Metal Hovedstaden. Nr. 3 September 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metal Hovedstaden. Nr. 3 September 2009"

Transkript

1 Metal Hovedstaden Nr. 3 September 2009 Fyret! Lukningen af Lindø gav overskrifter i aviserne. Men listen over virksomheder, der lukker og flytter produktionen til udlandet er lang og det giver sjældent omtale i pressen.

2 Partnerskabsaftale med Københavns Kommune Metal Hovedstaden indgår aftale med Københavns Kommune, hvor den nylediges kontaktforløb de første 6 måneder ligger hos Metals A-kasse. Af kasserer Kaj Nielsen For vores medlemmer i Københavns kommune ser det nu ud til, at strømmen af mødeindkaldelser til A-kassen og jobcenteret fremover vil blive reduceret. Baggrunden er en partnerskabs - aftale mellem Københavns kommune og LO Storkøbenhavn om, at udvalgte A-kasser kan varetage det kontaktforløb, den ledige normalt har hos jobcenteret under de første 6 måneders ledighed. Det vil sige, at jobsamtalen i jobcenteret ved 3 og 6 måneders ledighed skal foregå i A-kassen, hvilket giver mulighed for at slå samtalerne sammen med A-kassens rådighedssamtaler. Metal A-kasserne er én af de 4 A-kasser, der i første omgang vil blive berørt af aftalen. Vi skal nu mere konkret med Københavns kommune lave en aftale om, hvordan tingene skal gribes an for vores medlemmer. Vi er glade for, at aftalen er kommet i hus, da en del af vores ledige medlemmer har været irriteret over de mange møder med ens indhold. Aftalen er et produkt af en større landsdækkende kampagne anført af LO. Ud over Københavns kommune er der lavet en tilsvarende aftale med Mariager kommune. Det er selvfølgelig en svaghed, at det kun er Københavns kommune, der er lavet en aftale med i hovedstadsområdet, da vi har medlemmer i mange kommuner. For disse medlemmer er der indtil videre ikke ændret noget. Der udfoldes dog store bestræbelser på at få lignende aftaler med alle kommunerne i Storkøbenhavn og resten af landet, og her kan Københavns kommune forhåbentlig være bølgebryder. I aftalen ligger der mulighed for at etablere jobklubforløb for de, der ikke umiddelbart kan skaffe sig et job. Det hilser vi velkommen. Det har vi tidligere med god erfaring praktiseret i huset. Det giver os gode muligheder for at komme på banen med vores viden om, hvor der aktuelt er jobåbninger og muligheder for efteruddannelse. Da alle ledige under 30 år nu pr. 1. august 2009 skal have et tilbud om aktivering allerede efter 13 ugers samlet ledighed, er denne gruppe ikke omfattet af aftalen. Det skal tilføjes, at vi i Metal Hovedstaden har svært ved at se, hvorfor faglærte absolut skal have tilbud om aktivering allerede efter 3 måneders ledighed. Det tror vi ikke vil bringe ret mange af dem hurtigere i job. Da mange af vores ledige er under 30 år, er vi også bekymrede for kommunernes evne til at give alle et kvalificeret tilbud, der rent faktisk vil hjælpe dem i job. 2 Ledige til CV og vejledningsmøde i Metal Hovedstaden.

3 Metal Hovedstaden går forrest Af René Nielsen Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Metal har været og stadig er meget bekymrede for regeringens etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem. Hvis ikke det lykkes at indgå et samarbejde med kommunerne, er der stor risiko for en forringet beskæftigelsesindsats for vores ledige medlemmer. Det er derfor med stor glæde, at vi i Metal Hovedstaden har indgået en aftale med Københavns Kommune, hvor næsten halvdelen af vores ledige bor. Aftalen bygger på: At det vil være Metal Hovedstaden, der varetager kontakten til vores egne forsikrede medlemmer i aktiveringsperioden. At Metal Hovedstaden bistår virksomhederne med at opfylde deres behov for kvalificeret arbejdskraft. At sikre, at vores ledige medlemmer oplever en sammenhæn - gende indsats, der gør en forskel. (A-kasse og jobcenter arbejder tæt sammen). Der vil i aftalen være mulighed for, at kommunen køber ydelser hos vores A-kasse inden for områder, som vi har speciel viden omkring, eksempelvis jobklubforløb. Selv om aftalen med Københavns Kommune er vigtig, så forestår der stadig forhandlinger med de 17 andre kommuner i vores område, og her er aftalen forhåbentlig en åbning. Men den største åbning for aftaler med andre kommuner kan vi sammen være med til at påvirke ved at stemme på kandidater fra et af de 3 arbejderpartier ved kommunalvalget den 17. november. Den bedste hjælp vil dog være der hvor det er muligt at stemme på et at vores medlemmer, der stiller op til valget for på den måde at sikre, at beskæftigelsespolitikken kommer højt på dagsorden i jeres kommune. Inde i bladet findes der eksempler på Metal Hovedstadens medlemmer, der stiller op den 17. november. Med denne opfordring ønsker jeg alle medlemmer et rigtigt godt efterår og håber, at jeg til næste blad kan orientere om nogle spændende beslutninger fra Dansk Metals kongres i september måned. LEDER 3

4 Forbundsformand Thorkild E. Jensen (Foto: Graae, Armgaard & Bangsbo) 100 procent HVER gang Medlemmerne skal være i centrum for alle beslutninger på den kommende kongres, fastslår forbundsformand Thorkild E. Jensen. Metal Hovedstaden har bedt ham svare på tre spørgsmål om, hvad medlemmerne får ud af kongressen. Hvorfor er Metals kongres interessant for medlemmerne? Metal er ikke en forretning. Vi er en fagforening medlemmernes fagforening. Derfor er det også medlemmernes forslag, der bliver behandlet på kongressen. Det kan være forslag om vores faglige og politiske arbejde, om vores måde at organisere os på eller at træffe beslutninger på. Det giver medlemmerne en enorm indflydelse, som de ikke ville have, hvis vi bare var et forsikringsselskab eller en gul forening. Og så betyder det ikke mindst, at det altid er medlemmerne, der er i fokus for beslutningerne på kongressen ikke profit til direktion eller aktionærer. 4 Mange har mistet deres job i løbet af det sidste år også blandt Metals medlemmer. Vil kongressen have bud på, hvordan de kommer i arbejde igen? Jeg er sikker på, at den stigende ledighed kommer til at fylde en del på kongressen. At være med til at sikre, at der er job til vores medlemmer, er jo en af Metals kerneopgaver. Derfor kommer vi også med en række bud på, hvordan vi kan skabe vækst i Danmark igen og sikre, at der også er muligheder for vækst i fremtiden. Det handler bl.a. om at satse på uddannelse og på områder, hvor vi har fordele i forhold til verden omkring os. Derfor fremlægger vi også en plan for, hvordan vi gennem satsning på ny energiteknologi kan skabe tusindvis af job i Danmark. Får beslutningen på kongressen betydning for forbundets service til medlemmerne? Vi har i en årrække arbejdet med at tilpasse vores organisation, så vi i endnu højere grad kan leve op til forventningerne hos medlemmerne. De fleste betaler kontingent i mange år og får måske kun brug for fagforeningens hjælp en gang eller to. Så er det vigtigt, at vi kan levere 100 procent effektiv og professionel service hver gang. Det stiller store krav til de enkelte afdelinger, og der er jo også en af grundene til, at Metal Hovedstaden blev skabt. Ressourcerne bliver simpelthen slået sammen, så man kan hjælpe medlemmerne bedre. Det arbejde, håber jeg, kongressen vil lægge op til at fortsætte.

5 De, der siger, at unge ikke vil fagforeningen, lyver! For bare 6 år siden var under 50 % af lærlingene orga ni se - ret i Dansk Metal. Nu er hele 83% i Hovedstaden og 76% på landsplan organiseret i Metal. Af ungdomsagitator Jesper Trolle Rohde Hvad er der sket af udvikling, og hvordan er denne fremgang opstået? Hvis vi tager tidsmaskinen og flyver tilbage til firserne, ser vi en meget anden holdning til det at være organiseret i en fagforening, end vi ser i dag. Dengang blev man i højere grad præget af familien eller kollegerne til at melde sig ind, men der herskede også en tendens til at glemme at organisere lærlingene og først vente, til de blev svende. Selvfølgelig skete dette ikke på alle arbejdspladser. Især de store virksomheder med lærlingeklubber havde en holdning til, at lærlingene skulle være organiseret. Det var på de små og mellemstore virksomheder, hvor holdningen var, at så længe man meldte sig ind i fagforeningen, når man blev udlært, så måtte det være fint nok. Det vil sige, at der var mange lærlinge, der aldrig fik tilbudet om at blive medlem af en fagforening, medens de var i lære. Derfor blev de først medlemmer som svende. Hvad der skete for 6 år siden? For 6 år siden tog Forbundet imidlertid initiativ til at ansætte 4 unge mennesker, der i samarbejde med afdelin- gerne skulle sørge for, at alle lærlinge blev besøgt mindst 3 gange under deres uddannelse på de Tekniske Skoler: På grundforløbet, hovedforløbet og til svendeprøven. Derudover skulle de også hjælpe med ungdomsarbejdet, planlægning af arrangementer og kampagner. Disse 4 unge menneskers stilling hed ungdomsagitator og gør det stadigvæk i dag, men 4 er nu blevet til 5 én i hver region. Mange vil også kalde dette et ungtil-ung-koncept, fordi det er unge mennesker, der organiserer unge. Det var ikke meningen, at ungdomsagitatoren skulle overtage afdelingernes arbejde, men hjælpe dem. Hvad har samarbejdet mellem afdelingerne og ungdomsagitatoren så medført? For det første at andelen af lærlinge, der er organiseret i dag, er steget fra under 50% til over 83%. Men hvad der er endnu mere væsentligt er, at mange lærlinge i dag vælger Metal Hovedstaden til. Ud over at lærlingene i dag bliver Der udvikles hele tiden nye målrettede arrangementer til lærlinge, fortæller ungdomsagitator Jesper Trolle Rohde. besøgt 3 gange på Teknisk Skole under deres uddannelse, så bliver der mindst kørt 3 synlighedskampagner hvert år. Disse kampagner sker i samarbejde med de lærlinge, der er aktive i Metal Hovedstaden. Der udvikles hele tiden nye målrettede arrangementer til lærlinge, hvor der deltager lige fra 20 personer til andre arrangementer som Danmarks Hurtigste Bil, hvor der deltager over 3000 personer. Det største arrangement i Dansk Metals nyere historie. Hver måned laves der statistik på, hvor mange procent lærlinge, der er organiseret, og hvor mange lærlinge hver afdeling har. På den måde kan vi hele tiden måle, om vi gør vores arbejde godt nok. Så simpelt kan det siges. Det er denne simple kombination mellem skolebesøg, synlighedskampagner, målrettede arrangementer og måling af vores resultater, der hovedsageligt gør, at vi har fået den succes, som vi har i dag. Derfor: De, der siger, at unge ikke vil fagforeningen, lyver! 5

6 I er fyret! I er fyret, og produktionen flytter vi til udlandet. Jeres sidste opgave bliver at afmontere de maskiner, som I i årevis har arbejdet ved. Det er beskeden, som flere af Metals medlemmer har modtaget det sidste halve år. 6 DEV på Amager, Lesjöfors i Brøndby, Konvolut i Søborg, Multi-Wing i Vedbæk, Pelliconi i Taastrup og senest Juvel på Avedøre Holme. Listen er efterhånden lang på de virksomheder, der producerer i flere europæiske lande, og som grundet krisen, har besluttet at samle produktionen på færre virksomheder. Juvel producerer køkkenvaske. Ejeren er Intra-gruppen, der producerer køkkenvaske i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Spanien. Frem til næste sommer samles produktionen på virksomhederne i udlandet. Metal og 3F forsøger i skrivende stund på sammen med tillidsmændene og ledelsen på Juvel at strikke et efter - uddannelsesprogram sammen for de opsagte. Ünal Teke er tillidsrepræsentant for Metals slibere på Juvel, og til Metal Hovedstaden udtaler Ünal: Mange af mine kolleger er meget påvirkede af situationen. Nogle har arbejdet på Juvel i over 25 år De fleste stiller sig selv spørgsmålet: Hvor får jeg arbejde som sliber? Alle er derfor meget afhængige af uddannelsestilbud, der kan føre til et nyt job. Kaj Birk er tidligere tillidsrepræsentant for reparatørerne: Jeg har ladet mig fortælle, at det vil koste Juvel meget mere at lukke ned i Spanien og Tyskland. Det går nu ud over os i Danmark, hvor det er billigt at fyre folk. Jeg kunne godt tænke mig at spørge vores faglige ledere, hvad vi skal gøre ved det! Billigt at afskedige i Danmark Metal Hovedstaden har sendt spørgsmålet fra Kaj Birk videre til Metals næstformand Claus Jensen: Vi er meget opmærksomme på, at det skaber store frustrationer på danske arbejdspladser, når de bliver lukket frem for de udenlandske, hvor afskedigelsesprocedurerne er langsommere og dyrere. Historisk set må vi dog konstatere, at selvom der lukkes flere arbejdspladser i Danmark end i de andre europæiske lande, åbnes der næsten lige så mange nye. Brancheformand Anders Laubjerg i samtale med slibere på Juvel. Fra venstre til højre ses Ibrahim Özegul, 27 år på Juvel, Anders Laubjerg, tillidsmand Ünal Teke, Durmiz Süzme, 15 år på Juvel, Hakan Vural og Ramazan Tiryakiogli, 28 år på Juvel. Arbejdsløsheden i Danmark er fortsat lav i forhold til de øvrige lande, hvilket underbygger det faktum, at virksomhederne foretrækker den fleksibilitet at hyre og fyre, som den danske model tilbyder. Vi skal dog kræve, at dagpengesatsen har et niveau, der matcher den store fleksi - bilitet. Dagpengeniveau forringet med 25% Beregninger fra LO viser, at dagpengene er udhulet med 25% de sidste 25

7 år. Udhulingen af dagpengene betyder, at en arbejdsløs murer er henvist til at leve af 40% af sin hidtidige indtægt. En elektriker får 43%, mens et metalmedlem får dækket ca. 50% af sin løn. En gennemsnits LO-lønmodtager havde i ,5% dækning sammenlignet med forholdene i 2007, hvor dækningsgraden var faldet til 52,4%. Initiativet OK-2010 har på denne baggrund igangsat en underskriftssamling, der kommer til at løbe frem til Folketingets åbning i oktober, hvor regering og partier vil blive præsenteret for kravet om højere dagpenge. Kravet i underskriftsindsamlingen er, at dagpengene som minimum skal genoprettes, så de svarer til værdien i 80 erne. Kampagnen kan støttes på AL Ünal Teke er tillidsrepræsentant for 9 slibere på Juvel. 7

8 Kommunevalg 2009 Den 17. november skal der stemmes til landets kommunalbestyrelser og regions råd. Blandt Metal Hovedstadens medlemmer er der 11 kandidater. Giv én af dem din stemme! Københavns Kommune Knud Johnsen, Socialistisk Folkeparti Tlf Formand for LO faglige seniorer i Storkøbenhavn. Interesseområder: Ældrepolitik, hospitalsområdet, boligområdet. Region Hovedstaden Erik Gregersen, Socialdemokraterne Servicetekniker. Tlf Mail Interesseområder: Øresundskommissionen, arbejdspladser til Hovedstadsområdet, udbygge Rigshospitalet og bevare de lokale hospitaler, fortsætte samarbejdet med de ansattes faglige organisationer. Brøndby Kommune Franz Hansen, Socialdemokraterne Driftsleder, Brøndby Fjernvarme Tlf Kommunalbestyrelsesmedlem siden Interesseområder: Miljøpolitik, socialpolitik, familiepolitik samt børne- og ungepolitik. Ballerup Kommune Michael Krautwald-Rasmussen, Socialdem. Tlf Klejnsmed. Interesseområder: Holdning til demokrati, menneskerettigheder, ligestilling, et værdigt ældreliv samt en skole med tidssvarende undervisning hvor trivsel og tryghed er centrale værdier. Vallensbæk Kommune Søren Svenningsen, Socialdemokraterne Tlf Reparatør, Toms. Interesseområder: Et solidarisk syge-/ sundhedsvæsen, imod sundhedsforsikringer, reform af sygedagpenge, ingen skal ende på bistand. Indsatsen for ledige skal tilbage til de faglige A-kasser, ingen ny jernbane igennem vore rekreative områder i Vallensbæk. Hvidovre Kommune Henrik William Olsen, Socialdemokraterne Tlf Faglig sekretær, Dansk Metal. Interesseområder: Daginstitutionsområdet, trafikpolitik. Tårnby Kommune Jan Jakobsen, Socialdemokraterne Tlf Smed i Tårnby kommunes rensningsanlæg. Medlem af kommunalbestyrelsen. Interesseområder: Sundheds- og omsorgspolitik, ikke mindst arbejde for de udsatte og handicappede. Har været med til at realisere opførelsen af sundhedshuset på Amager Landevej, som blandt andet skal sikre let adkomst til genoptræning. Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen, Socialdemokraterne Tlf Konsulent i Dansk Metal. Kommunalbestyrelsesmedlem siden Interesseområder: Uddannelsespolitik, erhvervsudvikling, beskæftigelsespolitik, børn og unge, kultur- og fritidspolitik. Rødovre Kommune Erik Nielsen, Socialdemokraterne Borgmester, uddannet maskinarbejder Tlf Interesseområder: En stærk økonomi er forudsætningen for en fastholdelse og udvikling af den gode service, vi præsterer i Rødovre kommune. Ældreområdet er på plads, vi har bygget institutionspladser og idrætshaller/-anlæg. Vi har længe investeret i skolerne, nu får de endnu et løft, isæt på it-området. Hvidovre Kommune Erik Frølund Thomsen, Socialdemokraterne Kommunalbestyrelsesmedlem siden Interesseområder: Tryghed og omsorg for vores ældre medborgere, med gode pleje og ældreboliger. Fremme erhvervsudviklingen og skabe miljøvenlige arbejdspladser. At bevare og renovere Risbjerggård, og finde en spændende planløsning af området rundt om Risbjerggård. Dragør Kommune Bertel Riber, Socialdemokraterne Tekniker, Københavns Lufthavn. Interesseområder: Havnens udvikling og ældre området, for et selvstændigt Dragør så længe det er økonomisk muligt. 8

9 På cykel til Paris med Team Rynkeby København Af Hanne og Finn Andersen Endelig så kom dagen, vi havde ventet på, fredag den 17. juli 2009, hvor vi skulle af sted mod Paris. Men det hele begyndte medio november i 2008, hvor vi mødte de andre deltagere på Københavnerholdet. For at komme på holdet skulle man betale kr. Det går til cykel, hotelophold og mad på hele turen samt hjemtransport fra Paris med bus. Derudover er kravet også, at hver enkelt deltager skaffer en sponsor til min kr. gerne mere. På vores hold var vi 37 cyklende. Heriblandt nogle kendisser, så vi kunne tiltrække pressen og opmærksomheden omkring projektet, og derved få flere penge i kassen. På vores hold var disse: sundhedsminister Jacob Axel Nielsen, borgmester Klaus Bondam og studievært Nanna Schultz. Inden start den 17. juli skulle hver enkelt have tilbagelagt km på cyklen. Hold da op vi fik godt nok et chok. Nogle havde aldrig siddet på en racercykel, ikke kørt med klikpedaler osv. Efter den første tur på 40 km, tænkte vi der bliver sgu langt til Paris. Men vi hængte i og gruppen blev bedre og bedre. Der var dog et par stykker, der måtte melde pas, det var også lige før, at Hanne måtte. På en træningstur kom Finn i karambolage med en jernhelle i Jyllinge, og landede med stor kraft i asfalten. Det gjorde fandme ondt! Børnecancerfonden Men vi skal jo ikke glemme, hvad det hele handler om, nemlig de kræft - ramte børn, dvs. Børnecancerfonden, som støtter familierne, børnene og forskningen inden for kræft. De prøver med støtten at gøre det lettere for familierne i deres hverdag. Det er jo sådan i dag, at tre ud af fire kræftramte børn bliver heldbredt for tredive år siden døde næsten alle. Så det er en god sag, vi har med at gøre. Men tilbage til starten fredag den 17. juli 2009 på Rådhuspladsen. Der var morgenmad, underholdning og taler og ikke mindst høj sol. Hvad mere kan man forlange. Så kom startskuddet fra Klaus Bondam, endelig skulle vi af sted. Foran os lå 1350 km i stiv modvind! Dagsetaperne lå gennemsnitlig på 200 km. Vi kørte gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Og vejret var ikke altid med os. Vi var ikke i tvivl, hvilken vej vi skulle bare op mod vinden. Vi havde også et rigtigt uvejr, som hærgede Europa. Der kom hagl større end hasselnødder. Styrt havde vi også. På et tidspunkt lå Klaus Bondam bag ved Hanne, hun råbte sten, men det nåede Klaus ikke at reagere på, han styrtede og hev ministeren med ned. Så skete det: De radikale væltede Regeringen! Så måtte de en tur i ministerbilen, som vi kaldte bilen til dem, der fik kriser af den ene eller anden art. Det blev den hurtigt døbt til, da ministeren allerede var i bilen på 2. dagen grundet problemer med sit knæ. Konklusionen på turen er, at vi oplevede 1350 km i modvind, men alle på holdet klarede turen i højt humør. Det var en meget social tur. Alle var positive og tog hensyn og hjalp hinanden. Målet for trækkerdrengene var at holde hele gruppen samlet, det var svært, men det lykkedes. Fredag den 27. juli kom vi så til Paris nærmere Concorde Pladsen, hvor vi mødtes med de seks andre hold. I skrivende stund kender vi ikke det præcise beløb, som vores hold har samlet ind, men det er omkring kr. for Københavnerholdet alene. Sidste år samlede fem hold 1,5 mio. kr. ind. Så vi syntes, det er godt gået af os. Vi er garanteret en plads på turen næste når. Om vi skal med, vides ikke på nuværende tidspunkt. Du sku prøve det! På Københavnerholdet deltog to fra Transportsekretariatet i Metal Hovedstaden, Michael Jørgensen og Finn Andersen, mekanikere hos Arriva på Ryvangen Garage. Derudover deltog også to servicefolk Johnny Sørensen og Jesper Styhn, mekanikere hos Arriva i Gladsaxe (De to personer til venstre på billedet). Endelig deltog Hanne Andersen, som arbejder i Dansk Metal.

10 Hverdag i karrierecenteret Ledigheden stiger. Men der er håb forude. Bor du i København, kan du nu som ny-ledig få tilbudt et 28 ugers intensivt kontaktforløb hos private aktører. Af Anders Laubjerg Brancheformand Industri Meningen er ganske givet velment men bag det hele lurer en klient gørelse, der chokerer mange nyledige. Klient - gørelsen opleves, når det at søge job kræver en sagsbehandler og ugelange vejledningsforløb. I min verden med daglig kontakt til mange arbejdsgivere foregår jobformidling via netværk, personlige anbefalinger og det personlige frem - møde. Det, der tæller, er den lediges faktiske kvalifikationer, og at du som ledig har muligheden for at kunne opkvalificere dig. Én af ovennævnte private aktører er Job Vision Center for karriererådgivning. Job Vision er en lokal aktør i samarbejde med Krifa Kristelig Fagbevægelse. Den første uge lærte jeg noget... Søren Jensen er 55 år og uddannet guldsmed fra Georg Jensen. Gennem de sidste 19 år har Søren ikke været ledig, men blev det sidste år. Af jobcenteret blev Søren i maj 2009 sendt på et intensivt jobsøgningskursus á 6 ugers varighed hos Job Vision. Daglig mødetid lå mellem kl. 9 og 15 med en times frokost. Den første uge foregik der dagligt en times holdundervisning i opsætning af et CV, beskrivelse af jobønsker og udformning af uopfordrede jobansøgninger. Den første uge lærte jeg faktisk noget. Men siden har jeg bare kedet mig. At kalde undervisningen intensiv er fuldkommen til grin, fortæller Søren mig en dag, hvor han opsøgte mig i Dansk Metal for at blive rådgivet i, hvordan han skulle stå den sidste uge igennem. Når jeg møder i morgen, så vil min dag forløbe på denne måde: Kl. 9 starter jeg min pc op. Jeg klikker ind på for at finde ud af, at ingen arbejdsgivere har efterspurgt min arbejdskraft siden i går. Så søger jeg selv på forskellige jobportaler. Længere end til 9.30 kan jeg ikke trække den. Jobannoncer i dagblade kigger jeg også igennem. Kl. 10 drikker vi kaffe. Vi sludrer lidt sammen, og på et tidspunkt bliver vi jaget tilbage til computerne. Tiden går nu med at surfe lidt på nettet, se TV 2 News og måske lægge en enkelt 7-kabale. Jeg checker også min private mail. Kl. 12 er der frokost, og den varer normalt time. Om eftermiddagen vil jeg nok sende en uopfordret jobansøgning af sted. Men hurtigt begynder det at tynde ud på holdet. Nogle tager på jobbesøg på vejen hjem. Kl. 14 er ude ad døren. Kl. 15 ophører det intensive kursusforløb. Efter godt en uges tid havde underviseren sagt, hvad siges kunne. Da ingen længere kunne få en hel dag til at gå med jobsøgning, tog den negative stemning over. En dag gik det så også ud over mig. En jobannonce søgte en medarbejder til et job med handicappede. 10

11 Guldsmed Søren Jensen: Der er penge i de ledige! Jeg blev bedt om at søge jobbet. Jeg sagde, at det ikke var noget for mig. Det var det bare ikke. Så blev jeg spurgt, om jeg havde noget imod handicappede. Det var et meningsfuldt job. Hvorfor havde jeg det dårligt med handicappede? Til sidst måtte jeg sige stop! Hvorfor vil du ikke svare, spurgte læreren så. Den dag gik jeg hjem ikke bare med et ledighedsproblem men også som en medborger, der havde et problem med handicappede. Jeg kunne ikke genkende mig selv Som fagforeningsmand med daglige kontakter til arbejdsgivere og ledige har jeg lært værdien i at finde den rigtige person til det rigtige job. Det kommer der arbejdsglæde og produktivitet ud af. Søren Jensen oplevede efter 5 ugers jobsøgning ved anden aktør, at jobsøgningen i sig selv var gjort til en større videnskab end selve jobbet, der ansøgtes. Vejledningen ved de uopfordrede jobansøgninger gik hele tiden på, at vi skulle smøre godt på. Der skulle flere ord på ansøgningerne. Mit problem var, at jeg ikke kunne genkende mig selv i mine egne ansøgninger. Jeg er håndværker, men i mine egne ansøgninger tog jeg mig ud som en bogholder. Tænk hvis jeg skulle skrive: Har altid haft lyst til at arbejde med handicappede, når det er guldsmedefaget, jeg har evner og lyst til. Nu må jeg se, hvordan jeg genvinder gejsten til at søge jobs. I en rapport fra SFI fra i år om Udlicitering af sagsbehandling konkluderes det, at anvendelsen af andre aktører ikke har medført en billigere, men tværtimod en betydelig dyrere opgaveløsning. Markedsekspansionen synes således at have medført klart større offentlige udgifter og mindre produktivitet. De offentlige merudgifter til private aktører siden ordningens opstart i 2003 anslås til over en milliard kr. Der er penge i de ledige. Med kommunaliseringen af jobindsatsen over for ledige den 1. august har staten fralagt sig ansvaret over for de ledige. Staten vil nu kunne straffe kommunerne. Det skal der nok også være penge i for staten! 11

12 KALENDER Metal Hovedstaden inviterer dig og din ledsager til Humoristisk Cabaret Vi elsker at hade svenskerne TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009 KL I LYNGSIEHUS, NYROPSGADE 25, SALEN Cabaret en handler om vores forhold til det irriterende forbudsfolkefærd, vores søde og elskede brødre: Svenskerne! I Vi elsker (at hade) svenskerne ser vi nærmere på dette folkefærd og vores had-kærligheds-forhold til dem. Carbaret en er desuden fyldt med masser af de skønneste, svenske viser (som vi naturligvis vil fremføre på dansk!) skrevet af bl.a. Evert Taube, Bellman, Olle Adolphson, Björn Afzelius, Dan Andersson og Cornelis Vreeswijk. Der vil være pølsebord med diverse drikkevarer. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 13. oktober 2009 på eller tlf / Der er begrænset plads, så tilmeldingen er efter princippet først til mølle. Husk at oplyse os om dit mobilnr., og om du har ledsager med. Transportsekretariatet Fisketur på Øresund med Bjørnsholm Søndag den 1. november 2009 Fra kl. 8:00 til 15:00 12 Pris kr. 150 pr. deltager. Afgang fra Kalkbrænderihavnen (Lautrupkaj) præcis kl Der vil blive serveret morgenmad samt frokost. Drikkevarer skal købes om bord. Der kan lejes/købes fiskegrej om bord. Deltagerantallet er 55. Først til mølle princippet. Husk cpr.nr. Tilmelding på tlf eller mail

13 ÅRSMØDER Branchesekretariaterne BYGGE & ANLÆG Tirsdag den 10. november INDUSTRISEKRETARIATET Torsdag den 12. november DET OFFENTLIGE SEKRETARIAT Onsdag den 28. oktober TEKNOLOGI & KOMMUNIKATION Tirsdag den 3. november TRANSPORTSEKRETARIATET Tirsdag den 27. oktober Alle årsmøder afholdes kl i Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen. Dagens ret fra fra kl Alle branchemedlemmer har adgang. Tilmelding til spisning kontakt dit branchesekretariat. Kommunevalget 2009 Visioner for Københavns Kommune Torsdag den 5. november 2009 kl i Nyropsgade 25, salen Bo Asmus Keldgaard SF Frank Jensen Socialdemokratiet Tilmeld dig/jer på eller ring på tlf eller senest onsdag den 28. oktober OBS! Før mødet fra kl serveres dagens ret og en øl. 13

14 FAGLIGE SAGER Så meget har Metal Hovedstaden skaffet i faglige sager til medlemmerne i 2009: kr kr kr. Q Connect Aps LG-sag: Manglende feriegodtgørelse. A 1 Bilsyn Mæglingsmøde. Mangelfuld ansættelseskontrakt. Godtgørelse herfor kr Autio Wolf Aps Mæglingsmøde. Medlemmet opsiges med 70 dages varsel, og der udbetales 10 feriefridage. kr Autohuset Afskedigelsessag. Et medlem fritstilles og modtager særlig godtgørelse på Glostrup kr Autostjernen Arbejdsretssag. Manglende indbetaling af pension til ansatte. Bod. kr Berlingske Media Tvist om betaling: I forbindelse med tilbud på en arbejdsopgave opstod der tvist om aflønningen. Forlig indgået på kr. Bøgeskov Mæglingsmøde. Manglende løn og ansættelseskontrakt. Særlig godtgørelse til Lagerhotel et medlem på kr CKJ Steel A/S Usaglig opsigelse. Forligt kr kr. Cooper Busmann Dancop International Afskedigelse af TR. Af tvingende årsager, da virksomheden flytter til udlandet. 8 mdr. opsigelse og 3 mdr. godtgørelse samt bonus/aftale på kr. Mæglingsmøde: Afskedigelsessag. Enighed om ubetinget fritstilling og godtgørelse på kr. Efterfølgende mæglingsmøde om feriepenge for løn på feriefridage kr. 1. sept kr kr kr kr. Dicentia A/S DR EMF Envirotek Konkurs: Manglende løn/erstatning samt feriepenge for et medlem udbetalt fra LG kr. Freelance sag: Manglende løn under sygdom for aftalte opgaver blev udbetalt i henholdt til overenskomsten. Lærlingesag. Opsigelse af lærling. Lærling fået mulighed for at gennemføre H3 til fuld voksenlærlingeløn Emin Auto A/S Arbejdsretssag: Manglende indbetaling af pension (gentagelse). Bod kr kr. Eteneo ApS Konkurs: Manglende løn/erstatning kr. og feriepenge kr. udbetalt fra LG juni kr kr kr kr kr. Falck Mæglingsmøde: Kutyme om telefontilskud og manglende betaling heraf. Danmark A/S Enighed om udbetaling af skyldigt beløb til fire medlemmer Gladsaxe Tand- LG sag. Manglende feriegodtgørelse ved konkurs. Kr hjulsservice Graniou Denmark ApS Overarbejdsbetaling: Manglende løn for overarbejde udbetalt Hans Tørsleff Brud på markedsføringsloven: Vores medlem og nye arbejdsgiver stævnet for Management brud med krav om erstatning på sagen afvist af Københavns byret System ApS med pålæg om betaling af sagsomkostninger til virksomheden på Harry Wettergren ApS Mæglingsmøde. Manglende feriebetaling. Kr Info CD Feriepengesag: Tvist om antallet af afholdte feriedage. Forlig på kr. IT Factory A/S Konkurs: Manglende løn/erstatning kr. Feriepenge kr. 1. marts kr kr. IT Masters J.A Auto ApS Lærlingesag: I forbindelse med ophævelse aftaltes godtgørelse samt efterregulering af manglende pension Feriepenge: Skyldige beløb udbetalt kr kr. Johan Ramtung Lærlingesag. Spørgsmål om skp-betaling under svendeprøve. Kr Hvid Jørgensen 0 kr. K H Presser Konica Minolta A/S Opsigelse af medlem. Medlem fået ikke karantænegivende opsigelse. Afskedigelsesnævnet: Medlem med 38 års anciennitet opsagt uden tvingende årsag. På mødet valgte virksomheden at trække opsigelsen tilbage. 14

15 Konvolut Danmark Lukning af produktion. Masseafskedigelse Bilag 6. Aftale om vilkår. Københavns Maskinfabrik Mæglingsmøde. Feriepengesag. Kr Københavns Maskinfabrik Afskedigelsessag af et medlem. Kr Lersjöfors Opsigelsessager for en række medarbejdere. Moto-Sport Lærlingen blev opsagt af grunde, der ikke kan tillægges lærlingen, og der indbetales manglende pension kr Nextsystem A/S Bortvisningssag: Bortvisning annulleret og skyldig løn udbetalt kr. Novozymes Osvald Jensen A/S Afskedigelsessag under arbejdsskade. Enighed om aftrædelsesordning. Mæglingsmøde: Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant af tvingende årsager. Opsagt med 6 måneders varsel og fritstillet i hele perioden uden modregning og uden afholdelse af ferie. ResQ Usaglig afskedigelse, feriepenge. Kr Rs Farum Låseservice Pensionssag. Manglende pension og mangelfuld ansættelseskontrakt. Kr SCC Shava A/S Afskedigelse: Medlem opsagt med 5 måneders varsel, ved afdelingens mellemkomst blev varslet ændret til 6 måneder kr. Mæglingsmøde. Opsigelsessag af beskyttede medarbejdere. SR og TR fritstillet resten af året med fuld løn. Herudover fik den ene 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Kr Stoltze Lærlingesag. Manglende pension til voksenlærling. Kr Ståltech Montage Mæglingsmøde. Manglende feriepenge. Kr Thrane & Thrane A/S Usaglig afskedigelse: Enighed om til et medlem at udbetale godtgørelse svarende til 2 måneders løn Trepko Feriepengesag. Brud på IO 40 stk. 9, manglende feriekort. Kr Workersgruppen Aps Konkurs. Manglende feriegodtgørelse. Forligt. XO Care A/S Organisationsmøde: På mødet blev skriftlig advarsel til tillidsrepræsentanten frafaldet. Metal Hovedstaden Nyropsgade 25, 1780 Kbh. V Tlf: Fax: A-kassen Tlf: Formand: René Nielsen Tlf: 3363 Næstformand: Ole Bundgaard Tlf: 3363 Kasserer: Kaj E. Nielsen Tlf: 3363 Åbningstider Metal Hovedstaden Faglig afdeling Mandag torsdag kl Fredag kl Eller efter aftale. A-kassen Mandag, tirsdag og torsdag kl og Fredag kl Onsdag lukket. Telefon åben i Metal Hovedstadens åbningstider. Faglige sekretariater Bygge & Anlæg Brancheformand: Ole Wedderkind Tlf: 3363 Industrisekretariatet Brancheformand: Anders Laubjerg Tlf: 3363 Det offentlige sekretariat Brancheformand: Lars Andersen Tlf: 3363 Transportsekretariatet Brancheformand: Jan Rasmussen Tlf: 3363 Sekretariatet for Teknologi og Kommunikation: Brancheformand: Preben Christensen Tlf: 3363 Metal Hovedstaden udgives af Metal Hovedstaden i marts, juni, september og december. Deadline for indlæg er den første i udgivelsesmåneden. Redaktion: René Nielsen (ansv.) Lars Andersen Preben Christensen Tim Christensen Willy Jørgensen Ole Bundgaard Anders Laubjerg Ole Wedderkind Layout: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic Fotos: Finn Svensson 15

16 BA SIDEN G Selv en stærk smed kan få brug for genoptræning PP Alle har krav på en ordentlig gen - optræning, så man hurtigere kan vende tilbage til sit job og et bedre liv, når man har været syg. Derfor skal der styr på genoptræningsforløbet i København. Alt for mange patienter forsvinder mellem overgangen fra hospital til kommune. Vi har med en sundheds Bermuda Trekant at gøre. Patienterne føler, at de forsvinder i et sort hul, hvor ingen tager vare på dem. Konsekvensen er, at de udskrevne patienter risikerer at miste førligheden på grund af manglende genoptræning. Det koster samfundet alt for mange penge og medfører tab af livskvalitet for den enkelte. Alt skal tage sit udgangspunkt i, hvordan vi gør det bedst for patienten. Derfor er det en forudsætning, at der skabes en bedre sammenhæng i patientens behandlingsforløb. Det skal ikke være patientens eget ansvar at sammenstykke et forløb gennem sin sygdom. Sådan som det er i dag, er det svært at gennemskue for patienter, hvem der har ansvaret for hvad, når de bliver udskrevet fra et hospital. Det gælder også genoptræningen. Det skaber utryghed og forvirring. Selv en stærk smed kan føle sig svag, når han skal kæmpe mod det offentlige for at få en ordentlig genoptræning. Derfor skal vi sikre, at alle får et for - løbsprogram, når de bliver udskrevet efter en operation. Og det skal være synligt for alle, hvem der har ansvaret, indtil patienterne er så raske, som de kan blive. Jeg mener, at etablering af en kommunal patientombudsmand er løsningen. Det kan sikre en personlig opfølgning på kontakten mellem hospital, kommune og praktiserende læge. Det skal være en kommunal ansat person, der varetager funktionen. En patientombudsmand vil give større tryghed for patienterne og deres familier. Han kan sørge for at pati- Mette Reiss - mann, kandidat til kommunevalget i København for Social - demokratiet enten tilses i eget hjem kort tid efter udskrivning, og at patienten får den rigtige medicin med det samme. Hospitalerne efterspørger også feedback på de patienter, der udskrives til kommunal genoptræning, så de kan blive bedre til at imødekomme patienternes behov, når de bliver indlagt. Der er derfor et klart behov for at udvikle nye samarbejdsformer mellem hospitaler og kommunen, så det sorte hul bliver lukket. Koordinationen mellem hospital og kommune skal blive bedre. Socialdemokraterne i København vil oprette et sundhedshus i hver bydel. Det kan lægges sammen med genoptræningscentrene, så det forebyggende og det behandlende sundhedsarbejde findes samme sted. Det betyder et tættere samarbejde mellem de forskellige sundhedsfunktioner efter udskrivningen fra hospitalet og sikrer den nødvendige videndeling til fordel for patienten. Der gives ingen garantier her i livet heller ikke for et godt helbred. Vi skal bevare de lokale genoptræningscentre, hvor der er samlet ekspertise gennem mange år, og hvor patienterne kender sundhedspersonalet. Det er lokalt, og det er nemt at komme derhen. Det nære sundhedsvæsen er vigtigt for trivslen. Disse tiltag vil gøre det nemmere at komme tilbage til arbejdet og et godt liv, når man har været syg. Det giver større tilfredshed, og korte og gentagne indlæggelser undgås. Maskinel magasinpost ID: Al henvendelse: Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig September 2011 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn

IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER. Nyt job god løn Nyt job god løn SNYD IKKE DIG SELV DANSKE FYSIOTERAPEUTER Nyt job til den rigtige løn Danske Fysioterapeuter har valgt at sætte fokus på de muligheder og faldgruber der er, når man skal have løn og vilkår

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte, som Finansforbundet tilbyder, så du kan komme videre i dit arbejdsliv. FRATRÆDER DU?

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere

Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere Medlemsvejledning til Ansættelseskontrakt for handicaphjælpere FOA har sammen med KL udarbejdet en standardkontrakt som kan anvendes, hvis du skal ansættes som handicaphjælper. Kontrakten er udsendt sammen

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide JANUAR 2017 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JANUAR 2017 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Hvem kan hjælpe dig med hvad? 4 For at få dagpenge... 6 Jeg er blevet syg hvad nu? 13 Samtaler i a-kassen

Læs mere

LO-skolen 6. maj 2013 Som verden ser ud

LO-skolen 6. maj 2013 Som verden ser ud LO-skolen 6. maj 2013 Som verden ser ud Anders Laubjerg Medlemsfastholdelse et valg! 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Krifa m.fl. IDA. Lederne DEF Metal TL HK 3F 2000 2012

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING

DSA er billigst. Kort nyt: SOCIALRÅDGIVNING. Problemer kan blive til ny viden POLITISK UDVIKLING DSA Danmarks billigste a-kasse arkiv www.dsa-akasse.dk Skriv til redaktionen Tilmeld 18-12-08 DSA er billigst I Arbejdsdirektoratets årlige benchmarkingrapport, hvor landets a-kasser sammenlignes, dokumenteres

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide NOVEMBER 2015 A-KASSE Når du er ledig Værd at vide NOVEMBER 2015 Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Værd at vide under sygdom 9 Hvis du får arbejde på nedsat

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere