Velkommen i Børnehaven Pyramiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Børnehaven Pyramiden"

Transkript

1 Velkommen i Børnehaven Pyramiden Børnehaven Pyramiden Nøhr Sørensens Vej Aalborg SØ Tlf

2 Åbningstiden er: Mandag til torsdag Fredag fra

3 Indhold Indhold Kære læser De overordnede rammer, som vi arbejder ud fra i Aalborg kommune er:... 6 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet... 7 Forældreinddragelse... 7 Sundhed... 8 Gode råd for en god dag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indkøring Seminariekvarteret vi er en enhed ud af ti institutioner: Personalet i Pyramiden Pyramidens fysiske forhold: Garderobe Min institution Afhentning/aflevering Dagsforløb for Pyramiden: Børnene er delt op i forskellige grupper i løbet af en uge Forældresamarbejde Samtaler Daglig dialog Forældrekaffe Forældreansvar Forældreinfo Nyhedsbrev Sprogvurdering Åbningstider

4 Leg Udeliv/legepladsen Ture ud af huset Sommerudflugt Generelle beslutninger i forhold til kosten De 8 kostråd eller kostkompasset Frugt Frokost links Eftermiddagsmad/Frugt Sovebørn Fødselsdage Jul Sygdom Legetøj i børnehaven Kørsel Påklædning Forsikringer Børns ansvar Ferie Tværfagligt samarbejde Traditioner:

5 Kære læser. Med denne folder vil vi byde jer velkommen i Børnehaven Pyramiden. Folderen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og Forældrebestyrelsen. Vores tanker med denne velkomstfolder er, at I kan bruge den som opslagsværk i forhold til børnehavens hverdag. I vil derfor opleve, at der er gentagelser, hvis alt læses. Vi har forsøgt at beskrive alt det praktiske fra hverdagen og særlige begivenheder. Vi har kort valgt at beskrive de rammer/lovgivning/politkker, som vi arbejder under i denne folder. Vi har kort beskrevet lidt om Aalborg kommunens udviklingsplan og de 4 spor. I vores pædagogiske profil, vil I kunne læse mere om vores pædagogik i forhold til dagligdagen og de pædagogiske aktiviteter. Den findes på vores hjemmeside Med venlig hilsen Personalet og Forældrebestyrelsen i Børnehaven Pyramiden. 5

6 De overordnede rammer, som vi arbejder ud fra i Aalborg kommune er: (vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven) 6

7 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet Aalborg Kommune har udarbejdet en ny udviklingsplan for Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, sundhed, læring og læringsmiljøer og forældreinddragelse. Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntningen af børne- og ungepolitikken en politik, hvis mål er, at vi i institutionerne skal arbejde for at give alle børn lige muligheder for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Alle skulle gerne opleve den røde tråd gennem opvæksten. Vi har de seneste 3 år arbejder med udviklingsplanens spor. I de kommende 2 år vil der fortsat ske videreudvikling af inklusion og læringsmiljøer, men der vil være særlig fokus på forældreinddragelse og sundhed. Vi henviser til vores pædagogiske plan, hvor I kan læse mere om metoder og vores pædagogiske arbejde i praksis med dette. I denne folder har vi dog valgt at fremhæve forældreinddragelse og sundhed, fordi det også er praktiske temaer, som I helt konkret vil møde og blive inddraget i, når I starter i Pyramiden. Et arbejde vores forældrebestyrelse også er en aktiv del af i børnehavelivet. Forældreinddragelse Forældreinddragelse blev for alvor igangsat i Her blev alle forældre inviteret til temaaften om emnet og alle pædagogiske ledere har deltaget i inspirationsdag. Forældreinddragelse skal forstås sådan, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i institutionen. Det betyder øget fokus på de ressourcer, som forældre kan bidrage med til fællesskabet. Vores forældrebestyrelse har været med i arbejdet siden, hvilket har udmøntet sig i, at formanden afholder intro for nye forældre. At bestyrelsesmedlemmer er med til at afholde de kvartalsvise forældremøder. Vi holder kvartalsvise forældremøde, for at få alle forældre medinddraget i forhold til barnets trivsel og udvikling. Ved disse forældremøder har forældrebestyrelsen også en aktiv rolle i forhold til at få de øvrige forældre i tale og vedligeholde forældrekulturen, hvor alle hjælper hinanden med tanken om, at voksenfællesskaber skaber børnefællesskaber. Herved styrker vi i fællesskab børnefællesskabet. Vi vil gerne lære vores forældre bedre at kende, og som forældre kan det også være godt at deltage i en ganske almindelig dag i Pyramiden for at opleve, hvordan det er 7

8 at gå i børnehaven. I er altid velkomne til at deltage i vores hverdag, og i den forbindelse har vi nedskrevet følgende deltagelsesbaner for vores forældre: -I er altid velkomne til at deltage i hverdagen. At læse en bog eks. for børnene. -I må altid bare være i Pyramiden, og i må gerne tage en kop kaffe/the. - I må gerne give en praktisk hjælpende hånd med, når vi efterlyser hjælp. -Vi forventer, at I tager medansvar i forhold til barnets trivsel og udvikling. -Vi vil gerne, at alle har et medansvar for hele børnegruppen og gruppens trivsel. Det er noget, som vi snakker om til eks. de kvartalsvise forældremøder. -I må gerne løse egne konflikter med egne børn, men ellers vil det altid være de ansatte, der løser konflikter. -Ligeledes vil det altid være de ansatte, der sørger for at hjælpe den øvrige børnegruppe med uheld, hjælp til bleskift og wc besøg. Sundhed Sundhed er nyt udviklingsspor fra 2014, dermed ikke forstået, at der ikke har været arbejdet med sundhed tidligere. Der er i samfundet et øget fokus på sundhed og Aalborg kommune læner sig op at WHO s definition sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og social velbefindende. Dermed kobles sundhed tæt til det generelle pædagogiske arbejde, der handler om, at børns skal mestre og have handlekompetence til at møde verden. Vi ved, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, følelsesmæssige og sociale kompetencer. En ny undersøgelse fra sundhedsstyrelsen viser at 54 % af de 3 6 årige børn lever op til anbefalingerne for bevægelse i daginstitutionerne, men 46% gør ikke. Derfor skal der arbejdes med: - om institutionerne har fysiske rammer, der inviterer og understøtter bevægelse og aktiv læring? - Vi er startet på en fælles naturuddannelse i samarbejde med Kroppen på Toppen (inspiration kan findes på hjemmesiden Udannelsen kører over 3 år, og er færdig i 2017, hvor målet er, at vi har status som naturbørnehave. Formålet er: 8

9 -At personalet i Pyramiden får naturforståelse og engagement ved fælles oplevelser i det fri, som vi kan videregive til børnene. -At udvikle et naturligt læringsmiljø i naturen, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og forældre. I forhold til forældreinddragelse og emnet natur/sundhed vil vi jævnligt informere jer om institutionens arbejde. I vil hver anden måned blive inddraget i evalueringen af de pædagogiske læreplaner, som er koblet til natur/sundhed. I løbet af 2015 vil der komme et arrangement arrangeret af Kroppen på Toppen, hvor natur og forældreinddragelse vil være i fokus, men det kommer der mere info om senere. Vi har her kort fortalt om vores arbejde med udviklingsplanens 4 spor, og I kan læse mere om vores pædagogiske tilgang og arbejde i vores pædagogiske plan, som er at finde under vores hjemmeside som er: 9

10 Vær positiv når du afleverer dit barn, så det oplever det er rart at gå i børnehaven Pyramiden. Snak med dit barn hver dag, om hvad det har lavet i børnehaven. Tag barnets tegninger m.m. fra garderoben og barnets skuffe med hjem og snak om det. Tal positivt om børnehaven med dit barn. Henvend dig altid til personalet med ikke forståede sager. Henvend dig direkte til personalet, hvis der er noget, du er utilfreds med. Oplev huset som dit, bland dig i barnets hverdag. 10

11 Indkøring. Inden jeres barn starter i børnehaven, vil vi gerne, at I kommer på besøg, så I kan se huset og hilse på børn samt voksne. Der vil også være nogle praktiske ting, der skal aftales bl.a. omkring indkøring. Det er derfor vigtigt, at I aftaler tid med personalet, så der er tid til at tale om barnet. Det er meget forskelligt, hvordan børnene reagerer på at starte i børnehaven. For at give dem så blid en indkøring som muligt, anbefaler vi altid forældrene at tage et par fri- eller feriedage. Det er trods alt en stor omvæltning at komme fra et overskueligt dagplejehjem eller vuggestuemiljø og til en børnehave med mange nye børn og voksne. Nogle børn reagerer med det samme, men der er også børn, der er helt overvældet af alt det nye og spændende, og de kan godt i første omgang klare omvæltningen, men kan så senere få perioder, hvor de er kede af at skulle i børnehave. Vi mener, det er vigtigt, at I som forældre er forberedte på, at jeres barn kan få disse perioder. Vi ved godt, det er svært at gå fra et grædende og ulykkelig barn. Vores råd er dog at gøre afskeden så kort som muligt. En lang afsked forværrer ofte situationen. Når der er vinket farvel, og barnet har set, at I er kørt, siger vores erfaring, at barnet hurtigt begynder at lege. Et godt råd i denne situation er: Ring og hør, hvordan det går. 11

12 Seminariekvarteret vi er en enhed ud af ti institutioner: Pyramiden er en børnehave, som hører til Dagtilbuddet Seminariekvarteret. Dagtilbuddet har i alt ti institutioner, som vi samarbejder med. Hanne Færch er dagtilbudsleder. De ti institutioner er: Børnehaven Fantasia, Børnehaven Stjernedrys, Børnehaven Beatesmindevej, Børnehaven Frydendal, Børnehaven Hans Egede, Vuggestuen Luna, Daginstitution Thulevej, Daginstitution Danalien, Behandlingsbørnehaven Stampe og Børnehaven Pyramiden. For alle ti institutioner arbejdes der ud fra et fælles budget, og vi samarbejder på tværs. Vi har bl.a. fællespasning i bestemte ferieperioder. Se nærmere på side Personalet i Pyramiden Pædagogisk leder Trine Poder 37 timer Pædagog Lene Jørgensen 37 timer Pædagog Else Vinther 37 timer Pædagog Lone Pedersen 32 timer Pædagog Louise Hundahl 25 timer Pædagog medhjælper Pia Nielsen 16 timer Pædagogmedhjælper Lasse Kolind 37 timer Praktikant EGU indtil Rikke Ormstrup 37 timer Dagtilbudsleder for Seminariekvarteret : Hanne Færch Tlf.: Vi er praktikinstitution og modtager studerende for 1. praktikperiode fra Seminariet og Sosu Nord studerende. Det har vi valgt, da vi mener, at vi har en del viden og erfaring at tilføre den studerende, og at vores institution vil nyde godt af at få ny input og spørgsmål til vores praksis, som kan være til glæde og inspiration for børn såvel som voksne. Samtidig har vi også i perioder ansat en medarbejder i løntilskud eller nyttejob, ofte i en 3 måneders periode. Under personalets ferier, sygdom og kursus vil der også være vikarer i huset. Vi prøver så vidt mulig at have faste vikarer i huset for at give børnene tryghed. 12

13 På vores tavle i udestuen, vil du/ I kunne følge med i, hvem der er ansat i huset, og hvor længe vedkommende skal være hos os. På vores info tavle, vil det fremgå, hvem der er på arbejde om dagen, og her vil du/i også kunne se, om der er vikarer eller studerende i huset. Pyramidens fysiske forhold: Pyramiden er en kommunal institution bygget i 1979 og renoveret i efteråret 2014 til februar Den er normeret til 40 børn i alderen 3 6 år, og er del af en vippenormering, således at vi i kortere perioder kan have enten flere eller færre børn. Pyramiden er en arkitekttegnet institution, som på daværende tidspunkt, ansås for at være meget speciel, både hvad indretning og udseende angår. Institutionen ligger på toppen af Byplanvej, ved siden af Gug Kirke. Pyramiden er omgivet af en stor legeplads med mulighed for udfoldelse, både sommer og vinter. Der er en stor overdækket terrasse, bålhytte, gynger, bakker, klatretræer, sandkasse, cykelbane, klatre/legetårn med brandmandsstang og rutsjerør, klatrevægge, legehuse og tog. Indendørs har vi valgt at funktionsopdele rummene. Vi har krea rummet (kreativt rum), vi har et legerum med vinkerum, et stort køkken/alrum. I kælderen er der et stort puderum til lege med de store armbevægelser. Der er to adskilte toilet rum. I det ene er der installeret et hæve/sænke puslebord Derudover har vi et kontor et samtalerum og en personalestue med tilhørende toilet og garderobe. Vi har en udestue, der er placeret på legepladsen i forlængelse af børnegarderoben. Udestuen bliver brugt, dels som ekstra rum og som ind og udgang for forældre og børn. Garderobe Når man som ny starter i børnehaven, får man selvfølgelig et garderobe rum. Vi laver et navneskilt, som vi sætter på rummet. For at skabet får et mere personligt præg, og barnet har en lille smule af hjemmet med i børnehaven, opfordrer vi forældrene til at medbringe billeder af familien. De bruges sammen med barnet til at lave et lille hus, hvor barnet så kan se og fortælle om sin familie. 13

14 Om fredagen bliver børnenes garderobeskabe rengjorte. Derfor er det vigtigt, at forældrene tømmer skabet hver fredag. Det, der ikke tages med hjem, kan lægges i kassen ovenover (på hylden). Hvis garderoberne ikke er tømt om fredagen, bliver børnenes ting/tøj samlet i en glemme kasse eller en fælles kurv, hvor pågældende forældre efterfølgende kan finde evt. ting de mangler. Min institution. Min institution er en IT-løsning, som gør det meget lettere at kommunikere med børnehaven. Alle informationer er samlet et sted. Du kan tjekke dit barn ind og ud på en touch-skærm i institutionen. Via en app på mobilen, SMS eller computer kan du melde fravær, ferie og sygdom. Du kan give besked om eksempelvis legeaftaler og afhentning af dit barn eller læse nyheder og beskeder. Beskederne læses sidste gang kl , og ellers er du velkommen til at ringe til Pyramiden. Du kan også opdatere det barns stamdata, registrere ferier, tilmelding til arrangementer og meget andet. Afhentning/aflevering Ved aflevering, hvor børnegruppen er gået i gang med dagens aktiviteter eller leg, vil vi gerne, at forældrene tager hensyn til og accepterer, at børnene forstyrres mindst muligt. Find derfor en voksen, der ikke er i gang med aktiviteter med børnene, hvis I skal give en besked eller have hjælp til at vinke. Bliver barnet hentet af andre end forældrene, skal vi vide det. Vær også opmærksom på, at vi får sagt goddag/farvel til hinanden. Dette giver en gensidig tryghed. Vi forsøger at lære børnene at rydde op, og derfor forventer vi, at forældrene bakker op om dette, således at børnene sætter de ting på plads, de er i gang med såvel ude som inde. Dagsforløb for Pyramiden: (de fleste tider skal betragtes som vejledende) kl Pyramiden åbner morgenhygge/medbragt mad i alrummet: Der tilbydes mælk til morgenmaden. Det er altid en pædagog, der åbner kl og den næste medarbejder kommer kl Kl er der en fast vinkevoksen i legerummet, hvor vinkevinduet er. kl slutter vi med at spise morgenmad. kl Vi spiser medbragt frugt (Se afsnittet om medbragt frugt) kl starter de forskellige tilbud/aktiviteter. Se næste side. Fredag morgen bager vi boller sammen med de børn, der har lyst til at hjælpe. Bollerne spises efter samlingen, hvor vi har arbejdet med sproglig opmærksomhed. Aktiviteterne 14

15 starter ca. kl denne dag. Herefter er der ude aktiviteter, hvis vejret tillader det, og bålet tændes ofte. kl Spises der i ens spisegruppe. kl De fleste børn er på legepladsen, og sovebørnene bliver puttet. Der er en seddel på, hvem der har sovet på døren ind til soverummet. Personalet afvikler pauser. kl Medbragt eftermiddagsmad /frugt spises (se under afsnittet). Leg eller aktiviteter igangsættes efter behov. kl Oprydning er i fuld gang, som børnene er med til. Nogle børn leger. kl Børnehaven lukker fredag kl Når åbningstiden eks. er 17.15, betyder det, at man som forældre og barn skal være ude af institutionen på dette tidspunkt. Personalets arbejdstid slutter også her. Du bestemmer selv, hvornår dit barn kommer og bliver hentet, men vi vil gerne have besked, hvis dit barn kommer senere end Du skal dog være opmærksom på, at de fleste ture ud af huset starter ca. kl Hvis vi ikke har hørt fra jer inden dette tidspunkt, kan I risikere, at vi er ude af huset. Det er vigtigt, at du siger goddag og farvel til en voksen, så vi ved, hvornår vores ansvar starter og slutter. Hvis børnene gerne vil vinke farvel, kan der vinkes fra vinduet i lege rummet. Der er altid en voksen bag barnet, hvis der er behov for det. Skulle vi, imod al forventning, sove over en morgen, har vi en aftale med naboinstitutionerne Fantasia (åbner kl. 6.45) og Børnehaven Stjernedrys (åbner kl. 6.30) om, at dit barn kan komme derover, og naturligvis blive der, indtil en af os, når frem. 15

16 Børnene er delt op i forskellige grupper i løbet af en uge. Børnene er delt op i to grupper med blandede aldersgrupper fra 3-5 år. Det er pædagogerne fra basisgrupperne, som har særlig kontakt til Jer forældre, men alle i huset har selvfølgelig øje for alle børn. Det er jeres primærpædagog fra basisgruppen, som I vil få forældresamtaler med. Mandag og torsdag er spisegruppedag, hvor der om mandagen er pædagogerne, der går foran og har på forhånd bestemt en aktivitet ud fra et pædagogisk mål og ud fra det læreplanstema, der er fokus på i perioden. Om torsdagen har vi fokus på at følge børnenes spor, at høre børnenes stemmer og give dem medbestemmelse i forhold til naturaktiviteter. Her er pædagogen ved siden af eller bagved. Om tirsdagen er børnene enten opdelt årgangsbestemt, så de mødes i læringsmiljøer med børn i samme årgang, og hermed samme alder, eller de er i relationsgrupper. Her deltager alle børn ikke på en gang, men udvælges i en mindre gruppe i forhold til eks. inklusion, venskaber, sproglig opmærksomhed m.m. Der er årgangsgrupper og relationsgrupper skiftevis en måned af gangen. Om onsdagen har vi udedag med fokus på sundhed. Se side 8 Om fredagen arbejder vi med sproglig opmærksomhed kl Herefter hygges med nybagte fredagsboller, hvorefter vi har udeformiddag, igen med fokus på sundhed. Forældresamarbejde. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og vi vil arbejde for et åbent, tillidsfuldt og positivt samarbejde mellem personale og forældre, da det sikrer en større sammenhæng og tryghed i barnets hverdag. Vi vil derfor lægge vægt på følgende: -At forældresamarbejdet bygger på gensidig respekt, åbenhed og tillid. -At forældrene føler sig godt modtaget og velkomne i børnehaven. -At forældrene er trygge ved at aflevere barnet i Børnehaven Pyramiden. 16

17 -At der er gensidig dialog, hvor vi inddrager hinanden i forhold til barnets trivsel og udvikling. -At vi fagligt står til rådighed for forældrene i forhold til råd og vejledning. -At give forældrene mulighed for at møde de andre børns forældre i form af forældrearrangementer. Samtaler. I vil få en opstartsaftale, når I starter i Pyramiden, og efter ca. 4,5 mdr. i børnehaven tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi bl.a. snakker om, hvordan jeres barn trives, og hvordan I er faldet til i børnehaven. Vi vil også have dialoghjulet med til denne samtale. Udover denne samtale, får I tilbud om flere forældresamtaler i Jeres børnehavetid, og har I behov for en akut samtale, kan vi altid finde ud af det. I kan altid henvende Jer. Garderoben kan være et uroligt sted at snakke, og indimellem kan der godt være behov for at sidde i fred og ro. Forældresamtaler er ikke ensbetydende med problemer, men blot en anledning til at snakke sammen i fred og ro uden børn. I vores samtaler, vil vi gerne have en dialog med jer om Jeres barns udvikling og tale om, hvordan vi kan samarbejde og lave aftaler for, hvordan vi bedst mulig hjælper netop Jeres barn. Vi kan også have forskellige syn på barnet, fordi vi i børnehaven ser barnet som en del af en stor gruppe, og I ser måske barnet i en anden sammenhæng og måske i en til en relation. Det er derfor helt naturligt, at vi ikke altid ser det samme. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, for det afhænger af de forskellige kontekster, som barnet indgår i, men vi mener, det er vigtigt at få talt om forskelligheden og blive klogere på hinandens syn og barnet. Vi arbejder ud fra dialoghjulet. Det er et arbejdsredskab, som I også tilbydes at få med hjem og arbejde med, inden vi skal have forældresamtalen for 3 måneders samtalen og til førskolesamtalen. Daglig dialog I hverdagen bruger vi garderoben, stuerne og legepladsen eller, hvor vi nu mødes med Jer til at tale om stort og småt i forhold til børnene. Den daglige dialog er vigtig i forhold til børnenes dagligdag, og det er her, vi gensidigt informerer hinanden i forhold til alt, hvad vi har brug for at fortælle af små og store oplevelser. I en børnehave kan der på nogle tidspunkter af dagen være mere tryk på, hvis man som forældre kommer, når alle skal have formiddagsfrugt, eller man kommer, når 17

18 der er aktiviteter i gang. Vi prioriterer at blive i aktiviteterne for de børn, som er med heri, for ellers ødelægges fordybelsen og koncentrationen ofte, selvom man bare lige giver en kort besked. På disse tidspunkter, vil der være en medarbejder, som tager imod beskeder eller informationer. Hvis man som forældre kommer i disse tryk perioder, vil man måske opleve, at man ikke lige kan komme til at tale med en bestemt personale. Vi tilstræber, at alle forældre vil få de nødvendige informationer og beskeder, der er fra dagen, men vi opfordrer til, at I som forældre også selv opsøger den daglige dialog. Der er dokumentation fra dagen på tavlen, og ligeledes kan man finde datidens info i de sorte mapper ved opslagstavlen. Forældrekaffe Nogle gange om året, holder vi kaffedag for forældrene i samarbejde med vores Forældrebestyrelse. Forældre kaffen arrangeres skiftevis morgen og eftermiddag. Tidspunktet vil stå på infotavlen. Har I mulighed for at deltage, er det altid en god lejlighed til at snakke med de andre forældre og personalet. Bestyrelsesmedlemmer eller andre forældre vil på skift være til stede, og vil stå for arrangementet. Forældrekaffearrangementet er med til, at alle forældre får mulighed for at få et tilhørsforhold til børnehaven og de andre forældre. Forældreansvar Vi forventer, at forældrene holder øje med deres børn, når de er i institutionen. Det gør sig gældende både ved arrangementer og den daglige gang i børnehaven. Forældreinfo. På vores info væg eller min institution informerer vi, hvad der skal ske og andre relevante oplysninger. Vi opfordrer kraftigt til, at I læser på info tavlen og min institution hver dag, så I kan følge med i, hvad der sker, og kan tage højde for evt. ændringer af barnets mødetider. Herved er det også tit nemmere at få igangsat en dialog om dagens oplevelser med Jeres barn, når I har læst lidt om dagen, og herved har fået et par stikord/nøgleord til at spørge ind med. Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver måned. Det indeholder forskellige informationer, som er vigtige for jer at vide. Der kan være særlige datoer som valg til forældrebestyrelsen osv., der mindes om her. Nyhedsbrevet kan læses på vores 18

19 informationstavlen, men kan også findes på vores hjemmeside: Sprogvurdering Inden barnet bliver 3 år og 4 måneder, foretager børnehaven en sprogvurdering, som foregår i børnehaven sammen med en af vores pædagoger. Endvidere sprogvurderes alle 5 årige. Forældrene vil altid blive informeret, og dette vil altid ske, inden vi foretager os noget. Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 6:30-17:15 og fredag fra kl. 6:30 til kl Leg. Vi har valgt at funktionsopdele børnehaven og have åben plan, således at børnene frit kan lege i hele huset og derved få flere muligheder i deres leg. I hverdagen lægger vi stor vægt på børnenes leg, fordi legen er en nødvendig aktivitet for barnets udvikling. Barnet leger for at lege, og derved tilegner de sig erfaring, mange færdigheder, og forskellige følelser bliver gennemlevet. De ansatte kan deltage i legene for at videreudvikle disse, mens de andre gange kan deltage fra sidelinjen i forhold til guidning og vejledning. Af hensyn til arbejdet med inklusion og i forhold til barnets individuelle udvikling, laver vi aktiviteter i små grupper, hvor vi kan følge børnenes initiativer, og andre gange vil den voksne sætter dagsorden/rammen for legen. I nogle lege er vi også med som personale. I andre trækker vi os, for at børnene lærer at forhandle og samarbejde selv, og her er vores rolle at guide og vejlede. Udeliv/legepladsen Vi ser legepladsen som det største rum i børnehaven, og vægter udelivet meget højt. Vi bestræber os på, at børnene kommer ud på legepladsen hver dag. Nærmiljøet er spændende, og derfor benytter vi os meget af at tage på ture i Østerådalen, naturlegepladsen og de omkringliggende legepladser. For os er det naturligt at være ude. Vi lærer børnene, at udelivet er sundt og spændende. Vejret behøver ikke at sætte begrænsninger, tværtimod åbner de forskellige vejrforhold udfordringer. Når solen skinner, og det er varmt, er det sjovt med vandsjaskeri. Når det regner, er det dejligt at lave mudderkager, og hoppe i vandpytter. Når der er koldt, er det godt, at vi har en bålhytte, hvor vi kan lave bål, 19

20 eller bare sidde og snakke. Børnene skal lære at bruge naturen, men de skal også lære at værne om den og rydde op efter sig. Ture ud af huset Børnene kommer jævnligt på ture, men om fredagen tager vi sjældent ud af huset, da vi denne dag afvikler gruppemøder, efter børnene har arbejdet med sproglig opmærksomhed og er ude. De andre dage vægter vi at komme ud af huset, da det giver børnene mulighed for at tale eller lege med andre, end de er vant til. At få øjnene op for nye relationer, end de ellers selv vil vælge i dagligdagen. Børnene får også ny viden og inspiration. De lærer sociale spilleregler som at tage hensyn til andre, opdager forskelligheder, lærer spilleregler for, hvordan man f.eks. opfører sig i en bus osv. De lærer trafikregler, og det at være en del af en stor gruppe. Turene giver kendskab til naturen og udfordrer børnenes motorik, f.eks. ved at gå op og ned ad trapper, gå/løbe på ujævnt terræn osv. For at give børnene mulighed for at få kendskab til de forskellige årstider, og hvordan naturen ændrer sig gennem året, har vi valgt at følge et træ i Østerådalen. Vi har fundet det træ, der skal være vores træ. Et meget flot, stort træ med mange blade. Vi besøger det flere gange om året, og her lærer børnene også at orientere sig i nærområdet. Dokumentationen fra vores ture, vil kunne ses i træet, der hænger i udestuen. Det kan være årstidens blade, der hænger på træet, og herved er det oplagt at få en snak med jeres barn om f.eks. årstiderne. I det daglige er vi mange børn sammen. Ved at tage på ture, giver det også mere plads og rum til de børn, der er hjemme. Sommerudflugt For at give børnene en spændende fællesoplevelse tager vi alle, både store og små, før sommerferien, på en heldagstur, som vi kalder for sommerudflugt. Det kan være en tur på naturlegepladsen i Skørping, det kan være en tur på Skrammellegepladsen m.m. Generelle beslutninger i forhold til kosten Vi er i gang med at udarbejde en kostpolitik. Vi arbejder ud fra anbefalingerne for den danske institutionskost, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. En stor del af Sundhedsstyrelsens arbejde foregår i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, som er myndighed indenfor kostanbefalinger, næringsstoffer, næringsstofdeklarationer og levnedsmidlers sundhedsværdi. Mere information findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 20

21 Anbefalinger for den danske institutionskost De 8 kostråd eller kostkompasset De 8 kostråd er de officielle ernæringsanbefalinger og de lyder: Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Retningslinjer for børnefødselsdage og øvrige arrangementer er ligeledes under udarbejdelse, da det er afhængig af vores kommende kostpolitik. Frugt Børnene medbringer selv 1-2 stykker frugt hver dag, og frugten lægges i kurven oven på børnenes køleskab. Ca. kl og kl. 14 spises der frugt, som børnene som regel er med til at skære ud. Som supplement til eftermiddagsfrugten er der brød, som forældrene medbringer på skift. Frokost Madpakken er et hovedmåltid. Kroppen skal fyldes op med ny energi. Det skal helst være sundt og varieret. Jævnfør Sundhedsstyrelsens 8 kostråd. Et godt tip er at tænke på, at barnets øjne og andre sanser også spiser med, og derfor har det en betydning, hvordan maden viser sig i madkassen. Det må godt være spændende. Hvad har jeg mon med i dag? Det er en god ide så vidt muligt at følge de råd, sundhedsstyrelsen har til madpakker giv din madpakke en hånd. På den måde er du sikker på, at dit barn får, hvad det har brug for, for at klare sig gennem dagen med masser af energi (findes i denne folder) 21

22 links (Fødevarestyrelsen) (diverse pjecer) Vi har flere børn, der får sunde og alternative overraskelser. Det kan være et frugtspyd, lidt mandler, sjovt udskåret frugt osv. Ofte er det farverne, der fanger opmærksomheden. Personalet vil i situationer, hvor et barns sundhedstilstand er faldende, og dette kan henledes til uvarieret og usund madpakke, have en dialog vedr. dette med forældrene. Husk altid navn på madkassen. Eftermiddagsmad/Frugt. Børnene har mulighed for at spise eftermiddagsmad ca. kl. 14:00. Børnene får udskåret frugt og boller/groft brød eller knækbrød, som forældrene på skift tager med. Sedlen man kan skrive sig på i forhold til dette, er ved siden af køleskabet. I skal selv skrive jer på sedlen, og det betyder, at man som forældre sørger for at medbringe brød en gang om måneden. Brødet bliver ikke smurt. Sovebørn Efter frokost er der nogle børn, der har brug for en middagssøvn. Vi har madrasser og dyner, som vi arrangerer i stillerummet. Der er altid en voksen med inde hos børnene i ca. 20 min., hvor der også læses en lille historie eller synges lidt. Hvis barnet ikke er faldet i søvn efter ca. 20 min., kommer det med ud på legepladsen. De børn der sover, er jævnligt under opsyn, mens de sover. Fødselsdage Barnets fødselsdag har stor betydning for det enkelte barn. Vi vægter højt, at barnet bliver fejret, der sættes et flag op i udestuen og hænges et Tillykke skilt op på døren. 22

23 Der bliver dækket et festligt bord med flag. Vi synger fødselsdagssang, og fødselaren får en gave. Hvis I ønsker at gøre noget yderligere ud af fødselsdagen, f.eks. at der serveres noget, så skal I selv medbringe det hjemmefra. Derudover er der også mulighed for at invitere sin spisegruppe hjem til fødselsdag. Som udgangspunkt er det altid ens egen spisegruppe, som man har med til fødselsdagene. Inddelingen ses på Pyramiden, der hænger i alrummet. Hvis gruppestørrelsen er så stor, eks. at der er mere end 15 børn i gruppen, og omstændighederne gør, at man som forældre ikke kan have alle med hjem, er der muligt at dele børnene op i enten en drenge, eller pige gruppe, men det sker altid i dialog med personalet. Vores erfaring er, at det er en god ide, at I venter med at have dialogen med jeres barn vedr. gæster fra børnehaven, mad m.m., indtil vi voksne har snakket sammen. Når barnet holder fødselsdag i institutionen er det muligt at afholde på hvilken som helst dag, men efter aftale med personalet. Om mandagen er der mulighed for at invitere gruppen hjem til fødselsdag. Når I inviterer hjem til fødselsdag, har vi brug for, at der møder en forældre op, der kan hjælpe os frem og tilbage med transporten. En fødselsdag er altid et led i børnehavens aktiviteter, og vi opfordrer derfor jer forældre til at tale med personalet om besøget; hvilken dag, der passer bedst at afholde fødselsdagen, hvad der f.eks. kan serveres, hvor meget m.m. Husk også at lave små portioner; maverne bliver hurtigt mætte. Jul I børnehaven har vi rigtig mange traditioner i december. Vi hygger med nisserne Puk, Signe og Line, som er børnehavens drillenisser. De skiftes til at tage på besøg hos børnene i løbet af måneden. Vi skal i kirke, vi øver Lucia og har forældrekaffe med Lucia. Vi holder julefrokost, vi juleklipper, osv. Vi har fravalgt at lave julegaver, da det kræver rigtig mange ressourcer af både børn og voksne. Vores erfaring er, at det kun er få børn, der oplever det som hyggeligt at lave julegaver. For de fleste børn bliver det en uoverskuelig skal opgave. Sygdom. Vi må ikke modtage syge børn i børnehaven. Både af hensyn til det syge barn, de raske børn samt de voksne. Smitterisikoen er stor blandt så mange børn, og det er bestemt ikke rart at være syg/sløj, og samtidig skulle tilbringe dagen i børnehaven, 23

24 hvor vi er mange sammen hele dagen. Hvis jeres barn har været utilpas, inden det bliver afleveret, vil vi gerne vide det, så vi kan være opmærksomme herpå. Husk, børn behøver ikke have feber for at være syge. Hvis barnet ikke er i stand til at følge hverdagen i børnehaven, dvs. hvis barnet ikke må komme på legeplads eller komme med på tur, er det ikke rask nok til at komme i børnehave. Cykelhjelm på legepladsen Vi følger Sundhedsstyrelsen regler om børns sikkerhed i forhold til cykelhjelm. Her står der følgende: Cykelhjelmen må under ingen omstændigheder anvendes under leg på legepladsen, da barnet kan blive kvalt, hvis remmen sætter sig fast eller kommer i klemme. Derfor bruger børnene, på Pyramidens legeplads, ikke cykelhjelm. Hvis man som forældre vil have, at børnene skal bruge cykelhjelm, når de cykler på egne cykler, må I fravælge at tage cyklen med i børnehaven. Legetøj i børnehaven Børnene må medbringe legetøj i børnehaven. Det er dog forældrenes ansvar at snakke med deres barn om, hvad de skal have med, og at tingene kan blive væk eller gå i stykker. På grund af bakterieoverførsel frabedes fløjter, mundharmonikaer og lignende. Det samme med skydevåben eller andet, hvor der skydes med løse genstande, der kan skade øjnene. Børnene må ikke forære deres legetøj væk børnene imellem. Kørsel Vi kører ikke med børn i private biler. Påklædning Vi har mange børn i samme aldersgruppe i børnehaven, og derfor er der mange ting/tøj af samme slags, farve og størrelse. Selvfølgelig forsøger vi at holde styr på børnenes ting, men desværre lykkes det ikke altid. Derfor skal der være navn i alt, hvad der er med i børnehaven, ellers kan I risikere at miste det. Det er en god ide at give børnene noget praktisk tøj på, som kan tåle at blive snavset, da vi laver mange forskellige ting i børnehaven. F.eks. kan vi male, bage osv. Børnene har forklæde på, men det er ikke altid nok, når man er børnehavebarn. Det er jeres ansvar, at der er nok skiftetøj i børnenes kasser. 24

25 Mange børn vælger at være ude flere gange om dagen uanset vind og vejr. Specielt i vinterperioden, er det vigtigt, at børnene har det rigtige tøj med. Vi anbefaler: 2 par vinterstøvler, hvoraf det ene par er termostøvler. 2 udendørsdragter, hvor af den ene kan være vatteret/fleece regntøj. 1 sæt regntøj, der medbringes hele året, og som kan gå uden over flyverdragten. Huer og vanter. Masser af strømper, gerne et par ekstra tykke til termostøvlerne. Flere sæt skiftetøj og undertøj. Gerne fire - fem sæt. Børnene skal have sko/støvler med, som de kan gå langt i. Der er en lille kasse på badeværelset til de børn, som bruger ble. Der er plads til, at man kan tage en hel pose bleer med, frem for at skulle tage med til en enkelt dag af gangen. Børnehaven har begrænset skiftetøj, og derfor er det vigtigt, at I husker at aflevere det tilbage igen, når Jeres barn har lånt børnehavens tøj. Det er jeres ansvar, at I får ryddet op i/på/under barnets garderobe hver dag, og sikre, at børnene har de nødvendige ting på rummet, inden I går hjem. Forsikringer. Der er ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i kommunens institutioner og skoler. Forældrene skal derfor selv sørge for at tegne en familieulykkesforsikring og anmelde skader og uheld til deres eget forsikringsselskab. I praksis vil det betyde, at hvis et børnehavebarn pådrager sig eks. skader eller smadrer en rude i børnehaven, vil det være jeres egen forsikring, der skal dække dette. Børns ansvar. Hvornår er barnet erstatningsansvarligt? Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Man er kun erstatningsansvarlig, når man kan gøre for, at skaden sker. Når det skal vurderes om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have handlet. Har det skadevoldende barn handlet anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, pålægges der barnet et erstatningsansvar. Dog vil man 25

26 normalt ifølge retspraksis ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. Selv om børn under 5 år normalt ikke kan gøres erstatningsansvarlig, dækker ansvarsforsikringen på indboforsikringen oftest personskade forvoldt af børn under 5 år. Det kan dog være variationer imellem de forskellige forsikringsselskaber. Ferie. Alle mennesker har brug for ferie. Vi har alle behov for og glæde af at komme væk fra den daglige trædemølle. Det gælder selvfølgelig også børnene. Når vi nærmer os en ferie, sender vi sedlerne ud i så god tid, at medarbejdernes tidsfrist for afklaring af ferie overholdes. På sedlerne kan I tilmelde/framelde jeres børn til ferieperioder. Det gør vi af hensyn til personaleressourcer. Hvis vi i en ferie kun har få børn, er det vigtigt, at personalet afholder ferie eller afspadserer i disse perioder. Det optimale må være, når der er flest børn, er der også flest voksne på arbejde. Det er jeres ansvar at få svaret til tiden. Vi har samarbejde med Børnehaven Stjernedrys i ugerne 8 og 42, samt dagene før påske og evt. dagen efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag (lukkes kl. 12). Nogle uger i sommerferien, kan vi også være sammen. Det betyder, at vi enten er i Børnehaven Stjernedrys eller her i Pyramiden. Der vil altid være kendt personale i børnenes tilmeldte tider. Ud over disse perioder har vi i dagtilbuddet fastlagt fælles åbning i en af dagtilbuddets institutioner, hvor de børn der har pasningsbehov er samlet i en institution. Det er dagtilbudsbestyrelsen, der har fastlagt de fælles ferieperioder for dagtilbuddet, og det gælder ferieperioderne: Uge 29, 30 samt dagene imellem jul og nytår. I denne periode holdes der åbent i en af dagtilbuddets institutioner. Ferieaftalen er gældende for alle dagtilbuddets institutioner. Det er ikke givet, at der følger personale med, selvom der er tilmeldt børn fra institutionen. Hvis der ikke følger en kendt voksen med, vil de børn der er tilmeldt feriepasningen, komme på besøg i institutionen inden, hvilket er den enkelte institutions ansvar at planlægge. Åbningstiden vil følge mødetiderne på de børn, der er tilmeldt feriepasning. For sommerferien vil der altid være deadline med svar først i marts måned, i år er senest svardato den

27 Er der ingen børn, der skal passes, henvises der til et telefonnummer, der kan bruges ved behov for akut pasning, via et opslag på institutionens dør. Tværfagligt samarbejde Vi har samarbejde med områdets skoler, men vi har særlig samarbejde med Byplanvejens skole. Se samarbejdsaftalen under Byplanvejens hjemmeside i forhold til de gode overgange fra børnehave til skole. Vi har stor fokus på at inddrage forældrene i forhold til overleveringen fra børnehave til skole, og hertil arbejder vi med dialoghjulet. I vil få en nærmere intro hertil og blive klædt på til at kunne overlevere vores samarbejde om barnets trivsel og udvikling. I specifikke sager, hvor der er noget særligt, der skal overleveres, indkalder vi sammen med Jer skolen, til et overleveringsmøde, inden skolestart. I Aalborg Kommune har vi også Tværfaglig Team. Hvert team består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en pædagog og en psykolog. De tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Du kan som forældre selv henvende dig til det tværfaglige team og få rådgivning i spørgsmål omkring dit barn på tlf.: , , samt Træffetid dagligt i tidsrummet mellem 8-9. Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det, og den er gratis. Det tværfaglige team kan også rådgive og vejlede dagplejen, daginstitutioner m.fl. omkring konkrete børn med særlige behov. Forældrene vil altid inddrages i forhold til dette. Vi samarbejder også med vores talepædagog Jane Heide tlf: Vores talepædagog vil kun arbejde med et barn, hvis I som forældre har givet samtykke hertil. Igen vil vi sammen have en fælles dialog herom. 27

28 Traditioner: Fastelavnsfest: Vi holder fastelavnsfest i børnehaven, hvor vi slår katten af tønden og kårer kattekonge og kattedronning. Det er en festlig dag, hvor alle er klædt ud, vi hygger os med udklædning, tøndeslagning og selvfølgelig kåring af kattedronning og katte konge. Børnehavens fødselsdag: I juni fejrer vi børnehavens fødselsdag. Fødselsdagen bliver fejret med forældrekaffe og fødselsdagssang om eftermiddagen. Sankt Hans: Sankt Hans dag har vi bål på legepladsen. Vi laver heksen sammen og taler om traditionen, der bliver også hygget med bålet, og hvad der hører dertil. Scoobieafslutning. I juni er der afslutningsfest for de kommende skolebørn Sensommerfest: Sidst i August eller først i September holder børnehaven sensommerfest med deltagelse af både forældre og søskende. Her er der fællesspisning, og der arrangeres forskellige aktiviteter for alle, inden vi slutter dagen af. Børnene, som er startet i skole er inviteret, så det er samtidig en eftermiddag/aften med mange glade gensyn. Bedsteforældredag: Op til jul er der bedsteforældredag i børnehaven. Her inviteres alle bedsteforældre til at komme og være sammen med deres barnebarn i institutionen. Vi serverer boller, frugt, kaffe/te og vand. Nissebesøg: Puk, Signe og Line er børnehavens tilbagevendende julenisser. De skiftes til at tage på besøg hos børnene i december måned, de medbringer en dagbog, hvor forældrene skriver, hvad de har oplevet på deres besøg. Julefrokost: Børnenes julefrokost bliver afholdt som en maddag (smør-selv-dag). Det er en rigtig festdag. Både børn og personale må gerne komme i festtøjet og spiser lækker julemad sammen. Vi er også ude og finde julemanden. Julearrangement: Der er hvert år et julearrangement for børnene med søskende og forældre i børnehaven. Det sker i forbindelse med Lucia. Det er altid de ældste børn, der går Lucia. I december inviterer Gug Kirke også institutionerne til børnegudstjeneste, hvor vi hører juleevangeliet og synger julesalmer. 28

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf. 9945 4996 Mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3

Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2. Præsentation af institutionen... 2. Fakta oplysninger... 3 Indhold Virksomhedsplan for Gøngehesten for 2015... 2 Præsentation af institutionen... 2 Fakta oplysninger... 3 Principper fastlagt af bestyrelsen... 4 Pædagogiske principper og principper for de pædagogiske

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby

VALBY VIRKSOMHEDSPLAN. Høffdingsvej 18 2500 Valby VALBY VIRKSOMHEDSPLAN Høffdingsvej 18 2500 Valby Indhold VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEGALAXEN VALBY... 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 BØRNEGALAXEN VALBYS ÅBNINGSTID... 3 LUKKEDAGE... 3 MADORDNING... 3 BARNETS

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014

PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 PERSPEKTIVPLAN DAGTILBUD HASSERIS 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Værdi/det pædagogiske arbejde... 2 Dagligdagens pædagogiske gøremål... 3 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Årsplan for 2009 og 2010

Årsplan for 2009 og 2010 Årsplan for 2009 og 2010 Menighedsbørnehaven Linden, Kapelvej 36, 2200 København N. Tlf.: 35 39 43 38 e-mail:linden2200@mail.dk www.linden2200.dk Principdelen: Side: 1. Indledning 1.1 Institutionens navn,

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Velkommen til Peter Aage Gården.

Velkommen til Peter Aage Gården. 1 Velkommen til Peter Aage Gården. Med denne lille folder vil personalet og forældrerådet gerne byde børn og forældre velkommen og fortælle lidt om vores hverdag. Når I starter her på Peter Aage Gården,

Læs mere

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13

Indledning... 3. Del 1. Lovgrundlag... 4. Del 2. Generelle oplysninger... 5. Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Indhold Indledning... 3 Del 1. Lovgrundlag... 4 Del 2. Generelle oplysninger... 5 Del 3. Dokumentation via hverdagslivstemaer... 13 3.1 Vokseninitieret aktivitet...

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VALHALLA

VELKOMMEN TIL VALHALLA 31 2015 VELKOMMEN TIL VALHALLA Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 99153390 www.valhalla-skive.dk Indholdsfortegnelse Præsentation:... 2 Åbningstid:... 2 Lokalnumre:... 2 Ledelse:... 2 Personale:... 2 Fysiske

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til.

Du kan ringe til din gruppe kl. 7.30-15.30, Aser først kl. 8.00, ellers er det fællesrummet du skal ringe til. Præsentation: Børnehaven Jættebo Bjarkesvej 2 7800 Skive Tlf: 9915 3390. Leder: Lars Friis Jensen Souschef: Hanne Thøgersen Åbningstider : Mandag til torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag kl. 6.15 15.45 Lars:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere