Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K."

Transkript

1 Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?, Miljøprojekt 795, Miljøstyrelsen Rapporten kan læses og downloades på Miljøstyrelsen hjemmeside Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Vejstøj påvirker huspriser markant Vejstøj har en betydelig effekt på huspriser. En husprisanalyse i otte områder i Storkøbenhavn viser, at priserne på huse ved "almindelige" veje, belastet med vejstøj over 55 decibel (db), falder med 1,2 procent pr. db. Det tilsvarende tal for huse ved motorveje er 1,6 procent pr. db. Det svarer til, at et hus på to millioner kr. falder med kr. pr. db, hvis det ligger ud til en "almindelig" vej. Og kr. pr. db, hvis det ligger ud til en motorvej. Et sådant hus belastet med 65 db beliggende ud til en almindelig vej vil således være kr. mindre værd end et tilsvarende hus belastet med 55 db. Baggrund og formål Hvad koster vejstøj egentlig? Regeringen har udarbejdet en Vejstøjsstrategi og denne undersøgelse er igangsat som input hertil. I forbindelse med Vejstøjstrategien er mulighederne for at reducere antallet af støjbelastede boliger belyst, særligt de stærkt støjbelastede over 65 decibel (db). Dette er blandt andet gjort ved at foretage en vurdering af forskellige tekniske virkemidler til begrænsning af vejstøj. Virkemidlerne er vurderet både med hensyn til de omkostninger og de fordele, der er forbundet med dem. I en sådan vurdering af virkemidler er det typisk nemmere at opgøre de direkte økonomiske omkostninger end værdien af miljøeffekterne. Vejstøj giver fx anledning til en række konsekvenser for menneskers sundhed og velfærd. For at kunne opgøre fordelene ved at begrænse vejstøjen er det derfor nødvendigt ikke blot at kunne opgøre disse konsekvenser, men også at kunne sætte en pris på dem. Denne undersøgelse indgår som et element i beregningen af en enhedspris for støj. Da vejstøj ikke er en vare, der handles på et marked, må man finde en anden måde at udlede den negative værdi, som vejstøj har for befolkningen. Der findes en lang række metoder til dette formål. En af metoderne er at spørge dele af befolkningen direkte om, hvor meget de vil betale for at få reduceret vejstøjen i det område, de bor. Denne metode kan dog have den svaghed, at de personer, som bliver spurgt, ikke nødvendigvis afslører deres sande betalingsvilje. Man kan også benytte sig af, at vejstøj har en tilknytning til en markedsomsat vare, i dette tilfælde huse, og herigennem udlede prisen på vejstøj. Ved husprismetoden afslører huskøberne indirekte deres betalingsvilje for vejstøj. Trafikdage på Aalborg Universitet

3 Undersøgelsen 760 hushandler i otte områder i Storkøbenhavn Husprisanalysen er baseret på 760 hushandler i otte områder i Storkøbenhavn, nemlig: Hareskov, Gladsaxe, Vangede, Mørkhøj, Rødovre, Brøndby, Hvidovre og Avedøre. Figur 1 De 10 valgte områder i Storkøbenhavn Hareskov Gladsaxe Vangede Mørkhøj Rødovre Brøndby Hvidovre Avedøre Der indgår priser på hushandler i perioden , som er korrigeret for den generelle husprisstigning vha. et husprisindeks. Huspriserne fremstår derved som om, de alle var solgt i 2001, og kan indgå i en samlet model. Analysen er baseret på de reelle handelspriser og ikke ejendomsvurderingen. Det er fordi, handelspriserne viser, hvad køberne rent faktisk har betalt for huset. Derved indgår det også i prisen, hvis køberne har fået en "rabat" for støjen, hvilket ikke nødvendigvis indgår i ejendomsvurderingen. Det er valgt kun at medtage fritliggende énfamiliehuse i undersøgelsen for at sikre en ensartethed, der gør, at husene kan behandles i samme model. Huse, der ikke er solgt i frit salg, er sorteret fra, da disse huspriser ikke nødvendigvis afspejler markedspriser. I denne undersøgelse er der opstillet modeller, hvor vejstøj indgår på forskellig vis. Dels som et db-niveau og dels som afstand til den støjende vej, i kombination med om huset ligger i første række ud til den støjende vej eller ej. Trafikdage på Aalborg Universitet

4 Boks 1: Husprismetoden Husprismetoden tager udgangspunkt i, at nærhed til fx en støjende vej indgår som en del af prisen på et hus på linie med bl.a. boligarealet, antal toiletter og husets alder. Effekten af hvert enkelt parameter, her vejstøj, kan isoleres, så man får en værdi for denne parameter. Hovedkonklusioner Jo mere vejstøj, jo lavere huspris Husprisanalysen viser, at huse belastet af vejstøj sælges for væsentlig lavere priser end tilsvarende huse, der ikke er belastet af vejstøj. Der er beregnet et husprisfald på 1,2 procent pr. db, for huse, som er belastet med støj over 55 db, og som ligger ud til "almindelige" veje. Huse beliggende ud til motorveje får et husprisfald på 1,6 procent pr. db Medtager man alle huse i modellen, også huse der er belastet med støj under 55dB (Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi), ses en gennemsnitlig lavere effekt af støj på hhv. 0,9 procent for huse beliggende ud til "almindelige" veje og 1,5 procent for huse beliggende ud til motorveje. I udenlandske undersøgelser finder man tilsvarende resultater med husprisfald på mellem 0,3 procent og 1,3 procent pr. db. Hovedvægten af resultaterne ligger omkring en procent pr. db. I undersøgelsen er der også opstillet en model, hvor der i stedet for at medtage støj som et dbniveau, er målt effekten af husenes afstand til den støjende vej. Effekten af at ligge i første række ud til en støjende vej betyder i en samlet model, der omfatter alle huse i de undersøgte områder, et husprisfald på ca. seks procent. Det svarer til kr. ved en huspris på to millioner kroner. Desuden er det en fordel med øget afstand til vejen. Husprisen øges med 0,05 procent, når afstanden øges med en procent. Projektresultater Kan resultaterne overføres til andre områder? I forbindelse med værdisætningsundersøgelser interesserer man sig ofte for, om resultaterne kan bruges i andre sammenhænge. I dette tilfælde om man kan overføre resultaterne fra denne Trafikdage på Aalborg Universitet

5 undersøgelse til andre steder end de otte undersøgte områder i Storkøbenhavn. En sådan overførsel af resultater kaldes for benefit transfer. Benefit transfer er interessant, fordi det kan spare mange ressourcer. Når de otte områder undersøges enkeltvis, varierer effekten på husprisen fra 0,75 procent til 1,01 procent for huse beliggende ud til "almindelige" veje. Og fra 1,06 procent til 2,29 procent for huse beliggende ud til motorveje. Dette er baseret på hushandler i hele støjintervallet, dvs. også huse belastet med støj under 55 db. Resultaterne fra de områder, som ligger ud til "almindelige" veje, er altså relativt ens, hvilket er positivt i forhold til at anvende dem i en benefit transfer sammenhæng. Til gengæld tyder resultaterne på, at det kan være mere vanskeligt at bruge resultaterne fra områder beliggende ud til motorveje i en generel sammenhæng. Motorvejen forstyrrer både øre og øje Når støjen har større effekt på husprisen for huse beliggende ud til en motorvej, kan det skyldes, at motorvejsstøj er mere konstant og dermed mere generende end støj fra almindelige veje. Det kan dog også skyldes, at motorveje udgør en større barriere i landskabet og generelt er mere generende at kigge på. I så fald er det altså ikke støjen, der giver anledning til den øgede effekt på husprisen. Det er ikke muligt ud fra denne undersøgelse at udlede, hvilke af disse årsager der har størst betydning for den øgede effekt fra motorveje. "Rabat" dækker kun støjgener ikke sundhed Det er ikke muligt ud fra denne undersøgelse at sige noget endeligt om, hvad den "rabat", en husejer får ved at købe et hus ud til en støjende vej, dækker over. Typisk går man dog ud fra, at "rabatten" udelukkende dækker over generne ved støj og ikke sundhedseffekter. Kommende husejere vil formentlig ikke købe et hus ud til en støjende vej, hvis de tror, det får negativ indflydelse på deres sundhed. Hvis dette er tilfældet, skal der altså tillægges en yderligere værdi af de sundhedseffekter, støj medfører, når der udføres samfundsøkonomiske analyser. Forskel mellem énfamiliehuse og lejligheder Denne undersøgelse bygger på en analyse af fritliggende énfamiliehuse, hvor den udendørs støj formentlig er af stor betydning. Det kan derfor være vanskeligt at overføre resultaterne fra denne undersøgelse til lejligheder, hvor den udendørs støj typisk ikke har samme store betydning. Huspriseffekt af anlæg af nye veje kræver ny undersøgelse I denne undersøgelse sammenlignes huse, der er meget støjbelastede, med huse der er mindre støjbelastede. Hvordan anlæg af en helt ny vej vil påvirke huspriserne, kan således ikke udledes af denne undersøgelse. Ikke mindst fordi det typisk vil medføre en lang række andre ændringer. Dette vil kræve en undersøgelse, hvor man sammenligner huspriserne i et område før og efter anlæg af en større vej. Trafikdage på Aalborg Universitet

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 100 Iltsvind 101 6 Iltsvind og samfundsøkonomi Samfundet bruger hvert år store summer på at reducere tilførslen af næringsstoffer til vandmiljøet, så bl.a. omfanget af iltsvind mindskes. Omvendt nyder

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog

Nye veje til støjbekæmpelse i byer. - et idékatalog Nye veje til støjbekæmpelse i byer - et idékatalog Rapport 295 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 3341 3333 Telefax 3315 6335 Forfattere: Redaktion: Layout:

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien

Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter. en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvaliteter en kortlægning af bestemmende faktorer for ejendomsværdien Gevinster ved investeringer i byliv og bykvalitet Projektet Gevinster ved investeringer i

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Tematisk hovedrapport Thomas Hedemark Lundhede Toke Emil Panduro Linda Kummel Alexander Ståhle Axel Heyman Bo Jellesmark Thorsen 216 b IFRO Rapport

Læs mere

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins

Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins university of copenhagen Værdisætning af bykvaliteter - fra hovedstad til provins Lundhede, Thomas; Panduro, Toke Emil; Kummel, Linda ; Ståhle, Alexander; Heyman, Axel; Thorsen, Bo Jellesmark Publication

Læs mere

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen.

KREVI skylder en stor tak til Servicestyrelsen, som har bistået med information og dataudtræk fra Fritvalgsdatabasen. Marts 2011 Forord De danske kommuner fik i 2003 med indførelsen af fritvalgsordningen på ældreområdet pligt til at skabe rammerne for, at borgere visiteret til hjemmehjælp har mulighed for frit at vælge

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

Byliv der betaler sig 4 cases COWI A/S

Byliv der betaler sig 4 cases COWI A/S Byliv der betaler sig 4 cases COWI A/S 1 2 Udarbejdet af COWI A/S Udarbejdet Juni 2012 Udarbejdet for Naturstyrelsen, Miljøministeriet Udviklingsselskabet By & Havn IS/ Aarhus Kommune Kildebjerg-Ry A/S

Læs mere

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber

11602 IT og Telestyrelsen. Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 11602 IT og Telestyrelsen Overdækning af omkostninger ved det rå kobber 28. marts 2006 Indholdsfortegnelse FORORD...3 SAMMENFATNING...4 KAPITEL 1 OVERDÆKNING VED OVERGANG FRA MHO TIL LRAIC...6 1.1. EGENSKABER

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner

Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Detailhandelskunders transport og indkøbsvaner Samfundsøkonomiske eksternaliteter fra transporten i forbindelse med indkøb af dagligvarer Rapport Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater

Læs mere

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os

- Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os Nr. 3: Oktober 1997 - Vore nabolande har sort økonomi i omtrent samme omfang som os - De nyeste sorte tal for Danmark kommenteres af forbundsformand Poul Erik Skov Christensen fra SID - Hvor mange frynsegoder

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund

Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Introduktionsmaterialet er udarbejdet af videnskabsjournalist Hanna Sigga Madslund Forord Når samfundet gør en indsats koster det som regel penge. Men kan denne indsats betale sig i kroner og øre? Dét

Læs mere

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver

SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver SIFI-kapitalkrav og risikovægtede aktiver Er SIFI-kravene baseret på et for løst grundlag? Notat fra sekretariatet, september 2013 1 Konklusioner Ved overgang til Basel II regler i 0 erne, fik danske kreditinstitutter

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1. Værdisætning af skov

Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1. Værdisætning af skov Økonomisk Kandidateksamen 2003II Økonometri 1 Værdisætning af skov Praktiske anvisninger til individuel tag-hjem eksamen i Økonometri 1: Start med at sikre dig at du kan få adgang til data, opgavetekst

Læs mere

Forord. August 2011 Torben Buse Direktør. /Forord, Kommunernes udgifter til anbringelse af børn og unge

Forord. August 2011 Torben Buse Direktør. /Forord, Kommunernes udgifter til anbringelse af børn og unge August 2011 Forord Der er stort fokus på området for udsatte børn og unge i disse år. Og det med rette. For kommunernes ageren på området har store konsekvenser såvel menneskeligt som økonomisk. Når kommunerne

Læs mere

Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige

Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige Sådan får du balance i økonomien Det er vigtigt at økonomien balancerer - ikke mindst når du bliver boligejer. Her giver vi dig en række fornuftige input med centrale fakta og gode råd, som du kan bruge,

Læs mere