IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER"

Transkript

1 IPR Nøglen HVAD ER IPR? PATENTER BRUGSMODEL VAREMÆRKER DESIGN OPHAVSRET KRÆNKELSE OG HÅNDHÆVELSE AF RETTIGHEDER HVORDAN UDNYTTER DU DIN VIRKSOMHEDS VIDEN? HVOR KAN JEG FÅ HJÆLP? EGNE NOTER

2 FoRoRD Danske virksomheder skal i stigende grad konkurrere globalt på produkter og ideer med et højt og unikt videnindhold. Dette stiller i høj grad krav til virksomhedernes viden om IPR. Patent- og Varemærkestyrelsen har udviklet IPR Nøglen for at give dig et indblik i, hvad IPR er, samt hvilke muligheder du har for at beskytte og udnytte din viden. IPR Nøglen er opsat som et opslagsværk med faneblade, så du nemt og overskueligt kan få et overblik over mulighederne inden for IPR samt hvilke afsnit, der er relevante for dig. Den er udviklet med henblik på at give dig en introduktion til IPR og er i vidt omfang tænkt som en forberedelse til mødet med en IP-rådgiver. December 2011 Jesper Kongstad Direktør Udgivet af Patent- og Varemærkestyrelsen, december 2011

3 1. hvad er IPR? Hvad er IPR? Hvorfor er det vigtigt at beskytte sine opfindelser og ideer? Hvad kan beskyttes? Hvad kan ikke beskyttes? 4 5 Hvad er IPR

4 1. hvad er IPR? 1.1. Hvad er IPr? IPR er en forkortelse for Intellectual Property Rights eller intellektuelle ejendomsrettigheder på dansk og er en fællesbetegnelse for beskyttelsen af opfindelser og ideer, som f.eks.: En teknisk opfindelse Formgivning af et produkt Et logo Et billede En tekst IPR omfatter alle former for beskyttelse af teknik, forretningskendetegn, design og brugskunst gennem patenter, brugsmodeller, varemærker, design samt kunstneriske og litterære værker Hvorfor er det vigtigt at beskytte dine opfindelser og Ideer? Det vil altid være en konkret vurdering, om det kan betale sig at beskytte dine opfindelser og ideer. Som udgangspunkt vil du stå bedre i en konkurrencesituation, hvis disse er beskyttet. Umiddelbart er der to fordele ved at beskytte dine opfindelser og ideer: 1) Du får et værn mod kopiering, da du med en rettighed kan forhindre andre i at kopiere dine opfindelser og ideer. 2) Du får en ny vare at handle med, da du kan sælge eller udlicensere dine rettigheder. Derfor er IP-beskyttelse en måde at gøre ideer til forretningsmæssige aktiver Hvad kan beskyttes? Opfindelser, f.eks. lægemidler, mekanik og elektronik. Varemærker, f.eks. logoer, navne og slogans. Design, f.eks. møbler, værktøj og legetøj. Kunstneriske og litterære værker, f.eks. musik, bøger og film. IPR NØGLEN hvad ER IPR? SIdE 4

5 opfindelser, varemærker og design skal registreres for at opnå beskyttelse, hvorimod kunstneriske og litterære værker opnår beskyttelse, når værket skabes. Det betyder, at der ikke ved kunstneriske og litterære værker er krav om ansøgning, stempel, registrering eller betaling. læs mere om kunstneriske og litterære værker under afsnit 6 om ophavsret Hvad kan Ikke beskyttes? generelt kan man sige, at opfindelser og ideer skal være nye, for at man kan opnå beskyttelse af dem. Der opstår ofte tvivl om, hvorvidt koncepter kan beskyttes. Selvom koncepter er nye, kan de som udgangspunkt ikke beskyttes. Du kan imidlertid forsøge at beskytte delelementer af dit koncept, som f.eks. navnet, teknikken og designet gennem patenter, varemærker, design og ophavsret. Eksempel: hvis du har fået en ide til et brætspil, kan du f.eks. have beskrevet reglerne til spillet i en tekst. Denne tekst vil være beskyttet af ophavsretten. andre må gerne beskrive reglerne i en anden tekst, men de må ikke kopiere den. Du kan også have designet brættet og brikkerne til spillet. Selve udformningen af brættet og brikkerne vil muligvis kunne beskyttes som design gennem en designregistrering. har du udviklet en bestemt fremstillingsmåde til at producere dele af dit spil, kan denne muligvis beskyttes ved et patent. Derudover kan du også forsøge at beskytte navnet på spillet gennem en varemærkeregistrering. IPR NØGLEN hvad ER IPR? SIdE 5

6

7 2. PateNteR Hvad er et patent? Hvad skal der til for at opnå et patent? Hvad kan du bruge et patent til? Sådan ansøger du om patent Hvad koster en patentansøgning? Patent i udlandet Beskyttelse i EU Beskyttelse i resten af verden Patenter

8 2. PateNteR 2.1. Hvad er et Patent? et patent er en eneret til at udnytte en teknisk opfindelse forretningsmæssigt. I praksis betyder det, at du som indehaver af et patent har retten til at forbyde andre at udnytte opfindelsen i erhvervsmæssig sammenhæng. Det vil sige, at andre f.eks. ikke må producere opfindelsen og sælge den uden at have indgået aftale med dig først. Patenter kan opretholdes i op til 20 år regnet fra den dag, ansøgningen om patentet indleveres til patentmyndigheden. Patenter udstedes og gælder nationalt. hvis du har fået patent i Danmark, gælder din rettighed kun i Danmark. hvis du vil have patent i andre lande, skal du derfor også indsende en ansøgning til disse lande, da din eneret kun gælder i de lande, hvor du har ansøgt og opnået patent. Se endvidere afsnit 2.6. om patent i udlandet Hvad skal der til for at opnå et Patent? Din opfindelse skal opfylde tre kriterier for at kunne få patentbeskyttelse: Opfindelsen skal kunne udnyttes industrielt. Opfindelsen skal være ny i forhold til allerede kendt viden dvs. den skal have nyhedsværdi. Opfindelsen skal adskille sig væsentligt fra allerede kendt viden dvs. den skal have opfindelseshøjde. Det vigtigste kriterium for at opnå en patentrettighed er, at opfindelsen er ny i forhold til allerede kendt viden. Det er desuden vigtigt, at opfindelsen kan udnyttes industrielt og adskiller sig væsentligt fra kendt viden. Kendt viden betyder alt, hvad der har været offentligt tilgængeligt på det tidspunkt, hvor patentansøgningen første gang bliver indleveret til en patentmyndighed. Det vil f.eks. sige, at opfindelsen ikke på nogen måde må have været offentliggjort noget sted i verden. Den må f.eks. ikke have været præsenteret på en udstilling, til et foredrag eller beskrevet i aviser, lærebøger mm. Patentmyndigheden undersøger, om opfindelsen adskiller sig væsentligt fra kendt viden ved at lave en såkaldt nyhedsundersøgelse. opfindelsen skal herudover opfylde en række betingelser, bl.a. skal den være beskrevet på en forståelig måde i patentansøgningen Hvad kan du bruge et Patent til? allerede når du har indsendt din patentansøgning, kan du indgå samarbejdsaftaler uden at miste din mulighed for at få eneret til opfindelsen, og uden at nyhedsværdien går tabt. Når du har fået udstedt et patent, kan du: Hindre andre i at udnytte din opfindelse erhvervsmæssigt. Sælge retten til at udnytte opfindelsen. IPR NØGLEN PatENtER SIdE 8

9 Når du ønsker at få et patent, er det ofte med forventningen om, at opfindelsen kan tilføre dine produkter eller metoder nogle egenskaber, som kan give dig konkurrencefordele på markedet. Med patentet kan du forhindre andre i at forbedre deres produkter eller processer på samme måde som dig. Selvom patentet giver eneret til at udnytte opfindelsen, er det vigtigt at forstå, at det ikke er en ret til at gøre brug af opfindelsen. Der kan f.eks. være andre patentrettigheder, der forhindrer dig i at udnytte opfindelsen, før du har fået lavet aftaler med indehaverne af disse patenter. Der kan også være markedsføringsregler eller andre reguleringer, der forhindrer, at du umiddelbart kan markedsføre og sælge produkter, hvori din opfindelse indgår. Når et patent ikke længere er gyldigt, har alle mulighed for at udnytte opfindelsen kommercielt sådan ansøger du om Patent Du kan indlevere din danske patentansøgning til Patent- og Vare mærkestyrelsen. ansøgningen kan indleveres både på dansk og engelsk. På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, kan du hente en ansøgningsblanket. Du kan indlevere din ansøgning online, pr. eller almindelig post. har du spørgsmål vedr. indlevering af en patentansøgning, er du velkommen til at henvende dig til Patent- og Varemærkestyrelsen Hvad koster en PatentansøgnIng? Udgifterne til patentering fordeler sig hovedsagligt på: Evt. rådgivning til udfærdigelse af selve ansøgningen og den senere kommunikation med myndighederne. Gebyrer til behandling af ansøgningen og dens offentliggørelse og opretholdelse. Oversættelse af ansøgningen, hvis den skal bruges i andre lande. gebyret for at få behandlet en patentansøgning hos Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark er kr. Behandlingen omfatter en nyhedsundersøgelse af din opfindelse samt en vurdering af, om din ansøgning kan lede til et patent. (For de aktuelle priser se Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste på For at opretholde dit patent skal du årligt indbetale et gebyr. hvis du ikke indbetaler årsgebyret, ophører gyldigheden af dit patent. De samlede omkostninger ved at patentere er afhængig af opfindelsen og det antal lande, du ønsker at få patent i. Du bør derfor konsultere en professionel rådgiver for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at patentere din opfindelse. IPR NØGLEN PatENtER SIdE 9

10 Du kan desuden få et overblik over mulige ansøgningsforløb, når du skal patentere en ide samt et indtryk af omkostnings niveauet ved at anvende Patent- og Varemærkestyrelsens Patent Cost Benefit guide på Patent I udlandet hvis du f.eks. vil sælge dit produkt eller opstarte produktion i udlandet, er det en god ide at ansøge om patent på din opfindelse internationalt. Det sikrer dine rettigheder i udlandet og kan bl.a. være nyttigt, hvis dit produkt bliver kopieret, da du i så fald har en registreret rettighed at håndhæve. Patenter udstedes i hvert enkelt land for sig. hvis du vil have patent udenfor Danmark, skal du derfor også indsende en ansøgning til myndig - hederne i alle de lande, du ønsker, patentbeskyttelsen skal gælde i. hvis du ønsker patent i flere lande, er det meget vigtigt, at du viderefører din ansøgning inden for et år fra den dato, hvor du indleverede din ansøgning første gang - ellers mister du muligheden for at få patent på din ide i andre lande. I forbindelse med videreførelsen skal du som udgangspunkt oversætte ansøgningen til sproget i det land, du søger i. Det vil ofte være nødvendigt at få professionel bistand fra en rådgiver, inden du ansøger om patent i udlandet Beskyttelse i EU Danmark er med i en række internationale aftaler, der kan gøre din ansøgning om patent i udlandet lettere. Danmark er bl.a. med i en regional europæisk ordning, der forsimpler ansøgningsforløbet i europa. Med det europæiske patentsamarbejde kan du indlevere en europæisk patentansøgning i Danmark eller direkte hos epo, the european Patent office, og krydse af på ansøgningen, hvilke europæiske lande, dit patent skal gælde i. På den måde undgår du at skulle indlevere en patentansøgning til de enkelte nationale lande i europa, som du ønsker patent i. Du kan dermed få behandlet og udstedt dit patent i flere europæiske lande gennem én europæisk ordning Beskyttelse i resten af verden via PCT Danmark er medlem af Patent Cooperation treaty (PCt), der er en samarbejdstraktat, der bl.a. er oprettet for at lette adgangen til at opnå patent i mange lande. Med PCt-ordningen kan du ansøge om patent i mange lande samtidig, men i første omgang kun indlevere din ansøgning i ét land. Du kan indlevere din PCt-ansøgning til Nordic Patent Institute (NPI) i Danmark. NPI er din lokale myndighed for PCt-ansøgninger. Ud over Danmark er Norge og Island partnere i NPI. Du kan læse mere om NPI på Du kan desuden indlevere din PCt-ansøgning hos epo, WIPo (World Intellectual Property organization) eller den svenske patentmyndighed. IPR NØGLEN PatENtER SIdE 10

11 3. BRUgSMoDel Hvad er en brugsmodel? Hvad kan du bruge en brugsmodelregistrering til? Sådan ansøger du om brugsmodelbeskyttelse Hvad koster en brugsmodelansøgning? Brugsmodel i udlandet Brugsmodel

12 3. BRUgSMoDel 3.1. Hvad er en brugsmodel? en brugsmodel er en eneret til forretningsmæssig udnyttelse af en ide, der løser et teknisk problem og kaldes også det lille patent. For at få din opfindelse beskyttet som brugsmodel er kravene til opfindelseshøjde mindre end ved et patent. Det vil sige at kravet, om hvor meget din opfindelse skal adskille sig fra lignende opfindelser, ikke er lige så skrapt, som hvis du søger om patentbeskyttelse. Brugsmodelbeskyttelsen kan opretholdes i maksimalt 10 år, hvorimod et patent kan gælde i op til 20 år Hvad kan du bruge en brugsmodelregistrering til? Du kan bruge din brugsmodelregistrering til det samme som en patentregistrering, dvs. du kan forbyde andre at kopiere din ide, og du kan handle med rettigheden. Du kan med fordel overveje brugsmodel frem for patent når: Du vurderer, at din frembringelse ikke kan opnå patent. Du forventer, at den kommercielle levetid for ideen bliver kort. Du ønsker en hurtig registrering og dermed dokumentation for din eneret sådan ansøger du om brugsmodelbeskyttelse? Du kan indlevere din danske brugsmodelansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. ansøgningen kan indleveres både på dansk og engelsk. På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, kan du hente en ansøgningsblanket. Du kan indlevere din ansøgning online, pr. eller almindelig post. har du spørgsmål vedr. indlevering af en brugsmodelansøgning, er du velkommen til at henvende dig til Patent- og Varemærkestyrelsen Hvad koster en brugsmodelansøgning? Udgifterne til brugsmodelregistrering fordeler sig hovedsagligt på: Evt. rådgivning til udfærdigelse af selve ansøgningen og den senere kommunikation med myndighederne. Gebyrer til behandling af ansøgningen og dens offentliggørelse og opretholdelse. Oversættelse af ansøgningen, hvis den skal bruges i andre lande. IPR NØGLEN brugsmodel SIdE 12

13 Gebyret for at få en brugsmodel registreret i Danmark er kr. Når du indleverer en brugsmodelansøgning, undersøger Patent- og Varemærkestyrelsen ikke, om din opfindelse faktisk er ny og adskiller sig fra andre opfindelser, som ved patentansøgninger. Det vil sige, at din opfindelse ikke bliver prøvet. Skal du have brugsmodelansøgningen prøvet, tillægges et yderligere gebyr på kr. Prøvningen omfatter en nyhedsundersøgelse af din frembringelse, samt vurderingen af om din ansøgning kan lede til brugsmodel. (For de aktuelle priser se Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste på Hvis du vil have beskyttelse af din brugsmodel i op til 10 år, skal registreringen fornyes efter 3 og 6 år. Fornyelsen sker ved at indbetale et fornyelsesgebyr. Hvis du ikke fornyer din brugsmodel, bortfalder din rettighed Brugsmodel i udlandet Der findes ingen fælles EU-brugsmodelbeskyttelse. Så hvis du vil søge brugsmodelregistrering i udlandet, skal du indsende en ansøgning til patentmyndigheden i det land, hvor du ønsker beskyttelse. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er ganske få lande, der registrerer brugsmodeller, f.eks. registrerer Holland og Sverige ikke brugsmodeller. Derfor vil det ofte være nødvendigt at få professionel bistand fra en rådgiver, inden du ansøger om brugsmodel i udlandet. På kan du se de rettigheder, som de forskellige lande i EU registrerer. Du kan også videreføre en dansk brugsmodelansøgning i udlandet som en patentansøgning. Hvis du ønsker at søge videre beskyttelse i udlandet, skal dette ske senest et år efter, at du indleverede din første ansøgning. Du er velkommen til at kontakte Patent- og Varemærkestyrelsen, hvis du ønsker at høre mere om videreførelse af en brugsmodelansøgning. IPR NØGLEN brugsmodel SIDE 13

14

15 4. VaReMæRKeR Hvad er et varemærke? Et virksomhedsnavn er ikke det samme som et varemærke Domænenavne Hvad kan du bruge et varemærke til? Sådan ansøger du om et varemærke Hvad koster en varemærkeansøgning? Varemærke i udlandet? Beskyttelse i EU Beskyttelse i resten af verden og TM - hvornår bruger man hvad? Varemærker

16 4. VaReMæRKeR 4.1. Hvad er et varemærke? et varemærke er det særlige navn eller kendetegn, som en virksomhed kan bruge til at markedsføre sig selv eller sine produkter og services med. Varemærket fortæller, at en vare kommer fra en bestemt producent og signalerer på den måde en bestemt kvalitet, livsstil, oprindelse, prisniveau eller andre egenskaber. et godt navn eller logo kan være et af de væsentligste aktiver for en virksomhed eller et produkt. Derfor er det en god ide at beskytte sin eneret til den slags forretningskendetegn ved at registrere det som varemærke, så produktets eller virksomhedens identitet ikke svækkes på markedet i forhold til konkurrerende virksomheder og produkter. et registreret varemærke gælder i 10 år og kan fornyes hvert tiende år. Det beskytter særlige kendetegn for varer og tjenesteydelser mod andre, der benytter lignende kendetegn inden for samme branche. et varemærke kan bestå af ord eller et logo, en kombination af de to elementer eller måske af en meget specielt udformet emballage Et virksomhedsnavn er ikke det samme som et varemærke Ud over varemærker findes der en række andre forretningskendetegn, som f.eks. virksomhedsnavne og navne på anparts- og aktieselskaber, der ligesom varemærker nyder en vis beskyttelse. Det er erhvervsstyrelsen, der registrerer dem. I boksen nedenfor ses en række eksempler på, hvordan beskyttelsen af virksomhedsnavn og varemærker adskiller sig fra hinanden i Danmark: Virksomhedsnavne Fortrinsret til at bruge virksomhedsnavnet, dvs. at en yngre virksomhed ikke kan registrere eller bruge et identisk navn. Beskyttelsen kan være begrænset til et lille geografisk område, som f.eks. en bestemt by. Beskyttet mod andre virksomheds - navne uanset branche. Varemærker Ret til at forbyde andre at udnytte varemærket kommercielt. Beskyttelsen gælder i hele Danmark. Varemærker er som udgangspunkt kun beskyttet inden for én branche. På grund af forskellene på virksomhedsnavne og varemærker kan det være en god ide, at du får beskyttet dit forretningskendetegn både som virksomheds- eller selskabsnavn og som varemærke. IPR NØGLEN varemærker SIdE 16

17 Domænenavne Et domænenavn beskytter en given adresse på internettet, som angives ved et navn, f.eks. Hvert navn skal være unikt, hvilket betyder, at to identiske domænenavne ikke kan registreres sideløbende. Patent- og Varemærkestyrelsen varetager ikke registrering af domænenavne. Du skal derimod registrere dit domænenavn via en registrator, der er godkendt af DK Hostmaster. Læs mere på En registrering af et domænenavn medfører ikke i sig selv, at du opnår et særligt kendetegns- eller ejendomsretligt krav på navnet. Det er derfor en god ide at overveje at registrere dit domænenavn som varemærke, hvis det opfylder betingelserne for at blive registreret Hvad kan du bruge et varemærke til? Et varemærke er et kendetegn, der adskiller dine produkter fra konkurrenternes. Når du har fået en registrering af dit varemærke, kan du bruge det til at hindre andre i at bruge et lignende varemærke inden for samme branche og produkter, og det er derfor også et signal til konkurrenter om ikke at anvende det samme eller et lignende varemærke Sådan ansøger du om et varemærke? Du registrerer dit varemærke i Danmark hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Inden du indsender en ansøgning, er det dog en god ide at undersøge, om der allerede er registreret lignende varemærker. Du har mulighed for at få Patent- og Varemærkestyrelsen eller en privat rådgiver til at udføre en grundig forundersøgelse af dette mod betaling. For at et varemærke kan registreres, skal det være tydeligt, hvilke typer af varer og tjenesteydelser, som mærket skal gælde for. Som bilag til ansøgningen skal du derfor vedlægge en fortegnelse over de varer og tjenesteydelser, som varemærket skal gælde for. Alle typer varemærker kan kategoriseres i vareklasser. Du kan læse mere om reglerne for kategorisering af varemærker på Patent- og Varemærke styrelsens hjemmeside, På kan du desuden hente en ansøgningsblanket til varemærkeansøgninger, som du skal udfylde og indsende til Patentog Varemærkestyrelsen. IPR NØGLEN varemærker SIDE 17

18 4.4. Hvad koster en varemærkeansøgning? Prisen for at søge et varemærke er kr Prisen inkluderer 3 klasser, dvs. hvilke typer varer og tjenesteydelser varemærket skal gælde for. For at bibeholde din registrering af varemærket, skal det fornyes hvert 10. år. hvis ikke dette fornyelsesgebyr betales, bortfalder din rettighed, og andre kan derefter frit anvende dit varemærke. (For de aktuelle priser se Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste på varemærke I udlandet? en dansk ansøgning om varemærkeregistrering gælder som udgangspunkt kun i Danmark, og dermed er varemærket kun beskyttet i Danmark. hvis du ønsker, at dine varemærker skal sikres i udlandet, er det ikke tilstrækkeligt, at de er registreret i Danmark. Du skal derimod indlevere en ansøgning i de lande, som du ønsker registrering i. Det er f.eks. relevant at registrere et varemærke i lande, hvor du sælger eller producerer dine produkter, eller har planer om at gøre det. Det vil ofte være en god ide at få professionel bistand fra en rådgiver, inden du ansøger om at få dit varemærke registreret i udlandet Beskyttelse i EU hvis du vil beskytte dine rettigheder i alle eu-lande, har du mulighed for at opnå beskyttelse i alle eu s medlemslande på baggrund af én eu-varemærkeansøgning. en eu-varemærkeregistrering er gyldig i 10 år med mulighed for fornyelse i 10-årige perioder. Du skal dog være opmærksom på, at gyldighedsperioden gælder 10 år fra ansøgningsdatoen og ikke fra den dato, hvor varemærket bliver registreret. ønsker du en eu-varemærkeregistrering, der dækker alle medlemsstaterne i eu, kan du enten ansøge om dette direkte hos eus harmoniseringskontor ohim, eller du kan ansøge om det gennem Patent- og Varemærkestyrelsen. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder et alt eller intet princip for eu-ordningen. Det betyder, at hvis dit varemærke ikke kan opnå beskyttelse i ét land, vil det blive afvist som eu-varemærke. hvis dit varemærke bliver afvist som eu-varemærke, kan du ansøge om beskyttelse i hvert af de lande, som ikke har afvist beskyttelsen. Du skal endvidere være opmærksom på, at hvis du ønsker at videreføre en dansk varemærkeansøgning til en eu-varemærkeregistrering, skal dette gøres senest 6 måneder efter indleveringen af den danske ansøgning, for at du kan få din prioritet overført. IPR NØGLEN varemærker SIdE 18

19 Prioritet vil sige, at din videreførte ansøgning vil blive betragtet som indleveret samme dato, som den danske ansøgning. Du kan også indlevere en ansøgning til ohim efter udløbet af de 6 måneder, men så får du blot en prioritetsdato svarende til den dag, du indleverer den nye ansøgning, dvs. der kan være blevet indleveret andre ansøgninger, der kan ligne din og dermed være en hindring i forhold til din ansøgning Beskyttelse i resten af verden hvis du vil registrere dit varemærke i en række lande verden over, kan du benytte Madrid-protokolsystemet. På baggrund af én ansøgning kan du søge registrering i de lande, der har tiltrådt Madrid-protokollen. ønsker du at få dit varemærke registreret i et land, der ikke er medlem af Madridprotokol-systemet, skal du indgive en ansøgning til det enkelte lands nationale myndighed. På Verdensorganisationen for Intellektuel ejendomsrets (WIPo) hjemmeside kan du finde en liste over de lande, der har tiltrådt Madrid-protokollen. Du kan kun søge om en international registrering gennem Madridprotokollen, hvis du allerede har en basisansøgning. en basisansøgning kan f.eks. være en dansk varemærkeansøgning, en dansk varemærkeregistrering eller en eu-varemærkeansøgning. Du skal herefter udfylde en WIPo-ansøgningsblanket og indsende den til Patent- og Varemærkestyrelsen, der kontrollerer, at de formelle krav er opfyldt og efterfølgende videresender den til WIPo. ansøgningsblanketten kan du finde på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, eller få hos Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter og tm - Hvornår bruger man Hvad? tm er en forkortelse for trade Mark på dansk: Varemærke. Du kan bruge tm til at vise andre, at du anser dit mærke, logo mm. som et varemærke, men det er ikke et udtryk for, at mærket er registreret. står for registreret varemærke. Du kan bruge til at indikere over for andre, at du har en eneret til varemærket. I den danske lovgivning er der dog ingen regler for brugen af symbolerne tm og. I udlandet er der til gengæld forskellige regler for brugen af symbolerne. I USa må du f.eks. kun bruge, når du har opnået en registrering og kun for de varer, som dit mærke er registreret for. Det er derfor altid en god ide at orientere dig om reglerne for brugen af tm og i udlandet, hvis du ønsker at markedsføre eller eksportere dine varer dertil. IPR NØGLEN varemærker brugsmodel SIdE 19

20

21 5. DeSIgN Hvad er et design? Prøv dit design af på markedet i op til 1 år før registrering Hvad kan du bruge en designregistrering til? Sådan får du registreret dit design Hvad koster en designregistrering? Designbeskyttelse i udlandet Beskyttelse i EU Beskyttelse i lande uden for EU Design

22 5. DeSIgN 5.1. Hvad er et design? et design beskytter et produkts udseende eller dele heraf bestemt af de særlige træk ved produktet eller dets udsmykning. Produkter, der kan beskyttes efter designloven, kan f.eks. være maskiner, emballager, møbler, tøj, legetøj, værktøj, fødevarer, skærmbilleder på en computer, ikoner, skrifttyper og lignende. Der er to hovedbetingelser, som skal opfyldes, for at du kan få designbeskyttelse: 1) Designet skal være nyt. Dvs. at designet ikke må have været offentliggjort, før du søger om designbeskyttelse. (læs nærmere om Skånefristen under afsnit ) 2) Designet skal have individuel karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket af designet skal adskille sig klart fra helhedsindtrykket fra andre kendte design. et design kan f.eks. være så enkelt og almindeligt, at det mangler individuel karakter. Det vil sige, hvis designet alene består af kendte geometriske figurer som f.eks. en firkant eller cirkel. hvis du har skabt et nyt design, er det en god ide at prøve at beskytte designet ved at få det registreret. På den måde kan du lettere håndhæve din ret til designet, hvis andre skulle kopiere det. Beskyttelsen gælder fra den dag, du ansøger om designbeskyttelse og i perioder på 5 år. et design kan dog højst beskyttes i 25 år Prøv dit design af på markedet i op til 1 år før registrering Du skal også være opmærksom på den såkaldte skånefrist. Skånefristen betyder, at du kan prøve dit design af på markedet i op til et år, før du vælger, om du vil beskytte det eller ej. For at undgå konflikter om, hvem der har ret til et design, kan du bruge Patent- og Varemærkestyrelsens DesDoc. her kan du dokumentere, at det er dig, der har lavet designet på et givent tidspunkt ved at få det oprettet i vores database. Du finder DesDoc på Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der opererer med en skånefrist. hvis designet ønskes beskyttet i et land, der ikke opererer med skånefrist, må produktet/designet ikke have været offentliggjort inden en registrering Hvad kan du bruge en designregistrering til? Når du har fået en designregistrering, kan du anvende den til at hindre andre i at bruge samme eller lignende design. en designregistrering er dermed en måde at synliggøre og dokumentere din ejendomsret over for konkurrenter. Det er derfor en god ide at sikre dig retten til dit design, inden det sendes på markedet, så du kan forhindre andre i at kopiere det. IPR NØGLEN design SIdE 22

23 5.3. sådan får du registreret dit design hvis du ønsker at ansøge om designbeskyttelse i Danmark, skal du indsende din ansøgning til Patent- og Varemærkestyrelsen. På kan du indlevere din ansøgning online. Du kan også hente en ansøgningsblanket på hjemmesiden, som du skal udfylde og indsende til Patent- og Varemærkestyrelsen. Da din designbeskyttelse dækker dit produkts udseende, er det vigtigste i din ansøgning, at der er vedlagt et godt billedmateriale, der viser produktet tydeligt i sin helhed fra flere vinkler. Det er vigtigt, at der ikke er tvivl om produktets udseende, da det er billedmaterialet, der fastsætter beskyttelsens omfang Hvad koster en designregistrering? hos Patent- og Varemærkestyrelsen er grundgebyret for en designansøgning kroner. (For de aktuelle priser se Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste på en designregistrering skal fornyes hvert 5. år ved at indbetale et fornyelsesgebyr. hvis ikke du fornyer din rettighed, bortfalder dens gyldighed designbeskyttelse I udlandet en ansøgning om designregistrering gælder som udgangspunkt kun i Danmark, og derfor er dit design kun beskyttet i Danmark. hvis du ønsker, at dit design skal sikres i udlandet, skal du indgive en ansøgning om designbeskyttelse i de lande, hvor du ønsker registrering af dit design Beskyttelse i EU Du har mulighed for at få beskyttet dit design i alle eu s medlemslande, inklusiv Danmark, ved blot at indgive én ansøgning. Kravene til designet er de samme i alle medlemslandene, da den danske designlov bygger på det samme direktiv som eu-ordningen. Det betyder, at et registreret eu-design ligeledes kan opnå beskyttelse i op til 25 år. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder et alt eller intet princip for eu-ordningen. Det betyder, at hvis dit design ikke kan opnå beskyttelse i ét land, vil det blive afvist som eu-design. hvis dit design bliver afvist som eu-design, kan du ansøge om beskyttelse i hvert af de lande, som ikke har afvist beskyttelsen. Du kan ansøge om et eu-design enten direkte hos eus harmoniserings - kontor, ohim, eller du kan ansøge om det gennem Patent- og Varemærkestyrelsen. IPR NØGLEN design SIdE 23

24 Beskyttelse i lande uden for EU Du kan også ansøge om designbeskyttelse i lande uden for eu. Da der ikke findes en international ordning for design, skal du indgive en ansøgning om designbeskyttelse i hvert enkelt land for sig. Du skal dog være opmærksom på, at der fra land til land kan være store forskelle i reglerne om ansøgning, så det vil ofte være nødvendigt at få professionel bistand fra en designrådgiver eller advokat.

25 6. ophavsret Hvad er ophavsret? mærket 26 Ophavsret

26 6. ophavsret 6.1. Hvad er ophavsret? ophavsret - eller copyright, som det også kaldes - er en eneret, der gælder for kunstneriske og litterære værker (f.eks. romaner, noder, skuespil, malerier mm.). ophavsretten gælder også for edb-programmer, der regnes som litterære værker. ophavsretten opstår i og med, at værket bliver skabt. Den registreres ikke. Det betyder i modsætning til de andre immaterielle rettigheder at man ikke skal søge om en registrering af værket eller betale vedligeholdelsesgebyrer. Når du har fået ophavsret betyder det, at du har: Eneret til at offentliggøre værket. Eneret til at fremstille eksemplarer af værket. Eneret til at blive navngivet, hvis nogen bruger dit værk. Eneret til at ændre værket. Der er to hovedbetingelser, som skal opfyldes, for at et produkt kan opnå ophavsretlig beskyttelse: Produktet skal være skabt ved en selvstændig, kreativ indsats. Produktet skal have værkshøjde. For at have værkshøjde skal produktet adskille sig fra banaliteter og have en vis grad af originalitet og særpræg. Beskyttelsesperioden for et ophavsretligt værk i Danmark er 70 år regnet fra skaberens død. ophavsretsloven administreres i Danmark af Kulturministeriet. Du kan læse mere om ophavsret på Kulturministeriets hjemmeside mærket tegnet kendetegner produkter, der er beskyttet af copyright i f.eks. Storbritannien og USa. tegnet kan bruges til at indikere over for andre, at du har ophavsret til det værk, som tegnet bruges i forbindelse med. Dog er der i Danmark ingen regler for brugen af tegnet. Det betyder for det første, at du selv må bestemme, om du vil bruge -tegnet på dit værk. For det andet betyder det, at du ikke behøver bruge tegnet for at få beskyttet ophavsretten til dit værk. Du har nemlig allerede ophavsretten fra det tidspunkt, hvor du har skabt værket. IPR NØGLEN ophavsret SIdE 26

27 7. KRæNKelSe og håndhævelse af RettIgheDeR Krænker andre dine rettigheder? Krænker du andres rettigheder? 28 Krænkelse og håndhævelse af rettigheder

28 7. KRæNKelSe og håndhævelse af RettIgheDeR Når en virksomhed anvender en anden virksomheds opnåede enerettigheder (patent, varemærke, design, brugsmodel eller et værk) uden accept, er der tale om krænkelse. Der kan f.eks. være tale om krænkelse, hvis en ny virksomhed anvender et logo eller et varemærke, der kan forveksles med et registreret varemærke for en anden virksomhed krænker andre dine rettigheder? Bliver du opmærksom på, at andre krænker eller misbruger dine rettigheder, bør du reagere med det samme og evt. gå til en rådgiver, som kan hjælpe dig videre. hvis du f.eks. får kendskab til, at produkter, der krænker en af dine rettigheder, importeres til eller eksporteres fra Danmark, kan du få fogedretten eller toldmyndighederne til at hjælpe. Du kan læse mere om dine muligheder under IP-guiden på har du en patentrettighed, har du mulighed for at tegne en forsikring, der dækker dine omkostninger til at håndhæve dine patenter over for krænkere. Du kan læse mere om patentforsikringen på: krænker du andres rettigheder? Inden du begynder at investere i udvikling eller markedsføring af nye produkter, kan det være relevant at undersøge, om din virksomhed kan komme i konflikt med andres rettigheder. Du kan på forskellige måder få kendskab til, at andre har rettigheder, der forhindrer dig i at drive din virksomhed, som du havde tænkt dig. I sådanne tilfælde kan det ofte betale sig at få vurderet disse rettigheders berettigelse, da nogle af dem kan være udstedt på et forkert grundlag. Du bør derfor kontakte en professionel rådgiver, der kan hjælpe dig videre med håndteringen af en sådan situation. IPR NØGLEN krænkelse og håndhævelse af REttIGhEdER SIdE 28

29 8. hvordan UDNytteR DU DIN VIRKSoMheDS VIDeN? Hvordan udnytter du din virksomheds viden? 30 Hvordan udnytter du din virksomheds viden?

30 8. hvordan UDNytteR DU DIN VIRKSoMheDS VIDeN? Det er vigtigt, at du overvejer, hvordan din virksomhed kan udnytte sin viden og IPR til at skabe vækst i virksomheden. Det er klart, at jo mere unik din viden eller rettighed er, jo mere afhængig du er af denne, og jo længere du forventer, at den er afgørende for virksomhedens udvikling, desto større er behovet for, at du tager stilling til, hvordan din virksomhed skal arbejde med viden og IPR. Her er eksempler på forhold, du bør overveje i din virksomhed: Hvordan vil I sikre, at I løbende får taget stilling til, om I har udviklet ny viden, design eller varemærker, som det kan være relevant at beskytte? Hvordan vil I følge med i, hvilken viden jeres konkurrenter har udviklet, og hvilke rettigheder de har udtaget? Dvs. hvordan undgår I at spilde tid på at udvikle noget, som andre allerede har rettigheder til? Hvordan kan/vil I håndhæve de rettigheder, som I har investeret i? Hvordan vil I udnytte jeres rettigheder, så de kan skabe mest værdi for jeres virksomhed skal de for eksempel udlicenseres? Kort sagt kan det være en god ide, at I får kortlagt, hvilke behov og muligheder I har i virksomheden for at skabe værdi og vækst ud af jeres viden og opfindelser, samt lægger en plan for jeres videre arbejde. Du kan få hjælp til disse overvejelser i dit regionale væksthus, hos Patentog Varemærkestyrelsen og hos private rådgivere. IPR NØGLEN hvordan udnytter du din virksomheds viden? SIdE 30

31 9. hvor KaN Jeg Få hjælp? Patent- og Varemærkestyrelsen Væksthusene Private rådgivere 32 Hvor kan jeg få hjælp?

32 9. hvor KaN Jeg Få hjælp? 9.1. Patent- og varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsens erfarne medarbejdere i kundecentret er altid parate til at hjælpe dig. De kan vejlede dig om, hvordan du beskytter din opfindelse eller ide med et patent eller en brugsmodel, dit navn og logo med en varemærkeregistrering eller får registreret dit design. Kundecenteret kan også informere om: Hvordan du søger i og bruger informationer fra de forskellige databaser. Hvilke produkter vi tilbyder i form af søgninger og analyser. Du kan kontakte Patent- og Varemærkestyrelsens kundecenter telefonisk, via eller personligt. Kundecentret er åbent: Mandag torsdag kl tlf Fredag kl væksthusene Kontakt dit regionale væksthus for at få mere at vide om din virksomheds behov og muligheder for at skabe vækst gennem IPR. læs mere på eller henvend dig hos et af væksthusene. Du finder kontaktoplysningerne til dit regionale væksthus på PrIvate rådgivere På Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over private IP-rådgivere, f.eks. patentagenter, advokater m.fl., som tilbyder rådgivning inden for områderne patent, brugsmodel, varemærke og design. Bemærk at Patent- og Varemærkestyrelsens liste over IP-rådgivere alene er baseret på IP-rådgivernes egne indmeldinger. Bemærk endvidere at Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har foretaget nogen form for rangering eller kvalitetssikring af de IP-rådgivere, der fremgår af listen. IPR NØGLEN hvor kan jeg få hjælp? SIdE 32

33 10. egne NoteR Egne noter

34 10. egne NoteR

35

36 Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf : Fax :

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE

REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE REGISTRERING AF DIT VAREMÆRKE I ANDRE LANDE TÆNKER DU PÅ AT EKSPORTERE DINE VARER OG SERVICES TIL ANDRE LANDE, SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ AT FÅ DIT MÆRKE REGISTRERET

Læs mere

Beskyttelse af spil og koncepter

Beskyttelse af spil og koncepter Beskyttelse af spil og koncepter I denne guide kan du læse om de regler, der gælder for beskyttelse af ideer og koncepter inden for ophavsret, patentret, varemærkeret og designret. Du kan læse om, hvilken

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Registrering af varemærke i andre lande

Registrering af varemærke i andre lande Registrering af varemærke i andre lande Beskytter du din virksomheds vigtigste aktiv? Tænker du på at eksportere dine varer og services til andre lande? Så skal du overveje at få dit mærke registreret

Læs mere

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering

Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Hvordan beskytter jeg mit design mod kopiering Danmark er et af de lande i verden, som yder den bedste beskyttelse mod kopiering af design. For at være godt rustet skal man dog kende sine rettigheder.

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Byg broer med din viden

Byg broer med din viden Byg broer med din viden Danmark skal overleve på kreativitet, viden og udvikling Den 31. maj, 2012 Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager, hes@dkpto.dk, 22783516 Program Patent-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om patent

Vejledning til ansøgning om patent Vejledning til ansøgning om patent Hvad kan patenteres hvornår og hvordan? Har du gjort en opfindelse eller eventuelt fået overdraget rettighederne til en opfindelse, har du ret til at søge om at få patent

Læs mere

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa

IPR i Kina 2012. Advokat Mikkel Friis Rossa IPR i Kina 2012 Advokat Mikkel Friis Rossa Kina - IPR > Ikke kun et spørgsmål om kopiering Kopiprodukter er ikke den største udfordring på IPR området i forbindelse med etableringen af en udenlandsk virksomhed

Læs mere

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor.

Hvornår og hvordan, der opnås eneret til skrifttyper, vil vi se nærmere på nedenfor. Nyhedsbrev IP & Technology Stay away from my font! Beskyttelse af skrifttyper 1. Introduktion Det er i sagens natur ikke muligt at få eneret til bogstaver, tal eller grammatiske tegn som sådan, men en

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer.

Få din. idé. til at. vokse. - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Få din idé til at vokse - Gode grunde til at bruge intellektuelle ejendomsrettigheder når du skal udvikle og beskytte dine idéer. Realiser dine idéer med IPR En opfindelse eller en god idé kan være mange

Læs mere

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent

OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent OPFINDERtjenesten Modul 4 Beskyt din ide, før det er for sent Information Dette undervisningsmateriale er udviklet af OPFINDERtjenesten. Materialet tager udgangspunkt i en række undervisningsmoduler, som

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland

PPH. din genvej til patent. Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland PPH din genvej til patent Hurtigere, bedre og billigere vej til patent i USA, Japan, Kina, Sydkorea, Canada, Israel eller Rusland Patent Prosecution Highway (PPH)- aftaler sikrer en mere effektiv behandling

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi?

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent. Hvem er vi? Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Partner Konsulent Hvem er vi? En styrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet Formål at fungere som center for strategisk

Læs mere

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER?

HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? HVORDAN BØR DIN VIRKSOMHED ARBEJDE MED PATENTER, VAREMÆRKER OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHEDER? De mest brugte rettighedstyper er varemærker, patenter, designrettigheder og ophavsret hvad de kan beskytte

Læs mere

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013

IPR I KINA. Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com. Juni 2013 IPR I KINA Claus Barrett Christiansen, partner, Bech-Bruun, clb@bechbruun.com Juni 2013 IPR HVAD ER DET EGENTLIG, VI TALER OM? Varemærker Navne, slogans, logoer Ophavsret Frembringelser, hvor der er krav

Læs mere

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina

Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina Beskyttelses- og håndhævelsesmuligheder for varemærker og design, herunder Kina v/charlotte Rask Boddum, Partner hos Patrade A/S, LL.M., European Trademark & Design Attorney Dagsorden Varemærkeret Hvad

Læs mere

IMMATERIALRETTIGHEDER

IMMATERIALRETTIGHEDER IMMATERIALRETTIGHEDER I. IMMATERIALRETTIGHEDER Immaterialret er en samlebetegnelse for en række lovbestemte enerettigheder til såvel praktisk som økonomisk betydningsfulde immaterielle goder. At noget

Læs mere

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR?

Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Hvordan kan du beskytte og styrke din eksportforretning med IPR? Ida Johannesen, fuldmægtig, cand.merc.jur. Kontaktinformation: IJO@dkpto.dk, tlf. 43 50 83 58 Patent- og Varemærkestyrelsen Mandag den 9.

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder?

Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Hvordan kan du styrke og beskytte din eksportforretning med immaterielle rettigheder? Program Intro Valg af nyt marked: Tænk immaterielle rettigheder ind i markedsanalysen Styrk konkurrencepositionen via

Læs mere

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer

Kampen mod de kinesiske varemærkehajer - 1 Kampen mod de kinesiske varemærkehajer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Registrering af varemærker i Kina kan på flere måder få stor økonomisk betydning for danske virksomheder, der opererer

Læs mere

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.)

2013 Udgivet den 25. januar 2013. 18. januar 2013. Nr. 48. (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) Lovtidende A 2013 Udgivet den 25. januar 2013 18. januar 2013. Nr. 48. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love ( for Patent- og Varemærkestyrelsens

Læs mere

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009

Varemærker og design. Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker og design Bornholm, den 5. november 2009 Varemærker Et KENDETEGN der kan ADSKILLE en producents varer eller tjenesteydelser fra en andens og som kan gengives GRAFISK F.EKS. Ordet PEPSI eller

Læs mere

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Lov om ændring af patentloven og forskellige andre love (Gebyrer for Patent- og Varemærkestyrelsens sagsbehandling m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op?

MarkWatch. Overvågning af dit varemærke. Hvordan er søgeresultatet bygget op? MarkWatch Overvågning af dit varemærke Er der nogen, der krænker dit varemærke? Med en MarkWatch overvågning bliver du løbende opdateret om mulige nye varemærker, der kan tænkes at krænke dine rettigheder.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af patentloven og forskellige andre love VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 10, stk. 2 i lov nr.

Læs mere

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i gebyrbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af gebyrbekendtgørelsen januar 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2006 1.691 1.507 89% 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649

Læs mere

Patent & varemærke (IPR)

Patent & varemærke (IPR) Patent & varemærke (IPR) Oversigt over immaterielle rettigheder dff diffusion og beskyttelse Hvad er diffusion Diffusion er ca. lig med spredning. Alting diffunderer. Ogsåviden viden, ideer og innovation:

Læs mere

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

IMMATERIELLE RETTIGHEDER IMMATERIELLE RETTIGHEDER Patenter, Brugsmodeller, Varemærker, Designbeskyttelse og Ophavsret DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Hvornår er patenter en god ide?

Hvornår er patenter en god ide? Hvornår er patenter en god ide? Opfinderforeningen mandag den 31. maj 2010 ved Per Höhle Hjulskov Zacco Denmark A/S www.zacco.com Beskyttelse af ideer 1 Hemmeligholdelse Beskyttelsesmuligheder ved registrering

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Nationale patentansøgninger

Nationale patentansøgninger Nationale patentansøgninger Indleveringsår Indleverede ansøgninger i alt Heraf med dansk ansøger Procentandel med dansk ansøger 2007 1.858 1.658 89% 2008 1.829 1.640 90% 2009 1.649 1.513 92% 2010 1.770

Læs mere

IPR & Kina. Intellectual property rights in China

IPR & Kina. Intellectual property rights in China IPR & Kina Intellectual property rights in China Henrik Tørnquist Vækstkonsulent / IPR Coach Væksthus Hovedstadsregionen ht@vhhr.dk Agenda Kina som det var engang. Udvikling og retning Kina i dag Hvad

Læs mere

Beskyttelse af apps. Mikkel Friis Rossa, partner

Beskyttelse af apps. Mikkel Friis Rossa, partner Beskyttelse af apps Mikkel Friis Rossa, partner 2 Beskyttelse af idéen Ingen generel idébeskyttelse i Danmark Erhvervshemmelighed tekniske tegninger, knowhow mv. Husk at indgå fortrolighedsaftaler Konventionalbod

Læs mere

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker

TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker TMview - Gratis adgang til over 5 millioner varemærker Hvad er et varemærke? Et varemærke er et ord, et symbol, en sætning eller en kombination af ord, symboler eller sætninger, der identificerer og adskiller

Læs mere

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol

Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol April 2014 Q&A om enhedspatent og fælles europæisk patentdomstol Hvad er et enhedspatent, og hvorfor arbejder Lif for et enhedspatent? Enhedspatentet bliver en tredje mulighed for virksomheder eller opfindere,

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Søgning i patentlitteraturen

Søgning i patentlitteraturen Søgning i patentlitteraturen Espacenet Espacenet er en international patentdatabase, der indeholder informationer om 50 mio. patentskrifter og litteraturreferencer helt tilbage til 1920. Vil du vide mere

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

1. Introduktion til patentsystemet

1. Introduktion til patentsystemet TEKNOLOGISK INSTITUT 1. Introduktion til patentsystemet Eneretten stammer historisk tilbage fra 1500 tallet, til bogtrykkerne i Venedig. Herfra spredte fænomenet sig til Danmark. Frederik II den 24. november

Læs mere

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart?

Administrativ omprøvning. Er patentet holdbart? Administrativ omprøvning Er patentet holdbart? 1 Siden 1993 har det i Danmark været muligt at få omprøvet et patent administrativt. Dvs. få Patent- og Varemærkestyrelsen til at undersøge, om patentet er

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

Patent Prosecution Highway (PPH)

Patent Prosecution Highway (PPH) Patent Prosecution Highway (PPH) - Hvad er PPH? - Hvad kan jeg bruge PPH til? - Hvordan bruger jeg PPH? Patent Prosecution Highway (PPH) er en mekanisme, hvormed en patentansøgning, hvis krav er bedømt

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave

Palle Bo Madsen. Markedsret Del 3. Immaterialret 5. udgave Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Indholdsfortegnelse Forord 13 Kapitel 5. Lovbestemte enerettigheder. Produkt- og kendetegnsbeskyttelse 15

Læs mere

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker

Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker Bekendtgørelse om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker I medfør af 75 j, stk. 8, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. xxx af xxx 2014 og under hensyn til Europa-Parlamentets

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012

Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 14. november 2012 /PVS/EBH/RBJ Sags. nr:12/100 Forklarende bemærkninger til ændringer i patentbekendtgørelsen 2012 Patent- og Varemærkestyrelsen har sendt et udkast

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Skorstensmærker og kontorflag

Skorstensmærker og kontorflag REDERI- BRANCHENS KENDETEGN Beskyt dine værdier Mange danske rederier har gennem årene registreret deres skorstensmærke og kontorflag i det gamle danske register over skorstensmærker og kontorflag. Men

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle

BA ØKONOMI - VALGFAG. Vintereksamen 2014-2015. Ordinær eksamen. Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret. Varighed: 3 timer. Hjælpemidler: Alle BA ØKONOMI - VALGFAG Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4620710068 Immaterialret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Michael Simonsen drev i 1990 erne et firma under navnet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 12 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 11. februar 2005 /EBR/PVS Forslag til ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der

Læs mere

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:

Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail: Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé 81 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax : 43 50 80 01 E-mail : pvs@dkpto.dk Web : www.dkpto.dk CVR-nr. : 17

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING

SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING Partner SÅDAN SKRIVES EN BRUGSMODELANSØGNING HJÆLP TIL BRUG VED ANSØGNING OM REGISTRERING AF BRUGSMODEL Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf : 43 50 80 00 Fax : 43 50

Læs mere

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen.

Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Oversigt over ændringer i patentbekendtgørelsen med kommentarer. Revision af patentbekendtgørelsen 2009 Gældende bestemmelser i bekendtgørelsen Forslag til nye/ændrede bestemmelser i bekendtgørelsen. Kommentarer

Læs mere

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009

NIR waterhole: Brugsmodeller. Peter Indahl Oslo 8. september 2009 NIR waterhole: Brugsmodeller Peter Indahl Oslo 8. september 2009 Lande med brugsmodeller Årligt antal brugsmodeller Brugsmodelansøgninger Patentansøgninger 2006 2007 2008 2007 2008 Kina 159.997 179.999

Læs mere

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor

»competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!« Stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Markedsret Del 3 »competitiveness is not about doing more of the same; it is about doing more, differently!«stéphane Garelli, schweizisk økonomiprofessor Palle Bo Madsen Markedsret Del 3 Immaterialret

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden

Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Ophavsret i historisk perspektiv og i en digital verden Juridisk introduktion Advokat Heidi Steen Jensen 6. juni 2012 Ophavsret i historisk perspektiv Beskyttelsesbehov for intellektuelle præstationer

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen Forslag til Lov om ændring af patentloven, varemærkeloven, designloven, lov om brugsmodeller samt forskellige andre love (Gebyrer for

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING

RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING RETNINGSLINJER FOR UNDERSØGELSE I KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (VAREMÆRKER OG DESIGN) REDAKTIONEL NOTE OG GENEREL INDLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Emne... 3 2 Formålet med retningslinjerne...

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR

Patr PATENT BRUGSMODEL VAREMÆRKE DESIGN DOMÆNENAVNE OUTSOURCING JURIDISK RÅDGIVNING IPR-KONFLIKTER IPR MANAGEMENT. Protecting IPR EU-patent og EU-patentdomstolen Nej, man kan ikke få patent på et varemærke! Patentbranchen oplever ofte, at medierne mangler viden om patenter og varemærker. Hos Patrade kan vi sagtens forstå, at misforståelser

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

IPR-strategi. Uddannelsesdagen 2017 Ved Dan Bjerg Geary og Mikkel Friis Rossa

IPR-strategi. Uddannelsesdagen 2017 Ved Dan Bjerg Geary og Mikkel Friis Rossa IPR-strategi Uddannelsesdagen 2017 Ved Dan Bjerg Geary og Mikkel Friis Rossa 2 Hvad er IPR? Varemærker logo, slogan, navn mv. Patenter løsning på et teknisk problem, en proces, metode/fremgangsmåde Brugsmodeller

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid

25. maj skal du stemme om store. og små. idéers fremtid 25. maj skal du stemme om store og små idéers fremtid FOLKEAFSTEMNING om PATENTREFORMEN Patentreformen indeholder 2 ting Hvad skal vi stemme om? Til folkeafstemningen den 25. maj skal vi stemme om, hvorvidt

Læs mere

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure

Immaterielle rettigheder. Et kompendium af Henrik Kure Immaterielle rettigheder Et kompendium af Henrik Kure Christian Ejlers Forlag København 2005 v20_immatv(4_korr).indd 3 18/07/05 10:37:43 Immaterielle rettigheder 1. udgave, 1. oplag Typografi, sats og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter

Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Folkeafstemningen om patentdomstolen med fokus på softwarepatenter Jesper Lund IT-Politisk Forening http://itpol.dk Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland Slagelse Bibliotek 24. marts 2014 Disposition Patenter

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse

Tæt på erhvervspolitikken. Industriel ejendomsret i bevægelse Industriel ejendomsret i bevægelse Tæt på erhvervspolitikken Indhold Indhold: Forord................................................ 5 Sammenfatning med forslag og initiativer............ 7 Kapitel 1:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser

Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Introduktion til patenter Patent på planter EPO Board of Appeal afgørelser Flemming Kønig Mejl Mette Korsholm Politik & Jura, Patent og Varemærkestyrelsen 1 Hvad er en opfindelse? En teknisk anvisning,

Læs mere

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag.

Beskyt din opfindelse. Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. Beskyt din opfindelse Som opfinder er det vigtigt, at du tidligt i forløbet kender og forholder dig til reglerne for patentering og vederlag. PATENTERING Hvis du som medarbejder Region Nordjylland har

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder

Danske virksomheders brug af patenter og andre IP-rettigheder «JUR_NAVN_DEL1» «JUR_NAVN_DEL2» «JUR_NAVN_DEL3» «JUR_FOR_GADE_ADRESSE» «JUR_FOR_POSTNR»«JUR_FOR_POSTDSTRKT» CVR-nr. «cvr» August 2009 Kan udfyldes elektronisk på WWW.virk.dk. Her kan man gemme undervejs,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere