1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015

2 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens Formål med lovgivningen Formålet med loven er, at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse, forårsaget af sygdom eller ulykke, der har krævet sygehusindlæggelse. Genoptræning efter sundhedsloven er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem dig, eventuelt pårørende og personale. Formålet med et genoptræningstilbuder at forbedre dine muligheder for at leve det liv, du selv ønsker, med henblik på at: Du opnår bedst muligt funktionsniveau Du genopdager dine ressourcer og finder ud af, hvordan du bedst udnytter dem Du får hjælp til selvhjælp Du bliver mindre afhængig af andres hjælp 1.3 Politiske målsætninger For at leve op til formålet i loven vil vi bl.a.: Øge din livskvalitet og selvværd gennem hjælp til at finde, styrke og udvikle egne ressourcer (hjælp til selvhjælp) Sikre at det sker efter den bedste viden på området Sikre effektiv ressourceudnyttelse 1.4 Hvem kan modtage genoptræning? Derfor vil genoptræningsindsatsen i videst mulig omfang være baseret på viden om hvad der virker (evidensbaseret) og, når det ikke findes, være baseret på erfaring for hvad der virker bedst. Du kan modtage genoptræning efter sundhedsloven, hvis du I forbindelse med udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning og derfor udskrives med en genoptræningsplan Udskrivning fra sygehus kan ske fra stationære afsnit, ambulatorium, dagafsnit og skadestue. 1.5 Hvem kan ikke få genoptræning? Du kan ikke få genoptræning, hvis du ikke har fået en genoptræningsplan efter sygehusindlæggelse får vederlagsfri fysioterapi efter sundhedslovens 140a for sammen funktionsnedsættelse får genoptræning efter 86 i serviceloven hvis du samtidig modtager tilskud til be- 2

3 1.6 Hvad koster genoptræningen? Genoptræningen er gratis. handling hos privatpraktiserende fysioterapeut efter sundhedslovens 67 for samme lidelse Hvis den helbredsmæssige tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, kan du bevilges befordring til genoptræning efter sundhedsloven. Du kan finde en vejledning til ansøgning om befordring på kommunens hjemmeside under genoptræning. ed-og-helbred/genoptræning 1.7 Krav og forventninger til dig i forbindelse med genoptræningen Genoptræningen ydes efter princippet om hjælp til selvhjælp. Det forventes derfor at borgeren: Deltager aktivt i samarbejdet omkring genoptræningen med bl.a. fastsættelse af relevante mål for genoptræningen og evaluering af disse Er med til at implementere de nyopnåede færdigheder i dagligdagen og at borgeren deltager i aktiviteter der fastholder det opnåede funktionsniveau Samarbejder med terapeuten, er motiveret og deltager aktivt i træningen Hvis du bliver forhindret, skal du melde afbud senest kl samme dag. Gentagne udeblivelser, uden afbud, medfører ophør af forløbet. Har forståelse for, at terapeuten skal tage hensyn til sit eget arbejdsmiljø, under træningen med dig. Af hensyn til egen sikkerhed ikke indtager alkohol eller euforiserende stoffer inden eller under træningen. 2. Visitationsproceduren 2.1 Beskrivelse af visitationsproceduren Sygehuset har ansvaret for at vurdere behov for genoptræning og udfærdige genoptræningsplan, denne sendes til Træning og Rehabilitering Sundhedscenter Kildebakken Vargbergvej 11, 1.sal 3

4 6100 Haderslev Tlf Telefontid mandag til fredag fra kl Genoptræningen sættes i værk indenfor den første uge/5 hverdage efter at vi har modtaget din genoptræningsplan. Forinden vil du få en tid via brev/digital post eller du bliver kontaktet på telefon. 3. Genoptræning 3.1 Hvad består genoptræningen af? Form Træningen foregår primært i kommunens træningslokaler på hold eller individuelt, men kan også, efter en vurdering, forekomme som træning og vejledning i dit hjem. Dele af genoptræningen kan også foregå ved selvtræning eller virtuel genoptræning. Du overgår til holdtræning, så snart terapeuten vurderer, at genoptræningen kan foregå på hold. Øvelsesprogrammer gennemgås med dig og evt. dine pårørende. Ved afslutning af et genoptræningsforløb informeres du om andre træningsmuligheder, der kan hjælpe dig til at vedligeholde dit funktionsniveau. Omfang Genoptræningen afhænger af en konkret, individuel vurdering samt konkret serviceniveau i forhold til diagnose. Indhold: Genoptræningen kan rette sig mod: Specifikke problemer på kropsniveau f.eks. Muskelstyrke/udholdenhed Kondition Ledbevægelighed f.eks. udspænding Koordination Tonusnormaliserende øvelser Balance Stabilitet Lejring Træning i tygge- og synkefunktionen. 4

5 Behandling som understøttelse af genoptræningen Rettet mod aktiviteter f.eks. Gangtræning Forflytning Af/påklædning Toiletbesøg Bad/toilette At spise Madlavning Indkøb Rengøring og tøjvask Vejledning i brug af relevante hjælpemidler i træningen. Træning, der støtter dine muligheder for at kunne fungere i hverdagen. Træning af /kompensationsmetoder for nedsatte kognitive funktioner Sociale færdigheder 3.2 Hvordan følges der op på den tildelte genoptræning Undervejs i forløbet vurderes træningen i forhold til udbytte, motivation og opnåelse af mål fastsat ved start. Ved afslutningen af forløbet laves i samarbejde med dig afsluttende vurdering og status på opnåelse af mål og funktionsevne. Revurderingen af din genoptræning kan også ske på grund af ændringer af kommunens serviceniveau eller ændringer i lovgivning. 4. Levering af genoptræningen 4.1 Hvem leverer genoptræningen Ydelserne leveres af kommunale trænende ergoog fysioterapeuter. 4.2 Hvornår leveres genoptræningen? Genoptræning kan foregå på hverdage i dagtimerne. Tidspunkterne aftales så vidt muligt under hensyn til dine ønsker. Holdtilbud kan være fastlagt på bestemte tidspunkter og ugedage. 4.3 Opstart af genoptræning Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil din genoptræning blive igangsat indenfor en uge/5 hverdage. Du får en tid via brev/digital post eller du bliver kontaktet på telefon. 4.4 Samarbejde og medbestemmelse Genoptræningen ydes efter en individuel funktionsevne vurdering. Der udarbejdes mål med genoptræningen i dialog med dig. Indsatsen justeres løbende under forløbet. 5

6 Efter ønske og behov kan din ægtefælle eller pårørende samt eventuelt plejepersonale, være med i tilrettelæggelsen af genoptræningen. 4.5 Adgangsforhold Træningen foregår primært i kommunale træningslokaler, der er indrettet med handicapvenlige adgangsforhold. I tilfælde af, at træning foregår i eget hjem, skal der være frie og oplyste adgangsforhold for medarbejderen. Der skal tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. 5. Kvalitetsmål 5.1 Mål 1 Kvalitetsmål for ventetid på start af træning: Når vi har modtaget din genoptræningsplan, vil genoptræning blive igangsat indenfor den første uge/5 hverdage. Resultat mål: Det er målet, at 90 % af borgerne er blevet kontaktet inden for tidsfristen. Opfølgning af målet: Der følges administrativt op på målene gennem en registrering af, hvornår træningen er begyndt sammenholdt med det tidspunkt, hvor genoptræningsplanen er modtaget eller tilladt træningsstart. 5.2 Mål 2 Kvalitetsmål for patienttilfredshed: At du oplever, at du bliver inddraget i planlægningen af din træning. At du synes, at samarbejdet med din terapeut fungerer godt. Resultat mål: Det er målet, at 90 % af borgerne i en brugerundersøgelse svarer tilfreds eller meget tilfreds. Opfølgning på målet: Der gennemføres brugerundersøgelser. 6. Klagemuligheder 6.1 Klager over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af almen genoptræning efter udskrivning, skal ske til Leder af Træning og Rehabilitering, 6

7 Varbergvej 11, 1.sal, 6100 haderslev. Tlf Klager over den faglige behandling kan indbringes for Patientombuddet Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Hjemmeside: Godkendt af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse den

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013

Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Forord...3 Hvor henvender jeg mig?...4 1. Generel information 1.1 Overordnede mål, kvalitetsmål og opfølgning.... 6 1.2 Rehabilitering... 6 1.3 Teknologi og hjælpemidler...7

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere