INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3 Afsnit 2 Bestyrelsesmedlemmernes sagsområder/arbejdsdeling... 5 Bestyrelsesudvalg og rådgivende udvalg... 6 Retningslinier for bestyrelsesudvalg... 9 FS's vedtægter Afsnit 3 De tekniske skoler alfabetisk oversigt efter skolenavn Afsnit 4 FS's repræsentation i EUR, EAR, DE mv FS's repræsentation i udvalg, råd, nævn og arbejdsgrupper mv Afsnit 5 Interne arbejdsgrupper og udvalg Afsnit 6 Retningslinier for skoleudvalg Afsnit 7 Møder i 2005/ Afsnit 8 Nyttige adresser Side 1

2 FORENINGEN AF SKOLELEDERES FORMANDSKAB OG SEKRETARIAT FORMAND: Direktør Lars Mahler Tlf Aalborg tekniske skole Fax Postboks 740 Mobil Øster Uttrup Vej Aalborg NÆSTFORMAND: Direktør Peter Amstrup Tlf EUC Vest Fax Postboks 514 Mobil Spangsbjerg Møllevej Esbjerg SEKRETARIAT: Foreningen af Skoleledere Tlf ved de tekniske skoler Fax Munkehatten Odense SØ Sekretariatschef Tlf Carsten Eberhard Mobil Specialkonsulent Tlf Ulla Eriksen Mobil Sekretær Tlf Anne Skovby Mobil Side 2

3 FORENINGEN AF SKOLELEDERES BESTYRELSE Direktør Lars Mahler Tlf Aalborg tekniske skole Fax Postboks 740 Mobil Øster Uttrup Vej Aalborg Valgt for Direktør Peter Amstrup (næstformand) Tlf EUC Vest Fax Postboks 514 Mobil Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Valgt for Direktør Frank Tonsberg Tlf EUC Nordvestsjælland Fax Postboks 199 Mobil Absalonsvej Holbæk Valgt for Direktør Niels Henning Olsen Tlf Odense Tekniske Skole Fax Postboks 220 Mobil Allegade Odense C Valgt for Rektor Anne Mette Zachariassen Tlf TEKO CENTER DANMARK Fax Birk Centerpark 5 Mobil 7400 Herning Valgt for Direktør Finn Arvid Olsson Tlf Erhvervsskolen HAMLET Fax Postboks 266 Mobil Milnersvej Hillerød Valgt for Side 3

4 Direktør Søren Kühlwein Kristiansen Tlf Hotel- og Restaurantskolen Fax Postboks 2030 Mobil Niels Hemmingsens Gade København K Valgt for Suppleanter Direktør Else Erikstrup Tlf Slagteriskolen i Roskilde Fax Postboks 209 Maglegårdsvej Roskilde (1. suppleant) Valgt for Direktør Leif Bille Tlf TEC Fax Postboks Nordre Fasanvej Frederiksberg (2. suppleant) Valgt for Interne revisorer Direktør Svend Trøst Tlf Vitus Bering Danmark Fax Strandpromenaden 4C Horsens Side 4

5 BESTYRELSESMEDLEMMERNES SAGSOMRÅDER/ARBEJDSDELING 2005/2007 Hovedområde Underområde Ansvarlig person Politik Økonomi Personale Uddannelser og andre ydelser Uddannelsespolitik Internationalisering Arbejdsmarkedspolitik Erhvervspolitik Økonomi, løn og personale Markedsføring Analyser og rapporter Taxametre Budget og regnskab Finanslov Revision Systemer Udvikling Overenskomster Personalepolitik Kvalifikationer Uddannelse af administrative medarbejdere Erhvervsskoleuddannelser (EUD) Erhvervsakademiuddannelser (KVU) HTX-uddannelse Voksen- og efteruddannelse (VEU) (AMU, åben uddannelse) Lars Mahler Peter Amstrup Peter Amstrup Niels Henning Olsen Søren K. Kristiansen Anne Mette Zachariassen Finn Arvid Olsson Frank Tonsberg Side 5

6 BESTYRELSESUDVALG EUD-udvalg (Udvalg for erhvervsuddannelser) Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen (formand) Direktør A. Neil Jacobsen, EUC NORD (Bygge og anlæg) Afdelingschef Erling Hansen, Odense Tekniske Skole (Bygge og anlæg) Direktør Kerner Viinberg, Holstebro Tekniske Skole (Fra jord til bord) Uddannelseschef Søren V. Nielsen, Aalborg tekniske skole (Jord) Uddannelseschef Lone Nauerby, Dalum UddannelsesCenter (Bord) Vicedirektør Flemming Brandt, Københavns tekniske Skole (Håndværk og teknik) Uddannelseschef Ib Kronborg Nielsen, Aarhus tekniske Skole (Håndværk og teknik) Direktør Per Lykke Christensen, Roskilde Tekniske Skole (Teknologi og kommunikation) Inspektør Asger Nielsen, Odense Tekniske Skole (Teknologi og kommunikation) Direktør Gert Meyer Madsen, EUC Lolland (Service) Uddannelseschef Louise Rosthøj, TeSe (Service) Direktør Falle Thomsen, EUC Sjælland (Mekanik, transport og logistik) Afdelingschef Frede Kruse, Odense Tekniske Skole (Mekanik, transport og logistik) Vicedirektør Peter Ø. Christensen, TeSe (Skolehjem) Afdelingschef Jørgen Fabricius, EUC Syd (Skolehjem) Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS HTX-udvalg Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet (formand) Områdedirektør Lars Thore Jensen, Selandia (FS-medlem) Forstander Palle Rasmussen, Grenaa Tekniske Skole Direktør Helmuth Schmidt, Vejle Tekniske Skole (FS-medlem, biblioteker) Rektor Peter Michael Kjærgård, Vejle Tekniske Skole (formand, HTX-udvalget) Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS MVU/KVU-/VVU-udvalg Rektor Anne Mette Zachariassen, TEKO (formand) Direktør Svend Trøst, Vitus Bering Danmark (KVU/MVU byg) Direktør Preben Knorrenborg, Selandia (Installatør, IT- og elektronikteknolog) Direktør Mogens Nielsen, Københavns tekniske Skole (Multimediedesigner) Direktør Claus Christensen, DCJ (Jordbrugsteknolog) Direktør Kerner Viinberg (Laborant) Direktør Hans Skjerning, Dalum UddannelsesCenter (Procesteknolog) Direktør Johannes Olesen, Randers Tekniske Skole (Produktionsteknolog) Vicedirektør Michael Johansson, Aalborg tekniske skole (Serviceøkonom og Designteknolog)) Områdechef Marianne Juul Jensen, Hotel- og Restaurantskolen (VVU) Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen, Odense Tekniske Skole (VVU) Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS Side 6

7 Personaleudvalg Direktør Niels Henning Olsen, Odense Tekniske Skole (formand) Vicedirektør Anne Mette Kolringen, TEC (FS-medlem) Personalechef Alice Walander, TEC Personalechef Marianne Brix, Aarhus tekniske Skole Personalechef Kent Steensgaard, EUC MIDT Personalechef Klavs Kildeby, EUC Syd Administrationschef Ulla Løgstrup, EUC Sjælland Jens Andersen, Danmarks Erhvervsskoleforening Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Voksen- og Efteruddannelse Direktør Frank Tonsberg, EUC Nordvestsjælland (formand) Direktør Jan Mortensen, Nordvestjysk Uddannelsescenter (FS-medlem) Direktør Else Erikstrup, Slagteriskolen Teamchef Johnny Bengtson, EUC Sjælland Forstander Ove G. Dalby, AMU Fyn Direktør Mogens Jørgensen, AMU Syd Kursuschef Aage Krogsdal, Aarhus tekniske Skole Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS Økonomiudvalg Direktør Peter Amstrup, EUC Vest (formand) Administrationschef Søren Schubert, Holstebro Tekniske Skole (FS-medlem) Stabschef Ole Hjort Willatzen, Vitus Bering Danmark Administrationschef Flemming Jensen, Den jyske Haandværkerskole Administrationschef Jens Olsen, Roskilde Tekniske Skole Administrationschef Lene Dall, Skive Tekniske Skole Administrationschef Tove Nielsen, Dalum UddannelsesCenter Økonomidirektør Poul Erik Andersen, Selandia Administrationschef Henrik Jensen, CEU Kolding Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Rådgivende udvalg Forsknings- og udviklingsgruppe Direktør Birger Hørning, CEU Kolding Vicedirektør Tim Rydstrøm Mortensen, Aarhus tekniske Skole Inspektør Karsten Kühn Hansen, Aalborg tekniske skole Rektor Peter Michael Kjærgård, Vejle Tekniske Skole Uddannelseschef Allan Nielsen, TEC Uddannelseschef Jørgen Lørvig Jensen, Vitus Bering Danmark Henrik Bæch, EUC Sjælland Verner Larsen, Vitus Bering Danmark Regionschef Hans-Jørgen Knudsen, DEL Specialkonsulent Ulla Eriksen, FS Side 7

8 IT-udvalg (informationsteknologiudvalg) Forstander Palle Rasmussen, Grenaa Tekniske Skole (formand, FS-medlem) Souschef Lars Middelboe, Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Direktør Gert Meyer Madsen, EUC Lolland Uddannelsesleder Anders Vejen Andersen, Odense Tekniske Skole Edb-chef Peter Topp Jensen, Odense Tekniske Skole Uddannelseschef Allan Nielsen, TEC Uddannelseschef Jens Kronborg, EUC Nordvestsjælland IT-chef Torben Johannesson, Københavns tekniske Skole Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS LOP arbejdsgruppe Direktør Per Lykke Christensen, Roskilde Tekniske Skole Uddannelseschef Svend Erik Sørensen, TeSe Projektkoordinator Ole Ervolder, Aalborg tekniske skole Uddannelseschef Annette Lauridsen, Aarhus tekniske Skole Afdelingsleder Jan Monnerup, EUC Syd Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Marketing- og PR-udvalg Direktør Finn Karlsen (kst. formand, FS-medlem) Marketingkonsulent Karen Petersen, Odense Tekniske Skole Inspektør Jens Mortensen, TEC Marketing- og kvalitetschef Bente Lyck-Damgaard, EUC Syd Informations- og marketingchef Liza Brinch, EUC Vest Sekretær Anne Skovby, FS Side 8

9 RETNINGSLINIER FOR BESTYRELSESUDVALG Definition Et bestyrelsesudvalg er et landsdækkende udvalg, nedsat af Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler. Formål Bestyrelsesudvalgenes mål er at tage sig af strategiske opgaver, som har fælles interesse for flere områder og være bindeled mellem FS's bestyrelse og skoleudvalgene, hvor sådanne findes. Kommissorium Bestyrelsesudvalgene skal: udarbejde oplæg, som sendes videre til bestyrelsen til politisk behandling styrke skolernes indbyrdes samarbejde tage beslutninger inden for de af bestyrelsen udstukne rammer arbejde på tværs af skoler og skoleudvalg muliggøre, at bestyrelsen kan agere politisk FS's bestyrelse kan anmode bestyrelsesudvalgene om at behandle konkrete problemstillinger. Etablering/nedlæggelse Bestyrelsesudvalgene oprettes og nedlægges af generalforsamlingen efter indstilling af FS's bestyrelse. FS's generalforsamling bestemmer bestyrelsesudvalgenes antal ud fra en politisk og strategisk prioritering af de kommende års indsatsområder. Bestyrelsen kan desuden, hvis det anses for absolut nødvendigt, nedsætte bestyrelsesudvalg uden at høre generalforsamlingen. Sådanne beslutninger skal dog behandles på den førstkommende generalforsamling. FS's bestyrelse navngiver udvalgene. Struktur Formanden for et bestyrelsesudvalg skal være et FS bestyrelsesmedlem. Side 9

10 De øvrige FS-medlemmer af det enkelte bestyrelsesudvalg skal være valgt ud fra de til bestyrelsesudvalgene hørende skoleudvalgs rækker, hvis ellers sådanne findes. Disse medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. Såfremt der til et bestyrelsesudvalg ikke hører skoleudvalg, fastsættes antallet af øvrige FS-medlemmer i dette bestyrelsesudvalg af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemmer af disse bestyrelsesudvalg vælges på generalforsamlingen efter samme regler som for valg til skoleudvalg. Efter det første møde i bestyrelsesudvalget sendes navnene på udvalgets medlemmer og tilforordnede til FS's sekretariat. Bestyrelsesudvalget træffer selv afgørelse om tilforordning af personer med særlig faglig kompetence og erfaring inden for bestyrelsesudvalgets arbejdsområde. Bestyrelsesudvalgene afholder mindst 4 årlige møder. Kompetence Bestyrelsesudvalgene skal primært tage sig af strategiske opgaver, som har fælles interesse for flere områder eller skoleudvalg og forberede politiske sager. Bestyrelsesudvalgene kan henvende sig til eksterne parter i strategiske sager og i politiske sager efter nogle af bestyrelsen udstukne rammer. Bestyrelsesudvalgene kan således inddrage ministerielle og andre organisationsrepræsentanter i udvalgets arbejde eller beslutningsproces inden for de af bestyrelsen udstukne rammer. Politiske problemstillinger, der ønskes behandlet enten i FS's bestyrelse eller højere plan, skal skriftligt indstilles til FS's sekretariat til videre ekspedition. Kommunikation Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes af udvalgets formand. Mødereferater sendes til medlemmer og tilforordnede og til FS's sekretariat til videreformidling senest 14 dage efter mødets afholdelse. Ved skriftlig indstilling til FS's sekretariat med anmodning om bestyrelsens behandling af et emne, vil bestyrelsesudvalget inden 14 dage modtage besked om, hvornår indstillingen vil blive behandlet i bestyrelsen. Side 10

11 Økonomi Det enkelte medlems og tilforordnedes deltagelse i udvalgsarbejdet forudsættes godkendt af hjemskolen, som også afholder de dermed forbundne udgifter. Retningslinier for dagsorden og referater 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. 2. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater. 3. Sager til drøftelse og beslutning. 4. Orientering v/formanden. 5. Temadrøftelse. 6. Eventuelt: - Fastsættelse af tid og sted for næste bestyrelsesudvalgsmøde. Referatet skal udformes således, at både beslutninger og hovedsynspunkter bliver tilgængelige for andre end de personer, som deltager i mødet. Side 11

12 VEDTÆGTER FORENINGEN AF SKOLELEDERE PR Navn og hjemsted Stk. 1. Stk. 2. "Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler" (FS). Hjemstedet er sekretariatets adresse. 2 Formål Stk. 1. Foreningen af Skoleledere skal gennem initiativer, dialog og åbent samspil med alle interessenter øve maksimal indflydelse til gavn for skolernes liv og muligheder. 3 Medlemskab Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Som medlem optages den person, der af bestyrelsen for en godkendt erhvervsskole er udpeget som daglig leder af en teknisk skole. Som yderligere medlemmer fra hver skole kan optages op til 2 personer fra skolens øverste ledelse. Skoleledere fra andre skoleformer kan efter FS s bestyrelses godkendelse optages som medlemmer under forudsætning af, at de pågældende skolers aktiviteter eller dele heraf er faglige og tekniske uddannelser henhørende under erhvervsskolelovgivningen. Ved alle afstemninger i foreningens arbejde har kun ét medlem fra hver skole ret til at stemme, og der kan afgives én stemme. 4 Ophør af medlemskab Stk. 1. Ophør af medlemskab sker automatisk ved fratrædelse fra stillingen som leder på skolen. Side 12

13 5 Generalforsamling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året i april kvartal. Skriftlig indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer er til stede. Alle spørgsmål afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer, bortset fra bestemmelserne i 12 og 14. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, må være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden, som meddeles skriftligt senest én uge før generalforsamlingens afholdelse, skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 4. Fastlæggelse af budget. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand (kun hvert 2. år). 7. Valg af næstformand (kun hvert 2. år). 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelse skal ske senest 2 uger efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen har begæret det, med angivelse af dagsorden. 6 Valg af bestyrelse, næstformand og formand Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, næstformand og 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som vælges af generalforsamlingen for en periode af 2 år dog vælges suppleanter for en periode af 1 år. Side 13

14 Næstformanden og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år. Formand og næstformand kan kun vælges blandt direktører/forstandere. Såfremt suppleanten ikke er direktør/forstander, kan pågældende indtræde i bestyrelsen under forudsætning af, at flertallet fortsat udgøres af direktører/forstandere jf. stk. 4. Stk. 2. Stk. 3. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt. Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan begære skriftlig afstemning. Er der opstillet flere kandidater, end der skal vælges, skal der være skriftlig afstemning. Bestyrelsen udpeger et stemmeudvalg på 3 personer. Stk. 4 Stk. 5. Valgbare er alle, som er medlem af Foreningen af Skoleledere. Flertallet i bestyrelsen inklusive formand og næstformand skal dog være direktører/forstandere. Opstilling til bestyrelse, formands- og næstformandsposten kan ske direkte på generalforsamlingen. 7 Skolesamarbejder Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Med det mål at styrke skolernes indbyrdes samarbejde og herigennem igangsætte og udvikle den faglige debat, skal foreningen medvirke til at få etableret samarbejder mellem skoler, der har et naturligt fællesskab. Det eksterne formål med etablering af skolesamarbejder er blandt andet at styrke skolernes position i forhold til interessenterne. Samarbejde mellem skolerne tager sigte på koordinering, igangsættelse og udvikling af såvel eksterne som interne relationer, der kan styrke uddannelserne og uddannelsesmiljøet på de pågældende skoler. Det tages som en naturlig forudsætning, at dannelse af samarbejder mellem skoler sker i åbenhed og i respekt for skolernes interessenter. Side 14

15 Etablering af samarbejder skal samtidig ske med hensyntagen til den helhed, som skolerne og deres uddannelser indgår i herunder de lovgivningsmæssige og ministerielle krav om samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, som til enhver tid må være gældende. 8 Bestyrelsens virke Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og ansætter en sekretariatschef til at udføre de daglige forretninger. Bestyrelsen holder møde mindst én gang hvert kvartal, og i øvrigt, når formanden indkalder dertil, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor intet andet er angivet. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Referat af alle bestyrelsesmøder udsendes til foreningens medlemmer. Alle hverv inden for bestyrelsen er ulønnede. Bestyrelsen udpeger repræsentanter for foreningen til eksterne nævn og udvalg mv. og kan selv nedsætte udvalg efter behov. 9 Kompetence Stk. 1. Foreningen hæfter alene for indgåede økonomiske forpligtelser med foreningens formue. Foreningen forpligtes økonomisk ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med sekretariatschefen. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagt. 10 Budget Stk. 1. Generalforsamlingen vedtager efter indstilling fra bestyrelsen budget for de kommende regnskabsår. Side 15

16 11 Regnskab Stk. 1. Regnskabsåret er fra Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Udgifter til foreningens drift fordeles på skolerne efter antal årselever for året forud. Det af sekretariatschefen afsluttede regnskab skal omfatte driftsregnskab og status. Regnskabet skal være revisorerne i hænde mindst 10 dage før den årlige ordinære generalforsamling. Det reviderede, af bestyrelsen godkendte, regnskab udleveres til medlemmerne senest ved generalforsamlingens åbning. 12 Vedtægtsændringer Stk. 1. Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen med 2/3 s flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 13 Medlemsmøder Stk. 1. Stk. 2. Medlemsmøder afholdes efter behov. Såfremt en skole ikke kan blive repræsenteret af en af foreningens medlemmer, kan den lade sig repræsentere af en anden person fra skolens ledelsesgruppe. 14 Foreningens opløsning Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning træffes på en generalforsamling med 2/3 s flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 15 Iværksættelsestidspunkt Stk. 1. Ovenstående vedtægter er gældende efter vedtagelse på generalforsamlingen afholdt den 9. maj Side 16

17 DE TEKNISKE SKOLER Bornholms Erhvervsskole Postboks 65 Minervavej Rønne Fax Kst. rektor Lars Vesløv CEU Kolding Skovvangen Kolding Fax Direktør Birger Hørning CEU Uddannelsescenter Herning Lillelundvej Herning Fax Direktør John Egebjerg Forstander Thorkild Pedersen CEUS Postboks 173 Kringelborg Allé Nykøbing F Fax Direktør Lene Vestervang Olsen CVU Øresund/Laborantskolen Sigurdsgade København N Fax Direktør Inge Prip Studierektor Sigrid Andersen Side 17

18 Dalum Landbrugsskole Landbrugsvej Odense S Fax Forstander Jørgen P. Jensen Uddannelseschef Asger Clausen Dalum UddannelsesCenter Landbrugsvej Odense S Fax Direktør Hans Skjerning Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Beder Gartnerskole Damgårds Allé Beder Fax Direktør Claus Christensen Den jydske Haandværkerskole Skovvej Hadsten Fax Direktør Henrik Øelund Administrationschef Flemming Jensen Erhvervsskolen Hamlet Postboks 266 Milnersvej Hillerød Fax Direktør Finn Arvid Olsson Side 18

19 Erhvervsskolerne i Aars Postboks 202 Østre Boulevard Aars Fax Direktør Helene Reffstrup Møller Adm.chef Knud Erik Segerstrøm Afdelingsleder Egon Bekker EUC Lolland Postboks 170 Søvej Nakskov Fax Direktør Gert Meyer Madsen Områdechef Carsten Toft Nielsen EUC MIDT Postboks 68 H.C. Andersens Vej Viborg Fax Direktør Kirsten Holmgaard Vicedirektør Jan W. Christiansen HR-chef Kent Steensgaard EUC NORD Postboks 330 M.P. Koefoeds Vej Hjørring Fax Direktør A. Neil Jacobsen EUC Nordvestsjælland Postboks 199 Absalonsvej Holbæk Fax Direktør Frank Tonsberg Vicedirektør Peter Sørensen Afdelingsforstander Jens Kronborg Side 19

20 EUC Ringsted Postboks 119 Ahorn Allé Ringsted Fax Direktør Karsten Jacobsen Uddannelseschef Benny Petersen Uddannelseschef Jesper Ohlsson EUC Sjælland Postboks 90 Jagtvej Næstved Fax Direktør Falle Thomsen Uddannelseschef Hans Severinsen EUC Syd Grundtvigs Alle Sønderborg Fax Direktør Finn Karlsen Administrations- og personalechef Klavs Kildeby Afdelingsforstander Hans Lehmann EUC Vest Postboks 514 Spangsbjerg Møllevej Esbjerg Fax Direktør Peter Amstrup Fredericia-Middelfart Tekniske Skole Postboks 719 Teknikervej Fredericia Fax Direktør Jens Erik Madsen Souschef Lars Middelboe Side 20

21 Grenaa Tekniske Skole Århusvej Grenaa Fax Forstander Palle E. Rasmussen Grindsted Erhvervsskole Postboks 10 Tinghusgade Grindsted Fax Direktør Lars Rask Petersen Souschef Jesper Dahlmann Holstebro Tekniske Skole Døesvej Holstebro Fax Direktør Kerner Viinberg Administrationschef Søren Schubert Afdelingsforstander Jens Knudsen Hotel- og Restaurantskolen Postboks 2030 Niels Hemmingsens Gade København K Fax Direktør Søren K. Kristiansen Områdechef Marianne Juul Jensen Københavns tekniske Skole Lygten København NV Fax Direktør Mogens Nielsen Vicedirektør Flemming Brandt Administrationschef Per Nielsen Side 21

22 Nordvestjysk Uddannelsescenter Kronborgvej Thisted Fax Direktør Jan Mortensen Odense Tekniske Skole Postboks 220 Allegade Odense C Fax Direktør Niels Henning Olsen Randers Tekniske Skole Postboks 2009 Vester Allé Randers Fax Direktør Johannes Olesen Souschef Lars Michael Madsen Roskilde Tekniske Skole Postboks 132 Maglelunden Roskilde Fax Direktør Per Lykke Christensen Vicedirektør Jesper Østrup Administrationschef Jens Olsen Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse Bredahlsgade Slagelse Fax Direktør Preben Knorrenborg Vicedirektør Michael Kaas-Andersen Områdedirektør Lars Thore Jensen Side 22

23 Silkeborg Tekniske Skole Postboks 34 Kejlstrupvej Silkeborg Fax Direktør Peter Kristoffersen Vicedirektør Find Madsen Skive Tekniske Skole Postboks 20 Kongsvingervej Skive Fax Daglig leder Ann K. Østergaard Skjern Tekniske Skole Postbox 209 Skolebyen Skjern Fax Forstander Arne Refslund Souschef Per Rahbek Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere Tandlægeskolen, Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard Aarhus C Fax Ledende tandlæge Bo Danielsen Ledende tandlæge Merete Hørsted Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere Københavns Universitet Panum Instituttet Nørre Allé København N Fax Skolechef Merete Vigild Ledende tandlæge Ruth Højgaard Pedersen Uddannelsesleder Conni Parsner Side 23

24 Skov og Landskab Nødebovej 77 A, Nødebo 3480 Fredensborg Fax Forstander Søren Fløe Jensen Slagteriskolen i Roskilde Postboks 209 Maglegårdsvej Roskilde Fax Direktør Else Erikstrup Struer Erhvervsskole Postboks 517 Jernbanegade Struer Fax Direktør Stig Sumborg Svendborg Erhvervsskole Skovsbovej Svendborg Fax Adm. direktør Aksel Strømkjær TEC Postboks 204 Nordre Fasanvej Frederiksberg Fax Direktør Leif Bille Vicedirektør Anne Mette Kolringen Side 24

25 TeSe Postbox 1140 Vejlebrovej Ishøj Fax Direktør Eva Hofman-Bang Vicedirektør Benny Hestbech Vicedirektør Peter Christensen TEKO Birk Centerpark Herning Fax Rektor Anne Mette Zachariassen Vejle Tekniske Skole Postboks 380 Boulevarden Vejle Fax Direktør Helmuth Schmidt Vitus Bering Danmark Strandpromenaden 4C 8700 Horsens Fax Direktør Svend Trøst Forstander Gitte Grønbæk Aalborg tekniske skole Postboks 740 Øster Uttrup Vej Aalborg Fax Direktør Lars Mahler Vicedirektør Michael Johansson Vicedirektør Keld Skovsgaard Side 25

26 Aarhus tekniske Skole Postboks 3322 Halmstadgade Aarhus N Fax Direktør Niels Horsted Vicedirektør Søren B. Schmidt Uddannelseschef Annette Lauridsen Side 26

27 Bygge- og Anlægsskolen i Grønland Postboks Sisimiut Fax Forstander Jokum Møller Fiskeindustriskolen Box Maniitsoq Fax Forstander Ib Goldbach Jern- og Metalskolen i Grønland Box Nuuk Fax Forstander John Lynge Levnedsmiddelskolen Box Narsaq Fax Forstander Esben Toftdahl Tekniski Skúlín í Klaksvík Postboks 20 FO-700 Klaksvík Fax Forstander Rúni Heinesen Tekniski Skúlín í Tórshavn Postboks 3239 Marknagilsvegur 75 FO-110 Tórshavn Fax Forstander Egon Øregaard Side 27

28 FS's REPRÆSENTATION I REU, EAR, DE MV. Danmarks Erhvervsskoleforening bestyrelsen Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Stabschef Ole Hjort Willatzen, Vitus Bering Danmark Danmarks Erhvervsskoleforening arbejdsudvalget Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Peter Amstrup, EUC Vest (suppleant) Erhvervsakademirådet Rektor Anne Mette Zachariassen, TEKO Erhvervsskolernes Forlag bestyrelse Direktør Svend Trøst, Vitus Bering Danmark Direktør Niels Henning Olsen, Odense Tekniske Skole Inspektør Niels Rasmussen, Odense Tekniske Skole REU Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen (suppleant) REU ad-hoc Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen REU's underudvalg vedrørende økonomi og udbud Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Det gymnasiale Råd Direktør Finn Arvid Olsson, Erhvervsskolen Hamlet Side 28

29 FS's REPRÆSENTATION I UDVALG, RÅD, NÆVN, ARBEJDSGRUPPER MV. "Byggeriets handlingsplan mod fejl og mangler" - projektstyregruppe Afdelingschef Erling Hansen, Odense Tekniske Skole DEL's bestyrelse Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen Dialogforum DE Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Direktør Peter Amstrup, EUC Vest Direktør Søren K. Kristiansen, Hotel- og Restaurantskolen Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS EASY styregruppe Administrationschef Tove Nielsen, Dalum UddannelsesCenter IT-chef Torben Johannesson, Københavns tekniske Skole Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Elevplan Overlærer Michael Frank, Aalborg tekniske skole Institutionsvendt indkøbs- og effektiviseringsprojekt Direktør Peter Amstrup, EUC Vest (styringsgruppe) Administrationschef Kim Hassel-Pflugh, Odense Tekniske Skole (arbejdsgruppe) PiU-udvalget Direktør Finn Karlsen, EUC Syd Styregruppe for EUD-IT Direktør Gert Meyer Madsen, EUC Lolland Styregruppe for GYM-IT Uddannelseschef Allan Nielsen, TEC Uddannelsespolitisk Forum Direktør Lars Mahler, Aalborg tekniske skole Sekretariatschef Carsten Eberhard, FS Ung virksomhed Direktør Helmuth Schmidt, Vejle Tekniske Skole Side 29

30 FS's sekretariat deltager i nedenstående eksterne udvalg Copy-Dan (CE) DEL's pædagogiske rådgivende udvalg (UE) EVA's repræsentantskab (UE) Kompetenceudviklingsprojekt igangsat af UVM og DEL (UE) Nævnet til vurdering af udenlandske kvalifikationer ved støtteberettigede uddannelser (UE) PISA følgegruppe (UE) Side 30

31 INTERNE ARBEJDSGRUPPER OG UDVALG ERHVERVSUDDANNELSESLOVGIVNING Udvalg FS-medlem Formand Bygge og anlæg Direktør A. Neil Jacobsen EUC Nord Fra jord til bord (jord) Fra jord til bord (bord) Håndværk og teknik Mekanik, transport og logistik Service Teknologi og kommunikation Direktør Kerner Viinberg Holstebro Tekniske Skole Direktør Kerner Viinberg Holstebro Tekniske Skole Vicedirektør Flemming Brandt Københavns tekniske Skole Direktør Falle Thomsen, EUC Sjælland Direktør Gert Meyer Madsen EUC Lolland Direktør Per Lykke Christensen Roskilde Tekniske Skole Afdelingschef Erling Hansen Odense Tekniske Skole Uddannelseschef Søren V. Nielsen Aalborg tekniske skole Uddannelseschef Lone Nauerby Dalum UddannelsesCenter Uddannelseschef Ib Kronborg Nielsen Aarhus tekniske Skole Afdelingschef Frede Kruse, Odense Tekniske Skole Uddannelseschef Louise Rosthøj TeSe Inspektør Asger Nielsen, Odense Tekniske Skole SÆRSKILT LOVGIVNING Udvalg FS-medlem Formand HTX Områdechef Lars Thore Jensen Selandia Rektor Peter Michael Kjærgård Vejle Tekniske Skole Side 31

32 ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER Udvalg FS-medlem Formand Designteknolog Vicedirektør Michael Johansson Aalborg tekniske skole Lene Iversen TEKO Installatør, ITog elektronikteknolog Laborant MVU/KVU Byg Procesteknolog Direktør Preben Knorrenborg Selandia Direktør Claus Christensen DcJ Direktør Kerner Viinberg Holstebro Tekniske Skole Direktør Mogens Nielsen Københavns tekniske Skole Direktør Svend Trøst Vitus Bering Danmark Direktør Hans Skjerning Dalum UddannelsesCenter Uddannelsesleder Henriette Slebsager CEU Herning ceuherning.dk Forstander Thomas Bent Andersen Vejlby Landbrugsskole Afdelingsleder Claus Dreier Dalum UddannelsesCenter Afdelingschef Grethe Dahl Odense Tekniske Skole Afdelingsleder Jørgen Hansen EUC Sjælland Inspektør Jørgen Esbensen Slagteriskolen Jordbrugsteknolog Multimediedesigner Produktionsteknolog Serviceøkonom VVU Direktør Johannes Olesen Randers Tekniske Skole Vicedirektør Michael Johansson Aalborg tekniske skole Områdechef Marianne Juul Jensen Hotel- og Restaurantskolen Uddannelseschef Nanna Skulvad Randers Tekniske Skole Uddannelseschef John Callisen Hotel- og Restaurantskolen Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen Odense Tekniske Skole Side 32

33 ANDRE UDVALG Udvalg FS-medlem Formand Biblioteksfaggruppen Direktør Helmuth Schmidt Kim Harder Senberg Vejle Tekniske Skole EUC Nordvestsjælland Skolehjem/ kollegieområdet Vicedirektør Peter Ø. Christensen TeSe Afdelingschef Jørgen Fabricius EUC Syd Side 33

34 RETNINGSLINIER FOR SKOLEUDVALG JUNI 2004 Definition Et skoleudvalg er et landsdækkende udvalg, der beskæftiger sig med en gruppe beslægtede uddannelser/fagområder med henblik på kvalitativt samarbejde og erfaringsudveksling. Formål Skoleudvalgenes mål er at sikre koordination og samarbejde mellem Foreningen af Skoleledere, skolerne og de enkelte uddannelser og fagområder. Kommissorium Skoleudvalgene skal tage sig af ikke-politiske opgaver, som primært er af interesse for det enkelte udvalg: løse konkrete problemstillinger koordinere og styrke skolernes indbyrdes samarbejde udveksle informationer om, hvad der sker på området diskutere og ensarte fortolkning af reglerne udarbejde oplæg til FS s bestyrelsesudvalg deltage i bestyrelsesudvalgenes arbejde med oplæg til FS s bestyrelse Udvalgene kan nedsætte ad hoc grupper til løsning af nærmere definerede opgaver. Etablering/nedlæggelse Skoleudvalg kan etableres og nedlægges på initiativ af bestyrelsen. Der forventes normalt ikke oprettet skoleudvalg på enkelte uddannelser, men på flere beslægtede uddannelser. Udvalgene skal rumme en naturlig enhed af uddannelser og interesser. FS s bestyrelse godkender og navngiver udvalgene. FS s generalforsamling udpeger udvalgenes FS-medlemmer for en toårig periode. Udvalgets øvrige medlemmer udpeges af de aktuelle skoler. Efter det konstituerende møde i udvalget sendes navnene på udvalgets medlemmer, den valgte formand og sekretær til FS s sekretariat. FS-medlemmet kan ikke vælges som formand eller sekretær. Side 34

35 Struktur Et FS-medlem, en formand og et antal medlemmer, der skal have ansvaret og reel ledelseskompetence for et hovedområde/afdeling på en skole. Der skal tilstræbes en rimelig geografisk repræsentation i udvalgene. Medlemmerne af skoleudvalgene er personligt udpegede og kan ikke erstattes med andre personer. Medlemmerne repræsenterer skole/samarbejde. Skoleudvalget udarbejder en forretningsorden, der fremsendes til FS s sekretariat. Kompetence Skoleudvalgene kan henvende sig til eksterne parter med ikke-politiske sager. Udvalgene kan således inddrage ministerielle eller andre organisationsrepræsentanter i udvalgets arbejde eller beslutningsproces i ikke-politiske sager. Politiske møder og problemstillinger, der ønskes behandlet enten i FS s bestyrelse, i bestyrelsesudvalg, i ministeriet eller på organisationsplan, skal altid skriftligt indstilles til FS s sekretariat til videre ekspedition. Kommunikation Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes til medlemmer af skoleudvalget og til FS s sekretariat. Mødereferater sendes til deltagernes skoler og FS s sekretariat til videreformidling til bestyrelsesudvalgene senest 14 dage efter mødets afholdelse. Økonomi Det enkelte medlems deltagelse i udvalgsarbejdet forudsættes godkendt af hjemskolen, som også afholder de dermed forbundne udgifter. Retningslinier for dagsorden og referater 1 Godkendelse af referat fra seneste møde. 2. Opfølgning på tidligere beslutninger, jævnfør referater. 3. Sager til drøftelse og beslutning. 4. Orientering: v/formanden v/fs s medlem v/underudvalg. 5. Temadrøftelse. 6. Eventuelt: - Fastsættelse af tid og sted for næste skoleudvalgsmøde. Side 35

36 Referatet skal udformes således, at både beslutninger og hovedsynspunkter bliver tilgængelige for andre end de personer, som deltager i mødet. FS-medlemmets ansvar og kompetence i FS s skoleudvalg FS-medlemmet har ansvaret for skoleudvalgets underliggende struktur. Det er FS-medlemmet, der har initiativpligten til at få udvalget samt en eventuel underliggende struktur på plads. FS-medlemmet er procesansvarlig og skal med sin tilstedeværelse og sin aktive deltagelse i skoleudvalgets arbejde være med til at sikre, at udvalgets øvrige medlemmer er både motiverede og har kompetence til at løse opgaverne og aktivt indgår i skoleudvalgets arbejde. FS-medlemmet skal desuden vurdere sagernes politiske og strategiske karakter. FS-medlemmet er ansvarlig for, at påtænkte større arrangementer i skoleudvalget fx årsmøder har et forsvarligt indhold i forhold til varighed og omkostningerne for deltagerne. Der skal fremsendes oplysninger til FS's sekretariat om arrangementets tidspunkt, varighed, økonomi og udkast til program. Tidspunkt for et arrangement skal koordineres med andre arrangementer for de tekniske skoler via FS's sekretariat. Efter arrangementets gennemførelse er FS-medlemmet ansvarlig for, at der udarbejdes en kort rapport vedlagt det endelige program og evaluering af arrangementet. Dette fremsendes sammen med et detaljeret regnskab med afregning af et eventuelt overskud til FS's sekretariat. Endvidere skal FS-medlemmet vurdere, hvilke udvalgssager, der bredere bør informeres om. FS-medlemmet skal sammen med formanden for skoleudvalget sikre nye udvalgsmedlemmers indføring i skoleudvalgets arbejde. Ved udskiftning af FS-medlemmet skal det afgående FS-medlem sikre det nye FS-medlems indføring i skoleudvalgets arbejde. Side 36

37 MØDER 2006 Bestyrelsesmøder Generalforsamling/ årsmøde i Herning Medlemsmøde på Koldingfjord i Sorø Strategimøde i bestyrelsen Side 37

38 NYTTIGE ADRESSER Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse - DEL... Tlf Rosenørns Allé Frederiksberg C Danmarks Erhvervsskoleforening... Tlf Munkehatten Odense SØ Dansk Teknisk Lærerforbund - DTL... Tlf Rosenvængets Hovedvej København Ø Erhvervsakademirådet... Tlf Frederiksholms Kanal København K Erhvervsskolernes Forlag... Tlf Munkehatten Odense SØ HFI... Tlf Ny Vestergade København K REU... Tlf Vester Voldgade København V Rådet for de gymnasiale uddannelser... Tlf Frederiksholms Kanal København K Undervisningsministeriet... Tlf Frederiksholms Kanal København K Side 38

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Formandskab og sekretariat... 2 Bestyrelsen og interne revisorer... 3 Afsnit 2 Bestyrelsesmedlemmernes sagsområder/arbejdsdeling... 5 Bestyrelsesudvalg og rådgivende udvalg...

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT

DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT DE TEKNISKE KVU-/MVU-UDDANNNELSER STUDIESTATISTIK 2006 HOVEDRAPPORT Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler Konsulent William Markussen November 2006 1 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens grundlag...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab

2 Formål. 3 Betingelser for medlemskab Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Kulturtjenesten. Kulturtjenesten stiftes i et forpligtende samarbejde mellem Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kommuner. Lolland Kommune er den administrerende

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Økologisk Landsforening

Vedtægter for Økologisk Landsforening Vedtægter for Økologisk Landsforening Gælder fra 7. marts 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Økologisk Landsforening. Foreningens hjemsted er: Århus Kommune. 2 Formål Foreningens formål er: At

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg

Nordborg Golfklub. Forslag til vedtægtsændringer. Johan Bondes Vej 9, DK-6430 Nordborg Forslag til vedtægtsændringer For at lette sammenligningen mellem de nuværende vedtægter og forslaget til nye vedtægter er de sat op overfor hinanden i nedenstående skema. Ændringer i vedtægterne er markeret

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere