Program for foråret Skibsteknisk Selskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for foråret 2013. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk"

Transkript

1 Program for foråret 2013 Skibsteknisk Selskab

2 Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo: ,- 30 mm: ,- 50 mm: ,- 80 mm: ,- ½ side: ,- Bagside foto inkl. firmalogo: ,- Bagside annonce: ,- Standardbredden er på 85 mm. Bredden gælder dog ikke på ½ og helside. Alle priser er ex. moms. Næste folder: Udkommer ultimo august Henvendelse til sekretariatet på: Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 2. Sal, DK 1256 København K Att. Helle Wolter, Tlf.: FORSIDEN: Every Second ship you see is serviced by us. The reason for this isn t just the efficiency of our solutions, excellent though they are. Just as important is the efficiency enhancing lifecycle care on offer around the clock and all across the globe. Because an efficient propulsion system uses less fuel and gives off less emissions. This is just one example of how Wärtsilä solutions are good for both business and nature on land and at sea. Read more about what we can do for you and the environment at wartsila.com. WÄRTSILÄ SVANEHØJ A/S Danske Maritime WARTSILA.COM Brancheorganisation for den danske maritime industri

3 Velkommen til forårssæsonen 2013 Godt Nytår! Som ny generalsekretær i Selskabet er det mig en stor fornøjelse at kunne byde velkommen til en spændende sæson med mange faglige og videnstunge arrangementer. I år har planlægningsgruppen - der samler en bred vifte af parter fra Det Blå Danmark - valgt at sætte 6 højaktuelle arrangementer på programmet. Vi takker gruppen for deres store arbejde og viden. Det er et program, der følger op på en særdeles velbesøgt efterårssæson med stor tilslutning fra hele landet. Bestyrelsen i selskabet er glade for, at så mange slutter op om vores aktiviteter, og vi ser det som en naturlig del af vores arbejde at stimulere både vidensdeling og netværk blandt vore mødedeltagere. Selskabets netværk af bidragsyderne: Vores netværk af bidragsydere, som I kan se længere inde i bladet, er med til at sikre et fremtidsorienteret Selskab. Et selskab med et effektivt sekretariat og højaktuelle aktiviteter, som sikre den vigtige vidensdeling, idégenerering og netværking indenfor bl.a. det tekniske og miljømæssige område. Jeg takker alle bidragsydere for deres støtte. Dit udbytte af vores møder og konferencer? Ønsker du at vidensdele, netværke og blive inspireret af andre interessante mennesker i Det Blå Danmark? Så er der god mulighed for at dukke op til de mange aktiviteter i forårsprogrammet. Her kan du blive klogere, måske gå hjem med en ny forretningskontakt, opfriske en gammel kontakt, få en ny idé eller måske en løsning på en udfordring i virksomheden derhjemme. Mulighederne er mange, og du opfordres til at være aktiv og spørgelysten under præsentationerne og dialogen. Forårssæsonen 2013 Første arrangement løber af staben mandag 21. januar kl Et højaktuelt emne er udviklingen og status på Danmarks nye type af hightech skibe, nemlig Vindmølleskibe. Det nye vækstmarkedet byder på nogle tekniske og menneskelige udfordringer men rummer samtidig også nye jobmuligheder for dygtige folk på kontoret og til søs. Mandag 4. februar kl er det DTUs tur til at afholde et spændende foredrag om fremtidens ingeniøruddannelse indenfor skibs- og havnedesign. DTU er samtidig involveret i en række nye maritime forskningsprojekter, som vi får en smagsprøve på. Til slut vil et par ph.d. studerende fra DTU præsentere nogle spændende statusresultater og fremtidige forskningsområder. Forårskonferencen har som emne Skibsfartens røggasemissioner fremtidens udfordring og muligheder. Den finder sted mandag 25. februar kl Dette er forårets højtekniske konference om SOX, NOX, LNG, EEDI, præsentation af emissionsberegningsmodel samt præsentation af tekniske løsninger og dermed også forretningsmuligere for danske rederier, producenter og maritime virksomheder. Mandag 11. marts kl sætter selskabet endnu et højaktuel emne på dagsorden: kompositmaterialer, deres anvendelse og deres begrænsninger, når de møder virkeligheden. Herunder tages emner som brandsikring, godkendelse samt livscyklusvurdering op. Det er fremtidens nye muligheder for maritime virksomheder og små færgeselskaber. Selskabet har haft kontakt med vores nordiske venner, som også er meget interesseret i f.eks. Øko-Ø færgen, så måske får vi besøg af nye deltagere, specielt fra Sverige. Mandag 8. april kl , forårets sidste planlagte arrangement er ikke et mindre spændende emne: Maritim Innovation og avanceret teknisk udstyr på skibene. - Hvordan klæder vi officererne, de menige og skibsinspektører på til at kunne udnytte alle faciliteterne og muligheder? Vi udvikler og indfører avanceret, teknisk udstyr om bord, skaber innovation, nytænkning, retrofitter, indfører grøn teknologi og indfører nye processer. Men hvordan får vi uddannet de søfarende og skibsinspektørerne, så de forstår og kender udstyret godt og kan udnytte faciliteterne i det? Er der forskel på simulatortræning, e-learning, tilstedeværelses-undervisning, sidemandsoplæring, manuallæsning hvad dur det bedst til, og hvilket niveau når man i forhold til at betjene udstyret effektivt? Det er et spændende område, hvor der måske ligger en del uudnyttede kompetencer og viden. Regeringens maritime vækst og udviklingsplan for Det Blå Danmark! Selskabet vil også søge at yde sit bidrag til gennemførelsen af Vækstplanen for Det Blå Danmark, så Danmark på det tekniske og miljømæssige område fortsat kan udvikle sig og skabe vækst og udvikling. Specielt uddannelsen af skibsingeniører vil selskabet arbejde sammen med Det Blå Danmarks stakeholders, for fortsat at sikre, at Danmark har den nødvendige know-how og får dygtige unge skibsingeniører, som kan tage over og fortsætte den gode udvikling for os alle i Det Blå Danmark. Hjemmesiden og nyheder Selskabets møder vil blive omtalt på hjemmesiden hvorfra man også vil kunne tilmelde sig som modtager af en elektronisk udgave af nyhedsbrevene. Dette sker under fanebladet Nyhedsbrev på hjemmesiden. Man vil så automatisk få tilsendt de seneste nyheder, herunder udførlig omtale af de kommende arrangementer i såvel Skibsteknisk Selskab som i andre lignende regi. Endelig vil møderne stadig blive annonceret i bladet SØFART, hvor det gode samarbejde, der er blevet bygget op gennem en længere årrække, vil forsætte. Præsentationer fra de forskellige foredrag vil, med indlægsholderens tilladelse, også være tilgængelige på Skibsteknisk Selskabs hjemmeside i PDF format. Tilmelding og mødested Deltagelse i møder i Skibsteknisk Selskab er normalt gratis. Møderne holdes i IDAs konferencecenter på Kalvebod Brygge i samarbejde med faggruppen Maritimt Selskab under Ingeniørforeningen i Danmark. Samarbejdet betyder, at der bydes på en forfriskning (sandwichbolle og drikkevarer) normalt kl i forbindelse med møderne. Det er nødvendigt med tilmelding til de enkelte arrangementer via IDA ś hjemmeside Har du spørgsmål til selskabet: Ring til Selskabets sekretariat på og spørg efter Helle Wolter eller Steen Sabinsky. Eller send en på Vel mødt til endnu en spændende sæson!!!

4 DEN SIKRE LØSNING NORDEN opererer globalt i tørlast og tank og er et af verdens ældste børsnoterede rederier. Læs mere på A smoother sail LIoyds Register ODS specialise in noise & vibration control, failure analysis and the dynamics of rotating machinery. Through technical assessment, sea trial assistance and failure investigation services, we help enhance vessel performance. Visit Logimatic Engineering A/S Logimatic Aalborg Logimatic Værløse EVERY TIME Tænk på miljøet - det gør vi! Cummins dieselmotorer overholder alle Tier 2 emissionskrav! Fra 76 til 3500 HK Q 50 Tier 2 Du er ikke én i flokken Granly Diesel A/S Hovedvejen 233 B, Osted, Lejre Fiskerihavnsgade 34 - Esbjerg Tlf Prepress Offsettryk Digitaltryk Logistik Grefta Tryk A/S Markedsgade Grenaa Tlf Uddannelse og forskning inden for maritim teknik Skibsingeniør Naval Architect Civilingeniør Diplomingeniør Institut for Mekanik Teknologi Sektion for Fluid Mekanik, Vandbygning og Maritim Teknik Nils Koppels Allé, DTU Bygning Kongens Lyngby

5 Program - foråret 2013 Mandag 21. januar, kl : Vindmølleinstallationsskibet Pacific Orca - teknisk præsentation af skib og baggrund Mandag 4. februar, kl : Den nye Maritime Ingeniør Uddannelse og Forskningsområder på Danmarks Tekniske Universitet Mandag 25. februar, kl : Heldagskonference om: Skibsfartens røggasemissioner fremtidens udfordringer og muligheder Mandag 11. marts, kl : Kompositmaterialer og virkeligheden Mandag 8. april, kl : Maritim Innovation og avanceret teknisk udstyr på skibene - Hvordan klæder vi officererne, de menige og skibsinspektører på til at kunne udnytte alle faciliteter og muligheder? Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil blive annonceret i»ingeniøren«og»søfart«ca. 2 uger før hvert møde. Informationerne kan også findes på: På samme hjemmeside kan man tilmelde sig for tilsendelse af nyhedsbrev, direkte via . Skibsteknisk Selskab modtager meget gerne ideer og forslag til foredragsemner, konferencer og andre aktiviteter, som man mener Selskabet bør tage op. NB: Når intet andet er anført afholdes Skibsteknisk Selskabs møder I IDA S MØDECENTER PÅ KALVEBOD BRYGGE 31-33, KØBENHAVN Der er gratis adgang, men husk tilmelding via IDA s hjemmeside (www.ida.dk) - alternativt telefonisk tilmelding til netværkssekretær Helle Borch, IDA, tlf Generelle spørgsmål vedrørende Skibsteknisk Selskab og selskabets aktiviteter kan rettes til Skibsteknisk Selskabs chefkoordinator, Helle Wolter, eller direktør Steen Sabinsky på tlf Zink- og aluminiumanoder BAC Corrosion Control A/S Phone: Færøvej 7-9 Fax: Herfølge Danmark

6 Uddelinger fra Skibsteknisk Selskabs Fond Uddeling af Fondens midler foregår sædvanligvis to gange om året. Nemlig i april og november måned, hvor bestyrelsen tager stilling til indkommende ansøgninger, eller af egen drift ønsker at støtte en sag. I efteråret 2012 har Fonden modtaget 11 ansøgninger om økonomisk støtte. Af disse har bestyrelsen ønsket at støtte 9 ansøgninger. Følgende ansøgninger fik støtte: Lektor, Ulrik Dam Nielsen, DTU søgte om økonomisk støtte til forskningsophold ved Tokyo University of Marine Science and Technology. Fonden støttede med et beløb på: 7.500,- kr. Lektor, Ulrik Dam Nielsen, DTU søgte om økonomisk støtte til kongres- og forskningsophold i USA. Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. EMUC søgte om støtte til studerendes deltagelse i Den Blå Forsknings- og Innovations konference den 6. december 2012 samt til annonce- og programudgifter. Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. Niels Tolstrup søgte tilsagn om at Fonden sponsorerede 75 stk. af bogen Pionerer mod Øst til studerende. Bogen omhandler opstarten og udviklingen af færgetrafikken på Baltikum fra en dansk vinkel. Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. Foreningen til Søfartens Fremme søgte om tilskud til at dække udgifter ved en aktivitet på Foreningens stand ved DM i Skills 2013 i Århus. Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. Søfartens Arbejdsmiljøråd søgte Fonden om tilskud til mulig deltagelse for studerende fra DTU. Der er tale om tilskud til fri-pladsordning på årets konference om Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø i Nyborg den august Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. Søfartens Arbejdsmiljøråd søgte Fonden om tilskud til mulig deltagelse for studerende fra DTU. Der er tale om tilskud til fri-pladsordning til studerende for SIMAC, DTU og maskinmesterskolerne på årets konference om Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø i Nyborg den august Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. Harry Bingham og Hans Otto Kristensen, DTU søgte om støtte til afholdelse af en ph.d. sommer skole. Arrangementet blev afholdt på DTU den august Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. SIMAC bibliotek søgte om støtte til bogindkøb. Fonden støttede med et beløb på: ,- kr. Skibsteknisk Selskabs Fond er en erhvervsdrivende fond stiftet af Skibsteknisk Selskab, den 6. januar Fondens formål er at udbrede skibsteknisk viden, herunder yde støtte til enkeltpersoner, som ønsker at uddanne sig inden for det skibstekniske fagområde, og til videnskabelig forskning eller anden udvikling inden for skibsteknik. Herudover er det fondens formål at yde støtte til samfundsmæssige og andre formål, der relaterer sig til skibsbygning og skibsfart. Fondens midler tilvejebringes ved et eventuelt overskud fra afholdte konferencer, afkast af investeringer og bidrag, som ydes fonden fra anden side. Fonden modtager meget gerne ansøgninger om økonomisk støtte til formål, som falder ind under fondens virke. Er du interesseret i yderligere oplysninger om Skibsteknisk Selskabs Fond og fondens aktiviteter, kan du finde os på: Stadionvej 4 DK-3390 Hundested Danmark Telefon Telefax

7 Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderlegat er blevet tildelt Kasper Føns Bach, DTU Skibsteknisk Selskabs Fonds hæderlegat er blevet tildelt Kasper Føns Bach, DTU, som ses i midten af fotoet. Til venstre står bestyrelsesmedlem i Skibsteknisk Selskab Ulrik Dam Nielsen og til højre bestyrelsesmedlem i Skibsteknisk Selskab og Kasper Føns Bach's vejleder Hans Otto Kristensen. Kaspers diplomarbejde bestod i, at han skulle opstille et forslag til bestemmelse af miljøperformance for et rederis skibe, i det aktuelle tilfælde Unifeeder. Denne miljøperformance vurdering (udtrykt ved energiforbrug og CO 2 udslip per transportenhed) skulle udføres med sigte på de såkaldte Ship Efficiency Management Planer (SEEMP), der fra 2013 bliver et krav til eksisterende skibe. Under arbejdet udviste Kasper stor selvstændighed og iderigdom i sit arbejde, og udarbejdede et avanceret Excel regneark, der på meget illustrativ vis gav rederiet et godt overblik over miljøperformancen for nogle udvalgte skibe i rederiets samlede flåde. Kaspers arbejde blev honoreret med et 10 tal og stor ros. Kasper's vejleder Hans Otto Kristensen, og de af hans kolleger, som har undervist Kasper, er enige om, at han fortjener Skibsteknisk Selskab Fonds hæderslegat. Kasper har tillige et venligt og positivt væsen og er vellidt blandt studerende og lærere.

8 Skibsteknisk Selskab Skibsteknisk Selskab Bestyrelsen: Erik Ingolf Tvedt Generalsekretær i Skibsteknisk Selskab. Specialkonsulent, Søfartsstyrelsen Center for maritim regulering Tlf.: Mail: Thomas S. Knudsen Direktør MAN Diesel & Turbo Tlf.: Mail: Per Winther Christensen Afdelingschef - Nautisk afdeling Danmarks Rederiforening Tlf.: Mail: Bjarne Mortensen Business Development Manager Germanischer Lloyd SE Tlf.: Bo Cerup-Simonsen Vice President A.P. Moller Maersk Tlf.: Mail: Ulrik Dam Nielsen Assistant professor DTU Mekanik Tlf.: Mail: Niels Bagge Formand for Foreningen til Søfartens Fremme Tlf.: Mail: Hans Otto Kristensen Seniorforsker og adj. professor på DTU/MEK på sektion for Skibe, Kyster og Konstruktioner. Tlf.: Mail: Anders Ørgård Hansen Direktør og medejer af konsulentfirmaet OSK - ShipTech A/S Tlf.: Mail: Hans Henrik Petersen Søfartsteknisk Forening Tlf.: Mail: Sekretariatet, for Selskabet og Fond: Steen Sabinsky, Direktør Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B 1256 København K Tlf.: Fax: Mail: Helle Wolter Chefkoordinator Skibsteknisk Selskab Amaliegade 33 B, 1256 København K Tlf.: Fax: Mail: Maritimt Selskab Skibsteknisk Selskabs samarbejdspartner Valdemar Ehlers Formand for Maritimt Selskab Nordic Area Environmental and Statutory Advisor Lloyd s Register EMEA Tlf.: Mail: Forsidefoto: Wärtsilä Redaktion: Erik Ingolf Tvedt (ansvarsh.) og Steen Sabinsky Tryk: Grefta Tryk A/S, Grenaa

9 Skibsteknisk Selskab Fond Bestyrelsen: Claus Kruse Formand for Skibsteknisk Selskabs Fond Naval Architect Tlf.: Mail: Per Winther Christensen Niels Bagge, Anders Ørgård Hansen, Ulrik Dam Nielsen, Bjarne Mortensen Medlemmer af Skibsteknisk Selskab: Søfartsteknisk Forening v/ Claus M. Myllerup c/o Lloyds Register, Strandvejen 104 A, 2900 Hellerup Foreningen til Søfartens Fremme Amaliegade 33B, 1256 København K The Confederation of European Maritime Technology Societies (CEMT) Skibsteknisk Selskab & Maritimt Selskab i IDA er respektive medlemmer af CEMT. CEMT's næste styregruppemøde i 2013, bliver i Danmark den 5. april. Her vil Maritimt Selskab/ IDA og Skibsteknisk Selskab være fælles værter for et inspirerende møde, som er ved at blive planlagt. Nærmere om dette i efterårsfolderen CEMT s sidste styregruppemøde i 2012 blev afholdt i Napoli/Italien den 19. oktober. Fra Danmark var der deltagelse af Valdemar Ehlers, Formand for Maritimt Selskab i IDA. Fra mødet kan fremhæves følgende vigtige sager: CEMT medlemmer blev opfordret til at repræsentere CEMT i internationale fora når og hvis muligt. Dette er en fortsættende opfordring. CEMT s hjemmeside er blevet moderniseret og alle medlemmer opfordres til at bruge denne aktivt dels til annoncering af egne arrangementer og til at søge information fra andre. CEMT afvikler ikke selv arrangementer, men skal betragtes som en del af et netværk. CEMT har derfor udarbejdet et forslag til aftale om samarbejde imellem CEMT s medlemmer som selskabets bestyrelse behandler på næste bestyrelsesmøde. Der er udarbejdet en Code of Conduct som er tilgængelig på CEMT s hjemmeside. Denne er frivillig og formuleret således at den ikke bør være i konflikt med andre politikker. Medlemmer af CEMT selskaber opfordres til at læse og følge denne. CEMT s finansielle situation er tilfredsstillende. Årligt medlemsgebyr for kommende år fastsat til Euro 250 pr. land. Nyt fra Maritime Industries Forum (MIF): Secretary General of CESA har overtaget ledelsen af MIF. Der er tre indsatsområder: Business Outlook. Social (Uddannelse). Forskning og udvikling. Afrapportering af udvikling og aktivitet skal ske i januar Nu påbegyndes Horizons 2020 (8. Rammeprogram). Innovation er nøglen og man vil fra EU s side have viden ind i produkter. Tendens imod store millionprojekter f.eks. i privat/ offentlige partnerskaber (PPP). EU Kommissionen vil gerne have noget der er nyt, synligt og grønt fra vor branche gerne et maritimt PPP. Bilindustrien har el-bilen. Uddannelse af maritime ingeniører er vigtigt for CEMT. Med henblik på at stimulere interessen for og tilgangen til uddannelserne opfordres medlemmerne til at udarbejde beskrivelser af maritime ingeniører som efter velafsluttet uddannelse har haft et interessant og gerne succesrigt karriereforløb. Er der nogle af Skibsteknisk Selskabs bidragsydere der kan identificerer en god profil, så hører Selskabets sekretariat gerne om det. Forslag til CEMT Award skal fremsendes senest i marts Har Selskabets bidragsydere et godt forslag, hører bestyrelsen gerne om det. CEMT medlemskabet, gør at Danmark via Maritimt Selskab i IDA og Skibsteknisk Selskab får værdifuld information og har indflydelse på det europæiske samarbejde omkring vidensdeling af skibsteknisk udvikling, til gavn for selskabets bidragsydere.

10 Er dit firma bidragsyder til Skibsteknisk Selskab? Hvis du kan svare ja til det, så er I medlem af kernen og det store netværk af firmaer, som bidrager til vores fagtekniske forening, Skibsteknisk Selskab. Selskabet har til formål at varetage fælles faglige interesser for medlemmer af foreningen samt tilsluttede foreninger og bidragydere. Ved at være bidragsyder får I del i selskabets mange tilbud om fagtekniske arrangementer, et stærkt netværk og andre medlemsfordele. Vi takker Jer meget for, at I støtter op om sikring af vigtig vidensspredning, erfaringsudveksling, idégenerering og innovationsudvikling indenfor det skibstekniske og maritime miljøområde. Er dit firma ikke bidragsyder til Skibsteknisk Selskab, men kan svare ja til at være med til følgende: Ønsker at støtte op om det skibstekniske vidensniveau i Danmark, så det højnes og udvikles. Ønsker at hjemtage ny og vigtig viden til mit firma om udvikling indenfor skibsteknik, miljø og innovation. Ønsker at støtte op om de kommende unge skibsingeniørers udvikling og vidensniveau. Ønsker at sikre, at vi har et forum og et netværk som Skibsteknisk Selskab, hvor vi kan mødes med ligestillede og udveksle erfaring og viden. Så bliv bidragsyder i Skibsteknisk Selskab. Bidragsyderne er omdrejningspunktet for aktiviteterne i Selskabet. Bidragene udgør sammen med donationer det økonomiske grundlag for Selskabet. Firmabidraget er p.t. kr ,- om året. Se mere på eller kontakt sekretariatet Steen/Helle/Ditte på tlf: HVIS DU VIRKELIG VIL VIDE, HVAD DER FOREGÅR I DEN MARITIME BRANCHE DIREKTE I DIN INDBAKKE HVIS DU VIRKELIG VIL VIDE, HVA AD DER FOREGÅR I DEN MARITIME BRANCHE TIME FOR TIME PÅNETTET Tilmeld dig Søfart s nyhedsbrev på vores hjemmeside og hold dig opdateret med nyheder fra det danske søfarts - erhverv direkte i din ind bakke. TILMELD DIG GRATIS PÅ: BLIV DAGLIGT OPDATERET: Stenvej 21A, 1. sal DK Højbjerg Tlf Sten vej 21A, 1. sal DK Højbjer g Tlf

11 Firmabidragsydere Skibsteknisk Selskabs arrangementer financieres med bidrag fra firmaer og institutioner, der er tilmeldt som firmabidragsydere. Alle firmabidragsydere får frit tilsendt et antal af vort forårs- og efterårsprogram. Desuden fremsendes løbende»blå«mødemeddelelser med oplysninger om Selskabets arrangementer via nyhedsmail. Donationer til Skibsteknisk Selskabs arbejde er velkomne. Firmabidraget er p.t. kr ,- excl. moms om året. Følgende firmaer og institutioner yder for tiden økonomisk støtte til Skibsteknisk Selskabs arbejde med at varetage fælles faglige interesser for skibsteknikere i Danmark. A2SEA A/S A.C. Lemvigh-Müller A.P. Møller - Mærsk A/S A/S Dampskibsselskabet TORM A/S Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri A/S Jørgen Petersen, Rådgivende Skibsingeniører ABB A/S ABS Europe Ltd. Alfa Laval Aalborg A/S AREPA Firenew A/S BAC Corrosion Control Baltship A/S BIMCO Blue Water Shipping BP Marine, Nordic Lubricants A/S BK Engineering A/S Bureau Veritas Denmark Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S Canal Tours A/S C.C.JENSEN A/S Cargotec Castrol Industrial Lubricants & Services ClassNK (Nippon Kaiji Kyokai) Copenhagen Malmö Port AB Codan Forsikring A/S Converteam Corral Line ApS Dampskibsselskabet NORDEN A/S Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit A/S DANSK TEKNOLOGI A/S Danske Maritime DESMI A/S DFDS Seaways DHI - Institut for Vand og Miljø DIAB ApS DNV (Det Norske Veritas) DTU Mekanik, Institut for Mekanisk Teknologi EMRI A/S ErhvervsMagasinerne ApS ERRIA A/S Falck Formco A/S Fjord Line Danmark A/S FORCE Technology Forsvarets Materieltjeneste Fournais a/s FURUNO DANMARK A/S Færgen Germanischer Lloyd Denmark A/S Granly Diesel A/S Grontmij Hans Buch A/S Hans Jensen Lubricators A/S Hansen Maritime Agency Aps Hauschildt Marine A/S herning shipping a.s. HH-Ferries Hundested Propeller A/S Hundested - Rørvig Færgefart A/S Hydra-Grene A/S Inexa TNF Aps International Farvefabrik A/S J. Lauritzen A/S J. Poulsen Shipping A/S Jens Kristensen Karstensens Skibsværft A/S A/S Kelvin Hughes Knud E. Hansen A/S Københavns Maskinmesterskole og Elinstallatørskole (KME) Lauritzen Kosan A/S LF Ventilation A/S Litehauz ApS Lloyd's Register EMEA Lloyd's Register ODS Denmark Logimatic Lyngsø Marine A/S MAN Diesel & Turbo Marco Marine A/S Marine Alignment A/S (easeacon) Marine Travel A/S Marstal Navigationsskole Maskinmesternes Forening Mekanord METALOCK DENMARK Mols-Linien A/S MS Engineering A/S MSR-Consult ApS Nakskov Havn Nielsen Marine ApS Nordic Tankers Marine A/S Norisol Isoleringsteknik A/S Novenco Marine & Offshore OSK-ShipTech A/S Persolit PJ Diesel Engineering A/S Pon Power A/S PPG Protective and Marine Coatings Pres-Vac PumPac A/S Rockwool A/S Rolls-Royce Marine A/S Royal Arctic Line A/S Scandlines Danmark A/S Sejerøbugtens Færger SELCO A/S Siemens A/S SIMAC Skibstegnestuen ApS Skuld Sperry Marine, Northrop Grumman Survey Association LTD. A/S SVITZER A/S Syddansk Universitet, Inst. for Teknologi og Innovation Søby Værft A/S Søfart / Seapress Søfartens Arbejdsmiljøråd Søfartens Ledere Søfartsstyrelsen Søværnets Officersskole Teknologisk Institut Tuco Marine ApS Ulykkesforsikringsforbundet for dansk Søfart Uni-Safe A/S Viking Life-Saving Equipment A/S Wärtsilä Danmark A/S Wärtsilä Svanehøj A/S Wencon ApS

12 WMTC 2015 i USA WMTC 2012 blev afviklet den 29. maj 1. juni 2012 i St. Petersburg med stor succes. Fra Danmark var der deltagelse og indlæg på konferencen fra SDU, Institut for Teknologi og Innovation ved Lektor Marie Lützen og deltagelsen var støttet af Skibsteknisk Selskabs Fond. WMTC 2012 konferencen dækkede mange områder indenfor det maritime. Marie Lützen deltog fortrinsvis i sessioner omhandlende Marine Engineering og Protecting Environment and Renewables, hvor der var mange gode præsentationer. Marie Lützens præsentation var i sidstnævnte session. Marie Lützen udtrykte glæde over de muligheder der var for opbygning af et internationalt fagligt netværk, specielt indenfor miljø og energioptimering. WMTC World Maritime Technology Conference kommer til at finde sted i USA, og sekretariatet i Skibsteknisk Selskab har hørt, at konferencen vil blive afviklet i forbindelse med SNAME s årsmøde i Rygtet om stedet er p.t. i Providence, Rhode Island. Derved sikres, der god deltagelse specielt fra USA, med gode muligheder for at skabe nye netværk, og dyrke de gamle forbindelser med vidensdeling om, hvad der foregår af udvikling på det marine tekniske område. Næste WMTC Congress møde vil blive afholdt, den 21. marts 2013 i London, hvor også planlægningen af 2015 konferencen vil være på agendaen. IMarEST vil være værter for mødet og leder af mødet vil være Russia Science & Technology Society of Shipbuilders (NTOS), Vice-President Professor Kirill Rozhdestvensky fra St. Petersburg State Marine Technical University.

13 Equipment that keeps you comfortably ahead in a greener world

14 Arbejdsskadeforsikring til rederier der beskæftiger søfarende på dansk indregistrerede skibe. Løsøreforsikring samt arbejdsskadelignende ulykkesforsikring til danske rederier med skibe indreistreret under fremmed flag. Amaliegade 33, B København K Telefon Telefax

15 Discover the VIKING advantage on Important service information More than 1000 safety products on line All the VIKING news And much more..! Annoncér i Mercator Opnå rabat jo flere numre af Mercator din annonce skal i, jo større rabat. Se mere her eller kontakt Helle Wolter på Ren olie - altid Clean Oil - Bright Ideas C.C.JENSEN A/S Løvholmen Svendborg MARINE COATINGS PPG Protective & Marine Coatings udvikler marine produkter og malingssystemer til beskyttelse af kundeaktiver i hele verden under navnet SIGMA COATINGS. PPG Coatings Denmark A/S Agent for PPG Coatings SPRL/BVBA. Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg Tlf: Alfa Laval Nordic A/S Krondalvej 7 DK-2610 Rødovre Phone Fax

16

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2012. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2012 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Forside foto inkl. firmalogo:.......... 5.500,- 30 mm:........................ 1.400,-

Læs mere

THE NEW GENERATION X ENGINES

THE NEW GENERATION X ENGINES VLCC Fuel savings: ~15 t/day Ultra-large container vessel Fuel savings: ~22 t/day Suezmax tanker Fuel savings: ~4.5 t/day Capesize bulker Fuel savings: ~5 t/day THE NEW GENERATION X ENGINES wartsila.com

Læs mere

Program for foråret 2015

Program for foråret 2015 MAXIMISED LNG STORAGE VOLUME EFFICIENT SPACE UTILISATION FEWER INTERFACES REDUCED INSTALLATION AND OPERATION COSTS INCREASED RELIABILITY Program for foråret 2015 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk

Læs mere

Program for foråret 2010

Program for foråret 2010 Program for foråret 2010 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Hamworthy Svanehøj A/S www.hamworthy.com er leverandør af pumper til: LNG, LPG, ethylen, ammoniak, kemikalie- og produkttankere.

Læs mere

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2008. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Foto: Torm A/S Program for efteråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Velkommen til efterårssæsonen 2008 Arrangementer Skibsteknisk Selskab byder velkommen til efterårssæsonen 2008

Læs mere

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2009. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Program for efteråret 2009 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Skibsteknisk Selskabs Foldere Annonce priser: Standard bredde 85 mm dobbelt er 170 mm Størrelse Millimeterpris eksl. moms 0 30

Læs mere

Program for foråret 2008

Program for foråret 2008 Foto: Dampskibsselskabet Norden A/S Program for foråret 2008 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Markedsgade 41 8500 Grenaa Tlf.: 86 322 922 grefta@grefta.dk www.grefta.dk WWW.GREFTA.DK GREFTA

Læs mere

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Copyright: paxpix.dk. Program for efteråret 2007. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Copyright: paxpix.dk Program for efteråret 2007 Skibsteknisk Selskab www.skibstekniskselskab.dk Holder til oceaner Tigervej 37. 4600 Køge Tlf. 5664 2800. Fax 5664 2801 marine-dk@sigmakalon.com www.sigmacoatings.com

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 ÅRSBERETNING EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2014 fortsat udvikling 5 Medlemmernes egen forening 6 EMUCs bestyrelse 7 Vi sætter skibe i søen

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2013 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2013 igen et år med udfordringer og fremdrift 5 Den Danske Maritime Klyngeorganisation 6 EMUC

Læs mere

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten

Nr. 2 4. årgang Maj 2014. Skibsfarten Nr. 2 4. årgang Maj 2014 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet Blue Star Line.................4 Analyse af Port State Controls i Paris MOU............6 Kort Nyt....................9

Læs mere

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse

Baggrund og fundats. Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 i forbindelse Årsberetning 2007 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Telefax: 33 11 62 10 www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske Maritime Fond

Læs mere

Nr. 2 5. årgang September 2015. Skibsfarten

Nr. 2 5. årgang September 2015. Skibsfarten Nr. 2 5. årgang September 2015 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Med olie på gas..............4 Over 80 arrangementer under Danish Maritime Days.......6 Interview:

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013

... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri. Årsberetning 2013 ... at udvikle og fremme dansk skibsfart og værftindustri Årsberetning 2013 2 Time for Indhold: Indledning: 3 Velkommen og indhold Tema 1: 4 CBS Maritime forskning på tværs og i dialog Tema 2: 6 Ny Lægebog

Læs mere

Nr. 1 4. årgang Februar 2014. Skibsfarten

Nr. 1 4. årgang Februar 2014. Skibsfarten Nr. 1 4. årgang Februar 2014 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Et lille firma med en stor historie.....4 Interview: Det handler om troværdighed og Danmarks omdømme..........6

Læs mere

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering.

Tema: Nå målet! - Forøg konkurrenceevnen via performance og optimering. AFSENDER: Dansk Automationsselskab Hans Edvard Teglers Vej 5 2920 Charlottenlund Returneres ved varig adresseændring B 01/2010/FEBRUAr ISSN 1601-6750 Har I også lyst at være med til at sponsorere DAu Bladet?

Læs mere

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME

DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME DET MARITIME ERHVERVS ØNSKER TIL FORSKNINGSAKTIVITETER VED CBS MARITIME 1 Akademiet for de Tekniske Videnskaber Lundtoftevej 266, 2800 Kgs. Lyngby Telefon: + 45 45 88 13 11 atvmail@atv.dk Sekretariat:

Læs mere

Nr. 4 3. årgang December 2013. Skibsfarten

Nr. 4 3. årgang December 2013. Skibsfarten Nr. 4 3. årgang December 2013 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Medlemsportrættet: Sirius Shipping har indtaget Danmark. 4 Temamøde: EU-tilskud............7 Interview: Glem ikke den

Læs mere

Psykologhjælp. Netværket Havn Fagligt og socialt samlingssted for havneansatte

Psykologhjælp. Netværket Havn Fagligt og socialt samlingssted for havneansatte Psykologhjælp over nettet Nyt medlemstilbud til Søfartens ledere PSYKOLOG KÆRE SØMAND JEG KAN GODT HØRE, AT DU HAR BRUG FOR HJÆLP TIL DET HER HVAD HVIS NU... HEJ... JA, JEG ER UDE AT SEJLE PÅ 8. UGE...

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

TEMANUMMER SIMAC i verden. From Denmark to Japan s. 4. MSSM 2010 s. 8. Karens Kadetter vinder Guld s. 24. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 23 29. november 2010 TEMANUMMER SIMAC i verden From Denmark to Japan s. 4 MSSM 2010 s. 8 Karens Kadetter vinder Guld s. 24 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Led e r n e Jesper Bernhardt

Læs mere

Baggrund og fundats. Ifølge fundatsen er Fondens formål:

Baggrund og fundats. Ifølge fundatsen er Fondens formål: Årsberetning 2010 Amaliegade 33 B 1256 København K Telefon: 77 40 16 11 Mail: info@dendanskemaritimefond.dk www.dendanskemaritimefond.dk Hjemhørende i Københavns Kommune. Baggrund og fundats Den Danske

Læs mere

Nr. 2 3. årgang Maj 2013. Skibsfarten

Nr. 2 3. årgang Maj 2013. Skibsfarten Nr. 2 3. årgang Maj 2013 Skibsfarten Indhold Redaktørens klumme.............3 Generalforsamling 2013.........4 Medlemsportrættet: Esvagt....................6 Kort nyt.....................9 Esbjerg Danmarks

Læs mere

Hjørring ErhvervsCenter

Hjørring ErhvervsCenter 2013 Hjørring ErhvervsCenter Stor interesse for vækstprogrammer Side 5 En ny æra for færgetrafikken Side 8-9 Drøm + Slid + Netværk... Side 1 1 Studerende bidrager til nytænkning Side 6 Alle iværksættere

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller

Læs mere

FORSKNING OG INNOVATION

FORSKNING OG INNOVATION DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET Nr.2/Nov. 10 FORSKNING OG INNOVATION FOKUS PÅ VÆKST Ny applikation Få styr på mailbunken og giv en bedre kundeservice En guldgrube Satsning på nye områder

Læs mere

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø

Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore. MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø Mærsk Seeker Store drenge - stort legetøj Vi var om bord i Singapore MarNav Kursusvirksomhed WW sikrer beskæftigelse på Ærø DIS-sagen Afklaring af søfarendes rettigheder nødvendig Nr. 3 2012 The elephant

Læs mere

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job

Det blå kraftcenter. Frederikshavn Skagen 2012. Efterspurgte unge De maritime uddannelser i Nordjylland uddanner de unge til sikre og velbetalte job Tillægget er udgivet af Frederikshavn Kommune, Marcod og Erhvervshus Nord Det blå kraftcenter Frederikshavn Skagen 2012 4&6 markante 10 Stærk maritim 18&19 havneudvidelser klynge Frederikshavn og Skagen

Læs mere