Metal Hovedstaden. Nr. 3 September 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metal Hovedstaden. Nr. 3 September 2009"

Transkript

1 Metal Hovedstaden Nr. 3 September 2009 Fyret! Lukningen af Lindø gav overskrifter i aviserne. Men listen over virksomheder, der lukker og flytter produktionen til udlandet er lang og det giver sjældent omtale i pressen.

2 Partnerskabsaftale med Københavns Kommune Metal Hovedstaden indgår aftale med Københavns Kommune, hvor den nylediges kontaktforløb de første 6 måneder ligger hos Metals A-kasse. Af kasserer Kaj Nielsen For vores medlemmer i Københavns kommune ser det nu ud til, at strømmen af mødeindkaldelser til A-kassen og jobcenteret fremover vil blive reduceret. Baggrunden er en partnerskabs - aftale mellem Københavns kommune og LO Storkøbenhavn om, at udvalgte A-kasser kan varetage det kontaktforløb, den ledige normalt har hos jobcenteret under de første 6 måneders ledighed. Det vil sige, at jobsamtalen i jobcenteret ved 3 og 6 måneders ledighed skal foregå i A-kassen, hvilket giver mulighed for at slå samtalerne sammen med A-kassens rådighedssamtaler. Metal A-kasserne er én af de 4 A-kasser, der i første omgang vil blive berørt af aftalen. Vi skal nu mere konkret med Københavns kommune lave en aftale om, hvordan tingene skal gribes an for vores medlemmer. Vi er glade for, at aftalen er kommet i hus, da en del af vores ledige medlemmer har været irriteret over de mange møder med ens indhold. Aftalen er et produkt af en større landsdækkende kampagne anført af LO. Ud over Københavns kommune er der lavet en tilsvarende aftale med Mariager kommune. Det er selvfølgelig en svaghed, at det kun er Københavns kommune, der er lavet en aftale med i hovedstadsområdet, da vi har medlemmer i mange kommuner. For disse medlemmer er der indtil videre ikke ændret noget. Der udfoldes dog store bestræbelser på at få lignende aftaler med alle kommunerne i Storkøbenhavn og resten af landet, og her kan Københavns kommune forhåbentlig være bølgebryder. I aftalen ligger der mulighed for at etablere jobklubforløb for de, der ikke umiddelbart kan skaffe sig et job. Det hilser vi velkommen. Det har vi tidligere med god erfaring praktiseret i huset. Det giver os gode muligheder for at komme på banen med vores viden om, hvor der aktuelt er jobåbninger og muligheder for efteruddannelse. Da alle ledige under 30 år nu pr. 1. august 2009 skal have et tilbud om aktivering allerede efter 13 ugers samlet ledighed, er denne gruppe ikke omfattet af aftalen. Det skal tilføjes, at vi i Metal Hovedstaden har svært ved at se, hvorfor faglærte absolut skal have tilbud om aktivering allerede efter 3 måneders ledighed. Det tror vi ikke vil bringe ret mange af dem hurtigere i job. Da mange af vores ledige er under 30 år, er vi også bekymrede for kommunernes evne til at give alle et kvalificeret tilbud, der rent faktisk vil hjælpe dem i job. 2 Ledige til CV og vejledningsmøde i Metal Hovedstaden.

3 Metal Hovedstaden går forrest Af René Nielsen Det er ikke nogen hemmelighed, at vi i Metal har været og stadig er meget bekymrede for regeringens etablering af det enstrengede beskæftigelsessystem. Hvis ikke det lykkes at indgå et samarbejde med kommunerne, er der stor risiko for en forringet beskæftigelsesindsats for vores ledige medlemmer. Det er derfor med stor glæde, at vi i Metal Hovedstaden har indgået en aftale med Københavns Kommune, hvor næsten halvdelen af vores ledige bor. Aftalen bygger på: At det vil være Metal Hovedstaden, der varetager kontakten til vores egne forsikrede medlemmer i aktiveringsperioden. At Metal Hovedstaden bistår virksomhederne med at opfylde deres behov for kvalificeret arbejdskraft. At sikre, at vores ledige medlemmer oplever en sammenhæn - gende indsats, der gør en forskel. (A-kasse og jobcenter arbejder tæt sammen). Der vil i aftalen være mulighed for, at kommunen køber ydelser hos vores A-kasse inden for områder, som vi har speciel viden omkring, eksempelvis jobklubforløb. Selv om aftalen med Københavns Kommune er vigtig, så forestår der stadig forhandlinger med de 17 andre kommuner i vores område, og her er aftalen forhåbentlig en åbning. Men den største åbning for aftaler med andre kommuner kan vi sammen være med til at påvirke ved at stemme på kandidater fra et af de 3 arbejderpartier ved kommunalvalget den 17. november. Den bedste hjælp vil dog være der hvor det er muligt at stemme på et at vores medlemmer, der stiller op til valget for på den måde at sikre, at beskæftigelsespolitikken kommer højt på dagsorden i jeres kommune. Inde i bladet findes der eksempler på Metal Hovedstadens medlemmer, der stiller op den 17. november. Med denne opfordring ønsker jeg alle medlemmer et rigtigt godt efterår og håber, at jeg til næste blad kan orientere om nogle spændende beslutninger fra Dansk Metals kongres i september måned. LEDER 3

4 Forbundsformand Thorkild E. Jensen (Foto: Graae, Armgaard & Bangsbo) 100 procent HVER gang Medlemmerne skal være i centrum for alle beslutninger på den kommende kongres, fastslår forbundsformand Thorkild E. Jensen. Metal Hovedstaden har bedt ham svare på tre spørgsmål om, hvad medlemmerne får ud af kongressen. Hvorfor er Metals kongres interessant for medlemmerne? Metal er ikke en forretning. Vi er en fagforening medlemmernes fagforening. Derfor er det også medlemmernes forslag, der bliver behandlet på kongressen. Det kan være forslag om vores faglige og politiske arbejde, om vores måde at organisere os på eller at træffe beslutninger på. Det giver medlemmerne en enorm indflydelse, som de ikke ville have, hvis vi bare var et forsikringsselskab eller en gul forening. Og så betyder det ikke mindst, at det altid er medlemmerne, der er i fokus for beslutningerne på kongressen ikke profit til direktion eller aktionærer. 4 Mange har mistet deres job i løbet af det sidste år også blandt Metals medlemmer. Vil kongressen have bud på, hvordan de kommer i arbejde igen? Jeg er sikker på, at den stigende ledighed kommer til at fylde en del på kongressen. At være med til at sikre, at der er job til vores medlemmer, er jo en af Metals kerneopgaver. Derfor kommer vi også med en række bud på, hvordan vi kan skabe vækst i Danmark igen og sikre, at der også er muligheder for vækst i fremtiden. Det handler bl.a. om at satse på uddannelse og på områder, hvor vi har fordele i forhold til verden omkring os. Derfor fremlægger vi også en plan for, hvordan vi gennem satsning på ny energiteknologi kan skabe tusindvis af job i Danmark. Får beslutningen på kongressen betydning for forbundets service til medlemmerne? Vi har i en årrække arbejdet med at tilpasse vores organisation, så vi i endnu højere grad kan leve op til forventningerne hos medlemmerne. De fleste betaler kontingent i mange år og får måske kun brug for fagforeningens hjælp en gang eller to. Så er det vigtigt, at vi kan levere 100 procent effektiv og professionel service hver gang. Det stiller store krav til de enkelte afdelinger, og der er jo også en af grundene til, at Metal Hovedstaden blev skabt. Ressourcerne bliver simpelthen slået sammen, så man kan hjælpe medlemmerne bedre. Det arbejde, håber jeg, kongressen vil lægge op til at fortsætte.

5 De, der siger, at unge ikke vil fagforeningen, lyver! For bare 6 år siden var under 50 % af lærlingene orga ni se - ret i Dansk Metal. Nu er hele 83% i Hovedstaden og 76% på landsplan organiseret i Metal. Af ungdomsagitator Jesper Trolle Rohde Hvad er der sket af udvikling, og hvordan er denne fremgang opstået? Hvis vi tager tidsmaskinen og flyver tilbage til firserne, ser vi en meget anden holdning til det at være organiseret i en fagforening, end vi ser i dag. Dengang blev man i højere grad præget af familien eller kollegerne til at melde sig ind, men der herskede også en tendens til at glemme at organisere lærlingene og først vente, til de blev svende. Selvfølgelig skete dette ikke på alle arbejdspladser. Især de store virksomheder med lærlingeklubber havde en holdning til, at lærlingene skulle være organiseret. Det var på de små og mellemstore virksomheder, hvor holdningen var, at så længe man meldte sig ind i fagforeningen, når man blev udlært, så måtte det være fint nok. Det vil sige, at der var mange lærlinge, der aldrig fik tilbudet om at blive medlem af en fagforening, medens de var i lære. Derfor blev de først medlemmer som svende. Hvad der skete for 6 år siden? For 6 år siden tog Forbundet imidlertid initiativ til at ansætte 4 unge mennesker, der i samarbejde med afdelin- gerne skulle sørge for, at alle lærlinge blev besøgt mindst 3 gange under deres uddannelse på de Tekniske Skoler: På grundforløbet, hovedforløbet og til svendeprøven. Derudover skulle de også hjælpe med ungdomsarbejdet, planlægning af arrangementer og kampagner. Disse 4 unge menneskers stilling hed ungdomsagitator og gør det stadigvæk i dag, men 4 er nu blevet til 5 én i hver region. Mange vil også kalde dette et ungtil-ung-koncept, fordi det er unge mennesker, der organiserer unge. Det var ikke meningen, at ungdomsagitatoren skulle overtage afdelingernes arbejde, men hjælpe dem. Hvad har samarbejdet mellem afdelingerne og ungdomsagitatoren så medført? For det første at andelen af lærlinge, der er organiseret i dag, er steget fra under 50% til over 83%. Men hvad der er endnu mere væsentligt er, at mange lærlinge i dag vælger Metal Hovedstaden til. Ud over at lærlingene i dag bliver Der udvikles hele tiden nye målrettede arrangementer til lærlinge, fortæller ungdomsagitator Jesper Trolle Rohde. besøgt 3 gange på Teknisk Skole under deres uddannelse, så bliver der mindst kørt 3 synlighedskampagner hvert år. Disse kampagner sker i samarbejde med de lærlinge, der er aktive i Metal Hovedstaden. Der udvikles hele tiden nye målrettede arrangementer til lærlinge, hvor der deltager lige fra 20 personer til andre arrangementer som Danmarks Hurtigste Bil, hvor der deltager over 3000 personer. Det største arrangement i Dansk Metals nyere historie. Hver måned laves der statistik på, hvor mange procent lærlinge, der er organiseret, og hvor mange lærlinge hver afdeling har. På den måde kan vi hele tiden måle, om vi gør vores arbejde godt nok. Så simpelt kan det siges. Det er denne simple kombination mellem skolebesøg, synlighedskampagner, målrettede arrangementer og måling af vores resultater, der hovedsageligt gør, at vi har fået den succes, som vi har i dag. Derfor: De, der siger, at unge ikke vil fagforeningen, lyver! 5

6 I er fyret! I er fyret, og produktionen flytter vi til udlandet. Jeres sidste opgave bliver at afmontere de maskiner, som I i årevis har arbejdet ved. Det er beskeden, som flere af Metals medlemmer har modtaget det sidste halve år. 6 DEV på Amager, Lesjöfors i Brøndby, Konvolut i Søborg, Multi-Wing i Vedbæk, Pelliconi i Taastrup og senest Juvel på Avedøre Holme. Listen er efterhånden lang på de virksomheder, der producerer i flere europæiske lande, og som grundet krisen, har besluttet at samle produktionen på færre virksomheder. Juvel producerer køkkenvaske. Ejeren er Intra-gruppen, der producerer køkkenvaske i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Spanien. Frem til næste sommer samles produktionen på virksomhederne i udlandet. Metal og 3F forsøger i skrivende stund på sammen med tillidsmændene og ledelsen på Juvel at strikke et efter - uddannelsesprogram sammen for de opsagte. Ünal Teke er tillidsrepræsentant for Metals slibere på Juvel, og til Metal Hovedstaden udtaler Ünal: Mange af mine kolleger er meget påvirkede af situationen. Nogle har arbejdet på Juvel i over 25 år De fleste stiller sig selv spørgsmålet: Hvor får jeg arbejde som sliber? Alle er derfor meget afhængige af uddannelsestilbud, der kan føre til et nyt job. Kaj Birk er tidligere tillidsrepræsentant for reparatørerne: Jeg har ladet mig fortælle, at det vil koste Juvel meget mere at lukke ned i Spanien og Tyskland. Det går nu ud over os i Danmark, hvor det er billigt at fyre folk. Jeg kunne godt tænke mig at spørge vores faglige ledere, hvad vi skal gøre ved det! Billigt at afskedige i Danmark Metal Hovedstaden har sendt spørgsmålet fra Kaj Birk videre til Metals næstformand Claus Jensen: Vi er meget opmærksomme på, at det skaber store frustrationer på danske arbejdspladser, når de bliver lukket frem for de udenlandske, hvor afskedigelsesprocedurerne er langsommere og dyrere. Historisk set må vi dog konstatere, at selvom der lukkes flere arbejdspladser i Danmark end i de andre europæiske lande, åbnes der næsten lige så mange nye. Brancheformand Anders Laubjerg i samtale med slibere på Juvel. Fra venstre til højre ses Ibrahim Özegul, 27 år på Juvel, Anders Laubjerg, tillidsmand Ünal Teke, Durmiz Süzme, 15 år på Juvel, Hakan Vural og Ramazan Tiryakiogli, 28 år på Juvel. Arbejdsløsheden i Danmark er fortsat lav i forhold til de øvrige lande, hvilket underbygger det faktum, at virksomhederne foretrækker den fleksibilitet at hyre og fyre, som den danske model tilbyder. Vi skal dog kræve, at dagpengesatsen har et niveau, der matcher den store fleksi - bilitet. Dagpengeniveau forringet med 25% Beregninger fra LO viser, at dagpengene er udhulet med 25% de sidste 25

7 år. Udhulingen af dagpengene betyder, at en arbejdsløs murer er henvist til at leve af 40% af sin hidtidige indtægt. En elektriker får 43%, mens et metalmedlem får dækket ca. 50% af sin løn. En gennemsnits LO-lønmodtager havde i ,5% dækning sammenlignet med forholdene i 2007, hvor dækningsgraden var faldet til 52,4%. Initiativet OK-2010 har på denne baggrund igangsat en underskriftssamling, der kommer til at løbe frem til Folketingets åbning i oktober, hvor regering og partier vil blive præsenteret for kravet om højere dagpenge. Kravet i underskriftsindsamlingen er, at dagpengene som minimum skal genoprettes, så de svarer til værdien i 80 erne. Kampagnen kan støttes på AL Ünal Teke er tillidsrepræsentant for 9 slibere på Juvel. 7

8 Kommunevalg 2009 Den 17. november skal der stemmes til landets kommunalbestyrelser og regions råd. Blandt Metal Hovedstadens medlemmer er der 11 kandidater. Giv én af dem din stemme! Københavns Kommune Knud Johnsen, Socialistisk Folkeparti Tlf Formand for LO faglige seniorer i Storkøbenhavn. Interesseområder: Ældrepolitik, hospitalsområdet, boligområdet. Region Hovedstaden Erik Gregersen, Socialdemokraterne Servicetekniker. Tlf Mail Interesseområder: Øresundskommissionen, arbejdspladser til Hovedstadsområdet, udbygge Rigshospitalet og bevare de lokale hospitaler, fortsætte samarbejdet med de ansattes faglige organisationer. Brøndby Kommune Franz Hansen, Socialdemokraterne Driftsleder, Brøndby Fjernvarme Tlf Kommunalbestyrelsesmedlem siden Interesseområder: Miljøpolitik, socialpolitik, familiepolitik samt børne- og ungepolitik. Ballerup Kommune Michael Krautwald-Rasmussen, Socialdem. Tlf Klejnsmed. Interesseområder: Holdning til demokrati, menneskerettigheder, ligestilling, et værdigt ældreliv samt en skole med tidssvarende undervisning hvor trivsel og tryghed er centrale værdier. Vallensbæk Kommune Søren Svenningsen, Socialdemokraterne Tlf Reparatør, Toms. Interesseområder: Et solidarisk syge-/ sundhedsvæsen, imod sundhedsforsikringer, reform af sygedagpenge, ingen skal ende på bistand. Indsatsen for ledige skal tilbage til de faglige A-kasser, ingen ny jernbane igennem vore rekreative områder i Vallensbæk. Hvidovre Kommune Henrik William Olsen, Socialdemokraterne Tlf Faglig sekretær, Dansk Metal. Interesseområder: Daginstitutionsområdet, trafikpolitik. Tårnby Kommune Jan Jakobsen, Socialdemokraterne Tlf Smed i Tårnby kommunes rensningsanlæg. Medlem af kommunalbestyrelsen. Interesseområder: Sundheds- og omsorgspolitik, ikke mindst arbejde for de udsatte og handicappede. Har været med til at realisere opførelsen af sundhedshuset på Amager Landevej, som blandt andet skal sikre let adkomst til genoptræning. Herlev Kommune Thomas Gyldal Petersen, Socialdemokraterne Tlf Konsulent i Dansk Metal. Kommunalbestyrelsesmedlem siden Interesseområder: Uddannelsespolitik, erhvervsudvikling, beskæftigelsespolitik, børn og unge, kultur- og fritidspolitik. Rødovre Kommune Erik Nielsen, Socialdemokraterne Borgmester, uddannet maskinarbejder Tlf Interesseområder: En stærk økonomi er forudsætningen for en fastholdelse og udvikling af den gode service, vi præsterer i Rødovre kommune. Ældreområdet er på plads, vi har bygget institutionspladser og idrætshaller/-anlæg. Vi har længe investeret i skolerne, nu får de endnu et løft, isæt på it-området. Hvidovre Kommune Erik Frølund Thomsen, Socialdemokraterne Kommunalbestyrelsesmedlem siden Interesseområder: Tryghed og omsorg for vores ældre medborgere, med gode pleje og ældreboliger. Fremme erhvervsudviklingen og skabe miljøvenlige arbejdspladser. At bevare og renovere Risbjerggård, og finde en spændende planløsning af området rundt om Risbjerggård. Dragør Kommune Bertel Riber, Socialdemokraterne Tekniker, Københavns Lufthavn. Interesseområder: Havnens udvikling og ældre området, for et selvstændigt Dragør så længe det er økonomisk muligt. 8

9 På cykel til Paris med Team Rynkeby København Af Hanne og Finn Andersen Endelig så kom dagen, vi havde ventet på, fredag den 17. juli 2009, hvor vi skulle af sted mod Paris. Men det hele begyndte medio november i 2008, hvor vi mødte de andre deltagere på Københavnerholdet. For at komme på holdet skulle man betale kr. Det går til cykel, hotelophold og mad på hele turen samt hjemtransport fra Paris med bus. Derudover er kravet også, at hver enkelt deltager skaffer en sponsor til min kr. gerne mere. På vores hold var vi 37 cyklende. Heriblandt nogle kendisser, så vi kunne tiltrække pressen og opmærksomheden omkring projektet, og derved få flere penge i kassen. På vores hold var disse: sundhedsminister Jacob Axel Nielsen, borgmester Klaus Bondam og studievært Nanna Schultz. Inden start den 17. juli skulle hver enkelt have tilbagelagt km på cyklen. Hold da op vi fik godt nok et chok. Nogle havde aldrig siddet på en racercykel, ikke kørt med klikpedaler osv. Efter den første tur på 40 km, tænkte vi der bliver sgu langt til Paris. Men vi hængte i og gruppen blev bedre og bedre. Der var dog et par stykker, der måtte melde pas, det var også lige før, at Hanne måtte. På en træningstur kom Finn i karambolage med en jernhelle i Jyllinge, og landede med stor kraft i asfalten. Det gjorde fandme ondt! Børnecancerfonden Men vi skal jo ikke glemme, hvad det hele handler om, nemlig de kræft - ramte børn, dvs. Børnecancerfonden, som støtter familierne, børnene og forskningen inden for kræft. De prøver med støtten at gøre det lettere for familierne i deres hverdag. Det er jo sådan i dag, at tre ud af fire kræftramte børn bliver heldbredt for tredive år siden døde næsten alle. Så det er en god sag, vi har med at gøre. Men tilbage til starten fredag den 17. juli 2009 på Rådhuspladsen. Der var morgenmad, underholdning og taler og ikke mindst høj sol. Hvad mere kan man forlange. Så kom startskuddet fra Klaus Bondam, endelig skulle vi af sted. Foran os lå 1350 km i stiv modvind! Dagsetaperne lå gennemsnitlig på 200 km. Vi kørte gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Og vejret var ikke altid med os. Vi var ikke i tvivl, hvilken vej vi skulle bare op mod vinden. Vi havde også et rigtigt uvejr, som hærgede Europa. Der kom hagl større end hasselnødder. Styrt havde vi også. På et tidspunkt lå Klaus Bondam bag ved Hanne, hun råbte sten, men det nåede Klaus ikke at reagere på, han styrtede og hev ministeren med ned. Så skete det: De radikale væltede Regeringen! Så måtte de en tur i ministerbilen, som vi kaldte bilen til dem, der fik kriser af den ene eller anden art. Det blev den hurtigt døbt til, da ministeren allerede var i bilen på 2. dagen grundet problemer med sit knæ. Konklusionen på turen er, at vi oplevede 1350 km i modvind, men alle på holdet klarede turen i højt humør. Det var en meget social tur. Alle var positive og tog hensyn og hjalp hinanden. Målet for trækkerdrengene var at holde hele gruppen samlet, det var svært, men det lykkedes. Fredag den 27. juli kom vi så til Paris nærmere Concorde Pladsen, hvor vi mødtes med de seks andre hold. I skrivende stund kender vi ikke det præcise beløb, som vores hold har samlet ind, men det er omkring kr. for Københavnerholdet alene. Sidste år samlede fem hold 1,5 mio. kr. ind. Så vi syntes, det er godt gået af os. Vi er garanteret en plads på turen næste når. Om vi skal med, vides ikke på nuværende tidspunkt. Du sku prøve det! På Københavnerholdet deltog to fra Transportsekretariatet i Metal Hovedstaden, Michael Jørgensen og Finn Andersen, mekanikere hos Arriva på Ryvangen Garage. Derudover deltog også to servicefolk Johnny Sørensen og Jesper Styhn, mekanikere hos Arriva i Gladsaxe (De to personer til venstre på billedet). Endelig deltog Hanne Andersen, som arbejder i Dansk Metal.

10 Hverdag i karrierecenteret Ledigheden stiger. Men der er håb forude. Bor du i København, kan du nu som ny-ledig få tilbudt et 28 ugers intensivt kontaktforløb hos private aktører. Af Anders Laubjerg Brancheformand Industri Meningen er ganske givet velment men bag det hele lurer en klient gørelse, der chokerer mange nyledige. Klient - gørelsen opleves, når det at søge job kræver en sagsbehandler og ugelange vejledningsforløb. I min verden med daglig kontakt til mange arbejdsgivere foregår jobformidling via netværk, personlige anbefalinger og det personlige frem - møde. Det, der tæller, er den lediges faktiske kvalifikationer, og at du som ledig har muligheden for at kunne opkvalificere dig. Én af ovennævnte private aktører er Job Vision Center for karriererådgivning. Job Vision er en lokal aktør i samarbejde med Krifa Kristelig Fagbevægelse. Den første uge lærte jeg noget... Søren Jensen er 55 år og uddannet guldsmed fra Georg Jensen. Gennem de sidste 19 år har Søren ikke været ledig, men blev det sidste år. Af jobcenteret blev Søren i maj 2009 sendt på et intensivt jobsøgningskursus á 6 ugers varighed hos Job Vision. Daglig mødetid lå mellem kl. 9 og 15 med en times frokost. Den første uge foregik der dagligt en times holdundervisning i opsætning af et CV, beskrivelse af jobønsker og udformning af uopfordrede jobansøgninger. Den første uge lærte jeg faktisk noget. Men siden har jeg bare kedet mig. At kalde undervisningen intensiv er fuldkommen til grin, fortæller Søren mig en dag, hvor han opsøgte mig i Dansk Metal for at blive rådgivet i, hvordan han skulle stå den sidste uge igennem. Når jeg møder i morgen, så vil min dag forløbe på denne måde: Kl. 9 starter jeg min pc op. Jeg klikker ind på for at finde ud af, at ingen arbejdsgivere har efterspurgt min arbejdskraft siden i går. Så søger jeg selv på forskellige jobportaler. Længere end til 9.30 kan jeg ikke trække den. Jobannoncer i dagblade kigger jeg også igennem. Kl. 10 drikker vi kaffe. Vi sludrer lidt sammen, og på et tidspunkt bliver vi jaget tilbage til computerne. Tiden går nu med at surfe lidt på nettet, se TV 2 News og måske lægge en enkelt 7-kabale. Jeg checker også min private mail. Kl. 12 er der frokost, og den varer normalt time. Om eftermiddagen vil jeg nok sende en uopfordret jobansøgning af sted. Men hurtigt begynder det at tynde ud på holdet. Nogle tager på jobbesøg på vejen hjem. Kl. 14 er ude ad døren. Kl. 15 ophører det intensive kursusforløb. Efter godt en uges tid havde underviseren sagt, hvad siges kunne. Da ingen længere kunne få en hel dag til at gå med jobsøgning, tog den negative stemning over. En dag gik det så også ud over mig. En jobannonce søgte en medarbejder til et job med handicappede. 10

11 Guldsmed Søren Jensen: Der er penge i de ledige! Jeg blev bedt om at søge jobbet. Jeg sagde, at det ikke var noget for mig. Det var det bare ikke. Så blev jeg spurgt, om jeg havde noget imod handicappede. Det var et meningsfuldt job. Hvorfor havde jeg det dårligt med handicappede? Til sidst måtte jeg sige stop! Hvorfor vil du ikke svare, spurgte læreren så. Den dag gik jeg hjem ikke bare med et ledighedsproblem men også som en medborger, der havde et problem med handicappede. Jeg kunne ikke genkende mig selv Som fagforeningsmand med daglige kontakter til arbejdsgivere og ledige har jeg lært værdien i at finde den rigtige person til det rigtige job. Det kommer der arbejdsglæde og produktivitet ud af. Søren Jensen oplevede efter 5 ugers jobsøgning ved anden aktør, at jobsøgningen i sig selv var gjort til en større videnskab end selve jobbet, der ansøgtes. Vejledningen ved de uopfordrede jobansøgninger gik hele tiden på, at vi skulle smøre godt på. Der skulle flere ord på ansøgningerne. Mit problem var, at jeg ikke kunne genkende mig selv i mine egne ansøgninger. Jeg er håndværker, men i mine egne ansøgninger tog jeg mig ud som en bogholder. Tænk hvis jeg skulle skrive: Har altid haft lyst til at arbejde med handicappede, når det er guldsmedefaget, jeg har evner og lyst til. Nu må jeg se, hvordan jeg genvinder gejsten til at søge jobs. I en rapport fra SFI fra i år om Udlicitering af sagsbehandling konkluderes det, at anvendelsen af andre aktører ikke har medført en billigere, men tværtimod en betydelig dyrere opgaveløsning. Markedsekspansionen synes således at have medført klart større offentlige udgifter og mindre produktivitet. De offentlige merudgifter til private aktører siden ordningens opstart i 2003 anslås til over en milliard kr. Der er penge i de ledige. Med kommunaliseringen af jobindsatsen over for ledige den 1. august har staten fralagt sig ansvaret over for de ledige. Staten vil nu kunne straffe kommunerne. Det skal der nok også være penge i for staten! 11

12 KALENDER Metal Hovedstaden inviterer dig og din ledsager til Humoristisk Cabaret Vi elsker at hade svenskerne TORSDAG DEN 22. OKTOBER 2009 KL I LYNGSIEHUS, NYROPSGADE 25, SALEN Cabaret en handler om vores forhold til det irriterende forbudsfolkefærd, vores søde og elskede brødre: Svenskerne! I Vi elsker (at hade) svenskerne ser vi nærmere på dette folkefærd og vores had-kærligheds-forhold til dem. Carbaret en er desuden fyldt med masser af de skønneste, svenske viser (som vi naturligvis vil fremføre på dansk!) skrevet af bl.a. Evert Taube, Bellman, Olle Adolphson, Björn Afzelius, Dan Andersson og Cornelis Vreeswijk. Der vil være pølsebord med diverse drikkevarer. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 13. oktober 2009 på eller tlf / Der er begrænset plads, så tilmeldingen er efter princippet først til mølle. Husk at oplyse os om dit mobilnr., og om du har ledsager med. Transportsekretariatet Fisketur på Øresund med Bjørnsholm Søndag den 1. november 2009 Fra kl. 8:00 til 15:00 12 Pris kr. 150 pr. deltager. Afgang fra Kalkbrænderihavnen (Lautrupkaj) præcis kl Der vil blive serveret morgenmad samt frokost. Drikkevarer skal købes om bord. Der kan lejes/købes fiskegrej om bord. Deltagerantallet er 55. Først til mølle princippet. Husk cpr.nr. Tilmelding på tlf eller mail

13 ÅRSMØDER Branchesekretariaterne BYGGE & ANLÆG Tirsdag den 10. november INDUSTRISEKRETARIATET Torsdag den 12. november DET OFFENTLIGE SEKRETARIAT Onsdag den 28. oktober TEKNOLOGI & KOMMUNIKATION Tirsdag den 3. november TRANSPORTSEKRETARIATET Tirsdag den 27. oktober Alle årsmøder afholdes kl i Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen. Dagens ret fra fra kl Alle branchemedlemmer har adgang. Tilmelding til spisning kontakt dit branchesekretariat. Kommunevalget 2009 Visioner for Københavns Kommune Torsdag den 5. november 2009 kl i Nyropsgade 25, salen Bo Asmus Keldgaard SF Frank Jensen Socialdemokratiet Tilmeld dig/jer på eller ring på tlf eller senest onsdag den 28. oktober OBS! Før mødet fra kl serveres dagens ret og en øl. 13

14 FAGLIGE SAGER Så meget har Metal Hovedstaden skaffet i faglige sager til medlemmerne i 2009: kr kr kr. Q Connect Aps LG-sag: Manglende feriegodtgørelse. A 1 Bilsyn Mæglingsmøde. Mangelfuld ansættelseskontrakt. Godtgørelse herfor kr Autio Wolf Aps Mæglingsmøde. Medlemmet opsiges med 70 dages varsel, og der udbetales 10 feriefridage. kr Autohuset Afskedigelsessag. Et medlem fritstilles og modtager særlig godtgørelse på Glostrup kr Autostjernen Arbejdsretssag. Manglende indbetaling af pension til ansatte. Bod. kr Berlingske Media Tvist om betaling: I forbindelse med tilbud på en arbejdsopgave opstod der tvist om aflønningen. Forlig indgået på kr. Bøgeskov Mæglingsmøde. Manglende løn og ansættelseskontrakt. Særlig godtgørelse til Lagerhotel et medlem på kr CKJ Steel A/S Usaglig opsigelse. Forligt kr kr. Cooper Busmann Dancop International Afskedigelse af TR. Af tvingende årsager, da virksomheden flytter til udlandet. 8 mdr. opsigelse og 3 mdr. godtgørelse samt bonus/aftale på kr. Mæglingsmøde: Afskedigelsessag. Enighed om ubetinget fritstilling og godtgørelse på kr. Efterfølgende mæglingsmøde om feriepenge for løn på feriefridage kr. 1. sept kr kr kr kr. Dicentia A/S DR EMF Envirotek Konkurs: Manglende løn/erstatning samt feriepenge for et medlem udbetalt fra LG kr. Freelance sag: Manglende løn under sygdom for aftalte opgaver blev udbetalt i henholdt til overenskomsten. Lærlingesag. Opsigelse af lærling. Lærling fået mulighed for at gennemføre H3 til fuld voksenlærlingeløn Emin Auto A/S Arbejdsretssag: Manglende indbetaling af pension (gentagelse). Bod kr kr. Eteneo ApS Konkurs: Manglende løn/erstatning kr. og feriepenge kr. udbetalt fra LG juni kr kr kr kr kr. Falck Mæglingsmøde: Kutyme om telefontilskud og manglende betaling heraf. Danmark A/S Enighed om udbetaling af skyldigt beløb til fire medlemmer Gladsaxe Tand- LG sag. Manglende feriegodtgørelse ved konkurs. Kr hjulsservice Graniou Denmark ApS Overarbejdsbetaling: Manglende løn for overarbejde udbetalt Hans Tørsleff Brud på markedsføringsloven: Vores medlem og nye arbejdsgiver stævnet for Management brud med krav om erstatning på sagen afvist af Københavns byret System ApS med pålæg om betaling af sagsomkostninger til virksomheden på Harry Wettergren ApS Mæglingsmøde. Manglende feriebetaling. Kr Info CD Feriepengesag: Tvist om antallet af afholdte feriedage. Forlig på kr. IT Factory A/S Konkurs: Manglende løn/erstatning kr. Feriepenge kr. 1. marts kr kr. IT Masters J.A Auto ApS Lærlingesag: I forbindelse med ophævelse aftaltes godtgørelse samt efterregulering af manglende pension Feriepenge: Skyldige beløb udbetalt kr kr. Johan Ramtung Lærlingesag. Spørgsmål om skp-betaling under svendeprøve. Kr Hvid Jørgensen 0 kr. K H Presser Konica Minolta A/S Opsigelse af medlem. Medlem fået ikke karantænegivende opsigelse. Afskedigelsesnævnet: Medlem med 38 års anciennitet opsagt uden tvingende årsag. På mødet valgte virksomheden at trække opsigelsen tilbage. 14

15 Konvolut Danmark Lukning af produktion. Masseafskedigelse Bilag 6. Aftale om vilkår. Københavns Maskinfabrik Mæglingsmøde. Feriepengesag. Kr Københavns Maskinfabrik Afskedigelsessag af et medlem. Kr Lersjöfors Opsigelsessager for en række medarbejdere. Moto-Sport Lærlingen blev opsagt af grunde, der ikke kan tillægges lærlingen, og der indbetales manglende pension kr Nextsystem A/S Bortvisningssag: Bortvisning annulleret og skyldig løn udbetalt kr. Novozymes Osvald Jensen A/S Afskedigelsessag under arbejdsskade. Enighed om aftrædelsesordning. Mæglingsmøde: Afskedigelse af sikkerhedsrepræsentant af tvingende årsager. Opsagt med 6 måneders varsel og fritstillet i hele perioden uden modregning og uden afholdelse af ferie. ResQ Usaglig afskedigelse, feriepenge. Kr Rs Farum Låseservice Pensionssag. Manglende pension og mangelfuld ansættelseskontrakt. Kr SCC Shava A/S Afskedigelse: Medlem opsagt med 5 måneders varsel, ved afdelingens mellemkomst blev varslet ændret til 6 måneder kr. Mæglingsmøde. Opsigelsessag af beskyttede medarbejdere. SR og TR fritstillet resten af året med fuld løn. Herudover fik den ene 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Kr Stoltze Lærlingesag. Manglende pension til voksenlærling. Kr Ståltech Montage Mæglingsmøde. Manglende feriepenge. Kr Thrane & Thrane A/S Usaglig afskedigelse: Enighed om til et medlem at udbetale godtgørelse svarende til 2 måneders løn Trepko Feriepengesag. Brud på IO 40 stk. 9, manglende feriekort. Kr Workersgruppen Aps Konkurs. Manglende feriegodtgørelse. Forligt. XO Care A/S Organisationsmøde: På mødet blev skriftlig advarsel til tillidsrepræsentanten frafaldet. Metal Hovedstaden Nyropsgade 25, 1780 Kbh. V Tlf: Fax: A-kassen Tlf: Formand: René Nielsen Tlf: 3363 Næstformand: Ole Bundgaard Tlf: 3363 Kasserer: Kaj E. Nielsen Tlf: 3363 Åbningstider Metal Hovedstaden Faglig afdeling Mandag torsdag kl Fredag kl Eller efter aftale. A-kassen Mandag, tirsdag og torsdag kl og Fredag kl Onsdag lukket. Telefon åben i Metal Hovedstadens åbningstider. Faglige sekretariater Bygge & Anlæg Brancheformand: Ole Wedderkind Tlf: 3363 Industrisekretariatet Brancheformand: Anders Laubjerg Tlf: 3363 Det offentlige sekretariat Brancheformand: Lars Andersen Tlf: 3363 Transportsekretariatet Brancheformand: Jan Rasmussen Tlf: 3363 Sekretariatet for Teknologi og Kommunikation: Brancheformand: Preben Christensen Tlf: 3363 Metal Hovedstaden udgives af Metal Hovedstaden i marts, juni, september og december. Deadline for indlæg er den første i udgivelsesmåneden. Redaktion: René Nielsen (ansv.) Lars Andersen Preben Christensen Tim Christensen Willy Jørgensen Ole Bundgaard Anders Laubjerg Ole Wedderkind Layout: Karen Hedegaard Tryk: Kailow Graphic Fotos: Finn Svensson 15

16 BA SIDEN G Selv en stærk smed kan få brug for genoptræning PP Alle har krav på en ordentlig gen - optræning, så man hurtigere kan vende tilbage til sit job og et bedre liv, når man har været syg. Derfor skal der styr på genoptræningsforløbet i København. Alt for mange patienter forsvinder mellem overgangen fra hospital til kommune. Vi har med en sundheds Bermuda Trekant at gøre. Patienterne føler, at de forsvinder i et sort hul, hvor ingen tager vare på dem. Konsekvensen er, at de udskrevne patienter risikerer at miste førligheden på grund af manglende genoptræning. Det koster samfundet alt for mange penge og medfører tab af livskvalitet for den enkelte. Alt skal tage sit udgangspunkt i, hvordan vi gør det bedst for patienten. Derfor er det en forudsætning, at der skabes en bedre sammenhæng i patientens behandlingsforløb. Det skal ikke være patientens eget ansvar at sammenstykke et forløb gennem sin sygdom. Sådan som det er i dag, er det svært at gennemskue for patienter, hvem der har ansvaret for hvad, når de bliver udskrevet fra et hospital. Det gælder også genoptræningen. Det skaber utryghed og forvirring. Selv en stærk smed kan føle sig svag, når han skal kæmpe mod det offentlige for at få en ordentlig genoptræning. Derfor skal vi sikre, at alle får et for - løbsprogram, når de bliver udskrevet efter en operation. Og det skal være synligt for alle, hvem der har ansvaret, indtil patienterne er så raske, som de kan blive. Jeg mener, at etablering af en kommunal patientombudsmand er løsningen. Det kan sikre en personlig opfølgning på kontakten mellem hospital, kommune og praktiserende læge. Det skal være en kommunal ansat person, der varetager funktionen. En patientombudsmand vil give større tryghed for patienterne og deres familier. Han kan sørge for at pati- Mette Reiss - mann, kandidat til kommunevalget i København for Social - demokratiet enten tilses i eget hjem kort tid efter udskrivning, og at patienten får den rigtige medicin med det samme. Hospitalerne efterspørger også feedback på de patienter, der udskrives til kommunal genoptræning, så de kan blive bedre til at imødekomme patienternes behov, når de bliver indlagt. Der er derfor et klart behov for at udvikle nye samarbejdsformer mellem hospitaler og kommunen, så det sorte hul bliver lukket. Koordinationen mellem hospital og kommune skal blive bedre. Socialdemokraterne i København vil oprette et sundhedshus i hver bydel. Det kan lægges sammen med genoptræningscentrene, så det forebyggende og det behandlende sundhedsarbejde findes samme sted. Det betyder et tættere samarbejde mellem de forskellige sundhedsfunktioner efter udskrivningen fra hospitalet og sikrer den nødvendige videndeling til fordel for patienten. Der gives ingen garantier her i livet heller ikke for et godt helbred. Vi skal bevare de lokale genoptræningscentre, hvor der er samlet ekspertise gennem mange år, og hvor patienterne kender sundhedspersonalet. Det er lokalt, og det er nemt at komme derhen. Det nære sundhedsvæsen er vigtigt for trivslen. Disse tiltag vil gøre det nemmere at komme tilbage til arbejdet og et godt liv, når man har været syg. Det giver større tilfredshed, og korte og gentagne indlæggelser undgås. Maskinel magasinpost ID: Al henvendelse: Metal Hovedstaden, Nyropsgade 25, 1780 København V

Metal Hovedstaden. Nr. 1 Marts 2009

Metal Hovedstaden. Nr. 1 Marts 2009 Metal Hovedstaden Nr. 1 Marts 2009 Siden regeringen i 2001 hævede grænsen for valg af sikkerheds - repræsentanter fra 5 til 10, er antallet af sikkerhedsrepræsentanter i Metal Hovedstaden faldet med 36%.

Læs mere

Metal Hovedstaden. Nr. 5 December 2007

Metal Hovedstaden. Nr. 5 December 2007 Metal Hovedstaden Nr. 5 December 2007 Fra orden til kaos Mellem dagpengesystemets regler om sygdom og loven om førtidspension findes et sort hul, som også for medlemmer af Dansk Metal kan forvandle orden

Læs mere

Der er blevet plads til flere hos Novia

Der er blevet plads til flere hos Novia Kastrup Nr. 2 Juni 2009 Der er blevet plads til flere hos Novia Prøvestenen Det kræver store maskiner at sortere dagens affald. Se side 6 Fyringer Der er et liv efter fyring. Se side 13 3F Kastrup ændrer

Læs mere

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6

Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Kastrup Nr. 3 september 2009 Færdigt arbejde Lufthavnens marshaller parkerer fly og er klar, når der sker noget Læs mere på side 6 Konkurser har trukket tænder ud i 3F Kastrup. Læs mere på side 3 Buschaufførerne

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Kolding. Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4. Generalforsamlinger. Side 3 11-14 Side 6. Ordnede forhold.

Kolding. Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4. Generalforsamlinger. Side 3 11-14 Side 6. Ordnede forhold. Nr. 4/2013 Kolding Usikkerhed om fremtiden er det værste i et langt sygeforløb Side 4 Generalforsamlinger Kongressen 2013 Stafetten Side Side 3 11-14 Side 6 Syge kræver anstændighed Side 8 Velkommen i

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS. Museskade kostede arbejdsgiver 700.000 kr. se side 13 NR. 3 OKTOBER 2009 4.

TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS. Museskade kostede arbejdsgiver 700.000 kr. se side 13 NR. 3 OKTOBER 2009 4. TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 3 OKTOBER 2009 4. ÅRGANG Demonstration i silkeborg Museskade kostede arbejdsgiver 700.000 kr. se side 13 FORSIDEN... Byggegruppens aktivitets udvalg

Læs mere

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Odense Industri HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS. 1. MAJ Læs side 12 FAGLIGT FÆLLES FORBUND NR. 1 MARTS 28 ÅRG. 4 Odense Industri FAGLIGT FÆLLES FORBUND 1. MAJ Læs side 12 HUSK GENERALFORSAMLING DEN 29. MARTS Læs side 4... INDEX: Synspunkt... 3 Ordinær generalforsamling... 4 Skriftlig beretning...

Læs mere

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang. 3F Ungdom side 4. Sygefravær side 7. Hvorfor blander vi os i politik side 11

Medlemsbladet. 3F Mølleåen. Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang. 3F Ungdom side 4. Sygefravær side 7. Hvorfor blander vi os i politik side 11 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 3 Oktober 2009 5. årgang 3F Ungdom side 4 Sygefravær side 7 Hvorfor blander vi os i politik side 11 3F Mølleåen Firskovvej 5 2800 Lyngby Tlf.: 70 300 952 Fax: 70 300 953 E-mail:

Læs mere

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10

Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 Nr. 3 - september 2014 Løntjek i fagforeningen gav Mia kr. 72.000,00 - s. 10 I dette nummer: Den nye sygedagpengelov s. 3-5 Social ansvarlighed i Brønshøj s. 8-9 Modister i verdensklasse s. 14-15 Fyring

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Kædeansvar, tak. Mod social dumping og for flere faglige unge Lærlingenes Danmarks - mesterskaber 6 ugers selvvalgt uddannelse gav drømmejob

Kædeansvar, tak. Mod social dumping og for flere faglige unge Lærlingenes Danmarks - mesterskaber 6 ugers selvvalgt uddannelse gav drømmejob NR. 4 DECEMBER 2014 Stort kursus- og uddannelsestillæg Kædeansvar, tak Mod social dumping og for flere faglige unge Lærlingenes Danmarks - mesterskaber 6 ugers selvvalgt uddannelse gav drømmejob FOTO:

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013

KALUNDBORG. Containerhavnen på Kalundborg Havn. nr. 1 februar 2013 KALUNDBORG bladet nr. 1 februar 2013 Containerhavnen på Kalundborg Havn I DETTE BLAD KAN DU BLANDT ANDET LÆSE OM: Indkaldelse til generalforsamling Beretning og budget Dette års jubilarer Caféaften i 3F

Læs mere

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21

Nr. 2 - juni 2013. 3F København. Vind 5.000,- eller en uges. ferie! Se side 21 Nr. 2 - juni 2013 3F København Vind 5.000,- eller en uges ferie! Se side 21 I dette nummer: Arbejdsmarkedsydelse - er det nok? s. 3 Kontingentbetaling s. 7 Solidariteten lister sig ind s. 9 Resultater

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16

TLBnyt DEMONSTRATION I BRUXELLES FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 2 juni 2009 4. ÅRGANG DEMONSTRATION I BRUXELLES LØNPRES: AVISBUDE MISTER EN TREDJEDEL AF LØNNEN SE SIDE 16 FORSIDEN... Demonstration i Bruxelles

Læs mere

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens

Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens Ordinær Generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 18.00 på Hotel Vojens 1 Bestyrelsens beretning 2009 Vi har nu lagt 2008 bag os, og i denne beretning vil vi se på, hvordan det er gået i 3F Vojens.

Læs mere

LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt. Kommunevalget står for døren. Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet. Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Efterår 2009 Kommunevalget står for døren Læs mere om 3F s kandidater inde i bladet INDHOLD Åbningstider E-MAIL & WWW Leder.........................

Læs mere

3F Kastrup lukket om onsdagen

3F Kastrup lukket om onsdagen Kastrup Nr. 1 Marts 2009 Skift af catering medførte opsigelse af 532 jobs hos LSG Skychefs R98 Udlicitering af R98 Kommunen i tænkeboks. Side 2 Læs om stor arbejdsplads der nu forsvinder. Side 4-5 MMM

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG

TLBnyt. Nej til løndumpning FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG TLBnyt FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Nej til løndumpning NR. 1 MARTS 2008 3. ÅRGANG De syge svigtes Se side 14 Omstilling Tlf.: 70 30 09 46 Byggegruppen Tlf.: 88 92 67 77 A-kasse Tlf.:

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG

TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG TLBnyt NR. 2 JUNI 2014 9. ÅRGANG FAGBLAD FOR 3F TRANSPORT LOGISTIK & BYG, ÅRHUS Østeuropæere melder sig i fagforening Nicolai tog på eventyr i Canada LÆS SIDE 18 Demonstration satte fokus på landevejens

Læs mere

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken

Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening

Læs mere

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis

Intet nyt fra overenskomstfronten i denne avis Kastrup Nr. 1 marts 2010 Skraldemænd hader snevejr Vi er med Martin Roesen fra Renoflex på arbejde i sneen. Læs reportagen på side 4. Ordblinde 3F Kastrup vil gerne hjælpe flere ordblinde. Læs mere på

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere