Indhold. side. Skoleledelsen 3. Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5. Skolebiblioteket 6. Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. side. Skoleledelsen 3. Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5. Skolebiblioteket 6. Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7"

Transkript

1 Skolebladet Hylleholt Skole December 2004

2 Skolebladet udkommer juni og december Skolebladet udgives i samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse og uddeles til alle med tilknytning til Hylleholt Skole Redaktion: Annelise Thestrup-Bjørn Hylleholt Skole Dannebrogsvej Fakse Ladeplads tlf Illustrationer: Skolens logo: forsiden og side 2 Digitalfotos taget af: - Steen Løfberg, side 6 - Trine Vedsmand, side 10 - Mikael Løfmark, side 11 - Kristian K. Bonne Andersen, side 12 - Ole Schiermacher, side 14 Andet: Clipart og billeder fra bl.a. grafiksamlinger og internettet Skolebladet kan om kort tid ses på skolens hjemmeside Indhold side Skoleledelsen 3 - Farvel og tak. - Mobiltelefoner Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5 - Elevtal Skolebiblioteket 6 - Gys på biblioteket Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7 - Power Kid Tandplejen 8 Klassernes sider 9 Aktiviteter primo Featureuge - Musiklejr og skolefest - Forårskoncert - Foredrag med Lars Bom i januar Bagsiden 18 Skolebladet December 2004 Side 2 af 18

3 Skoleledelsen Farvel og tak. Efter godt 15 års virke som skoleleder ved Hylleholt Skole, og i alt 35 år i folkeskolen, har jeg nu besluttet mig for at mit fremtidige liv skal have et mere afslappet indhold. Det betyder, at jeg fra den 1. februar 2005 stopper som skoleleder. Det har været meget spændende og lærerige år i en periode, hvor skolen, særlig de seneste år, har været igennem mange store reformer. Den skole vi har i dag er således meget forskellig fra den, jeg startede i tilbage i Jeg vil benytte lejligheden til at sige elever, forældre, lærere og andre interne og eksterne samarbejdspartnere tak for samarbejdet gennem alle årene og ønsker jer held og lykke med den nye skoleleder, der bliver så heldig at få stillingen ved Hylleholt Skole. Venlig hilsen Stig Vilstrup (snart fhv. skoleleder) Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår Mobiltelefoner Brugen af mobiltelefoner er på en del skoler blevet et stort problem. Dertil er vi endnu ikke nået på Hylleholt Skole. Men for at være på forkant med udviklingen, har vi besluttet at udarbejde et sæt regler for elevers brug af mobiltelefoner i skoletiden. Både pædagogisk råd og elevrådet har drøftet de foreslåede regler inden skolebestyrelsen beslutter dem. Det vil formentlig ske i januar Herefter vil de være en del af skolens ordensreglement. Den endelige ordlyd kendes ikke lige nu, men hovedindholdet vil være følgende: 1. Mobiltelefoner må ikke være tændt i undervisningstiden uden lærerens tilladelse 2. Foto videooptagelse kun med tilladelse fra de personer, der fotograferes 3. Brug af mobiltelefoner til hade sms er ikke tilladt 4. I omklædningsrum o.l. må mobiltelefoner ikke være fremme Når vi ikke vælger helt at forbyde mobiltelefoner i skolen, er det fordi de i dag er en væsentlig del af børn og unges sociale livline. Vi håber, at reglerne kan hjælpe vores elever med at lære den vanskelige kunst at vide, hvornår mobiltelefonen skal være slukket! Reglerne vil også komme til at indeholde nogle sanktionsmuligheder. Formentlig gående fra en påtale til en konfiskation af mobiltelefonen i kortere eller længere tid. I grove tilfælde vil den kun blive udleveret til forældrene! Stig Vilstrup Skolebladet December 2004 Side 3 af 18

4 Skolebestyrelsen Som bekendt har Stig Vilstrup valgt at lade sig pensionere pr. 1. februar Når en skole skal have ny leder er det en proces som skolebestyrelsen naturligvis har stor indflydelse på, idet skolebestyrelsen har hørings og udtalelsesret, og deltager i ansættelsesudvalget. I Fakse kommune har byrådet uddelegeret ansættelseskompetencen til børne og kulturchef Jørn Møller. Den 27. oktober afholdt Jørn Møller et møde med skolebestyrelsen, hvor også Fakse kommunes kommunikationskonsulent Anne van Leenen deltog. Formålet med mødet var at få sammensat en profil af en kommende leder. Vi havde et godt og konstruktivt møde, og ud fra resultaterne af en brainstorm, hvor alle vores tanker og ønsker omkring en ny skoleleder blev fremlagt, har Anne van Leenen skrevet en ansøgerprofil og en stillingsannonce. Den 21. december mødes skolebestyrelsen igen med Jørn Møller, hvor vi er med til at udvælge de ansøgere, som vil blive indkaldt til en ansættelsessamtale i starten af januar Efterfølgende vil vi forhåbentlig snarest have en ny skoleleder ansat. Et resultat af Den gode balance, Fakse kommunes styringsmodel, er den dybe dialog hvor politikere og bestyrelser kan mødes og tale åbent og uformelt med hinanden. Den 28. oktober besøgte Børne og kulturudvalget Hylleholt skole. Vi fik en god debat om sund kost i skolen. Som et direkte resultat af mødet vil politikerne undersøge nærmere, om der er grundlag for fælles kommunale tiltag omkring sund kost i skolen. Vi fik også debatteret den rummelige folkeskole. Kan og skal skolen rumme alle elever, eller skal der fortsat være alternative tilbud? I år har skolen fået revideret klasserådsfolderen, som vi håber, kan være til hjælp og inspiration i dagligdagen, folderen kan fås hos klasselæreren eller på skolens kontor. Et andet emne, der jævnligt dukker op er trafiksikkerheden omkring skolen. Vi vil opfordre alle, som færdes ved skolen, til at overholde de gældende trafikregler og udvise hensyn. Husk aflevering og afhentning af elever, i skoletiden, skal foregå i bussløjfen på Dannebrogsvej. - Det er også en god ide at sikre sig at cykellygter og reflekser er i orden. Til foråret afholder skolebestyrelsen et møde med samtlige lærere, hvor vi vil udarbejde en politik, og faste retningslinier, for rummeligheden i skolen. Vi arbejder naturligvis også med mange andre spændende ting i skolebestyrelsen, hvis der er emner man gerne vil have taget op, eller vil have uddybet nærmere, er der altid mulighed for at henvende sig til et skolebestyrelsesmedlem, eller invitere os med til et klasseforældremøde. Den 13. januar 2005 har skolebestyrelsen og Hylleholt skole engageret skuespilleren Lars Bom til et foredrag om mobning (se omtale og tilmelding side 17). Skolebestyrelsen ønsker alle elever, forældre og ansatte en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På bestyrelsens vegne Jørgen Birkedal, formand Skolebladet December 2004 Side 4 af 18

5 Elevrådet Elevrådet består af to repræsentanter fra hver klasse fra klasse. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden til elevrådsmøde, hvor forskellige punkter bliver drøftet. Det kan være punkter lige fra, at der bliver punkteret cykler, ønsket om et bedre fællesrum i blok E/e, aktiviteter som f.eks. en håndbold- og fodboldturnering til en drøftelse af reglerne for mobiltelefoner. Tirsdag d. 5. oktober var der en fælles introduktionsdag for elevrådet, hvor Mette Flink fra de Danske Skoleelever (DSE) kom og fortalte om de generelle principper for elevrådsarbejde og hvad man kan arbejde med i elevrådet. Denne dag skulle de bl.a. tage stilling til nogle aktiviteter, som kunne være sjovt evt. at arbejde med her på skolen. En af grupperne skulle tage stilling til, om undervisningen er kreativ nok. De kom bl.a. med et forslag om at have udveksling med elever fra f.eks. Tyskland, at eksamensformen i nogle fag bliver som en gruppeeksamen og at komme på flere ture. En anden gruppe kom lidt i gang med planlægningen af en håndboldturnering her i efteråret, men det er de ikke kommet videre med. Nogle skulle tage stilling til, om der skal planlægges en elevrådsdag for hele skolen evt. i form af en fest eller en dag med kreative fag. Andre kiggede ordensreglerne igennem for at se, om de nu også var gode nok og en gruppe snakkede om anti-mobning, som mere mundede ud i, at der skal være flere gårdvagter. Trods disse forskellige forslag om, hvad elevrådet kan arbejde med, er der ingen af elevrådsrepræsentanterne, som har taget initiativ til at fortsætte med at arbejde med disse ideer. Ved næste elevrådsmøde kan vi dog kun håbe på, at nogle af elevrådsrepræsentanterne bliver vækket lidt til live igen. Elevrådsarbejdet er ikke nogen loppetjans. Det kræver, at både elevrådsrepræsentanterne, deres klassekammerater og klassens lærere står sammen om arbejdet og er interesseret i at få elevrådet til at fungere. Jeg håber kun på det bedste i det nye år! Pia Drist-Jensen, kontaktlærer Kontoret Elevtal Ifølge Bente Hansen havde skolen den 1. november 2004 i alt 436 elever (238 piger og 198 drenge) Skolebladet December 2004 Side 5 af 18

6 Skolebiblioteket Gys på biblioteket Uhyggeligt -- nej meget, meget hyggeligt, at flere elever i deres frikvarterer hjalp til med at få biblioteket gjort uhyggeligt til Halloween. Det blev et meget flot udsmykket bibliotek. Tusind tak for hjælpen fra Inger Smidth - og så har rigtig mange elever lavet julepynt, så biblioteket også i december er udsmykket (red.) Skolepatruljen Hver morgen samt efter skoletid kan man uden for skolen se skolepatruljen, som troligt står der for at hjælpe specielt de små elever sikkert over vejen. Skolepatruljen består af elever fra 7. klasse (i år også to fra 6. klasse), og de passer deres arbejde i alt slags vejr, så det er bestemt ikke lige sjovt altid. Det er heller ikke rart, når de oplever, at der desværre er nogle elever, og endda også voksne, der ikke respekterer dem, men bare går eller cykler over. Dette er hermed en opfordring til ALLE om at rette sig efter skolepatruljens anvisninger. Samtidig en stor tak til jer patruljemedlemmer. I gør en god indsats - bliv ved med det. Marianne Carlberg Færdselskontaktlærer Skolebladet December 2004 Side 6 af 18

7 Krop & Bevægelse - for fuld skrue!! Så er skolens første hold POWER KID i gang. Eleverne kommer fra 3. til 6. klasse og er børn, som har haft et dårligt forhold til motion, som har lyst til at tabe sig eller, som bare trænger til lidt ekstra bevægelse og gode skoletimer. De elever, som er med i Power Kid, har i en periode på 10 uger 2 ekstra timers idræt hver uge. Derudover bliver eleverne og deres familier inviteret til en aften med MAD-VÆRKSTED og en aktivitetsdag en lørdag formiddag. Det er altså ikke bare det enkelte barn; hele familien kan være med til at give barnet nogle sundere og måske sjovere vaner. Power Kid er en del af hele skolens fokus på Krop & Bevægelse og kører i dette skoleår som et projekt. Vi er 2 lærere som skiftes til at undervise, og som begge deltager i forældrearrangementerne. Her kommer nogle af elevernes egne kommentarer om deres oplevelser i POWER KID: Frederik: Det er fedt og sjovt! Cecilie & Josephine: Det er bare rigtig sjovt, vi laver mange forskellige ting hver gang. Vi bruger også redskaberne. Efter nytår starter et nyt hold op igen. Elever kan tilmeldes via deres klasselærer (KUN FOR ELEVER I KLASSE), som uddeler sedler til interesserede elever i starten af december. Vi siger tak til de gode elever, vi har i denne periode - og glæder os til et nyt friskt hold efter jul! Trine Nymann Andersen og Camilla Hoffmann Skolebladet December 2004 Side 7 af 18

8 Tandplejen Kære elever og forældre på Hylleholt Skole. På det sidste har vi desværre her på tandklinikken oplevet en stigning i antallet af børn med huller i tænderne. Et andet problem vi desværre også oplever oftere og oftere er syreætsning af tænderne. Derfor vil vi meget gerne bidrage med lidt information om dette. I ved sikkert alle, at man får huller i tænderne, når man spiser meget sukkerholdig mad og ikke børster sine tænder helt rene. Dette sker, fordi bakterierne på tænderne producerer syre, når de nedbryder sukkeret, og syren opløser emaljen på tænderne så der kommer hul. Det gælder derfor om, at gå systematisk til værks når man børster tænder, således at man er sikker på, at alle bakterier kommer væk fra alle tandflader - ikke mindst fra rummene mellem tænderne. Det er faktisk oftest på de tandflader der vender mod mellemrummene at vi finder hullerne. Derfor er det vigtigt, at disse flader bliver renset med tandtråd dagligt. Det kræver lidt øvelse i starten, men hvis ikke man prøver, lærer man det aldrig! Når man børster er det ligeledes vigtigt at få fjernet de bakterier der samler sig langs tandkødsranden. Sker dette ikke vil tandkødet blive betændt hvilket viser sig ved at det bliver rødt, hævet, ømt og bløder når det bliver børstet. En sådan tandkødsbetændelse vil med tiden kunne udvikle sig til parodontose (de løse tænders sygdom) hvis ikke man får gjort noget ved det i tide. De vigtigste ting for at undgå huller er altså: - undgå alt for meget sukkerholdigt mad og drikke - spis ikke slik som mellemmåltider, men spis i stedet for frugt eller lign. - børst tænderne grundigt 2 gange hver dag (morgen og aften) - brug tandtråd dagligt Og husk - børn er først i stand til selv at børste tænderne godt nok, når de er år. I disse år erfarer vi desværre et nyt stigende problem - det vi kalder erosioner af tænderne. Erosioner er en syreætsning af tænderne forårsaget af syren, der findes i sodavand, læskedrikke og juice. Skaden sker også uden, at der er bakterier til stede, dvs. tændernes emalje bortætses lag for lag, uafhængigt af hvor godt tænderne er børstet. Læskedrikke i form af sodavand og juice er blevet en stigende del at børn/unges hverdag. Et forbrug der er steget inden for de seneste årtier, hvor store flasker med skruelåg inviterer til et løbende forbrug dagen igennem. Skruelågsflasker er nemme at medbringe i skole og til idræt. Sukkerholdige sodavand og juice giver med andre ord ikke kun næring til bakterierne, så der kommer huller i tænderne. Tændernes emalje kan også langsomt opløses med syren i drikkevarerne. Nu skulle man tro at lightprodukterne var løsningen, men nej - de indeholder lige så meget syre som de andre produkter. - forts. Skolebladet December 2004 Side 8 af 18

9 Tandplejen (fortsat) Hvor meget sukker og syre er der så i nogle af produkterne! Med nedenstående tabel har vi forsøgt at illustrere det. Sukkermængden er opgivet i antallet af hugget sukker (de store på 2,5 g pr. stk.). Syren er målt i ph, og rent vand er neutralt med et ph på 7. Under 7 er det surt, og jo mindre tal des mere opløser det tænderne. Antal stk. sukker tilsat i ½ liter ph-værdi Cola 22 2,5 Saftevand (sødet med sukker) 21 3,0 Appelsinjuice 18 3,8 Kurvand citrussmag 0 4,0 Aqua minerale 0 5,1 Mælk (mini) 0 6,7 Vand 0 7,0 Vi har derfor dette budskab fra tandplejen - DRIK KOLDT VAND ELLER MÆLK i stedet for sodavand, læskedrikke eller juice og BØRST TÆNDERNE GRUNDIGT OG BRUG TANDTRÅD HVER DAG. Hilsen fra tandplejen Jette Sindesen, tandlæge MX-klassen Klassernes sider Et par af vore nyeste to-sprogede elever har i november øvet sig i at skrive på computer. Rafal Yahya (1.x) og Ali Yahya (2.y) har med lidt hjælp skrevet følgende: Rafals historie: jeg vil have en is. jeg fik en is. isen var god. nu går jeg hjem. Alis historie: På onsdag skal jeg til idræt. Jeg kan godt lide det. Vi løber og går på bom. Det er sjovt. Til slut bader vi. Annelise Thestrup-Bjørn Skolebladet December 2004 Side 9 af 18

10 Bh.x - trolde I Bh.x har vi siden efterårsferien arbejdet med teater, som handler om trolde. Vores teaterstykke hedder Et troldeeventyr og handler om Kogletroldefamilien, som har haler og om Skrumpeltroldefamilien, som ingen haler har. I stykket er der også 3 feer og heksen Tikla + 6 børn, som kommer på eventyr i troldenes skov. Der er også mange gode sange, vi har øvet os meget på. Vi skal vise stykket for eleverne i blok A, for børnehaverne, for bedsteforældrene og til sidst for vores forældre og søskende. I klassen har vi læst historier om trolde og set en troldefilm og tegnet vores egne troldebilleder. Vi slutter emnet af med at lave nogle trolde af sten, vi selv har samlet på stranden. Så har vi fået trolde nok for denne gang. En glædelig jul og et godt nytår fra Bh.x og Britta Petersen 4.y Harry Potter Vi i 4y har haft lærerstuderende. Vi har haft emne om Harry potter i tre uger. Vi startede med at se Harry potter og de vises sten, så begyndte vi at arbejde. Vi lavede vores egen person. Vi lavede også våbenskjold, med forskellige mønstre. I engelsk lavede vi Harry potters verden, vi tegnede en verden vi selv fandt på, vi har lavet mange rollespil, det var sjovt men de var meget forskellige og gode. Vi lavede monstre både gode og onde, til en forbudt skov vi har lavet. Den må i meget gerne komme og se ved vores klasse i blok B. Men det var jo ikke blevet så godt hvis vi ikke havde haft Helle og Anette, vores praktikanter. Hilsen Nanna, Mads, Sofie, Anton og Ida + resten af 4y 3.xyz har også arbejdet med Harry Potter (red.) Skolebladet December 2004 Side 10 af 18

11 3.d - Grønland Vi har i natur og teknik arbejdet med emnet Grønland og fredag den 26. november blev der afholdt en udstilling. Vi fik bl.a. besøg af Lis og Brittas børnehaveklasser, senere kom Stig, Bente og Kirsten forbi og så på den flotte udstilling. Gæsterne blev opvartet af Josephine og Rasmus med sodavand, popcorn og saltstænger. Imens fortalte Michael spændende historier om hvalrossens farlige stødtænder. Josephine har travlt med at lave et grønlandsk landskab Michael er ved at lime en hvalros på sit landskab Rasmus, Josephine, Michael og Lotte har travlt med at blive færdige med det sidste til udstillingen Grønland Den fine grønlandsudstilling Da centerklassen (3.d) stopper efter jul, vil alle børn og voksne gerne sige tak for et godt samarbejde til alle på Hylleholt Skole. Mikael Løfmark Skolebladet December 2004 Side 11 af 18

12 5.x fotokonkurrence I efteråret har 5.x fotograferet med digitalkamera i et par billedkunsttimer. Eleverne tog opgaven meget seriøst, og der blev taget mange rigtig gode billeder. Kravet var, at billederne på en eller anden måde skulle vise en skole med mange børn. Og hvordan gøres det så bedst, når der kun måtte fotograferes udenfor, og når billederne skulle være helt uden personer!? Dommerkomiteen, Inger Bregendahl, Steen Løfberg og jeg, har givet flest stemmer til det billede, der er taget af Kristian Kjeld Bonne Andersen Til lykke ønskes af Annelise Thestrup-Bjørn Skolebladet December 2004 Side 12 af 18

13 9.x Michael i praktik på Flyvestation Karup I uge 46 skulle jeg i praktik på Flyvestation Karup sammen med en af mine venner fra min parallelklasse. Vi skulle mødes med de andre praktikanter, der var cirka 78, kl. 10:00 på soldaterhjemmet KFUM lige uden for flyvestationens område. Der kom der en mand og råbte vores navne op, og fortalte os hvilken deling vi skulle være på. Derefter blev vi kørt i bus hen til nogle lokaler hvor vi blev budt velkommen osv. Så blev vi smidt ind bag i nogle lastbiler der kørte os hen til det sted hvor vi skulle have vores tøj. Da vi kom tilbage skulle tøjet ligge perfekt i skabene og være fuldstændig ens med de fire andre på værelset. Det første vi skulle, da vi var kommet i modetøjet, var at lære lidt disciplin og eksercits, hvilket betyder at gå i takt og se ens ud osv. Det var meget sjovt, men nogle kunne slet ikke finde ud af det. Senere på dagen skulle vi pakke vores tasker til en felt tur, hvor vi bl.a. skulle slå bivuaker op og grave både kogerande og tissehul. Da vi havde gjort det skulle vi ud og skyde med M76 og det var faktisk meget skægt. Om eftermiddagen fik vi vores madrationer, som vi selv skulle tilberede. Det smagte virkelig godt! Der var både chokolade, æblegrød, kartoffelmos, bøffer i brun sovs osv. osv. Om aftenen blev vi delt i grupper og så skulle vi ud på nogle øvelser og klare nogle forskellige opgaver og det var faktisk meget morsomt. Da vi kom tilbage senere på natten skulle vi sove, og det blev en meget våd nat! Næste dag skulle vi nedbryde bivuakkerne og hjem igen, hvor vi skulle rengøre vores ting og hænge dem i tørreskabene. Og igen skulle vi ud og lave nogle konkurrencer, her blev vi dog tildelt point efter tid. Torsdag havde vi lidt idræt og efter det var vi ude og se nogle forskellige enheder i flyvevåbnet bl.a. Eskadrille 722 (og deres helikoptere), Brandstationen som sørger for rengøring af start/landingsbaner og ikke mindst brand. Efter det skulle vi til demonstration af flyvevåbnets tjenestehunde. Det var sku sjovt! De var virkelig dygtige. Og om aftenen skulle vi gøre rent og aflevere vores ting. De blev talt nøje op, og der var straf for at have glemt eller mistet noget. Jeg skulle for eks. Ud og løbe to gange rundt om bygningen fordi jeg havde mistet en bardun, og fordi jeg glemte min kasket (vi skulle altid have kasket på indenfor og tage den af udenfor) skulle jeg løbe fem ekstra. Jeg havde og så tidligere på ugen skullet løbe fem omgange fordi min telefon lå i min lomme (de skulle ligge slukket i skuffen på værelset og vi måtte ringe hjem ÈN gang hver aften). Fredag morgen var der hoved rengøring på stuerne og farvel til kammeraterne, vi fik selvfølgelig en telefon liste med hjem. Alt i alt syntes jeg det var en fed oplevelse og jeg er glad for at have lært at forsvaret ikke er som på tv. Michael Vang Busch Jeppesen, 9.x Skolebladet December 2004 Side 13 af 18

14 9.x på Amager kraftværk Fredag den 12. november tog 9.x toget til København. Vi skulle til Amagerkraftværket med vores fysiklærer Ole Schiermacher. 9.x har i lang tid arbejdet med at bygge generatorer og minikraftværker, men nu var tiden kommet til at se, hvordan sådan et så ud i virkeligheden. Da vi ankom til Amagerkraftværk startede vi med at se en film om alle EnergiE2's kraftværker. De viste luftfotos af hele værket, og bagefter var der rundvisning. Først fik vi de såkaldte energie2 -hjelme på og vi fik også udleveret en slags walkietalkier med høretelefoner, så vi kunne høre hvad rundviseren sagde, fordi der var steder, der var meget støj. Sådan så Ida, Cille, Emlily, Ida, Katrine og Rikke så ud. Rundvisningen begyndte. Først så vi de store vandtanke som lavede varmt vand til fjernvarmeanlæggene, og så hvordan det hele fungerede. Derefter så vi generatorerne og de dampdrevne tubiner. De larmede sindsygt meget, så det var godt vi havde walkietalkierne. Her måtte vi ikke tage billeder. Derefter tog vi en elevator op til brænderne, som varmer vandrørene til damptrykket op. I de 8 brændere bruger de kulstøv til at fyre med. Vi tog højere op, hvor damprørene var og der var rigtig varmt, man kunne ikke holde ud at være der mere end 2 minutter af gangen. Dernæst gik vi ud på taget. Det var lidt tåget den dag, men ellers kunne man se over til Sverige. Vi så også kontrolrummene, hvor man kan se hvor mange MWh de producerer og hvor mange MJ energi til vand de laver. Det var en sjov, spændende og lærerig tur til Amagerværket. Det var interessant at se det i virkeligheden i stedet for vores egne små modeller. Anders Alexander Bergø Aabye, 9.x Xander Skolebladet December 2004 Side 14 af 18

15 9.y Susie i praktik som journalist Jeg har altid gået med et stort ønske om at komme i praktik på et ungdomsblad, da jeg interesserer mig for verden omkring mig, såsom kendte, mode, make-up m.m. Min drøm gik i opfyldelse i uge 40, hvor jeg var i praktik på Vi Unge, der er Danmarks førende ungdomsblad på markedet. Da jeg ankom til praktikstedet blev jeg præsenteret for redaktionen og ikke mindst deres lille nuttede hund, Ejnar, som vi fik meget sjov ud af. Derefter blev jeg vist rundt i Aller International a/s og fik mit eget kontor og computer. Der var rigeligt at tage sig til, så det var bare om at komme i gang! Min første opgave bestod i at anmelde tre af deres nye blade, og det var Vi Unge bladet, Vi Unge Story og Mix magazine. Det gik som en leg, og jeg fik derfor hurtigt en ny opgave at gruble over. I min ansøgning havde jeg beskrevet min personlighed, hvor mit store idol Britney indgik, derfor var det oplagt at min næste opgave skulle dreje sig om hende. Men en forhindring stod i vejen, som jeg ikke havde døjede en tanke, og jeg måtte derfor droppe det. Det svære i denne branche er, at læserne vil have noget nyt og spændende hver eneste gang, de ikke har hørt om, og jeg besluttede mig dernæst for at skrive en rygtekontrol. Rygtekontrollen bestod af sande og falske rygter om de kendte, og det afsluttede jeg dagen med. De resterende dage skulle jeg anmelde to film ved navn Harry Potter 3 Fangen fra Azkaban og Taking Lives det nød jeg i fulde drag. Derudover bestod mit arbejde også i at ordne post dvs. sortere konkurrence-, forretningsog TopModel-breve og skrive nyheder om de kendte, hvorefter jeg fandt billeder og lagde dem ind på deres hjemmeside. Stemningen på arbejdspladsen var rigtig god, da folk var venlige og havde en humoristisk sans, og man derfor følte sig velkommen. Chefen og medarbejderne var unge, og vi havde derfor en masse at drøfte og ikke mindst diskutere. Jeg syntes, at det var en meget interessant og lærerig uge, som jeg har haft stor glæde af. Jeg fik svar på de spørgsmål, jeg havde gået og spekuleret over og fik samtidig et indblik i journalistens arbejde. Mit ophold mener jeg gik alt for hurtigt, og jeg kunne nemt have brugt endnu flere uger i praktik. Jeg kunne godt forestille mig, at mit endelige arbejde skulle være inden for dette område, da jeg har behov for at lave noget nyt hver dag, og jobbet derved ikke vil gå hen og blive ensformet samt kedeligt. Jeg oplevede intet dårligt under mit praktikforløb og kan med god samvittighed anbefale stedet for de interesserede i journalistikkens verden. Susie Lund, 9.y Skolebladet December 2004 Side 15 af 18

16 Aktiviteter primo 2005 Featureuge I uge 7 (februar 2005) arbejder hele skolen med H. C. Andersen i anledning af 200-året for hans fødsel. Kirsten Løfberg og Annelise Thestrup-Bjørn Musiklejr og skolefest Traditionen tro afholdes musiklejr i uge 7. Denne gang skal vi indstudere en musical over et eventyr af H. C. Andersen. - Da vi bliver rigtig mange, vil der i år også blive dannet en dramagruppe på lejren. Musiklejren er for alle, der har deltaget i den frivillige musikundervisning i indeværende skoleår eller forrige skoleår. Vi skal bo 4 dage på en skole, der har vinterferie på det tidspunkt. Overnatning sker i klasseværelserne, og hele dagen bruges på musik og hygge. Både børn og voksne glæder sig vildt til MUSIKLEJR 2005! Musicalen kan opleves i hallen ved skolefesten torsdag den 17. februar Skolefesten vil naturligvis også stå i H. C. Andersens tegn. På musiklærernes vegne Karina Krüger Blücher og Per Heyn Forårskoncert Onsdag, den 6. april 2005, kl afholdes forårskoncert i hallen. Alle obligatoriske musikhold ( klasse), bh-klasserne samt de frivillige musikhold ( klasse) medvirker. Desuden giver lærerbandet nogle numre. Forældre, søskende, bedsteforældre og lærere er meget velkomne. Koncertudvalget Trine Prüss og Karina Krüger Blücher Skolebladet December 2004 Side 16 af 18

17 Skolebestyrelsen og Hylleholt Skole har den store glæde, torsdag den 13. januar 2005 kl at indbyde interesserede forældre, elever og lærere til en aften med Lars Bom Skuespiller og far til tre piger i 0. til 5. Klasse Mobning - hvordan man kommer den til livs: Hvert fjerde barn i folkeskolen bliver på et eller andet tidspunkt udsat for mobning. Mobning er defineret som gentagen negativ forfølgelse af psykisk eller fysisk karakter af et barn. Mobning er, når nogen vil nogen andre ondt. Der er direkte og indirekte mobning, men begge kan få livsvarige konsekvenser på børn, der bliver ramt på selvværdet. Kan vi som forældre og skolen som institution påstå at vi har den situation under kontrol? Eller får den lov til at være der - som altid? Vores børn bruger meget tid, alt for meget tid på, hvordan de har det med hinanden. Kan det lade sig gøre at skabe en skole, hvor man ikke behøver at være bange for at blive til grin, hvis man taler åbent om sig selv? Hvor børnene tør folde sig ud, i stedet for at holde på sig selv. Lars Bom tager udgangspunkt i sit eget skoleliv og fortæller om en personlig mobbeoplevelse. Og han beskæftiger sig med emner som: fantasi, tolerance, fællesskabsforståelse, empati, selvværd, hierarki. Han taler om forskellige former for mobning, hvorfor børn mobber. Han gennemgår de forskellige roller, eleverne indtager i en klasse og han kommer med et bud på hvordan de kan udnytte disse roller eller placering i et hierarki positivt og konstruktivt. Og hvordan klassen i samarbejde med klasselæreren og med forældrenes opbakning kan komme mobning til livs med en effektiv handleplan. Og få meget større trivsel og god stemning på en skole. Glade børn gider godt gå i skole. Foredraget tager ca. 2½ time med spørgetid og pause klip Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig, senest den 17. december Tilmelding afleveres til klasselæreren Jeg/Vi ønsker at høre foredraget med Lars Bom den 13. januar 2005 Antal personer: Underskrift: Skolebladet December 2004 Side 17 af 18

18 Bagsiden Mandag den 13. december, kl går 2. klasserne i Lucia-optog på skolen. Dage omkring juleferien Onsdag den 22. december er sidste skoledag før juleferien. Alle klasser møder fra Mandag den 3. januar er første dag efter juleferien. Alle klasser møder til sædvanlig tid. Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår - på gensyn i år 2005 Skolebladet December 2004 Side 18 af 18

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Februar 2014 Siden sidst Foråret og fremtiden banker på. Vi har alle nok bemærket, at det er blevet lysere om morgen og eftermiddagen, og vejret her i februar giver os i

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7

Skolelederen juni 2014... s. 2. Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6. Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Indhold Skolelederen juni 2014... s. 2 Løsnings Skoles legepatrulje på kursus... s. 6 Hilsen fra Skolebestyrelsen juni 2014... s. 7 Legepatruljen på tur på Vejle Idrætshøjskole 15. maj 2014 Skolenyt jul

Læs mere

Skolenyt. En anderledes skoledag

Skolenyt. En anderledes skoledag Skolenyt En anderledes skoledag 26.10.12. Skolenyt november-december 2012 1 SkoleNyt Ferslev Skole SkoleNyt udgives 4 gange årligt. Indlæg til skolenyt fremsendes til ferslevskole@aalborg.dk Redaktion:

Læs mere

Marts 2006 6. årgang nummer 3

Marts 2006 6. årgang nummer 3 Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En aktiv måned Februar blev en måned med mange og forskellige aktiviteter på skolen. 8/9. og 9. klasserne havde projektuge og fremlagde deres undersøgelser. Børneseminaret

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T

F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8. Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T U G E B R E V E T F R I S K O L E N I L E M M I N G U G E 3 8 Kære børn og forældre Lemming 23. september 2016 G L A D E B Ø R N L Æ R E R B E D S T Ugen der gik: Vi har haft en dejlig uge med almindelig

Læs mere

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17.

Hold Øje uge 10. Musik på tværs samme fredag 4/4 om aftenen kl. 17. Generalforsamling d. 23/4 kl. 17. Hold Øje uge 10 Foråret arbejder lige så stille på at bryde igennem. Temperaturen er ikke helt forårsagtig (eller er den) men der er mere lys og dermed forår i luften Det kan mærkes på ungerne på den gode

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 43 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Kære børn og forældre! Friskolen i Lemming Ugebrev 43 Lemming d. 23. oktober 2015 Ugen der

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Nyhedsbrev uge

Nyhedsbrev uge Nyhedsbrev uge 47 2015 Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-6 God weekend Nyt fra Allan Lucia fest Elevråds-weekend Side 7 Side 8-10 Side 11 Børnehaven Vuggestue Kalender, rengøring & kontakt Vejrumbro Fri - Skole

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde

Vi ønsker alle Karen Mette rigtig god bedring, og glæder os til at hun kommer frisk og veludhvilet tilbage på arbejde Karen Mette er sygemeldt: Måske har nogle af Jer undret Jer over at Karen Mette ikke har været at finde i et stykke tid her i fritteren. Karen Mette fik før jul problemer med at sove om natten, og har

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Hold øje uge 8. så er det tid at ønske god weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 8. så er det tid at ønske god weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 8 Fastelavn J Sikke en dejlig dag at møde ind til efter en, forhåbentlig også for jer, god vinterferie. Som man kan se på billederne, var der dejlig stemning, jubel og glæde ved både tøndeslagning

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst

Tur til Hesteskoen. www.mellervangskolen.dk. Nyhedsbrev November. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst Tur til Hesteskoen Nyhedsbrev November Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 06/2017 Nyt fra Børnehuset. Fastelavn Nu er det snart fastelavn, og det vil sige fest og ballade-tid I uge 6+8 har vi emneuge Fastelavn, hvor vi vil lave fastelavnsris og andet fastelavnspynt.

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8

HØJBONYT. Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1. Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt. side 8 Højboskolens skole-hjem blad Påske 201 1 HØJBONYT Djeeo side 4 Børnestavning i 0.A side 6 Fra brand til brandgodt side 8 Papir-emne i 3.B side 10 Indvielse side 11 Legepatrulje side 12 Reli-hvadfornoget?

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Januar 2012 Siden sidst. Som tidligere nævnt, så har eleverne fra 4. 9. klasse svaret på et spørgeskema, som har dannet grundlag for vores undervisningsmiljøvurdering. Resultatet

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 10. oktober 2014 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 796 Næste uge: Uge 42 11. oktober Uge 43 20. oktober 22.-23.oktober 23.oktober 24. oktober Børnenes efterårsferie - Skole og SFO lukket. 9.kl.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 25. oktober 2013 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 756 Næste uger: 28. oktober 29. oktober 30. oktober 31. oktober 01. november 8. kl. til Berlin UU-besøg 9.kl. HK fri Skole-hjem 9.kl. Skole-hjem

Læs mere

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig!

Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen. Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! N vember Sidste måneds vinder af tegnekonkurrencen blev Katrine 2.B tillykke! 2 Vinderen af Sudoku konkurrencen blev Nicolai fra 5.B også et stort tillykke til dig! Om den alternative uge før efterårsferien:

Læs mere

Nyhedsbrev Børnemiljøet

Nyhedsbrev Børnemiljøet Nyhedsbrev Børnemiljøet Ejerslykkeskolen. December 2014 2. Planperiode. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Børnekonventionen

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007

TORSDAGS-NYT. Torsdag den 1. november 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 1. november 2007 Sundhed og trivsel I sidste Torsdagsnyt fortalte jeg kort om skolens fokus på sundhed og trivsel. Fredag før efterårsferien oplevede jeg et sundhedstegn uden lige.

Læs mere

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid!

Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Nilen Privatskole s SFO - kilden til en lys fremtid! Skolefritidsordningen er for elever fra børnehaveklasse til 3. klasse. SFO en er en udvidelse af skolen og tilbyder: kreativitet, kunst & håndværk,

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Ringkøbing Skole. Special Center Vest

Ringkøbing Skole. Special Center Vest Ringkøbing Skole Special Center Vest I Special Center Vest ønsker vi at gøre hverdagen så tryg som mulig for vores elever. Det gøres bl.a. ved at have nogle klare forventninger til og aftaler med hinanden.

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage)

Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Kinn Ball Spilleværksted STORE KARTONMASKER GYMNASTIKSAL(tirsdage) Nyhedsbrev SFO januar 2014 Kære forældre Vi starter ny aktivitetsplan i uge 3. Herunder kan du læse hvad der sker hvornår. Vi har desværre sagt farvel til Lisbeth, da hun skal hellige sig sit studie, og

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 4-8

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 4-8 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 47-2013 Side 1 Side 2 Side 3 Musikprojekt i børnehaven Bedsteforældredag - UPDATE VVFF-Luciaaften-invitation

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ma ti on to fr lø sø

ma ti on to fr lø sø Ventilen-nyt N ovember ma ti on to fr lø sø 1 Bowling 14-16.45 2 Hal 14-16 3 AFTEN Pigeklub (alle) 4 Svømning 5 6 7 AFTEN Hjemmehyg 8 9 Hal 14-16 10 AFTEN Svømmehal 11 Overnatning til lørdag 4-5 klasse

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Ugebrev 49 Indskolingen 2014

Ugebrev 49 Indskolingen 2014 Ugebrev 49 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. På mandag har vi vores første juleemnedag. Der vil være en masse forskellige værksteder, som børnene selv kan vælge sig ind på.

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen.

Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Rettelse: Det er feb. + marts børnene der skal på fælles fødselsdagstur d. 22. marts og IKKE Jan. + feb. børn som vi har skrevet i februar avisen. Månedens udfordring: Torsdag den 29. marts vil vi for

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R

KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R KONTAKT 12/13 nr. 4 D E C E M B E R Indhold: Aktuelt i s. 2 Skolefest i fase 1 s. 2 Kids-volley i Brørup s. 3 Forfatterbesøg s. 3 Fritternyt s. 4 Easy-basket i Vejen s. 5 Idrætsdag i 5.-6. årgang s. 5

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Kære elever og forældre.

Kære elever og forældre. Flakkebjerg den 3. februar 2015 Kære elever og forældre. Se,se,se, i nat er faldet sne. Nu bli r der fest og glæde, nu skal vi ud med slæde. Se,se,se! I nat er faldet sne. Så kom den endelig sneen, som

Læs mere

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN

HUGIN OG MUNIN NYT FRA SKOLELEDEREN HUGIN OG MUNIN Januar 2011 Årgang 13 nr.1 NYT FRA SKOLELEDEREN Nyt skema Husk, at alle klasser får nyt skema fra mandag den 17. jan.. Samtidig stopper vi læsebåndet for denne gang. Juleafslutning i kirken

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere