Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt."

Transkript

1

2 Formanden har ordret Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at byder alle vores nye beboere hjertelig velkommen på Oddesundvej, og håber I er faldet rigtig godt, og måske allerede har hils på jeres naboer. VELKOMMEN PÅ ODDESUNDVEJ. Legeplads: Endeligt er vores legepladser blevet færdige, og resultatet er blevet rigtig godt, hvis vi skal bedømme efter hvor flittigt de bliver brugt, det er rigtig dejligt. Nu må alle gerne gå i tænkeboks og komme med forslag til, hvad vi skal gøre med den gamle legeplads ved nr.75 til næste år, da vi ikke har flere penge i år til forbedring. Vi håber, der vil komme nogle gode forslag. Opvaskemaskinen: I sidste numre af Oddeposten opfordrede vi alle interesserede i den gamle opvaskemaskine fra fælleshus til at aflevere en seddel med navn og husnr. Der var 6 beboere, som var interesseret i opvaskemaskinen. Den heldige, som blev udtrukket var Johanne i nr. 86, Vi ønsker tillykke, og håber den er blevet flittigt brugt. Oddesundvejs hjemmeside: Som vi skrev i sidste numre af Oddeposten, havde vi forventet at vores hjemmeside for Oddesundvej vil være ajourført omkring april 2008, dette er desværre ikke sket endnu. Men vi arbejder stadig på sagen. Du har mulighed for på vores hjemmeside på -tryk på afdelingshjemmesider tryk på Oddesundvej Afdeling 24, at se Oddeposten. Det er fortsat Peter Vilsen i nr. 159, og Majbritt Jensen i nr. 58, som vil forsøge at få hjemmesiden ajourført. Har du forslag til oplysninger der burde være på vores hjemmeside er du velkommen til at maile dine forslag til eller til Alle forslag er velkommen. Parkering i afdelingen: Det er fortsat et stort problem med at der parkeres nede i afdelingen. Husk parkere du nede i afdelingen kan konsekvens være, at ambulancen eller brandbilen ikke kan nå frem i tide, hvem vil have det på samvittigheden. Dette gælder også for gæster m.m. til afdelingen.

3 P-bøjler på p-pladsen: Bestyrelsen kan oplyse, at sagen er sendt til Teknisk Forvaltning i Aalborg Kommune til videre behandling. Vi forventer, at have svar efter sommerferien. Nye ramper Efter sidste beboere møde måtte vi konstatere, at den nye rampe til fælleshuset ikke var brugbar, da det fortsat var umuligt at komme ind i fælleshuset i kørestol eller med en vogn. Derfor besluttede vi, at dette måtte vi have gjort noget ved. Derefter besluttede vi, at få lavet ramperne til vaskeriet og fælleshuset på samme måde, som rampen til varmemester kontoret. Dette er nu gjort og vi håber at alle vil bliver tilfreds med resultatet. 25 års Jubilæumsfest på Oddesundvej: Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 30/ Foreløbigt program for dagen: Kl starter med afsløring ved vaskeriet. Kl morgenkaffe i teltet på fodboldbanen. Kl åbner hoppeborgen på fællesarealet ved nr.176 med vagt (hoppeborgen vil være åben til kl ) Kl Underholder (Pjerrot fra Tivoli) for børnene i Sundparken Kl åbner hoppeborgen igen Kl udlevering af sodavand, pølsehorn og poser til børnene foregår i teltet Kl Fest i teltet for voksne med mad og levende musik. Samtlige beboere vil senest omkring 1. august modtage en indbydelse med mulighed for tilmelding til morgenkaffen og til festen om aften. Maden om aften vil koste 30 kr. pr. person, som skal betales sammen med tilmeldingen. Drikkevarer medbringer man selv, og der vil være et 4 mands orkester som spiller under spisning og bagefter spiller op til dans. Vi håber rigtig mange vil være med til at gøre dagen til noget særligt. Vi efterlyser, billeder eller historie fra de 25 år, som er gået, da vi har påtænkt, at lave et jubilæumsblad til samtlige beboere.

4 Sct. Hans festen. Trods den dårlige start på dagen, hvor den ene af vores fælles pavilloner blæste i stykker, og aktivisterne i Sundparken ikke kunne få tænd de 2 store grill, det resulterede i, at de i stedet besluttede at lave pølserne med snobrød omkring i ovnen i fælleshuset på Tambosundvej for børnene skulle ikke snydes for deres pølser og snobrød. Da bålet skulle tændes var der en del besvær med at få gang i bålet, hvorfor det blev besluttet, at heksen skulle sendes af sted til Blokbjerg, hvorefter man satte ild til heksen også kom der ellers gang i Sct. Hans bålet for blæsten hjalp godt til. Der skal der lyde en stor tak til Elsebeth og Klaus i nr. 72 for, at de igen i år havde tid og lyst til at lave heksen. Fælleshuset og rummet: Hvordan kan jeg leje fælleshuset eller rummet? Du har følgende muligheder: Du kan forespørge på mail du kan henvende dig personligt i nr. 58 eller du skrive en seddel med dato og aflevere seddelen i postkassen ved nr. 58. Hvor mange kan der være i fælleshuset: Der er service, stole og borde til 50 personer. Hvad koster det at leje fælleshuset: En dag, som er fra kl dette gælder fra mandag torsdag koster det 100 kr. i leje, som betales på girokort, og der betales 500 kr. i depositum samtidig med, at lejekontrakten underskrives. Leje af fælleshuset for en dag i weekenden, hvor lejemålet starter fra kl i perioden fredag, lørdag eller søndag er lejen 200 kr. som betales på girokort, og der betales 500 kr. i depositum samtidig med, at lejekontrakten underskrives.

5 Leje af fælleshuset for en hel weekend leje, som er fra fredag kl til søndag kl eller fra lørdag kl til mandag kl er lejen 500 kr., som betales på girokort, og der betales 500 kr. i depositum samtidig med, at lejekontrakten underskrives. Hvad koster det at leje rummet: Det koster 50 kr. pr. overnatning. Du skal selv medbringe linned. Der er 2 senge, og et badeværelse. Et par gode råd når du lejer fælleshuset, du er ansvarlig for, at festen foregår på en sådan måde, at den er til mindst mulig genere for de omkring boende beboere. Det betyder, at der tages hensyn når vinduerne eller terrassedøren åbnes ved at musikken skrues ned, det betyder også, at festen foregår i fælleshuset og ikke udenfor. Hvis reglerne ikke overholdes kan det medføre, at hele depositummet inddrages. Afdelingens trailer I afdelingen har vi en trailer, som kan lejes af alle beboere, det foregår hos varmemesteren i kontortiden, og det koster 50 kr. pr. dag. Referat fra beboermøde den 20. Maj 2008 Majbritt byder velkommen til beboere der mødt op, og til de to gæster. 1. Valg af ordstyrer. Beslutning: Palle Brøndum enstemmigt valgt. 2. Afdelingsbestyrelsens beretning ved formanden. a) Majbritt byder velkommen til John Svalgaard fra boligkontoret. b) Videre byder hun officielt velkommen til den nye varmemester Claus, og udtaler samtidig stor ros til det arbejde, der allerede er sat i gang og gennemført. Hun beder om at tage denne hilsen med gårdmand Mogens og afløseren. c) Formanden melder, at legepladserne nu er færdige. d) Stolperne på terrasserne vil blive udskiftet løbende og efter behov Beboerne opfordres til at give varmemesteren besked, når man mener, at ens egne stolper skal udskiftes.

6 e) Haveaffaldspladsen ved indkørsel forventes færdig til august. f) Der er igangsat et flisearbejde på stien op imod Tambosundvej g) Vores hjemmeside vil blive opdateret i løbet af måneden. h) Oddeposten vil udkomme 4 gange årligt, og formanden opfordre forsamlingen til at lave indlæg. i) Så er der etableret stentrapper i 10 af de fritliggende huse arbejdet er færdiggjort. j) Formanden oplyste, at vi næste år skal have udskiftet vores komfurer. Der er henlagt til dette formål. k) Så er der fældet og beskåret træer, sådan at udenoms arealerne fremstår pænere. Der vil være havevandring i den weekend, hvor der er Hjallerup Marked. Der ophænges notits de sædvanlige steder. l) Formanden stiller spørgsmålet om hvorvidt genbrugspladsen fungerer optimalt. Hun efterlyser gode ideer og initiativer. m) Majbritt opfordrer kraftigt til, at man ikke bruger containerne i affaldshusene til pap og papir. Der er særskilte container til dette formål ved affaldshusene. n) Der er jubilæumsfest den 30. august Der er en arbejdsgruppe, der arbejder med arrangementet, og der vil blive udsendt en invitation til samtlige beboere. o) Onsdag den 21. maj er vi blevet inviteret til et møde på Tambosundvej med hensyn til fælles Sct. Hans arrangement. p) Majbritt beklager dybt, at de beboere, der har sendt en ansøgning om udestue ikke har fået nogen tilbagemelding endnu. Men det forholder sig sådan, at boligkontoret ikke på nuværende tidspunkt har været i stand til at levere varen. q) Formanden oplyser, at bestyrelsen har indstillet til boligkontoret, at Claus får permanent tilladelse til at parkere i maskinhuset. r) Formanden oplyser, at haveaffaldspladsen kommer til at koste ca kr., som tages af vores overskud fra regnskabet Formanden opfordrer alle beboere på Oddesundvej, til at udvise hensyn, når det drejer sig om husdyr musik o.l. Der udviklede sig en livlig diskussion om emnet husdyr, og bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med sagen om hvordan vi kan komme alle de løse katte til livs. Dette blev taget til efterretning. s) Vedrørende maling af stolperne. Det skal beboerne selv gøre, der kan hentes maling hos varmemesteren i kontortiden. 3. John Svalgaard gennemgik regnskabet for 2007, og efter nogen spørgsmål og svar blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

7 Spørgsmål: Er vandurene sat i bero? John Svalgaard besvarede spørgsmålet ved at oplyse, at der ikke er noget lovkrav om at opsætte urene, og at prisen for opsætning er ca. 1 mill. kr. plus aflæsningsafgift. Som tingene ser ud i dag, kan det ikke økonomisk svare sig at investere i det. 4. Der er ikke indkommet skriftlige forslag. 5. Under eventuelt blev der spurgt til hvordan det går med parkeringsbøjlerne. Majbritt kunne oplyse, at sagen er sendt til Teknisk Forvaltning i Aalborg Kommune, og man forventer en tilladelse meget snart. Beboerne opfordres til at sige til børnene, at fodbold skal foregå på den nyistandsatte boldbane ved indkørselen. Beboerne opfordres til ikke at lade deres hunde løbe løs i bebyggelsen. Spørgsmålet om knallertkører i afdelingen blev taget op. Især hvordan man forhindre knallerterne i at fræse ind over græsplænerne. Der kom flere forslag. Bestyrelsen vil se på sagen. Så tog en beboere råderetten op, det blev livlig diskuteret om fordele og ulemper. Emnet vil blive taget op som et punkt på september mødet. Der mangler stadig nogle enkelte lejemål, at få efterset de nye vinduer og terrassedøre. Beboere der stadig mangler at få lavet/justeret vinduer/terrassedøre kan henvende sig til varemesteren i kontortiden. Ref. Flemming

8 Genbrugspladsen: Genbrugspladsen som er placeret på p-pladsen mellem garagerne har åbent tirsdag og torsdag mellem kl , samt hver søndag mellem kl Du er velkommen til komme op og kigge også selvom du ikke har noget at aflevere, du kan altid få en sludder med den der sidder og har vagt og hvem ved det kunne måske også være at der var noget du kunne bruge. Husk at sortere dit affald, det koster afdelingen mange penge at bortskaffe affaldet, som ikke er sorteret. Husk at pap og papir, flamingo, flasker og dåser ikke skal i containerne i affaldshusene. Det skal sorteres fra, alt hvad der sorteres fra er gratis, at få bortskaffet. Du må ikke aflevere byggeaffald, vaskemaskiner, tørretumbler, fryser og køleskab på genbrugspladsen. Disse ting skal du selv få bortskaffet. Det koster afdelingen mange penge at få disse ting fjernet. Hvis vi ikke får reduceret vores dagrenovation vil det betyde, at vores husleje kommer til at stige betydelig til næste år. Husk vi ønsker alle at holde huslejen på et fornuftigt niveau. Det kan I alle være med til. Hjælp med til at sortere det hjælper også på vores miljø. Vær opmærksom på, dagrenovation tiltrækker ræve, rotter mm. derfor stil ikke din affaldspose udenfor døren. Vores ansatte bruger meget tid på, at samle dagrenovation op i afdelingen. Værn om miljøet og gå op med dit affald med det samme. Affald der står ude i dette vejr kommer hurtigt til at lugte. Tænk på din nabo. Haveaffald: Husk du gerne selv må aflevere dit haveaffald. Mandag den 14. juli 2008 åbner den nye haveaffaldsplads ved indkørselen. Hjælp vores ansatte det gør du ved selv at køre dit haveaffald op på haveaffaldspladsen. Husk den tid de bruger på at køre haveaffald for os den tid fragår øvrige opgaver vi gerne vil have udført i afdelingen.

9 Husdyr I afdelingen er det tilladt, at have 2 husdyr pr. bolig, som skal være registeret. Har du mere end 2 husdyr er det en overtrædelse af husorden, som i yderste konsekvens kan betyde, at dit lejemål bringes til ophør. Kontrollere om du har fået registeret dit husdyr. Hvis ikke henvend dig i nr. 58 medbringende vaccinationspapir samt forsikringspolice hvis det er en hund. Er det en kat medbring da kun vaccinationspapir. Husk, at ifølge vores husorden på Oddesundvej skal husdyr registreres. Der er i den seneste tid indkommet en del klager over hunde og katte, derfor vil det være på sin plads at huske alle på husordenen vedrørende dyrehold. Først til hundene klagerne går ud på, at hundeejerne lader deres hunde stå i haverne og gø. Dette er selvsagt til stor gene og irritation for omgivelserne, og må ikke finde sted, og skal bringes til ophør. Når foråret står for døren, og alle vil være i haverne er det heller ikke sagen, at hundene står og gøer. Dernæst til kattene som det også fremgår af husordenen, skal alle husdyr og dermed også kat holdes i snor. Tilsyneladende er der behov for at indskærpe reglerne. Såfremt man ikke overholder husordenen, kan det i yderste fald medføre skriftlig advarsel og i sidste ende kan lejemålet bringes til ophør. Når husorden er meget specifik på husdyrområdet hænger det sammen med at vi alle skal være her, og at man ikke må genere sin genbo/naboer. Det er ikke et udtryk for at man har ønsket at genere husdyrejerne.

10 1 32 H H 156 H HH HK H H 36 H 67 HH KK H HK 101 H K K H 11 K H H 74 K HH H H H 45 HH H 170 K 15 H HH K 47 H H H 17 K K 110 HH KK H H HK H H H 147 K HH 180 KK KK 87 HH 118 H HH KK H 89 H K HH K H HH 93 K H = Hund K = Kat Registrering sker ved henvendelse til Majbritt Jensen Oddesundvej 58

11 Nu nærmere tiden sig for den første havevandring i afdelingen. Havevandringen vil finde sted på søndag den 6. juli 2008 mellem kl Det betyder at alle, som endnu ikke har fået klippet hækken, ryddet op i haven, slået græsset har chancen for, at få dette gjort inden på søndag. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen på Oddesundvej

12 Nyttige oplysninger Varmemesterens kontor: Varmemesterens kontortider Mandag-fredag Mandag -fredag: Låsesmed BC låseteknik a/s Himmerlands ekspeditionstid: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag lukket Himmerlands telefontid: ( ) Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag lukket

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende.

Redaktion. Vi på redaktion vil bestræbe os på, at Oddeposten bliver anderledes og forhåbentligt mere spændende. 2008 ODDEPOSTEN December 2008 Nyttige oplysninger Varmemesteren Tlf.: 98 15 58 34 Kontortider: Man Man-Fre - 07.00-07.30 Man Man-Fre - 12.30-13.00 Boligkontoret Tlf.: 96 31 52 00 25 års Jubilæum Se den

Læs mere

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN september 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 3 Bestyrelsen... 3 Nyttige oplysninger... 3 Formanden har ordet... 4 Margits klumme... 6 Referat af beboermøde...

Læs mere

ODDEPOSTEN. December 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ

ODDEPOSTEN. December 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ ODDEPOSTEN December 2012 A FDELING 24 - O DDESUNDVEJ 1 2 Indholdsfortegnelse Redaktionen... 4 Bestyrelsen... 4 Nyttige oplysninger... 4 Formanden har ordet... 5 Sæt kryds i kalenderen... 7 Margits klumme...

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer

Juni 2015 Nr. 15. BoligSyd. God sommer Nyt fra Juni 2015 Nr. 15 BoligSyd God sommer I dette nummer Boligsyd Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.boligsyd.dk post@boligsyd.dk Boliger i hele Aabenraa Kommune Åbningstider: Mandag

Læs mere

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete).

Sommeren er gået og vinteren nærmer sig og det er som om at naturen fortager en genstart (ctrl/alt/delete). Rypen Årgang 31 Nummer 124 Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Efterår Side 2 Lederen Side 3 14 Referat fra afdelingsmødet Side 15 Dit skrald Side 16 Opslagstavlen Side 17-18 Informationer Er der nogen smukkere

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22

Afd. 2. Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE. Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00. i selskabslokalet Bygholmen 22 Afd. 2 Indkaldelse til ORDINÆRT BEBOERMØDE Onsdag den 29. april 2015 kl. 19.00 i selskabslokalet Bygholmen 22 Velkommen til beboermøde Med håb om en god og saglig debat bydes du velkommen til beboermødet.

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus

SAB-Nyt. Afdelingerne i SAB har holdt deres. årsmøder. Pavillioner til Trollemosen. Frisk 100 årig er stadig på trapperne. Fødselsdagsfest i Skovbyhus SAB-Nyt Afdelingerne i SAB har holdt deres årsmøder Læs mere på side 12-27 Fødselsdagsfest i Skovbyhus Med 130 tilmeldte blev festen en stor succes. Læs mere på side 6 6 7 23 29 Pavillioner til Trollemosen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012

EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Navne og adresser Afdelingsbestyrelsen Ejendomskontorets kontortid EGELØVPARKEN Nyhedsbrev december 2012 Mail: afdelingsbestyrelsen1015@ gmail.com Formand Kim Kristensen Syvendehusvej 71B Tlf. 4167 5955

Læs mere

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen:

www.nyheds-avisen.dk Varmemestre Nødnumre for karré 1-2-15 for karréerne 1, 2 og 15. Karré 1 og 2 Karré 15 Prøv også vores Webside på adressen: 20 Varmemestre Varmemestrene har kontortid på nedennævnte adresser og kan i yderste nødstilfælde træffes privat. Karré 1 og 2 Mogens Edvardsen Enghavevej 200 st. th. Fra mandag - fredag Kl. 8.30-9.30 Tlf.

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. 1 Ekstraordinært afdelingsmøde Boligforeningen AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Brønshøj den 23. december 2014 1. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært

Læs mere

33. årgang Nr. 10 December 2005

33. årgang Nr. 10 December 2005 33. årgang Nr. 10 December 2005 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så er vi på banen, med årets sidste blad. Hvor er der flot i Lunden,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 3 Marts 2014 Lejerbo skaber rum for liv Redaktørløse Lunden? På det netop overståede afdelingsmøde var der

Læs mere

Læs dit beboerblad. OAB Sommerkoloni Lille Okseø

Læs dit beboerblad. OAB Sommerkoloni Lille Okseø OAB Sommerkoloni Lille Okseø I perioden 28. juli til 4. august laver OAB s beboerrådgiver, sammen med OAB s afdelinger, igen sommerkoloni for børn i OAB. Lærkeparken støtter naturligvis igen projektet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.

Sofus. Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6. Holmstrup. Nr.2: Maj 2011. Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup. Sofus Beboerblad for Brabrand Boligforenings Afdeling 6 Holmstrup Nr.2: Maj 2011 Ny hjemmeside for Holmstrup: www. Holmstrup.info Indlæg og billeder sendes til sofus-holmstrup@live.dk Beboerbladet Sofus

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere