ABB s rapport om bæredygtig udvikling 2001 et sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABB s rapport om bæredygtig udvikling 2001 et sammendrag"

Transkript

1 ABB A5 (DK) Sida 1 ABB s rapport om bæredygtig udvikling 2001 et sammendrag

2 ABB A5 (DK) Sida 2 ABB i korte træk ABB er førende inden for kraft- og automationsteknologier, der gør forsyningsvirksomheder og industrien i stand til at forbedre deres ydeevne med mindst mulig påvirkning af miljøet. Hovedkontoret ligger i Schweiz, og selskabet har medarbejdere i mere end 100 lande. ABB bidrager til en bæredygtig udvikling ved at levere miljørigtige produkter og systemer, dele sin nyeste teknologi med markeder i udvikling, bidrage til den generelle udvikling og ved konstant at forbedre sin egen indsats i forhold til en bæredygtig udvikling. Højdepunkter i 2001 Årets resultat blev et nettotab, som delvist skyldtes hensættelser til omstruktureringer og krav vedrørende asbestsagen i USA. Ordreindgangen var dog stabil, indtægterne steg med tre procent, og cash flow fra driftsaktiviteter blev mere end fordoblet. ABB indledte et omfattende program med henblik på at forenkle organisationen, reducere omkostningerne og øge produktiviteten. Programmet gik bl.a. ud på at reducere antallet af driftsselskaber drastisk og tilpasse antallet af medarbejdere til markedsudviklingen. ISO er implementeret i 98 procent af ABB s produktionssteder og serviceafdelinger. Bulgarien og Vietnam blev miljøcertificeret i 2001, hvilket betyder at ABB s miljøledelsessystem nu dækker mere end 50 lande. Udgivelsen af produktmiljødeklarationer (EPD - Environmental Product Declarations viste fremgang. Ved årets udgang dækkede 43 deklarationer ABB s største produktområder og yderligere 20 deklarationer var under udarbejdelse. Syv vindere af ABB s nye miljøpris delte en præmie på dollars for at have taget initiativ til at forbedre ABB s miljømæssige resultater. Prisen uddeles hvert andet år. ABB offentliggjorde sin første socialpolitik og indledte en dialog med interessenter i 34 lande om indholdet i og gennemførelsen af politikken.

3 ABB A5 (DK) Sida 3 Hvad er bæredygtig udvikling? Brugen af ordet bæredygtig er baseret på den klassiske definition: Humanity has the ability to make development sustainable to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Kilde: FN s Verdenskommission for Miljø og Udvikling, 1987). Bæredygtig udvikling forener økonomisk vækst og øget velfærd med miljøbeskyttelse og livskvalitet for mennesker overalt i verden. Triple bottom line Rapporten om bæredygtig udvikling for 2001 er inspireret af de retningslinier, som Global Reporting Initiative (GRI) første gang introducerede i Retningslinierne er baseret på triple bottom line -rapporteringskonceptet, som dækker de miljømæssige, sociale og økonomiske resultater. Den samlede rapport om bæredygtig udvikling 2001 kan bestilles på engelsk, tysk eller svensk hos ABB Corporate Communications på adressen angivet bag på denne publikation. Rapporten kan også hentes på vores website. w Ledere fra virksomheden udviklede sammen med 70 controllere inden for bæredygtig udvikling fra ABB-selskaber i hele verden en fælles model for forretningsplaner og gennemførelse af socialpolitikken. Et nyt program i ABB s forsknings- og udviklingsorganisation har til opgave at undersøge fremtidige udfordringer for ABB og virksomhedens kunder i forbindelse med bæredygtig udvikling. ABB afsluttede det treårige teknologiprogram China Energy Technology Program. Programmet blev gennemført i samarbejde med Alliance for Global Sustainability. Det Norske Veritas (en uafhængig virksomhed) gennemgik ABB s evaluering af fremgangen inden for bæredygtig udvikling. Der var fremgang på de fleste områder, men Det Norske Veritas kom også med forslag til forbedringer. For tredje år i træk placerede ABB sig i toppen af sin industrigruppe i Dow Jones Sustainability Group Index. ABB fik ligeledes en god placering i andre tilsvarende børsindekser. ABB s koncerndirektør underskrev en borgerretserklæring udfærdiget af toplederne ved årsmødet i Worlds Economic Forum, som blev afholdt i New York.

4 ABB A5 (DK) Sida 4 ABB er engageret i bæredygtig udvikling Tilpasning til et miljø i forandring ABB har gennemgået en omfattende forvandling. I 2001organiserede vi os som den første i vores branche efter kunder i stedet for produkter. Målet er, at det skal være let at gøre forretning med os. Et grundlæggende aspekt ved vores virksomhed er dog det samme vores engagement til at realisere bæredygtig udvikling. ABB s fire primære mål er: At forbedre vores økonomiske resultat. At udbrede bevidstheden om og brugen af vores miljøledelsessystem til alle medarbejdere og aktiviteter. At fortsætte den omfattende implementering af vores socialpolitik i hele verden. At bidrage til at formindske fattigdommen i verden via vores teknologier inden for kraft og automation. 2 I ABB er vi stolte af at være en af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig udvikling. Vi indfører ikke blot best practices, men deltager også aktivt i debatten om, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling i verden. Vi støtter den globale indsats gennem dialog med interessenter og gennem deltagelse i globale virksomhedsfora. Bekæmpelsen af drivhusgasser udgør efter vores mening den største miljømæssige udfordring på verdensplan. Vi støtter Kyoto-protokollens målsætning og e-mission 55 -initiativet, som opfordrer regeringer til at ratificere protokollen. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

5 ABB A5 (DK) Sida 5 Internationale ledere, som udarbejdede FN s Konvention om Miljø og Udvikling under Rio de Janeiro-konferencen for ti år siden, skal mødes igen i 2002 denne gang i Johannesburg i Sydafrika. På dagsordenen er tre af de mest kontroversielle udfordringer i forbindelse med bæredygtig udvikling: globalisering, klimatiske ændringer og den stigende forskel på rig og fattig. ABB vil deltage aktivt i diskussionerne. For to år siden frasolgte vi vores aktiviteter inden for energiproduktion. Vi definerede også vores fremtidsvision for elforsyningsaktiviteterne, idet et skift til alternative energikilder forventedes at skabe en større efterspørgsel efter mindre, lokale energiløsninger. ABB er allerede nu en førende leverandør af mange af disse teknologier, herunder kombinerede kraftvarmesystemer og vindkraftgeneratorer. Vi har ligeledes en stærk position inden for kraftelektronik og styresystemer, som er nøgleteknologier for vedvarende energi og lokale kraftvarmeværker. Vi er i gang med at udvikle omformere og kontrolsystemer til mikroturbiner, brændselsceller og fotovoltaiske applikationer. Industrial IT, vores nye integrerede systemplatform, giver mange fordele. Fjernstyring og automation reducerer omkostninger, gør det mere sikkert at arbejde i produktionen og reducerer forbruget af energi og råvarer, således at det færdige produkt bliver mere miljøvenligt. ABB er nu i stand til at tilbyde miljørigtige løsninger inden for de fleste produktområder. Men det er ikke nok - kunderne skal også købe dem. Det er uinteressant for kunderne at købe miljørigtige produkter, hvis ekstra omkostninger betyder, at deres forretning bliver mindre konkurrencedygtig. Bæredygtig udvikling forudsætter derfor involvering fra flere parter end blot leverandøren og køberen. Regeringer kan give skattemæssige incitamenter, og interesseorganisationer påvirker i stigende grad samfundet til at være mere miljøbevidst. Endelig er der mange kunder, der vælger at købe miljørigtige produkter, selvom de koster lidt mere. I 2001 indledte vi en omfattende omstrukturering med henblik på at gøre vores organisation mere lydhør over for kundernes behov. Den økonomiske udvikling og forbedrede interne processer var årsag til, at vi reducerede antallet af medarbejdere. Dette berørte dog ikke de ca. 600 medarbejdere, som er beskæftiget inden for bæredygtig udvikling. Lanceringen af den nye socialpolitik blev fulgt op af personlige dialoger med interessenter i 34 lande. Formålet var at få tilbagemeldinger på politikken og forslag til, hvordan vi kan implementere den. Vi iværksatte ligeledes et projekt kaldet Adgang til elektricitet. Ca. to milliarder af verdens fattigste mennesker har ingen elektricitet og ingen adgang til de goder, herunder rent vand og basale sanitære forhold, som elektricitet kan hjælpe med at skaffe. Vores forskere er ved at undersøge, hvordan ABB s teknologier inden for mindre anlæg til energiproduktion kan afhjælpe problemet. Der er tale om et langsigtet engagement, hvor vi vil samarbejde med forskellige partnere om at skabe reelle fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom. I 2002 har vi som mål at integrere bæredygtig udvikling på alle niveauer i vores organisation. Til at stå i spidsen for dette arbejde har vi valgt Christian Kornevall, som har en indgående og bred erfaring på området. Vi er overbeviste om, at det globale forretningsklima er ved at ændre sig. ABB har allerede bevist, at en forpligtelse til at realisere bæredygtig udvikling kan have en positiv effekt på virksomhedens resultater. En forpligtelse til bæredygtig udvikling bliver snart et grundlæggende krav til alle virksomheder. ABB er godt rustet. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 3

6 ABB A5 (DK) Sida 6 Fremtidsudsigter for 2002 og 2003 Udnyttelse af vores særlige kompetencer og viden Vores prioriteter er: At indarbejde bæredygtig udvikling i alle ledelsessystemer. At øge den enkelte medarbejders kendskab til og engagement inden for området At udvide vores miljøledelsessystem til ikkeproduktionsaktiviteter. At implementere vores socialpolitik overalt i verden med retningslinier og indikatorer for resultater. At bidrage til bekæmpelsen af fattigdom ved hjælp af vores Adgang til elektricitet - projekt. Visioner og forventninger Bæredygtig udvikling handler om at sikre vores fælles fremtid. Vores kunder, leverandører ja faktisk alle vores interessenter, skal være enige om værdien af bæredygtig udvikling. Enhver virksomhed, regering, interessent eller enkeltperson skal gradvist komme til den overbevisning, at miljørigtige og socialansvarlige politikker er de eneste acceptable politikker. Ved at forbedre vores resultater inden for bæredygtig udvikling forbedrer vi også vores økonomiske resultater. Mange projekter til miljøforbedringer er omkostningsbesparende og kunderne er i stigende grad villige til at betale for miljørigtige produkter. Planer for 2002 og 2003 Neden for er angivet nogle af de initiativer, vi vil igangsætte med henblik på at forbedre vores resultater inden for bæredygtig udvikling. Vi vil arbejde med udvalgte forretningsområder med det formål at integrere miljø og social ansvarlighed i den strategiske planlægning og i ledelsessystemer. En ny intern kampagne skal få alle medarbejdere til at forstå, at vi alle bærer et ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling. Vi vil i samarbejde med vores nøglekunder analysere forsyningskæderne med henblik på at kortlægge den miljømæssige, sociale og økonomiske påvirkning, som hver enkelt branche har ansvaret for lige fra primær produktion til bortskaffelse af produkterne. Vi vil undersøge vores transport af varer og mennesker i hele verden med det formål at reducere omkostninger og påvirkningen af miljøet. Næsten alle ABB s produktionssteder og serviceafdelinger har implementeret ISO som deres miljøledelsessystem. Vi vil koncentrere os om de resterende afdelinger, så implementeringsprocenten kan nå op på 100. Vi vil udvide vores miljøledelsessystemer til at omfatte ikke-produktionsaktiviteter som fx forskning og udvikling, engineering samt salg og administration. Vi vil arbejde med vores supply management teams med henblik på at stramme op på kriterierne for udvælgelse af leverandører og sikre at hovedleverandører lever op til vores miljømæssige og sociale standarder. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at fjerne uønsket og farligt materiale fra vores produkter og øge brugen af genanvendelige materialer. Medarbejdere med direkte kundekontakt skal lære at argumentere for bæredygtig udvikling over for kunder, således at de er i stand til at fortælle om fordelene ved vores produkter, systemer og projekter. Der vil blive udarbejdet retningslinier for den verdensomspændende implementering af vores socialpolitik sammen med indikatorer til måling af resultater. Implementeringen vil blive overvåget af en styregruppe. Der vil blive indført nye retningslinier for erhvervsmæssig sikkerhed og sundhed, herunder en zero-target -politik for alvorlige og livsfarlige uheld i alle ABB s afdelinger. Det program for dialog med interessenter, som blev iværksat samtidigt med lanceringen af socialpolitikken i 2001, vil fortsætte og blive udvidet til at omfatte andre emner. 4 ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

7 ABB A5 (DK) Sida 7 Fælles bestræbelser Samarbejde om at løse globale problemer Fælles bestræbelser Udledning af drivhusgasser truer med at give klimatiske ændringer. En tredjedel af verdens befolkning har ikke adgang til basale serviceydelser. Industrialisering af udviklingslandene fører ofte til dårlige arbejdsforhold og nye miljømæssige trusler. ABB deltager i mange globale og regionale samarbejder for at løse disse problemer. Nedenstående er blot nogle eksempler. Adgang til elektricitet En manglende grundlæggende infrastruktur, for hvilken elektricitet er en forudsætning, holder cirka to mia. mennesker fanget i fattigdom. ABB s teknologier og kompetencer kan bidrage til at formindske denne fattigdom. Projektet begyndte med grundlæggende undersøgelser i Vi er nu i gang med at definere en målsætning sammen med kommende samarbejdspartnere og vil derefter underskrive formelle aftaler. Vi vil udvælge områder til pilotprojekter i 2003 og derefter påbegynde arbejdet. I den næste fase vil vi samle ABB s ressourcer med de ressourcer, som udviklingsorganisationer og andre interesseorganisationer råder over. Bæredygtig udvikling og globale ændringer ABB s nye forsknings- og udviklingsprogram fokuserer på områder inden for bæredygtig udvikling, som påvirker vores forretning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med vores forretningsenheder og eksterne samarbejdspartnere, herunder universiteter, videnskabelige institutioner, interesseorganisationer og andre virksomheder. Det er bl.a. planen at udvikle analysemetoder og støtteværktøjer til måling af miljøpåvirkning, at undersøge effekten af bæredygtig udvikling på vores forretning og at samarbejde med eksterne organisationer, som forsker i miljø og social ansvarlighed. Ren energi og beskyttelse af arternes mangfoldighed En treårig samarbejdsaftale med World Wide Fund for Nature (WWF) viser begge parters fælles interesser. ABB ønsker at udbrede sine mindre, lokale energiløsninger, som reducerer forureningen, mens WWF ønsker at beskytte arternes mangfoldighed ved hjælp af nye energipolitikker, som skal sikre en reducering af forureningen. ABB bidrager med finansiering og andre ressourcer. De første fælles projekter er allerede godt i gang. Global Compact ABB var én af de 50 virksomheder, som var med til at starte FN s Global Compact-projekt i 2000 et internationalt projekt, der har til formål at oplyse om den rolle, som erhvervslivet kan spille i forbindelse med en bæredygtig udvikling. Vi er i gang med at identificere projekter, som opfylder Global Compact-kriterierne. ABB deltager fx i Conquest for Life -projektet i Sydafrika, som arbejder med at få unge mennesker ud af kriminalitet. ABB iværksætter også i 2002 et projekt under den sydafrikanske regerings HIV/AIDS Partnership -program. WEC s program for reduktion af udledning af drivhusgas Verdensenergirådets (WEC World Energy Council) pilotprogram for reduktion af udledning af drivhusgas blev lanceret i februar 1999 under ABB s ledelse. Programmet nåede sit første mål en årlig reduktion på en mia. ton i april 2001, hvilket var fire år tidligere end planlagt. Målet er revideret til to mia. ton pr. år inden udgangen af 2005, men også dette mål virker beskedent på nuværende tidspunkt. Via internettet er der adgang til en database med oplysninger om knap 900 projekter til reduktion af drivhusgasudledningen i 100 lande. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 5

8 ABB A5 (DK) Sida 8 Resultater inden for bæredygtig udvikling i 2001 ABB opfatter bæredygtig udvikling som en forpligtelse til at integrere økonomiske, miljømæssige og sociale mål i virksomhedens strategiske planlægning og daglige forretningsbeslutninger. Vi er overbeviste om, at bæredygtig udvikling udgør en konkurrencemæssig fordel for os. Vi fastsætter årlige mål for bæredygtig udvikling for vores driftsaktiviteter og sammenholder vores resultater med målene. Derefter offentliggør vi vores fremgang på tryk og på vores website På den måde skaber vi gennemsigtighed og gør det muligt for vores interessenter at vurdere resultaterne, og for andre virksomheder at sammenligne data. Det er ottende år i træk, vi udgiver en formel rapport. De første seks rapporter dækkede udelukkende miljømæssige resultater, mens rapporten for 2000 også omfattede vores indsats inden for social ansvarlighed. Rapporten for 2001 er den første, som er inspireret af triple bottom line retningslinierne opstillet af Global Reporting Initiative (GRI). 6 Miljømæssige resultater Rapporten for 2001 dækker 48 indikatorer for ABB s miljømæssige resultater. Det er en stigning i forhold til de 36 indikatorer, som blev dækket sidste år. Udvalgte indikatorer er vist nedenfor. Rapporteringsgrundlaget er blevet udvidet til at omfatte andre aktiviteter end produktions- og serviceaktiviteter. Rapporten dækker næsten 80 procent af alle ABB s medarbejdere, og det er vores mål at dække alle medarbejdere i de kommende år. Vi er i gang med at etablere formelle rapporteringsprocedurer inden for alle dele af organisationen. Eftersom rapporteringsgrundlaget er ændret, kan tallene for 2001 ikke sammenlignes direkte med tallene for de forrige år Samlet energiforbrug (GWh) Energiforbrug pr. medarbejder (MWh) 22 Udledning af drivhusgasser (ton CO2-ækvivalent) CO Implementering af miljøledelsessystemer (produktionssteder og byggepladser i procent) 97 Antal tilgængelige produktmiljødeklarationer >50 ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

9 ABB A5 (DK) Sida 9 Økonomiske resultater Efter et krævende år er ABB på rette spor hvad angår drift og finansiering. Resultatet for 2001 blev et nettotab, som delvist skyldtes hensættelser til omstruktureringer og krav vedrørende asbestsagen i USA. Disse krav skyldes et tidligere amerikansk datterselskab, som havde anvendt asbest som isoleringsmateriale. Selskabet var dog gået væk fra denne praksis et godt stykke tid inden ABB overtog det. Pr. 31. december 2001 hensatte vi 470 mio. dollars, hvorved vores samlede hensættelser til dækning af forventede krav nåede op på 940 mio. dollars. Et tiltag, som havde til formål at forenkle organisationen, reducere omkostningerne og øge produktiviteten, medførte bl.a. en reducering i antallet af driftsselskaber og medarbejdere. Resultaterne var synlige ved årets udgang. Nettogælden blev reduceret med to mia. dollars i årets sidste kvartal. Produktiviteten, målt som indtægt pr. medarbejder, viste en svagt stigende tendens i Ordreindgangen var stabil, og indtægterne steg tre procent i løbet af året. Cash flow fra driftsaktiviteterne blev mere end fordoblet Samlede indtægter (mio. dollars) Bruttofortjeneste (procent) 24,2 25,0 21,1 Resultat før renter og skat (EBIT), (mio. dollars) Udbytte pr. aktie (CHF) 0,75 0,75 0 Sociale resultater Sidste år var første gang ABB medtog de sociale resultater i sin rapport, og antallet af indikatorer var blot tre. Rapporten for 2001 dækker mange flere områder i overensstemmelse med GRI s retningslinier. Udvalgte indikatorer er vist nedenfor Arbejdstimer tabt som følge af sygdom og uheld Tabte arbejdstimer pr. medarbejder 3,08 4,03 Den laveste løn i forhold til den officielle mindsteløn, spredning i procent (data er kun tilgængelige for 2001) Europa Nordamerika Sydamerika Mellemøsten og Afrika Asien Procentvis andel af kvinder i topledelsen og på leder- og mellemlederniveau, spredning i procent (data er kun tilgængelige for 2001) Europa 1 30 Nordamerika 1 8 Sydamerika 5 20 Mellemøsten og Afrika 1 15 Asien 2 21 Antal dialoger med interessenter 45 Adgang til elektricitet Elektricitet er af afgørende betydning for den sociale og samfundsøkonomiske udvikling. Alligevel har næsten en tredjedel af verdens befolkning ingen elforsyning. Formålet med ABB s projekt Adgang til elektricitet er at vise, hvordan problemet kan løses ved hjælp af mindre, miljørigtige energiløsninger. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 7

10 ABB A5 (DK) Sida 10 Dialog med interessenter Hvordan giver man en global virksomhed en social samvittighed? ABB offentliggjorde sin socialpolitik i I henhold til det første af socialpolitikkens tretten principper er vi forpligtet til at have en åben dialog med vores interessenter. Ledende medarbejdere og andre medarbejdere fra ABB har haft møder i 34 lande fordelt på fem kontinenter. Landene blev udvalgt, således at de repræsenterede forskellige kulturer, geografiske forhold og udviklingsstadier. Interessenterne omfattede nationale og internationale interesseorganisationer, fagforeninger, statslige og lokale myndigheder, akademikere, medier, religiøse grupper og forretningsforbindelser. Dialogen fandt i de fleste tilfælde sted i form af rundbordsdiskussioner med deltagelse af en uafhængig mødeleder. To hovedområder blev diskuteret: 1. Dækker den sociale politik de områder, den bør? Hvilke områder bør tilføjes, og hvilke emner er vigtigst? 2. Hvordan fører vi socialpolitikken ud i livet? Hvordan måles overholdelse og fremskridt? Efter den første dialogrunde kunne landene fortsætte til anden runde, hvor de blev bedt om at identificere de principper, som skulle have højest prioritet og de principper, hvor ABB var mest sårbar for kritik. Ved udgangen af 2001 var 11 lande nået til anden runde. 30 ud af 34 lande vurderede, at emnerne i socialpolitikken var fyldestgørende, mens fire lande foreslog at udvide arbejdsområdet. Alle tretten principper blev kommenteret, dog især samfundsengagementet, sikkerhed og sundhed samt ligestilling. Arbejdstid og kompensation var de principper, der fik færrest kommentarer. I anden dialogrunde var det princip, der gav anledning til størst bekymring, de sociale resultater opnået af ABB s leverandører og ikke så meget ABB s egne resultater som leverandør. Herefter fulgte sikkerhed og sundhed samt ligestilling områder, som ABB allerede har opprioriteret. Dialogen afslørede et behov for en klart defineret og planlagt implementering. Det er nødvendigt at integrere socialpolitikkens principper i organisationsstrukturer og forretningsprocesser. Der skal defineres målbare indikatorer, således at forbedringer kan måles fra år til år. Rapportering bør ske landevis, da kulturelle forskelle vil gøre det vanskeligt at samle data i globale indikatorer. Der var dog kun to lande, der anså det for nødvendigt at tilpasse socialpolitikken til lokale forhold. Kommentarerne til socialpolitikken skal danne grundlag for anden udgave af politikken, som forventes at blive færdig i Der iværksættes nu flere projekter, hvis formål er at udvikle retningslinier for implementering og indikatorer til måling af forbedringer. For at kunne opnå en bæredygtig udvikling vil det i stigende grad være nødvendigt med løbende dialog med interessenterne. En anden form for dialog med interessenterne denne gang i Østrig, hvor lokale ABBmedarbejdere var inviteret til at overvære dialogen og deltage i diskussionerne. 8 ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

11 ABB A5 (DK) Sida 11 Betydningen af miljørigtige produkter Større udbytte En stor del af ABB s forskning og udvikling fokuserer på nye teknologier, som reducerer påvirkningen af miljøet først og fremmest de teknologier, som bidrager til at reducere udledningen af CO 2. ABB fremstiller knap en million produkter hver eneste arbejdsdag. Den største miljømæssige påvirkning ofte 99 procent eller mere er som regel forbundet med energiforbruget i løbet af produktets livscyklus. Et af vores primære mål er derfor til stadighed at øge vores produkters elektriske effektivitet, dvs. større leverance til samfundet pr. energienhed. Nogle aktuelle eksempler: Vindkraft bliver stadig mere konkurrencedygtig i forhold til konventionel energi. ABB er uden sammenligning verdens førende leverandør af komponenter til vindkraftteknologi. Turbec, et selskab etableret af ABB og Volvo, er globalt førende inden for mikroturbineteknologi. Mikroturbiner, som drives ved hjælp af naturgas, er ideelle til forsyning af varme og elektricitet i områder, som ikke er forbundet med transmissionsnettet. ABB s Motorformer, verdens første højspændings el-motor, giver en større effektivitet, et lavere energiforbrug og kan forbindes direkte til nettet, hvorved transformere og andre hjælpekomponenter bliver overflødige. Det giver både nogle økonomiske og miljømæssige fordele. ABB s frekvensomformer med variabel hastighed tilpasser motorens hastighed til proceskravene og reducerer energiforbruget med op til 70 procent med en tilsvarende nedbringning af CO 2 -udledningen. Stadige forbedringer Tusindvis af skridt i den rigtige retning ABB har til hver en tid op mod to tusind igangværende projekter. Nogle projekter er små, men samlet set har de en væsentlig betydning for ABB s resultater inden for bæredygtig udvikling. ABB anvender ISO miljøledelsessystemer i forbindelse med alle driftsaktiviteter, og systemerne er nu implementeret i 98 procent af alle produktionssteder og serviceafdelinger. Det betyder dog ikke, at der ikke er potentiale for forbedringer. Der er stadig meget at gøre, og tiltag skal ske ved hjælp af små projekter i en konstant proces af løbende forbedringer. Hvert enkelt miljøledelsessystem er tilpasset afdelingens konkrete aktiviteter og miljømæssige problemer. De overordnede mål er fælles for alle afdelinger. Derudover forventes det, at de lokale miljøledere får kreative ideer til løsning af egne specielle problemer. ABB s medarbejdere er begejstrede for denne mulighed. Siden 1993, hvor det første miljøledelsessystem blev sat i drift, har vi reduceret forbruget af opløsningsmidler med 35 procent. Mængden af farligt affald er ligeledes reduceret med 35 procent. Brugen af restricted materialer og kemiske stoffer er blevet reduceret væsentligt, og energiforbruget pr. medarbejder fortsætter med at falde år for år. Miljømæssige fordele giver ofte økonomiske fordele. Over 40 procent af miljøprojekterne har medført besparelser, som regel i kraft af en reduceret affaldsmængde, et lavere energiforbrug eller en reducering af transportomkostninger. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 9

12 ABB A5 (DK) Sida 12 Politikker og organisation for bæredygtig udvikling Det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne inden for bæredygtig udvikling og tage initiativer, som forbedrer livskvaliteten i de områder og lande, hvor vi opererer. Adskillige dokumenter inspirerer ABB-medarbejderne til at efterleve og formidle vores forpligtelse og engagement til at skabe en bæredygtig udvikling. Mission and Values ABB s vision er beskrevet i ABB s Mission and Values, som første gang blev offentliggjort i 1988, da ABB blev etableret. Det nuværende dokument er tredje udgave. Nye medarbejdere gennemgår et introduktionskursus, og medarbejdere deltager løbende i dialoger om vores værdier. Socialpolitikken Politikken blev offentliggjort i februar 2001 og er udarbejdet med udgangspunkt i FN s Menneskerettighedserklæring, Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende principper om rettigheder på arbejdspladser samt OECD s retningslinier for multinationale virksomheder og socialt ansvar 8000, som er en standard til beskyttelse af arbejdsrettigheder. Miljøpolitik ABB vedtog de 16 principper i ICC s Charter for Sustainable Development som sin miljøpolitik. Forretningsetik Vores politik vedrørende forretningsetik er inkorporeret i ABB s Mission and Values. Den er også inkorporeret i ABB s Business Ethics Standards. Vi overholder ICC s Rules of Conduct (1999 revideret udgave) og OECD s konvention fra ABB Ltd. Sustainability Affairs P.O. Box 8131 CH-8050 Zürich Schweiz Tlf.: +41 (0) Fax: +41 (0) Sustainability Affairs (ABB s miljøorganisation) Organisationen har ca. 600 medlemmer i mere end 50 lande. Sustainability Advisory Board Dette panel af uafhængige eksperter blev nedsat i 1992 og tilbyder objektiv rådgivning i forbindelse med ledelse af bæredygtig udvikling. Group Functions Sustainability Affairs Sustainability Affairs, som refererer direkte til koncerndirektøren, er ansvarlig for ABB s ledelsesprogram for bæredygtig udvikling og uddannelsesprogrammer med henblik på at øge den sociale og miljømæssige bevidsthed og kompetence. Business area sustainability controllers De 23 controllere har bl.a. ansvaret for produktmiljødeklarationer, de miljømæssige og sociale programmer, uddannelse samt gennemgang af de miljømæssige og sociale resultater. Country sustainability controllers De ca. 50 controllere fastsætter og formidler ABB s sociale og miljømæssige politikker, programmer og procedurer i deres respektive lande. De sørger også for en uafhængig social og miljømæssig revision og udarbejder rapporter med resultaterne. Miljøeksperter I nogle lande arbejder miljøeksperter sammen med ABB s country sustainability controllers. Local sustainability officers Ca. 500 ABB-medarbejdere er ansvarlige for de lokale miljøledelsesprogrammer. I mange afdelinger er de ligeledes ansvarlige for implementeringen af de lokale erhvervsmæssige sikkerhedsog sundhedssystemer, som foreskrevet i ABB s socialpolitik. ABB Ltd. Corporate Communications P.O. Box 8131 CH-8050 Zürich Schweiz Tlf.: +41 (0) Fax: +41 (0) Copyright 2002 ABB. All rights reserved. 2002/2 Danish

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development

committed to sustainable development Vinyl 2010 respect for the environment social progress economic development 2004 committed to sustainable development Vinyl 2010 Progress report 2004 respect for the environment social progress economic development Sammenfatning Sidste år kunne man igen konstatere markante fremskridt

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013

WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 CONSCIOUS ACTIONS HØJDEPUNKTER 2013 WELCOME Conscious Actions Højdepunkter 2013 I H&M har vi givet os selv den udfordring at ville gøre mode bæredygtig og bæredygtighed moderigtig. Vi vil gerne hjælpe

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER

10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER 10. juni 2015 workshop hos Uffe Stougaard v. Anke Stubsgaard, SEGES økologi BÆREDYGTIGHED PÅ DUEHOLMS BEDRIFTER BÆREDYGTIGHED ER BLEVET EN GLOBAL TREND SSI report 2014: Bæredygtighedsmærkninger vinder

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar

Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar Arkitektvirksomhedernes samfundsmæssige ansvar 28. november 2008 Program Velkomst: Pia Wiberg, formand for DANSKE ARK, Witraz Arkitekter Indlæg ved: Mads Øvlisen, professor og medlem af bestyrelsen for

Læs mere

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed

Danske virksomheder spiller vigtig rolle i at nå FN s mål for bæredygtighed INDSIGT Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang FN s mål for bæredygtighed. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Nanna Bøgesvang Olesen, nabo@di.dk Konsulent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale

Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Vejen mod COP15 og en international klimaaftale Peder Lundquist og Gro Iversen Klima- og Energiministeriet Udfordringen Kyotoprotokollens forpligtelser løber kun til 2012 USA er ikke med (ca. 20% af udledningerne)

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger:

SUSTAINGRAPH projektet vil udvikle information og værktøjer, som jeres virksomhed kan anvende uden omkostninger: SUSTAINGRAPH PROJECT Kære NAVN Vi beder jer om at bidrage til et europæisk projekt, der fokuserer på europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer gennem deres produktlivscyklus,

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø

Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Standardiseringsarbejdet indenfor Transport og miljø Netværksmøde 9. april 2013 Carsten Riis Fredriksen Dansk Standard Agenda Hvem er Dansk Standard? Hvorfor benytte standarder? Hvad tilbyder vi? Eksempler

Læs mere

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr

Smart Energy Campaign. cosmo flash_flickr Smart Energy Campaign cosmo flash_flickr Hvad er SMERGY En europæisk EU-støttet energikampagne for 18-29 årige Danmark: Cirka 0,7 millioner personer - 12 % af befolkningen. I studiebyerne Århus og København

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Årlig Statusrapport 2012

Årlig Statusrapport 2012 Årlig Statusrapport 2012 Vattenfall Vindkraft A/S 09 september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for Vattenfall...1 4. Forbrug...3

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af?

Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Logistikkens dag 2013 Center for Logistik Produktivitet hvor blev den af? Kenn Steger- Jensen Professor in Manufacturing & Supply Chain Systems, Ph.D., M.Sc., M.Eng. Main activities CELOG's main activities

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand

Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen, Fondsbestyrelsesformand Being responsible is our foundation Thinking ahead makes the innovations possible Innovation is the essence Stiftende generalforsamling for NBE NordDanmark Ålborg 3 december 2014 Indlæg v/niels Due Jensen,

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Årlig statusrapport 2010

Årlig statusrapport 2010 Årlig statusrapport 2010 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 14. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger...1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S...1 3. Miljøpolitik for

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger

Behovet for miljøfornyelse. Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Behovet for miljøfornyelse Miljømæssige overvejelser for klogere virksomhedsbeslutninger Vi må alle tænke i nye baner, når det gælder miljøet Når 53 % af beslutningstagerne i Europa karakteriserer bæredygtighed

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ

Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Politiske og organisatoriske barrierer ved implementering af EPJ Morten BRUUN-RASMUSSEN mbr@mediq.dk E-Sundhedsobservatoriets årsmøde 12. oktober 2010 Projektet EHR-Implement Nationale politikker for EPJ

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere