Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2012"

Transkript

1 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2012 Beretningen ligner i opbygning og indhold beretningerne fra de tre foregående år. For de af medlemmerne, der har været med i mange år, er meget af det således kendt stof, men af hensyn til de mange nye medlemmer, der kommer til hver sæson og som jo med tiden skal bære svømmeklubben videre, vil der også i denne beretning blive gået lidt i dybden med de enkelte aktiviteter. Jeg har byttet lidt om på rækkefølgen, så jeg denne gang begynder med medlemmernes aktiviteter og først til slut beskriver bestyrelsens arbejde. Der vil hist og her undervejs også være et par kommentarer, der skal kaste lidt lys over regnskabet, fordi alle de aktiviteter, der beskrives i beretningen jo i sidste ende hviler på et budget. Indhold Medlemstal...2 Børnehold...3 vømmeskolen...3 Fra babyer til teenagere...3 Distancesvømning...3 tævner for svømmeskolen...4 Konkurrenceafdelingen...4 Trænerne...5 tævner for konkurrenceafdelingen...5 vad koster konkurrencesvømmernes aktiviteter?...6 Brugerbetaling...6 Voksenhold...7 Gravideholdet...7 Vandskrækholdene...7 Vandgymnastik...7 Livredderne...8 Trim afløser Tri...8 Aktiviteter i Trim...8 Åbentvandssvømning Openwater...9 Vansbrosimningen...9 Dansk vømmeunions Åbentvandspris...10 Bestyrelsen...10 Bestyrelsesmøder...10 Ansættelse af k-trænere...11 Fordeling af bassintid...11 Instruktørsamling...11 jemmesiden...11 De fysiske rammer...12 vømmehallen...12 Fitnesscenteret...12 aslev-allerne...12 Fremtiden...13

2 Medlemstal vert år omkring nytår sender vi vores indberetning af medlemstal til Danmarks Indræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og idrætsforeninger (DGI). I DIF-regi skal vi indberette til specialforbundene - dvs. først og fremmest Dansk vømmeunion, men også til Dansk andikapidrætsforening (DIF) og endnu i 2011 til Dansk Triatlonforbund (DTRIF). Det skal vi gøre, fordi vores kontingent til disse organisationer fastsættes derefter. Medlemstallene er også afgørende for hvor meget DIF og DGI får fra det offentlige. Indberetningen indtastes direkte på Internettet. Det ville være en stor tælleopgave med mange tal og beregninger - hvis ikke vores internetbaserede administrationsprogram også klarede den del af dette arbejde. Der findes simpelthen et særligt menupunkt, der hedder Indberetning. Resultatet ses nedenfor. Den øverste halvdel er beregnet med klubbens web-baserede administrationssystem. Den nederste halvdel kræver lidt nærmere kendskab til de enkelte hold og deres medlemmers aktiviteter på kryds og tværs. I det store og hele er billedet stadig det samme som de foregående år. Vi er stadig i underkanten af 1000 medlemmer - denne gang lidt færre. Kvinderne er stadig i overtal, de fleste medlemmer er børn, der skal lære at svømme, dernæst forældre, som enten har eller har haft børn i klubben, og til sidst bedsteforældre. Det er teenagerne og de unge under 25 år, det kniber med. vis man ikke lige ved hvordan det plejer at se ud både sidste år og alle de foregående år, kan man få et indtryk af det på DIF s indberetningsside på Internettet. er findes nemlig en historik, som går næsten helt tilbage til klubbens start. Den ses på næste side. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 2 af 13

3 Der sker lidt undervejs, som kræver lidt uddybende kommentarer: I 2006 bliver indberetningen mere nuanceret - der indføres flere aldersgrupper, som giver et mere præcist billede af medlemmernes fordeling på aldersklasserne. I 2007 justeres på skiftet i aldersklassen over og under 25. Børnehold Børneholdene omfatter alle holdene i svømmeskolen fra babysvømning til juniorhold. Ret beset hører konkurrenceholdene også til i denne kategori, for ingen af konkurrencesvømmerne i denne sæson når ud over teenagealderen. vømmeskolen om det fremgår af indberetningen til DIF tegner svømmeskolen med alle børneholdene sig for over halvdelen af medlemmerne. vømmeskolen styres af bestyrelsens Knud Petersen og Peter Compen. De udgør vores R-afdeling og sørger for vi har de instruktører, der er nødvendige til de rundt regnet 500 børn, der er i svømmeskolen. Knud og Peter styrer også de aktiviteter, som er tilknyttet svømmeskolen. Fra babyer til teenagere Det starter med babysvømning, hvor forældrene deltager i vandet sammen med deres få måneder gamle baby. er skal forældrene ved hjælp af instruktørernes øvelser vejledes til at vise tryghed og glæde ved vandet, så det smitter af på babyen. På denne måde tilegner det lille menneske sig den samme tryghed, der er helt nødvendig, hvis barnet på de efterfølgende hold fra leg og plask i det lille bassin til meget øvet i det store bassin skal modtage mere målrettet svømmeundervisning. Når børnene har været igennem svømmeskolen, har de mulighed for at fortsætte i K-afdelingen - vel at mærke hvis evnerne og motivationen er der. De andre lidt ældre børn i svømmeskolen, dvs. de teenagere der ikke ønsker at fortsætte i konkurrenceafdelingen, tilbydes at svømme på et af klubbens juniorhold, som de sidste to sæsoner er vokset en del - sikkert fordi vi har været heldige at få tilknyttet en række gode instruktører, der med stort engagement har formået at fastholde nogle teenagere lidt længere end vi plejer. om det ses af medlemsindberetningen, er det her, de falder fra - det er det samme billede i andre svømmeklubber. Distancesvømning Af tilbud til børnene i svømmeskolen skal nævnes den årlige distancesvømning, hvor bassintiden i det store bassin hele ugen sættes af til distancesvømning på langs i bassinet. Instruktører og frivillige forældre tæller baner og store og små tilbydes diplomer og mærker, som bevis for deres indsats. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 3 af 13

4 De der svømmer længst når eller måske endda mere. Distancesvømningen bliver for mange børn og voksne et gennembrud - det er her man for første gang får et mål for hvor god man er - og måske sætter man sig nye personlige mål enten i konkurrenceafdelingens stævneaktiviteter eller i de åbentvandsarrangementer, der siden 2005 har været en fast aktivitet i Dansk vømmeunion. Der har som de foregående år været afholdt svømmercafé i ugen før påske, hvor medlemmerne kunne få en forfriskning i form af en kop kaffe eller te med en småkage - eller et glas saft eller juice og en frugt. tævner for svømmeskolen Desuden har der i samarbejde med konkurrenceafdelingen været arrangeret klubmesterskaber, som jo er et tilbud til alle klubbens medlemmer og der har været tilbud om deltagelse i forskellige mikrostævner. enest har svømmeskolen været vært ved DGI mikrostævnet i aslev vømmehal 13. november, hvor 54 børn i alderen 7-13 år deltog. I aslevposten kunne man efterfølgende læse følgende beretning om stævnet, som giver et godt indtryk af aslevs fingeraftryk på disse stævner: aslev vømmeklub afviklede Mikro tævnet i samarbejde med vømmeudvalget i DGI torstrømmen, og svømmere fra erlufsholm og Jungshoved svømmeklubber var også mødt op for på venskabeligt vis at dyste mod hinanden og prøve dagsformen af. Formålet med mikrostævnet er at give de unge svømmere en oplevelse af, hvordan det er at deltage i et svømmestævne. Der var mange sommerfugle i maven hos de unge svømmere, hvoraf mange var debutanter, men ingen svømmere blev diskvalificeret, for det sker ikke under denne type svømmestævner. Ca. 15 frivillige officials fik sammen med dagens overdommer, Jørgen Essendrop, stævnet til at forløbe gnidningsløst. Overdommeren havde travlt med at observere svømmernes fejl, der under normale forhold ville have medført en diskvalifikation. Disse observationer blev meddelt den enkelte svømmer, så der sammen med klubbernes trænere under de ugentlige træningsseancer, kan arbejde videre med de forhold, der skal styrkes for at udvikle svømmerne. tævnet var oprindelig planlagt til afvikling i tevnshallerne i tore eddinge, men da hallerne pludselig var optaget til anden side, blev stævnet i aslev vømmehal hurtig en realitet med stævneleder Tom Christensen som primus motor, og med stor support fra aslev vømmeklubs næstformand Knud Petersen, der også havde livreddervagten i hallen under mikrostævnet. På dagen blev der vist meget flot svømning af de unge svømmere, der dystede i svømmearterne butterfly, fri-, ryg- og brystsvømning, men også under de forskellige holddyster blev der vist meget flot svømning i nogle gode tider. Alle 54 svømmere tog derfor hjem en oplevelse rigere, og med en flot erindringsmedalje i bagagen. vømmeskolen er med kontingenter fra de mange børn og tilskuddet til alle medlemmer under 25 år i høj grad foreningens økonomiske basis. Udgifterne beløber sig til uddannelse, løn eller omkostningsgodtgørelse til instruktørerne, og selvom det ikke er småbeløb er der en pæn nettoindtjening, som er helt nødvendig for svømmeklubbens fortsatte eksistens. Konkurrenceafdelingen Når børnene har været igennem svømmeskolen, har de mulighed for at fortsætte i K-afdelingen, som omfatter 35 svømmere fordelt på de tre hold K1, K2 og talentholdet, samt 4 trænere, officials og de frivillige forældre. å i alt er omkring 70 personer involveret i dette arbejde. Christi- Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 4 af 13

5 na Westermann og Rosie Brady sidder ved bordenden som bestyrelsens repræsentanter i konkurrenceafdelingen. Trænerne Trænerteamet består af: Tina Corneliussen, John Olesen, Linda Tietse og fra tid til anden Allan Petersen, som også har været med i mange år. Desuden vores egen tidligere k-svømmer ara Jochumsen som hjælpetræner. Linda og John tager sig af K-holdene, mens Tina tager sig af talentholdet. Disse trænere er alle gamle konkurrencesvømmere. John er i det daglige folkeskolelærer, Tina er fysioterapeut og Linda diætist, så det er kompetente folk med solid k-svømmerbaggrund, vi har haft tilknyttet k-afdelingen siden sidste sæson. tævner for konkurrenceafdelingen Aktiviteterne i konkurrenceafdelingen fremgår af aktivitetsplanen, som trænerne løbende lægger ud på hjemmesiden i opdateret form. Den senest opdaterede ser sådan ud frem til medio marts 2012: Træningslejr i verige (John + Tina) K DGI s Mikrostævne i tevns (Allan) T Miniturnering piger årg. 00 & yngre, drenge årg. 98 & yngre i Tåstrup (John) K(+T) Efterårsstævne i Taastrup (John/Tina) K Julestævne i lagelse (John/Allan) K+T Julehygge hos Tina kl K Minitræningslejr Nykøbing Falster (Tidligt af sted tirsdag/ent hjem torsdag) K(+T) 14.1 Miniturnering i Greve K (T?) 22.1 DGI s Landsdelsmesterskaber (LDM) K+T DGI s Landsmesterskaber (LM) i Ikast K (T) Alle disse aktiviteter skal ikke beskrives her, men efterårstævnet i Tåstrup vømmehal i weekenden november kan godt tåle at blive beskrevet lidt nærmere for at give et indtryk af, hvad der sker til sådan et k-stævne. I aslevposten kunne man bl.a. læse følgende beretning. Det startede om fredagen, hvor de mindste svømmere skulle konkurrere i andet afsnit af årets miniturnering, en turnering hvor de sidste gang blev nr. 6 med 89 point. Målet var denne gang at forbedre pointstillingen og måske placeringen, samt at svømmerne fortsat skulle forbedre deres personlige rekorder. Følgende svømmere var udtaget: Rebecca Brady, Natascha. Westermann, Naya M. Thomsen, Nicoline Kallehave Olsen, Tobias Rasmussen, Jannick ansen, Emil Compen, Thorsten Cornelius, Nicolai Andreassen, Niels R.E. ørensen og Jakob Dynesen. Igen var der stor modstand fra de store klubber, men det skræmte ikke svømmerne fra aslev, således vandt både Tobias Rasmussen og Jannick ansen flere førstepladser og sikrede dermed aslev toppoint. De satte ligeledes personlig rekorder i alle deres løb. Derudover var der mange personlige rekorder til resten af holdet og de unge svømmere fortsætter dermed deres flotte fremgang. oldet sluttede med 100 point og en samlet 6.plads. Lørdag og søndag var det så de ældre svømmeres tur til at kæmpe om metal. De deltog i wim Team Tåstrups efterårsstævne og dette var også det første stævne efter sæsonens første træningslejr, som blev afholdt i verige i uge 42. Dette stævne skulle teste svømmernes form og her viste alle fremgang og der var store forbedringer til alle svømmere. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 5 af 13

6 Det blev i alt til 12 guld-, 8 sølv- og 10 bronzemedaljer og blandt medaljevinderne var Tanja Rasmussen, Cecilie Nielsen, Nicole Jensen, Louise Karstenberg, igne Dynesen, Freyja Cornelius, Lise Coermann Nygaard og Nikoline Elbæk Nielsen. os drengene var det Tobias Rasmussen og brødrene Jannick og Nicklas ansen der stod for de individuelle sejre. Derudover var aslev også repræsenteret i holdkapperne, hvor det for pigerne blev til to sølv og en bronze. Drenge tog en guldmedalje i 4x50 holdmedley. idste løb til stævnet var 8x50 crawl mix. oldet bestod af 4 piger og 4 drenge og her vandt svømmerne bronze samt en pose pebernødder og en julebagebog. vad koster konkurrencesvømmernes aktiviteter? tævner som dette er der typisk 7-10 af i hver sæson. ertil kommer så træningslejre og fitnesstræning udover timerne i bassinet. vad er det så, der koster? Jo, der skal betales startgebyr, hver gang en af vore svømmere hopper vandet ved et stævne (typisk kr. pr. start). Desuden skal vi ved hvert stævne - udover træneren og en evt. holdleder - også medbringe en eller to voksne som kan være officials. For at være official skal man have gennemgået en eller flere officialuddannelser (til mellem 400 og 1400 kr.), som også betales af klubben. Der er også en del transportudgifter ved kørsel til og fra stævnerne og ved 2-dages stævner langt hjemmefra desuden udgifter til kost og logi. I forbindelse med træningslejre er der udgifter til transport, kost, logi, trænerløn og leje af svømmehal. I alle disse aktiviteter er der rigtig mange timers arbejde og derfor vil også den samlede udgift til trænerne være større på k-holdene. En konkurrencesvømmer i aslev vømmeklub koster typisk kr. om året. Det er ikke meget i forhold til en k-svømmer i en stor klub som fx Køge, men det er alligevel en sjat penge, som slet ikke kan finansieres af kontingentet alene. Brugerbetaling Derfor har der altid været en vis brugerbetaling i konkurrenceafdelingen. Dvs. beløb som ud over kontingentet skal betales i løbet af sæsonen. Denne brugerbetaling hentes ind via menupunktet Event på hjemmesiden. En del af denne brugerbetaling er blevet finansieret med hjælp fra sponsorsvømningen, og for dem der ikke kender til dette årligt tilbagevendende arrangement, kan det nævnes, at det som altid foregik ved at alle k-svømmerne skulle svømme så langt de havde kræfter til på en klokketime. De havde i forvejen skrevet kontrakt med en række sponsorer om at betale et vist beløb pr. svømmet meter. Det antal meter, som svømmerne kunne nå inden for denne time, afgjorde, hvor meget sponsorerne skulle betale. Det blev igen til et imponerende beløb på omkring kr., som er blevet brugt til at hjælpe med finansieringen af svømmernes træningslejre. Nettobeløbet (fortjenesten) er dog lidt mindre, da der også er udgifter i forbindelse med sponsorsvømningen - bl.a. til takkeannoncen til sponsorerne i aslevposten. tørrelsen af brugerbetalingen for k-svømmerne kan således variere fra år til år. Den bestemmes af prisen på aktiviteterne og af k-afdelingens samlede budget, som fastsættes af bestyrelsen hvert år før generalforsamlingen. Og selvfølgelig er det sådan, at jo mere den årlige sponsorsvømning indbringer og jo flere aktiviteter, der kan klares af frivillige forældre, desto billigere bliver det. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 6 af 13

7 K-afdelingen er altså ikke ligefrem klubbens økonomiske basis - men den er i høj grad med til at sikre fagligheden i svømmeklubben og den har altid leveret en stor del af medlemmerne til bestyrelses- og udvalgsarbejdet, idet det ofte er k-svømmernes forældre og bedsteforældre, der vil lidt mere med svømningen, og derfor melder sig, når arbejdet skal gøres. En stor og velfungerende k-afdeling med mange frivillige forældre vil også kunne arrangere stævner og andre aktiviteter, som kunne give lidt indtægt og supplere indtægterne fra sponsorsvømningen. Tak for hjælpen til dem, der har hjulpet k-svømmerne i og tak til dem der sponserede til sponsorstævnet. Voksenhold Voksenholdene omfatter alle hold fra gravideholdet over vandskræk og voksenmotion til vandgymnastik. Gravideholdet Gravideholdet hører måske i virkeligheden til børneholdene. Instruktører på holdet er Karin Bay og Vivi olm, som begge har haft holdet i mange år og har stor erfaring med netop denne gruppe af medlemmer. Vivi har i sin egenskab af jordemor specialistviden på området. oldet kan klare sig med tre baner i det store bassin hver onsdag, fordi der hele tiden er nogen der har termin og derfor stopper og nogen der kommer til - man svømmer kun til veerne melder sig. Gravidesvømningen kan, hvis den er en god oplevelse, blive starten på en lang svømmekarriere for både moderen og barnet - og ofte også for faderen, når barnet begynder til babysvømning. Det var i al fald sådan min egen karriere i svømmeklubben startede for 26 år siden. På denne led kan gravideholdet også betragtes som en investering for svømmeklubben. Vandskrækholdene De to vandskrækhold er de mindste voksenhold i klubben. Det er der ikke noget mærkeligt i. vis man er bange for det våde element, opsøger man det nok ikke. Alligevel er det et vigtigt tilbud til de mennesker, som af en eller anden grund har taget tyren ved hornene og vil videre. Måske fordi de selv har fået børn eller børnebørn, som er vilde med vand både i svømmehallen og ved stranden. Målet for holdet er at give deltagerne tryghed ved at opholde sig i vandet og på denne måde give dem lyst til at fortsætte på et andet hold med svømning eller vandgymnastik. Det er ikke meningen at man skal svømme på vandskrækholdet år efter år. å har holdet forfejlet sit mål. Derfor har vi i bestyrelsen også overvejet om holdet måske kunne udbydes som et regulært kursus med en gradvis øgning af kravene til deltagerne over en halv eller en hel sæson. En ændring som selvfølgelig kun kan lade sig gøre med opbakning fra de dygtige instruktører, der har engageret sig i arbejdet med vandskrækkerne. Vandgymnastik Vandgymnastik omfatter udover holdene for de lidt ældre medlemmer, der har tid om formiddagen (pensionistsvømningen, som før lå i kommunalt regi) også vandaerobic - en række voksenhold om aftenen med lidt mere tempo og belastning. Gruppen tæller over 120 medlemmer, som det fremgår af indberetningen til DIF, så også i denne sæson er det en overordentlig stor gruppe i klubben, som stille og roligt har fået grundfæstet deres sammenhold. Initiativrige instruktører har igen arrangeret ture og afslutningssammenkomster med spisning og hyggeligt samvær. Det er gode initiativer, som bestyrelsen også har støttet økonomisk med tilskud fra aktivitetspuljen. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 7 af 13

8 Livredderne Livredderarbejdet er en ikke bare en vigtig, men en helt nødvendig aktivitet i klubben. I marts 2011 kom der skærpede regler fra kommunen for brug af livreddere i svømmeklubberne og de andre brugere af hallen. Der blev strammet op over hele linjen og præciseret, hvad der forventes af livredderen. Det mest markante er, at der fremover skal være mindst én uddannet livredder med gyldig bassinlivredderprøve til stede i hallen, som vel at mærke ikke må deltage i vandet. Dette har klubbens instruktører også mærket, idet bestyrelsen har taget endnu mere aktivt fat i disse, for at kunne leve op til de skærpede regler. Livredderne er ikke en organiseret afdeling med et regulært udvalg. Men alligevel er det en velfungerende gren i klubben - stadig med Jørgen Essendrop og Knud Petersen som hoveddrivkræfter. I dette arbejde med undervisningen og prøverne bistås Essendrop og Knud især af livredderdommerne Eva Raahauge og Mette Karlshøj. Livredderholdet onsdag aften hedder også i denne sæson Mokotek, som betyder motion, kondition og teknik. Dette fordi livredderne ikke kun dyrker livredning, men også regulær voksenmotionssvømning med fokus på teknikken i de forskellige discipliner. Trim afløser Tri Trim er en interessegruppe i aslev vømmeklub, som omfatter voksne motionssvømmere, der kombinerer svømningen med anden motion - fx løb, cykling, mtb, langrend, adventure-races og fra tid til anden altså også triatlon uden at dette er fokusområdet. Det er et uformelt fællesskab for glade motionister på alle niveauer med hovedvægten på samværet omkring de fysiske udskejelser. Trim har fra efteråret 2011 afløst triatlonafdelingen Tri, fordi en flok aktive tri-folk i svømmeklubben ikke følte, at svømmeklubben var i stand til at imødekomme ønskerne fra den øgede tilstrømning af medlemmer med interesse i triatlon. De gjorde kort proces og stiftede en selvstændig triatlonklub 2TRI med regulær fokus på triatlonsport. Den nye triatlonklub kan studeres nærmere på deres hjemmeside Trims formål er ikke at konkurrere med 2TRI, men at tilbyde aslev vømmeklubs motionister et forum til forskellige arrangementer som fx den årlige tur til Vansbrosimningen og Præstø fjordsvømning. En del af de ihærdige motionister i svømmeklubben og tri-klubben er foreløbig medlem i begge klubber, og den motionstriatlon, som svømmeklubben har arrangeret de sidste 20 år vil fortsætte som et 2TRI-arrangement fra elvom der med udskillelsen af den nye tri-klub - som ved enhver skilsmisse - er gået noget tabt for svømmeklubben, ønsker vi 2TRI held og lykke med projektet. Det kan blive et godt aktiv for motionslivet i aslev med en rigtig triatlonklub. Aktiviteter i Trim Ud over deltagelsen i Vansbrosimningen, som er nærmere beskrevet nedenfor, og Præstø fjordsvømning, hvor deltagergebyret, har der været tilbudt et løbehold med fast instruktør, øren Raunholt, som også fortsætter her i 2012 og der har været udbudt et crawlkursus for begyndere crawlegården nogle onsdagsaftener, hvor der god plads i bassinet. Indtægterne fra disse aktiviteter hentes ind via menupunktet Event på hjemmesiden. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 8 af 13

9 Ellers arrangeres der ikke egentlig træning i Trim regi, men fra tid til anden suppleres svømningen med cykling eller løb før eller efter tiden bassinet. Tid og sted aftales undervejs via sms, eller i omklædningsrummet. Interessegruppen Trim drives af dem, der føler sig kaldet - så længe der basis for det. De voksne motionssvømmere kommer især fra bobleholdene mandag og onsdag, samt det store voksenmotionshold lørdag morgen, men alle voksenmotionister som føler sig tillokket af Trims aktiviteter er velkomne. Jo flere jo bedre. Åbentvandssvømning Openwater Åbentvandssvømningen, som også har været tæt tilknyttet aktiviteterne i tri-afdelingen, har sikkert med aflysningen af Christiansborg Rundt stævnet fået noget af et knæk på landsplan. Men bortset fra det, har der i aslevs Åbentvandskaravane (som vores jyske kolleger har døbt os) været masser af aktiviteter: vømning i Kimmerslev ø et par gange om ugen hele sommeren og svømning i øtorup ø i juli måned, idet Gisselfeld efter en ansøgning fra åbentvandssvømmerne gav tilladelse til at bruge søen hver onsdag kl. 17:00. Tak til Gisselfeld - vi sender en ansøgning mere i foråret. Vansbrosimningen ovedbegivenheden har som sædvanlig været det mere end 50 år gamle, traditionsrige stævne Vansbrosimningen, som finder sted i en forlænget weekend i juli i Dalarne i verige, og som i 2011 havde rekorddeltagelse med over deltagere på de forskellige distancer fra 1 km til 3 km. Vi var med for 7. gang. I aslevposten kunne man læse følgende lille beretning om turen, som giver et ganske godt indtryk af ånden i arrangementet: tævnet dannede også ramme om svenske og nordiske mesterskaber på 5 og 10 km, hvor Esbjergsvømmerne Mathilde ørensen og Niklas Luplau gjorde rent bord ved at vinde samtlige distancer inkl. det prestigefyldte Vansbrosimningen og Tjejsimmet, hvor vinderen får sit navn indgraveret på en bautasten. Mathilde og Niklas samt to andre elitesvømmere fra Esbjerg boede sammen med os i den efterhånden veletablerede aslevlejr på sportspladsen. Og selv om svømmerne fra aslev ikke kan levere så imponerende resultater som Niklas og Mathilde, ligger de absolut i den gode ende af resultatlisten. ærligt skal nævnes Nadja Joy Tønnesen, som lige var vendt hjem fra andicap OL i Athen, hvor hun opnåede en sølvmedalje på 800 m og en bronzemedalje på 1500 m. un slog sine trænere Jan og Palle i samtlige løb i Vansbro undtagen Tjejsimmet, som er 1 km kun for kvinder! Men Vansbro er ikke kun for eliten. er er plads til alle og en anden måde at komme på podiet er at svømme 7 år, så opnår man nemlig Älvarnes Blå Band og bliver hyldet på scenen. I år var det Lars Bernhøft, Palle Mølbak og Jan Kiholms tur til at modtage den ære. Til næste år har Tom og Josephine Christensen mulighed for at erhverve det blå bånd og det vil betyde, at Josephine er den yngste nogensinde, som opnår det. un svømmede nemlig sin første Vansbrosimning, som bare ni-årig. om noget nyt var der arrangeret både maraton og triatlon i forbindelse med svømmeweekenden. Jan og Marianne Kiholm gennemførte maratonløbet, som var en barsk sag i kuperet og udfordrende terræn fyldt med stikkende og bidende insekter og fantastisk flot og afvekslende natur. Jan Roman Rohde gennemførte om lørdagen en halv ironman i bagende sol og fin stil. Tom Christensen har ført lidt statistik over, hvem og hvor mange, der har været med i Vansbro - og hvilke løb de har deltaget i. I alt 31 af klubbens medlemmer har i årenes løb været med deroppe en Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 9 af 13

10 eller flere (eller alle) gange, og normalt har medlemmer fra 10 år til over 70 år været med. I 2011 var det med 10 deltagere bundrekord, men bestyrelsen har besluttet fortsat at betale startgebyret til et af løbene i forudsat at mindst 12 tilmelder sig. Dansk vømmeunions Åbentvandspris En helt særlig begivenhed i 2011 var overrækkelsen af Dansk vømmeunions Åbentvandspris til vores DIF-svømmer Nadja i Idrættens us 14. maj. Danielle Keller, bestyrelsesmedlem i Dansk vømmeunion sagde blandt andet til Nadja: Du er svaret på, hvad en rigtig åbentvand-svømmer er for en størrelse. Og du er til stor inspiration for alle, som deltager i åbentvand-svømning unge som ældre, elitesvømmere som motionister. Du udviser fightervilje og det altid med et stort smil på læben uanset vejrforhold og distance, der skal tilbagelægges. Danielle, som i øvrigt også boede i vores lejr i Vansbro, fremhævede også, at Nadja deltog i samtlige af Dansk vømmeunions åbent vand-stævner i Det blev til i alt ni arrangementer rundt omkring i Danmark både på korte og lange distancer. Desuden blev det nævnt, at hun også er aktiv deltager ved åbent vand-konkurrencer i udlandet og har deltaget i det populære Vansbrosimmningen i verige i en årrække. Og som toppen af det hele, at hun var blevet udtaget til at repræsentere Danmark i halvanden kilometer åbent vand ved pecial Olympics World ummer Games i Athen i juni måned, hvor hun som nævnt ovenfor erobrede en sølv- og en bronzemedalje. Nadja er en god ambassadør både for svømmesporten og for aslev, så Nadja har vi i bestyrelsen også bevilget et tilskud til OL-deltagelsen og en række stævner i DIF-regi. Bestyrelsen På sidste generalforsamling lykkedes det at finde kandidater til alle poster og efter konstitueringen på det første bestyrelsesmøde havde vi fordelt kasketterne sådan: Jeg fortsatte på formandsposten - og igen som kontakt til tri-afdelingen. Knud Petersen fortsatte som næstformand, bistået af Peter Compen i arbejdet med især svømmeskolen, livredderprøverne og hvervningen af instruktører. Kenneth venstrup fortsatte som sekretær - og i praksis som bestyrelsens hoveddrivkraft i sponsorsvømningen. De to nyvalgte Christina Westermann og Rosie Brady fik k-afdelingen som ansvarsområde og til kassererposten valgtes Trine Leerskov. Det kan alt sammen ses på hjemmesiden, hvor man også lidt mere præcist kan se, hvem der sig af hvad i bestyrelsen. Bestyrelsesmøder Vi har siden sidste generalforsamling holdt i alt 9 bestyrelsesmøder. Vi har igen holdt møderne i vores mødelokale i AL A, og det vi beskæftiger os med kan medlemmerne følge med i ved at læse mødereferaterne på hjemmesiden. Dette fordi vi tilstræber åbenhed i arbejdet - selvfølgelig uden at udlevere nogen. Da konstitueringen og forretningsordenen efter det første bestyrelsesmøde var på plads, var det bare at gå i gang. Første prioritet havde som nævnt i beretningen på sidste generalforsamling oprydningen i økonomien og indkøringen af kassererfunktionen. Det tog Trine sig af med imponerende ro og overblik, som det også fremgår af de foreløbige resultater i årets regnskab. Undervejs i sæsonen dukker der også andre opgaver op. Bl.a. skal nævnes et tilbud om et tættere samarbejde med Køge vømmeklub om instruktører og konkurrencesvømning. Bestyrelsen havde Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 10 af 13

11 et møde med to repræsentanter fra Køge, men skønnede efterfølgende at Køge havde en lidt anden dagsorden med det hele end aslev. å foreløbig er dette lagt på hylden. Der var også kommet mange henvendelser fra medlemmer i hallen, som efterlyste et telefonnummer til klubben på forsiden af hjemmesiden. Det mest nærliggende var at sætte nummeret til formanden ind nederst på siden - så det gjorde jeg en gang i foråret i forbindelse med den almindelige oprydning på hjemmesiden. Men efter rigtigt mange telefonsamtaler, besluttede vi alligevel efter sommerferien at slette det igen. Man kan stadig ringe til svømmeklubben, men nu står der simpelthen tlf: Bestyrelsen, og medlemmerne må gennem menupunktet Bestyrelse før de finder telefonnumre på de enkelte bestyrelsesmedlemmer. å har vi fået det fordelt lidt mellem os. Ansættelse af k-trænere I K-sammenhæng var det på Christinas initiativ afholdelsen af MU-samtaler med de fire k-trænere. Jeg deltog selv i disse samtaler og det var positivt at opleve hvor meget de enkelte trænere, havde at byde ind med hver for sig. Det var dejligt at opleve en trænergruppe, som for alvor ønskede at være med til at bære k-arbejdet i en retning, som passede med bestyrelsens holdning. Noget senere måtte vi bruge endnu flere kræfter på k-afdelingen, da cheftræneren enrik Larsen valgte at stoppe efter en del uenighed med trænere, forældre og bestyrelse om principperne for hvem der skulle med på træningslejr og hvorfor. Enden på det hele blev, at den cheftrænerfunktion med en kontraktansættelse, der siden klubbens start har været en grundsten i k-afdelingen, blev erstattet af et trænerteam, som arbejder ikke efter en kontrakt, men en lønaftale, der baserer sig på de samme principper som aflønningen af vores øvrige instruktører. Det nye trænerteam har også ønsket at påtage sig et medansvar for gradvist at indføre og overholde et regulært budget for k-afdelingen. Dette arbejde er vi bestemt ikke færdige med, men det vigtigste er også, at der er taget hul på det, og at vi sammen ser i samme retning. Fordeling af bassintid amtidig med disse forhandlinger skulle fordelingen af bassintid på plads, som den skal hvert år inden vi kan gøre klar til forhåndstilmeldingen på hjemmesiden i foråret. Det kan blive en sej øvelse at få det hele til at gå op, hvis der er behov eller ønsker om mere bassintid for et eller flere hold. Det var især Knud og jeg der var involveret denne dialog med de forskellige hold. Bestyrelsens opgave er i denne forbindelse at dele sol og vind lige ud fra et overordnet synspunkt - og det kan være svært ikke at komme på tværs af enkeltholds interesser. Det var om ikke ligefrem årsagen, så dog anledningen til at en flok tri-flok brød ud og dannede den nye tri-klub 2TRI. Instruktørsamling Når bassintiderne og den nye sæson er på plads, skal der skaffes instruktører til de mange hold. Vi skal bruge ca. 60 instruktører, så det er hvert år en kæmpe opgave. om altid lykkedes det ikke af sig selv - men med en utrættelig indsats fra især Knud. Knud var også primus motor på planlægningen og afviklingen af instruktørsamlingen lige efter sommerferien, hvor instruktørerne blev delt i tre hold: instruktører med hovedopgave i det lille bassin, instruktører for børnehold i det store bassin og instruktører for voksenmotionshold. Undervisningen i bassinet for disse tre hold blev varetaget af henholdsvis Tom Christensen, John Olesen og Marianne Kiholm. Til demonstration af opvarmningsøvelser på land havde Knud hvervet Tina Corneliussen, som i sin egenskab af fysioterapeut havde sammensat et lille standardprogram, der var særligt egnet til at forberede de rigtige muskelgrupper til udskejelserne i bassinet. jemmesiden Af andre opgaver, der er blevet løst i årets løb skal også nævnes oprydningen på hjemmesiden, som jeg i sidste beretning lovede ville være et indsatsområde. Meget af det gamle er smidt ud, de vigtig- Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 11 af 13

12 ste hovedmenuer er opdateret med et par fornuftige undermenuer og hele instruktørhåndbogen er lagt ind i digital form uden de forældede oplysninger, der kendetegnede den gamle version. Arbejdet med hjemmesiden er ikke færdigt. Det bliver det aldrig. Den skal hele tiden rettes til, så den passer med alt det nye der sker. De fysiske rammer Udover svømmehallen råder vi også over et lille tekøkken ved siden af billetsalget. er har instruktørerne postbakker og medlemmerne har mulighed for at lave en kop kaffe eller te. Desuden har vi et lille mødelokale i al A og et noget større klublokale i hal B til deling med KFUM og CM. Alt hvad der vedrører driften af disse to lokaler klares i et samarbejde med halinspektør Per øgh Nielsen. Tak til Per og hans stab for godt samarbejde. vømmehallen Vi har et godt samarbejde med personalet i aslev vømmehal. Det meste klares i den daglige kontakt til hallens personale - hvad enten det nu er svømmehallens leder, Peder Jørgensen eller en fra hans stab. Dette lader sig let gøre, fordi flere af svømmeklubbens medlemmer og instruktører er eller har været ansat i svømmehallen i kortere eller længere tid. Ellers mødes vi et par gange i løbet af sæsonen, hvor vi udveksler datoer, ønsker og forventninger m.v. for det kommende halvår. Tak til Peder og hans folk for godt samarbejde. Fitnesscenteret Ren Fysik er blevet en god nabo for svømmeklubben. Muligheden for at kombinere svømningen med styrketræning i maskinerne eller konditionstræning i form af spinning bliver udnyttet ikke kun af k-svømmerne, men af mange af klubbens andre medlemmer. å selv om det med inddragelsen af mellemgangen mellem billetsalget og fitnesscenteret har kostet svømmeklubben et næsten gratis mødelokale, har vi med naboskabet fået mange nye fordele. Tak til Jesper for imødekommenhed og godt samarbejde. aslev-allerne Da selskabslokalernes forpagter i 13 år Gerda Brunk i juli stoppede sin forretning, blev også mødelokalerne ved siden af herrernes omklædningsrum ledigt. Vi har siden svømmeklubbens start været interesseret i dette område som klublokale, så vi sendte forhåbningsfuldt (efter at have forhørt os om priser for leje af klublokale hos de andre idrætsforeninger i byen) et tilbud til aslev-allernes bestyrelse. Men som alle nu ved blev selskabslokalerne overtaget af nye forpagtere, Lotte og Karsten Kjellerup, som de sidste fem år har forpagtet Førslev Forsamlingshus. De nye forpagtere viderefører ud over selskabslokalerne også det lille cafémiljø lige inden for hovedindgangen i al B, hvor vi kommer forbi på vores vej til det fælles klublokale, vi deler med aslev cykelmotion og KFUM. Vi ønsker selvfølgelig Lotte og Karsten velkommen og glæder os til samarbejdet, selv om de snuppede klublokalet for næsen af os. Det var bestemt heller ikke blevet billigere end klublokalet i al B og vores noget mindre mødelokale i al A Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 12 af 13

13 Fremtiden Jeg plejer at slutte beretningen af med et par løftede pegefingre og et par ord om fremtiden - og således også her. Denne gang vil jeg begynde med et lille citat: Fællesskabet er et bærende element i vort samfund, men fællesskabet eksisterer bedst der, hvor hver enkelt føler det naturligt at yde sit. Vi kan ikke overlade til andre eller til tilfældighederne, hvordan vi skal komme videre. Ordene er hentet fra Dronning Margrethes nytårstale - og skifter vi udtrykket vort samfund ud med vores svømmeklub er det tydeligt for de fleste, hvor jeg vil hen med det. vømmeklubben er ikke et serviceorgan, hvor medlemmerne har krav på på dit og dat. Når man melder sig ind i en forening, en det en selvfølge, at man vil yde sit. Man byder ind med det man er bedst til. Dronningen siger lidt senere i sin tale: Vi har alle et medansvar. Mange har taget et sådant medansvar på sig og yder en stor frivillig indsats. Det sker såvel gennem landsdækkende organisationer, som ved små lokale initiativer eller blot ved en opmærksom, hjælpende hånd i det helt nære og konkrete. Det er en hjælp, som betyder mere end vi ofte forstår. Det er dejligt at Dronningen har lagt mærke til os og siger det højt og tydeligt i TV. Det er også dejligt at se denne holdning praktiseret hos flere og flere af medlemmerne. Der er i denne sæson rigtigt mange nye instruktører og andre frivillige, der er kommet på banen og har påtaget sig deres del af opgaverne. Fremtiden tegner lyst. Og alligevel ønsker jeg - som nogle har vist længe og som det ses på dagsordenen - ikke genvalg til bestyrelsen. Og hvorfor ikke - er jeg træt af det? Bestemt ikke. Det giver mig dyb mening at løse opgaver i svømmeklubben og altså også i bestyrelsen. Jeg holder fortsat meget af at svømme og at være instruktør for voksne motionister, der vil lidt mere med svømningen. Og det vil jeg selvfølgelig fortsætte med som menigt medlem - og i øvrigt frivillig til alle mulige ad-hoc-opgaver som Essendrop og alle de andre gamle, der har været med endnu længere end jeg. Det nye administrationssystem er efterhånden kørt ind, så alle i bestyrelsen kan tage del i de administrative opgaver. Kasserer-funktionen er med Trine Leerskovs sobre og solide arbejde blevet integreret i programmet på hjemmesiden, og alle i bestyrelsen har mulighed for at følge med i regnskabet og økonomien. om jeg ser det, er der altså ikke store forandringer lige om hjørnet. Tidspunktet er også godt nu, hvor ingen andre i bestyrelsen træder ud. Der skal kun vælges en formand og der sidder faktisk flere velkvalificerede og rutinerede medlemmer i den nuværende bestyrelse, der uden videre kunne overtage posten - hvis ikke det allerede var lykkedes at finde en villig og velkvalificeret formandskandidat. Jo, fremtiden tegner godt.. Beretning%20%202012[1] Jan Kiholm ide 13 af 13

Bestyrelses beretning for året 2012

Bestyrelses beretning for året 2012 Bestyrelses beretning for året 2012 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på aslevs vømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2012 er således: Medlemstal,

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2011 Beretning ved aslev vømmeklubs generalforsamling 2011 Dette er min tredje beretning til generalforsamlingen i aslev vømmeklub. Den ligner derfor i sin opbygning og indhold beretningerne fra de to foregående

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

Beretning 2009 27-01-2009 Side 1 af 7. Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009

Beretning 2009 27-01-2009 Side 1 af 7. Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009 Side 1 af 7 Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2009 Lidt indledende overvejelser Som ny formand og debutant i beretningsskriveriet spørger man selv: Hvad er en beretning i det hele taget?

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19

Nyhedsarkiv 2011. 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Nyhedsarkiv 2011 51 medaljer til Struer 2011-12-19 Ved det 2. stævne i Midt Vest Cuppen i svømning, som blev afholdt i Struer Svømmehal, havde Struer Svømmeklub i alt 29 svømmere tilmeldt. Med ikke mindre

Læs mere

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010

Beretning ved Haslev Svømmeklubs generalforsamling 2010 Side 1 af 10 Beretning ved s generalforsamling 2010 Sidste års beretning var min første som formand for s bestyrelse. I den forbindelse gjorde jeg som en del sikkert husker - nogle overvejelser over, hvordan

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02

Nyhedsarkiv 2013. Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Nyhedsarkiv 2013 Michael Terp Olesen 5 dobbelt Vest Dansk Mester 2013-12-02 Struer svømmeklub holdte i weekenden Vest Danske årgangsmesterskaber for gruppe 1 i Struer Svømmehal. Struer svømmeklub deltog

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club Den 19. september 2013 Videbæk Svømme Club Træner/leder 2012/2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet vores 65. års sæson

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev

Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Horsens Svømmeklub Nyhedsbrev Set fra kanten Horsens Svømmeklub har i den forgangne weekend deltaget i DM for hold 4 division vest. Vi vandt 4. Division vest og blev samlet nr. 3 på landsplan klubben er

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014

Bestyrelsens beretning for året 2014 Bestyrelsens beretning for året 2014 Ifølge klubbens vedtægter 5, stk. 8, pkt. 2 fremlægges bestyrelsens beretning på Haslevs Svømmeklubs årlige generalforsamling, og status for år 2014 er således: Medlemstal,

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

Børnesvømning Revideret maj 2010

Børnesvømning Revideret maj 2010 Børnesvømning Revideret maj 2010 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 2 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 2 Hygiejne... 2 Svømning... 2 Badetøj... 2 Omklædning og ordensregler i svømmehallen...

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

April Monsi Nyt

April Monsi Nyt April 2017 Monsi Nyt Tak for en god sæson Svømmesæsonen 2016/2017 sluttede lige op til skolernes påskeferie. Jeg håber meget, at i alle har haft en masse gode oplevelser og har været tilfredse med vores

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Bobler december 2015

Bobler december 2015 Bobler december 2015 Årets sidste Bobler fra AGF er fyldt med medaljer og rekorder til AGF-svømmere, der har været til både nordiske, danske og vestdanske mesterskaber. Og lige inden jul rykkede klubben

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Infofolder Talent Begynder (TB)

Infofolder Talent Begynder (TB) Infofolder Talent Begynder (TB) Side 1 GENERELT Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen og samtidig forsøge at give jer et indtryk af konkurrenceafdelingen i Kolding Svømmeklub og dermed give

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2013-2014 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2013-2014 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Nyhedsarkiv Mærkesvømning I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere.

Nyhedsarkiv Mærkesvømning I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere. Nyhedsarkiv 2012 Mærkesvømning 2012-12-28 I uge 50 afholdt svømmeskolen to dages mærkesvømning for store såvel som små svømmere. Svømmere med og uden svømmebælte svømmede tilsammen ca. 194.250 meter. Korteste

Læs mere

30. januar 2014, kl. 19:30

30. januar 2014, kl. 19:30 30. januar 2014, kl. 19:30 På valg er Jan Clausen som ønsker genvalg og Rikke Nielsen der ønsker genvalg. Formandens beretning 1/5: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til at

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene

Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene Haletudse: Haletudser (3-6 år): Holdene er for børn, som ikke kan svømme, eller som skal i vandet for første gang. Gennem leg og øvelser får børnene fortrolighed med vand, og prøver samtidig de første

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Resultatliste fra miniturneringsstævne i Haslev Svømmehal søndag den 22. april 2012

Resultatliste fra miniturneringsstævne i Haslev Svømmehal søndag den 22. april 2012 Resultatliste fra miniturneringsstævne i Haslev Svømmehal søndag den 22. april 2012 Løb 1, 4X100m Frisvømning Damer, Finaler 1 Stt Piger 2000 Swim Team Tåstrup 5:11.41 Xenia Huryn 2000 1:17.25 Josefine

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk 2010/2011 i HINNERUP-BADET NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk tilmelding OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS NY TILMELDINGSPROCEDURE: Tilmelding for nuværende

Læs mere

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni SILKEBORG SVØMMEKLUB Ekstra tilbud om svømning i maj og juni Mandag den 22. april vil administrationen tage stilling til, hvilke hold der evt. skal aflyses/lægges sammen. Derfor er det en fordel at tilmelde

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2012

Nyhedsbrev oktober 2012 Nyhedsbrev oktober 2012 Sådan sikrer du dig en plads på et hold efter jul! Vi er rigtig glade for, at der er så stor søgning til svømmeklubben. Lige nu er der stort set udsolgt på samtlige hold i svømmeskolen

Læs mere

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning

Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Højt niveau til klubmesterskaberne i svømning Fredag den 28. november og lørdag den 29. november lagde Gribskovbadet ramme om Helsinge Svømmeklubs sprint og mellemdistance klubmesterskaber. Der blev konkurreret

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne

Først og fremmest handler det om at hygge sig med sin mor eller far og blive tryg i og omkring vandet. Hvad skal man kunne F/B Haletudserne De små haletudser er det første hold i svømmeskolen. Det er på dette hold grundlaget for den gode fremtidige svømmeundervisning bliver lagt. På haletudseholdet lærer vi at begå os i vandet,

Læs mere

KOFUNKAN WORLD CUP 2014

KOFUNKAN WORLD CUP 2014 KOFUNKAN WORLD CUP 2014 Torsdag den 10. april tog en trup bestående af 7 kæmpere (Sebastian, Viktor, Mathias J, Mathias H, Nikoline, Monika, Jeppe, Marcus), 3 coaches (Sensei Jonas, Sempai Peter og Sempai

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

GSC Crawl Kurser Forår 2014

GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC Crawl Kurser Forår 2014 GSC er konkurrenceafdelingen af Gladsaxe Svøm, der er en af landets største svømmeklubber med over 2000 medlemmer. GSC tilbyder til dagligt træning, testning, udstyr og faciliteter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub. Tirsdag den 4. februar 2014 kl

Referat fra generalforsamling i Haslev Svømmeklub. Tirsdag den 4. februar 2014 kl ALEV Referat fra generalforsamling i aslev vømmeklub Dagsorden iflg. vedtægterne: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 1.1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår ven Erik Gade. ven Erik Gade blev valgt.

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk

VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD. Besøg os på: www.saif.dk VELKOMMEN TIL SANKT ANNÆ IF BADMINTON SVØMNING GYMNASTIK HÅNDBOLD Besøg os på: www.saif.dk FAKTA OM SANKT ANNÆ IDRÆTSFORENING Idrætsforening blev stiftet i 1973. I idrætsforeningens første år var det et

Læs mere

VORDINGBORG BADMINTON KLUB

VORDINGBORG BADMINTON KLUB VORDINGBORG BADMINTON KLUB STRATEGI FOR UNGDOMSAFDELINGEN 2014-2019 1 INDHOLD 1. Sammenfatning... 2 2. Baggrund... 3 3. Målsætning... 3 4. Træningsstrukturen i 5-årsperioden... 3 5. Kontingent... 3 6.

Læs mere

September Monsi Nyt

September Monsi Nyt September 2017 Monsi Nyt VELKOMMEN Efteråret er over os, og det betyder at det er tid til svømning. Jeg vil med dette lille velkomst skriv, byde både nye og tidligere medlemmer velkommen til sæsonen 2017/2018

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De følgende sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver dygtige, sunde, hjælpsomme

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK Marts kl

Referat af generalforsamling ISK Marts kl Referat af generalforsamling ISK 2009 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Heine Brunø Heine Brunø vælges 31 Marts kl. 19.00

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Kære svømmere og forældre.

Kære svømmere og forældre. Kære svømmere og forældre. Velkommen til konkurrenceafdelingen i Hørsholm Svømmeforening Du er nu blevet en del af Hørsholm Svømmeforenings Konkurrenceafdeling, og vi håber, at du får rigtig mange gode

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

SPONSORSTÆVNE 2011. Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne

SPONSORSTÆVNE 2011. Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne SPONSORSTÆVNE 2011 Informationsbrev vedr. det årlige sponsorstævne Kære STT-Svømmere på VAT Årgang, VAT-elite, STT T1, T2, T3 og T* - samt forældre og søskende. Reserver allerede nu lørdag d. 17. september

Læs mere

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK.

Videbæk Svømme Club 6920 VIDEBÆK. 6920 VIDEBÆK. Formandens beretning ved generalforsamlingen i Videbæk Svømme Club d. 25. september 2014 Videbæk svømme Club besøg af EM svømme maskot, december 2013 Vi har i Videbæk Svømme Club afsluttet

Læs mere

Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen.

Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen. Kriterier for oprykning i Konkurrenceafdelingen. Svømmerne bliver vurderet på følgende parametre. Del 1: Objektive kriterier 1. Alder. 2. Konkurrence niveau. 3. Trænings niveau. 4. Fremmøde Del2: Subjektive

Læs mere

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde

Hvem er vi Træning Stævner/kalender Stævne regler. 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde Hvem er vi Stævner/kalender Stævne regler 26-02-2013 Dan Nielsen ASK forældremøde 1 Michael Nielsen 48 år Ansat som håndværker på Erhvervsskolerne Aars Har tidligere været K-svømmer, K- og talenttræner,

Læs mere

Svømmestævner 2016/2017. DGI Østjylland Svømning. I denne folder finder du informationer om stævner og officialskurser for den kommende sæson.

Svømmestævner 2016/2017. DGI Østjylland Svømning. I denne folder finder du informationer om stævner og officialskurser for den kommende sæson. DGI Østjylland Svømning Svømmestævner 2016/2017 I denne folder finder du informationer om stævner og officialskurser for den kommende sæson. www.dgi.dk/svømning 2 Indhold Official Modul 1 - Tidtager 4

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Nye kupgraduerede i klubben

Nye kupgraduerede i klubben Årgang 40 nr. 4 April / Maj 2015 Nyhedsbrev Månedens citat: Nye kupgraduerede i klubben It s not about Being the best It s about Being better Than you were yesterday På billedet ses Kaj, Brian, Bruno og

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Aars Svømmeklub generalforsamling 2010

Aars Svømmeklub generalforsamling 2010 Generalforsamling d. 17. februar 2010. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2010. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013

SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013 KÆRE KONKURRENCESVØMMER PÅ K1, K2 OG K3 OG FORÆLDRE SPONSORSVØM 2013 AFHOLDES LØRDAG D. 13/4 2013 Vi har i Viborg Svømmeklub besluttet at forsætte de sidste års succesfulde sponsorstævne. HVORFOR NU DET?

Læs mere

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001.

Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Generalforsamlingen d. 28. februar 2001. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Aars Svømmeklubs generalforsamling 2001. Inden vi åbner generalforsamlingen skal vi have uddelt Aars Svømmeklubs

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Sig JA TAK til en god idrætsoplevelse

Sig JA TAK til en god idrætsoplevelse Sig JA TAK til en god idrætsoplevelse Ta chancen fra sværvægt til letvægt Forsidefoto: Betina Skjønnemand Indhold Hvad er Ta chancen? Idrætstilbud Kruså/Padborg området Boksning - Felsted Bokseklub Ro-spinning

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juli 2016 19 dage til OL i Rio. Et helt specielt OL for Gentofte Svømmeklub. Danmark stiller med 15 svømmere til OL. Heraf 2 fra Gentofte. Det er fedt, det

Læs mere

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben

Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Ledøje-Smørum Idrætsforening Svømmeklubben Velkommen til en ny sæson Sæsonen 2012-2013 Vi starter mandag den 3. september 2012 Kig ind på klubbens hjemmeside www.lsi-swim.dk 1 Velkommen til LSI-Svømmeklubben

Læs mere