ESSAY KALEIDOSKOP Billeder af bæredygtighed i virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ESSAY KALEIDOSKOP Billeder af bæredygtighed i virksomheder"

Transkript

1 ESSAY KALEIDOSKOP Billeder af bæredygtighed i virksomheder Christian Preuthun Pedersen og Trine Mønsted Nielsen

2 Essay Kaleidoskop Billeder af bæredygtighed i virksomheder Copyright februar skrevet og publiceret af Christian Preuthun Pedersen og Trine Mønsted Nielsen Arbejdet er udført i Videncenter for Virksomheders Globalisering under VIA University College Vi vil gerne sende en stor tak til både de virksomheder som direkte har deltaget i vores undersøgelse og de som indirekte har medvirket i vores arbejde. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

3 Indhold Indledning...4 Billeder af bæredygtighed...6 Billede 1: de afventende...6 Billede 2: interesserede aktive - passive...7 Billede 3: bevidste og igang...9 Opsummering Modeller og teoretisk grundlag Forskellige undersøgelser og baggrundsdata Bag scenen hvad gjorde vi! Bibliografi Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

4 Indledning Forenede Nationers (FN) generalforsamling vedtog i 2002, at perioden fra 2005 til 2014 skulle udgøre tiåret for uddannelse for bæredygtig udvikling. Hensigten hermed var at styrke indsatsen for en bæredygtig udvikling overalt i verden gennem uddannelse og læring. Et af målene med indsatsen var at styrke befolkningens forståelse, engagement og viden om begrebet bæredygtig udvikling under inddragelse af samspillet mellem økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forhold, således at den generelle debat om emnet kvalificeres (Undervisningsministeriet, 2009). Siden er der med mere eller mindre fokuseret indsats blevet gjort tiltag om undervisning i bæredygtighed i mange forskellige dele af uddannelsessektoren. Men hvad med virksomhederne hvor er de på dette område? Meget tyder på, at mange virksomheder er i gang med emnet, at det er på agendaen. Det ses af de mange organisationer og tiltag på området bl.a. i forbindelse med World Economic Forum og Green Growth Leaders for at nævne et par eksempler. Men hvad med alle de mindre virksomheder med en presset hverdag - er de lige så fokuserede på, at bæredygtighed er noget de skal forholde sig til, eller er det blot en gang blød, grøn vås, som hippierne endnu ikke har glemt? Dette essay vil gerne bidrage til, at debatten ikke bliver så generel eller unuanceret længere. Vi som forfatterne mener, at der er evidens nok til at proklamere, at virksomheder såvel som uddannelsesinstitutioner, som har indarbejdet den 3-dobbelte bundlinje som en integreret del af deres forretningsmodel i 2020, vil have en markant højere værdiskabelse end dem, der kører business as usual. Tiden er altså moden til konkrete handlinger i forhold til at indarbejde bæredygtighed som en de faktum del af forretningsstrategien. Dette er det bagvedliggende postulat og udgangspunkt i dette essay. Historierne i virksomhederne som allerede er på et højt bæredygtighedsniveau er fascinerende. De udkonkurrerer de andre er mere attraktive for de dygtigste medarbejdere og har det højeste afkast. Det ser faktisk ud til, at de får det bedste af alle verdener det som mange vil kalde en vind/vind situation. Det fantastiske er, at alle kan være med hvis de vil! Postulatet fra forfatterne er derfor - start med at se din virksomhed med 3-dobbelte bundlinje briller og udarbejd din fremtidige strategi derefter. Begynd på nogle initiativer der er i harmoni med strategien, og start hvor du selv og din virksomhed kan være med. Så er du allerede rigtigt godt i gang. Moralen bliver, at hvis du som interessent italesætter din egen virksomhed i konteksten af bæredygtighed, kan du gøre en stor forskel og starte en meget værdifuld proces. Det er tid til handling. I dette essay ser vi på personer, som er en del af en virksomhed. Personerne er blevet stillet nogle åbne spørgsmål i en bæredygtigheds kontekst. De er blevet bedt om at give deres umiddelbare reaktion på, hvad de mener, og på hvad de går og gør lige nu, idag. Ud fra disse Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

5 data, har vi som analytikere og forfattere besluttet at bruge essayformen til at formidle vores resultater. Resultatet er blevet til forskellige billeder på bæredygtighed, som vi har valgt at kalde Kalejdoskop. Det er en analogi på de omskiftelige strukturer og billeder der opstår, alt efter hvordan det bliver påvirket (i dette tilfælde af rystelser) - meget lignede det, vi har oplevet i de virksomheder, som er i fokus her. De indsamlede data og vores tolkninger af dem er blevet kogt ned til 3 forskellige billeder (kalejdoskoper), som vi oplever, er udtryk for arbejdet med bæredygtighed i mindre virksomheder anno Vores undersøgelse er ikke statistisk repræsentativ. Billederne er forsøgt formidlet så objektivt som muligt, om end vi er klar over, at den opdeling essayet har, giver udtryk for forskellige niveauer af bæredygtighed. Vores research formidler dermed, hvad virksomheder gør i forhold til bæredygtighed i deres forretning i en skriftlig kalejdoskopisk form. Det er vores hensigt og håb, at det kan sætte en bevidstliggørelse i gang og vække genkendelse hos dig som læser, så du får idéer og ikke mindst lyst til at gå i gang med bæredygtighedsimplementeringen med det samme. Der er ikke grund til andet. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

6 Billeder af bæredygtighed Takket være mødet med de spændende mennesker i de udvalgte virksomheder og deres villighed til at åbne op og bidrage med deres tanker, har vi dannet os disse billeder kaleidoskoper til inspiration. Billede 1: de afventende relationsmennesket den reaktionære At overholde lovgivning kan for nogen typer af virksomheder være udgangspunktet i forhold til bæredygtighedstænkning. Ikke at disse virksomheder slet ikke vil høre, hvad bæredygtighedselementet kan bidrage til i forhold til forretningsvinklen. Der er dog en vis portion skepsis mange vil sige en sund skepsis man skal ikke bare hoppe med på en hvilken som helst bølge. Kendetegnet for de interviewede virksomheder er en meget stor grad af ansvarsbevidsthed i forhold til deres medarbejdere og det at have en økonomisk sund virksomhed med tilfredse kunder. I bund og grund er en god arbejdsplads, hvor man har det sjovt og tjener penge lig en bæredygtig arbejdsplads i deres optik. Den er ikke så meget længere forretningen kan næsten koges ind til det det giver nemlig også tilfredse kunder, som er endnu en væsentlig forudsætning. Derudover virker det ikke som om bæredygtighed ses som en mulighed og vej til øget forretningspotentiale. Bortset fra det oplagte at spare energi, behandle medarbejdere ordentligt og overholde gældende lov, ses bæredygtighedsaspekter mest som omkostninger og begrænsninger for konkurrenceevnen. Vi kunne nemt rynke lidt på næsen af disse virksomheder: fint nok at de tænker økonomisk, men de bør jo også komme videre i deres udvikling, vil man måske nok så fornemt hævde. Men måske er det en læring: at udgangspunktet for disse virksomheder netop kan være, at bæredygtigheds- tænkningen i bund og grund handler om ansvarlighed ikke bare overfor sig selv men også overfor andre. En andet oplevelse vi har fået er, at vi opfatter dem som afventende i deres tilgang. Man holder sig til det der virker, det man har erfaring for, og som virksomheden er etableret på basis af. Det er ikke her, man nødvendigvis dyrker at udvikle de langsigtede strategiplaner på fler-dages tværfaglige virksomhedsseminarer. Det handler om den daglige forretning, kunderne, medarbejderne og nogle gode produkter. Udvikling jo, det sker jo. Hvis de vil udvikling er drivkraften og indgangsvinklen for disse virksomheders bæredygtige udvikling måske den økonomiske motivation, krav fra kunderne og øget pres fra omverdenen. Der skal nok noget til at skubbe dem i gang. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

7 En anden brugbar vinkel kan også være den, der er udtrykt i Mandag Morgens publikation Bæredygtig ledelse et navigationsværktøj, s. 3: Meningen med denne publikation er ikke at sætte spørgsmålstegn ved den grundlæggende præmis for al virksomhedsdrift: At økonomisk overskud er en forudsætning for eksistensen, et væsentligt motiv for alle strategier og en vigtig drivkraft for udvikling af forretningen. Men profitten bliver i stigende grad betinget af en langsigtet opmærksomhed på en meget bred interessentkreds. Samfundsansvar og bæredygtighed, der fra starten indtænkes i hele værdikæden, rummer en kæmpe mulighed for innovation, ny vækst og indtjening. Med udgangspunkt i de andre historier kan man spørge sig selv, om denne type virksomheder og personer kommer nogen nye veje uden erkendelse? Skal der ikke en erkendelse af, at bæredygtighed er en fremadrettet, nyttig og positiv aktivitet i ens forretningudvikling fremfor en begrænsende byrde, for at disse virksomheder bevæger sig? Faktisk er et væsentligt bidrag fra disse virksomheder, at de rejser en række interessante spørgsmål også mere end de giver svar - såsom: Er deres udprægede ansvarhedsfølelse nok til at skabe nødvendig bevægelse til overlevelse? Eller skal de netop igangsættes af udfra kommende faktorer f.eks. krav fra kunder skal de opleve en brændende platform? Eller vil det vise sig, at deres verdensbillede bliver bekræftet er det blot en fis i en hornlygte og det sidste nye skrig al den bæredygtighedssnak? Billede 2: interesserede aktive - passive den venlige men passive the rookie med interesse en søger - aktiv Jeg er virkelig blevet bidt af det her det er meget spædnende hvordan kommer jeg videre? Sådan et citat er karakteristisk for en type af virksomheder. Udsagnet dækker over en interesse for emnet og for at se ens virksomhed og forretningsområde med nye briller konkret bæredygtighedsbriller. Interessen og kendskabet kan være på meget forskelligt niveau. Fra virksomheden, der er eksperter på nogle områder og har miljø- og miljømålinger som et af deres hovedforretningsområder til andre som er med på, at emnet er aktuelt, men som ikke endnu er begyndt at associere det med ens egen forretning. Disse virksomheders oplevelse kan bidrage til, at man måske kan se erkendelsen om brugbarheden af at inddrage bæredygtigheden som en integreret del af ens forretning som en trinvis udvikling. Et første skridt er at forholde sig og få kendskab til bæredygtighed. Overhovedet at vide, hvad sagen drejer sig om, er naturligt nok en forudsætning for at agere. Vores oplevelse er, at blot Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

8 det at italesætte sin egen virksomhed i konteksten af bæredygtighed er et startskud for erkendelse og en igangsætter af en lyst til at vide mere. Næste skridt er at erkende og beslutte sig for at ville integrere bæredygtighed i sin forretningsudvikling. Denne fase kan være mere eller mindre aktiv virksomhedens og personens udgangspunkt vil bl.a. gøre en forskel. Den meget aktive vil opsøge informationer og muligheder, der kan hjælpe til at få en viden om emnet åbnet op, søge efter idéer til initiativer, søge efter midler til at starte initiativer, se på hvad man p.t. gør i virksomheden og se på nye muligheder for at udvikle virksomheden og forretningsmodellen. En af vores respondenter repræsenterer denne aktive søger. Den mindre proaktive opfatter vi som mere afventende i sin tilgang. Bestemt nysgerrig og imødekommende og meget interesseret i at vide noget om hvad bæredygtighed i forretningssammenhæng er for en størrelse. Også i en erkendelse af at emnet kan få og skal have en betydning for ens arbejde. Den mindre proaktive kan bedst anskueliggøres i forhold til at være mindre konkret og målrettet i sin søgning efter, hvordan bæredygtigheden kan og skal indarbejdes det er en mere luftig størrelse. Et par af deltagerne i undersøgelsen har denne tilgang. Derefter fortsætter faserne med at blive til beslutning, initiativer og handlinger ingen af disse deltagende virksomheder er særlig langt eller er gået i gang her. Trinene som skitseret får nemt karakter af en lineær proces man starter i en erkendelsesfase for at slutte i en handlingsfase. En tanke, der opstår ud af denne databearbejdning, er, at dette skal tænkes cirkulært altså en erkendelse sætter nogle processer i gang, for at skabe nye erkendelser til nye handlinger osv. Ved en sådan beskrivelse kan man måske afbøde risikoen for, at arbejdet går istå ved et endemål. Vi mener, at et endegyldigt slutpunkt med et fasttømret resultat, er en mindre frugtbar og levedygtig vej at gå. I stedet skal man holde sine muligheder åbne dette gælder for arbejdet med bæredygtig forretningsudvikling som for al innovation. Et andet aspekt, der kendtegner de Interesserede aktive-passive er deres optagethed af den kontekst, de er en del af og den værdiskabelse, der kan komme ud af de konstellationer. Følgende eksempler bidrager til denne tanke. I en af de repræsenterede virksomheder (international revisionsvirksomhed) er bæredygtighed i forretningsudvikling en velkendt og etableret størrelse vel at mærke globalt-nationalt (eller Corporate). Historien er en ganske anden, når vi entrerer den lokale scene, hvor revisionen og rådgivningen foregår til hverdag med alle mulige forskellige virksomheder, små som store. Her er bæredygtig forretningsudvikling ikke et produkt på hylden. Kunne man forestille sig, at den globale/corporate ydelse kunne finde en lokaltilpasset form, og at dette kunne blive et nyt forretningsområde for virksomheden? Dvs. at udover at integrere bæredygtighed i virksomheden fås også en ydelse på hylden, der kan være med til at kvalificere ens kunder. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

9 Revisorer er i kontakt med mange virksomheder. Som respondenten sagde: vi kommer jo hos alle mindst én gang om året. De kan have en ganske stor indflydelse og har mulighed for at påvirke mange. En udvikling i værdiskabelsen kunne her tænkes at komme fra spændnignsfeltet eller relationen mellem det globale/corporate og det lokalt implementerbare. Det andet eksempel handler om den værdi, der skabes mellem virksomheder-studerenderammerne de sættes i. Dette er et af formålene for denne organisation. Bæredygtigheden handler bl.a. her om værdiskabelsen for alle parter, der skal være en mening i relationen, og der skal være en balance i, hvilken værdi de forskellige parter får ud af interaktionen. I en anden af virksomhederne er interaktionen mellem det eksterne det arbejde man gør med og for kunderne og det interne det man selv udlever i organisation, der hvor der kan opstå nogle nye muligheder. Hvordan kan det, vi er eksperter i, præge vores egen organisation, bidrage til at udvikle vores forretning for igen at blive til gavn for kunderne? Uden tvivl har disse virksomheder sået frøene til deres fortsatte udvikling. For at slutte som historien begyndte: our research shows that sustainability is a mother lode of organizational and technological innovations that yield both bottom-line and top-line returns (Prahalad, et al., 2009) Billede 3: bevidste og igang ansvarsbevidsthed karmakongerne den lille kompetente de tillukkede proffer practice what she preach - den nye forretningsmodel Det er i virkeligheden bare sund fornuft er svaret fra en respondent, når han bliver spurgt om, hvordan han opfatter bæredygtighed. I det følgende handler det om de virksomheder, som på ingen måde er i tvivl om, at en bæredygtig forretningsmodel er vejen frem imod en vedvarende konkurrencemæssig fordel på lang sigt. De er bevidste om, at de påvirker deres omgivelser, og at medarbejderne skal have det godt. De er også overbeviste om, at det fører til, at deres kunder er tilfredse og lønsomme. De er altså langt i processen omkring de bagvedliggende tanker omkring bæredygtighed. Fællesnævneren for dem er, at de alle har fokus på bæredygtighed men i hver deres kontekst. De er alle overbeviste om, at der er en optimal balance, der kan opnås ved at tænke på den tredobbelte bundlinje i et balanceret perspektiv. Desuden starter de alle med at have fokus på den sociale dimension. Der er dog én undtagelse! Jeg mener der er en fjerde dimension, udtaler en anden af vores respondenter. Hun er så langt i sine tanker om bæredygtighed, at der med det samme bliver koblet en fjerde dimension på bæredygtighedsmodellen. En stor forhindring for mange Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

10 virksomheder er efter hendes opfattelse den kulturelt menneskelige dimension, som påvirker de tre andre i væsentlig grad. Her er der fokus på, hvordan en faktor kan være med til at booste en virksomheds vej imod bæredygtighed. Her diskureres altså ikke om bæredygtighed er vejen frem eller ej!! Nej, det handler om, hvad de psykologiske aspekter af bæredygtighed er. Udfordringen for hendes virksomhed er, at hun skal få mange til at forstå, hvad det er, hun kan bidrage med. Men der er stort potentiale i det, er vores opfattelse. I kontakten med en anden type virksomhed var vi godt klar over, at vi havde at gøre med en virksomhed, som har beskæftiget sig med CSR i mange år. Igennem de senere år har de udarbejdet CSR rapporter hvilket er et klart udtryk for, at de vil signalere til omgivelserne, at dette er vigtigt. Virksomheden betragter vi derfor som en professionel bæredygtighedsaktør, og vi var derfor spændte på, hvordan deres reaktion på vores spørgsmål ville være. Vi oplevede at få professionelle svar i samklang med de anbefalinger, der er i tankegangen omkring den tredobbelte bundlinje. Men vi oplevede også en form for grundlæggende overbevisning om, at de mener at have fundet metoden at gøre tingene på gældende for hele selskabet på globalt plan. Hvis man kigger på anbefalingerne fra mange af undersøgelserne om bæredygtighed, ligger der måske en stor fare i ikke at se dette som en kontinuert proces, hvor der skal stilles spørgsmålstegn hver gang en milepæl er nået. Man kunne få en fornemmelse af, at de er nået til et niveau, hvor de er tilfredse. Det er tydeligt at de virksomheder, som har arbejdet med bæredygtighed som et omdrejningspunkt i mange år, har nogle indgroede værdier, som er meget stærke og en del af kulturen. Det, der alligevel gør dem forskellige, er, at nogle er meget bevidste om at bruge det i deres kommunikation til deres omverden, hvor andre slet ikke fokuserer på det. I vores interviewproces påvirkede vi dem ikke meget i forhold til det ståsted, de kom fra. Mange af vores spørgsmål kunne besvares med henvisning til rapporter eller andre fakta samt grundlæggende overbevisninger. Mange forstår ikke, at vi sætter medarbejderne i fokus i stedet for kunderne. Dette udsagn kommer en anden af vores interviewede virksomheder med en mellemstor bank. De har et enstrenget fokus på medarbejderdimensionen og en ukuelig tro på, at bundlinjen så automatisk følger med. En brændende overbevisning om at virksomhedens medarbejdere er den vigtigste ressource gennemsyrer alt. Er de så i en bæredygtig balance? De virker ikke frelste tvært imod. De var godt klar over, at der blev finansieret arrangementer, som ikke har bæredygtighed i sig. Og meget af det, der bliver gjort, er ikke anvendt i brandingmæssig øjemed eller med andet eksternt fokus. Udefra kommer det derfor ikke så tydeligt frem, som hvis man er en del af virksomheden. Set fra vores stol undrer det os, at de ikke bruger sig selv mere på den eksterne kommunikation ligesom den føromtalte virksomhed. Desuden ville de komme endnu længere, hvis de begyndte at tage deres interne holdning til CSR med ind i valg af kundearrangementer. Det ville gøre dem endnu stærkere i deres langsigtede strategi om at være ansvarlige. Kigger man på deres finansielle præstationer over tid, er de heller ikke nogen højdespringer. De har Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

11 klaret sig igennem krisen og er stadig velpolstrede men den økonomiske del af bæredygtigheden må de aldrig glemme. Husk at det er en balance imellem alle tre (måske fire) dele. En stor inspiration for finansielle institutioner kunne være at finde i at acceptere den magt og det ansvar, der er i at være långiveren (se Weybrecht, 2010, p. 161). Dette forhold giver nemlig pengeinstituttet muligheden for at allokere risikovillig kapital til bæredygtig vækst og udvikling. Anden inspiration kunne og findes ved at se på de seneste resultater fra de mest bæredygtighedsorienterede banker, da de ser ud til at lave exceptionelle finansielle resultater ( (Korslund, 2012) - Global Alliance for Banking Values, 2012) Det er bare sådan det er det er naturligt det giver mening!! Dette er holdningen fra ejeren af denne lille virksomhed i Julesminde. Ejeren er ikke i tvivl om, hvorvidt det ene er vigtigere end det andet. Altså er de meget bevidste omkring bæredygtighed. Men ikke bevidst på den måde som kan opleves i virksomheder, som har lavet en strategi ud fra den tredobbelte bundlinje såsom de ovenfor nævnte virksomheder nej, mere en indgroet del af virksomheden hvor det bare er sådan, det er. Fra hans familie stiftede firmaet har der altid været en grundlæggende holdning til, at medarbejderne er den vigtigste ressource, og at det forpligtede at have en virksomhed, og at der da også skulle tjenes penge. Medarbejderne skal inddrages og have det godt, samtidig med at der skal stilles krav til, at de kan styre tingene selv. Samtidig skal du påvirke dine omgivelser så lidt som muligt og er der mulighed for at gøre noget ja så gør det. Vi har valgt at se på, hvordan virksomhederne opfattede sig selv i en bæredygtig kontekst, samt om det påvirkede dem at være med i vores projekt. Vores opfattelse er, at vi ikke har flyttet så meget hos dem. Vi har måske haft indflydelse på et idégenereringsplan, men vi har ikke ændret deres grundlæggende antagelser eller flyttes deres opfattelse af, hvad der skal inkorporeres i deres forretningsplan i fremtiden. Vi kan have en forhåbning om, at der er elementer fra dette essay, som de kan tage med. Dette kan enten være synspunkter fra andre virksomheder eller nogle teoretiske betragtninger. Da disse virksomheder er langt i deres bæredygtighedsbestræbelser er deres fokus måske mere i retningen af at finde måder at måle effekten af deres bæredygtighedsinvesteringer på linje med finansielle måltal eller andre konkrete nøgletal, som kan bringe dem ind i fremtiden. Hvor er vi så? Er det godt nok eller kunne der være andre vinkler? Hvis man er villig til at tage ansvar, er der masser af muligheder endnu. For det første fremstår man som et forbillede som andre kan spejle sig i. Det kunne være man skulle tilbyde sig som sparringspartner for at hjælpe andre til at komme på det samme spor - se f.eks. Det er også muligt at dele sin viden ved indgå i og skabe industrielle symbioser - for inspiration. Ergo bliver det vigtigt for de bevidste, der er i gang, at de tilstræber en konstant inspiration udefra og vil være med til at skabe og indgå i nye læringsmiljøer i forhold til bæredygtig forretningsudvikling. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

12 Opsummering Et spørgsmål man altid kan stille sig selv er, om det er muligt at opsummere resultaterne på en anden måde. Vi har derfor taget nogle forskellige variabler ud, som kan være med til at karakterisere de billeder, som er beskrevet. Måske kan de også give mulighed for yderlige analyse, f.eks. af hvilke faktorer der gør, at de tager sig ud, som de gør. Der er sikkert mange andre variabler, der påvirker billederne, men vi mener at det opsummerer meget godt med følgende kalibrering fra billede til tabel. Tabel 1: Oversigt over virksomheder Virksomhed (billede 1) Virksomhed 1 Virksomhed 2 Størrelse (antal ansatte) Ydelse Metalkonstruktioner Salg/Udlejning/ Reparation Alder (år) Soliditet/Indtjening God/God Nedad/Nedad Bevidst/Gør Ja/Nej Nej/Nej Fokus Skanner Ikke fokusområde Integreret i strategi Nej Nej Virksomhed (billede 2) Virksomhed 3 Virksomhed 4 Virksomhed 5 Størrelse (antal ansatte) Ydelse Udlejning af Ingeniørrådgivning Revision kontorer Alder (år) Soliditet/Indtjening Fond/Offentlig God/Gns God/Gns Bevidst/Gør Delvist/Nej Ja/Nej Delvist/Nej Fokus Skanner Eksternt Eksternt Integreret i strategi Nej Delvist Delvist Virksomhed (billede 3) Virksomhed 6 Virksomhed 7 Virksomhed 8 Virksomhed 9 Størrelse (antal ansatte) Ydelse Tagløsninger Finansiel service Ingredienser til Psykologhjælp fødevareindustrien Alder (år) Soliditet/Indtjening God/God God/Gns God/God God/God Bevidst/Gør Nej/Ja Ja/Ja Ja/Ja Ja/Ja Fokus Internt Internt Begge Begge Integreret i strategi Ja Ja Ja Er strategien I mange situationsbetingede modeller er størrelsen en afgørende faktor, men umiddelbart giver tabellen indtryk af, at det ikke er størrelsen, der afgør, om man arbejder med implementering af bæredygtighed. Selve ydelsen ser heller ikke ud til at være det afgørende - lige som alder heller ikke nødvendigvis spiller en rolle. Der er nye som starter på et bæredygtighedsgrundlag, og der er gamle forretninger som ubevidst altid har været det. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

13 En anden tese, der har været gennemgående, er, om bæredygtige virksomheder er mere rentable. Heller ikke dette kan vi sige noget om på kort sigt. Andre globale undersøgelser har dog klare konklusioner, der viser at bæredygtige virksomheder har en højere indtjening (Kiron, et al., 2013). Når vi kommer til om de er bevidste om deres bæredygtighedsindsats, og om de gør noget ved det, begynder der at vise sig et meget klart billede. Her udskiller nogle virksomheder sig klart fra de andre. I billede 3 er de meget fokuserede på at gøre noget ved det. Nogle af dem gør det endda ubevidst som en naturlig forlængelse af deres kultur og opstartsgrundlag. Også på fokus dimensionen er der store forskelle, hvor virksomhederne i billede 3 enten gør det for deres egen skyld (intern) eller med både omgivelser og dem selv i fokus (begge). Her ser vi, at billede 1 virksomhederne enten slet ikke har fokus på det, ej heller skanner de muligheder, der kan være i det for dem. Den allersidste variabel handler om, hvorledes det er integreret i forretningsmodellen og strategien. Det er det fuldt ud i billede 3 virksomhederne, delvist i billede 2 og slet ikke i billede 1. Følgelig svarer billeder og tabellen godt på hinandens budskab og bekræfter, at der ikke er grund til andet. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

14 Modeller og teoretisk grundlag Følgende modeller har spillet en grundlæggende rolle i vores arbejde og er rammesættende for tolkningerne. Definitionen på bæredygtighed i forretningssammenhæng er: for the business enterprise, sustainable development means adopting business strategies and activities that meet the needs of the enterprise and its stakeholders today while protecting, sustaining and enhancing the human and natural resources that will be needed in the future Definitionen er baseret på den originale definition af bæredygtighed formuleret i Brundland rapporten fra The International Institute for Sustainable Development udarbejdede senere denne mere erhvervsrettede version. (Weybrecht, 2010, p. 14) Denne definition har manifesteret sig i værktøjet, den tredobbelte bundlinie eller Triple Bottom Line ofte forkortet til TBL, som blev formuleret af John Elkington første gang i 1994 og bl.a. er beskrevet i kapitel 1 i bogen The Triple Bottom Line: does it all add up (Henriques & Richardson, 2004, pp. 1-16). Elkington har i partnerskab det engelsk firma SustainAbility, som arbejder med virksomheder og bæredygtighed. Figur 1: Den tredobbelte bundlinie Ofte bruges disse begreber: Profit = Economic = Economy People = Social = Employees Planet = Environment = Ecological Kilde: Illustration fra (Open Sustainability, 2009) og John Elkington (Henriques & Richardson, 2004, pp. 1-16) En anden af vores store inspiratorer er amerikanske Stuart Hart. Den følgende model er en af hans nøglemodeller, og vi synes den giver en god rammesætning for nogle hovedparametre i skabelsen af virksomheders bæredygtige værdi. 1 Under FN arbejdede the World Commission on Environment and Development som også blev kendt som Brundtland Kommisionen. De udkom med rapporten Our Common Future eller Brundtland Rapporten i Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

15 Figur 2: Rammen for bæredygtighedsværdi Kilde: tilpasset fra Stuart Hart (Hart, 2010, p. 82) Den vertikale akse viser firmaets behov for ledelse i dag samtidig med, at der skal være udsyn i forhold til fremtidige muligheder. Den afspejler det spændignsfelt, der er mellem kravet om kortsigtede resultater og fokuset på sikringen af fremtidens vækstpotentiale. Den horisontale aske viser firmaets behov for at sikre og fremme interne organisatoriske kompetencer samtidig med, at der skal være åbenhed og fornyelse i forhold til eksterne strømninger og interessenter. Således er der et spændingsfelt mellem at bevare og sikre virksomhedens nuværende kernekompetencer samtidig med at der indfanges og anvendes ny viden, tendenser og teknologi. At der er er tale om progression og processer i arbejdet med at skabe en bæredygtig verden har Peter Senge et.al. beskæftiget sig med bl.a. i bogen The necessary revolution. Herfra har følgende model spillet en rolle for vores tænkning. En af pointerne med denne model er, at uanset hvad der får en virksomhed i gang med at tænke i bæredygtighed, så starter de på et af fem trin frem mod fuld intergration af bæredygtighed i strategi og formål. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

16 Figur 3: De fem trin og kommende drivkræfter Kilde: (Willard, 2005, p. 28) Den progressions tænkning er yderligere konkretiseret til virksomhedsudvikling af Nidumolu, Prahalad, Rangaswami. Deres artikel Why sustainability is now the key driver of innovation publiceret i Harvard Business Review, september 2009, har været en af igangsætterne på vores arbejde er. Herunder gengivet i en dansk version fra Mandag Morgen, september Essensen af denne artikel er medvirkende til at gøre bæredygtighedssnakken til et spørgsmål om at gøre verden til et bedre sted til at være konkrete forretningsudviklingsmæssige tiltag. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

17 Figur 4: Innovativ bæredygtighed På baggrund af undersøgelser af 30 store bæredygtige selskaber fastslår C.K. Prahalad, at transformationen fra traditionel forretning og innovation til bæredygtig innovation typiske består af fem trin, der alle rummer innovationspotentialer. Fase 1 Se lovgivning og krav som muligheder Fase 2 Gør værdikæderne bæredygtige d Fase 3 Design bæredygtige produkter og services Kilde: egen tilvirkning efter Mandag Morgen (Schacht, 2010) Fase 4 Udvikle nye forretnings modeller Fase 5 Udvikl next practise platforme Forskellige undersøgelser og baggrundsdata Udover det nævnte modelapparat, har vores arbejde støttet sig op ad diverse undersøgelser. Vores tolkninger er således baseret på en række andre data. Herunder fremhæves nogle af dem alle globale undersøgelser. For alle de øvrige kilder, teori, praktikere og organisationer vi har haft som baggrundsviden, henviser vi til bibliografien. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

18 MIT Sloan Mgt Review Annual Survey p. 80 viser at væsentligheden af bæredygtighed svinger meget fra industri til industri, men er stigende i alle industrier. Desuden viser forskningen, at større virksomheder gør mere ved bæredygtighed end små (sustainability near a tipping point). Den største grund til at fokusere på bæredygtighed, er ifølge undersøgelserne fra MIT, for at forbedre sit ry og rygte (brand reputation). Figur 5: Fordele for virksomheden i arbejdet med bæredygtighed Kilde: (MIT Sloan Review, 2012) Se mere Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

19 I vinterudgaven 2012 af MIT Sloan Management Review bliver 4000 ledere i 113 lande spurgt om, hvornår bæredygtighed for første gang kom på dagordenen i deres forretning. Figur 6: Emnet bæredygtighed på virksomhedens dagsorden Kilde: (Haanaes, et al., 2012) Som det tydeligt fremgår, er det et emneområde, der er kommet stort fokus på. Dette gælder i den grad også i Danmark. Nogle vil måske så sige: Er vi ikke alt for små til den slags? Det tyder det ikke på ifølge Mandag Morgen. I deres undersøgelser fremgår det at danske virksomheder skal forberede sig på mange af bæredygtighedskravene bliver afgørende for adgang til fremtidens vækstmarkeder (MandagMorgen, 2010) Det er altså tydeligt at evnen til at udvikle bæredygtige forretningsmodeller bliver afgørende for virksomhedernes fremtidige indtjeningsevne. Og der er mange indikationer på, at de virksomheder som allerede har veludviklede bæredygtige forretningsmodeller klarer sig bedre, end dem der ikke har. Dette kan ses af McKinsey Global Survey Capturing value from sustainability, 2012 (McKinsey&Company, 2012), hvor det klart fremgår, at den fremtidige værdiskabelse skal komme gennem øget fokus på bæredygtighed samt i MIT Sloan Management Review Winter 2012 (Haanaes, et al., 2012), hvor der ligefrem er skabt en ny gruppe af virksomheder, som de kalder høstere (harvesters). Dette er virksomheder som får overnormal afkast af at have særligt fokus på en bæredygtig forretningsmodel. Der er heller ikke nogen af de virksomheder der er i tvivl om, at dette er afgørende for deres fremtidige overlevelse, som det ses af nedenstående figur 7. Den viser netop, hvordan virksomheder, der har bæredygtighed indbygget i deres business case har en større sandsynlighed for at profitere af den. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

20 Figur 7: Organisationers bæredygtighedsaktiviteters afsmitning på profitabilitet Are unsure if their companies has made a business case Have not made a business case for sustainability Have tries to make a business case, but it was too difficult to develop Have made a business case for sustainability K Are unsure if their companies have made a business case Have not made a business case for sustainability Have tried to make a business case, but it was too difficult to develop Have made a business case for sustainability Kilde: (Haanaes, et al., 2012) Disse resultater og konklusioner bliver løbende underbygget med flere data. Seneste MIT Sloan Management Review og The Boston Consulting Group research publiseret i vinteren 2013 undersøger nærmere How companies that see sustainability as both necessity and an opportunity, and change their business models in response, are finding success også på bundlinien (Kiron, et al., 2013). Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

21 Bag scenen hvad gjorde vi! Udgangspunktet for vores projekt er en nysgerrighed for emnet. Denne satte baggrunden for den grundramme, vi har arbejdet udfra og som har givet basis for vores undersøgelse. Den første model, der præsenteres, er en model som fortæller om, hvordan vi tænker. Den er inspireret af sociologen David Émile Durkheim. Figur 8: Gør / Bevidst Kilde: egen tilvirkning I Durkheims argumentation er der i det traditionelle samfund en "fælles bevidsthed", der indfanger individets bevidsthed. Sociale normer er stærke, og social adfærd er reguleret til at passe ind i den fælles bevidsthed (Filloux, 2001) og (Greve, 2001). Vi antager derfor, at det samme gør sig gældende for virksomheder som på samme måde har en indbygget kultur eller en spirende bevidsthed omkring bæredygtighed. En anden dimension i modellen handler om at gøre eller ikke at gøre. Her er det det handlingsorienterede, der stiles imod. Altså om det er noget, der konkret arbejdes med i virksomheden. Denne dimension er inspireret af blandt andet Stuart Hart, Peter Senge og Bob Willards modeller som alle har den fællesnævner, at de fokuserer på hvor langt virksomheder eller institutioner er i deres til stræben efter at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodel alias at gøre noget ved det. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

22 Disse tanker satte rammerne for vores problemstilling, som i en forkortet version blev som følger: At få bæredygtighed ind som en naturlig del af arbejdet i den travle, realistiske hverdag af budgetter, konkurrenter, produkter, deadlines og stakeholders. Formålet er at finde metoder for, hvordan virksomheder kan indarbejde bæredygtighed i deres forretningsmodeller. Metoderne skal være praktiske brugbare. Det er en antagelse, at en virksomhed lettere kommer i gang med at arbejde systematisk og langsigtet med bæredygtighed ved at starte dér, hvor de allerede er i gang, eller det umiddelbart er mest tydeligt, at det giver et afkast. Derfor tager projektet sit afsæt i, hvad virksomhederne gør altså hvordan virksomhederne i dag håndterer bæredygtighed mere eller mindre bevidst. For at undersøge dette har vi anvendt kvalitative metoder. Ni små-mellemstore virksomheder er blevet tilfældigt udvalgt til interview. De kommer fra forskellige industrier, da vi finder det meget vigtigt, at der er diversitet i den udvalgte gruppe i og med, at problemstillingen er gældende for alle industrier. Vi har desuden heller ikke ønsket at spørgsmålet om bæredygtighed skulle være farvet af specifikke industrielle problemstillinger. Det har altså ikke været intentionen at lave en industrianalyse. Interviewene har været åbne interview af 45 minutter, hvor vi begge har været til stede. De interviewede har alle været personer med stor indflydelse på de beslutninger, der skal træffes i forhold til bæredygtighed (ledere, ejere, direktører, specialister). Den ene af os har interviewet, den anden taget noter på en skitseramme som den interviewede hele tiden visuelt har kunnet følge med i. Efterfølgende er noterne renskrevet og godkendt af respondenten som værende repræsentativ for interviewets ånd. Interviewene er tilstræbt en stor grad af objektivitet via korte åbne spørgsmål. Spørgsmålene var: Hvad gør I indenfor disse 3 områder? (social, økonomi, miljø) Hvordan opfatter du bæredygtighed? Hvad er bæredygtighed i din forretning? Arbejder I bevidst med at kommunikere og lave tiltag omkring bæredygtighed? Er bæredygtighed en del af jeres forretningsmodel eller skal det være det? Hvordan vil bæredygtighed komme til at udvikle sig i din forretning i fremtiden? Efterfølgende er alle interviewede inviteret til en workshop ledet af en professionel facilitator. Denne workshop skulle primært bidrage med masser af læring og videndeling for alle parter. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

23 Vores rolle var hovedsageligt som observatører, og dermed fik vi yderligere bekræftelse af tidligere indsamlede kvalitative datas validitet. Samlet kan det, vi har gjort, opsummeres i følgende model. Figur 9: Samspil af data Interview Resultat Workshop Teori/andre kilder Kilde: egen tilvirkning Modellen viser altså, hvordan samspillet imellem interviewene (sporadiske prikker, hvor vi har fået hver virksomheds individuelle syn på bæredygtighed) workshoppen (prikker med sammenhæng som symboliserer vidensdeling og en større forståelse af fællesnævnere, forskellighed og problematikker) vores studier (symboliseret ved modellen om bør/gør dimensionen samt bevidst/ikke bevidst) skaber det endelige billede, som vi kommunikerer igennem dette essay og derved skaber de kalejdoskopiske billeder af bæredygtighed i virksomheder. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

24 Bibliografi Braungart, M. & McDonough, W., Cradle to Cradle edition red. London: Vintage Books. Dow Jones Sustainability Indexes, Dow Jones Sustainability Indexes. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 5 februar 2012]. Ellis, T., The New Pioneers. 1 red. Chichester, West Sussex, England: John Wiley and Sons Ltd. EU, 2000 from generic. EU-European Commission-Environment. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 5 februar 2012]. Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, S. & Wagner, M., The sustainability balanced Scorecard - linking sustainability management to business strategy. Business Strategy and the Environment, pp Filloux, J.-C., Emile Durkheim. UNESCO: International Bureau of Education, pp Generation Investment Management LLP, Sustainable Capitalism, London: Generation Investment Management. Greve, A., Review-essay: Émile Durkheim. Dansk Sociologi, 12(1), pp Haanaes, K. et al., first look: The Second Annual Sustianability & Innovation Survey. MITSloan Management Review, 52(2), pp Haanaes, K. et al., Sustainability Nears a Tipping Point, Boston: MIT Sloan Management Review. Hart, S. L., Capitalism at the crossroads. third edition red. s.l.:wharton School Publishing. Henriques, A. & Richardson, J., The Triple Bottom Line: does it all add up. s.l.:earthscan. International Institute for Sustainable Development, International Institute for Sustainable Development. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 20 januar 2011]. Johnson, M. W., Seizing the white space ed. red. Boston: Harvard Business Press. Kiron, D. et al., The Innovation Bottom Line, Boston: MIT Sloan Management Review. Korslund, D., Strong and Straightforward: The Business Case for Sustainable Banking. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 13 December 2012]. MandagMorgen, Bæredygtig ledelse - et navigationsværktøj, København: Mandag Morgen. McKinsey&Company, The business of sustainability, Boston: McKinsey Quarterly. McKinsey&Company, Capturing value from sustainability, Boston: McKinsey Quarterly. MIT Sloan Review, MIT Sloan Management Review. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 13 December 2012]. Open Sustainability, Open Sustainability. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 1 november 2011]. Porter, M. E. & Kramer, M. R., Creating shared value. Harvard Business Review, January- February, pp Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

25 Prahalad, C., Nidumolu, R. & Rangaswami, M., Why sustainability is now the key driver of innovation. Harvard Business Review, Årgang September 01, pp Schacht, M. K., Bæredygtighed er den nye innovationsdriver. Mandag Morgen, 6. september(mm30), pp Senge, P. et al., 2008/2010. Den nødvendige revolution. 1. udgave red. Aarhus: Klim. Undervisningsministeriet, Ministeriet for børn og undervisning. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 26 februar 2013]. United Nations Global Compact, Blueprint - For Corporate Sustainability Leadership, New York: The UN Global Compact. Weybrecht, G., The Sustainable MBA. The manager's guide to green business. s.l.:john Wiley & Sons Ltd.. Willard, B., The Next Sustainability Wave. Gabriola Island, British Columbia: New Society Publishers. World Business Council for Sustainable Development, Transformation in the turbulent teens /2011 review, Geneva, Switzerland: wbcsd. World Business Counsil for Sustainable Development, 2010/2011. wbcsd - Transformation in turbulent teens. [Online] Available at: [Senest hentet eller vist den 20 januar 2011]. Trine Mønsted Nielsen og Christian Preuthun Pedersen Februar

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

4 grundsten for innovation

4 grundsten for innovation INNOVATION 11 4 grundsten for innovation Det private erhvervsliv er bedre gearet til nytænkning og kreativitet end det offentlige. Sådan lyder en fordom, der tager sit afsæt i det faktum, at der i det

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Bæredygtig Ledelse. et navigationsværktøj

Bæredygtig Ledelse. et navigationsværktøj Bæredygtig Ledelse et navigationsværktøj November 2010 3 Bæredygtig ledelse Et navigationsværktøj i en ny markedsvirkelighed Evnen til at praktisere bæredygtig ledelse kan de kommende år blive udslagsgivende

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk

EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK. Af Tania Ellis. www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk EN LEDELSESMODEL FOR FREMTIDENS DANMARK Af Tania Ellis www.taniaellis.dk te@taniaellis.dk Vinder af Berlingske Tidendes Nyhedsmagasins prisopgavekonkurrence Hvordan skal Danmark ledes? Copyright 2004 Tania

Læs mere

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28

WHO CARES WINS. PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik. Smith Innovation, januar 2015. Side 0/28 WHO CARES WINS PV investering - En naturlig del af en stærk CSR politik Smith Innovation, januar 2015 Side 0/28 Forord PV Grid adresserer det store potentiale der er for at stimulere efterspørgslen på

Læs mere

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935

[FORANDRING FRYDER] Kim Tøttrup Torben Brinck. Forfattere: Vejleder: Vibeke Thøis Madsen. Anslag: 109.935 Aarhus School of Business and Social Sciences, AARHUS UNIVERSITET. Forfattere: Kim Tøttrup Torben Brinck Vejleder: Vibeke Thøis Madsen Anslag: 109.935 [FORANDRING FRYDER] En opgave om hvordan man implementerer

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

C E S F O Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning

C E S F O Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning C E S F O Center for Entreprenørskab og Småvirksomhedsforskning 2 0 11 A F P E R V A G N F R E Y TA G, K E N T W I C K S T R Ø M J E N S E N, K I M K LY V E R ( R E D. ) Forord Relationsledelse Relationsledelse

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011

tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 2, nummer 2, 2011 SYS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG

ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG LEDELSE, KOMMUNIKATION RELATIONER OG LEDERENS ROLLE I KOMMUNIKATION OG RELATIONER I DET MODERNE ARBEJDSLIV SPECIALE SIGURBORG SÆMUNDSDÓTTIR CAND. MAG. I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER INSTITUT FOR UDDANNELSE,

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

TITELBLAD. Humanistisk Markedskommunikation. International Erhvervskommunikation Aalborg Universitet December 2004

TITELBLAD. Humanistisk Markedskommunikation. International Erhvervskommunikation Aalborg Universitet December 2004 TITELBLAD Humanistisk Markedskommunikation International Erhvervskommunikation Aalborg Universitet December 2004 Titel: Mangfoldighedsrekruttering i Grundfos - blandt nydanskere, handicappede og seniorer

Læs mere

Forandringsledelse. ved implementering af it

Forandringsledelse. ved implementering af it Institut for ledelse HA.it Forfattere: Jesper Lybech Jacob Wulff Vejleder: Tina Blegind Jensen Forandringsledelse ved implementering af it Implementering af Opus Personalestyring i Århus Kommune Handelshøjskolen,

Læs mere

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Af Lektor Camilla Sløk, videnskabelig assistent Mathilde Hjerrild Carlsen, projektassistent Jesper Christensen, lektor Holger Højlund

Læs mere

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Vejleder: Carsten Bergenholtz. Innovationsledelse. Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening Institut for Ledelse Bachelorafhandling, HA almen Opgaveløser: Peter Fynboe Bruun Jensen Vejleder: Carsten Bergenholtz Innovationsledelse Systematisk innovation belyst ved en dansk investeringsforening

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2004. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

BOOK SKIM. Collective Genius INNOVATION. The Art and Practice of Leading Innovation

BOOK SKIM. Collective Genius INNOVATION. The Art and Practice of Leading Innovation INNOVATION BOOK SKIM Collective Genius The Art and Practice of Leading Innovation Introduktion til bogen I Collective Genius er forfatter Linda Hills fokus på, hvordan innovation bliver skabt via en helt

Læs mere

Bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling -undervisning i den danske folkeskole Kandidatafhandling MSc. Consumer Affairs Management Af: Linda Risager Nørgaard (284253) Vejleder: Alice Grønhøj Afleveret 1. august 2014 Anslag:

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt?

Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Outsourcing - Kan det være bæredygtigt? Af Iben Fugl Andersen Studienummer: 284473 Vejleder: Morten Munkgaard Møller BA Økonomi Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen, Århus Universitet 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard

Topledelse til tiden. Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard x Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard & Janie Nørgaard Topledelse til tiden Af Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Henrik Andersen, Anders Nørgaard og

Læs mere