Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!"

Transkript

1 Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken!

2 Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside

3 Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm N2 Kvælstof Ammoniak (N 82) NH3

4 Hvordan produceres gødning II Ammoniak (N 82) NH3 Salpetersyre Nitrat Fosforsyre CO2 Kalk KCl Gødningsfabrik Olieraffinaderier Urea (N 46) AN (N 34) DAP MAP NPK Fiskeolieindustri CAN NS Ammoniumthiosulfat (NtS 11-26) UFF (N 33) UAN (N 32)

5 Hvordan produceres gødning III Halmaske Ammoniumthiosulfat (NtS 11-26) UFF (N 33) UAN (N 32) APP (NP 11-16) Kalivand (K 11) Kommunekemi KtS KS (21-17) Mikronæring 2 mio. liter CO2 neutral fyringsolie Standardgødninger Til placering i jorden Agrotain gødninger Udbringning oven på jorden Specialgødninger Gartneri m.v.

6 Dan Gødninger N 27 Agrotain NtS Agrotain NtS 30-2 NtS 27-3 NtS 24-6 NtS NKtS NKtS NP NPtS NPtS NPtS NPKtS NPKtS NPKtS

7 Mark Special nr Effektivt Landbrug, nr Effektivt Landbrug, nr

8

9 Kilder til kvælstoftab Synlige Tab i skel Usynlige Fordampning Udvaskning

10 Udb hkg/ha Hvad koster et kilo manglende N? kg norm 7 kg 3 kg kg VC = 10 VC = 20 VC = 30 VC = Handelsgødning, kg N pr ha Kilde: Landsforsøgene , vinterhvede, JB 5-6, ingen husdyrgødning VC = Variationskoefficient

11 Udb hkg/ha Hvad koster et kilo manglende N? kr 29 kr VC = 10 VC = 20 VC = 30 VC = 40 norm 12 kr Handelsgødning, kg N pr ha 6 kr Kilde: Landsforsøgene , vinterhvede, JB 5-6, ingen husdyrgødning Forudsætninger: kornpris på 175 kr/hkg VC = Variationskoefficient NB excl. værdi af spildt N og værdi af højere proteinindhold

12 Randzone N N N N N

13 Randzone N N N N N

14 Tab af fast gødning i skel ved forkert brug af kantspredningsudstyr Arbejdsbredde: 12 m Behandling : 400 kg fast gødning/ha (NS 27-4) Tab i skel: 0,064 kg/m (Kilde: VFL, 90 kg på 10 ha.) Kornpris: 175 kr/hkg Gødningspris: 250 kr/hkg Areal: Skellængde: Spild i skel: 10 ha m 99 kg Areal: Skellængde: Spild i skel: 10 ha m 90 kg Tab i kerneudbytte :56 kr/ha Tab i gødning: 25 kr/ha Tab i kerne: Tab i gødning: 51 kr/ha 23 kr/ha Tab i alt: 81 kr/ha Tab i alt: 74 kr/ha

15 Muligheder for yderligere optimering Reducering af variationen i spredebilledet Flyt gødningen fra sprøjtesporet ud i såbedet Graduér tildeling efter jordbudsforholdene

16 Ureaseinhibitor Nitrifikationshæmmer ATS (ammoniumthiosulfat) amid NH4 NO3 H2O + urea + urease => NH3 => NH4 => NO3 => N2O N2 Plantetilgængeligt Nitratudvaskning

17 Fordampningsforsøg Gødningstype Gns. fordampning af N i % Variation AN N 32 (UAN) N 32 m/ Agrotain Urea Urea m/ Agrotain Kilde: Chadwick et al. (2005)

18 Kvælstoffets effektivitet er lav Stadie 1 tab (days) Stadie 2 tab (uger) NH 3 N 2 O N 2 O Kvælstof 100 urea-n ind Crop production system Kvælstof 50 N i afgrøder ud NO 3 NO 3 Gødningsteknologi skal reparere hullerne i røret

19 Kvælstof tilbageholdt I jorden (% af udbragte) AGROTAIN reducerer fordampningen Fordampningskurve: Tilbageholdt kvælstof efter spredning af urea-n 100 Auburn University research Agrotain forhindrer N tab Urea Agrotain-beh. + urea Urea urea kvælstof Dage efter spredning

20 Forsøg med Agrotain År Antal forsøg Gødningstype Merudbytte Hkg/ha UAN m/u Agrotain 2,7 Landsforsøgene UAN m/u Agrotain 1,9 Landsforsøgene NtS 22-4 m/u Agrotain 2,5 Landsforsøgene UAN m/u Agrotain 2,2 Landsforsøgene Urea m/u Agrotain 2,6 Landsforsøgene Kilde

21 Er der en økonomisk fordel ved tilsætning af Agrotain til amidholdige gødninger? Tilsætningen af Agrotain til fl.gødning skal koste under 0,75 kr. pr. kg N Den samlede pris for kvælstof i amidgødning + Agrotain skal være billigere end i ammoniumnitrat

22 Svidninger

23 Svidninger

24 10. januar

25 10. januar

26

27 10. januar

28 Vinteropbevaring Højt N-indhold -> lav kuldetolerance Bundfald er ofte urea som kan være svært at genopløse Store tanke fryser sjældent Rengøring af tanke inden vinter og genopfyldning en fordel DG garanterer ikke for dårlig opbevaring

29 Hjemmeside

30

31

32 Succes med DanGødning Trailersprøjte med stor pumpekapacitet Autostyring og sektionslukning Tidlig ud med en så stor mængde som mulig Vælg inhiberede gødninger (Agrotain) Brug rigtige gødningsdyser der passer til sprøjten Brug vores online dysekalibreringsværktøj Egen tankfacilitet sikrer større forsyningssikkerhed og kvalitet

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi

Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Grøn Viden Markbrug Hurtig nedmuldning af fast husdyrgødning betydning for ammoniakfordampning og økonomi Martin Nørregaard Hansen og Torkild S. Birkmose En stor del af kvælstofindholdet i husdyrgødning

Læs mere

- får tingene til at gro

- får tingene til at gro får tingene til at gro Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten...

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Planteavlsforum 2014

Planteavlsforum 2014 Planteavlsforum 2014 Dagsorden 9.00 Kaffe og velkomst v/ Lars Langskov Nielsen, bestyrelsesmedlem i Centrovice 9.15 EU s landbrugsreform træder i kraft i 2015 hovedtræk og økonomiske konsekvenser v/ Rådgivningschef

Læs mere

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne

Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Bedre miljø og klima Mere natur af høj kvalitet Overholde forpligtigelsen Vandrammedirektiv Natura 2000 direktiverne Selvbærende landbrugserhverv Fungere på markedsvilkår Beskytte miljø og natur Levere

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Beretning. Nr. 32. 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010

Beretning. Nr. 32. 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning. 2. Projektperiode. Projektstart: Januar 2010 Beretning Nr. 32 1. Projektet titel Reduktion af landbrugets klimapåvirkning 2. Projektperiode Projektstart: Januar 2010 Projektafslutning: December 2011 3. Sammendrag af formål, indhold og konklusioner

Læs mere

Etablering af vintersæd

Etablering af vintersæd Plantenyt nr. 25 d. 21. august 2013 - Ændring efterafgrøder - Bladsvampe i sukkerroer - Etablering af vintersæd - Forsøg med bejdsemidler - Handelsgødning til vintersæd - Efterårsbehandling af frøgræsmarker

Læs mere

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus

Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus Handlingsplaner Enkeltstående tiltag Handleplaner og opfølgning - vejen til fokus 1. Afdække forbedringsmuligheder (stald, foderlade, mark, finansiering) 2. Synliggøre det økonomiske potentiale ved tiltag

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose

Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Er det tid at stå på biogastoget? Torkild Birkmose Biogas hviler på tre ben Biogas Økonomi Landbrug Energi, miljø og klima det går galt på kun to! Energi, miljø og klima Landbrug Biogas og Grøn Vækst Den

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU

Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø. Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Samfundsøkonomisk vurdering af energiafgrøder som virkemiddel for et bedre miljø Brian H. Jacobsen og Alex Dubgaard, Fødevareøkonomisk Institut, KU Oktober 2012 Indhold Sammendrag... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Fortolkning af NDICEA resultater.

Fortolkning af NDICEA resultater. af NDICEA resultater. 1. Forord Af hensyn til organisk stofs egenskaber og dynamik i jorden, udfyldes data for min. 3 år: det aktuelle år og de 2 forudgående år. Procent organisk stof i jorden udfyldes,

Læs mere

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug

Vand til markvanding. Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Vand til markvanding Søren Kolind Hvid Videncentret for Landbrug Emner Markvanding i Danmark Markvandingsbehov i 25 år Økonomi i markvanding Vandføring i vandløb Fremtidig regulering 2... Markvanding i

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Brugermanual til Eco- Plan Biogas

Brugermanual til Eco- Plan Biogas Brugermanual til Eco- Plan Biogas SUSTAINGAS Manual D3.2 www.sustaingas.eu Udgivelsesdato: 27.03.2015 Forfattere: Michael Tersbøl og Lone Malm Ansvarlig for denne rapport Partnere Organic Denmark (Økologisk

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dak Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkoulent

Læs mere

Matematik i landbruget

Matematik i landbruget Facitliste Matematik i landbruget Ole Ebbesen 1. Regneregler 1. Regneregler Opgave 1.1( Opgave 1.4( Afrund tal til decimaler: I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen på ude- og indetemperaturen,

Læs mere

Afsluttende eksamensopgave Miljø og naturteknologstudiet Forår 2007

Afsluttende eksamensopgave Miljø og naturteknologstudiet Forår 2007 Afsluttende eksamensprojekt af Anne Kirkegaard Juni 2007 Afsluttende eksamensopgave Miljø og naturteknologstudiet Forår 2007 Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Damgårdsallé 5 8330 Beder Projektperiode:

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere