Kloakering i det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakering i det åbne land"

Transkript

1 Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand

2 Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres. Det gælder også din ejendom. Formålet med kloakeringen er at opnå en bedre vandkvalitet og miljøtilstand i kommunens vandløb, søer og kystvande. I denne pjece har vi kort beskrevet, hvordan kloakeringen af din ejendom kommer til at foregå, og hvilken betydning det får for dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen NK-Spildevand Spildevandet fra din ejendom skal tilsluttes det nye kloaksystem. Kloaksystemet etableres af NK-Spildevand A/S, der er kommunens forsyningsselskab på spildevandsområdet. Vi har endnu ikke fastlagt, hvordan kloakkerne skal udføres i de enkelte områder. Det sker først i forbindelse med den endelige projektering. Der er to måder at udføre kloakken på: Ved traditionel kloakering får hver ejendom lagt en stikledning frem til skel på grunden. Ved tryksat system får hver ejendom placeret en pumpebrønd og et styreskab ved skel på grunden. I spildevandsplanen er det fastsat, hvornår kloakeringen af de enkelte områder og ejendomme skal ske. Årstallene i planen er de år, hvor selve anlægsarbejdet forventes afsluttet. Altså det tidspunkt, hvor din ejendom skal tilsluttes kloakken, og du skal betale tilslutningsbidrag. Du finder link til spildevandsplanen på bagsiden af denne pjece. 3

3 Forundersøgelse og opmåling Ved start af projektarbejdet foretager vi forundersøgelser og opmålinger. Vi samler data fra kommunens arkiver, foretager besigtigelser og opmåler de enkelte ejendommes synlige brønde og de planlagte placeringer af hovedledningerne. Du får direkte besked om, hvornår vi besigtiger og måler op på din ejendom. Du behøver ikke nødvendigvis at være til stede ved denne første besigtigelse og opmåling. Vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål om afløbsforholdene på din ejendom. Sker der skader på dine afgrøder under opmålingen, får du erstatning efter de gældende takster. 4 Placering af ledninger og brønde På baggrund af data, besigtigelser og opmålinger kommer vi med forslag til placering af stikledning eller pumpebrønd og eventuelle hovedledninger på din ejendom. Placering af hovedkloak Placering af stikledning eller pumpebrønd Alle ejere af ejendomme inden for en afstand af 10 meter fra de planlagte nye hovedledninger, blev i forbindelse med spildevandsplanens godkendelse orienteret om en eventuel placering af ledninger på deres ejendom. Stikledningen til den enkelte ejendom bliver ført frem til skel. Pumpebrønde skal placeres ved skel og kørefast vej af hensyn til den fremtidige drift og vedligeholdelse efter arbejdsmiljøreglerne. Du skal være indstillet på at afgive plads til en eventuel pumpebrønd og et styreskab på din ejendom. Der skal anlægges nye kloakker frem til landsbyerne og de enkelte ejendomme. Placeringen af ledningerne er ikke endeligt fastlagt. Placeringen af stik eller pumpebrønd sker efter aftale med den enkelte ejer. Vi orienterer dig nærmere om dette senere. Kommer der til at ligge en spildevandsledning eller brønde på din ejendom, skal der indgås aftale mellem dig og Forsyningen om placering af ledningsanlæggene og erstatningens størrelse. Det kan enten ske ved en frivillig aftale eller ved ekspropriation. Du modtager nærmere information om dette senere. Placering af pumpebrønd og styreskab i forbindelse med indkørsel. Styreskab og pumpebrønd placeret ud til kørefast vej. 5

4 Tilslutning og arbejder på egen grund Når anlægsarbejdet er afsluttet, vil du modtage et påbud fra Næstved Kommune om tilslutning til det nye kloaksystem. Tilslutningen skal normalt være udført senest ½ år efter påbuddet. Arbejde på egen grund Du skal selv betale for alle arbejder på egen grund i forbindelse med tilslutningen til den nye kloak. Det gælder både tømning og sløjfning af bundfældningstank, køkkenbrønde og adskillelse af regn- og spildevand. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Kun spildevand Det er kun spildevandet fra din ejendom, der må tilsluttes det nye kloaksystem. Spildevand er for eksempel afløb fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Du skal selv stå for håndtering af regnvand fra tage og befæstede arealer, for eksempel områder med fliser eller asfalt. Vandet kan enten afledes til de nuværende ledninger, til dræn og vandløb eller nedsives på egen grund. Hvad koster det? Du skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag til NK-Spildevand. Tilslutningsbidraget skal betales, når stikledning eller pumpebrønd er færdig, og du har mulighed for at aflede dit spildevand. Tilslutningsbidraget er ,78 kroner pr. bolig. Der er specielle regler for erhvervsejendomme. Når ejendommen er tilsluttet, skal der betales et årligt vandafledningsbidrag, som er et fast bidrag på 708,16 kroner pr. ejendom og et variabelt bidrag på 45,11 kroner pr. m³ vandforbrug. Beløbene er 2013-prisniveau og inkl. moms. Priserne indeksreguleres hvert år. De aktuelle bidrag kan du se på Forsyningens hjemmeside. 6 Henstand eller afdragsordning Der ydes normalt ikke henstand med betaling af tilslutningsbidraget. Hvis du er pensionist, og en række betingelser er opfyldt, kan kommunen indefryse bidraget og udgifter til arbejder på egen grund. Beløbet skal betales tilbage ved salg af ejendommen. Du skal kontakte kommunen for nærmere aftale. Hvis alle andre finansieringsmuligheder er umulige, kan du aftale en afdragsordning med Forsyningen. Dette gælder kun tilslutningsbidraget og ikke udgifter til arbejder på egen grund. Kontakt NK-Spildevand for mere information. Information om arbejdet Når vi starter arbejdet og løbende i anlægsperioden, vil vi give dig informationer om arbejdet og de gener, det vil påføre dig og andre i lokalområdet. Borgermøde ved opstart Ved start af de enkelte anlægsarbejder vil vi eventuelt afholde borgermøder, hvor vi orienterer om det planlagte arbejde, hvilke firmaer og personer der er involveret i arbejdet samt tidsplan for arbejdets gennemførelse. Løbende informationer På Forsyningens hjemmeside lægger vi løbende informationer om status på arbejdet. Opstår der forhold, der har særlig betydning for dig og din familie, giver vi dig direkte besked. Det kan for eksempel være kortvarige spærringer af indkørsler og adgangsveje og lignende.

5 Mere information Du finder spildevandsplanen på kommunens hjemmeside Bolig og på NK-Forsyning s hjemmeside www. nk-forsyning.dk/spildevand. Kontakt NK-Spildevand Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte NK-Spildevand på telefon eller mail NK-Forsyning A/S Spildevand Ved Fjorden Næstved Telefon CVR

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Separatkloakering i dit område

Separatkloakering i dit område Separatkloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område separatkloakeres. Det nye kloaksystem vil blive udført som separatsystem,

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om:

Hvorfor denne pjece? I denne pjece orienterer vi dig om: Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og vi inden for de næste 4-5 år skal forbedre forholdene på din ejendom og i dit kvarter med nye kloakledninger. I denne

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Kloak- og drænprojekt.

Kloak- og drænprojekt. Kloak- og drænprojekt. Nu foreligger der et færdigt projekt omfattende både den fremtidige kloakering og pumpelagets fremtidige drænsystem. Hele projektet udsendes til 5 entreprenørfirmaer, og der afholdes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af

# Spørgsmål Svar 20. januar 2015 1 Hvad kalder man de enkelte dele som tilslutningen består af Log over spørgsmål vedrørende tilslutning af kloak til spildevandsstik i Mårup Østerstrand Syd. Loggen opdateres løbende. Hvis der er fejl eller mangler i svarene, opdateres de også løbende. Opdateret

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere