SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst."

Transkript

1 Årsberetning 2009 Hovedaktivitet SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. SNYKs hovedarbejdsområder er: - Informationsarbejde via website, nyhedsbreve og sociale medier - Rådgivning af musikere, komponister og andre brugere; - Webpublicering af Lytnyt koncertkalender og Værkdatabasen - forvaltning af International Transportstøtte under SNYKs område - Produktion af Wundergrund festivalen i København - Internationalt netværks og produktionsarbejde - udvikling og realisering af øvrige aktiviteter, netværksarbejde og projekter (koncerter og koncertturnéer, workshops, og samarbejdsprojekter) nationalt og internationalt. Redegørelse for årets drift SNYK har i 2009 udviklet sit arbejde ud fra de fem overordnede prioriteringer i Resultatkontrakt mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og SNYK for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012: 1. Webområdet 2. Det internationale område 3. En genrespecifik scene for ny musik 4. Wundergrund Festival 5. Landsdækkende virksomhed Webområdet SNYK har som hidtil administreret og opdateret værkdatabasen, der indeholder registrering af kompositionsmusik af det 20. og 21. århundredes komponister. Desuden har SNYK løbende opdateret LytNyt SNYKs koncertkalender og udsendt et månedligt nyhedsbrev om aktiviteter indenfor SNYKs genreområde. I 2009 engagerede SNYK designbureauet MOVE til at udarbejde nyt logo og ny grafisk, visuel profil for SNYK. Dette arbejde forløb parallelt med at Jens Voigt-Lund programmerede ny hjemmeside for SNYK i webprogrammet DRUPAL. Den nye hjemmeside med nyt logo og grafisk profil gik i luften den 10. juli 2009, og har resulteret i en markant øgning af antallet af besøgende på snyk.dk. Det nye SNYK-site opdateres løbende med nyheder og koncertaktiviteteter. Der er udviklet en guide til det internationale musikliv, afsnit om læring, netværk og projekter. SNYK har arbejdet strategisk med de to sociale medier Facebook og Twitter. SNYK nyheder slås løbende op på Facebook og highlightes på Twitter, så der skabes samspil i nyhedsflow mellem snyk.dk, nyhedsbreve og sociale medier. SNYK har afholdt en række kurser i sociale medier for bl.a. Tonespace i Esbjerg og Dansk Komponist Forenings medlemmer. Udviklingen af det selvstændige site seismograf.org fortsatte i 2009 som et samarbejde mellem Dansk Komponist Forening og SNYK. Sitet gik i luften den 27. november 2009 og er dels et nyhedssite med 1

2 features, anmeldelser, interviews mm, og dels et site med komponistbiografier, hvor danske og udenlandske komponister på tværs af genrer præsenteres. Arbejde med koordination af web-aktiviteter på snyk.dk og seismorgraf.org udvikles løbende. Det internationale område SNYK har i 2009 fortsat arbejde med at forvalte øremærkede midler fra Statens Kunstråds Musikudvalg til International Transportstøtte inden for SNYks genreområde. Der var i 2009 fire ansøgningsfrister samt løbende behandling. Vurderingen af ansøgningerne er foretaget af Kunstnerisk Udvalg. I 2009 modtog SNYK i alt 43 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på kr., heraf en reel transportudgift på kr. 24 ansøgninger fik tilsagn om støtte indenfor den samlede bevillingsramme på kr. Liste over tilskudsmodtagere og beløb i 2009 kan ses på snyk.dk ISCM World Music Days 2009 blev afholdt i Sverige i perioden 24. september til 4. oktober i henholdsvis Visby, Växjö og Göteborg. SNYK er den danske sektion af ISCM. Hermed forestår SNYK sagsbehandling og udvælgelse af danske værker, som SNYK kan foreslå til ISCM World Music Days, på baggrund af ISCMs årlige call for projects. Til festivalen i 2009 modtog SNYK 57 indsendte værker. Heraf havde Kunstnerisk Udvalg udvalgt i alt syv danske værker, hvor følgende fire blev endeligt udvalgt af festivalen til opførelse: Bent Sørensen: Benedictus Simon Steen-Andersen: Ouvertures Jesper Koch: Snedronningen Mogens Christensen: Extracts from Longitamion Derudover blev følgende danske komponisters værker opført på festivalen, programsat af festivalens egen jury: Per Nørgård: Waterways samt Out of the cradle Endlessly Rocking Jeppe Just Christensen: Ground vol. 3 Karsten Fundal: Circadian Pulse SNYKs sekretariat har iværksat en række initiativer på det internationale område i løbet af 2009: Afholdelse af en høring og workshop om det internationale arbejde 23. juni. Afholdt som led i udviklingen af SNYKs internationale strategi. Martin Revheim, direktør fra Norsk MIC og Graham McKenzie, direktør for Huddersfield Contemporary Music Festival var inviteret som oplægsholdere Samarbejde med SPOR festivalen om seminar med lydkunstner og komponist Erik Bünger Samarbejde med MusikHøst om seminar med Martin Schüttler og Simon Steen-Andersen Deltagelse i ISCMs generalforsamling i forbindelse med ISCM World Music Days i Sverige 24. september til 4. oktober Samarbejde med Huddersfield Contemporary Music Festival om portrætkoncert af Jexper Holmen fredag 27. november Deltagelse som inviteret i besøgprogrammer på henholds November Music i Hertogenbosch i Holland, arrangeret af Muziekcentrum Nederlaands. Og på Huddersfield Contemporary Music Festival, arrangeret af British Council Projektleder for nyt nordisk netværk for publikumsudvikling. Andre medvirkende institutioner: Ny Musikk (NO), RANK (SE), OPEN (SE). Fire møder blev afholdt i løbet af året og et seminar 21. august i forbindelse med Nordiske Musikdage i Oslo. Engelske Heather Maitland har været konsulent på forløbet og medvirkede på seminaret. 2

3 Netværksarbejde i forbindelse med etablering af festival for nordisk musik i Berlin fra og med 2010, Nordlichter Netværksarbejde i forbindelse med udvikling af samarbejde med scenen i London og Huddersfield Contemporary Music Festival Arbejde med diverse besøgsprogrammer for internationale festival- og koncertarrangører Udvikling af guide til internationalt musikliv på snyk.dk Videreudvikling af Wundergrunds internationale profil og arbejdet med at etablere et uformelt internationalt netværk af europæiske festivaler. Se mere herom under Wundergrund En genrespecifik scene for ny musik SNYK har i løbet af 2009 taget initiativ til at udrede mulighederne for at etablere en genrespecifik scene for ny musik. Sekretariatet og bestyrelsen har arbejdet med dette i en intern arbejdsgruppe bestående af: Mette Dinesen / Thorbjørn Tønder Hansen Jan Lippert Anders Laursen Jesper Egelund Torben Snekkestad Derudover har SNYK været repræsenteret i en spillestedstænketank, der afholdt en række møder i løbet af efteråret 2009, med repræsentanter fra bl.a. DMF, DMF København, DJBFA, Spillesteder.dk og Københavns Borgerrepræsentation. I SNYK er det besluttet at arbejde videre med en model for et flyvende, mobilt spillested. Hellere end at arbejde for ét fast spillested, vil SNYK udvikle en model, hvor strategiske alliancer og netværksbaseret spillestedsarbejde, vil føre til en samlet, mobil enhed, der vil præsentere koncerter over hele landet. Arbejdet videreføres i 2010 i den interne arbejdsgruppe. Wundergrund Festival Wundergrund festivalen fandt i 2009 sted i perioden fra 23. oktober til 7. november. Mere end 30 koncertproduktioner blev præsenteret under festivalen, der i 2009 arbejdede med en række forskellige indfaldsvinkler til programarbejdet: * Wundergrund introducerede seks danske og to internationale gæstekuratorer, der præsenterede koncerter og konstellationer i samarbejde med festivalen. * Wundergrund præsenterede en række samarbejdsproduktioner med institutioner, spillesteder og andre aktører i det danske musikliv, såsom EarUnit, JazzDanmark, ArtFreq og Goethe Institut Dänemark, Copenhagen Jazzhouse og Rust * Wundergrund fortsatte det tætte samarbejde med Berliner-scenen, i 2009 med fokus på 20-året for Murens Fald. Wundergrunds tre hovedmålsætninger for 2009 var: * Stadig udvikling af tværkunstneriske projekter og koncerter * Videreudvikling af festivalens internationalisering * Brugercentreret innovation gennem gæstekurator-struktur og tæt samarbejde med øvrige aktører Arbejdet med disse hovedmålsætninger førte i 2009 til en fordobling af publikumstallet i forhold til I 2009 havde festivalen gennemsnitligt 200 daglige besøgende mod 79 dagligt besøgende i To store udsolgte koncerter som åbning og afslutning på festivalen generererede både øgede bevågenhed og fik øget publikumtallet både på disse to koncerter samt på festivalen i øvrigt. Festivalen i 2009 var også genstand for øget mediebevågenhed. Bred foromtale og anmeldelser i landsdækkende presse var langt bredere og hyppigere end i I 2009 etablerede Wundergrund et 3

4 tæt samarbejde med DR P2s LytNyt webplatform, og det London-baserede magasin the Wire anmeldte festivalen over en hel side i deres december2009 nummer. Wundergrund er fremtidens danske musikfestival. Simpelthen fordi den opfordrer musikere og publikum til at forlade de gamle musikalske højborge og blande sig med hinanden. Det giver friske erfaringer. Forførende oplevelser. (Thomas Michelsen, Politiken d ) En af musiklivets store dræbere kan ellers ofte være, når godhjertede projektmagere iscenesætter,at genrer skal befrugte hinanden ( ) I den slags crossover opnår man kun at befæste eksisterendehøjborge ( ) Wundergrund er anderledes, fordi musikken bygges fra bunden for hver enkelt koncert. I den forstand viser festivalen ikke så meget møder mellem genrer, men nybygninger. (Henrik Friis, Politiken d ) Wundergrund præsenterede også en række produktioner i løbet af året, under paraplyen Wundergrund on Tour: Samarbejde med Wonderful Copenhagen om koncert under en konference p Gasværket i januar. umpistol/ida Nørholm, Wonderful Copenhagen-konference (Gasværket, 26. januar) Præsentation af Kid Hereafter/Jakob Anderskov/Jexper Holmen, på Spot Festival i århus i maj Præsentation af musik af Ejnar Kanding til udstillingen It s a Small World på Dansk Design Center/ fra august til janua Produktion af den tyske lydkunstner Christina Kubisch s projekt Electrical Walks i København fra 4. til 19. september. Christina Kubisch var SNYK/Wundergrunds Artist in Residence i hele september med støtte DIVA-ordningen under Statens Kunstråd. Kubish afholdt i den forbindelse seminarer på Det Jyske Musikkonservatorium og i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Det Kongelige Danske Kunstakademi, samt en performnace og en artist talk på Jazzkælderen i forbindelse med Electrical Walks. Kunststyrelsens Informationsafdeling producerede en 3-minutters dokumentationsvideo om Electrical Walks. Præsentation af et nyt værk af Niels Marthinsen skrevet til Oh Land og Messerkvartetten. Dette blev til i et samabejde med Bright Green Expo, der blev afholdt i forbindelse med klimatopmødet COP15. Koncerten med Oh Land og Messerkvartetten fandt sted i Forum både 12. og 13. december. På det internationale område har Wundergrund været med til at etablere et netværk for europæiske festivaler. Netværket fungerer som et uformelt forum for udveksling af produktionsinfo, bl..a med henblik på co-produktioner. Netværket tæller p.t. følgende festivaler: Landsdækkende virksomhed I 2009 arbejdede SNYK med udvikling af landsdækkende virksomhed indenfor følgende hovedkategorier: IN:SPIL Koncertrækken IN:SPIL præsenterede i 2009 syv koncerter i Kolding, Silkeborg, Holbæk og Ribe: 5. oktober: Krogerkvartetten & Frode Andersen i Kolding 5. november: Flutronics i Silkeborg 6. november: Flutronics i Holbæk 6. november: Jutlandia Saxofonkvartet i Holbæk 7. november: Lele/Lift & Sebastian Bülow i Holbæk 8. november: Flutronics i Ribe 26. november: Jutlandia Saxofonkvartet i Kolding SNYK udarbejdede en formidlingspakke til koncerterne og forestod kommunikationsarbejde m.v. 4

5 Spil dansk dagen SNYK er repræsenteret i Spil Dansk Dagens støttegruppe og producerede i 2009 en koncert i Blågårds Kirke i samarbejde med Dansk Komponist Forening og Spil Dansk Dagen. SNYKs Spil Dansk Dags koncerter indgår i Wundergrund festivalens program, således at Spil Dansk Dagen også kan benyttes som informationsplatform om festivalen, der datomæssigt ligger lige i forlængelse af Spil Dansk Dagen. Musikzonen SNYK og Wundergrund indgår som medlemmer i Musikzonen, der i 2009 fik tildelt status af oplevelseszone under Erhvervsministeriet. en bevilling fra Erhvers- og Byggestyrelsen. Musikzonen ledes som et projekt under KODA, og vil de kommende år arbejde for at gøre Danmark til et af Europas førende lande inden for skabelse, produktion og anvendelse af musik med særligt henblik på udvikling af viden, talent, eksport, ny teknologi og innovation. Børn og unge På SNYKs nye hjemmeside har SNYK etablering en lærings-portal, hvor undervisningsmateriale og andet til børn og unge. SNYK har indgået samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums komponistlinie og professor i Komposition, Bent Sørensen og med komponist Mogens Christensen om udarbejdelse af undervisningsmateriale, der vil kunne downloades på snyk.dk LytNyt og kommunikationsarbejde SNYK har i 2009 fortsat arbejdet med den web-baserede koncertkalender Lytnyt, ligesom hjemmesidenyheder og nyhedsbreve informerer om aktiviteter i hele landet. Realisering af budget SNYK modtog i 2009 et driftstilskud på kr. fra Statens Kunstråds Musikudvalg. Desuden har der været andre tilskud og indtægter på i alt kr., heraf øremærkede midler fra Statens Kunstråds Musikudvalg til hhv. International Transportstøtte og Internationale Projekter på hver , samt annonce- og sponsorindtægter på kr. Det samlede økonomiske råderum har været på kr. Dette er en stigning på (12%) kr. i forhold til Dette skyldes primært, at Wundergrund festivalen forøgede sin omsætning med kr. (19,8%) og at SNYK havde projektleder ansvaret for et nyt Nordisk Arrangørnetværk, hvortil SNYK modtog støtte fra Kulturkontakt Nord på i alt kr. SNYK har i 2009 et overskud på kr. Dette beløb overføres til egenkapitalen, således at egenkapitalen for 2009 er på 490 kr. mod en negativ egenkapital i 2008 på kr. Sekretariat, bestyrelse, repræsentantskab og kunstnerisk udvalg SNYK har i 2009 haft følgende faste ansatte: Mette Dinesen, Leder, fuld tid. Hun sagde sin stilling op med virkning fra 1. august Thorbjørn Tønder Hansen, international projektmedarbejder 10 timer/uge frem til 1. november, hvor han tiltrådte som leder på halv tid, mens han afviklede sin projektlederstilling i Dansk Komponist Forening Mette Thastum, administrativ medarbejder og projektleder 30 timer/uge. Fra 1. august til 1. november var hun konstitueret leder på fuld tid Jan Lippert, projektleder og marketingsmedarbejder 30 timer/uge. Fra 1. august og året ud ansat på fuld tid Christian Hildebrandt, kommunikationsmedarbejder 21 timer/uge. Fra 1. august til 9. november ansat 28 timer/uge. Fra 9. november og året ud på barselsorlov. Sofie Lidbjerg, studentermedhjælper timer/uge 5

6 SNYK har i 2009 haft følgende freelance-ansatte: Sandra Boss, kommunikatons og pressemedarbejder, Wundergrund. August-november Eva Havshøj Ohrt, producent for Wundergrund. August-november Jens Voigt-Lund, webprogrammør hele året Anne Marie Bramsen, koordination af værker indsendt til ISCM World Music Days Sine Tofte Hannibal, projektleder for Nordisk Arrangørnetværk, projektansat fra 1. januar Rosa Middelboe, barselsvikar for Christian Hildebrandt fra 1. november og året ud Kathrine Andersen, projektleder for Børn&Unge projekt, projektansat, fra 1. marts SNYK har i 2009 haft følgende praktikanter: Michael Comvalius, kommunikationspraktikant fra CBS: brugerundersøgelse til udvikling af snyk 2.0. Januar-marts Mikkel Paaske, praktikant fra Københavns Universitet. Udvikling af guide til internationalt musikliv på web. Marts-juni Ingeborg Okkels, erhverspraktikant: INPSIL formidlingspakke, fundraising, boking af koncerter. Maj-juni Mikkel Mindegaard-Müllerz. Praktikant fra Københavns Universitet. Webkommunikation. Majjuni Liv Sejrbo. Praktikant fra Københavns Universitet. Wundergrund arbejde. August-November Katrine Møllebæk, praktikant fra Københavns Universitet. August-november Fra januar 2009 bestod SNYKs bestyrelse af: Peter Bruun, konstitueret formand (udpeget af DKF) Anders Laursen, næstformand (udpeget af DMF) Karl Bjerre Skibsted (valg for perioden ) Henrik Larsen (valgt for perioden ) Jesper Egelund (valgt for periden ) Tine Birger Christensen (udpeget af DMFF) Bent Grønholdt (udpeget af DR) Torben Snekkestad, suppleant (valg for ) På repræsentantskabsmødet den 6. marts 2009 var der valg til SNYKs bestyrelse, og følgende kandidater blev valgt ind: Søren Bojer Nielsen, Katrine Ganer Skaug, Torben Snekkestad og Jesper Egelund. Karl Bjerre Skibsted og Peter Bruun trak sig med virkning fra repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen konstituerede efterfølgende sig selv og bestod fra 6. marts 2009 og frem til og med 31. december af: Søren Bojer Nielsen, formand (valgt for perioden ) Anders Laursen, næstformand (udpeget af DMF) Torben Snekkestad (valgt for perioden ) Katrine Ganer Skaug (valgt for perioden , idet hun indtrådte på den ledige plads, hvortil der er valg i 2010) Henrik Larsen (valgt for perioden ) Tine Birger Christensen (udpeget af DMFF) Bent Grønholdt (udpeget af DR) Niels Rønsholdt (udpeget af DKF) Jesper Egelund, suppleant (valgt for perioden ) På Repræsentantskabsmødet 6. marts 2009 blev følgende nye medlemmer optaget i SNYKs repræsentantskab: Theatre of Voices Fatamorgana 6

7 Harpcore Dansk Musikpædagogisk Forening (DMPF) SNYKs repræsentantskab tæller hermed 104 medlemmer. SNYKs Kunstneriske Udvalg har i 2009 bestået af: Niels Marthinsen Anna Berit Asp Christensen Frode Andersen Det kommende års drift I 2010 vil SNYK videreudvikle kommunikationsarbejdet. Integration af SNYKs hjemmeside med koncertkalenderen LytNyt og Værkdatabasen vil påbegyndes, og SNYK vil fortsætte samarbejdet med seismograf.org På det Internationale område vil SNYK indgå en række samarbejder om internationale aktiviteter i danmark med festivaler og andre aktører. SNYK er ligeledes medarrangør af en internationalt anlagt debutfestival på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i maj, hvor London Sinfonietta er inviteret som festivalensemble, når de tre komponister Christian Winther Christensen, Rune Glerup og Nicolaj Worsaae debuterer. Wundergrund festivalen finder sted i perioden fra 28. oktober til 6. november. Her vil Wundergund bl.a. have London/Storbritannien internationalt fokus. SNYK fortsætter arbejdet med at etablere et flyvende, landsdækkende mobilt spillested for ny, eksperimenterende musik på tværs af genrer. Af øvrige landsdækkende tiltag indgår et nyt samarbejde med Dansk Komponist Forening om fokus på musik og oplevelsesøkonomi. Dette projekt vil i løbet af 2010 udmønte sig i en række landsdækkende samarbejdstiltag. IN:SPIL vil i løbet af 2010 blive evalueret og en ny model for landsdækkende koncertvirksomhed vil præsenteres i løbet af efteråret

8 SNYK Samarbejdspartnere og støttegivere i 2009: Absolut Vodka ArtFreq BrightGreen Expo British Council Bryggeriet Skands By & Havn Copenhagen Institute of Interactive Design COP15 Dacapo Danmarks Radio P2/Lyttilnyt Dansescenen Dansk Artist Forbund Dansk Design Center Dansk Industri Dansk Komponist Forening DJBFA DMF DMF København DSB og DB DTU Edition Samfundet Edition Wilhelm Hansen Elevator Design Goethe Institut-Dänemark Huddersfield Contemporary Music Festival, England Jazz Danmark Jazzkælderen Det Jyske Musikkonservatorium Kim Kahn KODA Det Kongelige Danske Kunstakademi Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Kunsthøjskolen i Holbæk Københavns Kommunes Musikudvalg Københavns Universitet Kunststyrelsen Literaturhaus The Mark MOVE MusikHøst Musikparlamentet Musikzonen Muziek Centrum Nederland Netværk for Lydteknologi Nicolai café, Kolding November Music, Holland Performers House, Silkeborg Ribe Musikforening og Ribe Katedralskole ROSA & SPOT festival Rust Råhuset Solistforeningen af 1921 Sonning-Fonden Soupanatural Spil Dansk Dagen SPOR Festivalen Statens Kunstfond Statens Kunstråds Musikudvalg Tænketanken for Rytmisk Musik 3rd Dimension /experience architects 8

SNYK Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. Årsrapport 2010. CVR-nr. 25916689

SNYK Sekretariat for Ny Kompositionsmusik. Årsrapport 2010. CVR-nr. 25916689 Årsrapport 2010 CVR-nr. 25916689 Årsberetning 2010 Hovedaktivitet SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. SNYKs hovedarbejdsområder er: - Informationsarbejde via website,

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Jan Ole Traasdahl Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V SNYK årsrapport 2012 07.01.2014 Kære Jan Ole Traasdahl, Hermed følger SNYKs årsrapport for 2012 indeholdende: Rettelsesblad

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Vidensdag 27. september 2010

Vidensdag 27. september 2010 Vidensdag 27. september 2010 De kreative branchers erhvervspotentiale Musikzonen en af fire oplevelseszoner under EBST Kort status på analyse området musik som erhverv Hvad er fremtidens analyse behov

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Dansk Komponistforening / DKF

Dansk Komponistforening / DKF Dansk Komponistforening / DKF DKFs puljer støtter komponister og projekter inden for kunstmusikkens genreområder: Partiturmusik Lydkunst Eksperimenterende elektronisk musik Beslægtede genrer Dansk Komponistforening

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Snyks virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Snyks virksomhed

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

REFERAT. Møde i Kunstrådet Den 16. januar 2008

REFERAT. Møde i Kunstrådet Den 16. januar 2008 REFERAT Møde i Kunstrådet Den 16. januar 2008 Til stede: Medlemmer af Kunstrådet: Mads Øvlisen, Giordano Bellincampi, Birgit Bergholt, Jette Drewsen, Mikkel Harder Munck-Hansen, Cai-Ulrich von Platen,

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej, Niels Rønsholdt, Asbjørn Keiding og Mikael Rørsted. 23. april 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 14 Mødedato: 22. april 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.00 Sted: Mødelokale 8 i stuen Kl. 13.15 til 14.00 møde med ministeren

Læs mere

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530

REFERAT. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendt referat fra forrige møde til orientering 528 3. Meddelelser 4. Økonomi 529 5. Statens Kunstråd 530 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 28 Mødedato: 23. september 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.15 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Katrine Nyland Sørensen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark

FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD. Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Protokol fra møde i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, fredag den 5. februar 2016 kl. 15-17

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

DANSK KOMPONIST FORENING Lautrupgade 9, 5. 2100 København Ø CVR-nr. 65 34 85 19. Årsrapport for 2015

DANSK KOMPONIST FORENING Lautrupgade 9, 5. 2100 København Ø CVR-nr. 65 34 85 19. Årsrapport for 2015 DANSK KOMPONIST FORENING Lautrupgade 9, 5. 2100 København Ø CVR-nr. 65 34 85 19 Årsrapport for 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2016 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 5

Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Kulturforvaltningen Side 1 af 5 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 09-01956 2 09-02035 3 09-02037 4 09-02100 5 09-02101 6 09-02102 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Begrundelse PianoRAMA-Competition, frivillig

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010

Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 Århus Kommune - Kulturforvaltningen - Rytmisk Udvalg Fordeling af midler fra Orkesterkontoen ansøgningsrunde pr. 15. august 2010 CD-PRODUKTION: NR. SAG INDSTILLING 1 The Curse of Harry Dean - v/ Ask Kjærgaard

Læs mere

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud.

Mellem Kunsthuset Palæfløjen-Roskilde Kunstforening og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud. Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Kunstforening 1. oktober 2015 Mellem

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Tilmeld dig på www.spotfestival.dk/bibtemadag

Tilmeld dig på www.spotfestival.dk/bibtemadag Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.30 16.30 Sted: Godsbanen, Skovgaardsgade 3-5, 8000 Aarhus C lige bag ved Musikhuset Aarhus Pris for at deltage: 700 kr. (+ gebyr 25 kr). Prisen inkluderer deltagelse i konferencen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation

Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation CAKI/ Fremtidens væksthus for de Kunstneriske og Kreative Uddannelser Projektbeskrivelse, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K 1 Indhold Notat vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund

Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Statens Kunstråd Møde nr. 28 Mødedato: 9. oktober 2013 Deltagere: Fra Rådet: Rune Gade, Jette Gejl, Sanne Kofod Olsen, Erik Bach, John Frandsen og Camilla Christensen, Jan Thielke og Rikke Juellund Fra

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 26. juni 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 22 Mødedato: 22. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

I tilknytning til disse fem overordnede prioriteringer har SNYKs hovedarbejdsområder i 2011 været:

I tilknytning til disse fem overordnede prioriteringer har SNYKs hovedarbejdsområder i 2011 været: Årsberetning 2011 Hovedaktivitet og redegørelse for årets drift SNYK er genreorganisationen for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. I 2011 har SNYK udviklet sit arbejde ud fra de fem overordnede prioriteringer

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016

SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 SPIL DANSK KONFERENCEN 2016 Vi glæder os over at kunne samle musik og kulturledere fra hele landet til en helt særlig dag, hvor vi sætter fokus på dansk musikkultur i bredeste forstand. Fra Spil Dansk

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato:

Titel. Titel på projekt: SciART Tid og sted. Tidsperiode for projektet: Startdato: Slutdato: Titel Titel på projekt: SciART 2015 Tid og sted Tidsperiode for projektet: Startdato: 2015 03 06 Slutdato: 2015 05 08 Afholdelsessted/evt. adresse: Hotel Pro Forma, Strandlodsvej 6B, 2300 København S Ansøger

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING

FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING FORUM FOR PUBLIKUMS- UDVIKLING arbejde med inklusion, mangfoldighed, interkulturelle kompetencer, nye publikumsgrupper og publikumsperspektiver LIVE GOES DIGI Esbjerg Fredag den 27. april 2012 Antologi:

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet

BODY RHYTHM FACTORY. BRF på turné. Koncert for mellemtrinnet BRF på turné Koncert for mellemtrinnet Body Rhythm Factory blev i 2010 nomineret som en af verdens fem bedste koncertproduktioner for børn og unge af Young Audiences Music Award. I 2011 blev gruppen nomineret

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested. I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested. I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: NOTAT Bilag 1 Sagsnr. 292082 Dok.nr.: 1859265 Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: Aktivitetsniveau

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt, Søren B. Kristensen og Maria Frej. 3. marts 2017 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 33 Mødedato: 2. marts 2017 Tidspunkt fra kl. 9.30 til kl.17.00 Sted: Mødelokale 1, 5. sal REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl,

Læs mere