Indhold. side. Skoleledelsen 3. Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5. Skolebiblioteket 6. Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. side. Skoleledelsen 3. Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5. Skolebiblioteket 6. Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7"

Transkript

1 Skolebladet Hylleholt Skole December 2004

2 Skolebladet udkommer juni og december Skolebladet udgives i samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse og uddeles til alle med tilknytning til Hylleholt Skole Redaktion: Annelise Thestrup-Bjørn Hylleholt Skole Dannebrogsvej Fakse Ladeplads tlf Illustrationer: Skolens logo: forsiden og side 2 Digitalfotos taget af: - Steen Løfberg, side 6 - Trine Vedsmand, side 10 - Mikael Løfmark, side 11 - Kristian K. Bonne Andersen, side 12 - Ole Schiermacher, side 14 Andet: Clipart og billeder fra bl.a. grafiksamlinger og internettet Skolebladet kan om kort tid ses på skolens hjemmeside Indhold side Skoleledelsen 3 - Farvel og tak. - Mobiltelefoner Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5 - Elevtal Skolebiblioteket 6 - Gys på biblioteket Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7 - Power Kid Tandplejen 8 Klassernes sider 9 Aktiviteter primo Featureuge - Musiklejr og skolefest - Forårskoncert - Foredrag med Lars Bom i januar Bagsiden 18 Skolebladet December 2004 Side 2 af 18

3 Skoleledelsen Farvel og tak. Efter godt 15 års virke som skoleleder ved Hylleholt Skole, og i alt 35 år i folkeskolen, har jeg nu besluttet mig for at mit fremtidige liv skal have et mere afslappet indhold. Det betyder, at jeg fra den 1. februar 2005 stopper som skoleleder. Det har været meget spændende og lærerige år i en periode, hvor skolen, særlig de seneste år, har været igennem mange store reformer. Den skole vi har i dag er således meget forskellig fra den, jeg startede i tilbage i Jeg vil benytte lejligheden til at sige elever, forældre, lærere og andre interne og eksterne samarbejdspartnere tak for samarbejdet gennem alle årene og ønsker jer held og lykke med den nye skoleleder, der bliver så heldig at få stillingen ved Hylleholt Skole. Venlig hilsen Stig Vilstrup (snart fhv. skoleleder) Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår Mobiltelefoner Brugen af mobiltelefoner er på en del skoler blevet et stort problem. Dertil er vi endnu ikke nået på Hylleholt Skole. Men for at være på forkant med udviklingen, har vi besluttet at udarbejde et sæt regler for elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden. Både pædagogisk råd og elevrådet har drøftet de foreslåede regler inden skolebestyrelsen beslutter dem. Det vil formentlig ske i januar Herefter vil de være en del af skolens ordensreglement. Den endelige ordlyd kendes ikke lige nu, men hovedindholdet vil være følgende: 1. Mobiltelefoner må ikke være tændt i undervisningstiden uden lærerens tilladelse 2. Foto videooptagelse kun med tilladelse fra de personer, der fotograferes 3. Brug af mobiltelefoner til hade sms er ikke tilladt 4. I omklædningsrum o.l. må mobiltelefoner ikke være fremme Når vi ikke vælger helt at forbyde mobiltelefoner i skolen, er det fordi de i dag er en væsentlig del af børn og unges sociale livline. Vi håber, at reglerne kan hjælpe vores elever med at lære den vanskelige kunst at vide, hvornår mobiltelefonen skal være slukket! Reglerne vil også komme til at indeholde nogle sanktionsmuligheder. Formentlig gående fra en påtale til en konfiskation af mobiltelefonen i kortere eller længere tid. I grove tilfælde vil den kun blive udleveret til forældrene! Stig Vilstrup Skolebladet December 2004 Side 3 af 18

4 Skolebestyrelsen Som bekendt har Stig Vilstrup valgt at lade sig pensionere pr. 1. februar Når en skole skal have ny leder er det en proces som skolebestyrelsen naturligvis har stor indflydelse på, idet skolebestyrelsen har hørings og udtalelsesret, og deltager i ansættelsesudvalget. I Fakse kommune har byrådet uddelegeret ansættelseskompetencen til børne og kulturchef Jørn Møller. Den 27. oktober afholdt Jørn Møller et møde med skolebestyrelsen, hvor også Fakse kommunes kommunikationskonsulent Anne van Leenen deltog. Formålet med mødet var at få sammensat en profil af en kommende leder. Vi havde et godt og konstruktivt møde, og ud fra resultaterne af en brainstorm, hvor alle vores tanker og ønsker omkring en ny skoleleder blev fremlagt, har Anne van Leenen skrevet en ansøgerprofil og en stillingsannonce. Den 21. december mødes skolebestyrelsen igen med Jørn Møller, hvor vi er med til at udvælge de ansøgere, som vil blive indkaldt til en ansættelsessamtale i starten af januar Efterfølgende vil vi forhåbentlig snarest have en ny skoleleder ansat. Et resultat af Den gode balance, Fakse kommunes styringsmodel, er den dybe dialog hvor politikere og bestyrelser kan mødes og tale åbent og uformelt med hinanden. Den 28. oktober besøgte Børne og kulturudvalget Hylleholt skole. Vi fik en god debat om sund kost i skolen. Som et direkte resultat af mødet vil politikerne undersøge nærmere, om der er grundlag for fælles kommunale tiltag omkring sund kost i skolen. Vi fik også debatteret den rummelige folkeskole. Kan og skal skolen rumme alle elever, eller skal der fortsat være alternative tilbud? I år har skolen fået revideret klasserådsfolderen, som vi håber, kan være til hjælp og inspiration i dagligdagen, folderen kan fås hos klasselæreren eller på skolens kontor. Et andet emne, der jævnligt dukker op er trafiksikkerheden omkring skolen. Vi vil opfordre alle, som færdes ved skolen, til at overholde de gældende trafikregler og udvise hensyn. Husk aflevering og afhentning af elever, i skoletiden, skal foregå i bussløjfen på Dannebrogsvej. - Det er også en god ide at sikre sig at cykellygter og reflekser er i orden. Til foråret afholder skolebestyrelsen et møde med samtlige lærere, hvor vi vil udarbejde en politik, og faste retningslinier, for rummeligheden i skolen. Vi arbejder naturligvis også med mange andre spændende ting i skolebestyrelsen, hvis der er emner man gerne vil have taget op, eller vil have uddybet nærmere, er der altid mulighed for at henvende sig til et skolebestyrelsesmedlem, eller invitere os med til et klasseforældremøde. Den 13. januar 2005 har skolebestyrelsen og Hylleholt skole engageret skuespilleren Lars Bom til et foredrag om mobning (se omtale og tilmelding side 17). Skolebestyrelsen ønsker alle elever, forældre og ansatte en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På bestyrelsens vegne Jørgen Birkedal, formand Skolebladet December 2004 Side 4 af 18

5 Elevrådet Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse fra klasse. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden til elevrådsmøde, hvor forskellige punkter bliver drøftet. Det kan være punkter lige fra, at der bliver punkteret cykler, ønsket om et bedre fællesrum i blok E/e, aktiviteter som f.eks. en håndbold- og fodboldturnering til en drøftelse af reglerne for mobiltelefoner. Tirsdag d. 5. oktober var der en fælles introduktionsdag for elevrådet, hvor Mette Flink fra de Danske Skoleelever (DSE) kom og fortalte om de generelle principper for elevrådsarbejde og hvad man kan arbejde med i elevrådet. Denne dag skulle de bl.a. tage stilling til nogle aktiviteter, som kunne være sjovt evt. at arbejde med her på skolen. En af grupperne skulle tage stilling til, om undervisningen er kreativ nok. De kom bl.a. med et forslag om at have udveksling med elever fra f.eks. Tyskland, at eksamensformen i nogle fag bliver som en gruppeeksamen og at komme på flere ture. En anden gruppe kom lidt i gang med planlægningen af en håndboldturnering her i efteråret, men det er de ikke kommet videre med. Nogle skulle tage stilling til, om der skal planlægges en elevrådsdag for hele skolen evt. i form af en fest eller en dag med kreative fag. Andre kiggede ordensreglerne igennem for at se, om de nu også var gode nok og en gruppe snakkede om anti-mobning, som mere mundede ud i, at der skal være flere gårdvagter. Trods disse forskellige forslag om, hvad elevrådet kan arbejde med, er der ingen af elevrådsrepræsentanterne, som har taget initiativ til at fortsætte med at arbejde med disse ideer. Ved næste elevrådsmøde kan vi dog kun håbe på, at nogle af elevrådsrepræsentanterne bliver vækket lidt til live igen. Elevrådsarbejdet er ikke nogen loppetjans. Det kræver, at både elevrådsrepræsentanterne, deres klassekammerater og klassens lærere står sammen om arbejdet og er interesseret i at få elevrådet til at fungere. Jeg håber kun på det bedste i det nye år! Pia Drist-Jensen, kontaktlærer Kontoret Elevtal Ifølge Bente Hansen havde skolen den 1. november 2004 i alt 436 elever (238 piger og 198 drenge) Skolebladet December 2004 Side 5 af 18

6 Skolebiblioteket Gys på biblioteket Uhyggeligt -- nej meget, meget hyggeligt, at flere elever i deres frikvarterer hjalp til med at få biblioteket gjort uhyggeligt til Halloween. Det blev et meget flot udsmykket bibliotek. Tusind tak for hjælpen fra Inger Smidth - og så har rigtig mange elever lavet julepynt, så biblioteket også i december er udsmykket (red.) Skolepatruljen Hver morgen samt efter skoletid kan man uden for skolen se skolepatruljen, som troligt står der for at hjælpe specielt de små elever sikkert over vejen. Skolepatruljen består af elever fra 7. klasse (i år også to fra 6. klasse), og de passer deres arbejde i alt slags vejr, så det er bestemt ikke lige sjovt altid. Det er heller ikke rart, når de oplever, at der desværre er nogle elever, og endda også voksne, der ikke respekterer dem, men bare går eller cykler over. Dette er hermed en opfordring til ALLE om at rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Samtidig en stor tak til jer patruljemedlemmer. I gør en god indsats - bliv ved med det. Marianne Carlberg Færdselskontaktlærer Skolebladet December 2004 Side 6 af 18

7 Krop & Bevægelse - for fuld skrue!! Så er skolens første hold POWER KID i gang. Eleverne kommer fra 3. til 6. klasse og er børn, som har haft et dårligt forhold til motion, som har lyst til at tabe sig eller, som bare trænger til lidt ekstra bevægelse og gode skoletimer. De elever, som er med i Power Kid, har i en periode på 10 uger 2 ekstra timers idræt hver uge. Derudover bliver eleverne og deres familier inviteret til en aften med MAD-VÆRKSTED og en aktivitetsdag en lørdag formiddag. Det er altså ikke bare det enkelte barn; hele familien kan være med til at give barnet nogle sundere og måske sjovere vaner. Power Kid er en del af hele skolens fokus på Krop & Bevægelse og kører i dette skoleår som et projekt. Vi er 2 lærere som skiftes til at undervise, og som begge deltager i forældrearrangementerne. Her kommer nogle af elevernes egne kommentarer om deres oplevelser i POWER KID: Frederik: Det er fedt og sjovt! Cecilie & Josephine: Det er bare rigtig sjovt, vi laver mange forskellige ting hver gang. Vi bruger også redskaberne. Efter nytår starter et nyt hold op igen. Elever kan tilmeldes via deres klasselærer (KUN FOR ELEVER I KLASSE), som uddeler sedler til interesserede elever i starten af december. Vi siger tak til de gode elever, vi har i denne periode - og glæder os til et nyt friskt hold efter jul! Trine Nymann Andersen og Camilla Hoffmann Skolebladet December 2004 Side 7 af 18

8 Tandplejen Kære elever og forældre på Hylleholt Skole. På det sidste har vi desværre her på tandklinikken oplevet en stigning i antallet af børn med huller i tænderne. Et andet problem vi desværre også oplever oftere og oftere er syreætsning af tænderne. Derfor vil vi meget gerne bidrage med lidt information om dette. I ved sikkert alle, at man får huller i tænderne, når man spiser meget sukkerholdig mad og ikke børster sine tænder helt rene. Dette sker, fordi bakterierne på tænderne producerer syre, når de nedbryder sukkeret, og syren opløser emaljen på tænderne så der kommer hul. Det gælder derfor om, at gå systematisk til værks når man børster tænder, således at man er sikker på, at alle bakterier kommer væk fra alle tandflader - ikke mindst fra rummene mellem tænderne. Det er faktisk oftest på de tandflader der vender mod mellemrummene at vi finder hullerne. Derfor er det vigtigt, at disse flader bliver renset med tandtråd dagligt. Det kræver lidt øvelse i starten, men hvis ikke man prøver, lærer man det aldrig! Når man børster er det ligeledes vigtigt at få fjernet de bakterier der samler sig langs tandkødsranden. Sker dette ikke vil tandkødet blive betændt hvilket viser sig ved at det bliver rødt, hævet, ømt og bløder når det bliver børstet. En sådan tandkødsbetændelse vil med tiden kunne udvikle sig til parodontose (de løse tænders sygdom) hvis ikke man får gjort noget ved det i tide. De vigtigste ting for at undgå huller er altså: - undgå alt for meget sukkerholdigt mad og drikke - spis ikke slik som mellemmåltider, men spis i stedet for frugt eller lign. - børst tænderne grundigt 2 gange hver dag (morgen og aften) - brug tandtråd dagligt Og husk - børn er først i stand til selv at børste tænderne godt nok, når de er år. I disse år erfarer vi desværre et nyt stigende problem - det vi kalder erosioner af tænderne. Erosioner er en syreætsning af tænderne forårsaget af syren, der findes i sodavand, læskedrikke og juice. Skaden sker også uden, at der er bakterier til stede, dvs. tændernes emalje bortætses lag for lag, uafhængigt af hvor godt tænderne er børstet. Læskedrikke i form af sodavand og juice er blevet en stigende del at børn/unges hverdag. Et forbrug der er steget inden for de seneste årtier, hvor store flasker med skruelåg inviterer til et løbende forbrug dagen igennem. Skruelågsflasker er nemme at medbringe i skole og til idræt. Sukkerholdige sodavand og juice giver med andre ord ikke kun næring til bakterierne, så der kommer huller i tænderne. Tændernes emalje kan også langsomt opløses med syren i drikkevarerne. Nu skulle man tro at lightprodukterne var løsningen, men nej - de indeholder lige så meget syre som de andre produkter. - forts. Skolebladet December 2004 Side 8 af 18

9 Tandplejen (fortsat) Hvor meget sukker og syre er der så i nogle af produkterne! Med nedenstående tabel har vi forsøgt at illustrere det. Sukkermængden er opgivet i antallet af hugget sukker (de store på 2,5 g pr. stk.). Syren er målt i ph, og rent vand er neutralt med et ph på 7. Under 7 er det surt, og jo mindre tal des mere opløser det tænderne. Antal stk. sukker tilsat i ½ liter ph-værdi Cola 22 2,5 Saftevand (sødet med sukker) 21 3,0 Appelsinjuice 18 3,8 Kurvand citrussmag 0 4,0 Aqua minerale 0 5,1 Mælk (mini) 0 6,7 Vand 0 7,0 Vi har derfor dette budskab fra tandplejen - DRIK KOLDT VAND ELLER MÆLK i stedet for sodavand, læskedrikke eller juice og BØRST TÆNDERNE GRUNDIGT OG BRUG TANDTRÅD HVER DAG. Hilsen fra tandplejen Jette Sindesen, tandlæge MX-klassen Klassernes sider Et par af vore nyeste to-sprogede elever har i november øvet sig i at skrive på computer. Rafal Yahya (1.x) og Ali Yahya (2.y) har med lidt hjælp skrevet følgende: Rafals historie: jeg vil have en is. jeg fik en is. isen var god. nu går jeg hjem. Alis historie: På onsdag skal jeg til idræt. Jeg kan godt lide det. Vi løber og går på bom. Det er sjovt. Til slut bader vi. Annelise Thestrup-Bjørn Skolebladet December 2004 Side 9 af 18

10 Bh.x - trolde I Bh.x har vi siden efterårsferien arbejdet med teater, som handler om trolde. Vores teaterstykke hedder Et troldeeventyr og handler om Kogletroldefamilien, som har haler og om Skrumpeltroldefamilien, som ingen haler har. I stykket er der også 3 feer og heksen Tikla + 6 børn, som kommer på eventyr i troldenes skov. Der er også mange gode sange, vi har øvet os meget på. Vi skal vise stykket for eleverne i blok A, for børnehaverne, for bedsteforældrene og til sidst for vores forældre og søskende. I klassen har vi læst historier om trolde og set en troldefilm og tegnet vores egne troldebilleder. Vi slutter emnet af med at lave nogle trolde af sten, vi selv har samlet på stranden. Så har vi fået trolde nok for denne gang. En glædelig jul og et godt nytår fra Bh.x og Britta Petersen 4.y Harry Potter Vi i 4y har haft lærerstuderende. Vi har haft emne om Harry potter i tre uger. Vi startede med at se Harry potter og de vises sten, så begyndte vi at arbejde. Vi lavede vores egen person. Vi lavede også våbenskjold, med forskellige mønstre. I engelsk lavede vi Harry potters verden, vi tegnede en verden vi selv fandt på, vi har lavet mange rollespil, det var sjovt men de var meget forskellige og gode. Vi lavede monstre både gode og onde, til en forbudt skov vi har lavet. Den må i meget gerne komme og se ved vores klasse i blok B. Men det var jo ikke blevet så godt hvis vi ikke havde haft Helle og Anette, vores praktikanter. Hilsen Nanna, Mads, Sofie, Anton og Ida + resten af 4y 3.xyz har også arbejdet med Harry Potter (red.) Skolebladet December 2004 Side 10 af 18

11 3.d - Grønland Vi har i natur og teknik arbejdet med emnet Grønland og fredag den 26. november blev der afholdt en udstilling. Vi fik bl.a. besøg af Lis og Brittas børnehaveklasser, senere kom Stig, Bente og Kirsten forbi og så på den flotte udstilling. Gæsterne blev opvartet af Josephine og Rasmus med sodavand, popcorn og saltstænger. Imens fortalte Michael spændende historier om hvalrossens farlige stødtænder. Josephine har travlt med at lave et grønlandsk landskab Michael er ved at lime en hvalros på sit landskab Rasmus, Josephine, Michael og Lotte har travlt med at blive færdige med det sidste til udstillingen Grønland Den fine grønlandsudstilling Da centerklassen (3.d) stopper efter jul, vil alle børn og voksne gerne sige tak for et godt samarbejde til alle på Hylleholt Skole. Mikael Løfmark Skolebladet December 2004 Side 11 af 18

12 5.x fotokonkurrence I efteråret har 5.x fotograferet med digitalkamera i et par billedkunsttimer. Eleverne tog opgaven meget seriøst, og der blev taget mange rigtig gode billeder. Kravet var, at billederne på en eller anden måde skulle vise en skole med mange børn. Og hvordan gøres det så bedst, når der kun måtte fotograferes udenfor, og når billederne skulle være helt uden personer!? Dommerkomiteen, Inger Bregendahl, Steen Løfberg og jeg, har givet flest stemmer til det billede, der er taget af Kristian Kjeld Bonne Andersen Til lykke ønskes af Annelise Thestrup-Bjørn Skolebladet December 2004 Side 12 af 18

13 9.x Michael i praktik på Flyvestation Karup I uge 46 skulle jeg i praktik på Flyvestation Karup sammen med en af mine venner fra min parallelklasse. Vi skulle mødes med de andre praktikanter, der var cirka 78, kl. 10:00 på soldaterhjemmet KFUM lige uden for flyvestationens område. Der kom der en mand og råbte vores navne op, og fortalte os hvilken deling vi skulle være på. Derefter blev vi kørt i bus hen til nogle lokaler hvor vi blev budt velkommen osv. Så blev vi smidt ind bag i nogle lastbiler der kørte os hen til det sted hvor vi skulle have vores tøj. Da vi kom tilbage skulle tøjet ligge perfekt i skabene og være fuldstændig ens med de fire andre på værelset. Det første vi skulle, da vi var kommet i modetøjet, var at lære lidt disciplin og eksercits, hvilket betyder at gå i takt og se ens ud osv. Det var meget sjovt, men nogle kunne slet ikke finde ud af det. Senere på dagen skulle vi pakke vores tasker til en felt tur, hvor vi bl.a. skulle slå bivuaker op og grave både kogerande og tissehul. Da vi havde gjort det skulle vi ud og skyde med M76 og det var faktisk meget skægt. Om eftermiddagen fik vi vores madrationer, som vi selv skulle tilberede. Det smagte virkelig godt! Der var både chokolade, æblegrød, kartoffelmos, bøffer i brun sovs osv. osv. Om aftenen blev vi delt i grupper og så skulle vi ud på nogle øvelser og klare nogle forskellige opgaver og det var faktisk meget morsomt. Da vi kom tilbage senere på natten skulle vi sove, og det blev en meget våd nat! Næste dag skulle vi nedbryde bivuakkerne og hjem igen, hvor vi skulle rengøre vores ting og hænge dem i tørreskabene. Og igen skulle vi ud og lave nogle konkurrencer, her blev vi dog tildelt point efter tid. Torsdag havde vi lidt idræt og efter det var vi ude og se nogle forskellige enheder i flyvevåbnet bl.a. Eskadrille 722 (og deres helikoptere), Brandstationen som sørger for rengøring af start/landingsbaner og ikke mindst brand. Efter det skulle vi til demonstration af flyvevåbnets tjenestehunde. Det var sku sjovt! De var virkelig dygtige. Og om aftenen skulle vi gøre rent og aflevere vores ting. De blev talt nøje op, og der var straf for at have glemt eller mistet noget. Jeg skulle for eks. Ud og løbe to gange rundt om bygningen fordi jeg havde mistet en bardun, og fordi jeg glemte min kasket (vi skulle altid have kasket på indenfor og tage den af udenfor) skulle jeg løbe fem ekstra. Jeg havde og så tidligere på ugen skullet løbe fem omgange fordi min telefon lå i min lomme (de skulle ligge slukket i skuffen på værelset og vi måtte ringe hjem ÈN gang hver aften). Fredag morgen var der hoved rengøring på stuerne og farvel til kammeraterne, vi fik selvfølgelig en telefon liste med hjem. Alt i alt syntes jeg det var en fed oplevelse og jeg er glad for at have lært at forsvaret ikke er som på tv. Michael Vang Busch Jeppesen, 9.x Skolebladet December 2004 Side 13 af 18

14 9.x på Amager kraftværk Fredag den 12. november tog 9.x toget til København. Vi skulle til Amagerkraftværket med vores fysiklærer Ole Schiermacher. 9.x har i lang tid arbejdet med at bygge generatorer og minikraftværker, men nu var tiden kommet til at se, hvordan sådan et så ud i virkeligheden. Da vi ankom til Amagerkraftværk startede vi med at se en film om alle EnergiE2's kraftværker. De viste luftfotos af hele værket, og bagefter var der rundvisning. Først fik vi de såkaldte energie2 -hjelme på og vi fik også udleveret en slags walkietalkier med høretelefoner, så vi kunne høre hvad rundviseren sagde, fordi der var steder, der var meget støj. Sådan så Ida, Cille, Emlily, Ida, Katrine og Rikke så ud. Rundvisningen begyndte. Først så vi de store vandtanke som lavede varmt vand til fjernvarmeanlæggene, og så hvordan det hele fungerede. Derefter så vi generatorerne og de dampdrevne tubiner. De larmede sindsygt meget, så det var godt vi havde walkietalkierne. Her måtte vi ikke tage billeder. Derefter tog vi en elevator op til brænderne, som varmer vandrørene til damptrykket op. I de 8 brændere bruger de kulstøv til at fyre med. Vi tog højere op, hvor damprørene var og der var rigtig varmt, man kunne ikke holde ud at være der mere end 2 minutter af gangen. Dernæst gik vi ud på taget. Det var lidt tåget den dag, men ellers kunne man se over til Sverige. Vi så også kontrolrummene, hvor man kan se hvor mange MWh de producerer og hvor mange MJ energi til vand de laver. Det var en sjov, spændende og lærerig tur til Amagerværket. Det var interessant at se det i virkeligheden i stedet for vores egne små modeller. Anders Alexander Bergø Aabye, 9.x Xander Skolebladet December 2004 Side 14 af 18

15 9.y Susie i praktik som journalist Jeg har altid gået med et stort ønske om at komme i praktik på et ungdomsblad, da jeg interesserer mig for verden omkring mig, såsom kendte, mode, make-up m.m. Min drøm gik i opfyldelse i uge 40, hvor jeg var i praktik på Vi Unge, der er Danmarks førende ungdomsblad på markedet. Da jeg ankom til praktikstedet blev jeg præsenteret for redaktionen og ikke mindst deres lille nuttede hund, Ejnar, som vi fik meget sjov ud af. Derefter blev jeg vist rundt i Aller International a/s og fik mit eget kontor og computer. Der var rigeligt at tage sig til, så det var bare om at komme i gang! Min første opgave bestod i at anmelde tre af deres nye blade, og det var Vi Unge bladet, Vi Unge Story og Mix magazine. Det gik som en leg, og jeg fik derfor hurtigt en ny opgave at gruble over. I min ansøgning havde jeg beskrevet min personlighed, hvor mit store idol Britney indgik, derfor var det oplagt at min næste opgave skulle dreje sig om hende. Men en forhindring stod i vejen, som jeg ikke havde døjede en tanke, og jeg måtte derfor droppe det. Det svære i denne branche er, at læserne vil have noget nyt og spændende hver eneste gang, de ikke har hørt om, og jeg besluttede mig dernæst for at skrive en rygtekontrol. Rygtekontrollen bestod af sande og falske rygter om de kendte, og det afsluttede jeg dagen med. De resterende dage skulle jeg anmelde to film ved navn Harry Potter 3 Fangen fra Azkaban og Taking Lives det nød jeg i fulde drag. Derudover bestod mit arbejde også i at ordne post dvs. sortere konkurrence-, forretningsog TopModel-breve og skrive nyheder om de kendte, hvorefter jeg fandt billeder og lagde dem ind på deres hjemmeside. Stemningen på arbejdspladsen var rigtig god, da folk var venlige og havde en humoristisk sans, og man derfor følte sig velkommen. Chefen og medarbejderne var unge, og vi havde derfor en masse at drøfte og ikke mindst diskutere. Jeg syntes, at det var en meget interessant og lærerig uge, som jeg har haft stor glæde af. Jeg fik svar på de spørgsmål, jeg havde gået og spekuleret over og fik samtidig et indblik i journalistens arbejde. Mit ophold mener jeg gik alt for hurtigt, og jeg kunne nemt have brugt endnu flere uger i praktik. Jeg kunne godt forestille mig, at mit endelige arbejde skulle være inden for dette område, da jeg har behov for at lave noget nyt hver dag, og jobbet derved ikke vil gå hen og blive ensformet samt kedeligt. Jeg oplevede intet dårligt under mit praktikforløb og kan med god samvittighed anbefale stedet for de interesserede i journalistikkens verden. Susie Lund, 9.y Skolebladet December 2004 Side 15 af 18

16 Aktiviteter primo 2005 Featureuge I uge 7 (februar 2005) arbejder hele skolen med H. C. Andersen i anledning af 200-året for hans fødsel. Kirsten Løfberg og Annelise Thestrup-Bjørn Musiklejr og skolefest Traditionen tro afholdes musiklejr i uge 7. Denne gang skal vi indstudere en musical over et eventyr af H. C. Andersen. - Da vi bliver rigtig mange, vil der i år også blive dannet en dramagruppe på lejren. Musiklejren er for alle, der har deltaget i den frivillige musikundervisning i indeværende skoleår eller forrige skoleår. Vi skal bo 4 dage på en skole, der har vinterferie på det tidspunkt. Overnatning sker i klasseværelserne, og hele dagen bruges på musik og hygge. Både børn og voksne glæder sig vildt til MUSIKLEJR 2005! Musicalen kan opleves i hallen ved skolefesten torsdag den 17. februar Skolefesten vil naturligvis også stå i H. C. Andersens tegn. På musiklærernes vegne Karina Krüger Blücher og Per Heyn Forårskoncert Onsdag, den 6. april 2005, kl afholdes forårskoncert i hallen. Alle obligatoriske musikhold ( klasse), bh-klasserne samt de frivillige musikhold ( klasse) medvirker. Desuden giver lærerbandet nogle numre. Forældre, søskende, bedsteforældre og lærere er meget velkomne. Koncertudvalget Trine Prüss og Karina Krüger Blücher Skolebladet December 2004 Side 16 af 18

17 Skolebestyrelsen og Hylleholt Skole har den store glæde, torsdag den 13. januar 2005 kl at indbyde interesserede forældre, elever og lærere til en aften med Lars Bom Skuespiller og far til tre piger i 0. til 5. Klasse Mobning - hvordan man kommer den til livs: Hvert fjerde barn i folkeskolen bliver på et eller andet tidspunkt udsat for mobning. Mobning er defineret som gentagen negativ forfølgelse af psykisk eller fysisk karakter af et barn. Mobning er, når nogen vil nogen andre ondt. Der er direkte og indirekte mobning, men begge kan få livsvarige konsekvenser på børn, der bliver ramt på selvværdet. Kan vi som forældre og skolen som institution påstå at vi har den situation under kontrol? Eller får den lov til at være der - som altid? Vores børn bruger meget tid, alt for meget tid på, hvordan de har det med hinanden. Kan det lade sig gøre at skabe en skole, hvor man ikke behøver at være bange for at blive til grin, hvis man taler åbent om sig selv? Hvor børnene tør folde sig ud, i stedet for at holde på sig selv. Lars Bom tager udgangspunkt i sit eget skoleliv og fortæller om en personlig mobbeoplevelse. Og han beskæftiger sig med emner som: fantasi, tolerance, fællesskabsforståelse, empati, selvværd, hierarki. Han taler om forskellige former for mobning, hvorfor børn mobber. Han gennemgår de forskellige roller, eleverne indtager i en klasse og han kommer med et bud på hvordan de kan udnytte disse roller eller placering i et hierarki positivt og konstruktivt. Og hvordan klassen i samarbejde med klasselæreren og med forældrenes opbakning kan komme mobning til livs med en effektiv handleplan. Og få meget større trivsel og god stemning på en skole. Glade børn gider godt gå i skole. Foredraget tager ca. 2½ time med spørgetid og pause klip Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig, senest den 17. december Tilmelding afleveres til klasselæreren Jeg/Vi ønsker at høre foredraget med Lars Bom den 13. januar 2005 Antal personer: Underskrift: Skolebladet December 2004 Side 17 af 18

18 Bagsiden Mandag den 13. december, kl går 2. klasserne i Lucia-optog på skolen. Dage omkring juleferien Onsdag den 22. december er sidste skoledag før juleferien. Alle klasser møder fra Mandag den 3. januar er første dag efter juleferien. Alle klasser møder til sædvanlig tid. Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår - på gensyn i år 2005 Skolebladet December 2004 Side 18 af 18

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang

INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang INDBLIK Viby Skole Vinter 40. årgang Endeli g sne! Indhold Leder - af Kalle Kristensen s. 3 Novellekonkurrence s. 4 Forsikring af Lars Christensen s. 5 Vittighedskonkurrence s. 5 Nyt ansigt på skolen s.

Læs mere

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole

Nr. 52 marts 2009 årgang 12. Skolebladet. Gårslev Skole Skolebladet Gårslev Skole 2 Indholdsfortegnelse Redaktion... side 4 Nyt fra skolelederen... side 5 Skolebestyrelsen... side 8 Svalebo... side 13 Førskolegruppen... side 18 Kristina og Anja i Klubben...

Læs mere

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side

http://www.skovvangskolen.dk/skoleblad0012/december.htm 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 1 af 14 10-08-2007 14:51 Bachs side 2 af 14 10-08-2007 14:51 Dette arbejde er for hele lærergruppen og ledes også af DPU. Lærernes videreuddannelse. Målet er at inddrage den praktisk musiske dimension

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk Redaktion: Preben Larsen Eva

Læs mere

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer

MOSEBRYG. Nr. 63 December 2008. I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Julenummer MOSEBRYG Julenummer I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår Nr. 63 December 2008 Indhold Lederartikel... Side 3 Skolelæge i Favrskov Kommune... Side 4 Vicerens klumme... Side 5 SFO-Bølgen...

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6

INDHOLD J U L E N 2 0 0 6 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Præsentation af den nye leder 3 Velkomsten til Højvangskolens nye skoleleder 4 Hvad laver vi i skolebestyrelsen? 6 7. AE havde temauge om biler 7 Bryllup på 3.

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 2 HØJBONYT Kunst på kontoret side 4 Talentfaktor 2012 side 5 Nyt ungdomsmiljø på Højboskolen side 6 Ti hurtige denne gang til Lotte side 7 Frivillig skolepatrulje

Læs mere

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 4 2006

FRITRAV Skoleblad for Den fri Hestehaveskole Nr. 4 2006 Nr. 4 2006 Fritrav er skoleblad for Den fri Hestehaveskole Langelinie 40 Sjelle - Skjørring 8464 Galten Tlf.: 8695 4105 Skoleleder Vibeke Helms Formand for skolebestyrelsen Susanne Bengtson Fritrav udkommer

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 147 november 2012 28. årgang tema scor Landsmødet 2012 SIDE 7 Kurser i FNUG SIDE 10 Tema - SCOR SIDE 13 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet:

Læs mere

NYT Herskindskolen. November 2007

NYT Herskindskolen. November 2007 NYT Herskindskolen November 2007 Efterår og mørke. Efterårsvejret viser sig fra sin allerbedste side, efterårsfarverne er så smukke, at man gang på gang må stoppe op og bare kigge på. Vi har stillet urene

Læs mere

Karise Skole INFO. 16. årgang Nr. 1 Forår 2007. »Ronja Røverdatter«

Karise Skole INFO. 16. årgang Nr. 1 Forår 2007. »Ronja Røverdatter« Karise Skole INFO 16. årgang Nr. 1 Forår 2007»Ronja Røverdatter« Karise Skole Skolegade 39 4653 Karise Skoleinspektør: Preben Kimergård PKI@faxekommune.dk Hjemmeside: www.karise-skole.dk Souschef: Erik

Læs mere

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR 24 TAK FOR ET GODT SKOLEÅR Skoleblad for Temauge i marts Gamle elever på besøg Brobygning i 6. klasse RINGETIDER Fastelavn 1. modul 08.15-09.45 Frikvarter 09.45-10.00 2. modul 10.00-11.30 Spisning 11.30-11.45

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning

Tårnuglen. Vi ønsker jer alle en rigtig god påskeferie. Vi mødes igen den 29. marts 2005. Emma fra 2. B har lavet denne fine forsideregning Søndervangskolen Tårnuglen 3. årgang 18. marts 2005 NR. 18 I dette nummer: Sørens Hjørne 2 Fra skolebestyrelsen 3 Fra praktikanterne Børnepolitikken 4 5-6 8.b på ASC 7 Luk Røven 7-8 Elevråd Projekt Bærbar

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Årsberetninger 2011-2012

Årsberetninger 2011-2012 Årsberetninger 2011-2012 Indholdsfortegnelse Året der gik i SFO 2 Minikrogen 5 1. klasse 8 2. klasse 11 3. klasse 13 4. klasse 16 5. klasse 21 6. klasse 24 7. klasse 27 Mantle 7. klasse 30 Musik 33 1 Året

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang

Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Munkekærskolens skoleblad... Nr. 1-2009/2010 Oktober 2009 33. årgang Navn... Jorden Alder... 4.600.000.000 år Masse... 5.976.000.000.000.000.000.000.000 kg Måner... 1 Overflade... 510.000.000 km 2 (29%

Læs mere

Nr. 4 2008/09. 1. klasse laver kolonihaver. Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 4 2008/09. 1. klasse laver kolonihaver. Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad Juni 2009 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 4 2008/09 Læs bl.a. om: Logo-konkurrence 7.a på landet Cirkus i Fritteren Kolonihaver i 1.klasserne Skolekomedie Fotos af 9.klasserne Mobbepatruljen Trafikfarlige

Læs mere

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 2 2010/11. Ungdomsparlament 2011. April 2011 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet April 2011 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 2 2010/11 Læs bl.a. om: Nyt fra kontoret Nyt fra skolebestyrelsen Ungdomsparlamentet 2011 Praktikant i 3. klasse Far skal på banen Malerier af danske landskaber

Læs mere

Nr. 1 2012/13. november 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet

Nr. 1 2012/13. november 2012 Mariager Skoles kontaktblad. Se bladet i farver på www.mariagerskole.dk under menupunktet Skolebladet november 2012 Mariager Skoles kontaktblad Nr. 1 2012/13 Læs bl.a. om: 3a - Skoven og dens dyr Mariager Skole er dejlig Arbejds og rystesammenaften Ny viceskoleleder På tur i Lille Vildmose Alt det vi ikke

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere