Flere gæster til vores medlemmer er en mærkesag. Tag del i Aktiv Danmark og styrk også din virksomhed. Vil du lege med?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere gæster til vores medlemmer er en mærkesag. Tag del i Aktiv Danmark og styrk også din virksomhed. Vil du lege med?"

Transkript

1 Flere gæster til vores medlemmer er en mærkesag. Tag del i Aktiv Danmark og styrk også din virksomhed. Vil du lege med? 1

2 Aktiv Danmark - vil du lege med? God leg er kendetegnet ved smil og glæde. God leg er også aktivitet. Flere danske og udenlandske turister dyrker deres fritidsinteresser, når de holder ferie i Danmark. Aktiv Danmarks primære mål er, at Danmark i 2011 skal være nr. 1 i Nordeuropa, når det gælder service og kvalitet i forbindelse med tematiserede ferier. Det skal være nemt at få adgang til oplevelser og aktiviteter, og gæsterne skal have sikkerhed for kvalitet, når de planlægger og holder ferie i Danmark. Derfor har vi i Aktiv Danmark 6 oplevelsestemaer, hver med deres kvalitetsmærke, som viser vej til de gode oplevelser. Alle indenfor områder, hvor Danmark har en styrkeposition, og hvor der er fokus på passion, velvære og aktiv livsstil. Som forening arbejder vi med at markedsføre og sikre udvikling og salg af de tematiserede oplevelsesprodukter. Med støtte fra bl.a. AFF er det i år blevet muligt at lancere et nyt tema: vandring et tema, som analyser spår et stort potentiale. Aktiv Danmark valgte i 2008 at skærpe kontrolfunktionen, da det er vigtigt at sikre kvaliteten og skabe høj troværdighed omkring mærkeordningen. Det betyder, at alle medlemmer kontrolleres løbende og ensartet, uanset om de indgår i en brancheorganisation eller ej. I Aktiv Danmarks sekretariat, hos VisitDenmark, er vi stolte af at have et engageret og højt kvalificeret team, som arbejder passioneret for at skabe positive resul tater for vores medlemmer. VisitDenmark bakker op om Aktiv Danmark og visionen om at blive den destination i Nordeuropa, der tilbyder de bedste tematiserede ferieoplevelser. Aktiv Danmark spiller en betydelig rolle, når det gælder om at styrke udviklingen og løfte kvalitetsniveauet for ferieturismen i Danmark. Som medlem har du mulighed for at være med. Vi håber, at din nysgerrighed er vakt, og at den følgende præsentation af de 6 oplevelsestemaer giver dig lyst til at lege med. Du skal være velkommen! Aktiv Danmark 3 Cycling Denmark 4 Fishing Denmark 6 Gastronomy Denmark 8 Golf Denmark 10 Walking Denmark 12 Wellness Denmark 14 Adm. direktør John Staal, DanParcs og direktør, Tværnational markedsføring Geir Aasgaard Hansen, VisitDenmark hhv. formand og næstformand for Aktiv Danmark 2

3 Aktiv Danmark Har du gæster, der deler vores interes ser? Få maksimal indflydelse på tema oplevelser i Danmark Styrk din virksomhed med et medlemskab Fordele som medlem af Aktiv Danmark Aktiv Danmark er sat i verden for at sikre kvalitet og oplevelser til danske og udenlandske feriegæster, som efterspørger og dyrker aktiv ferie. Det sker i tæt samarbejde med Aktiv Danmarks medlemmer, ca. 450 virksomheder inden for oplevelsestemaerne cykel, lystfiskeri, vandring, golf, wellness og gastronomi. Alle kvalitetsmærkede medlemmer anvender Aktiv Danmarks logoer. Kvalitetsmærket er et tydeligt bevis på, at medlemmerne kan levere et kvalitetsprodukt inden for deres oplevelsestema. Aktiv Danmark er en forening, og det er medlemmerne der bestemmer. Med lemmerne tager de overordnede beslutninger og vælger bestyrelsen på Aktiv Danmarks generalforsamling. Aktiv Danmarks bestyrelse sørger for at skabe sammenhæng og udvikling på tværs af temaerne. Men den største og vigtigste del af arbejdet udføres i temagrupperne, som har ansvaret for handlingsplaner og opfølgning indenfor hvert tema. Aktiv Danmark markedsføring sker i tæt samarbejde med VisitDenmarks markedskontorer i Tyskland, Norge, Sverige og Holland. Interessen for Aktiv Danmark er stigende, og medlemsfordelene er også åbenlyse. Du opnår maksimal synlighed for en minimal investering og bestemmer selv, hvor meget indflydelse du vil have. I 2008 gennemførte Aktiv Danmark i samarbejde med VisitDenmark en 19 uger lang Oplev Danmark-kampagne, som sikrede synlighed på tværs af Aktiv Danmarks temaer i de vigtigste onlineog printmedier i Danmark. I 2009 følger vi op på Oplev Danmark-kampagnen, og indgår desuden et tættere samarbejde med Tourist Online om en salgsportal for tematiserede ferier. Som medlem af Aktiv Danmark får din virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive fordele. På de følgende sider kan du læse mere om temaerne, hvad du får ud af et medlemskab og hvilke kvalitetskriterier du skal leve op til som medlem. Du er velkommen til at kontakte temaprojektlederne, som gerne fortæller mere om aktiviteterne og fordelene ved at blive medlem. Du kan se de aktuelle aktiviteter på vores hjemmeside. Vi har også vedlagt en interesseblanket, som du kan returnere til Aktiv Danmark, hvorefter vi kontakter dig. Aktiv Danmark glæder sig til at høre fra dig. 3

4 Cycling Denmark Hvem er vi? Cycling Denmark arbejder målrettet for at udvikle det danske cykelferieprodukt og markedsføre Danmark som cykel ferieland. Cycling Denmark er Aktiv Danmarks største tema og har stor opbakning fra såvel overnatningssektoren som destinationerne. Arbejdet tager udgangspunkt i en natio nal kvalitetsmærkeordning, som har til formål at sikre cykelgæsterne den bedste Hvem er vores målgrupper? Turcyklister, der skifter overnatningssted (næsten) hver dag Basecyklister, som med udgangspunkt i samme overnatningssted tager på dagsture. Markedsføringen retter sig særlig mod børnefamilier (+7 år) og voksne par. De prioriterede markeder er Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige. Markedsføringsydelser Særskilt præsentation på: Mulighed for at markedsføre konkrete cykelferietilbud i Danmark og Tyskland på: og Anvendelse af cykellogoet i din markedsføring Logoskilt til ophængning Presse- og PR bearbejdning Messedeltagelse Løbende nyhedsbreve til cykelturister Mulighed for at købe ekstra synlighed i national og international markedsføring. Hvad er medlemskriterierne? Kriterier for overnatningssteder Gratis cykelparkering Mulighed for at tørre tøj og udstyr indendørs Værktøj Udlån af vigtigste værktøjer til enkel reparation og vedligeholdelse af cykler. En værktøjskasse med det nødvendige værktøj kan købes gennem Cycling Denmark for 350 kr. ex. moms. service og kvalitet. Cycling Denmark er et stærkt og veletableret netværk bestående af 139 kvalitetsmærkede overnatningssteder og 18 områder. Hvem kan være med? Overnatningssteder Områder/destinationer Turistbureauer Cykeludlejere Brochurer Kontaktoplysninger samt geografisk placering på kort i: Den skandinaviske cykelbrochure ( ex. samt online-version) Den tysk/hollandske cykelbrochure ( ex. samt online-version) Online-udgave af brochuren på engelsk (øvrige markeder). Måltider Tilbud om morgenmad, aftensmad samt køb af frokostpakke - eller adgang til køkken. Cykelkort og information Salg eller leje af cykelkort og -guide(s), der dækker det kvalitetsmærkede cy kel område, man indgår i. Turoperatører. Hvad er medlemsfordelene? Øvrige medlemsydelser Løbende nyhedsbreve til medlemmer Kontrolbesøg, der sikrer, at mærkets kvalitetsniveau opretholdes Deltagelse i et netværk med ligesindede professionelle indenfor cykelferieturisme. Som medlem af Cycling Denmark får din virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive Aktuelle markedsføringstilbud Annoncering i Aktiv Danmarks cykel bro churer (skandinavisk og tysk/hollandsk). fordele: Læs mere på 4

5 Hvad koster det? Hvordan bliver jeg medlem? Fakta om cykelturisme Formidling af information om lokale for hold: - Tog-, bus- og færgeplaner - Adresser, åbningstider og tlf.nr. på de nærmeste cykelsmede, cykeludlejningssteder og spisesteder - Dagens vejrudsigt - Andre kvalitetsgodkendte overnatningssteder - Forslag til endagsture i området. Information om Cycling Denmark Medlemmer skal vise Cycling Denmarks logo og linke til: på egen hjemmeside. Skilt Logoskilt skal opsættes et centralt og synligt sted. Et medlemskab af Cycling Denmark koster årligt kr. + moms. Ud over medlemskabet skal virksomheder, der ikke medlem af en brancheorganisation tilknyttet Aktiv Danmark, betale et kontrolgebyr på kr. Gebyret opkræves i indmeldelsesåret og herefter hver 2. år. Kontakt temaprojektleder Lisbeth Urfe på tlf.: eller Cykelmotiverede overnatninger udgjorde i % af de i alt 42 mio. ferierelaterede overnatninger i Danmark. Heraf udgjorde tyske overnatninger 45%, danske 44%, norske 4%, hollandske 3% og svenske 2%. Cykelturisternes døgnforbrug er i gennemsnit 388 kr. 46% af cykelturisterne kender Cycling Denmarks logo, viser Aktiv Danmarks undersøgelse fra % af respondenterne mener, at mærkeordningen er relevant. De faciliteter, cykelgæsterne vægter højst, er: Information om lokale forhold, mulighed for at tørre tøj og udstyr indendørs samt mulighed for at købe frokost og aftensmad eller adgang til køkken. Kriterier for øvrige medlemstyper Kriterier for områder, turistbureauer, cykel udlejere og de særlige kriterier for feriehuse kan ses på: I Cycling Denmark arbejder vi for at samle alle former for overnatningssteder i ét stærkt netværk for cykelturisme. Gennem Cycling Denmark får medlemmerne adgang til attraktive markedsføringsaktiviteter, som den enkelte virksomhed sjældent vil kunne opnå alene. Preben T. Christensen, Odder Strand Camping, formand for Cycling Denmark 5

6 Fishing Denmark Hvem er vi? Fishing Denmark arbejder for at markedsføre, udvikle og kvalitetssikre mulig hederne for lystfiskeri i Danmark. Det sker med udgangspunkt i en national kvalitetsmærkeordning for virksom heder, som beskæftiger sig med lystfiskeri og lystfiskerturisme. Fishing Denmark arbejder tæt sammen med partnere på både lokalt, regionalt og nationalt niveau om at sætte Danmark på Europakortet som en attraktiv destination for lystfiskere. Fishing Denmark sætter fokus på lystfiskerturisme med et bæredygtigt perspektiv. Hvem er vores målgrupper? Dedikerede lystfiskere, der har fiskeri som hovedmotiv for deres ferie En mindre målgruppe er lystfiskere, der ser fiskeriet som én af flere aktiviteter. De prioriterede markeder er Danmark, Tyskland og Holland. Hvem kan være med? Overnatningssteder Turistbureauer Lystfiskersøer/ Put & Take-søer Turbåde Udstyrsudbydere/Grejforhandlere. Hvad er medlemsfordelene? Som medlem af Fishing Denmark får din Markedsføringsydelser Særskilt præsentation på: Mulighed for at markedsføre konkrete tilbud på lystfiskeroplevelser i Danmark og Tyskland på hhv.: og Anvendelse af fiskelogoet i din markedsføring Logoskilt til ophængning Presse- og PR bearbejdning Messedeltagelse Løbende nyhedsbreve til turister Mulighed for at købe ekstra synlighed i national og international markedsføring. Brochurer Kontaktoplysninger samt geografisk placering i: Fishing Denmarks lystfiskerguide på tysk/ hollandsk ( ex.) Fishing Denmarks fluefiskerguide på tysk/ hollandsk ( ex.). Øvrige medlemsydelser Løbende nyhedsbreve til medlemmer Kontrolbesøg, der sikrer, at mærkets kvalitetsniveau opretholdes Deltagelse i et netværk med ligesindede professionelle indenfor lystfiskerturismen. Hvad er medlemskriterierne? Kriterier for overnatningssteder Mulighed for nedfrysning af fisk Renseplads Tilknyttet videnspartner eller kontakt til lystfiskerguide Tørremulighed Mulighed for at tørre tøj og udstyr inden dørs. Måltider Mulighed for køb af mad eller adgang til madlavning døgnet rundt. Kort Lystfiskerrelevante kort over nærområder. Tidevandstabeller Formidling af oplysninger om aktuelle vind- og vejrforhold. Salg/formidling af statslige fisketegn (gælder ikke sommerhuse) virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive fordele: Aktuelle markedsføringstilbud Annoncering i Fishing Denmarks lystfiskerbrochure og fluefiskerbrochure (tysk/ hollandsk). Læs mere på 6

7 Hvad koster det? Hvordan bliver jeg medlem? Fakta Information om Fishing Denmark Medlemmer skal vise Fishing Denmarks logo og linke til: på egen hjemmeside. Skilt Logoskilt skal opsættes et centralt og synligt sted. Kriterier for øvrige medlemstyper Et medlemskab af Fishing Denmark koster årligt kr. + moms. Ud over medlemskabet skal virksomheder, der ikke medlem af en brancheorganisation tilknyttet Aktiv Danmark, betale et kontrolgebyr på kr. Gebyret opkræves i indmeldelsesåret og herefter hver 2. år. Kontakt temaprojektleder Lisbeth Urfe på tlf.: eller Lystfiskemotiverede overnatninger udgjorde i ,4% af de i alt 42 mio. ferierelaterede overnatninger i Danmark. Heraf udgjorde tyske overnatninger 68%, danske 23% og hollandske 5%. Lystfisketuristernes døgnforbrug er i gennemsnit 393 kr. Lystfisketuristerne kombinerer ofte deres ferie med afslapning, madlavning og lange gåture. Danmark har nogle af Europas bedste fiske vande, og det tiltrækker lystfiskere fra ind- og udland. Samtidig er Danmark unik, idet landet har så mange forskellige fiskemuligheder inden for et geografisk begrænset område. Kriterier for turistbureauer, turbåde, grej forhandlere og de særlige kriterier for feriehuse kan ses på: Fishing Denmark giver os effektiv adgang til relevante medier for lystfiskere i både Danmark og i udlandet. Anne-Mette Knattrup, turistchef Randers Turistbureau, formand for Fishing Denmark 7

8 Gastronomy Denmark Hvem er vi? Gastronomy Denmark viser vej til producenter og spisesteder, der har en klar holdning til maden, hvor gode danske råvarer dominerer og hvor betjeningen er i top. Kvalitetsmærket skal tiltrække gæster og øge indtjeningen. Det danske køkken får stor international omtale og anerkendelse og turisternes Hvem er vores målgrupper? Gastronomy Denmark henvender sig pri mært til Voksne par fra Danmark og resten af Norden. Denne gruppe kombinerer gerne gode madoplevelser med andre ferieoplevelser. Hvem kan være med? Markedsføringsydelser Særskilt præsentation på: Mulighed for at markedsføre konkrete gastronomiske tilbud på: Anvendelse af logoet i din markedsføring Logoskilt til ophængning Presse- og PR bearbejdning Messedeltagelse Løbende nyhedsbreve til turister Mulighed for at købe ekstra synlighed i national og international markedsføring. Hvad er medlemskriterierne? Kriterier for restauranter Overvejende danske råvarer Retterne på menukortet skal hovedsageligt være baseret på danske råvarer. Overvejende friske sæsonvarer Retterne på menukortet skal afspejle årstidens råvarer og overvejende være fremstillet af friske råvarer frem for ønske om at opleve det danske køkken udvikler sig positivt. Vi arbejder på at udbrede kendskabet til kvalitetsmærket Restauranter Producenter. Brochure Kontaktoplysninger i: Gastronomifolder. frosne eller konserverede råvarer. Sporbarhed for råvarerne Det skal være synligt, hvor hovedingre og styrke markedsføringen, ligesom vi er vidensbank, hvor medlemmernes viden om gastronomi samles. Hvad er medlemsfordelene? Som medlem af Gastronomy Denmark Øvrige medlemsydelser Løbende nyhedsbreve til medlemmer Kontrolbesøg, der sikrer, at mærkets kvalitetsniveau opretholdes Deltagelse i et netværk med ligesindede professionelle indenfor gastronomien. dienserne og råvarerne, på menukortet, kommer fra. Faglært køkkenpersonale Over halvdelen af de ansatte i køkkenet skal have en faglig uddannelse. Faglært betjening får din virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive fordele: Læs mere på: Over halvdelen af det ansatte betjeningspersonale skal have en faglig uddannelse. Lang og relevant erfaring betragtes på niveau med en faglig uddannelse. Præsentation af retter Gæsterne skal have mulighed for at blive grundigt informeret om menu og vine før, under og efter servering. Betjeningspersonalet skal kunne svare på gæsternes eventuelle spørgsmål. 8

9 Hvad koster det? Hvordan bliver jeg medlem? Fakta Holdning til råvarer, kvalitet og tilbe redning Restauranten skal informere om holdning til kvalitet, produktion, råvarer, tilberedninger, inspiration, sortiment, m.m. Bordbestilling og reservation Det skal være muligt at reservere bord via telefon, internet eller lignende. Fødevarehygiejne Restauranten må ikke over en periode have alvorlige anmærkninger med hensyn til fødevarehygiejnen. Information om Gastronomy Denmark Medlemmer skal vise Gastronomy Denmarks logo og linke til: på egen hjemmeside. Skilt Logoskilt skal opsættes et centralt og synligt sted. Et medlemskab af Gastronomy Denmark koster årligt kr. + moms. Ud over medlemskabet skal virksomheder, der ikke medlem af en brancheorganisation tilknyttet Aktiv Danmark,- betale et kontrolgebyr på kr. Gebyret opkræves i indmeldelsesåret og herefter hver 2. år. Kontakt temaprojektleder Malene Zabel på tlf.: eller Af 42 mio. ferierelaterede overnatninger i Danmark i 2007, udgjorde overnatninger med rejsemotivet at nyde dansk mad 23,5%. Af de madrelaterede overnatninger udgjorde danskere 37%, tyskere 37%, nordmænd 11%, svenskere 6% og hollændere 3%. Madturisternes døgnforbrug er i gennemsnit 524 kr. Svenskernes og nordmændenes døgnforbrug er noget højere end gennemsnittet (knap 700 kr.). Ud over restaurantbesøg adskiller gastronomi-gæster sig mest fra andre temagæster ved at besøge kulturelle events, attraktioner og gå ture i byen. Kriterier for øvrige medlemstyper Gastronomy Denmark er en ekstra styrke. Turisterne vil have en dansk oplevelse og skiltet viser dem vej. Mærkeordningen giver flere kvalitetsbevidste gæster og de kommer igen. John Kistvad, Restauratør Holm s Restaurant, formand for Gastronomy Denmark Kriterier for producenter kan ses på: 9

10 Golf Denmark Hvem er vi? Golf Denmark arbejder for at styrke markedsføringen af Danmark som et attraktivt land at holde golfferie i. Det gør vi med udgangspunkt i en kvalitetsmærke ordning, som har til formål at sikre den bedste service og kvalitet til golfgæsterne. Hvem er vores målgrupper? Golf Denmark henvender sig til potentielle golfturister i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland inden for målgrupperne Voksne par og Det gode liv. Hvem kan være med? Golfbaner Markedsføringsydelser Særskilt præsentation på: Mulighed for at markedsføre konkrete golfferietilbud på: Anvendelse af golflogoet i din markedsføring Logoskilt til ophængning Presse- og PR bearbejdning Messedeltagelse Løbende nyhedsbreve til golfturister Mulighed for at købe ekstra synlighed i national og international markedsføring. Hvad er medlemskriterierne? Kriterier for overnatningssteder Måltider Tilbud om tidlig morgenmad (kl bestilles senest aftenen før). Tørremulighed Indendørs tørremulighed for tøj og udstyr (f.eks. tørrerum/tørreskab). Opbevaring Aflåst opbevaringsmulighed for bags. Overnatningssteder Turistbureauer. Hvad er medlemsfordelene? Som medlem af Golf Denmark får din virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive fordele: Brochurer Kontaktoplysninger i: DGU s golfguide Danske golfbaner (kun golfbaner) VisitDenmarks svenske golfguide VisitDenmarks tyske golfbrochure. Øvrige medlemsydelser Løbende nyhedsbreve til medlemmer Kontrolbesøg, der sikrer, at mærkets kvalitetsniveau opretholdes Deltagelse i et netværk med ligesindede professionelle inden for golfturismen. Reception Mulighed for senest 14 dage før ophold at reservere greenfee for gæster på de nærliggende golfbaner (max. 1 times kørsel), der er medlem af Golf Denmark. Minimum 1 nøglemedarbejder i receptionen har besøgt de nærliggende Golf Denmark golfbaner. Information Informationsmappe eller stander der inde holder: Aktuelle markedsføringstilbud Rabat på annoncering i golfmagasiner, onlineannoncering og messedeltagelse i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland. - Dagens vejrudsigt - Kort over lokalområdet - Information om områdets golfbaner, der er medlem af Golf Denmark. Læs mere på 10

11 Hvad koster det? Hvordan bliver jeg medlem? Fakta Information om Golf Denmark Medlemmer skal vise Golf Denmarks logo og linke til: på egen hjemmeside. Skilt Logoskilt skal opsættes et centralt og synligt sted. Et medlemskab af Golf Denmark koster årligt kr. + moms. Ud over medlemskabet skal virksomheder, der ikke medlem af en brancheorganisation tilknyttet Aktiv Danmark, betale et kontrolgebyr på kr. Gebyret opkræves i indmeldelsesåret og herefter hver 2. år. Kontakt temaprojektleder Malene Zabel på tlf.: eller Golfmotiverede overnatninger udgjorde i ,3 mio. Der var i alt 42 mio. ferierelaterede overnatninger i Danmark. Af de golfmotiverede overnatninger ud gjorde tyskere 41%, danskere 40%, svenskere 7%, nordmænd 7% og hollændere 2%. Golfturisternes døgnforbrug er i gennemsnit 492 kr. (svenskere 632 kr., nordmænd 597 kr.). Mange golfspillere krydrer golfferien med gastronomi og wellness, men bruger også tid på at møde bekendte eller nye venner. Kriterier for øvrige medlemstyper Kriterier for golfbaner og turistbureauer kan ses på - For Løgstør Parkhotel - Golf & Wellness Resort har medlemskabet af Golf Denmark og de øvrige temaer absolut betydet en øget interesse og er en effektiv og målrettet måde at opnå synlighed på. Jan Storgaard, Direktør Løgstør Parkhotel, formand for Golf Denmark 11

12 Walking Denmark Hvem er vi? Walking Denmark er Aktiv Danmarks nye mærkeordning for overnatningssteder og områder, som har fokus på danske og udenlandske vandregæster. Vandre- og traveture er den mest udbredte aktivitet blandt turister i Danmark, så potentialet i Walking Denmark er stort. Walking Denmark arbejder for at udvikle og markedsføre vandreturismen i Danmark. Det gør vi i samarbejde med stærke partnere i turisterhvervet og relevante organisationer. Ligesom i de øvrige temaer tager arbejdet tager udgangspunkt i en kvalitetsmærkeordning, der skal sikre vandregæsterne den bedste service og kvalitet. Hvem er vores målgrupper? Den største gruppe er soft corevandre gæster, som går lange ture med udgangspunkt i samme overnatningssted Hard core-vandrere, som skifter overnatningssted (næsten) hver dag. Markedsføringen retter sig særlig mod voksne par og børnefamilier (+ 7 år). De prioriterede markeder er Danmark og Tyskland samt Holland, Norge og Sverige. Hvem kan være med? Overnatningssteder Områder/destinationer Vandreruter Interesseorganisationer og virksomheder med særlig interesse i vandring. Hvad er medlemsfordelene? Som medlem af Walking Denmark får din virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive fordele: Markedsføringsydelser Særskilt præsentation på: Mulighed for at markedsføre konkrete vandreferietilbud på online tilbudssite Anvendelse af vandrelogoet i din markedsføring Logoskilt til ophængning Presse- og PR bearbejdning Messedeltagelse Løbende nyhedsbreve til vandreturister Mulighed for at købe ekstra synlighed i national og international markedsføring. Brochurer Omtale af Walking Denmark i: Den skandinaviske cykel- og vandrebrochure ( ex. samt online version) Den tysk/hollandske cykel- og vandrebrochure ( ex. samt online version) Online-udgave af brochuren på engelsk (øvrige markeder). Øvrige medlemsydelser Løbende nyhedsbreve til medlemmer Kontrolbesøg, der sikrer, at mærkets kvalitetsniveau opretholdes Deltagelse i et netværk med ligesindede professionelle indenfor vandreturismen i Danmark. Aktuelle markedsføringstilbud Annoncering i Aktiv Danmarks cykelbrochurer. Læs mere på Hvad er medlems - kriterier ne? Kriterier for overnatningssteder Tørremulighed Mulighed for at tørre tøj og udstyr indendørs Måltider Tilbud om morgenmad, aftensmad samt køb af frokostpakke - eller adgang til køkken Vandrekort og information Salg eller formidling af følgende til vandrere: - Vandrekort, vejbeskrivelse og turforslag - Henvisning til forhandlere af friluftsudstyr - Oplysning om mulighed for bagagetransport ved overnatning på stedet - Oplysning på overnatningsstedet hjemmeside, om det er tilladt at have hund med. 12

13 Hvad koster det? Hvordan bliver jeg medlem? Fakta Information om lokale forhold: - Tog-, bus- og færgeplaner - Adresser, åbningstider og tlf.nr. på de nærmeste spisesteder - Henvisninger til lokale fodterapeuter/ massører - Dagens vejrudsigt - Oversigt over andre kvalitetsmærkede overnatningssteder i vandre temaet - Forslag til endagsture i området. Information om Walking Denmark Medlemmer skal vise Walking Denmarks logo og linke til: på egen hjemmeside. Skilt Logoskilt skal opsættes et centralt og syn ligt sted. Et medlemskab af Walking Denmark koster årligt kr. + moms. Ud over medlemskabet skal virksomheder, der ikke medlem af en brancheorganisation tilknyttet Aktiv Danmark, betale et kontrolgebyr på kr. Gebyret opkræves i indmeldelsesåret og herefter hver 2. år. Kontakt temaprojektleder Lisbeth Urfe på tlf.: eller 28% af de i alt 42 mio. ferierelaterede overnatninger i Danmark i 2007 havde vandre- og traveture som en væsentlig aktivitet på ferien. Heraf udgjorde tyske overnatninger 53%, danske 36% og norske, svenske og hollandske tilsammen 8%. Vandreturisternes døgnforbrug er i gennemsnit 477 kr. I Danmark udgør vandreruter af mere end 15 km s længde over 7000 km vandrestier i alt. Data fra VisitDenmark viser, at lange gå- og vandreture er den mest udbredte aktivitet blandt både danske og udenlandske gæster i Danmark. En undersøgelse fra Aktiv Danmark viser at over 70% af de adspurgte danske og udenlandske vandrere er også interesserede i cykelferie. Kriterier for øvrige medlemstyper Kriterier for kvalitetsmærkede områder og vandreruter kan ses på: En vandretur i ferien er utrolig populær. Den danske varierede natur byder på traveture i bøgeskovene, over hedesletterne, langs søerne, ådalene og havet eller en tur over flere dage på fx. Hærvejen. Rigtig mange turister efterspørger materiale om vandreture, så Aktiv Danmarks nye vandretema vil helt sikkert blive en succes. Britta Leth, turistchef Viborg Turistbureau 13

14 Wellness Denmark Hvem er vi? Wellness Denmark er et netværk for danske wellnessudbydere, leverandører og interessenter, som sætter kvalitet og service i højsædet. Wellness Denmark arbejder for at kvalitetssikre og markedsføre den totale oplevelse for wellnessgæsten. Det sker gennem et fælles kvalitetsmærke, som virksomheder tildeles, hvis de lever op til de opstillede krav til kvalitet og service. Hvem er vores målgrupper? Wellness Denmark henvender sig primært til målgrupperne Voksne par og Det gode liv fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, som ønsker at forkæle sig selv. Disse målgrupper kombinerer ofte wellnessoplevelsen med andre ferieoplevelser f.eks. golf, gåture og gastronomi. Hvem kan være med? Wellness/Spa-udbydere Markedsføringsydelser Særskilt præsentation på: Mulighed for at markedsføre konkrete wellnesstilbud på: Anvendelse af wellnesslogoet i din markedsføring Logoskilt til ophængning Presse- og PR bearbejdning Messedeltagelse Løbende nyhedsbreve til wellnessturister Mulighed for at købe ekstra synlighed i national og international markedsføring. Brochure Kontaktoplysninger i: Wellnessfolder Hvad er medlemskriterierne? Kriterier for wellnessudbydere Service Udbyderen skal være servicemindet, gæstfri og repræsentere en afslappet velværestemning. Spa-området Udbyderen skal tilbyde et rent og indbydende spa-område bestående af spa/ jacuzzi samt sauna og/eller dampbad. Behandlinger Udbyderen skal tilbyde mindst 3 forskellige behandlingsformer. Interessenter Produktleverandører. Hvad er medlemsfordelene? Som medlem af Wellness Denmark får din virksomhed en stærk og målrettet markedsføring og adgang til flere attraktive Øvrige medlemsydelser Løbende nyhedsbreve til medlemmer Kontrolbesøg, der sikrer, at mærkets kvalitetsniveau opretholdes Deltagelse i et netværk med ligesindede professionelle inden for wellnessbranchen. Aktuelle markedsføringstilbud Rabat på annoncering i magasinerne: Energia, Skøn, Juicy og FIT Living Annoncering i Norge. Hvileområde Udbyderen skal tilbyde indendørs og/ eller udendørs afslapningsområde til ca. 10 personer. I hvileområdet serveres der vand/juice og frisk frugt. Rekreative områder Udbyderen skal tilbyde eller henvise til nærliggende rekreative muligheder, der ligger i naturlig forlængelse af det indendørs wellnesstilbud. fordele: Læs mere om særskilte medlemsydelser for interessenter og produktleverandører på Forplejning Udbyderen skal tilbyde eller henvise til nærliggende restaurantmulighed, der serverer sunde retter. 14

15 Hvad koster det? Hvordan bliver jeg medlem? Fakta Medarbejdere Udbyderen skal tilbyde kvalificeret fagpersonale til behandlingerne. Åbningstider Udbyderen skal have åbent mindst 5 dage om ugen - også uden for sæsonen. Hygiejne Udbyderen skal tilbyde rene faciliteter, og prioritere en høj hygiejne standard. Overnatning Udbyderen skal tilbyde eller henvise til overnatningstilbud. Information om Wellness Denmark Medlemmer skal vise Wellness Denmarks logo og linke til: på egen hjemmeside. Skilt Logoskilt skal opsættes et centralt og synligt sted. Kriterier for øvrige medlemstyper Kriterier for interessenter og produktleverandører kan ses på: Et medlemskab af Wellness Denmark kos ter årligt kr. + moms. Ud over medlemskabet skal virksomheder, der ikke medlem af en brancheorganisation tilknyttet Aktiv Danmark, betale et kontrolgebyr på kr. Geby ret opkræves i indmeldelsesåret og herefter hver 2. år. Kontakt temaprojektleder Maria Haugaard Christensen på tlf.: eller Wellnessmotiverede overnatninger udgjorde i ,6% af de i alt 42 mio. ferierelaterede overnatninger i Danmark. Af de wellnessmotiverede overnatninger udgjorde danskere 42%, tyskere 37%, nordmænd 9% og svenskere 8%. Wellnessturistens døgnforbrug er i gennemsnit 483 kr. Wellnessferier kombineres ofte med gåture, gastronomi og golf. Wellnessproduktet er både populært blandt ferieturister og erhvervsturister. At være medlem af Wellness Denmark giver adgang til et forum, hvor stort set alle der arbejder seriøst og med høj kvalitet i wellnessoplevelserne er til stede. Så ud over mulighederne for at kvalitetssikre samt synliggøre sine produkter bliver man en del af et meget udviklende netværk. John Staal, Adm. direktør, DanParcs, formand Wellness Denmark 15 Kildeangivelse:

16 Aktiv Danmark bestyrelse Adm. Direktør John Staal, DanParcs, formand for Wellness Denmark (formand) Direktør Geir Aasgaard Hansen, VisitDenmark, Tværnational Markedsføring (næstformand) Campingpladsejer Preben Christensen, Odder Strand Camping, formand for Cycling Denmark Turistchef Anne-Mette Knattrup, Randers Turistbureau, formand for Fishing Denmark Restauratør John Kistvad, Holm s Restaurant, formand for Gastronomy Denmark Direktør Jan Storgaard, Løgstør Parkhotel, formand for Golf Denmark Turistchef Hans-Jørgen Olsen, Feriepartner Danmark Underdirektør Henrik Mühlendorf, HORESTA Direktør Poul Fejer Christiansen, Campingrådet Produktudviklingschef Henrik Lund, Syddansk Turisme Sektionsleder Anker Madsen, Friluftsrådet Sekretariatsleder Kirsten Hauge, Danmarks Restauranter & Cafeer (observatør) Sekretariatet Sekretariatsleder Maria Haugaard Christensen Sekretær Gitte S. Jacobsen Aktiv Danmark c/o VisitDenmark Islands Brygge 43, Kbh S Tlf Regionale Turismeudviklingsselskaber: Nationale organisationer: Brancheorganisationer: BORNHOLM 16

CAMPINGRÅDET INFORMERER

CAMPINGRÅDET INFORMERER S i d e 1 Indhold Elsikkerhed Pas på Dansk Domæne Registrering Sponsoraftale med Fendt i Tyskland Har du søgt om nedsættelse af vandafledningsafgift? Fokus på campingpas i 2009 Fødevarekontrol og ikke

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme

Vi gør Danmark verdenskendt. www.visitdenmark.com/danskturisme Vi gør Danmark verdenskendt www.visitdenmark.com/danskturisme Årsberetning 2006 Indhold 3 Vækst gennem fornyelse og samarbejde 6 Større gennemslagskraft i udlandet 8 Brand position: Danmark er et trygt,

Læs mere

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst

Toppen af Danmark. Nyhedsbrev - september 2010. Formanden har ordet. Lysets Land. Nye markedsføringstiltag. Naturen+ siden sidst Nyhedsbrev - september 2010 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lysets Land Nye markedsføringstiltag Naturen+ siden sidst Vækst via Netværk - Lysets Land 2020 Nyt fra turistbureauerne Formanden har ordet...

Læs mere

KORT OG GODT OUTDOOR TURISME PAKKER. Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen

KORT OG GODT OUTDOOR TURISME PAKKER. Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen KORT OG GODT OM Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen OUTDOOR TURISME PAKKER Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen NATUR Denne guide er tænkt som en tjekliste og

Læs mere

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004

www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2004 Indhold Velkommen til oplevelsesøkonomien...................................... 3 Vækst & Vision.......................................................

Læs mere

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning!

Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015. En god forretning! Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 En god forretning! 2 Destination Sydvestjylland Strategi 2012-2015 Indhold Forord... 5 En god forretning!...6 1. Baggrunden...8 2. Nøglen til succes...12 3.

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER

.com. Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 2014-16. .com. Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... TID TIL PARTNERSKABER TID TIL Destination Randers INVITATION TIL SAMARBEJDE 4- Vi er klar til at hjælpe, sparre og udvikle... MEDARBEJDERE HOS VISITRANDERS Medarbejderstaben består fast af 4 personer, derudover af projektansatte.

Læs mere

Skriftlig beretning 2014

Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning 2014 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2014 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Skriftlig beretning 2012

Skriftlig beretning 2012 Skriftlig beretning 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S 2 SKRIFTLIG BERETNING 2012 Toppen af Danmark er Lysets Land. Lys er liv, og lys giver energi og godt humør. I Lysets Land har vi flere

Læs mere

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

Handlingsplan 2012. Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Handlingsplan 2012 Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Februar 2012 Baggrund Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S blev stiftet i 1996 af de daværende ni nordligste kommuner samt Fonden Toppen

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk

Årsberetning 2003. www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk Årsberetning 2003 www.visitdenmark.com / www.danskturisme.dk 2 Dansk turisme fremtidens væksterhverv 2003 var et skæbneår for den globale turisme. Med krig i Irak, SARS-epidemi i Asien og lav økonomisk

Læs mere

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort

Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Årsberetning 2007 Nordjysk turisme står sammen og tænker stort Indholdsfortegnelse Nordjysk turisme står sammen og tænker stort 2007 var et spændende år............ 5 KICKSTART Nordjylland mål og baggrund...................................

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

Udenlandsk hæder til dansk camping

Udenlandsk hæder til dansk camping FEBRUAR 2006 LÆS OM: Udenlandsk hæder til dansk camping! Studietur Rundt om Kattegat det kan nås endnu Kursus for nye lejrchefer Kvalitetsmærke for godkendte campingpladser Ingen nye fire- og femstjernede

Læs mere

Læs mere på www.midtjyskturisme.com

Læs mere på www.midtjyskturisme.com CONTENT MARKETING Udgivet af: Midtjysk Turisme Midtjysk Turisme er det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland. Vores overordnede idé og målsætning er væsentligst at stimulere turisterhvervets

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI

HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI HOLSTEBRO KOMMUNES TURISMESTRATEGI 1 visitholstebro.dk Holstebro Kommunes Turismestrategi 2013 Indledning Denne turismestrategi er vedtaget af Holstebro Byråd den 18. august 2009 og revideret i januar

Læs mere

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området

Nyhedsbrev - september 2011. Formanden har ordet. Lyset Land. Markedsføring. Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Nyhedsbrev - september 2011 Toppen af Danmark Formanden har ordet Lyset Land Markedsføring Nyt fra Naturen+ Nyheder fra området Formanden har ordet... Optimisme spores De foreløbige meldinger går på, at

Læs mere

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17

Ud over kanten. Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 Ud over kanten Potentialeplan for outdoorturisme på Bornholm 2015-17 CENTER for REGIONAL- & TURISMEFORSKNING Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning ved Anja Bach-Jensen, Tage Petersen og

Læs mere

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg

Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020. Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg Billund Kommune Turismestrategi 2011-2020 Helhedsoplevelse med fokus på børn og leg En destination er: Et sted med en klynge af naturattraktioner og/eller menneskeskabte attraktioner og relaterede faciliteter

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen II. September 2014. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen II. September 2014. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II September 2014 Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen II Udgivet af: Region Midtjylland i samarbejde med Midtjysk Turisme, september

Læs mere

Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering

Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering Turisme Viden & tendenser vinter 2012 tema internationalisering LEDER En ny virkelighed Indhold I år runder antallet af udlandsrejsende i verden for første gang én milliard, og tallet vil stige de kommende

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere