Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10"

Transkript

1 kirkeblad for esajas kirke østervold sogn nr. 2 - april - juli 2010 Fotograf: Mette Kramer Kristensen Opstandelsens vidner se side 3 Frederik d. 8.s palæ og Botanisk Have se side 5 Koncerter se side 8-10

2 Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2010 Det lykkedes os i år at indsamle kr. her i Østervold Sogn. Pengene er sendt til Folkekirkens Nødhjælp og vil snarest komme til gavn i kampen mod sult. Mange tak til alle indsamlere og bidragsydere! Anne Vig Skoven Menighedsrådsmøder Menighedsrådets møder holdes i kirkens Lille Sal på følgende datoer: Torsdag den 15. april 2010 kl Torsdag den 20. maj 2010 kl Torsdag den 10. juni 2010 kl Torsdag den 19. august 2010 kl Torsdag den 23. september 2010 kl Torsdag den 28. oktober 2010 kl Torsdag den 25. november 2010 kl Morgensang Hver torsdag kl. 10 i kirkens Lille Sal er der mulighed for at deltage i morgensang. Efter morgensang og læsning er der formiddagskaffe med franskbrød o.l. Det er et rart mødested og vi håber, at endnu flere vil møde op de kommende torsdage. Alle er velkomne Kirkebil Hvis man er gangbesværet eller af anden grund har svært ved at komme til kirke, kan vi tilbyde kørsel. Ring til kirkens kontor på tlf senest fredag inden kl e-kirkeblad Kirkebladet kan også læses på Esajas kirkes hjemmeside: Kirkekaffe Følgende søndage vil der efter gudstjenesten være mulighed for hyggeligt samvær over en kop kaffe og et par højskolesange. Søndag den 11. april Søndag den 2. maj reception Søndag den 6. juni Søndag den 11. juli k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 2 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

3 Opstandelsens vidner Jesus Kristus er opstået fra de døde. Det har lige fra den første begyndelse været indholdet af det kristne budskab. Den kristne tro er troen på den opstandne Kristus. Når apostlen Paulus forfatteren til de ældste kristne tekster, vi kender skriver til menigheden i Korinth minder han om den overlevering, som han har givet videre til korintherne, og som han selv har modtaget, overleveringen om Kristi opstandelse fra de døde. Dette budskab er ikke noget, Paulus eller korintherne selv har fundet på, men netop et stykke tradition, der forbinder dem med alle kristne: Jeg overleverede jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget: at Kristus døde for vore synder efter Skrifterne, at han blev begravet, at han opstod på den tredje dag efter Skrifterne, og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af alle apostlene. Men sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig; for jeg er den ringeste af apostlene, ikke værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke (1 Kor 15,3-9). Paulus fremhæver her de mange vidner, der har set den opstandne, og regner sig altså også selv blandt disse vidner, om end han er den sidste og ringeste i den lange række. Vidnerne har set Jesus Kristus og fortalt det videre. Det er sådan, opstandelsesbudskabet fra første færd er blevet videregivet. Og det er præcis sådan, dette gode og glædelige budskab til alle tider kan og skal videregives som nogle menneskers vidnesbyrd om, hvad de har set. Den kæde af vidner, som Paulus her henviser til, har ikke karakter af beviser, der skal gøre opstandelsen til en plausibel begivenhed. Opstandelsen er og bliver et guddommeligt under, der unddrager sig forklaring og udforsk ning. Den Gud, der oprejste Jesus fra de døde, er, som Paulus siger det i Romerbrevet, den, der gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til (Rom. 4,17). Jesu opstandelse er og bliver Guds ubegribelige, overraskende gerning. Men netop fordi opstandelsen er et under, der hverken kan bevises, forklares eller begribes med forstanden, bliver vidnesbyrdet eller fortællingen den skikkelse, vi som mennesker møder underet i. Vidnesbyrdet er det, vi må forholde os til. En fortælling, der kalder på vores tro. Sådan var det for menigheden i Korinth på Paulus tid; og sådan er det den dag i dag. Men vidnerne har også en særlig betydning i sammenhængen. De er en del af budskabet selv. Det hører med til det kristne evangelium, at det er et budskab, der har mennesker som vidner. Det er et budskab, der angår levende, konkrete mennesker, noget, der griber ind i vores liv og forandrer det. Jesu opstandelse er ikke noget, der sker med ham alene eller for hans skyld. Han er med Paulus ord førstegrøden af dem, der er sovet hen. Jesu opstandelse er en begivenhed i fortiden, noget, der fandt sted på et bestemt tidspunkt; og der var nogle bestemte mennesker, der var udvalgt til at være de vidner, der kunne fortælle, hvordan de havde set den opstandne fra Kefas til Paulus. Men samtidig er opstandelsen også til alle tider nutid for enhver, der modtager budskabet. Ved Jesu opstandelse har Gud genfødt os til et levende håb, et håb, der gør livet i dødens skygge til en vandring mod livet og saligheden i Guds rige. Det glædelige budskab om Jesu Kristi opstandelse er kun til som et ord til tro, der lyder i menneskers mund, som en henvisning til de vidner, som Gud selv har kaldet. Netop sådan er dette budskab et vidnesbyrd om Guds mægtige gerning, et ord, der kan bære os igennem al angst og tvivl, fordi det drejer sig om den Gud, for hvem alle ting er mulige. Jesper Høgenhaven k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 3 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

4 Konfirmation 2011 Der afholdes konfirmation i Esajas Kirke år 2011 St. Bededag fredag den 20. maj kl Elever, der begynder i 8. kl. efter sommerferien 2010, kan indskrives til konfirmation. Indskrivningen finder sted på kirkekontoret, Stockholmsgade 23, 2100 København Ø. Ved indskrivningen medbringes konfirmandens dåbsattest eller navneattest. Indskrivning skal finde sted senest torsdag den 2. september Sommerudflugt Torsdag den 3. juni kl ca Igen i år arrangeres der sommerudflugt for sognets ældre beboere turen går til Vejleå kirke og til Stevns. Turen begynder ved Esajas kirke kl Vi kører til Vejleå kirke. Vejleå kirke er tegnet af Wohlert Arkitekter. Udsmykningen af kirken er udført af Peter Brandes. Store flotte glasmosaikker, samt fantastiske vægskulpturer pryder kirken. Vi vil blive vist rundt i kirken og få gennemgået billeder og skulpturer. Turen går derefter videre til Traktørstedet Højeruplund på Stevns, hvor middagen venter. Efter et godt måltid kører vi til Højerup gl. Kirke. Kirken er opført af kridtsten o Dengang lå kirken i god afstand fra klinten. Sagnet fortæller, at kirken hver julenat flytter et hanefjed ind i landet, men dette har dog ikke kunnet forhindre en katastrofe. Den 16. marts 1928 styrtede kirkens kor og en del af kirkegården i havet, efter at tidens tand havde gnavet sig ind i klinten. Den resterende del af bygningen er i dag grundigt sikret. Det er en stor oplevelse at gå ud på balkonen, hvorfra der er en utrolig udsigt over Østersøen. Efter denne oplevelse går turen via Gjorslev til Restaurant Bøgeskoven, hvor vi drikker kaffe inden turen hjem til Esajas kirke. Vi forventer at være tilbage ved Esajas kirke omkring kl Her slutter vi dagen med en kort gudstjeneste. Vi håber mange vil benytte lejligheden til at komme med på en spændende sommerudflugt. Vi gør opmærksom på, at turen fortrinsvis er for sognets beboere og sognebåndsløsere. Af hensyn til busbestilling etc. er det nødvendigt med bindende tilmelding. Tilmelding sker på Kirkekontoret, Stockholmsgade 23, senest den 27. maj kl. 13. Turen koster 200 kr., som betales ved tilmeldingen. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 4 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

5 Højskoleeftermiddage Frederik d. 8.s palæ Tirsdag d. 13. april kl Frederik d. 8.s palæ, også kaldet Brockdorffs Palæ, blev bygget i af hofbygmester Niels Eigtved og fuldført af de Thurah. Siden er det blevet renoveret flere gange, bl.a. af Thorvald Jørgensen (Esajas kirkes arkitekt), der i istandsatte palæet til det daværende kronprinsepar, Frederik d. 9. og Ingrid. Nu er det igen blevet renoveret, ti danske kunstnere har udsmykket hver deres rum, og palæet er gjort klar til at tjene som residens for tronfølgeparret. Christian Albrecht-Beste, vores kunst- og arkitekturkyndige kirketjener, vil vise os rundt i det nyistandsatte palæ. Efter rundvisningen går vi ned i Skuespilhuset, hvor der vil være kaffe og kage. Mødested: indgangen til Frederik d. 8 s palæ, kl. 14. NB! For gangbesværede arrangerer vi transport til og fra Esajas kirke Tilmelding til kirkens kontor nødvendig, senest d. 6. april Bibelske planter i Botanisk Have Tirsdag d. 11. maj kl I Botanisk Have er der en stor udendørs samling af planter, som er nævnt i Bibelen. Svend Aage Andersen, som er tidligere gartner i Botanisk Have, vil vise os rundt blandt cedre og morbærtræer. Efter rundvisningen går vi over på det gamle Kommunehospital (nu Center for Sundhed og Samfund), hvor vi får kaffe og kage i den berømte kantine. Mødested: indgangen til Botanisk Have i Øster Farimagsgade 2c, kl. 14. Det er forholdsvist nemt at komme rundt i Botanisk Have, også selvom man er gangbesværet. På Kommunehospitalet er der elevator. Tilmelding til kirkens kontor nødvendig, senest d. 6. maj k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 5 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

6 April 2010 Maj 2010 Det sker i Østervold Sogn To 1 Skærtorsdag Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Fr 2 Langfredag Lø 3 Sø 4 Påskedag Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ma 5 2. påskedag Ti 6 Drengespirekor kl On 7 Spirekor kl To 8 Morgensang kl Fr 9 Lø 10 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 12 Ti 13 Højskoleeftermiddag kl Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl On 14 Spirekor kl To 15 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 16 Lø 17 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Koncert kl Ma 19 Ti 20 Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl On 21 Spirekor kl To 22 Morgensang kl Fr 23 Lø 24 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ma 26 Ti 27 Drengespirekor kl On 28 Spirekor kl To 29 Morgensang kl Fr 30 St. Bededag. Konfirmation Lø 1 Sø 2 4. søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Kirkekaffe/reception efter gudstjenesten Ma 3 Ti 4 Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl On 5 Spirekor kl To 6 Morgensang kl Fr 7 Lø 8 Sø 9 5. søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Jesper Høgenhaven Ma 10 Ti 11 Højskoleeftermiddag kl Drengespirekor kl On 12 Spirekor kl To 13 Kristi Himmelfartsdag Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Fr 14 Lø 15 Sø søndag efter påske Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Ma 17 Ti 18 Drengespirekor kl Musikalsk Legestue kl Koncert kl On 19 Spirekor kl To 20 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 21 Lø 22 Sø 23 Pinsedag Ma pinsedag Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ti 25 Drengespirekor kl On 26 Spirekor kl To 27 Morgensang kl Fr 28 Lø 29 Sø 30 Trinitatis søndag Gudstjeneste kl ved Christian Madsen Ma 31 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 6 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

7 Juni 2010 Juli 2010 Ti 1 Drengespirekor kl On 2 Spirekor kl To 3 Sommerudflugt kl Fr 4 Lø 5 Sø 6 1. søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 7 Ti 8 Drengespirekor kl On 9 Spirekor kl Sommerafslutning for korene kl. 17 To 10 Morgensang kl Menighedsrådsmøde kl Fr 11 Lø 12 Sø søndag efter trinitatis Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Ma 14 Ti 15 On 16 To 17 Morgensang kl Fr 18 Lø 19 Sø søndag efter trinitatis Gudstjeneste kl ved Anne Vig Skoven Koncert kl Ma 21 Ti 22 On 23 To 24 Morgensang kl Fr 25 Lø 26 Sø søndag efter trinitatis Ma 28 Ti 29 On 30 To 1 Morgensang kl Fr 2 Lø 3 Sø 4 5. søndag efter trinitatis Ma 5 Ti 6 On 7 To 8 Morgensang kl Fr 9 Lø 10 Sø søndag efter trinitatis Kirkekaffe efter gudstjenesten Ma 12 Ti 13 On 14 To 15 Morgensang kl Fr 16 Lø 17 Sø søndag efter trinitatis Ma 19 Ti 20 On 21 To 22 Morgensang kl Fr 23 Lø 24 Sø søndag efter trinitatis Ma 26 Ti 27 On 28 To 29 Morgensang kl Fr 30 Lø 31 k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 7 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

8 Forårs koncert med Kammerkoret Camerata Søndag den 18. april kl Camerata har som sædvanlig et travlt år. Den 2. april opfører koret Bachs h-mol messe i Holmens Kirke med korets tidligere dirigent Michael Bojesen i spidsen. I begyndelsen af juli er koret udtaget til at deltage i Århus Internationale Korkurrence Nordklang i forbindelse med Nordisk Kor- og Kultur Festival Til august drager koret på turné til Jylland. I øvrigt har korets faste dirigent Martin Nagashima Toft i slutning af februar officielt markeret afslutning på sin fireårige dirigentuddannelse med en meget vellykket koncert sammen med Sjællands Symfoniorkester. Cameratas forårskoncert den 18. april har som tema FLORA og byder på flere lækkerier såsom Brittens Flower songs (mums), Whitacres Flower songs (yummy), Langgårds Rosengårdsviser (ahh), 5 danske sange (bl.a. om træer) af Vagn Nørgård (slurp) og dertil en bukket af danske forårssange. Der er gratis adgang. Fotograf: Anne Mie Dreves kirkeblad for esajas kirke 8 ø s t e rv o l d s o g n - nr. 2 - April - Juli 2010

9 Koncert med Tritonus og solister Tirsdag den 18. maj kl Voksen, erfaren og utroligt nysgerrig! Koret Tritonus har efterhånden mange år på bagen, men er fortsat et af de mest nysgerrige og nyskabende kor i Danmark. Med en sammensætning af erfarne sangere og en ny generation af sangere samt en ny, ung dirigent er Tritonus stadig med til at udvikle den danske kortradition og således supplere det allerede store repertoire i dansk kormusik. På programmet den 18. maj synger koret bl.a. organist Jette Mogensens festlige og smukke messe i 5 satser for kor, solister og hendes eget, særegne instrument, claviorganum (kombinationen af orgel og cembalo). Messen har vakt så stor opmærksomhed, at den blev transmitteret i en DR2-koncert i februar. Udgangspunktet er improvisation og som Jette siger: Hele messen er kommet ud af en leg. Udover Jette Mogensens messe vil Tritonus fremføre bl.a. værker af pioneren indenfor elektronisk musik Else Marie Pade (arrangeret af John Høybye), trommeslageren Jeppe Gram og korets dirigent Lise Christensen Bjerno. Der er gratis adgang. Fotograf: Erik Lund Jepsen Vidste du...? Det er Tritonus man hører lægge kor til de danske udgaver af de berømte Disneytegnefilm: Skønheden og Udyret, Aladdin, Pocahontas, Klokkeren fra Notre Dame m.fl. k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 9 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

10 Solhvervskoncert med Sankt Annæ Pigekors Kammerkor Søndag den 20. juni kl Sprudlende, saftig sommermusik til årets næstlængste dag, under ledelse af Claus Vestergaard Jensen. Koret akkompagneres af Philip Schmidt-Madsen ved orgel og klaver. Der er gratis adgang. Fotograf: Philip Schmidt-Madsen kirkeblad for esajas kirke 10 ø s t e rv o l d s o g n - nr. 2 - April - Juli 2010

11 Mest for børn Børnekorene Sang og Leg Der er gang i den både tirsdag og onsdag i Esajas Kirkens krypt. Omkring 70 børn i alt går til sang og musik i kirken fordelt på drengekor, spirekor, børnekor og musikalsk legestue. Drengene har siden jul arbejdet en del med vinter- og snesange, og vi har spillet lidt instrumenter og er blevet gode til at arbejde koncentreret og følge vores selvopfundne korregler, hvor den vigtigste er, at vi skal huske at se på korlederen og ikke snakke, imens man synger (det er lidt som at tale med mad i munden ;-) Drengene bliver også bedre og bedre til synge rent og rigtigt og vores hyrdenummer til jul var uovertruffent flot! Spirebørnene (som nu tæller 37 piger og én dreng) har også knoklet med vintersangene og er så småt begyndt at synge tostemmigt. Det går rigtig fint, selv om det er mange børn at have på en gang. Børnene er rigtig dygtige til at høre efter og har lært en masse sange med og uden bevægelser til. Alt arbejdet omkring jul gik supergodt og ikke mindst var det flot med spirernes meget flotte og koncentrerede får til julegudstjenesten. Børnekorpigerne bliver bare bedre og bedre og vi fik rigtig meget ros efter kyndelmissegudstjenesten. Der blev sunget både lige så stille og inderligt om, hvor hvidt det er der ude, og så for fulde gardiner i gospelsangen This little light of mine. Godt gået tøser! Der kommer flere og flere børn til musikalsk legestue og snart er nogle af de gamle piger store nok til at rykke op i spirekoret! Vi leger og synger, og det går lystigt til, når Lille Sal er fuld af dansende børn og voksne. Sidst men ikke mindst vil jeg nævne alle vores forældre og familier, der er så søde til at møde op og deltage i forskellige aktiviteter. Det er en fornøjelse at have sådan et bagland - ikke mindst når der synges og danses i vilden sky, til vores børnegudstjenester, af folk helt fra 0 til 90 år. Se, så er det dejligt at være børnekorsleder! Tak for det :-) Sigga Sommerafslutning Korsæsonen slutter med et brag af en sommerkoncert onsdag den 9. juni kl i kirken. Alle børnene optræder med sommersange, salmer og fjollede viser, og der vil være mulighed for publikum for at synge med. Der vil være hygge og fællesspisning i krypten bagefter for forældre og børn. Vi begynder igen med drengekoret tirsdag den 17. august kl. 15 og onsdag den 18. august kl. 15 med spirekoret og børnekoret kl k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 11 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010 Fotograf: Mette Kramer Kristensen

12 Adresser og træffetider Sognepræst Jørgen Christian Madsen (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Upsalagade 23, 2100 København Ø. Træffes hverdage, undtagen mandag, kl eller efter aftale. Telefon: Sognepræst Anne Vig Skoven Viggo Rothes Vej 35, 2920 Charlottenlund. Telefontræffetid: torsdag kl Kontortræffetid: mandag kl og onsdag kl i Upsalagade 6, st.th. Telefon: Ulønnet hjælpepræst Jesper Høgenhaven Peter Bangs Vej 145, 2. tv., 2000 Frederiksberg Telefon: Kordegn Kenneth Frans Ladegaard Kirkekontoret, Stockholmsgade 23. Ekspeditionstid: tirsdag til fredag kl. 9-13, torsdag tillige kl Telefon: Organist Eileen Kay Vandermark Norgesmindevej 2, 2., 2900 Hellerup. Telefon: Kirketjener Christian Albrecht-Beste Træffes normalt i kirken om formiddagen, mandag er kirken lukket. Telefon: Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Line Bjørnbøl, Bjørnbøl Grafisk design, Tryk: Green Graphic. Formand Otto Hinrichsen Formand for Menighedsrådet Amager Fælledvej 20, 1.tv København S Telefon: Kirkens fælles Esajas Kirke Malmøgade København Ø Kirkekontor Stockholmsgade 23 Tlf K i r k e ns h j e m m e s i d e w w w.e sa j a sk i r k e.d k k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e 12 ø s t e rvo l d s o g n - n r. 2 - A p r i l - J u l i 2010

Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side 4 har medvirket til de nyeste oversættelser af Dødehavsteksterne

Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side 4 har medvirket til de nyeste oversættelser af Dødehavsteksterne k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e ø s t e r v o l d s o g n n r. 2 - a p r i l - j u l i 2008 Kirke i krypten se side 3 Det har vi gjort før Ulønnet hjælpepræst tilknyttes Esajas Kirke se side

Læs mere

Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation

Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen samt kristen bøn og meditation k i r k e b l a d f o r e s a j a s k i r k e ø s t e r v o l d s o g n n r. 3 - au g u s t - n o v e m b e r 2007 Kristendom for voksne se side 8 Kristendom og naturvidenskab, besøg af Svein Ellingsen

Læs mere

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET

Nr. 3-2003 LYS I MØRKET August - September - Oktober - November 2003 2 Nr. 3-2003 LYS I MØRKET Når lyset vender tilbage efter en lang vinter, og aftenerne bliver varme og lyse, så overvældes man af glæde. Vi kan synge om lykke

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.

FREDENSKIRKEN. - en kirke med liv... Aktiviteter 2015/16. www.fredenskirken.dk. Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken. FREDENSKIRKEN - en kirke med liv... Fredenskirken Rosenvangs Allé 51, Viby J www.fredenskirken.dk Tlf. 8614 2113 kontakt@fredenskirken.dk Kirken er åben hverdage kl. 9-16. Kirkegårdskontoret Hjulbjergvej

Læs mere

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad

Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad Foto: Leif Vestergaard: konfirmation i Fredenskirken. Fredens Sogns kirkeblad 55. årgang nr. 4 marts/april/maj 2015 Fædrelandet Jeg ved, hvor der findes en have så skøn, hvor søen er blå, og hvor skoven

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD

VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD VOR FRUE SOGNS KIRKEBLAD NR. 233 APRIL, MAJ, JUNI, JULI 2015 Indhold Oversigtskalender side 2 Præstens klumme side 3 Kirkens fremtid, messehagler, Torsdagsklubben, babysalmesang side 4 Konfirmandindskrivning,

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup

Foto: Eric Klitgaard. SOGNEBLADET Glostrup Foto: Eric Klitgaard SOGNEBLADET Glostrup marts APRIL MAJ 2014 Forsidebilledet Til forsiden i dette nummer af sognebladet er påskeliljen valgt. Påsken er kirkens største højtid, og hvem er bedre end Grundtvig

Læs mere

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet...

Menighedsblad Ansgars Sogn. Ansgars Kirke og Ansgargården. Sdr. Boulevard 1 5000 Odense C. Indhold. Adresser...side 2. Præsten har ordet... ansgarnyt Indhold Maj juni juli aug 2015 Adresser...side 2 Præsten har ordet...side 3 Aktiviteter i kirken...side 4 Koncerter i kirken...side 5 Oversigtskalender...side 6 Nyt fra Menighedsrådet...side

Læs mere

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13

STILLERUM ETABLERET I KIRKEN SIDE 5 OPTIMISTKORET TAKKER AF EFTER 35 ÅR SIDE 11 DET DEMENTE SAMFUND - FOREDRAG V. MICHAEL BØSS - SIDE 13 Sognepræst Flemming Strandvejen 114, 8000 Århus C Træffes på Tlf. 86 14 35 80 undtagen mandag E-mail: fbk@km.dk Kordegn Jóna Ellendersen Kordegnekontoret, indgang østre sidedør. Åbent mandag-torsdag 9.30-13.00

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg.

Kirkebladet. Nr. 3 2013 Juni Juli August 60. årg. Dronningborg KIRKE Gimming KIRKE Kirkebladet Kirkekoret i højt humør efter forårets workshop i Dronningborg Kirke. Søndag den 9. juni kl. 10 Indsættelsesgudstjeneste og reception Dorthe Engelbrecht Larsen

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG MARTS APRIL MAJ 2014 KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Morgenhimmel set fra Vestervang Sogn VIBORG Nyt fra formanden Opstandelse ja tak Ny præst i Vestervang Kirke Nyt fra Udsmykningsudvalget Gøgler og markedsdag

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 1 2014 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 1/2014 30. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4

Læs mere

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor?

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor? Marts april maj 2015 1 Ungdomskor Er du dreng eller pige mellem 12 og 18 år? Har du lyst til at lære at synge i kor? Har du lyst til sjove og spændende oplevelser med andre unge? Så ring til organisten

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Marts - April - Maj 2015 Hvad var det dog, der skete? Påske og Opstandelse - Sognets nye navn - Gudstjenester - Film Fællesspisning - Koncerter - Skovtur - Studiekreds

Læs mere

Syv Kirke. Juni. Kirkenyt. Ørsted Kirke. Juli. Dåstrup Kirke. August. Gadstrup Kirke

Syv Kirke. Juni. Kirkenyt. Ørsted Kirke. Juli. Dåstrup Kirke. August. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Juni Juli August 2015 Præstens klumme, renovering af Ørsted Kirke, ny dåbskande og dåbsfad i Gadstrup Kirke, stillegudstjeneste, klokkejubilæum,

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Roskilde Domsogn. Nr. 2 april og maj 2009 78. årgang

Roskilde Domsogn. Nr. 2 april og maj 2009 78. årgang Roskilde Domsogn Nr. 2 april og maj 2009 78. årgang Domsognet www.roskildedomkirke.dk Domprovst Jens Arendt Domprovstegården, Domkirkepladsen 4 Træffes i reglen kl. 11-12 (mandag fridag). Tlf. 46 35 08

Læs mere

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum

Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken. Kirkens stillerum KN 03/15.qxp_KN juni-juli 04/06 13/03/15 10:42 Side 3 HASLEV OG FREERSLEV Nr. 3 74. årgang april og maj 2015 Kirkens stillerum se s. 6 Ny præst i Haslev og Freerslev Påsken i kirken Mellem påske og pinse

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - "al dente"

Hedensted - St. Dalby Kirker. Morgentanker - al dente Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2013 Morgentanker - "al dente" Det kan være svært at tænke noget sammenhængende tidligt om morgenen. Eller måske er det lige netop det tidspunkt vi tænker

Læs mere