Den integrerede institution Skuden Skram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den integrerede institution Skuden Skram"

Transkript

1 Den integrerede institution Skuden Skram

2 DII Skuden Skram Velkommen til Skuden Skram Med denne velkomstpjece vil personalet gerne ønske jer velkommen, samt give jer indblik i Skuden Skrams pædagogik og hvilke værdier og mål, der bliver drøftet og beskrevet og stadig diskuteres i vores institution. Desuden vil vi også gerne give jer en række praktiske oplysninger om Skuden Skram. Skuden Skram er en integreret institution med børn fra 0 6 år. Vi er en del af Trøjborg dagtilbud som består af 6 afdelinger. Skuden Skram åbnede som fritidshjem i I 2004 blev den omstruktureret til en integreret institution fra 0-6 år. Bygningen er løbende renoveret. Den er stor og rummelig og lidt snørklet og utraditionelt indrettet. Der er store lyse rum, såvel som hyggelige hjørner og kroge. Vores køkken ligger i åben forbindelse med vuggestuen. Sammen med køkkenpædagogen deltager børnene i forberedelse af måltiderne, eller de kigger interesseret på med spørgsmål og kommentar. I forbindelse med børnehaven ligger vores atelier, hvor billedpædagog, Nanna hver formiddag arbejder kreativt sammen med skiftende grupper af børn fra både vuggestuen og børnehaven. Aktiviteterne i henholdsvis køkken og atelier er centrale og integrerede dele i husets dagligdag. Desuden prioriterer vi udelivet højt, og vores legeplads bliver brugt hver dag. Skoven og stranden ligger tæt på Skuden og er hyppige udflugtsmål. Her foregår der mange forskellige aktiviteter for både store og små.

3 Skuden består af to grupper. Der er 20 vuggestuebørn i underetagen og 30 børnehavebørn i stueetagen. Børnene har dog mulighed for i løbet af dagen at bevæge sig rundt i huset og på legepladsen, både i følgeskab med en voksen og når de har mod på selv at bevæge sig rundt. Det indbyder til et positivt samspil på tværs af aldersgrupperne og har stor betydning for både de små og store børn. Vision Vision for Trøjborg dagtilbud og dermed også Skuden Skram er; at alle både små og store, personale og forældre oplever sig som en del af et forpligtende fællesskab og alle bidrager med, det de kan.

4 Værdier Vi arbejder ud fra Børn og Unges tre værdier, som er troværdighed, respekt og engagement. Desuden har vi tre værdier, som har særlig betydning for Skuden Skram og som præger kulturen og hverdagen. Anerkendelse Fællesskab Dialog Hvem er vi Der er 4 pædagoger samt en lønnet studerende tilknyttet vuggestuegruppen og 3 pædagoger og en medhjælper tilknyttet børnehavegruppen. Desuden har vi vores køkkenansvarlige pædagog samt en pædagogisk leder. Vi har løbende studerende i tre-måneders praktik samt erhvervspraktikanter. Ved personalets fravær bruger vi faste vikarer, som kender huset og børnene. Det giver en tryghed for både børn, forældre og personale. Med baggrund i vores værdier ønsker vi at skabe en arbejdsplads, hvor der er imødekommenhed, hjælpsomhed og en positiv atmosfære. Vi har en høj faglighed og en personalegruppe som ser værdien i, at vi alle byder ind med forskelligheder. Det er vores mål at skabe et godt miljø, hvor der er basis for personlig og faglig udvikling for den enkelte. For at lette samarbejdet og sikre en høj grad af trivsel vægter vi fleksibilitet, spontanitet, initiativ og humor - disse kompetencer præger vores dagligdag.

5 Kort beskrivelse af det pædagogiske personale Zenia: Pædagog i vuggestuen. Er ansvarlig for vuggestuebørnenes opstart i børnehaven. Jeanette: Pædagog i vuggestuen. Er praktikvejleder og praktikansvarlig for hele dagtilbuddet. Kristina K.: Pædagog i vuggestuen. Er sprogansvarlig og er i gang med en uddannelse som Marte Meo terapeut. Else: Pædagog i vuggestuen og stedfortræder. Mads: Pædagogstuderende i vuggestuen. Pernille: Pædagog i børnehaven. Er ansvarlig for storbørnsgruppen. Kristina H.: Pædagog i børnehaven, og tager imod nye børn i børnehaven. Nanna: Pædagog i børnehaven. Er uddannet billedpædagog og ansvarlig for atelieret. Peter: Medhjælper i børnehaven. Er medansvarlig for storbørnsgruppen. Birgit: Pædagog. Køkkenansvarlig og arbejdsmiljø repræsentant. Lotte: Pædagogisk leder.

6 Forældresamarbejde Vi betragter forældre og personale som ligeværdige partnere om at skabe optimale udviklingsbetingelser og den bedst mulige hverdag for det enkelte barn. Dette er i gensidig respekt for vores forskellige kompetencer, hvor forældre kender og har viden om netop deres barn og har hovedansvaret for barnets trivsel og udvikling. Personalet har pædagogfaglig viden og ansvaret for barnet, når det er i institutionen. Kommunikationen i dagligdagen mellem medarbejdere og forældre har høj prioritet. Vi tilstræber en uformel og uhøjtidelig omgangsform, hvor gensidig åbenhed, respekt og tillid er grundlæggende elementer. Det er vigtigt for vores arbejde og samvær med børnene, at vi ved, hvordan det enkelte barn trives derhjemme og har kendskab til jeres familie og hverdag sammen med barnet. Vi forventer, at I delagtiggør os i, hvis der sker væsentlige ændringer og begivenheder i barnets liv. På den måde kan vi støtte og hjælpe barnet, hvis det reagerer anderledes end vanligt. Ligeledes vil vi fortælle jer, hvis der sker noget særligt for eller med barnet en given dag i Skuden, eller hvis barnets adfærd og trivsel er væsentlig anderledes end sædvanlig. Vi informerer dagligt mundtligt og ved opslag om dagens aktiviteter, gøremål og oplevelser. Vi forventer jeres opbakning til vores pædagogiske planlægning og aktiviteter, og at I holder jer informeret via opslag om eks. ture hvilke børn skal med, og hvilket tidspunkt de skal være i Skuden.

7

8 Forældresamtaler og sprogvurdering I den tid jeres barn går i Skuden Skram, vil I blive tilbudt følgende samtaler af ca. ½ times varighed: Ca. 3 måneder efter at barnet er startet, både i vuggestuen og i børnehaven. En Status og udviklingssamtale, når barnet skal i børnehaven. Hvis jeres barn skal starte i Skuden Skrams børnehavegruppe deltager Kristina fra børnehaven også i samtalen. Hun fortæller lidt om hverdagen i børnehaven, og hvad det kræver af jer og jeres barn at starte i børnehaven. En Status og udviklingssamtale, når barnet er på vej i skolen. Sprogvurdering af alle børn på 3,3 år Derudover er det selvfølgelig muligt at få en samtale, hvis der opstår et behov. Forældrerådet I Skuden Skram værdsætter vi den tætte forældrekontakt. Derfor ser vi vigtighed i at have et forældreråd. Det kan blandt andet handle om, hvordan vi kan skabe en bedre hverdag og helhed for barnet. Vi afholder ca. 4 møder om året. Der kommer referat ud til alle forældre senest 14 dage efter. Vi afholder forældremøde i forbindelse med valg til bestyrelsen i september/oktober. I kan altid rette henvendelse til forældrerådsmedlemmerne, hvis I har forslag, ris eller ros. Navne, telefonnumre og mailadresser på medlemmerne forefindes ved begge indgange.

9 Mad I Skuden Skram har vi fuldkostordning, hvilket betyder, at vi tilbyder morgenmad, frokost og eftermiddagsmad til alle børn. Morgenmaden består af havregryn, mælk, frugt brød og ost. Frokostmåltidet er to dage om ugen rugbrød, pålæg og grønt. De øvrige tre dage får vi et varmt måltid skiftende mellem kødretter, kødløse retter, fisk, suppe og grød. Eftermiddagsmåltidet består af friskbagt brød med frugt /grønt og eventuelle pålægsrester. Til frokostmåltidet får alle børn vand at drikke, og til eftermiddagsmåltidet tilbydes vuggestuebørnene også mælk. Vi tager hensyn til børn med særlige behov i forhold til kost, som f.eks. allergi. Vi tilbyder børnene en alsidig og varieret kost i forhold til ernæring, råvarer og retter. I køkkenet bruger vi friske og overvejende økologiske råvarer, og der indgår et minimum af færdigforarbejdede varer i maden. Vores køkkenmedarbejder er uddannet pædagog og inddrager børnene i madlavning og øvrige køkkenaktiviteter i den udstrækning det er muligt. Børnene viser stor interesse og lyst til at være med i køkkenet, og der kan altid findes passende opgaver til interesserede, såvel store som små. Starten i Skuden Skram For at skabe tryghed og få etableret en tæt kontakt til barnet og jer forældre, vil der være en fast pædagog tilknyttet jer og jeres barn i opstartsfasen. Vi anbefaler, at én af jer er sammen med barnet i de første dage, og at barnet i den første tid ikke får for lange dage i Sku-

10 den. Det konkrete forløb aftaler vi sammen ud fra barnets behov og jeres aktuelle muligheder. Hverdagen for vuggestuegruppen I vuggestuen er hverdagen præget af gentagelser, genkendelighed og forudsigelighed. Dette er rammerne for, at børnene er trygge og derved trives og udvikler sig. Vi udfordrer og støtter det enkelte barn ud fra dets behov og kompetencer, og ser vigtigheden af at lytte, se og forstå barnets egen initiativer. Børnene har i hverdagen mulighed for at lege for sig selv og med hinanden. Vi arbejder ud fra hverdagslivets læring, hvilket betyder, at børnene primært lærer og udvikler sig gennem daglige aktiviteter og gøremål som eks. ved måltidet, i garderoben, på badeværelset og ved oprydning. Kl Skuden Skram åbner, og børn fra både vuggestuen og børnehaven samles i køkkenet/vuggestuen. De børn, der møder tidligt, kan få morgenmad nede i køkkenet ved Birgit indtil kl Forældre er også velkomne til at få en kop kaffe eller te, hvis de har tid. Når I afleverer jeres barn, er det vigtigt, at I får sagt farvel, så jeres barn ved, at I går. Kl Børnene leger i de forskellige rum. Ca. kl samles børnene og spiser frugt og synger.

11 Kl I dette tidsrum foregår forskellige aktiviteter. Vi går ud på vores legeplads, tager på tur i området, leger indenfor, synger og spiller, tegner og maler og meget andet. Kl Vi spiser frokost i små grupper. Måltidet er en god mulighed for at støtte børnene i at være selvhjulpne. Børnene inddrages i at hjælpe med at hente rullebord, dække bord og hælde vand fra kanderne. Efter frokost leger børnene, indtil de bliver puttet. Børnene sover enten i barnevogn, krybbe eller på madras inde i puderummet. Kl De børn der ikke sover, samles og leger i køkken-alrummet, eller er på besøg i børnehaven. Kl De fleste børn er nu stået op og vi spiser eftermiddagsmad. Fra ca. kl Vi leger ude og/eller inde, indtil børnene bliver hentet. Kl (fredag 16.30) Sidst på dagen samler vi de tilbageværende børn fra vuggestuen og børnehaven, enten ude eller inde, hvor vi afrunder dagen med lidt frugt og vand. Vi vil gerne have, at I hver dag noterer, hvornår i henter jeres barn. Afhentning: Hvis barnet bliver hentet af andre end jer, skal vi have besked herom

12 OBS. Før kl og efter kl er der ikke altid personale fra de enkelte grupper, men de voksne, der er til stede kan tage imod og give besked om jeres barn. For de mindste børn former dagen sig ofte anderledes, da de har andre spise- og sovevaner. Hverdagen for børnehavegruppen Børnehaven er funktionsopdelt. Dvs. at vi er én stor gruppe, der dagligt bliver inddelt i mindre grupper efter aktiviteter og relationer. Det skaber rum til leg, læring og fordybelse. Vi arbejder ud fra en tanke om, at det barnet kan selv, skal det selv som f.eks. at tage tøj på, rydde op, og smøre rugbrød. Vi udfordrer børnene og støtter dem i at prøve nye ting af, for at understøtte deres udvikling og læring. Hvert enkelt barn skal opleve sig som en del af fællesskabet, hvor der er plads til alle og til forskelligheder. Det betyder, at børnene engang imellem erfarer, at egne og umiddelbare behov må vige for at give plads til andre og til fællesskabet. De lærer at tage hensyn til og hjælpe hinanden med store og små opgaver. Herigennem udvikler vi rummelige og sociale børn. Kl Læs Hverdagen for vuggestuegruppen Kl :00 Vi åbner børnehaven og leger i de forskellige rum eller ude på legepladsen. Omkring kl. 8:45 holder vi samling. Vi synger, snakker om

13 dagens aktiviteter og gøremål. Børnene får tilbudt lidt brød, grønt og vand. Kl I dette tidsrum foregår forskellige aktiviteter i mindre grupper. Børnene fordeles på de forskellige aktiviteter ud fra bl.a. alder, behov, eget ønske og valg. Nogle arbejder kreativt med Nanna i atelieret, mens andre går på legepladsen. En anden gruppe kan tage på tur, og måske er der nogle der leger inden for med LEGO og biler, tegner, spiller forskellige spil, kigger i bøger, boltrer sig i salen og meget andet. Vi har dage, hvor hele børnehavegruppen tager i skoven, laver bålmad, tager til stranden eller andre steder i nærområdet. Kl. 11: Vi spiser frokost i små grupper, så der er gode rammer for nærvær, ro og fordybelse. Børnene inddrages i at hente maden, dække bord og rydde op efter måltidet. Kl De børn der skal sove, sover i vuggestuen. De øvrige børn leger på legepladsen eller inden for. Vores mål er, at børnene har mulighed for at få ro og pause i dette tidsrum. Kl Børnene spiser eftermiddagsmad, ofte i hold. Fra ca. kl Vi leger ude og/eller inde, indtil børnene bliver hentet.

14 Kl Læs Hverdagen for vuggestuegruppen. Traditioner i Skuden Skram Fødselsdag: Vi fejrer altid barnets fødselsdag - enten her i Skuden eller hjemme hos barnet. Aftal med os i god tid, hvordan barnets dag skal fejres. Vær obs. på Skudens sukkerpolitik i materialet Mad og måltider.

15 Sommerfest for børn, personale, forældre og søskende: Personalet i Skuden laver boder. Med forskellige aktiviteter. Arrangementet sluttes af med en fælles buffet, hvortil alle medbringer en ret. Æblepresse- dag: Vi samler æbler ind og laver æblemost på legepladsen. Jul: Vi pynter op, bager julekager og synger julesange. Vi laver børnejulefrokost, er til julegudstjeneste og går Lucia optog. Vi holder Julefest på Ferdinands Plads i Risskov med bål, æbleskiver og julesang. Arrangementet er for både børn, forældre og søskende. Fastelavn: Vi slår katten af tønden/posen. De børn der har lyst møder udklædt. Vi synger fastelavn sange, leger og spiser fastelavnsboller. Overlevelsestur for storbørnsgruppen i juni måned. Vi tager bussen til Åkrogen med rygsækkene fulde af mad og vand. Vi går langs vandet hjem til Skuden. En udfordrende og spændende tur, der tager hele dagen og som alle glæder sig til. Farvelfest for de kommende skolebørn: Børn og forældre (til de kommende skolebørn) laver forskellige aktivitetsboder, og andre bager kager til kaffe bordet. Børnene optræder f.eks. med en cirkus forestilling. Fællestema: En til to gange om året vælger vi et særligt tema at fordybe os i, hvor både vuggestuen og børnehaven er med.

16 Arbejdsdag: En gang om året arrangerer vi en arbejdsdag for børn, voksne, og personalet. Vi maler, skifter sand, planter, rydder op og spiser sammen. Gensynsfest: I efteråret holder vi gensynsfest for den gamle storbørnsgruppe. Gruppen bliver taget imod af den nuværende storbørns gr. Vi hygger, leger og spiser aftensmad sammen. Vi slutter arrangementet af med kaffe/kage for forældre og børn. Forældrekaffe: Forældrerådet arrangerer forældrekaffe om eftermiddagen i løbet af året. Her har I mulighed for at mødes med andre forældre over en kop kaffe i forbindelse med at, I henter jeres barn. Samarbejdet i dagtilbuddet De kommende skolebørn i hele dagtilbuddet mødes på Skovvangsskolen flere gange årligt til leg, sang og samvær. Derudover mødes de til fællesskabsdage i juni måned. Her bliver de rystet sammen før skolestart. Det foregår i Springhallen, på Ferdinands Plads og ved Egå Engsø. I kælderen under Rudgården har vi oprettet et kulturværksted, som Ulla (pædagog) står for. Her kan vi komme på besøg og arbejde med børn fra vores egen institution samt mødes med børn fra de andre institutioner i dagtilbuddet. Børnene får derved erfaringer i at indgå i forskellige fællesskaber, samtidig med at de arbejder med sanserne på mange forskellige planer og lærer noget om deres nærmiljø. Ideen er, at børn formidler kulturen i værkstedet til hinanden, så de

17 ældre børn videregiver kulturen til de yngre børn. Dette er med til at udvikle børnenes omsorg for hinanden. Tøj Barnet skal medbringe overtøj efter årstiden, regntøj, skiftetøj i passende mængder og inde sko. Bleerne sørger vi for. Der skal være navn i alle barnets ejendele. Der må ikke være noget i barnets tøj, som kan forårsage kvælning, så som snore i huer og jakker samt halstørklæder. Husk at holde jeres barns garderobe rydeligt og ikke have for mange unødige ting liggende. Så er det meget nemmere for jeres barn at overskue tøjet og derved blive mere selvhjulpen. I skal tømme barnets garderobe om fredagen, da de skal rengøres. Af sikkerhedsmæssige grunde må der ikke ligge plastiskposer i garderoben. Fællesåbning i Trøjborg dagtilbud 2013 Her er vi sammen med de andre institutioner i vores dagtilbud, hvor en eller to af institutionerne er åbne: De tre hverdage før påske Dagen efter Kristi himmelfartsdag og Grundlovsdag. Uge Fra den 24. til den 31.december (begge dage inkl.) Det er vigtigt for os, at få afholdt så meget af personalets ferie i de perioder, så det ikke går ud over kvaliteten i hverdag. Derfor vil vi

18 gerne opfordre til, at jeres barn, så vidt det er jer muligt, holder ferie i disse tidsrum. Jo færre personaleressourcer vi skal bruger, når vi holder fælles åbent, des bedre kan vi sikre en høj pædagogisk kvalitet i børnenes hverdag. Fridage/sygdom Af hensyn til planlægning af dagen vil vi gerne have besked tidligst muligt, hvis barnet holder fri eller er syg. Når barnet er syg, må det ikke være i institutionen. Er almentilstanden påvirket, så har barnet bedst af at være hjemme. Vi må som udgangspunkt ikke give barnet medicin, men ved kroniske lidelser, der kræver medicin i dagtimerne, vil vi være behjælpelige. Hvis barnet bliver sygt i Skuden Skram, kontakter vi jer. Vi følger i øvrigt sundhedsstyrelsens vejledning: Smitsomme sygdomme hos børn. Hvis barnet har en smitsom sygdom, skal vi vide besked. Udenfor Skuden Skrams åbningstid er det muligt at indtale besked på vores telefonsvarer. Uheld Det er meget sjældent, at der opstår større uheld. Skulle det alligevel ske, vil vi altid kontakte jer forældre som det første. Ved tandskader er det Skolernes tandklinik i Vejlby, der skal kontaktes. Ved øvrige skader skal der ske henvendelse til barnets egen læge og skadestuen, Århus Universitetshospital Husk at informere os om, hvis I får nyt tlf. nr., så vi altid har det rigtige nummer at kan kontakte jer på.

19 Sikkerhed Vi er opmærksomme på, at de ting, som børnene kommer i forbindelse med, ikke er farlige. Vi holder os orienterede om ny viden og bruger sund fornuft. Skuden Skrams sikkerhedspolitik gør, at møbler og legeredskaber løbende tjekkes for skader og mangler, samt at nyindkøbte produkter har den nødvendige standard. Faste rutiner som f.eks. daglig legepladstjek, og regler for ophold på legepladsen, er med til at vi skaber et sikkert miljø for børnene uden unødige begrænsninger. Forsikring Små børn kan sædvanligvis ikke gøres erstatningsansvarlige. Det er familiens egen ansvars- og ulykkesforsikring der dækker, hvis barnet forvolder skader eller selv kommer til skade. Adresse DEN INTEREREDE INSTUTION SKUDEN SKRAM Peder Skrams Gade Århus C. Tlf Vuggestuegruppen tlf Børnehavegruppen tlf Til pædagogisk leder

20 Hjemmeside Er lige nu ikke aktuelt med opdatering, men er ved at blive udarbejdet. Åbningstider Mandag torsdag: kl og fredag: kl Vi har et samarbejde med Bavnehøj børnehave, hvis det uheldigvis skulle ske, at I kommer til en lukket dør. Bavnehøj tlf

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder

Kære forældre. Mange venlige hilsner. Solveig Kjærgaard Leder Kære forældre Når børn og forældre kommer i Børnehuset er det vigtigt for os, at vi voksne er nærværende, og at der bliver taget godt imod det enkelte barn, så det føler sig velkommen. Derfor vil vi gerne

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn 2014. Revideret den 11.12.14 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Peter Aage Gården.

Velkommen til Peter Aage Gården. 1 Velkommen til Peter Aage Gården. Med denne lille folder vil personalet og forældrerådet gerne byde børn og forældre velkommen og fortælle lidt om vores hverdag. Når I starter her på Peter Aage Gården,

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere