Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter 19.30"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde 17/2-2015

2 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Jonas Andersson (JA), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Fraværende: Louise G. Thystrup (LGT) - deltog efter Mødestart Alle til stede? Forberedt til start? Tegnstyrer og referent Siden sidst Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) Korrespondanceliste (AWK) Nøgle til kontoret (CH) Forretningsudvalget (CH) Økonomi og administration Økonomi Status indtil nu incl. budgetopfølgning (KLN) Budget 2015 (CH) Medlemsantal hos DIF (CH) Kørselsgodtgørelse (KLN) Egenkapital (CH) Administration Medlemslister (CH) Informationsfolder (CH) Tema (specifikke sager og andre emner) Generalforsamling 2015 (CH, AWK) Koordineringsmøde (CH) Etik (MZP) Idrætsgrene Badminton (SBS) Bowling (KLN) Cykling (KLN) Damefodbold (AWK)

3 4.5 Golf (AWK) Herrefodbold (AWK+SBS) Håndbold (KLN) Orientering (SBS) Vandsport (LGT) Volleyball (SBS) Motionist (LGT) Ny afdeling: CrossFit (LGT) Projekter Sponsorudvalg (CH) Hjemmesiden (AWK) Andet og sidst DDI repræsentantskabsmøde (CH) DDI klubseminar (CH) Surflejr Næste bestyrelsesmøder (CH) Eventuelt

4 0. Mødestart 0.1 Alle til stede? Forberedt til start? Alle var klar og forberedt og mødet startede til tiden. 0.2 Tegnstyrer og referent CH var tegnstyrer. Anne Roslyng var referent. AWK var ansvarlig for aftenens korrespondanceliste 1. Siden sidst 1.1 Referatet fra sidste møde (tegnstyrer) Referatet fra sidste møde blev godkendt og referaterne fra møderne i november, december og januar blev underskrevet. 1.2 Korrespondanceliste (AWK) Korrespondancelisten blev gennemgået og der var få punkter tilbage. 1.3 Nøgle til kontoret (CH) Alle, som har nøgle til Døvania, har underskrevet kvitteringen på modtagelse af nøgle til kontoret. 1.4 Forretningsudvalget (CH) Status for FU's arbejde indtil nu. - Siden sidst bestyrelsesmøde har der været 4 FU-møder på i alt 13 timer. - Der var fokus på medlemsliste, økonomi (budget), sponsor. - Sponsor skal være klar inden generalforsamlingen. - FU har ikke skrevet referat (pga praktiske ting), men skal begynde på det når der kommer rigtige sager. - FU ønsker klar mærkning på om at sagen er sendt til FU eller bestyrelsen. 2. Økonomi og administration 2.1 Økonomi Status indtil nu incl. budgetopfølgning (KLN) KLN gav status pr. dags dato, og bestyrelsen syntes, at det var dejligt at have kalr vished på hvordan økonomien kører pt Budget 2015 (CH) Der gives et samlet overblik over de indkomne budgetter til drøftelse. - Honorarer til referent og nyhedsindsamler skal med i budget. 4

5 - Badminton: Budgettet passer ikke sammen, forslår højere kontingent eller højere deltagerbetaling. - Bowling: Budgettet giver et stor underskud (egenkapital forsvinder), forslår højere kontingent (kræver at de holder bowlinggeneralforsamling inden vi holder vores generalforsamling for at det nye kontingent accepteres ifølge vedtægt). Eller skær ned på træning/aktiviteter. - Cykelsport: Stadig stille udvalg, ingen aktiviteter, men det kommer idet DDI er i gang med at lave officielt DM (kræver medlemskab hos en klub). - Damefodbold: Der er planlagt at der ikke er aktiviteter i den næste tid, så kontingent går til egenkapital. - Gold: Der vil være underskud, forslår at kontingent skal være smule højere. - Herrefodbold: Futsal-kontingent bør stiges til 400 kr (medmindre holdet får sponsor), så der vil være penge til KBU11-budget er i balance, men det kræver at der bliver holdt øje med holdets økonomi. - Håndbold: Stadig stille udvalg, men regner med at der kommer nye medlemmer den næstes tid. - Orientering: Lille underskud. Forslår at kontingent stiger en lille smule. - Vandsport: Skal justeres, men udvalget har stor egenkapital. - Volleyball: Der vil være underskud, primær pga. træner-løn, så kontingent bør være højere. - Total: Der vil være underskud, der bliver nødt til at gøre noget. FU kigger på tallene igen. - Budgetterne fremlægges på koordineringsmøde, så udvalgsledere kan justere inden generalforsamlingen. Plus AWK's mail fra den 8. februar: "Hej Christian og bestyrelsen Kursus Jeg vil gerne at vi skal diskutere om kursus til bestyrelsen. For det er altid god ide, at tilmelde til forskellige kurser for bestyrelsesmedlemmer, så kan vi altid forbedre os til pleje medlemmer, bedre service, bedre til at styre økonomien, bedre til at skaffe pengene osv osv meget mere. Jeg vil gerne at prøve snakke med Castberggård, om de har planer for at genoprette kurset for modul 1, mest for dem, som har ikke være med til den først kursus. // André Kobberholm, Næstformand for Døvania" Modul 1 koster ca kr. og er før de to andre moduler 2 og 3. Der skal tillægges transport. Modul 2 og 3 samlet er 2 x 1 dags kursus på Castberggård, som hver koster kr. dertil skal man tillægge overnatning og transport. En samlet pris pr. person kan vurderes til kr. pr. person. Der blev udleveret brochurer om de 3 moduler. - Der var en kort drøftelse om forventninger om at deltagere bliver i idrætsforeningen/bestyrelsen i en længere tid efter kurserne, for Døvania skal gerne have udbytte af pengene. - AWK ønsker at deltage i de 3 moduller. Bestyrelsen godkender at sende AWK til kurset og betaler for det. 5

6 2.1.3 Medlemsantal hos DIF (CH) Der er modtaget en ret interessant mail fra Jan Darfelt, DIF den 12. februar med følgende forklaring omkring oplysning af medlemsantal til CFR: "Kære alle vedr. medlemsregistrering i Døvania. Medlemsregistreringen i CFR er helt skarp på de grundlæggende principper. Der kan indberettes et medlem, som har været medlem af en forening i mere end 3 måneder og som har betalt et aktivt kontingent for de aktiviteter foreningen tilbyder. For at undgå dobbeltregistrering er det tillige sådan, at hvis en forening indmelder sig i mere end et specialforbund, skal de medlemmer foreningen har fordeles på de forbund foreningen har indmeldt sig i og foreningen må således ikke opgive alle sine medlemmer til alle de forbund de er medlem af. Hvis en forening er med af to forbund og har eks. 200 medlemmer, så skal den eks. opgive 100 til hver af de to forbund og ikke 200 til begge forbund. Dette finder sted uproblematisk for en lang række foreninger og specialforbund, eks. inden for roning/kajak og Triatlon/Svømning/Cykling/Løb. I DHIF kan denne problematik i store træk koges ned til 3 klubber to Lavia klubber, samt Døvania. I Døvania har man valgt at indmelde sig i 6 specialforbund under DIF med tilsammen 144 medlemmer (DHIF, DBU; DOF, DBwF; Svøm og BD). Døvania har valgt dette med et forholdsvis beskedent medlemstal (144) og det kan naturligvis give lidt hovedbrud, når medlemmerne skal fordeles. Døvania skal være klar over et princip, nemlig at hvis de oplyser 0 til et af forbundene to år i træk udmeldes de automatisk af CFR i dette forbund. Med dette som viden skal Døvania herefter fordele sine 144 medlemmer over de 6 forbund som de er medlem af. Jeg skal ikke blande mig i hvordan Døvania internt vil fordele sine medlemmer på forbund, men er der eks. 1 fodboldhold der spiller i DBU, så ville et naturligt medlemstal til DBU eksempelvis kunne være 15. Denne samme overvejelse bør gøres for hvert forbund. Døvania skal således som Niels påpeger registrere dem som dyrker handicap/ddi idræt under handicapidræt, dem der dyrker DBUfodbold under DBU, dem som dyrker Svøm-svømning under Svøm osv. Der kan kun dobbeltregistreres, hvis Døvania har et særskilt kontingent for hver idrætsgren, eks kr. årligt for DBU fodbold, 1000 kr. årligt for svøm osv. Hvis et medlem betaler et eller flere af disse kontingenter, hvis de findes, kan dette medlem registreres flere gange. Da jeg går ud fra at der kun er et kontingent for at være medlem af Døvania er denne problematik ikke relevant her. Den forekommer alene i flerstrengede foreninger. Det er altså sådan Døvania skal foretage sin medlemsregistrering og derfor var Pernilles mail til Christian korrekt nok. I DDI vil man så sige hov de medlemmer der nu går til DBU og Svøm osv., dem mister vi jo! Ja det er korrekt, men det skyldes dels at vi har et system der ikke accepterer dobbeltregistrering, men mest fordi Døvania selv har valgt at melde sig ind i frisk forbund og lægge deres aktiviteter der og ikke i DDI/DHIF. Det er en beslutning der er taget i Døvania og har ikke noget med CFR at gøre. Og det er efter vor opfattelse helt reelt. 6

7 Når vi i CFR/DIF ikke har lavet særskilte regler for dette på lige fod med DAI, KFUM og DMI (militær), så skyldes det alene det faktum at problemet i DHIF er meget lille, rent faktisk er det kun 10 klubber og ca. 700 medlemmer, som har denne problematik og reelt er det kun Lavia og Døvania, som er medlem af flere end to forbund. Hvis vi sammenligner eks. med DAI vedrører denne problematik mere end medlemmer i DAI. Jeg har derfor afholdt møder med Niels fra DHIF og redegjort for denne problematik og hvorfor vi pt. ikke vil gøre mere end at orientere om de enkelte eksempler. Jeg vil foreslå at DDI tager en snak med Døvania om hvorfor de er medlem af 6 specialforbund, men derudover mener jeg ikke vi kan/skal gøre mere end at konstatere at sådan ser situationen ud. Håber denne lille redegørelse har afklaret problemstillingen. Venlig hilsen JAN DARFELT, SPECIALKONSULENT DIF" CH: Vi skal drøfte nødvendigheden omkring medlemskab af de 6 specialforbund Det hele skal tages med til bestyrelsesmødet idet vi også skal drøfte medlemskaber til andre specialforbund. Jeg sørger for at opdatere dagsorden med beregningerne. - Døvania skal diskutere sagen videre med DDI, som kan diskutere med DHIF. - Beholde: DHIF, DBU, DBwF - De 3 andre forbund skal undersøges nærmere om medlemskab er nødvendig, og kan tages op til koordineringsmødet. Hvis der ikke er behov for medlemskab, så udmeld allerede i år. - I Døvanias øje betaler medlemmer 2 kontingent i en. - FU skal lave dokumenter med oversigter over hvad der er betalt til DDI og de andre specialforbund (her anvendes også medlemslisten), sådan at de kan fremvises, hvis der kommer efterspørgsel fra FOS eller CFR Kørselsgodtgørelse (KLN) KLN har sendt en mail fra den 9. februar: "Hej med jer Jeg har også et punkt: Kørselsgodtgørelse På nuværende tidspunkt følger vi statens takster for kørselsgodtgørelse - det har André fundet ud af at vi ikke behøver, vi kan fx godt vælge at give 1½ kr pr km, 1 kr pr km osv. Vh Kasper Lilja-Nielsen, Døvanias Kasserer" - Lige nu er taksten på 2,05 kr per km. - Bestyrelsen har besluttet at fremover er taksten 2,00 kr pr. km - Fremover skal alle nye regninger, der skal betales, lægges på KLNs dueslag. 7

8 2.1.5 Egenkapital (CH) CH: Vil drøfte en ting, som blev taget op på mødet sammen med revisorerne. Det er tale om egenkapitalen for Vandsport, som bare vokser og vokser. Der blev foreslået at der sættes loft for egenkapitalen sådan at hvis der bliver ved med at vokse, bliver det overskydende lagt over til hovedforeningen til et bestemt formål. - Bestyrelsen kunne tilslutte sig ideen og regnede med at kunne få en form for opbakning fra revisorernes side i forbindelse med fremlæggelse af forslag om ændring i egenkapital. 2.2 Administration Medlemslister (CH) Status gives. - CH forklarede hvor langt FU er kommet omkring styringen af medlemmerne og udsendelse af kontingenter. FU arbejder fortsat på dette og holder møde i morgen Informationsfolder (CH) Har givet et udkast til bestyrelsen til kommentering. Pt. er der kommet rettelser fra KLN. - Der er nogle rettelser. - Folderen skal være klar til generalforsamlingen. CH sørger for det. 3. Tema (specifikke sager og andre emner) 3.1 Generalforsamling 2015 (CH, AWK) Døvania afholder sin ordinære generalforsamling søndag den 15. marts kl. 13 i festsalen Vi skal begynde at snakke om følgende: Æresmedlemmer: Følgende deltager: Knud Søndergaard, Erik Geisler, Ib Steen Hansen. Afbud fra Ole Artmann. Dirigent: Klaus Huse har sagt ja til at tage tjansen. Referent: CH spørger Laura Gottlieb og Cathrine Mejdal. Årsberetning: CH har sendt mail til udvalgsledere om at lave udvalgsberetning og møde op til generalforsamlingen. Indtil nu har ingen af udvalgsledere meldt afbud til generalforsamlingen. Bestyrelsen har godkendt årsberetningen. CH sørger klargøring til PDF-fil samt dagsorden for generalforsamlingen og giver filerne til MZP, som sætter dem op på hjemmesiden. 8

9 Årsregnskab: CH og KLN har holdt et møde med revisorerne torsdag den 12. februar, og regnskaberne blev godkendt og underskrevet. CH sørger for at lave til PDF-filer og giver til MZP, som sætter dem op på hjemmesiden sammen med en nyhed. Spisning: Vi har valgt at lave en middag efter generalforsamlingen. Det foreslås, at JA, LGT, MZP og SBS udpeges som tovholdere for dette arrangement. - De 4 undersøger muligheder for muligheder af mad (hjemmelavet eller udefra). MZP er tovholder for spisning. Bestyrelsesvalg: Formand: CH er villig til at tage et år mere. Kasserer: Kasper ønsker at trække sig men vil gerne tage et år såfremt der ikke kan findes en ny kasserer på generalforsamlingen. Indtil nu har vi spurgt, og ingen er interesseret i at overtage posten. 3 bestyrelsesmedlemmer: 1) André vil gerne fortsætte 2) Lulu ønsker at stoppe - en mulig kandidat er fundet: Emil Clemmensen 3) Søren ønsker at stoppe - Kasper vil gerne fortsætte som bestyrelsesmedlem, hvis der kan findes en ny kasserer Suppleanter: Mikkel vil gerne fortsætte men trækker sig, hvis nogen melder sig. Jonas ønsker at stoppe der skal findes en ny suppleant. Forslag til behandling: Vi skal komme med følgende: - et forslag om omstrukturering af egenkapital. André præsenterer forslaget. - et forslag om fremtidens medlemsstruktur, som skal tages op på repræsentantskabsmødet. - Husk årspriser. 3.2 Koordineringsmøde (CH) Datoen er den 26. februar, og CH har udsendt en indkaldelse. Status for deltagelse: Afdeling: Bowling (Dorte), herrefodbold (Niklas og Uffe), vandsport (Anne og Gert), golf (Claus Jul), damefodbold (prøver at sende spillere) Foreløbig: orientering (Lars) Kontaktperson: Lulu Afbud: Håndbold (Lenny) - Fra bestyrelsen deltager: CH, LGT, SBB, JA. 9

10 3.3 Etik (MZP) Mail fra MZP fra den 14. februar: "I forbindelse med emnet Etik synes jeg det kan være nødvendigt at diskutere hvad der er forsvarligt og etisk korrekt i forbindelse med vores håndtering af sager, der har med medlemmer at gøre. Idéen med diskussionen er at sikre, at bestyrelsesarbejdet foregår på den mest forsvarlige og hensigtsmæssige måde :) Venlig hilsen Mikkel Z. Pedersen" - Sagen er mellem medlem og bestyrelsen (og evt. andre klubber og DDI), andre skal ikke blandes ind. 4. Idrætsgrene 4.1 Badminton (SBS) Status gives. - CH har snakket med Jesper om hal tiderne, og han vil selv gerne kun bruge hal om torsdag. Men bestyrelsen ved ikke om medlemmer ved at der også er træning om tirsdag, de skal informeres i håb om at de også træner den tid. - CH vil bede Jesper om at informere holder om at der er mulighed for at træne om tirsdag også. Ansøgning 1 fra Jesper: Overskrift : Badminton Int. i Frankrig Orleans April 2015 Ansøgning 2 fra Jesper: Overskrift : badminton int. stævne i York England. - Bestyrelsen afviser begge hans ansøgninger da de er udlands og ikke med Døvania som hold. 4.2 Bowling (KLN) Intet pt. 4.3 Cykling (KLN) Intet pt. 4.4 Damefodbold (AWK) Nyt møde med Damefodbold den 20. marts. CH + AWK deltager. 4.5 Golf (AWK) Status gives. 4.6 Herrefodbold (AWK+SBS) Referat fra fodboldmødet den 30. januar. - Ingen kommentarer fra bestyrelsen. Referatet lægges op på hjemmesiden. 10

11 Status omkring Futsal stævne den 11. april. Mail fra Brian Jørgensen, DDI omkring DM Futsal 2016 fra den 1. februar. Status her. - Futsal-DM-arbejdsgruppe arbejder videre med arrangementet. - Døvania kan ikke love at datoen er på plads, det kommer an på booking af hal. AWK undersøger booking af hal. 4.7 Håndbold (KLN) Intet pt. 4.8 Orientering (SBS) Henrik Eklunds ansøgning fra den 15. februar: Ansøgning til påskeløb 2015 i Mols Bjerge. - 2 af dem er medlem af Døvania. - $44 tilskud til transport. Husk at fylde bil op. - Døvania giver tilskud på 400 kr per medlem, der har betalt kontingent. - De skal skrive om turen til hjemmsiden. 4.9 Vandsport (LGT) Intet pt Volleyball (SBS) Jonas Anderssons ansøgning fra den 1. februar: Ansøgning til volleyball ting. Bestyrelsen godkender indkøb af materialerne. Husk kvittering og overførselsanmodning Motionist (LGT) Intet pt Ny afdeling: CrossFit (LGT) Lulus mail fra den 8. februar drøftes. LGT: Hvad er bestyrelsens holdning til initiativet? - Skal undersøge hvad medlemskab koster og om det er bundet til en person. Om de kræver at man er medlem hos fitness.dk i forvejen. Om der er nogle minimum antal. Og priser for sal. Hvad koster instruktør? 5 Projekter 5.1 Sponsorudvalg (CH) Status for udvalget gives. 5.2 Hjemmesiden (AWK) Status omkring hjemmesiden gives. 11

12 6. Andet og sidst 6.1 DDI repræsentantskabsmøde (CH) Der er DDI repræsentantskabsmøde. Kort diskussion om kandidater til DDI's bestyrelse. Forslag indsendes? - JA vil ud af DDI bestyrelse. AWK vil forsætte med at være suppleant. - CH har svært ved at gennemskue DDIs regnskab, om der er underskud i elite område. Burde DDI bestyrelse have gjort noget ved det? Døvania forventer at DDI fortæller om det til klubseminaret. - Vil opfordre DDI s bestyrelse også deltage til klubseminaret. 6.2 DDI klubseminar (CH) Kort drøftelse her plus udpegning af tre repræsentanter - CH, MZP og AR deltager i mødet. 6.3 Surflejr Mail fra AWK fra den 13. februar: Surfelejr i Portugal sammen med DDI - AWK er med på arbejdsgruppen. - Vdr. 1): Ja, bestyrelsen vil gerne hjælpe DDI med at reklamere for lejren på hjemmesiden og facebook. - Vdr. 2): Bestyrelsen vil gerne give et tilskud på 500 kr (motionist)og 250 kr (andre udvalg) per medlem. Hovedkassen betaler. 6.4 Næste bestyrelsesmøder (CH) Marts (før generalforsamlingen): onsdag d. 11 marts kl Eventuelt Nogle ting i allersidste øjeblik? - Guldfest: CH har ikke hørt fra Kbh. kommune om festen ud over foto. Husk at bestille tolk til arrangementet. God ide at informere deltager (gulvindere)om fest og dato. CH kontakter arrangører for at høre mere om det. - KLN i praktik: KLN kan derfor ikke bruge så meget tid de næste 4 uger på bestyrelsesarbejde. - Restancer: De skal selvfølgelig også med på det nye medlemsliste. FU laver en restance-liste og giver udvalgsledere til koordineringsmøde, så ledere kan rykke og skaffe de manglende penge inden generalforsamlingen. Til generalforsamlingen kan offentliggøres. - CH på google-kalender: CH har inviteret bestyrelsen til få adgang til at se i CHs Døvania bestyrelses google-kalender, så alle kan se hvornår CH er på kontoret. - Booking af Døvania kontor: Alle åbner google-kalender adgang til hinanden, så alle kan booke lokalerne (evt. på vegne af udvalgsledere). 12

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 23. februar 2013 1. Valg af dirigent. Poul Møller valgt 2. Godkendelse af dagsorden og mødets lovlighed Dagsorden godkendt og generalforsamling lovlig indvarslet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004

trekkies.dk referat fra generalforsamling 2004 Dato: 14/02-2004 Klokken: 14.00-18.15 Sted: KVL, København Referent: Merete Hansen Dirigent: Allan Høiberg Bestyrelsen bestod før generalforsamlingen af: Niki Gade, formand André Stæhr, næstformand Dyveke

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere