Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland"

Transkript

1 Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

2 Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke tømmes mindst én gang om året, som miljøministeriet har besluttet er det mest miljømæssige rigtige. (se nærmere i Kapitel 15 i Miljøstyrelsens Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4. Miljøministeriets beslutning grundes med: o At grundvandet så ikke forurenes og det gavner vores drikkevandskvalitet. o At vandkvaliteten i vores vandløb forbedres til gavn for dyre og planteliv. o At slam og spildevand renses korrekt til gavn for miljøet. En fælles tømningsordning er med til at sænke priserne på tømningen og giver derved en besparelse for borgerne. Tømningsordningen omfatter alle ejendomme med en bundfældningstank, uanset om ejendommen har stået tom i en længere periode eller ej.

3 Hvad er en bundfældningstank? Slam tilbageholdes i bundfældningstanken, det bundfælder eller bliver til flydeslam og begynder derefter at rådne eller gære. Med tiden bliver mængden af slam mindre og mindre, men forsvinder aldrig helt, da der altid er nogle stoffer, som ikke nedbrydes naturligt. Derfor skal bundfældningstanken tømmes mindst 1 gang hvert år, så der er plads til det nye slam, som løbende kommer til. En bundfældningstank, også kaldt septiktank eller trixtank, har den funktion, at tilbageholde slam, papir, fedt og andre affaldsstoffer fra det spildevand, som udledes. Bundfældningstanke kan have mange størrelser, alt afhængig af fra hvilken årstal den er opført. Den optimale størrelse i dag vil være en tank på minimum 3 m3 pr. familie i husstanden, men er der desværre ikke mange tanke, som opfylder og det vil derfor tit medfører, at man selv skal sørge for endnu en tømning i løbet af året, for ens bundfældningstank fungere rigtigt.

4 Hvornår bliver min tank så tømt? Entreprenøren står for udarbejdelse og planlægningen af en rute og tidsplan for den årlige tømning. Det tilstræbes dog, så vidt muligt, at tømningen sker med ca. 1 års interval. (se nærmere på vores hjemmeside Hvad indebærer en tømning? En tømning består i, at entreprenøren sørger for at suge din bundfældningstank tom for slam og derefter genopfylder den med renset spildevand til ca. ¾ fyldt. Genopfyldningen sker, så man dels sikre sig imod, at evt. højt grundvand eller specielle jordbundsforhold ikke løfter tanken op af jorden og dels sørger det for, at den biologiske proces i tanken virker og det nye slam så ikke danner prop, så det stopper i afløb eller pumpe. Det er ikke entreprenørens opgave at spule rørsystemerne eller tømme sive- og køkkenbrønde. Det skal man bestille og betale særskilt for at få ydet disse ydelser hos entreprenøren eller et andet privat slamsugerfirma. Når tanken er blevet tømt, vil der kort efter der er ledet renset spildevand retur til tanken, dannes et brunligt skumlag på vandspejlet og somme tider komme store klumper af restslam fra dine afløb ind i tanken. Dette er helt normalt og har ingen betydning for tankens funktion.

5 Hvordan kan en tank se ud før & efter tømning! Tank lige efter tømning. Tanken efter 1 uge Tanken er ikke tømt!

6 Hvilke krav er der stillet til mig? Du har som ejer ansvaret for, at bundfældningstanken er funktionsdygtig. Entreprenøren skal have en farbar adgangsvej frem til tanken, samt kunne finde og aftage dækslet uden at beskadige din beplantning. Hvis der forefindes fejl i bundfældningstankens funktion og udformning, vil de og kommunen blive orienteret herom, så der ikke sker forurening af miljøet. Kommunen vil pålægge dem, at få udbedret fejlene på bundfældningstanken hurtigst muligt. Er du i tvivl om, hvor på din ejendom, bundfældningstanken befinder sig, så kontakt en autoriseret kloakmester og få placeringen markeret og videregivet til forsyningsselskabet.

7 Adgangsforhold! Entreprenøren skal have adgang til din ejendom, så du er forpligtet til at anvise eller anlægge en adgangsvej, som er kørefast i tømningsperioden og beskåret for beplantning i 3,6 meters brede og 4 meters højde. Fra adgangsvejen og hen til bundfældningstanken må afstanden højst være 50 meter ved gamle anlæg, ved nye anlæg, er kravet skærpet til ned til 25m. Inden for denne afstand, skal der være fri passage, så entreprenøren kan bære slangen hen til tanken uden risiko for at beskadige dine beplantninger. Dækslet på bundfældningstanken skal være synligt, så det er nemt at få øje på. Evt. kan her placeres et lille flag eller lign., for at markere beliggenheden. Er tanken placeret i skure eller lignende, så skal det ligeledes markeres tydeligt, hvor tanken er. Døre, hegn, og andet, som skal passeres for at komme frem til tanken, må ikke være aflåst. Tanke placeret i indhegninger med dyr, skal være frit tilgængelige og dyrene være lukket inde i en anden indhegning, det gælder også løsgående hunde.

8 Bundfældningstanken skal være forsynet med et aftageligt dæksel i minimum terrænhøjde og skal overholde vægtkrav i henhold til Arbejdstilsynets At-intern instruks nr. 3/2010. Ved et aftageligt dæksel forstås, at når entreprenøren med almindeligt håndværktøj kan vippe dækslet af og væk fra bundfældningstanken, samt tilbage igen efter tømningen. Dækslet skal altid være synligt tilgængeligt for entreprenøren, så få dækslet hævet op til min terræn og undersøg jævnligt, at deres dæksel ikke er rustet fast, tildækket eller gået i stykker, så du undgår at glemme og få frigravet det. Ved frilæggelse af dæksel, skal det ske i en radius af ca. 30 cm rundt om dækslet og 5 cm under dækslets nedre kant, ved nyanlæg skal dækslet dog altid føres i eller over terræn. Sikre altid, at det er muligt for entreprenøren, at kunne tømme bundfældningstanken, uden at det er muligt, at beskadige dine beplantninger.

9 Hvad gør jeg ved problemer med min bundfældningstank? Skulle du få behov for en akut tømning, kan du selv bestille og betale for denne ydelse hos et privat slamsugerfirma eller hos vores entreprenør. Den bestilte tømning vil ikke blive registreret, som den planlagte tømning 1 gang hvert år, men er en tømning, som borger skal bekoste selv, som en drift og vedligeholdelse af sit eget kloaksystem. Hvad hvis jeg intet foretager mig? Hvis bundfældningstanken er fyldt, kan den ikke tilbageholde det nye tilkomne slam, hvilket medfører, at det enten løber direkte ud i efterfølgende vandløb og forurener vandmiljøet, eller at det stopper ens nedsivningsanlæg, som så skal renses eller i nogle tilfælde renoveres. Hvis entreprenøren kører forgæves ud for at tømme din bundfældningstank, vil du første gang få en mindre bøde, som erstatning for spildt arbejdstid for entreprenøren. Sker det igen, når man kører opsamling, at det stadig ikke er muligt for entreprenøren at tømme bundfældningstanken, får du endnu en bøde, men bliver også samtidig meldt til kommunen, som miljøforurener. Kommunen giver dig så et påbud om, at få tømt din tank hurtigst muligt, sker det ikke indenfor en af kommunen fastsat periode, vil du blive politianmeldt.

10 Hvad koster det mig? Forsyningsselskabet må ikke tjene penge på tømningsordningen, så derfor betaler man kun for selve tømningen, afleveringen af slam og administrationsomkostningerne for ordningen. Pengene for tømningen opkræves, sammen med dine øvrige forbrugsafgifter fordel over 2 gange årligt. Gode råd! 1. Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er f.eks. kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet. 2. Skyl aldrig bleer, bind, tamponer, vaskeklude, vat, kondomer, vådservietter, køkkenrulle, kattegrus og lignende ud i toilettet. Det kan få anlægget til at stoppe, så ledningerne skal spules. 3. Formindsk dit vandforbrug. Jo mindre nødvendigt vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes igennem kredsløbet fra dit afløb til bundfældningstanken, nedsivningsanlægget eller sivebrønden og tilbage i naturen igen. 4. Undgå fedt, kaffegrums, sovs, brødkrummer og andre madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere hullerne. 5. Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søger vand, og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene eller medføre tilstopning. 6. Når du reparerer dit kloaksystem, så er det et lovkrav, at du altid benytter en autoriseret kloakmester. 7. Tag generelt hensyn til miljøet og dit kloaksystem, vær altid opmærksom på, hvad du skyller ud i din vask eller dit toilet!

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD

Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Tømning af bundfældningstanke ANSVAR ADGANG AFREGNING ANDRE GODE RÅD Fælles tømningsordning Fælles tømningsordning Halsnæs og Frederikssund Forsyning har indgået en ny kontrakt med en entreprenør om tømning

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd

Tømning af bundfældningstanke. Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømning af bundfældningstanke Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Tømningsordning Tømningsordning Skive Kommune har af hensyn til miljøet indført en obligatorisk tømningsordning, som det ikke er muligt

Læs mere

Kend din kloak Roskilde Forsyning

Kend din kloak Roskilde Forsyning Kend din kloak Roskilde Forsyning Kolofon Redaktionsgruppe: Helle Lyngbye Lis Richardy Merete Gjelstrup Kirsten Toft Illustrationer: Foto, side 4, 5 og 14: AnnaBir Foto, side 8, 10, 11, 16, 18, 20 og 23:

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vand i kælderen. nye veje for vandet

Vand i kælderen. nye veje for vandet Vand i kælderen 1 nye veje for vandet HVORFOR DENNE PJECE? INDHOLD 2 3 Du er måske en af de mange grundejere i Herning Kommune, som SPILDEVAND har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? 2/3 Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af huset ligesom

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT?

TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? TØMNING AF DIN SAMLETANK HVAD OMFATTER DEN NYE ORDNING? HVAD SKAL JEG SELV SØRGE FOR? HVORNÅR BLIVER MIN TANK TØMT? 1 HVEM SKAL JEG KONTAKTE? SIMON MOOS A/S Tømmer din samletank efter aftale med Provas.

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? Reparation Rensning Ringe til hvem? Side Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet er

Læs mere

Virker kloakken ikke?

Virker kloakken ikke? Virker kloakken ikke? Lejre Forsyning Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

virker kloakken ikke?

virker kloakken ikke? virker kloakken ikke? KLOAKFORSYNINGEN Reparation Rensning Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer et hus. Vi har erfaret, at kun de færreste grundejere er bevidste om, at kloaksystemet

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald

Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Forsyningskalender 2011 Information om spildevand og affald Miljø - med ren samvittighed Favrskov FORSYNING Nyt forsyningsselskab 25. maj 2010 blev Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00

SANDET ETAPE 3 INDLEDNING GENERELT. Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 SANDET ETAPE 3 Borgermøde i Kultursalen i Helsinge d. 03.11.10 kl. 17:00-20:00 INDLEDNING Mødet blev afholdt i anledning af projektet kloakering af Sandet for Etape 3 del A, B og C. Nærværende dokument

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere