FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11)"

Transkript

1 FORÆLDRE-ABC - VESTERVANGSKOLEN ( Ændringer kan forekomme idet forældre-abc en er under revidering i skoleåret 10-11) Adoptionsordning Skolebestyrelsens medlemmer fordeler klasserne i mellem sig, så der er mulighed for, at medlemmerne kan følge med i, hvad der sker i de enkelte klasser, samtidig med at forældrene kan høre om skolebestyrelsens arbejde: Skolebestyrelsen pr Dennis Brok Helle Møldrup Pedersen Else-Marie Nedergaard Kasper Christiansen Annette NormindThomsen Sumaya Sherif Thilde Aakelund Afdelingsuger Vestervangskolen har vedtaget op til 4 afdelingsuger pr. skoleår, hvor undervisningsform vil være uden fast skema. Det kaldes også fleksibel undervisning. Vi ønsker en hel og attraktiv skole med fleksible læringsmiljøer, som giver mulighed for: Projektorienteret undervisning Undervisningsdifferentiering Holddannelse Faglig fordybelse Integrering af it i alle fag At fylde på i intervaller af 45 eller 90 minutter er et levn fra industrisamfundet. I dag er verden forandret. Børn lærer, når de arbejder. Fleksibel undervisning giver bedre mulighed for sammenhæng og fordybelse, bedre mulighed for anderledes undervisningsformer, bedre mulighed for undervisningsdifferentiering. I de uger ophæver vi elevernes og lærernes grundskema og lader undervisningsmålene være styrende. Anderledes skoledage Første skoledag mandag d.16. august kl. møder kl Børnehaveklasserne og I-klassen møder onsdag d. 18. august kl Motionsdag fredag d. 15. oktober. Skolegang for alle kl Juleafslutning torsdag d. 23. december kl Idrætsdage tirsdag og onsdag d juni kl. har mødetid som sædvanligt, mens der udarbejdes et særligt program for kl. Anonym rådgivning / Børn og unge rådgivning - Glostrup kommune tilbyder rådgivning til børn, unge, forældre og andre (f.eks. bedsteforældre, naboer m.fl.) der har brug for rådgivning i forbindelse med den kontakt, de har med et barn eller en ung. Rådgivningen kan dreje sig om: Barnets/den unges problemer i forhold til forældrenes skilsmisse

2 Problemer i skolen Problemer omkring opdragelse Problemer i forhold til barnets udvikling Problemer i forhold til venner og kærester Og mange andre ting Rådgivningen ydes af socialrådgiver og psykolog. Rådgivningen er anonym, men rådgiverne er underlagt underretningspligt. Rådgivningen finder sted i Ungdomscentret, Ved Brandstationen 1, hver torsdag mellem kl. 15 og 16. Der kan ikke bestilles tid og der kan derfor være ventetid. Der er ikke rådgivning i skoleferierne. Billedskolen Efter efterårsferien starter Billedskolen. Det er et spændende fritidstilbud til elever fra Vestervangskolen. Der oprettes et hold med 20 elever fra klasse. Undervisningen finder sted i skolens billedkunstlokale på onsdage fra kl i perioden mellem efterårsferien og påske. Prisen for deltagelse er 60 kr. om måneden. Eleverne på de implicerede klassetrin får en folder med hjem om Billedskolen. Når sæsonen er slut, bliver der arrangeret en udstilling af elevernes arbejder. Børnehaveklasser Børnehaveklasserne har til huse i skolens yngste afdeling, hvor der er et overskueligt og rart miljø. Det er vigtigt, at børnene føler sig trygge og bliver fortrolige med skolens daglige liv, så de kan få udbytte og glæde af at gå i skole. Undervisningen varetages af børnehaveklasselederen i samarbejde med to skolepædagoger og den kommende 1. klasselærer. Der lægges vægt på, at barnet: tilegner sig et varieret ordforråd og færdighed i at udtrykke sig gør erfaringer med størrelse, former, vægt o. lign. orienterer sig i samfundet, tids - og stedsbegreber, trafik, sundhed og familie udvikler sig fin - og grovmotorisk med godt kropskendskab kan udtrykke sig musikalsk og billedmæssigt færdes konfliktfrit mellem andre børn i gruppen gør sig erfaringer i samarbejde og løser problemer i fællesskab. Elevråd Elevrådsarbejdet varetages af tre råd, der hver består af to elevrådsrepræsentanter fra hver klasse. Eleverne vælges normalt for et år ad gangen. Mindsterådet er den del af elevrådet, der dækker klasserne fra børnehaveklasse til og med 3. klasse. Der holdes møde en gang om måneden sammen med en kontaktlærer. Der udsendes referat og dagsorden gennem klasselæreren. Mindsterådet arbejder mest med trivsel i den lille afdeling. Der diskuteres, hvad alle kan gøre for at have en god skole, og hvilke regler, der skal overholdes. Mellemsterådet er rådet for eleverne i klasse. Rådet har også tilknyttet en kontaktlærer og beskæftiger sig hovedsageligt med de interesser, disse elever har. Størsterådet kaldes i daglig tale elevrådet og består ef eleverrådsrepræsentanter fra klasse. Der holdes sædvanligvis møde hver måned. Elevrådet vælger to repræsentanter til

3 skolebestyrelsen. Til størsterådet er tilknyttet to kontaktlærere. Ferier og fridage 10/11 Skolestart mandag 16.august Efterårsferie mandag 18.oktober fredag 22.oktober Juleferie onsdag 24.december fredag 31.december Vinterferie mandag 21.februar fredag 25. februar Påskeferie mandag 17.april mandag 25 april (onsdag d. 20.april er SFO en lukket) Store Bededag fredag 20. maj Kristi Himmelfartsdag torsdag 02.juni Fridag fredag 03.juni SFO en er lukket 2. pinsedag mandag 13.juni Sommerferie mandag 27. juni fredag 12. august Forsamlingshuset Hver tirsdag i perioden fra efterårsferien til påske holder Vestervangskolen åbent hus fra kl. 16 til kl. 20. Forsamlingshuset er åbent for alle interesserede børn, unge, forældre, pensionister m.fl. Det er Forsamlingshusets 20.sæson, der starter tirsdag den 26. oktober. Det foregår i Kaktushaven, hvor der kan købes en varm ret samt pølser, toast, kage, kaffe, te, øl, vand alt sammen til små penge. Ca. hver anden gang spilles der banko. Sidste gang før jul og påske samles alle til et større arrangement i musisk sal. Den faste medarbejderstab består af en lærer og en stor gruppe frivillige medarbejdere, der hygger sig, mens der arbejdes. Nye frivillige medarbejdere er som sædvanlig særdeles velkomne. Datoer: Oktober 26. November 2., 9., 16., 23., 30. December 7., 14. (juleafslutning) Januar 11., 18., 25., Februar 1., 08., 15., Marts 01., 08., 15., 22., 29. (årsafslutning) Forsikring Kommunen har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle elever i folkeskolen. Forsikringen er tegnet i Kommune Forsikring, og den dækker normalt: Helbredsudgifter, transportudgifter og brilleudgifter med op til kr. pr. skade. Tandbehandlingsudgifter med op til kr. pr. skade. Varigt mén med op til kr. De anførte satser er pr Da beløbene er beskedne, rådes forældrene til at tegne en privat ulykkesforsikring. Erstatning ved f.eks. tyveri af cykler og andre private ejendele skal dækkes af privat forsikring. Ferie og fritagelse fra undervisningen Der er naturligvis mødepligt til undervisningen på alle skoledage i alle lektioner. Hvis en elev på grund af sygdom må forsømme mere end tre dage, skal skolen underrettes senest på tredjedagen. Når eleven efter sygdom kommer i skole igen, skal der i alle tilfælde gives skriftlig meddelelse fra hjemmet i kontaktbogen om årsagen til fraværet.

4 Hvis en elev sover for længe eller kommer for sent af andre grunde, meddeler forældrene senest næste dag, at de er bekendt med forsinkelsen. Klasselæreren kan give eleverne fri op til én dag. Tilladelse til fritagelse i mere end denne ene dag, kan efter skriftlig anmodning fra hjemmet gives af skolens ledelse. Det er naturligvis dejligt og afslappende at holde fri, men når elever fritages fra undervisningen på grund af ferie uden for skolefridagene, kan det være vanskeligt at skabe en sammenhæng i elevernes undervisning. I dag er undervisning mange andre ting end at nå nogle sider i en bog, og eleverne går glip af mange forskellige aktiviteter, som ikke er nemme at indhente. Det er derfor vanskeligt at give lektier for. Derfor opfordrer skolen forældrene til i videst muligt omfang at placere ferierejser i skoleferierne, så afbræk i undervisningen undgås. Det er forældrenes ansvar at forsøge at indhente det forsømte. Glemte ting Det er ikke småting, elever og fritidsbrugere glemmer på skolen. De glemte sager opbevares på skolebetjentkontoret, hvor de kan afhentes. Der er åbent for gennemsyn på hverdage (mandag - fredag) også i skolens ferier. Ring evt. i forvejen for ikke at gå forgæves. Vestervangskolen har også en hjemmeside, som du kan se på adressen: Idræt Til idrætsundervisningen skal alle elever medbringe praktisk tøj og fodtøj samt et håndklæde. I sommerperioden skal man have tøj med til både indendørs og udendørs brug. Det er en fast regel, at hverken elever eller lærere bærer smykker i timerne. Der kan dog være problemer med øreringe, som vanskeligt kan fjernes. I sådanne tilfælde kan der påsættes hæfteplaster, der dækker øreringene. Det er idrætslærerne, der afgør, hvornår der skal sættes plaster på. På 4. og 5. klassetrin undervises eleverne i svømning og livredning. De kommunale idrætsdage afholdes i slutningen af juni, hvor alle elever fra Glostrup fra 3. til 8. klasse mødes på Glostrup Stadion, dyster på livet løs og præsenteres for nye og spændende idrætsaktiviteter. I skoleåret 2010/11 falder dagene på tirsdag d. 21.juni og onsdag d.21.juni 2010 Fredag før efterårsferien er motionsdag for alle skoler i Danmark. Skoledag for alle er kl Herudover deltager de store elever ofte i amtsturneringer i fodbold, håndbold, atletik, volleyball, basketball, beachvolley m.m. Indskolingen Lærere og pædagoger i 0.-3.klasse planlægger aktiviteter og undervisningsforløb i fællesskab. Børnene vil i perioder arbejder på tværs af klasser og grupper og møder således andre børn og voksne i løbet af et skoleår. Det kan f.eks. være en cirkustur, idrætsdag, fastelavn og fællessang. En gang om ugen samles elever, pædagoger og lærere fra 0. til 2. klasse i musisk sal eller i fællesrummet for at synge, spille og optræde sammen og for hinanden.

5 Karakterer og evaluering Eleverne og forældrene underrettes regelmæssigt om skolens syn på elevernes udbytte af skolegangen. I respekt for barnets udvikling inddrages både eleven og forældrene i denne evaluering for dermed at sikre enighed og fuld opbakning om de mål, der formuleres. Underretningen sker således: Skole/hjemsamtale på skolen eller i hjemmet, telefonsamtale, via kontaktbog eller anden skriftlig form samt for klasse via karakterer tre gange årligt i de fag, hvori der afholdes afgangsprøve. Som grundlag for skolens bedømmelse og af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse skal der som en del af undervisningen løbende foretages evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. Evalueringen kan gennemføres på flere måder f.eks. gennem prøver, spørgeskemaer, iagttagelse og samtaler. Eleverne medvirker aktivt ved evalueringen. Elevernes selv-evaluering er meget vigtig, og det er en almindelig erfaring, at eleverne selv ved, hvor skoen trykker. De ved også, hvilken indsats de selv kan yde for at forbedre udbyttet det gælder både fagligt og socialt. Med elevernes evaluering får læreren samtidig en tilbagemelding på undervisningen. Den skal bruges i den videre planlægning. Kor Vestervangskolen har to kor. Et bestående af elever fra 2. klasse og et med elever fra 3. og 4. klasse. De øver en gang om ugen efter skoletid og giver i årets løb koncerter på og uden for skolen. Lektiecafe Der tilbydes lektiecafe efter aftale for alle elever. Læseløft Tilbydes elever i 1. og 2. klasse via indstilling til PPR. (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Mad Igen i år kan eleverne bestille og købe mad, som bliver tilberedt i Ældrecentret Dalvangens køkken og bliver bragt ud til skolen samme dag. Kommunen har lavet en folder, som giver informationer om priser, bestillings- og betalingsmåder. Betaling skal ske via Internettet. Vejledning til oprettelse og bestilling af skolemad finder du på: Der vil hver dag være flere tilbud samt frugt at vælge imellem. Hvert tilbud koster 10 kr. og frugten 2,50 kr. Hvis en elev har bestilt mad og ikke er på skolen (sygdom, ture), bliver maden ikke gemt, men tilbydes andre elever. Pengene gives ikke retur. Mobiltelefoner I skolens ordensregler står der: Mobiltelefoner skal være slukkede og nede i tasken i timerne. Du må ikke optage billeder med din mobiltelefon i skoletiden.

6 Hvis ovennævnte regler overtrædes, vil mobiltelefonen blive inddraget og afleveret på kontoret. Eleven kan hente sin mobiltelefon samme dag efter skoletid på skolens kontor. Musikskoleundervisning Musikskolen tilbyder undervisning til alle børn og unge, som bor i Glostrup, og som ikke er fyldt 25 år. Musikskolens program udkommer i slutningen af april måned, og uddeles til eleverne på Vestervangskolen af deres lærer. Sæsonen starter i slutningen af august måned og slutter d. 30. maj. Yderligere oplysninger fås på Glostrup Musikskole, Fritidscenteret, Christiansvej 2 og på tlf Musikskolens kontaktlærer på Vestervangskolen er Ida Mette Holm. Mælk Det er Frederiksberg Mælkeforsyning, der administrerer mælkeordningen. Derfor bør henvendelse rettes hertil på telefon Tilmelding foretages ved indbetaling på et girokort, hvorpå der også vælges mælketype. Mælken vil på skolen blive sorteret klassevis og opbevaret i køleskab. OBS! Der modregnes ikke ved fravær eller aflysninger. Målsætning: Værdigrundlag Den enkeltes trivsel er grundlæggende for fællesskabets trivsel. Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem børn, ansatte og forældre er nødvendigt. Det er et fælles ansvar at skabe de bedst mulige rammer for børnenes faglige, personlige og sociale udvikling, så de udvikler livsglæde, selvværd og tillid til egne muligheder. Principper Vi deltager aktivt i det demokratiske fællesskab. Vi omgås hinanden med åbenhed, tillid og omsorg. Vi anerkender, at menneskers forskellighed er en resurse. Vi modarbejder mobning og racisme. Vi erkender, at børn har forskellige måder at tilegne sig viden på - de mange intelligenser/kompetencer. Vi arbejder for aktivt at inddrage lokalsamfundet. Vi værdsætter et stimulerende, funktionelt og æstetisk miljø. Arbejds- og udtryksformer I valget af arbejds- og udtryksformer lægger vi vægt på koncentration og fordybelse, indsigt og viden, oplevelser og engagement. Projektarbejdsformen, den praktisk-musiske dimension og tværfagligheden er væsentlige elementer. Navne og telefonnumre Skoleleder Flemming Kristensen Afdelingsleder for indskolingen og specialklasser, souschef Marianne Smed. Afdelingsleder for mellemtrinnet og udskolingen Gitte Frandsen SFO-leder Lisa Nielsen Administrativ afdelingsleder Jeanette Segato

7 Sekretær Ingelise Nordby Nielsen Kontorets telefonnummer: Teknisk serviceleder (skolebetjent) Michael Bay Direkte tlf. linje: Skolepsykolog Irene Rønn Lind Tale-hørelærer Grete Jensen UU-Vejleder Svend Juul UU-Vejleder vejleder for specialklasse rækken Inge Mejlhede Kommunelæge Ingelise Lund Sundhedsplejerske Nynne Jakobsen Lægesekretær Træffetid: ma. kl , to. kl Direkte tlf. linje: Tandlæge Træffetid: ma. to. kl Direkte tlf. linje: eller SFO-Vestergården Vestergårdsvej 18, 2600 Glostrup Tlf Institutionsleder Susanne Truelsen SFO-Vestervang Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup Tlf Institutionsleder Kenneth Henriksen Klub Diget Diget 78, 2600 Glostrup Tlf Klubleder Julie Mortensen Offentliggørelse af navne og billeder Engang imellem sker det at børn, lærere og pædagoger ønsker at kunne bringe billeder af børn og eventuelt navne på børn i artikler i skolebladet eller på hjemmesider. I mange klasser arbejdes der meget med billeder som led i undervisningen. Det er naturligvis besværligt hver gang at skulle indhente forældrenes tilladelse til at kunne sætte et billede i en artikel. Skolebestyrelsen besluttede derfor i 2002 at opfordre forældrene til at henvende sig til skolens kontor ( ), hvis man ikke ønsker at ens barn figurerer i et blad eller på en hjemmeside, eller hvis man ønsker at høre nærmere. Ordensregler Reglerne er med til at give et roligt og trygt arbejdsmiljø, hvor både børn og voksne har lyst til at lære, lege, opleve og være sammen

8 Reglerne er til for at beskytte børn og voksne både psykisk og fysisk Reglerne er til for at forhindre hærværk og unødig slitage på skolen. Overordnede regler Du skal behandle andre, som du selv vil behandles Du skal tale pænt og tage hensyn til andre Mobning er forbudt (se mobbefolder) Du skal passe på skolens ting Du må ikke låne eller tage andres ting uden at have fået lov Mobiltelefoner skal være slukkede og nede i taskerne i timerne Du må ikke optage billeder med din mobiltelefon i skoletiden Du skal møde til tiden også efter frikvartererne Du står til ansvar for dine handlinger, og hvis du ødelægger noget, må du selv betale. Frikvartersregler Indeområde er stilleområde Du må spille dæmpet musik i klassen med lukket dør Du må ikke opholde dig på tagene og på parkeringspladserne Du må spille bold i gårdene. Ved basket-banerne med basketball andre steder med tennisbolde eller bløde bolde (ikke læderbolde). I haverne kun om sommeren med bløde bolde Havedørene må kun benyttes fra påske til efterårsferien af hensyn til rengøringen Du må løbe på rulleskøjter, løbehjul og skateboard i gården ved SFO en men ikke indendørs. TAG HENSYN! Du må ikke ryge på skolens område. Det gælder også på stadion 5. og 6. klasse må bruge fællesrummet i frikvartererne efter en fastlagt plan Elever i klasse må forlade skolen i frikvartererne og i eventuelle mellemtimer. Computerregler En række uskrevne regler for god tone på nettet handler om fornuftig brug af , konferencer, chat og hjemmesider. Disse regler skal overholdes. Undervisning går altid forud for spil, surfing og chat Det er ikke tilladt at installere/downloade programmer, musik m.m. samt at ændre i maskinernes opsætning Undgå unødvendig udskrivning vær økonomisk og miljøbevidst Du må ikke udskrive i frikvartererne Al computerbrug, som er ulovlig eller skadelig for skolens omdømme, er forbudt Du må ikke sende anonym post, og andre brugere af nettet må ikke generes. PPR Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Glostrup er et sted, hvor borgerne kan få råd og vejledning vedrørende børn og unge mellem 0 og 18 år. Forældrene kan henvende sig direkte eller gennem skolen. Tilbudet er gratis. Det kan f.eks. dreje sig om Tale - hørevanskeligheder Skoleproblemer af faglig eller følelsesmæssig art Kontaktvanskeligheder Problemer i familien Rådgivningen kan også hjælpe med at etablere kontakt til andre sagkyndige I nært samarbejde med forældre, lærere og pædagoger søger PPR at nå frem til en forståelse af problemerne, og hvordan de evt. kan løses.

9 Medarbejderne er psykologer, konsulenter, tale/hørelærere og en sekretær. Rådgivningens adresse er: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Rådhusparken 1, 2600 Glostrup. Rådgivningen træffes på Tlf Praktikanter Vestervangskolen er praktikskole for Professionshøjskolen UCC Blaagaard/KDAS Seminarium, der har ca studerende. De skal i praktik i 24 uger gennem deres 4- årige studieforløb. Vi har 3.- og 4. års studerende i praktik hvert år. Det betyder, at mange klasser ind i mellem vil have praktikanter, der skal øve sig i at være lærere. De studerende tilrettelægger deres undervisning sammen med klassens lærerteam, de forestår den aftalte undervisning og deltager i andre læreropgaver som f.eks. gårdvagt, forældremøder mv. Det er klassens lærere, der har det pædagogiske ansvar. Lærerne vejleder de studerende. Pædagogisk råd består af alle medarbejdere, der har pædagogiske opgaver på skolen. Rådet er rådgivende for skolens ledelse. Rådet drøfter emner, der har interesse for både pædagoger og lærere. Derudover holdes lærermøder og afdelingsmøder, hvor lærerne er delt op i mindre grupper og fx drøfter tværfaglige undervisningsforløb eller fælles arrangementer. Personalet i de to SFOer afholder regelmæssige personalemøder. Lærerteamene i klasserne mødes tit for at planlægge og evaluere undervisningen, drøfte handleplaner, tilrettelægge skole/hjemsamarbejde osv. Skolen lukker efter 5. lektion om mandagen, men det betyder ikke, at lærerne går hjem for at forberede sig. Lærerne bliver for det meste på skolen til kl , og der samarbejdes på alle leder og kanter. Det kan være lærermøder, møder i klasse- eller fagteam, planlægning af temaer, afdelingsuger, kursusaktiviteter og meget andet. Pædagogisk servicecenter I daglig tale har begrebet skolebibliotek/mediatek ganske langsomt ændret sig til det pædagogiske servicecenter, som stadig vil være et sted, som skal understøtte den pædagogiske udvikling og den daglige undervisning. Det er skolens samlingspunkt for mange pædagogiske aktiviteter og udstillinger. Foruden bogsamlingen er der indrettet et layout-hjørne med kopimaskine og andre layoutfaciliteter. Der er flere computere med internetadgang, et studie til lyd- og videoredigering m.m. Samtidig er der direkte adgang til skolens edb-lokaler. Der kan lånes forskellige kameraer, båndoptagere osv. til brug i undervisningen. De yngste elever er meget flittige billedbogslånere, mens de større elever oftest låner fagbøger. Vores skønlitterære ungdomsafdeling rummer bøger, der absolut også er for forældre. Udlånet er faktisk steget med 20 % de sidste par år. Det sker, at bøger forsvinder under udlån til elever. Ofte dukker de op nogle måneder senere f.eks. under oprydning ved sommerferien. Er bøgerne stadig ikke kommet til veje efter et års tid, kan der opkræves et erstatningsbeløb på 150 kr. pr. bog.

10 Ringetider Klokken ringer ind: kl kl kl kl lektion lektion frikvarter lektion lektion spisepause frikvarter lektion lektion frikvarter lektion lektion Rygeregler Elever I lov om røgfri miljøer er det slået fast, at tobaksrygning ikke er tilladt for elever og skolens personale på skolens, SFOens og Klubbens område hverken i skoletiden eller i fritiden. Forbudet gælder også udendørs, dvs. der må heller ikke ryges på idrætsparkens område, som benyttes i undervisningen. Øvrige Det er ikke tilladt at ryge på skolen og der kan ikke gives dispensation fra denne regel. SFO - Skolefritidsordning SFO-Vestervangskolen består af to afdelinger: Vestervang og Vestergården. Børnene er fordelt i A- og B-spor. A-sporets børn er på Vestervang, mens B-sporets børn er på Vestergården. De fleste børn starter både i SFO og skole samtidig. Der vil være mange nye indtryk, som barnet møder, når det starter. Derfor er det meget vigtigt, at barnet oplever tryghed, ekstra opmærksomhed og forudsigelighed i starten af skole/sfo forløbet, ellers vil barnet ikke kunne lære at efterkomme de adfærdsregler, der naturligt bliver stillet til det, og som udvikler det. SFOen er barnets fristed - dets fritid - og derfor lægger vi vægt på, at det enkelte barn har

11 stor selvbestemmelse over, hvad det synes er interessant at lave og lege på SFOen. De voksne på SFOen har en stor forpligtelse til at vise barnet en række muligheder for kreative værkstedsarbejder, aktiviteter, regler og forskellige måder at være sammen på. Det, at man som barn oplever at tilhøre en gruppe, er vigtigt. Man ikke kan få en gruppe til at fungere, uden at det enkelte barn føler sig betydningsfuldt, da alle har behov for at blive set og hørt. Alle kan noget, andre kan lære noget af. SFOen er det sted, hvor barnet møder andre børn, hvor det skal indgå i sociale sammenhænge. Det er her, børnene lærer de sociale spilleregler og normer, som både de og vi opstiller for hinanden. Set i barnehøjde er det vigtigste for børn at have venskaber, og derfor prioriterer vi meget af SFO-tiden til, at børnene kan fordybe sig i legen. Vi arbejder hele tiden med at gøre ude-arealet til et spændende legemiljø. Dette gør vi for at give børnene rum, rammer og mulighed for at kunne lege nogle lege, som styrker deres venskaber og giver gode erfaringer. Vi er startet med at skabe nogle traditioner, som er vigtige at have. Skolebestyrelsen Skolebestyrelsen består af syv forældrevalgte medlemmer, der er valgt for fire år ad gangen (1. august 2010 til 31. juli 2014). Desuden er der to medarbejderepræsentanter og to elevrepræsentanter, der er valgt for et år ad gangen. Alle har stemmeret. Skolens leder og souschef deltager i bestyrelsens møder. Skolebestyrelsen fører tilsyn med skolen og fastsætter principper for dele af skolens virksomhed. Der er bl.a. udarbejdet principper for skole/hjemsamarbejde, skemalægning, vikardækning, specialundervisning, budgetlægning. Desuden har skolebestyrelsen lavet ordensregler og rygeregler og godkender budget og undervisningsmidler. Skole/hjemsamarbejdet bygger på en tæt, løbende kontakt og dialog om det enkelte barn og den enkelte klasse. I denne sammenhæng er klasselæreren en nøgleperson. Samarbejdet om klassen tilrettelægges af klasselæreren og klassens forældrerepræsentanter. Der er tilknyttet et skolebestyrelsesmedlem til hver enkelt klasse og til de to SFO er for at sikre gensidig information ( adoptionsordning ). I de to SFO er er der valgt institutionsråd og et fælles forældreråd. I Klubben er der valgt et forældreråd. Skolesundhedstjenesten Skolesundhedstjenesten består af kommunelæge, sundhedsplejersker og sekretærer. Kommunen tilbyder alle skolebørn to forebyggende helbredsundersøgelser ved kommunelæge/skolelæge. Den første undersøgelse tilbydes i 1. klasse og den anden i 9. klasse. Desuden ses børnene så godt som hvert år af sundhedsplejersken. I 1. klasse bliver forældre og barn indkaldt til den første helbredsundersøgelse. Her gøres der status over barnets helbredstilstand. Her drøftes spørgsmål om levevis, fritid og barnets forudsætninger for at klare kravene til skolegangen. Her vurderes barnets generelle udvikling, dets fysiske og psykiske tilstand, vægt og højde. Endvidere undersøges syn, hørelse og farvesans. Hvis der er ting, der skal følges op, kan det gøres af skolesundhedstjenesten selv, eller der kan henvises til anden læge, til tale-hørelærer, skolepsykolog, fysioterapeut eller til kommunens familieafsnit - afhængigt af problemernes

12 art. Forældrene indbydes til at deltage ved undersøgelsen, og det betyder meget for barnet, at en af forældrene er med. Hvis de voksne er forhindrede i at deltage, bedes et spørgeskema udfyldt, og man kan her gøre opmærksom på eventuelle problemer. Udskolingsundersøgelsen foretages i 9. klasse, hvor der vil være en samtale med hvert enkelt elev om helbredstilstand og fysisk og psykisk sundhed. Sundhedssamtalen vil være erhvervsorienteret. Eleven bliver målt, vejet og får kontrolleret syn og evt. hørelse. Desuden lyttes der til hjerte og lunger, og der ses på ryggen. Der er mulighed for, at forældre eller lærere ( i samråd med forældre ) kan bede om ekstra undersøgelser af den enkelte elev. I tiden mellem 1. og 9. klasse bliver eleverne med jævne mellemrum undersøgt af sundhedsplejersken. Her vil syn, vægt, højde og eventuelt hørelse blive undersøgt. Derudover vil der blive drøftet sundhedsspørgsmål med den enkelte elev. Til alle undersøgelser vil der blive uddelt spørgeskemaer, som bedes udfyldt af børn og forældre sammen. Sundhedsplejersken vil desuden undervise klasser i generelle emner som f.eks. Pubertet, kønssygdomme og prævention, sund mad og sund levevis. Når eleven har været til undersøgelse, afholdes en konference med klasselæreren, hvor man drøfter eventuelle problemer og en mulig løsning på disse, f.eks. Ændring af elevens placering i klasselokalet ved nedsat hørelse. I den slags tilfælde vil forældrene naturligvis altid blive inddraget i beslutningerne. Sundhedsplejersken træffes bedst: mandag kl. 8 og og torsdag kl Direkte telefon: Skolestart Glostrup Alle børn fra børnehaveklasse - 3. kl. har 25 undervisningslektioner om ugen fra kl til kl I børnehaveklassen er der to voksne til stede: børnehaveklasselederen og pædagogerne i ca. 20 lektioner, samt børnehaveklasselederen og den kommende 1.kl. lærer i 5 lektioner. Der er pædagoger i 1-3. klasse i ca. 10 lektioner ugentlig. Formålet med Skolestart Glostrup er bl.a. at skabe helhed og sammenhæng i barnets udvikling og dagligdag, at sikre det enkelte barns udvikling optimalt, at barnet bevarer lysten til læring. Specialundervisning Indskolingsklasse Indskolingsklassen, i-klassen, er et etårigt tilbud til de af kommunens skolebegyndere, som af forskellige årsager endnu ikke kan følge undervisningen i børnehaveklassen eller 1. klasse. Efter i-klasse-forløbet fortsætter eleverne skolegangen i distriktsskolen eller eventuelt i et andet tilbud. Specialcenter Medarbejderne i centret er lærere med viden om specialundervisning, skolepsykologer og skolens ledelse. Elever med faglige vanskeligheder og/eller adfærds- og følelsesmæssige problemer bliver støttet.

13 Der er et begrænset antal timer til specialcentrets undervisning. Derfor prioriteres der mellem opgaverne. Princippet er tidlig og intensiv indsats. Eleverne med de største vanskeligheder prioriteres højest. Effekten af undervisningen evalueres regelmæssigt. Hvis enkelte elever skal modtage hjælp via specialcentret, går skolepsykologen med ind i arbejdet, og forældrene inddrages altid. Hver klasses lærerteam holder to årlige møder med psykolog og specialcenterlærer for at gøre nettet omkring hver elev så finmasket som muligt. Der indsamles læseprøveresultater hvert år fra 3. og 6. klasserne. Specialklasser På Vestervangskolen findes kommunens specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Eleverne undervises individuelt i tre aldersopdelte grupper. De ældste elever kan deltage i arbejdspraktik i lokale virksomheder i 1-2 dage om ugen samt i erhvervsintroducerende kurser. SSP SSP-arbejdsgruppen består af børne - og ungerådgiver Lars Jonasen (Jonas) samt repræsentanter fra skoleområdet, socialforvaltningen, politiet og klubberne. Gruppen har til opgave At udveksle erfaringer og synspunkter vedrørende almene problemer blandt børn og unge. At stille forslag til forebyggende indsats. At skabe et system, der kan opfange signaler tidligt nok til, at der kan sættes ind. At tage initiativer til at informere og arrangere aktiviteter, der kan hindre kriminel adfærd i at opstå og udvikle sig. SSP - gruppen kontaktes gennem: Ninet Lundager Hansen, Vestervangskolen, tlf Studieture og ekskursioner På 4 eller 5.klassetrin afholdes en studietur på 5 skoledage. På 8. evt. 9. klassetrin afholdes en studietur på maksimalt 8 dage. Der findes særlige regler for besøg i de nordiske venskabsbyer Landskrona og Kotka. I årets løb arrangeres 1-dags ekskursioner med fagligt indhold. Ekskursioner og studieture er en del af undervisningen, som derfor alle elever skal deltage i. Fælles for alle studieture og ekskursioner er, at udgifterne (undtaget lommepenge) afholdes af skolen. Tandklinik Der er tandklinikker på alle skoler i kommunen. Desuden er der en tandreguleringsklinik på Skovvangskolen, Egeskoven 27. Alle børn og unge fra 0 til 18 år er velkomne på klinikken. Dette indebærer undersøgelse, forebyggelse og behandling af mund - og tandsygdomme samt behandling af tandskader på grund af uheld samt behandling på specialklinikken af tandstillings - og bidfunktionsfejl. Klinikken er åben på skoledage mellem kl og Fredag er tandklinikken lukket, og der henvises til øvrige tandklinikker. Oplever forældre, at der er problemer med deres børns tænder, kan de naturligvis altid henvende sig på klinikken. Efter skoletid og i ferier henvises til privatpraktiserende tandlæger eller skadestuen. I

14 sommerferien vil der være mulighed for nødbehandling. Tosprogede elever Tosprogede elever skal integreres så hurtigt som muligt i den almindelige undervisning. Sprogcenter Nogle tosprogede elever har behov for særlig undervisning i dansk. Undervisningen er organiseret i sprogcentret, og timerne læses enten i klassen eller i centret. Der er børn i alle aldre, men der gives mest støtte til de mindre børn. Elever i klasse undervises i særlige sproggrupper. Aktiviteterne er sprogstimulerende og alment udviklende. Med de større elever arbejdes der også på at give dem et større indblik i verden omkring dem. Til sprogcentret er knyttet dansksprogede og tosprogede lærere. De yngste tosprogede elever tilbydes undervisning i deres modersmål efter skoletid Tværgruppen Der er på skolen oprettet en såkaldt tværgruppe. I gruppen sidder lederen af børnefamilieafsnittet i socialforvaltningen, en repræsentant fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, børne- og ungerådgiveren, skolens SSP- lærer, en repræsentant fra klub Diget og skolens inspektør. Gruppen beskæftiger sig med truede børn - naturligvis i samarbejde med disse børns forældre. Uddannelse og erhverv Praktik Praktikordningen er et led i undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Praktikken er opbygget således: 8. klasse: Ønskepraktik i 1 uge Ønskepraktik: Praktik i et selvvalgt erhverv. Droppraktik er en individuel praktik, der ligger uden for de fastlagte praktikperioder. Den tilbydes i 8. og 9. klasse til elever, der ønsker at afprøve forskellige erhverv og benyttes også ved specielle erhverv, der kun tilbyder praktik i særligt fastlagte perioder. Dette gælder fx inden for politi, militær og hospitalsvæsen. Skolevejledning Skolevejlederen tager sig af uddannelses- og erhvervsorientering, tilbuds- og valgfag, praktik, elev- og/eller forældresamtaler, udarbejdelse af uddannelsesbog og uddannelsesplaner, udskoling, virksomhedsbesøg m.m. Skolevejleder Svend Juhl træffes mandage kl ved henvendelse til skolen, tlf UU-Vestegnen Ungdomsvejlederen tager sig af eleverne, når de har forladt skolen og følger dem, til de fylder 19 år, eller til de er i uddannelse eller arbejde. Ungdomsvejledningen er et tilbud til alle unge mellem 16 og 24 år. Ungdomsvejledningen Rådhusparken Glostrup Tlf

15 Vikardækning Ca. en tredjedel af vikartimerne dækkes af skolens lærere. Disse vikartimer er indregnet som en del af arbejdstiden og ligger fast placeret i den enkelte lærers ugeskema. Resten læses af tilkaldevikarer. Det giver mulighed for at dække behovet bedre, fx ved at kunne tilkalde flere vikarer, når en eventuel influenzaepidemi er på banen. Skemaomlægninger, aflysninger og frigivelser, især i ydertimerne i de ældste klasser, kan alligevel ikke helt undgås. Til længerevarende vikariater fx ved barsel ansættes lærere eller børnehaveklasseledere i en tidsbegrænset periode. Mange klasser har specielt materiale liggende i klassen. Det kan bruges af vikaren, hvis der ikke er aftalt andet på forhånd. Skolebestyrelsen har vedtaget principper for prioritering af vikardækningen, fx fastholdelse af det skemalagte fag så vidt, det er muligt dansk, matematik, engelsk og tysk prioriteres først størst mulig kontinuitet i vikar-skemaet fritimer begrænses mest muligt klasse får ikke fritimer.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus

Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Folkeskolereformen implementering i Thorsager Skole og Børnehus Til august tager vi hul på en ny skoledag. Vi har gennem det sidste lille års tid drøftet, hvordan vi vil omsætte de mange elementer i reformen

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center

Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center Studiehåndbog 2010-2011 1 Målsætning for Filstedvejens Skoles 10. center På Filstedvejens Skoles 10. center skal eleverne lære: - at værdsætte livet - at interessere sig for livets mange aspekter - at

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE Klasseforældrerådets opgaver: Ved Møldrup skole har skole-hjemsamarbejdet høj prioritet. Vi har tradition for en god og konstruktiv dialog og lægger vægt på, at samarbejdet er gensidigt

Læs mere

Hurup Skoles Forældreråd

Hurup Skoles Forældreråd Hurup Skoles Forældreråd Skolebestyrelsen juni 2014 Velkommen i forældrerådet Hvad er et Forældreråd? Forældrerådet består af 3-4 personer, der vælges i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens

Læs mere

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen

Principper vedtaget af Skolebestyrelsen Principper for skole/hjem-samtale Skolebestyrelsen ser samarbejdet mellem skole og hjem som et helt afgørende fundament for elevens muligheder i folkeskolen. Det er vigtigt at sikre dialogen gennem arrangementer

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Kære forældre på Spurvelundskolen

Kære forældre på Spurvelundskolen Kære forældre på Spurvelundskolen Så er Spurvelundskolen klar til Den Sammenhængende Skoledag pr. 1. august 2013. Derfor har vi sammensat denne skrivelse, hvori vi vil fortælle jer, hvordan jeres barns

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole

Herstedøster Skole Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag oktober 2010 Herstedøster Skole Herstedøster Skole Værdigrundlag - oktober 2010 Herstedøster Skole Trippendalsvej 2 2620 Albertslund www.herstedosterskole.skoleintra.dk T 43 68 73 00 Herstedøster

Læs mere

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk

Marie Louise Exner. Vedsted Friskole. www.vedsted-friskole.dk Marie Louise Exner www.vedsted-friskole.dk er en grundtvig-koldsk grundskole med børn fra børnehaveklasse til 10. klasse. Skolen vil give børnene et fælles skoleliv, der udover fagligheden udvikler deres

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole

Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole Velkommen til samarbejdet på Matthæusgades Skole Alle har en mening om folkeskolen, for vi har næsten alle prøvet, hvordan det er. Politikere, medier og andre har stor opmærksomhed om skolens arbejde.

Læs mere

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen

11/10/2016. Kursus for skolebestyrelser. Velkommen i skolebestyrelsen 11/10/2016 Skole og Forældre Landsdækkende organisation for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen Kursus for skolebestyrelser Silkeborg kommune 11.10.2016 Medlemsydelser: Rådgivning Hotline hverdage

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf

HUMLEBÆK SKOLE. Skole-hjemsamarbejde. Humlebæk Skole - Gl. Strandvej Humlebæk - tlf HUMLEBÆK SKOLE Skole-hjemsamarbejde Hvad kan I forvente jer af skolen? Hvad forventer vi af jer? I som forældre ønsker det bedste for jeres barn, og vi som fagfolk ønsker at give jeres barn den bedst tænkelige

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT

Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Dato 12-03-2014 Hurup Skoles retningslinjer for brug af IT Brug af skolens IT Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Computere udleveres og afleveres

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET KVALITETSRAPPORT for VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN. SKOLEÅRET 2008-2009 KVALITETSRAPPORT for LUNDE-KVONG SKOLE Skolegade 59 Lunde 6830 Nr. Nebel - Skoleleder Vita Mortensen - Rubrik 1: Vejledning: Klassetrin og antal elever opgøres

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Information og idebog til kontaktforældre

Information og idebog til kontaktforældre Information og idebog til kontaktforældre Dybkærskolen Arendalsvej 271 Silkeborg www.dybkaerskolen.dk www.dybkæerskolen.silkeborg.dk Kære kontaktforældre! Allerførst tak fordi I har sagt ja til at tage

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune

Skolebestyrelseskursus. Nordfyns Kommune Skolebestyrelseskursus Nordfyns Kommune www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Skole og Forældre Landsdækkende skolebestyrelses- og forældreorganisation på folkeskoleområdet Medlemsydelser: Rådgivning Hotline

Læs mere

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed.

Trivsel definerer vi som en følelse af fysisk, mental og social velvære og tilfredshed. Antimobbestrategi for Boesagerskolen Gældende fra den 1. oktober 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Med udarbejdelsen af denne antimobbestrategi ønsker vi at fremme trivsel og modvirke

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Værdiregelsæt på Holmebækskolen

Værdiregelsæt på Holmebækskolen Værdiregelsæt på Holmebækskolen Formål med værdiregelsæt Formelt set stilles der krav om, at alle folkeskoler skal udarbejde et værdiregelsæt jf. Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen. Ifølge

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere