Hastighedsmålinger på Gurrevej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hastighedsmålinger på Gurrevej"

Transkript

1 juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning Kgs. Lyngby

2 Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

3 Indledning I forbindelse med evalueringen af Gurrevej er der foretaget hastighedsmålinger på forsøgsstrækningen før og efter ombygningen. Hastighedsmålingerne i førperioden er udført af Frederiksborg Amt mens eftermålingerne er foretaget af Vejdirektoratet. Dette notat indeholder en kort gennemgang samt analyse af hastighedsmålingerne. 3

4 Hastighedsmålinger på Gurrevej I forbindelse med evalueringen af Gurrevej er der foretaget hastighedsmålinger på forsøgsstrækningen før og efter ombygningen. Målingerne er foretaget i følgende 3 perioder: Førmålingen er foretaget i perioden oktober 2002 Eftermålingen er foretaget i perioden september 2004 Efter/eftermålingen er foretaget i perioden juni 2005 Målingerne i førperioden er foretaget af Frederiksborg Amt med slangetællinger, mens målinger i de to efterperioder er foretaget af Vejdirektoratet med Histarplader. Histarpladerne er indlæst i programmet Trafistat og efterfølgende udlæst i HDM. Frederiksborg Amt har i førperioden foretaget registreringer i 4 snit på forsøgsstrækningen mens der i efterperioden er foretaget registreringer i 5 snit. For 3 af de 4 snit i førperioden, er der tale om stationeringer der ligger forholdsvist tæt på tilsvarende snit i efterperioden, se Tabel 1. Der er foretaget en gennemgang af registreringsdata fra før-målingerne for at sikre, at disse data kan bruges i denne før-efter sammenligning. Målingerne i efter/efterperioden er foretaget for at fastslå hvorvidt det hastighedsniveau der blev målt på forsøgsstrækningen i efterperioden i 2004 stadig er gældende. I efter/efter-perioden er der foretaget målinger i de fire tællesnit hvor Amtet målte i førperioden, suppleret med målinger i snit 1. Der foreligger ingen målinger fra snit 1 i førperioden. Snit 1 Snit 2 Snit 3 Snit 4 Snit 5 Førperiode - km km km km Efterperiode km km km km km Efter/efterperiode km km km km km Tabel 1. Kilometrering af de 5 målesnit i førperioden, efterperioden og efter/efterperioden. Hastighedsklasserne i efterperioden og efter/efterperioden er inddelt i 10 km/t intervaller, mens hastighedsklasserne i førperioden har en lidt grovere inddeling. For at få så sammenlignelige data som muligt, er nogle af hastighedsklasserne i efter- og efter/efterperioden slået sammen således, at de benyttede hastighedsklasser i sammenligningen er ens for før- og eftermålingerne. Ændring af hastighedsklasserne til en grovere inddeling har i praksis vist sig ikke at have nogen betydning for de beregnede gennemsnitshastigheder og 85%-fraktiler. Den skiltede hastighed på forsøgsstrækningen lå i førperioden på mellem 40- og 80 km/t mod 40- og 60 km/t i efterperioden. I tabel 2 ses en angivelse af den skil- 4

5 tede hastighed på delstrækningerne hvor målesnittene ligger, henholdsvis før- og efter etablering af 2-1 -vejen. Kilometring af målesnit skiltet hastighed før efter Tabel 2. Angivelse af skiltet hastighed på delstrækninger hvor målesnittene ligger før og efter etablering af 2-1 -vejen Gennemsnitshastighederne for de tre måleperioder er gengivet i Figur 1 og Figur 2. Af Figur 1 ses at gennemsnitshastigheden generelt stiger i efterperioden (køreretning mod Helsingør). Dog ses en hastighedsreduktion i km hvor gennemsnitshastigheden falder fra 58 km/t i førperioden til 50 km/t i perioden. Hastighedsreduktionen skyldes formentligt, at målesnittet ligger forholdsvist tæt på en hastighedsdæmpende foranstaltning i efterperioden. 5

6 Angivelse af gennemsnitshastigheder for motorkøretøjer der kører i retning mod Helsingør Hastighed km/t før efter efter/efter Kilometrering Figur 1. Angivelse af gennemsnitshastigheder for motorkøretøjer der kører mod Helsingør i hhv. førperioden, efterperioden og efter/efterperioden På figur 2 ses en opgørelse over de målte gennemsnitshastigheder på strækningen i de tre måleperioder angivet for motorkøretøjer der kører i retning mod Tikøb. Også her ses at gennemsnitshastighederne stiger i de to efterperioder. 75 Angivelse af gennemsnitshastighed for motorkøretøjer der kører i retning mod Tikøb Hastighed km/t før efter efter/efter Kilometrering Figur 2. Angivelse af gennemsnitshastigheder for motorkøretøjer der kører mod Tikøb i hhv. førperioden, efterperioden og efter/efterperioden 6

7 På Figur 3 og Figur 4 ses 85%-fraktilerne i de tre måleperioder. For målesnit 2 i km (hvor middelhastigheden falder) falder også 85%-fraktilen. Det skal ses i lyset af, at der forholdsvist tæt på målesnittet er en hastighedsdæmpende foranstaltning. For de øvrige snit er 85%-fraktilen mere eller mindre stigende. Angivelse af 85%-fraktiler for motorkøretøjer med køreretning mod Helsingør Hastighed km/t 60 før efter efter/efter Kilometrering Figur 3. Angivelse af 85%-fraktilerne i før- efter og efter/efterperioden for motorkøretøjer i køreretning mod Helsingør. Angivelse af 85%-fraktiler for motorkøretøjer med køreretning mod Tikøb Hastighed km/t 60 før efter efter/efter Kilometrering Figur 4. Angivelse af 85%-fraktilerne i før- efter og efter/efterperioden for motorkøretøjer i køreretning mod Tikøb. 7

8 Opsamling En sammenligning af gennemsnitshastigheden og 85%-fraktiler i før- og eftersituationen viser, at der efter anlæg af 2-1 -vejen er en tendens til, at hastighedsniveauet stiger på forsøgsstrækningen i de to efterperioder dette gælder for begge køreretninger. Der er dog et enkelt snit (snit 2 km 4350), hvor gennemsnitshastigheden falder markant fra 58 km/t i førperioden til 50 km/t i efter/efterperioden. Dette fald skal dog ses i lyset af, at der i efterperioden er anlagt en hastighedsdæmpende foranstaltning forholdsvist tæt på målesnittet. Hastighedsstigningerne skal endvidere ses i lyset af, at den skiltede hastighedsgrænse i efterperioden er sat ned i flere af de målte snit. For alle snit, på nær snit 2, er gennemsnitshastigheden i efterperioden højere end den skiltede hastighedsgrænse i det pågældende snit. Hvis man ser på den generelle udvikling i hastighedsniveauet på landeveje i perioden 2002 til og med 2004, er gennemsnitshastigheden ifølge Vejdirektoratet stort set uændret, måske med en svag faldende tendens. I Vejdirektoratets Rapport 284, Hastighedsrapport fra 2004 fremgår, at hastighedsniveauet for veje i landområder generelt er lidt lavere i juni måned set i forhold til september og oktober måned. Det kan betyde, at de hastigheder der er målt i førperioden (oktober 2002), pga. sæsonvariationen, ligger en anelse højt set i forhold til de målinger der er foretaget i efter- og efter/efter perioden. Hvis man sammenholder gennemsnitshastighederne i før- og efterperioden med det faktum, at der er sket nedsættelser af den skiltede hastighed i de fleste af målesnittene i efterperioden, er der ikke noget i ovenstående målingerne som tyder på, at indførelsen af 2-1 -konceptet i sig selv medfører en nedsættelse af hastighedsniveauet. 8

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet HUR. Notat HUR Trængselskortlægning i Hovedstadsområdet Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Generelle forudsætninger

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende

Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende PISA Etnisk 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultater fra PISA Etnisk 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fem hovedresultater Overordnede

Læs mere

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling

NOTAT. Analyser af GPS-data fra Test en elbil. Alexander Schou Nielsen, Clever. moaa. Dataindsamling NOTAT Til Alexander Schou Nielsen, Clever Vedr. Analyser af GPS-data fra Test en elbil Fra Morten Aabrink/Carsten Jensen 11. april 2014 moaa Analyser af GPS-data fra Test en elbil Dataindsamling Resultaterne

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Kvalitetstal for energimærkninger

Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetstal for energimærkninger KVALITETSKONTROL FOR ENERGIMÆRKNINGER FRA 2013-2014 Kvalitetstal for energimærkninger Kvalitetskontrol for energimærkninger fra 2013-2014 April 2015 Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Status for 2013 og 2014 10. februar 2015 1 Michel Klos Indledning AK-Samvirke følger løbende udviklingen i hvor mange personer,

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere