Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg."

Transkript

1 Afrapportering af projektet: Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling - og Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling i Johannesburg. v. Anne Mette de Visser; Øko-net Journalnr.:TL Projektperiode: januar 2002 december

2 Indhold: 1. Formål med projektet 2. Baggrund for projektet 3. Beskrivelse af projektets forløb 3.1. Forberedelse til WSSD WSSD i FUBU-netværket Sektion for uddannelse for bæredygtig udvikling på website Heldagsseminar; Bæredygtig er mere end dygtig Forberedende møder i 92-gruppen og DFS Information om WSSD i nyhedsblad og på Øko-net s hjemmesider Udarbejdelse af engelsk debatmateriale Oprettelse af engelsk hjemmeside 3.2. Øko-net s aktiviteter på WSSD Øko-net på NGO-forum Påvirkning og formidling af det officielle topmødes forløb Deltagelse i Global Peoples March Besøg på skolen: Ituteng Tust 3.3. De officielle resultater af WSSD på uddannelsesområdet 3.4. Resultater fra NGO-forum 4. Øko-net s opfølgning på WSSD 4.1. Opfølgning på WSSD på hjemmesider og i nyhedsblad 4.2. Oplæg på debatmøde om erfaringer fra WSSD 4.3. Noget om netværk og kontakter 4.4. Høring på Christiansborg 4.5. Øko-net s deltagelse i Europe-wide Global Education Congress Lidt om kongressen, dens formål og arrangørerne Formål med Øko-net s deltagelse Om indholdet og forløbet af kongressen Erfaringer fra kongressen 5. Samlet vurdering af projektet samt fremtidsperspektiver 6. Oversigt over bilag 2

3 1. Formål med projektet: Projektets formål har været at give den spirende danske debat og erfaringsudveksling omkring folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling et internationalt udsyn - dels at bidrage med danske synspunkter, visioner og erfaringer i den internationale debat - dels at få overblik over, hvad der sker internationalt på området, at skabe kontakter og evt. at lægge grunden til at opbygge et internationalt netværk omkring idé og erfaringsudveksling. I den forbindelse skulle projektet: sætte større fokus på Verdenstopmødet for Bæredygtig Udvikling (WSSD) i Øko-nets debatnetværk for Folkeoplysnings og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (FUBU) bidrage til den internationale debat på området med danske ideer, visioner og erfaringer, via engelsksproget debatmateriale og via Øko-net s deltagelse i forberedelser til og på WSSD. oprindeligt indeholdt projektbeskrivelsen også det formål, at Øko-net skulle undersøge mulighederne for at etablere et samarbejde op til og under WSSD omkring temaet folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling blandt de danske folkeoplysningsorganisationer og -foreninger, der har interesse i temaet og i at deltage på WSSD. Hensigten med samarbejdet var dels at fremme temaet på WSSD og dels en koordinering af en fælles dansk indsats herom på NGO-forum. Herunder var det tanken at afholde et netværksmøde eller seminar for potentielle samarbejdspartnere med det formål at undersøge mulighederne for en fælles indsats før og under WSSD. Men eftersom DFS ønskede at påtage sig denne koordinerende rolle, og 92 gruppen påtog sig generelt at koordinere miljø- og udviklingsorganisationernes forberedelser til og deltagelse på WSSD, gled denne del af projektet ud. Til gengæld opprioriterede Øko-net (i forhold til den oprindelige ansøgning) at: skabe overblik over, hvad der foregår internationalt omkring uddannelse for bæredygtig udvikling - og undersøge muligheder for dannelse af internationalt netværk og samarbejde, idé og erfaringsudveksling. Desuden skulle projektet selvfølgelig indgå som del af Øko-net's samlede arbejde med at opbygge netværk og skabe en folkelig inddragelse omkring bæredygtig udvikling. 2. Baggrunden for projektet: Projektet og Øko-net s deltagelse på WSSD skal ses som en naturlig opfølgning på projektet Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling, som Øko-net igangsatte i efteråret 2001, og som var støttet af Tips- og Lottomidlerne via Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS). Her blev etableret et netværk af interesserede og aktive personer omkring temaet folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling (FUBU-netværket), som debatterede på en lukket liste. I starten af januar 2002 afholdtes et seminar for FUBU-netværket, hvor temaer fra debatten blev uddybet. Spørgsmål og konklusioner fra FUBU-debatten blev samlet via 13 indlæg af forfattere fra netværket i et debathæfte med titlen: Bæredygtig er mere end dygtig et debatoplæg om folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling. I 2002 ønskede Øko-net at følge op på og arbejde videre med projektet Folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig uddannelse (FUBU). Desværre nåede den medarbejder, der blev ansat specielt til at gennemføre det første projekt ikke at gøre redigering af debathæftet færdig inden for aftalt tid (inden udgangen af januar 2002) hvorfor færdigredigering og udgivelse af hæftet måtte overtages først af én anden medarbejder, der desværre måtte sige op af helbredsmæssige årsager kort efter - hvorfor en tredje medarbejder måtte 3

4 sætte sig ind i og overtage projektet. Det betød bl.a., at udgivelsen af debathæftet, som dele af det her afrapporterede projekt afhang af blev senere end oprindeligt planlagt; nemlig først i juli Beskrivelse af projektets forløb: 3.1.Forberedelse til WSSD WSSD i FUBU-netværket Med henblik på WSSD ønskede Øko-net i år 2002 at dreje debatten i FUBU-netværket i en mere international retning og diskutere, hvordan vi i højere grad kunne udveksle ideer, visioner og erfaringer internationalt herunder bidrage til den internationale debat med danske undervisningsog folkeoplysningserfaringer. Det var meningen at inddragelsen af WSSD-emnet i FUBU-debatten skulle indledes med et inspirations-/arbejdsmøde, og derfor indkaldte Øko-net FUBU-netværket til et programlagt arbejdsmøde (workshop) i Det Internationale Hus i Odense d. 17. maj 2002 kl (se program i bilag1) dels med det formål at forberede et seminar/en konference om uddannelse for bæredygtig udvikling dels med det formål at diskutere indsatsen omkring uddannelse på Verdenstopmødet i Johannesburg. Desværre måtte vi aflyse arbejdsmødet p.g.a. for få tilmeldinger. (Der blev i december 2002 ansøgt om og bevilget overflytning af en budgetpost på kr., der var afsat til at afholde dette møde, til posten materialer til WSSD, idet både oversættelse og layout/trykning af det engelske debathæfte ( Sustainable is more than able ) blev dyrere end budgetteret). Generelt kom der ikke gang i en diskussion i FUBU-netværket igen efter udgivelse af debathæftet og kun et par stykker herfra deltog i seminaret d. 16. august 2002 (se nedenfor). WSSDperspektiverne blev således ikke taget op i FUBU-foraet. Årsagerne til afmatningen i FUBU-foraet kan være flere: Øko-net s erfaringer siger, at det generelt er svært at holde gang i en netdebat over længere tid Der var en periode uden aktiv moderator fra Øko-net s sekretariat (- det blev prioriteret at få debathæftet færdigt). Der var dog på arbejdsmødet i januar 2002 valgt fire personer fra netværket, der skulle være moderatorer for hver sin underdiskussion, men de kom aldrig i gang. Netdebatten skiftede kort inden overgangen fra 2001-projektet til 2002-projektet ramme, idet den blev lagt over i Groupcare, som var et nyt netsystem for moderatorerne og de øvrige deltagere. Det var op til deltagerne selv at melde sig til på den nye Groupcare-debatliste og det fik mange aldrig gjort, trods adskillige remindere fra Øko-net. Regeringens nedskæringer inden for såvel uddannelses-, folkeoplysnings- og miljøbranchen, hvilket tydeligvis påvirker kreativiteten, virkelysten og grobunden for nye visioner og ideer. 4

5 Sektion for uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling på Øko-net s website: Temaet folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling, fik primo august 2002 en fast sektion på Øko-net s portal Her findes en sektion med oversigt over (danske) kurser og uddannelser, der har et indhold omkring bæredygtig udvikling, og uddannelsessteder, der gør en bevidst indsats for en bæredygtig drift samt en oversigt over og links til undervisningsmaterialer/netsider og portaler, der kan bruges i undervisning for bæredygtig udvikling. Herudover findes en samling referencer til baggrundsstof omkring uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling. Sektionen har undergået en løbende udbygning. En informationsfolder og -plakat om portalen er via Amtscentralerne sendt ud til samtlige skoler i landet ultimo november 2002, og vi kan konstatere en stadig stigning i besøgstallet på denne portal Heldagsseminar; Bæredygtig er mere end dygtig D. 16. august 2002 kl afholdt Øko-net - i samarbejde med DFS - et heldagsseminar på Båring Højskole med samme tema og titel som debathæftet. Prisen for deltagelse var 220 kr./person (studerende halv pris) inkl. økologisk forplejning. Alle tilmeldte fik tilsendt debathæftet. Program for mødet blev sammen med omtale af debatbogen annonceret på Øko-net s tre hjemmesider - specielt på Det blev ligeledes annonceret i Nyhedsbladet Øko-net nr. 49, s. 4-5, der udkom primo juni 2002 (et eksemplar er vedlagt som bilag 2) og i DFS s blad; Fokus på Folkeoplysning. Desuden udsendte Øko-net en nyhedsmail til ca adresser med omtale af debathæftet og invitation til seminaret samt henvisning til, hvor programmet kunne findes på Internettet. Herudover blev der udsendt speciel, skriftlig invitation med eksemplarer af det danske debathæfte til: 92-gruppens medlemsorganisationer Ca. 150 andre grønne og udviklingsorganisationer DFS s medlemsorganisationer Alle landets seminarer (se bilag 3) Debathæftets forfattere Medarbejdere i Undervisningsministeriet (se bilag 4) - samt pressemeddelelse med et eksemplar af debathæftet til 40 dagblade via til ca. 750 journalister (se bilag 5). Seminaret blev annonceret i FUBU-netværket d. 19/ som også blev bedt om at hjælpe med annoncering af seminaret. Kun et par stykker fra netværket deltog i seminaret, og vi fulgte op med en forespørgsel om årsagerne til den manglende deltagelse - specielt for at finde ud af, om der stadig var interesse for FUBU-netværket, og om det fortsat var levedygtigt. Heller ikke denne henvendelse blev besvaret af mere end tre-fire stykker. Øko-net rettede herudover en særlig henvendelse til undervisningsminister Ulla Tørnæs med invitation til seminaret, et eksemplar af debathæftet og en opfordring til at tage debatten op (se bilag 6). Den besvarede hun med en opfordring til Øko-net om at henvende sig til hendes embedsmænd i Uddannelsesstyrelsen for en nærmere dialog om emnet. Det har Øko-net endnu ikke haft ressourcer til at følge op på. 5

6 Vurdering af seminaret: I alt deltog ca. 50 personer på seminaret. Pga. debatbogens forsinkelse måtte mødet rykkes i forhold til den oprindelige tidsplan - og kom til at ligge tidsmæssigt mindre hensigtsmæssigt - i forhold til seminarernes, universiteternes og visse skolers semesterstart, hvilket nok betød noget for antallet og bredden af deltagere fra uddannelsesverdenen. Seminaret forløb planmæssigt, selvom enkelte oplægsholdere ikke levede helt op til forventningerne. Der var god diskussionslyst, selv om der også her var en hvis pessimisme i forhold til regeringens nedskæringer at spore. Alt i alt efterlader arbejdet med planlægningen og afholdelse af seminaret det indtryk, at der stadig er meget, meget langt igen før visioner om at integrere læring for bæredygtig udvikling i alle former for uddannelse og folkeoplysning bliver fælles tankegods hos andre end en snæver kreds, hvilket jo må ses som en forudsætning for overhovedet at forestille sig en realisering af visionen Forberedende møder i 92-gruppen og DFS: I perioden op til topmødet deltog Øko-net dels i 92-gruppens møder, hvor vi fulgte udviklingen på de internationale WSSD-forberedende møder; PrepCom 2-4 generelt deltog i 92-gruppens planlægning af WSSD og strategiske forberedelser fx henvendelser til regering ang. deltagelse i den officielle danske delegation. fortsat pressede på for at fremme fokus på uddannelse og folkeoplysning omkring bæredygtig udvikling internt i 92-gruppen samt udadtil i det politiske arbejde. Bl.a. var Øko-net medvirkende til at uddannelse for bæredygtig udvikling blev nævnt som en af de mærkesager, som 92-gruppens repræsentanter havde mandat til at lobbyarbejde for på Johannesburg-topmødet. Øko-net deltog også så vidt muligt med repræsentanter i de forberedende/koordinerende møder med DFS og højskolerne. Øko-net s fysiske placering på Sydfyn bevirker dog, at det er temmelig ressourcekrævende (tidsmæssigt og økonomisk) at deltage i alle de møder i København, som ville være ønskelige. Derfor måtte der af og til prioriteres sådan, at Øko-net s bidrag og kommentarer blev sendt via e- mail og telefonsamtaler og mødernes konklusioner fulgt via mødereferaterne Information om WSSD i nyhedsbladet og på Øko-net s hjemmesider: I Nyhedsbladet Øko-net har der fra og med nr. 45, der udkom september 2001 og til og med nr. 50 været kørt et tema; På vej mod Verdenstopmødet med omtaler af og informationer omkring Verdenstopmødet og forberedelserne hertil (fx PrepCom-møderne), Øko-net s kommende deltagelse samt den danske NGO-deltagelse mere bredt. Tilsvarende på Øko-net s hjemmesider. På internetportalen: kørte Øko-net op til og under topmødet et særligt tema herom - ligesom topmødet naturligvis fyldte meget på portalen: Under selve 6

7 topmødet skrev og sendte vi i alt 17 nyheder, historier og stemningsbilleder direkte hjem til de to nævnte hjemmesider (se bilag 7) Udarbejdelse af engelsk debatmateriale Det blev besluttet, at det materiale Øko-net ville medbringe på WSSD skulle være et engelsksproget uddrag af det danske debathæfte; Bæredygtig er mere end dygtig, som vi mener giver et godt bud på feltets vigtige temaer og problemstillinger. Vi mente, at en sådan formidling af danske synsvinkler og erfaringer omkring uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling, kunne fungere som indspil til den internationale debat på området både under og efter WSSD og samtidig som afsæt for kontakter og netværksdannelse. Det blev til et debathæfte på 42 (kvadratiske) sider med titlen: Sustainable is more than able viewpoints on education for sustainability (et eksemplar er vedlagt som bilag x). Hæftet er bygget op som en række udsagn, der indeholder pointer og konklusioner fra det danske debathæfte omkring følgende 7 hovedoverskrifter: 1. What is understood by education for sustainability and why is it important? 2. Suggestions on the subject matter of education for sustainability 3. Suggestions for a sustainable, pedagogical framework 4. The importance of the physical framework and the running om educational institutions. 5. How can vision be translated into education and learning targets? 6. Barriers to the realisaion of education for sustainability? 7. Examples of what education for sustainability might look like Til sammen skulle disse udsagn give et indtryk af de danske ideer, visioner og erfaringer omkring uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling, som præsenteres og uddybes i det danske debathæfte. Samtidig skulle hæftet fungere som en salgs visitkort for Øko-net, idet det også indeholder en kort præsentation af foreningen Øko-net og vores arbejde, samt link til vores engelsksprogede hjemmesider. (Et eksemplar af debathæftet er vedlagt som bilag 8) Oprettelse af ny engelsksproget hjemmeside: Kort inden afrejse til WSSD fik Øko-net oprettet en engelsksproget hjemmeside; - hvorfra det engelske debathæfte kan downloades. Sitet indeholder desuden en opfordring til- og mulighed for at melde sig som interesseret i at deltage i en international netværksdannelse omkring folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling (- desværre bevirkede en teknisk fejl, at muligheden for tilmelding ikke virkede de første dage af topmødet, det blev dog hurtigt rettet.). Der henvises naturligvis til dette site i det engelske debathæfte Øko-net s aktiviteter på WSSD: Ovenstående aktiviteter, forberedelser og erfaringer var afsæt for Øko-net s deltagelse på Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg (WSSD) fra 24. august til d. 4. september Øko-net deltog med fire personer: Bo Bramming, Henrik Munk Rediin, Lars Myrthu-Nielsen og Anne Mette de Visser. Vi rejste som del af en gruppe sammen med DFS og Folkehøjskolerne, hvor den praktiske planlægning af rejsen samt indlogering blev varetaget af Lotte La Cour/FFD, hvilket var en meget stor fordel for Øko-net, som jo er en lille organisation med få personalemæssige ressourcer. 7

8 Øko-net deltog med specielt fokus på folkeoplysning og uddannnelse for bæredygtig udvikling. Udover generelt at være med til at sætte fokus på og skabe debat om oplysnings- og uddannelsestemaet på WSSD var hovedformålet med deltagelsen, dels at få et overblik over internationale aktører og aktiviteter på området og dels at knytte nye internationale kontakter for evt. fremtidigt samarbejde, idé og erfaringsudveksling omkring uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling. Til formålet havde Øko-net medbragt 500 eksemplarer af det engelsksprogede debathæfte: Sustainable is more than able viewpoints on education for sustainabilty - det blev spredt vidt omkring på WSSD dels via den fælles danske stand - dels via omdeling på forskellige, relevante workshops og møder. Hæftet fungerede også som en slags visitkort for Øko-net. Vi havde dog samtidig fået trykt rigtige visitkort på engelsk dels personlige kort - dels et kort, der henviste til debathæftet og internetsiden: Det var dog temmelig vanskeligt for topmøde-novicer som os at få et overblik over, hvad der foregik hvor og hvornår på topmødet for derudfra at kunne planlægge og prioritere tiden. Hjemmefra var det totalt umuligt, eftersom der ikke forelå nogle samlede programmer før på selve topmødet. Det samlede program for aktiviteterne på NGO-forum kom først på topmødets fjerde dag. Logistikken med lange afstande og op til en 1 times buskørsel imellem de forskellige topmødelokaliteter: NGO-forum i Nasrec, Sandton konferencecenteret (hvor det officielle topmøde fandt sted), Ubuntu Village, Water Dome m.v. gjorde det yderligere vanskeligt at tilrettelægge og koordinere vores aktiviteter. Forholdsvis tidligt vurderede vi dog, at vi hovedsagelig skulle koncentrere os om aktiviteterne på NGO-forum ( Global Peoples Forum ) i Nasrec Øko-net på NGO-forum: På NGO-forum deltog Øko-net for det første i bemanding af DFS s, Folkehøjskolernes og 92- gruppens fælles stand, hvorfra også vores debatmateriale blev uddelt. Generelt var der i forhold til i Sandton, forbavsende god plads d.v.s. få mennesker i Nasrec. Også udstillingsområdet, hvor den fælles danske stand lå var noget stille - men standen blev trods alt besøgt af rigtig mange over perioden. Øko-net fik herigennem en del kontakter. I Nasrec deltog vi herudover i de daglige morgeninformationsmøder, udvalgte plenary sessions og commissions - hvoraf dog kun en enkelt commission handlede decideret om uddannelse og det i en meget afrikansk forståelse, hvor det handlede om adgang til uddannelse for alle samt uddannelse inden for sundhed og hygiejne samt HIV/aids. I det rige udbud af workshops i Nasrec, var der derimod nogen interessante og relevante vedr. uddannelse for bæredygtig udvikling. Af særlig interesse var en række på 5 workshops arrangeret af den japanske; Movement to promote UN decade of Education for Sustainable Development, som udspringer fra Japan Forum for Johannesburg dannet i 2001 af en række japanske NGO er og enkeltpersoner. Formålet er som det fremgår af navnet, at få FN til at lancere et ti-år for uddannelse for bæredygtig udvikling begyndende i Forslaget fik officiel støtte fra den japanske regering først i 2002 og siden af WSSD s Preparatory Committee, og det endte, som det fremgår nedenfor af afsnit 3.3. også med 8

9 at blive støttet i selve WSSD-implementeringsplanens paragraf 107 d). I december 2002 besluttede FN rent faktisk at gennemføre tiåret, begyndende i I Japan har man (ligesom i mange andre lande) hidtil arbejdet med h.h.v. environmental education (EE), development education (DE), peace education (PE) og human rights education. Bevægelsen mener, at disse uddannelsestemaer nu skal integreres in a holistic approach to education for sustainable development. Efter Johannesburg lægger bevægelsen op til, at der skal ske følgende: : Forberedelser til ti-året intensiveres løbende på mange niveauer og i mange sektorer og samfund verden over - inklusiv institutionelt netværksarbejde og partnerskabsdannelser - ligesom der skal udvikles konkrete ideer til uddannelsesprogrammer. På grund af den enorme diversitet som elever og deres forudsætninger repræsenterer, må der udvikles et bredt spekter af såvel tilgang som programmer. 2004: FN s generalforsamling lancerer Decade for Education for Sustainable Development : Uddannelses- og læringsprogrammer implementeres verden over gennem partnerskab og samarbejde mellem et bredt spekter af aktører, inklusiv FN-programmer, fonde, nationale og lokale regeringer, internationale, nationale og lokale NGO er, skoler og græsrødder m.v. En anden interessant workshop var en såkaldt North-South dialogue" om "Development Education after Johannesburg arrangeret af ROGE Network, Norge og dets sydlige evalueringspartnere. Arrangørerne agiterede for, at NGO er fra syd også skulle engageres i udviklingsuddannelse i Nord - fx via evaluering. De fleste tilstedeværende sydlige repræsentanter mente, at opgaven er ikke blot at sørge for adgang til uddannelse i sydlige lande, men også at re-educate - altså genuddanne befolkningen i de nordlige/rige lande. Workshoppen gav dog samtidig et indtryk af, at når der tales om uddannelse for bæredygtig udvikling eller udviklingsuddannelse, er det en udbredt sydlig opfattelse, at det alene drejer sig om at skaffe adgang til basisuddannelse for folk i sydlige lande, hvorimod de ikke forstår behovet for uddannelse for bæredygtig udvikling eller omkring globale udviklingstemaer i nord. (Det blev også meget tydeligt demonstreret på kongressen i Holland). På denne workshop erfarede vi også, at FN planlægger en global informationskampagne relateret til Millennium-udviklingsmålene, der skal involvere civilsamfund i både Nord og Syd. Der foregik dog også visse relevante uddannelsesaktiviteter andre steder end i Nasrec bl.a. afholdt UNESCO i samarbejde med det Sydafrikanske Undervisningsministerium en såkaldt Parallel Event om Education for a Sustainable Future: Actions, commitment and Partnerships d september. Det lykkedes dog ikke Øko-net at deltage mest af logistiske årsager. Tilsvarende kunne det have været interessant at deltage i uddannelses-caucusmøderne i Sandton, men det måtte vi også opgive at forsøge at dække. 9

10 I Nasrech deltog vi også i en række foredrag, møder og workshops med fokus på mere generelle problemstillinger og diskussioner omkring bæredygtighed. Fx arrangerede the Henrich Boel Foundation hver dag interessante tematiske møder bl.a. omkring: (vestlige) landbrugssubsidier, Nord/Syd-dichtonomien m.v. Ofte var der internationale kapaciteter som Wolfgang Sachs og Vandana Shiva på talerstolen og i panel. Bl.a. herfra hjembragte vi en del materiale til sekretariatet Påvirkning- og formidling af det officielle topmødes forløb På det officielle topmøde følte vi til en hvis grad Øko-net repræsenteret via 92-gruppens repræsentanter i den officielle danske delegation og de, som derudover påtog sig politisk lobbyarbejde for 92-gruppens mærkesager. Øko-net havde via deltagelse på 92-gruppens forberedende møder samt korrespondance fået udvirket, at uddannelse for bæredygtig udvikling var en af de mærkesager, som 92-gruppens repræsentanter havde mandat til at arbejde for på topmødet. Øko-net deltog med stort udbytte - i de daglige briefinger, hvor 92-gruppens repræsentanter orienterede om den seneste udvikling på det officielle topmøde enten i Nasrech eller i Sandton. Desuden deltog vi i den officielle danske delegations briefinger. Særlig 92-gruppens briefingmøder var af stor værdi i forhold til at følge topmødets udvikling, de vigtige diskussions- og konfliktpunkter, samt hvem der spillede hvilke roller i forhandlingerne. Det gjorde det også betydeligt lettere at forholde sig til aktiviteterne og diskussionerne på de store fællesmøder i Nasrec. Fra selve topmødet bidrog alle fire Øko-netmedarbejdere til løbende at sende historier, stemningsbilleder og nyheder hjem til Øko-net s hjemmesider: og der begge kørte tema om topmødet Deltagelse i Global Peoples March NGO er samlet i Nasrec på Global Peoples Forum gav udtryk for deres frustration over den manglende vilje til forpligtende aftaler og udvandingen af Rio-principperne på det officielle WSSD på to måder: 1. Et 6-siders memorandum: A sustainable world is possible og 2. En 9 km lang protestmarch; Global Peoples March, lørdag d. 31. august med udgangspunkt fra Alexandra, et af de fattigste områder i Johannesburg. Global Peoples Forum og ANC var hovedarrangører. Øko-net bakkede op om protesten ved at to repræsentanter fra Øko-net (Lars Myrthu-Nielsen og Henrik Rediin) deltog i protestmarchen. Protestmarchen tog sin begyndelse på Alexandra Stadion, midt i et af byens fattigste områder, hvor The Nasrec Civil Society Demands to the WSSD blev overrakt til præsident Mbeki, som kvitterede med en tale, hvori han udråbte fattigdom som det største problem, nationalt og internationalt. Efter flere andre taler af diverse ledere, drog demonstranterne afsted på den 9 km lange tur mod Sandton med frontbanner teksten: Sustainable World is possible. Hele vejen blev marchen stramt kontrolleret af et massivt politiopbud, der med blokader sørgede for, at ingen bevægede sig uden for ruten. 2-3 helikoptere tog sig af det store overblik, og gange blev protestmarchen stoppet et minut eller to, før den fik lov til at fortsætte. Hele vejen var der en god stemming med sang og dans, om end frustrationen og vreden var mærkbar i flere bannergrupper. 10

11 Memorandummet, som blev overrakt til Sydafrika s præsident Mbeki, indledes med afvisning af dels den neoliberale politik og den globale handels-agenda, som ses som en hovedbarriere for bæredygtig udvikling dels genbrug af tidligere indgåede FN-aftaler og forsøget på at erstatte bindende aftaler med de såkaldte type to resultater: multistakholder partnerskaber. Memorandummet indeholder en række synspunkter omkring betingelserne for bæredygtig udvikling, bl.a. at en bæredygtig verden er mulig, men kræver en globalisering af retfærdighed. Derefter kræves det, at Johannesburg Deklarationen indeholder specifikke mål og tidsfrister - specielt på en række nærmere uddybede nøgleområder bl.a.: sundhed, sanitet, arbejdstagerforhold, uddannelse, skovbrug, biodiversitet, vandkvantitet og -kvalitet, luftkvalitet og klima. Memorandummet formulerer også en række krav til de forhandlende ministre og afsluttes med, at deltagerne på Global Peoples Forum selv forpligter sig til at gøre, hvad der står i deres magt for at bidrage til bæredygtig udvikling på nærmere specificerede områder Besøg på skolen: Ituteng Trust Samme dag, som demonstrationen fandt sted, deltog to andre repræsentanter fra Øko-net (Bo Bramming og Anne Mette de Visser) i et besøg på et skoleprojekt i Soweto: Ithuteng Trust. Skolen arbejder med at give misbrugte/forsømte/forældreløse børn i alderen år en ny tro på livet og et håb for fremtiden bl.a. via uddannelse. Projektet er trods meget få ressourcer og ingen officiel støtte, utrolig succesfuldt. Efterfølgende dannede de danskere, der deltog i besøget en frivillig gruppe, der nu arbejder videre med at hjælpe skolen til støtte - og på længere sigt måske oprettelse af flere lignende projekter andre steder i Sydafrika. Bl.a. skal der arrangeres besøg i Danmark for en gruppe af skolens elever i sommeren Lederen af skolen, kaldet Mamma Jacky har været på besøg i Danmark i oktober måned 2002, i forbindelse med, at hun skulle modtage en pris som World Outstanding Social Entrepreneur, i Geneve. Her blev der arbejdet videre med fundraising og planerne om elevbesøg til sommer. (Støttegruppen i Danmark råder over to videoer, der præsenterer skolen og projektet). Engagementer i dette projekt ligger dog ikke (på nuværende tidspunkt) inden for Øko-net s ramme, men er af privat karakter De officielle resultater af WSSD på uddannelsesområdet: I den politiske erklæring fra WSSD nævnes uddannelsesområdet ikke særskilt, - men Implementeringsplanens afsnit IX om Means of Implementation 117 omhandlende uddannelse. Her står, at de underskrivende lande vil: (ikke officiel oversættelse) Støtte brug af uddannelse til at fremme bæredygtig udvikling, inklusiv gennem påtrængende handling på alle niveauer for at: (a) Integrere informations- og kommunikationsteknologi i udviklingen af skole curriculum for at sikre tilgængelighed heraf for både rurale og urbane samfund og tilbyde assistance specielt til udviklingslande - inter alia - til etableringen af et læringsmiljø, der passer for en sådan teknologi. (b) I et passende omfang at fremme billig og øget adgang til programmer for studenter, forskere og ingeniører fra udviklingslande på universiteter og forskningsinstitutioner i udviklede lande for at fremme udvekslingen af erfaringer og kapacitet, der vil komme alle parter til gode. 11

12 (c) Fortsætte med at implementere arbejdsprogrammet om uddannelse for bæredygtig udvikling 1 fra Kommissionen for Bæredygtig Udvikling (CSD) (d) Anbefale at FN s generalforsamling overvejer at lancere et ti-år for uddannelse for bæredygtig udvikling begyndende i Øko-net er ikke bekendt med, at der på WSSD blev lanceret særlige partnerskaber (type 2- resultater) på uddannelsesområdet Resultater fra NGO-forum Som resultat fra NGO-forum blev udgivet: The Global Peoples Forum Civil Society Declaration A Sustainable World is possible samt et handlingsprogram. Desværre - og til vores overraskelse - må vi konstatere, at uddannelse for bæredygtig udvikling ( som mere end bare adgang til basis-uddannelse for alle) overhovedet ikke nævnes hverken i deklarationen eller i handlingsprogrammet fra Global Peoples Forum. Det har sikkert noget at gøre med, at den afrikanske og sydlige indflydelse på teksten var stor (hvilket på mange måder er godt), og her er den alt overvejende fokus i forbindelse med uddannelse på adgang til basisuddannelse for alle (- end ikke dette uddannelsesaspekt af bæredygtighed træder dog tydeligt frem i deklarationen eller i handlingsprogrammet). 4. Øko-net s opfølgning på WSSD: 4.1. Opfølgning på WSSD på hjemmesider og i nyhedsblad: Som opfølgning på Verdenstopmødet har Øko-net; Integreret informationer om og links til de officielle resultater samt vurderinger heraf på hjemmesiden; Udarbejdet en 5-siders konklusion omkring topmødets resultater, som også ligger på overnnævnte hjemmeside. Omtalt og henvist til ovenstående i Nyhedsbaldet Øko-net nr I 1996 vedtog CSD et internationalt arbejdsprogram for uddannelse, offentlig bevidsthed og læring for bæredygtighed for at give øget betydning og synlighed til dette tema. Arbejdsprogrammet blev yderligere uddybet/udvidet i 1998 og betydningen af dets implementering blev endnu engang understreget på CSD s 7ende møde i 1999 (beslutning 7/4). Programmet giver en ramme for handling - særligt på nationalt niveau - men også indenfor FN-systemet og andre internationale samfund. UNESCO administrere programmet. Arbejdsprogrammet skal implementeres gennem partnerskab og innovation. Det opfordre bl.a. til at identificere og udveksle best practices og til tæt samarbejde med CSD s arbejdsprogram for ændrede produktions og forbrugsmønstre. Der opfordres også til evaluering af nationale uddannelsespolitiker og til integration af uddannelse og øget bevidsthed i nationale strategier for bæredygtig udvikling. 12

13 4.2. Oplæg på debatmøde om erfaringer fra WSSD: Herudover har Øko-net på opfordring holdt et oplæg om vores WSSD-erfaringer v. Anne Mette de Visser på et debatmøde arrangeret i Det Radikale Venstres Kertemindekreds, fredag d. 5. november Noget om netværk og kontakter: Samlet har uddeling af den engelske version af debathæftet, vores visitkort og personlig samtaler på topmødet givet i hvert fald 30 kontakter, som det kunne være relevant at følge op på. På den engelske hjemmeside: har vi til dags dato fået ca. 15 henvendelser med adresse fra folk, der er interesserede i et internationalt netværk. Efter topmødet har ca. 10 personer bedt om at få flere engelske debathæfter tilsendt Høring på Christiansborg bl.a. om EU s rolle på WSSD Selv om det ikke var en del af det her afrapporterede projekt, skal det også nævnes, at Øko-net afholdte en høring på Christiansborg d. 4. oktober 2002 om EU s miljømæsige og globale ansigt herunder en opsamling på, hvilken rolle EU ( - og formandslandet Danmark) spillede på Verdenstopmødet i Johannesburg. I forbindelse med forberedelse og afholdelse af dette møde havde vi stor gavn af vores erfaringer og viden fra selve topmødet Øko-net s deltagelse i Europe-wide Global Education Congress Som et af resultaterne af Øko-net s deltagelse på WSSD og de kontakter vi knyttede, blev Øko-net inviteret til at deltage som civilsamfundsorganisation i den såkaldte Europe-wide Global Education Congress, som blev afholdt i Maarstricht i Holland i dagene d november. (Se kongressens hjemmeside: Kongressen var bl.a. en opfølgning på WSSD omkring global uddannelse/uddannelse for bæredygtig udvikling. Øko-net tog imod invitationen og deltog repræsenteret ved Anne Mette de Visser. Deltagelse i kongressen var gratis men en betingelse for, at Øko-net kunne deltage, var ekstern finansiering af hotel og rejseudgifter. Øko-net ansøgte såvel 92-gruppen, DFS og kongresarrangørerne (North-South Centre) herom - og fik bevilget dækning af rejse- og hoteludgifter af North-South Centre, og de resterende udgifter blev dækket af 92-gruppen. En rapport om en opinionsundersøgelse i OECD-lande omkring borgernes støtte til udviklingsbistand og internatonalt samarbejde om udvikling blev udsendt til deltagerne inden kongressen. Rapporten, der hedder: Public Opinion Research, Global Education and Development Co-operation Reform: In search for a Virtuous Circle, konkluderer, at borgerne i OECD-landene helhjertet støtter mere solidaritet og retfærdighed på det internationale niveau men at bevidstheden og viden omkring fattigdom og udviklingstemaer, udviklingsarbejde, bistand og politik generelt er lav. Det konkluderes også, at mere uddannede, mere bevidste, yngre og urbant bosatte borgere støtter mest. (Rapporten kan findes på kongressens hjemmeside se ovenfor ) Lidt om kongressen, dens formål og arrangørerne: Kongressen blev afholdt som opfølgning på Johannesburgtopmødet som det hed: - i lyset af behovet for at øge den kritiske, offentlige bevidsthed og den kritiske, offentlige støtte til Millennium Udviklingsmålene. Kongressen ville bringe europæiske regeringer, parlamentarikere, lokale- og regionale myndigheder samt civilsamfundsorganisationer den såkaldte quadrialog - sammen fra de europæiske lande og stater for at diskutere nationalt og europæisk samarbejde for global 13

14 uddannelse (global education). Der var også inviteret repræsentanter fra de såkaldte sydlige lande på kongressen. Desuden var der ikke-europæiske deltagere fra fx Canada og USA. Formålet var at samle bedste politik, tænkning og praksis inden for global uddannelse for bæredygtig udvikling fra Europa - i øst og vest - for at: udveksle strategier for at støtte, forbedre, konsolidere og integrere global uddannelse for bæredygtig udvikling i nationale uddannelsessystemer i vest-, central- og østeuropæiske lande bringe planlægningen af implementering af Johannesburgkonklusionerne væsentligt fremad på området omkring global udannelse for bæredygtig udvikling føre til udvikling af en europæisk rammestrategi for at forbedre og øge global uddannelse for bæredygtig udvikling inden år 2015, som er mål-året for Millennium Udviklingsmålene. Arrangørerne af kongressen var North/South Centre European Centre for Global Interdependence and Solidarity, under Europa Rådet, i samarbejde med en række andre europæiske aktører: European Centre for Development Policy Management; ecdpm, som har til formål at fremme internationalt samarbejde imellem Europa og lande i Afrika, Carribien og den Pacifiske region (ACP-region), National Commiteee for International Cooperation and Sustainable Development, Netherlands (NCDO); Luxembourgs regering, Learning for Sustainability, som er et hollandsk uddannelsesprogram, Det Norske Udenrigsministerium, og Det Tyske Ministerium for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (BMZ). Desuden blev kongressen støttet af flere andre bl.a. OECD s Development Centre og Det Svenske Udenrigsministerium m.v. North-South Centre, ligger i Lissabon og blev etableret af Europa Rådet som opfølgning på dets Nord-Syd kampagne i i samarbejde med EU. Formålet er at skabe en ramme for et europæisk samarbejde om at øge den offentlige bevidsthed om global indbyrdes afhængighed (interdependence) og at fremme solidariske politikker i overensstemmelse med Europarådets mål og principper. Styrkelse af global uddannelse er et kerneområde for centeret. Centeret har 25 europæiske medlemslande men Danmark er ikke medlem. Øko-net havde ikke kendskab til centret før invitationen til denne kongres. Europarådet har i øvrigt en website om education for democratic citizenship and human rights education (www.coe.int/edc) og har udgivet en deklaration Education for democratic citizenship med anbefalinger til medlemslandene om uddannelse for demokratiske medborgerskaber, som er vedtaget af en Committee of Ministres, oktober NCDO er som det fremgår en hollandsk, national komité, der skal styrke opbakningen til internationalt samarbejde og bæredygtig udvikling i den hollandske offentlige opinion. NCDO skal stimulere og opmuntre til aktiviteter, der bidrager til at øge bevidstheden og opbakningen om disse temaer i Holland. De skal koordinere den sociale debat omkring relevante politiske emner imellem den hollandske offentlighed, handel og industri og politikere. 14

15 Den hollandske regering har desuden udarbejdet en national strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling og iværksat et landsdækkende 4-årrigt program (fra 2000 til og med 2003): læring for bæredygtighed ( Leeren voor duurzaamheid ), med en national ledelseskommite. (Se ). Målet er at fremme, udvikle og stimulere læringsprocesser, der bidrager til et bæredygtigt samfund. Programmet er decentralt organiseret for at sikre, at der tages initiativer til læring for bæredygtighed over hele landet, og det rummer 12 regionale programmer. Programmet styres altså ikke kun fra regeringsniveau men retter sig mod initiativer på såvel lokalt, regionalt og nationalt niveau - og både fra statslige aktører (nationale, regionale og lokale myndigheder) og fra NGO ere. Det dækker såvel formel som uformel uddannelse og folkeoplysning Formål med Øko-net s deltagelse Formålet med Øko-net s deltagelse i kongressen var at bidrage med danske civilsamfundssynspunkter og erfaringer til den internationale debat og det internationale arbejde for at fremme uddannelse for bæredygtig udvikling. (Danmark var ikke repræsenteret i programmet og Norden kun ved to indlæg fra h.h.v. Det Norske Udenrigsministerium og et om Baltic 21E fra Det Svenske Undervisnings- og Forskningsministerium). Formålet var også at fremme international netværksdannelse og erfaringsudveksling omkring folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling og at bidrage til internationalt samarbejde om opfølgning på WSSD omkring temaet. Specielt ønskede vi at undersøge mulighederne for kontakter til Østeuropa, som var stærkt repræsenteret på kongressen. Vi mener desuden, det er vigtigt, at civilsamfundene er bredt repræsenteret på en sådan kongres udfra et ønske om at øge kontakt og samarbejde på tværs imellem netop civilsamfundets organisationer, lokale myndigheder, parlamentarikere og regeringer som forudsætning for reel folkelig inddragelse i bæredygtig udvikling. Det er åbenbart også en del af North-South Centres officielle målsætning her taler man om, at de fire parter udgør den quadialog, som til sammen skal løfte udfordringerne omkring realisering af global education. Vi ser også deltagelsen som et led i en danske opfølgning på WSSD, idet Øko-net kan viderebringe erfaringer, kontakter og muligheder til vores danske netværk herunder øge presset på det danske undervisningsministerium for at udvikle strategier for uddannelse for bæredygtig udvikling i Danmark fx via en opfølgning på ovennævnte korrespondance med undervisningsminister Ulla Tørnæs om en strategi for uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig udvikling. Vi mener, at deltagelse i kongressen har styrket vores udgangspunkt for en sådan dialog. Til uddeling på kongressen medbragte Øko-net naturligvis det engelsksprogede debathæfte om folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling: Sustainable is more than able, som Øko-net udgav lige inden og medbragte på WSSD. Desværre blev kassen med 150 eksemplarer af debathæftet væk efter indtjekning på flyet og nåede trods gentagne efterlysninger aldrig frem til kongressen. Det var utrolig ærgerligt og betød en del for mulighederne for kontakt og netværk. Efterfølgende har vi forsøgt at råde bod på uheldet ved at sende hæftet til dels North-South Center, som kongressarrangører samt diverse andre kontakter og mulige interesserede fra konferencen. 15

16 Generelt indgår kontakterne og erfaringerne fra deltagelsen naturligvis i Øko-net's (- og 92- gruppens) arbejde for at skabe en folkelig inddragelse og involvering omkring bæredygtig udvikling Om indholdet og forløbet af kongressen Resultatet af kongressen var bl.a., at der blev vedtaget en erklæring omkring global education: A European Strategy Framework - for Improving and Increasing Global Education to the year En redaktionsgruppe åbenbart udpeget af kongressarrangørerne - hvor også de såkaldte sydlige lande var repræsenteret, havde udarbejdet et udkast til denne erklæring, som blev sendt ud til alle deltagere inden kongressen. Heri defineres global education som: Global Educaton is understood to encompass Development Educaton, Human Rights Education, Educaton for Sustainability, Education for Peace and Conflict Prevention and Intercultural Education; being the global dimensions of Education for Citizenship. Global Education is education that opens peoples eyes and minds to the realities of the world, and awakens them to bring about a world of greater justice, equity and human rights for all. Her opfattes uddannelse for bæredygtig udvikling altså som en del af global education. Det blev imidlertid heftigt diskuteret, at der ikke var lagt op til diskussion af denne definition på kongressen, og der var stærke meninger om, at denne definition burde revideres. Arrangørerne og redaktionsgruppen holdt på, at det ikke kunne lade sig gøre i selve kongressens slutdokument man blev dog enige om at bytte rundt på de to afsnit (i forhold til første udkast) - i slutdokumentet. (Slutdokumentet er vedlagt som bilag 9). Arrangørerne og redaktionsgruppen lovede desuden at iværksætte et arbejde med at revidere definitionen snarest efter kongressen. Kongressen var organiseret på den måde, at der hver formiddag indtil frokost var 2 tematiske plenary sessions d.v.s. indlæg af forskellige inviterede oplægsholdere. Der var ingen muligheder for hverken spørgsmål eller diskussion. Efter frokost var der såkaldet quadrilogue working group sessions á to timer, hvor udkastet til kongressens slutdokument skulle diskuteres og forbedres. Disse workshop s var meget stramt styret af medlemmer fra redaktionsgruppen omkring formuleringer i slutdokumentet, og der blev ikke givet tid til de mere grundlæggende diskussioner. På anden dagen var indlagt en halv time til tilbagemeldinger fra grupperne til plenum. Ifølge vores opfattelse var det lidt misforstået, at de fire grupper fra quadrialogen arbejdede adskilt i tre arbejdsgrupper: regeringsrepræsentanter i en gruppe, civil samfundsrepræsentanter i en anden og parlamentarikere og lokale/regionale myndigheder i en tredje. Det begrænsede mulighederne for reelt samarbejde og dialog på tværs, hvilket jo netop var en del af kongressens formål. Kongressen rummede indlæg og diskussioner omkring forbedring- og evaluering af global education - hvorimod der blev drejet uden om de mere grundllæggende diskussioner som; hvad er global education - og hvordan få vi det sat på dagsordnen - og realiseret det? Det forekom underforstået, at der eksistere en såvel faglig som politisk konsensus omkring temaet hvilket, som det også kom frem, absolut ikke er tilfældet - og man undgik således at konfontere og diskutere konflikter og uenigheder. Sammen med den stramme styring af kongressens diskussionsemner og 16

17 de begrænsede muligheder for diskussion tværs, gav det anledning til en del utilfredshed og frustration samt forspildte muligheder for at bringe sagen fremad. Det kom tydeligst til udtryk ved at de sydlige lande, der var inviteret som observatører, men som samtidig var repræsenteret i redaktionsgruppen for slutdokumentet, om lørdagen trak sig ud af redaktionsgruppen i protest mod, hvad de så som et nyt vestligt/nordligt koncept, som de ikke mente, de havde haft reel indflydelse på og som de åbenbart også mente byggede på en problematisk, vestlige forståelse af verden. På kongressen udsendte de et statment to European- Wide Global Educaton Congress by Invitees from the South (se bilag 10). Den siger bl.a. at deres bekymring omkring konferencen går på at; there has been insufficient analysis and dialoque in conceptualising and problematising Global Education from a global and specifically a southern perspective, resulting in inadequate contextualisation of the global crisis. As a point of departure, we believe that global Education should be understood as a process of collective learning about responding to global problems and issues, in which all relevant actor are equal partners. A properly consituted partnership process to define and develop global Educaton should be put in place Erfaringer fra kongressen: Der foregår tydeligvis mange - også interessante og lærerige - initiativer omkring forskellige varianter af uddannelse for bæredygtig udvikling i såvel Øst- som Vesteuropa. (I kongresmappen fandtes en liste med elektroniske baggrundsdokumenter d.v.s. den indeholder en række Internetlinks. Listen findes også på kongressens hjemmeside (se ovenfor) og er her vedlagt som bilag 11). Peter Bachers observation fra Øko-net s debathæfte; at opfattelse og vægtning af bæredygtig udvikling - og dermed også uddannelse for bæredygtig udvikling - er forskellig i øst og vest blev bekræftet: Indtrykket var, at især i øst- og sydeuropæiske lande arbejdes med begreberne global education eller development education frem for education for sustainable development. Der var en udbredt støtte til et FN-ti-år for uddannelse for bæredygtig udvikling begyndende i 2005 også konkret i teksten i det Strategy Framework for Global Education, der blev kongressens output. Der findes et Global Education Network of Europe (GENE) Der findes også et Global Education Week Network med nationale koordinatorer i 35 lande; Hvert år koordinere netværket en global education week, omkring november måned, i forskellige lande. Temaet i 2002 var; one sustaniable world. Dette var nyt for Øko-net måske har vi ikke hørt om det, fordi der ikke er nogen fra DK, der er medlem af netværket? - eller er Operation Dagsværk måske med i netværket? Det lader ikke til, at processen omkring implementering af Baltic 21E er bragt væsentligt fremad siden dokumentet blev vedtaget i sommer Den hollandske, statslige strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling blev fremhævet som et eksempel til efterfølgelse. 17

18 Carl Lindberg fra Det Svenske Undervisnings- og Forskningsministerium kunne fortælle, at i 2003 skal der afholdes et internationalt seminar i Sverige samt en nordisk konference (vist nok i Baltic 21E-regi) om uddannelse for bæredygtig udvikling. På kongressen blev indgået en aftale om, at Øko-net i starten af 2003 skulle modtage besøg af en repræsentant fra den japanske organisation, som står bag Movement for Education for Sustainable Development og de fire workshops på WSSD dels i forbindelse med et japansk forskningsprojekt omkring europæiske NGO eres arbejde dels for at diskutere netværkssamarbejde. 5. Samlet vurdering af projektet - samt fremtidsperspektiver: Det lykkedes ikke at fastholde debatten og etablere et engagement omkring WSSD i FUBUnetværket. Det kræver meget energi og en stor arbejdsmæssig indsats at være moderator for et netværk baseret på frivillige bidrag. Vi må erkende, at Øko-net s personlalemæssige ressourcer ikke rakte til det i Desuden syntes vi, at det var svært at forberede sig til WSSD og gennemskue hvilke muligheder, det rummede, idet forberedelsesprocessen generelt var træg fx omkring hvilke temaer, der skulle på dagsordenen. Mere konkrete informationer om, hvad der var planlagt var sparsomme og kom først lige inden selve topmødet. Bl.a. derfor - og kombineret med Øko-net s hidtidige sparsomme erfaringer på international scene, var vi tilbageholdende med selv at arrangere workshops eller lignende på WSSD. Imidlertid er et af de mere uhåndgribelige resultater af Øko-net s deltagelse i topmødet nok, at Øko-net ved en evt. lignende fremtidig lejlighed vil være mindre tilbageholdende med selv at tage initiativ til at arrangere workshops eller lignende i internationalt forum. Heldagsseminaret om folkeoplysning og uddannelse for bæredygtig udvikling, d. 16. august, har nok alt i alt haft en lidt skuffende effekt dels i forhold til deltagerantal og repræsentation dels i forhold til forberedelsen af WSSD og andre afledte effekter. Som nævnt var der flere både ydre og indre forhold, der gjorde betingelserne for seminaret mindre optimale. Øko-net har klart haft udbytte af det samarbejde omkring forberedelser til WSSD, der foregik imellem 92-gruppen og dens medlemsorganisationer, DFS og Højskolerne. Udover de rent praktiske fordele har det betydet både styrkelse af allerede etablerede samt nye kontakter, der vil (kunne) få betydning for samarbejdet i fremtiden. Ligeledes har den fælles danske stand samt rejse- og bofælleskaberne i forbindelse med WSSD dannet baggrunden for et styrket samarbejde på tværs ikke kun for Øko-net men bredt blandt de danske NGO ere, der deltog. Vi mener klart, at Øko-net har bidraget til den internationale debat dels via det engelske debathæfte, som også har fungeret fint som døråbner for kontakter og dialog hvilket bl.a. invitationen til deltagelse på kongressen i Holland er et eksempel på dels via selve vores deltagelse i diverse workshops på WSSD og på kongressen i Holland. 18

19 Både deltagelsen på WSSD og på kongressen i Holland har bidraget væsentligt til, at Økonet har fået et bedre overblik over, hvem der internationalt beskæftiger sig med uddannelse for bæredygtig udvikling på forskellige måder. Der er tydeligvis bred international interesse for temaet uddannelse for bæredygtig udvikling. Der findes også en del interessante aktiviteter og initiativer omkring forskellige uddannelsesvinkler på emnet i såvel Øst- som Vesteuropa men også fx i USA, som kunne være lærerige i forhold til en udvikling af, hvad vi kalder uddannelse for bæredygtig udvikling. I de såkaldte sydlige lande lader det til, at vinklen (naturligt nok) er meget udviklingsorienteret hvad den dog også er i en del syd- og østeuropæiske lande. Der er således potentiale for internationalt netværkssamarbejde på området - specielt efter at FN faktisk har vedtaget et internationalt ti-år for uddannelse for bæredygtig udvikling begyndende i Øko-net fik både på WSSD og i Maarstricht en række kontakter og ideer, der kunne bygges videre på i fremtiden, og derfor er det dobbelt ærgerligt, at Øko-net i 2003 ikke har ressourcer og midler til at følge mulighederne op. Fx kunne det være meget interessant at udnytte vores kontakter til at undersøge de hollandske erfaringer omkring den statslige satsning på uddannelse for bæredygtig udvikling - samt at etablere en udveksling med den japanske organisation bag Movement for Education for Sustainable Development. Deltagelsen på WSSD har generelt øget Øko-net s viden om- og erfaringer med lobbyarbejde samt internationalt NGO-samarbejde. Selvom det er en mindre målelig og uhåndgribelig effekt af deltagelsen, mener vi ikke, man skal undervurdere værdien heraf. 19

20 6. Oversigt over bilag: Bilag 1: Program for FUBU-arbejdesmøde d. 17. maj 2002 Bilag 2: Nyhedsbladet Øko-net nr. 49 med program for heldagsseminar d. 16. august, Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10: Invitation til debatmøde til seminarer Invitation til debatmøde til undervisningsministeriet Pressemeddelelse om debatmøde og hæfte Brev til undervisningsminister Ulla Tørnæs Eksempler på nyheder om WSSD på hjemmeside Eksemplar af det engelske debathæfte: Sustainable is more than Able Slutdokumentet fra Global Ecucation Congress i Maarstricht Statement fra de sydlige observatører på Global Education Congress Bilag 11: Liste med elektroniske baggrundsdokumenter fra Global Education Congress 20

Øko-net s deltagelse i Europe-wide Global Education Congress

Øko-net s deltagelse i Europe-wide Global Education Congress Øko-net s deltagelse i Europe-wide Global Education Congress Af Anne Mette de Visser Som et af resultaterne af Øko-net s deltagelse på WSSD og de kontakter vi knyttede, blev Øko-net inviteret til at deltage

Læs mere

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling

92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 328 Offentligt 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling FN s 10år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling: Danmarks forpligtelser 92-gruppen indgår

Læs mere

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Svar på Spørgsmål 144 Offentligt Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Christiansborg Svar på spørgsmål 144 (Alm. del Bilag 1): I brev af 22. marts 2007

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006"

Vedr. udkast til Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006 DANCED - Miljøstyrelsen Att. Einar Jensen Strandgade 29 1401 København K København, den 4. maj 2001 Vedr. udkast til "Malaysian-Danish Country Programme for Environmental Assistance, 2002-2006" Tak for

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005

Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 Rapport fra den Internationale Konference Education for a Sustainable Future i Ahmedabad, Indien, d. 18. til 20. januar 2005 v. Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net Uddannelse for livet Uddannelse gennem livet

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I DANMARK OG INTERNATIONALT Status, udfordringer og nyt UNESCO OM TIÅRET The DESD aims to integrate values, activities and principles inherently linked to SD in all

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Formidlingsstrategi, version 1

Formidlingsstrategi, version 1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / 04.03.2011 Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom

Læs mere

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner

Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner 94 Kommentarer Fra Science-kommune-projekt til et naturfagsløft for alle kommuner Lene Beck Mikkelsen, NTS-centeret, Alsion, Marianne Hald, NTS-centeret Nordjylland Artiklen Hvad kan vi lære af Science-kommune-projektet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG

GODT SPROG - EVALUERING. Godt Sprog INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2015 GODT SPROG - EVALUERING EVALUERING AF PROJEKTET GODT SPROG Denne rapport indeholder en evalueing af projektet Godt Sprog, der blev iværksat for at forbedre den skriftlige

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig!

IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007. Vi glæder os til at se dig! IKT firmaer fra 12 lande mødes i Aalborg den 22. og 23. november 2007 Vi glæder os til at se dig! Du og din virksomhed inviteres hermed til at deltage i Brokerage Event 2; et to-dags interaktivt seminarforløb

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard,

92-gruppen. Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K. København d. 26. februar 2007. Kære Connie Hedegaard, Miljøminister Connie Hedegaard Miljøministeriet Højbro plads 4 1200 København K 92-gruppen c/o Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20, 2100 København Ø Tlf: 39 17 40 32, 39 17 40 00 Faxnummer:

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI s Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016 November 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervsservicedøgnet 2009. MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervsservicedøgnet 2009 MAXIMER Dit Potentiale Ulla Jacobsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Danmark i verdenseliten Danmark skal være blandt de lande i verden, der har flest iværksættere og virksomheder

Læs mere

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier

HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier HF projekt for KS lærere i Globale Gymnasier Deltagende skoler (8 i alt): Kalundborg Gymnasium, Københavns åbne Gymnasium, Ikast Brande Gymnasium, Struer Statsgymnasium, Langkær Gymnasium, Rosborg Gymnasium,

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik

Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april Borgerinddragelsespolitik Vedtaget af Viborg Byråd den 25. april 2012 Borgerinddragelsespolitik Indhold Forord Forord.... 2 Borgerinddragelse i dag...........................................3 Målsætninger.... 4 Indsatsområde -

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING

DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING DEN EUROPÆISKE UNIONS PRIORITETER FOR DE FORENEDE NATIONERS 60. GENERALFORSAMLING Indledning 1. Den Europæiske Union giver sin uforbeholdne støtte til De Forenede Nationer, er fast besluttet på at værne

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk

Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden. Ungdomsnetværk Gør en stor forskel Vær med i FIC SOLIDAR Ungdomsnetværk Ungdom i solidaritet for at forandre Sammen med unge i andre lande arbejder vi for en retfærdig og solidarisk verden Ungdomsnetværk FIC SOLIDAR

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK

NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK NORDISK MINISTERRÅD København den 11 marts 2002 Sekretariatet BW/DSK GODKENDT REFERAT FRA MØDE I EMBEDSMANDSKOMITÈEN FOR MILJØSPØRGSMÅL, (EK-M), KØBENHAVN DEN 18 FEBRUAR 2002 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002

DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk. Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002 DANISH WATER FORUM - DWF Et bredt dansk vandnetværk Baggrundsdokument for stiftende møde 31 oktober 2002 INDUSTRI ENTREPRENØR RÅDGIVER VIDEN OM VAND VANDSELSKAB NGO MYNDIGHED FoU INSTITUT Indledning Dette

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen.

24/10-11: Her er et forslag fra bestyrelsen til vedtagelse på generalforsamlingen. Handelsskolernes forening af studievejledere 27/10-12: Vores forening er nu sluttet sammen med teknisk skoles og gymnasiets vejlederforeninger under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlederforening UUVF.

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse

NOTAT. Allerød Kommune. Notat om frivillighedsmesse NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om frivillighedsmesse Som opfølgning på Sundheds- og Velfærdsudvalgets

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Mødet blev holdt som en optakt til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der vil strække sig over perioden 2005-2014.

Mødet blev holdt som en optakt til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, der vil strække sig over perioden 2005-2014. Rapport fra Learning to change our world international consultation on Education for Sustainable Development, 4-7 May 2004, Göteborg, Sweden v. Lars Myrthu-Nielsen (Øko-net) maj 2004 Baggrund for mødet

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015

REFERAT. SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Dagsorden. DM 5. marts 2015 SBFF-2015-2 Mandag den 23. februar 2015, kl. 14 17.30 Mødelokale 3, 4. sal (DM3) Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Anders Dalsager, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen (fra kl. 15), Lise Kapper, Jan Skytte,

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009

Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Strategi og handlingsplan Ulandsforeningen Diálogos 2009 Generelt Foreningen bygger på et humanistisk grundsyn. Den er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser. Foreningens formål er

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Indledning. Kære censorer

Indledning. Kære censorer Indledning Kære censorer På vegne af censorformandskaberne udsendte vi fornyligt en survey, til deltagerne ved censormødet, og efterspurgte jeres feedback omkring det første fælles-afholdte censormøde.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg RFID i Danmark Henrik B. Granau Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S

Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge København S Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning Islands Brygge 67 2300 København S Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Indledning

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0803 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2004 KOM(2004) 803 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde

Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Danske organisationers rolle i udviklingsarbejde Hvorfor skal der gå penge til udviklingsarbejde gennem organisationer baseret i Nord? -----------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C

15814/12 av/sol/bh 1 DG E -1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. november 2012 (12.11) (OR. en) 15814/12 SPORT 66 SAN 270 NOTE fra: formandskabet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle gruppe for FN's tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat fra møde mellem UBU-netværket og den tværministerielle

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere