I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:"

Transkript

1 BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte lægevagt med Region Hovedstadens øvrige akutte tilbud. Med henblik på at estimere den samlede volumen i antallet af henvendelser til akuttelefonen, er aktiviteten i 2012 for henholdsvis lægevagtydelser, uvisiteret aktivitet i akutmodtagelser og akutklinikker samt nuværende smønster til akuttelefonen, opgjort. I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: Lægevagts Akuttelefonen - helårsniveau S-kontakter AM/AK 2012* I alt * ikke ambulanceindbragte patienter er estimeret til 80% af alle s-kontakter Ovenstående danner således udgangspunkt for forventningen til den fremtidige svolumen. Estimeret svolumen Den samlede opgavevolumen er estimeret ud fra, at antallet af til lægevagten og akuttelefonens nuværende antal forventes uændret. Derudover er det forudsat, at det samlede antal skadestuekontakter, som ikke er indbragt med ambulance, udgør den andel, der fremadrettet skal indgå i den visiterede adgang. I 2012 udgjorde ikke-ambulanceindbragte skadestuekontakter S-kontakter AM/AK Andel visiteret via 1813 i Andel fortsatte selvhenvendere Visiteres til AM/AK fra let af ikke-ambulance indbragte skadestuekontakter er herefter korrigeret for den andel som 1813 i dag allerede visiterer til akutmodtagelserne og akutklinikkerne, svarende til 16 %. Derudover er der korrigeret for en estimeret andel af kontakter, som fortsat vil henvende sig til akutmodtagelserne og akutklinikkerne uden forudgående kontakt til 1813, svarende til %. Sidstnævnte er estimeret på baggrund af erfaringer for nuværende niveau i Region Sjælland. I estimeringen af svolumen er der ikke korrigeret for de S-kontakter, som er henvist til akutmodtagelser og akutklinikkerne via den nuværende lægevagtsordning, idet det ud fra det eksisterende datagrundlag ikke er 19

2 muligt at opgøre lægevagtens henvisningsmønster. Andelen vurderes dog som relativt begrænset. Den Præhospitale Virksomhed har på baggrund af ovenstående foretaget en estimering af den samlede volumen i antallet af henvendelser til 1813 samt de afledte effekter på patientstrømme og typer af henvendelser, svarende til i alt Lægevagts Akuttelefonen Visiteret adgang i alt Nedenstående figur illustrerer, hvorledes det samlede estimerede antal til 1813 forventes at fordele sig på afledt opgavetype: 1813-: I alt Visiteret til akutmodtagelse/ akutklinikker Hjemmebesøg Ambulance-rekvisitioner Afsluttet til egenomsorg, egen læge mv. Lægelig telefonkonsultation 1813 AM/AK 1 AM/AK 2 AM/AK 3 etc Nedenfor er forudsætningerne i ovenstående figur nærmere beskrevet. Visiteres til akutmodtagelser og akutklinikker Af de forudsatte 1,2 mio. til akuttelefonen er det forudsat, at ca. 37 % af ene, svarende til vil medfører visitation til akutmodtagelserne og akutklinikkerne. let er estimeret ud fra det nuværende niveau for lægevagtskonsultationer, som forventes at fortsætte på et relativt uændret niveau, svarende til Hertil kommer antallet af ikke-ambulanceindbragte S-kontakter i akutmodtagelserne og akutklinikkerne, korrigeret for den procentandel, som akuttelefonen i dag allerede henviser hertil, samt for en skønnet andel af S- kontakter, som må forventes fortsat at møde op på akutmodtagelserne og akutklinikkerne uden forudgående kontakt med 1813, trods indførelse af visiteret adgang. 20

3 Det forventede antal, som visiteres til akutmodtagelserne og akutklinikkerne - som følge af visiteret adgang - udgør således ca Aktivitet i Akutmodtagelser og akutklinikker som følge af integrering lægevagtens konsultationsopgaver ved personligt fremmøde Det forudsættes, at besøgene varetages på alle akutmodtagelserne og akutklinikkerne, fraset på Rigshospitalet. Med henblik på at estimere det antal besøg, som fremadrettet integreres i akutmodtagelserne og akutklinikkerne, er der foretaget en opgørelse af den nuværende aktivitet i de PLO drevne lægevagtskonsultationer. I det eksisterende datagrundlag for lægevagtsydelser er det ikke muligt at identificere, hvor i regionen de faktiske lægevagtskonsultationer finder sted. Opgørelsen er derfor foretaget på baggrund af patientens bopælskommune og fordelt til hospitalerne efter optageområder. Ved denne fordeling er der risiko for, at aktiviteten særligt på Bornholm undervurderes, idet der ved denne metode ikke tages højde for væksten i befolkning i sommerperioderne. Derfor er der foretaget en analyse, hvor fordelingen af lægevagtskonsultationer efter bopælskommune er sammenlignet med en fordeling efter andelen og månedsfordelingen af S- kontakter i akutklinikken. Sammenligningen giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i fordelingen baseret på bopælskommune. Endvidere er der i fordelingen af aktivitet til akutmodtagelserne og akutklinikkerne taget højde for effekterne af mindre ændringer i åbningstiderne. Det betyder, at den aktivitet, der falder udenfor den fremadrettede åbningstid på akutklinikkerne, er tilført akutmodtagelsen indenfor eget planområde. For Bornholm er der dog ikke foretaget omfordeling til andet hospital. Opgørelsen af den samlede forventede aktivitet i akutmodtagelserne og akutklinikkerne som følge af integrering af lægevagtens konsultationsopgaver fremgår nedenfor: 21

4 Planområde Hospital besøg Bornholm Bornholm Byen Bispebjerg Frederiksberg Midt Gentofte Herlev Nord Frederikssund Helsingør Hillerød Syd Amager Glostrup Hvidovre i alt Visiteres til hjemmebesøg Af de 1,2 mio. til akuttelefonen forventes de visiteret til et hjemmebesøg, svarende til ca. 7 % af ene. Forudsætningen om hjemmebesøg tager udgangspunkt i det nuværende niveau for vagtlægens hjemmebesøg og forventes uændret ved implementeringen af et enstrenget akutsystem. Visiteres til ambulance Af de 1,2 mio. til akuttelefonen forventes ca af ene at have behov for ambulancehjælp, evt. akutlægebil. Forudsætningen baserer sig på det nuværende niveau for visitation til 112 via 1813 svarer til ca. 3 % af de nuværende. Det er således forudsat, at dette niveau forbliver uændret ved indførelse af et enstrenget akutsystem. Afsluttes telefonisk af 1813 Det forventes, at langt hovedparten af, hvor der er behov for visitation til akutmodtagelse/akutklinik og/eller lægebesøg i hjemmet kan visiteres af de visiterende sygeplejersker i Andelen af, der ikke visiteres til akutmodtagelse/akutklinik, hjemmebesøg eller medfører en 112-rekvisition, udgør herefter 53 % af den samlede svolumen, svarende til Afsluttes telefonisk til egenomsorg og andre udfald Baseret på erfaringer for de nuværende s udfaldsmønster på akuttelefonen forventes ca. 30 % af den samlede svolumen til akuttelefonen, svarende til i alt , afsluttet telefonisk af en sygeplejerske ved Enten til egenomsorg efter sundhedsfaglig rådgivning eller med råd om at kontakte egen læge, tandlæge eller anden sundhedsfaglig ekspertise. Forudsætningen om 30 % af de samlede til 1813, som afsluttes telefonisk forudsættes således uændret. 22

5 Lægelig telefonkonsultation ved 1813 Af de i alt forudsatte 1,2 mio. til akuttelefonen er det forudsat, at der for ca. 20 % af ene, er behov for lægelig telefonisk vurdering og rådgivning uden for egen læges almindelige åbningstid, herunder receptudskrivning. let af, hvor der forventes et behov for lægelig rådgivning udgør således , eller 40 % af det samlede antal, som afsluttes telefonisk via 1813 og ca. 30 % af de samlede antal til den nuværende lægevagtsordning. Forudsætningerne for lægelige telefonkonsultationer baserer sig på et skøn, da der på nuværende tidspunkt ikke forefindes entydig ydelsesregistrering som kan anvendes som udgangspunkt for et faktuelt niveau. På baggrund af en undersøgelse af kontakt- og sygdomsmønster af lægevagten i Region Midt vurderes det dog, at ca. 30 % af henvendelserne burde have kontaktet egen læge i stedet. Disse forudsættes således håndteret af sygeplejerskerne i akuttelefonen. Dertil kommer, at en vis andel af de nuværende telefonkonsultationer i lægevagts vurderes at kunne blive håndteret af sygeplejerske ved

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 3 - Anvendelse af ledige bygninger på Psykiatrisk Center Sct. Hans Bilag 2 - Side -1 af 3 Byrådssekretariat

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen.

Bemærkningerne er efterfølgende vurderet inden for rammerne af kommissoriet og den økonomiske ramme for evalueringen. Punkt nr. 1 - Undersøgelsesdesign for evaluering af enstrenget og visiteret akutsystem vedrørende Bemærkninger perioden til 1. KORAs april - undersøgelsesdesign 1. oktober 2014 for evaluering af enstrenget

Læs mere

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse

Eskild Klausen Fredslund. Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden. Teknisk og økonomisk analyse Eskild Klausen Fredslund Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse Enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Teknisk og økonomisk analyse kan hentes

Læs mere

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT

OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT OKTOBER 2014 REGION HOVEDSTADEN EVALUERING AF ENSTRENGET OG VISITERET AKUTSYSTEM FREM TIL 1. APRIL 2014 ENDELIG RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-08-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan

Region Hovedstaden. Forslag til Hospitalsplan Region Hovedstaden Forslag til Hospitalsplan Udkast af 20. januar 2007 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 5 1. Resumé... 7 2. Rammerne for hospitalsplanen... 15 3. Hospitalsvæsenets brugere... 21 4. Hospitalsstruktur...

Læs mere

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014

FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 FAGLIG GENNEMGANG AF AKUT- MODTAGELSERNE JUNI 2014 1 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 5 1.1 Sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 5 1.2 Ny sygehusstruktur nye akutmodtagelser... 9

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGIONSRÅDET. Tirsdag den 25. oktober 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 25. oktober 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden HØRINGSVERSION 22. marts 2011 Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Læs mere

Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Juni 2011 Forord I maj 2007 vedtog regionsrådet den første hospitalsplan og den første psykiatriplan. I de fire år, der er gået, har

Læs mere

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN

BRUGERBETALING PÅ LÆGEVAGTEN Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 11. marts 2013 Ifølge en ny undersøgelse fra Århus Universitet burde omkring 20 pct. af de patienter, som i dag tager kontakt til lægevagten,

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter

Nr. 5. Ved akut sygdom. - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter Nr. 5 Ved akut sygdom - Lægeforeningens forslag til en styrket indsats for akutte patienter 2 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Den akutte patients møde med sundhedsvæsenet. 7 2. Principper for organiseringen

Læs mere

Forslag til budget 2013 2016

Forslag til budget 2013 2016 Budgetforslag 2013 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2013 2016 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008

Budgetforslag 2014 2017. Forslag. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...7 1.1 Oversigt

Læs mere