FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11)"

Transkript

1 FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11) Adoptionsordning Skolebestyrelsens medlemmer fordeler klasserne i mellem sig, så der er mulighed for, at medlemmerne kan følge med i, hvad der sker i de enkelte klasser, samtidig med at forældrene kan høre om skolebestyrelsens arbejde: Skolebestyrelsen pr Dennis Brok Helle Møldrup Pedersen Else-Marie Nedergaard Kasper Christiansen Annette NormindThomsen Sumaya Sherif Thilde Aakelund Afdelingsuger Vestervangskolen har vedtaget op til 4 afdelingsuger pr. skoleår, hvor undervisningsform vil være uden fast skema. Det kaldes også fleksibel undervisning. Vi ønsker en hel og attraktiv skole med fleksible læringsmiljøer, som giver mulighed for: Projektorienteret undervisning Undervisningsdifferentiering Holddannelse Faglig fordybelse Integrering af it i alle fag At fylde på i intervaller af 45 eller 90 minutter er et levn fra industrisamfundet. I dag er verden forandret. Børn lærer, når de arbejder. Fleksibel undervisning giver bedre mulighed for sammenhæng og fordybelse, bedre mulighed for anderledes undervisningsformer, bedre mulighed for undervisningsdifferentiering. I de uger ophæver vi elevernes og lærernes grundskema og lader undervisningsmålene være styrende. Anderledes skoledage Første skoledag mandag d.16. august kl. møder kl Børnehaveklasserne og I-klassen møder onsdag d. 18. august kl Motionsdag fredag d. 15. oktober. Skolegang for alle kl Juleafslutning torsdag d. 23. december kl Idrætsdage tirsdag og onsdag d juni kl. har mødetid som sædvanligt, mens der udarbejdes et særligt program for kl. Anonym rådgivning / Børn og unge rådgivning - Glostrup kommune tilbyder rådgivning til børn, unge, forældre og andre (f.eks. bedsteforældre, naboer m.fl.) der har brug for rådgivning i forbindelse med den kontakt, de har med et barn eller en ung. Rådgivningen kan dreje sig om: Barnets/den unges problemer i forhold til forældrenes skilsmisse

2 Problemer i skolen Problemer omkring opdragelse Problemer i forhold til barnets udvikling Problemer i forhold til venner og kærester Og mange andre ting Rådgivningen ydes af socialrådgiver og psykolog. Rådgivningen er anonym, men rådgiverne er underlagt underretningspligt. Rådgivningen finder sted i Ungdomscentret, Ved Brandstationen 1, hver torsdag mellem kl. 15 og 16. Der kan ikke bestilles tid og der kan derfor være ventetid. Der er ikke rådgivning i skoleferierne. Billedskolen Efter efterårsferien starter Billedskolen. Det er et spændende fritidstilbud til elever fra Vestervangskolen. Der oprettes et hold med 20 elever fra klasse. Undervisningen finder sted i skolens billedkunstlokale på onsdage fra kl i perioden mellem efterårsferien og påske. Prisen for deltagelse er 60 kr. om måneden. Eleverne på de implicerede klassetrin får en folder med hjem om Billedskolen. Når sæsonen er slut, bliver der arrangeret en udstilling af elevernes arbejder. Børnehaveklasser Børnehaveklasserne har til huse i skolens yngste afdeling, hvor der er et overskueligt og rart miljø. Det er vigtigt, at børnene føler sig trygge og bliver fortrolige med skolens daglige liv, så de kan få udbytte og glæde af at gå i skole. Undervisningen varetages af børnehaveklasselederen i samarbejde med to skolepædagoger og den kommende 1. klasselærer. Der lægges vægt på, at barnet: tilegner sig et varieret ordforråd og færdighed i at udtrykke sig gør erfaringer med størrelse, former, vægt o. lign. orienterer sig i samfundet, tids - og stedsbegreber, trafik, sundhed og familie udvikler sig fin - og grovmotorisk med godt kropskendskab kan udtrykke sig musikalsk og billedmæssigt færdes konfliktfrit mellem andre børn i gruppen gør sig erfaringer i samarbejde og løser problemer i fællesskab. Elevråd Elevrådsarbejdet varetages af tre råd, der hver består af to elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Eleverne vælges normalt for et år ad gangen. Mindsterådet er den del af elevrådet, der dækker klasserne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Der holdes møde en gang om måneden sammen med en kontaktlærer. Der udsendes referat og dagsorden gennem klasselæreren. Mindsterådet arbejder mest med trivsel i den lille afdeling. Der diskuteres, hvad alle kan gøre for at have en god skole, og hvilke regler, der skal overholdes. Mellemsterådet er rådet for eleverne i klasse. Rådet har også tilknyttet en kontaktlærer og beskæftiger sig hovedsageligt med de interesser, disse elever har. Størsterådet kaldes i daglig tale elevrådet og består ef eleverrådsrepræsentanter fra klasse. Der holdes sædvanligvis møde hver måned. Elevrådet vælger to repræsentanter til

3 skolebestyrelsen. Til størsterådet er tilknyttet to kontaktlærere. Ferier og fridage 10/11 Skolestart mandag 16.august Efterårsferie mandag 18.oktober fredag 22.oktober Juleferie onsdag 24.december fredag 31.december Vinterferie mandag 21.februar fredag 25. februar Påskeferie mandag 17.april mandag 25 april (onsdag d. 20.april er SFO en lukket) Store Bededag fredag 20. maj Kristi Himmelfartsdag torsdag 02.juni Fridag fredag 03.juni SFO en er lukket 2. pinsedag mandag 13.juni Sommerferie mandag 27. juni fredag 12. august Forsamlingshuset Hver tirsdag i perioden fra efterårsferien til påske holder Vestervangskolen åbent hus fra kl. 16 til kl. 20. Forsamlingshuset er åbent for alle interesserede børn, unge, forældre, pensionister m.fl. Det er Forsamlingshusets 20.sæson, der starter tirsdag den 26. oktober. Det foregår i Kaktushaven, hvor der kan købes en varm ret samt pølser, toast, kage, kaffe, te, øl, vand alt sammen til små penge. Ca. hver anden gang spilles der banko. Sidste gang før jul og påske samles alle til et større arrangement i musisk sal. Den faste medarbejderstab består af en lærer og en stor gruppe frivillige medarbejdere, der hygger sig, mens der arbejdes. Nye frivillige medarbejdere er som sædvanlig særdeles velkomne. Datoer: Oktober 26. November 2., 9., 16., 23., 30. December 7., 14. (juleafslutning) Januar 11., 18., 25., Februar 1., 08., 15., Marts 01., 08., 15., 22., 29. (årsafslutning) Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle elever i folkeskolen. Forsikringen er tegnet i Kommune Forsikring, og den dækker normalt: Helbredsudgifter, transportudgifter og brilleudgifter med op til kr. pr. skade. Tandbehandlingsudgifter med op til kr. pr. skade. Varigt mén med op til kr. De anførte satser er pr Da beløbene er beskedne, rådes forældrene til at tegne en privat ulykkesforsikring. Erstatning ved f.eks. tyveri af cykler og andre private ejendele skal dækkes af privat forsikring. Ferie og fritagelse fra undervisningen Der er naturligvis mødepligt til undervisningen på alle skoledage i alle lektioner. Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme mere end tre dage, skal skolen underrettes senest på tredjedagen. Når eleven efter sygdom kommer i skole igen, skal der i alle tilfælde gives skriftlig meddelelse fra hjemmet i kontaktbogen om årsagen til fraværet.

4 Hvis en elev sover for længe eller kommer for sent af andre grunde, meddeler forældrene senest næste dag, at de er bekendt med forsinkelsen. Klasselæreren kan give eleverne fri op til én dag. Tilladelse til fritagelse i mere end denne ene dag, kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet gives af skolens ledelse. Det er naturligvis dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe en sammenhæng i elevernes undervisning. I dag er undervisning mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Det er derfor vanskeligt at give lektier for. Derfor opfordrer skolen forældrene til i videst muligt omfang at placere ferierejser i skoleferierne, så afbræk i undervisningen undgås. Det er forældrenes ansvar at forsøge at indhente det forsømte. Glemte ting Det er ikke småting, elever og fritidsbrugere glemmer på skolen. De glemte sager opbevares på skolebetjentkontoret, hvor de kan afhentes. Der er åbent for gennemsyn på hverdage (mandag - fredag) også i skolens ferier. Ring evt. i forvejen for ikke at gå forgæves. Vestervangskolen har også en hjemmeside, som du kan se på adressen: Idræt Til idrætsundervisningen skal alle elever medbringe praktisk tøj og fodtøj samt et håndklæde. I sommerperioden skal man have tøj med til både indendørs og udendørs brug. Det er en fast regel, at hverken elever eller lærere bærer smykker i timerne. Der kan dog være problemer med øreringe, som vanskeligt kan fjernes. I sådanne tilfælde kan der påsættes hæfteplaster, der dækker øreringene. Det er idrætslærerne, der afgør, hvornår der skal sættes plaster på. På 4. og 5. klassetrin undervises eleverne i svømning og livredning. De kommunale idrætsdage afholdes i slutningen af juni, hvor alle elever fra Glostrup fra 3. til 8. klasse mødes på Glostrup Stadion, dyster på livet løs og præsenteres for nye og spændende idrætsaktiviteter. I skoleåret 2010/11 falder dagene på tirsdag d. 21.juni og onsdag d.21.juni 2010 Fredag før efterårsferien er motionsdag for alle skoler i Danmark. Skoledag for alle er kl Herudover deltager de store elever ofte i amtsturneringer i fodbold, håndbold, atletik, volleyball, basketball, beachvolley m.m. Indskolingen Lærere og pædagoger i 0.-3.klasse planlægger aktiviteter og undervisningsforløb i fællesskab. Børnene vil i perioder arbejder på tværs af klasser og grupper og møder således andre børn og voksne i løbet af et skoleår. Det kan f.eks. være en cirkustur, idrætsdag, fastelavn og fællessang. En gang om ugen samles elever, pædagoger og lærere fra 0. til 2. klasse i musisk sal eller i fællesrummet for at synge, spille og optræde sammen og for hinanden.

5 Karakterer og evaluering Eleverne og forældrene underrettes regelmæssigt om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. I respekt for barnets udvikling inddrages både eleven og forældrene i denne evaluering for dermed at sikre enighed og fuld opbakning om de mål, der formuleres. Underretningen sker således: Skole/hjemsamtale på skolen eller i hjemmet, telefonsamtale, via kontaktbog eller anden skriftlig form samt for klasse via karakterer tre gange årligt i de fag, hvori der afholdes afgangsprøve. Som grundlag for skolens bedømmelse og af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse skal der som en del af undervisningen løbende foretages evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen kan gennemføres på flere måder f.eks. gennem prøver, spørgeskemaer, iagttagelse og samtaler. Eleverne medvirker aktivt ved evalueringen. Elevernes selv-evaluering er meget vigtig, og det er en almindelig erfaring, at eleverne selv ved, hvor skoen trykker. De ved også, hvilken indsats de selv kan yde for at forbedre udbyttet det gælder både fagligt og socialt. Med elevernes evaluering får læreren samtidig en tilbagemelding på undervisningen. Den skal bruges i den videre planlægning. Kor Vestervangskolen har to kor. Et bestående af elever fra 2. klasse og et med elever fra 3. og 4. klasse. De øver en gang om ugen efter skoletid og giver i årets løb koncerter på og uden for skolen. Lektiecafe Der tilbydes lektiecafe efter aftale for alle elever. Læseløft Tilbydes elever i 1. og 2. klasse via indstilling til PPR. (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Mad Igen i år kan eleverne bestille og købe mad, som bliver tilberedt i Ældrecentret Dalvangens køkken og bliver bragt ud til skolen samme dag. Kommunen har lavet en folder, som giver informationer om priser, bestillings- og betalingsmåder. Betaling skal ske via Internettet. Vejledning til oprettelse og bestilling af skolemad finder du på: Der vil hver dag være flere tilbud samt frugt at vælge imellem. Hvert tilbud koster 10 kr. og frugten 2,50 kr. Hvis en elev har bestilt mad og ikke er på skolen (sygdom, ture), bliver maden ikke gemt, men tilbydes andre elever. Pengene gives ikke retur. Mobiltelefoner I skolens ordensregler står der: Mobiltelefoner skal være slukkede og nede i tasken i timerne. Du må ikke optage billeder med din mobiltelefon i skoletiden.

6 Hvis ovennævnte regler overtrædes, vil mobiltelefonen blive inddraget og afleveret på kontoret. Eleven kan hente sin mobiltelefon samme dag efter skoletid på skolens kontor. Musikskoleundervisning Musikskolen tilbyder undervisning til alle børn og unge, som bor i Glostrup, og som ikke er fyldt 25 år. Musikskolens program udkommer i slutningen af april måned, og uddeles til eleverne på Vestervangskolen af deres lærer. Sæsonen starter i slutningen af august måned og slutter d. 30. maj. Yderligere oplysninger fås på Glostrup Musikskole, Fritidscenteret, Christiansvej 2 og på tlf Musikskolens kontaktlærer på Vestervangskolen er Ida Mette Holm. Mælk Det er Frederiksberg Mælkeforsyning, der administrerer mælkeordningen. Derfor bør henvendelse rettes hertil på telefon Tilmelding foretages ved indbetaling på et girokort, hvorpå der også vælges mælketype. Mælken vil på skolen blive sorteret klassevis og opbevaret i køleskab. OBS! Der modregnes ikke ved fravær eller aflysninger. Målsætning: Værdigrundlag Den enkeltes trivsel er grundlæggende for fællesskabets trivsel. Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem børn, ansatte og forældre er nødvendigt. Det er et fælles ansvar at skabe de bedst mulige rammer for børnenes faglige, personlige og sociale udvikling, så de udvikler livsglæde, selvværd og tillid til egne muligheder. Principper Vi deltager aktivt i det demokratiske fællesskab. Vi omgås hinanden med åbenhed, tillid og omsorg. Vi anerkender, at menneskers forskellighed er en resurse. Vi modarbejder mobning og racisme. Vi erkender, at børn har forskellige måder at tilegne sig viden på - de mange intelligenser/kompetencer. Vi arbejder for aktivt at inddrage lokalsamfundet. Vi værdsætter et stimulerende, funktionelt og æstetisk miljø. Arbejds- og udtryksformer I valget af arbejds- og udtryksformer lægger vi vægt på koncentration og fordybelse, indsigt og viden, oplevelser og engagement. Projektarbejdsformen, den praktisk-musiske dimension og tværfagligheden er væsentlige elementer. Navne og telefonnumre Skoleleder Flemming Kristensen Afdelingsleder for indskolingen og specialklasser, souschef Marianne Smed. Afdelingsleder for mellemtrinnet og udskolingen Gitte Frandsen SFO-leder Lisa Nielsen Administrativ afdelingsleder Jeanette Segato

7 Sekretær Ingelise Nordby Nielsen Kontorets telefonnummer: Teknisk serviceleder (skolebetjent) Michael Bay Direkte tlf. linje: Skolepsykolog Irene Rønn Lind Tale-hørelærer Grete Jensen UU-Vejleder Svend Juul UU-Vejleder vejleder for specialklasse rækken Inge Mejlhede Kommunelæge Ingelise Lund Sundhedsplejerske Nynne Jakobsen Lægesekretær Træffetid: ma. kl , to. kl Direkte tlf. linje: Tandlæge Træffetid: ma. to. kl Direkte tlf. linje: eller SFO-Vestergården Vestergårdsvej 18, 2600 Glostrup Tlf Institutionsleder Susanne Truelsen SFO-Vestervang Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup Tlf Institutionsleder Kenneth Henriksen Klub Diget Diget 78, 2600 Glostrup Tlf Klubleder Julie Mortensen Offentliggørelse af navne og billeder Engang imellem sker det at børn, lærere og pædagoger ønsker at kunne bringe billeder af børn og eventuelt navne på børn i artikler i skolebladet eller på hjemmesider. I mange klasser arbejdes der meget med billeder som led i undervisningen. Det er naturligvis besværligt hver gang at skulle indhente forældrenes tilladelse til at kunne sætte et billede i en artikel. Skolebestyrelsen besluttede derfor i 2002 at opfordre forældrene til at henvende sig til skolens kontor ( ), hvis man ikke ønsker at ens barn figurerer i et blad eller på en hjemmeside, eller hvis man ønsker at høre nærmere. Ordensregler Reglerne er med til at give et roligt og trygt arbejdsmiljø, hvor både børn og voksne har lyst til at lære, lege, opleve og være sammen

8 Reglerne er til for at beskytte børn og voksne både psykisk og fysisk Reglerne er til for at forhindre hærværk og unødig slitage på skolen. Overordnede regler Du skal behandle andre, som du selv vil behandles Du skal tale pænt og tage hensyn til andre Mobning er forbudt (se mobbefolder) Du skal passe på skolens ting Du må ikke låne eller tage andres ting uden at have fået lov Mobiltelefoner skal være slukkede og nede i taskerne i timerne Du må ikke optage billeder med din mobiltelefon i skoletiden Du skal møde til tiden også efter frikvartererne Du står til ansvar for dine handlinger, og hvis du ødelægger noget, må du selv betale. Frikvartersregler Indeområde er stilleområde Du må spille dæmpet musik i klassen med lukket dør Du må ikke opholde dig på tagene og på parkeringspladserne Du må spille bold i gårdene. Ved basket-banerne med basketball andre steder med tennisbolde eller bløde bolde (ikke læderbolde). I haverne kun om sommeren med bløde bolde Havedørene må kun benyttes fra påske til efterårsferien af hensyn til rengøringen Du må løbe på rulleskøjter, løbehjul og skateboard i gården ved SFO en men ikke indendørs. TAG HENSYN! Du må ikke ryge på skolens område. Det gælder også på stadion 5. og 6. klasse må bruge fællesrummet i frikvartererne efter en fastlagt plan Elever i klasse må forlade skolen i frikvartererne og i eventuelle mellemtimer. Computerregler En række uskrevne regler for god tone på nettet handler om fornuftig brug af , konferencer, chat og hjemmesider. Disse regler skal overholdes. Undervisning går altid forud for spil, surfing og chat Det er ikke tilladt at installere/downloade programmer, musik m.m. samt at ændre i maskinernes opsætning Undgå unødvendig udskrivning vær økonomisk og miljøbevidst Du må ikke udskrive i frikvartererne Al computerbrug, som er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt Du må ikke sende anonym post, og andre brugere af nettet må ikke generes. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Glostrup er et sted, hvor borgerne kan få råd og vejledning vedrørende børn og unge mellem 0 og 18 år. Forældrene kan henvende sig direkte eller gennem skolen. Tilbudet er gratis. Det kan f.eks. dreje sig om Tale - hørevanskeligheder Skoleproblemer af faglig eller følelsesmæssig art Kontaktvanskeligheder Problemer i familien Rådgivningen kan også hjælpe med at etablere kontakt til andre sagkyndige I nært samarbejde med forældre, lærere og pædagoger søger PPR at nå frem til en forståelse af problemerne, og hvordan de evt. kan løses.

9 Medarbejderne er psykologer, konsulenter, tale/hørelærere og en sekretær. Rådgivningens adresse er: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Rådhusparken 1, 2600 Glostrup. Rådgivningen træffes på Tlf Praktikanter Vestervangskolen er praktikskole for Professionshøjskolen UCC Blaagaard/KDAS Seminarium, der har ca studerende. De skal i praktik i 24 uger gennem deres 4- årige studieforløb. Vi har 3.- og 4. års studerende i praktik hvert år. Det betyder, at mange klasser ind i mellem vil have praktikanter, der skal øve sig i at være lærere. De studerende tilrettelægger deres undervisning sammen med klassens lærerteam, de forestår den aftalte undervisning og deltager i andre læreropgaver som f.eks. gårdvagt, forældremøder mv. Det er klassens lærere, der har det pædagogiske ansvar. Lærerne vejleder de studerende. Pædagogisk råd består af alle medarbejdere, der har pædagogiske opgaver på skolen. Rådet er rådgivende for skolens ledelse. Rådet drøfter emner, der har interesse for både pædagoger og lærere. Derudover holdes lærermøder og afdelingsmøder, hvor lærerne er delt op i mindre grupper og fx drøfter tværfaglige undervisningsforløb eller fælles arrangementer. Personalet i de to SFOer afholder regelmæssige personalemøder. Lærerteamene i klasserne mødes tit for at planlægge og evaluere undervisningen, drøfte handleplaner, tilrettelægge skole/hjemsamarbejde osv. Skolen lukker efter 5. lektion om mandagen, men det betyder ikke, at lærerne går hjem for at forberede sig. Lærerne bliver for det meste på skolen til kl , og der samarbejdes på alle leder og kanter. Det kan være lærermøder, møder i klasse- eller fagteam, planlægning af temaer, afdelingsuger, kursusaktiviteter og meget andet. Pædagogisk servicecenter I daglig tale har begrebet skolebibliotek/mediatek ganske langsomt ændret sig til det pædagogiske servicecenter, som stadig vil være et sted, som skal understøtte den pædagogiske udvikling og den daglige undervisning. Det er skolens samlingspunkt for mange pædagogiske aktiviteter og udstillinger. Foruden bogsamlingen er der indrettet et layout-hjørne med kopimaskine og andre layoutfaciliteter. Der er flere computere med internetadgang, et studie til lyd- og videoredigering m.m. Samtidig er der direkte adgang til skolens edb-lokaler. Der kan lånes forskellige kameraer, båndoptagere osv. til brug i undervisningen. De yngste elever er meget flittige billedbogslånere, mens de større elever oftest låner fagbøger. Vores skønlitterære ungdomsafdeling rummer bøger, der absolut også er for forældre. Udlånet er faktisk steget med 20 % de sidste par år. Det sker, at bøger forsvinder under udlån til elever. Ofte dukker de op nogle måneder senere f.eks. under oprydning ved sommerferien. Er bøgerne stadig ikke kommet til veje efter et års tid, kan der opkræves et erstatningsbeløb på 150 kr. pr. bog.

10 Ringetider Klokken ringer ind: kl kl kl kl lektion lektion frikvarter lektion lektion spisepause frikvarter lektion lektion frikvarter lektion lektion Rygeregler Elever I lov om røgfri miljøer er det slået fast, at tobaksrygning ikke er tilladt for elever og skolens personale på skolens, SFOens og Klubbens område hverken i skoletiden eller i fritiden. Forbudet gælder også udendørs, dvs. der må heller ikke ryges på idrætsparkens område, som benyttes i undervisningen. Øvrige Det er ikke tilladt at ryge på skolen og der kan ikke gives dispensation fra denne regel. SFO - Skolefritidsordning SFO-Vestervangskolen består af to afdelinger: Vestervang og Vestergården. Børnene er fordelt i A- og B-spor. A-sporets børn er på Vestervang, mens B-sporets børn er på Vestergården. De fleste børn starter både i SFO og skole samtidig. Der vil være mange nye indtryk, som barnet møder, når det starter. Derfor er det meget vigtigt, at barnet oplever tryghed, ekstra opmærksomhed og forudsigelighed i starten af skole/sfo forløbet, ellers vil barnet ikke kunne lære at efterkomme de adfærdsregler, der naturligt bliver stillet til det, og som udvikler det. SFOen er barnets fristed - dets fritid - og derfor lægger vi vægt på, at det enkelte barn har

11 stor selvbestemmelse over, hvad det synes er interessant at lave og lege på SFOen. De voksne på SFOen har en stor forpligtelse til at vise barnet en række muligheder for kreative værkstedsarbejder, aktiviteter, regler og forskellige måder at være sammen på. Det, at man som barn oplever at tilhøre en gruppe, er vigtigt. Man ikke kan få en gruppe til at fungere, uden at det enkelte barn føler sig betydningsfuldt, da alle har behov for at blive set og hørt. Alle kan noget, andre kan lære noget af. SFOen er det sted, hvor barnet møder andre børn, hvor det skal indgå i sociale sammenhænge. Det er her, børnene lærer de sociale spilleregler og normer, som både de og vi opstiller for hinanden. Set i barnehøjde er det vigtigste for børn at have venskaber, og derfor prioriterer vi meget af SFO-tiden til, at børnene kan fordybe sig i legen. Vi arbejder hele tiden med at gøre ude-arealet til et spændende legemiljø. Dette gør vi for at give børnene rum, rammer og mulighed for at kunne lege nogle lege, som styrker deres venskaber og giver gode erfaringer. Vi er startet med at skabe nogle traditioner, som er vigtige at have. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen (1. august 2010 til 31. juli 2014). Desuden er der to medarbejderepræsentanter og to elevrepræsentanter, der er valgt for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Skolens leder og souschef deltager i bestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Der er bl.a. udarbejdet principper for skole/hjemsamarbejde, skemalægning, vikardækning, specialundervisning, budgetlægning. Desuden har skolebestyrelsen lavet ordensregler og rygeregler og godkender budget og undervisningsmidler. Skole/hjemsamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog om det enkelte barn og den enkelte klasse. I denne sammenhæng er klasselæreren en nøgleperson. Samarbejdet om klassen tilrettelægges af klasselæreren og klassens forældrerepræsentanter. Der er tilknyttet et skolebestyrelsesmedlem til hver enkelt klasse og til de to SFO er for at sikre gensidig information ( adoptionsordning ). I de to SFO er er der valgt institutionsråd og et fælles forældreråd. I Klubben er der valgt et forældreråd. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenesten består af kommunelæge, sundhedsplejersker og sekretærer. Kommunen tilbyder alle skolebørn to forebyggende helbredsundersøgelser ved kommunelæge/skolelæge. Den første undersøgelse tilbydes i 1. klasse og den anden i 9. klasse. Desuden ses børnene så godt som hvert år af sundhedsplejersken. I 1. klasse bliver forældre og barn indkaldt til den første helbredsundersøgelse. Her gøres der status over barnets helbredstilstand. Her drøftes spørgsmål om levevis, fritid og barnets forudsætninger for at klare kravene til skolegangen. Her vurderes barnets generelle udvikling, dets fysiske og psykiske tilstand, vægt og højde. Endvidere undersøges syn, hørelse og farvesans. Hvis der er ting, der skal følges op, kan det gøres af skolesundhedstjenesten selv, eller der kan henvises til anden læge, til tale-hørelærer, skolepsykolog, fysioterapeut eller til kommunens familieafsnit - afhængigt af problemernes

12 art. Forældrene indbydes til at deltage ved undersøgelsen, og det betyder meget for barnet, at en af forældrene er med. Hvis de voksne er forhindrede i at deltage, bedes et spørgeskema udfyldt, og man kan her gøre opmærksom på eventuelle problemer. Udskolingsundersøgelsen foretages i 9. klasse, hvor der vil være en samtale med hvert enkelt elev om helbredstilstand og fysisk og psykisk sundhed. Sundhedssamtalen vil være erhvervsorienteret. Eleven bliver målt, vejet og får kontrolleret syn og evt. hørelse. Desuden lyttes der til hjerte og lunger, og der ses på ryggen. Der er mulighed for, at forældre eller lærere ( i samråd med forældre ) kan bede om ekstra undersøgelser af den enkelte elev. I tiden mellem 1. og 9. klasse bliver eleverne med jævne mellemrum undersøgt af sundhedsplejersken. Her vil syn, vægt, højde og eventuelt hørelse blive undersøgt. Derudover vil der blive drøftet sundhedsspørgsmål med den enkelte elev. Til alle undersøgelser vil der blive uddelt spørgeskemaer, som bedes udfyldt af børn og forældre sammen. Sundhedsplejersken vil desuden undervise klasser i generelle emner som f.eks. Pubertet, kønssygdomme og prævention, sund mad og sund levevis. Når eleven har været til undersøgelse, afholdes en konference med klasselæreren, hvor man drøfter eventuelle problemer og en mulig løsning på disse, f.eks. Ændring af elevens placering i klasselokalet ved nedsat hørelse. I den slags tilfælde vil forældrene naturligvis altid blive inddraget i beslutningerne. Sundhedsplejersken træffes bedst: mandag kl. 8 og og torsdag kl Direkte telefon: Skolestart Glostrup Alle børn fra børnehaveklasse - 3. kl. har 25 undervisningslektioner om ugen fra kl til kl I børnehaveklassen er der to voksne til stede: børnehaveklasselederen og pædagogerne i ca. 20 lektioner, samt børnehaveklasselederen og den kommende 1.kl. lærer i 5 lektioner. Der er pædagoger i 1-3. klasse i ca. 10 lektioner ugentlig. Formålet med Skolestart Glostrup er bl.a. at skabe helhed og sammenhæng i barnets udvikling og dagligdag, at sikre det enkelte barns udvikling optimalt, at barnet bevarer lysten til læring. Specialundervisning Indskolingsklasse Indskolingsklassen, i-klassen, er et etårigt tilbud til de af kommunens skolebegyndere, som af forskellige årsager endnu ikke kan følge undervisningen i børnehaveklassen eller 1. klasse. Efter i-klasse-forløbet fortsætter eleverne skolegangen i distriktsskolen eller eventuelt i et andet tilbud. Specialcenter Medarbejderne i centret er lærere med viden om specialundervisning, skolepsykologer og skolens ledelse. Elever med faglige vanskeligheder og/eller adfærds- og følelsesmæssige problemer bliver støttet.

13 Der er et begrænset antal timer til specialcentrets undervisning. Derfor prioriteres der mellem opgaverne. Princippet er tidlig og intensiv indsats. Eleverne med de største vanskeligheder prioriteres højest. Effekten af undervisningen evalueres regelmæssigt. Hvis enkelte elever skal modtage hjælp via specialcentret, går skolepsykologen med ind i arbejdet, og forældrene inddrages altid. Hver klasses lærerteam holder to årlige møder med psykolog og specialcenterlærer for at gøre nettet omkring hver elev så finmasket som muligt. Der indsamles læseprøveresultater hvert år fra 3. og 6. klasserne. Specialklasser På Vestervangskolen findes kommunens specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne undervises individuelt i tre aldersopdelte grupper. De ældste elever kan deltage i arbejdspraktik i lokale virksomheder i 1-2 dage om ugen samt i erhvervsintroducerende kurser. SSP SSP-arbejdsgruppen består af børne - og ungerådgiver Lars Jonasen (Jonas) samt repræsentanter fra skoleområdet, socialforvaltningen, politiet og klubberne. Gruppen har til opgave At udveksle erfaringer og synspunkter vedrørende almene problemer blandt børn og unge. At stille forslag til forebyggende indsats. At skabe et system, der kan opfange signaler tidligt nok til, at der kan sættes ind. At tage initiativer til at informere og arrangere aktiviteter, der kan hindre kriminel adfærd i at opstå og udvikle sig. SSP - gruppen kontaktes gennem: Ninet Lundager Hansen, Vestervangskolen, tlf Studieture og ekskursioner På 4 eller 5.klassetrin afholdes en studietur på 5 skoledage. På 8. evt. 9. klassetrin afholdes en studietur på maksimalt 8 dage. Der findes særlige regler for besøg i de nordiske venskabsbyer Landskrona og Kotka. I årets løb arrangeres 1-dags ekskursioner med fagligt indhold. Ekskursioner og studieture er en del af undervisningen, som derfor alle elever skal deltage i. Fælles for alle studieture og ekskursioner er, at udgifterne (undtaget lommepenge) afholdes af skolen. Tandklinik Der er tandklinikker på alle skoler i kommunen. Desuden er der en tandreguleringsklinik på Skovvangskolen, Egeskoven 27. Alle børn og unge fra 0 til 18 år er velkomne på klinikken. Dette indebærer undersøgelse, forebyggelse og behandling af mund - og tandsygdomme samt behandling af tandskader på grund af uheld samt behandling på specialklinikken af tandstillings - og bidfunktionsfejl. Klinikken er åben på skoledage mellem kl og Fredag er tandklinikken lukket, og der henvises til øvrige tandklinikker. Oplever forældre, at der er problemer med deres børns tænder, kan de naturligvis altid henvende sig på klinikken. Efter skoletid og i ferier henvises til privatpraktiserende tandlæger eller skadestuen. I

14 sommerferien vil der være mulighed for nødbehandling. Tosprogede elever Tosprogede elever skal integreres så hurtigt som muligt i den almindelige undervisning. Sprogcenter Nogle tosprogede elever har behov for særlig undervisning i dansk. Undervisningen er organiseret i sprogcentret, og timerne læses enten i klassen eller i centret. Der er børn i alle aldre, men der gives mest støtte til de mindre børn. Elever i klasse undervises i særlige sproggrupper. Aktiviteterne er sprogstimulerende og alment udviklende. Med de større elever arbejdes der også på at give dem et større indblik i verden omkring dem. Til sprogcentret er knyttet dansksprogede og tosprogede lærere. De yngste tosprogede elever tilbydes undervisning i deres modersmål efter skoletid Tværgruppen Der er på skolen oprettet en såkaldt tværgruppe. I gruppen sidder lederen af børnefamilieafsnittet i socialforvaltningen, en repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, børne- og ungerådgiveren, skolens SSP- lærer, en repræsentant fra klub Diget og skolens inspektør. Gruppen beskæftiger sig med truede børn - naturligvis i samarbejde med disse børns forældre. Uddannelse og erhverv Praktik Praktikordningen er et led i undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Praktikken er opbygget således: 8. klasse: Ønskepraktik i 1 uge Ønskepraktik: Praktik i et selvvalgt erhverv. Droppraktik er en individuel praktik, der ligger uden for de fastlagte praktikperioder. Den tilbydes i 8. og 9. klasse til elever, der ønsker at afprøve forskellige erhverv og benyttes også ved specielle erhverv, der kun tilbyder praktik i særligt fastlagte perioder. Dette gælder fx inden for politi, militær og hospitalsvæsen. Skolevejledning Skolevejlederen tager sig af uddannelses- og erhvervsorientering, tilbuds- og valgfag, praktik, elev- og/eller forældresamtaler, udarbejdelse af uddannelsesbog og uddannelsesplaner, udskoling, virksomhedsbesøg m.m. Skolevejleder Svend Juhl træffes mandage kl ved henvendelse til skolen, tlf UU-Vestegnen Ungdomsvejlederen tager sig af eleverne, når de har forladt skolen og følger dem, til de fylder 19 år, eller til de er i uddannelse eller arbejde. Ungdomsvejledningen er et tilbud til alle unge mellem 16 og 24 år. Ungdomsvejledningen Rådhusparken Glostrup Tlf

15 Vikardækning Ca. en tredjedel af vikartimerne dækkes af skolens lærere. Disse vikartimer er indregnet som en del af arbejdstiden og ligger fast placeret i den enkelte lærers ugeskema. Resten læses af tilkaldevikarer. Det giver mulighed for at dække behovet bedre, fx ved at kunne tilkalde flere vikarer, når en eventuel influenzaepidemi er på banen. Skemaomlægninger, aflysninger og frigivelser, især i ydertimerne i de ældste klasser, kan alligevel ikke helt undgås. Til længerevarende vikariater fx ved barsel ansættes lærere eller børnehaveklasseledere i en tidsbegrænset periode. Mange klasser har specielt materiale liggende i klassen. Det kan bruges af vikaren, hvis der ikke er aftalt andet på forhånd. Skolebestyrelsen har vedtaget principper for prioritering af vikardækningen, fx fastholdelse af det skemalagte fag så vidt, det er muligt dansk, matematik, engelsk og tysk prioriteres først størst mulig kontinuitet i vikar-skemaet fritimer begrænses mest muligt klasse får ikke fritimer.

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00

Skolehåndbog for Munkekærskolen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød Strand www.munkekaer.dk - munkekaerskolen@solrod.dk - 56 18 26 00 Indholdsfortegnelse 10. klassen Solrød... 35 Afhentning af mælk... 24 Aflysning af timer - vikar... 18 Billedpolitik... 13 Børnehaveklasserne sammensættes... 14 Cykler og knallerter... 23 Dimission...

Læs mere

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse

Skoleår 2008 / 2009. Denne bog tilhører Navn. Klasse Skoleår 2008 / 2009 Denne bog tilhører Navn Klasse 1 August 2008 Til forældre Denne skolekontaktbog er tænkt som et bindeled mellem hjem og skole og er et led i vore bestræbelser på at udbygge samarbejdet.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk

Dreslette Skole. Snavevej 27, 5683 Haarby. 64771447 skolen, 64771389 SFO. email: dreslette-skole@assens.dk Dreslette Skole Snavevej 27, 5683 Haarby 64771447 skolen, 64771389 SFO email: dreslette-skole@assens.dk Orienteringshefte om fællesinstitutionen Indholdsfortegnelse Forord 2 Lidt om Dreslette Skole 2 Børnehave

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4

INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 INDHOLDSFORTEGNELSE SKOLENS TELEFONTAVLE...3 KØRSEL MED CENTERELEVER...3 PERSONALE...4 ALFABETISK INFORMATION...7 AFLEVERING/AFHENTNING AF ELEVER...7 ANSVARLIGHED...7 ARBEJDSTELEFONNUMMER...8 BEFORDRING...8

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Greve Kommune Vores skole

Greve Kommune Vores skole Greve Kommune Vores skole Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30, 2670 Greve. Telefon: 43 97 32 33 Fax: 43 97 32 30 E-mail: hedelyskolen@greve.dk www.hedelyskolen.dk Juni 2008 Hedelyskolen Dønnergårds Allé 30,

Læs mere

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1

Sdr. Vium Friskole 12. april 2012 Side 1 12. april 2012 Side 1 indhold Velkommen til Sønder Vium Friskole v/ bestyrelsens formand...side 2 Vigtigt at komme godt fra start v/ skolens leder...side 3 Sdr. Vium her er der liv...side 4 Friskolens

Læs mere

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015

Hobrovejens Skol e. Informationshæfte 2014-2015 Hobrovejens Skol e Informationshæfte 2014-2015 Indhold Velkommen til skoleåret 2013 2014 6 Værdigrundlag og målsætning for Hobrovejens skole 7 Skolens struktur 9 Principper for ekskursioner og Lejrskoler

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Principper for Kastrupgårdsskolen

Principper for Kastrupgårdsskolen Kastrupgårdsskolen 1 Principper for Kastrupgårdsskolen Indholdsfortegnelse Side 1. Værdiregelsæt for Kastrupgårdsskolen og Kastrupgårdsskolens SFO/klub... 2 2. Forretningsorden for SkB v/ KAG... 4 Mødeafvikling...

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger

Administrationen. AKT adfærd, kontakt og trivsel. Brandalarm. Bøger Administrationen Skoleleder Jørgen Rosenkrantz-Theil Souschef Rasmus Bonde Administrativ leder Lene Carlsson Afdelingsleder for idrætsskolen Daniel Bundgaard Sekretær Karin Fisker Sekretær Marija Dordevic

Læs mere

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN

OLE WIESES KLUMME. PRAKTISKE INFORMATIONER - fra A Z FERIEPLAN PERSONALEBILLEDE TELEFONNUMRE OG NAVNE DER ER GODE AT HAVE VED HÅNDEN MUNKEVÆNGETS SKOLE, MUNKEVÆNGET 2, 6000KOLDING TLF: 79 79 79 90 WWW.MUNKEVAENGETS-SKOLE.KOLDING.DK E-MAIL: MUNKEVSKOLE@KOLDING.DK Kære elever, forældre og lærere på Munkevængets Skole! INDHOLD Skoleåret

Læs mere