ABB s rapport om bæredygtig udvikling 2001 et sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ABB s rapport om bæredygtig udvikling 2001 et sammendrag"

Transkript

1 ABB A5 (DK) Sida 1 ABB s rapport om bæredygtig udvikling 2001 et sammendrag

2 ABB A5 (DK) Sida 2 ABB i korte træk ABB er førende inden for kraft- og automationsteknologier, der gør forsyningsvirksomheder og industrien i stand til at forbedre deres ydeevne med mindst mulig påvirkning af miljøet. Hovedkontoret ligger i Schweiz, og selskabet har medarbejdere i mere end 100 lande. ABB bidrager til en bæredygtig udvikling ved at levere miljørigtige produkter og systemer, dele sin nyeste teknologi med markeder i udvikling, bidrage til den generelle udvikling og ved konstant at forbedre sin egen indsats i forhold til en bæredygtig udvikling. Højdepunkter i 2001 Årets resultat blev et nettotab, som delvist skyldtes hensættelser til omstruktureringer og krav vedrørende asbestsagen i USA. Ordreindgangen var dog stabil, indtægterne steg med tre procent, og cash flow fra driftsaktiviteter blev mere end fordoblet. ABB indledte et omfattende program med henblik på at forenkle organisationen, reducere omkostningerne og øge produktiviteten. Programmet gik bl.a. ud på at reducere antallet af driftsselskaber drastisk og tilpasse antallet af medarbejdere til markedsudviklingen. ISO er implementeret i 98 procent af ABB s produktionssteder og serviceafdelinger. Bulgarien og Vietnam blev miljøcertificeret i 2001, hvilket betyder at ABB s miljøledelsessystem nu dækker mere end 50 lande. Udgivelsen af produktmiljødeklarationer (EPD - Environmental Product Declarations viste fremgang. Ved årets udgang dækkede 43 deklarationer ABB s største produktområder og yderligere 20 deklarationer var under udarbejdelse. Syv vindere af ABB s nye miljøpris delte en præmie på dollars for at have taget initiativ til at forbedre ABB s miljømæssige resultater. Prisen uddeles hvert andet år. ABB offentliggjorde sin første socialpolitik og indledte en dialog med interessenter i 34 lande om indholdet i og gennemførelsen af politikken.

3 ABB A5 (DK) Sida 3 Hvad er bæredygtig udvikling? Brugen af ordet bæredygtig er baseret på den klassiske definition: Humanity has the ability to make development sustainable to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (Kilde: FN s Verdenskommission for Miljø og Udvikling, 1987). Bæredygtig udvikling forener økonomisk vækst og øget velfærd med miljøbeskyttelse og livskvalitet for mennesker overalt i verden. Triple bottom line Rapporten om bæredygtig udvikling for 2001 er inspireret af de retningslinier, som Global Reporting Initiative (GRI) første gang introducerede i Retningslinierne er baseret på triple bottom line -rapporteringskonceptet, som dækker de miljømæssige, sociale og økonomiske resultater. Den samlede rapport om bæredygtig udvikling 2001 kan bestilles på engelsk, tysk eller svensk hos ABB Corporate Communications på adressen angivet bag på denne publikation. Rapporten kan også hentes på vores website. w Ledere fra virksomheden udviklede sammen med 70 controllere inden for bæredygtig udvikling fra ABB-selskaber i hele verden en fælles model for forretningsplaner og gennemførelse af socialpolitikken. Et nyt program i ABB s forsknings- og udviklingsorganisation har til opgave at undersøge fremtidige udfordringer for ABB og virksomhedens kunder i forbindelse med bæredygtig udvikling. ABB afsluttede det treårige teknologiprogram China Energy Technology Program. Programmet blev gennemført i samarbejde med Alliance for Global Sustainability. Det Norske Veritas (en uafhængig virksomhed) gennemgik ABB s evaluering af fremgangen inden for bæredygtig udvikling. Der var fremgang på de fleste områder, men Det Norske Veritas kom også med forslag til forbedringer. For tredje år i træk placerede ABB sig i toppen af sin industrigruppe i Dow Jones Sustainability Group Index. ABB fik ligeledes en god placering i andre tilsvarende børsindekser. ABB s koncerndirektør underskrev en borgerretserklæring udfærdiget af toplederne ved årsmødet i Worlds Economic Forum, som blev afholdt i New York.

4 ABB A5 (DK) Sida 4 ABB er engageret i bæredygtig udvikling Tilpasning til et miljø i forandring ABB har gennemgået en omfattende forvandling. I 2001organiserede vi os som den første i vores branche efter kunder i stedet for produkter. Målet er, at det skal være let at gøre forretning med os. Et grundlæggende aspekt ved vores virksomhed er dog det samme vores engagement til at realisere bæredygtig udvikling. ABB s fire primære mål er: At forbedre vores økonomiske resultat. At udbrede bevidstheden om og brugen af vores miljøledelsessystem til alle medarbejdere og aktiviteter. At fortsætte den omfattende implementering af vores socialpolitik i hele verden. At bidrage til at formindske fattigdommen i verden via vores teknologier inden for kraft og automation. 2 I ABB er vi stolte af at være en af verdens førende virksomheder inden for bæredygtig udvikling. Vi indfører ikke blot best practices, men deltager også aktivt i debatten om, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling i verden. Vi støtter den globale indsats gennem dialog med interessenter og gennem deltagelse i globale virksomhedsfora. Bekæmpelsen af drivhusgasser udgør efter vores mening den største miljømæssige udfordring på verdensplan. Vi støtter Kyoto-protokollens målsætning og e-mission 55 -initiativet, som opfordrer regeringer til at ratificere protokollen. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

5 ABB A5 (DK) Sida 5 Internationale ledere, som udarbejdede FN s Konvention om Miljø og Udvikling under Rio de Janeiro-konferencen for ti år siden, skal mødes igen i 2002 denne gang i Johannesburg i Sydafrika. På dagsordenen er tre af de mest kontroversielle udfordringer i forbindelse med bæredygtig udvikling: globalisering, klimatiske ændringer og den stigende forskel på rig og fattig. ABB vil deltage aktivt i diskussionerne. For to år siden frasolgte vi vores aktiviteter inden for energiproduktion. Vi definerede også vores fremtidsvision for elforsyningsaktiviteterne, idet et skift til alternative energikilder forventedes at skabe en større efterspørgsel efter mindre, lokale energiløsninger. ABB er allerede nu en førende leverandør af mange af disse teknologier, herunder kombinerede kraftvarmesystemer og vindkraftgeneratorer. Vi har ligeledes en stærk position inden for kraftelektronik og styresystemer, som er nøgleteknologier for vedvarende energi og lokale kraftvarmeværker. Vi er i gang med at udvikle omformere og kontrolsystemer til mikroturbiner, brændselsceller og fotovoltaiske applikationer. Industrial IT, vores nye integrerede systemplatform, giver mange fordele. Fjernstyring og automation reducerer omkostninger, gør det mere sikkert at arbejde i produktionen og reducerer forbruget af energi og råvarer, således at det færdige produkt bliver mere miljøvenligt. ABB er nu i stand til at tilbyde miljørigtige løsninger inden for de fleste produktområder. Men det er ikke nok - kunderne skal også købe dem. Det er uinteressant for kunderne at købe miljørigtige produkter, hvis ekstra omkostninger betyder, at deres forretning bliver mindre konkurrencedygtig. Bæredygtig udvikling forudsætter derfor involvering fra flere parter end blot leverandøren og køberen. Regeringer kan give skattemæssige incitamenter, og interesseorganisationer påvirker i stigende grad samfundet til at være mere miljøbevidst. Endelig er der mange kunder, der vælger at købe miljørigtige produkter, selvom de koster lidt mere. I 2001 indledte vi en omfattende omstrukturering med henblik på at gøre vores organisation mere lydhør over for kundernes behov. Den økonomiske udvikling og forbedrede interne processer var årsag til, at vi reducerede antallet af medarbejdere. Dette berørte dog ikke de ca. 600 medarbejdere, som er beskæftiget inden for bæredygtig udvikling. Lanceringen af den nye socialpolitik blev fulgt op af personlige dialoger med interessenter i 34 lande. Formålet var at få tilbagemeldinger på politikken og forslag til, hvordan vi kan implementere den. Vi iværksatte ligeledes et projekt kaldet Adgang til elektricitet. Ca. to milliarder af verdens fattigste mennesker har ingen elektricitet og ingen adgang til de goder, herunder rent vand og basale sanitære forhold, som elektricitet kan hjælpe med at skaffe. Vores forskere er ved at undersøge, hvordan ABB s teknologier inden for mindre anlæg til energiproduktion kan afhjælpe problemet. Der er tale om et langsigtet engagement, hvor vi vil samarbejde med forskellige partnere om at skabe reelle fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom. I 2002 har vi som mål at integrere bæredygtig udvikling på alle niveauer i vores organisation. Til at stå i spidsen for dette arbejde har vi valgt Christian Kornevall, som har en indgående og bred erfaring på området. Vi er overbeviste om, at det globale forretningsklima er ved at ændre sig. ABB har allerede bevist, at en forpligtelse til at realisere bæredygtig udvikling kan have en positiv effekt på virksomhedens resultater. En forpligtelse til bæredygtig udvikling bliver snart et grundlæggende krav til alle virksomheder. ABB er godt rustet. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 3

6 ABB A5 (DK) Sida 6 Fremtidsudsigter for 2002 og 2003 Udnyttelse af vores særlige kompetencer og viden Vores prioriteter er: At indarbejde bæredygtig udvikling i alle ledelsessystemer. At øge den enkelte medarbejders kendskab til og engagement inden for området At udvide vores miljøledelsessystem til ikkeproduktionsaktiviteter. At implementere vores socialpolitik overalt i verden med retningslinier og indikatorer for resultater. At bidrage til bekæmpelsen af fattigdom ved hjælp af vores Adgang til elektricitet - projekt. Visioner og forventninger Bæredygtig udvikling handler om at sikre vores fælles fremtid. Vores kunder, leverandører ja faktisk alle vores interessenter, skal være enige om værdien af bæredygtig udvikling. Enhver virksomhed, regering, interessent eller enkeltperson skal gradvist komme til den overbevisning, at miljørigtige og socialansvarlige politikker er de eneste acceptable politikker. Ved at forbedre vores resultater inden for bæredygtig udvikling forbedrer vi også vores økonomiske resultater. Mange projekter til miljøforbedringer er omkostningsbesparende og kunderne er i stigende grad villige til at betale for miljørigtige produkter. Planer for 2002 og 2003 Neden for er angivet nogle af de initiativer, vi vil igangsætte med henblik på at forbedre vores resultater inden for bæredygtig udvikling. Vi vil arbejde med udvalgte forretningsområder med det formål at integrere miljø og social ansvarlighed i den strategiske planlægning og i ledelsessystemer. En ny intern kampagne skal få alle medarbejdere til at forstå, at vi alle bærer et ansvar for at skabe en bæredygtig udvikling. Vi vil i samarbejde med vores nøglekunder analysere forsyningskæderne med henblik på at kortlægge den miljømæssige, sociale og økonomiske påvirkning, som hver enkelt branche har ansvaret for lige fra primær produktion til bortskaffelse af produkterne. Vi vil undersøge vores transport af varer og mennesker i hele verden med det formål at reducere omkostninger og påvirkningen af miljøet. Næsten alle ABB s produktionssteder og serviceafdelinger har implementeret ISO som deres miljøledelsessystem. Vi vil koncentrere os om de resterende afdelinger, så implementeringsprocenten kan nå op på 100. Vi vil udvide vores miljøledelsessystemer til at omfatte ikke-produktionsaktiviteter som fx forskning og udvikling, engineering samt salg og administration. Vi vil arbejde med vores supply management teams med henblik på at stramme op på kriterierne for udvælgelse af leverandører og sikre at hovedleverandører lever op til vores miljømæssige og sociale standarder. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at fjerne uønsket og farligt materiale fra vores produkter og øge brugen af genanvendelige materialer. Medarbejdere med direkte kundekontakt skal lære at argumentere for bæredygtig udvikling over for kunder, således at de er i stand til at fortælle om fordelene ved vores produkter, systemer og projekter. Der vil blive udarbejdet retningslinier for den verdensomspændende implementering af vores socialpolitik sammen med indikatorer til måling af resultater. Implementeringen vil blive overvåget af en styregruppe. Der vil blive indført nye retningslinier for erhvervsmæssig sikkerhed og sundhed, herunder en zero-target -politik for alvorlige og livsfarlige uheld i alle ABB s afdelinger. Det program for dialog med interessenter, som blev iværksat samtidigt med lanceringen af socialpolitikken i 2001, vil fortsætte og blive udvidet til at omfatte andre emner. 4 ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

7 ABB A5 (DK) Sida 7 Fælles bestræbelser Samarbejde om at løse globale problemer Fælles bestræbelser Udledning af drivhusgasser truer med at give klimatiske ændringer. En tredjedel af verdens befolkning har ikke adgang til basale serviceydelser. Industrialisering af udviklingslandene fører ofte til dårlige arbejdsforhold og nye miljømæssige trusler. ABB deltager i mange globale og regionale samarbejder for at løse disse problemer. Nedenstående er blot nogle eksempler. Adgang til elektricitet En manglende grundlæggende infrastruktur, for hvilken elektricitet er en forudsætning, holder cirka to mia. mennesker fanget i fattigdom. ABB s teknologier og kompetencer kan bidrage til at formindske denne fattigdom. Projektet begyndte med grundlæggende undersøgelser i Vi er nu i gang med at definere en målsætning sammen med kommende samarbejdspartnere og vil derefter underskrive formelle aftaler. Vi vil udvælge områder til pilotprojekter i 2003 og derefter påbegynde arbejdet. I den næste fase vil vi samle ABB s ressourcer med de ressourcer, som udviklingsorganisationer og andre interesseorganisationer råder over. Bæredygtig udvikling og globale ændringer ABB s nye forsknings- og udviklingsprogram fokuserer på områder inden for bæredygtig udvikling, som påvirker vores forretning. Arbejdet sker i tæt samarbejde med vores forretningsenheder og eksterne samarbejdspartnere, herunder universiteter, videnskabelige institutioner, interesseorganisationer og andre virksomheder. Det er bl.a. planen at udvikle analysemetoder og støtteværktøjer til måling af miljøpåvirkning, at undersøge effekten af bæredygtig udvikling på vores forretning og at samarbejde med eksterne organisationer, som forsker i miljø og social ansvarlighed. Ren energi og beskyttelse af arternes mangfoldighed En treårig samarbejdsaftale med World Wide Fund for Nature (WWF) viser begge parters fælles interesser. ABB ønsker at udbrede sine mindre, lokale energiløsninger, som reducerer forureningen, mens WWF ønsker at beskytte arternes mangfoldighed ved hjælp af nye energipolitikker, som skal sikre en reducering af forureningen. ABB bidrager med finansiering og andre ressourcer. De første fælles projekter er allerede godt i gang. Global Compact ABB var én af de 50 virksomheder, som var med til at starte FN s Global Compact-projekt i 2000 et internationalt projekt, der har til formål at oplyse om den rolle, som erhvervslivet kan spille i forbindelse med en bæredygtig udvikling. Vi er i gang med at identificere projekter, som opfylder Global Compact-kriterierne. ABB deltager fx i Conquest for Life -projektet i Sydafrika, som arbejder med at få unge mennesker ud af kriminalitet. ABB iværksætter også i 2002 et projekt under den sydafrikanske regerings HIV/AIDS Partnership -program. WEC s program for reduktion af udledning af drivhusgas Verdensenergirådets (WEC World Energy Council) pilotprogram for reduktion af udledning af drivhusgas blev lanceret i februar 1999 under ABB s ledelse. Programmet nåede sit første mål en årlig reduktion på en mia. ton i april 2001, hvilket var fire år tidligere end planlagt. Målet er revideret til to mia. ton pr. år inden udgangen af 2005, men også dette mål virker beskedent på nuværende tidspunkt. Via internettet er der adgang til en database med oplysninger om knap 900 projekter til reduktion af drivhusgasudledningen i 100 lande. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 5

8 ABB A5 (DK) Sida 8 Resultater inden for bæredygtig udvikling i 2001 ABB opfatter bæredygtig udvikling som en forpligtelse til at integrere økonomiske, miljømæssige og sociale mål i virksomhedens strategiske planlægning og daglige forretningsbeslutninger. Vi er overbeviste om, at bæredygtig udvikling udgør en konkurrencemæssig fordel for os. Vi fastsætter årlige mål for bæredygtig udvikling for vores driftsaktiviteter og sammenholder vores resultater med målene. Derefter offentliggør vi vores fremgang på tryk og på vores website På den måde skaber vi gennemsigtighed og gør det muligt for vores interessenter at vurdere resultaterne, og for andre virksomheder at sammenligne data. Det er ottende år i træk, vi udgiver en formel rapport. De første seks rapporter dækkede udelukkende miljømæssige resultater, mens rapporten for 2000 også omfattede vores indsats inden for social ansvarlighed. Rapporten for 2001 er den første, som er inspireret af triple bottom line retningslinierne opstillet af Global Reporting Initiative (GRI). 6 Miljømæssige resultater Rapporten for 2001 dækker 48 indikatorer for ABB s miljømæssige resultater. Det er en stigning i forhold til de 36 indikatorer, som blev dækket sidste år. Udvalgte indikatorer er vist nedenfor. Rapporteringsgrundlaget er blevet udvidet til at omfatte andre aktiviteter end produktions- og serviceaktiviteter. Rapporten dækker næsten 80 procent af alle ABB s medarbejdere, og det er vores mål at dække alle medarbejdere i de kommende år. Vi er i gang med at etablere formelle rapporteringsprocedurer inden for alle dele af organisationen. Eftersom rapporteringsgrundlaget er ændret, kan tallene for 2001 ikke sammenlignes direkte med tallene for de forrige år Samlet energiforbrug (GWh) Energiforbrug pr. medarbejder (MWh) 22 Udledning af drivhusgasser (ton CO2-ækvivalent) CO Implementering af miljøledelsessystemer (produktionssteder og byggepladser i procent) 97 Antal tilgængelige produktmiljødeklarationer >50 ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

9 ABB A5 (DK) Sida 9 Økonomiske resultater Efter et krævende år er ABB på rette spor hvad angår drift og finansiering. Resultatet for 2001 blev et nettotab, som delvist skyldtes hensættelser til omstruktureringer og krav vedrørende asbestsagen i USA. Disse krav skyldes et tidligere amerikansk datterselskab, som havde anvendt asbest som isoleringsmateriale. Selskabet var dog gået væk fra denne praksis et godt stykke tid inden ABB overtog det. Pr. 31. december 2001 hensatte vi 470 mio. dollars, hvorved vores samlede hensættelser til dækning af forventede krav nåede op på 940 mio. dollars. Et tiltag, som havde til formål at forenkle organisationen, reducere omkostningerne og øge produktiviteten, medførte bl.a. en reducering i antallet af driftsselskaber og medarbejdere. Resultaterne var synlige ved årets udgang. Nettogælden blev reduceret med to mia. dollars i årets sidste kvartal. Produktiviteten, målt som indtægt pr. medarbejder, viste en svagt stigende tendens i Ordreindgangen var stabil, og indtægterne steg tre procent i løbet af året. Cash flow fra driftsaktiviteterne blev mere end fordoblet Samlede indtægter (mio. dollars) Bruttofortjeneste (procent) 24,2 25,0 21,1 Resultat før renter og skat (EBIT), (mio. dollars) Udbytte pr. aktie (CHF) 0,75 0,75 0 Sociale resultater Sidste år var første gang ABB medtog de sociale resultater i sin rapport, og antallet af indikatorer var blot tre. Rapporten for 2001 dækker mange flere områder i overensstemmelse med GRI s retningslinier. Udvalgte indikatorer er vist nedenfor Arbejdstimer tabt som følge af sygdom og uheld Tabte arbejdstimer pr. medarbejder 3,08 4,03 Den laveste løn i forhold til den officielle mindsteløn, spredning i procent (data er kun tilgængelige for 2001) Europa Nordamerika Sydamerika Mellemøsten og Afrika Asien Procentvis andel af kvinder i topledelsen og på leder- og mellemlederniveau, spredning i procent (data er kun tilgængelige for 2001) Europa 1 30 Nordamerika 1 8 Sydamerika 5 20 Mellemøsten og Afrika 1 15 Asien 2 21 Antal dialoger med interessenter 45 Adgang til elektricitet Elektricitet er af afgørende betydning for den sociale og samfundsøkonomiske udvikling. Alligevel har næsten en tredjedel af verdens befolkning ingen elforsyning. Formålet med ABB s projekt Adgang til elektricitet er at vise, hvordan problemet kan løses ved hjælp af mindre, miljørigtige energiløsninger. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 7

10 ABB A5 (DK) Sida 10 Dialog med interessenter Hvordan giver man en global virksomhed en social samvittighed? ABB offentliggjorde sin socialpolitik i I henhold til det første af socialpolitikkens tretten principper er vi forpligtet til at have en åben dialog med vores interessenter. Ledende medarbejdere og andre medarbejdere fra ABB har haft møder i 34 lande fordelt på fem kontinenter. Landene blev udvalgt, således at de repræsenterede forskellige kulturer, geografiske forhold og udviklingsstadier. Interessenterne omfattede nationale og internationale interesseorganisationer, fagforeninger, statslige og lokale myndigheder, akademikere, medier, religiøse grupper og forretningsforbindelser. Dialogen fandt i de fleste tilfælde sted i form af rundbordsdiskussioner med deltagelse af en uafhængig mødeleder. To hovedområder blev diskuteret: 1. Dækker den sociale politik de områder, den bør? Hvilke områder bør tilføjes, og hvilke emner er vigtigst? 2. Hvordan fører vi socialpolitikken ud i livet? Hvordan måles overholdelse og fremskridt? Efter den første dialogrunde kunne landene fortsætte til anden runde, hvor de blev bedt om at identificere de principper, som skulle have højest prioritet og de principper, hvor ABB var mest sårbar for kritik. Ved udgangen af 2001 var 11 lande nået til anden runde. 30 ud af 34 lande vurderede, at emnerne i socialpolitikken var fyldestgørende, mens fire lande foreslog at udvide arbejdsområdet. Alle tretten principper blev kommenteret, dog især samfundsengagementet, sikkerhed og sundhed samt ligestilling. Arbejdstid og kompensation var de principper, der fik færrest kommentarer. I anden dialogrunde var det princip, der gav anledning til størst bekymring, de sociale resultater opnået af ABB s leverandører og ikke så meget ABB s egne resultater som leverandør. Herefter fulgte sikkerhed og sundhed samt ligestilling områder, som ABB allerede har opprioriteret. Dialogen afslørede et behov for en klart defineret og planlagt implementering. Det er nødvendigt at integrere socialpolitikkens principper i organisationsstrukturer og forretningsprocesser. Der skal defineres målbare indikatorer, således at forbedringer kan måles fra år til år. Rapportering bør ske landevis, da kulturelle forskelle vil gøre det vanskeligt at samle data i globale indikatorer. Der var dog kun to lande, der anså det for nødvendigt at tilpasse socialpolitikken til lokale forhold. Kommentarerne til socialpolitikken skal danne grundlag for anden udgave af politikken, som forventes at blive færdig i Der iværksættes nu flere projekter, hvis formål er at udvikle retningslinier for implementering og indikatorer til måling af forbedringer. For at kunne opnå en bæredygtig udvikling vil det i stigende grad være nødvendigt med løbende dialog med interessenterne. En anden form for dialog med interessenterne denne gang i Østrig, hvor lokale ABBmedarbejdere var inviteret til at overvære dialogen og deltage i diskussionerne. 8 ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag

11 ABB A5 (DK) Sida 11 Betydningen af miljørigtige produkter Større udbytte En stor del af ABB s forskning og udvikling fokuserer på nye teknologier, som reducerer påvirkningen af miljøet først og fremmest de teknologier, som bidrager til at reducere udledningen af CO 2. ABB fremstiller knap en million produkter hver eneste arbejdsdag. Den største miljømæssige påvirkning ofte 99 procent eller mere er som regel forbundet med energiforbruget i løbet af produktets livscyklus. Et af vores primære mål er derfor til stadighed at øge vores produkters elektriske effektivitet, dvs. større leverance til samfundet pr. energienhed. Nogle aktuelle eksempler: Vindkraft bliver stadig mere konkurrencedygtig i forhold til konventionel energi. ABB er uden sammenligning verdens førende leverandør af komponenter til vindkraftteknologi. Turbec, et selskab etableret af ABB og Volvo, er globalt førende inden for mikroturbineteknologi. Mikroturbiner, som drives ved hjælp af naturgas, er ideelle til forsyning af varme og elektricitet i områder, som ikke er forbundet med transmissionsnettet. ABB s Motorformer, verdens første højspændings el-motor, giver en større effektivitet, et lavere energiforbrug og kan forbindes direkte til nettet, hvorved transformere og andre hjælpekomponenter bliver overflødige. Det giver både nogle økonomiske og miljømæssige fordele. ABB s frekvensomformer med variabel hastighed tilpasser motorens hastighed til proceskravene og reducerer energiforbruget med op til 70 procent med en tilsvarende nedbringning af CO 2 -udledningen. Stadige forbedringer Tusindvis af skridt i den rigtige retning ABB har til hver en tid op mod to tusind igangværende projekter. Nogle projekter er små, men samlet set har de en væsentlig betydning for ABB s resultater inden for bæredygtig udvikling. ABB anvender ISO miljøledelsessystemer i forbindelse med alle driftsaktiviteter, og systemerne er nu implementeret i 98 procent af alle produktionssteder og serviceafdelinger. Det betyder dog ikke, at der ikke er potentiale for forbedringer. Der er stadig meget at gøre, og tiltag skal ske ved hjælp af små projekter i en konstant proces af løbende forbedringer. Hvert enkelt miljøledelsessystem er tilpasset afdelingens konkrete aktiviteter og miljømæssige problemer. De overordnede mål er fælles for alle afdelinger. Derudover forventes det, at de lokale miljøledere får kreative ideer til løsning af egne specielle problemer. ABB s medarbejdere er begejstrede for denne mulighed. Siden 1993, hvor det første miljøledelsessystem blev sat i drift, har vi reduceret forbruget af opløsningsmidler med 35 procent. Mængden af farligt affald er ligeledes reduceret med 35 procent. Brugen af restricted materialer og kemiske stoffer er blevet reduceret væsentligt, og energiforbruget pr. medarbejder fortsætter med at falde år for år. Miljømæssige fordele giver ofte økonomiske fordele. Over 40 procent af miljøprojekterne har medført besparelser, som regel i kraft af en reduceret affaldsmængde, et lavere energiforbrug eller en reducering af transportomkostninger. ABB s rapport om bæredygtig udvikling et sammendrag 9

12 ABB A5 (DK) Sida 12 Politikker og organisation for bæredygtig udvikling Det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne inden for bæredygtig udvikling og tage initiativer, som forbedrer livskvaliteten i de områder og lande, hvor vi opererer. Adskillige dokumenter inspirerer ABB-medarbejderne til at efterleve og formidle vores forpligtelse og engagement til at skabe en bæredygtig udvikling. Mission and Values ABB s vision er beskrevet i ABB s Mission and Values, som første gang blev offentliggjort i 1988, da ABB blev etableret. Det nuværende dokument er tredje udgave. Nye medarbejdere gennemgår et introduktionskursus, og medarbejdere deltager løbende i dialoger om vores værdier. Socialpolitikken Politikken blev offentliggjort i februar 2001 og er udarbejdet med udgangspunkt i FN s Menneskerettighedserklæring, Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende principper om rettigheder på arbejdspladser samt OECD s retningslinier for multinationale virksomheder og socialt ansvar 8000, som er en standard til beskyttelse af arbejdsrettigheder. Miljøpolitik ABB vedtog de 16 principper i ICC s Charter for Sustainable Development som sin miljøpolitik. Forretningsetik Vores politik vedrørende forretningsetik er inkorporeret i ABB s Mission and Values. Den er også inkorporeret i ABB s Business Ethics Standards. Vi overholder ICC s Rules of Conduct (1999 revideret udgave) og OECD s konvention fra ABB Ltd. Sustainability Affairs P.O. Box 8131 CH-8050 Zürich Schweiz Tlf.: +41 (0) Fax: +41 (0) Sustainability Affairs (ABB s miljøorganisation) Organisationen har ca. 600 medlemmer i mere end 50 lande. Sustainability Advisory Board Dette panel af uafhængige eksperter blev nedsat i 1992 og tilbyder objektiv rådgivning i forbindelse med ledelse af bæredygtig udvikling. Group Functions Sustainability Affairs Sustainability Affairs, som refererer direkte til koncerndirektøren, er ansvarlig for ABB s ledelsesprogram for bæredygtig udvikling og uddannelsesprogrammer med henblik på at øge den sociale og miljømæssige bevidsthed og kompetence. Business area sustainability controllers De 23 controllere har bl.a. ansvaret for produktmiljødeklarationer, de miljømæssige og sociale programmer, uddannelse samt gennemgang af de miljømæssige og sociale resultater. Country sustainability controllers De ca. 50 controllere fastsætter og formidler ABB s sociale og miljømæssige politikker, programmer og procedurer i deres respektive lande. De sørger også for en uafhængig social og miljømæssig revision og udarbejder rapporter med resultaterne. Miljøeksperter I nogle lande arbejder miljøeksperter sammen med ABB s country sustainability controllers. Local sustainability officers Ca. 500 ABB-medarbejdere er ansvarlige for de lokale miljøledelsesprogrammer. I mange afdelinger er de ligeledes ansvarlige for implementeringen af de lokale erhvervsmæssige sikkerhedsog sundhedssystemer, som foreskrevet i ABB s socialpolitik. ABB Ltd. Corporate Communications P.O. Box 8131 CH-8050 Zürich Schweiz Tlf.: +41 (0) Fax: +41 (0) Copyright 2002 ABB. All rights reserved. 2002/2 Danish

Bæredygtighedsrapport 2009

Bæredygtighedsrapport 2009 Bæredygtighedsrapport 2009 Klima, vand og energi Grundfos-koncernen 2 3 Vi tror på, at morgendagens kunder i stigende grad vil forvente bæredygtige produkter. Ved at gribe initiativet i dag vil Grundfos

Læs mere

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com

Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2011 www.danfoss.com Fortsat støtte til Global Compact Niels B. Christiansen President & CEO Danfoss Koncernen tilsluttede sig FN s»global Compact

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde

CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde CORPORATE RESPONSIBILITY RAPPORT Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi håndterer spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarlig måde for at sikre

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen

Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed 2007 LEGO Koncernen Bæredygtighed Sammenhængen til årsrapporten LEGO Koncernen lægger vægt på en god dialog med alle væsentlige stakeholders. For at styrke denne dialog udgav LEGO Koncernen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk

Indholdsfortegnelse. Året i korte træk Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse 4 Året i korte træk 6 10 18 22 28 32 36 LEDELSENS BERETNING Årets resultater Markedsudvikling Forretningsstrategi Markeder og kunder Medarbejderudvikling Bæredygtighed

Læs mere

Koncernmiljørapport 2004

Koncernmiljørapport 2004 Koncernmiljørapport 24 4 Koncernchefens indledning 6 Lederskab 12 Medarbejdere 16 Kunder 24 Samfund 3 Datamatrix INDHOLD 32 Om rapporten 34 Revisorerklæring 36 Grundfos kort fortalt 38 Diplomer og certifikater

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion............................................................................ 3 Hvordan

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2001 KOM(2001) 366 endelig GRØNBOG Fremme af en europæisk ramme for virksomhedernes sociale ansvar. (forelagt af Kommissionen) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013

TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 TÆT PÅ ANSVARLIGHED ANSVARLIGHEDSRAPPORT 2012/2013 Vi tror på, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder og for samfundet, når vi integrerer ansvarlighed i vores forretning. 04 TÆT PÅ KUNDERNE 06

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Årsrapport 2011. annual report 2011 1

Årsrapport 2011. annual report 2011 1 Årsrapport 2011 annual report 2011 1 2 annual report 2011 annual report 2011 3 Indholdsfortegnelse 4 6 10 14 16 20 24 26 30 34 36 38 40 42 45 46 48 49 50 52 53 54 87 98 99 Året i korte træk LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15

Indhold. Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 AnsvArlighedsrApport 2006 Indhold Forord 3 Kort om DONG Energy 6 Energiens udfordringer 8 Sådan arbejder vi 15 Klimaet under pres 19 Hjælp til at spare på energien 25 DONG Energy og miljøet 29 Investering

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond

Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond ÅRSRAPPORT 2008 Grundfos-koncernen og Poul Due Jensen s Fond hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio. Resultatopgørelse 2008 2007 2006 2005 2004 Nettoomsætning 19.019 16.814 15.376 13.422 12.153 Primært resultat

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011

NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 NOVOZYMES RAPPORTEN 2011 Denne danske udgave af The Novozymes Report 2011 er en oversat udgave af den engelske rapport og indeholder kun tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet

Læs mere

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012

Kromann Reumerts CSR-Rapport. Maj 2012 Kromann Reumerts CSR-Rapport Maj 2012 Forord ved Managing Partner Velkommen til Kromann Reumerts CSR-rapport 2012. Det er nu tredje gang, vi rapporterer vores CSR-aktiviteter til FN s virksomhedsnetværk

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere