samlet driftsudbud 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "samlet driftsudbud 2012"

Transkript

1 Bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Beredskab april 2012

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BEREDSKAB Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 Beredskab Side 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORIENTERING Vejdirektoratet Entrepriserne (Delaftalerne) Udbudsmaterialets opbygning Entreprisernes omfang Entreprisernes løbetid Virksomhedsoverdragelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Udbudsbekendtgørelse Gyldighed Tilbudsgrundlag Tilbudsfasen Enkeltstående og samlede tilbud Alternative tilbud Forbehold Optioner Vedståelse Fejl i tilbudslisten BESTEMMELSER OM TILBUD Tilbuddets form og indhold Tilbudssprog Tilbudsbrev Tilbudsgivers organisering Tilbudslisten og tilbudssamlelisten Tro og love-erklæring Økonomisk og finansiel formåen Teknisk og faglig formåen Krav til egnethed ved tilbud på flere entrepriser BESTEMMELSER OM TILDELING Kontrol for egnethed og konditionsmæssighed Tildeling af entreprisekontrakter BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE Samlet overdragelse af flere entrepriser Indgåelse af kontrakt Dokumentation efter kontrahering Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

4 Beredskab Side 3 af Afholdelse af opstartworkshop OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ og KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Bilag For fagområderne Akutberedskab og efterladte køretøjer gælder: Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

5 Beredskab Side 4 af ORIENTERING Samlet driftsudbud 2012 består af 337 entrepriser (også kaldet delaftaler) inden for følgende hovedområder: Belægninger (BEL) Beredskab (BER) Løbende Vejdrift (LVD) Mekaniske og elektriske installationer (ME) Vintertjeneste (VIN) På Vejdirektoratets leverandørportal for Samlet driftsudbud 2012 findes udbudsmateriale for samtlige entrepriser, samt en række dokumenter med orientering om udbuddet. 1.1 VEJDIREKTORATET Entrepriserne udbydes af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Som medordregivere indgår: A/S Øresundsbron vedr. Øresundsmotorvejen, del af M3 Lyngby-Taarbæk Kommune vedr. del af Lyngby Omfartsvej, del af Vej 515 Gentofte Kommune vedr. del af Lyngby Omfartsvej, del af Vej 515. KMG - Kliplev Motorway Group A/S vedr. M51. I det følgende benyttes om ordregiver og medordregiver i fællesskab enten betegnelsen Vejdirektoratet, VD eller driftsherren, mens de bydende og den virksomhed, der senere indgås aftale med, benævnes tilbudsgiver, entreprenør eller virksomhed. Vejdirektoratets driftsdivision er organiseret i 3 driftsområder: Norddanmark Syddanmark Østdanmark (ND) (SD) (OD) som vist på efterfølgende kort.

6 Beredskab Side 5 af 31

7 Beredskab Side 6 af ENTREPRISERNE (DELAFTALERNE) Vejdirektoratet udbyder ved Samlet driftsudbud 2012 de i efterfølgende skema anførte entrepriser. Entrepriserne vil, bortset fra mindre grænsekorrektioner, alle være beliggende inden for et enkelt driftsområde. Entreprise Nødtelefoner (ME-NT) dækker dog hele Danmark. Driftsområderne Norddanmark (ND) og Østdanmark (OD) er for hovedområderne BEL, LVD og VIN hver underinddelt i 2 geografiske udbudsområder. Hovedområde Fagområde Drifts- og udbudsområder (antal entrepriser) ND SD OD BEL AR Kørebaneafmærkning BEL KA Asfaltreparationer BER ABR Akutberedskab BER 24T Efterladte køretøjer * * 1 1 LVD DRI Vejdrift LVD AUTO Vedligehold af autoværn ME BY Bygværkstekniske installationer og systemer ME TL Trafikledelsessystemer 1 1 ME YS Ydre Signaludstyr ME NT Nødtelefoner 1 ME VB Vejbelysning ME FV Fartvisere ME PU Pumper 1 ME KB Klapbroer 3 1 VIN VKØR Vintertjeneste på kørebaner VIN VSTI Vintertjeneste på stier VIN VHÅN Vintertjeneste håndarbejde VIN VRAS Vintertjeneste på rasteplader VIN VSP Vintertjeneste specialmaskiner *) Efterladte køretøjer udbydes sammen med akutberedskabet for driftsområderne ND & SD Skemaet viser udbudsområderne for hvert fagområde, samt antallet af entrepriser i udbudsområdet. Et udbudsområde kan således omfatte flere driftsområder, eller være en del af et driftsområde.

8 Beredskab Side 7 af UDBUDSMATERIALETS OPBYGNING Figuren nedenfor viser en oversigt over de generelle dokumenter i udbudsmaterialet for de enkelte entrepriser: UDBUDSREGLER TEKNIK ØKONOMI Udbudsbekendtgørelse (UBK) Arbejdsbeskrivelser (SAB-beredskab), inkl. SAB-arbejdsplads Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Tilbudslister (TBL) JURA Entreprisekontrakt (EK) Tilbudssamlelisten Særlige betingelser (SB) Almindelige betingelser (AB 92) Til de generelle dokumenter vil der kunne være knyttet flere bilag. De tekniske dokumenter vil under hovedområderne VIN være benævnt Vilkår og Instruks. Dokumenterne kan kortfattet karakteriseres således: Udbudsbekendtgørelse (UBK) og omhandler grundlaget for udbuddet frem til kontraktindgåelse. Disse dokumenter indgår ikke i kontrakten. Særlige Betingelser (SB) indeholder tilføjelser og ændringer til AB 92. Entreprisekontrakt (EK) indeholder kontraktbestemmelser specifikke for den enkelte entreprise.

9 Beredskab Side 8 af 31 Særlig arbejdsbeskrivelse for samarbejde (SAB-arbejdsplads) beskriver krav og oplysninger til samarbejdet mellem entreprenør, driftsherre og myndigheder m.fl., samt krav til de systemer som entreprenøren skal benytte sig af. Særlig Arbejdsbeskrivelse Teknik (SAB-Teknik) indeholder entreprisens omfang, ydelsesforudsætninger og entreprenørens ydelser specifikt for det enkelte fagområde. Tilbuds-, afregnings- og bodsgrundlag (TABG) beskriver grundlaget for tilbudsgivningen, afregning af tilbudslistens poster samt satser for bod. Tilbudslisten (TBL) indeholder entreprenørens beregnede tilbud samt priser på de enkelte poster og underposter. Tilbudssamlelisten (TBSL) indeholder entreprenørens tilbud på hver enkelt entreprise, samt samlede tilbud på flere entrepriser med angivelse af rabatter mv. ved samlet tilbud. 1.4 ENTREPRISERNES OMFANG Omfanget af de enkelte entrepriser fremgår af Bilag 1 til BUT, hvor omfang samt øvrige specifikke oplysninger om egnethedskriterier mv. er anført. 1.5 ENTREPRISERNES LØBETID Entrepriserne løber i 5 år i perioden 2013 til og med 2017, som nærmere anført i SB. Der er mulighed for forlængelse af perioden med 2 år, jf. afsnit 2.8 Optioner. Bemærk at entreprisestart for efterladte køretøjer er 1. oktober 2013 for alle entrepriser. Dette gælder også for de kombinerede Akutberedskab & efterladte køretøjers entrepriser, selvom entreprisestarttidspunktet for akutberedskabet er tidligere end entreprisestart for efterladte køretøjer. 1.6 VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSE Der vil ikke være tale om virksomhedsoverdragelse i Beredskabsentrepriserne.

10 Beredskab Side 9 af BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Samlet driftsudbud 2012 omfatter alle de entrepriser som er angivet i Vejdirektoratets udbudsbekendtgørelse for "Samlet driftsudbud 2012", jf. afsnit 2.1. Samlet driftsudbud 2012 udbydes for en 5-årig periode under forbehold af de bevilgende myndigheders godkendelse. Tilbudsgiverne kan give tilbud på alle entrepriser, hvortil tilbudsgiverne opfylder krav om økonomisk og finansiel formåen hhv. teknisk og faglig formåen. Tilbudsgiverne kan tilbyde rabat ved samlet overdragelse af flere entrepriser, jf. afsnit 2.5, og tildelingen vil ske samlet for alle entrepriser til det samlet set laveste tilbud for alle entrepriser, jf. afsnit 4.2. For at undgå monopoldannelse indenfor fagområderne "Vejdrift" og "Vedligehold af autoværn" vil en tilbudsgiver maksimalt kunne få overdraget 4 entrepriser indenfor hvert af de to fagområder, jf. afsnit UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vejdirektoratet har offentliggjort udbudsbekendtgørelse om "Reparation, vedligehold og tilsvarende tjenesteydelser vedrørende veje og andet udstyr" (CPV-nummer ) ved fremsendelse til Den Europæiske Unions Tidende den 31. marts Udbudsbekendtgørelsen er ligeledes offentliggjort på Vejdirektoratets leverandørportal : Veje og trafik Udbud Samlet driftsudbud 2012 ( Alt udbudsmateriale er fra den 3. april 2012 tilgængeligt på Vejdirektoratets leverandørportal. 2.2 GYLDIGHED Denne BUT omfatter entrepriserne indenfor hovedområdet Beredskab bestående af Akut beredskab & efterladte køretøjer. De enkelte entrepriser inden for dette hovedområde er navngivet i efterfølgende skema: Fagområde Entreprisebetegnelse Udbudsområde Akutberedskab ABR-ND-1 Norddanmark-Nord ABR-ND-2 Norddanmark Syd ABR-SD-1 Syddanmark ABR-SD-2 Syddanmark ABR-SD-3 Syddanmark ABR-OD-1 Østdanmark Hovedstaden ABR-OD-2 Østdanmark Sjælland ABR-OD-3 Østdanmark Sjælland ABR-OD-4 Østdanmark Sjælland Efterladte køretøjer 24T-OD-1 Østdanmark Hovedstaden 24T-OD-2 Østdanmark Sjælland

11 Beredskab Side 10 af 31 Entrepriseopdeling Akutberedskab ID Vejstrækninger Strækning Vejtype ABR-ND1 ABR-ND2 Nordjylland M90 E39 - Hirtshalsmotorvejen mellem Hirtshals og motorvejskryds Motorvej Vendsyssel (v. Nørresundby) M80 E45 - Frederikshavnmotorvejen mellem Frederikshavn og Motorvej motorvejskryds Vendsyssel (v. Nørresundby) M78 Thistedgrenen Lokal Aalborg motorvej Motorvej M77 Nørresundbygrenen Lokal Aalborg motorvej Motorvej M76 Kridtsvinget Lokal Aalborg motorvej Motorvej M75 Mariendals Mølle Motorvejen mellem M70 og kryds med Motorvej Indkildevej Lokal Aalborg motorvej M70 E45 Nordjyske Motorvej mellem motorvejskryds Vendsyssel og frakørsel 44 (Løgten/Hadsten) Motorvej Midtjylland M64 Rute 18 - Midtjyske Motorvej mellem frakørsel 12 (Brande Motorvej N) og 15 (Herning N) M64 Rute 18 - Motortrafikvejen nord for Herning mellem M64 og Landevej km 77 (syd for Sinding) 422 Rute 18 Motortrafikvejen mellem M64 og Aulum (km 16) Landevej M66 Rute 15 - Herningmotorvejen Mellem Herning og Bording Motorvej 404 Rute 15 mellem Bording og Silkeborg Øst (kryds med Århusvej/Sensommervej) Landevej M68 Rute 15 - Messemotorvejen mellem rute 18 og rute 12 Motorvej M68 Rute 15 - Motortrafikvejen mellem M68 og Snejbjerg Landevej 344 Rute 18 Motortrafikvejen rundt om Brande Landevej ABR-SD1 Østjylland M70 E45 Nordjyske Motorvej mellem frakørsel 44 og motorvejskryds Motorvej Århus Nord M60 E45 Midtjyske Motorvej mellem motorvejskryds Århus Nord Motorvej og frakørsel 61 (Vejle Syd) M72 Rute 15 Djurslandmotorvejen mellem motorvejskryds Århus Motorvej Nord og Løgten 401 Rute 15 motortrafikvejen mellem Løgten og Feldballe Landevej 413 Rute 21 mellem Feldballe og Ebeltoft Færgehavn Landevej M61 Rute 501 Århus Syd Motorvejen mellem motorvejskryds Motorvej Århus Syd og kryds med O2 M66 Rute 15 Mellem rundkørsel ved Årslev og 403 ved Låsby Motorvej

12 Beredskab Side 11 af 31 ID Vejstrækninger Strækning Vejtype 403 Rute 15 mellem Låsby og Silkeborg Øst (kryds med Århusvej/Sensommervej) Landevej M64 Rute 18 mellem 344 (motortrafikvejen rundt om Brande) Motorvej og 338 ved Givskud 338 Rute 18/30 Motortrafikvejen mellem M64 ved Givskud og Landevej ved Ølholm Rute 30 Motortrafikvejen mellem 338 ved Ølholm og M60 Landevej ved Horsens 348 Rute 13/18 mellem 338/ ved Ølholm og M60 nord for Vejle Landevej ABR-SD2 M60 M50 M52 M40 Syd- og Sønderjylland E45 - Østjyske Motorvej mellem frakørsel 61 (Vejle Syd) og motorvejskryds Fredericia E45 Sønderjyske Motorvej mellem motorvejskryds Skærup og Frøslev grænse E20 Esbjergmotorvejen mellem motorvejkryds Kolding Vest og møde med Tjæreborgvej i Esbjerg E20 Fynske Motorvej mellem motorvejskryds Kolding og frakørsel 58 (Middelfart/Strib) inkl. Ny Lillebæltsbro Motorvej Motorvej Motorvej Motorvej ABR-SD3 Fyn M40 E20 Fynske Motorvej mellem frakørsel 58 (Middelfart/Strib) og frakørsel 45 (Nyborg Ø) M41 Rute 9 Svendborgmotorvejen mellem rundkørsel i Over Holluf/Odense og Svendborg 205 Rute 9 Svendborg-Vindeby (Tåsinge) inkl. Svendborgsundbroen Motorvej Motorvej Landevej ABR-OD1 København og Nordsjælland M3 E47 Motorring 3 mellem Jægersborg og Avedøre holme Motorvej M3 E20 Amagermotorvejen mellem Avedøre og Sjællandsbroen Motorvej M3 E20 Øresundsmotorvejen mellem Amagermotorvejen og Motorvej frakørsel 15 ved Kastrup 111 O4 mellem Bagsværd og Ballerup Landevej M4 O4 mellem Ballerup og Tåstrup Motorvej M6 O4 mellem Tåstrup og Ishøj Motorvej M8 Mellem O4 og rute 21 ved Vallensbæk Motorvej M9 Mellem O4 og rute 21 ved Tåstrup Motorvej M10 E20 Køge Bugt Motorvejen mellem motorvejskryds Køge Motorvej Vest og Avedøre(møde med M3) M11 Rute 21 Holbækmotorvejen mellem Vigerslevvej (Kbh.) og frakørsel 14 (Roskilde V) Motorvej

13 Beredskab Side 12 af 31 ID Vejstrækninger Strækning Vejtype M12 Rute 17 Frederikssundmotorvejen mellem M3 og M4 Motorvej M13 Rute 16 Hillerødmotorvejen mellem Ågade (Kbh.) og Allerød, Motorvej inkl. Bispeengbuen i Kbh. M13 Rute 16 Motortrafikvejen mellem Allerød og kryds med Landevej rute 19 (Gadevang) M14 E47 Helsingørmotorvejen mellem Hans Knudsens Plads Motorvej (Kbh.) og kryds med rute 6 v. Helsingør M20 E20 Vestmotorvejen mellem motorvejskryds Køge Vest og Motorvej frakørsel 33 (Lellinge) M30 E47 Sydmotorvejen mellem motorvejskryds Køge Vest og frakørsel 34 (Herfølge) Motorvej ABR-OD2 Holbæk M11 Rute 21 Holbækmotorvejen mellem frakørsel 14 (Roskilde Motorvej V) og frakørsel 20 (Holbæk V) 119 Rute 23 Motortrafikvejen mellem Tølløse og Løgtved Landevej 119 Rute 23 Mellem Løgtved og Kalundborg (kryds med rute Landevej 22) 122 Rute 21 mellem M11 og Svinninge Landevej 122 Rute 21 Motortrafikvejen mellem Svinninge og Lumsås Landevej 123 Rute 21 mellem Lumsås og Odden Færgehavn Landevej ABR-OD3 Midt- og Vestsjælland M20 E20 Vestmotorvejen mellem frakørsel 33 (Lellinge) og frakørsel Motorvej 43 (Halsskov) 102 Rute 14 mellem Ringsted og Roskilde Landevej ABR-OD4 Sydsjælland og Lolland Falster M30 E47 Sydmotorvejen mellem frakørsel 34 (Herfølge) og Rødbyhavn 614 Rute 54 mellem E47 v. Rønnede og Næstved (rundkørsel ved Øverup Alle) Motorvej Landevej

14 Beredskab Side 13 af 31 Entrepriseopdeling - Efterladte køretøjer ID Kommune Politikreds Driftsområde ABR-ND1 Nordjylland Hjørring Nordjylland Aalborg Frederikshavn Nordjylland Aalborg Brønderslev Nordjylland Aalborg Aalborg Nordjylland Aalborg Jammerbugt Nordjylland Aalborg Vesthimmerland Nordjylland Aalborg Rebild Nordjylland Aalborg Mariagerfjord Nordjylland Aalborg ABR-ND2 Midtjylland Thisted Midt- og Vestjylland Aalborg Morsø Midt- og Vestjylland Aalborg Skive Midt- og Vestjylland Aalborg Lemvig Midt- og Vestjylland Aalborg Struer Midt- og Vestjylland Aalborg Viborg Midt- og Vestjylland Aalborg Holstebro Midt- og Vestjylland Aalborg Herning Midt- og Vestjylland Aalborg Ringkøbing-Skjern Midt- og Vestjylland Aalborg Ikast-Brande Midt- og Vestjylland Aalborg Silkeborg Midt- og Vestjylland Aalborg ABR-SD1 ØstJylland Randers Østjylland Aalborg Norddjurs Østjylland Aalborg Syddjurs Østjylland Aalborg Aarhus Østjylland Middelfart Favrskov Østjylland Middelfart Skanderborg Sydøst Jylland Middelfart Horsens Sydøst Jylland Middelfart Vejle Sydøst Jylland Middelfart Hedensted Sydøst Jylland Middelfart Kolding Sydøst Jylland Middelfart

15 Beredskab Side 14 af 31 ABR-SD2 ABR-SD3 24T-OD1 Kommune Politikreds Driftsområde Syd- og Sønderjylland Fredericia Sydøst Jylland Middelfart Kolding Sydøst Jylland Middelfart Haderslev Syd- og Sønderjylland Middelfart Tønder Syd- og Sønderjylland Middelfart Esbjerg Syd- og Sønderjylland Middelfart Vejen Syd- og Sønderjylland Middelfart Aabenraa Syd- og Sønderjylland Middelfart Sønderborg Syd- og Sønderjylland Middelfart Billund Syd- og Sønderjylland Middelfart Varde Syd- og Sønderjylland Middelfart Kommune Politikreds Driftsområde Fyn Middelfart Fyn Middelfart Odense Fyn Middelfart Kerteminde Fyn Middelfart Assens Fyn Middelfart Faaborg-Midtfyn Fyn Middelfart Nyborg Fyn Middelfart Svendborg Fyn Middelfart Langeland Fyn Middelfart Kommune Politikreds Driftsområde Østdanmark Hovedstaden Halsnæs Nordsjælland Næstved Helsingør Nordsjælland Næstved Fredensborg Nordsjælland Næstved Hillerød Nordsjælland Næstved Hørsholm Nordsjælland Næstved Allerød Nordsjælland Næstved Rudersdal Nordsjælland Næstved Frederikssund Nordsjælland Næstved Egedal Nordsjælland Næstved Furesø Nordsjælland Næstved Lyngby-Taarbæk Nordsjælland Næstved Gentofte Nordsjælland Næstved Albertslund Vestegnen Næstved Ballerup Vestegnen Næstved Brøndby Vestegnen Næstved Glostrup Vestegnen Næstved Gladsaxe Vestegnen Næstved

16 Beredskab Side 15 af 31 24T-OD2 Herlev Vestegnen Næstved Hvidover Vestegnen Næstved Høje-Taastrup Vestegnen Næstved Ishøj Vestegnen Næstved Rødover Vestegnen Næstved Vallensbæk Vestegnen Næstved Frederiksberg København Næstved København København Næstved Dragør København Næstved Tårnby København Næstved Kommune Politikreds Driftsområde Østdanmark Sjælland Odsherred Midt- og Vestsjælland Næstved Holbæk Midt- og Vestsjælland Næstved Kalundborg Midt- og Vestsjælland Næstved Roskilde Midt- og Vestsjælland Næstved Lejre Midt- og Vestsjælland Næstved Greve Midt- og Vestsjælland Næstved Solrød Midt- og Vestsjælland Næstved Køge Midt- og Vestsjælland Næstved Ringsted Midt- og Vestsjælland Næstved Slagelse Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved Sorø Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved Faxe Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved Næstved Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved Vordingborg Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved Guldborgsund Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved Lolland Sydsjællands og Lolland-Falster Næstved

17 Beredskab Side 16 af TILBUDSGRUNDLAG Tilbud afgives på følgende grundlag, jf. nærmere den i pkt. 2.1 omtalte leverandørportal : Eventuelle rettelsesblade udarbejdet i tilbudsfasen, jf. afsnit 2.4 Tilbudsfasen Disse, med tilhørende bilag. Entreprisekontrakt for hver entreprise med de i entreprisekontrakten anførte supplerende dokumenter med bilag, som SB, SAB m.fl., som disse er gjort tilgængelige på leverandørportal en. Tilbudslisten. 2.4 TILBUDSFASEN Alle spørgsmål og henvendelser vedrørende tilbuddet skal ske pr. til Alle spørgsmål og henvendelser skal i "Emnefeltet" mærkes med hovedområdets navn: Belægninger Løbende Vejdrift Beredskab Vintertjeneste Mekaniske og elektriske installationer Generelle spørgsmål og henvendelser skal mærkes: Generelt. Alle henvendelser og spørgsmål (i anonymiseret form) samt svar herpå vil blive lagt på Vejdirektoratets leverandørportal. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende vil blive lagt på leverandørportal en, såfremt spørgsmål eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring eller supplering af udbudsmaterialet. Alle spørgsmål, der modtages senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at lægge svar på leverandørportal en senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, vil ikke blive besvaret. Rettelsesblade og meddelelser til de bydende lægges på leverandørportal en senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Vejdirektoratet forudsætter, at de bydende inden tilbudsafgivelsen har gjort sig bekendt med forholdene på stedet for arbejdets udførelse samt med art og tilstand af evt. materiel, der skal overtages. Vejdirektoratet vil såfremt der indgår virksomhedsoverdragelse af arbejdssteder og/eller materiel i relevant omfang afholde besigtigelser i tilbudsfasen. Oplysning om besigtigelser vil blive givet på leverandørportal en. Vejdirektoratet vil først i tilbudsfasen afholde et kombineret orienterings- og spørgemøde. Oplysning om tid og sted vil blive givet på leverandørportal en.

18 Beredskab Side 17 af ENKELTSTÅENDE OG SAMLEDE TILBUD Enkeltstående tilbud på en eller flere entrepriser Tilbudsgiver kan afgive tilbud på en eller flere af entrepriserne omfattet af Samlet driftsudbud 2012, jf. afsnit 1.2. Dette sker ved at udfylde en tilbudsliste for hver af de pågældende entrepriser og at overføre tilbudssummerne til tilbudssamlelisten, jf. afsnit 3.5. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på flere entrepriser end tilbudsgiver ønsker at overtage, ved på tilbudssamlelisten at anføre en maksimal årlig kontraktsum der ønskes overtaget entrepriser for. Samlet tilbud på flere entrepriser med rabat Tilbudsgiver kan supplere sine enkelttilbud ved at afgive samlet tilbud på en kombination af flere entrepriser, og herved give rabat for samlet overtagelse af flere entrepriser. Det er en forudsætning for afgivelse af samlet tilbud, at der samtidigt afgives enkeltstående tilbud på de entrepriser, der indgår i det samlede tilbud. Tilbudsgiver kan afgive samlet tilbud på flere forskellige kombinationer af entrepriser, også flere end tilbudsgiver ønsker at overtage, ved på tilbudssamlelisten at anføre en maksimal årlig kontraktsum der ønskes overtaget entrepriser for. Begrænsninger i adgangen til at afgive samlet tilbud på flere entrepriser Der modtages ikke samlet tilbud omfattende enkelte entrepriser fra hovedområdet Vintertjeneste og entrepriser fra andre hovedområder. Entrepriser fra hovedområdet Vintertjeneste kan kun indgå i kombination med andre entrepriser, såfremt kombinationen omfatter alle entrepriserne fra et vintertjenestefagområde, inden for et helt udbudsområde. Der modtages ikke samlet tilbud med en rabat større end 20 %. På tilbudssamlelisten må der således ikke anføres en rabatsats på over 20 %. Når der afgives et samlet tilbud med rabat, er dette at forstå som ét tilbud på alle de omfattede entrepriser. Rabatten vedrører ved tilbudsafgivelsen således ikke den enkelte entreprise, men det samlede tilbud, jf. afsnit 3.5. Der modtages ikke samlet tilbud omfattende flere end 4 entrepriser Vejdrift. Der kan heller ikke afgives samlet tilbud omfattende flere end 4 entrepriser Vedligehold af autoværn. Der modtages ikke samlet tilbud, der overstiger tilbudsgivers økonomiske og finansielle samt tekniske og faglige formåen, jf. afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen og afsnit 3.8 Teknisk og faglig formåen. 2.6 ALTERNATIVE TILBUD Der modtages ikke alternative tilbud. 2.7 FORBEHOLD Grundlæggende udbudsbetingelser Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav. Tilbud med forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav vil blive afvist som ikkekonditionsmæssige.

19 Beredskab Side 18 af 31 I tilfælde af usikkerhed med hensyn til, om et påtænkt forbehold vil medføre afvisning af tilbuddet i henhold til dette punkt, opfordres tilbudsgiver til - inden tilbudsafgivelsen - at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. afsnit 2.4. Det skal bemærkes, at organisationernes standardforbehold kan indeholde forbehold vedr. prisreguleringer og betaling for vinterforanstaltninger, hvilke forhold er eksempler på ufravigelige udbudsbetingelser og krav. Et tilbud med et sådant forbehold vil blive erklæret ukonditionsmæssigt. Ved forbehold skal tilbudsgiver klart angive, hvad der tages forbehold overfor og anføre, hvilke konkrete formuleringer tilbudsgiver i stedet vil indgå på. Tilbudsgivers forbehold vil blive kapitaliseret af Vejdirektoratet, dog ikke forbehold over for grundlæggende eller ufravigelige udbudsbetingelser og krav, der som anført ovenfor vil medføre forkastelse af tilbuddet. Ved kapitalisering menes, at der vil blive foretaget en saglig/realistisk prissætning af forbeholdets betydning, så det sikres, at den pågældende tilbudsgiver ikke opnår en økonomisk fordel ved forbeholdet, og at der således skabes sikkerhed for, at tilbuddet med forbehold bliver sammenligneligt med tilbud, der ikke indeholder forbehold. Såfremt Vejdirektoratet ikke er i stand til at kapitalisere tilbudsgivers forbehold på sikker og saglig vis, er Vejdirektoratet forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. 2.8 OPTIONER Entreprisen udbydes med mulighed for efter gensidig aftale at forlænge kontraktperioden med to år, på de efter kontrakten gældende vilkår. 2.9 VEDSTÅELSE Vedståelsesfristen er 6 måneder fra licitationsdagen. Dette er en fravigelse fra AB 92 3 stk FEJL I TILBUDSLISTEN Ved forskel mellem tilbudssum anført på tilbudslisten og tilbudssum anført på tilbudssamlelisten vil det være tilbudssummen anført på tilbudssamlelisten der er gældende. Såfremt en tilbudsgiver har anført <0> eller <blank> i tilbudssamlelisten ud for en entreprise, men samtidigt ved et "JA" har angivet, at entreprisen indgår i et samlet tilbud, vil dette ikke gøre tilbuddet ugyldigt, idet det samlede tilbud vil blive accepteret, men uden at den pågældende entreprise (altså den hvor prisen mangler) indgår, og under opretholdelse af den tilbudte rabatprocent.

20 Beredskab Side 19 af BESTEMMELSER OM TILBUD 3.1 TILBUDDETS FORM OG INDHOLD Tilbud skal mærkes: Vejdirektoratet, Tilbud på samlet driftsudbud 2012, med angivelse af de hovedområder tilbuddet omfatter. De medfølgende tilbudslabels bedes benyttet, således at der anvendes 1 label for hvert hovedområde tilbuddet omfatter. Alt tilbudsmateriale bedes mærket med tilbudsgivers navn. Tilbuddet skal indeholde: Tilbudsbrev, jf. afsnit 3.3 Tilbudsbrev Tilbudssamlelisten og for vinterentrepriserne vintersamlelisterne Udfyldte tilbudslister Oplysninger om tilbudsgivers organisering, jf. afsnit 3.4 Tilbudsgivers organisering Tro og love-erklæring, jf. afsnit 3.6 Tro og love-erklæring Oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav, jf. BUT, afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen og bilag 1 Oplysninger om teknisk kapacitet, samt redegørelse for opfyldelse af mindstekrav jf. afsnit 3.8 Teknisk og faglig formåen og bilag 1. Tilbuddet afleveres i en original elektronisk udgave og en papirudgave. Såfremt der er modstrid mellem disse udgaver, gælder den elektroniske excel-udgave. Den elektroniske udgave skal bestå af: én tilbudssamleliste med tilhørende tilbudslister (vedlagt som excel-filer) et antal vintersamlelister med tilhørende tilbudslister, (vedlagt som excel-filer), såfremt der afgives tilbud på vintertjeneste det samlede tilbud (inkl. tilbudssamlelisten og tilbudslisterne) vedlagt som én pdf-fil. For hovedområdet Løbende Vejdrift er det tilstrækkeligt, at pdf-filen indeholder tilbudslisternes ark "Forside" og "Total". Excel-filerne bedes navngivet ved at tilføje tilbudsgivers firmanavn/forkortelse i starten af navnet på de fremlagte tilbudslistefiler, fx: [XXXX]-TBSL. for tilbudssamlelisten eller [XXXX]-TBL-ABR-ND-1 for en Akutberedskabs tilbudsliste for Nordjylland. Pdf-filen bedes navngivet [XXXX]-Samlet driftsudbud 2012.pdf. Pdf-filen og papirudgaven bedes organiseret med en dokumentrækkefølge som angivet under tilbuddets indhold. Såfremt der udelukkende afgives enkeltstående tilbud indenfor hovedområderne Vintertjeneste og Beredskab accepterer Vejdirektoratet også tilbud der kun er fremsendt på papir og uden tilbudssamleliste. Manglende eller ikke gyldige krævede dokumenter kan medføre udelukkelse. Tilbudsgiverne opfordres derfor til omhyggeligt at sikre sig, at de krævede dokumenter og oplysninger vedlægges og er i orden.

21 Beredskab Side 20 af 31 Tilbud skal være modtaget hos: Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene senest den 3. juli 2012, klokken i lokale nr. 11. Der modtages ikke elektronisk fremsendte tilbud. Fremsendes tilbud som post eller med bud, skal det være modtaget i receptionen på ovennævnte adresse senest tilbudsdagen kl. 9:45. Åbning af tilbuddene vil ske i overværelse af max. 1 repræsentant fra hver af de tilbudsgivere, der måtte være til stede. Modtagne tilbud på vintertjeneste vil ikke blive læst op. Der vil for øvrige tilbud blive læst priser op på alle enkelttilbud samt oplysning om evt. forbehold. Det vil blive oplyst om tilbuddet omfatter samlede tilbud med rabatter. Samlede tilbud vil ikke blive læst op. For alle modtagne tilbud vil tilbudssamlelisten og vintersamlelisterne blive offentliggjort på leverandørportal en snarest/umiddelbart efter licitationen. En samlet oversigt over modtagne enkeltilbud vil blive offentliggjort på leverandørportal en snarest efter licitationen. 3.2 TILBUDSSPROG Tilbud skal afgives på dansk. Følgende dokumenter kan afgives på dansk, svensk, norsk bokmål eller engelsk: Dokumenter med oplysninger vedr. økonomisk og finansiel formåen Dokumenter med oplysning om teknisk og faglig formåen. 3.3 TILBUDSBREV I tilbudsbrevet angives: kontaktperson vedr. tilbuddet hvortil ordregivers underretning kan sendes om der til tilbuddet er knyttet forbehold (se pkt. 2.7 om konsekvensen af forbehold) at tilbud er afgivet med de i tilbudssamlelisten og vintersamlelisten oplyste priser, på enkelttilbud, samlede tilbud med rabatter og begrænsninger at tilbudsgivers underskrift på tilbudsbrevet tillige omfatter alle tilhørende tilbudslister og oplysningsskemaer.

22 Beredskab Side 21 af TILBUDSGIVERS ORGANISERING Tilbud kan afgives af: en enkelt virksomhed uden navngivne underentreprenører en enkelt virksomhed med navngivne underentreprenører flere virksomheder i forening (konsortium) uden navngivne underentreprenører. flere virksomheder i forening (konsortium) med navngivne underentreprenører. En virksomhed kan indgå i flere konsortier samt være underentreprenør til flere tilbudsgivere. En tilbudsgiver kan, efter tilbuddets afgivelse, og inden kontraktens underskrivelse, efter Vejdirektoratets godkendelse, overdrage kontraktforpligtelsen til et 100 % ejet datterselskab, såfremt dette får tilført egenkapital som krævet under "økonomisk og finansiel formåen" (alternativt en moderselskabshæftelse) samt selv eller med underentreprenører opfylder kravene til "teknisk og faglig formåen". Tilbudsgiver angiver på et bilag til tilbudsbrevet, hvorledes tilbudsgiver er organiseret. 3.5 TILBUDSLISTEN OG TILBUDSSAMLELISTEN Tilbudslister og tilbudssamlelister udleveres såvel som pdf-filer som på excel-regneark. Vejdirektoratet har indarbejdet regne- og filtreringsfunktioner i regnearkene, men påtager sig ikke ansvaret for disse funktioner. Evt. konstaterede fejl i Vejdirektoratets regne- og filtreringsfunktioner vil blive korrigeret inden tilbuddene vurderes. Tilbudsgiverne anbefales selv at tjekke funktionerne. Tilbudslisten er udformet som en tilbudsliste for hver enkelt entreprise. For vintertjeneste vil dette være suppleret med en vintersamleliste omfattende alle entrepriser fra samme fagområde inden for hvert udbudsområde. Tilbudsgiveren skal udfylde tilbudslisten i sin helhed, for hver entreprise han ønsker at afgive tilbud på. Tilbudsgiver skal overføre sine tilbud til tilbudssamlelisten, jf. de i afsnit 3.1 nævnte undtagelser. Såfremt tilbudsgiver ønsker at give rabat ved samlet overdragelse af flere entrepriser, skal tilbudsgiver udfylde tilbudssamlelisten med et "JA" ud for de entrepriser der indgår i et samlet tilbud (kombination) og en til tilbuddet hørende rabatprocent. Det er ikke tilladt at angive en rabat på over 20 % for samlet overdragelse af flere entrepriser. Ved tildelingen vil et samlet tilbud som omfatter flere entrepriser blive behandlet som et enkelt tilbud med én pris. Rabatten fordeles således ikke forholdsvist på de enkelte entrepriser under tildelingen, jf. afsnit 2.5. Ved kontraheringen bringes den tilbudte rabatprocent til anvendelse på hver enkelt entreprise idet alle udbetalinger baseret på tilbudslistens priser fradrages den tilbudte rabatprocent. Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere entrepriser end han har formåen til (jf. BUT afsnit 3.7) hhv. ønsker at indgå kontrakt om (jf. BUT afsnit 2.5 og TBSL), anfører tilbudsgiver på tilbudssamlelisten den maksimale årlige kontraktsum inden for hvert hovedområde og den maksimale årlige kontraktsum samlet

23 Beredskab Side 22 af 31 for hele driftsudbuddet, der ønskes indgået kontrakt om. Ved den maksimale årlige kontraktsum forstås summen af enkelttilbud med fradrag for rabatter. En tilbudsgiver vil kunne få overdraget flere af de på tilbudssamlelisten anførte enkelttilbud (entrepriser) og samlede tilbud (kombinationer af entrepriser), såfremt de ligger inden for tilbudsgivers økonomiske og tekniske formåen samt indenfor den på tilbudssamlelisten anførte ønskede økonomiske begrænsning. Tilbudsgiver behøver således ikke anføre samlede tilbud, såfremt tilbudsgiver ikke ønsker at give rabat for samlet overdragelse. 3.6 TRO OG LOVE-ERKLÆRING Tilbudsgiver underskriver og vedlægger en erklæring på tro og love om, hvorvidt tilbudsgiver på tidspunktet for afgivelsen af tilbud har ubetalt forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. En formular til afgivelse af tro og love-erklæringen indgår som dokument i tilbudsbrevet. Hvis tilbuddet afgives af flere virksomheder i forening (et konsortium), skal tro og love-erklæring afgives for hver enkelt af de deltagende virksomheder i konsortiet. 3.7 ØKONOMISK OG FINANSIEL FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger følgende oplysninger om sin økonomiske og finansielle formåen. Oplysningerne afgives på bilag Skema 2 til tilbudsbrev. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af økonomisk og finansiel formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Egenkapital/sikkerhedsstillelse Tilbudsgiver vedlægger oplysning om sin egenkapital iht. senest disponible regnskabsår. Tilbudsgivers egenkapital skal opfylde de i BUT bilag 1 afsnit 3.7 "Egenkapital" anførte krav. Såfremt tilbudsgivers egenkapital er mindre end kravene i bilag 1, skal tilbudsgiver vedlægge et tilsagn om sikkerhedsstillelse udformet i overensstemmelse med det i tilbudsbrevet vedlagte "Tilsagn om sikkerhedsstillelse" således at tilbudsgiver med summen af sikkerhedsstillelse og egenkapital opfylder de i bilag 1 afsnit 3.7 "Egenkapital" anførte krav. Tilsagnet skal afgives af pengeinstitut, forsikrings- eller garantiselskab, som har fast kontor i Danmark. Er tilbudsgiver en personligt drevet virksomhed, skal der vedlægges tilsagn om sikkerhedsstillelse udformet i overensstemmelse med den i tilbudsbrevet vedlagte "Tilsagn om sikkerhedsstillelse" for alle de

24 Beredskab Side 23 af 31 i bilag 1 afsnit 3.7 "Egenkapital" anførte krav. Tilsagnet skal afgives af pengeinstitut, forsikrings- eller garantiselskab, som har fast kontor i Danmark. Omsætning Tilbudsgiver vedlægger oplysning om sin omsætning (relevant omsætning) i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår, inden for følgende områder: Fjernelse og opbevaring af køretøjer Beredskabsopgaver på vej Tilbudsgivers årlige relevante omsætning opgjort samlet for de to områder (dvs. VD efterspørger ikke oplysning om omsætning fordelt på ovennævnte to områder; den samlede omsætning på de to områder er tilstrækkelig) skal i mindst et af tre år have opfyldt det i bilag 1 afsnit 3.7 "Omsætning" anførte krav. 3.8 TEKNISK OG FAGLIG FORMÅEN Tilbudsgiver vedlægger de i Bilag 1 afsnit 3.8 krævede oplysninger om sin tekniske og faglige formåen. Oplysningerne skal afgives på bilaget Skema 2 til tilbudsbrevet. Såfremt en tilbudsgiver i relation til vurderingen af teknisk og faglig formåen ønsker at basere sig på andre enheders formåen (f.eks. underentreprenører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten, f.eks. ved at fremlægge erklæring eller anden dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Tilbudsgiver skal opfylde de mindstekrav til teknisk og faglig formåen, der fremgår af Bilag 1 afsnit KRAV TIL EGNETHED VED TILBUD PÅ FLERE ENTREPRISER For overdragelse af flere entrepriser inden for ét fagområde skal kravene til tilbudsgivers: økonomiske og finansielle formåen beregnes af summen af krav til hver enkelt entreprise inkl. evt. rabat omfang af referencer opfylde summen af kravene anført for de enkelte entrepriser inkl. evt. rabat tekniske kapacitet og faglige formåen i øvrigt opfylde kravene som anført for den største entreprise, beregnet på grundlag af tilbudsgivers tilbudspris uden rabat. For overdragelse af flere entrepriser inden for forskellige fagområder skal kravene til tilbudsgivers: økonomiske og finansielle formåen beregnes af summen af krav til hver enkelt entreprise inkl. evt. rabat omfang af referencer opfylde summen af kravene anført for de enkelte entrepriser inkl. evt. rabat tekniske kapacitet og faglige formåen i øvrigt opfylde kravene som anført for den største entreprise inden for hvert fagområde, beregnet på grundlag af tilbudsgivers tilbudspris uden rabat. Der vil på Vejdirektoratets leverandørportal under menupunkt "Vejledende og orienterende dokumenter" være givet eksempler på dette.

25 Beredskab Side 24 af BESTEMMELSER OM TILDELING 4.1 KONTROL FOR EGNETHED OG KONDITIONSMÆSSIGHED Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om den krævede dokumentation foreligger. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om mindstekrav til egnethed er opfyldt. Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Vejdirektoratet vil herudover forbeholde sig ret til at udelukke de tilbudsgivere der er omfattet af "Udbudsdirektivets" artikel 45 stk. 2 vedr. udelukkelse af en økonomisk aktør. 4.2 TILDELING AF ENTREPRISEKONTRAKTER Tildelingskriteriet er laveste pris. Ved laveste pris forstås den kombination af alle tilbud, afgivet ved Samlet driftsudbud 2012, jf. afsnit 2.5, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet. Det forhold, at en tilbudsgiver isoleret set har afgivet den laveste pris på én given entreprise, er derfor ikke ensbetydende med, at tilbudsgiveren vil blive tildelt den pågældende entreprise. Indregning af rabat Et samlet tilbud er ét tilbud med én pris. Derfor foretages fradrag for rabat i summen af priserne på de af tilbuddet omfattede entrepriser. Afgives der både enkelttilbud og et eller flere samlede tilbud, beregnes rabatten for hvert samlet tilbud for sig, og enkelttilbuddene påvirkes ikke af rabat. Anvendelse af tildelingsmodellen Tildelingen vil blive gennemført ved hjælp af en elektronisk regnemodel, som beregner hvilken kombination af de afgivne tilbud, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet. På Vejdirektoratets leverandørportal vil man under menupunkt "Vejledende og orienterende dokumenter" kunne læse nærmere om, samt se eksempler på tildelingsmetoden. Tildelingsberegningen sker efter følgende regler: Prisen på samtlige samlede tilbud beregnes. Den samlede pris for mulige kombinationer af tilbud beregnes. En mulig kombination af tilbud skal indeholde alle entrepriser, og hver entreprise må kun indgå én gang. Umulige kombinationer udgår. Kombinationer hvor en tilbudsgivers egnethedskrav eller ønskede begrænsning overstiges hvilket fx kan ske, når der indgår mere end et tilbud hhv. samlet tilbud fra samme entreprenør i kombinationen udgår. Den kombination der har den laveste pris findes.

26 Beredskab Side 25 af 31 Såfremt to eller flere kombinationer har den samme laveste pris, vælges den vindende kombination ved lodtrækning. Lodtrækningen gennemføres af Vejdirektoratets rådgiver Kammeradvokaten. Delannullation (annullation af entrepriser/delaftaler) Vejdirektoratet forbeholder sig ret til at annullere hele det gennemførte udbud eller annullere en eller flere af de udbudte entrepriser (delaftaler), såfremt en sådan annullation er sagligt begrundet. Såfremt alene enkelte eller flere entrepriser annulleres, vil Vejdirektoratet gennemføre tildelingen blandt de ikke annullerede entrepriser. Hvis det af Vejdirektoratet selv eller efter kendelse fra Klagenævnet for Udbud konstateres, at en eller flere entrepriser er behæftet med fejl, som indebærer, at der ikke kan foretages tildeling af entrepriserne, kan Vejdirektoratet foretage delvis annullation, således at de pågældende entrepriser udgår af Samlet driftsudbud 2012 inden tildeling finder sted. Såfremt Vejdirektoratet finder at en delvis annullation har væsentlig indflydelse på den samlede tildeling vil Vejdirektoratet kunne foretage en annullation af det samlede udbud. Hvis fejlen først konstateres efter meddelelsen af Vejdirektoratets tildelingsbeslutning men før kontrahering vil Vejdirektoratet kunne annullere helt eller delvist, som anført ovenfor, og ved delvis annullation genoptage tilbudsevalueringen og træffe en ny tildelingsbeslutning for samtlige tilbageværende (dvs. ikke-annullerede) entreprisers vedkommende.

27 Beredskab Side 26 af BESTEMMELSER OM AFTALEINDGÅELSE 5.1 SAMLET OVERDRAGELSE AF FLERE ENTREPRISER Såfremt tilbudsgiver får overdraget flere entrepriser, indgås der en separat entreprisekontrakt for hver entreprise, og der udarbejdes en samarbejdsaftale der uden at fravige entreprisekontrakten overordnet fastlægger hvorledes kontrakterne administreres. Entreprenøren vil, hvis han ønsker det, kunne administrere alle kontrakter med en fælles kontraktholder kunne administrere alle kontrakter inden for sammen hovedområde eller inden for samme geografiske område (driftsområde eller udbudsområde) med en fælles entrepriseansvarlig kunne administrere hver enkelt entreprise med hver sin entrepriseleder hvilket i givet fald angives i samarbejdsaftalen. Detaljeret fastlæggelse af samarbejdet sker efter afholdelse af workshoppen/workshopperne på de forskellige entrepriser. 5.2 INDGÅELSE AF KONTRAKT Efter udløb af stand still-perioden indgås entreprisekontrakt med tilbudsgiver. 5.3 DOKUMENTATION EFTER KONTRAHERING Dokumentation 7 kalenderdage efter kontrahering Entreprenøren skal senest 7 kalenderdage efter kontraktindgåelsen fremlægge følgende dokumentation: Sikkerhedsstillelse Der stilles sikkerhed som anført i afsnit 3.7 Økonomisk og finansiel formåen, som alternativ/supplement til dokumentation for egenkapital. Forsikring Der fremlægges dokumentation for forsikring iht. SB ad 8, stk. 3. Manglende fremlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen.

28 Beredskab Side 27 af 31 Dokumentation 7 kalenderdage før opstartworkshop Entreprenøren skal senest 7 kalenderdage inden afholdelse af opstartworkshop fremlægge følgende dokumentation: organisationsplanarbejdsplan, der opfylder kravene i bilag 1 dokumentation for at alle tekniske og faglige krav til entreprenørens organisation, materiel og planlægning, som er anført i udbudsmaterialet (SB og SAB-Teknik) vil blive opfyldt inden entreprisestart. Manglende fremlæggelse af et eller flere af ovennævnte dokumenter udgør væsentlig misligholdelse, der berettiger Vejdirektoratet til at hæve aftalen. 5.4 AFHOLDELSE AF OPSTARTWORKSHOP Mellem 2 og 6 uger efter indgåelse af kontrakt afholdes opstartworkshop.

29 Beredskab Side 28 af OPLYSNINGER OM SKAT, MILJØBESKYTTELSE, ARBEJDSMILJØ OG KØRSEL MED UDENLANDSK REGISTREREDE KØRETØJER Oplysning om skatter og afgifter, samt kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Skat Adresse: Østbanegade 123, DK 2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Oplysning om miljøbeskyttelse og arbejdsmiljø: Officielt navn: Miljøstyrelsen Adresse: Strandgade 29, DK 1401 København K Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår: Officielt navn: Arbejdstilsynet Adresse: Landskronagade 33, DK 2100 København Ø Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Oplysninger om kørsel med udenlandsk registrerede køretøjer: Officielt navn: Trafikstyrelsen Adresse: Gammel Mønt 4, DK 1117 København K Telefon: Internetadresse (URL):

30 Beredskab Side 29 af 31 BILAG 1 Dette bilag 1 er supplerende bestemmelser til Bestemmelser om udbud og tilbud for Beredskab FOR FAGOMRÅDERNE AKUTBEREDSKAB OG EFTERLADTE KØRETØJER GÆLDER: Ad pkt. 1.4 Entreprisernes omfang. Akutberedskab omfatter de i SAB-teknik anførte arbejdsopgaver med følgende begrænsninger: Entreprenøren skal acceptere, at andre aktører i begrænset omfang udfører opgaver, der falder inden for aftalens opgavebeskrivelse Vejdrift udbydes i følgende entrepriser (delaftaler): ABR-ND-1 Nordjylland ABR-ND-2 Midtjylland ABR-SD-1 Østjylland ABR-SD-2 Syd- og Sønderjylland ABR-SD-3 Fyn ABR-OD-1 København og Nordsjælland ABR-OD-2 Holbæk ABR-OD-3 Midt- og Vestsjælland ABR-OD-4 Sydsjælland og Lolland-Falster Entrepriserne vil følge grænserne som angivet i BUT afsnit 2.2, med de justeringer, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste. Efterladte køretøjer omfatter de i SAB-teknik anførte arbejdsopgaver med følgende begrænsninger: Entreprenøren skal acceptere, at andre aktører i begrænset omfang udfører opgaver, der falder inden for aftalens opgavebeskrivelse Efterladte køretøjer udbydes i følgende entrepriser (delaftaler): ABR-ND-1 (sammen med akutberedskab) Nordjylland ABR-ND-2 (sammen med akutberedskab) Midtjylland ABR-SD-1 (sammen med akutberedskab) Østjylland ABR-SD-2 (sammen med akutberedskab) Syd- og Sønderjylland ABR-SD-3 (sammen med akutberedskab) Fyn 24T-OD-1 Østdanmark Hovedstaden 24T-OD-2 Østdanmark Sjælland Entrepriserne vil følge grænserne som angivet i BUT afsnit 2.2, med de justeringer, der er angivet på entreprisens kortbilag, mængdefortegnelser og tilbudsliste.

31 Beredskab Side 30 af 31 Ad pkt. 3.7 Økonomisk og finansiel formåen Egenkapital Tilbudsgivers egenkapital iht. seneste disponible regnskabsår skal mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. ABR-ND-1 0,3 ABR-ND-2 0,3 ABR-SD-1 0,3 ABR-SD-2 0,3 ABR-SD-3 0,3 ABR-OD-1 0,5 ABR-OD-2 0,3 ABR-OD-3 0,3 ABR-OD-4 0,3 24T-OD-1 0,3 24T-OD-2 0,3 Hvis tilbudsgivers egenkapital ikke er tilstrækkelig til at opfylde de anførte krav, skal tilbudsgiver vedlægge tilsagn om supplerende sikkerhedsstillelse jf. BUT afsnit 3.7, for at kunne komme i betragtning. Omsætning Tilbudsgivers årlige relevante omsætning jf. BUT afsnit 3.7 skal i mindst et af de tre seneste disponible regnskabsår mindst have udgjort følgende beløb pr. entreprise, der overdrages tilbudsgiver: Entreprise Beløb i mio. kr. ABR-ND-1 0,3 ABR-ND-2 0,3 ABR-SD-1 0,3 ABR-SD-2 0,3 ABR-SD-3 0,3 ABR-OD-1 0,5 ABR-OD-2 0,3 ABR-OD-3 0,3 ABR-OD-4 0,3 24T-OD-1 0,3 24T-OD-2 0,3 Ad pkt. 3.8 Teknisk og faglig formåen Referencer Tilbudsgiver skal ved angivelse af referencer på bilaget skema 2 i tilbudsbrevet dokumentere at have gennemført relevante entrepriseopgaver (se straks nedenfor, hvad der forstås ved "relevante entrepriseopgaver") til en årlig værdi (omsætning) på mindst følgende beløb i mindst et af de tre seneste år.

32 Beredskab Side 31 af 31 Entreprise Beløb i mio. kr. ABR-ND-1 0,3 ABR-ND-2 0,3 ABR-SD-1 0,3 ABR-SD-2 0,3 ABR-SD-3 0,3 ABR-OD-1 0,5 ABR-OD-2 0,3 ABR-OD-3 0,3 ABR-OD-4 0,3 24T-OD-1 0,3 24T-OD-2 0,3 For hver reference anføres: navn på udførende firma (hovedentreprenør/underentreprenør/konsortiemedlem) navn på ordregiver/kunde arbejdets indhold i forhold til den krævede reference arbejdets værdi (fx ved entreprisesum opdelt på indhold) sammenlagt og pr. år tidspunkt og sted for udførelsen (referencer behøver ikke at være fra Danmark). Referencerne skal ligge indenfor følgende emner: Fjernelse og opbevaring af køretøjer Beredskabsopgaver med opgaver på vej Hver enkelt reference behøver ikke at omfatte alle emner, men samlet skal referencerne dække alle de omtalte emner. Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer Tilbudsgiver skal give oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos de medarbejdere, der hos entreprenøren er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet. Oplysningerne afgives ved at vedlægge CV for de ansvarlige ledere. Der vedlægges CV for medarbejdere til entrepriseledelse. Mindstekrav til entrepriseledelse er: Mindst 3 års erfaring med ledelse af lignende opgaver, heraf mindst 1 år med en omsætning på min 0,3 mio. kr. Ved tilbudsafgivelsen er det tilstrækkeligt med ét eller flere CV'er, der tilsammen dækker de anførte krav. Der skal altså ikke afleveres CV på én entrepriseleder for hver entreprise, der bydes på. Det er tilstrækkeligt med CV på én entrepriseleder, uanset hvor mange entrepriser, der bydes på. Det samme gælder de fagansvarlige. Ved opstartworkshoppen efter kontraktindgåelse, fremlægges dokumentation for at den samlede organisation er på plads, herunder CV'er for alle de medarbejdere, der for hver entreprise dækker ovennævnte ansvarsområder.

33 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Middelfart og Næstved samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk Driftsdivisionen Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. juli 2014 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2014 2. JULI 2014 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 bestemmelser om udbud og tilbud samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 PJA BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 Bestemmelser om udbud og Tilbud samlet driftsudbud 2012 Vintertjeneste april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VINTERTJENESTE Niels Juels Gade

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 bestemmelser om udbud og tilbud Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8.februar 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL)

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) Bestemmelser om udbud og tilbud samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BELÆGNINGER (BEL-GEN)

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012

SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD SAMLET DRIFTSUDBUD 2012 Mekaniske og elektriske installationer APRIL 2012 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste

Samlet Driftsudbud Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Samlet Driftsudbud 2012 Geografisk opdelte orienteringsmøder vintertjeneste Tidsplanen 3. april 2012: Bekendtgørelse af udbud 1. - 4. og 7. juni 2012: Formøder Vintertjeneste 3. juli 2012: Licitation Juli

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Side 1 af 6 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ORIENTERING 2 2. RETSGRUNDLAGET 3 3. TILBUDSFASEN 3 4. TILBUDSAFGIVELSE 3 5. EGNETHED 5 6.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 2014-01-03 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD BYGVÆRKER (BYG-GEN) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes.

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk. Udbudsmaterialet er ændret gennemgående, hvorfor flere dokumenter udskiftes. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21 maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Klapbroer" Rettelsesblad nr. ME-KB-2+3 Tidligere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2013. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk.

Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, DANMARK-1022København. E-mail: drift2012@vd.dk. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152762-2012:text:da:html DK-København: Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende veje og andet

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL

VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD VEDLIGEHOLD AF VINTER- MATERIEL SEPTEMBER 2012 Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 10 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere