En formands erindringer af Tage Olsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En formands erindringer af Tage Olsen"

Transkript

1 En formands erindringer af Tage Olsen På opfordring til, at komme med et indlæg i Korsør Roklubs 100 års jubilæumsblad skal forsøge at spole filmen tilbage og genkalde forskellige episoder og oplevelser efter et medlemskab indtil videre på 2/3 af mit livsforløb. Interessen for roning begyndte så småt i skoletiden, idet Korsør Roklub i forbindelse med DFfR s, kørte en kampagne for skoleroning, hvor en skolelærer ar blevet uddannet roinstruktør. Skoleroning omfattede skoleelever fra 10. til 14. år og roningen foregik fra kl til to gange om ugen. Dengang i fyrrerne skulle man være fyldt 14 år for at blive medlem, så jeg blev medlem som ungdomsroer i 1948, der var helt andre klubforhold dengang ingen varmt vand et toilet til begge køn, omklædningsrummene var på 16 m2 og lå på 1. sal i forbindelse med kolde brusebad, klublokalet var på 32 m2 et lille køkken på 4 m2, men til gengæld en terrasse på 48 m 2 en bådehal på 120m2 og et værksted på 8m2. Bådpladsen var på 70m2 hertil en ponton, som gik ret ud for klubhuset mod noret med en gangbro, så det hele virkede som et stort. Denne ponton var den første flydeponton, idet man før havde haft to faste broer en for outrigger og en for inrigger,, men også i forbin-delse med tidevand på 1/2m. mange år blev der lagt man-ge timers arbejde i hvert år til standerhejsningen at lægge bro ud og skifte pæle m.m. Hans Chr. Betak og Tage Olsen Edith Modell - Gert Pedersen - Birthe Nielsen senere Olsen - Else Jacobsen senere Hansen nyder kaffe i klubhusets 1.sal. Selv om jeg har været mange år i Roklubben har jeg dog ikke været med fra klubbens spæde start, men jeg har samlet stof til flere runde fødselsdage til klubbens medlemsblade m.m. ved at gå de gamle Korsør aviser igennem på Korsør Arkiv og det er herfra oplysningerne fra mere end 100 år findes. Efter to års medlemskab kunne roklubben holde 40 års jubilæum desværre med besked om, at den store terrasse der var 25 år gammel snarest skulle under reparation eller rives helt ned af sikkerhedsmæssige grunde. Men det var også i de år, hvor jeg fik rokammerater for livet. Bent, Erling og Leif, som den dag i dag har tilknytning til roklubben, vi dyrkede meget langtursroning og motionsroning - i de ældre år mødtes vi i klubben til kortspil en gang om ugen, hvilket vi har gjort i 50 år. 15 Ropiger på pontonen 1949.

2 De næste 10 år blev en blanding af kaproning, langtursroning, bestyrelsesarbejde, roinstruktørarbejde, styrmandskurser, kort, havn, lang og ikke mindst en masse arbejds-opgaver med at reparere den åbne terrasse. Klubbens nye formand Arne Modell (1950) fore-slog, at overbygge terrassen dermed udbyggede man klublokalet med store panoramavinduer mod Noret, så vejrliget blev forhindret i at nedbryde terrassens betonlag. De bærende stålstolper blev suppleret med 4 stk. understøttende murværk 5 meter i bådehallens længderetning. Klubben var heldigvis også dengang begunstiget med forskellige håndværkere der i fritiden udførte et kæmpe stykke frivilligt arbejde - hele klubben og bådehallen fik lagt bølgeeternittag gasbeton-sten skabte en facade ny facade med glas fra Korsør Glasværk. Men andre arbejdsopgaver trængte sig på, bådepladsen havde taget alvorlig skade af isvinter efterårs-storme samt højvande, hvor Roklubben var oversvømmet med ¾ meter, så vi måtte huske at skrue bundpropperne ud af bådene, så vandet kunne løbe frit ud og ind, så de ikke begyndte at flyde rundt i bådehallen. Bådehallen var sunket skyllet ud i Noret og for at rette op herpå blev der slået et nyt bolværk med rambuk af telefonpæle sømbeklædt med blikplader mod pæleorm, blev banket ned i havbunden herefter en spundsvæg monteret til opfyld fik vi betonrester fra byggeriet af bilfærge-lejerne i Halvskov-havnen ( ). Med denne forbedring blev bådepladsen hævet næsten 1 meter over dagligt vande og samtidigt blev et nyt slæbested bygget, men nu vendt 90º i mod øst for at give mere læ, når bådene skulle sættes i vandet også pontonen blev fornyet den gamle som bestod af tomme olietønder var blevet utæt, den nye kom til at bestå af materiale af udrangerede redningsflåder fra færgerne, som bestod af firkantede kobberkasser, derefter blev det hele indkapslet i fyrretræ behandlet med gasolie fra Korsør Glasværk. Dette kæmpe-frivillige arbejdsprojekt blev en 5 års-plan men da vi endelig var helt færdige, var det en forbedring der kunne holde 30 år frem tiden. Men trods det store byggeprogram blev der dog også tid til ro-aktiviteter, blandt andet kom vi til kaproninger rundt i landet og der blev købt en transportvogn (lastbil) af årgang 1938, på ladet blev der monteret en lukket kasse til roerne, ovenpå var der plads til 3 både, vi blev kendt i det BIMS på tur. Materiale til spunsvæggen ligger ved klubhuset i Klar til at tage afsted til kaproning. 16

3 ganske land ved de forskellige regattaer, når vi kom kørende i BIMS som øgenavnet var, så kunne vi ikke altid vinde på kaproningsbanerne, så gjorde vi os bemærket med vores transport og ankomst. Køretøjet var dog ikke særligt stabilt, det fik Falck at mærke, idet vi mange gange blev transporteret hjem på grund af startvanskeligheder, efterhånden var vi fast anhænger og hægtet på Falckvognen men eventyret fik en brat afslutning efter transportbrug ved en stor ungdomslejr, som Korsør Roklub fik arrangeret med DFfR på Revspidsen. Denne landslejr krævede meget transport fra Korsør banegård og mærkeligt nok kunne Bims stå distancen i denne periode, hvorefter den så kolapsede totalt. Det var i disse år mine forældre mente, at jeg burde flytte min seng over i roklubben. Jeg gik på arbejde som maskinlærling på Korsør Jernstøberi og efter fyraften kl spiste jeg og fortsatte derefter i roklubben til kl Sov til næste morgen og så samme tur igen. I weekender var det til kaproning, i sommerferien var det på ferielangture. Ved kaproning blev det til flest 2. pladser og enkelte 1. pladser, heraf _Sjællandsmester i 4 årers inrigger ved Sorø Regattaen og ellers ved De Sydsjællandske Roklubbers Sammenslutning, samt ved klubmesterskaber i outrigger. Ewald's orkester spiller op til dans i klubben Vindere af Sjællandsmester i 4 åres inrigger med cox på Sorø Sø - stm og træner Erik Sørensen - 4 Mogens Quist - 3 Hans Chr Betak - 2 Erik Larsen 1 Tage Olsen Min debut havde jeg ved et kaninløb -100 m. inrigger i Vordingborg. Langturene gik mange gange til Agersø dog også til Bisserup og helt til Nykøbing F. i en sommerferie. Det blev 10 hektiske år, hvor jeg blandt meget andet blev udlært, 1½ år som soldat, gift med Birthe, som jeg traf i Roklubben; et 50 års jubilæum nærmede sig for Roklubben, men der var begrænsede midler at holde fest for, men klubfaciliteterne og udenomspladsen var tip-top, nu var der varmt vand i bruserne og vi havde fået en TUT - mor samt en mønttelefon, mange ting så lovende ud. De næste 22 år i Roklubben blev for mit vedkommende nu som formand fra 1960 og fremefter, idet den gamle bestyrelse følte, at nye skulle tage over og med et næsten helt nyt hold havde jeg fornøjelsen og mente, at vi kunne bidrage med nye tiltag for vor gamle klub. Vore visioner gik ud på, som første prioritering, at forbedre den skræntende økonomi, dernæst en kraftig propaganda for ungdomsroning, idet en ny lov gav tilskud til ungdomsarbejde for unge under 18 år. Der blev indledt et samarbejde med hotel Korsør om afholdelse af Påske- og Pinsebal, samt Revy på klubhotellet i 1949 var bl. meget andet med til at skaffe midler til forbedring af faciliteterne. Til højre ses : Tage på slap line klubliv - Edith Modell - Gert Pedersen Birthe Nielsen senere Olsen - Else Jacobsen senere Hansen. 17

4 fokus på kanindåb, standerhejsning og standerstrygning at udbygge samarbejdet med G.K.R., sælge Bådfondsmærker a 1,-kr. pr. stk. til samtlige arrangementer for stærkt at understrege, at overskuddet går til indkøb af nyt både, som der ikke havde været råd til i år, til sidst skulle der ansøges om en årlig tombola, der blev afholdt i dagene op til Mortens Aften opstillet foran Rådhuset. Men vi fik andet, at tænke på idet en kraftig efterårsstorm fra øst med efterfølgende højvande på 1.70m over dagligt vande skyllede arealet ved bådehallen næsten helt væk, gode råd var dyre, vi kunne næsten ikke overskue, at skulle opsætte en 20 m. lang spunsvæg med efterfølgende opfyld, men så kom vi i tanke om Saint Gobain Glasværk som frelser, idet der med mellemrum blev renoveret ovn, hvor glasset havde nedbrud ovnstenene, og disse ovnsten fik vi kørt over til Roklubben, hvor de kunne danne en kystsikring, hvilket den dag i dag har skabt et sikkert grundfundament for den nye bådehal og klubhus, der i dag er opført og skal danne rammen om Klubbens 100 års fødselsdag. Vore Påske-baller samlede fulde huse ikke mindst fordi vi havde godt musik, vi havde Baggårdspumaen Otto Brandenburg, han måtte flere gange spille To lys på et bord fra Melodigrandprix 1960 med dette arrangement flerdoblede vi det passive medlemstal samtidig var vi ved at sprænge Hotellet rammer i festsalen og vi havde førertrøjen på, som den Sportsforening, der havde de bedste baller til kl om natten. Også vores pinseballer i Korsør Skovhus hvilke også holdt gang i det passive medlemstal her holdt vi ud til Pinsesolen stod op, hvorefter vi tog i roklubben til morgenkaffe og rundstykker hos fru Olsen i Tutten. Festerne i Klubben hvor Bådehallen blev ryddet for både var tit besøgt af forældre til vore unge roere ved Kanindåb, hvor der var mange forskellige boder pile-skydning boldkast lykkespil og billeder fra Paris by Night. Visse syntes det var lidt vovet, andre fandt de blev snydt, idet de billeder der blev vist var af Effeltårnet Triumfbuen Notre Dame o.s.v. men det gav penge til bådefonden. Det gjorde ligeledes vor tombola, som kunne være en kold tørn om efteråret, enere flyttede vi den hen på torvet ved Politi-stationen, her var lidt mere læ, store som små beløb, som fra bådefondens-mærker gjorde, at vores økonomi fik en størrelses-orden, som vor dygtige kasserer Leo Petersen anbefalede vi invisterede i oblikationer til Fest i bådehallen. 18 Klubliv.

5 bygge-fonden for en senere eventuel klubudvidelse. Det blev succesfulde år for klubben, der langsomt begyndte at få nogle store kuld af kaniner, over 50 blev puttet i bure med Kong Neptun og Dronning og øvrigt følge i spidsen kørte med Den Glade Gartner rundt i Korsør By og fremviste den store fangst, - flere hundrede tilskuere mødte op til denne massedåb. Senere ved Korsør s Byjubilæum 550 år blev en særlig kanindåb afholdt på Karl-Peter nede i havnen ved broen. Det voksende medlemstal af ungdomsroere lagde pres på roinstruktørerne og på bådene, der måtte rationeres på roturenes varighed, så alle kunne komme ud at ro og det sled på såvel både og åre, idet de fleste både dengang var med fast åregange så hvis man fangede en ugle knækkede den, så materialeforvalteren havde travlt med, at skifte åregange ud. Vi kunne virkelig mønstre mange både på Noret eller ned gennem havnen et flot syn med stander for og splitflag agter eller når vi til Sct. Hans roede med fakler på bådene. Som sagt såvel kaproning som langtursroning tog et kolosalt opsving i disse år, hvilke også krævede mere materiel heldigvis gav mange af vore arrangementer overskud og penge til nye både, at det i gennemsnit blev til en bådedåb hvert år til standerhejsningen af kaproningsbåde og langtursbåde. Vi nåede op på mange 1000 Km., hvor mange roede guldårer og sølvåre hjem og aldrig er så mange blevet delt ud til Generalforsamlingerne. Kanindåb i 1965 det myldrede med kaniner det år. Aktivitet og stabilisering var kendetegnende for 60 erne og for det meste også 70 erne hvert 5. år holdt vi de Sydsjællandske Roklubbers Kaproning på Korsør Nor, hvilket altid samlede udenbys roklubber, samt mange tilskuer ved opløbet (Nordkajen) især når der var indlagt et otterløb og såvel dommer som regattakomite fik bedre og bedre forhold, de første gange i en åben godsvogn senere en personvogn oprangeret på kajen og højt hævet i en af havnekranerne var Preben Niemann fast placeret, som speaker med det store overblik over kaproningsbanerne til orientering for publikum og roere. Den afsluttende roerfest med spisning og uddeling af medaljer og pokaler var det store højdepunkt. Ved en sådan medaljeoverrækkelse var det engang selve Korsør s borgmester der snublede i ordene, idet Nykøbing Falster Roklub skulle have præmie, - han kom til at sige Tage ved standerhejsning i

6 Nykøbing Flasker denne fortalelse blev husket i mange år efter til regattaer jo Korsør Roklub har markeret sig på verdenskortet udover kaproningssejre. Vort naturlige samarbejde med G.K.R. resulterede i flere opmærksomheder, især en oliekamin lunede rart i klublokalet, til de få medlemsmøder vi holdt i vintermånederne og da vi oprettede en ny flagbom med plads til to standere oget splitflag fik G.K.R. sin stander på masten side om side med K.R. fra Standerhejsning til Standerstrygning. K.R. stander længst mod øst og G.K.R. længst mod vest. Det blev tid til en hovedreparation af Pontonen, det viste sig at kobberkasserne var blevet utætte og derved var pontonen synkefærdig. Gerner Hansen tidligere næstformand stod for opgaven og foreslog, at anvende flamingoskumblokke som opdrift, da en del af træværket fortsat kunne bruges fik vi en flydefærdig ponton til en billig pris. Efterhånden slog den større beholdning af for -skellige bådtyper igennem, såvel indenfor kap -roning - langtursroning motionsroning, samt hos morgenroerne. Vi havde rigtig mange kaproere i singlesculler dobbeltsculler 2 er m. styrmand 4 er med styrmand, det bedste det år var i singlesculler Kirsten Erichsen, der blev udtaget til Nordisk Mesterskab i Finland. Årene går og vor gamle klub trives og består, men rammerne er ved at blive for små især bådehallen kræver mere plads klublokalet er blevet frisket op og fået nye borde og stole men omklædningsrum og toiletforhold trænger til en modernisering. Vi henvendte os til kommunen med forslag om udvidelse, en ny bådehal med morderne omklædningsforhold parallelt med den gamle vor henvendelse får et negativt svar: Enhver forandring og udvidelse af de eksisterende forhold vil ikke blive erstattet og en byggetilladelse kan ikke forventes, idet man har visse planer med området. Det viser sig at kommunen har købt en gammel bedding og der er planer om, at lilleø Skibsværft vil udvide mod øst, altså ind på Roklubbens område og i stedet for en hjælpende hånd fra kommunen får vi i stedet besked om, at udpege et eventuelt nyt sted vi gik næsten i chok og på en standerhejsning måtte jeg udmelde, at det måske var sidste gang vi kunne holde sæsonstart her på denne grund i mere end 70 år. To steder var muligheder, det ene i det gamle kabelhus ved fæstningen og det andet i parken ved Pontonen med kobberkasser som opdrift. Design : Gerner Hansen Tage udtaler et par borgerlige ord. Der var altid mange om at hive pontonen på land om efteråret. 20

7 Norstien et stykke fra Glasværket hvilket var det bedste sted idet vi absolut helst ville blive på Norets vande ganske vist havde vi penge på byggefonden, men IKKE til en helt ny Roklub. Vore byggeplaner gik i stå! Tiden gik og vi hørte ikke mere, men ved den næste standerhejsning kunne vi dog meddele, at vi blev liggende på ubestemt tid. Vi henvender os igen til kommunen om den usikre position vi var i og overraskende fik vi at vide, at skibsværftets udvidelsesplaner var skrinlagt på ubestemt tid vi tog så chancen og forespurgte om vi kunne foretage et mageskifte med Værftet, så vi flyttede ind på deres grund op til vejen og de fik vores grund hvor det gamle klubhus lå, hvis vi på et tidpunkt skulle bygge nyt, vi havde altid ønsket at være synlige oppe fra Lilleøvej. I min formandstid hørte vi ikke mere om vort forslag og efterhånden var tiden også inde for bestyrelsesudskiftelse og ny formand i min tid var der flere gode emner til min afløsning, den helt rigtige afløser viste sig, at være næstformand i flere år Niels Christian Nielsen, han kendte hele turen lige fra ungdomsroer - kaproer motionsroer langtursroer roinstruktør kaproningstræner forskellige udvalgs og formands-poster bl.a. næstformand, med stort arrangement og ansvar en rigtig ildsjæld, ung og ihærdig, det rigtige valg. Tage modtager årets idræts lederpris. Mange navne dukker op i erindringen alle har de med deres indsats bidraget positivt for Roklubben og levet op til mottoet : EN GANG ROER - ALTID ROER. Her i den skrivende stund passerer minderne gennem mere end 30 år. Det har været en uforglemmelig tid og betydet meget i min tilværelse, som jeg ikke ville have undværet, bestyrelsesmedlemmer af skiftende holdninger, men altid kompetente til, at danne et Team en ledelse for det bedste opnåelige for Roklubben og dens medlemmer, mange timer er lagt i arbejdet, men ikke et minut er følt spildt, det har været en fornøjelse, at lære så mange unge mennesker at kende og den dag i dag er der mange i en moden alder, der hilser og husker de glade rotimer og dage. Af min medlemsårgang er der ikke så mange tilbage mere, men i foreningen G.K.R. kan man da heldigvis stadigvæk træffe nogle af de gamle drenge og opfriske gamle minder og når man i klubben en aften træffer man også enkelte, men af yngre årgange blandt andet Jørgen Nielsen, roklubbens nuværende kasserer en af de bemærkelsesværdige ildsjæle. Eller hvis man er i byen for at handle og kører af Lilleøvej hjem og lige drejer ned til Roklubben, her løber man ofte ind i Ivan Larsen, der nu som havemand er en markant ildsjæl fra fortiden og blandt motionsroerne og morgenroerne er kendte ansigter, som nu er blevet efterlønnere eller pensionister ved at vende tilbage i den 3. alder. 25 år er gået siden min formandstid, men her en stor tak for den tillid der den gang blev vist mig og den store anerkendelse man viste mig fra klubbens side da de indstillede mig til Korsør *Idrætsforenings Lederpris i 70 erne og Æresmedlem i 80 erne, samt en flot gestus er blevet mig tildelt ved, at opkalde og døbe en dobbeltsculler med mit navn, ligeledes var der opmærksomhed ved mit 60 års aktive medlemskab i Tage Olsen BRØD fra Tegn Deres forsikringer i STATSANSTALTEN & SKJOLD Th. Nissens O. JEPSEN Tal med bageri om forsikringer 21 Telefon 830

8 Flere gange dansk To søskende. Når det handler om kaproning i Korsør Roklub, så er de to største navne nogen sinde, de to søskende Anne Louise og Karsten Nielsen. Ja, der kommer næppe nogensinde nogen roer i Korsør Roklub, der vil kunne fremvise en resultatliste, som den Karsten er i besiddelse af. Men at de to søskende var i Roklubben i samme periode skyldtes i høj grad også, at hele familien var optaget af roningen med Finn Nielsen, far og træner til de to søskende. Faktisk kunne dette jubilæumsskrift fyldes ud alene med den fantastiske ro historie om de to kapronings søskende fra Korsør. Men dette ville trods alt føre for vidt og artiklen, du kan læse andet sted i dette jubilæumsskrift, er hentet fra Sjællandske Tidende efter, at Korsør Roklub den 20. august 1996 afholdte en reception medlemsaften, for at hylde de to roeres seneste resultater. Louise Nielsen opnåede den 6. juli 1996 at blive Nordisk juniormester i singlesculler og blev ved denne lejlighed udtaget til Verdensmesterskaberne for juniorer i Glasgow i Scotland, hvor det blev til 14. plads. Den 11. august opnåede Karsten for første gang at komme helt til tops, idet han vandt guld i senior letvægt ved VM i Scotland. Nedenfor kan du læse om de to roeres øvrige resultater. Tilbage står billedet af noget stort og fantastisk. En periode, hvor mange bidrag gjorde, at Korsør Roklub blev kendt lokalt og sat på verdenskortet. Og hvor var vi stolte af de to søskende og deres dygtige trænere både her i Korsør og i København. Anne Louise Nielsen født 8/9-1979, startede roning i Største resultater: 22

9 årgangsmester i junior rækkerne. Nordisk juniormester i 1996 Bronze ved senior DM i indendørs roning

10 Karsten Nielsen født 25/5-1973, startede roning i Største resultater: U 23 ungdom VM 1993 Grækenland sølv 1994 Frankrig guld Karsten VM Korsør Roklub. VM deltagelse senior letvægt Ingen skulle være i tvivl! 1994 USA bronze 1996 Scotland guld 1997 Frankrig guld 1998 Tyskland bronze 1999 Canada guld TEAM DANMARK Familien der har kæmpet sammen. 24

11 En formands hilsen til jubilaren Korsør Roklubben fejrer i år den 17. juni sin 100 års fødselsdag. Jeg ønsker klubben og alle medlemmerne et stort til lykke med denne store begivenhed. Jeg var så privilegeret, at være formand for klubben i 10 % af disse år. Og jeg vil aldrig have byttet disse år som formand, for noget andet job. I det hele taget har mit medlemskab af Roklubben haft store og markante betydninger for mit liv, ligesom medlemskabet har haft for så mange andre medlemmer igennem de 100 år, der nu er gået. Når jeg nu sidder lidt tilbagetrukket herude på landet og lader årene siden 1968 passerer revy, så er det svært, at vælge bestemte perioder og begivenheder ud, der bør nævnes specielt, som en hilsen til sin gamle klub. Og jeg må jo erkende, at de seneste år rent tilknytningsmæssigt, så er det forandret meget. Det er sjældent, at jeg kommer ned i en robåd. Men det kan jo komme igen. Men det var altså Mogens Kleis der fik mig med over i Roklubben, dengang i Roklubben lå jo på den anden side af broen. Og inde i Korsør centrum blev det meste af det, der befandt sig på den anden side af broen, kaldt derover. Det var et ukendt område! Men som erstatning for at gå til boksning, så blev det altså ret fedt, at gå til roning. Og inden længe, så blev dette underlige fænomen, bånd, knyttet til andre medlemmer. Det betød lige pludselig noget, at møde op til instruktion og holde aftaler, der var indgået. De andre stod jo og ventede på dig og ville ud at ro på vandet! Det blev hurtigt til kaproning med Villy Nielsen som træner og Grete som assistent, ved deltagelse i mange kaproninger. De første kaproninger var deltagelse ved De sydsjællandske roklubbers sammenslutning i Vordingborg og ved Efterårskaproningen på Bagsværd Sø. Senere blev det så til toer med styrmand sammen med Mogens Kleis og Steen Andersen som styrmand. Her var Bent Carlsen blevet træner og Steen, Mogens og jeg vandt sammen Junior Danmarksmesterskabet i 1970 på Bagsværd Sø. Det var sejt, at starte op i skolen igen efter sommerferien, hvor denne begivenhed var beskrevet under Korsør i den lokale Aktuel Avis og Sorø Amts Tidende. Villy Nielsen trænede i flere år i K.R. Træner Carlsen og hans roere. Roeren står til højre N.C. Nielsen 25

12 Senere blev det til mange andre oplevelser. Talrige ture med ungdomsroere bl.a. til Trelleborg. Deltagelse i en fælles ferie langtur til det sydfynske Ø hav i en solrig sommer uge, hvor 17 roere tog Langelandsfærgen Lohals til Rudkøbing og kom retur med en Storebæltsfærge fra Nyborg. Fælles tur til Ry Roklub i 1986 hvor Dansk Forening for Rosport markerede sit 100 års jubilæum med et stort Motionsstævne. Da var Katrine ½ år og barnevognen blev medbragt i toget til Ry. Jeg havde også den store glæde og fornøjelse at være kaproningstræner i en kortere periode. Kurt Henningsen og jeg roede toer uden, i elite letvægt, med en god portions succes. Men da Kurt kørte galt på sin motorcykel og Bent Carlsen skulle ud og sejle, ja, så kunne jeg jo ligeså godt omstille til kaproning træner. Kirsten Erichsen opnåde en flot tredje plads ved de Nordiske juniormesterskaber i Tammerfors i Finland. Vi var ret stolte over dette resultat. Niels Chr., Karsten og Kurt. Vi fik også god succes med Bjarne Niclasen og Carsten Rasmussen med Karsten Poulsen som cox. Uheldigvis var det i denne periode, at Roskilde Roklub også havde et fint hold på banen i samme klasse. Dette hold blev udtaget til deltagelse i OL ved et udtagelse løb, hvor Roskilde blev presset til det sidste, af Korsør Roklub. Der blev udarbejdet mange forslag og projekter. Vi så på mulighederne bl.a. ved det gamle kabeldepot ved Fæstningen, en placering med en opfyldning ved glasværket blev undersøgt samt en placering ude omkring pynten, blev der også set på. Men vi endte altid tilbage ved det oprindelige udgangspunkt, hvor klubben har ligget lige siden begyndelsen i 1910 eller endda lidt før denne tid. På denne placering har klubhuset været tilpasset de skiftende behov, hvor der i 1955 blev foretaget en kraftig udbygning med udvidelse af klublokalet, hvor den åbne balkon blev lukket. Men det blev også til en større og bedre bådeplads, med bidrag fra rest beton, fra den nye motorvej fra Halsskov færgehavn og til Vemmelev. I vinterperioderne blev der som regel afholdt klubaftener med forskellige indlæg. Der blev spillet bob, kort, ludo og sunget sange. Og vi var så privilegerede, at have det blå klaver stående i Tom Hansen opnåede flotte resultater i denne periode i singlesculler og det var også i denne periode, at Birte Henningsen og Hanne Olsen havde deres debut i dobbelt sculler. Senere dannede disse unge roere par sammen, på kryds og tværs af bådende, selvom Formand Tage Olsen, havde indkøbt et telt specielt, beregnet til pigerne! Jo, min ungdom i Roklubben gav mig mange oplevelser og vi kom faktisk meget rundt i Danmark men også ture til Tyskland blev det til. Efter en lang periode i Roklubbens bestyrelse, besluttede Formand Tage Olsen i 1981, at nu var tiden nået, hvor han gerne ville trække sig fra styrmandssædet. Jeg overtog opgaven som Formand i Roklubben. Jeg havde i en længere periode være i lære i bestyrelsen og havde lært rigtigt meget af dette og specielt af den gamle formand. Som årene gik, blev det mere og mere tydeligt, at Roklubben måtte have forbedret klubfaciliteterne, hvis klubben skulle overleve og fortsat skulle kunne tiltrække nye medlemmer. 26

13 klublokalet. En gang imellem var der også et medlem, der kunne spille på dette, mens alle klubsangene blev sunget Og så var der, ikke at forglemme, alle bådene, der skulle vedligeholdes. Men er der noget, som en roer har respekt for, så er det kombinationen af sandpapir og kulde. Og denne kombination var til stede vinter efter vinter. Gymnastiksalen på Skolen ved Noret blev flittigt brugt til vintertræningen og her blev der virkelig gået til vægtene og de forskellige træningsprogrammer, der blev arbejdet efter. Løbetræningen foregik ofte fra klubben og badeforhold og opvarmningen til klubaftenerne var slet ikke længere tidssvarende. Der skulle ofte varmes op en dag før et arrangement skulle afholdes og vi måtte endelig huske, at lukke for vandet ved hovedstophanen i værkstedet. Heldigvis havde Roklubben forstået at opbygge en byggefond. Og endelig i lykkedes det bestyrelsen, at overtale Korsør Kommune til, at indgå i et byggeprojekt. Formålet var, at få opført et nyt klubhus, med værksted og en forbedret bådeplads. Hermed syntes jeg godt, at jeg kan sige, at der startede en ny tid i Roklubben. Ved en kolossal arbejdsindsats fra medlemmernes side, fik vi sammen med kommunen, opført et nyt klubhus med et værksted. Det klubhus som i dag er rammen om roningen og det sociale samvær i klubben. Og det foregik ikke uden problemer og mange udfordringer. Bl.a. var der lige en detalje som kloakeringen, der kom snigende, som en stor overraskelse, hvor der skulle nedgraves en ledning på er lang strækning. Dette betød, at vi måtte skære på byggeprojektet, da den økonomi, der var til rådighed, ikke kunne udvides yderligere. Men ved Standerhejsningen i 1991 kunne vi så fejre indvielsen af den nye klub. Det blev en dejlig standerhejsning. I takt med opførelsen af en ny og stor bådehal, blev resterne af det gamle klubhus nedrevet og fjernet og rammerne for fremtiden, er som vi ser disse nu, her i jubilæumsåret Pludselig opstod der en stor interesse for kajakroning og rammerne for denne aktivitet, var perfekte. Og i takt hermed var det som om, at roningen, som jeg har kendt til den, har været på tilbagetog. Ligeledes har dette også været gældende for langtursroning og kaproning. Der er i øjeblikket ikke lyst og ambitioner til kaproning. Men dette kan måske opstå igen, hvem ved. Langture har altid været et vigtigt element i en roeres bevidsthed. Sammen med andre medlemmer, har jeg deltaget i utallige dejlige langture også sammen med mine piger, da de tre var små. Mange tanker og oplevelser trænger sig på, mange gode oplevelser fra et liv i roklubben, med ægteskab og venner. Og kendetegnede for disse er, at de alle har været betydningsfulde og værdifulde. Hemmingways berømte ord, at det pudsige ved fremtiden er, at denne til sin tid, vil blive kaldt for de gode gamle dage giver for mig god mening. Og netop fordi, at vi selv som mennesker og roere, har haft et ansvar for fremtiden, glæder det mig meget, at kunne ønske min gamle klub, Korsør Roklub, endnu engang, et varmt til lykke med de 100 år. Niels Christian Nielsen Jeg syntes, at det er rigtigt flot gået og syntes, at klubben er en af de klubber i Korsør, der har den flotteste placering. Helt tæt ved det element, nemlig vandet, der er afgørende for os, som roere. Der foregår fortsat forbedringer og senest er der indlagt et nyt varmeanlæg med gas som forsyningskilde. At jeg tidligere nævnte, at med indvielsen af det nye klubhus, så startede der også en ny tid i klubben, sås tydeligt på forandringen af aktiviteterne. 27

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt

NYHEDSARKIV 2010. Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Nedbrud NYHEDSARKIV 2010 Omkring 1. november vil der komme nogle dage hvor hjemmesiden er nede p.g.a. at vi skifter udbyder. 201026.okt Standerstrygning Søndag d. 31. oktober kl. 14.00 er der standerstrygning.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt

NYHEDSARKIV 2009. Fredag d. 20. november skal broen tages op. Vognmanden kommer kl. 14.30. 200926.okt Glædelig jul og godt nytår NYHEDSARKIV 2009 Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en glædelig jul samt et godt nytår. Vi syntes der er sket meget i det forløbne år og ser forventningsfuld

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer

Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer Stiftet den 21. Marts 1904 Velkommen til VORDINGBORG RO- OG KAJAKKLUB Lidt om Vordingborg ro-og kajakklub Program for roskole Oversigt over rokommandoer VRK tryk april 2013 Lidt om os selv... Vordingborg

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Havkajakkernes muligheder

Havkajakkernes muligheder Næste dags hovedattraktion var den videre tur mod syd til Avnø Røn, hvor der bor 100 sæler. Vi nærmede os forsigtigt, og inden længe dukkede de første nysgerrige sælhoveder op som periskoper over vandet!

Læs mere

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge.

Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Kære Roer, 2015 har været et spændende år for Aarhus Roklub. Nogle af højdepunkterne har været langturene til Göteborg i Sverige og til Sognefjorden i Norge. Langtur i Sognefjorden Årets Naturfoto af Torben

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Temperaturen er faldet væsentligt det er ikke mere end 25 grader og overskyet perfekt rovejr for os danskere.

Temperaturen er faldet væsentligt det er ikke mere end 25 grader og overskyet perfekt rovejr for os danskere. Dag 5 Junior og Senior VM i Plovdiv Bulgarien Af Finn Andersen Efter en fantastisk dag i går med flotte præstationer af alle de danske roere, specielt de juniorer der roede i mindre finaler, men som virkelig

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Standerstrygningstale 2016

Standerstrygningstale 2016 Standerstrygningstale 2016 Velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde til denne standerstrygning i vores 80 års jubilæumsår. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Indledning bestyrelsens arbejde Økonomi Medlemstal Udvalgene Ny hjemmeside Sommerhus Klubhus Ny sponsoraftale

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

V.R. TIDENDE. Vestervig Roklubs. Vestervig Roklub. Tryk: Sparekassen Thy

V.R. TIDENDE. Vestervig Roklubs. Vestervig Roklub. Tryk: Sparekassen Thy VESTERVIG ROKLUB Vestervig Roklub Vestervig Roklub Vestervig Roklubs Tidende V-R TIDENDE V.R. V.R. TIDENDE TIDENDE Nr. 1 2012 Inde i bladet: Ny sæson står for døren den 77. sæson Formandens bemærkninger

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Generalforsamling 12. april 2015 1 Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Femte gang med succes

Femte gang med succes Femte gang med succes Det kan man sige om de Sjællandske mesterskaber i Kalundborg Hallerne. Samtidigt kan vi også allerede nu love at det ikke bliver sidste gang, og at stævnet vil ligge nogenlunde samtidigt

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2015 34. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2015 34. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2015 34. årgang Farvel til sommerens mange ture Formandens hjørne Så begynder bådklargøringen! Standerstrygning Kommende arrangementer Aktivitetskalender

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015 Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/ 12 detagere Langture og Længere endagsture: 30. april 2. maj Store bededagstur til Augustenborg Roklub 1.juli Madpakketur

Læs mere

NYHEDSARKIV 2005. Billeder fra båddåb. Ny Formand. Flidspokaler + årer. Generalforsamling. Broen. Find dem og flere i galleriet. 200527.

NYHEDSARKIV 2005. Billeder fra båddåb. Ny Formand. Flidspokaler + årer. Generalforsamling. Broen. Find dem og flere i galleriet. 200527. NYHEDSARKIV 2005 Billeder fra båddåb Find dem og flere i galleriet. 200527.nov Ny Formand PÅ generalforsamlingen 24. november 2005 fik Middelfart Roklub ny formand. Til denne post blev Hanne Krogsbo valgt.

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00

Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Skelskør Roklub Tidende Nr. 2. 2012 41 Årgang Standerhejsning Søndag d.25 marts kl. 15.00 Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

AMAGERREGATTA. Dette års arrangør: B & W

AMAGERREGATTA. Dette års arrangør: B & W AMAGERREGATTA 2014 Dette års arrangør: B & W AMAGERREGATTA 30. august 2014 kl. 12.00 Arrangør: Langelinie Lystbådehavn København Dommerkomite: Dommere: Starter/banedommere: Torben Thyren Deltagende klubber:

Læs mere

Korsør Roklubs Venner

Korsør Roklubs Venner Korsør Roklubs Venner Optakten til stiftelse af Roklubbens Venner, var en henvendelse fra Roklubbens bestyrelse, der havde drøftet mulighedene for at få aktiveret de mange passive medlemmer, som var forældre

Læs mere

Er slutspurten allerede sat ind?

Er slutspurten allerede sat ind? Er slutspurten allerede sat ind? Sådan tænkte jeg, da jeg i begyndelsen af april på km-pc en kunne se, at Hans-Werner Mortensen, Peter Riis og Karsten Munk gennem flere dage med omkring 680 km lå meget

Læs mere

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning

Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Danmarks bedste motionsroklub MTU søsætter Motionsturneringen DM i Motionsroning Af Leif Thygesen. De udgør vel omkring 96-97 procent af Danmarks cirka 16.000 roere, alligevel er det sjældent at man kan

Læs mere

Roning Sund og. sjov motion. i årevis

Roning Sund og. sjov motion. i årevis Roning Sund og sjov motion i årevis Hvordan får man på samme tid mulighed for at komme i god form, tabe sig (hvis nødvendigt), opnå personlige resultater, hygge sig sammen med gode kammerater og nyde oplevelser

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015

Formanden har ordet. Fjordfræseren juni 2015 Formanden har ordet Så er det atter forår, og sæsonen er typisk startet med broisætning og standerhejsning. Men opstart af begynderhold fylder også meget. Det er skønt at se så mange nye ivrige ansigter,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT

Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT Ordinær generalforsamling i Roklubben Viking Lørdag den 27. februar kl. 14.00 i klubhuset. Havnevej 10 Faxe Ladeplads REFERAT 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Dirigent: Poul Erik Holm. Referent:

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Gift/ samlevende /familie Single

Gift/ samlevende /familie Single Navn: Steffen Bonde Alder: 24, født 5. december 1989 Adresse: Havneholmen 38, 2. tv Mail: sbj@citius-remex.com Telefon: +45 31 12 30 33 Facebookside: CitiusRemex og Steffen Bonde Evt webside: www.citius-remex.com

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner

NYHEDSARKIV 2008. Nytårskur 2008. Årets sidste 8 Grand Prix. Regnskabsår. Julefrokost. 12-12-2008. Generalforsamlig i Roklubbens Venner Nytårskur 2008 NYHEDSARKIV 2008 Tillader vejret det, startes kl. 9.30 med roning til Kulturøen. Efterfølgende frokost kl. 12.00 i klubben. Der er sørget for kransekage. 200821.dec Årets sidste 8 Grand

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

HBTK Historie

HBTK Historie HBTK Historie 1934-1984 HBTK s bestyrelse i 1954: Johs. Eriksen, Jonas Petersen, Anders Nielsen, Knud Christiansen, Jørgen Jensen og Sv. Aa. Lorenzen HBTK s formænd gennem 65 år K.V. Orsholt 1934-38 N/A

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Forspil. Sofiero den første dag.

Forspil. Sofiero den første dag. SOFIERO 2005. - iinntteerrnnaattiioonnaall hhuunnddeeddeebbuutt. Forspil. Ikke fordi det har meget med skønhedskonkurrence at gøre men altså, vi var lige til hyrdehundekursus hos Ditte og Christian ugen

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30

Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Referat bestyrelsesmøde den 14.06 2010, kl. 18.30 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Karsten Pedersen Michael Knudsen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.30. Fraværende var: Olav Knudsen Søren

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962

Formand Beiring-Sørensen Kredsfører 1962-1965 Formand 1958-1963 1932-1962 FDF NÆSTVED 100 år 1. Oktober 2008 1958-1983 I 1958 var Poul Andersen tiltrådt som kredsfører og sammen med Biering- Sørensen - og senere i 1962 med pastor Steno Hansen som formand førte han trofast kredsens

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Klubhåndbog. Nordborg Roklub

Klubhåndbog. Nordborg Roklub Klubhåndbog for Nordborg Roklub revideret maj, 2012 1 Indholdsfortegnelse GENERELT Klubbens ide. 3 AKTIVITETER Målsætning 4 Årsplan.. 4 Roning 5 Præmier og udmærkelser.... 6 MATERIEL Romateriel. 7 Klubhus.

Læs mere

Beretning Torsdag d. 23. marts 2006

Beretning Torsdag d. 23. marts 2006 Beretning Torsdag d. 23. marts 2006 Vores klubhus blev ramt voldsomt af vinterstormen sidste år - hvor vi måtte have tømrer til at ordne de store skader. Vi har fået et nyt tag - hvor klubben måtte betale

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Siden 1991 har der været et aktivt byggeudvalg med 3 til 5 medlemmer. I 1996 besluttede generalforsamlingen

Siden 1991 har der været et aktivt byggeudvalg med 3 til 5 medlemmer. I 1996 besluttede generalforsamlingen Vejle Kajakklub har i mere end 25 år ønsket eget klubhus på baggrund af de begrænsninger, som de nuværende rammer lægger for social og sportslig aktivitet og udvikling. Siden 1991 har der været et aktivt

Læs mere

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011

AGF Udsprings nyhedsbrev nr. 1, 2011 Springere fra AGF Udspring var i Ramasjang Live i vinterferien. Her ses fra venstre Avital, Isabel, Ane, Daniel, August, Niklas og Oliver Foto: Yakov Munkebo Velkommen Det er med stor glæde, jeg sender

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Korsør AM

Generalforsamling i Korsør AM Generalforsamling i Korsør AM 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastlæggelse af kontingent 5. behandling af indkomne forslag

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

Nakskov Roklub Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18. februar Pkt. 2 Formandens -og udvalgsformændenes beretning.

Nakskov Roklub Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18. februar Pkt. 2 Formandens -og udvalgsformændenes beretning. Nakskov Roklub Ordinær Generalforsamling Onsdag den 18. februar 2015 Pkt. 2 Formandens -og udvalgsformændenes beretning. Der er igen gået et år og min første valgperiode er slut. Der er, sket meget i Nakskov

Læs mere

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016.

Åbent Stævne Næstrup Pokal NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Åbent Stævne Næstrup Pokal 2016. NJM. DM. PRÆMIEVÅBEN. Sommeren er forbi og dermed er det også ved at være slut med den udendørs skydning for 2016. Hermed følger en foreløbigt status og referat af aktiviteter

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker

Talentprisen 2014 går til Viktor Anker Talentprisen - Næstved Idræts Union De nominerede til Talentprisen 2014 er: Anne Frimann, Næstved Roklub Josephine Bøgh, Næstved Sportsrideklub Viktor Anker, Næstved IF Fodbold Årets Talent er ubestrideligt

Læs mere

Nyhedsarkiv 2014 GENERALFORAMLING

Nyhedsarkiv 2014 GENERALFORAMLING Nyhedsarkiv 2014 GENERALFORAMLING Onsdag d. 28 januar holdes der genralforsamling i roklubbens lokaler kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægter. 201422.dec Nytårsroning Den 31.december roer vi, som vi før

Læs mere

Lykønskninger til S.C.K. 50 år

Lykønskninger til S.C.K. 50 år Lykønskninger til S.C.K. 50 år Jeg ønsker Sønderborg Cykle Klub hjertelig tillykke med 50-års jubilæet. I mange år har cykleklubben været samlingsstedet for unge og gamle, der har dyrket denne friske og

Læs mere

5. Husudvalget. Status på samarbejde med initiativgruppen fra Birkelse Etablering af køjerum i stueetagen

5. Husudvalget. Status på samarbejde med initiativgruppen fra Birkelse Etablering af køjerum i stueetagen Referat bestyrelsesmøde den 16.06.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Dorte Rothmann Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Esben Skovsen Jens Henrik Jensen Michael Knudsen

Læs mere

BERETNINGER ODENSE ROKLUB 2015.

BERETNINGER ODENSE ROKLUB 2015. BERETNINGER ODENSE ROKLUB 2015. FORMANDENS BERETNING Af Carsten Utzon 2015 har været et historisk år for klubben, ikke mindst pga. den påsatte brand som den 15 august kostede klubhus, bådhaller samt det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB

RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB RO REGLEMENT KALUNDBORG ROKLUB Side 1 af 9 Ro reglement for Kalundborg Roklub Opdateret af bestyrelsen 28. marts 2015 Indhold: 1. Generelt 2. Dagligt rofarvand 3. Sikkerhed 4. Benyttelse af klubbens udstyr

Læs mere

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007

Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 Reglement for Danske Studenters Roklub 2007 1. Generelt DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund. Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben,

Læs mere

SRK - Bestyrelsens beretning for 2016

SRK - Bestyrelsens beretning for 2016 SRK - Bestyrelsens beretning for 2016 Ordinær generalforsamling i Strib Ro og Kajakklub, onsdag den 1. februar 2017 2016 er forløbet tilfredsstillende. Beretningen deles i fire afsnit, nemlig: Sommer aktivitet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere