SÅ BLIVER DER SAT PUNKTUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅ BLIVER DER SAT PUNKTUM"

Transkript

1 MOK Issn dk MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr oktober 43. årgang SÅ BLIVER DER SAT PUNKTUM læs MERE OM HØJESTERETS BEHANDLING AF SAGEN INDE I BLADET

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3b, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2007 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG ect. Indlæg sendes med en til adressen OBS: Skriv gerne i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir til MOKs lokaler i Panum Studenterhuset, lok Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl. 12. Yderligere hjælp kan fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustra tionernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Medicinerrådet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal I øvrigt er MOK at finde i pdf-format på HUSK: DEADLINE MANDAG KL ! MOK udkommer hver mandag i semestermånederne, med undtagelse af uge 42 samt ugen før påske. Ansvarshavende redaktør: Markus Harboe Olsen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Denne redaktion Onsdag: Torsdag: Fredag: MOK nr 7, årgang 43 udkommer Månedsmøde i PIPPI, se side 12 SAKS-foredrag se side 12 Møde i sundrådet se side 12 PMS månedsmøde se side 12 Studiekreds om præster på film se side 4 Karrieredag MOK egne skal på Adobe-seminar Studiekreds om kager i teori og praksis, se side 4 Scorebogen udkommer ikke idag Lørdag: Aktionsdag med sexekspressen se side 11 Søndag: Der kommer Borgen på DR1 kl Mandag: INGEN DEADLINE - MOK HOLDER EFTERÅRSFERIE Domsafsigelse kl se side 3 og Facebook PIT-foredrag, gynækologi i udviklingslande se side 11 Tirsdag: Repræsentantskabsmøde i FADL se side 8 Foredrag om læger uden grænser ved IMCC se side 11 SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for Medicin Dorte Lundsager, bygning , (sekretær for studienævn og studieleder) Gitte Birkbøll, bygning , (sekretær for dispensationsudvalget) Desirée Stennicke Laszlofi, (forbehandling af dispensations- og meritsager) Jytte Bjarnholt, Studenterekspeditionen, bygning B (Kandidatopgave/OSVAL II+VKO) Hanne Buchwald, Studenterekspeditionen, bygning B (Bacheloropgave) Henvendelser vedr. skemalægning og afvikling af undervisningen på de enkelte kurser skal ske til den ansvarlige studiesekretær for kurset. Se lister over kursussekretærer på Studieservicecenterets hjemmeside Ansvarlige for holdsætning 1. semester, bachelor: Gitte Birkbøll, bygning semester, bachelor: Terne Lykke Nielsen, bygning , 3. semester, bachelor: Pia Keller, bygning , (TKO: Lili Hansen), 4. semester, bachelor: Lene Kongebro, tlf , 5. semester, bachelor: Eva Helsing, tlf , 6. sem. Dortea Koldborg Jepsen tlf mail: 1.sem.kand. Lone Grøn Laursen tlf , mail: 2.sem.kand. Anna-Lise Lindahl tlf mail: 3.sem.kand. Henriette Gulløv tlf , mail: 10. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 11. sem. Dorit Svendsen tlf mail: 12. sem. Hanne Ritter Nørgaard tlf mail:

3 4-ÅRS REGLEN 3 yderområderne, men som ikke vil være så tvangsprægede som 4 års reglen. Efter frokost kunne Sundhedsministeriet repræsenteret ved Kammeradvokaten i en skikkelse af Michael Gregers Larsen som undertegnede tipper til en kommende STEMI Højesterets anden afdeling havde afsat dagen til retsmøde patient. Denne mere bryske mand som også havde om lovligheden af 3 stk 2 i bekendtgørelse nr 1248 om repræsenteret ministeriet i Landsretten, indledte sin speciallæger og 9 stk 1 bekendtgørelse 1257 om uddanprocedering med et syn som nok var meget dækkende for nelse af speciallæger. Med udsigt over Christiansborg holdningen. Hvad er det for en ulykke som alle frygter slotsplads, med livgardens orkester som kulisse skulle reglen vil afstedkomme? de fem højesteretsdommere afgøre om lægestuderende er Gregers Larsen anerkendte at speciallægeuddannelsen var forkælede møgunger som kun vil have deres yndlingsspevigtig for det fremtidige virke som læge. Imidlertid mente ciale, eller reelt blev kuppet af Lars Løkke. Flere advokathan at man ved sin start på lægestudiet måtte anerkende er har forinden påpeget at nok var reglen på mange måder at ens arbejde vil foregå hvor patienterne bor, og ikke urimelig, men folkestyret skal have råderum til at træffe hvor det passer i ens liv. Lægers vilkår kan sidestilles upopulære beslutninger i samfundets interesse. De medicinstuderende som mødte op med skolelærer, jurister, officerer og andre som også kan for at følge sagen være nødsaget til at flytte til de byer hvor arbejdet findes. MOKs udsendte blev kl præcist lukket ind i en Samtidig fremførte MGL at man inden ændringen havde læger en masse som verden med uskrevne regler, traditioner og et sprog som kunne gøre en morrendte rundt i uklassificerede stillinger uden resultat. Som eksempel fremførtes genkonference misundelig. Tillad mig at oversætte en retssags forretningsorden det vidneudsagn fra Landsretten, hvor en medicinstuderende forklarede at hans til det lægefaglige så vi alle kan være med. Det første man noterer sig er de faste drømmespeciale plastikkirurgi kunne være særdeles vanskeligt at få hoveduddanpladser.,fuldstændig som de polstrede stole på Riget er til overlægerne er det kun nelse. Af uvisse grunde og efter undertegnedes forundring valgte Gregers Larsen dommerne, der sidder hævet på tribunatet og kan skue over pøblen. Dommerne at betvivle hvorvidt denne studerende ikke bare var på jagt efter et speciale hvor er som følge af kongelige resolutioner iklædt karmolsinrøde fløjlskapper med hvid man kunne tjene gode penge. kant, og advokaterne sorte kapper med grå kant. Man kunne måske sidestille dette med kitlen som et signal på neutralitet, autoritet og fordrende til respekt i Således så Gregers Larsen det som en form for forkælet attitude at man ikke kunne et. Dommernes interne arbejdsgang kan minde om et vagtlag og i høj grad præget acceptere en speciallægestilling i f.eks. karkirurgi i stedet. af ancienniteten som dommer. Yngste medlem er således eneste medlem af domgenerelt valgte MGL konsekvent at omtale medicinstuderende og uddannelsessømerstanden som har lavt vagtarbejdet og gennemgået samtlige akter og lovbøger gende læger som De unge for at kunne fremlægge et udkast til en afgørelse for de øvrige. Med andre ord, mennesker i en nedsætforvagten har været nede i modtagelsen stillet åbne og lukkede spørgsmål, iværksat tende og paternalistisk undersøgelser og indtastet medicinlisten, for herefter at forberede overlægernes tone. Formentlig som et arbejde til stuegangen. Selve retsforhandlingen ledes af det ældste medlem kaldet forsøg på at understrege retsformanden der er placeret i midten af dommerne. de forkælede børn som ikke kunne få deres yndlings Efter retsformanden havde klaret formalia skulle slaget så stå, de næste næste julegave. Gregers Larsen par timer ville blive afgørende for hvad det stykke papir som højesteret ender med belærte således dommerne at faxe som dom skal indeholde. om at FADL i stedet for at føre retssager burde passe Først blev det FADLs advokat som var givet præcis 2 timer til at fremlægge sit deres arbejde. allerede fremsende processkrift hvor syn på sagen, referencer til tidligere domme, Et andet argument for 4 udtalelser mm. kunne uddybes. At årsreglen var det faktum fremlægge for højesteret er ingenat staten betaler både lunde en forvagtsopgave. Møderet for universitets- og special- En mere af sundhedsminiteriets repræsentanter og en højesteret gives først til advokater som lægeuddannelsen. Dermed udsending fra vores fynske kollegaer på Sund og Hed har en længere erfaring i procedering er det politikerne som har i Landsretten. Endvidere skal fremretten til at fordele ressourcerne, og skabe stillingerne der hvor behovet er. Det læggelsen foregå kort, koncist og uden geografiske behov, samt det faglige indhold skal styres af de videnskabelige for meget væv. Konsekvent omtales selskaber sammen med regionerne og de studerende. Det at en regel er ubelejlig dommerne som ærede højesteret og er ikke noget man kan få ret i og omstødt af en retssag, det er demokratiets lod ens modpart som min ærede kollega, at overlade til politikerne. det kunne vi sgu godt lære noget af Til spørgsmålet om hvorvidt en sådan regel kun kan klares af folketinget fremførte i klinikken. Trækker procereringen kammeradvokaten at sagen har været behandlet i sundhedsudvalg og folketinget ud kan retsformanden tilkendegive har kunne stille spørgsmål til ministeren, men ikke et eneste folketingsmedlem, at vævet skal indstilles hvis man vil end ikke enhedslisten, har anfægtet 4 års reglen. gøre sig forhåbninger om at vise sine Således konkludere kammeradvokaten i sin fremlægning at der ikke var tvivl om ben i højesteret igen. Faktisk har de at 4 års reglen er ubelejlig for de involverede, men samfundets behov vejer tungere jurastuderende konkurrencer i procehvorfor en sådan regel var rimelig. Kammeradvokaten, Michael Gregers Larsen dering hvor det ene og alene handler Herefter fik FADLs advokat muligheden for at kommentere på procederingerne. om at skære til benet, et oplæg man Wendelboe mente ikke sammenligningen med andre faggrupper var rimelig. Dette måske skulle prøve i rusvejledningen og studenterkluben. skyldes at andre faggrupper ikke efter en tidsfrist endegyldigt mister retten til at blive det de ønsker, som tilfældet er for speciallæger. Ligesom han fremførte at FADLs advokat Erik Wendelboe Christiansen fremførte nu en lang række arguspørgsmålet om hvorvidt ministeren bare kunne skrive en bekendtgørelse netop menter hvoraf MOKs udsendte vil forsøge at sammenfatte de vigtigste. Sagens er et spørgsmål for domstolene. kerne er hvor vidt det kræver en lov at lave en så drastisk ændring i folks uddanafslutningsvis hævede dommeren retten og fortalte at der vil falde dom mandag nelser. Den kvikke læser vil undre sig, er det ikke netop hvad der er sket? Har d. 18. Oktober kl 12. vi ikke været i folketinget, demonstreret foran Christiansborg, skrevet til Lars Løkke??? Jo, men selve reglen udspringer jo som bekendt af en bekendtgørelse Sundhedsministeriet en sen nattetime lavede med den daværende formand for Men hvad kan der så ske? yngre læger. Og nu skal vi lidt tilbage til samfundsfagstimerne: Bekendtgørelser Jo, såfremt Højesteret stadfæster dommen bliver FADL således dømt til at anerer en smart anordning der gør at samtlige 179 politikere bare kan overlade til kende at 4-års reglen er lovlig dermed fortsætter alt som hidtil. ministeren at fastsætte mere specifikke regler. F.eks. har samtlige politikker Vælger Højesteret at dømme reglen ulovlig vil det betyde at FADLs medlemmer ikke brugt en dag i snapsetinget på at diskutere om vi skal skrive på papir eller som har indstævnet ministeriet således ikke er omfattet af 4-årsreglen. I praksis vil computer til eksamen. ministeriet og Sundhedsstyrelsen ophæve reglen for alle, og dermed skulle opstarte et nyt arbejde med at udfærdige en bekendtgørelse Men af det såkaldte legalitetsprincip fremgår det at jo større indgriben, eller mere for uddannelsen af speciallæger. Sker dette vil intensiv karakter des større krav til lovhjemmel, altså at vedtagelse af en lov via FADL også slippe for den store økonomiske bemedlemmerne af folketinget. lastning som sagen har medført. Derfor skal FADl kunne overbevise den ærede Højesteret om at 4-års reglen er af Så nu er det kun at vente til Højesteret har fået en sådan karakter og derfor ikke kunne blive indført uden lovhjemmel. voteret og finskrevet det dokument som afgør vores Erik Wendelboe Christiansen forklarede historien bag bekendtgørelsen hvor FADL fælles skæbne. MOK følger naturligvis sagen! aldrig blev hørt, hvad en speciallægeuddannelse reelt er og hvorfor det ikke er så Da MOK imidlertid holder efterårsferie kan du nemt bare at springe direkte ind i et hoveduddannelsesforløb. ikke læse resultatet på papir! Vi opdaterer ligesom Dommerne tog heftigt notater, men ansigtsudtryk gik på bedste professionelle vis FADL naturligvis hjemmesiden, men skal du være i et med kappens neutralitet. med på det nyeste nye, skal du ind omkring www. Endvidere forsøgte EWC at overbevise dommerne om at man ikke kunne sammenfacebook.com/fadlkbh og tilmelde dig gruppen! ligne med tidligere 6 års regler som den ærede modpart ellers ville forsøge. 4 års reglen er ene og alene indført med det formål at piske lægerne hurtigere igennem, Mikael/Mok-red men har ikke noget fagligt belæg. Endnu et begreb blev kastet ind i den juridiske Illustrationer ved Mia Joe/Mok-red manege: proportionalitetsbegrebet, med andre ord, kunne man have klaret denne sag med mindre indgribende midler? Her blev det fremført at FADL har bidraget med en lang række forslag som kunne have hjulpet på speciallæge manglen i Så blev det dagen hvor FADLs anstrengelser om den forkætrede 4-års regel skulle vurderes af landets skarpeste jurister.

4 4 Tilbud fra Studenterpræsten uge 41, 2010 Det skabende ord - om sprog og kommunikationsformer V Kære læser, I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. S å d a n l y d e r d e b e r ø m t e f ø r s t e l i n j e r i Johannesevangeliet. Det er oprindeligt skrevet på græsk og Ordet er en dansk oversættelse af det græske Logos. Det har en lidt bredere betydning end ord. Tanke og fornuft er også en del af logos. Men ifølge Johannes er Gud er det fornuftige ordnende sproglige princip, hvilket ikke er helt fremmed for en græsk tankegang. Imidlertid tænker Johannes også på begyndelsen af Det gamle Testamente. I første Mosebogs første kapitel hører vi om Gud, der skaber med sit ord. Gud sagde:»der skal være lys!«og der blev lys. Som det blev nævnt i min sidste klumme for 14 dage siden, så er vores dagligsprog og politikernes sprog sjældent sådan. Der er ret skarpe grænser for, hvad vi kan lave om med vores tale. Og statsministeren stod frem og sagde: Lad der blive arbejdspladser og fremgang i økonomien og se, der skete som han havde sagt. Nej, det gjorde det så ikke. Og det er nok heldigt, at vi ikke har den grad af magt. Men der findes skabende sprog. Ord der skaber, hvad de nævner. Mest håndfast det som sprogforskerne kalder performative talehandlinger: Når en politimand siger Du er anholdt, når man siger Ja foran alteret på forespørgslen om man vil have NN som hos dig står til din ægtemand/hustru. Der er tale om at man skaber en symbolsk og det kan også være juridisk realitet med ordene. Det forudsætter en myndighed, hos dem der taler og en særlig situation. Men der er også blødere situationer, der kan skabe ændringer. Sprog der taler til tro og håb. Tænk på Obamas taler i valgkampen, der fik folk til at føle et håb. Jeg har oplevet mennesker, der ranker ryggen og bliver mere frie efter at have fået en velsignelse. Og man kan høre et digt som skaber den stemning eller den verden det skriver frem. F.eks. følgende af STUDIETILBUD Inger Christensen: Efteråret findes; eftersmagen og eftertanken Findes; og enerummet findes; englene, Enkerne og elsdyret findes; enkelthederne Findes, erindringen, erindringens lys; og efterlyset findes, egetræet og elmetræet findes, og enebærbusken, ensheden, ensomheden findes, og edderfuglen og edderkoppen findes, og eddiken findes, og eftertiden, eftertiden Venlig hilsen Nicolai Halvorsen, studenterpræst Studiekreds: Det evolutionære hjernemenneske For yderligere oplysninger kontakt studenterpræst Nicolai Halvorsen. Tid: tirsdage Næste gang 12. og 26. oktober. Sted: Skt. Johannesgården, Blegdamsvej 1b, lokale K1, 1. sal (bag kirken på Sankt Hans Torv) Kroppen som det nye tempel Foredrag og debat ved Søren Tange Kristensen: Det forekommer paradoksalt, at vi i en historisk periode med rigelig mad er mere optagede af kroppen og dens behov end nogensinde før. Hvor maden tidligere, foruden at sikre overlevelsen, hovedsageligt blev brugt til at markere festlige anledninger, lever vi i dag i en tid hvor mad og spisning ustandseligt lades med nye og skiftende betydninger. På sin vis minder vores forhold til mad og krop om tidligere tiders religiøst inspirerede indre renselse, som man for eksempel ser det i fasten. Men den adskiller sig også. Læs mere på Facebook. Der indledes med temagudstjeneste ved studenterpræst Birgitte Kvist Poulsen. Tid: tirsdag 12. oktober kl (foredraget begynder ca ) Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6, 2300 København S Filmstudiekreds: Præster på film Aftenens film er Fodboldpræsten af Alice O Fredericks. S a m t i d i g m e d a t i n t e r e s s e n f o r d e n institutionaliserede kristendom efter sigende er for nedadgående, er det påfaldende at mange nyere danske film har præsteskikkelsen som omdrejningspunkt. Medierne er på den måde med til at præge billedet af præsten i det danske samfund. Efter filmen er der en drøftelse af aftenens film over en let anretning. Tid: onsdag den 13. oktober kl. 19 Sted: St. Kannikestræde 8, 1. sal Pris: det er gratis at deltage Studiekreds: Kager i teori og praksis on location Denne torsdag vil vi svælge i overdådige kager Antoinette-style. Dronning Marie Antoinette var hende, der måske så ud over sit sultende folk og undrede sig: Hvis de ikke har noget brød, hvorfor spiser de så ikke kage? Alle er velkomne! Tid: torsdag den 14. oktober kl. ca. 15 ved dagens konditori - eller i St. Kannikestræde 8 kl. ca Sted: Konditori Antoinette, Pistolstræde Pris: du betaler selv, hvad du spiser og drikker. Regn med ca. kr. 100 for kaffe og kage. Tilmelding: senest kl. 15 dagen i forvejen via Facebook eller til Lise på Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 13-14, onsdag og torsdag 12-14, fredag efter aftale) eller bestil en tid. StudenterMenigheden i København (SMiK) på Facebook SMiKbh på Twitter / Efterår 2010 Åbningstider Mikroskopi i lokale Oktober Teknisk Assistent: Demonstrator: Stine Irfan Birgitte November Irfan Stine Carina (16-20) Stine Birgitte Birgitte Irfan Birgitte Irfan Birgitte December Stine Carina (14-20) Birgitte Stine Carina (16-22) Stine Carina (8-16) Stine Carina (8-16) sem skriftlig eksamen Stine Carina (16-22) Birgitte Carina (16-22) Sem Spotprøve Birgitte Carina (16-20) Januar Irfan Sem Spotprøve Februar Birgitte Jon (17-21) Birgitte Sem Spot reeksamen Inspiration til dit første job med en karrierementor - Kubulus mentorprogram 2011 Få sparring omkring dine karriereovervejelser og indblik i en virksomhed/branche, du synes er spændende med en karrierementor i alumneforeningen Kubulus mentorprogram for kandidatstuderende. Synes du, at virksomheder som Lundbeck, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Novo Nordisk, Telia, DI, Hededanmark og Fødevarestyrelsen lyder spændende og inspirerende? Mød dem og mange andre i karrierementorprogrammet. Sammen med din karrierementor får du bl.a.: - Indsigt i en virksomhed/branche, du synes er spændende - Værdifuld sparring omkring dine karriereovervejelser fra en person med fuld fart på karrieren - Gode råd og redskaber til jobsøgning, CV, netværk m.v. - Hjælp med at sætte ord på dine kompetencer - Øjnene op for nye og flere muligheder Du bliver matchet med en personlig mentor, der er ansat i en virksomhed eller branche, der er attraktiv for dig. Du mødes med din karrierementor 5-7 gange på et år og 2011-forløbet starter i januar måned. Ansøgningsfristen er mandag 8. november 2010 kl. 16:00. Læs mere om mentorprogrammet, se mentorvirksomhederne og hvordan du søger på

5 Find dine drømmes kurs på Karrierebørsen Få inspiration til din kommende karriere 28. oktober 2010, hvor alumneforeningen Kubulus holder karrierebørs for alle studerende og dimittender på KU. På karrierebørsen kan du tage en personlig snak med en lang række interessante virksomheder såsom Siemens, Lundbeck, Novozymes og Novo Nordisk. Du kan for eksempel spørge ind til specialepladser, praktik, mentorforløb, job og få svar på dine spørgsmål om dine karrieremuligheder hos dem. Med sessioner som lyn-tjek af CV, Personlig Branding og lær at sælge dig selv på et minut kan du på karrierebørsen også få praktiske råd og redskaber til dit studie og din jobsøgning. Alle studerende og dimittender på Københavns Universitet er velkomne på karrierebørsen 28. oktober Børsen arrangeres af Kubulus, Københavns Universitets alumneforening, og den præsenterer over 20 af de virksomheder, der deltager i Kubulus karrierementorprogram for kandidatstuderende. Læs mere og tilmeld dig på ku.dk/karriereboers/ STUDIETILBUD Kom til Karrieredag på SUND den 14. oktober 5 Velkommen til Karrieredagen på SUND, som vi i år afholder torsdag den 14. oktober, kl I år større end nogensinde! Kom og besøg karrieredagens stande i Panumbygningens vandrehal og på Kemigangen, hvor mere end 50 lægelige specialer, virksomheder og organisationer præsenterer sig selv. Du kan også gå i auditorierne og høre på de mange præsentationer. I år er det lykkedes at få relevante stande for de fleste studieretninger. Besøg eksempelvis stande fra Folkesundhed København, Copenhagen School of Global Health, Læger uden Grænser, Ph.d.-skolen eller det tandlægefaglige speciale Tand-, mund- og kæbekirurgi. Vi har også en særlig foredragsrække for humanbiologi og med. tek.-uddannelserne. Dette arrangement begynder kl i Dam auditoriet med en velkomst til alle v/ dekan Ulla Wewer. De øvrige oplæg begynder kl Du har undervisningsfri fra kl Vi serverer kaffe og kage i løbet af dagen, og kl. ca er der gratis buffet i kantinen ledsaget af tilbagelænet loungemusik. Se programmet og læs mere på Vi glæder os til at se dig! Venlig hilsen på arrangørernes vegne Ulla Wewer Dekan Karrieredagen er arrangeret af dekanatet på SUND i tæt samarbejde med Det regionale råd for lægers Videreuddannelse i Region Øst. Følgende specialer, virksomheder og organisationer deltager: Almen Medicin, Alumneforeningen Kubulus, Anæstesiologi, Arbejdsmedicin, Bornholms Hospital, Børne- og Ungdomspsykiatri, Chr. Hansen, COBIS, Copenhagen School of Global Health, Dermato- og venerologi, Det regionale råd for lægers Videreuddannelse i Region Øst, Endokrinologi, Ferring, Folkesundhed København, Forlaget Munksgaard, Forsvarets Sundhedstjeneste, Gastroenterologi og Hepatologi, Geriatri, Gynækologi/Obstetrik, Hillerød Hospital, Hæmatologi, Infektionsmedicin, Kirurgisk speciale, Lungemedicin, Lægeforeningen - Yngre læger, Læger uden Grænser, Lægernes pensionskasse, Medicoindustriens brancheforening, Klinisk biokemi, Klinisk farmakologi, Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, Klinisk genetik, Klinisk immunologi, Venture Cup/Katapult, Klinisk mikrobiologi, Klinisk Onkologi, Nefrologi, Neurokirurgi, Neurologi, Novo Nordisk A/S, Odontologisk Speciale, Ortopædisk kirurgi, Ortodonti, Oto-Rhino-Laryngologi, Patologi, Plastikkirurgi, Ph. d.-skolen, Phillips Healthcare, Psykiatri, Pædiatri, Radiologi, Region Sjælland, Retsmedicinsk Institut, SAKS, Samfundsmedicin, Sundhedsstyrelsen, Thoraxkirurgi, Urologi. For at kunne deltage i eksamen, er det en velkendt sag at du ofte skal havde bestået visse kurser eller øvelser. På kandidatdelen gælder det ofte kliniske ophold eller udfyldelse af en logbog. Men hvad kræves der egentligt af dig som studerende? Kliniske ophold På kliniske ophold er der fremmøde svarende til fuldtidsarbejde. Ingen 80 % fremmøde regler! Husk det er tutor der beslutter om ovenstående er opfyldt. For at et klinisk ophold bliver registreret kræves det, at tutor på afdelingen godkender dit ophold ved at underskrive kursusblanketten. Dette gør tutor ud fra, om opholdet har været tilfredsstillende mht. fremmøde og kundskaber. Gør tutor opmærksom på, eller fornemmer du, at der kunne være optræk til, at dit ophold ikke bliver godkendt, er det bedst hvis man i så vid udstrækning som muligt kan dokumentere sit fremmøde. Det kan f.eks. være ved underskrift fra den læge man følger de enkelte dage. Kundskaber (kontakt til pt., samarbejde med øvrige personale etc.) er svære at dokumentere, og den generelle opfordring er derfor at holde kontakt til tutor og forhøre sig om hvordan han/hun mener det går. Således undgås misforståelser. Du har krav på, at der bliver holdt relativt hyppige møder, samt midtvejsevalueringer med tutor. Vælger tutor ikke at godkende et ophold, kan den studerende klage over tutors afgørelse. Dette gøres skriftligt til Studienævnet. Herefter vil Studienævnet beslutte hvorledes sagen skal behandles, ofte vil tutor blive afkrævet en skriftlig redegørelse for beslutningen. Har man personlige problemer i forhold til tutor eller har tutor udfyldt sin rolle utilstrækkeligt, kan der tages kontakt til studieadministrationen eller klinikledelsen. Det anbefales dog altid, at der tages kontakt til tutor direkte mhp. på en løsning før end dette gøres. Logbog Logbogens formål er at dokumentere at den studerende under sit ophold opnår en række konkrete kompetencer. Logbogen godkendes ved tutors underskrift på kursusblanketten. Alle kompetencer skal være STUDIEVEJLEDNINGEN Obligatoriske studieelementer på KANDIDATDELEN gennemført før end tutor kan godkende logbogen. Det er tutors ansvar at de studerende får mulighed for at lære de nævnte kompetencer. De enkelte semestres obligatoriske studieelementer: Du kan altid se, hvad der er obligatorisk på Studie- ServiceCenterets hjemmeside: ordningen 1. semester: Kursus i blodtypeserologi. Kursus i klinisk undersøgelsesteknik. Klinisk kursus i medicin og kirurgi. 2. semester: Skriftlige opgaver i videnskabsteori. 3. semester: Klinisk kursus i medicin og kirurgi. Klinisk kursus i anæstesiologi. 4. semester: Kliniktimer i socialmedicin. Klinisk kursus i psykiatri. Klinisk kursus i neurologi eller Klinisk kursus i neurokirurgi. 5. semester: Valgfri kurser og ophold (VKO). 6. semester: Klinisk kursus i pædiatri. Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik. Klinisk kursus i almen medicin ordningen 11. semester: Valgfri kurser og ophold (VKO). 12. semester: Klinisk kursus i pædiatri. Klinisk kursus i gynækologi og obstetrik. Klinisk kursus i almen medicin. Oktober 2010 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 12/ Christina Olesen Medicin Onsdag 13/ Pernille Heimdal Holm Medicin Torsdag 14/ Sedrah A. Butt Medicin Tirsdag 19/ Christina Olesen Medicin Onsdag 20/ Pernille Heimdal Holm Medicin Personlig samtale kan bestilles via Har du ikke bestilt tid, er du velkommen til at afvente en ledig tid! Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdage Eva Maryl International Torsdage Eva Maryl International Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på i træffetiden. Hvis du ikke har mulighed for at komme i træffetiden, fordi du er i klinik, kan du sende en mail til for at lave en aftale udenfor træffetiden. DER TAGES FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER! Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er:

6 6 Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Vi søger 12 raske inaktive normalvægtige mænd (BMI mellem 20-25), som vil være med i et studie, hvor formålet er at undersøge om fysisk aktivitet kan reducere ophobningen af sukker-krydsbindinger i muskler og i bindevævet og den medfølgende stivhed af vævet. I alt kommer du som forsøgsperson til at bruge 2 dage på hospitalet, delt op over 2 besøg (selve testningen tager 4 timer effektivt). Du får 1800kr. (skattepligtigt) som honorar ved fuldførelse af studiet. Du får også refunderet udgifter til offentlig transport. Forsøget Betydningen af aldring og træning på senevævs struktur, elasticitet og sammensætning er udarbejdet ved Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital. Forskningsprojektet er godkendt af De Regionale Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden (Ref: 25543) og udføres i overensstemmelse med de gældende regler for biomedicinske forsøg. Forsøget består af: Karstivhedsmåling Måling af knæsene tykkelse og lårtykkelse med MRI scanning Måling af maksimal muskelstyrke M å l i n g a f k n æ s e n e n s e l a s t i c i t e t m e d ultralydsscanner Blodprøveudtagning til bestemmelse forstadier til sukkersyge Udtagning af 1 muskelbiopsi (ydre lårmuskel/ vastus lateralis) Udtagning af 1 senebiopsi (knæsene) Udtagning af 1 hudbiopsi Konditionstest (Makstest på kondicykel med direkte måling af iltoptagelsen) ANNONCER 12 raske normalvægtige utrænede unge mænd søges (KBH) Betydningen af aldring og træning på senevævs struktur, elasticitet og sammensætning Testningen foregår på 2 på hinanden følgende dage. Forsøget kræver at du: Er en mand Er år gammel. Er mellem 1.70m-1.85m høj og vejer mellem 60-80kg. Er sund og rask Ikke ryger Ikke har trænet styrketræning regelmæssigt inden for de sidste 2 år Ikke bruger cykel som transportmiddel Ikke dyrker motion regelmæssigt Ikke har fået taget biopsier fra din dominante knæsene før Ikke har fået taget muskelbiopsier fra lårmuskler (vastus lateralis) før Ikke har noget metal i kroppen (af hensyn til MRI scanning) For yderlige information kan du kontakte mig via eller telefon. Med venlig hilsen Anders Karlsen Tlf.: mail: (Projektansvarlige, Christian Couppé, PhD, tlf og Seniorforsker: Abigail Mackey tlf ) Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital, bygning 8, 1. sal Bispebjerg Bakke København NV Kursus i studie- og memoreringsteknik Kurset er målrettet medicinstuderende på bachelordelen, men studerende på kandidatdelen er også velkomne. Dette er et kursus, som introducerer og træner både de klassiske og de mere moderne studieteknikker, herunder sekvens-læsning fornuftig brug af computer 2-vejsnoter memoreringsteknikker læse- og eksamensplanlægning Der er tale om et kursus med mange praktiske øvelser hvor du bruger dine egne bøger fra dette semester og din egen computer. Kurset er gratis. Forrige semester var interessen for kurset overvældende, og 2/3 af de tilmeldte fik desværre ikke plads på kurset. Interesserede bedes derfor i dette semester skrive til nedenstående mail hurtigst muligt, så vil jeg forsøge at finde egenede lokaler og tidspunkt. Kurset/kurserne vil blive afholdt en hverdag sidst i oktober eller primo november. Interesserede kan sende navn og semestertrin til VH Rune Sarauw Lundsgaard. ALT DU BØR VIDE OM PÆDIATRI Praktisk pædiatri 2. udgave Redigeret af Peter Oluf Schiøtz og Flemming Skovby Nyhed 384 sider Kr. 598,- (vejl.) Praktisk Pædiatri dækker pensum i pædiatri for lægelig embedseksamen ved landets medicinske fakulteter. Målet er at opfylde lægers behov for grundlæggende viden om børn for at kunne vurdere og behandle dem i og uden for hospitalsregi. Bogens forfattere repræsenterer samtlige danske universitetshospitaler, og teksten er i overensstemmelse med danske guidelines. Bogen suppleres af ledsagende multiple choice-spørgsmål til hvert kapitel på forlagets hjemmeside Bogen er særdeles velskrevet. Det er klart, at teksten er skrevet af meget erfarne pædiatere. UGESKRIFT FOR LÆGER Køb bogen på Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

7 Studenterjob! EDB-SAL HELPDESK Vi søger edb-kyndige studerende til at indgå i vores gruppe af edb-studiesalsvagter på 14 studerende fordelt på flere studieretninger. Vi har 450 maskiner på netværket på Panum Instituttet og på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5 (CSS). Hvert sted er der en helpdesk til personlige henvendelser. Stillingsbeskrivelse: Helpdesk funktionen består i at hjælpe og vejlede studerende og undervisere i brug af vores IT- faciliteter. Der ud over vil der i de daglige vagter også indgå vedligeholdelsesopgaver Arbejdstiden ligger 8-12, eller Alle hverdage Kvalifikationer Vi ønsker at du har IT erfaring både PC og MAC er serviceminded kan passe en til to helpdesk-vagter om ugen hele semestret (også i eksamensperioden) EDB-studiesalsvagterne indgår også i udviklingsopgaver med vedligehold og udviklingsopgaver på Windows og Linux servere, MSI pakkeudvikling, m.m. Udviklingsopgaver kan normalt udføre på tider der passer dig. Aflønning sker efter overenskomst med Foreningen af Danske Lægestuderende og Studenterundervisernes Landsforbund. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetssekretariat ønsker en arbejdsplads som afspejler sammensætningen af vores brugere og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge. Ansøgning skal indeholde; Navn, adresse, tlf.nr., kvalifikationer og studieoplysninger. Der skal vedlægges CV. Ansøgningen skal sendes til Morten Noack senest d Yderligere oplysninger kan opnås ved henvendelse til Morten pr mail eller tel Forsøgspersoner søges til bachelorprojekt om idrætsskader Kunne du tænke dig at deltage i et videnskabelig forsøg, hvor vi tester om træning med elastik kan erstatte en benpresmaskine i forbindelse med genoptræning efter en idrætsskade? Så kontakt os på følgende mail: og hør mere om projektet. Med venlig hilsen Mette, Sigrun og Bianca. ANNONCER 7 Var du den heldige der trak Jylland eller Fyn? Flot arkitektonisk villa, søde naboer og mange legekammerater til dig og dine i Middelfart. Motorvej: 45 km til Odense, 24 km til Vejle og Kolding, 78 km til Aabenraa og 90 km til Aarhus. Udlejer og henvendelse til: Læge Troels og Tenna Bergmann, Telefon(er): eller Udlejningsperiode: Fra 1. februar 2011 til 31. juni 2012, grundet bosættelse i Australien. Beskrivelse: Nær skov, hav og strand - og søde hjælpsomme naboer. Velholdt moderniseret og rummelig villa med kælder, udhus og dejlig stor have med børnelegeredskaber. Villaen er beliggende på lukket vej i roligt børnevenligt kvarter tæt på mange indkøbsmuligheder, Middelfart centrum og havnen. I vænget bor 11 legekammerater i alderen 4 til 11 år. Ligger tæt på tre folkeskoler og to friskoler. Villaen indeholder: Lys entre med opgang til 1. sal, stor lys åben stue med brændeovn og udgang til stor sydvendt terrasse, dejligt åbent lyst køkken/ alrum. På 1.sal er soveværelse med stort garderobeskab, to store børneværelser og badeværelse. I kælderen er stort værelse, stort badeværelse samt vaskerum. Villaen udlejes helt eller delvist møbleret efter aftale. Boligareal: 167/52 m2 Køkkenforhold: Stort lyst køkken alrum, Køkkenudstyr: alt inkl. opvaskemaskine, mikroovn, glaskeramisk komfur, ovn Andet udstyr: Udlejes med: Vaskemaskine, tørretumbler i egen vaskekælder TV Andre faciliteter: Kælderindgang indeholdende garderobe, Stort udhus inkl. værksted, Stor have med legehus, klatreborg og gynger, og stor terrasse med direkte adgang til stort lyst køkkenalrum, Brændeovn og klaver i stue alrummet, < 1 km til Netto, Føtex, Lidl og Fakta. < 1 km til Idrætsanlæg og to Fitnesscentre. Priser: Depositum: 3. måneders husleje Leje pr. måned Kr.+ forbrug Forbrug (aflæses): vand, varme og el Kære alle, Tusind thx for en rigtig fin mandag. Jeg så mange stjerneskud i mandags, og jeg er sikker på, at én af jer vil blive en rigtig kær BFF. Ud af 12 ansøgere gik 12 videre, for I var alle vildt nizzle. De udvalgte 12: Anders Gee, Chris MadMan Madelaire, Jakke D, Joachim Pew., Mia Diamond (eneste pige, yes!), Henrik Øøøø, Mathias Luka, David Whitefield, Jesper Mucho Macho, Andingo, Dr. DongDong og Benji Pappa Beeee. I alle var rigtigt zøøøøde, og jeg vil 4ever elsker de søde sange, min jernpille, min tegneserie, min lille stigning i promille, min Kiwi-kvittering og MadMan Mad- elaires imponerende CV. Men ingenting er sikkert endnu :( - Jeg har jo en svaghed for kunst, og især når kunsten handler om mig. Derfor, beloved 12, skal I til næste mandag (18/10) kl. 17 ha forberedt et stk. kunstværk, der forestiller mig på min divan. Det kan fx være en tegning, en skulptur eller en gravering på en sten, som I så præsenterer. Desværre er der 2 måske 3, jeg må sige farvel til :sadface:. Jeg glæder mig zåååå meget til at ze jer alle igen om en uge. Iiiih, der er lang tid til. Møs møz! T.T.Y.S.! - Michael Concillado

8 8 KREDSFORENINGEN FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej 26, Baghuset 2200 København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl & Fredag: kl & Generalforsamling 2010 Tak for en god genralforsamling i sidste uge! FADL afholdte i onsdags generalforsamling i studenterklubben. Der var ikke indkommet nogle forslag til drøftelse eller vedtægtsændringer. Der var genvalg til de to kritiske revisorer: Mia Jørgensen og Kim Foss. Disse havde gennemgået regnskabet inden generalforsamlingen, og havde ingen bemærkninger. Der var valgtaler for Liste R og Liste S. (Endvidere for Liste 0 som ikke stiller op) Efter generalforsamlingen bød foreningen på smørrebrød, øl og vand. Tak for god ro og orden :-) Med venlig hilsen Troels Gammeltoft Dolin, Formand FADL København Repræsentantskabet Dagen efter FADLs Generalforsamling den 6. oktober var der frist for opstilling til FADLs Repræsentantskab, som er foreningens øverste myndighed. Repræsentantskabet fastsætter blandt andet kontingentet for Københavns Kredsforening, vedtager instrukser og vedtægter og har det overordnede ansvar for foreningens budget. Der var opstillet to lister, Liste R og Liste S, som indgik fredsvalg, så valgt til repræsentantskabet blev: Repræsentantskabet Kasper Gasbjerg Troels G. Dolin Christian Dobrzanski Gitte Aa. Sørensen Kristian Jauho Gitte H. Pedersen Mathias Melgaard Amina Nardo-Marino Jon Egelund Jesper Rydberg Rasmus Vogelsang Det sker i FADL» 19. september: Repræsentantskabsmøde Rune Hasselager Christian Møller Mia S. Girkov Maja W. Frandsen Peder Emil Warming Jonas Olsen Signe Stensen Jesper B. Svendsen Karen H, Pedersen Kirsten Stougaard Suppleanter Asbjørn Hasselager Jannie Pedersen Ahmad J. Hamada Morten Hvidtfeldt Michael Concillado Pelle Petersen Maria Dons Amalie Bisgaard Udpluk af Kommende kurser EKG 1+ 2: 25., 26. & 28. oktober Infektionsmedicin 1 + 2: 14. & 15. oktober Kardiologi : 22., 24. & 25. oktober Psykiatri 2: 18. & 25. oktober kampen mod 4-års-reglen Mandag den 11. oktober blev dagen hvor sagen kom for Højesteret. Om en uge kommer så afgørelsen om hvorvidt 4-års-reglen er lovlig eller ej. Dagen kommer til at markere et punktum for sagen, som har kørt siden nov. 2007, hvor FADL indstævnede Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Om processen i Højesteret kan du læse i den særskilte artikel her i bladet. Under hele forløbet har holdningen fra FADLs side været at tvang under såvel den præ- som den postgraduate uddannelse vil give en forringet kvalitet, at det det i sidste ende vil gå ud over båder læger og patienter. Dommen er ikke afsagt endnu, men skulle det ske at dommen går imod FADL, vil 4-års-reglens mange faglige kvalitetsproblemer og de personlige konsekvenser for unge læger stå tilbage. Derfor er jeg heller ikke et sekund i tvivl om, at myndighederne og de lægelige foreninger kommer til at gøre noget for at få repareret på de skader som den forvolder. Hertil vil FADL naturligvis hjælpe, og derfor stopper kampen ikke her, men vil fortsætte i dispesationsudvalg og andre relevante steder. Få afgørelsen på facebook på mandag: facebook.com/fadlkbh Med venlig hilsen Troels Gammeltoft Dolin Formand, FADL København

9 VAGTBUREAUET 9 FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 26, baghuset 2200 København N EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl & Torsdag: kl & Fredag: kl & EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Charlotte Frølund) VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 V B M E D D E L E L S E R AFLYSNING AF VENTILATØR KURSER Pga. lokale mangel er vi desværre nødt til at aflyse følgende Ventilatørkurser, hold D og E efteråret FADLs Vagtbureau A N N O N C E R Vi søger 2 nye medlemmer som er energiske, selvstændige og positivt indstillede individer som interesserer sig især for neuro- og orthopædkirurgi Vi er et lille hold som tager os af de elektive journaler på alle rygpatienter, både neurokirurgiske og orthopædkirurgiske, på det nye Rygcenter på Glostrup Hospital (tidligere neurokirurgisk afdeling). Jobbet omfatter, ud over journalerne, også lettere stuegangsarbejde såsom overflytninger, epikriser, blodprøver og medicinjusteringer. Af og til er der mulighed for at komme til operationer. Arbejdstiden er fra 8-14, og ansættelsesperioden strækker sig frem til 31. december 2010 med mulighed for forlængelse. akutlæge? Hva så, HOLD 7705 PÅ RYGCENTER GLOSTRUP SØGER 2 NYE LÆGEVIKARER Krav: FADL-medlemskab Bestået farmakologieksamen og anæstesiologikursus, dvs. du skal have bestået 9. semester. Det forventes at du kan tage 4 vagter pr. måned også i eksamensperioder. Tidligere holderfaring, lægevikariater og m.m. er en fordel Gyldigt akkrediteringskort Vedkommende skal kunne komme til samtale i uge 42 Deltage i 4 dages oplæring i uge 42 og/eller 43 samt være klar til at tage vagter fra og med 1. november. Du skal skrive en begrundet ansøgning (gøres under BASISGRUPPER NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . bemærkninger i det elektroniske ansøgningsskema) Vi gør opmærksom på at ALLE ovenstående krav skal være opfyldt for at søge denne stilling. Det vil b.la. sige at hvis du ikke har været inde og taget sin trykbrandtest, samt fået udleveret ny akkrediteringskort efter den 18.maj, opfylder du ikke kravet. Løn: I henhold til FADLs overenskomst for lægevikarer. Ansøgningsfrist: Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 08:00. Ansøgninger via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Hold For yderligere information er du velkommen til at kontakte Gry Orkelbog-Andresen tlf.nr SOFAS...+ Studerendes Organisation For Akutmedicin Speciale Kom til foredrag med akutlæge in spe Peter Pfeiffer om karrieren som akutlæge onsdag d. 20/10 kl.16:00 i , til SOFAS stiftende generalforsamling. SOFAS er en basisgruppe for medicinstuderende omhandlende akutmedicin. I samme hjerteslag arbejder vi for indførslen af et speciale i akutmedicin i Danmark, der i Nordamerika, Europa og flere steder i verden er et centralt og selvstændigt speciale. Vores daglige gøremål: 1) at repræsentere de lægestuderendes ønske om indførslen af et speciale i akutmedicin 2) at fremme mulighederne for forskningsaktivitet indenfor akutmedicin for studerende 3) at gennemføre undervisning og kurser om akutmedicinske emner. Akutmedicin (Emergency Medicine) handler om triagering, diagnostik, stabilisering og behandling af de patienter, der kommer til en skadestue eller akutmodtagelse. Overalt etableres fælles akutmodtagelser, hvor en stor gruppe patienter med meget forskellige akutte tilstande vil skulle behandles. Behovet for kvalificeret behandling af den akutte patient har derfor aldrig været større, hvilket lægger grundlaget for et speciale i akutmedicin. Akutlægen skal have et bredt kendskab til hele spektret af akutte lidelser, modtager, stabiliserer og viderevisiterer kritisk syge patienter hurtigt og udreder, behandler og vurderer øvrige akutte patienter, medicinske som kirurgiske. Et speciale vil, udover at give et stort løft i patientbehandlingen, forbedre forskningen og undervisningen i akutmedicin. I den engelsksprogede verden er akutmedicin et af de hurtigst voksende specialer og har været etableret i USA siden Søg efter grupperummet SOFAS på KUnet.dk for medlemskab. Yderligere henvendelser bedes rettet til

10 DEBAT 10 Dansk Folkeparti prøver på at lære lægerne om lægeløftet, samtidig med at DF faktisk er kriminelle I august 2010 kunne man læse i adskillelige aviser om et sundhedspoli sk lovforslag, så man kunne ændre det gule sygesikringskort, meningen var at man skulle udski e de e kort med ID (altså billedlegi ma on), så det kunne bruges, når unge købte alkohol og tobak. Ihvorvel at forslaget fra Det Konserva ve Folkepar lød således, har Dansk Folkepar opportunt udny et de e lovforslag, således at man ikke kan blive undersøgt af egen læge uden et sygesikringskort med billede på. Lovforslaget skulle primært anvendes i de situa oner hvor asylanter og andre udlændinge må e være et problem for det danske sundhedssystem. Når man analyserer de e besynderlige lovforslag og gør sig nogle logiske anskuelser, når man frem l, at man i virkeligheden ønsker at tage kampen op med velfærdsstaten, medmenneskeligheden og dansk lovgivning, sam dig med at DF al d skal sæ e mere gødning l den danske udlændinge- og asylpoli k. For det første er det danske samfund karakteriseret som et samfund med universal velfærd dvs. at alle i de e land kan få ydelser fra staten og nyde godt af disse, hvorimod at man i den residuale velfærdsstat som fx USA kun hjælper de svagester og dem som betaler for ydelserne. Hermed kunne man spørge, om det ikke strider imod vores opfa else af velfærd og universalisme? En anden ng som er afgørende, er at jeg ud fra min juridiske overbevisning gør mig den iag agelse, at jeg fak sk finder det direkte i strid med dansk lovgivning at foreslå et sådan retsstridigt lovforslag, jf. Strfl Man kunne måske undre sig over denne lovbestemmelse, men for at konkre sere indholdet i ordlydsfortolkningen, kan jeg fortælle at man med denne regel gør det stra art, hvis man hensæ er andre mennesker i en hjælpeløs lstand selv de afgørende retsakter og retskilder som forarbejder og fortolkningsmodeller tyder på, at bestemmelsen må fortolkes udvidende og ikke indskrænkende. Således ville man aldrig vide, hvor alvorligt det står l med en pa ent først når den objek ve undersøgelse er foretaget og man har s llet diagnosen kan man kategorisere sygdommens farlighed, for det ville i hvert fald være tosset at vende subsum onsprocessen på hoved. Sam dig får jeg medhold i min udvidende fortolkning af denne bestemmelse i straffeloven både juraprofessor Vagn Greve og Prof.dr.jur. Eva Smith mener, at lovforslaget bør forkastes, da man e er juridisk tradi on ikke kan bruge princippet i lex superior, altså at lovforslaget tæller mere end lægelø et, da også bestemmelsen i Strfl. 250 forhindrer, at man kan gøre forslaget l et præroga v. Ikke desto mindre, er det fak sk også i strid med lægelø et, for som læge skal man ikke gøre sig bekymringer om pa enternes oprindelse, etnicitet, seksualitet, alder, køn eller religion som læge har man kun en ng at foretage sig, netop at behandle disse mennesker og udvise sympa og medmenneskelighed. E er at man gør sig nogle resigna oner, kan man jo spørge hvad meningen egentlig er. Spørger man mig, så burde Dansk Folkepar og sundhedsordføreren fra DF Liselot Blixt poli anmeldes. Mange jurister ville sikkert kaste tomater e er mig, men man må endelig huske på, at vi i straffere en aldrig lægger eller har lagt stor vægt på selve den kriminelle handling, derimod er der langt mere vægt på den kriminelle vilje og i de e eksempel har Dansk Folkepar s inten on været, at man simpelthen vil udsæ e nogle stakkels asylanter, så de ikke kunne få hjælp af egen læge. Endelig er det afgørende for en poli anmeldelse, at man har en fantas sk paragraf, som jeg personligt selv er temmelig glad for. Denne bestemmelse findes i straffelovens almindelige del, kapitel 4., nemlig Strfl. 21 jf. stk. 3. Bestemmelsen omhandler forsøg, som fak sk også straffes. I eksemplet med Dansk Folkepar må man da mene, at de under alle omstændigheder forsøger at indføre en bestemmelse som er ulovlig og fak sk også kriminel. I så fald ville lovovertrædelsen altså være Strfl. 250, jf. kap.4., 21. Om bestemmelsen så er omfa et af en regel fra den almindelige del eller sågar er en adhæsionssag, ændrer sandelig ikke på noget. Lovforslaget handler udelukkende om, at man vil gøre alt for at forhindre asylanters re gheder ja selv kriminalitet agter man at bruge i Dansk Folkepar. Derfor kan jeg kun opfodre l, at når I alle sammen en gang bliver læger, så husk på at der er disse mennesker på landets mange asylcentre som desværre dag e er dag nærmest er begyndt at ligne de KZ-lejre fra 2. Verdenskrig., der trænger l hjælp og som er flygtet fra krig, poli ske konflikter og forfølgelser i deres hjemland disse mennesker som både har psykiske som soma ske lidelser bør og skal hjælpes. Vi har en forpligtelse l at hjælpe særligt disse mennesker, om vi så gør det gra s eller i vores fri d ændrer ikke det humane i det vi gør. Selv den mindste medmenneskelighed er aldrig spildt. Leonardo Giovanni Stud.med. Københavns Universitet Stud.jur. Syddansk Universitet NOTE 21. Handlinger, som sigter l at fremme eller bevirke udførelsen af en forbrydelse, straffes, når denne ikke fuldbyrdes, som forsøg Den, som hensætter en anden i hjælpeløs tilstand eller forlader en under den pågældendes varetægt stående person i en sådan lstand, straffes med fængsel ind l 8 år. QUIZ Ze Grand Quizzz! Så er der GODT NOK blevet quizzet lidt hos vore læsere derude! Derfor må i ikke blive kede af det, hvis i ikke har vundet i denne uge. Det rigtige svar på den basale quiz var: subclavian steel syndrome og på den diagnostiske: perikarditis. vinderen af den basale er Nina hold 402 og den diagnostiske vinder er Pontus Olsson, 7. sem. De heldige vindere kan afhente deres præmier man. d. 25/10. Ugens Basale I denne uge, byder vi på et spørgsmål i histologi. Det, vi leder efter er *DA DA DAAA*: Hvad kaldes de specielle neuroner, som findes i det yderste lag af cerebel- CENSUR CENSUR lum? De er nogle af de største neuroner, og det giver et ekstra point, hvis man desuden kan sige, hvad de største neuroner hedder? Ugens Diagnostiske Quizzen er blevet en smule sværere i denne uge. En 25-årig mand kommer op til egen læge for et helbredstjek. Han er for 3 uger siden kommet hjem fra en 5 måneders tur til Thailand. Pt. hævder at have været seksuelt inaktiv under sit ophold. Da han kommer hjem, beslutter han sig for at invitere sin noget lavstammede kæreste med til Robyn-koncert. Han har taget hende op på skuldrene, så hun bedre kunne se og døjer nu med ondt i ryggen. Han har desuden fået et uforklarligt sår i nakken, og egen læge har beskrevet såret som værende med eleverede rande og af bruskagtig konsistens. Lægen mistænker en infektion, men der er intet at se i dyrkningen. Der gøres derfor ikke mere ved dette, og såret heler af sig selv. Nu er der gået yderligere 10 uger, og en læge får pt. ind i modtagelsen med dårlig almen tilstand i form af træthed, sygdomsfølelse, feber, anorexi og vægttab. Pt. fortæller, at han har fundet ud af, at hans kæreste var ham utro, og at han er skredet fra hende og bor hos sine forældre, hvor han har udviklet et meget nært forhold til forældrenes papegøje ved navn David. Han klager desuden over kløe i håndflader og på fodsåler, hvor man finder makulopapuløst eksantem, som lægen tolker som dårlig pleje. Pt. bliver henvist til psykolog, så han kan få talt om sin tabte kærlighed, og hudlæsionerne går i sig selv. Han fortsætter med at være i dårligt humør, men tager dog på igen og virker umiddelbart sund og rask Efter 2 år kommer patienten ind i din AMA med hovedpine, nakkestivhed, kranienervelammelse af facialis og abducens samt konfusion. Desuden har haft kramper, da han bliver hentet af ambulance, men disse er behandlet af akutlægen i ambulancen. Du bestiller bloddyrkning samt spinalpunktur, som viser semiklar spinalvæske. Ved celletælling ses øget antal monocytter (245/mL) og forhøjet proteinkoncentration. Nu skal du så overveje... hvad fejleder patienten? Send dit svar til inden mandag d. 25/10 kl Jonas/MOK-red

11 BASISGRUPPER 11 PIT inviterer til foredrag den 18/10 Gynækologi i udviklingslande Overlæge Thea Lousen fra gyn/obs-afd. på Roskilde Sygehus kommer og fortæller om sine oplevelser som udsendt gynækolog i et udviklingsland. Hun har været udsendt med organisationen Maternity Worldwide til Etiopien. Er du interesseret eller skal du selv på et klinikophold i et udviklingsland så mød op og hør om hendes oplevelser samt klinisk relevante tips og tricks. Foredraget finder sted den 18. oktober kl. 17 i lokale Der vil være kaffe og kage til alle Ønsker du at kombinere rejse med fagligt udbytte? Har du interesse for tropemedicin? Trænger du til en pause fra bøgerne? ANSØGNINGSFRIST for udsendelse med PIT den 15. oktober 2010 Hvis du kunne du tænke dig at blive udsendt med PIT til et hospital i et udviklingsland til efteråret 2011, så er det nu du skal søge! Ansøgningsskemaet finder du på IMCC s hjemmeside under PIT eller på grupperummet PIT info. Her kan du også læse om de hospitaler, som PIT har kontakt til samt anden praktisk information. Med venlig hilsen PIT PIT er kommet på facebook Er du interesseret i tropemedicin eller kunne du tænke dig at blive udsendt til et hospital i et udviklingsland? Så er PIT noget for dig! Vil du vide mere om PIT eller om vores foredrag og arrangementer så tjek os ud på facebook: søg efter PIT København PIT arrangerer: Tropemedicinsk weekendkursus Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere om hvad du kan møde i det store udland? Her har du muligheden! Weekenden d November 2010 i den store mødesal, Panum instituttet, afholder PIT et kursus i tropemedicin. Under to dage vil forskellige læger holde spændende fordrag om bl.a. HIV, malaria, børnesygdomme i troperne og reproduktiv sundhed. Der vil også blive demonstreret nogle praktiske håndgreb bl.a. i obstetrik. Begge dager vil der blive serveret frokost, samt kaffe, kage og frugt.. Kurset retter sig først og fremmest til dem der skal ud med PIT til foråret og efteråret 2011, men alle med interesse for tropemedicin eller dem der bare er nysgerrige på hvad det indebærer at tage ud på et PIT-ophold i troperne, er selvføgeligt velkomne at ansøge. Program: Lørdag d. 6. november: Velkomst Infektionsmedicin i troperne og malaria Frokost Den normale fødsel 14:45-16:45 Børnesygdomme i troperne 16: kaffe&kage 17:00-18:30 HIV og TB i troperne Søndag d. 7. november: Reproduktiv sundhed Frokost Rejsesikkerhed og kultur Pris: 75 kr Tilmeldning: Mail dit navn og semester til og skriv hvis du skal ud med PIT og hvornår. Tilmeldningsfrist d. 25. oktober kl Svar på din tilmeldning og information om indbetaling meddeles d. 27 oktober. Der er i alt 50 pladser, så der er efter først til mølle princip, undentaget dem der skal ud med i PIT Vi glæder os til at se jer! PIT inviterer l Foredrag med Sex og Sundhed! onsdag d. 3. november, kl. 17 i Dam Har du interesse i at lære mere om seksualitet blandt unge, om kønssygdomme, samt hvordan de to forholder sig l hinanden? Så kom og overvær et spændende foredrag Unges Seksualitet og Sexsygdomme Anno 2010 Foredragsholderne er eksperter fra foreningen Sex og Sundhed, en frivillig organisa on der bl.a. arbejder for forebyggelse af sexsygdomme gennem undervisning. Derudover driver foreningen Condomeriet, et infotek, kondombu k og sexbibliotek for unge beliggende i hjertet af København. Foredraget a oldes i Dam Auditoriet kl , alle er meget velkomne! Sexekspressens Ak onsdag! lørdag d. 16. oktober, kl. 12 Så er det nu du skal slå l, hvis du gerne vil lære mere om, hvordan man underviser en folkeskoleklasse om sex, kærlighed, præven on, kønssygdomme, grænsesætning og meget, meget mere! Sexekspressen inviterer alle medicinstuderende l at kigge forbi studenterhuset lørdag d. 16. oktober kl. 12, hvor vi serverer frokost og fortæller om vores basisgruppe, samt om, hvorfor du skal være med! Vil du også gerne være læge uden grænser? - så begynder rejsen d. 19. Oktober i Dam Auditoriet kl 16:15-18:00 Kom og hør læge Sidsel Lykke Nielsen, som netop er hjemvendt fra Sydsudan, og rekrutteringschef Merete Engel fortælle om mulighederne for at blive udsendt med Læger Uden Grænser, og om de oplevelser der følger med dette. Gruppen Af Medicinstuderende under Læger Uden Grænser byder selvfølgelig på kaffe og kage. Man kan deltage så længe kan man, men for at få det fulde udby e af dagen skal man regne med at afsæ e hele e ermiddagen, dvs. ind l kl. 18. Er man forhindret i at være der hele dagen, er man stadigvæk meget velkommen. Vil du gerne være med, kan du lmelde dig l: Dere er har du mulighed for at deltage i vores kursus for seksualundervisere, hvor vi lærer dig alt, hvad du skal bruge når du skal ud og stå foran 20 glade, spændte og lærevillige unge mennesker på år, der har hårdt brug for netop de informa oner vi kan give dem. Derudover får du lært en masse om, eller opdateret din viden omkring, alle gængse (og enkelte mere obskure) præven onsformer, kønssygdomme og kønsorganernes anatomi. Når du har gennemført kurset er du kvalificeret l at undervise som Sexekspresser! Husk at nævne, hvis du ikke kan være der hele dagen. Vi ses på lørdag!! Mvh. Sexekspressen

12 12 BASISGRUPPER PIPPIs månedsmøde PIPPI holder månedsmøde ONSDAG 13. oktober kl i lille mødesal og har inviteret Karina Jorden som arbejder på Rigshospitalets børneafdeling. Hun vil præsentere nogle gode cases fra tiden som introlæge i pædiatri. Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål om både faglige og praktiske emner vedrørende pædiatri. Husk også at der er karrieredag på torsdag d. 14. oktober hvor PIPPI vil have et bord sammen med Yngre Pædiatere. Det vil være mulighed for at få opklaret mange praktiske spørgsmål om vejen til pædiatri og fagets indhold inkl. en masse god rådgivning. Efter foredrag på onsdag afholdes kort møde om praktisk planlægning af karrieredagen. Månedsmøde i Psykiatrigruppen for Medicinstuderende PMS holder månedsmøde onsdag d.13. oktober kl. 17:00 i Studenterhuset. Nye medlemmer er meget velkomne. Dagsorden: 1. Navnerunde og opdatereing om hvad der er sket siden sidst. 2. Debat vedrørende specialpsykolog uddannelsen. - Vi får i denne forbindelse besøg af Linh Duong, formand for Yngre Lægeråd i Psykiatrien. Hun vil bidrage med sin vinkel på emnet. 3. Foredrag til efteråret 4. Nyt fra ansvarsposterne 5. Brainstorming til Psykdag anno Fagligt oplæg v. Elva 7. Julefrokost 8. Evt Vel mødt. Med venlig hilsen /PMS PIPPI Kom til foredrag og møde og lidt kaffe og kage:) Basal Suturkursus 2 Nu arrangerer SAKS Basal Suturkursus 2 (avanceret suturkursus) igen! Kurset kommer til at blive afholdt onsdag d. 20. oktober kl på kemi gangen. Tilmeldingen til kurset vil være muligt på SAKS hjemmeside (http:// studkir.dk/ ) fra mandag d. 18. kl. 16:00. Det er påkrævet at have gennemført Basal Suturkursus 1 og være medlem af SAKS. Deltagere af kurset vil blive bestemt efter 1. til mølle princippet og det koster 50 kr. Ved spørgsmål kan du skrive til Nyt fra SAKS Foredrag om Abdominalt compartment syndrom: D. 13 oktober kl. 17,00 invitere SAKS til foredrag i Abdominalt compartment syndrom ved klinikchef Jens Hillingsø fra kirurgisk afdeling på rigshospitalet. Foredraget vil foregå i Foredrag om mikrokirurgi: D. 19 oktober kl. 16:15 i tandlæge auditorium afholdes foredrag omkring Mikrokirurgi ved Christian Torsten Bonde, 1. reservelæge, PhD og forskningskoordinator Basal sutur 2: Kurset kommer til at foregå den 20. oktober kl 17.15, tilmelding starter mandag den 18. kl For at komme på Basal sutur 2 skal man have gennemført Basal sutur 1 eller lignende kursus. Tilmelding skal ske via hjemmesiden. Husk at der stadig kan købes et dissektionssæt for 170kr ved henvendelse til Find os på karrieredagen! PUFF s første Journal Club PUFF vil i forbindelse med næste månedsmøde afholde sin første journal club. Her skal vi gennemgå en videnskabelig artikel skrevet af et PUFF medlem. Forfatteren lægger ud med kort at gennemgå sit projekt hvorefter vi vil få mulighed for at stille spørgsmål til vedkommende og sammen gennemgå artiklen. Hvis du har fået udgivet en artikel eller kender en der har, og er interesseret i at vi til PUFF s månedsmøde gennemgår den sammen, så send den til os på Næste månedsmøde bliver afholdt tirsdag d. 2/ kl i sofastuen. Der vil blive serveret kaffe, te og kage. PUFF- Panums Ungdoms Forsker Forening er en studenterforening med formål at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige kompetencer. Hvis du vil vide mere om mulighederne for studenterforskning, har brug for hjælp til at komme i gang eller bare synes, at forskning lyder spændende, så meld dig ind i PUFF. Vi holder månedsmøde hver første tirsdag i måneden, hvor alle er velkomne. Du kan også altid besøge vores hjemmeside for vejledninger og spændende projekter. Gratis Kaffe I anledning af at vores kaffemaskine nu har brygget liter kaffe, kan man i hele uge 41 få sig en GRATIS KOP KAFFE af vores helt nye Irma Blend Mvh. Studenterklubben

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning

Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning Den lægelige videreuddannelse og karrierevejledning v/ Mads Skipper Formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning (UUF) KU, 26. september 2012 Karriereafklaring - hvorfor Dagens program

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Sundhedsstyrelsen Enhed for Evidens, Uddannelse og Beredskab Axel Heides Gade 1 2300 København S REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND REGION HOVEDSTADEN

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin

De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin De fælles akutmodtagelser og uddannelse af speciallæger til fagområdet Akutmedicin Ledende overlæge Inger Søndergaard Akutmodtagelsen Herlev Hospital Ferbruar 2010 Formål Fælles akutmodtagelsens kontekst

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S 1 Indholdsfortegnelse Udbetaling af rammebeløbet...3 Honorartakster...3

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger BEK nr 1257 af 25/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-156/1 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S

Vejledning om udbetaling af rammebeløbet. Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Vejledning om udbetaling af rammebeløbet Sundhedsstyrelsen Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsstyrelsen, august 2009 1 1. Refusion af udgifter i forbindelse med udgifter

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag).

Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden (Antal årlige opslag). Bilag nr. RV-7/2008 Punkt nr. 7 Regionalt Rådsmøde 24.01.2008 Dimensionering af videreuddannelsen til speciallæge i Region Syd for perioden 2008-2012 (Antal årlige opslag). Med udgangspunkt i vurderinger

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden.

Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Inspirationsguide til praktikophold for tandlægestuderende i DOFT Sommerskole og andre praktikophold i studietiden. Vi har fået input til guiden fra tidligere værter for DOFT s Sommerskole, hvor knap 100

Læs mere

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler

det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet Danske læger og hospitaler Danske læger og hospitaler Her får du information om danske læger og hospitaler. Du kan også læse om, hvor du skal

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack.

Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Tilbage til fysisk krævende arbejde med ondt i ryggen. Et prospektivt kontrolleret interventionsprojekt GoBack. Vi vil spørge om du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET REFERAT af møde i Det Lægevidenskabelige Studienævn Den 26. august 2009 Til stede: Bjarne Møller-Madsen, Mogens Andreasen, Søren Lejsted Færgeman og Ronald Dahl Fraværende: Peter Holm-Nielsen, Torsten

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Udkast af 28. november 2017 til bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger Sundhedsstyrelsen Kapitel 1 Uddannelsen Kapitel 2 Ansættelse Kapitel 3 Etablering af godkendte introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester for offentliggørelsen: 15.11.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen eksamen ordinær eksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn

EN LUKKET FEST. Af Lene Ravn EN LUKKET FEST Af Lene Ravn De nye medicinstuderede blev budt velkommen som noget ganske særligt til studiestarten på Aarhus Universitet. Det traditionsrige studie præsenterede sig selv som verdens bedste

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer

Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas Rømer Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi Mandag d. 20.4.2015, 13-15 Emdrup: A112 Per Jepsen, Sune Frølund, Lars-Henrik Schmidt, Dag Munk Lindeman, Anna Fransgård, Mia Skjold, Anne-Marie E. Olsen, Thomas

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn

Aarhus Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Odontologisk Studienævn Referat fra møde i Studienævnet Mandag den 04. september 2006 kl. 14.15 Til stede: Afbud fra: Desuden deltog: Eigil Kirkegaard (formand), Dorte Haubek (medlem) Elizabeth Riber (medlem), Jes H. Nielsen

Læs mere

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010

ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 ErhvervsKvindenyt Herning januar 2010 Kære ErhvervsKvinde 2010.. Er helt nyt år står for døren. Tilbage ligger 2009 med alle de oplevelser, glæder, sorger og erfaringer det gav os. Foran os ligger 365

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin

Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Høringssvar vedr. ny bachelorstudieordning i medicin Indhold Censorformandskabet for lægeuddannelsen i Danmark... 2 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet SDU... 3 Sundhedsstyrelsen Evidens, Uddannelse og

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Onsdag den 1. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H3 Møde nr. 6 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012

Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 2012 Forskning og uddannelse Det Regionale Råd december 01 Kombinationsansættelse med forskning Ansættelse i speciallægeuddannelsen kan kombineres med forskningsansættelse på deltid - eller skiftevis på fuld

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0

Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Akutberedskabet Bilag 5 PROCES FOR SPECIALEGENNEMGANGE OG GODKENDELSE AF SPECIALFUNKTIONER, VERSION 1.0 Baggrundspapir om specialeplanlægning, version 1.0, beskriver overordnet, hvordan specialegennemgangene

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET

BRASILIANSKE STUDIER. Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET BRASILIANSKE STUDIER Program for studiestarten 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND BRASILIANSKE STUDIER 2015 ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 2 BRASILIANSKE STUDIER BEM- VINDOS PÅ

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001.

Administrativ vejledning vedrørende ad hoc supplerende Sundhedsstyrelsen, 1. kontor, d. 1. september 2001. Sundhedsstyrelsens administrative vejledning vedrørende ad hoc klassifikation af uddannelsesstillinger til supplerende uddannelse i speciallægeuddannelsen ( Til de regionale videreuddannelsesråd for læger)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen.

Tak for samarbejdet alle deltagende behandlere vil bliver informeret om udfaldet af undersøgelsen. Kære behandler På Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg har vi netop opstartet et projekt omkring niveauet hos patienter med achillessene tendinopati (AT). Vi vil gerne invitere dig til at deltage i projektet.

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen

Fokus på velvære og værdi samt håndteringen af hverdagen. Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Redskab til skabelse af struktur og velvære i hverdagen Jeg har på baggrund af flere opfordringer valgt at lave denne lidt mere hands on udgave af de redskaber jeg har brugt til at skabe struktur og velvære

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere