HVAD KOSTER KULTUREN? CHRISTIAN HJORTH-ANDERSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD KOSTER KULTUREN? CHRISTIAN HJORTH-ANDERSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG"

Transkript

1 HVAD KOSTER KULTUREN? CHRISTIAN HJORTH-ANDERSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

2 Hvad koster kulturen?

3 Christian Hjorth-Andersen Hvad koster kulturen? Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Christian Hjorth-Andersen Hvad koster kulturen? 1. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk og indbinding: Ecograf, Højbjerg Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 9 Kapitel 1. Indledning Hvad omfatter kulturøkonomi? Danskernes kulturvaner Kulturens konkurrenter Kulturministeriets budget kulturpengene De private kulturpenge Del 1. Kulturudvikling og kulturbevaring Kapitel 2. Kulturudvikling igennem tid og rum Kulturoverførsel gennem generationer Kulturoverførsel gennem rum Den danske sprogpolitik Kapitel 3. Bevaring af den faste kulturarv Principper for bevaringen Bevaringens midler Fredningspolitik i Danmark En vurdering af den danske fredningspolitik Kapitel 4. Bevaring af kulturgenstande Museer i den økonomiske litteratur Det enkelte museum anskuet økonomisk Det danske museumssystem Nationalmuseet En mere offensiv museumsstrategi museer til folket Danmark som en egn i Europa

6 Indholdsfortegnelse Del 2. Den skabende og udøvende kunst Kapitel 5. Bøger Det private bogmarked Udbuddet af bøger Efterspørgslen efter bøger Udviklingen på det danske bogmarked De nye udfordringer, nethandel og e-bøger Det danske bibliotekssystem Litteraturpolitik Kapitel 6. De elektroniske medier Film Det danske biografmarked Den danske filmproduktion Kulturen i radio og tv Internettet: Himmelske muligheder, helvedes sandsynligheder? Kapitel 7. Teatre Udviklingen på det danske teatermarked Det enkelte teaters økonomi Markedet for skuespillere Det Kgl. Teater Teaterpolitik i Danmark Kapitel 8. Billedkunst Hvad skaber værdien af kunst? Kan investeringer i kunst betale sig? Markedet for ny malerkunst Kunstmuseer Kapitel 9. Musik Den klassiske musik Rock og pop et eksempel på det frie marked Copyright eller copywrong Dansk musikpolitik

7 Indholdsfortegnelse Kapitel 10. Kunstnerne og deres levevilkår Teorien om superstars og ulighed blandt kunstnere Er kunstnere specielle? De kunstneriske uddannelser Den danske støttepolitik for kunstnere Kapitel 11. kultur med lille k Kommunal kulturpolitik Kan kulturinvesteringer betale sig? Folkebiblioteket bogcentral eller kulturcenter? Lys over land: Folkeoplysning Kapitel 12. Dansk kulturpolitik Begrundelserne for kulturstøtte Kulturstøttens politiske økonomi Kunstens kommercialisering oplevelsesøkonomi En karakteristik af dansk kulturpolitik Kapitel 13. Danmark som kulturnation Litteratur Personregister

8

9 Forord Forord Forord Dette er en bog om kultur og økonomi. Bogen handler om de økonomiske aspekter af kulturen. Det er efterhånden ikke så sædvanligt for universitetsansatte at skrive bøger, ja vel knap nok opmuntret i det officielle system. Men ikke desto mindre kan der være grund til at skrive en sammenfattende fremstilling om kulturens økonomiske forhold i dagens Danmark. Denne bog er skrevet for dem, der ikke vil nøjes med de hurtige meninger i radio og tv, men vil have ordentlig besked. De hurtige meninger er på mode, og de elektroniske medier er ikke sarte. Jeg er personligt blevet bedt af Radioavisen om at kommentere en 400 siders rapport en halv time efter den udkom. Der er ingen tvivl om, at der er en endog meget stor offentlig interesse for kulturens forhold. Alle de toneangivende dagblade har omfangsrige kultursektioner, og økonomiske forhold på kulturens område diskuteres ganske lidenskabeligt, f.eks. udmåling af biblioteksafgifter eller berettigelsen af kunstnerstøtte. Men det er samtidigt karakteristisk, at det i den offentlige debat i det væsentlige er partsindlæggene, der dominerer. Den nøgterne analyse og fremstilling af de faktuelle forhold har ikke samme interesse. Det er hensigten med denne bog at rette op på dette forhold og levere en sammenfattende ramme, som kulturelle spørgsmål kan bedømmes efter. Der er ikke nogen tradition i Danmark for, at økonomer beskæftiger sig med kulturøkonomi. For mit eget vedkommende begyndte det hele lidt tilfældigt. Efter at have forsvaret en disputats i 1987 om kvalitet af forbrugsvarer slog det mig, at netop kulturområdet var præget af kvalitetsbegrebet som et centralt fænomen. Og i efteråret 1989 blev der afholdt et seminar med politstuderende som det første tiltag inden for området. Dette udviklede sig til den første egentlige publikation på dansk om kultur, nemlig bogen Teaterøkonomi fra Tidspunktet viste sig at være velvalgt, for der var i det internationale samfund en stærkt voksende interesse for kulturens økonomiske forhold, og der er efterhånden kommet en meget omfattende international litteratur på området, som dog i hovedsagen ikke er blevet indpasset i den danske debat. Det er derfor et hovedformål med denne bog at gengive de vig- 9

10 Forord tigste synspunkter og fakta fra den internationale litteratur. Nogle argumenter kan umiddelbart overføres på danske forhold, andre kan ikke. Det er tilsigtet med bogen at give en ret så nøgtern fremstilling af forholdene. Bogen er tilstræbt økologisk, uden sødemidler eller andre kunstige tilsætningsstoffer. Mit personlige udgangspunkt er universitetsverdenen, og jeg har ingen som helst personlige interesser i de beskrevne forhold. I årene var jeg medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg udpeget af Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, og siden har jeg deltaget i diverse konferencer, men ikke haft officielle kontakter med ministeriet, private virksomheder eller erhvervsorganisationerne på området; først da denne bog var omtrent færdigskrevet, blev jeg opfordret til at deltage i et udvalgsarbejde under Kulturstyrelsen om biblioteksafgifter. Området kulturøkonomi er i nyere tid præget af bestilte konsulentrapporter med synspunkter og konklusioner, der typisk passer opdragsgiveren ganske godt, så netop derfor kan en nøgtern fremstilling fra en neutral person, som ikke har nogen tilknytning til den kulturelle verden, nok være på sin plads. Jeg har ikke hidtil modtaget nogen fribillet og regner heller ikke med at modtage nogen efter at have skrevet denne bog. Kun på et enkelt punkt kan min upartiskhed drages i tvivl, da jeg i mange år har været medlem af og for nærværende er formand for styrelsen af Folkeuniversitetet i København. I den forbindelse har det ofte ligget i luften, at for at skrive om kulturøkonomi skal man helst være dybt begejstret for kultur og af de toneangivende folk inden for kulturlivet blive opfattet som»en af deres egne«. Det ses også af den holdning, der forventes af kulturministeren. I en enquete i dagbladet Politiken d. 10. september 2008 i forbindelse med udpegelse af en ny kulturminister var ønsket hos de adspurgte kulturpersoner at få en kulturminister med interesse for kultur, gerne en aktiv kunstner. Jeg har aldrig forstået den holdning. Ingen forlanger, at en boligøkonom skal bo i parcelhus for at beskrive husprisernes udvikling, eller at en kræftforsker skulle blive en bedre forsker ved selv at have kræft. Kulturminister Uffe Elbæk var nok personligt interesseret i kultur, men stod ikke distancen over for Folketinget. Så mit personlige forhold til de forskellige kulturformer er ganske uvedkommende. Om jeg spiller fagot, går til square dance om søndagen eller holder af franske romaner fra førkrigstiden har vitterlig ingen betydning for vurderingen af de tal og fakta, der fremlægges. Og jeg ville faktisk betragte det positivt, hvis læseren heller ikke anede noget om mine personlige præferencer efter sidste side. 10

11 Forord Men der er et andet aspekt ud over spørgsmålet om habilitet, og det er den synsvinkel, der er lagt på stoffet. Det er karakteristisk for kulturdebatten, at langt hovedparten af indlæggene kommer fra kulturproducenterne. Når der skrives officielle betænkninger, vil der typisk deltage personer fra kulturinstitutionerne og kunstnersammenslutninger. Det samme gælder debatindlæg i dagspressen. Men der er ingen magtfuld modvægt på forbrugersiden. Der er nogle få og små venskabsforeninger for museer, men ikke nogen Museumsgæsternes Centralforening eller Komiteen for danske teatergængere. På andre områder har forbrugerne indflydelsesrige interesseorganisationer, f.eks. Dansk Cyklist Forbund og Forenede Danske Motorejere, men kulturen som sådan har det ikke. Forbrugernes synspunkter kommer dermed kun til orde i form af markedets almindelige funktionsmåde: Hvis de ikke kan lide produktet, køber de det ikke. En god del af kulturen udspiller sig imidlertid ikke på markedet, men i offentligt regi, og så bliver det selvfølgeligt vigtigt, at også kulturforbrugerne kommer til orde. Kulturredaktionerne i dagspressen skulle modvirke denne skævvridning og gør det nok også i nogen grad. Men dels modtager de hovedparten af stoffet fra kulturproducenterne, dels er de typisk befolkede med personer med uddannelser, der modsvarer kulturproducenterne. Dette skal ikke på nogen måde forstås sådan, at jeg er imod danske kulturproducenter, men blot sådan, at jeg qua min træning som økonom er vant til at inddrage både producent- og forbrugerperspektiver, og forbrugerperspektivet er nok lidt nedtonet i den offentlige debat. Der er ingen formler i bogen, stik mod økonomers sædvane. Meningen er at give den interesserede læser i den brede offentlighed en reel chance for at forstå de økonomiske synspunkter, og så er det ikke særlig konstruktivt at krydre fremstillingen med logaritmer. Manglen på formler er dog kun et spørgsmål om et hensigtsmæssigt fravalg; bogen tilstræber i øvrigt at leve op til almindelige krav til en fremstilling på et videnskabeligt grundlag. Som bogen foreligger, er der i nogle afsnit blot tale om et referat, i andre afsnit nytænkning baseret på tilgængelige tal, og endelig er der i enkelte afsnit tale om nye resultater. Der er derimod en del tal i bogen. Det er helt bevidst. Der er masser af mere eller mindre vidtløftige beskrivelser af kulturen ingen nævnt, ingen glemt. Tal fra kulturens verden giver en begrænsning på spekulationerne. Kulturen bliver med andre ord udsat for empiriens spændetrøje. Det 11

12 Forord er et vilkår, som ikke alle fremstillinger af kulturelle forhold er underlagt. Tal lægger bånd på meget vidtløftig tale. Tallene giver imidlertid et fremstillingsmæssigt problem, fordi de bliver opdaterede hele tiden. Men udviklingen på kulturområdet går så tilpas langsomt, så normalt kan man få pålidelig information om forholdene, selv om tallet er et år eller to gammelt. Bogen er skrevet, så den skulle kunne læses af alle interesserede. Der er ikke forudsat nogen særlig viden om økonomi. Anvendelsen af fodnoter og i nogle tilfælde en reference til en hjemmeside gør, at særligt interesserede, herunder andre økonomer, vil kunne finde yderligere faglige begrundelser og referencer. Hensigten er at anvende klar tale i teksten. I den forstand opfatter jeg bogen som et metodisk eksperiment: Hvor langt kan man komme med at skrive økonomi i almindeligt sprog, uden at give afkald på fagligheden? Om bogen er fagligt korrekt, må mine kolleger i økonomi afgøre; om bogen er forståelig, må læseren afgøre. Men bogen er også et produkt fra en højere læreanstalt, et universitet. Det betyder, at den lejlighedsvist diskuterer problemer og løsninger, der ikke er politisk aktuelle. Det er jeg imidlertid totalt kold over for. Hvad der er inopportunt i den dagsaktuelle debat, kan pludselig være vigtigt i morgen. I tidernes morgen skrev jeg en ph.d. afhandling om miljøøkonomi, hvor jeg i samklang med litteraturen dengang som nu foreslog, at man skulle beskatte udledningen af miljøskadelige stoffer. Jeg blev gjort totalt til grin som en virkelighedsfjern teoretiker, men»grønne afgifter«er jo siden kommet for at blive, for at sige det pænt. Tro mig eller tag et blik på elregningen. Der er gjort en del ud af dokumentationen i form af noter og kildehenvisninger; det er ganske sædvanligt for et produkt fra universitetsverdenen. Men det har været et problem med referencerne til den offentlige debat i Danmark. I fremstillingen vil der indgå sætninger som:»det har været fremme i den offentlige debat«eller lignende, og problemet er så, om der skal foretages en direkte reference. Hvis der ikke er nogen reference, har læseren ikke nogen mulighed for at vurdere, om det ikke bare er en stråmand, som er fremstillet til lejligheden med henblik på at blive nedgjort. Men omvendt vil referencer til konkrete personer meget let kunne opfattes som personlige angreb, da det nemt vil være lidt tilfældigt, hvem der bliver udvalgt til reference og måske fremstår som skydeskive. Der må træffes et valg, og jeg har valgt at undlade sådanne konkrete referencer. 12

13 Forord Hensigten er overhovedet at se på skoven og ikke det enkelte træ. Og i den forbindelse er enkeltpersoner ikke specielt interessante. Det kan selvfølgelig være underholdende at læse om en skuespillers saftige privatliv, men det bibringer ikke nogen større forståelse for teatrets samlede situation, om denne eller hin skuespiller er kæreste med en anden skuespiller eller har danset nøgen på Kgs. Nytorv i en brandert. Men der er også en anden konsekvens af at ville se på skoven og ikke de enkelte træer. Man ser bedst skoven fra afstand. Det er forsøgt i bogen at give en oversigt over de vigtigste kulturøkonomiske problemstillinger i Danmark. Det flyder med enkeltinformationer i det offentlige rum, så en sammenfattende ramme er vigtig for at absorbere disse informationer. En oversigt indebærer en balance mellem overblik og detaljer. Uden detaljer bliver fremstillingen nemt overfladisk, og et velvalgt eksempel kan notorisk fremme læserens forståelse for den mere teoretiske fremstilling. Men på den anden side er det også nødvendigt at springe nogle detaljer over. Ilsøe (1994) giver en lærerig historie. I 1768 aftalte den senere statsminister Ove Høegh-Guldberg at levere et tobindsværk om verdenshistorien til boghandler Johann Rothe. Denne opsagde imidlertid kontrakten, da værket tegnede til at blive for omfangsrigt. Og man må give boghandler Rothe ret. Høegh-Guldberg fik skrevet 3 bind, som imidlertid kun nåede frem til den Peloponnesiske Krig mellem Athen og Sparta godt 400 år før vor tidsregning! Jeg har i løbet af skriveprocessen fået en betydelig hjælp fra økonomkollega professor Michael Møller og fra rektor Bente Hagelund. Begge har med vanligt skarpsind påpeget uklarheder i udkast til de forskellige kapitler. Lektor Trine Bille har som fagkyndig med kun let skjult glæde påpeget, at min fremstilling manglede detaljer og burde uddybes på mangfoldige punkter; det kan hun have så inderlig ret i, men forlagsredaktører har en anden mening. Bibliotekar Vibeke Ring skal have så mange tak for til stadighed at have fremskaffet svært tilgængelige kilder fra de mærkeligste steder. Min kone, professor Margareta Bertilsson, har udover løbende kommentarer til fremstillingen været til uvurderlig personlig støtte i den lange proces, som skriveprocessen har været. Med Benny Andersens ord: Vi er kærlighedskapitalister, beriger konstant hinanden. Henrik Ibsen skulle efter sigende have læst Georg Brandes Hovedstrømninger og karakteriseret sin opfattelse af værket ved:»et svælgende dyb mellem i går og i dag.«det er kun meget få bøger beskåret. Heldigvis, 13

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Succes med virtuelle møder

Succes med virtuelle møder Succes med virtuelle møder Michael Rønde Thomsen og Claus Fredslund Andersen Succes med virtuelle møder få mere ud af de nye medier Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Michael Rønde Thomsen og Claus

Læs mere

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er:

29. møde. Fredag den 30. november 2012 (D) 1. Det første punkt på dagsordenen er: Fredag den 30. november 2012 (D) 1 29. møde Fredag den 30. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden Det første punkt på dagsordenen er: 1) 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 13: Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Dansk sprogpolitik. Guide-Nettet

Dansk sprogpolitik. Guide-Nettet Dansk A, stilsæt fra Tirsdag d. 11. August 2009. Opgave: Sprogpolitik - et udspil fra det radikale venstre Karakter: 12 Dansk sprogpolitik Sproget er er en stor del af vores selvopfattelse, identitet og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Troværdighed kommer indefra!

Troværdighed kommer indefra! Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel kommunikation Handelshøjskolens Forlag Helle Bertram Troværdighed kommer indefra! Sådan skaber du troværdighed i professionel

Læs mere

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile

Fra Kierkegaard til Calvin Klein Gymnasietilværelser i 90erne en undersøgelse af 1997-studenternes danske stile Fredag den 9. maj 1997 satte alle landets studenter sig til deres lille arbejdsbord i gymnastiksale, aulaer og kantiner og åbnede et hæfte med tekster, billeder og opgaver til skriftlig dansk. Dette år

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Kassation i folkebiblioteker RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 6 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Kassation i folkebiblioteker Introduktion til en metode Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur.

Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Hvad skaber en lystlæser? - en undersøgelse gennemført i et samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne og Center for Børnelitteratur. Indhold Forord.. s.3 Af Kulturdirektør Lone Gladbo Hvad skaber en lystlæser?.....

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere:

Person og omverden. Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen. Vejledere: Person og omverden - en analyse af to politiske og to social- og kulturhistoriske biografier Integreret speciale Historie Dansk sprog og litteratur af Bodil Ahlmann Jensen Vejledere: Charlotte Appel Institut

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere

Indhold. Denne bog er tilegnet dig

Indhold. Denne bog er tilegnet dig Denne bog er tilegnet dig Indhold Din guide til positivt selvværd Cammilla Rysgaard 1. udgave, 1. oplag 2010, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-588-5 Projektledelse: Thomas Bo Thomsen Omslag,

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER

BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER BILAG 2: INTERVIEW MED DEN DAGLIGE PROJEKTLEDER Række Spørgsmål fra Interviewer Svar fra Informant rå tekst 1. Person. Refererende 3. Person. Commen Sence tolkning 1 Intro Jeg ved ikke, om I har fået det,

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S

N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nabolandskultur i Norden udbredelse, adgang og brug En udredning om øget spredning og tilgængeliggørelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Cloud computing i danske virksomheder

Cloud computing i danske virksomheder Cloud computing i danske virksomheder (Cloud Computing in Danish Companies) Copenhagen Business School, maj 2010 Speciale: HD 2. del, Økonomistyring og procesledelse Udarbejdet af: Casper Thomsen Peter

Læs mere

STRATEGISK HANDLEKRAFT I

STRATEGISK HANDLEKRAFT I LOTTE BØJER OG TUNE HEIN STRATEGISK HANDLEKRAFT I 3D JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Lotte Bøjer og Tune Hein Strategisk Handlekraft i 3D Succes med eksekvering af strategier Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere