MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MUSEET FOR SAMTIDSKUNST"

Transkript

1 MUSEET FOR SAMTIDSKUNST ÅRSBERETNING 2012

2 FORORD Udviklingen af museet har stået højt på dagsordenen i Museet igangsatte i 2012 en udviklingsproces i forbindelse med udarbejdelsen af en ny visionsstrategi, der som udgangspunkt havde det primære formål at få præciseret museets indhold og udtryk. I løbet af året holdt museets personale flere personaleseminarer og workshops, hvor museets nu blev kortlagt og det blev diskuteret, hvor museets skulle hen. Generelt var holdningen, at museet skulle være mere museum og mindre kunsthal. Et slogan, som ikke nødvendigvis betød, at museets medarbejdere efterstræbte at vende sig indad i fordybelsen, men snarere tværtimod ønskede at arbejde mere intensivt med formidlingen og kommunikationen til omverdenen og dermed skabe mere kvalitet i både selve arbejdet på museet og i det endelige produkt. Det blev til en visionsstrategi, der præges af ønsket om museet som en vigtig lokal aktør, der samtidig fastholder sin nationale og internationale høje profilering og sit faglige niveau. Kommuner i hele landet er blevet mere opmærksomme på deres kunstmuseer, og hvilken rolle museerne spiller i kommunerne. Det er væsentligt for Museet for Samtidskunst at have en central placering i kommunens og borgernes bevidsthed, med et fælles ønske om at få museet endnu mere i spil som en aktiv partner i Roskilde. Museet skal dog samtidig imødekomme de krav og retningslinjer, der følger den statslige bevilling qua museumsloven: Vi skal være gode til både at forske og formidle! Derfor lægger vi i visionsstrategien vægt på såvel forskningen som den lokale formidling. Det gør vi gennem museets forskellige aktiviteter. I visionsstrategien arbejder vi med to projekter: museet i museet og museet går i byen. Museet i museet har til formål at skabe en mere imødekommende ramme, både i forhold til museets rum og i forhold til formidling på museet. Borgerne i Roskilde og andre gæster inviteres til at bruge museet, også til andet end kunstoplevelse. Skulle de vælge kunstoplevelsen, lægger vi vægt på en ligefrem formidling, der kan være med til at forklare og afmystificere den kunst vi viser. Museet går i byen er et udviklingsprojekt, der har til formål gennem kunsten at bringe museet nærmere byens borgere og tilsvarende give museet erfaringer med at arbejde i andre rum end museets og i højere grad arbejde med borgerinddragende projekter. Begge projekter er formidlingsprojekter. Disse aktiviteter sættes i gang i Museet har i løbet af 2012 oplevet en større medieinteresse, hvilket også afspejler sig i museets publikumstal. I 2012 blev Kulturstyrelsens brugerundersøgelse udgivet, der viste, at Museet for Samtidskunsts primære brugere er mellem 25 og 50 år gamle, lige dele kvinder og mænd og typisk folk med en mellemlang til længerevarende uddannelse. Netop denne gruppe kom der flere af på museet i 2012, hvor vi oplevede en publikumsstigning på omkring 2000 nye gæster. Det er en stigning på ca. 7% - en pæn udvikling, hvis den forsætter. Det betød også, at vi rundede de gæster, hvilket netop var et af vores internt erklærede mål. 1

3 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Museets virksomhedsoplysninger 1.1. Bestyrelsen 1.2. Ansatte 2. Formål og ansvarsområde 3. Nøgletal 4. Samling 5. Forskning 6. Udstillinger og formidling 7. Undervisning (herunder Learning Museum, særligt bilag) 8. Samarbejdsprojekter med andre institutioner og organisationer 9. Markedsføring (herunder presse, særligt bilag) 10. Teknik og inventar 11. Boghandel 12. Klub Samtidskunst 13. Fonde og sponsorer 14. Ansattes bidrag til publikationer, deltagelse i seminarer og workshops, rejser, m.v. 2

4 1. MUSEETS VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Den selvejende institution Museet for Samtidskunst - ord, billed, lyd Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Tlf: BESTYRELSE Museumsdirektør Frank Birkebæk, formand Byrådsmedlem Birgit Pedersen, næstformand Adm. direktør Henrik Rasmussen Professor Ann Lislegaard Institutleder Martin Bayer Jurist Birgitte Strømgaard Tilforordnede Restauratør Jens-Peter Brask Kulturchef Poul Knopp Damkjær 1.2. ANSATTE Fastansatte: Sanne Kofod Olsen, museumsdirektør Tine Seligmann, museumsinspektør med særligt ansvar for undervisning (herunder projektledelse af Learning Museum) Enrico Passetti, museumsinspektør med særligt ansvar for udstillingsproduktion, boghandel og filmprogram Mads Kullberg, museumsinspektør med særligt ansvar for forskning, samling og formidling (frikøbt til ph.d-studium) Helle Bjerggaard Johansen, museumskoordinator Lars Buhl, regnskabsfører Projektansatte/tidsbegrænsede ansættelser: Mette Truberg Jensen, museumsinspektør med særligt ansvar for formidling (herunder udstillinger) Tina Mariane Krogh Madsen, museumsinspektør med særligt ansvar for samling og onlineudstillinger (fra december 2011) Laura Elkjær, museumsinspektør med særligt ansvar for undervisning til børn og unge Løntilskudsansatte: Laura Ifversen, lønstilskud (januar 2012 til januar 2013) Helle Granggaard, løntilskud (juni 2012 til juni 2013) Helen Nishijo Andersen, løntilskud (juni 2011 til juni 2012) 3

5 Vagter og omvisere: Samuel Willis Nielsen (vagt) Susanne Stilling Frederiksen (vagt) Sandra Anna Boss Permin (vagt og omviser) Sisse Hoffmann (vagt og omviser) Tina Mariane Krogh Madsen (vagt) 4

6 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE Museet for Samtidskunst er et statsanerkendt kunstmuseum og bliver drevet efter gældende lov og normer for et statsanerkendt museum. Museet for Samtidskunst er en selvejende institution, der modtager tilskud fra kommune og stat. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse samtidskunstens historie og aktuelle udtryk samt dens æstetiske og erkendelsesmæssige dimensioner. Museet vil gennem sit arbejde virke for en dokumentation og sikring af landets kulturarv og belyse tilstande og forandringer indenfor kunsthistorien. Museet vil tillige relatere sit virkeområde til relevante udenlandske udviklinger såvel inden for den vesteuropæiske kulturkreds som videre ud. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskning samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. Museet for Samtidskunst er oprettet i 1991 og er statsanerkendt siden NØGLETAL Besøgstal 2012: gæster Besøgende på hjemmeside: Besøgende Global View + Doxnights: 4306 Skoleomvisninger: 58 Skolegrupper generelt: 103 Lærernetværk: 500 personer Studerende og skolesøgende børn: 8492 Nøgletal Besøgende i alt Hjemmeside besøg Besøg, detalje Doxnighs + Global View Skoleomvisninger/ 58/ 49/ 43 Skolegrupper generelt Lærernetværk-medlemmer

7 Økonomisk udvikling: Egenindtægter Kommunale tilskud Private tilskud Flernationale tilskud Tilskud tidligere amtskommuner Statstilskud , , , , , , , ,00 0,00 Egenindtægter Kommunale tilskud Private tilskud Flernationale tilskud Tilskud tidligere amtskommuner Statstilskud Samlet tilskud/indkomst , , ,2 * Statstilskuddet angivet her indeholder udover det faste statslige driftstilskud også ekstraordinære projekttilskud fra hh. Kulturarvsstyrelsen og Kunstrådets Billedkunstudvalg. Det faste statstilskud udgjorde i ,-. 6

8 4. SAMLING Museet udvider løbende sin samling med strategiske køb inden for lyd og performancekunst og nye medier. Der erhverves værker, der har en enestående karakter og som udgør eksempler indenfor den enkelte værktype. Museet tilstræber en eksempelsamling i forskellige værkkategorier, der kan anvendes både forskningsmæssigt og formidlingsmæssigt og i forhold til samlingsproblematikker vedrørende indsamling af den flygtige og tidsbaserede kunst. I 2012 erhvervede museet blot to værker, ét med støtte fra Kulturstyrelsens erhvervelsespulje og ét som donation fra kunstner. Museet har et begrænset beløb til rådighed til erhvervelser, hvorfor tilskud er afgørende for nyerhvervelser. Museet anvender det af Kulturarvsstyrelsens anviste registreringssystem REGIN til sin værksamling. Der findes ikke et officielt registreringssystem til registrering af arkivmateriale. Museets arkivmateriale undergår pt. nyregistrering. Brad Downey Det Fri Universitet ERHVERVELSER Det Fri Universitet Støvdias fra Det Fri Universitet , Diasinstallation med 4 diasapparater Købt med tilskud fra Kulturstyrelsen Brad Downey Lyseslukker, 2010 Videoværk Donation fra kunstner 7

9 DEPONERINGER OG UDLÅN Der er ingen deponeringer og udlån. ARKIVSAMLING: ERHVERVELSER Video/performance ZAPP Magazine #1-11 Hollandsk videoantologi over europæisk videokunst Arkivmateriale Lilibeth Cuenca Rasmussen: A Void, 2007 Jytte Rex og Kirsten Justesen: Damebilleder udvalgte billeder, 2012 Lyd Jonas Olesen & Martin Riis: AAABBB, 2010 Vinylplade, udgivet af Totem.menneske.dk Francesco Cavaliere: Volta de Lame di Lune, 2012 Kinderhook & Caracas (www.kinderhook-caracas.com) Studiearkiv Pedro Bericat: Mute Sound, brevobjekt DOKUMENTATION Dokumentation fra alle udstillinger Dokumentation fra ACTS Festival for Performativ Kunst BIBLIOTEK Museets bibliotek indeholder en række kunsthistoriske opslagsværker, teoretiske bøger om lyd, performance og samtidskunst overordnet set, samt en lang række monografier over internationale kunstnere. Desuden rummer biblioteket faglitteratur vedr. undervisning og formidling. Der indkøbes årligt nye titler til biblioteket. Biblioteket rummer også video-compilation udgivelser og mere sjældne printed matter. Museet har en udvekslingsaftale med såvel danske som udenlandske museer om egne udgivelser. 8

10 5. FORSKNING Museet for Samtidskunst ønsker at opprioritere forskning som en væsentlig del af museets virke. Museet forsker særligt i den flygtige og digitale kunsts indsamling, bevaring og formidling, som er forbundet med såvel kunstbegrebslige samt ophavsretslige problemstillinger. Forskningen tager udgangspunkt i museets samling og formålsparagraf som indsamlende instans af flygtig kunst samt arkiv- og dokumentationsmateriale. FORSKNINGSPROJEKT I 2011 blev forskningsprojektet Flygtige kunstformer. Bevaring og formidling igangsat ved museumsinspektør Mads Kullberg. Forskningsprojektet er finansieret som en erhvervs-ph.d med støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Institut for Kunst og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet samt frikøbsmidler fra Kulturstyrelsen. I forbindelse med forskningsprojektet deltager Kullberg i arbejdsgruppen MuseumsIT i Kulturstyrelsen, som ligeledes fokuserer på digitale registrerings- og formidlingsproblematikker. Projektet har til formål at etablere en dansk referencemodel for indsamling, registrering, bevaring og formidling af flygtig kunst inden for den materialespecifikke afgrænsning: lyd og elektroniske medier. Analysen inddrager national og international forsknings- og erfaringsdata, ligesom et succeskriterium er, at den danske referencemodel er bredt kompatibel. Fokus rettes primært på nyere kunst, dvs. kunst fra 1980 erne og frem, men erfaringsdata om ældre kunst inddrages komparativt. Projektet vil foretage en grundig og systematisk analyse af nationale og internationale tiltag og rette særligt fokus på dokumentationsstandarder og dataudveksling. Museets medarbejdere udgiver desuden årligt en række artikler i tidsskrifter, bøger og antologier, der i flere tilfælde har forskningskarakter (Se enkelte medarbejdere). 9

11 6. UDSTILLINGER OG FORMIDLING FORMIDLING GENERELT Museet for Samtidskunsts fokus på formidling er central og strækker sig fra undervisning til forskning. DIGITAL FORMIDLING Arbejdet med museets nye hjemmeside gik for alvor i gang i sommeren 2012 med en dybdegående analyse af den eksisterende hjemmeside, hvor ønsker og behov for den nye blev kortlagt. Hjemmesiden er en del af open source-projektet, som er et samarbejde mellem Sorø Kunstmuseum, Kunsthallen Nikolaj og Museet for Samtidskunst og finansieres af af tilskudsbevilling fra Kulturstyrelsen. Den nye hjemmeside programmeres i Drupal (open source) og bliver mere visuelt båret, med mulighed for brug af video, et nyhedsflow og mere liv og personlighed på siden. Museet fik i december sin egen Vimeo-kanal, som fremover skal bruges til museets videoer (der embeddes til museets hjemmeside). Første designudkast blev modtaget 3. dec, Der arbejdes videre ud fra dette design, og hjemmesiden forventes lanceret primo maj Grafiker: Jens Voigt-Lund ORG aka Eva & Franco Mattes (I) Jens Wunderling & Philipp Bosch NET.SPECIFIC Museet påbegyndte i 2011 en udvidelse af sine udstillings- og formidlingsaktiviteter på nettet.i 2011 modtog museet en bevilling på kr. fra Kulturstyrelsens Digitale Pulje til at påbegynde projektet Net.Specific, der er et udstillingswebsite til netkunst. Net.Specific åbnede den 26. oktober 2012 sin første udstillings med deltagelse af 5 kunstnere/kunstnergrupper, der alle havde skabt nye projekter til sitet. Lanceringen blev i form af et mini symposium, der udover performances fra deltagende kunstnere, inkluderede en åbningstale af kurator og Ph.d.Jacob Lillemose fra Artnode.org. Netspecific.net er en permanent udstillingsplatform, som der fremover løbende skal arrangeres udstillinger til. Projektet er støttet af Kulturstyrelsen, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg 10

12 UDSTILLINGER OG ARRANGEMENTER I 2012 afholdt museet 5 udstillinger samt 3 særarrangementer, hvoraf et var hovedsatsningen ACTS, der blev afholdt for anden gang i Museets udstillinger har både forsknings- og formidlingskarakter. Forskningsudstillinger har karakter af undersøgelser, fx i hvordan man præsenterer kunst, der er bevaret som dokumentations- og arkivmateriale. Never Odd or Even ord og tekst skaber rum 14. januar 8.april, 2012 Fernisering 13. januar med performance af Tris Vonna-Michell. Åbningstale af presse- og kulturreferent Marko Lins, Den Tyske Ambassade, Kbh. Udstillingen Never Odd or Even - ord og tekst skaber rum var et samarbejde mellem Museet for Samtidskunst og Grimmuseum i Berlin, kurateret af Solvej Helweg Ovesen. Udstillingen viste værker, som omhandlede at udtrykke sig i ord og havde brugerinddragende elementer. Titlen Never Odd or Even tog afsæt i Mariana Castillo Deballs kunstprojekt af samme navn: En performance og en bog bestående af 30 fiktive bogomslag til uskrevne bøger. Til udstillingen i Roskilde blev en ny version af værket udgivet. Desuden blev en E-bog udgivet med kurator- og kunstnerinterviews, video af Never Odd or Even performance i Berlin mm. Fra udstillingen Never Odd or Even Kunstnere på udstillingen: Rosa Barba (D/I), Erick Beltrán (Mex), Mariana Castillo Deball (Mex), Nanna Debois Buhl (DK) & Brendan Fernandes (KE), Simon Evans (UK), Peter Fischli & David Weiss (CH), János Fodor (H), Lise Harlev (DK), Ferdinand KRIWET (D), Ján Mančuška (Slo), Ciprian Muresan (Rom), Henrik Olesen (DK), Pablo Pijnappel (F), Adam Pendleton (USA), Sebastian Romo (Mex), Tris Vonna-Michell (UK), Dmitry Vilensky /Chto Delat? (Rus), Philip Zach (D). E-bog link: Fsamtidskunst.dk%2Fview%2Fobjekt%2F%3Ftabel%3Dudstillinger%26id%3D272 11

13 Arrangementer i udstillingen: SKRIV-MED på Roskilde og Jyllinge Bibliotek Fra d. 16. januar 2012 kunne man på Roskilde Bibliotek være medforfatter på bøger inspireret af et udvalg af Mariana Castillo Deballs bogomsalg. Den 12. marts 2012 flyttede skrivestationen til Jyllinge Bibliotek (til 4. april 2012). Museumsinspektør Mads Kullberg programmerede en blog til formålet: FORFATTERDAG 10.marts 2012 kl : Arrangeret i samarbejde med Forfatterskolen i København og rektor Pablo Llambias. Elever fra Forfatterskolen optrådte med udgangspunkt i udstillingens værker: Martin Bastkjær Christensen, Ida Holmegaard, Hannah Lutz, Molly Balsby Nielsen og Ursula Scavenius. Efterfølgende var en Never Odd or Even performance med de danske forfattere Jens Blendstrup, Cia Rinne og Nikolaj Zeuthen. Udstillingen blev støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg, Bikubenfonden, ifa - Institut für Auslandsbeziehungen e.v. og Statens Kunstråds Litteraturudvalg (Forfattercentrum). Soundings 2 Nordic Sound Art Graduate Show 28. april 3. juni, 2012 Fernisering den 27. april med performancen The Protester af Martinka Bobrikova og Oscar de Carmen. Soundings 2 var den anden afgangsudstilling fra den fælles nordiske lydkunst-linje: Nordic Sound Art (NSA), som Museet for Samtidskunst har huset (den første var i 2009). Lydkunsten har fra sin begyndelse løbet parallelt med udviklingen af installationskunst og performancekunst og er typisk kendetegnet ved et sammenfald af elementer herfra. Nordic Sound Art-uddannelsen fordrer en grunduddannelse fra et af de deltagende kunstakademier og tager som sådan afsæt i de visuelle kunstformer. Derfor viste Soundings 2 både værker med lyden som helt centralt element og installationer, hvor lyd blot optrådte som koncept eller mulighed. Nordic Sound Art programmet er et fælles nordisk samarbejde mellem skiftende institutioner. Programmet blev etableret i 2007 og er en to-årig uddannelse på Master-niveau under KUNO - Kunstuddannelser i Norden. Denne gang deltager Det Kgl. Danske Kunstakademi, Konsthögskolan i Malmö, Kunst- och Designhøgskolen i Bergen, Kunstakademiet i Trondheim og Kuvataideakatemia i Helsinki. Kunstnere på udstillingen: Martinka Bobrikova (SK), Oscar de Carmen (ES), Cecilia Jonsson (SE), Signe Lidén (NO), Christian Mastrup (DK), Joonas Siren (FI), Elin Øyen Vister (NO), Lauri Wuolio (FI). Fra udstillingen Soundings 2 12

14 I forbindelse med udstillingen udgav museet en publikation der, ud over at præsentere kunstnerne og deres værker, indeholdt interviews og en 7 vinyl-ep med lydlige stemningsbilleder. Foruden en række introducerende tekster indeholdt kataloget et essay af den anerkendte lydkunstner Aeron Bergman, Rektor Mikkel Bogh skrev på vegne af Det Kgl. Danske Kunstakademi, der var koordinerende institution for uddannelsessamarbejdet. Jonas Olesen skrev på vegne af NSA og Direktør Sanne Kofod Olsen skrev på vegne af Museet for Samtidskunst. Oplag: 500. Sprog: engelsk Udstilling og publikation blev støttet af Nordisk Kultur Fond, KUNO og Det Kgl. Danske Kunstakademi. Re.act.feminism a performing archive 16. juni 24. august, 2012 Fernisering den 15. juni med performance af den kinesiske kunstner Yingmei Duan. Re.act.feminism a performing archive er en arkivudstilling, der turnerer i Europa. Udstillingen er kurateret og produceret af Cross/Links v. Beatrice Stammer og Bettina Knaupp. Udstillingen er et stort arkiv af feministiske performanceværker fra 1960 erne til i dag. Museet bidrog til arkivet med værker og dokumentationsmateriale af danske/skandinaviske performancekunstnere, som herefter indgår i den omrejsende udstilling. Samarbejdspartnere: Cross/Links, Berlin; Tallinna Kunsthal, Tallin, Fundacio Antoni Tapies, Barcelona, Akademie der Künste, Berlin m.fl. Udstillingens danske udgave blev støttet af Kunstrådets Billedkunstudvalg og Internationale Billedkunstudvalg og er desuden støttet af Kunststiftung des Bundes, Erste Stiftung, n.b.k. og cine+ m.fl. Let Us Speak Now Re/Vision 16. juni 16. august, 2012 Let Us Speak Now Re/Vision var et interview-arkiv med fokus på integration og kedsomhed som politisk inspirationskilde, politisk engagement som kreativ inspiration, mediekritik og kritisk kuratering samt queering og queer feminisme. Arkivet var et fortløbende samarbejde mellem de danske kunstnere Kirsten Dufour og Ninna Poulsen, den svenske kunstner Cecilia Wendt og den dansk-amerikanske duo Bonnie Fortune og Sophia Seitz-Rasmussen. Let Us Speak Now Re/Vision præsenterede en række interviews med nordiske kunstnere, teoretikere og kulturarbejdere: Rikke Andreasen, Uzma Ahmed Andresen, Mary Coble, Kajsa Dahlberg, Mathias Danbolt, Nynne Haugaard, Susan Hinnum, Jeuno JE Kim, Vibeke Mejlvang, Sofie Hesseholdt, Lisa Nyberg, Jane Rowley, Lise Skou, Gritt Uldall-Jessen, Louise Wolthers og Pia Rönicke. Projektet blev realiseret af kunstnerne i samarbejde med KVINFOs Bibliotek og blev støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Roskilde Kommune. Re.act.feminism -a performin archive Let Us Speak Now Re/Vision Maryam Jafri 13

15 Maryam Jafri - Geographies 16. juni 9. september, 2012 Udstillingen Geographies var den første separatudstilling i Danmark med den amerikanske billedkunstner Maryam Jafri. Jafri var aktuel på årets Manifesta i Genk og modtog i foråret Statens Kunstfonds tre-årige arbejdsstipendium. Geographies viste 4 værker produceret i perioden 2007 til Værkerne var American Theatre (2007), Independence Day (2009), Death With Friends (2010) og det nye værk Global Slum (2012). Hvert værk fokuserede på en særlig periode i historien: Fra 1950 ernes kommunistforskrækkelse i USA (American Theatre) til middelalderens feudalisme i Sydøst Asien (Death with Friends) og fra afkolonialiseringen i Afrika og Asien i det 20. århundrede (Independence Day ) til de økonomiske magtmekanismer på nutidens globale marked (Global Slum). Udstillingen gav et indblik i, hvorledes Jafri arbejder med forskellige billedlige udtryk. Udstillingen blev støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Statens Værksteder for Kunst. Gudrun Hasle Modsmerte 22. september 16. december, 2012 Gudrun Hasle er uddannet ved Det Fynske Kunstakademi og tilhører en generation af unge kunstnere, som tager udgangspunkt i jeg et som led i den kunstneriske proces. Udstillingen MODSMERTE tog afsæt i Gudrun Hasles egne erfaringer med påført og selvpåført smerte. Med udgangspunkt i tematikker som blod, cutting og vampyrer undersøgte hun mekanismerne bag menneskets tilpasning til mainstreamkulturen. I forbindelse med udstillingen gav Gudrun Hasle en velbesøgt kunstner-omvisning søndag den 30. september Udstillingen blev støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Gudrun Hasle Jørgen Michaelsen Jørgen Michaelsen Yummy Rooms for Robespierre 22. september 16. december, 2012 Yummy Rooms for Robespierre var en totalinstallation med tekst, collager, tegninger og videoer, formet specielt til Museet for Samtidskunst. I både form og indhold byggede installationen på nøje kalkulerede forbindelser og spændinger mellem den overordnede totalitet og de forskellige komponenter. På denne måde kunne beskueren selv gå på opdagelse efter former, figurer og betydningsmønstre. Installationens omfattende materiale gav mange forskellige udgangspunkter for at opleve udstillingen, alt efter den enkeltes mere eller mindre tilfældige indfaldsvinkel. I forbindelse med installationen publicerede Jørgen Michaelsen pamfletten Beyond Exception, støttet af Grosserer L.F. Foghts Fond. Værkproduktionen blev støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg. Statens Kunstfond købte en af udstillingens væg-installationer. 14

16 ARRANGEMENTER ACTS Festival for Performativ Kunst juni, 2012 Musicon Hal 9 I weekenden den juni 2012 afholdte museet for anden gang ACTS Festival for Performativ Kunst, denne gang i den m2 store Hal 9 på Musicon. Årets performances lå i et krydsfelt mellem lydkunst, performancekunst og scenekunst. Festivalen blev kurateret af Direktør Sanne Kofod Olsen og kurator Mette Truberg Jensen. Desuden blev Malmø-baserede Lilith Performance Studio (Elin Lundgren & Petter Pettersson) inviteret til at kuratere deres eget program i programmet. Dialogkonceptet Samtalekøkken (Ellen Friis & Henrik Vestergaard Friis) blev inviteret til at stå for debat- og madarrangementer i løbet af weekenden. Lørdag den 16. juni kørte en lydbus fra DGI-Byen i København, med installation af Mads Bech Paluszewski, til Museet for Samtidskunst, hvor Kunstparade (koncept af Lone Bank, Dorte Buchwald, Christina Hamre og Tanja Rau) havde arrangeret en stort anlagt Kunstparade. Paraden gik fra museet gennem byen og ud til Hal 9 på Musicon, hvor der var velkomsttale af formand for Statens Kunstråd, Rune Gade og Direktør Sanne Kofod Olsen. Herefter gik hovedprogrammet i gang. Kunstnere på ACTS: Ben, Rør og Stampes (DK), Dorit Chrysler (A) & Katherine Liberovskaya (CA), Sophie Dupont (DK), FOS (DK), Molly Haslund (DK), Mads Bech Paluszewski (DK), Cecilie Ullerup Schmidt (DK) & Matthias Meppelink (DE), Lilibeth Cuenca Rasmussen (DK) & Lydenskab (DK), Hartmut Stockter (DK/DE). Lilith Performance Studio: Einat Amir (IL), Elin Lundgren & Petter Pettersson (SE), Tanya Mars (CA) og Morgan Schagerberg (SE). KunstParade: Bank & Rau (DK), Isabel Berglund (DK), Dorte Buchwald (DK), Heike Gallmeier (DE), Christina Hamre (DK), Lise Harlev (DK), Jørgen Carlo Larsen (DK), Karoline Larsen (DK), Randi & Katrine (DK), Antonia Nordmann (DE), Mikael Thejll & Elle Klarskov Jørgensen (DK), Rene Schmidt og Hartmut Stockter (DE/DK) Acts -Festival for Performativ Kunst 15

17 Markedsføring og synlighed: Der blev udviklet en hjemmeside: af Bugge Lützhøft (One Million Monkeys, Silverbacken). Plakater, flyers og trykt program af Whomadeid. Der blev lavet badges med ACTS-logoet som adgangstegn. Plakatmafiaen satte plakater op i hele København. Studentermedarbejdere/praktikant satte plakater op på lygtepæle i Roskilde Festivalen blev støttet af: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg, Det Obelske Familiefond, Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Oticon Fonden, Sonning Fonden. Samarbejdspartnere: Musicon Sekretariatet (Andreas Berner Høegh og Malene Knudsen), Roskilde Festival (Signe Brink Pedersen), Åben Dans (Lisbeth Klixbüll, Pernille Møller Taasinge og Thomas Eisenhardt), Foreningen Kunst på Musicon (Erik Schwarzbart). Kunstner Karoline H. Larsen samarbejdede med Roskildes Musiske Skole med sit værk Jættevætterne, som var en del af Kunstparaden. Acts -Festival for Performativ Kunst Claus Ejner Jeg er et gennemsnitsmenneske 31. oktober, 2012, kl. 17 Claus Ejners performanceshow, Jeg er et gennemsnitsmenneske, tog udgangspunkt i gennemsnitligheden. Hvad vil sige at være et gennemsnitsmenneske - helt konkret og i mere abstrakt forstand? Showet varede en time og bestod af en serie selvstændige performances, der bl.a. involverer en kost, recitationer fra Barbara Cartlands roman Prisen er kærlighed, en Bounty bar og16 Duplo-klodser mm. Fluxus Folkefest V på Museet for Samtidskunst 25. november 2012, Kl Fluxus Folkefest V blev den femte og sidste begivenhed af en række koncerter, der afholdtes i anledning af 50 års jubilæet for Fluxusbevægelsens første koncerter i Wiesbaden, København og andre steder. Fluxus Folkefest var et samarbejde mellem Kunsthallen Nikolaj, SNYK genreorganisationen for ny musik og Museet for Samtidskunst. Museet for Samtidskunst præsenterede det danske musikkollektiv Yoyooyoy og den italienske lyd- og performancekunstner Francesco Cavaliere, der gav koncerter/performances under indflydelse af Fluxus som tradition eller princip. Yoyooyoy havde urpremiere på Transformers, et nyt musikperformanceværk skrevet specielt til fejringen af Fluxus 50 året. Værket var en undersøgelse af transformationer, vellykkede såvel som utilsigtede, og deres indvirkning på hinanden og det samlede musiske udtryk. Francesco Cavaliere opførte performancekoncerten GUAM! (alabaster abacus) i tre dele. Performancekoncerten tog udgangspunkt i en kugleramme og en bog om brugen af kuglerammen. Det blev et møde mellem det logiske og det ulogiske. Projektet var støttet af: Kunstrådets tværæstetiske pulje, Goethe Institutet og Komponistforeningen. 16

18 FILMKLUB Global View Global View præsenterede i 2012 en række oversete og i Danmark ukendte filmværker af særlig kunstnerisk kvalitet (med engelske undertekster). Der blev vist 49 film fra lande som Malaysien, Nicaragua, Irak, Kirgisistan, D.R.Congo m.fl. Arrangementerne tiltrak et fast publikum af danske og udenlandske filminteresserede. Global Ear Dette program til det lydinteresserede publikum fokuserede på især dokumentarfilm om musik og uortodokse eksperimenter med lyd fra forskellige dele af verden. Global Ear præsenterede bl.a. en af de allerseneste dokumentarfilm om John Cage i anledning af hans 100 års jubilæum i Doxnights Dette program præsenterede spændende, poetiske og kontroversielle dokumentarfilm fra hele verden, bl.a. særarrangementer hvor instruktørerne var med: Long Bien Bridge af Steen Møller Rasmussen, Cai-Ulrich von Platen & Peter Schultz Jørgensen (Danmark, 2008) & Hard Rails Across a Gentle River af Tran Thi Anh Phuong, Do Van Hoang, Pham Thu Hang & Tran Thanh Hien (Vietnam, 2010) 1. marts, 2012 Long Bien Bridge i Hanoi er en to og en halv kilometer lang bro, der blev bygget af de franske kolonialister, som en forbindelse til havnebyen Hai Phong. Det er formentlig den franske ingeniør Eiffel, der har tegnet broen, der blev taget i brug i Broen var et strategisk knudepunkt under Vietnamkrigen i 70 erne. Den overlevede US Air Force s bomber, omend hårdt medtaget og lappet sammen, I 2007 filmede tre danske fotografer og instruktører, Steen Møller Rasmussen, Cai Ulrich v. Platen og Peter Schultz Jørgensen, broen og livet omkring den. Senere i 2010 arbejdede fire vietnamesiske filmmagere samtidigt og uafhængigt - og producerede en blidt udfoldet dokumentarisk mosaik af liv og kultur i et moderne urbant Vietnam. Doxnight viste begge film om livet omkring Long Bien Bridge og Cai Ulrich v. Platen og Peter Schultz Jørgensen var tilstede for at præsentere deres film og besvare spørgsmål fra publikum. (W)ord Et nyt program, der beskæftiger sig med poesi og litteratur i grænselandet mellem ord, billede og lyd. Det første og eneste arrangement i 2012 var: Three poets: Ahmed Fouad Negm, Manal Al Sheikh & Mazen Maarouf af May Abdalla & Roxana Vilk (Storbritannien / Qatar, 2012) 10. november, 2012 Poesi lever og ånder i Mellemøsten som i få andre lande. I en region længe domineret af autoritære regimer er poesi blevet mediet til at udtrykke folks håb, drømme og frustrationer med. Disse tre intime portrætter afspejler tre forskellige digteres opfattelse af forandringen, der præger Mellemøsten og deres kamp for at føre, at fortolke og inspirere. Animated Et program, der præsenterer animationsfilm for voksne fra hele verden. Der blev afholdt et enkelt arrangement om den berømte tjekkiske filminstruktør Jan Vankmajer. Omvisninger Museet har i forbindelse med de skiftende udstillinger og arrangementer afholdt omvisninger hver søndag kl

19 FOREDRAG Museet forsatte sit samarbejde med Folkeuniversitetet i København, som afholder foredrag i nyere kunsthistorie i museets formidlingslokaler. I 2012 blev der afholdt en foredragsrække á 12 dobbelttimer. Desuden indtrådte museet i styregruppen omkring Folkeuniversitetet i Roskilde. ARRANGEMENTER UDEN FOR MUSEET Behind Walls. Recent Films from Syria. Kurateret af Charlotte Bank Overgaden, Institut for Samtidskunst Overgaden Neden Vandet 17, 1414 København K 28. marts 2012, kl I forbindelse med Museet for Samtidskunsts GLOBAL VIEW-program blev der arrangeret en screening af Behind Walls, hvor både Charlotte Bank, MA i arkæologi og kunsthistorie i Mellemøsten fra Heidelberg Universitet, og Enrico Passetti fra Museet for Samtidskunst var til stede. Der blev vist tre film, der undersøgte begrebet mur/væg i forskellige former: Vægge der adskiller individer fra hinanden, vægge der adskiller individer fra samfundet, vægge der adskiller små samfund fra hinanden og mentale vægge i hovedet på individer. Filmene er eksempler på social kritisk og politisk engageret filmkunst, der har en tradition i Syrien. Det er filmkunst, der undersøger vold, brutalitet, magt og dens strukturer i staten og samfundet. Alle tre film er kontroversielle værker, der er forbudt i Syrien. Long Bien Bridge af Steen Møller Rasmussen, Cai Ulrich von Platen & Peter Schultz Jørgensen (Danmark, 2008) & Hard Rails Across a Gentle River af Tran Thi Anh Phuong, Do Van Hoang, Pham Thu Hang & Tran Thanh Hien (Vietnam, 2010) LiteraturHaus, Møllegade 7, København N 12. april 2012, kl. 20 En gentagelse af arrangementet i Roskilde fra den 1. marts 2012 om livet omkring Long Bien Bridge i Hanoi. Alle tre danske instruktører var til stede denne gang: Cai Ulrich v. Platen, Peter Schultz Jørgensen og Steen Møller Rasmussen. Learning Museum, workshops 16.april 2012: Learning Museum, workshop/seminar for projektdeltagere, Odense 22.november 2012: Learning Museum, workshop/seminar for projektdeltagere, Odense Museets publikationer i 2012 Olesen, Jonas og Laura Ifversen (red): Soundings II New Nordic Sound Art. Ovesen, Solvej Helweg: Never Odd or Even, e-bog nst.dk%2fview%2fobjekt%2f%3ftabel%3dudstillinger%26id%3d272 ) Seligmann, Tine (tekst/red): Learning Museum: Mere museum på skemaet!, 2012, 16 s, ill. I samarbejde med Skoletjenesten på Sjælland. 18

20 7. UNDERVISNING Museet arbejder med undervisning og formidling til børn, unge og voksne i relation til museets udstillinger og museets arbejde med genrer indenfor den tværgående kunst. Museet udvikler løbende undervisning til børn og unge i forbindelse med museets skiftende særudstillinger og faste samling. Museet tilbyder aldersdifferentierede undervisningsforløb for børnehaver, grundskoler, ungdomsuddannelser, læreruddannelser, universiteter og andre undervisningsinstitutioner, herunder sprogcentre. Museet udbyder både faste undervisningsforløb, digitale workshops og forløb målrettet museets skiftende særudstillinger. Museet samarbejder med Skoletjenesten Sjælland. LEARNING MUSEUM I 2012 er der blevet arbejdet videre med projekt Learning Museum, og der er blevet afholdt en række undervisnings- og praktikforløb rundt på de deltagende museer og læreruddannelser. Der blev arrangeret to fælles workshop- og seminardage, hvor aktuelle temaer og evaluering af projektet blev diskuteret med indbudte oplægsholdere, lærerstuderende og projektets evaluator. I 2012 blev der arbejdet på at gøre projektet til et netværk, hvor alle museer og læreruddannelser i Danmark kan deltage. I forbindelse med projektet udsendes der kvartalsvis et tematisk nyhedsbrev, der udbreder viden om projektet gennem præsentationer af aktuelle undervisningsforløb og artikler. I 2012 blev der ligeledes oprettet en Facebook-gruppe. I 2012 mødtes alle projektdeltagere i april og november 2012 til fælles workshops/ seminarer. Learning Museum er støttet af Kulturstyrelsen. KUNSTREJSEN I efteråret 2012 afvikledes KUNSTREJSEN#1 på de tre deltagende museer; Sorø Kunstmuseum, Museet for Samtidskunst og Odsherreds Kunstmuseum. KUNSTREJSEN blev udbudt i 6 udvalgte uger i perioden 4. september-12. oktober. KUNSTREJSENS undervisningsforløb foregik tirsdag til fredag i tidsrummet og inkluderede en introduktion tilkunstrejsen, øvelsesbaseret arbejde i samlingen/særudstillingen og en kunstner-workshop ledet af den danske samtidskunstner Marie Kølbæk Iversen. I alt deltog 23 klasser, 652 elever og 32 undervisere fra grundskolen Region Sjælland. Til KUNSTREJSEN blev der udgivet et trykt undervisningsmateriale, der strukturelt og indholdsmæssigt er bygget op omkring et før, under og efter museumsbesøget. Hver deltagende klasse fik tilsendt et klassesæt af materialet inden museumsbesøget. Didaktisk er materialet baseret på at være inkluderende, brugerinddragende og fleksibelt. Udover undervisningsmaterialet blev der lanceret en blog (www.kunst-rejsen), der både supplerede besøget på museet og fungerede som et aktivt redskab til efterbearbejdning af besøget. Både blog og materiale vil blive genanvendt i de kommende KUNSTREJSE-sæsoner. KUNSTREJSEN er støttet af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Region Sjælland, Kulturministeriet samt Kultur- & Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland. Sorø Kunstmuseum er projektleder. UNDERVISNINGSMATERIALER Undervisningsafdelingen udgav i 2012 følgende trykte undervisningsmaterialer: Lydhør Målgruppe: undervisere i folkeskolen Materialet er et inspirationsmateriale til undervisere, der ønsker at arbejde med lydkunst i fag som billedkunst, dansk, musik og den tværfaglige projektopgave. Materialet indeholder en række konkrete opgaver til, hvordan man kan arbejde praktisk med lydkunst i undervisningen. Tekst/red.: Jette Sundbøll, Tanya Lindkvist og Tine Seligmann, 2012, 24 s., ill. Udgivet med støtte fra Skoletjenesten. 19

21 Turen går til Målgruppe: 4.-6.klasse Materialet hører til undervisningsforløbet KUNSTREJSEN. Materialet er et aktiverende elevmateriale og består af en række øvelsesbaserede kort, der kan anvendes både før, under og efter museumsbesøget. Tekst/red.: Tanya Lindkvist og Laura Elkjær, 2012, 16 s., ill. Det handler om dig samtidskunst, iscenesættelse, identitet Målgruppe: klasse I materialet kan eleverne arbejde med temaerne identitet og iscenesættelse. De kan arbejde med, hvordan samtidskunstneren iscenesætter sin egen identitet med forskellige medier og materialer. Materialet kan endvidere bruges til at diskutere, hvordan kunstværkerne ikke blot kan ses som et udtryk for kunstnerens egen identitet, men også kan være et afsæt til at diskutere etiske, kulturelle, eksistentielle og ideologiske spørgsmål, der vedrører os alle og den tid, vi lever i. Materialet er øvelsesbaseret og aktiverende og kan bruges både før, under og efter et besøg på museet. Tekst/red.: Laura Elkjær, 2012, 16 s., ill. Materialet blev udgivet i samarbejde med Skoletjenesten Sjælland. LÆRERNETVÆRK Gennem museets lærernetværk udbygger museet løbende sin kontakt til undervisere, lærestuderende m.fl. og tilbyder inspirationsdage og kurser i forbindelse med de skiftende udstillinger. Museet afholdte desuden i foråret 2012 en lydworkshop for lærere i forbindelse med udgivelsen af undervisningsmaterialet Lydhør. Lærernetværket tæller på nuværende tidspunkt ca. 500 medlemmer. FERIEWORKSHOPS/SJOV FERIE Sammen med Roskilde Børnekulturnetværk og Sjov Ferie tilrettelagde museet en række tilbud til børn og unge i skolernes ferier. Museet afholdte i 2012 følgende feriearrangementer: Vinterferieworkshop: På sporet af ordet! Sommerferieworkshop: Drømmerejser og sommerminder animationsworkshop. Efterårsferieworkshop: Byg dit eget vampyrhus Julearrangement: KlipCollage. SAMARBEJDER Roskilde Kommune. Ungeredaktionen (www.ungiroskilde.dk) Ung i Roskilde er et realiseret samarbejde mellem Roskilde Bibliotek, musikstedet Gimle og museet. Her deltager en gruppe unge hver uge i redaktionsmøder, hvor de sætter fokus på det at være ung i Roskilde samt på at fremhæve udvalgte kulturaktiviteter. Museets udviklings- og undervisningsmedarbejder sidder med i projektets styregruppe og deltog i 2012 i både redaktionsmøder og styregruppemøder. Museet samarbejder med skolekonsulenten og Skoletjenesterne i Roskilde Kommune og tilbød i denne forbindelse et gratis undervisningstilbud på 1 time til alle folkeskoler i Kommunen. ANDET Museets udviklings- og undervisningsmedarbejder deltog i 2012 i Skoletjenesten på Sjællands faste temadage, studieture, studiegruppe og andre netværksinitiativer for medarbejdere på de kunst-, kultur- og naturhistoriske museer. Museet skal i følge museumsloven arbejde med samling, bevaring, registrering, forskning og formidling (forenklet til samling, forskning, formidling). 20

22 8. SAMARBEJDSPROJEKTER MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANISATIONER SORØ KUNSTNUSEUM Diverse samarbejder: Kunstrejsen, Open Source (hjemmesideprojekt), kunst og sprog. INSTITUT FOR KUNST OG KULTURVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET Ph.d. samarbejde (Mads Kullberg). KULTURSTRØGET Museet deltager i styregruppen omkring Kulturstrøget i Roskilde. Øvrige institutioner er: Roskilde Bibliotek, Roskilde Kloster, Roskilde Museum og Roskilde Domkirke. Associeret: Performance Design fra Roskilde Universitet. FOLKEUNIVERSITETET I ROSKILDE Museet deltager i styregruppen omkring Folkeuniversitetet i Roskilde. BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSER PÅ SJÆLLAND Museet har etableret et samarbejde med de billedkunstneriske grundkurser på Sjælland om at præsentere museets udstillinger, kunsthistoriske problemstillinger samt kendskab til samtidskunsten. Museet udlåner sine formidlingslokaler til BGKs optagelse i maj måned. FOLKEUNIVERSITETET I KØBENHAVN Museet har indledt et samarbejde med Folkeuniversitetet i København, som afholder foredragsrækker på museet i nyere kunst og kunsthistorie. ROSKILDE FESTIVAL Museet samarbejdede med Roskilde Festivals kunstprogram i forbindelse med ACTS Samarbejdet implicerede enkelte samproduktioner. INTERNATIONALT SAMARBEJDE Never Odd or Even Museet samarbejdede med den eksterne kurator Solvej Helweg Ovesen og Grimmuseum i Berlin omkring udstillingen Never Odd or Even. Re.act.feminism Museet samarbejdede med Cross/Links, Berlin v. Bettina Knaupp og Beatrice Stammer omkring arkivudstillingsprojektet re.act.feminism. 21

23 9. MARKEDSFØRING Fokus på markedsføring blev intensiveret i Særligt den målrettede udsendelse til vores forskellige mailinglister har båret frugt sammen med annoncering på netportalen Kunsten.nu, der afstedkommer omtaler og anmeldelser. Omtaler af museet er stigende, både i de digitale medier og i aviser, blade og lignende. PUBLIKUMSUDVIKLING Museet er en aktiv del af et samarbejde mellem Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum, Musicon, Galleri LABR, Roskilde Domkirke og INSP, hvor de deltagende kulturinstitutioner sammen vil markedsføre erhvervspakker. Visionen er sammen at tilbyde kulturelle oplevelser til erhvervslivet, der betager, inddrager, forundrer og som bidrager til at skabe øget kendskab/vækst til Roskildes kulturinstitutioner og Museet for Samtidskunst. Projektet kaldet Kulturtapas forventes at gå i luften 2. kvartal PRESSE Museet fik en del presseomtale i 2012 og primært i de digitale medier. Både de landsdækkende og lokale aviser synes at have fået lidt mere interesse. Museet håber at kunne fastholde den positive udvikling. Dagbladet i Roskilde dækker stort set alt, hvad museet laver. Antal presse og omtaler total: 202 (i 2011: 161) Heraf internationale: TEKNIK OG INVENTAR Museet fik fremstillet diverse sokler, projektionsskærme, udstillingsvægge og scenografier til enkelte udstillinger. Museet fik endelig de længe varslede nye computere og software fra Roskilde Kommune. 11. BOGHANDEL Traditionen tro promoverede museumsbutikken i 2012 distributionen af museets publikationer, især den nye publikation Kuratering af samtidskunst, som er til salg i både Danmark, Norge og Sverige. Der blev igangsat en kampagne, der skulle gøre museets kunder opmærksomme på, at museet tilbyder bøger til priser, som i enkelte tilfælde kan konkurrere med magtfulde hjemmesider som Amazon. Dette samtidig med at vi kan finde en del smalle bøger og CD er, som de lignende søgemaskiner ikke er i stand til at tilbyde. Resultaterne var positive. Der er også kommet god gang i salget af de sjældne film, som museet viser i sine screeningprogrammer. I slutningen af 2012 blev renovering af boghandlen igangsat i forbindelse med visionsstrategien og projektet Museet i museet. 22

24 12. KLUB SAMTIDSKUNST Museet varetager kassererfunktionen af Klub Samtidskunst og står for hele medlemsadministrationen inkl. opkrævning af kontingent, fremsendelse og fornyelse af medlemskort mm. Foreningens medlemsliste er blevet gennemgået, således at foreningen ved udgangen af 2012 nu tæller 60 betalende og aktive medlemmer. Museet vil fremadrettet forsøge at intensivere samarbejdet i endnu højere grad samt højne kvaliteten af materiale, der udsendes til medlemmerne. 13. FONDE OG SPONSORER Skoletjenesten Sjælland Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Kulturstyrelsen Oticon Fonden Den Obelske Familiefond Sonning-Fonden Nationalbankens Jubilæumsfond Bikubenfonden Kulturaftalemidler (Kulturregion Sjælland), administreres af Sorø Kunstmuseum Nordisk Kulturfond KUNO (kunstakademiernes nordiske sammenslutning) Tyske og EU Ifa institut für Austauschbeziehungen Kulturstiftung des Bundes Erste Stiftung 23

25 14. ANSATTES BIDRAG TIL PUBLIKATIONER, DELTAGELSE I SEMINARER, WORKSHOPS, REJSER M.V Sanne Kofod Olsen Rejser: April 2012: Berlin, re.act.feminism, møde Marts 2012: New York, The Armory Show, oplæg Artikler: At samle på performancekunst, Danske Museer, årgang 25, nr. 5, 2012 Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem, Det danske Institut i Athen (til 2013) Bestyrelsesmedlem, Seismograf/DMT (online tidsskrift for ny musik og lydkunst) Medlem af Kunstrådet Medlem af bestyrelsen for Center for Kultur og Udvikling Medlem af Novo Nordisk Fondens kunsthistoriske udvalg og Mads Øvlisens Legatudvalg Medlem af fusionsbestyrelse i Odense Kommunes sammenlægn. af Kunsthallen Brandts, Fotomuseet og Fyns Kunstmuseum Medlem af aftagerpanel på Institut for kultur og identitet på Roskilde Universitet Medlem af Gasværksrådet, Gasværket i Roskilde Medlem af styregruppen for Folkeuniversitetet i Roskilde Medlemskaber: ICOM/CIMAM IKT Mads Kullberg Seminarer og oplæg: April 2012: Oplæg ifm Projekt Forskerspirer, Det Humanistisk Fakultet, Københavns Universitet Rejser: Sep2012- januar 2013: Visiting Researcher, Urban Research Plaza, Osaka City University, Osaka, Japan Maj 2012: ZKM Karlsruhe, Tyskland Maj 2012: Researcher in Residence, EMS Elektronmusikstudion, Stockholm, Sverige Feb 2012: Transmediale 2012, Berlin, Tyskland Tillidshverv: - Bestyrelsesmedlem KUNSTEN.NU - Billedkunstrådet Kulturregion Midt- og Vestsjælland Medlemskaber: - ODMs samlingsnetværk - ODMs forskningsnetværk - ICOM 24

26 Tine Seligmann Seminarer og oplæg: Dec 2012: Muligheder og begrænsninger i digitalisering i folkeskolen, Læremiddel.dk., Odense Nov 2012: Learning Museum : Oplæg på kunstformidlermøde i Midtjylland (oplæg) Okt 2012: International Seminar on Participatory Practice, Louisiana, Humlebæk Sep 2012: Learning Museum : Hvordan øges antallet af undervisningsbesøg på danske museer, Nationalmuseet (oplæg) April 2012: Learning Museum: Når brugerinddragelse skaber innovative læringsmiljøer, Kulturstyrelsen, international ungekonference (oplæg) Marts 2012: ODM internationalt formidlingsseminar, Nyborg. Tema: medborgerskab Rejser: Dec 2012: More Museum on the Agenda! Creative Partnerships, OMC group on Creative partnerships, EU kommisionen, Bruxelles (oplæg) Nov 2012: More museum on the agenda! Learning Museum, NCK, Nordisk center for Kulturarvspædagogik, referensegruppemøde, Ôstersund, 2012 (oplæg) Okt 2012: ICOM CECA, annual conference, Museums and Written Communication, Armenien Artikler og publikationer: Seligmann, Tine: Museer som læringsrum for kommende folkeskolelærere, Danske Museer, årgang 25, nr. 2., april 2012 Medlemskaber: Medlem af MID, Museumsformidlere i Danmark Medlem af Kultur- & Skoletjenesten Midt- og Vestsjællands Forretningsudvalg Medlem af Børnekulturnetværket, Roskilde Kommune Medlem af ICOM/CECA Tina Mariane Krogh Madsen Seminarer og oplæg: Sep 2012: Social Media Week Berlin, event arrangeret af ArtConnect Berlin Holdt oplæg om kunststrategier i sociale medier med titlen: Performing the Media. Paneldeltager i paneldiskussionen: How Social Media is changing the way we see, make and consume art. Naherholung Sternchen, Berolinarstr. 7, Berlin. Rejser: Feb 2012: Transmediale12, Berlin. Research og møder Net.Specific 25

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM HANDLINGSPLAN 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion 2. Museet som sted 3. Det lokale, det nationale og det internationale 4. Museets forpligtigelser:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog

Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog Afrapportering af Body-Art-Index - kroppen taler sit eget sprog Journal nr. 2008-7.42.03-0027 Periode: 1. oktober 2008 til 30. januar 2009 Body Art Index Kroppen taler sit eget sprog har taget afsæt i

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand

Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid åbner NOMA på trods af brand Sort/Hvid er brændt, men det stopper ikke teatrets planlagte forestilling. Nu åbner NOMA på Kunsthal Charlottenborg i en forlænget periode fra den 31. januar 28.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D

Det Jyske kunstakademi i u.n k J D Det Jyske Kunstakademi i djk.nu ? Søger du et kunstakademi med : et internationalt netværk af kunstnere, undervisere og institutioner? en åben studiestruktur med individuel specialisering? de studerende

Læs mere

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen

Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby. Att.: Lis Rom Andersen Skole- Kulturudvalget Aalborg Kommune Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Att.: Lis Rom Andersen Ansøgning om økonomisk støtte til by-kunst projektet WE AArt. Vedlagt: Bilag 1 Et udvalg af potentielle kunstnere

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Hvem er vi & hvad gør vi?

Hvem er vi & hvad gør vi? Hvem er vi & hvad gør vi? KULTUR- OG SKOLETJENESTEN KULTUR- OG SKOLETJENESTEN MIDT- OG VESTSJÆLLANDS OPGAVER Kultur- og Skoletjenesten Midt- og Vestsjælland informerer om undervisningsmaterialer, pædagogiske

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling

Formidlingsplanen. - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Formidlingsplanen - Regeringens investering i fremtidens museumsformidling Bevaringsplan - formidlingsplan Regeringen står for en markant og langsigtet indsats på kulturbevaringsområdet: 1. Bevaringsplanen

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen, Jakob Tækker. < > Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 10 Mødedato: 4.09.014 5.09.014 9.09.014 30.09.014 Tidspunkt: Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 13-1 3. sal (ved direktionssekretariatet) REFERAT

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch

Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Publiceret på KUNSTEN.NU d. 04. juni 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?jorn+j+burmester+performer+stammtisch Jörn J. Burmester i aktion, Galerie Einstellungsraum, Hamburg, 2011, (Foto: Johannes

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12

Salaam Filmfestival. Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival Projektbeskrivelse for 2011-12 Salaam Filmfestival er en landsdækkende, flerkulturel filmfestival for skoler og ungdomsuddannelser. Vi rejser rundt med film og oplæg for skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 26509 MSK Museet for Samtidskunst sannekol@samtidskunst.dk Stændertorvet 3D 4000 Roskilde Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117065 Formularens ID: 494 Sendt til: sannekol@samtidskunst.dk Sendt: 15-12-2010 12:52 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

På KØS kommer eleverne bag om kunsten

På KØS kommer eleverne bag om kunsten På KØS kommer eleverne bag om kunsten I et nyt samarbejde med Nørrebroskoler møder eleverne både kunsten i byrummet og på museet, hvor de kommer bag om kunstværkerne og skaber deres egne værker. Det foregår

Læs mere

i<**1*?*x MINISTERIET

i<**1*?*x MINISTERIET Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 139 Offentligt i

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen.

REFERAT. Gitte Ørskou (formand), Bodil Nielsen, Jakob Tækker, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Claus Andersen. 12.03.2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst Møde nr. 3 Mødedato: 19. 21.03.2014 Tidspunkt: 19.03.2014: Kl. 09.00-16.00 20.03.2014: Kl. 08.00 17.00 21.03.2014: Kl. 08.00 19.00 Sted

Læs mere

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB

EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB EN LÆRERGUIDE TIL EKSPERIMENT OG FÆLLESSKAB INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. marts 8. april 2012 kan du og din klasse opleve sammenslutningen Den Frie Udstillings Forårsudstilling 2012, der viser

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet...

http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekoekkenet... Publiceret på KUNSTEN.NU d. 29. november 2011. http://www.kunsten.nu/artikler /artikel.php?samtalekoekkenet+forum+for+performativ+kunst Frans Jacobi: Silent Stand. Performance fra 5. Samtalekøkken, 2011.

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet INDENFOR - Aalborg

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Nyhedsbrev November 2011

Nyhedsbrev November 2011 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev November 2011 VIKINGERNES JELLING Tirsdag den 15. november kl. 19.30 vil ledende arkæolog ved Vejle Museum RASMUS B. IVERSEN samle trådene i de sidste års

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete Kjeldgaard, Peter Kirkhoff Eriksen. Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 13 Mødedato: 06.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09.00 17.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Jette Gejl Kristensen (formand), Kristina Ask, Inge Merete

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier

LINJEFAG. International orientering. Kunst & litteratur. Science & innovation. Drama & musik. Kommunikation & medier UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge International orientering Kunst & litteratur Science & innovation Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen i indbakken på ElevIntra Drama & musik

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse

Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse Udgivelse af nye publikationer i Væksthus for Ledelse 1. Inden udgivelsen Møde den gode historie Projektgruppen og sekretariatet holder et møde (tidligt i projektet). På mødet drøftes det, hvordan projektet

Læs mere