TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TO-BE BRUGERREJSE // Tænder"

Transkript

1 TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng og tandbehandlng. Da Jørgen mster en tand, ved han, at det blver dyrt at få lavet. Han ved dog fra tdlgere, at det er mulgt for ham at søge økonomsk tlskud tl behandlngen fra kommunen og vælger med det samme at kontakte sn tandlæge for at bestlle en td. Heldgvs kan Jørgen få en td allerede dagen efter. Da Jørgen kommer tl tandlæge, undersøger han først Jørgens tænder og beskrver de forskellge behandlngsmulgheder for ham. Herefter tages der røntgenblleder, da tandlægen vurderer, at den bedste behandlng for Jørgen er, at der laves en untor. Endelg vejleder tandlægen Jørgen om økonomen de forskellge behandlngstyper samt at Jørgen kan prøve at søge tlskud fra kommunen. Da tandlægen vurderer, at behandlngen vl koste mere end 2500 kr., tlbyder han at lave et behandlngs- og prsoverslag. Der udarbejdes med det samme et overslag tl kommunen, som Jørgen får med hånden $! ILLUSTRATION SYSTEM LØSNINGSFORSLAG Ny lvsstuaton udløser nformaton fra kommunen ( pensonsthåndbog )

2 FØR Da Jørgen kommer hjem, går han nd for at søge nformaton om de forskellge mulgheder for at søge tlskud, når man er pensonst og vanskelgt stllet økonomsk. Han kommer nd på, og under tandbehandlng fnder han nformaton om mulghederne for at søge tlskud. Derudover fnder han nformaton om, at hans kommune kan have prsaftaler med tandlægerne. Her fnder han også et lnk tl kommunens prsaftaler. Jørgen vælger at trykke på lnket, da han er nysgerrg efter at se, om hans tandlæge har ndgået prsaftale med kommunen. Det har Jørgens tandlæge. Der er forskellge mulgheder for at søge tlskud tl tandbehandlng, og Jørgen blver præsenteret for en gude, hvor han hurtgt kan få afklaret, om det kan være relevant for ham at ansøge, og hvlke tlskud han gvet fald kan søge om. Som led guden skal Jørgen svare på et par afklarende spørgsmål Pensonst Kommunen Pensonst Tlskudsmulgheder: Prsaftaler: Tlskud Tandbehandlng Er det relevant for mg? Prsaftale Test Kommunenes hjemmesde Samlet oversgt over tlskudsmulgheder, formdlet et letforståelgt sprog Screenng: Mulghed for afklarng, om det vl være relevant for borgeren at søge Lnk tl tl relevante sder med uddybende nformaton Hjælpetekster tl at formdle faglge termer og paragraffer et alm. hverdagssprog

3 FØR Da Jørgen bl.a. svarer, at han er folkepensonst, og at behandlngen drejer sg om en untor, blver han automatsk præsenteret for lnket tl ansøgnng om udvdet helbredstllæg. I samme forbndelse får han nformaton om, at det er mulgt at søge om personlgt tllæg tl egenbetalngen ved tandlægen. Jørgen klkker på lnket tl ansøgnng om udvdet helbredstllæg og blver som det første præsenteret for en letforståelg, vsuel oversgt over ansøgnngsprocessen. Her han kan se, hvlke oplysnnger han skal have klar, nden han begynder på ansøgnngen. Jørgen skal bl.a. have prsoverslaget fra tandlægen klar, og han kan se, at det både er mulgt at scanne og fotografere overslaget og vedhæfte det tl ansøgnngen. Jørgen kan også se, at han selv kan vælge, om han vl logge nd med NemID fra starten, eller han vl gøre det senere ansøgnngen. Fordelen ved at logge nd fra starten er, at systemet kan hente data om Jørgen, så han slpper for selv at skulle taste det hele nd og blot skal valdere samt evt. rette og tlføje Pensonst Tlskud Tandbehandlng Vurderng: Ansøgnngsproces: Gå tl ansøgnng: Personlgt tllæg LINK Prsoverslag Prsaftale Log nd Nemd Start Selvbetjenngsløsnng Lnk fra mal tl selvbetjenngsløsnng Info om processen for ansøgnngen formdlet enkelt og vsuelt tl nden ansøgnng påbegyndes Valgfrt om man logger nd med NemID fra starten af eller senere løsnngen Tjeklste over de dokumenter borgeren skal have klar, nden de påbegynder ansøgnngen Hjælpetekster tl at formdle faglge termer og paragraffer et alm. hverdagssprog

4 UNDER Da Jørgen fornden er blevet præsenteret for oversgten over, hvlke trn, han skal gennem, føler han sg tryg ved at logge nd med det samme og er også glad for at slppe for selv at skulle taste alle de oplysnnger nd, som systemet allgevel har. Jørgen logger derfor nd med NemID. I ansøgnngen er de nformatoner, som kommunen har om Jørgen, for-udfyldt. Jørgen skal godkende oplysnngerne og evt. supplere med manglende oplysnnger. Han skal angve, om han er medlem af Sygeskrngen danmark eller en anden tandforskrng, hvlket han kke er. Derudover skal han vedhæfte prsoverslaget fra tandlægen, som han allerede har fotograferet med st dgtalkamera og lagt nd på sn computer.jørgen kan hele tden se, hvor langt han er ansøgnngen, og hvlke trn han mangler, før han kan sende den. På den måde føler Jørgen, at han har overblk over processen og føler sg tryg og godt vejledt, mens han udfylder ansøgnngen. Jørgen krydser af, at han gerne vl have, at bevllngen automatsk sendes tl tandlægen, hvs ansøgnngen godkendes. Derudover krydser han af, at han gerne vl have SMSbeskeder, når der sker noget nyt sagen. Jørgen er glad for mulgheden for at vælge SMS, for det er kke hver dag, at han får tjekket sn mal Log nd: NEM ID Ansøgnng: Medlem af danmark eller anden tandforskrng: Ja Nej Behandlngs- og Prsoverslag Ansøgnng: Tlmeld SMS-servce Selvbetjenngsløsnng, NemID Selvbetjenngsløsnng Selvbetjenngsløsnng, SMS-servce, Valgfrt om man logger nd med NemID fra starten af eller senere løsnngen Løsnngen anvender og udstller ekssterende data om borgeren, som valderes af ansøgeren selv SMS-servce Løsnngen anvender og udstller ekssterende data om borgeren, som valderes af ansøgeren selv Tydelg angvelse af hvor langt man er ansøgnngen Mulghed for foto-upload af dokumenter Tandlægen modtager bevllngen dgtalt fra kommunen

5 UNDER EFTER Inden Jørgen sender ansøgnngen, har han mulghed for at dobbelttjekke, at alle oplysnngerne er rgtge. Jørgen vl gerne være helt skker på, at han kke sender forkerte oplysnnger afsted, og derfor kgger han det hele gennem en ekstra gang, nden han sender ansøgnngen med det vedhæftede behandlngs- og prsoverslag. Da Jørgen har sendt ansøgnngen, modtager han med det samme kvtterng både på skærmen, med Dgtal Post og SMS. På kvtterngen kan han tydelgt se, hvlke oplysnnger, der er sendt tl kommunen. Han kan også se den forventede sagsbehandlngstd, den vdere proces og hvordan han får svar på ansøgnngen (, SMS). Sagsbehandleren Morten modtager Jørgens ansøgnng st system og går gang med sn sagsbehandlng. Herunder kgger han på Jørgens økonomske stuaton og overslaget fra tandlægen SAGSBEHANDLER Godkend ansøgnng: Kvtterng: X Sagsbehandlngstd: Send SMS-servce Selvbetjenngsløsnng Selvbetjenngsløsnng Sagsbehandler Fagsystem Samlet oversght over ndtastede oplysnnger nden borgeren sender ansøgnngen Kvtterng for afsendelse på skærmen + Dgtal Post med angvelse af, hvad man har opgvet Informaton om hvad der kommer tl at ske når ansøgnngen er afsendt

6 EFTER Da Morten kan se, at der er tale om en større behandlng, sender han sagen tl tandlægekonsulenten, ford han kke har den tandfaglge kompetence tl selv at kunne afgøre, om behandlngen er rmelg og nødvendg. Tandlægekonsulenten kgger på Jørgens sag og kan se, at hun har brug for supplerende oplysnnger fra tandlægen. Derfor sender hun et lnk tl en dgtal løsnng tl tandlægen, hvor de efterspurgte oplysnnger kan tlføjes. Da sagen sendes tl tandlægekonsulenten, modtager Jørgen automatsk en SMS-besked om, at sagen er under behandlng og øjeblkket vurderes af kommunens tandlægekonsulent. Jørgen blver også oplyst om, at hvs der er behov for at ndkalde ham tl yderlgere undersøgelse hos tandlægen, vl han høre nærmere LINK Dn sag er nu under behandlng TANDLÆGEKONSULENT Sagsbehandler Fagsystem, Tandlægekonsulent Fagsystem Tandlægekonsulent Fagsystem, Tandlæge Fagsystem, Dgtal Løsnng SMS-servce SMS-servce

7 EFTER Jørgens tandlæge får en SMS om, at han har modtaget besked fra tandlægekonsulenten. Han kan se, at det drejer sg om oplysnnger vedr. Jørgens sag, og han går nd på den dgtale løsnng og tlføjer de efterspurgte oplysnnger - herunder uploader relevante røntgenblleder. Da tandlægekonsulenten har modtaget oplysnngerne fra tandlægen, laver han sn vurderng og sender den tl sagsbehandleren Morten. På baggrund af tandlægekonsulentens vurderng bevllger Morten behandlngen. Morten udarbejder en afgørelse sagen og sender tl Jørgen. Bevllngen sendes også automatsk tl tandlægen, da Jørgen har bedt om dette sn ansøgnng DIGITAL LØSNING Supplerrende oplysnnger: + + EAN-nummer Dgtal Løsnng Tandlægekonsulent Fagsystem, Sagsbehandler Fagsystem, Sagsbehandler Fagsystem, Tandlæge Fagsystem,

8 EFTER Jørgen modtager afgørelsen og er lettet over, at han er blevet bevlget økonomsk hjælp, så han kan komme gang med tandbehandlngen. Han blver også nformeret om, at bevllngen er sendt tl tandlægen dgtalt, som Jørgen havde efterspurgt. Han bestller straks en td. Da Jørgen kommer ned tl tandlægen, har tandlægen modtaget bevllngen dgtalt fra kommunen, hvlket Jørgen er lettet over, da hans prnter er gået stykker. For tandlægen er det også nemt at modtage bevllngen dgtalt, så han slpper for senere at scanne dokumentet. Tandlægen konstaterer, at Jørgens stuaton er uændret, og går gang med behandlngen, som strækker sg over flere gange. Da Jørgens behandlng skal afsluttes, skal han betale sn del af regnngen. Tandlægen kan ud fra bevllngen se, hvad Jørgens egenbetalng blver. Jørgen betaler og er glad for, at behandlngen nu er afsluttet, og han gen kan bruge sne tænder uden problemer AFGØRELSE Tlskud tl tandbehandlng: Klagevejlednng: VISA Tandlæge Fagsystem Tandlægen modtager bevllngen dgtalt fra kommunen

9 EFTER Da Jørgen er gået, sender tandlægen regnngen på den resterende del af beløbet tl kommunen. Morten attesterer herefter faktura tl udbetalng tl tandlægen. Morten modtager Tandlægens faktura va kommunens økonomsystem og journalserer den under borgerens sag SAGSBEHANDLER JØRGEN FAKTURA $ FAKTURA KR Gem KR Sagsbehandler Fagsystem Sagsbehandler Fagsystem, Tandlæge Fagsystem

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL FLYTNING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Pia er 55 år og på førtidspension. Det har hun været i mange år på grund af problemer med ryggen efter en arbejdsskade. Da Pias kæreste pludselig

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 BEBOERINDSKUD ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Nanna er 34 år og bor alene med sine katte i en boligforening i København. Hun er på førtidspension pga. posttraumatisk stress og depression. Hun har færdiggjort

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere