Ølsted strand v. Runde Bakke

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ølsted strand v. Runde Bakke"

Transkript

1 Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann

2 Beretningens identifikation Museumsnr.: NFHA2772 Type og datering: Afsøgning af området omkring fundstedet for et velbevaret skelet fra germansk jernalder. Sted: Ølsted strand v. Runde Bakke. Sogn: Ølsted. Herred: Strø. Amt: Frederiksborg. Sted. Nr.: Matr.nr.: 15a Top nr.: Kort nr.: NØ. Type og dato: marts 2008 og 15. oktober Daglig leder: Mag. Art. Esben Aarsleff Ansvarlig: Mag. Art. Pernille Pantmann (beretningsansvarlig). Indholdsfortegnelse Resumé 3 Undersøgelsens forhistorie 3 Administrative data 3 Sagsgang 4 Øvrige data 4 Topografi, terræn og undergrund 4 Udgravningsmetode 4 Resultater 5 Fremtidigt arbejde 5 Forsideillustartionen er et af politiets billeder af skelettet som det så ud, da det blev fundet. 1

3 Udgravningens placering samt feltets placering på ortofoto. 2

4 Resumé Fundet af et velbevaret skelet i foråret i 2008 resulterede i, at området omkring graven skulle undersøges med henblik på at lokalisere evt. flere grave. Den første grav var relativt velbevaret, men den lå i vandkanten og blotlæggelsen var formentlig et resultat af flere vinterstorme. Der var således ingen tvivl om, at evt. resterende grave ville være truede. undertegnede kontaktet af vagthavende ved Nordsjællands politi. Han kunne berette, at der var fundet et skelet ved Ølsted strand. Eftersom retsmedicinerne havde konstateret, at der ikke var tale om et skelet af nyere dato, mente man det var en sag for arkæologerne. En besigtigelse af stedet viste dels, at der var tale om et skelet af ældre dato og dels, at det var taget op af ukyndige hænder. Politiet havde på trods af den arkæologiske anbefaling taget skelettet op med brud på knoglerne til følge. Dette var efterfølgende blevet hældt op i to plasticbeholdere. Der var således ikke mulighed for at dokumentere graven, men vi fik lovning på politiets dokumentationsfotos. En efterfølgende afsøgning med detektor resulterede i et fund af en fragmenteret bronzeblikfibel, der rimeligvis kunne datere graven til ældre germansk jernalder. Et relativt velbevaret skelet, men det er kun et spørgsmål om tid, før det ville have været helt forvitret på grund af vind og vejr. Bemærk underbenet yderst til venstre! Undersøgelsens forhistorie Det syn undertegnede blev mødt med ved besigtelsen: Knoglerne i en spand og et vandfyldt hul, som var resten af graven. Det var især tandsættet, der fik politiets teknikere til at opgive tesen om en politisag. Der var ikke foretaget noget tandlægearbejde, selvom det var tiltrængt! Den 18. marts 2008 om aftenen blev Dagen efter blev området udsat for en mere systematisk finundersøgelse, der resulterede i fund af de mindre ledknogler fra fingre og tæer, som ikke var kommet med i politiets udgravning. Samtidig kunne det konstateres, at der ikke var en synlig nedgravning, der markerede graven. Administrative data Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i museumsloven 27 stk. 5. Og den efterfølgende undersøgelse af området er sket med lodsejer Poul Erik 3

5 Nørregaards fulde tilladelse og interesse. Finansieringen påhviler Kulturarvsstyrelsen, mens Folkemuseet har haft ansvar for udgravning, dokumentation og opbevaring af oldsager. Sagsgang : Museet kontaktes af Nordsjællands politi vedr. fund af skelet : Museet foretager en besigtigelse og en detektorafsøgning. Ved ankomsten fremgår det, at politiet selv har taget skelettet op : Museet foretager en efterudgravning af graven. April: Museet kontakter Bevaringscenter Øst med henblik på at få et tilbud på konservering : Museet får et tilbud på konservering. 9.5.: Museet udarbejder budget for forundersøgelse og konservering samt antropologisk bestemmelse af skelettet og fremsender det til KUAS Museet modtager en godkendelse samt bevilling af det ansøgte beløb : Halsnæs kommune ansøger pr. mail Miljøcenter Roskilde om dispensation til at foretage arkæologisk undersøgelse af det berørte strandareal. 9.9.: Efter telefonisk rykker modtager museet godkendelse af dispensation fra Miljøcenter Roskilde. deltagere var museets amatørarkæologer Hans Ove Nielsen, Joan Andersen og Karen Olsen. Den anvendte maskine var en rendegraver som blev ført af Lars Hansen fra Brdr. Jørgensen Entreprenører I/S Frederiksværksgade 168, 3400 Hillerød. Lodsejer, der som allerede nævnt var meget hjælpsom og interesseret, var Poul Erik Nørregaard, Frederikssundsvej 156, 3310 Ølsted. Vejret var usædvanligt vådt med heldagsregn, hvilket dog ikke havde nogen egentlig indflydelse på undersøgelsen. Topografi, terræn og undergrund Fundstedet er Ølsted strand ved Runde Bakke. Stranden ligger lige nedenfor et meget kraftigt kuperet terræn med flere bakker og slugter, der i dag er fredet af hensyn til den sjældne flora - især den fredede edderkoppeurt. Der løber en kilde under bakkerne, som munder ud på stranden. Denne kilde er på generalstabens kort fra 1894 benævnt som Kjærdal kilde. Graven blev overrislet af denne kilde, som måske kan have haft en gavnlig indflydelse på skelettets generelt gode bevaringstilstand. Selve stranden bestod naturligvis af sand men overgangen mellem det kuperede terræn og stranden var markeret med smeltevandsgrus med en hel del sten. Øvrige data Skelettet blev fundet i marts måned og vi blev kaldt ud om aftenen, hvilket dels betød mørke og dels kulde. Dagen efter, d. 19. marts, havde det sneet om aftenen, hvorfor det var temmelig koldt at grave, men der var solskin og fine iagttagelsesforhold. Den efterfølgende undersøgelse, der først kom i stand et halvt år senere varede ca. 4 timer under ledelse af museumsinspektør Esben Aarsleff, desuden deltog museumsinspektør Pernille Pantmann, som også er beretningsansvarlig. Øvrige Udgravningsmetode I første omgang var det fundne skelet blevet gravet ukyndigt op. Dagen efter foretog museet en efterudgravning - denne gang med ske. Dette skete dels for at konstatere om der var spor efter nedgravningen og dels for at se om der var rester fra graven, der i første omgang var blevet overset, hvilket absolut var tilfældet. Den efterfølgende forundersøgelse, der havde til hensigt at efterprøve om der var flere grave, blev foretaget ved hjælp af en rendegraver, der med stor forsigtighed gravede tynde lag af ned i en ca. 30 cm 4

6 dybde. Denne dybde blev skønnet at være dyb nok til at vurdere om der var nedgravningsspor. Det samlet undersøgte areal endte med at blive ca. 220 m2. skal det til antropologisk analyse på Panum instituttet. Endelig skal fibelfragmentet nærstuderes, for der igennem at kunne findatere graven og om muligt finde paraleller. Oktober 2008 Pernille Pantmann Efterudgravningen resulterede i fund af flere mindre knogleled. Men på trods af flittig brug af detektor, kom der ikke flere fund af metal. Resultater Resultatet var i første omgang et gravfund med et relativt velbevaret skelet, der var stærkt truet af vejr og vind, hvilket allerede havde resulteret i, at de fritlagte områder af skelettet var forvitret. Det drejer sig især om det ene underben, der nu kun er halvt så langt som det andet. Denne gravlagte person havde som minimum en bronzeblikfibel og en uidentificerbar jerngenstand med i graven. Den efterfølgende undersøgelse af området bidrog ikke med flere grave eller fund i det hele taget, der kunne bidrage med forståelsen af denne ene grav. Det må derfor konkluderes, at der har været tale om en enkelt grav, som utrolige heldige omstændigheder har bevaret frem til i dag, muligvis takket være Kjærdal kilde, der i hvert fald i perioder, har overrislet graven. Fremtidigt arbejde Området anses for at være totalundersøgt, hvilket betyder, at der ikke umiddelbart er grund til at foretage sig yderligere i den retning. Der imod er der endnu tilbage, at skelettet skal færdigkonserveres. Herefter 5

Kaningård II. Af: Claudio Casati

Kaningård II. Af: Claudio Casati Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract

VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 Kopi af 4cm kort Indholdsfortegnelse Abstract VSM 09641, Nøragergård Høje II, Viskum sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt 131211-58 KUAS j.nr.: Ingen - da der er tale om museets egenfinansierede forundersøgelse. 1 Rapport for prøvegravning af overpløjet

Læs mere

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å

Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Bygherrerapport SBM 1076, Åleje. V. Lyngbygård å Matr. Nr. 9a, Galten By, Galten Sogn, Framlev Herred, Århus Amt. Stednummer: 15.01.10, KUAS journalnr.: for 2003-2111-1820. Beretning for den arkæologiske

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder

Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder 1 Langmosegård - en boplads fra yngre bronzealder Martin Mikkelsen Udgravningsfeltet ved Langmosegård. I baggrunden Tulsbjerge med mange fredede gravhøje. Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 20

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen III Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk undersøgelse KHM 2745 Langåstenen

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Rapport om den arkæologiske udgravning ved Ellekilde Heldagsskole, Torslunde, Ishøj Kommune, TAK 1355 Kroppedal, Museum for Astronomi

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport Vedr. systematisk undersøgelse af HBV 1464 Nørregård VIII og IX i Holsted Sogn, Malt Herred, tidl. Ribe Amt, nu Region Syddanmark. (Sted- og lok.nr. 190304-105. KUAS J.nr. 2011-7.24.02/HBV-0017)

Læs mere

SBM1003 Skovsgårde del 1

SBM1003 Skovsgårde del 1 SBM1003 Skovsgårde del 1 Kulturhistorisk rapport Hørning (Sønder) sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.02.05. Sb.nr. 41. Kulturhistorisk rapport for den systematiske udgravning af

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser

Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser Kulturarvsstyrelsen har udarbejdet en vejledning med et sæt retningslinjer om gennemførelsen af forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005.

Om brug af Zostera. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. Uddrag af: Årets Gang 2004. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2005. 75 Taget med tang isolerede tilfælde fra arkæologernes arbejdsmark Om brug af Zostera Af Jens Nielsen Mennesket har

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Grundejerforeningen Tingskiftet

Grundejerforeningen Tingskiftet Referat af generalforsamling 19.3.2014 kl. 19.30 på Næsbylund Kro. 17 husstande repræsenteret ved 21 tilstedeværende. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Børge Lund blev foreslået af bestyrelsen. Han takkede

Læs mere

KBM 3972 Hotel d Angleterre

KBM 3972 Hotel d Angleterre KØBENHAVNS MUSEUM / MUSEUM OF COPENHAGEN KBM 3972 Hotel d Angleterre Matrikel 369 (Kongens Nytorv 34 / Hovedvagtsgade 1-3), Købmager Kvarter, Helligånds Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. KUAS j.nr.

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014

Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 Beretning 2014 for Rågeleje Kystsikringslag Vest August 2014 2013/2014 blev et dramatisk år i Kystlagets historie. Vi havde en stærk storm den 28. oktober, som heldigvis var en hurtigløber. Den stærke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0062 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Gosvig & Slangerup ApS v/ advokat Kristian Nørr Olsen Sjællandsgade 32, 1 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 2. april 2012. Klagen

Læs mere

Beretning - Generalforsamling 2004

Beretning - Generalforsamling 2004 Beretning - Generalforsamling 2004 Der er jo sket en del, der har indflydelse på vores området det sidste år, men lad os starte med: Vandværket: Veje: Forbruget i 2003, var på 6.734 m 3. Til sammenligning

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere