Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave"

Transkript

1 Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang Bredsten Tlf Mail 1

2 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver jer nogle praktiske informationer, som kan være til gavn for jer i dagligdagen. Troldebo tilbyder børn i alderen 0-6 år omsorgsfulde og trygge pædagogiske rammer. Dagligdagen vil være præget af omsorg, glæde og nærværende voksne. Tiden hos os er betydningsfuld. Vores mål er, at barnet får understøttet sine kompetencer, så det bliver tryg og selvhjulpen, udvikler selvtillid og får lyst til at udforske sin omverden. I vores daglige pædagogiske arbejde arbejder vi inkluderende og anerkendende. Det er grundlæggende for den måde, vi er sammen med børnene på. Se i øvrigt mange andre informationer på vores hjemmeside Hvem er vi: Hos os er dit barn i centrum sammen med alle de andre Børnehaven er fra 1972 og der er senere blevet tilkøbt to nabohuse. Den fik Troldebo status som integreret institution, hvilket betyder, at vi får en mindre vuggestuegruppe blev vi sammenlagt med Labyrinten i Gadbjerg. Dette vil sig, at Troldebo/Labyrinten er en sammenlagt institution. Vi er én personalegruppe fordelt på to matrikler i henholdsvis Bredsten og Gadbjerg. Den øverste leder er i Troldebo og den daglige pædagogiske leder er i Labyrinten. I Troldebo har vi 3 stuer fordelt i 3 huse. Børnene er fordelt på følgende måde: Gul stue er vores vuggestuegruppe. Vi arbejder dagligt med at skabe plads til alle på hvert deres udviklingstrin, og følger det enkelte barns rytme. Vi modtager løbende nye vuggestuebørn, derfor arbejder vi meget på, at skabe en tryg hverdag for børnene med anerkendelse, nærvær og omsorg. Det er vigtigt at barnet får en god start i Troldebo, er trygge og trives ved at gå på Gul stue. Derfor tillægger vi forældrekontakten i det daglige stor betydning. Børn og voksne lærer hinanden at kende og barnet oplever hvad vuggestuelivet byder på. Vi støtter børnene i, at skabe og indgå i legerelationer med udgangspunkt i deres udviklingstrin. Barnet lærer dagligdagen på Gul stue at kende og støttes sammen med jævnaldrende i sin udvikling, bl.a. lærer vi børnene de faste daglige gøremål som bordskik, hygiejne m.m. Vi udfordrer barnet i, at mestre nye ting, f.eks. ved selv at kravle op i krybben, at tage regnbukser på eller lyne lynlåsen, således at barnet støttes i at blive mere selvhjulpen. Hver måned laver vi en månedsplan, hvor vi arbejder ud fra læreplanstemaerne på Gul stue har vi særlig fokus på sprog og motorik, vi arbejder bl.a. med rim og remser, synger, laver bevægelseslege, bruger vores tumlerum og går på legepladsen. Den måned barnet fylder 3 år, flytter det over på Rød stue. Personalet på Gul stue: 1 pædagog 37 timer Rød stue er vores mellemgruppe for børn i alderen 3-5 år. Rød modtager løbende børn fra Gul stue. Vi arbejder videre med de gode ting børnene har lært på Gul stue. Rød stue er indrettet på følgende måde: Der er rum i begge ender af huset, hvor der er mulighed for at lege med biler, LEGO, spille spil, bygge, læse bøger, synge, rime, lave huler og meget andet. Der er et værksted til kreative udfoldelser, et pude/motorikrum og et dukkerum. Hver måned laver vi en månedsplan, hvor vi arbejder ud fra læreplanstemaerne På Rød stue har vi fokus på den gode overgang fra Gul til Rød og at børnene er trygge ved at gå i børnehaven. Vi støtter børnene i at indgå i gode legerelationer hvor de lærer de sociale spilleregler. Vi tager på ture ud af huset for at øge kendskabet til naturen og nærområdet. Vi har både aktiviteter samlet og i mindre grupper. Børnene får mere og mere ansvar med f.eks. hjælpe med borddækning, oprydning, selv at tage tøj på, huske ting, holde orden på deres rum m.m. Personalet på Rød stue: 1 pædagog 37 timer 1 pædagog 32 timer Grøn stue er førskolegruppe, hvor børnene er det sidste år, inden de skal starte i 0. klasse. Børnene er delt i to grupper og også her arbejder de videre med alle de gode ting børnene har lært i de første år i Troldebo. Huset er indrettet med et fællesrum hvor der er mulighed for at lege og spille spil, læse bøger, arbejde med computer og meget andet. Udover det er der et pude/netrum, et dukke/husrum, LEGO og tegnerum Hver måned laver vi en månedsplan, hvor vi arbejder ud fra læreplanstemaerne På Grøn stue har vi særlig fokus på at lære at samarbejde, indgå i sociale relationer, at få gode venner, løse konflikter på en konstruktiv måde. Vi har et godt og givende 2

3 samarbejde med Bredsten - Gadbjerg skole omkring overgangen fra børnehave til skole. Personalet på Grøn stue: 1 pædagog 37 timer 1 medhjælper 32 timer Øvrige: 1 leder 37 timer 1 administrativ medarbejder 7 timer 1 pedel 7 timer 1 studerende i perioder Vi er én institution, hvilket betyder, at hele personalet er ansvarlige for at dække hinandens tider ind ved sygdom, ferie og lign. så de også kan arbejde på en af de andre stuer, hvor de ikke er primærpersonale. Åbningstider: Mandag til torsdag Fredag Vi åbner og lukker på Rød stue Telefon og mail: Kontoret: Mail: Rød Stue: Gul Stue: Grøn Stue: Opstart i Troldebo At starte i vuggestue og børnehaven er et nyt livsafsnit for dit barn og dig. Det kan være en stor omvæltning for et barn at starte i vuggestue og børnehave. Derfor er det vigtigt, at indkøringsperioden forløber stille og roligt. Vi anbefaler, at barnets første dage i institutionen gøres korte. Vi opfordrer dig og dit barn til at komme på besøg nogle gange inden opstarten i institutionen, så vi kan lære hinanden lidt at kende. Barnets dagplejer kan ligeledes være med til at lette overgangen til børnehaven ved at komme på besøg med barnet. Det er meget vigtigt, at du afsætter tid til at tilbringe de første dage i vuggestuen og børnehaven sammen med barnet. Typisk vil det foregå sådan, at barnet og mor/far tilbringer en times tid i institutionen sammen med barnet de første dage. I løbet af nogle dage, afhængigt af barnets parathed til at slippe dig, udvides barnets alene-tid på stuen gradvist. Hvordan indkøringen helt konkret skal forløbe, aftaler du med pædagogen til opstartssamtalen. Denne proces foregår selvfølgelig i tæt dialog og samarbejde med dig og stuens personale. Den første tid i institutionen er de fleste børn ekstra trætte p.g.a. alle de nye indtryk. Ankomst og afhentning. I begyndelsen kan dit barn være ked af det, når du skal gå. Det er vigtigt at acceptere dit barns følelser. Når du har bestemt dig for at gå, gør da afskeden med barnet så kort som mulig. Jo mere afklaret du er med at skulle gå, jo nemmere bliver det for barnet at vinke farvel. Det er i orden at være ked af det. Vi skal nok tage os godt af barnet, og du er meget velkommen til at ringe og høre, hvordan dit barn har det og om det er faldet til ro. Du sørger for af/påklædning af barnet og kommer derefter ind på stuen og siger godmorgen/farvel Er det andre, der henter barnet, er det vigtigt, at du giver personalet besked om morgenen eller noterer det på DayCare skærm.. Søvn og sovevaner Vuggestuebarnet sover efter behov flere gange om dagen. Den første tid er der mulighed for, at barnet sover i sin egen barnevogn senere i en krybbe. Der er også mulighed for, at børnehavebarnet kan sove til middag. I børnehaven medbringer barnet selv et tæppe eller lign. Forældresamtaler. Vuggestue: Den første samtale tilbydes du, inden dit barn starter i Troldebo. Inden for de første 6 måneder tilbydes du en samtale. Der tilbydes igen en samtale, inden barnet rykker over på Rød stue. Børnehave: Den første samtale tilbydes du, inden dit barn starter i Troldebo (gælder for børn der kommer fra dagplejen) Inden for de første 6 måneder tilbydes du en samtale Der tilbydes også samtaler, når banet er ca. 4½ og op til skolestart. Det er vigtigt, at der løbende er en dialog omkring barnet trivsel. Udover det kan du altid efter behov få en samtale med en pædagog. Hvis der sker noget, der påvirker dit barn f.eks. dødsfald, skilsmisse m.m., er det vigtigt for os at vide det, da vi så bedre forstår og kan hjælpe dit barn gennem eventuelle reaktioner. Barnets mappe Vi laver i samarbejde med dig en mappe om og med dit 3

4 barn i institutionen. Mappen er med til at koble barnets to verdener sammen, hjem/ institution ligesom det er en dokumentation for noget af det, dit barn oplever. Du kan tage mappen med hjem engang imellem, så du kan skrive om nogle af de oplevelser, I har og evt. sætte billeder ind. Dagsrytmen i Troldebo Vi åbner på Rød stue, og dit barn kan vælge at spise morgenmad, som institutionen tilbyder Børnene fordeler sig i alle 3 huse Leg og aktiviteter ude og inde. eller mindre problemer / kriser. Der er mange ting, du som forælder og vi som personale kan gøre for at afhjælpe disse. Af og til har vi brug for hjælp udefra. Denne hjælp hentes aldrig, før du giver tilladelse til det. Vi samarbejder med dagplejen, skolen, småbørnskonsulenten, talepædagogen, psykologen, socialrådgiveren, familieafdelingen, fysioterapeuten samt øvrige institutioner. Når vi som personale har brug for råd og vejledning i faglige spørgsmål, kan vi henvende os til vore samarbejdspartnere. Praktiske oplysninger Daycare Man afmelder og tilmelder sit barn på DayCare skærm hver dag når man ankommer og forlader børnehaven Fridage Holder dit barn en fridag, kan du melde det via DayCare derhjemmefra enten via pc/ smartphone / sms. Ferie Af hensyn til planlægning af personalets ferie er det nødvendigt at vide, i hvilke perioder dit barn er fraværende. Det er vigtigt, at de perioder, du melder dit barn fraværende overholdes, da det har stor betydning for antallet af personale, der skal være på arbejde Spiser vi frugt Spiser vi vores medbragte madpakker Som hovedregel går alle ud på legepladsen for at få motion og frisk luft. Der er mulighed for at sove middagssøvn. Vuggestuebørnene sover ude i krybberummet Personalets middagspause afvikles Spiser vi eftermiddagsmad Samler vi alle børnene på Rød Stue Lukker institutionen mandag til og med torsdag Lukker institutionen om fredagen. Samarbejdspartnere I ethvert barns trivsel og udvikling kan der opstå større Sampasning og ferier Sampasning betyder, at institutionen har lukket, og at der vil være mulighed for pasning i en anden institution i Vejle Kommune. Dette gælder i uge 29 og 30, hvor der er ferielukket. Ved behov for pasning på sampasningsdagene kontaktes lederen. Op til andre ferier eller fridage skal du krydse af på DayCare, hvornår dit barn kommer. Der er lukket den samt grundlovsdag. Personalets mødeplan bliver lavet ud fra børnenes fremmøde. Sygdom Hvis dit barn har feber, er stærkt forkølet, hoster eller er sygt, må det ikke sendes i institutionen.. For at komme i institutionen skal dit barn kunne deltage i alle aktiviteter og komme ud hver dag. Er dit barn sygt skal det medeles via DayCare inden kl Sikkerhed Da vi mener, det er vigtigt for barnets udvikling at få udfoldelsesmuligheder og lege uden konstant voksenovervågning og kontrol, er der ofte børn, der leger alene i et af rummene. Vuggestuebørnene er altid under opsyn. 4

5 Der kan også være enkelte børnehavebørn fra hver stue alene på legepladsen. Sikkerheden har stor betydning for os. Vores institution skal være et sikkert sted at opholde sig både for børn og voksne. Vi ved af erfaring, at du som forælder kan have bekymringer omkring dit barns sikkerhed. Vi ved også, at du som ny forælder kan være utryg ved vores store og uoverskuelige legeplads. Det er vi forstående overfor. Tilskadekomst Mad Institutionen serverer havregryn og cornflakes til morgenmad mellem kl og Der kan laves havregrød til vuggestuebørnene. Alle børn skal medbringe: Vi ved også, at dit barn kan komme til skade, selv om der står en voksen lige ved siden af. Vi kræver, at der ikke er snore, løse refleksbrikker, halstørklæder, halskæder og lignende i / på barnets tøj, som kan hænge fast i noget. Det er ligeledes forbudt at bruge cykelhjelm på legepladsen, da barnet under leg kan komme til at hænge fast i noget. Sker det, at dit barn kommer til skade i børnehaven, vil personalet altid vurdere, hvad de skal gøre og yde den nødvendige hjælp. Du vil altid telefonisk blive kontaktet angående skadens omfang, og vi aftaler, hvad vi videre skal foretage os. Personalegruppen fik fornyet deres førstehjælpskursus i august 09. Tøj Dit barn skal have noget praktisk tøj på, der passer til årstiden. Dit barn skal have skiftetøj med hver dag. Der skal være tydeligt navn i dit barns tøj, fodtøj m.m. Oprydning i garderoben Det er dit ansvar at rydde op i garderoben hver dag, inden I går hjem. D.v.s. at samle barnets ting på rummet og sætte alt fodtøj op på risten. Hver fredag skal rummet tømmes helt. Alle barnets tegninger, produkter og tøj skal med hjem, så vores rengøringsassistent kan gøre rent. Kostpolitik Vejle Kommune har udarbejdet en vejledende kostpolitik. I institutionen har vi i samarbejde med forældrebestyrelsen lavet Troldebos egen kostpolitik, som kan ses på vores hjemmeside Barnet må ikke medbringe slik og søde sager. Der må ikke medbringes sodavand, juice, saftevand eller kakaomælk. En drikkedunk Dog ikke de mindste vuggestuebørn Formiddagsfrugt i en stoffrugtpose Frokosten i en madkasse Eftermiddagsmad i en mindre madkasse Undgå venligst mælkesnitter m.m. Det er dit ansvar at vaske drikkedunken og fylde frisk vand i den hver dag. Husk tydelig navn på drikkedunk og madkasserne. Hos Girafferne lægges frugtposerne i en kurv i køkkenet Hos Vaskebjørnene, Rævene samt på Grøn stue hænges frugtposerne på den dertil opsatte knagerække. Madpakken og eftermiddagsmaden lægges i køleskabet på hver sin plads. Der vil i køleskabet være skrevet, hvor det skal være. Fødselsdag Barnets fødselsdag kan holdes i institutionen. Vi fejrer fødselsdagen om formiddagen på den stue, hvor barnet går. Når barnet fylder: 1, 2 og 3 år pynter vi med flag og synger fødselsdagssang. Barnet kan dele boller og frugt ud. Når barnet fylder: 4, 5 og 6 år pynter vi med flag, synger fødselsdagssang. Barnet kan f.eks. dele is, boller, frugt, kagemand eller lignende ud. Når børnehavebarnet fylder 4-6 år, siger vi også ja tak til en invitation om at komme hjem til en fødselsdag. Vi skal kunne gå eller tage offentligt transportmiddel. Børn som ikke kan besøge med offentlig transport vil kunne få et betalt besøg af børnehaven. 5

6 Inviteres vi til fødselsdag kan det være med hele gruppen, alle drengene eller alle pigerne. Personalet deltager i forhold til antal børn. Inviteres vi til fødselsdag kan det være med hele gruppen, alle drengene eller alle pigerne. Personalet deltager i forhold til antal børn. Når vi er inviteret hjem til fødselsdag, siger vi nej tak til slikposer, når vi går hjem til institutionen, da det kan give konflikter når børnene kommer tilbage fra fødselsdagen. Ønsker I at give slik, kan det evt. være på en skattejagt hos jer, eller være på boller/kagemand. Børnehaven har en lille ting til barnet, derfor skal børnene ikke hver især have fødselsdagsgaver med. Du skal i god tid lave en aftale med personalet på stuen, om hvordan fødselsdagen ønskes fejret. Legetøj Dit barn må gerne medbringe eget sovedyr/ legetøj. Det er din opgave som forælder at begrænse mængden af det, dit barn medbringer. Højst en to ting. Det er altid på eget ansvar, og personalet er ikke forpligtede til at skulle lede efter bortkommet legetøj. Vi erstatter ikke ødelagte eller bortkomne ting. Rygsæk Når vi tager på ture, er det bedst, at børnehavebarnet har en god rygsæk, der kan lukkes foran. Forældrebestyrelsen Hvert år i maj er der valg til forældrebestyrelsen. Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter samt 2 suppleanter, 1 personalerepræsentant samt en suppleant og lederen. Bestyrelsen har i samarbejde med personalet indflydelse på institutionens udvikling og virksomhed. Bestyrelsen består af forældre fra både Labyrinten og Troldebo Efter Dagtilbudslovens 15 har forældrebestyrelsen følgende kompetencer: Principperne for daginstitutionens pædagogiske arbejde. Principperne for anvendelsen af en budgetramme. Det betyder, at forældrebestyrelsen som minimum har ret til at vedtage principperne for børnerelaterede udgifter, forplejning, legetøj, materialer, inventar m.m. Indstillingsret ved ansættelsen af personale Indstillingsret samt ret til deltagelse ved ansættelsen af ledelsen. Planlægning og udførsel af arrangementer. Der holdes ca. 4 møder om året. Der kan dog indkaldes til ekstramøder. Referaterne fra møderne lægges på hjemmesiden. Forsikring Vejle kommune har ikke en kollektiv ulykkesforsikring. Det er derfor dig som forældre, der afgør, om du ønsker at tegne en ulykkesforsikring for dit barn. Udmeldelse af institutionen Når dit barn skal meldes ud af børnehaven, skal du hente en udmeldelsesblanket på under børne- og ungeforvaltningen dagtilbud. Du kan melde dit barn ud med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Modulændringer Du kan ændre dit barns modul med en måneds varsel til den 1. eller den 15. i en måned. Personalet i Troldebo ønsker hermed at lægge op til et godt forældresamarbejde. Kun gennem et åbent og tillidsfuldt samarbejde kan vi gøre barnets tid i institutionen tryg og grundlægge god trivsel og udvikling. 6

7 7

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn

Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn Forældrefolder Børnehuset Karla Grøn 2014. Revideret den 11.12.14 1 Kære forældre. Velkommen i Børnehuset Karla Grøn. Folderen er tænkt som praktiske oplysninger om

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Præsentation af Børnehaven Kærhøgevej

Præsentation af Børnehaven Kærhøgevej Sagsnr. 14-13802 dok.nr. 150074-14 Præsentation af Børnehaven Kærhøgevej INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.side 2 Modtagelse af nye børn.. side 3 Dagsrytme side 5 Indretning. side 6 Værd at vide.. side 7 Praktiske

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere