Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011"

Transkript

1 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord Resumé af udvalgte resultater Udvikling i nøgletal Nøgletal Nøgletal fordelt på indgange Nøgletal fordelt på aftaletype Nøgletal for skolepraktik Uddannelser uden praktik Profil af elever i forskellige stadier af erhvervsuddannelsen Overgangsmønstre i erhvervsuddannelserne Profil af elever der indgår uddannelsesaftaler Profil af elever i skolepraktik perspektiveret i forhold til elever der indgår uddannelsesaftaler Elever der forlader skolepraktik Bilag 1: Anvendte metoder Månedsstatistikken Årsstatistikken Datakilder Bilag 2: Nøglebegreber UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 1 af 60

2 Forord Årsstatistikken for praktikpladsområdet 2011 beskriver udviklingen og de seneste tendenser inden for praktikpladsområdet. Årsstatistikken skal ses som et supplement til de praktikpladsstatistikker, der udgives månedligt. I årsstatistikken er der blandt andet fokus på den langsigtede udvikling på praktikpladsområdet, mens det centrale i månedsstatistikkerne er den kortsigtede udvikling. Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser. Det betyder, at uddannelserne veksler mellem ophold på skole og i virksomhed. Hovedparten af uddannelsen foregår typisk i en praktikvirksomhed, hvor eleven søger og indgår en uddannelsesaftale det vil sige en praktikplads. Elever, der ikke kan finde en praktikplads eller uforskyldt mister sin praktikplads, har mulighed for at blive optaget i skolepraktik på en af de uddannelser, der bliver udbudt med skolepraktik. Praktikpladsstatistikken medvirker til at belyse, hvordan vekseluddannelses-princippet fungerer set ud fra forskellige parametre. Social- og sundhedsuddannelsen og den del af den pædagogiske assistent uddannelse, som foregår på social- og sundhedsskolerne, indgår i statistikken fra Aftalerne på den del af den pædagogiske assistentuddannelse, som foregår på professionshøjskolerne, indgår endnu ikke i praktikpladsstatistikken i fuldt omfang. Erfaringsmæssigt foregår cirka 25 procent af aktiviteten på denne uddannelse på professionshøjskolerne. På baggrund af det skelnes der i en del af opgørelserne mellem SOSU og PAU, der omfatter social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistent uddannelse, øvrige uddannelser der omfatter alle øvrige erhvervsuddanneler og alle uddannelser. Rapporten er opbygget på følgende måde: Kapitel 1 indeholder resumé af udvalgte resultater fra de efterfølgende kapitler. Kapitel 2 beskriver tendenser på praktikpladsområdet i perioden med udgangspunkt i de fire centrale nøgletal: Indgåede aftaler, igangværende aftaler, praktikpladssøgende og igangværende elever i skolepraktik. I kapitel 3 tegnes profiler af elever i forskellige stadier af deres erhvervsuddannelse, for eksempel ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Der tegnes blandt andet en profil af elever, der indgår uddannelsesaftaler, en af elever i skolepraktik og en af dem der forlader skolepraktik. De anvendte analyser og metoder beskrives i bilag 1. Begreber og definitioner er gengivet i bilag 2. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 2 af 60

3 1. Resumé af udvalgte resultater I 2011 ses følgende tendenser på praktikpladsområdet: Der er indgået uddannelsesaftaler i er indgået på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse, mens er indgået inden for de øvrige erhvervsuddannelser. Det er et fald på én procent i forhold til I 2011 er bestanden af indgåede aftaler , hvilket er en stigning på én procent i forhold til elever er praktikpladssøgende ultimo 2011, af dem er elever i skolepraktik. 60 procent af eleverne følger uddannelser inden for tre ud af de 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Det er Sundhed, omsorg og pædagogik (23 procent), Merkantil (22 procent) samt Bygge og anlæg (15 procent). Hovedparten af alle uddannelsesaftaler er ordinære aftaler, men inden for indgangene Bygge og anlæg samt Dyr, planter og natur er henholdsvis hver tredje og hver fjerde aftale en kort uddannelsesaftale. I 2011 er 15 elever i uddannelsesaftale for hver elev i skolepraktik. Udviklingen i perioden viser: Fra 2003 til 2007 stiger antallet af indgåede aftaler, afløst af et fald i 2008 og I 2010 ses en fremgang, der dog flader ud i Antallet af igangværende aftaler har fulgt samme mønster som antallet af indgåede aftaler med en forsinkelse på et til to år. Profiler af elever i forskellige stadier af deres erhvervsuddannelse viser: I overgangen fra grund- til hovedforløb er der færrest elever indenfor merkantil, der fortsætter med en uddannelsesaftale. Knap halvdelen af dem, der har afsluttet dette grundforløb, har ikke en uddannelsesaftale efter ti måneder. En profil af elever, der indgår uddannelsesaftaler, viser, at hovedparten (85 procent) af eleverne på finansuddannelsen har gået i gymnasiet, før de begyndte på erhvervsuddannelsen. På kontor- og handelsuddannelser med specialer samt redderuddannelsen er det tilfældet for lidt under halvdelen. Er varigheden af forløbet i skolepraktik langt, er andelen af ældre elever stor. 20 procent er over 35 år, mens det er tilfældet for 7 procent af alle elever i skolepraktik. 17 procent er ikke i skolepraktik efter et år, fordi uddannelsen er afbrudt. 38 procent har fået en uddannelsesaftale. Blandt dem, der får en praktik- UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 3 af 60

4 plads, er andelen af mænd, unge under 18 år og elever, der har fået 10 eller 12 i deres grundforløbsprøve større. En del af de opgørelser, der indgår i årsstatistikken, er tilgængelige i detailstatistikkerne i databanken på Ministeriet for Børn og Undervisnings hjemmeside: Her er der mulighed for at danne mere detaljerede statistikker fordelt på for eksempel uddannelser, faglige udvalg, skoler, geografi, brancher, køn, alder og etnisk herkomst. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 4 af 60

5 2. Udvikling i nøgletal Udviklingen på praktikpladsområdet i perioden belyses i det følgende på baggrund af de fire centrale nøgletal: Igangværende aftaler, indgåede aftaler, praktikpladssøgende og elever i skolepraktik. Igangværende aftaler, praktikpladssøgende og elever i skolepraktik er bestandsopgørelser ultimo året, mens indgåede aftaler er opgjort som alle aftaler indgået i valgte år. Alle indgåede aftaler indgår i opgørelsen, uanset om de måtte være indgået af én og samme person. Fra 2010 omfatter praktikpladsstatistikken aftaler på social- og sundhedsuddannelsen (SOSU) samt den pædagogiske assistentuddannelse (PAU). Aftaler på social- og sundhedsuddannelsen samt den pædagogiske assistentuddannelse udgør med lidt over 20 procent en væsentlig del af det samlede antal uddannelsesaftaler. Derfor skelnes der i en del af de følgende opgørelser mellem alle uddannelser, SOSU og PAU og øvrige uddannelser, der omfatter alle andre erhvervsuddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Der udbydes ikke skolepraktik på SOSU og PAU, og der registreres ikke praktikpladssøgende på disse to uddannelser. Derfor skelnes der ikke mellem øvrige uddannelser og alle uddannelser i opgørelser af skolepraktik og praktikpladssøgende. 2.1 Nøgletal De seneste tendenser på praktikpladsområdet I 2011 er der indgået nye uddannelsesaftaler mellem elever på erhvervsuddannelserne og virksomheder aftaler er indgået på SOSU og PAU, mens uddannelsesaftaler er indgået på øvrige erhvervsuddannelser. Det er et fald på en procent i forhold til 2010, hvor uddannelsesaftaler blev indgået, jf. tabel 2.1. Der er igangværende uddannelsesaftaler ultimo Det er lidt flere end året før (en procent), hvor var i gang med en uddannelsesaftale søgte en praktikplads, heraf var i skolepraktik. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 5 af 60

6 Tabel 2.1 Indgåede og igangværende aftaler, øvrige uddannelser, SOSU og PAU samt total, Øvrige uddannelser SOSU og PAU I alt Antal Antal Antal Indgåede aftaler Igangværende aftaler Igangværende i skolepraktik Praktikpladssøgende Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler har en afledt effekt på bestanden af igangværende aftaler, praktikpladssøgende elever og elever i skolepraktik, som typisk reagerer med forsinkelse i forhold til antallet af indgåede aftaler. En kvartalsmæssig opgørelse af indgåede aftaler i 2010 og 2011 viser en positiv udvikling i forhold til året før i alle fire kvartaler i 2010, med en vækstrate på mellem 10 og 35 procent. I 2011 ses en negativ vækst på 3-5 procent i 1., 2. og 4. kvartal, mens 3. kvartal er præget af en positiv vækst i forhold til året før på 6 procent, jf. tabel 2.2. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 6 af 60

7 Tabel 2.2 Indgåede aftaler, igangværende aftaler, skolepraktikelever og praktikpladssøgende øvrige uddannelser, kvartaler , kvartaler 2011, kvartaler Indgåede aftaler ændring i pct. ifht. året før Igangværende aftaler ændring i pct. ifht. året før Igangværende elever i skolepraktik - ændring i pct. ifht. året før Praktikpladssøgende ændring i pct. ifht. året før Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Anderledes ser det ud med igangværende aftaler. Den store nedgang i indgåede aftaler i 2009 har effekt på antallet af igangværende aftaler i alle kvartaler i 2010, mens bestanden af igangværende aftaler er mere eller mindre konstant i alle fire kvartaler i Denne tendens afspejler sig også på bestanden af skolepraktikelever og praktikpladssøgende. Gennem hele 2010 ses en vækst i elever, der er i skolepraktik og praktikpladssøgende. I de to første kvartaler i 2011 ses en nedgang i igangværende elever i skolepraktik på 5-7 procent. I 3. og 4. kvartal 2011 ses en mindre vækst på 2-3 procent i bestanden af skolepraktikelever, samtidig ses igen en vækst i antal af praktikpladssøgende på procent Udvikling på praktikpladsområdet i perioden I perioden er 2003 det år, hvor der er indgået færrest uddannelsesaftaler er også det år, hvor flest elever er praktikpladssøgende og i skolepraktik, jf. figur 2.1. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 7 af 60

8 Figur 2.1 Igangværende aftaler, indgåede aftaler og praktikpladssøgende for øvrige uddannelser og alle uddannelser, Igangværende aftaler i alt i Igangværende aftaler, øvrige uddannelser Indgåede aftaler i alt i Indgåede aftaler, øvrige uddannelser Praktikpladssøgende elever i alt Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end socialog sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler har en effekt på bestanden af igangværende aftaler, som typisk reagerer med en forsinkelse på 1-2 år. Figur 2.2 viser den månedlige udvikling i igangværende aftaler og indgåede aftaler i de seneste 12 måneder, opdelt i øvrige uddannelser og alle uddannelser for indgåede og igangværende aftaler. Som en konsekvens af det lave antal indgåede uddannelsesaftaler i 2003, ses det laveste niveau for antal igangværende aftaler i 2004, jf. figur 2.1 og 2.2. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 8 af 60

9 Figur 2.2 Indgåede og igangværende uddannelsesaftaler seneste 12 måneder for øvrige uddannelser og alle uddannelser, januar 2003 december Igangv. aftaler ult. perioden, alle udd. ekskl. SOSU og PAU Indgåede aftaler seneste 12 mdr., alle udd. ekskl. SOSU og PAU Igangv. aftaler ult. perioden, alle udd Indgåede aftaler seneste 12 mdr., alle udd. 0 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Fra 2003 til 2007 er udviklingen på praktikpladsområdet meget positiv. Antallet af indgåede og igangværende aftaler vokser, mens antallet af praktikpladssøgende og elever i skolepraktik falder. I perioden stiger antallet af indgåede uddannelsesaftaler med 37 procent fra knap aftaler i 2003 til knap i 2007, jf. tabel 2.1 Efter 2007 vender den positive udvikling. Fra falder antallet af indgåede aftaler med 27 procent, og i 2009 er antallet af indgåede uddannelsesaftaler på niveau med 2003, det vil sige omkring indgåede aftaler. Tendensen er dog kortvarig. Fra 2009 til 2010 stiger antallet af indgåede uddannelsesaftaler med 22 procent, men flader ud i 2011 på et niveau omkring aftaler. Antallet af igangværende aftaler stiger med 21 procent fra knap aftaler ultimo 2003 til over ultimo 2007, men falder herefter med henholdsvis 11 procent i 2009 og 3 procent i Fra 2010 til 2011 er væksten stort set konstant. I de to år er antallet af igangværende aftaler lige over UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 9 af 60

10 Tabel 2.1 Nøgletal øvrige uddannelser, Øvrige uddannelser År Antal Vækst i procent Indgåede aftaler Igangværende aftaler Igangværende i skolepraktik Praktikpladssøgende Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Praktikpladssøgende er bruttosøgende dvs. inklusiv elever i skolepraktik. Den positive udvikling i antallet af indgåede uddannelsesaftaler i perioden har en afsmittende effekt på antallet af praktikpladssøgende og antallet af elever i skolepraktik, jf. figur 2.3. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 10 af 60

11 Figur 2.3 Praktikpladssøgende elever og elever i skolepraktik Praktikpladssøgende Elever i skolepraktik jan-03 sep-03 maj-04 jan-05 sep-05 maj-06 jan-07 sep-07 maj-08 jan-09 sep-09 maj-10 jan-11 sep-11 Fra falder antallet af praktikpladssøgende med 72 procent fra ca til 3.000, men stiger herefter med over 120 procent fra Derefter er væksten moderat, både i 2009 og 2010 er antallet af praktikpladssøgende lige over Fra 2010 til 2011 ses igen en vækst i antal søgende på 17 procent. I 2011 er praktikpladssøgende, jf. figur 2.3 og tabel 2.1. Antallet af skolepraktikelever faldt 79 procent fra 2003 til 2007, hvilket afspejler, at skolepraktikeleverne er en væsentlig del af de praktikpladssøgende. En del af faldet i antallet af søgende skyldes, at eleverne fra 2005 skal bekræfte, at de er søgende hver tredje måned. Før dette tidspunkt skulle det bekræftes hver 6. måned. Fra 2007 til 2009 steg antallet af elever i skolepraktik med 117 procent og herefter igen med henholdsvis 3 og 4 procent frem til UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 11 af 60

12 2.2 Nøgletal fordelt på indgange Der er 12 indgange til erhvervsuddannelserne. 59 procent af de elever, der er i aftale ultimo året 2011, går på en uddannelse inden for tre af indgangene. Der er tale om følgende indgange: Sundhed, omsorg og pædagogik (23 procent), Merkantil (22 procent) og Bygge og anlæg (14 procent), jf. figur 2.4. Indgangene Bil, fly og andre transportmidler; Dyr, planter og natur; Mad til mennesker, Produktion og udvikling samt Transport og logistik tegnede sig hver for 6-7 procent af eleverne i aftale. Figur 2.4 Igangværende aftaler ultimo 2011 fordelt på indgange, procent UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 12 af 60

13 2.2.1 Kønsfordeling på indgangene Der er stor forskel på kønsfordelingen inden for de forskellige indgange. På uddannelserne under Bil, fly og andre transportmidler; Strøm, styring og It, Bygge og anlæg; Produktion og udvikling samt Transport og logistik er omkring 90 procent eller derover mænd. I modsætning til det er omkring 90 procent af eleverne kvinder på uddannelserne Krop og stil samt Sundhed, omsorg og pædagogik, jf. figur 2.5. Figur 2.5 Igangværende aftaler fordelt på indgange og køn, procent 2011 Bil, fly og andre transportmidler Strøm, styring og it Bygge og anlæg Produktion og udvikling Transport og logistik Dyr, planter og natur Medieproduktion Mad til mennesker Bygnings- og brugerservice Merkantil Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mænd Kvinder Igangværende aftaler fordelt efter indgang og herkomst I 2011 er 10 procent af de elever, der er i gang med en uddannelsesaftale, af udenlandsk herkomst. Sundhed, omsorg og pædagogik var den indgang, hvor den største andel af eleverne er af anden herkomst end dansk. 20 procent af eleverne inden for denne indgang er af udenlandsk herkomst. Inden for indgangene Bygnings- og brugerservice samt Transport og logistik er henholdsvis 13 og 11 procent af udenlandsk herkomst, jf. figur 2.6. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 13 af 60

14 Figur 2.6 Igangværende aftaler i 2011 fordelt på indgange og herkomst, procent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udenlandsk herkomst Dansk herkomst Forholdet mellem aftaler og skolepraktik fordelt på indgange I 2011 er forholdet mellem igangværende aftaler og skolepraktik på øvrige uddannelser én til 15. Niveauet var stort set det samme i 2010, hvor der var 16 igangværende aftaler for hver elev i skolepraktik, jf. tabel 2.4. Skolepraktikken udgør en varierende andel af de forskellige indganges praktikaktivitet. I 2011 er der 10 uddannelsesaftaler eller derunder, for hver elev i skolepraktik på Medieproduktion, Produktion og udvikling samt Bygge og anlæg, hvilket indikerer hyppig benyttelse af skolepraktik. Inden for indgangene Bygnings- og brugerservice og Mad til mennesker anvendes skolepraktik sjældnere. I 2011 er der henholdsvis 37 og 34 uddannelsesaftaler for hver elev i skolepraktik inden for de to indgange, mens der i 2010 kun var henholdsvis 45 og 46. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 14 af 60

15 Tabel 2.4 Forholdet mellem igangværende aftaler og aktivitet i skolepraktik fordelt på indgange, Igangværende elever i skolepraktik Igangværende aftaler Forholdet mellem igangværende aftaler og skolepraktik Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik (uden SOSU og PAU) Sundhed, omsorg og pædagogik (SOSU og PAU) Transport og logistik I alt, øvrige uddannelser I alt Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar 2012 UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 15 af 60

16 2.3 Nøgletal fordelt på aftaletype Hovedparten af aftaler indgået i perioden 2003 til 2011 på øvrige uddannelser er ordinære aftaler, jf. tabel 2.5. I perioden fra 2003 til 2007 stiger antallet af indgåede ordinære aftaler med 33 procent, mens der fra 2007 til 2010 ses et fald på 22 procent. Fra 2010 til 2011 falder antallet af indgåede ordinære aftaler med yderligere 2 procent. Tabel 2.5 Indgåede aftaler fordelt på aftaletype, Øvrige uddannelser SOSU/PAU Alle Antal Ændring i pct. Antal Antal Ordinære aftaler Restaftaler efter praktik Restaftaler efter skolepraktik Ordinære kombinationsaftaler Flexkombiaftaler Korte uddannelsesaftaler Ny mesterlæreaftaler I alt Note: Opgørelser af øvrige uddannelser er alle andre uddannelser end social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse. Af diskretionshensyn er celler med færre end fem individer blændet, disse indgår dog i totalerne. Note: Korte uddannelsesaftaler og ny mesterlæreaftaler blev indført i perioden UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 16 af 60

17 Tabel 2.6 Indgåede aftaler fordelt på aftaletype og indgange, procent 2011 Ordinære aftaler Ordinære kombi. aftaler Restaftaler efter praktik Restaftaler efter skp Korte aftaler Ny mesterlæreaftaler I alt, procent I alt, antal Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik I alt, procent I alt, antal Aftaletyperne er ikke lige fordelt over de forskellige uddannelser og indgange. Korte aftaler anvendes primært på Bygge og anlæg samt Dyr, planter og natur (landbrugsuddannelsen). Inden for de to indgange er henholdsvis 22 og 33 procent korte aftaler i Ny mesterlæreaftaler bliver især anvendt på indgangene Krop og stil samt Mad til mennesker, henholdsvis 30 og 23 procent er af denne type i 2011, jf. tabel 2.6. Restaftaler efter skolepraktik anvendes i højere grad på indgange med få igangværende aftaler i forhold til skolepraktikelever (se tabel 2.4), mens restaftaler efter praktik oftere benyttes inden for de indgange, hvor en høj andel elever er i korte aftaler eller ny mesterlære. Eksempelvis er en tredjedel af alle aftaler inden for Dyr, planter og natur korte aftaler. Som afledt effekt heraf ses også en høj andel af elever i restaftale efter praktik (25 procent). UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 17 af 60

18 2.4 Nøgletal for skolepraktik Skolepraktik er et tilbud til elever på erhvervsuddannelserne, der ikke kan finde en praktikplads to måneder efter endt grundforløb, uforskyldt har mistet en praktikplads i en virksomhed eller som ikke har fået en ny uddannelsesaftale efter udløbet af en kort uddannelsesaftale. Ordningen giver mulighed for, at denne gruppe af elever kan gennemføre en erhvervsuddannelse, selvom de ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktikordningen indgår som en del af uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne på den måde, at der inden for hver fællesindgang findes mindst én uddannelse, som kan gennemføres i skolepraktik. 1 Antallet af skolepraktikforløb er ulige fordelt mellem indgangene, jf. tabel 2.7. Tabel 2.7 Elever optaget i skolepraktik , fordelt på indgange, procent Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Dyr, planter og natur Krop og stil Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil Produktion og udvikling Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Transport og logistik I alt, procent I alt, antal I 2003 var optaget af elever i skolepraktik størst på uddannelser inden for Strøm, styring og it (22 procent), efterfulgt af Bygge og anlæg (21 procent) og Merkantil (16 procent). Siden 2007 er optaget i skolepraktik størst på Bygge og anlæg (29-34 procent) fulgt af Merkantil (14-16 procent). 1 Negativliste over uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik kan ses i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, bilag 6. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 18 af 60

19 2.4.1 Varighed af skolepraktik Varigheden af skolepraktikforløb er ændret i perioden 2003 til procent af alle skolepraktikforløb påbegyndt i første halvdel af 2003 varede mere end et år mod 22 procent i 2007 og 26 procent i Omvendt er andelen af skolepraktikforløb med en varighed op til og med 6 måneder vokset siden 2003, jf. figur 2.7. Figur 2.7 Varighed af skolepraktik med start i 1. halvår 2003, 2007 og Procent Tilgang til skolepraktik på uddannelser med adgangsbegrænsning Der er adgangsbegrænsning på 11 af de uddannelser, der udbydes med skolepraktik. 2 Kvoterne på disse uddannelser er fastsat som en procentdel, der er ens for alle skoler. Selve kvoten bliver beregnet for hver skole i forhold til antallet af indgåede uddannelsesaftaler to år forinden. 3 Tabel 2.7 viser udmeldte kvoter for 2010 og Mekanikeruddannelsen er delt i en personvognsmekaniker og lastvognsmekanikeruddannelse, men kvoten udmeldes samlet indtil der eksisterer et opdelt beregningsgrundlag for de to uddannelser. 3 Korte uddannelsesaftaler, restuddannelsesaftaler og delaftaler under skolepraktik indgår ikke i beregningsgrundlaget. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 19 af 60

20 Tabel 2.7 Kvoter for uddannelser med adgangsbegrænsninger til skolepraktik, Kontoruddannelse med specialer Mekaniker Træfagenes byggeuddannelse Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Data- og kommunikationsuddannelsen Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer I alt Note: Dyrepasser har 0-kvote Tabel 2.8. viser tilgangen af elever til skolepraktik på uddannelser med adgangsbegrænsning, hvor elever der optages uden for kvoterne er fratrukket. De to sidste år er godt to tredjedele af kvotepladserne blevet udnyttet. På Data og kommunikations uddannelsen, Snedker uddannelsen og Teknisk designer er kvoterne stort set udnyttet fuldt ud i UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 20 af 60

21 Tabel 2.8 1) Elever optaget i skolepraktik indenfor kvoten og elever optaget i alt på adgangs begrænsede uddannelser, Kontorudd. m. specialer 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt I alt Note 1) : Tabellen er tilrettet 27. august Tilgang til SKP i alt 1.kvt 2.kvt 3.kvt 4.kvt I alt Note 2) : Kategorien Mekaniker omfatter uddannelsen mekaniker frem til august 2011, og derefter omfatter kategorien uddannelserne personvognsmekaniker og lastvognsmekaniker. Tilgang til SKP i alt Mekaniker 2) Træfagenes byggeudd. Anlægsstruktør mv. Data- og kom. Udd Elektriker Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Snedkeruddannelsen Teknisk designer Optaget inden for kvote i alt Optaget uden for kvote i alt Optaget i alt UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 21 af 60

22 2.4.3 Mulighed for at starte trin 2 i skolepraktik Aftale om Flere unge i uddannelse og job (Ungepakke 1 fra 5. november 2009) indeholdt en forlængelse af den midlertidige ordning fra aftale om Udvidelse af skolepraktikken i 2009 fra 18. juni 2009, som gav elever, der afsluttede trin 1 i skolepraktik, mulighed for at fortsætte i skolepraktik i trin 2 og eventuelt efterfølgende trin. Ordningen gjaldt elever, der havde påbegyndt trin 1 i skolepraktik inden udgangen af 2010, hvis eleven ellers opfyldte de øvrige betingelser. Denne aftale er siden forlænget, så den også gælder i Elever, der i kalenderårene 2010 og 2011 har afsluttet trin 1 af en uddannelse, er fulgt med henblik på at konstatere, om de efterfølgende er begyndt trin 2 i skolepraktik, har opnået en uddannelsesaftale i trin 2 eller er stoppet efter trin 1. Eleverne er fulgt indtil udgangen af I 2010 og 2011 har 656 elever afsluttet trin 1 i skolepraktik. Heraf er 67 procent efterfølgende optaget til skolepraktik på trin 2, mens 3 procent har indgået en uddannelsesaftale på trin procent er stoppet efter trin 1, jf. tabel 2.9. For elever, der afslutter trin 1 i uddannelsesaftale er billedet anderledes. I perioden blev elever udlært på trin 1. Af disse har 21 procent efterfølgende indgået en uddannelsesaftale på trin 2 og 1 procent er optaget i skolepraktik. 78 procent fortsatte ikke i trin 2 af uddannelsen. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 22 af 60

23 Tabel 2.9 Overgang til trin 2 1 for elever, der afsluttede trin 1 i henholdsvis skolepraktik og uddannelsesaftale Afsluttet trin 1 i uddannelsesaftale Afsluttet trin 1 i skolepraktik Påbegyndt trin 2 i skolepraktik Påbegyndt trin 2 i uddannelsesaftale Stoppet efter trin 1 Afsluttet trin 1 i alt Afsluttet trin 1 i alt Pct. Pct. Pct. Antal ) 3 2) I alt, procent I alt, antal ) Ved opgørelserne af skolepraktikforløbene er taget udgangspunkt i det først afsluttede trin1-skolepraktikforløb eller trin1-uddannelsesaftale på den pågældende uddannelse i Herefter er eleven fulgt med hensyn til senere skolepraktikforløb og uddannelsesaftaler. 2) I opgørelsen er overgang til virksomhedsforlagt undervisning og delaftale opgjort som Påbegyndt trin 2 i skolepraktik. Kilde: Praktikpladsstatistikken, UNI C Statistik & Analyse. Udtrækstidspunkt medio februar Muligheder for elever, der uforskyldt mister uddannelsesaftale Elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale og som i øvrigt opfylder optagelsesbetingelserne skal, såfremt eleven ønsker dette, optages i skolepraktik. 4 Med aftale om Flere unge i uddannelse og job (Ungepakke 1 fra 5. november 2009) blev det også muligt for erhvervsskolerne at optage elever, der uforskyldt havde mistet deres uddannelsesaftale inden for en uddannelse, der ikke udbydes med skolepraktik, i uddannelsens skoledele. I perioden fra 1. januar til 31. december 2011 blev i alt 946 elever registreret for at have mistet en aftale uforskyldt. Hovedparten af dem nemlig 933 gik på en uddannelse, hvor det var muligt at komme i skolepraktik. 13 elever kunne ikke placeres på en uddannelse, jf. tabel Jf. hovedbekendtgørelsens 114, stk. 2. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 23 af 60

24 Tabel 2.10 Elever der har mistet en uddannelsesaftale uforskyldt i perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Begivenheder Antal Andel i procent Elever registreret med uforskyldt mistet aftale Elever med mistede aftaler på uddannelser uden skolepraktik - - Elever med mistede aftaler på uddannelser med skolepraktik Antal mistede aftaler på ikke kendt uddannelse elever mistede deres uddannelsesaftale uforskyldt i perioden 1. juli 2010 til 30. juni Elevernes videre forløb er fulgt indtil udgange af 2011 for at se om eleverne har fået en uddannelsesaftale, er optaget i skolepraktik eller optaget i skoledelen som næste forløb, jf. tabel Det er vigtigt at være opmærksom på at der er tale om et øjebliksbillede ultimo Hovedparten af eleverne 997, mistede en aftale på en uddannelse, hvor det var muligt at komme i skolepraktik, 9 elever mistede en aftale på en uddannelse uden skolepraktik, mens 10 elever ikke kunne placeres på en uddannelse. På uddannelser med skolepraktik har 30 procent, hvilket svarer til 298 elever, fået en ny uddannelsesaftale som næste registrerede forløb på opgørelsestidspunktet, mens 22 procent (221 elever) blev optaget i skolepraktik. 48 procent, svarende til 478 elever, kom hverken i uddannelsesaftale eller i skolepraktik. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 24 af 60

25 Tabel 2.11 Status ved udgangen af 2011 for elever, der har mistet en uddannelsesaftale uforskyldt i perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2011 Begivenheder Antal Procent Elever registreret med uforskyldt mistet aftale Elever med mistede aftaler på uddannelser uden skolepraktik, som på opgørelsestidspunktet har fået ny uddannelsesaftale som næste forløb er optaget i skoledelene af uddannelsen som næste forløb ikke har fået uddannelsesaftale eller er optaget i skoledelene 1 11 Elever med mistede aftaler på uddannelser med skolepraktik, som på opgørelsestidspunktet har fået ny uddannelsesaftale som næste forløb er optaget i skolepraktik som næste forløb ikke har fået uddannelsesaftale eller er optaget i skolepraktik Antal mistede aftaler på ikke kendt uddannelse UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 25 af 60

26 2.5 Uddannelser uden praktik Siden 1. januar 2005 har det inden for erhvervsuddannelsesområdet været muligt at påbegynde en hovedforløbsuddannelse uden virksomhedspraktik. Denne mulighed eksisterer for de tre uddannelser: byggemontagetekniker, sundhedsservicesekretær og web-integrator. I modsætning til de øvrige erhvervsuddannelser er de tre uddannelser ikke vekseluddannelser, hvor eleverne er i praktik i en virksomhed. Trods dette indgår de tre uddannelser i praktikpladsstatistikken for at tegne et fuldt billede af erhvervsuddannelserne. I 2011 er tilgangen til erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik lige over elever. Et niveau, der siden 2009 har ligget nogenlunde stabilt, jf. tabel I perioden er tilgangen af elever størst på sundhedsservicesekretær, men fra andet halvår af 2008 er der indført adgangsbegrænsning på uddannelsen. I 2010 og 2011 var loftet for optag på uddannelsen sat til 500 elever. Tabel 2.12 Tilgang til erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik fordelt på uddannelser, Byggemontagetekniker Sundhedsservicesekretær Web-integrator I alt Hvor der tidligere var flest elever på uddannelsen til sundhedsservicesekretær, er web-integrator nu den største af de tre uddannelser. Siden 2005 er tilgangen til denne uddannelse vokset årligt, og i 2011 er der optaget knap 700 elever på uddannelsen. Ultimo 2011 er bestanden på de tre uddannelser elever, og niveauet har de seneste tre år ligget stabilt, jf. tabel Tabel 2.13 Bestand af elever på erhvervsuddannelser uden virksomhedspraktik fordelt på uddannelser, Byggemontagetekniker Sundhedsservicesekretær Web-integrator I alt UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 26 af 60

27 3. Profil af elever i forskellige stadier af erhvervsuddannelsen Kapitlet viser profiler af elever i forskellige stadier af deres erhvervsuddannelse. I første afsnit (3.1) beskrives overgangen fra grund- til hovedforløb. Derefter bliver der i afsnit 3.2 tegnet en profil af elever, der indgår ordinære uddannelsesaftaler ud fra alder og eventuel tidligere beskæftigelse og uddannelse. Kapitlets to sidste afsnit handler om skolepraktik. I afsnit 3.3 tegnes en profil af nye elever i skolepraktik ud fra alder, køn og herkomst med vægt på, om der er forskel på elevprofilen på uddannelser, hvor varigheden af skolepraktikken er enten lang eller kort. I afsnittet drages der parallel til unge, der indgår uddannelsesaftaler på tilsvarende uddannelser. Afsnit 3.4 omhandler elever, der forlader skolepraktik. 3.1 Overgangsmønstre i erhvervsuddannelserne I dette afsnit beskrives overgangen fra grund- til hovedforløbet, for elever, der har afsluttet et grundforløb i Elevernes status betragtes henholdsvis to og ti måneder efter endt grundforløb og fordeles på indgange, alder, køn og herkomst. Det merkantile grundforløb er den uddannelse, hvor færrest efterfølgende opnår en uddannelsesaftale. Efter ti måneder har knap halvdelen, der har afsluttet et grundforløb inden for denne indgang, ikke en praktikplads. For de unge under 17 år er det kun en ud af fire, der har uddannelsesaftale inden for det merkantile område efter ti måneder. Ses der på alle indgange, er der dog en tendens til, at det er denne aldersgruppe, hvor den største andel af eleverne får praktikpladser Indgåede uddannelsesaftaler to måneder efter endt grundforløb 58 procent af de elever, der har afsluttet et grundforløb i 2010, har ikke indgået en uddannelsesaftale efter to måneder. To procent har ingen aftale, men har haft indgået en uddannelsesaftale efter endt grundforløb, som enten er opsagt af arbejdsgiveren eller eleven. 40 procent har indgået en uddannelsesaftale, det vil sige enten en ordinær uddannelsesaftale, en restaftale efter en anden aftale, en kort aftale eller en kombinationsaftale, jf. tabel Inden for uddannelserne under Krop og stil samt Dyr, planter og natur er andelen af elever, der har indgået en uddannelsesaftale efter to måneder størst. 67 procent af de elever, der har afsluttet grundforløbet Krop og stil har indgået en uddannelsesaftale efter to måneder. Fra Dyr, planter og natur er det tilsvarende 55 procent, der har indgået en aftale. Det er især inden for indgangene: Merkantil, Bil, fly og andre transportmidler samt Strøm, styring og it, at en stor andel af eleverne ikke har en uddannelsesaftale efter to måneder. 71 procent af de elever, der har afsluttet et merkantilt grundforløb, har ikke indgået en uddannelsesaftale efter to måneder. Tilsvarende har henholdsvis 66 og 63 procent, der har afsluttet et af grundforløbene Bil, fly og andre transportmidler samt Strøm, styring og it ikke indgået en aftale efter to måneder. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 27 af 60

28 Tabel Status efter to måneder for elever med afsluttet grundforløb i 2010, fordelt på indgange Indgang Status efter 2 måneder Ingen aftale Ingen aftale, men har haft Antal Pct. Antal Pct. Aftale Antal Pct. Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice I alt Status ti måneder efter endt grundforløb Som det fremgår af tabel 3.1.2, har halvdelen af de elever, der afsluttede et grundforløb i 2010, indgået en uddannelsesaftale inden for 10 måneder efter afslutning af grundforløbet. 36 procent har ikke indgået en uddannelsesaftale. Ni procent har ingen uddannelsesaftale, men har haft en uddannelsesaftale inden for ti måneder og de sidste fem procent er i skolepraktik ti måneder efter endt grundforløb. Andelen af elever, der ikke har opnået en uddannelsesaftale efter ti måneder, er størst efter det merkantile grundforløb. Knap halvdelen af de elever, der har afsluttet dette grundforløb, har ikke indgået en uddannelsesaftale efter ti måneder. Inden for grundforløbene: Bil, fly og andre transportmidler, Mad til mennesker samt Bygnings- og brugerservice har henholdsvis 38 og 39 procent ikke indgået en uddannelsesaftale ti måneder efter endt grundforløb. I relation hertil er det værd at bemærke, at yderligere 22 procent inden for Bygnings-og brugerservice ikke har nogen uddannelsesaftale, men har haft indgået en aftale inden for de seneste ti måneder. Dyr, planter og natur, Bygge og anlæg, Sundhed, omsorg og pædagogik samt Krop og stil er de grundforløb, hvor den største andel af eleverne har indgået en uddannelsesaftale efter ti måneder procent af dem, der har afsluttet et grundforløb inden for en af de fire indgange, har indgået en uddannelsesaftale efter ti måneder. Bygge og anlæg er ligeledes en af de indgange, hvor andelen af elever, der benytter sig af skolepraktik, er størst. 10 procent af eleverne inden for Bygge og anlæg er i UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 28 af 60

29 skolepraktik efter ti måneder. Tilsvarende er 10 procent i skolepraktik inden for produktion og udvikling. Tabel Status efter ti måneder for elever med afsluttet grundforløb i 2010, fordelt på indgange Indgang Status efter 10 måneder Ingen aftale Ingen aftale, men Antal Pct. har haft Alm. aftale Skolepraktik Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice I alt Status efter ti måneder fordelt på køn En større andel mænd end kvinder indgik uddannelsesaftaler. To måneder efter endt grundforløb har 44 procent af mændene indgået en uddannelsesaftale mod 35 procent af kvinderne. 53 procent af alle mænd har indgået en uddannelsesaftale ti måneder efter endt grundforløb, mens det er tilfældet for 46 procent af kvinderne, jf. figur UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 29 af 60

30 Figur Status ti måneder efter endt grundforløb, fordelt på køn Kvinder 4% Mænd 6% 40% 33% 46% 10% 53% 8% Ingen aftale Ingen, men har haft Ingen aftale Ingen, men har haft Aftale Skolepraktik Aftale Skolepraktik Andelen af mænd og kvinder, der indgår en uddannelsesaftale, varierer mellem de 12 indgange. Inden for de traditionelle kvindefag opnår en større andel af kvinder uddannelsesaftaler, mens en større andel af mænd indgår uddannelsesaftaler inden for de traditionelle mandefag. Figur Opnået aftale ti måneder efter endt grundforløb, fordelt på indgang og køn Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Dyr, planter og natur Merkantil Mad til mennesker Transport og logistik Produktion og udvikling Medieproduktion Strøm, styring og it Bygnings- og brugerservice Bygge og anlæg Bil, fly og andre transportmidler Mand, efter 10 mdr. Kvinde, efter 10 mdr. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 30 af 60

31 Hovedparten af eleverne på uddannelserne Bil, fly og andre transportmidler og Bygge og anlæg er mænd. Efter ti måneder har 14 procent af de kvinder, der har afsluttet et grundforløb inden for Bil, fly og andre transportmidler, indgået en uddannelsesaftale, mens det tilsvarende er over 50 procent for mændene. 28 procent af de kvinder, der har afsluttet grundforløbet på Bygge og anlæg, har indgået en uddannelsesaftale efter ti måneder: Det er tilfældet for 59 procent af mændene på samme grundforløb, jf. figur Knap halvdelen af de mænd, der afslutter et grundforløb inden for Sundhed, omsorg og pædagogik, har indgået en uddannelsesaftale efter ti måneder og tilsvarende har 60 procent af de kvinder, der har afsluttet pågældende grundforløb indgået en uddannelsesaftale. På det merkantile grundforløb er andelen af mænd og kvinder, der har en uddannelsesaftale efter ti måneder, stort set den samme henholdsvis 43 og 44 procent Aldersprofil af elever med og uden uddannelsesaftale To måneder efter afsluttet grundforløb har 42 procent af de unge på 17 år og derunder indgået en uddannelsesaftale. 40 procent af de årige har indgået en uddannelsesaftale, tilsvarende har 39 procent af de årige og 38 procent på 25 år og derover indgået en uddannelsesaftale. Ti måneder efter endt grundforløb er tendensen endnu mere markant - en større andel af de helt unge har indgået uddannelsesaftaler. 55 procent under 18 år har indgået en uddannelsesaftale, mens det er tilfældet for 46 procent af dem, der er 25 år eller derover, jf. tabel Tabel Status to og ti måneder efter endt grundforløb i 2010 fordelt på alder, procent Ingen aftale Efter 2 mdr. Efter 10 mdr. Ingen aftale, men har haft Efter 2 mdr. Efter 10 mdr. Alm. aftale Efter 2 mdr. Skolepraktik Efter 10 Efter 10 mdr. mdr. -17 år år år år procent af eleverne på 20 år og derover har ingen uddannelsesaftale, men har været i aftale inden for de seneste ti måneder. For de 17-årige og derunder samt de årige er det tilfældet for henholdsvis 6 og 8 procent, jf. tabel Betragtes indgange er der stor forskel på, hvor stor en andel af de under 18-årige, der har indgået en uddannelsesaftale efter ti måneder. Inden for indgangene Dyr, planter og natur, Produktion og Udvikling, Sundhed, omsorg og Pædagogik, Strøm, styring og it samt Bygge og anlæg er det 60 procent eller derover, jf. figur UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 31 af 60

32 Figur Andel, der har indgået uddannelsesaftaler ti mdr. efter endt grundforløb i 2010 på udvalgte indgange, procent Bygningsog brugerservi ce Mad til mennesker Merkantil Medieprod uktion Transport og logistik Bil, fly og andre transportmi dler Bygge og anlæg Strøm, styring og it Sundhed, omsorg og pædagogik Produktion og udvikling Dyr, planter og natur 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år 25+ år år år -17 år UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 32 af 60

33 3.1.5 Herkomst En større andel med dansk herkomst end med udenlandsk herkomst har indgået en uddannelsesaftale ti måneder efter endt grundforløb i procent med dansk herkomst har indgået uddannelsesaftaler mod 39 procent med udenlandsk herkomst, jf. tabel Tabel Status to og ti måneder efter endt grundforløb i 2010 fordelt på dansk og udenlandsk herkomst, procent Herkomst Ingen aftale Ingen aftale, men har haft Efter 2 mdr. Efter 10 mdr. Efter 2 mdr. Efter 10 mdr. Alm. aftale Efter 2 mdr. Efter 10 mdr. Skolepraktik Efter 10 mdr. Dansk Udenlandsk Otte procent med udenlandsk herkomst er i skolepraktik efter ti måneder, mens dette er tilfældet for 5 procent med dansk herkomst. Blandt de forskellige indgange er der er stor forskel på andelen med dansk og udenlandsk herkomst, der har indgået uddannelsesaftaler efter ti måneder. En større andel nemlig 64 procent med udenlandsk herkomst har indgået aftaler på Dyr, planter og natur, mod 57 procent med dansk herkomst. På indgangene Bil, fly og andre transportmidler, Merkantil samt Transport og logistik har en lav andel med udenlandsk herkomst indgået aftaler ti måneder efter endt grundforløb procent med udenlandsk herkomst har uddannelsesaftale mod procent med dansk herkomst, jf. figur Figur Andel der har indgået uddannelsesaftale ti måneder efter endt grundforløb i 2010 på udvalgte indgange, procent Dansk herkomst Udenlandsk herkomst UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 33 af 60

34 På Sundhed omsorg og pædagogik er der stort set ingen forskel på herkomst blandt elever, der har indgået uddannelsesaftaler. 3.2 Profil af elever der indgår uddannelsesaftaler 30 procent af de elever, der indgik en ordinær uddannelsesaftale i 2009, har gennemført en anden ungdomsuddannelse inden, de fik en praktikplads, mens det er tilfældet for 34 procent i I 2009 har 19 procent fuldført en gymnasial uddannelse forinden mod 14 procent i Omvendt har 20 procent af dem, der indgik en ordinær uddannelsesaftale i 2010 en erhvervsfaglig uddannelse, i 2009 var det 11 procent. Få (3-4 procent) har en videregående uddannelse, jf. tabel Tabel Højeste fuldførte uddannelse for elever, der har indgået ordinære uddannelsesaftaler, Grundskolen Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser Korte, mellemlange eller lange videregående uddannelser Procent Procent Procent Procent Note: Oplysninger om højeste fuldførte uddannelse er uoplyst for 2 procent af de elever, der indgik uddannelsesaftaler i 2009 og for 3 procent i I dette afsnit undersøges det, om der inden for nogle uddannelser ses en tendens til, at en stor andel af eleverne har en anden kompetencegivende uddannelse, inden de påbegynder en erhvervsuddannelse Elever med anden kompetencegivende uddannelse 38 procent af de elever, der indgik en ordinær uddannelsesaftale i 2010, har gennemført en anden uddannelse ud over grundskolen, tilsvarende var tilfældet for 33 procent i 2009, jf. tabel Denne andel er langt højere på ejendomsservicetekniker; finansuddannelsen; handelsuddannelse med specialer; industrioperatør; kontoruddannelse med specialer; personbefordringsuddannelsen og redderuddannelsen end på de øvrige erhvervsuddannelser. 5 På finansuddannelsen er det stort set alle (henholdsvis 95 procent i 2009 og 100 procent i 2010), mens tilsvarende er tilfældet for 4 ud af 5 på redderuddannelsen, jf. tabel Der er alene taget udgangspunkt i erhvervsuddannelser, hvor der er indgået mere end 100 ordinære aftaler om året. UNI C Statistik & Analyse, maj 2012 Side 34 af 60

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Praktikpladsområdet 2013

Praktikpladsområdet 2013 Praktikpladsområdet 2013 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2013 Årsstatistik Forfatter: Laura Girotti og Zuzanna Tilewska Styrelsen for IT og Læring, august 2014 Indhold Forord...

Læs mere

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport

Bilag til evaluering af praktikcentre. Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport Bilag til evaluering af praktikcentre Tabelrapport 2015 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010

Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 Evaluering af den samlede indsats på praktikpladsområdet 1. halvår 2010 25. august 2010 J.nr. 067.86G.121 Baggrund I aftale om flere unge i uddannelse og job fra 5. november 2009 fremgår det, at Aftaleparterne

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Praktikpladsobservatorium Tal der taler

Praktikpladsobservatorium Tal der taler Praktikpladsobservatorium 2013 Tal der taler 1 INDLEDNING Region Nordjylland og Nordjyske Erhvervsskoler har i samarbejde udviklet Praktikpladsobservatoriet. Formålet med observatoriet er, at Regionsrådet

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 249 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Svar på spørgsmål 39 (Alm. Del) 17. januar 2005 I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Spørgsmål

Læs mere

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg

Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg 23. oktober 2015 ARTIKEL Af Malene Dissing Praktikmuligheder påvirker sjældent elevers fagvalg På nogle erhvervsuddannelser har alle elever en praktikplads, mens hver anden elev ikke har en praktikplads

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016

Sommer GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 GF1 og GF2, EUV og EUX - undersøgelse af optag i sommeren 2016 1 Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) har i august 2016 indhentet optagetal hos samtlige medlemsskoler. På baggrund af indberetningerne

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Månedsstatistik januar 2012

Månedsstatistik januar 2012 Månedsstatistik januar 2012 EL Statistikken er baseret på de seneste tal fra UNI-C, offentliggjort medio januar og dækkende aktivitet til og med november. Næste statistik offentliggøres medio februar.

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009

Anvendelse af trindeling i praktikaftaler juli 2008 til januar 2009 Anvendelse af deling i praktik juli 2008 til januar 2009 Af Thomas Quaade Resumé: 6 % af uddannelses på erhvervsuddannelsesområdet indgået i perioden juli 2008 til januar 2009 var på første af delte uddannelser,

Læs mere

Beskæftigelsen i bilbranchen

Beskæftigelsen i bilbranchen Beskæftigelsen i bilbranchen Sammenfatning Bilbranchen har sammen med DI s kompetenceenhed Arbejdsmarkeds-politik lavet en ny analyse om beskæftigelsen. Den tegner en profil af bilbranchen, som på mange

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017

Mercantec. Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 Trepartsaftalen og Praktikpladsgaranti v. Marianne Bukh Villesen Uddannelses- og markedschef Mercantec Håndværkertræf 2017 1 20 Mercantec Stadig for få, der vil være faglærte efter reform Andel elever,

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Aftale om flere praktikpladser i 2011

Aftale om flere praktikpladser i 2011 Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne, pædagogisk assistentuddannelse Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse,

Læs mere

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser

Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Få sjællandske virksomheder er med til at løfte ansvaret for praktikpladser Selvom manglen på praktikpladser fortsat er massiv, og mere end 5. elever hver måned står uden praktikplads, er det under hver

Læs mere

Løsninger til opgaveruvm s Databank

Løsninger til opgaveruvm s Databank Løsninger til opgaveruvm s Databank Opgave 1 Overgang til uddannelse (EOU) 1a. Gå ind på databankens hjemmeside http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmdataweb/maincategories.aspx? og vælg Overgang til uddannelse

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE

RESULTAT J=GODKENDT N=AFSLAG UDDANNELSESDEL REGION CØSA HOVEDOMRÅDE/UDDANNELSE INST.NR INSTITUTION BEGRUNDELSE FOR AFSLAG / BETINGET GODKENDELSE Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 787410 EUC Nordvest J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1605 Anlægsgartner 851401 TECHCOLLEGE J Grundforløb 2 Region Nordjylland 1380 Anlægsstruktør,

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

3. Praktik på erhvervsuddannelserne

3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3. Praktik på erhvervsuddannelserne 3.1 Sammenfatning 113 3.2 Praktikpladser på virksomheder 114 3.3 Praktikpladser følger af vækst 12 3.4 Elever, der søger praktikplads 126 3.5 Elever i skolepraktik 137

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

2015 ( ) Andel, 2014 ( )

2015 ( ) Andel, 2014 ( ) s navn] 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport

Studenter i erhvervsuddannelserne. Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport Studenter i erhvervsuddannelserne Tabelrapport 2013 Studenter i erhvervsuddannelserne 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017

Udviklingsredegørelse for 2017 Udviklingsredegørelse for 2017 Det faglige udvalgs navn: Grafisk Uddannelsesudvalg Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for erhvervsuddannelsen til mediegrafiker 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen

Februar 2016. GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af andet optag efter EUD-reformen 1 I januar 2016 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optaget på GF1, GF2, euv og eux for alle medlemsskolerne. Denne

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Elever på virksomhederne

Elever på virksomhederne 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på virksomhederne 2.1 Indledning og sammenfatning... side 63 2.2 Praktikpladser på virksomhederne... side 64 2.3 Elever på DA-området... side 66 2.4 Elever, der søger

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Evaluering 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolepraktik i erhvervsuddannelserne 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk

Læs mere

Fra ufaglært til faglært

Fra ufaglært til faglært Fra ufaglært til faglært VEU Konferencen 2013 Torsdag den 12. december 2013 ved Specialkonsulent Michael Andersen Voksen- og efteruddannelsesenheden på EVA Disposition Hvorfor der er brug for at flere

Læs mere

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen

GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen GF1 og GF2, euv og eux undersøgelse af første optag efter EUD-reformen 1 I september 2015 gennemførte Danske Erhvervsskoler en undersøgelse af optagelsestallene på GF1, GF2, euv og eux blandt alle medlemsskoler.

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, grundforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på grundforløb 1 og 2 i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs.

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om "En styrket uddannelsesgaranti"

2. januar 2013 Sags nr.: N.391. Orientering om aftale om En styrket uddannelsesgaranti Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelser Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Danske Erhvervsskoler - Lederne, SOSU-lederforeningen, Danske Landbrugsskoler, de faglige udvalg

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag

Virksomhedsplan Bilag Virksomhedsplan 2013 - Bilag Til uddannelsesmønstring på skoleskibet Marilyn Anne i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra den 14. februar 2017

Frafald, hovedforløb. Statistikken er udtrukket fra  den 14. februar 2017 Statistikken er udtrukket fra www.datavarehuset.dk den 14. februar 2017 Udtrækket viser frafald på hovedforløb i 2015, 3 måneder efter uddannelsesstart på alle erhvervsuddannelser på Viden Djurs. Frafald,

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus

Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang 2011 fra Frederiksberg hf kursus Notat vedrørende undersøgelse af hf studenter årgang fra kursus Lars Klewe Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet Maj Institut for uddannelse og pædagogik (DPU), Aarhus Universitet har

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Undervisningstimer på erhvervsuddannelsernes grundforløb Om denne undersøgelse UNI-C har i samarbejde med Undervisningsministeriets Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser gennemført en undersøgelse

Læs mere