionen Symfonien indgår i et samarbejde med Carl Nielsen skolen og SFO Toppen, om en bedre og mere glidende overgang fra børnehave til skole og SFO. Nedenfor er et kort uddrag fra vores fælles pjece om overgang til skole. Det skulle gerne give et kort indblik i, hvad vi rent praktisk gør for at lette overgangen og hvad I og jeres barn kan forvente frem til skolestart. Skiftet fra børnehave til skole og SFO er en stor ændring for både jeres børn og jer forældre. Miljøet og strukturen i hverdagen er meget forskellig. En væsentlig opgave er at brobygge mellem daginstitution og skole/sfo. Denne brobygning sker bl.a. ved samarbejde før skolestarts-fasen begynder. 5

7 For børnene betyder det konkret: At efter påske frem til sommerferien, arrangeres 5-6 besøg i SFO og 1 besøg i bh. klassen. At bh. kl. lederne besøger børnehaverne. At SFO /nuværende bh. klasser besøger børnehaverne i løbet af foråret. Målet Målet er at skabe lokale, systematiske, fleksible og sammenhængende overgange fra børnehave til skole, som sikre en optimal og tryg skolestart for det enkelte barn. At barnet forinden endelig skolestart i august, føler sig tryg og kendt i skolens rammer At barnet får indsigt i hvad det vil sige at gå i skole At barnet får mulighed for at knytte nye venskabsbånd At børnehaveklasseledere og pædagoger får mulighed for at lave hold med henblik på senere klassedannelse At der er en sammenhængende indsats omkring børn med særlige behov Du kan se hele pjecen om overgang til skole på vores hjemmeside. 6

8 Struktur /hverdagen Dagligdagen i de to huse er overordnet tilrettelagt således: Morgenen: I begge huse åbner vi i ét fælles rum for alle børn, og spiser morgenmad sammen. I Carl Nielsen spiser man i køkkenet, og alle går derefter på grupperummene (pga rengøring) I Børnehuset Regnbuen spiser man i køkkenet, lokale 7, og der åbnes i lokale 4 for dem der ikke skal spise morgenmad. I begge huse kan børnene lege og deltage i aktiviteter på tværs af grupper indtil kl Børnene kan fordele sig ud i flere lokaler og bliver tilbudt aktiviteter efterhånden som der møder flere medarbejdere ind i institutionen. Fra Kl Her starter dagen som udgangspunkt i basisgruppen med frugt/mad spisning, og vi vil sammen med børnene gennemgå hvad der skal ske i dag. Derefter fordeler man sig på aktiviteterne alt efter hvad man skal deltage i. Det kan være på tværs af basis grupperne. Alt efter indholdet vil aktiviteterne nogle dage slutte kl hvor børnene går tilbage i basisgruppen og spiser madpakke. Andre dage vil man blive i aktivitetsgruppen og spise. Vuggestuebørnene kan deltage i aktiviteter sammen med andre børn fra Symfonien, hvis det giver pædagogisk udvikling og læring. Ellers har de aktiviteter sammen i vuggestuen. Børnene på de specialpædagogiske pladser kan deltage i aktiviteter med andre børn i Symfonien, hvis det skaber god inklusion, udvikling og læring. Ellers vil man have aktiviteter sammen i egen basisgruppe. På baggrund af individuelle pædagogiske overvejelser kan et barn med specialpædagogisk plads godt være tilknyttet en anden basisgruppe end den specialpædagogiske basisgruppe. For at skabe mulighed for gode aktiviteter og læring, har vi valgt at dække dagen med flest personaleressourcer om formiddagen. Fra kl Er medarbejderne fælles om børnene og opgaverne. Børnene vil om eftermiddagen have mulighed for at være sammen med andre børn i hele huset. I vuggestuen vil børnene fortrinsvis fortsætte samlet om eftermiddagen. Dog vil vi arbejde på størst mulig kontakt til børnehavebørn, så de modnes til at komme i børnehave. 7

9 I de specialpædagogiske pladser vurderes det ud fra det enkelte barn, hvor de skal være over middag. Sammen med børnehavebørn eller sammen med børn i en specialpædagogisk gruppe. Ca. kl. 14:00 spiser børnene eftermiddagsmad. De bliver inddelt i grupper i forhold til hvor mange børn og voksne der er på dette tidspunkt Sidst på dagen: I begge huse er man fælles om at afslutte dagen, få ryddet op og lukket institutionen 8

10 Modtagelse/afhentning: Når I kommer med barnet, er det vigtigt, at I afleverer det til en voksen, inden I siger farvel til barnet og forlader institutionen. - Så ved personalet, at barnet er kommet og kan hjælpe det i gang med dagen. Vi vinker gerne farvel til jer sammen med barnet. Når I henter barnet, er det også vigtig at sige farvel til personalet. Både fordi vi så ved, at barnet er hentet, og fordi vi måske kan have nogle beskeder til jer. Det er vigtigt for jeres barn at I er nærværende når I afleverer eller henter jeres barn. Det er med til at give barnet en god start eller afslutning på dagen. Der skal gerne være tid til at udveksle information med personalet. Afsæt gerne minimum 5 minutter. Du kan opleve at den voksne du vil tale med, er ved at læse en historie for børnene eller spille et spil eller lignende.. Hjælp os med at bevare børnenes fordybelse og koncentration ved at finde en ledig personale at tale med. Det er Jer forældre, der har ansvaret for jeres børn, når I er sammen i institutionen, både ved ankomst, afhentning og ved forældre/børn arrangementer. Husk at krydse jeres børn ind og ud. Inklusion: Vi er en almindelig daginstitution der har tilknyttet en specialpædagogisk ydelse. Derfor har vi børn der spænder i hele udviklingsområdet. Fra dem der kan det hele til dem der har brug for særlig opmærksomhed. Dette er et helt bevidst valg. Det betyder at dem der har forskellige vanskeligheder i deres udvikling i kortere eller længere perioder kan være i nogle rammer, som er mere overskuelige, og hvor der er specialpædagogiske ressourcer til at tage hånd om deres udvikling og trivsel. Det giver gode muligheder for at finde andre børn at blive venner med, at spejle sig i og lære noget af. Symfoniens fysiske indretning giver gode muligheder for at tilgodese både behovet for de små rammer og særlige individuelle hensyn, og for det store børnefællesskab. Vi arbejder målrettet på at integrere og inkludere alle børnene i fællesskabet. For nogle år siden underskrev Danmark Salamenca aftalen. I aftalen forpligter Danmark sig til at alle har ret til at være i eget netværk I yderste konsekvens betyder det at alle uanset, race, overbevisning, handicap har retten til at forblive i det netværk, skole, institution de hører til. Uanset om de er flyttet dertil eller er født der. 9

11 Pædagogikken I Symfonien arbejder vi med anerkendende pædagogik. Dette betyder at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger, følelser. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og laver pædagogiske aktiviteter ud fra, hvad barnet har brug for og tænker andre børn ind i aktiviteterne på tværs af grupperne, således at de får udfordringer svarende til netop deres udviklingstrin. Da vi er en daginstitution med henholdsvis vuggestuebørn, børnehavebørn og børn i specialpædagogiske pladser, har vi i høj grad mulighed for at lave inklusionsarbejde på tværs i hele institutionen og i de 2 huse. Tanken er at indsatsen i stor grad kan kvalificeres målrettet i forhold til det enkelte barn, da vi i høj grad kan udnytte personalets samlede ressourcer. Er der udviklingsmæssige udfordringer omkring et barn, udarbejder vi en indsatsplan der hjælper os med at målrette og kvalificere arbejdet omkring udfordringen. Indsatsplanen er også et værktøj og hjælp til at få tværfaglig bistand fra for eksempel talepædagog, ergoterapeut, m.fl.. Børnene i de specialpædagogiske pladser er indskrevet ligesom de andre vuggestueog børnehavebørn, men da børnene i de specialpædagogiske pladser har behov for særlig opmærksomhed omkring deres udviklingsmæssige udfordringer skaber vi nogle særlige rammer for dem i hverdagen. Rammer og strukturer der er overskuelige, forudsigelige og tydelige. De specialpædagogiske pladser har tilknyttet særlige ressourcer i forhold til den specialpædagogiske opgave. Vi har mulighed for at arbejde med børnene i det store fællesskab, i mindre grupper, eller i særlige tilfælde enkeltvis. hvor vi tilgodeser de enkelte børns behov for støtte, udvikling og trivsel. 10

12 At være forældre i Symfonien: Fåborg Midtfyn Kommune har vedtaget Den Sammenhængende Børnepolitik og forventer at forældrene er medansvarlige for barnets udvikling. Forældrene skal inddrages i arbejdet omkring deres børn, så der sker en koordineret indsats i hjemmet og i dagtilbuddet for skabe de bedste betingelser for barnets udvikling. Dagtilbuddet skal have et tæt og informativt samarbejde, der er baseret på dialog og tillid Vi arbejder på at vi skal få et rigtig godt samarbejde omkring jeres barn. Det er vigtigt vi har en god kommunikation, det betyder vi må være åbne og meddelsomme til gavn for børnene. Vi vil rigtig gerne have respons på vores arbejde. Hellere spørge og undre sig en gang for meget end for lidt. Forældresamtaler Som nye forældre vil i efter 3 måneder blive inviteret til en forældresamtale. Samtalerne tager udgangspunkt i vækstmodellen et værktøj der er hjælper os med at beskrive barnets ressourcer og udfordringer. I den tid barnet går i institutionen vil du blive tilbudt mulighed for at deltage i en årlig samtale omkring dit barn. Er der særlige omstændigheder omkring udviklingsstatus, trivsel, eller f.eks. skolestart vil vi invitere til yderligere forældresamtaler. Har I brug for et møde kan I altid aftale det med personalet. Vi anvender forskellige værktøjer for eksempel TRAS skemaer der giver os en fornemmelse af barnets sproglige og sociale opmærksomhed. Vi indplacerer børnene på Handleguidens børnelinie der giver os et indtryk af barnets trivsel. Disse værktøjer vil vi gennemgå sammen med jer til samtalerne. Forældrearrangementer. I Symfonien afholdes forskellige forældre arrangementer. Det kan være julehygge, legepladsdag, forældremøder, spændende oplægsholdere om aktuelle emner m.m. Her er mulighed for at drøfte hverdagens struktur, aktiviteter m.m. Møderne kan også bruges til at lære hinanden at kende, at udveksle erfaringer. Vi håber I har lyst til at deltage i de aktiviteter og arrangementer vi holder i Symfonien. Forældrebestyrelse Symfonien har en aktiv forældrebestyrelse hvor du er velkommen med din mening. Der er årlige valg til forældrebestyrelsen. 11

13 Fokus og indsatser for det enkelte barn. Vi har en særlig opmærksomhed på børnenes udvikling og trivsel. Hvis I eller vi oplever, at der er noget i barnets udvikling og trivsel der bekymrer os, er det vigtigt at vi hurtigt får talt sammen. Så vi får afklaret om det er noget der skal sættes fokus på, eller det er noget der ligger indenfor normal udvikling. Hvis det er noget der skal sættes fokus på holder vi et møde hvor vi taler sammen om hvad vi kan gøre for at hjælpe barnet tilbage i trivsel og udvikling. I denne proces udarbejder vi indsatsplaner der beskriver hvad I som forældre og vi som institution hver især skal lave af indsatser omkring barnet. En indsatsplan er et redskab, vi bruger i Faaborg Midtfyns daginstitutioner, når vi arbejder med bekymringer omkring børnene. Bekymringerne kan både være små eller store. Indsatsplanerne er med til at fokusere arbejdet omkring bekymringerne og sikre at der bliver fulgt op og evalueret på arbejdet omkring barnet og at der sker en udvikling. Når vi efter den aftalte tid følger op på indsatsplanen, kan udfordringerne have løst sig eller vi er nødt til at fortsætte eller ændre indsatserne. De bekymringer vi har om barnet kan i nogle tilfælde vise sig være blivende eller tiltagende, og det kan betyde at vi sammen med jer aftaler at sætte mere i gang omkring barnet. Det kan være hjælp fra Fåborg Midtfyns Børn og Unge Rådgivning eller andre fagpersoner. Når det sker følger vi Fåborg Midtfyn Kommunes Handleguide. Handleguiden anviser hvordan man får hjælp, alt efter hvilke vanskeligheder det handler om. 12

14 Mad: I Symfonien skal børnene medbringe madpakker og frugt hver dag. Én madpakke til middag. Én madpakke til eftermiddagsmad. Frugt til et lille mellemmåltid om formiddagen Hvis børnene skal have noget specielt mad, for eksempel diæt mad skal I selv medbringe det. Kostpolitik: Målsætning: Børns sundhed, trivsel og velbefindende er blandt andet betinget af deres kost og af graden af fysisk aktivitet. En sund livsstil grundlægges i barndommen og skabes i samspil mellem barnet og dets omgivelser. Målet er gennem sund kost at give børnene mulighed for at udvikles optimalt motorisk, mentalt og socialt. Vi vil skabe glade, aktive børn, som trives og vi vil modvirke fejlernæring og overvægt. Ved måltiderne lægger vi vægt på at der er tid, ro og en hyggelig stemning. Vi øver i at sige værsgo og starte samtidig. Vi øver også koncentration, fælles opmærksomhed og dialog. Eksempler på dette kan være højtlæsning, små lege efter maden mv. Måltider: Morgen: De børn der møder tidligt i Symfonien har mulighed for at spise morgenmad i institutionen. Vi tilbyder økologiske havregryn, havregrød eller cornflakes med økologisk letmælk. Nogle dage kan der være boller med ost. Formiddag: I Symfonien samles børnene om formiddagen i deres basisgrupper og spiser deres medbragte frugt eller noget fra deres madpakke. Frokost: Børnene skal hver dag medbringe en madpakke til frokost. Børnene tilbydes et glas økologisk mælk eller vand til frokosten. Madpakken skal være mærket tydeligt med navn og må gerne være i en madkasse. Vi forventer at I følger kostpolitikken og giver jeres børn sunde madpakker med. Madpakker der indeholder grønt (gnavegrønt som agurk, tomat, peber, gulerod), brød (f.eks. rugbrød el. groft brød), pålæg (fisk, kød, ost, æg) og frugt. Vi fraråder søde ting i madpakken (søde yoghurt, mælkesnitter mv.) Det er vigtigt (en god ide) at tilpasse mængden af mad i madpakken til det barnet ca. kan spise, da det ellers kan virke overvældende eller uoverskueligt for barnet. Skulle der komme en mad retur, så undlad at skære ned på mængden allerede næste dag, se tiden lidt an. 13

15 Vi gør meget ud af at lære børnene at drikke vand. Det er godt for kroppen at få rigelig væske i løbet af dagen. Eftermiddag: Om eftermiddagen samles børnene til eftermiddagsmad. På dette tidspunkt har børnene brug for noget brændstof for at få en god eftermiddag. Til eftermiddagsmad skal børnene medbringe sin egen madpakke. Det er en god ide at lade eftermiddagsmadpakken bestå af noget groft med frugt og/eller grønt til. Fødselsdage, specielle anledninger og højtider: Børnefødselsdage er altid dejlige og vi vil gerne være med til at fejre jeres barn. Aftal med personalet om fødselsdagen kan fejres i børrnehaven eller hjemme hos fødseldagsbarnet. Ved højtider eller særlige lejligheder vil vi enkelte gange servere en kage i forbindelse med eftermiddagsmaden. Nyttige links til inspiration:

16 Maddage: Jævnligt har vi smør selv dage, hvor børnene medbringer noget til en smør selv buffet. Eller de kan være med til at købe ind og tilberede maden. Børnene ser frem til disse dage og mange nye madder ser dagens lys. Fødevare allergi: Børn med fødevareallergi, der er dokumenteret af læge, bliver der taget specielle hensyn til Hygiejne: Vi synes det er vigtigt at børnene lærer noget om hygiejne og det er fast at der vaskes hænder inden vi spiser og laver mad. Sygdom / medicin: Syge børn skal passes hjemme. Vi passer ikke børn der har feber, smitsomme infektioner/sygdomme eller hvis de er sløje og ikke kan følge med i institutionens daglige rytme. Som hovedregel skal medicin tages hjemme, men hvis jeres barn har brug for særlig lægeordineret medicin, skal vi instrueres i dette. Det er et krav at barnets navn (gerne cpr.nr.) tydeligt skal fremgå af medicinens etiket. I institutionen skal medicinen opbevares i et aflåst skab. Hjælp os med at komme smitsomme sygdomme og infektioner til livs. Hvis dit barn har feber, en smitsom infektion, tynd mave eller kaster op så behold det hjemme indtil barnet er helt frisk og ikke smitter mere. På den måde kan du være med til at begrænse smitten og hjælpe med at dit barns legekammerater og personale ikke bliver smittet, så de også må have sygedage. Vores ønske er, at når du står og er presset og dit barn er sløj, kaster op, har tynd afføring eller feber, så tænk på hvor glad du vil være for at andre forældre ikke sender børn i institutionen der kan smitte dit barn. Indenrigsministeriet og Sundhedsstyrelsen har fastsat forholdsregler mod smitsomme sygdomme i skoler og daginstitutioner. Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i institution, og at et barn med smitsom sygdom først må modtages, når det ikke længere smitter. Barnet er rask, når det på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning 15

17 Solcreme: Når tiden kommer hvor man skal beskytte sig i mod solens stråler har vi følgende aftale: Hjemmefra om morgenen smører i jeres børn ind i solcreme vi følger så op og smører børnene ind igen til middag. Institutionen har indkøbt solcreme til alle børnene. Det er en god ide med solhat samt bukser og bluse, i let stof, med lange ben og ærmer. Video / billeder. I forbindelse med vores arbejde i Symfonien tager vi billeder at børnene og deres aktiviteter. Nogle hænger vi op til børnene på stuerne, og nogle billeder bliver lagt på Børneintra. Der kan blive optaget video af børnene både i forhold til at vise børnenes hverdag eller dokumentere et barns udvikling. Bemærk at vi kun optager videofilm omkring et barns udvikling med skriftlig tilladelse fra forældrene. Video optagelser af enkelt børn bliver slettet igen efter brug. Forældrebestyrelsen har udarbejdet en folder om hvordan man skal forholde sig til private foto og videooptagelser i institutionen. Det skal indskærpes at det til enhver tid er fotografens ansvar at fotos ikke publiceres ulovligt og at motiver ikke er ulovlige jævnfør datalovens bestemmelser. 16

18 Rygepolitik: Rygepolitik for Symfonien fra 1. januar Fællesinstitutionen Symfonien følger lov nr. 607 af 18. juni For pædagoger, forældre og andre der opholder sig indendørs eller udendørs på Fællesinstitutionen Symfonien, bestående af matriklerne Børnehuset Regnbuens og Carl Nielsen Børnehaven er der rygeforbud. Såvel det indendørs som det udendørs rygeforbud gælder også for personer der opholder sig på institutionen uden for normal åbningstid, f.eks. fordi institutionen benyttes til andet formål. For medarbejderne i Fællesinstitutionen Symfonien betyder det: Det er ikke tilladt at ryge i Fællesinstitutionen Symfonien. Konsekvenser ved overtrædelse af rygepolitikken: Ansattes overtrædelse af rygeforbudet sidestilles med misligholdelse af ansættelsesforholdet. Overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre afskedigelse eller bortvisning og behandles efter de regler, der gælder for lønmodtagerens ansættelse. For brugere og gæster i Fællesinstitutionen Symfonien betyder det Brugere og gæster som til trods for henstilling eller advarsel herom, alligevel ryger, hvor rygning ikke er tilladt, kan bortvises. Forbuddet gælder også for e-cigaretter (kunstige erstatninger for cigaretter og tobak) Rygestopkurser: Symfonien tilbyder rygestopkurser til medarbejdere der har ønsket om at stoppe med rygning. Alkoholpolitik: Vi har formuleret en alkoholpolitik der viser og signalerer værdien i at børn og voksne kan være sammen til fest uden at der nydes alkohol. Vi tilstræber en kultur, hvor fællesskab og samhørighed ikke forudsætter indtagelsen af alkohol., Symfonien vil gerne vise, og signalere værdien i, at børn og voksne kan være sammen til fest uden, at der serveres og nydes alkohol. Symfoniens alkoholpolitik sætter fokus på institutionens forebyggende rolle i forhold til alkohol. Vi tager ansvaret for at hjælpe børn der mistrives på grund af alkoholmisbrug i familien. Det betyder: At der ikke nydes alkohol til arrangementer med forældre og børn. At der ikke serveres alkohol til forældrearrangementer. At vi ikke indtager alkohol i Symfoniens åbningstid At personalet ikke må indtage alkohol i arbejdstiden. At vi taler med forældrene, hvis de gentagene gange lugter af alkohol ved aflevering eller afhentning af barnet. 17

19 At vi er opmærksomme på barnets signaler og trivsel. Hvis vi har en formodning om misbrug, tager vi en snak med forældrene, hvordan vi bedst kan hjælpe og beskytte barnet. Der må ikke opbevares alkohol i Symfonien Undtagelsesvist kan ledelse eller bestyrelse dispensere fra alkoholpolitikken ved i enkelte tilfælde at tillade alkohol ved særlige arrangementer for eksempel ved personalefest og jubilæer m.m.. Det er en forudsætning at arrangementet foregår udenfor Symfoniens åbningstid og at der ikke er børn til stede. Man ved at børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, ofte belastes af uforudsigelighed den af forældrene, der drikker, skifter adfærd, holdninger og humør ved indtagelsen af alkohol. Regler, grænser og forventninger til barnet skifter og skaber en konstant utryghed for barnet. For eksempel kan en persons humør påvirkes af om han har drukket eller ej. Det kan vise sig ved, at han skælder mere ud, når han er ædru og er uopmærksom og ligeglad, når han er påvirket. Det vil sige, at barnet hele tiden skal aflæse forældrenes humør og tilpasse sig efter det. Man ved, at alkoholmisbrug i familien kan betyde, at barnet blandt andet oplever angst, skyld- og skamfølelse og omsorgssvigt i større eller mindre grad. Og at disse børn sjældent får den hjælp, de har brug for i tide hvis børnene overhovedet identificeres og får hjælp. En undersøgelse af voksne børn fra familier med alkoholproblemer viser, at en tredjedel af de voksne børn selv udvikler et alkoholproblem en tredjedel af de voksne børn oplever psykiske vanskeligheder som angst, depression og spiseforstyrrelser. (Helle Lindgård 2002) 18

20 Mobiltelefoni: Vi ser helst ikke at du taler i mobiltelefon i institutionen. Det virker forstyrrende og gør det svært for dig at være nærværende overfor dit barn. Forsikring: Det sker jo at børn laver en skade og derfor kan du også opleve at vi kommer til dig med et erstatningskrav. Her forestiller vi os at du anmelder det til dit forsikringsselskab og lader forsikringsselskabet afgøre sagen Børns ansvar er som voksnes. Hvis et barn laver person eller tingskade i institutionen bliver barnet personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt. Men institutionen er også underkastet de samme forpligtelser som enhver anden skadelidt nemlig at skulle bevise at barnet har begået en fejl. Normalt bliver de skader, som barnet laver, overgivet til familieansvarsforsikringen. Faaborg-Midtfyn Kommune har ikke tegnet den traditionelle kollektive børneulykkesforsikring, men i stedet sammensat en meget bedre dækning, hvis uheldet virkelig er ude. I samarbejde med KommuneForsikring er der tegnet en forsikring, som alene har en invaliditetsdækning på kr Forældrene opfordres til selv at tegne en ulykkesforsikring. Kartotekskort: Når I starter i institutionen udfylder i et Kartotekskort/stamkort. Det udleveres på barnets første dag. Her står de vigtige kontaktinformationer, vi bruger når vi skal have fat i jer. Derfor er det meget vigtigt for os, at I giver besked hvis der sker ændringer i jeres adresser, telefonnummer m.m.. 19

21 Ekstra info: Fra åbningstid og frem til kl. 9:00 arbejder medarbejderne som ét team. Fra kl. 9:00 til kl. 12:00 er medarbejderne tilknyttet de enkelte basisgrupper eller gennemfører planlagte aktiviteter. Fra kl. 12:00 og frem til lukketid arbejder medarbejderne som ét team. Vi laver aktivitetsforløb som følger årshjulet. Aktiviteterne arrangeres således at vi udnytter den enkelte medarbejders viden og kompetencer. Målet er at alle børn får de bedste muligheder for udvikling, læring og venskaber Vi tilstræber at have tilknyttet én fast medarbejder til basisgruppen. Dagen indeholder elementer der betyder at børnene får kendskab, kontakt og relationer til alle medarbejdere i huset. Som forældre vil du møde forskellige medarbejdere alt efter hvilket tidspunkt du kommer på i Symfonien. Du vil møde fagligt dygtige medarbejdere i institutionen. De vil altid kunne give dig faglig viden og refleksion om dit barn. Er du i tvivl, eller er det mere specifikke informationer du søger, vil de kunne arrangere en aftale med den medarbejder der er tættest på dit barn. Børneintra I Symfonien bruger vi Børneintra. Børneintra er til digital kommunikation mellem forældre og personale i Symfonien. Børneintra betyder blandt andet at du kan sidde hjemme i ro og mag og holde dig opdateret omkring børnenes daginstitution, se og hente billeder taget i institutionen, udfylde og sende tilmeldinger for eksempel til ferie og forældremøder. 20

22 Eller mail til kontormedarbejder Henrik Link til Symfoniens børneintra i Børnehuset Regnbuen: https://regnbuen.fmk.dk/intra/ Link til Symfoniens børneintra i Carl Nielsen Børnehaven: https://carlnielsen.fmk.dk/intra/ Link til Symfoniens hjemmeside: 21

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

VELKOMMEN TIL VALHALLA

VELKOMMEN TIL VALHALLA 31 2015 VELKOMMEN TIL VALHALLA Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 99153390 www.valhalla-skive.dk Indholdsfortegnelse Præsentation:... 2 Åbningstid:... 2 Lokalnumre:... 2 Ledelse:... 2 Personale:... 2 Fysiske

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere