SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst."

Transkript

1 Årsberetning 2009 Hovedaktivitet SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. SNYKs hovedarbejdsområder er: - Informationsarbejde via website, nyhedsbreve og sociale medier - Rådgivning af musikere, komponister og andre brugere; - Webpublicering af Lytnyt koncertkalender og Værkdatabasen - forvaltning af International Transportstøtte under SNYKs område - Produktion af Wundergrund festivalen i København - Internationalt netværks og produktionsarbejde - udvikling og realisering af øvrige aktiviteter, netværksarbejde og projekter (koncerter og koncertturnéer, workshops, og samarbejdsprojekter) nationalt og internationalt. Redegørelse for årets drift SNYK har i 2009 udviklet sit arbejde ud fra de fem overordnede prioriteringer i Resultatkontrakt mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og SNYK for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012: 1. Webområdet 2. Det internationale område 3. En genrespecifik scene for ny musik 4. Wundergrund Festival 5. Landsdækkende virksomhed Webområdet SNYK har som hidtil administreret og opdateret værkdatabasen, der indeholder registrering af kompositionsmusik af det 20. og 21. århundredes komponister. Desuden har SNYK løbende opdateret LytNyt SNYKs koncertkalender og udsendt et månedligt nyhedsbrev om aktiviteter indenfor SNYKs genreområde. I 2009 engagerede SNYK designbureauet MOVE til at udarbejde nyt logo og ny grafisk, visuel profil for SNYK. Dette arbejde forløb parallelt med at Jens Voigt-Lund programmerede ny hjemmeside for SNYK i webprogrammet DRUPAL. Den nye hjemmeside med nyt logo og grafisk profil gik i luften den 10. juli 2009, og har resulteret i en markant øgning af antallet af besøgende på snyk.dk. Det nye SNYK-site opdateres løbende med nyheder og koncertaktiviteteter. Der er udviklet en guide til det internationale musikliv, afsnit om læring, netværk og projekter. SNYK har arbejdet strategisk med de to sociale medier Facebook og Twitter. SNYK nyheder slås løbende op på Facebook og highlightes på Twitter, så der skabes samspil i nyhedsflow mellem snyk.dk, nyhedsbreve og sociale medier. SNYK har afholdt en række kurser i sociale medier for bl.a. Tonespace i Esbjerg og Dansk Komponist Forenings medlemmer. Udviklingen af det selvstændige site seismograf.org fortsatte i 2009 som et samarbejde mellem Dansk Komponist Forening og SNYK. Sitet gik i luften den 27. november 2009 og er dels et nyhedssite med 1

2 features, anmeldelser, interviews mm, og dels et site med komponistbiografier, hvor danske og udenlandske komponister på tværs af genrer præsenteres. Arbejde med koordination af web-aktiviteter på snyk.dk og seismorgraf.org udvikles løbende. Det internationale område SNYK har i 2009 fortsat arbejde med at forvalte øremærkede midler fra Statens Kunstråds Musikudvalg til International Transportstøtte inden for SNYks genreområde. Der var i 2009 fire ansøgningsfrister samt løbende behandling. Vurderingen af ansøgningerne er foretaget af Kunstnerisk Udvalg. I 2009 modtog SNYK i alt 43 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på kr., heraf en reel transportudgift på kr. 24 ansøgninger fik tilsagn om støtte indenfor den samlede bevillingsramme på kr. Liste over tilskudsmodtagere og beløb i 2009 kan ses på snyk.dk ISCM World Music Days 2009 blev afholdt i Sverige i perioden 24. september til 4. oktober i henholdsvis Visby, Växjö og Göteborg. SNYK er den danske sektion af ISCM. Hermed forestår SNYK sagsbehandling og udvælgelse af danske værker, som SNYK kan foreslå til ISCM World Music Days, på baggrund af ISCMs årlige call for projects. Til festivalen i 2009 modtog SNYK 57 indsendte værker. Heraf havde Kunstnerisk Udvalg udvalgt i alt syv danske værker, hvor følgende fire blev endeligt udvalgt af festivalen til opførelse: Bent Sørensen: Benedictus Simon Steen-Andersen: Ouvertures Jesper Koch: Snedronningen Mogens Christensen: Extracts from Longitamion Derudover blev følgende danske komponisters værker opført på festivalen, programsat af festivalens egen jury: Per Nørgård: Waterways samt Out of the cradle Endlessly Rocking Jeppe Just Christensen: Ground vol. 3 Karsten Fundal: Circadian Pulse SNYKs sekretariat har iværksat en række initiativer på det internationale område i løbet af 2009: Afholdelse af en høring og workshop om det internationale arbejde 23. juni. Afholdt som led i udviklingen af SNYKs internationale strategi. Martin Revheim, direktør fra Norsk MIC og Graham McKenzie, direktør for Huddersfield Contemporary Music Festival var inviteret som oplægsholdere Samarbejde med SPOR festivalen om seminar med lydkunstner og komponist Erik Bünger Samarbejde med MusikHøst om seminar med Martin Schüttler og Simon Steen-Andersen Deltagelse i ISCMs generalforsamling i forbindelse med ISCM World Music Days i Sverige 24. september til 4. oktober Samarbejde med Huddersfield Contemporary Music Festival om portrætkoncert af Jexper Holmen fredag 27. november Deltagelse som inviteret i besøgprogrammer på henholds November Music i Hertogenbosch i Holland, arrangeret af Muziekcentrum Nederlaands. Og på Huddersfield Contemporary Music Festival, arrangeret af British Council Projektleder for nyt nordisk netværk for publikumsudvikling. Andre medvirkende institutioner: Ny Musikk (NO), RANK (SE), OPEN (SE). Fire møder blev afholdt i løbet af året og et seminar 21. august i forbindelse med Nordiske Musikdage i Oslo. Engelske Heather Maitland har været konsulent på forløbet og medvirkede på seminaret. 2

3 Netværksarbejde i forbindelse med etablering af festival for nordisk musik i Berlin fra og med 2010, Nordlichter Netværksarbejde i forbindelse med udvikling af samarbejde med scenen i London og Huddersfield Contemporary Music Festival Arbejde med diverse besøgsprogrammer for internationale festival- og koncertarrangører Udvikling af guide til internationalt musikliv på snyk.dk Videreudvikling af Wundergrunds internationale profil og arbejdet med at etablere et uformelt internationalt netværk af europæiske festivaler. Se mere herom under Wundergrund En genrespecifik scene for ny musik SNYK har i løbet af 2009 taget initiativ til at udrede mulighederne for at etablere en genrespecifik scene for ny musik. Sekretariatet og bestyrelsen har arbejdet med dette i en intern arbejdsgruppe bestående af: Mette Dinesen / Thorbjørn Tønder Hansen Jan Lippert Anders Laursen Jesper Egelund Torben Snekkestad Derudover har SNYK været repræsenteret i en spillestedstænketank, der afholdt en række møder i løbet af efteråret 2009, med repræsentanter fra bl.a. DMF, DMF København, DJBFA, Spillesteder.dk og Københavns Borgerrepræsentation. I SNYK er det besluttet at arbejde videre med en model for et flyvende, mobilt spillested. Hellere end at arbejde for ét fast spillested, vil SNYK udvikle en model, hvor strategiske alliancer og netværksbaseret spillestedsarbejde, vil føre til en samlet, mobil enhed, der vil præsentere koncerter over hele landet. Arbejdet videreføres i 2010 i den interne arbejdsgruppe. Wundergrund Festival Wundergrund festivalen fandt i 2009 sted i perioden fra 23. oktober til 7. november. Mere end 30 koncertproduktioner blev præsenteret under festivalen, der i 2009 arbejdede med en række forskellige indfaldsvinkler til programarbejdet: * Wundergrund introducerede seks danske og to internationale gæstekuratorer, der præsenterede koncerter og konstellationer i samarbejde med festivalen. * Wundergrund præsenterede en række samarbejdsproduktioner med institutioner, spillesteder og andre aktører i det danske musikliv, såsom EarUnit, JazzDanmark, ArtFreq og Goethe Institut Dänemark, Copenhagen Jazzhouse og Rust * Wundergrund fortsatte det tætte samarbejde med Berliner-scenen, i 2009 med fokus på 20-året for Murens Fald. Wundergrunds tre hovedmålsætninger for 2009 var: * Stadig udvikling af tværkunstneriske projekter og koncerter * Videreudvikling af festivalens internationalisering * Brugercentreret innovation gennem gæstekurator-struktur og tæt samarbejde med øvrige aktører Arbejdet med disse hovedmålsætninger førte i 2009 til en fordobling af publikumstallet i forhold til I 2009 havde festivalen gennemsnitligt 200 daglige besøgende mod 79 dagligt besøgende i To store udsolgte koncerter som åbning og afslutning på festivalen generererede både øgede bevågenhed og fik øget publikumtallet både på disse to koncerter samt på festivalen i øvrigt. Festivalen i 2009 var også genstand for øget mediebevågenhed. Bred foromtale og anmeldelser i landsdækkende presse var langt bredere og hyppigere end i I 2009 etablerede Wundergrund et 3

4 tæt samarbejde med DR P2s LytNyt webplatform, og det London-baserede magasin the Wire anmeldte festivalen over en hel side i deres december2009 nummer. Wundergrund er fremtidens danske musikfestival. Simpelthen fordi den opfordrer musikere og publikum til at forlade de gamle musikalske højborge og blande sig med hinanden. Det giver friske erfaringer. Forførende oplevelser. (Thomas Michelsen, Politiken d ) En af musiklivets store dræbere kan ellers ofte være, når godhjertede projektmagere iscenesætter,at genrer skal befrugte hinanden ( ) I den slags crossover opnår man kun at befæste eksisterendehøjborge ( ) Wundergrund er anderledes, fordi musikken bygges fra bunden for hver enkelt koncert. I den forstand viser festivalen ikke så meget møder mellem genrer, men nybygninger. (Henrik Friis, Politiken d ) Wundergrund præsenterede også en række produktioner i løbet af året, under paraplyen Wundergrund on Tour: Samarbejde med Wonderful Copenhagen om koncert under en konference p Gasværket i januar. umpistol/ida Nørholm, Wonderful Copenhagen-konference (Gasværket, 26. januar) Præsentation af Kid Hereafter/Jakob Anderskov/Jexper Holmen, på Spot Festival i århus i maj Præsentation af musik af Ejnar Kanding til udstillingen It s a Small World på Dansk Design Center/ fra august til janua Produktion af den tyske lydkunstner Christina Kubisch s projekt Electrical Walks i København fra 4. til 19. september. Christina Kubisch var SNYK/Wundergrunds Artist in Residence i hele september med støtte DIVA-ordningen under Statens Kunstråd. Kubish afholdt i den forbindelse seminarer på Det Jyske Musikkonservatorium og i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademi, samt en performnace og en artist talk på Jazzkælderen i forbindelse med Electrical Walks. Kunststyrelsens Informationsafdeling producerede en 3-minutters dokumentationsvideo om Electrical Walks. Præsentation af et nyt værk af Niels Marthinsen skrevet til Oh Land og Messerkvartetten. Dette blev til i et samabejde med Bright Green Expo, der blev afholdt i forbindelse med klimatopmødet COP15. Koncerten med Oh Land og Messerkvartetten fandt sted i Forum både 12. og 13. december. På det internationale område har Wundergrund været med til at etablere et netværk for europæiske festivaler. Netværket fungerer som et uformelt forum for udveksling af produktionsinfo, bl..a med henblik på co-produktioner. Netværket tæller p.t. følgende festivaler: Landsdækkende virksomhed I 2009 arbejdede SNYK med udvikling af landsdækkende virksomhed indenfor følgende hovedkategorier: IN:SPIL Koncertrækken IN:SPIL præsenterede i 2009 syv koncerter i Kolding, Silkeborg, Holbæk og Ribe: 5. oktober: Krogerkvartetten & Frode Andersen i Kolding 5. november: Flutronics i Silkeborg 6. november: Flutronics i Holbæk 6. november: Jutlandia Saxofonkvartet i Holbæk 7. november: Lele/Lift & Sebastian Bülow i Holbæk 8. november: Flutronics i Ribe 26. november: Jutlandia Saxofonkvartet i Kolding SNYK udarbejdede en formidlingspakke til koncerterne og forestod kommunikationsarbejde m.v. 4

5 Spil dansk dagen SNYK er repræsenteret i Spil Dansk Dagens støttegruppe og producerede i 2009 en koncert i Blågårds Kirke i samarbejde med Dansk Komponist Forening og Spil Dansk Dagen. SNYKs Spil Dansk Dags koncerter indgår i Wundergrund festivalens program, således at Spil Dansk Dagen også kan benyttes som informationsplatform om festivalen, der datomæssigt ligger lige i forlængelse af Spil Dansk Dagen. Musikzonen SNYK og Wundergrund indgår som medlemmer i Musikzonen, der i 2009 fik tildelt status af oplevelseszone under Erhvervsministeriet. en bevilling fra Erhvers- og Byggestyrelsen. Musikzonen ledes som et projekt under KODA, og vil de kommende år arbejde for at gøre Danmark til et af Europas førende lande inden for skabelse, produktion og anvendelse af musik med særligt henblik på udvikling af viden, talent, eksport, ny teknologi og innovation. Børn og unge På SNYKs nye hjemmeside har SNYK etablering en lærings-portal, hvor undervisningsmateriale og andet til børn og unge. SNYK har indgået samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums komponistlinie og professor i Komposition, Bent Sørensen og med komponist Mogens Christensen om udarbejdelse af undervisningsmateriale, der vil kunne downloades på snyk.dk LytNyt og kommunikationsarbejde SNYK har i 2009 fortsat arbejdet med den web-baserede koncertkalender Lytnyt, ligesom hjemmesidenyheder og nyhedsbreve informerer om aktiviteter i hele landet. Realisering af budget SNYK modtog i 2009 et driftstilskud på kr. fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Desuden har der været andre tilskud og indtægter på i alt kr., heraf øremærkede midler fra Statens Kunstråds Musikudvalg til hhv. International Transportstøtte og Internationale Projekter på hver , samt annonce- og sponsorindtægter på kr. Det samlede økonomiske råderum har været på kr. Dette er en stigning på (12%) kr. i forhold til Dette skyldes primært, at Wundergrund festivalen forøgede sin omsætning med kr. (19,8%) og at SNYK havde projektleder ansvaret for et nyt Nordisk Arrangørnetværk, hvortil SNYK modtog støtte fra Kulturkontakt Nord på i alt kr. SNYK har i 2009 et overskud på kr. Dette beløb overføres til egenkapitalen, således at egenkapitalen for 2009 er på 490 kr. mod en negativ egenkapital i 2008 på kr. Sekretariat, bestyrelse, repræsentantskab og kunstnerisk udvalg SNYK har i 2009 haft følgende faste ansatte: Mette Dinesen, Leder, fuld tid. Hun sagde sin stilling op med virkning fra 1. august Thorbjørn Tønder Hansen, international projektmedarbejder 10 timer/uge frem til 1. november, hvor han tiltrådte som leder på halv tid, mens han afviklede sin projektlederstilling i Dansk Komponist Forening Mette Thastum, administrativ medarbejder og projektleder 30 timer/uge. Fra 1. august til 1. november var hun konstitueret leder på fuld tid Jan Lippert, projektleder og marketingsmedarbejder 30 timer/uge. Fra 1. august og året ud ansat på fuld tid Christian Hildebrandt, kommunikationsmedarbejder 21 timer/uge. Fra 1. august til 9. november ansat 28 timer/uge. Fra 9. november og året ud på barselsorlov. Sofie Lidbjerg, studentermedhjælper timer/uge 5

6 SNYK har i 2009 haft følgende freelance-ansatte: Sandra Boss, kommunikatons og pressemedarbejder, Wundergrund. August-november Eva Havshøj Ohrt, producent for Wundergrund. August-november Jens Voigt-Lund, webprogrammør hele året Anne Marie Bramsen, koordination af værker indsendt til ISCM World Music Days Sine Tofte Hannibal, projektleder for Nordisk Arrangørnetværk, projektansat fra 1. januar Rosa Middelboe, barselsvikar for Christian Hildebrandt fra 1. november og året ud Kathrine Andersen, projektleder for Børn&Unge projekt, projektansat, fra 1. marts SNYK har i 2009 haft følgende praktikanter: Michael Comvalius, kommunikationspraktikant fra CBS: brugerundersøgelse til udvikling af snyk 2.0. Januar-marts Mikkel Paaske, praktikant fra Københavns Universitet. Udvikling af guide til internationalt musikliv på web. Marts-juni Ingeborg Okkels, erhverspraktikant: INPSIL formidlingspakke, fundraising, boking af koncerter. Maj-juni Mikkel Mindegaard-Müllerz. Praktikant fra Københavns Universitet. Webkommunikation. Majjuni Liv Sejrbo. Praktikant fra Københavns Universitet. Wundergrund arbejde. August-November Katrine Møllebæk, praktikant fra Københavns Universitet. August-november Fra januar 2009 bestod SNYKs bestyrelse af: Peter Bruun, konstitueret formand (udpeget af DKF) Anders Laursen, næstformand (udpeget af DMF) Karl Bjerre Skibsted (valg for perioden ) Henrik Larsen (valgt for perioden ) Jesper Egelund (valgt for periden ) Tine Birger Christensen (udpeget af DMFF) Bent Grønholdt (udpeget af DR) Torben Snekkestad, suppleant (valg for ) På repræsentantskabsmødet den 6. marts 2009 var der valg til SNYKs bestyrelse, og følgende kandidater blev valgt ind: Søren Bojer Nielsen, Katrine Ganer Skaug, Torben Snekkestad og Jesper Egelund. Karl Bjerre Skibsted og Peter Bruun trak sig med virkning fra repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen konstituerede efterfølgende sig selv og bestod fra 6. marts 2009 og frem til og med 31. december af: Søren Bojer Nielsen, formand (valgt for perioden ) Anders Laursen, næstformand (udpeget af DMF) Torben Snekkestad (valgt for perioden ) Katrine Ganer Skaug (valgt for perioden , idet hun indtrådte på den ledige plads, hvortil der er valg i 2010) Henrik Larsen (valgt for perioden ) Tine Birger Christensen (udpeget af DMFF) Bent Grønholdt (udpeget af DR) Niels Rønsholdt (udpeget af DKF) Jesper Egelund, suppleant (valgt for perioden ) På Repræsentantskabsmødet 6. marts 2009 blev følgende nye medlemmer optaget i SNYKs repræsentantskab: Theatre of Voices Fatamorgana 6

7 Harpcore Dansk Musikpædagogisk Forening (DMPF) SNYKs repræsentantskab tæller hermed 104 medlemmer. SNYKs Kunstneriske Udvalg har i 2009 bestået af: Niels Marthinsen Anna Berit Asp Christensen Frode Andersen Det kommende års drift I 2010 vil SNYK videreudvikle kommunikationsarbejdet. Integration af SNYKs hjemmeside med koncertkalenderen LytNyt og Værkdatabasen vil påbegyndes, og SNYK vil fortsætte samarbejdet med seismograf.org På det Internationale område vil SNYK indgå en række samarbejder om internationale aktiviteter i danmark med festivaler og andre aktører. SNYK er ligeledes medarrangør af en internationalt anlagt debutfestival på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i maj, hvor London Sinfonietta er inviteret som festivalensemble, når de tre komponister Christian Winther Christensen, Rune Glerup og Nicolaj Worsaae debuterer. Wundergrund festivalen finder sted i perioden fra 28. oktober til 6. november. Her vil Wundergund bl.a. have London/Storbritannien internationalt fokus. SNYK fortsætter arbejdet med at etablere et flyvende, landsdækkende mobilt spillested for ny, eksperimenterende musik på tværs af genrer. Af øvrige landsdækkende tiltag indgår et nyt samarbejde med Dansk Komponist Forening om fokus på musik og oplevelsesøkonomi. Dette projekt vil i løbet af 2010 udmønte sig i en række landsdækkende samarbejdstiltag. IN:SPIL vil i løbet af 2010 blive evalueret og en ny model for landsdækkende koncertvirksomhed vil præsenteres i løbet af efteråret

8 SNYK Samarbejdspartnere og støttegivere i 2009: Absolut Vodka ArtFreq BrightGreen Expo British Council Bryggeriet Skands By & Havn Copenhagen Institute of Interactive Design COP15 Dacapo Danmarks Radio P2/Lyttilnyt Dansescenen Dansk Artist Forbund Dansk Design Center Dansk Industri Dansk Komponist Forening DJBFA DMF DMF København DSB og DB DTU Edition Samfundet Edition Wilhelm Hansen Elevator Design Goethe Institut-Dänemark Huddersfield Contemporary Music Festival, England Jazz Danmark Jazzkælderen Det Jyske Musikkonservatorium Kim Kahn KODA Det Kongelige Danske Kunstakademi Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Kunsthøjskolen i Holbæk Københavns Kommunes Musikudvalg Københavns Universitet Kunststyrelsen Literaturhaus The Mark MOVE MusikHøst Musikparlamentet Musikzonen Muziek Centrum Nederland Netværk for Lydteknologi Nicolai café, Kolding November Music, Holland Performers House, Silkeborg Ribe Musikforening og Ribe Katedralskole ROSA & SPOT festival Rust Råhuset Solistforeningen af 1921 Sonning-Fonden Soupanatural Spil Dansk Dagen SPOR Festivalen Statens Kunstfond Statens Kunstråds Musikudvalg Tænketanken for Rytmisk Musik 3rd Dimension /experience architects 8

SNYK Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. Årsrapport 2010. CVR-nr. 25916689

SNYK Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. Årsrapport 2010. CVR-nr. 25916689 Årsrapport 2010 CVR-nr. 25916689 Årsberetning 2010 Hovedaktivitet SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. SNYKs hovedarbejdsområder er: - Informationsarbejde via website,

Læs mere

I tilknytning til disse fem overordnede prioriteringer har SNYKs hovedarbejdsområder i 2011 været:

I tilknytning til disse fem overordnede prioriteringer har SNYKs hovedarbejdsområder i 2011 været: Årsberetning 2011 Hovedaktivitet og redegørelse for årets drift SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. I 2011 har SNYK udviklet sit arbejde ud fra de fem overordnede prioriteringer

Læs mere

Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014.

Årsrapporten er godkendt af SNYKs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 21. august 2014. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Att. Jan Ole Traasdahl H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V København den 26. august 2014 SNYK Årsrapport 2013 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik

MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik MIC DANSK MUSIK INFORMATIONS CENTER ÅRSBERETNING 2002 MIC årsberetning 2002 udgivet marts 2003 redaktør: Klaus Lynbech redaktion: Birgit Bergholt (ansv.), Lise Søgaard Sørensen tekst: MIC-Dansk Musik Informations

Læs mere

JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR 2008... 3 DE ENKELTE PROJEKTER I 2008... 10

JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR 2008... 3 DE ENKELTE PROJEKTER I 2008... 10 Årsberetning 2008 2 JAZZDANMARK ÅRSBERETNING FOR 2008... 3 Hovedaktiviteter... 3 Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold... 3 Særlige aktiviteter og projekter... 4 Den overordnede økonomiske udvikling

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Aktivitetsberetning 26. august 2012

Bestyrelsesmøde. Aktivitetsberetning 26. august 2012 Bestyrelsesmøde Aktivitetsberetning 26. august 2012 Indholdsfortegnelse DACs public service- og projektaktiviteter 2012... 3 Public service- aktiviteter... 3 Besøgstal for 2012... 3 Digitale besøg... 5

Læs mere

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Årsrapport 2014. Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Årsrapport 2014 Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler Marts 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning...

Læs mere

Analyse af danske musikfestivaler

Analyse af danske musikfestivaler Analyse af danske musikfestivaler AUGUST 2010 STATENS KUNSTRÅDS MUSIKUDVALG Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Resumé... 2 2.1 Danske musikfestivaler lokalitetsfestivaler og programfestivaler...

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013

UDKAST TIL ÅRSMØDET DEN 24. APRIL 2013 L A N D S D E L S O R K E S T E R F O R E N I N G E N C L A U S B E R G S G A D E 9 5 0 0 0 O D E N S E C E - M A I L : L O F @ S Y M P H O N Y. D K W W W. S Y M P H O N Y. D K L A N D S D E L S O R K

Læs mere

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck

KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Årsberetning 2014 KØS Danmarkstour: Yahya Hassan læser op ved Alfabet Turéll, Vangede Foto: Hans Peter Auken Beck Forside: Leg og aktivitet på forpladsen De 111 hvide plateauer Foto: Frederik Korfix forord

Læs mere

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE

DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ KONFERENCE OM DET INTERNATIONALE MUSIKARBEJDE BORUPGAARD SNEKKERSTEN 25. - 26. NOVEMBER 2008 DANSK MUSIK I VERDEN - PÅ VEJ 2 INDHOLD SAMMENFATNING Sammenfatning Om konferencen

Læs mere

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2009 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Aktivitetsberetning 2013

Aktivitetsberetning 2013 Aktivitetsberetning 2013 Bestyrelsesmøde den 7. marts 2014 Bilag til dagsordenens punkt 3 AKTIVITETSBERETNING 2013 Public service aktiviteter, handlingsplansaktiviteter, kundeprojekter, prædrift og kommercielle

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

LMS - Levende Musik i Skolen

LMS - Levende Musik i Skolen Dansk Revision Århus godkendt revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5

Indholdsfortegnelse. Indledning Side 3. Baggrund og beslutning Side 4. Succeskriterier og oprindelige mål Side 5. Organisatorisk opbygning Side 5 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Baggrund og beslutning Side 4 Succeskriterier og oprindelige mål Side 5 Organisatorisk opbygning Side 5 Budget og regnskab Side 6 Sponsorer Side 7 Markedsføring og

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv., 1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013

LMS Beretning 2012 Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013 LMS Beretning Årsberetning fra bestyrelsen i LMS Levende Musik i Skolen Vedtaget 11. april 2013 Indhold Indledning 2 Mål, resultater, forventninger 7 Nøgletal 19 Økonomi 20 Hvem er hvem i LMS 21 Solister

Læs mere

Årsberetning Klüvers Big Band 2008

Årsberetning Klüvers Big Band 2008 Årsberetning Klüvers Big Band 2008 2008 må siges at være Klüvers Big Bands hidtidige højdepunkt. Aldrig har antallet af koncerter været så stort, aldrig har kvaliteten været så høj og aldrig har så mange

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.

Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09. Årsrapport 2009 Forskningsnettets årsrapport 2009 April 2010 Redaktion: Gitte Julin Kudsk, UNI C Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr.: Ns jnr 09.184 Netsekretariatet DTU, Anker Engelundsvej

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

ÅRSSKRIFT. og et netværk af. støtte til udgivelser, professionelle i branchen.

ÅRSSKRIFT. og et netværk af. støtte til udgivelser, professionelle i branchen. ÅRSSKRIFT 2012 2013 DPA arbejder for at sikre vilkårene for tekstforfattere, sangskrivere og komponister. Som medlem af DPA har du adgang til støtte til udgivelser, og et netværk af professionelle i branchen.

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere