Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. byfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dyrk dit nabolag. Guide til at etablere fælles byhaver. byfornyelse"

Transkript

1 Dyrk dit nabolag Guide til at etablere fælles byhaver byfornyelse

2 Dyrk dit nabolag Guide til at etablere fælles byhaver Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, juni Udarbejdet af Hausenberg ved Louise Vang Jensen, Signe Sloth Hansen og Katinka Hauxner Foto_s. 9: Em Fitzgerald / Øvrige fotos: Hausenberg Layout_Hvid Hverdag ved Else Hvid ISBN NR_ Denne pjece er udabejdet på basis af rapporten Dyrk din by fælles byhaver og frivillighed i byfornyelsen. Begge publikationer kan downloades fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside:

3 Dyrk dit nabolag Guide til at etablere fælles byhaver Forord 4 Hvad er en fælles byhave? 5 Hvordan kommer vi i gang med at finde et sted? 6 at etablere en havegruppe? 8 at motivere og fastholde nye frivillige? 10 at danne en forening? 12 at samarbejde med kommunen? at få økonomien til at hænge sammen? 16 at anlægge haven? at designe og afgrænse haven? 20 at sikre det fremtidige liv i haven? 22 at finde mere viden? 24

4 _Hvordan kommer vi i gang med... 4 Forord Dette er en guide til at etablere fælles byhaver. Den er skrevet til jer, der gerne selv vil etablere en have, hvor I kan dyrke i fællesskab med andre. Vi håber, at ildsjæle, projektmagere, sociale entreprenører og andre med lyst til at dyrke i byen kan have glæde af guiden. Samtidig håber vi, at skoler, institutioner, boligafdelinger, medarbejdere i boligforeninger, boligsociale helhedsplaner og områdefornyelsessekretariater kan bruge guiden som inspiration til samarbejdet med borgere og beboere, der ønsker at engagere sig i deres lokalområde. At etablere en fælles byhave handler om at være med til at skabe en grøn oase, om at mødes på nye måder i byen, om at få jord under neglene, og om at smage de grøntsager, man selv har dyrket. Vi har samlet en række gode råd til, hvordan man kommer godt fra start i haven. Du kan læse om det at finde et velegnet sted at dyrke, organisere sig, skaffe penge, samarbejde med kommunen og dyrke i byhaven. Ideer og eksempler stammer fra rapporten Dyrk din by. Fælles byhaver og frivillighed i byfornyelsen, hvor du kan læse mere om fælles byhaver i Danmark og i udlandet. Undersøgelsen er finansieret af byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og rapporten og guiden kan downloades fra ministeriets hjemmeside: God læselyst!

5 _Hvordan kommer vi i gang med... 5 Hvad er en fælles byhave? Der findes mange slags byhaver. Denne guide handler om byhaver, hvor fællesskabet omkring haven har stor betydning. Vi er inspireret af de amerikanske og engelske community gardens. Vi kalder den slags haver fælles byhaver eller bare byhaver. Graden af det fælles i en byhave kan variere. Omdrejningspunktet for fællesskabet kan være fælles dyrkning af jorden, fælles aktiviteter som for eksempel folkekøkken eller det, at haven fungerer som et mødested for naboer og beboere i lokalområdet.

6 _Hvordan kommer vi i gang med... 6 at finde et sted? For nogen starter det med en tom grund, for andre med lysten til at dyrke. Uanset hvad har I brug for at finde et velegnet sted til jeres byhave. Hvis I ikke har et bestemt område i tankerne, er der forskellige steder, I kan lede. Spørg i kommunens tekniske forvaltning, om de kender til ledige grunde i byen, som er velegnet til havedyrkning. Hvor skal vi lede? En fælles byhave kan etableres mange steder: I hjørnet af en park eller plads eller på kanten af et sportsanlæg. I forbindelse med institutioner, skoler eller på virksomheders udearealer. På tidligere industrigrunde eller byggegrunde udlagt til nye byområder. På friarealer i et alment boligområde eller i gårdrum i karrébebyggelser. På flade tage eller i tidligere landbrugsjord i udkanten af byen. Der er mange muligheder. Hvad gør vi, når vi har fundet et område? Find ud af, hvem der ejer grunden, og tag kontakt. Find ud af, hvad grunden har været brugt til før, og hvorvidt og i hvilken grad den er forurenet. Sørg for en tilladelse til at gå i gang med at etablere en have på grunden. Få en langsigtet aftale, der sikrer brugsretten til grunden, helst i flere år. Aftal betingelser for at bruge grunden, for eksempel symbolsk leje til ejeren. Vælg grunden med omhu Find et sted, der ikke er alt for forurenet. Ellers kan det blive dyrt at gøre grunden velegnet til havedyrkning. I for eksempel København betragtes al jord som forurenet. Men der skelnes mellem kortlagt jord, hvor forureningen er massiv, og områdeklassificerede arealer, hvor jorden antages at være mindre forurenet. På områdeklassificerede arealer er der færre restriktioner for anvendelsen af arealet. Tjek, om der allerede foreligger jordprøver Når et område går fra industrianvendelse til eksempelvis havebrug, stiller kommunens miljøforvaltning normalt krav om et antal prøver, der kan vise, om forureningen er farlig for brugerne. Undersøgelserne er omkostningsfulde, så undersøg, om der allerede er foretaget prøver. Spørg grundejeren og kommunen. Etablér haven i sammenhæng med eksisterende initiativer Det kan lette dialogen med kommunen og give mulighed for, at havens etableringsomkostninger kan dækkes helt eller delvist af et større projekt. Hvis der er områdefornyelse i området, så præsenter haveidéen for områdefornyelsens sekretariat. Måske kan de hjælpe. Vær tålmodige, og hold gejsten Det kan tage tid at finde et velegnet sted og få de nødvendige tilladelser, for eksempel til at dyrke grøntsager et sted, hvor der er tvivl om forurening. Men det er ventetiden værd, hvis alternativet er, at projektet bliver lukket ned, fordi forholdene ikke er i orden. Brug ventetiden på at samle en stabil gruppe, formulere et værdigrundlag og planlægge aktiviteter i byhaven.

7 _Hvordan kommer vi i gang med... 7 beboerhaven på enghave plads Beboerhaven på Enghave Plads i København blev etableret i samme renoveringsproces som resten af Enghave Plads, og udgifterne til rydning af den forurenede jord blev derfor finansieret af en ekstra kommunal bevilling, som supplement til det store projekt.

8 _Hvordan kommer vi i gang med... 8 at etablere en havegruppe? Initiativet til etablering af en byhave kan komme mange steder fra. Det kan for eksempel være fra lokale beboere, en boligsocial medarbejder, medlemmer af lokale organisationer eller foreninger. Find de interesserede i lokalområdet Sæt opslag op i lokalområdet, skriv om initiativet i lokalavisen, stem dørklokker, og invitér bredt, så I får fat i alle gode kræfter i lokalområdet. En bred lokal opbakning kan være med til at sikre projektets overlevelse på lang sigt. Invitér kvarteret med, arrangér havedage, og gør initiativgruppen tilgængelig og synlig. Fælles værdigrundlag for haven Gør jer klart, hvad I vil med haven. Det gør det lettere for nye frivillige at involvere sig og sikre, at havens ånd lever videre, selvom der måtte ske udskiftning blandt de frivillige. Lidt firkantet sagt skal I finde ud af, om I vil være selvforsynende med grøntsager eller snarere ønsker at skabe et socialt mødested i grønne omgivelser. En stabil kernegruppe Find ud af, hvilke evner I ligger inde med hver især. Alle har erfaringer og viden, der kan gavne haveprojektet. Hvem har lyst til at være ansvarlig for økonomien? Hvem er gode til at lave arrangementer? Og hvem vil helst bare have fingrene i jorden? Fælles vidensgrundlag Find ud af, hvor I mangler viden, og brug eksperter udefra til at hjælpe jer med at opbygge haven og komme godt fra start. En ekspert kan for eksempel være en bekendt, der ved noget om havedyrkning, en gartner fra kommunen eller et medlem fra en af kvarterets foreninger med erfaring i at organisere frivillige. Plads til forskelligheder For nogle handler engagementet i haven måske om at få organisatorisk erfaring, mens andre gerne vil have et socialt mødested eller mulighed for at få fingrene i jorden. En have kan rumme mange forskellige motivationer, og det er kun en fordel at have forskelligt motiverede personer med i projektet fra starten. Start i det små. Folk kan typisk ikke overskue for store arealer. De har lyst, men mangler tid. Et projekt kan nemt vokse sig større, men dør, hvis det fra starten er for stort. Marijke Zwaan, initiativtager til Beboer - haven på Enghave Plads, København.

9 _Hvordan kommer vi i gang med... 9 growing commynities Growing Communities er et byhaveprojekt, der i løbet af 10 år er vokset fra en lille frivillig initiativgruppe til en socialøkonomisk virksomhed med 20 ansatte og 100 frivillige i otte forskellige haver i det østlige London.

10 _Hvordan kommer vi i gang med at motivere og fastholde nye frivillige? Der er mange måder at engagere sig i en byhave på. Både for dem, der allerede har en masse erfaring med dyrkning, og for dem, der aldrig har sået et frø. Uanset hvilke evner man har, skal alle føle, at de får noget ud af de kræfter, de lægger i haven, så det ikke bare bliver surt pligtarbejde. Den mængde tid, entusiasme og evner, folk lægger i projektet, skal honoreres med læring, mulighed for at møde nye mennesker, mulighed for at gøre en forskel i lokalområdet og måske også hjemmedyrkede afgrøder. Rekruttering Havedyrkere kan rekrutteres gennem folk, som kommer og bruger haven, lokale beboere eller medlemmer af lokale organisationer og foreninger. Rekrutteringen kan ske ved at invitere til arrangementer i haven, annoncere i lokalpressen eller ved at sætte opslag op i ejendomme, på skoler med videre. Fastholdelse Hvis I oplever, at det er svært at fastholde frivillige havedyrkere, kan det være en god anledning til at overveje, hvad I kan gøre anderledes og bedre. Er der for mange møder og for lidt tid til at få fingrene i jorden? Er der for få fælles aktiviteter i haven, der kan binde gruppen sammen? Er der tilstrækkelige muligheder for at udvikle evner og lære noget nyt gennem havedyrkningen? Kommunikation Det er vigtigt med en klar kommunikation i haven. Vigtige informationer skal kunne nå alle medlemmer gennem eksempelvis og opslag. I nogle projekter kan det være en fordel at udpege én tovholder med ansvar for kommunikationen. Lad folk gøre det, de er bedst til Vær opmærksomme på den enkeltes motivation for at deltage i projektet, og sørg for, at opgaver og ansvar svarer til evner og ønsker. Det kræver styring fra eksempelvis initiativgruppen, der også skal have overblik over, hvilke opgaver der er i haven, og hvem der skal løse dem. Der skal være plads til, at alle kan deltage i havedyrkningen på deres egne præmisser. Søg hjælp udefra Måske er nogle opgaver i haven svære at få løst. Det kan eksempelvis være ansvaret for regnskab eller fondsansøgninger. I så fald kan I søge hjælp udefra. Enten ved at rekruttere personer med særlige evner eller ved at rejse penge til at ansætte en person til at varetage den slags opgaver. Enhver frivillig er god til et eller andet det gælder bare om at finde ud af, hvad det er, og så få ham eller hende til at beskæftige sig med det! Hjertet alene gør det ikke om frivilligpolitik. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2007.

11 _Hvordan kommer vi i gang med hulme commynity garden centre I Hulme Community Garden Centre i Manchester bliver havens brugere inddelt i to grupper: De frivillige, som er ressourcestærke mennesker, der bidrager til havens drift, og servicebrugerne, der ofte har fysiske eller psykiske skavanker, og som i højere grad skal have støtte fra havens medarbejde og frivillige. Der er plads til begge grupper i haven, fordi opgaverne bliver fordelt, så servicebrugerne ikke får for meget ansvar, og de stærke frivillige ikke får for lidt.

12 _Hvordan kommer vi i gang med at danne en forening? Der kan være fordele og ulemper ved at organisere sig som forening i en fælles byhave. I etableringsfasen kan det være en fordel at være løst organiseret, for eksempel i en havegruppe. Det virker mindre forpligtende for nye folk. Senere og især hvis I gerne vil indgå samarbejde med kommune og søge økonomisk støtte kan det være en fordel at etablere en forening. Vigtige overvejelser ved etablering af en forening Skal alle brugere af haven være medlemmer? Det er op til jer at beslutte. En fordel ved en forening er, at den kan demonstrere opbakning til haven for omverdenen. Medlemsantallet tæller, når der skal søges penge til projektet udefra. Afstem forventningerne mellem jer Gør jer klart, hvad I forventer af hinanden. Er der et minimum for deltagelse i byhaven? Hvilke sanktionsmuligheder har I, hvis en person ikke lever op til sine forpligtelser i haven? Træf en beslutning om kontingent Kontingentet kan være med til at sikre et bredt forankret ejerskab til haven og sikre havens økonomi og drift. Omvendt kan det også være med til at skræmme nogle folk væk. Opstil regler og rammer, der passer jer At udforme vedtægter for haven giver anledning til at tage stilling til, hvad der skal være fælles, hvor ofte og hvordan I mødes i haven, og hvordan I træffer beslutninger. Det er nemmere at samarbejde med en etableret forening i forhold til ansvar, uddeling af penge, revision og beslutninger. Vi bliver nødt til at have sikkerhed for, at vores penge bliver brugt til formålet, og at formålet er alment og ikke privat. Det kan være svært at sikre, hvis penge uddeles til en privatperson. Samtidig kan personen, der modtager pengene på vegne af en gruppe, risikere at stå med et personligt ansvar, hvis noget går galt. Derfor er en forening en god ide. Jon Pape, Center for Park og Natur, Københavns Kommune.

13 _Hvordan kommer vi i gang med Fælleshaven i Beder Uddrag af vedtægterne for Fælleshaven i Beder: Foreningens formål er at videreføre Fælleshaven, som blev startet under Beder Naturformidling og senere var en del af By og Land Centret. Foreningen kan være en ramme om andre aktiviteter omkring natur og miljø, dog først efter vedtagelse på en generalforsamling. Fællesskabet forudsætter, at alle tager et ansvar. Haven dyrkes efter økologiske principper, det vil sige uden brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Som medlemmer kan optages personer, der ønsker at fremme foreningens og Fælleshavens formål. Som medlem kan kun optages husstande, der er aktive i havens drift i henhold til havens organisationsplan. Medlemmerne betaler kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Ansøgere fra lokalområdet (Beder og Malling) har fortrinsret, når der er ledige pladser i Fælleshaven. Hvis der ingen lokale ansøgere er, kan nye medlemmer, som ikke bor i lokalområdet, optages som medlemmer.

14 _Hvordan kommer vi i gang med at samarbejde med kommune? Et godt samarbejde mellem havedyrkerne og kommunen kan gøre mange ting lettere, når man vil etablere en byhave. Det er derfor vigtigt at have højt på prioriteringslisten, at kommunen bliver inddraget så tidligt som muligt i processen. Et godt samarbejde, der bygger på gensidig tillid, kan sikre de rette tilladelser, økonomiske midler og i sidste ende gøre det lettere for jer at skabe den have, I selv ønsker. Find den rette vej ind i kommunen Find en kontaktperson i kommunen, der kan blive ambassadør for haven internt i kommunen. Undersøg, om der allerede findes en frivilligkoordinator, et sekretariat eller en forvaltning, der står for kontakten til frivillige initiativer, grønne områder eller tomme arealer i byen. Gør kommunen tryg Fremlæg jeres projekt så konkret som muligt. Forklar tydeligt, hvilket omfang, hvor mange deltagere og hvilken økonomi projektet har. Det gør det lettere for kommunen at håndtere projektet på dets egne præmisser og finde pragmatiske løsninger på problemer. Gør kommunens samarbejde med jer let Udpeg en kontaktperson, der kan stå for kommunikation med kommunen. Det kan være en person, der kender til havens organisering og økonomi. Sørg for en gennemsigtig økonomi, og hold kommunen opdateret om, hvordan haven udvikler sig, så tilliden bevares. I den hollandske by Utrecht har kommunen overdraget en stor del af ansvaret for de grønne områder til frivillige. For kommunen er det en metode til at styrke borgerinddragelse og medbestemmelse. Kommunen sørger for tilladelser og økonomisk støtte til grønne tiltag, og lokale borgere står derefter for udformningen og vedligeholdelsen af områderne.

15 _Hvordan kommer vi i gang med utrecht I Griftpark i Utrecht har kommune et tæt samarbejde med forskellige grupper af frivillige, der passer forskellige dele af parken. Her er blandt andet en vegetatiemuur, en væghave, der drives af 15 faste frivillige under ledelse af den pensionerede læge Sofus på 70 år.

16 _Hvordan kommer vi i gang med at få økonomien til at hænge sammen? Hvad koster det at etablere en fælles byhave? Nogle haver kommer i gang med en lille startkapital på et par tusinde kroner, andre har omkostninger på over kroner. Omkostningernes omfang afhænger af havens beliggenhed, hvem der ejer grunden, hvor stor den er, om den er forurenet, og hvad jeres ambitionsniveau er. Her er nogle af de mest almindelige udgiftsposter: Almindelige udgiftsposter Leje/køb af grund Køb og transport af jord og andre genbrugsmaterialer Vand Plantekasser Elektricitet Frø og planter Redskaber Eventuel jordrensning eller befæstning af forurenet jord Gå til havedyrkning, som man går til fodbold Kommuner, lokaludvalg og boligorganisationer råder over puljer og udviklingsmidler til igangsætning af projekter, men der er sjældent særlig mange penge på budgettet til varig støtte. Her kan det komme haven til gavn at være organiseret som forening, hvor medlemmerne går til havedyrkning på lige fod med at gå til fodbold og betaler kontingent for det. Gør det synligt, hvad pengene bliver brugt til. Det skaber tryghed for medlemmerne. Det kan være krævende at holde styr på regnskab og administration i en byhave. Jo større haven er og jo flere aktiviteter i haven, jo større er omkostningerne og dermed også ansvaret. Hvis det kan lade sig gøre økonomisk, kan I overveje at ansætte en blæksprutte, der kan fungere som bindeled mellem jer, kommunen og andre samarbejdspartnere. I Prinzessinnengarten i Kreuzberg i Berlin er de to initiativtagere til haven aflønnede. I takt med at haven voksede i omfang, blev deres ansvar større, og de lagde efterhånden fuld arbejdstid i haven. De begyndte derfor gennem projektmidler, donationer og sponsorater at finansiere deres egne stillinger. Det har givet haven to fuldtidsansatte, der kan tage sig af kommunikation og papirarbejde i haven, så de frivillige kan bruge deres tid på dyrkningen.

17 _Hvordan kommer vi i gang med utrecht Den beboerdrevne Bloeyendael Park i Utrecht er blandt andet blevet finansieret af en række af byens virksomheder, der til gengæld har fået deres navne på havens inventar. Denne bænk er sponsoreret af rådgivningsfirmaet Ernst & Young.

18 _Hvordan kommer vi i gang med at anlægge haven? Hvad gør man, når man har fundet et område og skal i gang med det praktiske? Hvilke forbehold og hensyn skal man tage, når haven skal bygges op fra bunden? Luk op, invitér ind, sæt i gang Ofte vil det være behov for at gøre grunden klar til brug, før der kan dyrkes. Det er en god anledning til at få lokale engageret i haveprojektet fra starten. Alle kan hjælpe med at komme og fjerne eksempelvis gammelt byggeaffald og ukrudt, klargøre jorden og gøre grunden tilgængelig. Håndtering af forurenet jord I mange byer er jorden mere eller mindre forurenet, så I ikke kan dyrke direkte i jorden. Det kan være dyrt at udskifte jorden. Hvis jorden ikke er alt for forurenet, kan det være tilstrækkeligt at dyrke jeres blomster og afgrøder i plantekasser eller højbede. Håndtering af forurenet luft Der er blandede meninger om, hvorvidt det er forsvarligt at dyrke grøntsager i byen. Et argument for lyder, at vi gladelig spiser kornsorter, der er dyrket langs trafikerede motorveje, og grøntsager fra grønthandlere ud til tæt bytrafik. Et andet går på, at mængden af de afgrøder, man får ud af havedyrkning i byen, er så små og ofte fordelt på så mange munde, at det ikke kan gøre meget skade. Taghaven DYRK Nørrebro har haft besøg af rådgivningsfirmaet Agrotech, der har taget prøver af jord og grøntsager. Resultatet viser ifølge DYRK Nørrebro, at værdierne for blandt andet bly er på niveau med kommercielt dyrkede grøntsager. Så behøver vi ikke bekymre os mere om skadelige stoffer i vores afgrøder på taget, end vi gør i forhold til de grøntsager, vi køber i supermarkedet, skriver DYRK Nørrebros på deres facebook-side.

19 _Hvordan kommer vi i gang med tempelhof En bunke frisk muldjord og nogle træpaller, så er berlinere i alle aldre i gang med at dyrke byhave på den tidligere Tempelhof-lufthavnsgrund i Berlin.

20 _Hvordan kommer vi i gang med at designe og afgrænse haven? Hvordan I indretter jeres byhave må afhænge af stedet. Men uanset hvor I dyrker, skal I tænke over, hvilke funktioner I gerne vil have i haven. Jeres design af haven sætter de fysiske rammer for fællesskabet mellem havens brugere og mellem brugere og besøgende i haven. Hvad skal haven rumme? Vil I have fællesbede eller individuelle jordlodder? Det kan være svært at finde tid til at passe begge dele. Vil I dyrke i plantekasser eller direkte i jorden? En plantekasse kan være alt fra en europapalle med rammer til brødkasser, plastiksække og mælkekartoner. Kun fantasien sætter grænser. Undersøg, hvordan haven kan inddeles i rum, så I imødekommer forskellige brugeres behov. Det kan være en god ide at indrette et fællesareal, hvor man kan komme hinanden ved. Find ud af, hvad jeres behov er for bebyggelse på grunden. I kan for eksempel bygge et skur på hjul til opbevaring af redskaber eller båse til kompost. Tag hensyn til dyrkere med særlige behov. Byg for eksempel vertikale bede eller ekstra hævede højbede, hvis ældre skal kunne dyrke i haven. Det kan være praktisk at have et toilet i nærheden af haven. Hvis det ikke findes, skal I måske etablere det? Hvordan bliver haven en del af kvarteret og byen? Sæt rammerne for den offentlige adgang til haven, og beslut, om I vil have en aflåst have med åbningstider eller en have, alle kan besøge, når de vil. Et hegn eller stakit kan signalere, at haven er privat, mens en markering af havens grænser med blomster og bede kan give forbipasserende noget pænt at se på. Hold haven åben for nye havedyrkere og besøgende. Et skilt ved indgangen til haven kan fortælle besøgende, hvem der tager sig af haven, og opfordre nye frivillige til at komme og være med. En have kan være med til at skabe tryghed i et boligområde gennem det liv, der opstår i og omkring haven. Lokalt engagerede beboere retter deres blik mod haven og sikrer en positiv social overvågning af området. Den bedste sikkerhed for haven er at sørge for, at den bliver brugt i det daglige, i stedet for kun når der er fælles arbejdsdage. Marijke Zwaan, initiativtager, Beboerhaven på Enghave Plads, København.

21 _Hvordan kommer vi i gang med tempelhofer park _Prags Have På den gamle Tempelhof-lufthavnsgrund i Berlin har en gruppe beboere fundet et hav af krea- Prags Have på Amager er haven indhegnet, med en stor port, men en flagstang med et tive måder at lave højbede på. Alt fra gamle grønt flag signalerer hvornår der er folk i haven, og her står porten åben for besøgende skabslåger til lp-covers bliver taget i brug, når der skal dyrkes blomster og grøntsager. såvel som frivillige.

22 _Hvordan kommer vi i gang med at sikre det fremtidige liv i haven? Den lokale forankring er afgørende for en fælles byhave. Når nyhedsværdien er væk, og de oprindelige initiativtagere eventuelt er flyttet, er det vigtigt, at haven ikke lukker sig om sig selv. Der skal stadig være folk, der har lyst til at komme og se til afgrøderne, vande blomsterne og luge i bedene på regelmæssig basis. Med andre ord skal det lokale liv omkring en byhave plejes også uden for sæsonen. Byg videre på jeres erfaringer Skriv gode råd ned, og sørg for at forankre jeres viden, i takt med at I bliver klogere. På den måde undgår I at begå de samme fejl år efter år, og det bliver lettere for nye frivillige at indgå i fællesskabet og sætte sig ind i, hvilke tanker I har gjort jer om haven. Hold haven åben Husk at være åbne for at gøre ting anderledes, end I plejer. Giv plads til, at nye brugere af haven kan få medbestemmelse og komme med ideer og føle et ejerskab til haven. Arrangementer gør jer synlige Lav arrangementer, der kan lokke folk ind i haven, styrke det sociale liv i haven og sikre en fortsat tilstrømning af folk til projektet. Havedyrkning er sæsonarbejde. For at fastholde livet og det sociale engagement i byhaven over vinteren, er det en god ide at holde et vinterarrangement. Arrangementer er også med til at vise omverdenen, at der er liv i haven. Det kan være en fordel, hvis I vil søge penge til projektet udefra. Gør pligt til lyst Gør opgaverne, der skal varetages i haven, til sociale begivenheder, man kan mødes om. Konkrete forslag til aktiviteter: Start hver sæson med en fælles arbejdsweekend, hvor I klargør jorden og beslutter, hvad I vil dyrke hvor. Arrangér en workshop om dyrkningsmetoder, og få genopfrisket de vigtigste dyrkningstips. Aftal en fast dag for fællesspisning som socialt samlingspunkt i haven. Lav temadage i haven, der appellerer bredt. Haven bliver styrket af at have mange forskellige slags havedyrkere. Hold en høstfest, hvor I fejrer årets udbytte sammen. Hold et vinterarrangement i haven eller et havegruppemøde i løbet at vinteren, hvor I lægger planer for næste sæson. Prinzessinnengarten i Kreuzberg I Berlin lægger jævnlig hus til arrangementer, der gør lokalområdet opmærksomme på haven. Kartoffelfest, loppemarked, koncerter, japansk sommerfest, honningfestival, kunstfestival og litterære oplæsninger er nogle af de arrangementer, haven annoncerede på sin facebook-profil i 2011.

23 _Hvordan kommer vi i gang med Prags have Prags Have på Amager har fællesspisning hver onsdag, hvor havens dyrkere, naboer og andre nysgerrige kan komme og få et måltid mad tilberedt af afgrøderne fra haven. Måltidet koster 10 kr. og er tilberedt af frivillige i havens udendørskøkken. I sommersæsonen 2011 kom der besøgende til fællesspisning i haven hver onsdag.

24 _Hvordan kommer vi i gang med at finde mere viden? I denne guide har vi valgt ikke at komme med anbefalinger til konkrete dyrkningsprincipper. Der findes mange forskellige meninger om, hvordan man bedst håndterer jord, frø og afgrøder, og det er op til jer at afgøre, hvordan I vil dyrke. Her har vi samlet en liste over steder, hvor I kan finde gode, konkrete dyrkningsråd. Her finder I viden om blandt andet håndtering af forskellige afgrøder, kompostering, ukrudt, permakultur og økologi. Listen er langt fra fuldkommen, men en start. Jord- og luftforurening: Se miljøstyrelsen: How-to-do-guide. En bog om innovativ og midlertidig byudvikling. Samling af erfaringer fra Prags Boulevard 43. Gør byen lidt vildere. Se ByhaveNetværket: Bæredygtige indretningsprincipper og værktøjer: Biodynamisk jordbrug: Gode råd til havebrug: Såkalender: Derudover kan I søge inspiration til havedyrkning i byen på Vil I læse mere om urban have dyrkning og eksemplerne i guiden kan I hente rapporten Dyrk din by fælles byhaver og frivillighed i byfornyelsen på eller

25 _Hvordan kommer vi i gang med... 25

26 Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 1117 København K Telefon:

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG

FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG FRIVILLIGHED I DET FRI INSPIRATIONSKATALOG INDHOLD Vil du være med til at sætte præg på København? 3 Frivillighed i fokus 4 Koncepter for frivillighed 6 Idéer og forslag fra konferencen om frivillighed

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gadeforskønnelse med privat medfinansiering

Gadeforskønnelse med privat medfinansiering Gadeforskønnelse med privat medfinansiering - Erfaringer fra projekt Den grønne forbindelse i Øresundsvejkvarteret i København Den grønne forbindelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. Indledning 4 Områdefornyelse

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by

Opsamling på konferencen. Eat Your City - konference om den spiselige by Opsamling på konferencen Eat Your City - konference om den spiselige by Afholdt d. 18. til 20. september 2014 Kolofon Afsender: Miljøpunkt Amager Redigeret af: Kirsten Østergaard Martensen Arrangementet

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

TÆNKETANKEN BY EN 202 5

TÆNKETANKEN BY EN 202 5 FÆ L L E S S KA B E R I FO RA N D RI N G BY EN 202 5 INDHOLD Side 04 Ministerens forord Side 05 Formandens forord Side 07 Indledning Side 08 Byens rolle i velfærdssamfundet Side 11 Fællesskab i byen Side

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro

PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL. Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro PÅ VEJ MOD EN BÆREDYGTIG BYDEL Inspirationskatalog med 10 eksempler fra Østerbro Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

AMA RØSTEN. Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds

AMA RØSTEN. Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds UDGIVES AF AMA RØSTEN 16. ÅRGANG NR. 87 SEPTEMBER 2015 Endelig udsigt til lyssignal i livsfarligt kryds Et forbilledligt samarbejde mellem Amager Øst Lokaludvalg og lokale borgere har tilsyneladende båret

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank

PENGEVIRKE. Nye Fællesskaber. Tema: Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Udgives af Merkur og Cultura Bank nr. 1 2013 Tema: Nye Fællesskaber Nye Fællesskaber Af Karl Johnsen, Pengevirke Uanset om man bor i byen eller på landet har vores

Læs mere

Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir. Grøn Guide i København - Årsrapport 2001

Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir. Grøn Guide i København - Årsrapport 2001 Layout: Høiland Design Tryk: Himmerlands Tryk Trykt på Svanemærket papir Grøn Guide i København - Årsrapport 2001 Foto: Per Morten Abrahamsen, Forsiden + side 2, 3, 4, 5. Indhold De grønne guider i København

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere