Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10"

Transkript

1 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2010 Fotograf: Mette Kramer Kristensen Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10

2 Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2010 Det lykkedes os i år at indsamle kr. her i Østervold Sogn. Pengene er sendt til Folkekirkens Nødhjælp og vil snarest komme til gavn i kampen mod sult. Mange tak til alle indsamlere og bidragsydere! Anne Vig Skoven Menighedsrådsmøder Menighedsrådets møder holdes i kirkens Lille Sal på følgende datoer: Torsdag den 15. april 2010 kl Torsdag den 20. maj 2010 kl Torsdag den 10. juni 2010 kl Torsdag den 19. august 2010 kl Torsdag den 23. september 2010 kl Torsdag den 28. oktober 2010 kl Torsdag den 25. november 2010 kl Morgensang Hver torsdag kl. 10 i kirkens Lille Sal er der mulighed for at deltage i morgensang. Efter morgensang og læsning er der formiddagskaffe med franskbrød o.l. Det er et rart mødested og vi håber, at endnu flere vil møde op de kommende torsdage. Alle er velkomne Kirkebil Hvis man er gangbesværet eller af anden grund har svært ved at komme til kirke, kan vi tilbyde kørsel. Ring til kirkens kontor på tlf senest fredag inden kl e-kirkeblad Kirkebladet kan også læses på Esajas kirkes hjemmeside: Kirkekaffe Følgende søndage vil der efter gudstjenesten være mulighed for hyggeligt samvær over en kop kaffe og et par højskolesange. Søndag den 11. april Søndag den 2. maj reception Søndag den 6. juni Søndag den 11. juli k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 2 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

3 Opstandelsens vidner Jesus Kristus er opstået fra de døde. Det har lige fra den første begyndelse været indholdet af det kristne budskab. Den kristne tro er troen på den opstandne Kristus. Når apostlen Paulus forfatteren til de ældste kristne tekster, vi kender skriver til menigheden i Korinth minder han om den overlevering, som han har givet videre til korintherne, og som han selv har modtaget, overleveringen om Kristi opstandelse fra de døde. Dette budskab er ikke noget, Paulus eller korintherne selv har fundet på, men netop et stykke tradition, der forbinder dem med alle kristne: Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig; for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke (1 Kor 15,3-9). Paulus fremhæver her de mange vidner, der har set den opstandne, og regner sig altså også selv blandt disse vidner, om end han er den sidste og ringeste i den lange række. Vidnerne har set Jesus Kristus og fortalt det videre. Det er sådan, opstandelsesbudskabet fra første færd er blevet videregivet. Og det er præcis sådan, dette gode og glædelige budskab til alle tider kan og skal videregives som nogle menneskers vidnesbyrd om, hvad de har set. Den kæde af vidner, som Paulus her henviser til, har ikke karakter af beviser, der skal gøre opstandelsen til en plausibel begivenhed. Opstandelsen er og bliver et guddommeligt under, der unddrager sig forklaring og udforsk ning. Den Gud, der oprejste Jesus fra de døde, er, som Paulus siger det i Romerbrevet, den, der gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til (Rom. 4,17). Jesu opstandelse er og bliver Guds ubegribelige, overraskende gerning. Men netop fordi opstandelsen er et under, der hverken kan bevises, forklares eller begribes med forstanden, bliver vidnesbyrdet eller fortællingen den skikkelse, vi som mennesker møder underet i. Vidnesbyrdet er det, vi må forholde os til. En fortælling, der kalder på vores tro. Sådan var det for menigheden i Korinth på Paulus tid; og sådan er det den dag i dag. Men vidnerne har også en særlig betydning i sammenhængen. De er en del af budskabet selv. Det hører med til det kristne evangelium, at det er et budskab, der har mennesker som vidner. Det er et budskab, der angår levende, konkrete mennesker, noget, der griber ind i vores liv og forandrer det. Jesu opstandelse er ikke noget, der sker med ham alene eller for hans skyld. Han er med Paulus ord førstegrøden af dem, der er sovet hen. Jesu opstandelse er en begivenhed i fortiden, noget, der fandt sted på et bestemt tidspunkt; og der var nogle bestemte mennesker, der var udvalgt til at være de vidner, der kunne fortælle, hvordan de havde set den opstandne fra Kefas til Paulus. Men samtidig er opstandelsen også til alle tider nutid for enhver, der modtager budskabet. Ved Jesu opstandelse har Gud genfødt os til et levende håb, et håb, der gør livet i dødens skygge til en vandring mod livet og saligheden i Guds rige. Det glædelige budskab om Jesu Kristi opstandelse er kun til som et ord til tro, der lyder i menneskers mund, som en henvisning til de vidner, som Gud selv har kaldet. Netop sådan er dette budskab et vidnesbyrd om Guds mægtige gerning, et ord, der kan bære os igennem al angst og tvivl, fordi det drejer sig om den Gud, for hvem alle ting er mulige. Jesper Høgenhaven k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 3 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

4 Konfirmation 2011 Der afholdes konfirmation i Esajas Kirke år 2011 St. Bededag fredag den 20. maj kl Elever, der begynder i 8. kl. efter sommerferien 2010, kan indskrives til konfirmation. Indskrivningen finder sted på kirkekontoret, Stockholmsgade 23, 2100 København Ø. Ved indskrivningen medbringes konfirmandens dåbsattest eller navneattest. Indskrivning skal finde sted senest torsdag den 2. september Sommerudflugt Torsdag den 3. juni kl ca Igen i år arrangeres der sommerudflugt for sognets ældre beboere turen går til Vejleå kirke og til Stevns. Turen begynder ved Esajas kirke kl Vi kører til Vejleå kirke. Vejleå kirke er tegnet af Wohlert Arkitekter. Udsmykningen af kirken er udført af Peter Brandes. Store flotte glasmosaikker, samt fantastiske vægskulpturer pryder kirken. Vi vil blive vist rundt i kirken og få gennemgået billeder og skulpturer. Turen går derefter videre til Traktørstedet Højeruplund på Stevns, hvor middagen venter. Efter et godt måltid kører vi til Højerup gl. Kirke. Kirken er opført af kridtsten o Dengang lå kirken i god afstand fra klinten. Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flytter et hanefjed ind i landet, men dette har dog ikke kunnet forhindre en katastrofe. Den 16. marts 1928 styrtede kirkens kor og en del af kirkegården i havet, efter at tidens tand havde gnavet sig ind i klinten. Den resterende del af bygningen er i dag grundigt sikret. Det er en stor oplevelse at gå ud på balkonen, hvorfra der er en utrolig udsigt over Østersøen. Efter denne oplevelse går turen via Gjorslev til Restaurant Bøgeskoven, hvor vi drikker kaffe inden turen hjem til Esajas kirke. Vi forventer at være tilbage ved Esajas kirke omkring kl Her slutter vi dagen med en kort gudstjeneste. Vi håber mange vil benytte lejligheden til at komme med på en spændende sommerudflugt. Vi gør opmærksom på, at turen fortrinsvis er for sognets beboere og sognebåndsløsere. Af hensyn til busbestilling etc. er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding sker på Kirkekontoret, Stockholmsgade 23, senest den 27. maj kl. 13. Turen koster 200 kr., som betales ved tilmeldingen. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 4 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

5 Højskoleeftermiddage Frederik d. 8.s palæ Tirsdag d. 13. april kl Frederik d. 8.s palæ, også kaldet Brockdorffs Palæ, blev bygget i af hofbygmester Niels Eigtved og fuldført af de Thurah. Siden er det blevet renoveret flere gange, bl.a. af Thorvald Jørgensen (Esajas kirkes arkitekt), der i istandsatte palæet til det daværende kronprinsepar, Frederik d. 9. og Ingrid. Nu er det igen blevet renoveret, ti danske kunstnere har udsmykket hver deres rum, og palæet er gjort klar til at tjene som residens for tronfølgeparret. Christian Albrecht-Beste, vores kunst- og arkitekturkyndige kirketjener, vil vise os rundt i det nyistandsatte palæ. Efter rundvisningen går vi ned i Skuespilhuset, hvor der vil være kaffe og kage. Mødested: indgangen til Frederik d. 8 s palæ, kl. 14. NB! For gangbesværede arrangerer vi transport til og fra Esajas kirke Tilmelding til kirkens kontor nødvendig, senest d. 6. april Bibelske planter i Botanisk Have Tirsdag d. 11. maj kl I Botanisk Have er der en stor udendørs samling af planter, som er nævnt i Bibelen. Svend Aage Andersen, som er tidligere gartner i Botanisk Have, vil vise os rundt blandt cedre og morbærtræer. Efter rundvisningen går vi over på det gamle Kommunehospital (nu Center for Sundhed og Samfund), hvor vi får kaffe og kage i den berømte kantine. Mødested: indgangen til Botanisk Have i Øster Farimagsgade 2c, kl. 14. Det er forholdsvist nemt at komme rundt i Botanisk Have, også selvom man er gangbesværet. På Kommunehospitalet er der elevator. Tilmelding til kirkens kontor nødvendig, senest d. 6. maj k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 5 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

6 April 2010 Maj 2010 Det sker i Østervold Sogn To 1 Skærtorsdag Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Fr 2 Langfredag Lø 3 Sø 4 Påskedag Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ma 5 2. påskedag Ti 6 Drengespirekor kl On 7 Spirekor kl To 8 Morgensang kl Fr 9 Lø 10 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 12 Ti 13 Højskoleeftermiddag kl Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl On 14 Spirekor kl To 15 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 16 Lø 17 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Koncert kl Ma 19 Ti 20 Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl On 21 Spirekor kl To 22 Morgensang kl Fr 23 Lø 24 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ma 26 Ti 27 Drengespirekor kl On 28 Spirekor kl To 29 Morgensang kl Fr 30 St. Bededag. Konfirmation Lø 1 Sø 2 4. søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Kirkekaffe/reception efter gudstjenesten Ma 3 Ti 4 Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl On 5 Spirekor kl To 6 Morgensang kl Fr 7 Lø 8 Sø 9 5. søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Jesper Høgenhaven Ma 10 Ti 11 Højskoleeftermiddag kl Drengespirekor kl On 12 Spirekor kl To 13 Kristi Himmelfartsdag Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Fr 14 Lø 15 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Ma 17 Ti 18 Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl Koncert kl On 19 Spirekor kl To 20 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 21 Lø 22 Sø 23 Pinsedag Ma pinsedag Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ti 25 Drengespirekor kl On 26 Spirekor kl To 27 Morgensang kl Fr 28 Lø 29 Sø 30 Trinitatis søndag Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Ma 31 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 6 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

7 Juni 2010 Juli 2010 Ti 1 Drengespirekor kl On 2 Spirekor kl To 3 Sommerudflugt kl Fr 4 Lø 5 Sø 6 1. søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 7 Ti 8 Drengespirekor kl On 9 Spirekor kl Sommerafslutning for korene kl. 17 To 10 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 11 Lø 12 Sø søndag efter trinitatis Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Morgensang kl Fr 18 Lø 19 Sø søndag efter trinitatis Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Koncert kl Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Morgensang kl Fr 25 Lø 26 Sø søndag efter trinitatis Ma 28 Ti 29 On 30 To 1 Morgensang kl Fr 2 Lø 3 Sø 4 5. søndag efter trinitatis Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Morgensang kl Fr 9 Lø 10 Sø søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Morgensang kl Fr 16 Lø 17 Sø søndag efter trinitatis Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Morgensang kl Fr 23 Lø 24 Sø søndag efter trinitatis Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Morgensang kl Fr 30 Lø 31 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 7 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

8 Forårs koncert med Kammerkoret Camerata Søndag den 18. april kl Camerata har som sædvanlig et travlt år. Den 2. april opfører koret Bachs h-mol messe i Holmens Kirke med korets tidligere dirigent Michael Bojesen i spidsen. I begyndelsen af juli er koret udtaget til at deltage i Århus Internationale Korkurrence Nordklang i forbindelse med Nordisk Kor- og Kultur Festival Til august drager koret på turné til Jylland. I øvrigt har korets faste dirigent Martin Nagashima Toft i slutning af februar officielt markeret afslutning på sin fireårige dirigentuddannelse med en meget vellykket koncert sammen med Sjællands Symfoniorkester. Cameratas forårskoncert den 18. april har som tema FLORA og byder på flere lækkerier såsom Brittens Flower songs (mums), Whitacres Flower songs (yummy), Langgårds Rosengårdsviser (ahh), 5 danske sange (bl.a. om træer) af Vagn Nørgård (slurp) og dertil en bukket af danske forårssange. Der er gratis adgang. Fotograf: Anne Mie Dreves kirkeblad for esajas kirke 8 ø s t e rv o l d s o g n - nr. 2 - April - Juli 2010

9 Koncert med Tritonus og solister Tirsdag den 18. maj kl Voksen, erfaren og utroligt nysgerrig! Koret Tritonus har efterhånden mange år på bagen, men er fortsat et af de mest nysgerrige og nyskabende kor i Danmark. Med en sammensætning af erfarne sangere og en ny generation af sangere samt en ny, ung dirigent er Tritonus stadig med til at udvikle den danske kortradition og således supplere det allerede store repertoire i dansk kormusik. På programmet den 18. maj synger koret bl.a. organist Jette Mogensens festlige og smukke messe i 5 satser for kor, solister og hendes eget, særegne instrument, claviorganum (kombinationen af orgel og cembalo). Messen har vakt så stor opmærksomhed, at den blev transmitteret i en DR2-koncert i februar. Udgangspunktet er improvisation og som Jette siger: Hele messen er kommet ud af en leg. Udover Jette Mogensens messe vil Tritonus fremføre bl.a. værker af pioneren indenfor elektronisk musik Else Marie Pade (arrangeret af John Høybye), trommeslageren Jeppe Gram og korets dirigent Lise Christensen Bjerno. Der er gratis adgang. Fotograf: Erik Lund Jepsen Vidste du...? Det er Tritonus man hører lægge kor til de danske udgaver af de berømte Disneytegnefilm: Skønheden og Udyret, Aladdin, Pocahontas, Klokkeren fra Notre Dame m.fl. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 9 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

10 Solhvervskoncert med Sankt Annæ Pigekors Kammerkor Søndag den 20. juni kl Sprudlende, saftig sommermusik til årets næstlængste dag, under ledelse af Claus Vestergaard Jensen. Koret akkompagneres af Philip Schmidt-Madsen ved orgel og klaver. Der er gratis adgang. Fotograf: Philip Schmidt-Madsen kirkeblad for esajas kirke 10 ø s t e rv o l d s o g n - nr. 2 - April - Juli 2010

11 Mest for børn Børnekorene Sang og Leg Der er gang i den både tirsdag og onsdag i Esajas Kirkens krypt. Omkring 70 børn i alt går til sang og musik i kirken fordelt på drengekor, spirekor, børnekor og musikalsk legestue. Drengene har siden jul arbejdet en del med vinter- og snesange, og vi har spillet lidt instrumenter og er blevet gode til at arbejde koncentreret og følge vores selvopfundne korregler, hvor den vigtigste er, at vi skal huske at se på korlederen og ikke snakke, imens man synger (det er lidt som at tale med mad i munden ;-) Drengene bliver også bedre og bedre til synge rent og rigtigt og vores hyrdenummer til jul var uovertruffent flot! Spirebørnene (som nu tæller 37 piger og én dreng) har også knoklet med vintersangene og er så småt begyndt at synge tostemmigt. Det går rigtig fint, selv om det er mange børn at have på en gang. Børnene er rigtig dygtige til at høre efter og har lært en masse sange med og uden bevægelser til. Alt arbejdet omkring jul gik supergodt og ikke mindst var det flot med spirernes meget flotte og koncentrerede får til julegudstjenesten. Børnekorpigerne bliver bare bedre og bedre og vi fik rigtig meget ros efter kyndelmissegudstjenesten. Der blev sunget både lige så stille og inderligt om, hvor hvidt det er der ude, og så for fulde gardiner i gospelsangen This little light of mine. Godt gået tøser! Der kommer flere og flere børn til musikalsk legestue og snart er nogle af de gamle piger store nok til at rykke op i spirekoret! Vi leger og synger, og det går lystigt til, når Lille Sal er fuld af dansende børn og voksne. Sidst men ikke mindst vil jeg nævne alle vores forældre og familier, der er så søde til at møde op og deltage i forskellige aktiviteter. Det er en fornøjelse at have sådan et bagland - ikke mindst når der synges og danses i vilden sky, til vores børnegudstjenester, af folk helt fra 0 til 90 år. Se, så er det dejligt at være børnekorsleder! Tak for det :-) Sigga Sommerafslutning Korsæsonen slutter med et brag af en sommerkoncert onsdag den 9. juni kl i kirken. Alle børnene optræder med sommersange, salmer og fjollede viser, og der vil være mulighed for publikum for at synge med. Der vil være hygge og fællesspisning i krypten bagefter for forældre og børn. Vi begynder igen med drengekoret tirsdag den 17. august kl. 15 og onsdag den 18. august kl. 15 med spirekoret og børnekoret kl k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 11 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010 Fotograf: Mette Kramer Kristensen

12 Adresser og træffetider Sognepræst Jørgen Christian Madsen (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Upsalagade 23, 2100 København Ø. Træffes hverdage, undtagen mandag, kl eller efter aftale. Telefon: Sognepræst Anne Vig Skoven Viggo Rothes Vej 35, 2920 Charlottenlund. Telefontræffetid: torsdag kl Kontortræffetid: mandag kl og onsdag kl i Upsalagade 6, st.th. Telefon: Ulønnet hjælpepræst Jesper Høgenhaven Peter Bangs Vej 145, 2. tv., 2000 Frederiksberg Telefon: Kordegn Kenneth Frans Ladegaard Kirkekontoret, Stockholmsgade 23. Ekspeditionstid: tirsdag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Telefon: Organist Eileen Kay Vandermark Norgesmindevej 2, 2., 2900 Hellerup. Telefon: Kirketjener Christian Albrecht-Beste Træffes normalt i kirken om formiddagen, mandag er kirken lukket. Telefon: Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Line Bjørnbøl, Bjørnbøl Grafisk design, Tryk: Green Graphic. Formand Otto Hinrichsen Formand for Menighedsrådet Amager Fælledvej 20, 1.tv København S Telefon: Kirkens fælles Esajas Kirke Malmøgade København Ø Kirkekontor Stockholmsgade 23 Tlf K i r k e ns h j e m m e s i d e w w w.e sa j a sk i r k e.d k k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 12 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2009 Sommerudflugt til Skåne se side 3 Højskoleeftermiddag om Galapagos-øerne se side 3 Koncerter se side 6-7 k i r k e b l a d f o r e s

Læs mere

Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side 4 har medvirket til de nyeste oversættelser af Dødehavsteksterne

Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side 4 har medvirket til de nyeste oversættelser af Dødehavsteksterne k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e ø s t e r v o l d s o g n n r. 2 - a p r i l - j u l i 2008 Kirke i krypten se side 3 Det har vi gjort før Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side

Læs mere

Velkommen til ny præst se side 4 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Koncerter se side 9 Børnekor se side 10

Velkommen til ny præst se side 4 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Koncerter se side 9 Børnekor se side 10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2013 Velkommen til ny præst se side 4 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Koncerter se side 9 Børnekor se

Læs mere

Tirsdag 27. april kl. 19.00 Tirsdag 25. maj kl. 19.00 Tirsdag 31. august kl. 19.00 Tirsdag 19. oktober kl. 19.00 Tirsdag 16. november kl. 19.

Tirsdag 27. april kl. 19.00 Tirsdag 25. maj kl. 19.00 Tirsdag 31. august kl. 19.00 Tirsdag 19. oktober kl. 19.00 Tirsdag 16. november kl. 19. K I R K E B L A D F O R E S A J A S K I R K E Ø S T E R V O L D S O G N N R. 2 - A P R I L - J U L I 2004 K I R K E B L A D F O R E S A J A S K I R K E 1 Ø S T E R V O L D S O G N N R. 2 - A P R I L -

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Højskoleeftermiddag se side 4 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10

Højskoleeftermiddag se side 4 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - April - Juli 2015 Højskoleeftermiddag se side 4 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10 Morgensang Hver torsdag kl. 10 i kirkens Lille Sal er der mulighed

Læs mere

Konfirmation 2017 se side 5 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10

Konfirmation 2017 se side 5 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - April - Juli 2016 Konfirmation 2017 se side 5 Koncerter se side 8 Børnekor se side 10 Morgensang Menighedsrådsmøder Hver torsdag kl. 10 i kirkens Lille

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Menighedsrådsvalg 2012 se side 3 Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Kristendom for voksne se side 9

Menighedsrådsvalg 2012 se side 3 Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Kristendom for voksne se side 9 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2012 Menighedsrådsvalg 2012 se side 3 Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Kristendom for voksne se side 9 Børnekor se

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Voksenkor Min mor kan også synge se side 9 Børnekor se side 10

Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Voksenkor Min mor kan også synge se side 9 Børnekor se side 10 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2011 Fotograf: Mette Kramer Kristensen Højskoleeftermiddage se side 4 Koncerter se side 8 Voksenkor Min mor kan også synge se side 9 Børnekor

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

2 Nr. 1-2003. eller ofte ude i naturen under feltforhold. døbefond. Den er lavet

2 Nr. 1-2003. eller ofte ude i naturen under feltforhold. døbefond. Den er lavet December 2002 - Januar - Februar - Marts 2003 2 Nr. 1-2003 SOGNEPRÆST I UDLÅN Da jeg en gang i foråret fik beskeden om, at jeg skulle udsendes for de danske fredsbevarende styrker i Kosovo, blev jeg både

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Højskole- eftermiddage og aftener se side 4 Kristendom for voksne se side 5 Børne- og familiegudstjenester se side 10. Vær velkommen, Herrens år

Højskole- eftermiddage og aftener se side 4 Kristendom for voksne se side 5 Børne- og familiegudstjenester se side 10. Vær velkommen, Herrens år kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 1 - december - marts 2010 Vær velkommen, Herrens år Mel.: A.P. Berggreen 1852 1 Vær velkommen, Herrens år, og velkommen herhid! Julenat, da vor Herre blev

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2010 Fotograf: Kirstine Mengel

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2010 Fotograf: Kirstine Mengel kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2010 Fotograf: Kirstine Mengel Højskoleeftermiddage Steno: Darwin, Sangeftermiddag se side 4 Kristendom for voksne Niels Henrik Gregersen,

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Kristendom for voksne se side 5. Højskoleeftermiddage se side 8. Kirkekoncerter se side 8-9 Mest for børn se side 10-11

Kristendom for voksne se side 5. Højskoleeftermiddage se side 8. Kirkekoncerter se side 8-9 Mest for børn se side 10-11 KIRKEBLAD FOR ESAJAS KIRKE ØSTERVOLD SOGN NR. 1 - DECEMBER - MARTS 2008 Kristendom for voksne se side 5 Gud og menneske Skaberen og det skabte Højskoleeftermiddage se side 8 Sang i den mørke tid, Marie

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2009

kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2009 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 3 - august - november 2009 Højskoleeftermiddage se side 4 Kristendom for voksne se side 8 Børnekor se side 10 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e

Læs mere

Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation

Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - au g u s t - n o v e m b e r 2007 Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer

Simeon Sankt Johannes Sogn. juni juli august. sommer Simeon Sankt Johannes Sogn juni juli august 2015 sommer 2015 ÅBENT HUS OG HAVE Mandag 13/7 Mellem kl. 13 og kl. 17 holder jeg ÅBENT HUS/HAVE for alle, der har lyst til at lægge vejen forbi i anledning

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8.

Bruger Side Prædiken til Påskedag 2015.docx. Prædiken til Påskedag Tekst: Markus 16,1-8. Bruger Side 1 05-04-2015 Prædiken til Påskedag 2015. Tekst: Markus 16,1-8. Påskedag er dagen hvor vi kan slippe tøjlerne og springe ud i glæde over at det umulige er sket. Lade troen springe ud som blomsten,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Menneske OG eksistens

Menneske OG eksistens Menneske OG eksistens Den transparente Gud I troen forbindes ånd og krop Kan man forberede sig på at dø? Hvad er et menneske? s. 2 Løb med krop og ånd s. 4 Kunsten at leve og dø s. 6 JANUAR 2015 Mennesket

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015

KIRKEHILSEN HENDRIKSHOLM KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådsformand Lene Jespersen Brandholms Allé 23, 3. mf. 2610 Rødovre Mob. 6140 9308 lenejespersen906@gmail.com Næstformand Lasse Stensby Baasch Blankavej 5, 3.tv. 2500 Valby Tlf.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

Kristendom for voksne Det Gamle Testamente ved Kirsten Nielsen, Bent Lexner og Søren Holst se side 4

Kristendom for voksne Det Gamle Testamente ved Kirsten Nielsen, Bent Lexner og Søren Holst se side 4 KIRKEBLAD FOR ESAJAS KIRKE Ø S T E R V O L D S O G N NR. 3 - AUGUST - NOVEMBER 2006 På sporet af Renæssancen og andre koncerter se side 9 Kristendom for voksne Det Gamle Testamente ved Kirsten Nielsen,

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Indvielse af det nye graverhus 1. marts

Indvielse af det nye graverhus 1. marts Indvielse af det nye graverhus 1. marts Nu er det nye graverhus i Horreby blevet færdigt og indvies søndag den 1. marts efter gudstjenesten i Horreby Kirke 10:30 Huset kommer til at indeholde et handicaptoilet

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015

HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015 HERLEV - PRÆSTEBRO - LINDEHØJ 2014-2015 Læs om konfirmationsforberedelse og indskrivning på de følgende sider! KONFIRMANDINDSKRIVNING KÆRE 7. KLASSES FORÆLDRE OG KOMMENDE KONFIRMANDER. Det er blevet tiden

Læs mere

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune

Efterår 2014. Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner. DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Efterår 2014 Lad os mødes... Tilbud til mennesker med hukommelsesproblemer, deres familie og venner DemensNetværk Rudersdal og Rudersdal Kommune Lad os mødes I denne folder kan du læse om aktiviteter og

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

ANKERKÆDEN. Kirkeblad for Holmens Kirke. 88. år gang, nr.1 marts, april, maj 2011

ANKERKÆDEN. Kirkeblad for Holmens Kirke. 88. år gang, nr.1 marts, april, maj 2011 ANKERKÆDEN Kirkeblad for Holmens Kirke 88. år gang, nr.1 marts, april, maj 2011 Holmens Kirkes spir, set fra Tordenskioldsgården (foto: Peter Thyssen) Påskeprædiken, s. 2 Gudstjenester, s. 4 Koncerter,

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Allerslev og Jungshoved kirker Efterårets tema: Carl Nielsen: 1865-1931 Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi synes, at dette jubilæum er værd

Læs mere

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011

Kirkebladet for. Greve sogn Juni juli august 2011 Kirkebladet for Greve sogn Juni juli august 2011 Midt i en sommertid Det dufter lysegrønt af græs. Solen skinner, og Guds natur viser sig fra sin bedste side. Med solen kommer varmen. Med varmen kommer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere