Velkommen i Børnehaven Pyramiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Børnehaven Pyramiden"

Transkript

1 Velkommen i Børnehaven Pyramiden Børnehaven Pyramiden Nøhr Sørensens Vej Aalborg SØ Tlf

2 Åbningstiden er: Mandag til torsdag Fredag fra

3 Indhold Indhold Kære læser De overordnede rammer, som vi arbejder ud fra i Aalborg kommune er:... 6 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet... 7 Forældreinddragelse... 7 Sundhed... 8 Gode råd for en god dag... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indkøring Seminariekvarteret vi er en enhed ud af ti institutioner: Personalet i Pyramiden Pyramidens fysiske forhold: Garderobe Min institution Afhentning/aflevering Dagsforløb for Pyramiden: Børnene er delt op i forskellige grupper i løbet af en uge Forældresamarbejde Samtaler Daglig dialog Forældrekaffe Forældreansvar Forældreinfo Nyhedsbrev Sprogvurdering Åbningstider

4 Leg Udeliv/legepladsen Ture ud af huset Sommerudflugt Generelle beslutninger i forhold til kosten De 8 kostråd eller kostkompasset Frugt Frokost links Eftermiddagsmad/Frugt Sovebørn Fødselsdage Jul Sygdom Legetøj i børnehaven Kørsel Påklædning Forsikringer Børns ansvar Ferie Tværfagligt samarbejde Traditioner:

5 Kære læser. Med denne folder vil vi byde jer velkommen i Børnehaven Pyramiden. Folderen er udarbejdet i et samarbejde mellem personalet og Forældrebestyrelsen. Vores tanker med denne velkomstfolder er, at I kan bruge den som opslagsværk i forhold til børnehavens hverdag. I vil derfor opleve, at der er gentagelser, hvis alt læses. Vi har forsøgt at beskrive alt det praktiske fra hverdagen og særlige begivenheder. Vi har kort valgt at beskrive de rammer/lovgivning/politkker, som vi arbejder under i denne folder. Vi har kort beskrevet lidt om Aalborg kommunens udviklingsplan og de 4 spor. I vores pædagogiske profil, vil I kunne læse mere om vores pædagogik i forhold til dagligdagen og de pædagogiske aktiviteter. Den findes på vores hjemmeside Med venlig hilsen Personalet og Forældrebestyrelsen i Børnehaven Pyramiden. 5

6 De overordnede rammer, som vi arbejder ud fra i Aalborg kommune er: (vi arbejder ud fra Dagtilbudsloven) 6

7 Dagtilbud for fremtiden en overordnet udviklingsplan for 0- til 5-årsområdet Aalborg Kommune har udarbejdet en ny udviklingsplan for Heraf fremgår det, at alle institutioner skal arbejde med inklusion, sundhed, læring og læringsmiljøer og forældreinddragelse. Udviklingsplanen kan ses som en del af udmøntningen af børne- og ungepolitikken en politik, hvis mål er, at vi i institutionerne skal arbejde for at give alle børn lige muligheder for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtigende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. Alle skulle gerne opleve den røde tråd gennem opvæksten. Vi har de seneste 3 år arbejder med udviklingsplanens spor. I de kommende 2 år vil der fortsat ske videreudvikling af inklusion og læringsmiljøer, men der vil være særlig fokus på forældreinddragelse og sundhed. Vi henviser til vores pædagogiske plan, hvor I kan læse mere om metoder og vores pædagogiske arbejde i praksis med dette. I denne folder har vi dog valgt at fremhæve forældreinddragelse og sundhed, fordi det også er praktiske temaer, som I helt konkret vil møde og blive inddraget i, når I starter i Pyramiden. Et arbejde vores forældrebestyrelse også er en aktiv del af i børnehavelivet. Forældreinddragelse Forældreinddragelse blev for alvor igangsat i Her blev alle forældre inviteret til temaaften om emnet og alle pædagogiske ledere har deltaget i inspirationsdag. Forældreinddragelse skal forstås sådan, at forældre er aktive medspillere i deres barns liv i institutionen. Det betyder øget fokus på de ressourcer, som forældre kan bidrage med til fællesskabet. Vores forældrebestyrelse har været med i arbejdet siden, hvilket har udmøntet sig i, at formanden afholder intro for nye forældre. At bestyrelsesmedlemmer er med til at afholde de kvartalsvise forældremøder. Vi holder kvartalsvise forældremøde, for at få alle forældre medinddraget i forhold til barnets trivsel og udvikling. Ved disse forældremøder har forældrebestyrelsen også en aktiv rolle i forhold til at få de øvrige forældre i tale og vedligeholde forældrekulturen, hvor alle hjælper hinanden med tanken om, at voksenfællesskaber skaber børnefællesskaber. Herved styrker vi i fællesskab børnefællesskabet. Vi vil gerne lære vores forældre bedre at kende, og som forældre kan det også være godt at deltage i en ganske almindelig dag i Pyramiden for at opleve, hvordan det er 7

8 at gå i børnehaven. I er altid velkomne til at deltage i vores hverdag, og i den forbindelse har vi nedskrevet følgende deltagelsesbaner for vores forældre: -I er altid velkomne til at deltage i hverdagen. At læse en bog eks. for børnene. -I må altid bare være i Pyramiden, og i må gerne tage en kop kaffe/the. - I må gerne give en praktisk hjælpende hånd med, når vi efterlyser hjælp. -Vi forventer, at I tager medansvar i forhold til barnets trivsel og udvikling. -Vi vil gerne, at alle har et medansvar for hele børnegruppen og gruppens trivsel. Det er noget, som vi snakker om til eks. de kvartalsvise forældremøder. -I må gerne løse egne konflikter med egne børn, men ellers vil det altid være de ansatte, der løser konflikter. -Ligeledes vil det altid være de ansatte, der sørger for at hjælpe den øvrige børnegruppe med uheld, hjælp til bleskift og wc besøg. Sundhed Sundhed er nyt udviklingsspor fra 2014, dermed ikke forstået, at der ikke har været arbejdet med sundhed tidligere. Der er i samfundet et øget fokus på sundhed og Aalborg kommune læner sig op at WHO s definition sundhed er ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og social velbefindende. Dermed kobles sundhed tæt til det generelle pædagogiske arbejde, der handler om, at børns skal mestre og have handlekompetence til at møde verden. Vi ved, at fysisk aktivitet kan være et redskab til en positiv udvikling af mentale, følelsesmæssige og sociale kompetencer. En ny undersøgelse fra sundhedsstyrelsen viser at 54 % af de 3 6 årige børn lever op til anbefalingerne for bevægelse i daginstitutionerne, men 46% gør ikke. Derfor skal der arbejdes med: - om institutionerne har fysiske rammer, der inviterer og understøtter bevægelse og aktiv læring? - Vi er startet på en fælles naturuddannelse i samarbejde med Kroppen på Toppen (inspiration kan findes på hjemmesiden Udannelsen kører over 3 år, og er færdig i 2017, hvor målet er, at vi har status som naturbørnehave. Formålet er: 8

9 -At personalet i Pyramiden får naturforståelse og engagement ved fælles oplevelser i det fri, som vi kan videregive til børnene. -At udvikle et naturligt læringsmiljø i naturen, hvor den sundhedsfaglige, naturfaglige og pædagogfaglige viden kombineres i aktiviteter for børn og forældre. I forhold til forældreinddragelse og emnet natur/sundhed vil vi jævnligt informere jer om institutionens arbejde. I vil hver anden måned blive inddraget i evalueringen af de pædagogiske læreplaner, som er koblet til natur/sundhed. I løbet af 2015 vil der komme et arrangement arrangeret af Kroppen på Toppen, hvor natur og forældreinddragelse vil være i fokus, men det kommer der mere info om senere. Vi har her kort fortalt om vores arbejde med udviklingsplanens 4 spor, og I kan læse mere om vores pædagogiske tilgang og arbejde i vores pædagogiske plan, som er at finde under vores hjemmeside som er: 9

10 Vær positiv når du afleverer dit barn, så det oplever det er rart at gå i børnehaven Pyramiden. Snak med dit barn hver dag, om hvad det har lavet i børnehaven. Tag barnets tegninger m.m. fra garderoben og barnets skuffe med hjem og snak om det. Tal positivt om børnehaven med dit barn. Henvend dig altid til personalet med ikke forståede sager. Henvend dig direkte til personalet, hvis der er noget, du er utilfreds med. Oplev huset som dit, bland dig i barnets hverdag. 10

11 Indkøring. Inden jeres barn starter i børnehaven, vil vi gerne, at I kommer på besøg, så I kan se huset og hilse på børn samt voksne. Der vil også være nogle praktiske ting, der skal aftales bl.a. omkring indkøring. Det er derfor vigtigt, at I aftaler tid med personalet, så der er tid til at tale om barnet. Det er meget forskelligt, hvordan børnene reagerer på at starte i børnehaven. For at give dem så blid en indkøring som muligt, anbefaler vi altid forældrene at tage et par fri- eller feriedage. Det er trods alt en stor omvæltning at komme fra et overskueligt dagplejehjem eller vuggestuemiljø og til en børnehave med mange nye børn og voksne. Nogle børn reagerer med det samme, men der er også børn, der er helt overvældet af alt det nye og spændende, og de kan godt i første omgang klare omvæltningen, men kan så senere få perioder, hvor de er kede af at skulle i børnehave. Vi mener, det er vigtigt, at I som forældre er forberedte på, at jeres barn kan få disse perioder. Vi ved godt, det er svært at gå fra et grædende og ulykkelig barn. Vores råd er dog at gøre afskeden så kort som muligt. En lang afsked forværrer ofte situationen. Når der er vinket farvel, og barnet har set, at I er kørt, siger vores erfaring, at barnet hurtigt begynder at lege. Et godt råd i denne situation er: Ring og hør, hvordan det går. 11

12 Seminariekvarteret vi er en enhed ud af ti institutioner: Pyramiden er en børnehave, som hører til Dagtilbuddet Seminariekvarteret. Dagtilbuddet har i alt ti institutioner, som vi samarbejder med. Hanne Færch er dagtilbudsleder. De ti institutioner er: Børnehaven Fantasia, Børnehaven Stjernedrys, Børnehaven Beatesmindevej, Børnehaven Frydendal, Børnehaven Hans Egede, Vuggestuen Luna, Daginstitution Thulevej, Daginstitution Danalien, Behandlingsbørnehaven Stampe og Børnehaven Pyramiden. For alle ti institutioner arbejdes der ud fra et fælles budget, og vi samarbejder på tværs. Vi har bl.a. fællespasning i bestemte ferieperioder. Se nærmere på side Personalet i Pyramiden Pædagogisk leder Trine Poder 37 timer Pædagog Lene Jørgensen 37 timer Pædagog Else Vinther 37 timer Pædagog Lone Pedersen 32 timer Pædagog Louise Hundahl 25 timer Pædagog medhjælper Pia Nielsen 16 timer Pædagogmedhjælper Lasse Kolind 37 timer Praktikant EGU indtil Rikke Ormstrup 37 timer Dagtilbudsleder for Seminariekvarteret : Hanne Færch Tlf.: Vi er praktikinstitution og modtager studerende for 1. praktikperiode fra Seminariet og Sosu Nord studerende. Det har vi valgt, da vi mener, at vi har en del viden og erfaring at tilføre den studerende, og at vores institution vil nyde godt af at få ny input og spørgsmål til vores praksis, som kan være til glæde og inspiration for børn såvel som voksne. Samtidig har vi også i perioder ansat en medarbejder i løntilskud eller nyttejob, ofte i en 3 måneders periode. Under personalets ferier, sygdom og kursus vil der også være vikarer i huset. Vi prøver så vidt mulig at have faste vikarer i huset for at give børnene tryghed. 12

13 På vores tavle i udestuen, vil du/ I kunne følge med i, hvem der er ansat i huset, og hvor længe vedkommende skal være hos os. På vores info tavle, vil det fremgå, hvem der er på arbejde om dagen, og her vil du/i også kunne se, om der er vikarer eller studerende i huset. Pyramidens fysiske forhold: Pyramiden er en kommunal institution bygget i 1979 og renoveret i efteråret 2014 til februar Den er normeret til 40 børn i alderen 3 6 år, og er del af en vippenormering, således at vi i kortere perioder kan have enten flere eller færre børn. Pyramiden er en arkitekttegnet institution, som på daværende tidspunkt, ansås for at være meget speciel, både hvad indretning og udseende angår. Institutionen ligger på toppen af Byplanvej, ved siden af Gug Kirke. Pyramiden er omgivet af en stor legeplads med mulighed for udfoldelse, både sommer og vinter. Der er en stor overdækket terrasse, bålhytte, gynger, bakker, klatretræer, sandkasse, cykelbane, klatre/legetårn med brandmandsstang og rutsjerør, klatrevægge, legehuse og tog. Indendørs har vi valgt at funktionsopdele rummene. Vi har krea rummet (kreativt rum), vi har et legerum med vinkerum, et stort køkken/alrum. I kælderen er der et stort puderum til lege med de store armbevægelser. Der er to adskilte toilet rum. I det ene er der installeret et hæve/sænke puslebord Derudover har vi et kontor et samtalerum og en personalestue med tilhørende toilet og garderobe. Vi har en udestue, der er placeret på legepladsen i forlængelse af børnegarderoben. Udestuen bliver brugt, dels som ekstra rum og som ind og udgang for forældre og børn. Garderobe Når man som ny starter i børnehaven, får man selvfølgelig et garderobe rum. Vi laver et navneskilt, som vi sætter på rummet. For at skabet får et mere personligt præg, og barnet har en lille smule af hjemmet med i børnehaven, opfordrer vi forældrene til at medbringe billeder af familien. De bruges sammen med barnet til at lave et lille hus, hvor barnet så kan se og fortælle om sin familie. 13

14 Om fredagen bliver børnenes garderobeskabe rengjorte. Derfor er det vigtigt, at forældrene tømmer skabet hver fredag. Det, der ikke tages med hjem, kan lægges i kassen ovenover (på hylden). Hvis garderoberne ikke er tømt om fredagen, bliver børnenes ting/tøj samlet i en glemme kasse eller en fælles kurv, hvor pågældende forældre efterfølgende kan finde evt. ting de mangler. Min institution. Min institution er en IT-løsning, som gør det meget lettere at kommunikere med børnehaven. Alle informationer er samlet et sted. Du kan tjekke dit barn ind og ud på en touch-skærm i institutionen. Via en app på mobilen, SMS eller computer kan du melde fravær, ferie og sygdom. Du kan give besked om eksempelvis legeaftaler og afhentning af dit barn eller læse nyheder og beskeder. Beskederne læses sidste gang kl , og ellers er du velkommen til at ringe til Pyramiden. Du kan også opdatere det barns stamdata, registrere ferier, tilmelding til arrangementer og meget andet. Afhentning/aflevering Ved aflevering, hvor børnegruppen er gået i gang med dagens aktiviteter eller leg, vil vi gerne, at forældrene tager hensyn til og accepterer, at børnene forstyrres mindst muligt. Find derfor en voksen, der ikke er i gang med aktiviteter med børnene, hvis I skal give en besked eller have hjælp til at vinke. Bliver barnet hentet af andre end forældrene, skal vi vide det. Vær også opmærksom på, at vi får sagt goddag/farvel til hinanden. Dette giver en gensidig tryghed. Vi forsøger at lære børnene at rydde op, og derfor forventer vi, at forældrene bakker op om dette, således at børnene sætter de ting på plads, de er i gang med såvel ude som inde. Dagsforløb for Pyramiden: (de fleste tider skal betragtes som vejledende) kl Pyramiden åbner morgenhygge/medbragt mad i alrummet: Der tilbydes mælk til morgenmaden. Det er altid en pædagog, der åbner kl og den næste medarbejder kommer kl Kl er der en fast vinkevoksen i legerummet, hvor vinkevinduet er. kl slutter vi med at spise morgenmad. kl Vi spiser medbragt frugt (Se afsnittet om medbragt frugt) kl starter de forskellige tilbud/aktiviteter. Se næste side. Fredag morgen bager vi boller sammen med de børn, der har lyst til at hjælpe. Bollerne spises efter samlingen, hvor vi har arbejdet med sproglig opmærksomhed. Aktiviteterne 14

15 starter ca. kl denne dag. Herefter er der ude aktiviteter, hvis vejret tillader det, og bålet tændes ofte. kl Spises der i ens spisegruppe. kl De fleste børn er på legepladsen, og sovebørnene bliver puttet. Der er en seddel på, hvem der har sovet på døren ind til soverummet. Personalet afvikler pauser. kl Medbragt eftermiddagsmad /frugt spises (se under afsnittet). Leg eller aktiviteter igangsættes efter behov. kl Oprydning er i fuld gang, som børnene er med til. Nogle børn leger. kl Børnehaven lukker fredag kl Når åbningstiden eks. er 17.15, betyder det, at man som forældre og barn skal være ude af institutionen på dette tidspunkt. Personalets arbejdstid slutter også her. Du bestemmer selv, hvornår dit barn kommer og bliver hentet, men vi vil gerne have besked, hvis dit barn kommer senere end Du skal dog være opmærksom på, at de fleste ture ud af huset starter ca. kl Hvis vi ikke har hørt fra jer inden dette tidspunkt, kan I risikere, at vi er ude af huset. Det er vigtigt, at du siger goddag og farvel til en voksen, så vi ved, hvornår vores ansvar starter og slutter. Hvis børnene gerne vil vinke farvel, kan der vinkes fra vinduet i lege rummet. Der er altid en voksen bag barnet, hvis der er behov for det. Skulle vi, imod al forventning, sove over en morgen, har vi en aftale med naboinstitutionerne Fantasia (åbner kl. 6.45) og Børnehaven Stjernedrys (åbner kl. 6.30) om, at dit barn kan komme derover, og naturligvis blive der, indtil en af os, når frem. 15

16 Børnene er delt op i forskellige grupper i løbet af en uge. Børnene er delt op i to grupper med blandede aldersgrupper fra 3-5 år. Det er pædagogerne fra basisgrupperne, som har særlig kontakt til Jer forældre, men alle i huset har selvfølgelig øje for alle børn. Det er jeres primærpædagog fra basisgruppen, som I vil få forældresamtaler med. Mandag og torsdag er spisegruppedag, hvor der om mandagen er pædagogerne, der går foran og har på forhånd bestemt en aktivitet ud fra et pædagogisk mål og ud fra det læreplanstema, der er fokus på i perioden. Om torsdagen har vi fokus på at følge børnenes spor, at høre børnenes stemmer og give dem medbestemmelse i forhold til naturaktiviteter. Her er pædagogen ved siden af eller bagved. Om tirsdagen er børnene enten opdelt årgangsbestemt, så de mødes i læringsmiljøer med børn i samme årgang, og hermed samme alder, eller de er i relationsgrupper. Her deltager alle børn ikke på en gang, men udvælges i en mindre gruppe i forhold til eks. inklusion, venskaber, sproglig opmærksomhed m.m. Der er årgangsgrupper og relationsgrupper skiftevis en måned af gangen. Om onsdagen har vi udedag med fokus på sundhed. Se side 8 Om fredagen arbejder vi med sproglig opmærksomhed kl Herefter hygges med nybagte fredagsboller, hvorefter vi har udeformiddag, igen med fokus på sundhed. Forældresamarbejde. Vi prioriterer forældresamarbejdet højt og vi vil arbejde for et åbent, tillidsfuldt og positivt samarbejde mellem personale og forældre, da det sikrer en større sammenhæng og tryghed i barnets hverdag. Vi vil derfor lægge vægt på følgende: -At forældresamarbejdet bygger på gensidig respekt, åbenhed og tillid. -At forældrene føler sig godt modtaget og velkomne i børnehaven. -At forældrene er trygge ved at aflevere barnet i Børnehaven Pyramiden. 16

17 -At der er gensidig dialog, hvor vi inddrager hinanden i forhold til barnets trivsel og udvikling. -At vi fagligt står til rådighed for forældrene i forhold til råd og vejledning. -At give forældrene mulighed for at møde de andre børns forældre i form af forældrearrangementer. Samtaler. I vil få en opstartsaftale, når I starter i Pyramiden, og efter ca. 4,5 mdr. i børnehaven tilbyder vi en forældresamtale, hvor vi bl.a. snakker om, hvordan jeres barn trives, og hvordan I er faldet til i børnehaven. Vi vil også have dialoghjulet med til denne samtale. Udover denne samtale, får I tilbud om flere forældresamtaler i Jeres børnehavetid, og har I behov for en akut samtale, kan vi altid finde ud af det. I kan altid henvende Jer. Garderoben kan være et uroligt sted at snakke, og indimellem kan der godt være behov for at sidde i fred og ro. Forældresamtaler er ikke ensbetydende med problemer, men blot en anledning til at snakke sammen i fred og ro uden børn. I vores samtaler, vil vi gerne have en dialog med jer om Jeres barns udvikling og tale om, hvordan vi kan samarbejde og lave aftaler for, hvordan vi bedst mulig hjælper netop Jeres barn. Vi kan også have forskellige syn på barnet, fordi vi i børnehaven ser barnet som en del af en stor gruppe, og I ser måske barnet i en anden sammenhæng og måske i en til en relation. Det er derfor helt naturligt, at vi ikke altid ser det samme. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, for det afhænger af de forskellige kontekster, som barnet indgår i, men vi mener, det er vigtigt at få talt om forskelligheden og blive klogere på hinandens syn og barnet. Vi arbejder ud fra dialoghjulet. Det er et arbejdsredskab, som I også tilbydes at få med hjem og arbejde med, inden vi skal have forældresamtalen for 3 måneders samtalen og til førskolesamtalen. Daglig dialog I hverdagen bruger vi garderoben, stuerne og legepladsen eller, hvor vi nu mødes med Jer til at tale om stort og småt i forhold til børnene. Den daglige dialog er vigtig i forhold til børnenes dagligdag, og det er her, vi gensidigt informerer hinanden i forhold til alt, hvad vi har brug for at fortælle af små og store oplevelser. I en børnehave kan der på nogle tidspunkter af dagen være mere tryk på, hvis man som forældre kommer, når alle skal have formiddagsfrugt, eller man kommer, når 17

18 der er aktiviteter i gang. Vi prioriterer at blive i aktiviteterne for de børn, som er med heri, for ellers ødelægges fordybelsen og koncentrationen ofte, selvom man bare lige giver en kort besked. På disse tidspunkter, vil der være en medarbejder, som tager imod beskeder eller informationer. Hvis man som forældre kommer i disse tryk perioder, vil man måske opleve, at man ikke lige kan komme til at tale med en bestemt personale. Vi tilstræber, at alle forældre vil få de nødvendige informationer og beskeder, der er fra dagen, men vi opfordrer til, at I som forældre også selv opsøger den daglige dialog. Der er dokumentation fra dagen på tavlen, og ligeledes kan man finde datidens info i de sorte mapper ved opslagstavlen. Forældrekaffe Nogle gange om året, holder vi kaffedag for forældrene i samarbejde med vores Forældrebestyrelse. Forældre kaffen arrangeres skiftevis morgen og eftermiddag. Tidspunktet vil stå på infotavlen. Har I mulighed for at deltage, er det altid en god lejlighed til at snakke med de andre forældre og personalet. Bestyrelsesmedlemmer eller andre forældre vil på skift være til stede, og vil stå for arrangementet. Forældrekaffearrangementet er med til, at alle forældre får mulighed for at få et tilhørsforhold til børnehaven og de andre forældre. Forældreansvar Vi forventer, at forældrene holder øje med deres børn, når de er i institutionen. Det gør sig gældende både ved arrangementer og den daglige gang i børnehaven. Forældreinfo. På vores info væg eller min institution informerer vi, hvad der skal ske og andre relevante oplysninger. Vi opfordrer kraftigt til, at I læser på info tavlen og min institution hver dag, så I kan følge med i, hvad der sker, og kan tage højde for evt. ændringer af barnets mødetider. Herved er det også tit nemmere at få igangsat en dialog om dagens oplevelser med Jeres barn, når I har læst lidt om dagen, og herved har fået et par stikord/nøgleord til at spørge ind med. Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver måned. Det indeholder forskellige informationer, som er vigtige for jer at vide. Der kan være særlige datoer som valg til forældrebestyrelsen osv., der mindes om her. Nyhedsbrevet kan læses på vores 18

19 informationstavlen, men kan også findes på vores hjemmeside: Sprogvurdering Inden barnet bliver 3 år og 4 måneder, foretager børnehaven en sprogvurdering, som foregår i børnehaven sammen med en af vores pædagoger. Endvidere sprogvurderes alle 5 årige. Forældrene vil altid blive informeret, og dette vil altid ske, inden vi foretager os noget. Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 6:30-17:15 og fredag fra kl. 6:30 til kl Leg. Vi har valgt at funktionsopdele børnehaven og have åben plan, således at børnene frit kan lege i hele huset og derved få flere muligheder i deres leg. I hverdagen lægger vi stor vægt på børnenes leg, fordi legen er en nødvendig aktivitet for barnets udvikling. Barnet leger for at lege, og derved tilegner de sig erfaring, mange færdigheder, og forskellige følelser bliver gennemlevet. De ansatte kan deltage i legene for at videreudvikle disse, mens de andre gange kan deltage fra sidelinjen i forhold til guidning og vejledning. Af hensyn til arbejdet med inklusion og i forhold til barnets individuelle udvikling, laver vi aktiviteter i små grupper, hvor vi kan følge børnenes initiativer, og andre gange vil den voksne sætter dagsorden/rammen for legen. I nogle lege er vi også med som personale. I andre trækker vi os, for at børnene lærer at forhandle og samarbejde selv, og her er vores rolle at guide og vejlede. Udeliv/legepladsen Vi ser legepladsen som det største rum i børnehaven, og vægter udelivet meget højt. Vi bestræber os på, at børnene kommer ud på legepladsen hver dag. Nærmiljøet er spændende, og derfor benytter vi os meget af at tage på ture i Østerådalen, naturlegepladsen og de omkringliggende legepladser. For os er det naturligt at være ude. Vi lærer børnene, at udelivet er sundt og spændende. Vejret behøver ikke at sætte begrænsninger, tværtimod åbner de forskellige vejrforhold udfordringer. Når solen skinner, og det er varmt, er det sjovt med vandsjaskeri. Når det regner, er det dejligt at lave mudderkager, og hoppe i vandpytter. Når der er koldt, er det godt, at vi har en bålhytte, hvor vi kan lave bål, 19

20 eller bare sidde og snakke. Børnene skal lære at bruge naturen, men de skal også lære at værne om den og rydde op efter sig. Ture ud af huset Børnene kommer jævnligt på ture, men om fredagen tager vi sjældent ud af huset, da vi denne dag afvikler gruppemøder, efter børnene har arbejdet med sproglig opmærksomhed og er ude. De andre dage vægter vi at komme ud af huset, da det giver børnene mulighed for at tale eller lege med andre, end de er vant til. At få øjnene op for nye relationer, end de ellers selv vil vælge i dagligdagen. Børnene får også ny viden og inspiration. De lærer sociale spilleregler som at tage hensyn til andre, opdager forskelligheder, lærer spilleregler for, hvordan man f.eks. opfører sig i en bus osv. De lærer trafikregler, og det at være en del af en stor gruppe. Turene giver kendskab til naturen og udfordrer børnenes motorik, f.eks. ved at gå op og ned ad trapper, gå/løbe på ujævnt terræn osv. For at give børnene mulighed for at få kendskab til de forskellige årstider, og hvordan naturen ændrer sig gennem året, har vi valgt at følge et træ i Østerådalen. Vi har fundet det træ, der skal være vores træ. Et meget flot, stort træ med mange blade. Vi besøger det flere gange om året, og her lærer børnene også at orientere sig i nærområdet. Dokumentationen fra vores ture, vil kunne ses i træet, der hænger i udestuen. Det kan være årstidens blade, der hænger på træet, og herved er det oplagt at få en snak med jeres barn om f.eks. årstiderne. I det daglige er vi mange børn sammen. Ved at tage på ture, giver det også mere plads og rum til de børn, der er hjemme. Sommerudflugt For at give børnene en spændende fællesoplevelse tager vi alle, både store og små, før sommerferien, på en heldagstur, som vi kalder for sommerudflugt. Det kan være en tur på naturlegepladsen i Skørping, det kan være en tur på Skrammellegepladsen m.m. Generelle beslutninger i forhold til kosten Vi er i gang med at udarbejde en kostpolitik. Vi arbejder ud fra anbefalingerne for den danske institutionskost, som er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. En stor del af Sundhedsstyrelsens arbejde foregår i tæt samarbejde med Fødevarestyrelsen, som er myndighed indenfor kostanbefalinger, næringsstoffer, næringsstofdeklarationer og levnedsmidlers sundhedsværdi. Mere information findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 20

21 Anbefalinger for den danske institutionskost De 8 kostråd eller kostkompasset De 8 kostråd er de officielle ernæringsanbefalinger og de lyder: Spis frugt og grønt 6 om dagen Spis fisk og fiskepålæg flere gange om ugen Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød hver dag Spar på sukker især fra sodavand, slik og kager Spar på fedtet især fra mejeriprodukter og kød Spis varieret og bevar normalvægten Sluk tørsten i vand Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Retningslinjer for børnefødselsdage og øvrige arrangementer er ligeledes under udarbejdelse, da det er afhængig af vores kommende kostpolitik. Frugt Børnene medbringer selv 1-2 stykker frugt hver dag, og frugten lægges i kurven oven på børnenes køleskab. Ca. kl og kl. 14 spises der frugt, som børnene som regel er med til at skære ud. Som supplement til eftermiddagsfrugten er der brød, som forældrene medbringer på skift. Frokost Madpakken er et hovedmåltid. Kroppen skal fyldes op med ny energi. Det skal helst være sundt og varieret. Jævnfør Sundhedsstyrelsens 8 kostråd. Et godt tip er at tænke på, at barnets øjne og andre sanser også spiser med, og derfor har det en betydning, hvordan maden viser sig i madkassen. Det må godt være spændende. Hvad har jeg mon med i dag? Det er en god ide så vidt muligt at følge de råd, sundhedsstyrelsen har til madpakker giv din madpakke en hånd. På den måde er du sikker på, at dit barn får, hvad det har brug for, for at klare sig gennem dagen med masser af energi (findes i denne folder) 21

22 links (Fødevarestyrelsen) (diverse pjecer) Vi har flere børn, der får sunde og alternative overraskelser. Det kan være et frugtspyd, lidt mandler, sjovt udskåret frugt osv. Ofte er det farverne, der fanger opmærksomheden. Personalet vil i situationer, hvor et barns sundhedstilstand er faldende, og dette kan henledes til uvarieret og usund madpakke, have en dialog vedr. dette med forældrene. Husk altid navn på madkassen. Eftermiddagsmad/Frugt. Børnene har mulighed for at spise eftermiddagsmad ca. kl. 14:00. Børnene får udskåret frugt og boller/groft brød eller knækbrød, som forældrene på skift tager med. Sedlen man kan skrive sig på i forhold til dette, er ved siden af køleskabet. I skal selv skrive jer på sedlen, og det betyder, at man som forældre sørger for at medbringe brød en gang om måneden. Brødet bliver ikke smurt. Sovebørn Efter frokost er der nogle børn, der har brug for en middagssøvn. Vi har madrasser og dyner, som vi arrangerer i stillerummet. Der er altid en voksen med inde hos børnene i ca. 20 min., hvor der også læses en lille historie eller synges lidt. Hvis barnet ikke er faldet i søvn efter ca. 20 min., kommer det med ud på legepladsen. De børn der sover, er jævnligt under opsyn, mens de sover. Fødselsdage Barnets fødselsdag har stor betydning for det enkelte barn. Vi vægter højt, at barnet bliver fejret, der sættes et flag op i udestuen og hænges et Tillykke skilt op på døren. 22

23 Der bliver dækket et festligt bord med flag. Vi synger fødselsdagssang, og fødselaren får en gave. Hvis I ønsker at gøre noget yderligere ud af fødselsdagen, f.eks. at der serveres noget, så skal I selv medbringe det hjemmefra. Derudover er der også mulighed for at invitere sin spisegruppe hjem til fødselsdag. Som udgangspunkt er det altid ens egen spisegruppe, som man har med til fødselsdagene. Inddelingen ses på Pyramiden, der hænger i alrummet. Hvis gruppestørrelsen er så stor, eks. at der er mere end 15 børn i gruppen, og omstændighederne gør, at man som forældre ikke kan have alle med hjem, er der muligt at dele børnene op i enten en drenge, eller pige gruppe, men det sker altid i dialog med personalet. Vores erfaring er, at det er en god ide, at I venter med at have dialogen med jeres barn vedr. gæster fra børnehaven, mad m.m., indtil vi voksne har snakket sammen. Når barnet holder fødselsdag i institutionen er det muligt at afholde på hvilken som helst dag, men efter aftale med personalet. Om mandagen er der mulighed for at invitere gruppen hjem til fødselsdag. Når I inviterer hjem til fødselsdag, har vi brug for, at der møder en forældre op, der kan hjælpe os frem og tilbage med transporten. En fødselsdag er altid et led i børnehavens aktiviteter, og vi opfordrer derfor jer forældre til at tale med personalet om besøget; hvilken dag, der passer bedst at afholde fødselsdagen, hvad der f.eks. kan serveres, hvor meget m.m. Husk også at lave små portioner; maverne bliver hurtigt mætte. Jul I børnehaven har vi rigtig mange traditioner i december. Vi hygger med nisserne Puk, Signe og Line, som er børnehavens drillenisser. De skiftes til at tage på besøg hos børnene i løbet af måneden. Vi skal i kirke, vi øver Lucia og har forældrekaffe med Lucia. Vi holder julefrokost, vi juleklipper, osv. Vi har fravalgt at lave julegaver, da det kræver rigtig mange ressourcer af både børn og voksne. Vores erfaring er, at det kun er få børn, der oplever det som hyggeligt at lave julegaver. For de fleste børn bliver det en uoverskuelig skal opgave. Sygdom. Vi må ikke modtage syge børn i børnehaven. Både af hensyn til det syge barn, de raske børn samt de voksne. Smitterisikoen er stor blandt så mange børn, og det er bestemt ikke rart at være syg/sløj, og samtidig skulle tilbringe dagen i børnehaven, 23

24 hvor vi er mange sammen hele dagen. Hvis jeres barn har været utilpas, inden det bliver afleveret, vil vi gerne vide det, så vi kan være opmærksomme herpå. Husk, børn behøver ikke have feber for at være syge. Hvis barnet ikke er i stand til at følge hverdagen i børnehaven, dvs. hvis barnet ikke må komme på legeplads eller komme med på tur, er det ikke rask nok til at komme i børnehave. Cykelhjelm på legepladsen Vi følger Sundhedsstyrelsen regler om børns sikkerhed i forhold til cykelhjelm. Her står der følgende: Cykelhjelmen må under ingen omstændigheder anvendes under leg på legepladsen, da barnet kan blive kvalt, hvis remmen sætter sig fast eller kommer i klemme. Derfor bruger børnene, på Pyramidens legeplads, ikke cykelhjelm. Hvis man som forældre vil have, at børnene skal bruge cykelhjelm, når de cykler på egne cykler, må I fravælge at tage cyklen med i børnehaven. Legetøj i børnehaven Børnene må medbringe legetøj i børnehaven. Det er dog forældrenes ansvar at snakke med deres barn om, hvad de skal have med, og at tingene kan blive væk eller gå i stykker. På grund af bakterieoverførsel frabedes fløjter, mundharmonikaer og lignende. Det samme med skydevåben eller andet, hvor der skydes med løse genstande, der kan skade øjnene. Børnene må ikke forære deres legetøj væk børnene imellem. Kørsel Vi kører ikke med børn i private biler. Påklædning Vi har mange børn i samme aldersgruppe i børnehaven, og derfor er der mange ting/tøj af samme slags, farve og størrelse. Selvfølgelig forsøger vi at holde styr på børnenes ting, men desværre lykkes det ikke altid. Derfor skal der være navn i alt, hvad der er med i børnehaven, ellers kan I risikere at miste det. Det er en god ide at give børnene noget praktisk tøj på, som kan tåle at blive snavset, da vi laver mange forskellige ting i børnehaven. F.eks. kan vi male, bage osv. Børnene har forklæde på, men det er ikke altid nok, når man er børnehavebarn. Det er jeres ansvar, at der er nok skiftetøj i børnenes kasser. 24

25 Mange børn vælger at være ude flere gange om dagen uanset vind og vejr. Specielt i vinterperioden, er det vigtigt, at børnene har det rigtige tøj med. Vi anbefaler: 2 par vinterstøvler, hvoraf det ene par er termostøvler. 2 udendørsdragter, hvor af den ene kan være vatteret/fleece regntøj. 1 sæt regntøj, der medbringes hele året, og som kan gå uden over flyverdragten. Huer og vanter. Masser af strømper, gerne et par ekstra tykke til termostøvlerne. Flere sæt skiftetøj og undertøj. Gerne fire - fem sæt. Børnene skal have sko/støvler med, som de kan gå langt i. Der er en lille kasse på badeværelset til de børn, som bruger ble. Der er plads til, at man kan tage en hel pose bleer med, frem for at skulle tage med til en enkelt dag af gangen. Børnehaven har begrænset skiftetøj, og derfor er det vigtigt, at I husker at aflevere det tilbage igen, når Jeres barn har lånt børnehavens tøj. Det er jeres ansvar, at I får ryddet op i/på/under barnets garderobe hver dag, og sikre, at børnene har de nødvendige ting på rummet, inden I går hjem. Forsikringer. Der er ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i kommunens institutioner og skoler. Forældrene skal derfor selv sørge for at tegne en familieulykkesforsikring og anmelde skader og uheld til deres eget forsikringsselskab. I praksis vil det betyde, at hvis et børnehavebarn pådrager sig eks. skader eller smadrer en rude i børnehaven, vil det være jeres egen forsikring, der skal dække dette. Børns ansvar. Hvornår er barnet erstatningsansvarligt? Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Man er kun erstatningsansvarlig, når man kan gøre for, at skaden sker. Når det skal vurderes om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have handlet. Har det skadevoldende barn handlet anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, pålægges der barnet et erstatningsansvar. Dog vil man 25

26 normalt ifølge retspraksis ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. Selv om børn under 5 år normalt ikke kan gøres erstatningsansvarlig, dækker ansvarsforsikringen på indboforsikringen oftest personskade forvoldt af børn under 5 år. Det kan dog være variationer imellem de forskellige forsikringsselskaber. Ferie. Alle mennesker har brug for ferie. Vi har alle behov for og glæde af at komme væk fra den daglige trædemølle. Det gælder selvfølgelig også børnene. Når vi nærmer os en ferie, sender vi sedlerne ud i så god tid, at medarbejdernes tidsfrist for afklaring af ferie overholdes. På sedlerne kan I tilmelde/framelde jeres børn til ferieperioder. Det gør vi af hensyn til personaleressourcer. Hvis vi i en ferie kun har få børn, er det vigtigt, at personalet afholder ferie eller afspadserer i disse perioder. Det optimale må være, når der er flest børn, er der også flest voksne på arbejde. Det er jeres ansvar at få svaret til tiden. Vi har samarbejde med Børnehaven Stjernedrys i ugerne 8 og 42, samt dagene før påske og evt. dagen efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag (lukkes kl. 12). Nogle uger i sommerferien, kan vi også være sammen. Det betyder, at vi enten er i Børnehaven Stjernedrys eller her i Pyramiden. Der vil altid være kendt personale i børnenes tilmeldte tider. Ud over disse perioder har vi i dagtilbuddet fastlagt fælles åbning i en af dagtilbuddets institutioner, hvor de børn der har pasningsbehov er samlet i en institution. Det er dagtilbudsbestyrelsen, der har fastlagt de fælles ferieperioder for dagtilbuddet, og det gælder ferieperioderne: Uge 29, 30 samt dagene imellem jul og nytår. I denne periode holdes der åbent i en af dagtilbuddets institutioner. Ferieaftalen er gældende for alle dagtilbuddets institutioner. Det er ikke givet, at der følger personale med, selvom der er tilmeldt børn fra institutionen. Hvis der ikke følger en kendt voksen med, vil de børn der er tilmeldt feriepasningen, komme på besøg i institutionen inden, hvilket er den enkelte institutions ansvar at planlægge. Åbningstiden vil følge mødetiderne på de børn, der er tilmeldt feriepasning. For sommerferien vil der altid være deadline med svar først i marts måned, i år er senest svardato den

27 Er der ingen børn, der skal passes, henvises der til et telefonnummer, der kan bruges ved behov for akut pasning, via et opslag på institutionens dør. Tværfagligt samarbejde Vi har samarbejde med områdets skoler, men vi har særlig samarbejde med Byplanvejens skole. Se samarbejdsaftalen under Byplanvejens hjemmeside i forhold til de gode overgange fra børnehave til skole. Vi har stor fokus på at inddrage forældrene i forhold til overleveringen fra børnehave til skole, og hertil arbejder vi med dialoghjulet. I vil få en nærmere intro hertil og blive klædt på til at kunne overlevere vores samarbejde om barnets trivsel og udvikling. I specifikke sager, hvor der er noget særligt, der skal overleveres, indkalder vi sammen med Jer skolen, til et overleveringsmøde, inden skolestart. I Aalborg Kommune har vi også Tværfaglig Team. Hvert team består af en sundhedsplejerske, en socialrådgiver, en pædagog og en psykolog. De tilbyder familier med børn i alderen 0-5 år rådgivning og vejledning i forbindelse med barnets opvækst og udvikling. Du kan som forældre selv henvende dig til det tværfaglige team og få rådgivning i spørgsmål omkring dit barn på tlf.: , , samt Træffetid dagligt i tidsrummet mellem 8-9. Rådgivningen kan være anonym, hvis du ønsker det, og den er gratis. Det tværfaglige team kan også rådgive og vejlede dagplejen, daginstitutioner m.fl. omkring konkrete børn med særlige behov. Forældrene vil altid inddrages i forhold til dette. Vi samarbejder også med vores talepædagog Jane Heide tlf: Vores talepædagog vil kun arbejde med et barn, hvis I som forældre har givet samtykke hertil. Igen vil vi sammen have en fælles dialog herom. 27

28 Traditioner: Fastelavnsfest: Vi holder fastelavnsfest i børnehaven, hvor vi slår katten af tønden og kårer kattekonge og kattedronning. Det er en festlig dag, hvor alle er klædt ud, vi hygger os med udklædning, tøndeslagning og selvfølgelig kåring af kattedronning og katte konge. Børnehavens fødselsdag: I juni fejrer vi børnehavens fødselsdag. Fødselsdagen bliver fejret med forældrekaffe og fødselsdagssang om eftermiddagen. Sankt Hans: Sankt Hans dag har vi bål på legepladsen. Vi laver heksen sammen og taler om traditionen, der bliver også hygget med bålet, og hvad der hører dertil. Scoobieafslutning. I juni er der afslutningsfest for de kommende skolebørn Sensommerfest: Sidst i August eller først i September holder børnehaven sensommerfest med deltagelse af både forældre og søskende. Her er der fællesspisning, og der arrangeres forskellige aktiviteter for alle, inden vi slutter dagen af. Børnene, som er startet i skole er inviteret, så det er samtidig en eftermiddag/aften med mange glade gensyn. Bedsteforældredag: Op til jul er der bedsteforældredag i børnehaven. Her inviteres alle bedsteforældre til at komme og være sammen med deres barnebarn i institutionen. Vi serverer boller, frugt, kaffe/te og vand. Nissebesøg: Puk, Signe og Line er børnehavens tilbagevendende julenisser. De skiftes til at tage på besøg hos børnene i december måned, de medbringer en dagbog, hvor forældrene skriver, hvad de har oplevet på deres besøg. Julefrokost: Børnenes julefrokost bliver afholdt som en maddag (smør-selv-dag). Det er en rigtig festdag. Både børn og personale må gerne komme i festtøjet og spiser lækker julemad sammen. Vi er også ude og finde julemanden. Julearrangement: Der er hvert år et julearrangement for børnene med søskende og forældre i børnehaven. Det sker i forbindelse med Lucia. Det er altid de ældste børn, der går Lucia. I december inviterer Gug Kirke også institutionerne til børnegudstjeneste, hvor vi hører juleevangeliet og synger julesalmer. 28

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

Møder i børnehaven/vuggestuen

Møder i børnehaven/vuggestuen Forældresamtaler Når der er gået ca. 3 måneder efter at barnet er begyndt i børnehave/vuggestue, vil I få tilbudt en samtale med den pædagog, som er fast på barnets stue. Samtalen vil dreje sig om barnets

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE

INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE INFORMATIONSHÆFTE FOR VEMB BØRNEHAVE Indledning: Kære forældre. Velkommen til Vemb Børnehave og til det kommende samarbejde omkring Jeres barn og dets hverdag i børnehaven.

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til. Åbningstider

Velkommen til. Åbningstider Velkommen til Skovlinden er et integreret børnehus i dagtilbuddet Vesterlunden, som udover Skovlinden består af 5 andre børnehuse i området. I Skovlinden er vi ca. 55 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - vuggestue Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse

Velkommen til Junglen. En integreret institution. for 0-6 årige. Profil: Sang og Bevægelse Velkommen til Junglen En integreret institution for 0-6 årige Profil: Sang og Bevægelse Når du starter i Junglen Indkøring Kære: Vi byder dig og din familie velkommen i Junglen. Du skal starte på stuen.

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.:

Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: Velkommen til Solstrålen Vuggestuen i afdeling Regnbuen Hovedgaden 17, Hodsager Tlf.: 96 28 69 99 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen. Vi

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækkegården

Velkommen til Børnehuset Bækkegården Velkommen til Børnehuset Bækkegården Børnehuset Bækkegården Daglig leder: kate Halbech bækkegårds plads 3 Tlf: 27599696 3650 Ølstykke mail: kate.halbech@egekom.dk Telefon numre i huset. Rødderne: 72599694

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod.

Her følger nogle praktiske oplysninger: Adresse: Børnehaven Kornvænget Kornvænget 10 3400 Hillerød. Tlf. nr: 48 26 94 17. E-mail: hje@hillerod. Velkommen. Vi er en lille, hyggelig institution med ca. 40 pladser. Vi lægger vægt på fællesskaber og et godt, samt motion og udeliv. Vi er i 2014 blevet certificeret til en DGI institution. Vi er derfor

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder:

Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Hej. Du skal starte i børnehaven Seest Gl. Skole dag den / -. Den gruppe du skal gå i hedder: Din kontaktperson hedder. Vi har aftalt at du og dine forældre kommer på besøg dag den / klokken. Det vil være

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.30-17 Fredag 6.30-16 Personale på stuen: Mette, Pædagog, 35 timer Gitte, Pædagog, 30 timer Anja, pædagogmedhjælper,

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.

Langhøj Dagtilbud. Mariehønen. Integreret vuggestue og børnehave. Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer. Langhøj Dagtilbud Mariehønen Integreret vuggestue og børnehave Mariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 irs@struer.dk http://langhoej.struer.dk Velkommen i Langhøj Dagtilbud, Mariehønen. Når

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr

Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Velkommen til Børnehuset Niels Bohr Niels Bohrs Allé 10 ; Vuggestuerne ; Kernen, Mini-bølgerne og børnehavegruppen Bølgerne Åbningstid ; Mandag-torsdag: 6.30 16.45 Skovsbovænget 7: Skyerne (de ældste børnehavebørn)

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

KOSTPOLITIK I UGLEBO.

KOSTPOLITIK I UGLEBO. KOSTPOLITIK I UGLEBO. Baggrund for udarbejdelse af kostpolitik Det har længe været et fælles ønske fra bestyrelsen og personalegruppen at få revideret kostpolitikken. Derfor arrangerede vi(forældrebestyrelsen)

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk

Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset Vestermarievej 16 3700 Rønne Tlf. 56 92 43 60 Mail: bornehuset@brk.dk Børnehuset er en integreret institution, hvilket betyder, at vi både har en børnehave og en fritidsordning. Denne velkomstfolder

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere