Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121"

Transkript

1 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af rettidige indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af kasserer. På valg er Joy Hansen, som modtager genvalg. 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Niels Sloth, som modtager genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 1 revisor. På valg er Henrik Rasmussen, for en toårig periode. 10. Valg af revisorsuppleant. Valget er for en etårig periode. 11. Eventuelt. Formanden bød de fremmødte velkommen, og håbede på at vi ville få en interessant aften. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Per Nørgaard Frydendalsvej 14. Generalforsamlingen var enig, dirigenten fik ordet og kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidig udsendt til medlemmerne.

2 2 Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Bestyrelsen har igen i år, haft et travlt år. Der har været en del arbejde med de luftledninger som skulle i jorden. Nogle medlemmer ville gerne havde deres nye mast flyttet lidt, og det gravearbejde som skete i vores område, var ikke altid det mest hensigtsmæssig, i forhold til vores medlemmer trafik på deres parcel. Nesa fibernet, tja det tog lidt tid i vores område, ud med nye skrivelser til vore medlemmer, skrivelser til Nesa og vores kommune, før også dette faldt på plads. Udflugt. Turen i år gik til Hillerød, hvor vi bl.a. var rundt i den skønne slotspark. Her var vi så heldige at vi havde bestilt 2 guider, så vi fik både historie, viden og mulighed for at stille spørgsmål. Derefter gik turen til Helsingør hvor vi nød en frokost på en mexicansk restaurant. Derfra videre til teknisk museum, hvor vi igen havde guide på, således at vi fik noget mere historie om de mange skønne ting her. Sommer tur Bestyrelsen håber på, at vi denne gang kan få nogle flere nye/unge mennesker med på denne tur. Vi har ikke lagt os helt fast endnu, men Holmegård glasværk / Gavnø og til slut en tur i Bon Bon land, er måske en mulighed. Her vil man så få mulighed for at tage børn / børnebørn med, men dette vil i høre nærmere om. Parkering. Det er blevet bedre med at parkere i vores område, så hvis alle blot vil huske på? En bil har 4 hjul og disse skal stå på vejen og ikke andre steder. Hvis vi alle hjælper til her, kan vores børnefamilier og de ældre gå i sikkerhed på fortovet og samtidig virker bilen som en trafikdæmpende foranstaltning, på vores små veje, til glæde for os alle. Rotter. Det er ikke til at forestå, at vi har rotter i vores område, med alle de vilde katte vi har. Ser du rotter på din grund, skal du straks kontakte kommunen, da det er dem der har ekspertise på dette område. Som mange ved har vores dirigent haft rotter inde, da der i brønden ude på vejen var hul, således at rotterne fik fri adgang. Det er nu ca. 18 mdr. siden, så det er med stor undren at dette ikke er klaret endnu, trods flere rykker, men som nogle siger? Der er lys for enden af tunnelen, så må vi bare håbe på, at det ikke er et modkørende tog. Hastigheder. Skal du ud og kører stærkt, er Vejlegårdsvej lige stedet. Pas venligt på dig selv og dine, hvis du kommer denne vej og især om aftenen. Hastigheder på omkring de 100 km i timen, 2 biler ved siden af hinanden er desværre ikke noget særsyn. Hurra vi har jo en lyskurv ved bageren, her kan vi bremse trafikken. Nej desværre, de personer der kører så vildt her, er åbenbart alle farveblinde eller også kører de så stærkt, at de ikke når at se denne lyskurv, så se jer godt for når I skal ud på denne vej, som jo også er en skole vej. Hvad der kommer af trafik, når der er færdig bygget i vores område, tør vi dårligt tænke på nu. Kommunen. Vi lavede sidste år en aftale med kommunen om at når man gjorde nye tiltag til opgravning og lign. der berører flere parceller, skulle vi informeres. Grunden til dette var, så vidste vi hvad der skete hvor og kunne besvare de spørgsmål der kom fra vores medlemmer. Desværre har kommunen glemt dette, men vi har haft det oppe og vende ved vores sidste møde. Husavis/ hjemmeside. Vi får mange positive tilbagemeldinger på vores lille avis, som kommer ud 4-6 gange pr. år. Her ville det også være skønt, hvis nogle flere medlemmer kom med nogle input. Har man bygget om og har billeder fra før/nu er dette også en mulighed. Husk på avisen er også jeres talerør, ikke kun bestyrelsens.

3 3 Hjemmesiden: her har vi et særdeles godt tilbud, til en person ung eller gammel der har lyst til at løfte vores hjemmeside, således at det bliver et most at gå ind på denne. Man siger at arbejdet bære lønnen i sig selv, og dette er næsten rigtigt. Letbanen. Vi følger denne udvikling nøje og skulle den blive en realitet, vender vi straks tilbage. Sommer. Tror det eller ej, sommeren er på vej. Alle tager glad af sted tilbage står kun de tomme huse, tomme skraldespande, aviserne er lige ved at fylde hele døren og græsset er nået op på ca. en meters højde. Signalet her er, vi er taget på ferie, ingen hjemme så bryd bare ind, her er fred og ro. TAL med dine naboer før ferie, Få nogle til at smide lidt affald i skraldespanden, få slået græsset og få posten gemt væk. Et godt råd er, har du noget gammelt tøj, så hæng det ud på tørresnoren, så ser her beboet ud og tyven går videre, til glæde for dig men til uheld for en anden. Jeg slutter hermed bestyrelsens beretning og skulle der være spørgsmål/indvendinger eller noget vi skal uddybe, står bestyrelsen til jeres rådighed. Jeg vil hermed slutte beretningen og give ordet tilbage til dirigenten for generalforsamlingen. Spørgsmål til bestyrelsen. Fibernet: Hvad koster det, og hvor lang tid er man bundet? Nesa fibernet er pt. Ude med en kampagnepris, som er. Grav selv kampagne pris 1750 kr. Nesa graver 3750 kr. Abonnement på fibernet i min. 6 mdr. 179 kr. pr mdr.+ forbrug= telefon/edb/fjernsyn m.m. Hvis man ønsker og tilmelde sig senere, nu da fibernettet er/kommer i vores område er prisen: Grav selv 2950 kr. Nesa graver 4950 kr. Abonnementsaftalen kan opsiges med 30 dags varsel, efter de første 6 mdr. En stor ros til bestyrelsen for det arbejde den gør for sine medlemmer. Hvorfor har Vallensbæk antenneforening gravet på fortovet her på Gaunøvej, i stedet for at vente til det blev forår. Vi ved jo alle sammen at man ikke kan reetablerer før frosten er gået af jorden. Dette betyder at vi i de sidste 8 uger kun har haft et fortov, til al den gående færdsel. Hvordan vil kommunen komme f.eks. efter Nesa, da de jo gravede først, lagde fliser som ikke var i orden, når nu en anden kommer og graver. Dette kan i den sidste ende blive dyrt for os skatteborgere her i kommunen. Vi må håbe på at kommunen har taget nogle gode foto samt gået Gaunøvej igennem så man ved hvilken stand den var i efter Nesa. Det er jo klart, at vi som forening skal deltage i syn og skøn når der meldes færdig fra Vallensbæk antennelav. Her ville det også være en god ide, at når fliserne bliver lagt og problemerne kommer med skæve/ødelagte fliser m.m. så lad os det lige vide, således at vi er bedre klædt på til vores møde med kommunen, dette til glæde for os alle. Lambertsen Egholmvej 7. Vores nye lysmaster fra Nesa, de står mange stede skæve i vores område. Vi skriver til kommunen, da det er dem der har tilsynspligten.

4 4 Rotter, hvorfor har vi rotter med alle de vilde katte i vores område. Vi som husejer kan jo også gøre vores til, at disse små dyr får det lidt mere besværligt i vores område. På mange grunde ligger der store møgbunker, gamle fældede træer m.m. få dog ryddet op, så evt. rotter ikke har det så nemt Et godt råd som bestyrelsen tilslutter sig. Husk dog på ser du rotter på din grund, så ring til kommunen straks, og underret bestyrelsen for grundejerforeningen. Torben Thestrup Mortensen Vemmetoftevej 18. Hvad med et hundetoilet i parken. Dette var en god ide, som bestyrelsen vil tage med i sine ønsker til kommunen. Det er jo klart at dette toilet skal laver i træ så det ikke kommer til skæmme sine omgivelser. Så må vi jo ikke glemme at vi har en del tømmerfirmaer her i kommunen, så det kunne jo ende med at denne ordre blev lagt her i kommunen. Fischer Skærsøvej 25. Bestyrelsen er altid efter de store træer i vores haver, men hvad med de store træer på vandværksgrunden. De vil blive fældet her til sommer, så selv vandværket lytter til vores opfordringer. Tænk på dine naboer hvis du har store træer. Man kan godt have store træer, blot man sørge for at beskære træet således at der kommer lys og sol ind til dine naboer. Husk på store træer i store haver. Poul Jørgensen Skærsøvej 19. Var det en god ide med en repræsentant fra kommunen til vores generalforsamling. Nej tak fra bestyrelsen. Generalforsamlingen er vores forenings mødested, hvor alle kan komme frem med synspunkter uden at tage hensyn til, hvem der lytter med fra kommunen. Nu skal der dog siges at vi normalt har en god dialog med kommunen, vi får ikke altid ret, men det gør man jo ingen steder. Torben Thestrup Mortensen Vemmetoftevej 18. Hvad siger politiet til fartdæmpende foranstaltninger på Vejlegårdsvej.? Nu skal alt dette jo først igen drøftes med kommunen og vi skal her finde en løsning der kan tilfreds stille alle parter. Når vi kommer så langt, henvender kommunen sig så til politiet for at høre deres mening. Husk på at kommunen, det er jo os borgere. Enig. William Thielsen Svenstrupvej 1b. At gøre Vejlegårdsvej ensrettet, det er jeg imod, da vi så skal køre langt for at komme ud/hjem. Vi må ikke glemme at der er meget trafik også tung trafik på denne vej. Vi skal også huske på at det er en skolevej, der komme mere trafik når området er udbygget, men også dette indlæg indgår i vores dialog med kommunen. Formandens beretning blev sat under afstemning, og blev vedtaget. Pkt. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Formanden fremlagde regnskabet, og gennemgik de større poster. Jan Lambertsen Egholmvej 7.

5 5 Hvorfor den store forskel på beløbet under medlemsarrangementer 04/05? Vi må ikke glemme at i 2004 havde vi jubilæum og derfor nogle flere og dyrere ture. Regnskabet blev sat under afstemning og godkendt. Pkt. 4. Indkomne forslag. Der var ikke kommet nogen rettidige forslag. Pkt. 5. Budget og kontingent for året Budget for år 2006 blev forelagt. Kontingent for året 2006 bliver fastholdt på 125 kr. Det er godt gået af bestyrelsen at vi kan få så meget for så lidt. Andre steder betaler man meget mere og får næsten ingenting. Tak, men vi skal jo ikke bruge flere penge af foreningens end højst nødvendig. Kontingent for året 2006 blev vedtaget. Pkt. 6. Valg af kasserer. Joy Hansen er på valg og modtager genvalg. Joy Hansen blev enstemmig valgt. Pkt. 7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Niels Sloth, som modtager genvalg. Niels Sloth blev enstemmig valgt. Pkt. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Lise Østergaard Svenstrupvej 1b blev valgt som 1. suppleant. Jan Lambertsen Egholmvej 7 blev valgt som 2. suppleant. Pkt. 9 Valg af 1 revisor for en 2 årig periode. På valg er Henrik Rasmussen som modtager genvalg. Henrik Rasmussen blev genvalgt trods sygdom, men havde afgivet en erklæring til bestyrelsen Hvori han stillede op til en ny periode. Pkt. 10 Valg af en revisorsuppleant. Stillingen er vakant. Svend Erik Rask Vemmetoftevej 1 blev valgt. Pkt. 11 Eventuelt. Her var der ingen spørgsmål, som ikke var blevet gennemgået under beretning.

6 6 En stor tak til vores dirigent, der på rolig og myndig vis klarede denne opgave. Der skal også lyde en stor tak til de mange fremmødte, trods fodbold i fjernsynet var vi 62 fremmødte og de 40 havde stemmeret. Efter generalforsamlingen var der vanen tro, et par stykker mad, lidt og drikke samt ikke mindst en god social snak medlemmerne imellem. Dirigent. Per Nørgaard. Sekretær. Frank Hansen

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Legepladsen skal vedligeholdes

Legepladsen skal vedligeholdes De nyeste informationer på: www.groennehave.dk Hjælp til på Legeplads Generalforsamlingen side 3 Sommerfesten side 5 Bestyrelsen side 7 Nye naboer side 7 Arbejdsdag side 8 Maj 2008 38. årgang - nr. 2 Legepladsen

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121

Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Referat af Grundejerforeningen Store Vejlegaard ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 27. marts 2014 kl.19.00 Korsagergaard Vejlegaardsvej 121 Dagsorden: 1 Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Sus Gehrke

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN

OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg 1 2013 2 2 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN SKOVPARKEN Nyborg Grundejer- og antenneforeningen Skovparken v/ Formand

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer.

Det vigtigste emne må nok være de nye vejskilte, som blev opsat i sommer. Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 23. marts 2011 kl. 18.45 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere