Udkast til Beredskabsplan for XXX skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Beredskabsplan for XXX skole"

Transkript

1 Udkast til Beredskabsplan for XXX skole Indhold Indledning Organisation Krisesituationer Brand Instruks ved bombetrussel Instruks ved vold/trusler Instruks ved ulykke/akut sygdom Signalements blanket Indledning Når en uønsket hændelse indtræffer, kan det ofte være forbundet med store konsekvenser, både menneskelige og økonomiske. På trods af forebyggelser og forebyggende indsats, så sker der ulykker og tragiske hændelser, og derfor er det altafgørende at der findes et godt og robust beredskab, der er i stand til at håndtere disse hændelser. Ideen med en beredskabsplan er ikke at udarbejde planer for alle tænkelige hændelser, men at udarbejde en plan der er så fleksibel at den kan anvendes i mange forskellige situationer. Eksempler på hændelser: Brand Ulykke Dødsfald blandt de ansatte Pludselig Livsfarlig Og Voldelig handling, PLOV (herunder skoleskyderi) Ulykke ifm forureningsuheld som har store økonomiske/miljømæssige konsekvenser m.m. For at kunne håndtere disse hændelser bedst mulig skal der være et netværk blandt nøglefunktioner (herunder, ledelse, kommunikation og infrastruktur) Det er vigtigt at netværket ikke bygger på enkeltpersoner, da dette vil gøre det meget sårbart, hvis denne person er involveret i hændelsen. Der skal derfor være mindst 3 personer til at dække en funktion. En kriseplan vil typisk være meget praktisk orienteret, da det bliver lettere at fungere hvis alle de basale forhold er i orden (i stil med Maslows behovspyramide).

2 Områder der skal være besluttet på forhånd: Hvilke lokaler skal vi anvende til kriseledelsen Hvor skal vi være, hvis lokalerne ikke kan bruges Hvordan indkalder vi kriseledelsen Hvordan underretter vi pårørende Er der tilknyttet økonomi både til kaffe/ te og lign. Hvem taler med pressen Udarbejdelse af ambulancekort for ansatte Hvem vil typisk være vores tætteste samarbejdspartnere? Musikskolen, SFO`en, overnattende gæster, foreninger, og andre som har adgang til skolen. Disse grupper bør indtænkes i beredskabsplanen. = navnet på skolen/institutionen Beredskabsplan er et ledelsesmæssigt ansvar. NB.NB. Her bør man tænke i funktioner frem for personer: Hvad skal udføres. Kriseledelsen består af: Titel: @ Nøglepersoner i Assens Kommune Direktør for børn og undervisning: Vilhelm Halgreen Beredskabschef: Lars Evald Jensen / Brandinspektør: Jens Chr. Thorsen / PPR Leder: Marianne Kyed / Dagtilbud - og skolechef: Esben Krægpøth / Kommunikation: Rikke Storm / Psykologbistand: hjælp til elever og ansatte Psykologisk bistand til børn kontakt Assens Kommune, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) på: eller , så vil Assens Kommune sende psykolog som vil assistere og være til rådighed. Side 2 af 15

3 Psykologbistand til ansatte Assens kommune(akut krisehjælp Kontakt Psykologhuset i Odense. Frederiksgade 67., 5000 Odense Telefon: Krisesituationer: Der udarbejdes retningslinjer og instrukser i forbindelse med: Brand Bombetrussel Dødsfald, sygdom, Ulykke Dødsfald, sygdom, Ulykke i udlandet Ulykke til/fra skole (skolebus) Vold/ trusler. PLOV (Herunder skyderi) Brand. Beredskabet har udarbejdet et Paradigme til en brand og evakueringsinstruks, der skal klippes ind her under Brand Hvis en skole mod forventning ikke har en brand og evakuerings instruks, kan der hentes et paradigme på assens.dk Det er de enkelte skoleleders ansvar at udarbejde en brand og evakueringsinstruks og sørge for at alle medarbejder til hver en tid er bekendt med brand og evakueringsinstruksen. Side 3 af 15

4 Instruks til personale ved bombetrussel 1. Forsøg at være imødekommende og bevar telefonforbindelsen. Tilkald om muligt en kollega og sæt medhør på 2. Gentag den fremsatte trussel, og notér om muligt ord for ord 3. Virker trusselsgiveren lokalkendt 4. Stil så mange af de nedenstående spørgsmål som muligt uden at afbryde den person, der ringer. Notér nr. der ringes fra Hvor er bomben anbragt Hvornår vil bomben sprænge Hvor stor er bomben Er vedkommende alene eller er der en organisation bag Spørg til motiv - hvorfor Har vedkommende overvejet konsekvenserne tab af liv Hvordan kan vi redde folk 5. Ring først til Alarmcentralen på 112: Hvem du er Hvor du ringer fra (telefon nr. og post nr.) At du har modtaget en bombetrussel 6. Ring der næst til kontoret og meddel Hvem du er Hvor du ringer fra At du her modtaget en bombetrussel At du har alarmeret 112 Såfremt at kontoret modtager en bombetrussel rette direkte mod en afdeling eller person, skal disse underrettes. Udfyld evt. signalements blanketten. Side 4 af 15

5 GENERELT Instruks ved død, sygdom eller tilskadekomst Husk!!! at have fokus på funktionerne som skal udføres og af hvem ikke navnet med funktionen eks. viceskoleleder så ved man til hver en tid hvem der gør det. Mange af opgaverne kræver at man har besluttet sig inden hændelsen sker. Følgende punkter behøver ikke blive udført af samme person, flere kan samarbejde om opgaven. så snart meddelelsen om et dødsfald/alvorlig afgør om kriseplanen skal iværksættes. om den døde/alvorligt syge eller tilskadekomne er: Elev Lærer Anden ansat Pårørende Samt navnet/navne på den/de ramte person/personer Kriseledelsen samles på skolens kommandocentral som tidligere er valgt Kontakt til pårørende (hvem kontakter de pårørende træf beslutning om dette på forhånd). Opret et kriserum til pårørende (brug evt. et klasseværelse og husk evt. forplejning). Skab rum for eftertanke/refleksion/sorg og savn. Et stille hyggehjørne på skolen, (husk evt. forplejning). Husk tavshedspligten. Opret/udpeg et telefonnr. som er bemandet af personale som kan give oplysninger om situationen. Lav en orientering internt til alle ansatte i lærerværelset (ikke direkte berørte af hændelsen). Vurdér om pressen kan/må være tilstede. Lav en orientering internt til eleverne eller Husk at tage højde for elevernes alder (ikke direkte berørte). Der afholdes en pressekonference. Underret relevante myndigheder, politi/arbejdstilsynet/miljøkontrollen m.m. Underret Skoler og Dagtilbud Side 5 af 15

6 Ved dødsfald på ansatte husk at anmelde til arbejdsskadestyrelsen tlf eller check på Ved henvendelse fra pressen henvis Udarbejd evt. en pressemeddelelse som også kan lægges på hjemmesiden, (udpeg evt. en fra forvaltningen, der kan hjælpe med dette) Pressemeddelelsen bør indeholde følgende punkter: En kort beskrivelse af hændelsen Uddannelsesstedets reaktion og håndtering af hændelsen Myndighedernes reaktion og håndtering af hændelsen. Kontaktoplysninger på den/de personer der kan rettes henvendelse til. Der laves en skriftlig evaluering af hændelsen evt. i samarbejde med brandvæsen, sundhedsberedskab, politi m.fl. Til erfaring for fremtidige hændelser. Iflg. vejledning fra BUF orienteres forvaltningen og Dansk Center for Undervisningsmiljø om denne evaluering. Side 6 af 15

7 INSTRUKS VED PERSONSKADE Stands ulykken Red Alarmér Oplys Stop maskiner og arbejdsprocesser. Afspær om muligt området. Giv livreddende førstehjælp. - Sikre vejrtrækning a. Skab fri luftveje b. Giv kunstigt åndedræt - Sikre blodcirkulationen c. Stands blødninger d. Giv hjertemassage. Ring til alarmcentralen. Tryk (0) Fortæl, at der er brug for en ambulance, - hvem du er, - at du ringer (Adresse, Tlf. nr. post nr.) - tlf.nr. du ringer fra, - hvad der er sket, - og hvor mange tilskadekomne, der er tale om. Red Hjerte starter Giv almindelig førstehjælp. - Fortsæt med den livreddende førstehjælp. - Skaf tæpper o.a. mod klimaet (udendørs). - Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner. - Giv psykisk førstehjælp tal beroligende med den/de tilskadekomne. Findes der en hjertestarter på skolen hvor er den placeret Side 7 af 15

8 VED DØDSFALD, ALVORLIG SYG- DOM/TILSKADEKOMST PÅ REJSE TIL UDLANDET Rejselederen skal drage omsorg for at følgende bliver udført: Kontakt skolen så snart meddelelsen om et dødsfald/alvorlig sygdom/tilskadekomst (KONTAKTNUMMER PÅ SKOLEN) Ved skader på lærere og andre ansatte: Kontakt rejseforsikringen. Ved skader på elever kontakt den offentlige sygesikring Hjemtransport er undtaget den offentlige sygesikring. Beslut hvem der skal kontakte de pårørende ved hhv. ulykke og dødsfald (behøver ikke at være samme person) Bliver hos eleven/ansat eller få en anden til det Samler de øvrige elever væk fra den døde/syge/tilskadekomne og underretter om hvad der er sket Kontakt hurtigst muligt den danske ambassade/konsulat i det pågældende land, husk at have telefonnr. med til ambassaden/konsulatet i det pågældende land, samt de lande man rejser igennem. Sørg for jævnlig kontakt til rejselederen. Planlæg hjemrejse for alle de rejsende. i samarbejde med rejseforsikringen Planlæg evt. transport for pårørende m.m. til det pågældende land. Bør også ske i samråd med rejseforsikringen og ambassaden i det pågældende land. Selvmord Sørg for at kontakte en psykolog hurtigst muligt for rådgivning m.h.p. særlige forholdsregler ved samtale med eleverne om dette, da der kan forekomme kraftige psykiske reaktioner hos de efterladte. Instruks ved uønskede hændelser generet iværksættes i det omfang det er nødvendigt. Side 8 af 15

9 Instruks - SKOLESKYDERI Ved observation af skoleskyderi hændelse: Advar alle i nærheden og følg nedenstående instrukser. Alarmér politiet ved (0) Beskriv hændelsen kort, adressen samt lokalitet og hvad der er iværksat. Hvis det er muligt fortæl hvor mange gerningsmænd der er tale om. Ring til kontoret. Meddel hvor hændelsen foregår og hvilken hændelse samt hvad der er iværksat. Kontoret vil da iværksætte beredskabsplanen. Ved melding om et skoleskyderi hændelse: Meldingen kan komme over samtaleanlægget eller mundtligt (i nogle tilfælde via telefon) eller man kan selv observere hændelsen. Saml eleverne i undervisningslokalet el.lign. Undgå støj så vidt det er muligt. Lås døren/erne Barrikadér dørene med borde/stole el.lign. Sæt evt. en stoleryg mod dørhåndtaget. Luk vinduerne. Træk gardiner for vinduerne. Placer alle i lokalet så man ikke er synlig fra vinduerne/gange e.l. Udbyg evt. et rum af borde og stole man kan gemme sig i. Forbliv i lokalet til politi eller ansatte kalder jer ud. Hvis muligt vil kontoret informere over samtaleanlægget eller/og via mobiltelefon. Hvis en medarbejder eller en elev udsættes for vold eller trusler kan signalements blanketten på side XX udfyldes. Side 9 af 15

10 Instruks Vold & PLOV Vigtige telefonnumre: Leder Arbejdsmiljørepræsentanten Pårørende (se mappe over pårørende på lederens kontor) Politi: Akut: 112 ellers 114. Vagtlæge: Akut psykologbistand: (kun til ansatte) Psykologhuset i Odense: (hverdage mellem ), (hverdage mellem ) eller uden normal kontortid Procedure 1. En kollega, evt. den voldsramte selv, tilkalder den voldsramtes kontaktperson (listen over kontaktpersoner findes i mappen på lederens kontor eller på medarbejderens ambulancekort). 2. Når kontaktpersonen kommer, tager hun eller han ansvar for den voldsramte og giver psykisk førstehjælp. 3. Tommelfingerregler for psykisk førstehjælp Vis nærvær og accept Spørg til situationen og lyt Vis omsorg (kaffe, knus, og sørge for det praktiske) Forklar at det er normale reaktioner Følg den voldsramtes behov Side 10 af 15

11 Undgå at Tale selv, styre samtalen Fortælle om egne oplevelser Analysere, forklare eller bagatellisere episoden Give gode råd Lade den voldsramte være alene Stoppe gråd eller vrede Bebrejde eller kritisere den voldsramte 4. Nærmeste leder underrettes umiddelbart efter voldsepisoden. Han eller hun sørger for at arbejdsmiljøgruppen og den øverste ledelse informeres inden for 24 timer. 5. Nærmeste leder sørger for at indkalde en afløser for den voldsramte, hvis det er nødvendigt. 6. Kontaktpersonen, den voldsramte og nærmeste leder vurderer, om den voldsramte har behov for lægehjælp eller psykologhjælp. Hvis der har været flere kollegaer involveret i episoden, besluttes det, om der skal laves en debriefing. Nærmeste leder har ansvaret for at arrangere en eventuel debriefing senest tre døgn efter hændelsen. Ved grovere voldstilfælde er det væsentligt at få en lægelig vurdering på skadestuen af den voldsramtes skader inden for 24 timer efter hændelsen. Skadestuerapporten er en forudsætning ved en efterfølgende politianmeldelse og/eller erstatningssag ved Erstatningsnævnet for voldsofre. 7. Kontaktperson og leder sikrer sig kontakt til pårørende, så den voldsramte ikke skal være alene ved hjemkomst. Der skal også tages stilling til, hvordan den voldsramte kommer sikkert hjem. 8. Den voldsramte udfylder hurtigst muligt inden for det første døgn registreringsskemaet om vold og trusler. Skemaet afleveres til nærmeste leder, som har ansvaret for, at det kommer til arbejdsmiljøgruppen. 9. Nærmeste leder sikrer, at der følges op på hændelsen - for eksempel ved samtaler med lederen. 10. Arbejdsmiljøgruppen vurderer episoden og tager initiativ til anmeldelser til de rette instanser: Willis (Assens Kommunes forsikringsmægler) og politi Side 11 af 15

12 Signalements blanket udfyldes efter en bombetrussel, vold og trusler. Sprog Dialekt Hudfarve nationalitet Alder < > højde > Mistænkt mand kvinde Kropsbygning Beklædning Mager normal Kraftig kropsegenskaber beskrives oppefra og ned og udefra og ind Maskering Transport - middel Flugtvej udformning art farve m.m. type Art Fabrikat Kendetegn reg. nr. Retning Bevæbning pistol Revolver gevær spray kniv andet Udseende Ansigtsform Rundt ovalt Aflangt Andet Hudfarve m.m. rød Brun bleg Normal ar ell. lign. Tatoveringer Hår sort Mørkt blond Gråt skaldet Andet Andre kendetegn Frisure / skægvækst pande Næse mund læber Tænder Ører hage Andet glat højt strit krøllet andet Fuldskæg Overskæg ubarberet Andet Øjne blå Grå brune anden farve skeløjet glasøje Andet Hænder ar, tatoveringer vorter Amputeringer Handsker Andet Holdning / gang Tale / stemme Rank bøjet Haltende Andet forceret Rolig lys Mørk accent/dialekt stammende specielle udtryk Øvrige oplysninger Beskrivelse af hændelses- forløbet ( hvad gjorde eller sagde gerningsmanden, bar han noget, hvad tog han med? m.m. ) Dato: Kl.: Navn: Jsa05/05 Side 12 af 15

13 Bilag Efterfølgende tiltag: Der skal evt. følges op dagene efter med informationsskrivelser. Kan undervisningen fortsætte eller skal der findes andre lokaler. Planlæg evt. skema andre steder til undervisning. Aflysning/ændring af undervisning til ansatte/elever. Godt at have fokus på den efterfølgende drift aftalevt. på forhånd med anden lokaltion om drift efter en krise/hændelse. Skal der indkaldes ekstra vikardækning Forplejning mad og drikke til ansatte/elever/pårørende Evt. overnatningsmuligheder for ansatte/elever/pårørende Blomster til begravelsen Hospitalsbesøg Aftale med pårørende om lærer/elever må deltage i begravelsen Aftale med pårørende om lærer/elever må foretage besøg på hospitalet. Ved familier med en anden kulturel baggrund undersøges, bedst kan udtrykke medfølelse overfor familien. Ved dødsfald på ansatte husk anmelde skaden som arbejdsulykke selvom der tidligere er sket oplysning om dødsfaldet. Husk at alle ulykker på ansatte skal anmeldes som arbejdsulykke Ved dødsfald på elever, husk at informere forsikringsafdelingen, da kan være både ansvarsforsikring og kollektiv ulykkesforsikring på spil og der kan anmeldelsesfrister. Evaluerer hændelsen Side 13 af 15

14 PLOV (Pludselig Livsfarlig Og Voldelige handlinger) Her under skoleskyderi Nedenstående er et uddrag af Vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber på uddannelsesinstitutionerne udgivet af Undervisningsministeriet. Sikringen af et godt og sikkert undervisningsmiljø er helt central, når uddannelsesinstitutioner skal forebygge mod ulykker og krisesituationer, idet et godt undervisningsmiljø kan medvirke til at forhindre og begrænse unødvendige kriser og konflikter. Det følger af undervisningsmiljøloven, at elever og studerende har ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt undervisningsmiljø. Et godt undervisningsmiljø kan medvirke til at forhindre og begrænse unødvendige kriser og konflikter, herunder mobning, social isolation og eksklusion fra fællesskabet. Uddannelsesinstitutionerne har et godt udgangspunkt i forhold til at yde en præventiv indsats over for udviklingen af voldelig og kriminel adfærd, da de fleste børn og unge i Danmark har haft eller stadig har en tilknytning til uddannelsessystemet. Forebyggelse Det er vigtigt at prioritere et godt undervisningsmiljø, herunder elevernes trivsel. Sandsynligheden for at identificere mistrivsel, usunde undervisningsmiljøer og elever med problemer skal forøges. Det kan f.eks. ske ved Opbygger en infrastruktur Benytter indikatorer til at skærpe opmærksomheden Opbygning af en infrastruktur Organisering af personale og skal undersøge og sikre, at den eksisterende interne organisering af underviserstab, klasselærere, vejledere mv. kan opfange og støtte elever med alvorlige problemer. Værktøjer og metoder: Der bør anvendes flere forskellige værktøjer og metoder til at opfange tegn på et usundt undervisningsmiljø, faresignaler og anden usædvanlig adfærd. Det kan eksempelvis ske ved spørge-skemaundersøgelser, registrering af fremmøde og opgaveaflevering, forældremøder, diskussioner i klassen, undervisningsmiljøvurderinger m.m Dialog: Der skal være mulighed for, at eleverne i fortrolighed kan henvende sig til en person med deres problemer. Generelt forudsættes en kontakt og dialog mellem de enkelte elever og ansatte så det er muligt at gribe ind på et tidligt tidspunkt. Side 14 af 15

15 Eksternt kan etablere eller udbygge et eksternt netværk bestående af politi, sociale myndigheder, andre skoler og lokale hjælpeorganisationer. Der findes eksempler på forskellige indikatorer på usundt undervisningsmiljø, social udstødelse og andre former for indikatorer, dette kan man læse mere om på Undervisningsministeriet, Sikkerhed og Kriseberedskab råd og vejledning til skoler og uddannelsesinstitutioner på f.eks. her kan man også downloade den i PDF format. Instruksen ved PLOV kan kopieres til f.eks. lommeformat og/eller ophænges på lærerværelse e.l. Side 15 af 15

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk

Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk Beredskabskabsplan Industrivej 29, Frederiksværk INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Ring til alarmcentralen 1-1-2 Fortæl, at I har en brand - hvem du er -hvor du ringer fra - tlf.nr. du ringer fra - hvad der

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34

Beredskabsplan. Carlsbergvej 34 Beredskabsplan Carlsbergvej 34 INSTRUKS VED BRAND Alarmér Ring 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen, brandvæsnet alarmeres direkte. 2. Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 Fortæl: - hvem du er -hvor

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Skolen er forpligtet på at sikre elevers ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt miljø beskrevet i Undervisningsmiljøloven 1 stk 1. Det er ledelsen, der

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Instruks ved arbejdsulykker

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Din sikkerhed - kort fortalt

Din sikkerhed - kort fortalt Din sikkerhed - kort fortalt Guidelines til receptionen på Tagensvej 86 Denne bog indeholder de vigtigste punkter fra Metropols beredskabsplan, til dig i receptionen Indledning Denne guide er lavet til

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010

Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010 Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010 Heldigvis er livet på Christianshavns Gymnasium og i øvrigt også andre danske gymnasier roligt, hvad angår voldelige handlinger. Der har

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser

BEREDSKABSPLAN INDHOLD. 1. Forord. 2. Instrukser BEREDSKABSPLAN INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - brand - brand og samlingspladsansvarlige - brandbekæmpelse - el-skader - miljøuheld - personskade - bombetrussel - diverse instrukser 3. Samlingsplads 4.

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning

Psykologisk krisehjælp og coaching. - vejledning Psykologisk krisehjælp og coaching - vejledning Hvis du har trivselsproblemer på din arbejdsplads eller privat, som gør at du ikke kan fungere i dit arbejde, så har vi i Silkeborg Kommune to former for

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL

BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL 25. september 2009. BEREDSKABSPLAN FOR BROSKOLEN afd. Rolfsted I TILFÆLDE AF BOMBETRUSSEL KRISEGRUPPE: Teknisk Serviceleder Allan Poulsen, 72534063 / 51200950 Viceskoleinspektør Inge Lise Bruun Abildgaard,

Læs mere

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk

Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Beredskabsplan for Hornbæk Skole, SFO og Puk Niveau III November 2015 Formål Beredskabsplanen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som skolen skal kunne håndtere. Derudover skal

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012

Vold og trusler om vold. Hjælp til medarbejdere. Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN. Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 Vold og trusler om vold Hjælp til medarbejdere Halsnæs Kommune HJEMMEPLEJEN Hjemmeplejen Arbejdsmiljøudvalget Godkendt i MED 2012 12 VIGTIGE TELEFONNUMRE. Leder af hjemmeplejen Charlotte Grønning Jørgensen

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg

BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg BEREDSKABSPLAN for Teknisk Skole Silkeborg Teknisk Skole Silkeborg, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg. Tlf.: 89 23 40 00 www.tss.dk 1 BEREDSKABSPLAN Teknisk Skole Silkeborg Indhold: Side Afdelingers samlingssteder

Læs mere

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia

Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia INDHOLD Lokal Sikkerhedsvejledning Fredericia 1. Forord 2. Instrukser, 1. brand i bygning 2. brand i vejkøretøj 3. evakuering 4. personskade 5. Udgår 6. miljøskade 7. uheld med farligt gods 8. bombetrussel

Læs mere

Beredskabsplan Revideret

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er livstruende: Stands

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by.

Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. Omsorg og sorgplan for Børnehusene i Assens by. "Du kan ikke forhindre sorgens fugl i, at flyve over dit hoved - du kan forhindre den i at bygge rede i dit hår." - Kinesisk ordsprog Omsorg og omsorgshandleplan

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG

BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG BEREDSKABSPLAN FOR ADMINISTRATIONS- BYGNINGEN I GLESBORG Indhold: 1. Formål med beredskabsplanen 3 2. Vejledninger i tilfælde af Personulykker 4 Brand 5 Vold og grænseoverskridende adfærd 6-7 Røveri 8

Læs mere

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed

INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER. helsikker. fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN FOR HÅNDTERING AF EL-ULYKKER Scan QR koden med din smartphone og sæt fokus på elsikkerhed. helsikker fokus på elsikkerhed INSPIRATION OG IDEER TIL BEREDSKABSPLAN

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel alarmering side 4 Generel evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole

Sorg og Krise. Amager Fælled Skole Sorg og Krise Amager Fælled Skole Sorg og Krise har følgende emner: Handleplan for Sorg og Krise Indledning Udviklingsområde Sorg og krise Handleplan for Sorg og Krise Amager Fælled Skole Udvalgsgruppe

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus

Beredskabsplan Læreruddannelsen i Aarhus Beredskabsplan Indholdsfortegnelse 1. Planens formål... 2 2. Alarmering ved brand i åbningstiden... 3 3. Alarmering unden for åbningstid... 4 4. Evakueringsplan... 4 5. Oversigt for... 5 6. Krisesituation,

Læs mere

Beredskabsplan for Biologisk Institut

Beredskabsplan for Biologisk Institut Beredskabsplan for Biologisk Institut Indholdsfortegnelse Forord side 3 Instrukser Generel Alarmering side 4 Generel Evakuering side 6 Personskade side 8 Brand og Brandbekæmpelse side 10 Kemiuheld side

Læs mere

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium

Version 1 af februar 2013. Beredskabsplan for Tradium Beredskabsplan for Tradium Indhold 1. Planens formål og anvendelse... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Ansvar for beredskabsplanen... 3 4. Krisekommunikation... 3 5. Sikkerhedsudstyr... 4 6. Synligt personalekort...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012)

BEREDSKABSPLAN 8000 ÅRHUS C BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE VERSION 3.A (OKTOBER 2012) BEREDSKABSPLAN ELISE SMITHS SKOLE 8000 ÅRHUS C Introduktion til beredskabsplanen I denne indledning gennemgås de fysiske rammer for skolen og dets virke. Efterfølgende beskrives de planer, der er for forskellige

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium

Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Beredskabsplan for Marselisborg Gymnasium Institutions adresse: Leder: Funktion: Bygninger: Formål: Ansvar: Marselisborg Gymnasium Birketinget 9 8000 Århus C Rektor Kirsten Skov Marselisborg Gymnasium

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Beredskabsplan for personalet

Beredskabsplan for personalet Beredskabsplan for personalet Esbjerg Kommune 2012 Beredskabsplan for personalet Her følger Bofællesskaberne Edelsvejs beredskabsplan ved ulykke, sygdom, dødsfald og tab blandt personalet. KONTAKTPERSONER

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen.

Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Brandinstruktion og evakueringsplan for Tallerupskolen. Formålet med denne plan er, at sikre skolens elever og personales evakuering i tilfælde af brand eller anden ulykke. At leve op til de stedlige brandmyndigheders

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS

BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS BEREDSKABSPLAN FOR VUC AARHUS Efteråret 2015 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

- Dødsfald eller alvorlig sygdom hos forældrene, imens barnet er på koloni Karlsvognen

- Dødsfald eller alvorlig sygdom hos forældrene, imens barnet er på koloni Karlsvognen Sorg- og kriseplan for koloni Karlsvognen Formål Formålet med denne sorg- og kriseplan er at have en procedure i tilfælde af en traumatiserende oplevelse for børn eller personale på koloni Karlsvognen.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren

OMSORGSPLAN FOR Femkløveren OMSORGSPLAN FOR Femkløveren INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM SORG OG KRISE... 4 NÅR ET BARN DØR... 5 NÅR ET BARN MISTER SIN FAR, MOR ELLER SØSKENDE... 6 NÅR ET BARN DØR I INSTITUTIONEN... 7 NÅR ET BARN

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere