Referat DKF. Dato: Mandag den 5. sep Kl Sted: Quality Hotel Høje Taastrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF. Dato: Mandag den 5. sep. 2011 Kl. 17.00 22.00 Sted: Quality Hotel Høje Taastrup"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag den 5. sep Kl Sted: Quality Hotel Høje Taastrup Deltagere: (Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup) Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter Sørensen (PS), Jan Darfelt (JD), Lau Larsen (LL), Peter Unold (PeU), Tayo Lill Andreasen (TA) Christian Jacobsen (CJ), Flemming Jørgensen (FJ) Afbud: Referent: FJ Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave A. Velkommen OT bød alle velkommen 1. Godkendelse af referat Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Punkt 6A behandles som 1. punkt 3. Diskussion a. Budget 2011 prioritering og omlægning PS præsenterede den nye budgetopbygning som følge af strukturændringen. LL ønskede at der blev afsat midler på elitebudgettet til maraton i forbindelse med WC og VM. I forhold til TD skal vi tage hensyn til de regnskabsmæssige forhold i forbindelse med hvad vi afsætter til henholdsvis sprint og maraton. BE skal fastlægge nogle principielle retningslinier for deltagerbetaling på vores arrangementer. BE drøftede forskellige modeller for deltagerbetaling, herunder differentiering mellem medlemmer og ikke-medlemmer. De ikke-medlemmer vi har kontakt til accepterer fuldt ud at der er forskel i deltagerpris på f.eks. surftræf. I budgetindstillingerne fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal brugerbetalingen være synliggjort således at bestyrelsen kan forholde sig samlet til brugerbetalingsniveauet. b. Foreløbige erfaringer med arbejdsgrupper PU: Har måtte konstatere at det tager tid at få omvendt omverdenen fra rollen som initiativtager til at være udførende. OT: Det er bedre at vi får gang i nogle få fungerende grupper frem for mange der måske ikke fungerer. VP: Nævner Kano AG som en velfungerende arbejdsgruppe. LL: Er ikke kommet i gang men arbejder på sagen. Arbejdsgrupperne synliggøres via skema på hjemmesiden efterhånden som AGbeskrivelserne klarmeldes til FAJ. BE skal senest d. 19. september 2011 have indsendt specifikke ønsker til AG er for deres område til FAJ. Herefter offentliggøres AG erne og evt. deres kommisorier på hjemmesiden. c. Sponsormålsætninger & metoder (samt historik) Udskydes til næste møde d. Samarbejde med DKV (Tyske forbund) om guidemateriale PU arbejder videre med sagen og undersøger intentioner, muligheder mv. e. Samarbejde med Kan være interessant, men vi afventer ny hjemmeside, ligesom DKF s rolle skal klarlægges. 4. Beslutning a. Fastlæggelse af dato og arrangør DM maraton og DM sprint 2012 DM SPRINT 2012: AUGUST - BAGSVÆRD Side 1 af

2 DM MARATON 2012: SEPTEMBER RINGSTED DM ERGOMETER 2012: 14. JANUAR RØDOVRE DM OCEANRACING (hav-maraton): 18. AUGUST HELSINGØR b. Godkendelse af arbejdsgrupper Se 3B c. Optagelse af nye klubber i. Orø Bådlaug ii. Kajakpolo Bornholm iii. Skarø Kajakklub iv. Solrød Strand Kajakklub Alle fire klubber godkendt og optaget i DKF. Skarø betinget af at de endelige ansøgningsmaterialer indkommer. d. Ansvarsfordeling bestyrelse Se bilag Det blev besluttet at der udarbejdes en oversigt over hvor DKF er repræsenteret og af hvem. e. Udviklingskonsulentopgaver (proces og plan) BE debatterede oplægget og drøftede den generelle opfattelse af konsulenternes opgaver. BE arbejder videre på at komme med en skarpere prioritering og synliggørelse af opgavefordelingen og den ønskede indsats fra konsulentstaben. PS er ansvarlig for sammen med CJ at koordinere og prioriterer i konsulentopgaverne således at det matcher dels de krav som DIF stiller dels er i overensstemmelse med det timetal der er til rådighed. f. Strategi turkano uddannelse BE besluttede at DKF intensiverer etableringen om implementeringen af EPP KANO og arbejder samtidig videre på at præge Søfartsstyrelsens kommende retningslinjer. g. Lobbyarbejde: Ændring fra U23 -> U21 internationalt DKF vil i samarbejde med de andre nordiske lande forsøge at få ændret U23 til U21. JD udfærdiger forslag til skrivelse som OT præsenterer på nordisk plan. 5. Status /orientering formænd. OT bød velkommen til vores to nye medarbejdere, Lisa og Malene. Herudover ønskede formanden alle i DKF tillykke med de flotte internationale resultater med både medaljer og OL-kvalifikation. De nuværende kvalifikationer er 6 nationspladser der som udgangspunkt giver adgang til Mænd K4 1000m K1 200m og Kvinder K1 500m. Det er fortsat muligt for personer som IKKE har deltagelse i kvalifikationen af de 6 nuværende nationspladser at opnå kvalifikationer i maj DKF skal i foråret sammen med DIF/Olympisk Komite udpege hvilke personer som skal tildeles disse nationspladser. Nationspladserne kan også give adgang til at ro distancer som der ikke er kvalificeret til pt. såfremt DIF/DKF vurderer at dette er sportsligt berettiget og ikke påvirke resultatsniveauet af de kvalificerede både. Vi opnåede overordentlig flotte resultater ved UNM som bedste nation, hvilket har høstet anerkendelse blandt de andre lande. a. WC /VM I forbindelse med weekendens DM maraton blev der holdt bestyrelsesmøde med bl.a. deltagelse af de berørte kommuners borgmestre og vores internationale repræsentant og tidligere DKF formand Jørn Cronberg. Hele projektet mødes af stor velvilje og der arbejdes nu intenst på at få etableret de forskellige arbejdsgrupper. Side 2 af

3 OT udsender en samlet orientering snarest. b. Udviklingsudvalg DIF Lotte Büchert er vores nye kontaktperson i DIF s bestyrelse der samtidig udtrykker ønske om et tættere samarbejde. VP blev desværre ikke genvalgt til DIF s Udviklingsudvalg grundet et ønske om netop udvikling og dermed løbende udskiftning af udvalgets medlemmer. c. Rostadion status Herning & Bagsværd Vedr. Bagsværd så er OT indkaldt til et møde hvor COWI skal fremlægge en redegørelse for projektet med at undersøge rostadion potentialer i Danmark. Vedr. Herning så har det været overordentlig svært at finde et mødetidspunkt med formanden for DFfR og DIF s repræsentant for at drøfte synspunkter på projektet. Herning kommune arbejder videre med planerne om et kajakstadion som DKF bakker 100% op om. Nanna Ilmer er genvalgt til Friluftsrådets bestyrelse. Samtidig har DIF fået en ny repræsentant i bestyrelsen: Kristine Roug DIF s formand Niels Nygaard gør meget ud af at skabe netværksmuligheder specialforbundsformændene imellem. Der etableres erfa-grupper der bl.a. skal søge at fremme Danmarks repræsentation i internationale sammenhæng. Indtil nu har året budt på rigtig god presseomtale, med bl.a. projektet med kajakruter, om udviklingsprojektet og ikke mindst de internationale resultater her senest fra VM hvor både Politiken og DR var til stede. DM havkajak teknik og rul der foregik i Svendborg blev vist i landsdækkende TV. Bestyrelsen vil gerne takke alle der har arrangeret, afholdt eller på anden måde været involveret i vores fælles arrangementer. Fra DKF er der et stort tillykke til vores tidligere toproer Anne Lolk der efter et par års omskoling har kvalificeret sig til OL i London i roning. 6. Status /orientering sekr. a. Arbejdsplan efterår 2011 Arbejdsplanen blev justeret i forhold til fristerne i forbindelse med Årsmagasinet, DIF og TD. Jf. ændringerne i aftalen med DIF udarbejdes der fremover et personalebudget. Deadline for materiale til Årsmagasinet er d. 5. december. Årsmagasinet vil sammen med det første nummer af Magasinet Kano & Kajak blive udsendt i uge 3. b. Revideret budget 2011 Se bilag c. Samarbejde søfartsstyrelse Der arbejdes hårdt på at præge evt. fremtidige regler og lovgivning på området. d. Øget samarbejde med skoler Vi får rigtig mange henvendelser og forsøger at servicere på bedste vis. Mange skoler indgår EPP-aftaler og der er pt. 44 aktive aftaler. e. Fysiske rammer Vi har lejet os ind hos bowlingforbundet mens mulighederne for at leje andre lokaler samlet i Idrættens Hus undersøges. f. DIF udviklingsprojekt Bevillingen fra DIF kom i hus den 7. juni. Vi havde heldigvis et grundigt forarbejde og Malene kunne tiltræde allerede 2. august. Malene kommet rigtig godt fra start og der er allerede nye klubber på vej ind. Der er lagt planer for en intensivering på forskellige områder i hele landet. Side 3 af

4 g. Ny ansættelser Lisa Weidich er ansat som deltids sekretær primært med henblik på at aflaste direktøren, ikke mindst i forbindelse med WC og VM. Malene Hjorth er ansat som konsulent i forbindelse med Udviklingsprojektet i DIF. h. Lederkursus BE medlemmer PS og TA er tilmeldt. i. Mål & politik katalog Kataloget skal arbejdes igennem og tilpasses den nye struktur, således at det ligger klar til Årsmødet i j. Appeludvalgs afgørelse sag Sagen er nu afsluttet med appeludvalgets kendelse. k. Hjemmeside Der laves en kravspecifikation og en køreplan for udvikling af en ny hjemmeside der forventes klar til sæsonen Bestyrelsen opfordres kraftigt til at benytte Google i deres arbejde for DKF. SEK hjælper gerne. 7. Status /orientering bestyrelse a. KFM (Klub, facilitet & miljø) Rundt omkring opleves det at havne og marinaer laver lokale kajakforbud. For at sådanne regler kan være gældende, skal de være godkendt i Kystdirektoratet. TLA arbejder videre på at oplyse klubber og marinaer om hvilke krav der er til lovlige forbud og på at reducere mængden af sådanne forbud. b. UA (Udvikling og Aktivitet) Generelt ser det godt ud på området. Der er god aktivitet. WW Viborg har snart næste møde hvor PU følger udviklingen. Arbejdet i Havkajaksamrådet fungerer rigtig godt. PU deltager i EPP-møde i Leipzig i slutningen af måneden. Lisa gør et rigtig stort arbejde med omskrivningen/tilpasningen/oversættelsen af EPP. Det er længe siden der har været så stor aktivitet på området. Det ser ud til at udskrivningen af EPP-licenser kommer til at lande på nogenlunde samme niveau som sidste år. PU har haft et rigtig godt møde med Malene. Ikke mindst projektet omkring 60+ tegner spændende. c. MK (Motion og Konkurrence) Der er et godt aktivitetsniveau. Det er besluttet at vi på trods af fravær af de andre nordiske lande, deltager med et U16 udviklingslandshold til TdG under ledelse af Finn Pape. Projektet i Kronjylland når ikke målet. Projektet i tre-kantsområdet er gået godt. Der er kommet mange unge roere til og der har været en øget stævnedeltagelse. Projektet fortsættes i Projektet omkring Ringsted, Køge og Næstved opstartes nu og fortsættes ligeledes i Det har været gode DM er over hele linjen. Tak til arrangørerne. LL er i fuld gang med at forberede Terminslisten og må erkende at vi ikke når alle de planlagte aktiviteter i år. Det undersøges om der er basis for afholdelse af 1-2 holdlederkurser hen over Side 4 af

5 vinteren. d. LE (Landshold og Elite) Henviser til formanden orientering om OL og VM René og Henriette har netop deltaget ved for-ol i London hvor René opnåede bronze, mens Henriette blev nr. 4. Vi har deltaget med et meget ungt hold ved junior EM og VM med deraf følgende begrænsede succes. Der udtrykkes stor tilfredshed med hele landsholdsstaben! 8. Økonomi a. Balance 2011 Regnskabet ser fornuftigt ud. Der er en hel del aktiviteter der endnu ikke er afregnet grundet den sene afholdelse. 9. Eventuelt På grund af et underforbrug på nogle forskellige områder har BE besluttet at DKF helt ekstraordinært yder et ekstra tilskud til de tre roere der skal deltage ved VM i Singapore senere på året. Tilskuddet udgør kr pr roer ud over de kr der allerede er afsat til dækning af fælles omkostningerne for maraton landshold. Side 5 af

6 Ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret SEP 2011) Formand: DKF s bestyrelse DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Presse Blad Int. arrangementer Herning Rostadion Handicapidræt Næstformand: Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder I/S Bagsværd sø Kano samråd DGI samarbejde Friluftsrådets Mølleå gruppe 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Fastholdelse af strategi Udviklingskonsulenter Bestyrelsesmedlem Elite & Landshold: Team Danmark Elitecenter Kraftcentre Sponsor / marketing Kajakpololandshold Sprint landshold Maraton landshold Bestyrelsesmedlem Udvikling & Aktivitet: Uddannelse instruktør, træner, EPP Havkajakarbejdsgruppe Aktivitetspulje Havkajaksamrådet Hjemmeside Senioridræt 60+ Kajakpoloudvikling White Water Viborg Bestyrelsesmedlem Klub, Facilitet & Miljø: Miljønetværk Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Aktivitetspulje Havneudvikling / Nye klubber /Kbh. Havn DIF udviklingsprojekt Bestyrelsesmedlem Motion & Konkurrence: DM arrangementer (Sprint, Maraton, Ergometer, Turbåd) Stævneudvikling Officialsgruppe Vejle Idrætshøjskole Aktivitetspulje Stige Ø Kajakpolo turnering / dommer / jury Sea Challenge Fyn Side 6 af

7 DKF officielle repræsentanter (opdateret SEP 2011) DIF Repræsentantskab Ole Tikjøb Medlem Herning Rostadion Ole Tikjøb Medlem I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø Ole Tikjøb Medlem Vejle Idrætshøjskole Repræsentantskab Lau Larsen Medlem Stige Ø Lau Larsen Medlem Sea Challenge Fyn Bestyrelse Lau Larsen Medlem Havkajak Samrådet Peter Unold Medlem White Water Viborg Peter Unold Medlem Friluftsrådet bestyrelse Nanna Ilmer Medlem Friluftsrådets Mølleå gruppe Vibeke Preisler Medlem Kano Samråd Vibeke Preisler Medlem Søsporten Sikkerhedsråd Christian Jacobsen Medlem Euro Paddle Pass Core group Christian Jacobsen Formand Euro Paddle Pass Core group Rune Mortensen Sekretær ICF Bestyrelse Jørn Cronberg Medlem ICF Maraton Racing Committee Jørn Cronberg Formand Friluftsrådet arbejdsgruppe for primitive overnatningspladser Bjørn Ole Ejlersen Medlem Side 7 af

8 Bestyrelsesnotat Bilag 1A Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 3a Form Diskussion Ansvarlig Christian Jacobsen Emne Opgave Budget Prioritering og omlægning Budget 2010 og 2011 er omlagt således at konti nu sorteres i forhold til den nye struktur. Baggrund Indstilling Næste opfølgning Totalerne i den ny fremgår nu af bilaget. Der er udover omlægning af konti også foretaget en principiel ændring således at konsulentlønninger for MAJ RDM DH er samlet under lønninger. Idet den principielle tilknytning til et udvalg er nedlagt. MAJ løn er fortsat knyttet til projekt og FJ til uddannelse. Bestyrelsen diskuterer ud fra de aktuelle fordleinger4 hvorledes udviklingen skal være. Hvilke op og nedprioriteringer, herunder prioritering mellem de forskellige landshold. Bestyrelsen drøfter principper for indtægter på de 4 hovedområder. 12. september fra arbejdsgrupper -> bestyrelsesansvarlig 19. september fra bestyrelsesansvarlig - > PS & CJ 3

9 Dansk Kano og Kajak Forbund Budget 2010 og 2011 i ny opstilling LS1 Beskrivelse budget 2010 budget 2011 INDTÆGTER 1080 LANDSHOLD & ELITE (L & E) kr kr MOTION & KONKURRENCE (M & K) kr kr UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) kr kr Gl. kajakpolo kr kr. 0 KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) kr. 0 kr. 0 ANDEN ELITE kr Licenser mm eksterne kr kr Licenser klubber kr kr UDDANNELSE (UDD) kr kr Tilskud biblioteksstyrrelsen kr kr Sponsorindtægter kr kr Klubkontingenter kr kr tilskud fra Kulturministeriet kr kr Deltagerbetaling årsmøde kr kr Tilskud udviklingskonsulenter kr kr Deltagerbetaling DM kr kr Tilskud DIF - bloktilskud kr kr DIF-tilskud udviklingsprojekt kr kr DIF udviklingsprojekt kr Tilskud Team Danmark-satsning kr kr DIF-tilskud internationalt arbejde & kongres kr kr Revisionstilskud kr kr DKF's 80 års jubilæumsfond kr kr Diverse salg kr kr Hensættelser kr INDTÆGTER I ALT kr kr UDGIFTER 2699 LANDSHOLD & ELITE (L & E) kr kr ANDEN ELITE kr kr MOTION & KONKURRENCE (M & K) kr kr UDVIKLING & AKTIVITET (U & A) kr kr Gl. kajakpolo 3299 UDDANNELSE (UDD) kr kr KLUB FACILITET & MILJØ (K F & M) kr kr FORBUNDSPROJEKTER I ALT kr kr PULJEAKTIVITETER I ALT kr kr PR / MARKETING I ALT kr kr ADMIN.OMK. KONTORHOLD I ALT kr kr LØNNINGER I ALT kr kr MØDER I ALT kr kr FINANCIERING I ALT kr kr UDGIFTER I ALT kr kr Balance kr kr

10 Bestyrelsesnotat Bilag 2 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 3d Form Diskussion Ansvarlig Peter Unold Emne Opgave Baggrund Samarbejde med DKV (Tyske forbund) om guidemateriale Diskussion DKV har kontaktet PeU med henblik på et samararbejde om guidemateriale. PeU fremlægger muligheder og praktiske konsekvenser. Indstilling Bestyrelsen tager stilling til om der skal arbejdes videre med projektet. Næste opfølgning Ikke afklaret 5

11 Fra: Peter Unold Til: Christian Jacobsen Emne: Fwd: DKV-Flussführer für Skandinavien Dato: 13. august :01:38 Hej Christian Nedenstående t.o. Lad os kort diskutere det i.f.m bestyrelsesmødet. Venlig hilsen Peter -- / / Forwarded message From: Peter Unold Date: 2011/8/13 Subject: Re: DKV-Flussführer für Skandinavien To: Lieber Hermann Ich denke, eine Zusammenarbeit zwischen dem Deutsch und Dänisch Kanu-Verband auf dem Flussführers klingt nach einer interessanten Idee. Die nächste geplante Vorstandsitzung des DKF wird auf dem 5. September, wo ich die Zustimmung vom Rest des Vorstandes wird sich bemühen werden. Dieses Jahr werde ich nicht an der Kanumesse sein aber wahrscheinlich werde ich an der EVP-Core-group Treffen in Leipzig am den 3. Oktober teilnehmen. Ein Skype basiert Telefonkonferenz wäre ebenfalls eine gute Idee sein. Zum Schluss bin ich positiv, dass wir eine Einigung zu erzielen und werden wiederkommen, wenn ich die Unterstützung der Rest des Vorstandes wurde. Herzliche Grüße Peter Unold -- Peter Unold / / Danish Canoe Federation / chairman of committee for recreational canoeing 2011/8/12 > > Hallo Peter, > > > > der Deutsche Kanu-Verband will seinen Flussführer für Skandinavien neu auflegen. Dabei ist mir unser Gespräch im letzten Jahr auf der Messe in Nürnberg wieder eingefallen. > > > > Könntest Du dir bei der Bearbeitung des neuen Flussführers eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen? Ulrich Clausing und ich werden die Kanu-Messe in Nürnberg besuchen. Sofern Du auch einen Besuch in Nürnberg eingeplant hast, sollten wir dort das Thema erörtern. Anderenfalls können 6

12 wir auch gerne telefonieren. Über eine Nachricht von Dir würde ich mich freuen. > > > > Mit freundlichen Grüßen > > > > Hermann > > > > Deutscher Kanu-Verband e.v. > > Hermann Thiebes > > Vizepräsident Freizeitsport > > Wallensteinstr. 8 > > Hamm > > > > Telefon: > > Handy: > > > > > > > Postfach fast voll? Jetzt kostenlos sichern und endlich Platz für tausende Mails haben. > 7

13 Bestyrelsesnotat Bilag 3 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 3e Form Diskussion Ansvarlig Vibeke Preisler Emne Opgave Samarbejde med Diskussion tilbyder at der kan laves en funktion på / via DKF hjemmeside som tilbyder en form for online personlig træner. Baggrund DKF medlemmer / brugere vil mod betaling kunne får hjælp til at optimere den daglige træning. DKF vil visuelt stå som udbyderen af ydelsen men handlen vil reelt være mellem kunden og din-form.dk Det bør overvejes om DKF kan komme i en uhensigtsmæssig rolle som mellemmand hvis der fx er problemer med teknik, økonomiske mellemværende o.l. Indstilling Det bør overvejes om ikke det primære hjemmeside projekt skal gennemføres ført. Bestyrelsen tager stilling til om DKF skal indgå i et sådan partnerskab og i givent fald på hvilket tidspunkt. Næste opfølgning 8

14 Fra: Til: Cc: Emne: Vibeke Preisler Christian Jacobsen; Jan Darfelt; Lau larsen Ole Tikjøb; Peter Michael Sørensen; Peter Unold; Tayo Lill Andreasen Vibeke Preisler Tilbud om samarbejde til gavn for vores medlemmer Dato: 27. maj :13:20 Vedhæftede filer: image003.png Hej alle Jeg har lige været til kongres i regi af Idrættens Analyseinstitut, inviteret af DIF. Supergod kongres, jeg har hovedet fyldt med inspiration og ny viden der skal tænkes over. Men jeg har også noget mere med hjem: En af indlægsholderne var Carsten Hejbøl Jensen, der har et internetfirma kaldet Din Form.dk ( Ham tog jeg en længere snak med bagefter i pausen. Den ydelse Din-form leverer er personlig coaching/træner. Det er temmelig meget brugt i fitness verdenen, men vi andre kan jo også have glæde af det. Selve konceptet fremgår ret tydeligt af hjemmesiden, så den synes jeg I skal gå ind og kigge på. Tilbuddet til DKF er så at han lægger deres template (tror jeg kan kaldte det) ind på vores hjemmeside og fjerne deres navn, så det ser ud som en ydelse DKF leverer og vupti har vi et tilbud til vores medlemmer om at de kan få en personlig træner til at hjælpe dem i gang med egentlig rotræning i stedet for bare hyggeroning. Man kan også forestille sig at der er nogen der har lyst til at bruge kræfter med et af de store løb herhjemme eller i udlandet men som har brug for hjælp til træningen. Prisen fremgår af hjemmesiden, jeg synes det er ganske billigt, jeg kunne i hvert fald selv sagtens finde på at gøre brug af det. Trænerne formidler vi kontakt til, vi kan pege på nogle vi mener har de rette kvalifikationer, så kan Carsten selv tage en snak med dem om de vil være med, han kræver at man som træner dedikerer sig til opgaven, men de bliver jo også betalt for det, og jeg tror sagtens vi kan finde nogen der både kan og vil. Din-form står for alt det praktiske og økonomiske, det koster ikke DKF andet en ca. 1 times arbejde når det skal lægges ind på vores hjemmeside + til arbejde med at formidle kontakt til trænere. Kendskabet til tilbuddet breder vi ud via hjemmeside og blad. Carsten fortalte mig også at der er mulighed for at bygge videre på systemet, så man kan måske kan bruge det til internetbaseret handicapløb mv. Han fortalte at det komplicerde var det grundlæggende system, men det er jo færdigt og lige til at lægge ind på vores hjemmeside. Han vil meget gerne komme og fortælle os mere om det ved et bestyrelsesmøde, eller vi kan nedsætte en lille ad hoc gruppe med Peter, Peter og Christian der kan stille ham alle de frække spørgsmål, der går hen over hovedet på os andre. Afledt af bl.a. min snak med Carsten fik jeg også den tanke at vi kunne køre en serie i bladet, hvor vi fortæller om forskellige løb både i Danmark og i udlandet. Det kunne være en blanding af interview med arrangører og tidligere deltagere kombineret med en faktaboks. Faktaboksinformationerne lægger vi så også på hjemmesiden, så man kan gå ind og bladre lidt i dem hvis man har mod og lyst til nogle nye udfordringer fx fordi ens personlige træner har rykket grænserne for hvad man tror man kan. Endelig kan vi jo lægge en mulighed for kørselsdating på forum og eller facebook hvor vi opfordrer folk til at køre sammen til løb, fx: Jeg bor i Kolding og skal deltage i kronborgløbet. Jeg har plads til en kajak og 2 passagerer i min bil. Er der nogen der vil med? Forummet blive i 9

15 mindre omfang brugt til det, men vi kunne da godt opfordre til at man gør meget mere af den slags. Det kunne jo være der sad en i Odense der også gerne ville deltage i kronborgløbet men som manglede kørelejlighed. Med venlig hilsen Vibeke Preisler Sagscenter Erhverv Kontoret for Moms og LSR sager Østbanegade 123, 2100 København Ø Telefon: (+45)

16 Bestyrelsesnotat Bilag 4 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 4b Form Beslutning Ansvarlig Alle Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Godkendelse af arbejdsgrupper Oplæg til arbejdsgrupper skal godkendes. Foreløbigt er fremlagt forslag fra KFM. Jf den nye vedtægter kan arbejdsgrupper godkendes i bestyrelse på møder eller pr mail. Der er ikke taget stilling til oplæg fra TLA pr mail. Arbejdsområdet godkendes principielt. TLA overvejer på hvilken måde der kan prioriteres og kombineres således at der maksimalt oprettes 3-4 arbejdsgrupper på KFM området. Snarest pr mail. 11

17 Klub, Facilitet & Miljø Tayo Lill Andreasen, DKF bestyrelsen 2011/12 Oversigt over Forslag til Arbejdsgrupper Dette er en oversigt over KFM AG i tilknytning til Klub, Facilitet & Miljø. Hver enkelt KFM AG er eller er ved at blive beskrevet i KFM AG kommissorium de grå er ikke beskrevet endnu. Hver enkelt foreligger i en kommissorium skabelon. 1. KFM AG Strategi, klub og facilitet (overordnet) 2. KFM AG Strategi Miljø (overordnet) 3. KFM AG Kommunikation o Klubkontakt og dialog o Vidensportal facilitering til og fra klubber/medlemmer 4. KFM AG Branding o Gule Veste med logo til begynder instruktion, konkurrence sjov og leg. 5. KFM AG Klubudvikling 6. KFM AG Klubopstart: First Aid Kit 7. KFM AG Klubbesøg skal (DIF), kan og bør o Casebeskrivelser (konsulent ønske) o Afklaring af skal, bør og kan opgaver i forhold til klubbesøg- ressourcer, økon og tid (DIF betalte). og udbytte. AG tiltag og resultater. Vækst. Udbytte og outcome af klubbesøg. 8. KFM AG DKF ambassadører o Klubopstart og foredragsholdere o Klubudvikling o Aktiviteter og uddannelse (samarbejde med PeU) 9. KFM AG havneudvikling o What to do o How to do o Get it done 10. KFM AG medlemsregistrering, administration, regnskab mv. 11. KFM AG Ture og udstyr 12. KFM AG Kommercialisering 13. KFM AG sponsorering og fundraising o Lokal sponsor gaver til arrangementer o Lokal aftale med kajakforhandlere om rabatordning o Sponsoraftale med firma om kajak med firma logo 12

18 o o Trygfonden til redningsveste Fundraisers.dk købsaftaler tilmelding. 13

19 DKF Klub, Facilitet og Miljø Tayo Lill Andreasen, DKF bestyrelsen Søstjernen Klubopstart Klubudvikling Havneprojekter Portal Miljø DKF/DIF projekt DKF Klub, Facilitet og Miljø. Meld dig til et af hovedtemaerne og/eller til konkrete AG opgaver. Med venlig hilsen Tayo Lill Andreasen, DKF Bestyrelsesmedlem for mobil Se DKF s Arbejdsgruppehåndbog. DKF Klub, Facilitet og Miljø er en ny post i DKF, som i sig selv skal udvikles. Herunder er der indtil videre 6 sammenhængende hovedtemaer, som vist i Søstjernen ovenfor. For at understøtte denne udvikling er der behov for sparring med klubber og etablering af flere arbejdsgrupper (AG) både til ideudvikling og til konkrete opgaver. Arbejdsformen vil foregå via elektroniske medier og ganske få faceto-face møder. Jeg håber, du vil bidrage med din viden og erfaringer, ikke nødvendigvis til det hele, men gerne til det, du har at byde ind med. 14

20 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT DKF KFM Strategiarbejdsgruppe RELEVANTE FOTOS INDSÆTTES KFM AG KLUBUDVIKLING STRATEGI Rammer Kommissorium Mål Midler KFM AG KLUBUDVIKLING STRATEGI skal arbejde for og varetager DKF s medlemsinteresser. AG strategi gruppens opgave er, at være sparring med ideer og input til strategi og til implementering af konkrete AG er og tiltag. AG er bidrager med vidensdeling Prioritering af indsatsområder om muligt på kort og på langt sigt. Det skal afklares hvad der er sekretariatets driftsmæssige opgaver, nyansatte konsulent rolle, ansvar og opgaver og hvad der er AG ens udviklingsopgaver. Sikre DKF interesser varetages. Fremme klubudvikling til åbne moderne klubber baseret på frivillighed og på principper om ordentlighed, hjælpsomhed og mangfoldighed. Best og next praksis- de gode historier / skrækhistorierne. Artikler. Det strategiske fremadrettede bestyrelsesarbejde klubdrift og klubudvikling. Workshops for bestyrelser og medlemmer. Hej Christian Efter weekendens inspirerende instruktørtræf her i Kerteminde er jeg kommet på den ide, at der er brug for noget mere fokus på de problemer, der opstår i nogle klubberne med konflikter, uforsonlighed og "fundamentalisme". Jeg hørte, at i Flensborg har de i mange år haft hård kamp mellem roere og kajakroere, hvor de ene part ikke ville anerkende den anden osv. Jeg hørte, at Vejle kajakklub er kendt for ikke at kunne samarbejde mellem roere og kajakroere. Jeg hører om klubber, der har en gammel garde af sure gamle mænd, der ikke ror ret meget mere, men som er en plage for de øvrige i klubben. Jeg hører om små drikkeklubber i roklubbers klublokaler, som forhindrer fornuftigt ungdomsarbejde. Jeg ved jo også at Michael Jakobsen har overtaget en gammel, dyb og rigtig ubehagelig konflikt i Odense Kajakklub. Jeg har selv haft en lettere "psykopatisk" person med i bestyrelsen, der så det hele alene ud fra egen navle. Og sådan hører jeg 15

21 mange historier om, at en god og rigtig tanke og de bedste idealer udvikler sig til intolerance og konflikter i lommer af medlemsflokken og bringes fra dagliglivet i klubhuset og ind på generalforsamlingen og gør livet rigtig surt for formand og bestyrelse. Jeg mener, at der er brug for fokus på området - hvordan forebygger man, hvordan undgår man, hvad gør man når det kommer, hvordan kan vi støtte hinanden som formænd og bestyrelse. Hvordan kan DKF/DIF støtte og hjælpe. Vi har brug for artikler i vores blad, for workshops på årsmødet og for møder rundt i landet om det her, hvor formænd og bestyrelsesmedlemmer kan diskutere disse ting. Vi har ikke problemer i Kerteminde, men jeg arbejder konstant med at holde åbenhed, ordentlighed, hjælpsomhed i højsædet osv. og indtil nu er det lykkedes, men man er som klubformand meget udsat, hvis der er nogen, der starter bagtalelse, bagvaskelse og negativ snak i krogene. Venlig hilsen Gorm Rønved Larsen Formand for Kerteminde Kajakklub Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub, facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ forankring Direktør / Christian Jacobsen Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Gorm Rønved Larsen (ikke bekræftet) Tlf.: Adr: Kerteminde Kajakklub 16

22 Blog / beslutninger / informationer Dato Maj 2011 Tekst Opstart på AG for området: KFM AG Miljø. AG deltagere er kontaktet og har givet positivt tilsagn om deltagelse i AG er. AG udspecificeres og konkretiseres i forlængelse af AG strategi sparring. 17

23 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT DKF KFM Strategiarbejdsgruppe RELEVANTE FOTOS INDSÆTTES KFM AG MILJØ STRATEGI Rammer Kommissorium Mål Midler KFM AG MILJØ STRATEGI skal arbejde for DKF miljø og adgang til naturen interesser. AG strategi gruppens opgave er, at være sparring med ideer og input til strategi og til implementering af konkrete AG er og tiltag. AG er repræsenteret i Friluftsrådet og bidrager med vidensdeling og varetager DKF s interesser. Udarbejdes en oversigt over afsluttede og verserende sager. Prioritering af indsatsområder om muligt på kort og på langt sigt. Varetager høringssager. Miljøseminar. Andet? Det skal afklares hvad der er sekretariatets driftsmæssige opgaver og hvad der er AG ens udviklingsopgaver. Sikre DKF interesser varetages. Fremme kano og kajakroning på søer og åer nationalt under hensyntagen til natur og miljø. Kontakt til relevante klubber ang. miljø og adgang til natur. Interesse varetagelse. Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub, facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ forankring Direktør / Christian Jacobsen Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer 18

24 Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Maj 2011 Tekst Opstart på AG for området: KFM AG Miljø. AG deltagere er kontaktet og har givet positivt tilsagn om deltagelse i AG er. AG udspecificeres og konkretiseres i forlængelse af AG strategi sparring. 19

25 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Kommunikation Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Midler Udvikle strategi for kommunikation og dialog med klubber og medlemmer og andre aktører. Afdække eksterne og interne interessenter mhp. en styrket kommunikation og dialog med klubber og medlemmer. Afdække elektroniske kommunikationsmidler og udvælge best practice. Opstille budget for mulige og sammenlignelige løsninger. Styrke kommunikation og dialog mellem DKF, klubber og medlemmer samt potentielt nye roere. Samle aktuel bedste viden om Dansk og udenlandsk kano og kajak. Formidle aktuel bedste viden til brug i praksis. Støtte klubber og kajakentusiaster i at vælge effektive og fagligt velfunderede løsninger til klubopstart og klubudvikling og aktiviteter. Formilde baggrundsviden og behov for udvikling af såvel sociale aktiviteter som motions og træningsaktiviteter. Vidensportal og andre elektroniske og sociale medier: fx Iphone, ipod, ipad App Opgaver: udvikle ny struktur for vidensportal. Research på andre portaler om kano og kajak. Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen 20

26 (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst Udarbejdet udkast til AG for Kommunikation 21

27 22

28 KFM AG Branding Rammer OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Udvikle strategi for branding. Afdække klubber og medlemmers praksis og behov. Omsætte praksis i konkrete branding produkter / tiltag med DKF og klublogo. Afdække klubbernes klubbranding, annoncering og rekruttering. Opstille budget for mulige og sammenlignelige løsninger. Styrke sammenhæng og dialog mellem DKF, klubber og medlemmer. Midler Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ forankring Direktør / Christian Jacobsen Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov 23

29 Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst Udarbejdet udkast til AG for Branding 24

30 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Klubopstart First-Aid-Kit Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Midler First Aid Kit Klubuopstart Udvikle et koncept / ramme for klubopstart, med fokus på organisatorisk grundlag og kano-kajak aktiviteter. Skabe et grundlag for den enkelte klub til at starte klub: Kommune henvendelse procesbeskrivelse eksempler. Formalia: stiftende generalforsamling, annoncering mv. Basis org: Medlemsregistrering, budget og regnskab, bestyrelse, arbejdsgrupper, IT teknisk løsninger mv Opstarts aktiviteter: EPP, begynderinstruktion, DKF arr. mv. Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov 25

31 Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 26

32 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Klubudvikling First-Aid-Kit Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium First Aid Kit Klubudvikling Udvikle et koncept / ramme for klubudvikling, med fokus på at kunne afdække og beskrive klubben, som den er, hvor vil vi gerne være og hvordan kommer vi derhen? Mål Skabe et grundlag for den enkelte klub at udvikle sig i retning af målsætning om rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Midler Afdække, beskrive en klub, som den ser ud lige nu: antal medlemmer, sammensætning køn alder mv, organisatorisk, årshjul, deltagelse i DKF arr. Hvor vi vi hen? Skabelon for projektbeskrivelse, skabelon for strategiudvikling, samt eksempler på best og next practise Ta pulsen på din klub! Skabelon for interview undersøgelse. Skabelon for evaluering af instruktionsforløb. Finde lette IT tekniske løsninger til at håndtere interviews (findes på nettet gratis-tjekkes). Afdække diverse organisatoriske systemer til håndtering af basis klub info f.eks.: o Km pc o Medlemsregistrering o Økonomisystemer Andet? Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer 27

33 Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 28

34 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Havneudvikling Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Mål Midler DH Proaktiv i forhold til havneudvidelser, havneomlægninger mhp. Kano og kajak faciliteter. Sikre gode roforhold og klubfaciliteter for eksisterende og nye klubber. Afdække kommunale forhold hvor er der noget i gang rundt i landet? Kontakt til klubber og ambassadører. Støtte igangsætter initiativer til at få indflydelse på dispositions planer, deltage i høringer skabe positiv kontakt til kommune mv. Havneomdannelser Vejledning til klubberne Udarbejde håndbog i manøvrering i det politiske system (Teknik & Miljøforvaltningerne) samt Fritids og kulturforvaltninger Dialog med kommunerne Facilitator på samarbejde mellem forskellige vandsportsklubber Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov 29

35 Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 30

36 OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT OBS TEST DOKUMENT KFM AG Ambassadører for DKF Rammer ***relevante fotos indsættes Kommissorium Oprette et korps af DKF ambassadører og foredragsholdere om DKF (DIF) og om klubopstart og klubudvikling. Mål Midler Klubudvikling og klubopstart Aktiviteter og uddannelse (samarbejde med PeU) Registrere og ajourføre et korps af DKF ambassadører let teknisk løsning til at håndtere det. Udarbejde materiale min. viden om DKF / (DIF) til brug for ambassadører og undervisere m.fl. Til inspiration Fra Maxim hjemmeside maxim ændret til DKF Om ambassadør-programmet DKF ambassadørprogram er et attraktivt tiltag overfor instruktører og trænere, der beskæftiger sig målrettet med træning. Hensigten med programmet er at samle et netværk af ambassadører, som vi vil engagere i DKFs fremtidige tiltag med det formål at udbrede kendskabet og brugen af DKF. Hvad betyder det for dig at blive ambassadør? Det første år modtager ambassadøren gratis produkter for kr i vejledende udsalgspriser. De efterfølgende år modtager ambassadøren gratis produkter for kr i vejledende udsalgspriser. Jævnligt vil vi kontakte ambassadørerne med information om produkter, begivenheder, tilbud om at deltage i produktudvikling, events etc. Vi vil ligeledes tilsende smagsprøver på produktnyheder m.m. Hvilke krav stiller vi til vores ambassadører? Som DKF amabasadør skal man være aktiv sportsudøver med en omfattende viden indenfor såvel træning som kost. Man skal have en bred kontaktflade i det sportsmiljø, man befinder sig i og forstå at kommunikere sit budskab på en pålidelig og professionel facon. Formålet er at hjælpe andre opnå bedre resultater med deres træning ved hjælp af DKF produkter. Som DKF ambassadør skal man stille sin arbejdskraft til rådighed 2x3 timer årligt for DKF. Dette vil hovedsageligt dreje sig om sampling af DKF produkter (uddeling af smagsprøver) i udvalgte fitnesscentre. Opfylder man ikke dette krav, vil man automatisk blive opsagt som ambassadør. Ligeledes forventer vi en høj grad af personligt initiativ, hvor ambassadøren uopfordret kontakter DKF med forslag/ideer til eksponering af DKF produkter. DKF støtter altid gerne op med produkter, marketingmateriale etc. hvis dette er muligt og relevant. 31

37 Budgettal Start Maj 2011 Slut Dec 2013 Evaluering(er) Efterfølgende skal det vurderes om og hvilke ydelser, der kan ske salg af og hvilke, der er medlems service. Politisk forankring Klub facilitet og miljø / Tayo Lill Andreasen Administrativ Direktør / Christian Jacobsen forankring Projekt- og budgetansvarlig Projektbibliotek Medlemmer Tayo Lill Andreasen (endnu ikke Tlf.: Havbankevej 3, 8240 Risskov Pia Nielsen - Formand for Nyborg Kajakklub Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Claus Pape Formand for ÅKKK Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Lone Abild Jensen HEIRosport, Kajakteam, design grafiker Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde Nana Ilmer Friluftsrådet - Miljø Tlf.: Bygade12, 4000 Roskilde 32

38 Blog / beslutninger / informationer Dato Tekst 33

39 Bestyrelsesnotat Bilag 5 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 4d Form Beslutning Ansvarlig Christian Jacobsen / Ole Tikøb Emne Opgave Baggrund Ansvarsfordeling bestyrelse Beslutning Udover de fastlagte opgaver i vedtægterne er en række opgaver fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Denne fordeling revideres løbende. Bestyrelsen drøfter den foreslåede arbejdsfordeling og godkender et evt revideret oplæg. Indstilling Næste opfølgning Der bør være fokus på at opgaverne har forskellige belastningsgrad og at der også er forskel på hvor stor bistand der er fra sekretariatet på de enkelte områder. Løbende. 34

40 Oplæg til ansvarsområder for bestyrelsens medlemmer (opdateret aug 2011) Formand: DKF s bestyrelse DKF s administration Overordnede nationale organisationer (f.eks. DIF, TD) Internationalt arbejde Presse Blad Int. arrangementer Herning Rostadion Udviklingskonsulenter Handicapidræt Næstformand: Stedfortræder for formanden på nationale og internationale områder I/S Bagsværd sø Kano samråd DGI - samarbejde Bestyrelsesmedlem Klub, Facilitet & Miljø: Miljønetværk Friluftsrådet, herunder høringsoplæg DIF i forhold til miljøarbejde Samarbejde med andre brugergrupper Aktivitetspulje Havneudvikling / Nye klubber /Kbh. Havn Bestyrelsesmedlem Motion & Konkurrence: DM arrangementer (Sprint, Maraton, Ergometer, Turbåd) Stævneudvikling Officialsgruppe Vejle Idrætshøjskole Aktivitetspulje Stige Ø Kajakpolo turnering 2. Næstformand: Økonomi DIF i forhold til økonomi Fastholdelse af strategi Bestyrelsesmedlem Elite & Landshold: Team Danmark Elitecenter Kraftcentre Sponsor / marketing Kajakpololandshold Sprint landshold Maraton landshold Bestyrelsesmedlem Udvikling & Aktivitet: Uddannelse instruktør, træner, EPP Havkajakarbejdsgruppe Aktivitetspulje Havkajaksamrådet Hjemmeside Senioridræt 60+ Kajakpoloudvikling 35

41 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. Dagsordens punkt Form Ansvarlig Emne Opgave Baggrund Indstilling Økonomiske konsekvenser 5. september e Beslutning Christian Jacobsen Bilag 6 Udviklingskonsulentopgaver (proces og plan) Ansvaret for koordineringen af konsulentopgaver skal aftales. Arbejdsproces skal aftales Evaluering skal gennemføres Der aftales opgaver for konsulenterne i 2 årige periodder en nyd periode starter januar 2012 DIF har ændret på procedure og form således at kun 20% af arbejdstiden disponeres i fællesskab men det forventes så at være tæt sammenhængende med DIF politiske mål. Ansvaret placeres hos 1 bestyrelsesmedlem som koordinere og medvirker til at prioriterer input fra samtliges af bestyrelsens medlemmer. Ingen såfremt aftalen gennemføres 36

42 37

43 38

44 Bestyrelsesnotat Bilag 7 Bestyrelsesmøde d. Mandag d. 5. september Dagsordens punkt 4f OBS bilaget eftersendes Form Beslutning Ansvarlig Vibeke Preisler Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Strategi for turkano uddannelse Beslutning DKF arbejde med at forberede sig til EPP turkano har i sammenfaldet med den megen fokus på turkano området efter Præstø ulykken givet meget turbulens. Dette har affødt et behov for en klar strategi således at vi dels kan informere partnere og interessenter og dels har en rettesnor til det interne arbejde.?? 39

45 Bestyrelsesnotat Bestyrelsesmøde d. 5. september 2011 Bilag 8 Dagsordens punkt 6 Form Orientering Ansvarlig Christian Jacobsen Emne Opgave Baggrund Indstilling Næste opfølgning Status/orientering fra sekretariatet Ingen Daglig drift af sekretariatet Orientering tages til efterretning Ingen 40

46 Status /orientering sekretariatet. Christian Jacobsen 15. august Arbejdsplan efterår 2011 Arbejdsplanen blev sendt ud medio juli. Den beskriver hvilke deadlines og delmål der er for at vores 3 store, gensidigt afhængige, opgaver i efteråret kan færdiggøres. Budget 2012 (inkl. TD budget og ansøgning) Samarbejdsaftale (opgavebeskrivelse). DIF udviklingskonsulenter (inkl. evaluering ) Årsmagasin (sæson og terminsplan) 2012 Vi er pga. eksterne deadlines ret tæt bundet af denne arbejdsplan Revideret budget 2011 Er udsendt i juni og afspejler alene implementeringen af Udviklingsprojektet. Der er nu et mindre budgetteret overskud på kr , men det matcher det i foråret aftalte. Sekretær stillingen er ikke indarbejdet, den financierers i 2011 af VM/WC budget og løntilskud. Samarbejde søfartsstyrelse Der er en relativ god dialog med SFS. De er dog noget enerådige og det tager tid at forandre beslutninger. Det, af SFD, udsendte notat er dog brugbart for DKF og sikre at vores systemer nu er i brug i myndighedsregi. Øget samarbejde med skoler Vi har haft dialog med efterskoleforeningen den er aftaget lidt men et løst samarbejde er aftalt. Der har været en del vejledning af skoler i forlængelse af SFS s notat og der er på samme baggrund indgået nogle skoleaftaler. Dette arbejde kan fortsættes nu da ferien er forbi. Fysiske rammer Vi har fået 2/3 af bowlings kontor. Det har sammen med omlægning af borde i Elitefløjen sikret at der er arbejdsplads til alle samt en mindre gæsteplads. Gæstepladsen forventes anvendt til en evt. kommende ATK konsulent, når det projekt er udviklet så langt. Vi mangler hyppigt faciliteter til personalemøder, gruppemøder og møder med gæster udefra. Vi har ikke fået svar på vores anmodning til Idrættens Hus om flere m2 41

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Referat BE møde 23 03 2012

Referat BE møde 23 03 2012 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: 23-03-12 Sted: Scandic Roskilde Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Darfelt (JD), Peter Ansvarlige benævnes med Sørensen (PS), Lau Larsen (LL),

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 23. januar 2011 Kl. 9.00 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 23/3 2011 Tilstedeværende: Fraværende: Leif Meitilberg (), Michael Sølling (), Inger Neye (IN), Allan Schwab (AS), Jan Nielsen () Jonas Rasmussen(JR) Punkt Dagsorden Kommentar

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted:

Referat DKF. Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Onsdag 1. sep. 2010 Kl. 17.00 22.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Lau Larsen (LL), Nanna

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Henri Afbud: Guller

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Henri Afbud: Guller Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl. 17.00 Tilstede: Paw, Belinda, Jens, Tina, Rod, Mette, Camilla, Afbud: Guller 1. Godkendelse af dagsordenen for møde Godkendt 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

DB s Forretningsudvalg

DB s Forretningsudvalg DB s Forretningsudvalg 30. august 2012 Torsdag den 7. september 2012, kl. 11-15 Aarhus: Mødet bliver afholdt i besøgscenteret på byggepladsen for Urban Mediaspace Aarhus. Besøgscenteret ligger lige ved

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012

ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 ÅKS 2012 referat fra møde d. 2. oktober 2012 Deltagere:, Kajakklubben Viking; Marianne Nissen og Finn Herrik, MKC; Max Kayak og Jørn Maler Jensen, HEI; Claus Iversen og Tayo Lill Andreasen, Skjold; Morten

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010.

Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Dansk Orienterings-Forbund Til Breddeudvalgets medlemmer Hovedbestyrelsen og stab Mødereferat Breddeudvalget 4/2010. Mødedato: Lørdag d. 8. maj 2010 kl. 10:00-14:00 Mødested: Mødedeltagere: Referent: Horsens

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested:

Referat. Bestyrelsesmøde. Møde: Mødedato: 8. maj 2008. Telefonkonference via Skype. Mødested: Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødedato: 8. maj 2008 Mødested: Telefonkonference via Skype Tilstedeværende: Allan Larsen Claus E. Schmidt Anne-Franziska Sinner Lars Lau Jensen Raja K. Ferneke Esben Høgh

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05

Beslutningsreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 sreferat fra Hovedbestyrelsesmøde 05 Søndag den 13. marts 2016 Hotel Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund

Læs mere

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense

Referat. Dato: 7/ kl Ungdomsringen, Odense Referat Dato: 7/10 2008 kl. 17.15 Sted: Deltagere: Ungdomsringen, Odense Martin Nissen (MN), Havkajakroerne Johnnie, B Laursen (JBL), Højskolerne Nicolai Ilcus (NI), Havkajak Brancheforeningen Per Grim

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby

Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj Dansk Tennis Forbund Idrættens Hus 2605 Brøndby Referat Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017 Dansk Tennis Forbund dtf@tennis Mødereferatnummer: Mødetid og sted: Mødedeltagere: eltagere: Afbud: Andre deltagere: Mødeleder: Referent: BS-4/2017 8. maj 2017 kl.17:30

Læs mere

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015

Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Referat til hovedbestyrelsesmøde 4/2015 Mødested FROS klubhus, Hannerup Engvej 1C, Fredericia Mødedato Tirsdag 12. maj 2015 kl. 17.00-21.50 Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, formand (WRM)

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense.

Referat. Budgetmøde. Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Referat Budgetmøde Tid: Lørdag d. 21/11 2015 kl. 10.00 16.00. Sted: Dansk Bilglas, Nyborgvej 341, 5220 Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand, Erik Nyblom næstformand, Lene Søberg kasserer, Peter Rafn,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt!

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt! HBE - Opdatering af strategi katalog tages under evt. 2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt! Mødedato: 12. maj 2015 kl. 8:00 9:30 Deltagere: Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 16. Frokost undervejs. Anette afbud indtil kl. 12. Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud.

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR?

i. Intern fordeling af ansvarsområder (f.eks. høringssvar) formel forretningsgang 2. Muligt fælles projekt (evt. i samarbejde med DSR? Referat: 17. september 2012 14. ordinære møde i Dansk Sygeplejeselskabs Forskningsråd Mandag d. 3. september, 2012 kl. 10.00 16.00 Sted Mødeleder Referent Lindhardt Leanne Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke

a. Opsamling på referat af mødet i Kredsudvalg Syd d. 4. januar og på klubledermødet tirsdag d 31. januar. Intet at bemærke Dansk Orienterings-Forbund Til Kredsudvalg Syds medlemmer Referat fra møde 2, 2012 i Kredsudvalg Syd Mødested Niels Skousvej 21, Vejle Mødedato Tirsdag d. 7/5 kl. 18.30 Deltagere Afbud Kate Nielsen, Knud

Læs mere

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden

Referat DKF. Godkendt dagsorden 3. Gennemgang af. a. Temadag weekenden Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Fredag den 25. marts. 2011 Kl. 19.00 22.30 Sted: Scandic Silkeborg Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby den 26. juni 2008 REFERAT Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne.

Thomas oplæste traditionerne og Peter oplæste koncepterne. Referat fra OI-regionsmøde søndag d. 25. maj 2008 Tilstede: Thomas (Midtjylland), Peter/Kim/Sofie (Nordjylland), Anita (Syddanmark) og Karsten (OIK). Afbud: Louise (SOV) og Johnny (KBH). Ad.1. Karsten

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 22. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 03-2010 19. marts 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 2. Godkendelse af referat fra møde 02 2010 3. Bestyrelsens siden sidst 3. Bestyrelsens

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd Dansk Forening for Rosport Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd Tilstede: Henning Bay Nielsen (HBN) Birgit Bech Jensen (BBJ) Conny Sørensen (CS) Thomas

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 1. Godkendelse af referat. Godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Mødetype: Bestyrelsesmøde Deltagere: Bestyrelsen Dato og sted: 14. januar 2017 kl. 10.30 17.00 Fyn: Fjeldsted Skov Kro Facilitator: Referent: Leif Afbud: Emne (og ansvarlig) 1. Godkendelse af referat 2.

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 25. januar 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp,

Læs mere

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15

Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Møde i Koordinationsudvalget mandag d. 26. januar kl. 13-15 Udkast til referat i henhold til dagsorden I sekretariatets mødelokale, Rysensteensgade 3, 3. sal. Til stede: Lars Udsholt (LU), Erik Vithner

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat

Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat Dansk Contender Klub Generalforsamling 31. august 2013 i Aarhus Referat 1. Valg af ordstyrer og referent a. Søren Winther blev valgt som ordstyrer og Jon Møgelhøj blev valgt som referent. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015

Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Bestyrelsesmøde d. 23/04 2015 Tilstede: Thomas, Rasmus, Petur, Lykke, Fønss, Annika, Anders og Carsten Referent: Annika 1. Valg af referent a. Annika blev valgt som referent, Lykke vil tage referat næste

Læs mere

Dagsorden Riffel sektions Møde

Dagsorden Riffel sektions Møde Dagsorden Riffel sektions Møde TID: Onsdag den 7. oktober 2015 17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Anders

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Kursusmuligheder i 2016

Kursusmuligheder i 2016 Kursusmuligheder i 2016 Hvis du vil lære at ro kajak, så har vi mange kursusmuligheder i Kerteminde Kajakklub. Først og fremmest vil vi invitere dig til at deltage i et Åbent Hus-arrangement, som vi har

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 25. august 2009/ik 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 09-2009 25. august 2009 Idrættens Hus kl. 18.00 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2009 3. Bestyrelsens siden sidst Beslutninger

Læs mere

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015

Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Ordinært møde i ÅKS repræsentantskabet onsdag den 4. november 2015 Referat: Ad 1) Valg af referent og ordstyrer Referent: Carsten L. Buus (Viking) Ordstyrer: Erik Madsen (Viking) Ad 2) Præsentation af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00

Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Bestyrelsesmøde 4. April 2013 kl. 16:00 19:00 Indhold FORSLAG TIL DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 07.03.2013 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA STUDU/FUNE 6 BILAG 3: ORIENTERING FRA UNIVERSITETSBESTYRELSEN

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere