Holstebro Gymnasium og HF. Infohæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holstebro Gymnasium og HF. Infohæfte"

Transkript

1 Holstebro Gymnasium og HF Infohæfte 2014/2015

2 Indledning Med dette info-hæfte, hvor vi har samlet en række praktiske oplysninger i alfabetisk orden, vil vi gerne byde dig velkommen på Holstebro Gymnasium og HF. Fra tidligere år ved vi, at mange oplever starten på hf eller gymnasiet som en stor omvæltning. Du skal møde mange nye mennesker, du skal blive klar over, hvordan din nye skole fungerer, og du skal prøve at finde dig til rette i en ny klasse. Holstebro Gymnasium og HF er en stor skole, og mange ting foregår anderledes her, end du kender det fra din tidligere skole. Vi håber, at dette hæfte kan hjælpe dig med at få svar på praktiske spørgsmål og samtidig give dig et indtryk af, at det er en spændende skole, du kommer til - en skole med mange forskellige aktiviteter. Brug hæftet til at slå op i - også senere, når du er kommet godt i gang på skolen. I de første skoledage giver vi dig og din klasse en introduktion, bl.a. med forskellige aktiviteter, der skal hjælpe dig til hurtigt at lære de nye kammerater, lærerne og skoleformen at kende. Velkommen på Holstebro Gymnasium og HF Side 2

3 Indholdsfortegnelse Adresseændring... 5 Bibliotek... 5 Biblioteksorientering... 5 Blåt sygesikringskort... 5 Bogdepotet... 5 Brugerbetaling... 5 Bøger... 6 Café... 6 Dansk Talentakademi... 6 Drikkevarer... 6 Eksamen... 6 Eksamensbevis... 7 Elevrådet... 7 Elevskabe/lockers... 7 Erhvervsarbejde... 7 Fester... 7 Forsikringer... 7 Forårsaften... 8 Fotografering... 8 Fravær... 8 Frivillig undervisning... 9 Fællesarrangementer... 9 Fællessamlinger... 9 Glemte sager... 9 Information... 9 Introduktionsdage It på skolen It-support Kantinen Karakterer Klage Lectio/skema Lokaler Lommeregnere Lærerforsamlingen Modultider Motionsfaciliteter Musikinstrumenter Oculus Ordbøger Parkering af cykler, knallerter og biler Parnassos/PNA Penge Private data Projektarbejde Pædagogisk Råd Rabat til offentlig trafik Registrering Side 3

4 Rygning Samtalemøder Skriftlige afleveringer Skriftlige prøver Standpunktsvurdering i hf Statens Uddannelsesstøtte/SU Studieområder Studierejser Sygdom Sygeeksamen Terminsprøver Tilvalg i hf Tutor Udmeldelse Valgfag i gymnasiet Vejledning i gymnasiet og HF Vikartimer Alkohol- og rusmiddelpolitik for Holstebro Gymnasium og HF Værdigrundlag og samværsnormer for Holstebro Gymnasium og HF Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Side 4

5 Adresseændring Ændring af navn, adresse og telefonnummer skal straks meldes til kontoret. Bibliotek Skolens bibliotek består af bogsamling og studiepladser. Der er desuden adgang til aviser og tidsskrifter. Endvidere har skolen en række fagbiblioteker, der er anbragt i faglokaler og depoter. Udlån til elever kan ske ved at benytte søgemaskine ved skranken eller ved henvendelse til bibliotekspersonalet eller faglæreren. Udlån kræver bruger-id og password, som udleveres ved biblioteksorientering, der afholdes i starten af 1g/1hf for alle nye klasser. Forud for større skriftlige opgaver introduceres eleverne grundigt til faglig relevant informationssøgning. Biblioteket er åbent mandag til fredag kl og bemandet kl Biblioteksorientering I starten af 1g/1hf afholdes der biblioteksorientering på skolens eget bibliotek for alle nye klasser. Forud for større skriftlige opgaver introduceres eleverne grundigt til faglig relevant informationssøgning. Blåt sygesikringskort Skolen opfordrer eleverne til at anskaffe det blå EU-sygesikringskort i forbindelse med studieture til udlandet (Europa). Skolen gør samtidig opmærksom på, at udgiften til sygesikring og øvrige sundhedsudgifter er skolen uvedkommende.ved rejser uden for EU bør eleven altid tegne sygdoms-/rejseforsikring. Bogdepotet Fra bogdepotet udlånes bøger til brug i undervisningen. Sygesikringskort skal medbringes ved aflevering. Bogdepotet er åbent mandag til fredag kl og Brugerbetaling Der er indført et element af brugerbetaling for alle ungdomsuddannelser. Eleverne skal selv sørge for papir undtagen specialpapir, der udleveres af faglæreren. Man anskaffer selv lommeregner (afvent lærerens råd før anskaffelse). Man skal selv sørge for ordbøger til dansk (f.eks. Nudansk Ordbog, Retskrivningsordbogen og Fremmedordbogen) samt til 1. og 2. fremmedsprog, dvs. engelsk og tysk. Alle tilbydes dog gratis online ordbøger. Side 5

6 Bestyrelsen kan inden for lovgivningens rammer beslutte, at der skal være yderligere brugerbetaling. På Holstebro Gymnasium og HF er der brugerbetaling ved mindre ekskursioner og ved alle studieture. Bøger Udlånes gratis, idet lånerne med deres underskrift kvitterer for lånet. De udleverede bøger skal behandles, så de ikke lider overlast. Særligt bemærkes: 1. Brugerens navn og klasse skal anføres på indersiden af bogens bind. 2. Bøgerne skal indbindes. 3. Der må ikke skrives i bøgerne i øvrigt, altså hverken gloser eller kommentarer. 4. Bøgerne må kun afleveres i bogdepotet. Ved aflevering skal bøgerne være rene og fri for omslag, tilskrivninger og indlæg. Bogudlån og hjemkaldelse kan følges i Lectio. Skolen kan kræve erstatning for bøger, der ikke er behandlet efter forskrifterne. Bortkomne eller beskadigede bøger skal erstattes af låneren. Café På skolen afholdes med jævne mellemrum fredagscafé, spillecafé, kulturcafé eller andre typer af caféer. Benyt denne chance for at være sammen med elever fra mange klasser og for at spille, snakke, optræde eller bare slappe af sammen! Dansk Talentakademi Skolen arbejder sammen med Dansk Talentakademi. En del af skolens elever tager foruden gymnasie- eller hf-uddannelsen en uddannelse under Dansk Talentakademi. Der er tale om en uddannelse, der udvikler og forbereder talenter til optagelse på en videregående uddannelse inden for Musik, Kunst & Design, Dans, Forfatter og Musical & Teater. Drikkevarer Øl og spiritus må ikke indtages i skoletiden. Ved skolens fester gælder særlige regler. Se i øvrigt skolens alkoholpolitik. Eksamen Eleverne orienteres af administrationen, studievejlederen og faglærere i god tid før eksamen om de gældende regler. Side 6

7 Eksamensbevis Dit eksamensbevis vil blive udstedt i henhold til de navneoplysninger, der fremgår af cprregisteret, som vi trækker via skolens SU-system. Elevrådet Er elevernes officielle repræsentation. Det repræsenterer eleverne indadtil over for skolens leder og lærere og udadtil over for offentligheden. Der er valg til elevrådet en gang om året. Du vil få mere information om elevrådet de første dage på skolen. Elevrådet orienterer rektor, hvis det udtaler sig til offentligheden om skolens forhold. Elevskabe/lockers Alle elever på skolen bliver tilbudt et skab med kodelås i kælderen. Det er elevrådet, som står for tildeling og registrering. Erhvervsarbejde Skolen ved af erfaring, at mange elever har erhvervsarbejde efter skoletid. Vi gør opmærksom på, at skolen disponerer over eleverne i tidsrummet , hvorfor evt. erhvervsarbejde skal placeres efter dette tidspunkt. Fester Arrangeres af skolen eller af elevforeningen Parnassos (eller PNA, som den også kaldes). Retningslinier ved festerne: - Skolefesterne er privatfester for skolens nuværende elever. - Vi arbejder sammen med et professionelt vagtfirma, der sørger for ro og orden ved festerne. Desuden deltager der altid lærere og ledelsesrepræsentanter. - Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer, men der bliver solgt øl, vin, vand samt alcopops til fornuftige priser. - Eleverne rydder op efter festlighederne. - PNA arrangerer, at der efter festerne går busser til centrum og busterminal m.v. - Vi regner med god opførsel ved festerne. Elever, der ikke lever op til dette, kan ikke deltage. - Vel mødt til festerne. Forsikringer Skolen gør opmærksom på, at vi ikke har en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne. Skolen har heller ikke en forsikring, der dækker elevernes cykler, tøj og andre personlige ejendele, herunder it-udstyr og lignende. Side 7

8 Ingen forsikringsdækning af elever Hvis elever kommer til skade på skolen, har skolen ikke nogen forsikringsordning, der dækker dem. Elever er ikke omfattet af skolens arbejdsskadedækning. Efter overgang til staten har skolerne ikke hjemmel til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker eleverne, det vil derfor være en god idé at overveje selv at tegne en ulykkesforsikring. Eleverne bør have syge- og hjemtransportforsikring, enten via den offentlige sygesikring eller ved tegning af rejsesygeforsikring. Den offentlige sygesikring dækker ikke længere hjemtransport i Europa, og eleverne skal så sikre sig ved at tegne en forsikring, der dækker hjemtransport. Det bemærkes, at elever, der er ansat på skolen f.eks. som bogopsættere, vil være omfattet af arbejdsskadedækningen, hvis de kommer til skade, mens de udfører deres arbejde. Forårsaften I løbet af foråret afholder vi en stor forårskoncert, hvor alle skolens musikelever, frivillige bands og andre musikglade elever optræder for hele skolen, forældre og andre interesserede. Samme aften er der desuden forårsudstilling, hvor afgangseleverne viser deres projekter/værker fra årets undervisning i billedkunst. Ligeledes vil dramaeleverne give smagsprøver på deres kunnen. Fotografering Skolen foranstalter elevfotografering umiddelbart efter skolestart. I den forbindelse indgår et elektronisk billede af hver elev i skolens interne, administrative system. Fravær Både i gymnasiet og på hf er der mødepligt til undervisningen, og dertil hører også pligt til at aflevere krævede, skriftlige arbejder til de fastsatte tidspunkter. Hvis en elevs fravær fra undervisningen ved den løbende opgørelse viser sig at være uacceptabelt stort, kan det medføre, at eleven overføres til at aflægge eksamen i alle fag (særlige vilkår), fratagelse af SU eller bortvisning. Eleven advares inden sanktioner iværksættes, og hjemmet orienteres, hvis eleven er under 18 år. Manglende skriftlige afleveringer følger samme regler. Hvis der ikke er afleveret skriftlige opgaver i en aktuel karakterperiode, gives karakteren -3. I Lectio kan man få oplysninger om egne registrerede årsager til fravær. Se i øvrigt de gældende regler for fravær på skolens hjemmeside eller på elevintranettet. Side 8

9 Frivillig undervisning Tilbydes i løbet af skoleåret i musik, idræt og billedkunst. Tilbud om denne frivillige undervisning vil blive annonceret ved opslag, på info-skærmen og på fællessamlinger i begyndelsen af skoleåret. Når et frivilligt hold er oprettet, har deltagerne mødepligt i hele den planlagte periode. Fællesarrangementer Ca. 6-8 gange i løbet af skoleåret arrangeres inden for skoledagen koncert, teaterforestilling, foredrag, diskussioner, film, oplæsning eller lignende. Disse arrangementer er en del af skolens undervisningstilbud og er derfor omfattet af mødepligt. Du vil modtage nærmere oplysninger om, hvordan fællesarrangementerne afholdes, når du er begyndt på skolen. Fællessamlinger Hele skolen samles i Festsalen ca. hver anden uge på rullende dage efter 1. modul kl Her er der lejlighed til at give meddelelser, fremføre et kort underholdningsindslag eller andet. Alle kan få ordet på en fællessamling, hvis man i forvejen har skrevet sig på listen, der er på skolens kontor. Det er elevrådet, der er ordstyrer ved fællessamlingerne. Der er mødepligt til fællessamlingerne. Glemte sager Der er glemmekasser i kælderen ved elevskabene. Du kan også spørge på pedelkontoret eller skolens kontor, som af og til modtager fundne sager. Information Skolen har 3 informationsskærme, der hænger ved hovedindgangen, ved pedelkontoret og ved lærerværelset. Her bringes meddelelser af forskellig art til elever. Informationerne opdateres løbende. Skemaændringer kan ses i Lectio, som du skal tjekke ofte. Hvis en lærer er fraværende, skal man enten have vikar, virtuel undervisning eller fri. Alle nye elever bliver oprettet i skolens elektroniske postsystem, så man kan sende og modtage s, både på skolen og udefra via egen internetforbindelse. Du skal tjekke din mail tit, da der sendes informationer til dig pr. mail. Side 9

10 Introduktionsdage I starten af din skolegang afholdes særlige introdage. Den første 1½ uge kører efter et særligt introskema med bl.a. fælles aktiviteter, studievejledning og fotografering. Dette får du mere at vide om, når du møder på skolen. It på skolen På første skoledag får du udleveret brugernavn og adgangskode, som giver dig adgang til at benytte skolens internetforbindelse, postsystem og webprint. Hvis du ikke medbringer egen computer, er der på skolen anbragt enkelte computere og printere, som du kan benytte. Desuden har du adgang til online ordbøger på skolen og hjemme. It-support Skolens it-supportere kan træffes i lokale 221, hvor alle elever kan hente råd og vejledning. Træffetider kan ses på opslag ved lokalet. Kantinen Kantinen er åben i pauserne og har et stort udbud af bl.a. sandwich, boller, lune eller varme retter, salatbar, frugt, drikkevarer og slik. Karakterer I gymnasiet gives der udover årskaraktererne standpunktskarakterer to gange i løbet af skoleåret - i november og februar/marts. Hvis der ikke er afleveret skriftlige opgaver i en aktuel karakterperiode, gives karakteren -3. Du kan se dine karakterer i Lectio. På hjemmesiden kan du se karakterskalaen. Klage Det er muligt at klage, hvis man ikke er tilfreds på Holstebro Gymnasium og HF. Afhængigt af hvilken type af klage der er tale om, kan der være forskellige formelle procedurer, der skal følges i en klage. Rektor kan altid give en vejledning i, hvordan man kan klage, og det er også til rektor, at en eventuel klage skal indgives. Lectio/skema Alle elev- og lærerskemaer kan ses i Lectio (www.lectio.dk eller adgang til Lectio via skolens hjemmeside). I Lectio ses fag, lærer og lokale samt ændringer i disse. Blå moduler i Lectio er grundskemaet. Hvis der er ændring af f.eks. lokale, er modulet grønt. Et rødt overstreget modul betyder aflyst. Side 10

11 Hvis en lærer er fraværende, skal man enten have vikar, virtuel undervisning eller fri. Dette vil fremgå af Lectio. Lærere, der med sen varsel bliver forhindret i at undervise, f.eks. pga. sygdom, vil blive registreret i Lectio. Da der undervises efter 14-dages skema, vil der være et skema i de lige uger og et andet i de ulige uger. Lectio bruges desuden til at registrere fravær og aflevering af skriftlige opgaver. Eleverne skal føre en fraværsbog i Lectio, hvor de angiver fravær og fraværsårsag. Hvis du kommer for sent, skal du altid skrive årsagen i Lectio. Hvis der ikke er en rimelig årsag til, at du kommer for sent, kan skolen beslutte, at der registreres fravær for undervisningsmodulet. Tjek Lectio ofte for at få de seneste opdaterede oplysninger om din undervisning. Lectio fungerer desuden som sted for udveksling af materiale mellem elev og lærer. Fagenes undervisningsbeskrivelser offentliggøres også i Lectio. Karakterer offentliggøres i Lectio. Bogudlån og hjemkaldelse kan følges i Lectio. Har du en smartphone, har du også mulighed for at se skema og karakterer på denne. Dette kan ske via skolens app, som er gratis. Lokaler Undervisningslokalerne, biblioteket og studieområderne på skolen er fødevarefri zone; dette gælder også for Festsalen. Der må ikke medbringes andre drikkevarer end vand til undervisningslokalerne. Ved henvendelse til administrationschef Henning Clemmensen kan man - efter nærmere regler - få stillet lokaler til rådighed på skolen til møder og lignende. Lommeregnere Undervisningen på skolen forudsætter særlige lommeregnere. Vent med at købe, til I er blevet instrueret i, hvilken type der skal bruges! Lærerforsamlingen Består af samtlige lærere ved skolen. Den behandler spørgsmål vedrørende elevernes standpunkt og er rådgivende med hensyn til oprykning. Lærerforsamlingen afvikles via klassemøder to gange om året, hvor alle klassens lærere samt studievejleder medvirker. Uddannelseslederen deltager efter ønske i mødet. Rektor er formand for lærerforsamlingen. Side 11

12 Modultider 1. modul modul modul modul modul Undervisningen er organiseret i dobbeltlektioner med en kort pause. Denne pause kan lægges ind, når lærer og klasse skønner, at det er mest hensigtsmæssigt. Der benyttes ikke ringeklokke på skolen. Derfor er det alles eget ansvar at møde op til tiden til et nyt modul. Da der undervises efter 14-dages skema, vil der være et skema i de lige uger og et andet i de ulige uger. Motionsfaciliteter I idrætsundervisningen bliver eleverne introduceret til skolens motionsfaciliteter af idrætslærerne. Herefter kan eleverne frit benytte boldhal, gymnastiksale og fitnesslokale. Det forudsætter naturligvis, at skolens almindelige ordensregler overholdes. Musikinstrumenter Kan opbevares i elevernes skabe eller på skolens kontor, dog på eget ansvar. Henvend dig til en af sekretærerne, der kan vise dig, hvor du må anbringe instrumenter. Oculus Er elevernes blad, skrevet og redigeret af en gruppe af skolens elever, og tegner derfor ikke skolens officielle synspunkter. Bladet er gratis og udkommer 4 gange årligt. Ordbøger Du skal selv købe ordbøger til dansk (Retskrivningsordbogen, Nudansk Ordbog) og dit 1. og 2. fremmedsprog, dvs. engelsk og tysk. Skolen udlåner ordbøger til dit 3. fremmedsprog, hvis du har et. Vi anbefaler desuden, at du anskaffer Fremmedordbogen, som bruges i mange fag. Med dit brugernavn og adgangskode har du adgang til online ordbøger. Side 12

13 Parkering af cykler, knallerter og biler Cykler skal anbringes i cykelkælderen eller i cykelskuret og må ikke anbringes ved skolens hovedindgang eller foran Døesvejs Fritidscenter. Mandag fredag er der adgang til cykelkælderen kl , uden for dette tidsrum er der automatisk døråbning indefra. Biler skal parkeres i båsene på parkeringspladsen. Der må ikke parkeres på pladsen foran Døesvejs Fritidscenter eller på skolens grund. Knallerter skal parkeres i cykelskuret ved parkeringspladsen. Parnassos/PNA Hvad er PNA? PNA er skolens festudvalg. PNA er en forkortelse for Parnassos - bjergkæde i Grækenland - der i oldtiden var opholdssted for Apollon og muserne. De ni muser havde til opgave at inspirere kunstnere til musikalsk, lyrisk, kunstnerisk og poetisk udfoldelse. Med andre ord var Parnassos stedet for musik, liv og fest - og det er præcis det, PNA er! PNA har ca. 20 medlemmer. PNA tager nye medlemmer ind én gang om året, og når man er valgt ind, er man med resten af sin skoletid. Udover fester er PNA med til at stå for fredagscaféer og lignende. Sikkert er det, at vi altid har godt humør, og PNA håber på et godt samarbejde med eleverne, så vi sammen kan skabe de bedste rammer om nogle fede skolefester! Penge Ingen bør medbringe penge og andre værdigenstande ud over det nødvendige. Større beløb og værdigenstande (f.eks. musikinstrumenter) kan afleveres til opbevaring på skolens kontor, dog på eget ansvar. Private data Gem aldrig private data på skolens pc er. Dine mails opfattes som private, men it-supporterne har altid adgang til at se indholdet i din mailbox. It-supporterne har dog kun adgang i forbindelse med systemtekniske behov og er da underkastet tavshedspligt. Du må aldrig forsøge at lagre illegalt og copyrightbelagt materiale på skolens pc er og i din mailbox. Husk, at alle der kender din adgangskode også har adgang til dine mails og til at sende mails i dit navn. Side 13

14 Projektarbejde Er en arbejdsform, som alle elever vil møde i deres gymnasie- eller hf-forløb, og som ikke ligner den daglige undervisning, da eleverne i højere grad er med til at vælge emne, metode og arbejdsform. Projektarbejde bruges dels i de enkelte fag, dels tilrettelægger skolen større projektforløb i forbindelse med særlige uger ; i gymnasiet særligt i forbindelse med AT (almen studieforberedelse). Kravene til elevens selvstændighed i projektarbejdet stiger i det 2- og 3-årige forløb på skolen, og arbejdet med emnet eller projektet afsluttes med ks-eksamensprojekt i 2hf og AT-eksamen i 3g. Pædagogisk Råd Består af alle lærere. Det er rådgivende i forhold til rektor i alle pædagogiske spørgsmål, der forelægges. Formanden vælges af og blandt medlemmerne. Rabat til offentlig trafik Skal du bruge offentlig transport til skolen, kan du få rabat med et Ungdomskort. Ungdomskort er et personligt periodekort, hvor du for 11,44 kr. om dagen kan rejse mellem din skole og din bopæl. Derudover kan du køre frit med offentlig transport i dit eget takstområde og få rabat på billetter i resten af landet. Kortet skal du søge om elektronisk på hvor du også kan læse mere om Ungdomskort. Du skal bruge NemId, når du søger om kortet. Registrering Som elev på Holstebro Gymnasium og HF er du af praktiske grunde registreret forskellige steder med personlige oplysninger. Det drejer sig om skolens administrative system og i forbindelse med, at skolen varetager administration af SU. Kun skolens administration har adgang til nævnte oplysninger. Rygning Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørslokaliteter på skolen og alle udendørsområder tilhørende skolen. Rygeforbuddet gælder for alle medarbejdere, elever og gæster. Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. Rygepolitikken er fastsat i henhold til lov nr. 607 af 18/06/2012 om røgfrie miljøer. For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen. Side 14

15 Samtalemøder Der holdes konsultationsaften for gymnasieelever og deres forældre i løbet af efterårssemestret. Skriftlige afleveringer Du vil sædvanligvis få mindst 8 dage til at arbejde med de små skriftlige afleveringer og 14 dage til de større. Med samme interval tilbageleveres de sædvanligvis til dig. Det er vigtigt for lærernes mulighed for at tilrettelægge deres arbejde, at du afleverer rettidigt. Alle opgaver afleveres elektronisk i Lectio, hvis ikke andet er aftalt med din lærer. Skriftlige prøver Der er mødepligt til de skriftlige termins- og årsprøver. For at kunne gå til studentereksamen er det en forudsætning, at man har været til de skriftlige prøver i løbet af skoletiden. Vær opmærksom på, at ved aflevering af skriftlige besvarelser bekræfter man med sin underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. Eksamensbekendtgørelsen. Standpunktsvurdering i hf Tilbydes alle elever i hf to gange årligt i form af skriftlige kommentarer. Kommentarerne, som lærerne giver dig, kan læses i Lectio. Desuden kan du få mundtlig evaluering af din faglærer. Statens Uddannelsesstøtte/SU Hvornår og hvordan søger man SU? Du kan få SU fra kvartalet efter, du er fyldt 18 år. Eksempel: Bliver du 18 år i juli, august eller september, kan du få SU fra oktober kvartal. Hvornår kan du søge om SU? Du kan tidligst taste din ansøgning 1 måned før, du kan få SU. Hvordan søger man? Du skal taste en ansøgning via hjemmesiden Du skal bruge NemId. Når din ansøgning er behandlet, og der er beregnet, hvor meget du kan få i SU, og om du evt. skal betale skat, modtager du en støttemeddelelse. Breve fra SU sendes kun til din e- Boks. Side 15

16 Er du udeboende? Er du under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få satsen for hjemmeboende SU - også selv om du er flyttet hjemmefra. I visse tilfælde kan du dog godkendes til at få satsen som udeboende. Det er skolen, som godkender, at du kan få udeboendesats. Henvend dig på skolens kontor. På kan du læse meget om SU og finde svar på det meste. Hvis du er i tvivl om noget, kan du spørge på skolens kontor. Studieområder Flere steder på skolen er der indrettet åbne studieområder, som kan benyttes til gruppearbejde, opgaveskrivning m.m. Disse områder betragtes som arbejdssteder og ikke som fritidsarealer. Det er derfor ikke tilladt at medbringe mad og drikkevarer i studieområderne. Studierejser Holstebro Gymnasium og HF tilbyder eleverne at deltage i studierejser. Det planlægges, at rejserne afvikles i hhv. 1hf og 2g. Der kan også blive tilbudt kortere ekskursioner. Aktiviteterne er tilbud, der gennemføres med deltagerbetaling og kun under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning. Der er planlagt undervisning for de få elever, der ikke deltager i rejseaktiviteterne. I forbindelse med tilbudte studierejser og ekskursioner vil skolen opkræve et vist beløb. I 2014/2015 maks kr. for gymnasieelever og maks kr. for hf-elever til dækning af udgifterne til transport, entré, kost og ophold. Rektor kan tillade dyrere rejser, hvis særlige forhold taler for det, og hvis det støttes af elever og lærere. Det maksimale beløb er vedtaget af skolens bestyrelse. Desuden indbetaler hver elev, der skal på studierejse, 50 kr. til skolens solidariske rejsefond. Økonomisk trængende elever kan søge rektor om særlig støtte. Side 16

17 Sygdom Som hovedregel skal du ikke give besked ved korterevarende sygdom, men kun hvis du er væk i længere tid. Hvis du er syg til årsprøver og eksamen, skal du dog altid ringe til skolens kontor. Sygeeksamen Finder normalt sted i august. Der kræves lægeerklæring ved frameldelse fra ordinær eksamen, udgiften hertil skal man selv betale. Skolen orienterer nærmere, når eksamen nærmer sig. Terminsprøver Der afholdes i marts skriftlige terminsprøver for alle, der skal til skriftlig eksamen i maj/juni måned. Der er mødepligt til terminsprøverne. Du bliver orienteret nærmere, når terminsprøverne nærmer sig. Tilvalg i hf Du vil i 1hf blive orienteret om de fag, der er mulighed for at vælge som tilvalg og få præsenteret tilvalgsfagene af faglærerne. Fristen for valg af tilvalgsønsker osv. vil fremgå af Lectio, og du vil ligeledes få en orientering af din uddannelsesleder. Tilvalg er bindende. Det kan i få tilfælde blive nødvendigt at afvise et ønske om tilvalgskombination, hvis der er for få tilmeldinger. Tutor Er du hf-elev, bliver du tilknyttet én af dine faglærere, som kaldes en tutor. Sammen med din tutor skal du opstille dine mål for hf-uddannelsen, og du kan også søge faglig støtte og vejledning hos din tutor. I mødes i 1hf til minimum 3 samtaler. Udmeldelse Elever, der ønsker at melde sig ud, skal gøre det skriftligt, og hjemmets skriftlige godkendelse kræves, hvis eleven ikke er fyldt 18 år. Ingen kan melde sig ud uden i forvejen at have talt med studievejlederen herom. I forbindelse med udmeldelse træffes aftale med skolens kontor om aflevering af bøger til bogdepot og evt. bibliotek, aflevering af studiekort samt evt. afmelding af SU og befordringsrabat. Skolen er forpligtet til at give besked om udmeldelsen til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Side 17

18 Valgfag i gymnasiet Du skal vælge op til 3 valgfag alt efter studieretning, og du vil modtage information om valgfagene og niveauerne. Hvis du og dine forældre ønsker det, kan I altid aftale en samtale med din studievejleder og evt. rektor. Frister for valg osv. vil fremgå af Lectio, og du vil ligeledes få en orientering af din uddannelsesleder. Vejledning i gymnasiet og HF På Holstebro Gymnasium og HF er der 4 uddannelsesledere og et antal vejledere, som på forskellig måde har til opgave at "give eleverne individuel og kollektiv vejledning om spørgsmål af faglig, social, økonomisk og personlig art". Vejlederen har tavshedspligt, og derfor kan man trygt henvende sig og få hjælp og råd. Uddannelseslederne giver kollektiv vejledning i klasserne i forbindelse med valg af fag og ved større skriftlige opgaver. Klassens lærerteam sørger for undervisning i generelle studiemetoder, hensigtsmæssige læringsvaner og samarbejdsformer. Studievejlederne er tilknyttet bestemte klasser og har faste træffetider, men der er også mulighed for en åben vejledning, hvor man blot henvender sig. Studievejlederne har en introduktionssamtale med alle elever i 1g og 1hf. Studievejlederne visiterer til og arbejder tæt sammen med skolens læsevejledere og psykolog. Hvis en elev ønsker at afbryde skolegangen, skal han/hun kontakte studievejlederen. Ved afbrydelse af skolegangen samarbejder skolen med UU-vejlederen. Man kan i den åbne vejledning altid komme til at tale med en vejleder, hvis man har behov for det. Studie- og erhvervsvejledning om videregående uddannelser og erhverv Vejleder Gitte Dybdal fra Studievalg Midt- og Vestjylland er tilknyttet Holstebro Gymnasium og HF. Gitte har træffetider på skolen og holder kollektive vejledningsarrangementer for alle årgange. Du kan f.eks. få vejledning om: Valg af videregående uddannelse og erhverv i hele Danmark. Optagelsesregler (kvote 1 og kvote 2). Mulighed for supplering. Økonomi under uddannelsen. Arbejdsår inden påbegyndelse af studier. Læs mere om studievalg Midt- og Vestjylland på Side 18

19 Vikartimer I Lectio kan der være angivet en vikar for en lærer, der er forhindret i at undervise. Vikaren er en anden af klassens lærere eller en anden lærer i det pågældende fag. En lærer, der får en vikartime, vil altid - med mindre andet er specielt aftalt - undervise i sit eget fag i den pågældende time. Side 19

20 Alkohol- og rusmiddelpolitik for Holstebro Gymnasium og HF Formålet med en alkoholpolitik for skolen er: - at bidrage til at fremme gode alkoholvaner for skolens elever - at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol - at medvirke til at løse konkrete problemer som følge af uhensigtsmæssig alkoholforbrug Formålet med en rusmiddelpolitik for skolen er: - at bidrage til at fremme bevidstheden om rusmidlers farlighed for skolens elever - at beskytte de unge mod omgang med rusmidler - at medvirke til at løse konkrete problemer som følge af omgang med rusmidler Skolens holdninger Der har de seneste år været stor politisk opmærksomhed om børn og unges alkoholvaner og forbrug af rusmidler, og forskellige initiativer og lovindgreb forventer opfølgning og medspil fra bl.a. skolerne. Undersøgelser om alkohol underbygger, at der sammen med brug af rusmidler og uhensigtsmæssig alkoholindtagelse i mange tilfælde følger en række negative adfærdsformer og hændelser, f.eks. slagsmål, problemer med venner, kriminalitet, kørsel i spirituspåvirket tilstand, uønsket samleje samt naturligvis risiko for opbygning af en misbrugsafhængighed. Holstebro Gymnasium og HF ønsker at præge eleverne fagligt, personligt og socialt. Det er derfor naturligt for os også at præge eleverne til en hensigtsmæssig livsstil. Brug af alkohol og stoffer kan indebære en alvorlig sundhedsrisiko og svigtende koncentration og indlæring. Eleverne skal tilegne sig viden om rusmidler og alkohol og gode alkoholvaner. Alkoholproblemstillingen med viden og holdninger til alkohol vil derfor være en del af skolens undervisning fra skolestarten. Til støtte for udvikling af denne holdning til alkohol og rusmidler har skolen et regelsæt. Eleverne skal til enhver tid følge personalets anvisninger overalt på skolen. Skolen betragtes i denne forbindelse som almindelig daglig undervisning, andre aktiviteter på skolens område samt ture uden for huset i skolens regi, for eksempel studierejser og ekskursioner. Skolens regler om rusmidler og alkohol: 1. Det er ikke tilladt at indtage eller opbevare alkohol eller rusmidler af nogen form på skolen. For alkohol se dog pkt Det er ikke tilladt at møde til undervisning eller andre aktiviteter på skolen i påvirket tilstand. Dette gælder også aktiviteter på skolens ekskursioner m.v. 3. Holstebro Gymnasium og HF har gode festtraditioner, og ved særlige festlige lejligheder på skolen kan rektor give tilladelse til, at der i begrænset omfang kan købes og indtages alkoholiske drikke. Af særlige lejligheder kan f.eks nævnes: Skolens gallafest, dimission, elevforeningens fester i PNA, evt. andre skolefester og fredagscaféer samt ved nogle skolearrangementer om aftenen såsom musical og forårsaften. Det er en forudsætning, at dette forløber på en værdig og ansvarsbevidst måde med gensidigt hensyn og respekt for hinanden. Side 20

21 4. Hvis en elev er påvirket og har en uhensigtsmæssig adfærd ved skolens arrangementer nævnt i pkt. 3, vil det blive påtalt af det vagthavende personale og meddelt til skolens ledelse. En sådan adfærd kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra arrangementet. Personalet har dog pligt til at hjælpe med at sørge for, at den unge bliver bragt hjem (dvs. for eksempel afhentet af forældre eller sendt med en taxi hjem). 5. Skolen forventer, at personalet griber aktivt ind over for elever, der er i konflikt med eller er på vej til at komme i konflikt med skolens alkohol- og rusmiddelpolitik. Skolens ledelse arbejder sammen med socialforvaltningen og politiet i et SSP+F samarbejde*, der har forebyggelsesformål. Det er skolens ønske at opfange faresignaler tidligt nok til, at vi kan nå rettidigt at sætte ind med genopretning, inden der opstår så alvorlige problemer, at uddannelsen er i fare. 6. Eleverne skal til enhver tid følge personalets anvisninger overalt på skolen. Skolen betragtes i denne forbindelse som almindelig daglig undervisning, andre aktiviteter på skolens område samt ture uden for huset i skolens regi, for eksempel studierejser og ekskursioner. 7. Gentagen eller grov overtrædelse af skolens værdigrundlag, alkohol- og rusmiddelpolitik og samværsnormer kan efter rektors skøn medføre bortvisning. Mindre vidtgående foranstaltninger som advarsler og midlertidig udelukkelse fra undervisningen skal forgæves have været forsøgt, jf. gældende regler om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser Skolen er en røgfri bygning. Vedtaget af bestyrelsen for Holstebro Gymnasium og HF den 7/ * SSP+F samarbejde er en formaliseret samarbejdsform i kommunerne og betyder følgende: SSP: skole, socialforvaltning og politi i samarbejde om børn og unge op til 18 år +: samme aktørkreds, men aldersgruppen år er i fokus F: forældrene deltager i samarbejdet Side 21

22 Værdigrundlag og samværsnormer for Holstebro Gymnasium og HF Grundlaget for Holstebro Gymnasium og HF s daglige arbejde: sikrer den enkeltes personlige udvikling giver gode rammer for faglig fordybelse er præget af en demokratisk ånd Det forventes, at elever og personale optræder som aktive og ansvarlige medspillere i skolens daglige liv. Det betyder, at samarbejdet på skolen er karakteriseret af begreberne: Forskellighed, der betragtes som frugtbar og bidrager til en positiv udvikling af det daglige arbejde. Anstændighed, der drejer sig om vilje til at behandle hinanden ordentligt og vise tillid over for andre i forventningen om, at alle gør deres bedste. Åbenhed, der forudsætter fordomsfri dialog, hvor enhver frit kan give udtryk for sine holdninger og synspunkter. Engagement, hvor alle er forpligtet til at deltage i skolens arbejde med såvel et personligt som fagligt engagement. Den enkelte forventes at tage ansvar for det fælles undervisningsmiljø gennem engagement, aktiv medvirken og faglig fordybelse. Holdningen i timerne og på skolen i det hele taget skal sikre de bedst mulige forhold for den fælles undervisning. Skolen bidrager til elevernes personlige udvikling ved at lade dem møde mange forskellige måder at tilegne sig viden og færdigheder på, både i og uden for undervisningen. Skolen præsenterer eleverne for mange forskellige måder at tænke på og at udtrykke sig på, hvilket er med til at fremme elevernes forståelse af ligheder og forskelle mellem deres egen forestillingsverden og den verden, de møder i undervisningen. Skolen bevidstgør eleverne om egne handlemuligheder i et moderne samfund. Skolen er desuden med til at udvikle elevernes faglige, almene, personlige og sociale kompetencer, hvilket bl.a. indebærer, at elevernes ansvarlighed, selvstændighed, kreativitet og samarbejdsevne fremmes, samtidig med at elevernes beredskab til at håndtere forandringer styrkes. Ved den demokratiske ånd forstås, at det er muligt for elever og personale at have stor indflydelse på deres egen arbejdssituation. Dette sker med tolerance, åbenhed, hensynsfuldhed, tillid, opmærksomhed og gensidig respekt, samt at man møder skolen og hinanden med en positiv indstilling og et ønske om sammenhold. Skolen søger at bidrage til elevernes personlige udvikling og til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund. Side 22

23 Eleverne skal til enhver tid følge personalets henvisninger overalt på skolen. Skolen betragtes i denne forbindelse som almindelig daglig undervisning, andre aktiviteter på skolens område samt ture uden for huset i skolens regi, for eksempel studierejser og ekskursioner. Som hovedregel er skolemiljøet røgfrit og alkoholfrit, men der må i særlige tilfælde efter rektors tilladelse drikkes alkohol efter nærmere bestemmelse dog således, at dette forløber på en værdig og ansvarsbevidst måde med gensidigt hensyn og respekt for hinanden. Vi forventer selvsagt, at ingen foretager sig noget, der virker generende på undervisningen eller egen og andres læring. Gentagen eller grov overtrædelse af skolens værdigrundlag og samværsnormer kan efter rektors skøn medføre bortvisning. Mindre vidtgående foranstaltninger som advarsler og midlertidig udelukkelse fra undervisningen skal forgæves have været forsøgt, jf. gældende regler om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 5-9. Konsekvenserne ved overtrædelse af mødepligt og manglende aflevering af skriftlige arbejder følger gældende regler om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser 5-9. Side 23

24 Studie- og ordensregler for Holstebro Gymnasium og HF Nedenstående studie- og ordensregler suppleres af Værdigrundlag og samværsnormer for Holstebro Gymnasium og HF, Alkohol- og rusmiddelpolitik for skolen og Studierejsereglerne Formålet med reglerne Reglerne er grundlaget for Holstebro Gymnasium og HF s daglige arbejde og sikrer den enkeltes personlige udvikling, giver gode rammer for faglig fordybelse og er præget af en demokratisk ånd. Det forventes, at elever og personale optræder som aktive og ansvarlige medspillere i skolens daglige liv. Samarbejdet på skolen er karakteriseret af begreberne: forskellighed, der betragtes som frugtbar og bidrager til en positiv udvikling af det daglige arbejde anstændighed, der drejer sig om vilje til at behandle hinanden ordentligt og vise tillid over for andre i forventningen om, at alle gør deres bedste åbenhed, der forudsætter fordomsfri dialog, hvor enhver frit kan give udtryk for sine holdninger og synspunkter engagement, hvor alle er forpligtet til at deltage i skolens arbejde med såvel et personligt som fagligt engagement Studie- og ordensregler har til formål at fremme ovenstående. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder tilhørende skolen. Rygeforbuddet gælder for alle medarbejdere, elever og gæster. Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f.eks. skolefester. Rygepolitikken er fastsat i henhold til lov nr. 607 af 18/06/2012 om røgfrie miljøer. For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen. Side 24

25 Elevernes pligt til at deltage aktivt i undervisningen Den aktive deltagelse omfatter: rettidigt fremmøde til undervisningen rettidig aflevering af skriftlige opgaver at møde velforberedt og deltage aktivt og konstruktivt i undervisningen deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende deltagelse i ekskursioner deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder virtuel undervisning at holde sig orienteret om skema og undervisning i Lectio og på skolens hjemmeside. Under ganske særlige omstændigheder kan elever efter anmodning fritages for dele af undervisningen. F.eks. kan elever fritages for undervisning i idræt efter dokumentation med lægeerklæring. Eleverne betaler selv udgifter hertil Sanktioner i forbindelse med evt. overtrædelse af studie- og ordensreglerne: a. Sanktioner i forbindelse med almindelig orden og samvær Skolens leder kan efter bestemmelserne i bek efter advarsel iværksætte nævnte sanktioner: - udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter - midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær - bortvisning i særligt graverende tilfælde Hvis overtrædelserne vurderes at være særligt grove, kan sanktion iværksættes uden advarsel. b. Sanktioner i forbindelse med manglende aktiv deltagelse i undervisningen Skolen sørger for registrering af fravær. Alle former for fravær medregnes, herunder registrering af for sent fremmøde, der også kan tælle som fravær, lige som for sent afleverede skriftlige opgaver gør. Hver enkelt elev har adgang til egne forsømmelsestal på nettet. Der er ikke centralt fastsatte regler for, hvornår skolen skal gribe ind over for den enkelte elevs forsømmelser. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Årsagen til fraværet er relevant, når skolens leder skal udøve sit skøn over, hvorvidt der skal gribes ind og eventuelt iværksættes sanktioner som følge af elevens manglende fravær. Eleven skal derfor føre fravær i Lectio og dermed kunne redegøre for årsagen til fraværet. Side 25

26 Følgende sanktioner kan sættes i værk: Samtale med studievejleder eller rektor Skriftlig advarsel Hvis overtrædelse af reglerne fortsætter efter en skriftlig advarsel, stoppes SU Eleven vil kunne søge SU igen, når eleven atter skønnes studieaktiv Eleven henvises normalt til at aflægge prøve i alle fag (særlige vilkår) Eleven har i så fald fortsat pligt til at følge undervisningen. Der gives ikke årskarakter Fortsat overtrædelse medfører normalt, at eleven bortvises fra skolen. I sådanne tilfælde kan eleven, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, gå til eksamen som selvstuderende Snyd med skriftlige opgaver De skriftlige afleveringer er elevens egne, og eleven har derfor ophavsret til disse. Det betragtes som en fordel, at eleverne arbejder sammen om lektier og andet, når formålet er at lære af hinanden. Det understreges dog samtidigt, at skolen ikke accepterer snyd med skriftlige opgaver. Det opfattes som snyd: hvis man foretager simpel afskrift, herunder elektronisk kopiering hvis citater ikke er markeret og forsynet med præcise kildehenvisninger hvis man refererer unavngivne kilder, eller hvis man refererer navngivne kilder, men ikke anvender eget ordvalg Reglerne gælder såvel hele som dele af opgaver. Overtrædelse af denne regel i den daglige undervisning medfører sanktioner: 1. gang: Krav om aflevering af egen og selvstændig opgave 2. gang: Advarsel og karakterbedømmelsen -3 for opgaven 3. gang: Kan medføre bortvisning fra skolen I særligt graverende tilfælde skrides direkte til advarsel. Bemærk, at denne regel gælder for det samlede uddannelsesforløb på skolen. Snyd i eksamenssammenhæng er reguleret af bek. nr. 930 af 03/ om prøver og eksamen i folkeskolen og i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser. En eksaminand, der skaffer sig eller yder uretmæssig hjælp, bortvises fra eksamen, jf. bestemmelserne i 20 i bek. nr. 930 Side 26

27 Oprykning til næste klasse En elev med et gennemsnit på 02 eller derover har krav på oprykning til næste klassetrin. For elever med gennemsnit under 02 kan skolen nægte oprykning, hvis elevens udbytte af undervisningen ikke skønnes at have været tilstrækkeligt. Ved skoleårets afslutning vurderer rektor efter drøftelse med elevens lærere (lærerforsamlingsmødet), hvorvidt der skal gives et særligt råd til den enkelte elev vedrørende skolegangen, herunder om oprykning til næste klasse. Klagemuligheder Alle nævnte bekendtgørelser giver mulighed for at klage. Henvendelse herom sker til rektor, der giver klagevejledning om: Bek. nr. 930 af 03/ om prøver og eksamen (Eksamensbekendtgørelsen) kap. 10 Bek. nr. 776 af 26/ (STX-bekendtgørelsen) Bek. nr. 779 af 26/ (HF-bekendtgørelsen) Bek. nr af 4/ om studieog ordensregler i de gymnasiale uddannelser Alle sanktioner meddeles skriftligt. Senest to uger efter kan der gøres indsigelse direkte til rektor. Hvis afgørelsen fastholdes, kan rektors afgørelse indklages til Undervisningsministeriet under reglerne for klager for forvaltningsafgørelser, jf. bestemmelserne i 150 og 151 i STX-bekendtgørelsen og 79 og 80 i HF-bekendtgørelsen. Studie- og ordensreglerne er fastsat af rektor i henhold til gældende bekendtgørelse nr af 4/ efter høring i bestyrelsen, elevrådet og Pædagogisk Råd. Side 27

Holstebro Gymnasium og HF. Infohæfte

Holstebro Gymnasium og HF. Infohæfte Holstebro Gymnasium og HF Infohæfte 2017/2018 Indledning Med dette info-hæfte, hvor vi har samlet en række praktiske oplysninger i alfabetisk orden, vil vi gerne byde dig velkommen på Holstebro Gymnasium

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne

Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. Studie- og ordensregler på Rungsted Gymnasium. At man bidrager til et fælles godt miljø blandt eleverne Disse regler gælder fra 1. januar 2007. Skolens værdigrundlag Rungsted har tre overordnede værdier: Demokrati og ligeværd Høj faglig standard og forberedelse til videre uddannelse Social, faglig og personlig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2009) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018

Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Studie- og ordensregler for Gammel Hellerup Gymnasium 2018 Grundlaget for Gammel Hellerup Gymnasiums studie- og ordensregler er skolens værdier om faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Dette værdigrundlag

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt:

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER

SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER SCT. KNUDS GYMNASIUM I GYMNASIET ER DER MØDEPLIGT - OM HÅNDTERING AF FRAVÆR OG SKRIFTLIGE FORSØMMELSER Gymnasieelever skal være aktive Undervisningsministeriet har fastlagt, at alle elever har pligt til

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER

Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Handelsgymnasiet ZBC, Næstved STUDIE- OG ORDENSREGLER Disse regler er udarbejdet i samarbejde mellem elevråd, pædagogisk råd og rektor og er gældende for hhx-elever på Handelsgymnasiet ZBC, Næstved 29-07-2012

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014

Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Studie- og ordensreglement HTX Køge gældende fra 1/1-2014 Til grund for udarbejdelsen af Studie- og ordensreglementet ligger følgende: Et godt sted at være et godt sted at lære. EUC Sjællands værdigrundlag:

Læs mere

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne. Studie - og ordensregler for Gentofte Studenterkursus Generelle regler: Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 5 Konsekvenser af overtrædelse

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 15.12.2015 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Kolding

IBC Handelsgymnasiet Kolding IBC Handelsgymnasiet Kolding Studie- og ordensregler på IBC Handelsgymnasiet Kolding... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 5 Mistanke om problematisk forbrug af rusmidler... 6 Konsekvenser

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER

Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER Teknisk Gymnasium og Handelsgymnasiet ZBC, Ringsted STUDIE- OG ORDENSREGLER 1 Studieregler Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne samt om konsekvenser, hvis de ikke overholdes. Dette sker

Læs mere

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information

Teknisk Gymnasium Silkeborg. Studiehåndbog. Generel information Teknisk Gymnasium Silkeborg Studiehåndbog HTX fra A Å side 2 Generel information side 6 HTX fra A - Å Adgang til skolen Normal åbningstid er 7.00 til 16.00. Uden for disse tider må I gerne benytte HTXs

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (august 2007) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart

IBC Handelsgymnasiet. Studie- og ordensregler. HHX Fredericia Middelfart IBC Handelsgymnasiet Fredericia Middelfart Studie- og ordensregler Fredericia Middelfart Et godt undervisnings- og studiemiljø er vigtigt for et godt uddannelsesmiljø. ne bidrager til at opfylde -uddannelsens

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013

Studie- og ordensregler. Århus Akademi Januar 2013 Århus Akademi Januar 2013 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens it-udstyr og it-støttet læring 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens værdigrundlag: Globalt, socialt og udfordrende

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2015 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15

Almindelig orden og samvær 4. Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen 9. Skriftligt arbejde 13. Oprykning til næste klassetrin på hhx 15 Almindelig orden og samvær 4 Rygning... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær - Sanktioner... 8 Fravær og aktiv deltagelse i undervisningen

Læs mere

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle.

På de næste sider kan du læse nærmere om, hvad det indebærer at være studieaktiv, og at der skal være plads til alle. Studie- og ordensregler Tradium Handelsgymnasiet Mariagerfjord Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015

Studie- og ordensregler. Glamsbjerg 2014-2015 Studie- og ordensregler Glamsbjerg 2014-2015 Indhold Almindelig orden og samvær... 2 Rygning... 2 Alkohol og euforiserende stoffer... 2 Fester... 2 IT-regler... 3 Lokaler... 4 Sanktioner... 4 Fravær og

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM

Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensregler for Marie Kruses Skoles GYMNASIUM Ordensreglerne gælder med virkning fra 1. maj 2005. De har deres baggrund i gældende love og bekendtgørelser for gymnasiet, herunder 3 i Bekendtgørelse om

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012)

Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Studie- og ordensregler ved Middelfart Gymnasium og HF-Kursus (juni 2012) Indledning Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens bestyrelse efter høring i elevråd og pædagogisk råd. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF

Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF 1 Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet er, at Svendborg Gymnasium er et uddannelses- og arbejdssted for mange mennesker. Den enkeltes

Læs mere

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium

Studie- og ordensregler for Ikast Brande Gymnasium Skolens værdigrundlag Ikast-Brande Gymnasium tilbyder to gymnasiale uddannelser, som giver eleverne de mest optimale muligheder for at studere videre og som samtidig er et frugtbart vækstmiljø for personlig

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær

5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet 5.1 Du skal være studieaktiv 5.1.1 Du har mødepligt 5.1.2 Registrering af årsager til dit fravær 5. Studie- og ordensregler i Handelsgymnasiet Du har valgt at tage en gymnasial uddannelse på Handelsgymnasiet. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set handler det

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010.

Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. Studie- og ordensregler for elever ved Espergærde Gymnasium og HF revideret udgave august 2010. FORMÅL Formålet med studie- og ordensreglerne er at sikre elevernes maksimale udbytte af undervisningen.

Læs mere

VGHF fra A til Z 2016

VGHF fra A til Z 2016 VGHF fra A til Z 2016 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2016/2017 går der ca. 1050

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Studie- og ordensregler gældende fra 15.8.2012: Ud over lovgivningens

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord

Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Studie- og ordensregler for HG - Tradium Mariagerfjord Du har valgt at tage en erhvervsuddannelse på Tradium Mariagerfjord. Det betyder, at du både har nogle pligter og nogle rettigheder. Overordnet set

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM

STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM STUDIE OG ORDENSREGLER PÅ FREDERICIA GYMNASIUM Indhold: 1. Generelt 2. Ordens- og adfærdsregler 3. Undervisning 4. Ekskursioner 5. Undervisningsmidler 6. Fravær 7. Snyd 8. Oprykning 9. Varsling og sanktioner

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler 2016-2017 Indhold Almindelig orden og samvær 4 Rygning, snus, skrå m.m.... 4 Alkohol og euforiserende stoffer... 4 Fester... 4 IT-regler... 6 Lokaler... 7 Almen orden og samvær

Læs mere

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole

Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole [IH1] Elevpolitik for EUX / EUD BusinessEUX / EUD Business på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at tage din uddannelse EUX / EUD Business

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf

VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER. Chr. Richardtsvej 43. Tlf VIGTIG VIDEN STUDIE- OG ORDENSREGLER Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg 1 zbc.dk Tlf. 55788888 Studie- og ordensreglerne bygger på uddannelsernes formål, ZBC s værdier og på Bekendtgørelse om studie-

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM

STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM STUDIE- OG ORDENSREGLER FOR MIDTFYNS GYMNASIUM Indledning Retsgrundlaget I "Lov nr. 95 af 18. februar 2004 om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasie-loven)" er det bestemt, at rektor efter høring

Læs mere

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole

Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Elevpolitik for Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Her er nogle leveregler, som er med til at sikre, at du får mest muligt ud af at gå på Grunduddannelsen på Skive Handelsskole. Generelt: Du opfører

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 2, og 72, stk. 2, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Læs mere

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012

Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Studie- og ordensregler på VGHF pr. 01.08.2012 Følgende regler gælder, hvor intet andet er nævnt, for alle skolens elever: 1. Regler for almindelig orden og samvær Skolens arbejdsmæssige og sociale fællesskab

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere