Den integrerede institution Skuden Skram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den integrerede institution Skuden Skram"

Transkript

1 Den integrerede institution Skuden Skram

2 DII Skuden Skram Velkommen til Skuden Skram Med denne velkomstpjece vil personalet gerne ønske jer velkommen, samt give jer indblik i Skuden Skrams pædagogik og hvilke værdier og mål, der bliver drøftet og beskrevet og stadig diskuteres i vores institution. Desuden vil vi også gerne give jer en række praktiske oplysninger om Skuden Skram. Skuden Skram er en integreret institution med børn fra 0 6 år. Vi er en del af Trøjborg dagtilbud som består af 6 afdelinger. Skuden Skram åbnede som fritidshjem i I 2004 blev den omstruktureret til en integreret institution fra 0-6 år. Bygningen er løbende renoveret. Den er stor og rummelig og lidt snørklet og utraditionelt indrettet. Der er store lyse rum, såvel som hyggelige hjørner og kroge. Vores køkken ligger i åben forbindelse med vuggestuen. Sammen med køkkenpædagogen deltager børnene i forberedelse af måltiderne, eller de kigger interesseret på med spørgsmål og kommentar. I forbindelse med børnehaven ligger vores atelier, hvor billedpædagog, Nanna hver formiddag arbejder kreativt sammen med skiftende grupper af børn fra både vuggestuen og børnehaven. Aktiviteterne i henholdsvis køkken og atelier er centrale og integrerede dele i husets dagligdag. Desuden prioriterer vi udelivet højt, og vores legeplads bliver brugt hver dag. Skoven og stranden ligger tæt på Skuden og er hyppige udflugtsmål. Her foregår der mange forskellige aktiviteter for både store og små.

3 Skuden består af to grupper. Der er 20 vuggestuebørn i underetagen og 30 børnehavebørn i stueetagen. Børnene har dog mulighed for i løbet af dagen at bevæge sig rundt i huset og på legepladsen, både i følgeskab med en voksen og når de har mod på selv at bevæge sig rundt. Det indbyder til et positivt samspil på tværs af aldersgrupperne og har stor betydning for både de små og store børn. Vision Vision for Trøjborg dagtilbud og dermed også Skuden Skram er; at alle både små og store, personale og forældre oplever sig som en del af et forpligtende fællesskab og alle bidrager med, det de kan.

4 Værdier Vi arbejder ud fra Børn og Unges tre værdier, som er troværdighed, respekt og engagement. Desuden har vi tre værdier, som har særlig betydning for Skuden Skram og som præger kulturen og hverdagen. Anerkendelse Fællesskab Dialog Hvem er vi Der er 4 pædagoger samt en lønnet studerende tilknyttet vuggestuegruppen og 3 pædagoger og en medhjælper tilknyttet børnehavegruppen. Desuden har vi vores køkkenansvarlige pædagog samt en pædagogisk leder. Vi har løbende studerende i tre-måneders praktik samt erhvervspraktikanter. Ved personalets fravær bruger vi faste vikarer, som kender huset og børnene. Det giver en tryghed for både børn, forældre og personale. Med baggrund i vores værdier ønsker vi at skabe en arbejdsplads, hvor der er imødekommenhed, hjælpsomhed og en positiv atmosfære. Vi har en høj faglighed og en personalegruppe som ser værdien i, at vi alle byder ind med forskelligheder. Det er vores mål at skabe et godt miljø, hvor der er basis for personlig og faglig udvikling for den enkelte. For at lette samarbejdet og sikre en høj grad af trivsel vægter vi fleksibilitet, spontanitet, initiativ og humor - disse kompetencer præger vores dagligdag.

5 Kort beskrivelse af det pædagogiske personale Zenia: Pædagog i vuggestuen. Er ansvarlig for vuggestuebørnenes opstart i børnehaven. Jeanette: Pædagog i vuggestuen. Er praktikvejleder og praktikansvarlig for hele dagtilbuddet. Kristina K.: Pædagog i vuggestuen. Er sprogansvarlig og er i gang med en uddannelse som Marte Meo terapeut. Else: Pædagog i vuggestuen og stedfortræder. Mads: Pædagogstuderende i vuggestuen. Pernille: Pædagog i børnehaven. Er ansvarlig for storbørnsgruppen. Kristina H.: Pædagog i børnehaven, og tager imod nye børn i børnehaven. Nanna: Pædagog i børnehaven. Er uddannet billedpædagog og ansvarlig for atelieret. Peter: Medhjælper i børnehaven. Er medansvarlig for storbørnsgruppen. Birgit: Pædagog. Køkkenansvarlig og arbejdsmiljø repræsentant. Lotte: Pædagogisk leder.

6 Forældresamarbejde Vi betragter forældre og personale som ligeværdige partnere om at skabe optimale udviklingsbetingelser og den bedst mulige hverdag for det enkelte barn. Dette er i gensidig respekt for vores forskellige kompetencer, hvor forældre kender og har viden om netop deres barn og har hovedansvaret for barnets trivsel og udvikling. Personalet har pædagogfaglig viden og ansvaret for barnet, når det er i institutionen. Kommunikationen i dagligdagen mellem medarbejdere og forældre har høj prioritet. Vi tilstræber en uformel og uhøjtidelig omgangsform, hvor gensidig åbenhed, respekt og tillid er grundlæggende elementer. Det er vigtigt for vores arbejde og samvær med børnene, at vi ved, hvordan det enkelte barn trives derhjemme og har kendskab til jeres familie og hverdag sammen med barnet. Vi forventer, at I delagtiggør os i, hvis der sker væsentlige ændringer og begivenheder i barnets liv. På den måde kan vi støtte og hjælpe barnet, hvis det reagerer anderledes end vanligt. Ligeledes vil vi fortælle jer, hvis der sker noget særligt for eller med barnet en given dag i Skuden, eller hvis barnets adfærd og trivsel er væsentlig anderledes end sædvanlig. Vi informerer dagligt mundtligt og ved opslag om dagens aktiviteter, gøremål og oplevelser. Vi forventer jeres opbakning til vores pædagogiske planlægning og aktiviteter, og at I holder jer informeret via opslag om eks. ture hvilke børn skal med, og hvilket tidspunkt de skal være i Skuden.

7

8 Forældresamtaler og sprogvurdering I den tid jeres barn går i Skuden Skram, vil I blive tilbudt følgende samtaler af ca. ½ times varighed: Ca. 3 måneder efter at barnet er startet, både i vuggestuen og i børnehaven. En Status og udviklingssamtale, når barnet skal i børnehaven. Hvis jeres barn skal starte i Skuden Skrams børnehavegruppe deltager Kristina fra børnehaven også i samtalen. Hun fortæller lidt om hverdagen i børnehaven, og hvad det kræver af jer og jeres barn at starte i børnehaven. En Status og udviklingssamtale, når barnet er på vej i skolen. Sprogvurdering af alle børn på 3,3 år Derudover er det selvfølgelig muligt at få en samtale, hvis der opstår et behov. Forældrerådet I Skuden Skram værdsætter vi den tætte forældrekontakt. Derfor ser vi vigtighed i at have et forældreråd. Det kan blandt andet handle om, hvordan vi kan skabe en bedre hverdag og helhed for barnet. Vi afholder ca. 4 møder om året. Der kommer referat ud til alle forældre senest 14 dage efter. Vi afholder forældremøde i forbindelse med valg til bestyrelsen i september/oktober. I kan altid rette henvendelse til forældrerådsmedlemmerne, hvis I har forslag, ris eller ros. Navne, telefonnumre og mailadresser på medlemmerne forefindes ved begge indgange.

9 Mad I Skuden Skram har vi fuldkostordning, hvilket betyder, at vi tilbyder morgenmad, frokost og eftermiddagsmad til alle børn. Morgenmaden består af havregryn, mælk, frugt brød og ost. Frokostmåltidet er to dage om ugen rugbrød, pålæg og grønt. De øvrige tre dage får vi et varmt måltid skiftende mellem kødretter, kødløse retter, fisk, suppe og grød. Eftermiddagsmåltidet består af friskbagt brød med frugt /grønt og eventuelle pålægsrester. Til frokostmåltidet får alle børn vand at drikke, og til eftermiddagsmåltidet tilbydes vuggestuebørnene også mælk. Vi tager hensyn til børn med særlige behov i forhold til kost, som f.eks. allergi. Vi tilbyder børnene en alsidig og varieret kost i forhold til ernæring, råvarer og retter. I køkkenet bruger vi friske og overvejende økologiske råvarer, og der indgår et minimum af færdigforarbejdede varer i maden. Vores køkkenmedarbejder er uddannet pædagog og inddrager børnene i madlavning og øvrige køkkenaktiviteter i den udstrækning det er muligt. Børnene viser stor interesse og lyst til at være med i køkkenet, og der kan altid findes passende opgaver til interesserede, såvel store som små. Starten i Skuden Skram For at skabe tryghed og få etableret en tæt kontakt til barnet og jer forældre, vil der være en fast pædagog tilknyttet jer og jeres barn i opstartsfasen. Vi anbefaler, at én af jer er sammen med barnet i de første dage, og at barnet i den første tid ikke får for lange dage i Sku-

10 den. Det konkrete forløb aftaler vi sammen ud fra barnets behov og jeres aktuelle muligheder. Hverdagen for vuggestuegruppen I vuggestuen er hverdagen præget af gentagelser, genkendelighed og forudsigelighed. Dette er rammerne for, at børnene er trygge og derved trives og udvikler sig. Vi udfordrer og støtter det enkelte barn ud fra dets behov og kompetencer, og ser vigtigheden af at lytte, se og forstå barnets egen initiativer. Børnene har i hverdagen mulighed for at lege for sig selv og med hinanden. Vi arbejder ud fra hverdagslivets læring, hvilket betyder, at børnene primært lærer og udvikler sig gennem daglige aktiviteter og gøremål som eks. ved måltidet, i garderoben, på badeværelset og ved oprydning. Kl Skuden Skram åbner, og børn fra både vuggestuen og børnehaven samles i køkkenet/vuggestuen. De børn, der møder tidligt, kan få morgenmad nede i køkkenet ved Birgit indtil kl Forældre er også velkomne til at få en kop kaffe eller te, hvis de har tid. Når I afleverer jeres barn, er det vigtigt, at I får sagt farvel, så jeres barn ved, at I går. Kl Børnene leger i de forskellige rum. Ca. kl samles børnene og spiser frugt og synger.

11 Kl I dette tidsrum foregår forskellige aktiviteter. Vi går ud på vores legeplads, tager på tur i området, leger indenfor, synger og spiller, tegner og maler og meget andet. Kl Vi spiser frokost i små grupper. Måltidet er en god mulighed for at støtte børnene i at være selvhjulpne. Børnene inddrages i at hjælpe med at hente rullebord, dække bord og hælde vand fra kanderne. Efter frokost leger børnene, indtil de bliver puttet. Børnene sover enten i barnevogn, krybbe eller på madras inde i puderummet. Kl De børn der ikke sover, samles og leger i køkken-alrummet, eller er på besøg i børnehaven. Kl De fleste børn er nu stået op og vi spiser eftermiddagsmad. Fra ca. kl Vi leger ude og/eller inde, indtil børnene bliver hentet. Kl (fredag 16.30) Sidst på dagen samler vi de tilbageværende børn fra vuggestuen og børnehaven, enten ude eller inde, hvor vi afrunder dagen med lidt frugt og vand. Vi vil gerne have, at I hver dag noterer, hvornår i henter jeres barn. Afhentning: Hvis barnet bliver hentet af andre end jer, skal vi have besked herom

12 OBS. Før kl og efter kl er der ikke altid personale fra de enkelte grupper, men de voksne, der er til stede kan tage imod og give besked om jeres barn. For de mindste børn former dagen sig ofte anderledes, da de har andre spise- og sovevaner. Hverdagen for børnehavegruppen Børnehaven er funktionsopdelt. Dvs. at vi er én stor gruppe, der dagligt bliver inddelt i mindre grupper efter aktiviteter og relationer. Det skaber rum til leg, læring og fordybelse. Vi arbejder ud fra en tanke om, at det barnet kan selv, skal det selv som f.eks. at tage tøj på, rydde op, og smøre rugbrød. Vi udfordrer børnene og støtter dem i at prøve nye ting af, for at understøtte deres udvikling og læring. Hvert enkelt barn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor der er plads til alle og til forskelligheder. Det betyder, at børnene engang imellem erfarer, at egne og umiddelbare behov må vige for at give plads til andre og til fællesskabet. De lærer at tage hensyn til og hjælpe hinanden med store og små opgaver. Herigennem udvikler vi rummelige og sociale børn. Kl Læs Hverdagen for vuggestuegruppen Kl :00 Vi åbner børnehaven og leger i de forskellige rum eller ude på legepladsen. Omkring kl. 8:45 holder vi samling. Vi synger, snakker om

13 dagens aktiviteter og gøremål. Børnene får tilbudt lidt brød, grønt og vand. Kl I dette tidsrum foregår forskellige aktiviteter i mindre grupper. Børnene fordeles på de forskellige aktiviteter ud fra bl.a. alder, behov, eget ønske og valg. Nogle arbejder kreativt med Nanna i atelieret, mens andre går på legepladsen. En anden gruppe kan tage på tur, og måske er der nogle der leger inden for med LEGO og biler, tegner, spiller forskellige spil, kigger i bøger, boltrer sig i salen og meget andet. Vi har dage, hvor hele børnehavegruppen tager i skoven, laver bålmad, tager til stranden eller andre steder i nærområdet. Kl. 11: Vi spiser frokost i små grupper, så der er gode rammer for nærvær, ro og fordybelse. Børnene inddrages i at hente maden, dække bord og rydde op efter måltidet. Kl De børn der skal sove, sover i vuggestuen. De øvrige børn leger på legepladsen eller inden for. Vores mål er, at børnene har mulighed for at få ro og pause i dette tidsrum. Kl Børnene spiser eftermiddagsmad, ofte i hold. Fra ca. kl Vi leger ude og/eller inde, indtil børnene bliver hentet.

14 Kl Læs Hverdagen for vuggestuegruppen. Traditioner i Skuden Skram Fødselsdag: Vi fejrer altid barnets fødselsdag - enten her i Skuden eller hjemme hos barnet. Aftal med os i god tid, hvordan barnets dag skal fejres. Vær obs. på Skudens sukkerpolitik i materialet Mad og måltider.

15 Sommerfest for børn, personale, forældre og søskende: Personalet i Skuden laver boder. Med forskellige aktiviteter. Arrangementet sluttes af med en fælles buffet, hvortil alle medbringer en ret. Æblepresse- dag: Vi samler æbler ind og laver æblemost på legepladsen. Jul: Vi pynter op, bager julekager og synger julesange. Vi laver børnejulefrokost, er til julegudstjeneste og går Lucia optog. Vi holder Julefest på Ferdinands Plads i Risskov med bål, æbleskiver og julesang. Arrangementet er for både børn, forældre og søskende. Fastelavn: Vi slår katten af tønden/posen. De børn der har lyst møder udklædt. Vi synger fastelavn sange, leger og spiser fastelavnsboller. Overlevelsestur for storbørnsgruppen i juni måned. Vi tager bussen til Åkrogen med rygsækkene fulde af mad og vand. Vi går langs vandet hjem til Skuden. En udfordrende og spændende tur, der tager hele dagen og som alle glæder sig til. Farvelfest for de kommende skolebørn: Børn og forældre (til de kommende skolebørn) laver forskellige aktivitetsboder, og andre bager kager til kaffe bordet. Børnene optræder f.eks. med en cirkus forestilling. Fællestema: En til to gange om året vælger vi et særligt tema at fordybe os i, hvor både vuggestuen og børnehaven er med.

16 Arbejdsdag: En gang om året arrangerer vi en arbejdsdag for børn, voksne, og personalet. Vi maler, skifter sand, planter, rydder op og spiser sammen. Gensynsfest: I efteråret holder vi gensynsfest for den gamle storbørnsgruppe. Gruppen bliver taget imod af den nuværende storbørns gr. Vi hygger, leger og spiser aftensmad sammen. Vi slutter arrangementet af med kaffe/kage for forældre og børn. Forældrekaffe: Forældrerådet arrangerer forældrekaffe om eftermiddagen i løbet af året. Her har I mulighed for at mødes med andre forældre over en kop kaffe i forbindelse med at, I henter jeres barn. Samarbejdet i dagtilbuddet De kommende skolebørn i hele dagtilbuddet mødes på Skovvangsskolen flere gange årligt til leg, sang og samvær. Derudover mødes de til fællesskabsdage i juni måned. Her bliver de rystet sammen før skolestart. Det foregår i Springhallen, på Ferdinands Plads og ved Egå Engsø. I kælderen under Rudgården har vi oprettet et kulturværksted, som Ulla (pædagog) står for. Her kan vi komme på besøg og arbejde med børn fra vores egen institution samt mødes med børn fra de andre institutioner i dagtilbuddet. Børnene får derved erfaringer i at indgå i forskellige fællesskaber, samtidig med at de arbejder med sanserne på mange forskellige planer og lærer noget om deres nærmiljø. Ideen er, at børn formidler kulturen i værkstedet til hinanden, så de

17 ældre børn videregiver kulturen til de yngre børn. Dette er med til at udvikle børnenes omsorg for hinanden. Tøj Barnet skal medbringe overtøj efter årstiden, regntøj, skiftetøj i passende mængder og inde sko. Bleerne sørger vi for. Der skal være navn i alle barnets ejendele. Der må ikke være noget i barnets tøj, som kan forårsage kvælning, så som snore i huer og jakker samt halstørklæder. Husk at holde jeres barns garderobe rydeligt og ikke have for mange unødige ting liggende. Så er det meget nemmere for jeres barn at overskue tøjet og derved blive mere selvhjulpen. I skal tømme barnets garderobe om fredagen, da de skal rengøres. Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke ligge plastiskposer i garderoben. Fællesåbning i Trøjborg dagtilbud 2013 Her er vi sammen med de andre institutioner i vores dagtilbud, hvor en eller to af institutionerne er åbne: De tre hverdage før påske Dagen efter Kristi himmelfartsdag og Grundlovsdag. Uge Fra den 24. til den 31.december (begge dage inkl.) Det er vigtigt for os, at få afholdt så meget af personalets ferie i de perioder, så det ikke går ud over kvaliteten i hverdag. Derfor vil vi

18 gerne opfordre til, at jeres barn, så vidt det er jer muligt, holder ferie i disse tidsrum. Jo færre personaleressourcer vi skal bruger, når vi holder fælles åbent, des bedre kan vi sikre en høj pædagogisk kvalitet i børnenes hverdag. Fridage/sygdom Af hensyn til planlægning af dagen vil vi gerne have besked tidligst muligt, hvis barnet holder fri eller er syg. Når barnet er syg, må det ikke være i institutionen. Er almentilstanden påvirket, så har barnet bedst af at være hjemme. Vi må som udgangspunkt ikke give barnet medicin, men ved kroniske lidelser, der kræver medicin i dagtimerne, vil vi være behjælpelige. Hvis barnet bliver sygt i Skuden Skram, kontakter vi jer. Vi følger i øvrigt sundhedsstyrelsens vejledning: Smitsomme sygdomme hos børn. Hvis barnet har en smitsom sygdom, skal vi vide besked. Udenfor Skuden Skrams åbningstid er det muligt at indtale besked på vores telefonsvarer. Uheld Det er meget sjældent, at der opstår større uheld. Skulle det alligevel ske, vil vi altid kontakte jer forældre som det første. Ved tandskader er det Skolernes tandklinik i Vejlby, der skal kontaktes. Ved øvrige skader skal der ske henvendelse til barnets egen læge og skadestuen, Århus Universitetshospital Husk at informere os om, hvis I får nyt tlf. nr., så vi altid har det rigtige nummer at kan kontakte jer på.

19 Sikkerhed Vi er opmærksomme på, at de ting, som børnene kommer i forbindelse med, ikke er farlige. Vi holder os orienterede om ny viden og bruger sund fornuft. Skuden Skrams sikkerhedspolitik gør, at møbler og legeredskaber løbende tjekkes for skader og mangler, samt at nyindkøbte produkter har den nødvendige standard. Faste rutiner som f.eks. daglig legepladstjek, og regler for ophold på legepladsen, er med til at vi skaber et sikkert miljø for børnene uden unødige begrænsninger. Forsikring Små børn kan sædvanligvis ikke gøres erstatningsansvarlige. Det er familiens egen ansvars- og ulykkesforsikring der dækker, hvis barnet forvolder skader eller selv kommer til skade. Adresse DEN INTEREREDE INSTUTION SKUDEN SKRAM Peder Skrams Gade Århus C. Tlf Vuggestuegruppen tlf Børnehavegruppen tlf Til pædagogisk leder

20 Hjemmeside Er lige nu ikke aktuelt med opdatering, men er ved at blive udarbejdet. Åbningstider Mandag torsdag: kl og fredag: kl Vi har et samarbejde med Bavnehøj børnehave, hvis det uheldigvis skulle ske, at I kommer til en lukket dør. Bavnehøj tlf

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj!

Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Velkommen til Børnehuset Hyrdehøj! Vi glæder os til at byde jer velkomne her hos os. Den første dag her i børnehuset vil vi bruge god tid på, at vise jer mange af de dejlige ting vores hus indeholder,

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45

FACTS OM LEGESTEDET. Vores åbningstid er: Mandag til torsdag fra kl. 6.00 16.30 Fredag fra kl. 6.00 15.45 FACTS OM LEGESTEDET Legestedet Skolevej 9-11 3720 Aakirkeby Tlf.nr. 56 92 33 90 Sneglehuset tlf.nr. 56 92 33 93 Myretuen tlf.nr. 56 92 33 94 legestedet@brk.dk Legestedet er en integreret institution med

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN.

Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Den Integrerede Institution Tornebakken, Institutionen er en afdeling af DAGTILBUDDET JELLEBAKKEN. Vi er beliggende i et område med en blanding af ejer og lejeboliger. Der er mange grønne områder og stisystemer,

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00

Børnehusets åbningstider: Mandag torsdag kl. 6.30-17.00 Fredag kl. 6.30-16.00 Børnehuset Møgelkær havde opstart den 1. april 2008 og er en privat integreret institution. Vi er normeret til 80 børn, 25 vuggestuebørn (0-3 år) og 55 børnehavebørn (3-6 år). I børnehaven er der tre grupper.

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset.

Den første tid i Børnehuset. Vi vil fra personalets side gøre vores til, at børn og forældre får en god start i Børnehuset. Om Børnehuset Søndergården. Børnehuset Søndergården ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser. Området er tæt beliggende ved Måløv station og ved flotte grønne områder.

Læs mere

Børnehuset Søstjernen

Børnehuset Søstjernen Børnehuset Søstjernen Ullasvej 5 3700 Rønne 56 92 43 50 Kære og forældre. Hermed en hilsen fra Børnehuset Søstjernen hvor du skal starte. Du skal gå hos, hvor der er andre børn. De voksne i din gruppe

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Børnehaveafdelingen. Den daglige pædagogiske praksis i Børnehaveafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den pædagogiske

Læs mere

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam

Personalet: Marianne, Pædagogisk leder. Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena. Lone Güzide Mariam Personalet: Marianne, Pædagogisk leder Personalet på gruppe 1: Jytte Kirstine Lena Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Personalet på gruppe 2: Lone Güzide Mariam Pædagog Pædagog Pædagogstuderende Velkommen

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Velkommen til Humlebien

Velkommen til Humlebien Velkommen til Humlebien Humlebien Sct. Jørgens Park 17 4700 Næstved Tlf. 55 88 75 10 Email:Humlebien@naestved.dk Kære forældre Med denne folder vil vi gerne byde Jer og Jeres barn velkommen i Humlebien.

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets vuggestuegruppen Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme i vuggestuen.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen....

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Velkommen til Sneslev Landbørnehus

Velkommen til Sneslev Landbørnehus Velkommen til Sneslev Landbørnehus Natur` ligvis Adresse: Haslevvej 379 4100 Ringsted tlf. 57627000 Mobil: 41196577 Mail: kan@ringsted.dk Åbningstider: Vi har åbent mandag torsdag kl. 6.30-17.00 og fredag

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42

Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 Børnehaven Spiloppen Århusgade 61 9900 Frederikshavn Tlf.: 98 42 53 42 1 Indholdsfortegnelse Forord Vores adresse Åbningstider Nye børn - nye forældre Målsætning Vore mål og ønsker Forældresamarbejdet

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk

Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk Gudhjem Børnehave og Vuggestue Gudhjemvej 107 3760 Gudhjem Telefon: 56 48 53 27 www.brk.dk/gudhjembhv ingrid.darre@brk.dk I børnehaven/vuggestuen er der indskrevet op til 64 børn. I Gudhjem er dagplejen

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.

Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu. Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj Telefon 38 28 84 98 tast 3 - telefax 38 28 84 99 E-mail: fritten@bhu.dk Hjemmeside: www.bhu.dk Indholdsfortegnelse Fakta om fritidshjemmet side 3 Husets indretning

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk

DII Delfinhuset Bredevej 2c, 8250 Egå Tlf. 8674 2799 / E-mail: hmjun@aarhus.dk Informationsmateriale til nye forældre i Delfinhusets børnehaven Indholdsfortegnelse Delfinhuset.... 2 Dagsrytme.... 3 Aktiviteter. 4 Forældresamarbejde.. 5 Status- og udviklingssamtalen.... 5 Modulordning

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 -

D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-1 - D.I.I. Løgtengården Grenåvej 770 8541 Skødstrup Tlf. 87 13 81 88-12 - - 1 - Andre oplysning Det skal du huske hver dag En eftermiddagsmadpakke, så dit barn kan holde sig mæt til det skal hjem. Et par hjemmesko

Læs mere

Velkomstfolder til børnehaven

Velkomstfolder til børnehaven Velkomstfolder til børnehaven Vi byder dig og din familie velkommen i børnehaven. Vi har lavet denne lille mappe så I kan få et indtryk af vores institution, hvem vi er og hvad vi lægger vægt på. Vi håber

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Sandved Børnegårds Kostpolitik

Sandved Børnegårds Kostpolitik Kostpolitik Sandved Børnegårds Kostpolitik Vi vil, fra børnegårdens side, tage initiativ til at børnenes sundhed gøres til et emne, vi diskuterer og forholder os mere bevidst til. Det, at mange børn spiser

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen

Børnehave. Himmelblå Blomsterhøjen Børnehave Himmelblå Blomsterhøjen 2012-2013 Velkommen til børnehaven Børnehaven er en del af Menighedsinstitutionen Troelstrupgård. Børnehaven er normeret til 44 børn fordelt på 2 stuer Himmelblå og Blomsterhøjen.

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf.

Duponts Gård. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. 72106500. Duponts Gård Dronningensgade 66 7000 Fredericia Tlf. Velkommen i. Vi håber I bliver glade for, at komme i institutionen og vi ser frem til et godt samarbejde Med denne folder vil vi gerne fortælle jer hvem vi er, og hvad vi står for. Hvis I vil vide endnu

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Velkommen i Grauballe vuggestue

Velkommen i Grauballe vuggestue Velkommen i Grauballe vuggestue Grauballe Børnegård er én af de 3 enheder i daginstitutionen Gudenåen. Grauballe Børnegård er en integreret institution med børn i alderen 0 6 år. Vi er normeret til 21

Læs mere

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn - fordelt på 2 stuer, samt 35 børnehavebørn der er delt op i 3 grupper.

Vi er normeret til 24 vuggestuebørn - fordelt på 2 stuer, samt 35 børnehavebørn der er delt op i 3 grupper. Præsentation af Grøften Med denne pjece ønsker vi jer velkommen i GRØFTEN! Pjecen indeholder forskellige nyttige informationer fra os til jer. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn - fordelt på 2 stuer,

Læs mere

Velkommen i D.I.I. Haven

Velkommen i D.I.I. Haven Haven 1 2 Indhold Velkommen i D.I.I. Haven... 1 Praktiske oplysninger for nye forældre i Haven... 2 Årsplan... 4 Havens kostpolitik... 6 Forældresamtaler i Haven!... 7 Velkommen i D.I.I. Haven Haven er

Læs mere

Daginstitutionen Regnbuen

Daginstitutionen Regnbuen Velkommen til Daginstitutionen Regnbuen Hos os vil man opleve... gnist... glæde og masser af livslyst! Kære forældre Når Jeres barn starter i Regnbuen vil det blive en del af en lille integreret institution

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus

VELKOMMEN TIL. Gelsted Børnehus VELKOMMEN TIL Gelsted Børnehus Gelsted Børnehus Koldinghave 3 5591 Gelsted Telefon 8888 5456 Gelsted Børnehus er bygget i 2013. Vi bor på en stor grund i tæt forbindelse med skole, SFO og hal. Energien

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud

Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitik for Galten/Låsby Dagtilbud Kostpolitikken for Galten/Låsby Dagtilbud tager udgangspunkt i Skanderborg kommunes kostpolitik for dagtilbudsområdet, og fødevarestyrelsens anbefalinger om de 8

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014

Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 Planetens mad og måltidspolitik, redigeret 2014 I Planeten er det vigtigt, at børnene oplever det at spise som noget rart og trygt således at børnene får lyst til at deltage i måltidet. Det betyder at

Læs mere

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960

Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 Lindegårdsalle` 20 3550 Slangerup tlf. 47335960 1 ÅBNINGSTID: Mandag torsdag KL. 6.30-17.30 Fredag KL. 6.30 16.30 Lukket i ugerne 29 + 30 Behovsåbent i anden institution: Mellem jul og nytår Fredag efter

Læs mere

Vuggestuen Vestervang

Vuggestuen Vestervang Vuggestuen Vestervang 2 Velkommen 3 Vuggestuen Vestervang er, beliggende midt i boligområdet Vestervang lige ned til Botanisk Have. Huset har tre stuer og et stort fællesrum i midten. På hver stue er der

Læs mere

Velkommen til Gadekæret

Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Velkommen til Gadekæret Gadekæret er tegnet af arkitektgruppen Regnbuen og institutionen åbnede i 1998 og var med i en konkurrence om fremtidens daginstitutioner. Gadekæret er

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Stakhaven.

Velkommen til Børnehuset Stakhaven. Velkommen til Børnehuset Stakhaven. Børnehuset Stakhaven er en lille Integreret institution, der er medlem af landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem, hvilke betyder, at, vi er en selvejende enhed

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere