Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj. Kom til 1. maj kampdag og festdag"

Transkript

1 Nr. 5 maj 2014 Kalenderen Maj maj møde. Birkelundgård. Kl Forfattermøde, Lars Olsen, Ho vedbiblioteket, kl Kommunalbestyrelsesmøde, Råd huset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 26. Medlemsmøde Socialpolitik ældre og/eller hjemløse, Birke lundgård Valg til EU-parlamentet 27. S-posten udsendes, Birkelund gård kl årgang Gode skriverier om rigets tilstand og EU Vi har brug for din mailadresse, så vi kan kontakte dig Husk og stem til Europaparlamentet Den 25. maj Kom til 1. maj kampdag og festdag Birkelundgård, kl

2 Side 2 S-POSTEN Medlemsblad for Socialdemokraterne i Albertslund. Redaktion: Jette Kammer Jensen (ansvarshavende) Britta S. Jørgensen Indlæg sendes eller mailes til: Jette Kammer Jensen Tranehusene 96, 2620, Albertslund Tlf.: Deadline - se kalenderen bagest i bladet S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne, ABA, Albertslund Posten m.fl. S-posten findes på hjemmesiden Leveringsproblemer - kontakt: Aage Jensen, tlf Indhold: S-posten Redaktion og bladets indhold... side 2 Bedre kommunikation til Medlemmerne via mail... side 3 Medlemsmøde om Centret... side 4 Kom til 1. maj møde... side 5 Set fra sidelinjen... side 6 Ordnede forhold på vores hospitalsbyggerider... side 8 Politisk Forum... side 10 Nyt fra EU... side 11 Vikingerne i landskabet... side 14 Valgkampen for Kathrine Alexandrowiz... side 16 Fra borer til forbrugere... side 16 Nyt fra Christiansborg... side 18 Cevea-analyse misinformerer om ulighed... side 19 Kalender... side 22 Arbejdsgrupper... side 22 Kom.bestyrelsesmedlemmer... side 23 Partiforeningens bestyrelse... side 24 Lay-out: Britta S. Jørgensen Navn: Adresse: Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet Postnr.: Ønsker nedsat kontingent By: På grund af at være fyldt 62 år Tlf.: Dato: / 2014 Underskrift: Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund

3 S-posten Side 3 Bedre kommunikation til medlemmerne via mail I bestyrelsen har vi drøftet, hvordan vi kan forbedre kommunikationen til medlemmerne, og en af de oplagte muligheder er at benytte medlemmernes mail adresser i endnu højere grad. Det kræver, at vi kender mail adresserne. Vi kender en del, men vi er overbeviste om, at langt flere medlemmer har , end vi kender til. Derfor opfordrer vi alle medlemmer til at sende oplysninger om deres adresser til kasserer Else Boel på en mail sammen med oplysninger om navn og adresse, hvis I vurderer, at vi ikke kender adressen i forvejen. Vi kender adressen i forvejen, hvis I jævnligt modtager information fra Socialdemokratiet på mail, men hvis I er i tvivl, så send hellere adressen en gang for meget. Oplysningerne skal sendes til Vi håber, at I vil medvirke til at forbedre vores medlemskontakt på denne måde. Venlige hilsner Bestyrelsen Husk at komme til 1. maj møde kl på Birkelundgård

4 Side 4 S-posten Medlemsmøde om Centeret Kom og vær med til en spændende debat om fremtidens Center i Albertslund Den 29. april 2014 kl i lokale 513 på Rådhuset. Borgmester Steen Christiansen vil lægge op til debatten med information om selve Centerets udformning, sundhedshuset, plejecenteret, den fremtidige drift og økonomi samt visioner for vores fælles by. Du har sikkert mange spørgsmål, som der her vil være mulighed for at stille. Kom og vær med til at inspirere politikerne. Vi serverer selvfølgelig kaffe, the og lidt snack. På gensyn Bestyrelsen

5 S-posten Side 5 Kom til 1. maj kampdag og festdag Birkelundgaard, kl Den 1. maj har siden 1889 været arbejdernes internationale kampdag. En dag der verden over markeres med taler, aktioner og solidaritet. Valget af 1. maj til arbejdernes internationale kampdag er ikke tilfældigt. Den 1. maj 1890 er en helt speciel dag i den internationale arbejderbevægelses historie. Her var det første gang, at arbejdere verden over gik på gaden for deres rettigheder. I København foregår 1. maj dengang som i dag i Fælledparken. Sådan blev det, da politiet i 1889 forbød arbejderne at gå i demonstration på gaderne. Derfor mødtes arbejderne i stedet i Fælledparken. På trods af at mange blev truet med at blive fyret fra deres arbejde, hvis de deltog i 1. maj-demonstrationerne, mødte mennesker op på Fælleden. Herefter fik store dele af fagbevægelsen indført, at arbejderne havde krav på at have fri den 1. maj. Kampen for 8 timers arbejde, 8 timers frihed og 8 timers hvile, var helt frem til 1920 den vigtigste parole til 1. maj. 1. maj på Birkelundgaard er dagen, hvor vi mødes med gode gamle venner til kaffe og morgenbrød, synger de sange, vi holder af, og hører taler af: Mogens Lykketoft Steen Christiansen Simon Bjørnholdt Eriksen Kom og vær med.

6 Side 6 Set fra sidelinjen Set fra sidelinjen S-posten Af Jette Kammer Jensen Folkeskolereformen i utide!! Hele 10 dagsordenspunkter handlede om folkeskolereformen men en noget underlig forestilling. Enhedslisten havde nemlig ønsket at få disse sager på dagsorden, og når jeg skriver en noget underlig forestilling, så skyldes det, at det handler om forslag, der er sendt i høring, og hvor høringsfristen ikke er overskredet. Det er ikke inden for min politiske etik, at kommunalbestyrelsen debattere et forslag, der er sendt i høring lad nu borgerne vurdere selv. Måske var afsættet for Enhedslistens ageren en fejllæsning i hvert tilfælde gjorde det indsigelse imod, at forvaltningen uden om det politiske system havde sendt et forslag i høring. Men det var nu ikke korrekt, det er Børne- og skoleudvalget, der har besluttet at sende forslaget i høring. DET kan man bestemt godt stille spørgsmålstegn ved, i hvilket omfang kan et udvalg sende i høring, der ser ikke ud til at være præcise regler herfor, og det lovede borgmesteren da også at se på. De øvrige partier indledte alle deres taler med, at de selvfølgelig ville afvente høringen, før de ville træffe deres beslutninger hvorefter de straks meddelte, hvad de ville beslutte! Jeg vil nu afvente høringssvarene. Birkelundgaard I budgetaftalen står, at der i 2014 skal afsættes kr. til afklaring af, hvad der skal gøres for at sikre Birkelundgaard som et kulturhus, og i hvert af 2015 og mio. kr. til renovering af gården. Der blev besluttet et kommissorium for den udviklingsplan. Susanne Storm Lind beskrev hele forløbet med borgerinitiativet: Kulturhuset Birkelundgaard: Allerførst vil jeg udtrykke min glæde over, at der er afsat penge i budgettet til renovering og en videre udvikling af Birkelundgaard samt at det nu er blevet meget konkret med en godkendelse af Kommissoriet for Udviklingsplanen for Birkelundgaard, og med nedsættelse af en ad hoc arbejdsgruppe, som gerne skal ende ud med en samlet udviklingsplan. Som borgmesteren tidligere har givet udtryk for, og som jeg selvfølgelig er helt enig i, skal der laves en plan der støtter op om Foreningen Kulturhuset Birkelundgaard s fine aktiviteter, - for foreningen er jo dannet ud fra et ønske om, at bevare og vedligeholde den fine arkitekttegnede gård, med de smukke grønne omliggende områder, samt ikke mindst af skabe et dynamisk miljø, et kunstnerisk og kulturelt samlingssted - med varierende arrangementer for borgere og foreninger i Albertslund.

7 S-posten At Kulturhuset Birkelundgaard er mit hjertebarn, ved de fleste vist - og at det netop i disse dage er 5 år siden, jeg tog initiativ til, at sammensætte en støttegruppe bestående af lokale kulturelle ildsjæle, som ville arbejde målrettet på, at gøre den nedslidte Birkelundgaard til andet end en kommunal oplagringsplads, afholdelse af kommunale kurser, mødelokaler og opbevaring af Beredsskabet. Vores arbejde endte ud med en stiftende generalforsamling i august 2009, med mig som formand, og så var vi i gang, - herfra var det både hårdt fysisk arbejde, masser af møder, lobbyarbejde, og til tider meget op ad bakke - men se hvad foreningen Kulturhuset Birkelundgaard er blevet til i dag. med Jørn Jensby i spidsen de sidste 3 ½ år, - et utroligt flot arrangement-program, mere end 500 medlemmer og næsten alle vores mål og ønsker for Birkelundgaard fra dengang, er nu blevet indfriet, - men vi må huske, at uden den store gruppe frivillige hjælpere kunne det ikke lade sig gøre og derfor er det vigtigt for mig, at vi hele vejen understøtter og tager de frivillige i foreningen med i arbejdet. Det var lige lidt historie - og nu er vi rigtig mange der glæder os til den spændende videreudvikling af Birkelundgaard, der om nogle år vil fremstå, som en endnu smukkere gård - fyldt med mange forskellige kulturelle aktiviteter. Side 7 Kommunes 2013-regnskab et godt regnskab. Det var et godt regnskab, som borgmesteren fremlagde. Et driftsoverskud på 84 mio. kr. mod et forventet på 53 mio. kr. Det er dog ikke sådan, at der nu er et økonomisk råderum på 84 mio. kr. 30 mio. kr. blev lagt ind i budgettet for at undgå sanktioner for overskridelse af budgetrammerne, 48 mio. kr. er uforbrugte midler på driften, der er ansøgt om at overføre til 2015, og på samme måde er der ansøgt om at overføre 13.6 mio. kr. på anlægsområdet. Men det er et godt resultat. Og der var enighed om at oversende regnskabet til revisionen. Hvordan går det med økologien? Målet er, at 75 % af den kommunale mad skal laves af økologiske råvarer, der er set stykke vej endnu, da vi kun er på 70,5 %, men i forhold til 2012, hvor det gik tilbage, så er der samlet set en fremgang på 5,1 % i Det tog lang tid Endelig er der en afklaring af erstatningen for Kongsholmcentrets brand. Men nu er der indgået forlig med forsikringsselskabet Alm. Brand, og derfor blev der afsat kr. til udarbejdelse af en skitseplan for det nye Kongsholmscenter. Fortsættes næste side

8 Side 8 Fra forrige side Den debat tog også lang tid.. Dansk Folkeparti havde ønsket, at kommunalbestyrelsen skulle beslutte, at familier, der på grund af grov kriminalitet i boligområdet, er blevet sat ud af deres bolig, ikke kan få anvist en permanent bolig i Albertslund Kommune. S-posten Det er et synspunkt, som også borgmesteren har givet udtryk for. Problemet er, at såvel kommunens egne jurister som eksterne jurister, klart har meldt ud, at det vil være lovstridigt. Så på trods af en alenlang debat, så syntes flertallet i kommunalbestyrelsen ikke at vedtage noget, som klokkerent er ulovligt. Ordnede forhold på vores hospitalsbyggerier Af Lars Gaardhøj, Regionsrådsmedlem (S) I valgkampen var et af mine og partiets valgløfter, at vi skulle sikre, at når det offentlige bygger nye store hospitaler, så skal vi sikre os, at det sker under ordnede forhold samt kaster en masse praktikpladser af sig. Begge løfter er vi nu kommet et skridt tættere på at realisere. Socialdemokraterne i regionsrådet satte tilbage i 2012 fokus på om regionens kontrakter og regelsæt omkring løn- og arbejdsvilkår samt sociale klausuler. Vi var nervøse for om vi kunne risikere social dumping på vores hospitalsbyggerier og at der ikke kom de forventede praktikpladser, som vi har set det med Metro-byggeriet eksempelvis. Regionens byggeafdeling har derfor indhentet erfaringer fra f.eks. Københavns kommune, Gentofte kommune og Region Nordjylland for her har man nemlig indført sociale klausuler, der sikrer praktikpladser og arbejdsklausuler, der sikrer, at der ikke laves social dumping. Derudover er der indhentet viden fra Bygningsstyrelsen og Danske Regioner. Alt sammen for at kunne stramme vores kontraktregler op inden vi tager fat på hospitalsbyggerier for samlet 16 mia.kr. over de næste år. I valgkampen var jeg og vores spidskandidat Sophie Hæstorp Andersen rundt til fagforeninger for at lære om hvordan social dumping foregår. Det er slemme ting, der foregår derude. På overfladen ser tingene godt ud, men når der først er en række af underleverandører hyret ind til at løse en opgave, ja, så bliver det pludselig mere usikkert

9 S-posten om der lønnes efter overenskomst, om sikkerheden og kvaliteten er i orden. Ligeledes er der talrige eksempler på, at der nok er flotte formuleringer om at der skal være praktikpladser på et byggeri, men uden at det i praksis efterleves. En af de ting, der går igen i de mange erfaringer, vi har diskuteret er, at kontrakterne ofte er for slappe. Det er for nemt at snyde, hvis det er det man vil. Og selv når snyderiet opdages er sanktionerne også for slappe. Det kan betale sig at snyde. Stærke og præcise kontrakter er derfor meget vigtigt, og det er også klart, at vi har brug for skrappe sanktioner og mere kontrol med byggepladserne. Det er læren af de snakke, vi har haft med fagforeningerne både op til valget og efterfølgende. Derfor har Sophie Hæstorp Andersen som ny regionsformand prioriteret dette område, og vi lægger op til en række markante stramninger som f.eks. Alle medarbejdere på byggepladserne skal bære synligt ID. Kædeansvar indføres i alle standardkontrakter, så hovedentreprenør har ansvar for også underleverandørers opførsel. Krav om praktikpladser som følger opgavens størrelse. Og i tilfælde af at entreprenøren ikke lever op til det aftalte, vil vi i kontrakterne åben for, at vi kan bortvise medarbejdere, der ikke bærer synligt ID, kan tilbageholde betaling indtil de Side 9 aftalte forhold er på plads samt kan fratage entreprenøren muligheden for at byde på fremtidige opgaver. Venstre mener, vi ikke stoler på entreprenørerne, men vi mener nu erfaringen viser, at det er nødvendigt med skrappe krav, kontrol og sanktioner, for der er for mange dårlige eksempler med underbetaling, farligt arbejdsmiljø, manglende opholds- og arbejdstilladelse og som følge heraf også en ringe kvalitet i det opførte byggeri. Vi mener, det er vores pligt at gå lidt hårdt til værks. Vi bygger immervæk for 16 mia.kr. over de næste år, og så nytter det ikke noget, at vi ikke gør os umage for at understøtte den danske model. Vi regner med et flertal for vores opstramninger, men det er ikke en blomst, der er groet i de blås have og Venstre har da også meldt ud at de er imod. Det passer sådan set meget godt med deres indsats, da de havde regeringsmagten, hvor intet skete og fagforeningerne stod alene om at løfte opgaven. Heldigvis satte den ny regering en helt anden kurs fra start. Der er f.eks. tilført SKAT mange millioner til yderligere kontrol og rundt omkring i kommuner og regioner tager vi socialdemokrater nu også fat. Jeg håber og tror på at både DF og K i Regionsrådet kan bakke os op i dette tiltag, og så må vi klare os uden Venstre. Det går nok.

10 Side 10 S-posten Politisk Forum plan for 2014 Bestyrelsen og KB-gruppen har besluttet at holde politiske møder for alle medlemmer en gang om måneden, bortset fra sommer og jul. Vi kalder møderne for Politisk Forum. Hovedformålet med Politisk Forum er at give medlemmerne bedre muligheder for at diskutere politik. I løbet af året kommer vi hele vejen rundt med både EU- og landspolitik, og med lokalpolitiske emner. Følgende møder forventes afholdt i 2014: Tid og sted 29. april kl Rådhuset, mødelokale maj kl Birkelundgård 26. august kl Birkelundgård 23. september kl , Birkelundgård 29. oktober kl Rådhusets kantine 25. november kl Birkelundgård Emne Udvikling af centret, herunder sundhedshus og plejecenter. Socialpolitik: Ældrepolitik og/eller hjemløse Budgetmøde Lykketoft og Hummelgaard: Vejen frem for partiet Byens udvikling: Fængselsgrunden, Hyldagergrunden Hedemarken m.v. Frivilligt arbejde. Hvordan støtter vi op? Ovenstående er en foreløbig plan. Der kan naturligvis ske ændringer, hvis den aktuelle politiske situation eller andre forhold taler for det.

11 S-posten Nyt fra EU Side 11 Åbenhed om medicinforsøg sikrer os færre bivirkninger Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Kan jeg stole på den medicin, jeg køber? Den tanke er nem at få, når medierne fra tid til anden fyldes af historier om farlige bivirkninger, fusk med forsøg og hemmeligholdt viden om medicin. De nugældende EU regler siger, at medicinfirmaerne selv skal levere dokumentation for, at deres piller virker. Efter en kontrol foretaget af Det Europæiske Lægemiddelagentur eller i visse tilfælde medlemslandenes sundhedsmyndigheder får firmaerne enten en godkendelse eller et afslag i forhold til at sælge medicinen på det europæiske marked. Rapporterne er typisk flere tusind sider lange, og det er ikke svært at forestille sig, at selv dygtige fagfolk i myndighederne kan komme til at overse en bivirkning, der står kort beskrevet på eksempelvis side Det er ikke ordentlige arbejdsbetingelser og det er slet ikke tilstrækkelig sikkerhed for os forbrugere. I EU har vi heldigvis netop lavet om på reglerne for, hvordan medicinfirmaer og forskere ansøger om tilladelse til at lave medicinforsøg. De nye regler sikrer, at firmaer nu både skal offentliggøre et kortere resumé af deres forsøgsresultater samt hele den lange rapport, som de får tildelt godkendelse eller afslag på baggrund af. På den måde kan uafhængige forskere gå ind og granske de mange sider og tjekke, om visse oplysninger skulle have forputtet sig. Det er til gavn for patienter og forbrugere. Jeg havde godt nok allerhelst set, at uvildige forskere også kunne få adgang til selve rådataene fra medicinfirmaernes forsøg. På den måde ville forskerne faktisk have kunnet gøre forsøgene efter. Så langt kom vi ikke denne gang, men i forhold til den nuværende lovgivning har vi taget et meget stort åbenhedsskridt. Jeg lover at fortsætte kampen for endnu mere gennemsigtighed, hvis jeg bliver genvalgt den 25. maj.

12 Side 12 S-posten EU sætter fokus på diabetes og andre kroniske sygdomme Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Langt de fleste af os kender en person med diabetes. Hvad enten det er type 1 eller 2, så sætter sygdommen sit præg på hverdagen. Der bliver tænkt lidt ekstra over, hvad der kommer på tallerknen. Der skal løbende holdes øje med blodsukkeret, og insulinsprøjter og glukosetabletter er altid med i tasken. Faktisk har mere end hver 20. dansker diabetes, og tallet stiger. Det er især type 2- varianten, der breder sig. I EU dør personer om året på grund af diabetes. Det er skræmmende. Beregninger viser, at vi i Danmark vil være diabetikere i 2025, hvis udviklingen fortsætter. Vi er nødt til at gøre noget. I Europa-Parlamentet har vi en arbejdsgruppe, der arbejder med diabetes. Vi forsøger at sætte skub i håndteringen af diabetes på europæisk plan. Og det har indtil videre båret frugt. I 2012 stod jeg bag en resolution fra Europa-Parlamentet, der lagde pres på EU-Kommissionen for at få mere fokus på diabetes. I år laver EU så en fælles indsats mod kroniske sygdomme, hvor diabetes har en nøgleplacering. Det er godt og vigtigt. Den fælles indsats skal sikre, at vi bliver bedre til at lære af hinanden på tværs af grænserne i EU. Vi skal indsamle og udveksle viden om, hvordan de forskellige EUlande griber udfordringen med diabetes og andre kroniske sygdomme an. Samtidig følger der penge med indsatsen, så vi kan lave konkrete projekter i medlemslandene. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men vi er ikke i mål endnu. Jeg mener, at vi politikere både lokale, nationale og europæiske skal turde sætte konkrete mål for, hvor meget vi vil sænke antallet af diabetestilfælde og andre kroniske sygdomme over en årrække. Det forpligter i langt højere grad, når vi har et mål at leve op til. Og det kræver, at vores initiativer er gennemtænkte og veludførte. Det er for vigtig en sag til, at vi slår os til tåls. Jeg vil fortsat arbejde for, at EU har et stærkt fokus på forebyggelse og behandling af diabetes. Fra Randers til Rom uden ekstra mobilregning Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Du kender det sikkert. Når man rejser over grænsen, slukker man for sin telefons mulighed for at gå på nettet. Det er simpelthen for dyrt. Jeg kender det selv. Det skal være virkelig vigtigt, for at jeg for eksempel tjekker min mail, når jeg er på udenlandsk netværk. Faktisk koster det os forbrugere helt op til 700 procent mere end teleselskabernes reelle udgift. Men det er forhåbentlig snart fortid.

13 S-posten Side 13 I Europa-Parlamentet er vi netop blevet enige om, at det bør koste det samme at bruge sin telefon uanset, om man er i Randers eller Rom. Vi skal kunne ringe, sende sms er og gå på nettet til den samme pris, uanset hvor i EU, vi befinder os. EU gør meget for, at virksomhederne får nemmere og nemmere ved at operere på tværs af grænserne i EU. Det er godt. Men jeg mener, det er mindst lige så vigtigt, at EU sørger for, at det også bliver nemmere for os borgere i EU at bevæge os på tværs af grænserne uden urimelige ekstraregninger. Vi er dog ikke helt i mål endnu. Før de nye regler bliver til virkelighed, skal regeringerne i EU's medlemslande blive enige. Både Tyskland og Storbritannien har offentligt støttet planen. Samtidig har nogle teleselskaber allerede frivilligt udbudt roamingfrie pakker. Begge dele peger i retning mod, at landenes regeringer vil blive enige om at indføre et roamingfrit Europa. Det er noget, jeg har kæmpet for siden Det glæder mig derfor, at vi er så tæt på. Nu skal regeringerne bare gå det sidste korte stykke, der gør roamingfrit Europa til en realitet for os forbrugere i Alle kan få indflydelse på EU - husk at stem! Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Der er mindre end 100 dage til, at vi skal sætte vores kryds ved valget til Europa- Parlamentet. Vi ved fra tidligere valg, at det tit og ofte kun er hver anden af os, der stemmer. Det er brandærgerligt, for valget berører os alle sammen. EU handler om vores hverdag. EU er med fra vi står op, til vi går i seng i form af love og regler, som er med til at sætte rammerne for vores dagligdag. Omkring en halv million danskere står op hver morgen og går på arbejde på en af de mange virksomheder, der producerer varer til EU's indre marked. Men vi er alle i berøring med EU, uanset om vi drikker et glas vand, spiser en yoghurt, bruger computeren eller telefonen, tager medicin, leger med legetøj, taler med banken, bruger strøm og så videre. EU-regler regulerer nemlig store dele af vores hverdag. Netop af den grund er det vigtigt at stemme til valget til Europa-Parlament den 25. maj. Det er ikke ligegyldigt, hvem der træffer beslutningerne i EU. Den røde og den blå side af salen har vidt forskellige ideer om, hvordan reglerne for vores hverdag skal være. Derfor tæller hver en stemme. Husk det den 25.maj.

14 Side 14 S-posten Sæt kryds i kalenderen den 1. juni 2014 For den dag afvikler Danmarkshistorien i Vestskoven sit årsarrangement. Program: Kl Hvor boede de? Vikingerne i Landskabet Tid: Søndag den 1. juni 2014 kl Mødested: Kroppedal Museum Slutter i Vikingelandsbyen Velkomst og præsentation af bogen om det historiske landskab i ved formand for Danmarkshistorien i Vestskoven Jette Kammer Jensen og præsentation af udstillingen ved museumsinspektør ved Kroppedal Museum Linda Boye

15 S-posten Side 15 Kl To ekspertforedrag på hver ti minutter om naturvidenskabelige resultater fra vikingegravpladsen Snubbekorsgård Tandlæge Verner Alexandersen vil fortælle om tandudsmykning i Vikingetid og DNA-ekspert Nils Lynnerup, Panum-instituttet, vil fortælle om knogler og DNA- resultater Herefter en kort omvisning i Udstillingen Arkæologi Kl Cykeltur til vikingelokaliteter, syv kilometer, slutter i Vikingelandsbyen. Der vil være muligt at låne cykler til turen. Begrænset antal, så hvis det er muligt bedes du medbringe din egen cykel. Guide vil være Steen Asger Jensen Vandreture til huse og gravpladser i området, to kilometer, slutter i Vikingelandsbyen. Guide vil være Linda Boye Kl Klaus Viking byder velkommen til Vikingelandsbyen Afslutning med vikingemad og drikke i Vikingelandsbyen Udlevering af bogen om Danmarkshistorien i Vestskoven gratis til fremmødte Danmarkshistorien i Vestskoven er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Albertslund Kommune, Høje- Taastrup Kommune, Egedal Kommune, Vikingelandsbyen og Kroppedal Museum

16 Side 16 S-posten Vil du være med som aktiv i valgkampen for Kathrine Alexandrowiz? Bestyrelsen arrangerer et torvearrangement (her må du også gerne være med). Vil du være med til at dele flyers ud (på din vej, på dit arbejde, ved stationen o.lign.), hænge plakater op og/eller tage ned, vil du være med til at skrive artikler/læserbreve og eller noget helt andet, være med til at dele på Facebook. Send mig en mail og jeg sender en mail med hvad der sker, hvornår og evt. indkalder til et idé møde. Hilsen Majbritt skriv >> EU-valgkamp << i emnefeltet. Fra borger til forbruger Mange spørger mig med undren Holder du virkelig Jyllands-Posten?, og med endnu større undren: skriver du også i den? Svaret er ja til begge dele, men jeg kan så også berolige spørgerne, jeg holder skam også Politiken så er der vist ligevægt? Jyllands-Posten er liberalisternes avis, og Cepos-direktøren Martin Ågerup er en hyppig skribent. Senest den17.04, hvor temaet var Agerups ynglings tema: Den offentlige sektor. Den offentlige sektor skal markedsgøres dvs. udliciteres, og gribende fortæller

17 S-posten Side 17 Ågerup om alle de ting, som vi omgiver os med stole/borde/seng/køleskab/mad m.v. er fremstillet af producenter, som alle konkurrerer om både pris og kvalitet, så du som forbruger får det bedste og billigste. Men Ågerup fremhæver også en producent den offentlige sektor som ikke er i konkurrence, men var den det, så var alt billegere og bedre, og vi skulle så betale mindre i skat. MARTIN-ÅRGERUP-TANKEGANGEN. Næste gang du får besøg af SOSU-assistenten til personlig pleje, så skal du tænke på en helt ny måde Martin Ågerup-tankegangen. Du skal forestille dig, at du køber en vare: stol/bord/vækkeur ikke at du får besøg af SOSU-assistenten. Og du skal forestille dig, at SOSU-assistenten er produceret. Men vi er ikke forbrugere af velfærdssamfundet, vi er borgere i velfærdssamfundet. Og det er ikke kun de rå markedskræfter, der skal styre vores velfærd, vi er et demokrati. Jette Kammer Jensen CEPOS arbejder for et samfund: hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder - herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed - respekteres. hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder. hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv. hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner. hvor det private erhvervsliv - uden at modtage statsstøtte i nogen form - sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

18 Side 18 Nyt fra Christiansborg S-posten Af Jeppe Kofod 15 år med borgerligt flertal i Europa- Parlamentet har sat sine tydelige spor. Millioner af mennesker står i dag uden arbejde i Europa. Det øger presset i Danmark, hvor visse virksomheder udnytter arbejdskraften. Det fører til løndumping, som vi efterhånden har set alt for mange eksempler på. Jeg mener, at kampen for en ordentlig løn er altafgørende for Europa i de kommende år. Kombinationen af grådige virksomheder og pressede arbejdstagere fører til løntrykkeri og nedskæringer på de ansattes rettigheder og arbejdsmiljø. Senest blev et byggefirma i Nordsjælland dømt til at betale 18,8 millioner kroner i bøde for grov lønfusk. Det er blot ét af mange eksempler på udenlandske medarbejdere, der betales helt ned til 30 kroner i timen på danske arbejdspladser. Det må og skal vi bekæmpe. Derfor foreslår jeg, at vi indfører en fælles europæisk sortliste for de virksomheder, der bliver dømt for løndumping. Listen skal fungere ligesom den smiley-ordning, vi kender fra restauranter. Så har forbrugerne bedre overblik over de firmaer, der har styr på sagerne, og kan fravælge dem, der ikke har. Det vil Venstre ikke være med til. Det er ikke overraskende. Venstre og Dansk Folkeparti har flere gange arbejdet for at bekæmpe vores fagforeningers mulighed for at gennemføre konflikter. Senest så vi det i forbindelse med sagen om Vejlegården, hvor Venstre forsøgte at forhindre 3F i at gennemføre en blokade. Derfor er det glædeligt, at Socialdemokraterne er på vej frem i EU. I 2008 var der tre socialdemokratiske statsministre i de 27 EU-lande. I dag er 12 ud af 28 statsministre socialdemokrater. Lige nu har Socialdemokraterne mulighed for at blive den største gruppe i Europa- Parlamentet efter valget den 25. maj. Med et socialdemokratisk flertal kan vi lave fælles europæisk lovgivning, der sætter en stopper for virksomhedernes løntrykkeri. Det nuværende borgerlige flertal i Europa-Parlamentet mener ikke, det er et problem og vil derfor ikke sikre danske lønmodtageres rettigheder til ordentlige løn- og arbejdsforhold. Det vil vi. Derfor håber jeg, at du vil bruge din stemme på et socialdemokratisk flertal den 25. maj.

19 S-posten Side 19 Cevea-analyse misinformerer om ulighed Fra Finansministeriet Torsdag d. 17. april er der i pressen omtalt en analyse fra Cevea. Analysen er imidlertid fejlbehæftet, og der er ikke belæg for de konklusioner, som Cevea drager på baggrund af analysen. Cevea konkluderer: at ulighed stiger mest i Danmark fra 2005 til 2012 at Danmark er langt fra verdens mest lige land at hvis udviklingen fortsætter som den gjorde fra , vil uligheden i Danmark i 2020 ligge på samme niveau, som Rumænien og Bulgarien gør i dag Realiteten er at uligheden steg i slutningen af 00 - erne bl.a. i lyset af udviklingen i boligpriserne og var uændret fra 2010 til er ikke dækket af Ceveas data. at Danmark stadig er et af verdens allermest lige lande og derfor har væksten ikke været større end i andre lande at det er uden fagligt grundlag at fremskrive det samlede mål for uligheden (gini-koefficienten) uden at basere det på udviklingen i familiernes indkomster og årsagerne til denne. Hertil kommer, at de af Cevea anvendte data ikke kan bruges over tid. Dermed er fremskrivningen i realiteten uden både datamæssig og teoretisk grundlag Problemerne i Ceveas analyse Cevea bruger den indikator for ulighed (Gini-koefficienten), som ligger i EU- ROSTATs statistikbank. Cevea benytter imidlertid oplysningerne forkert, og konklusionerne holder derfor ikke. For det første dækker oplysningerne ikke perioden 2005 til Cevea har formentlig taget fejl af årstallet i EU- ROSTATs statistikbank, der refererer til interviewtidspunktet. Opgørelsen er nemlig baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt få tusinde danskere, som suppleres med indkomstoplysninger fra året før. Det betyder, at indkomstoplysningerne dækker perioden fra 2004 til 2011, og dermed kan de ikke bruges til at sige noget om udviklingen i indkomstforskellene under den nuværende regering. For det andet bør EUROSTATs opgørelse ikke bruges til at vurdere udviklingen over tid i Danmark. Opgørelsen er generelt forbundet med stor usikkerhed, Fortsættes næste side..

20 Side 20 især før Danmarks Statistik, der leverer oplysningerne for Danmark til Eurostat, anfører, at man som bruger af Eurostat-data bør være opmærksom på de svingende Gini-koefficienter i perioden op til 2010 og på databruddet i 2010, som gør det svært at tolke præcis, hvor meget Gini-koefficienten er steget fra årene før 2010 og til de efterfølgende år. Danmarks Statistik anbefaler desuden, at de internationale oplysninger bruges med forsigtighed, og at der skal tages de nødvendige forbehold. Forsigtighed og forbehold er helt og aldeles fraværende i Ceveas analyse. S-posten For det tredje kommer man frem til andre konklusioner, hvis man bruger andre kilder end EUROSTAT. I OECDopgørelse, hvor datagrundlaget for Danmark er meget større end i EURO- STATs opgørelse, er Danmark blandt de lande, hvor indkomstforskellene i 2010 er mindst, jf. figur. Man kan også komme frem til væsentlig andre konklusioner fsva. udviklingen. De seneste danske tal for Gini-koefficienten viser, at den var uændret fra 2010 til 2011, jf. Fordeling og Incitamenter Endelig savner Ceveas fremskrivning af indkomstforskellene til 2020 et fagligt grundlag. Ministeriernes faglige forbehold i den forbindelse knytter sig både til usikkerheden om den hidtidige udvikling (se ovenfor) og Ceveas skematiske fremskrivning, hvor de usikre data for historiske udvikling videreføres. Figur 1. Indkomstforskelle i OECD-landene Anm.: Jo lavere Gini-koefficient, jo mindre indkomstforskelle. Kilde: OECD (2013): Income Distribuation Database.

21 S-posten Der er mange forhold, der har betydning for udviklingen i indkomstforskellene, herunder konjunkturelle forhold, demografi, uddannelsesadfærd og indretningen af skatte- og overførselssystemet. Eksempelvis kan det nævnes, at konjunkturelle forhold i 00 erne medførte betydelige midlertidige udsving i indkomstforskellene. Dette er grundigt beskrevet i redegørelsen Fordeling og incitamenter Der er endnu ikke givet et kvalificeret bud på indkomstforskellene i 2020, og hvis man skal forsøge at gøre det, skal man anvende helt andre metoder end Cevea. Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har ansvaret for regeringens analyser af indkomstforskelle foretager ikke generelle fremskrivninger af indkomstfordelingen på nuværende tidspunkt, da der endnu ikke er udviklet et modelapparat. Hvis Ceveas analyse misinformerer, hvad kan der så konkluderes om indkomstforskellene? Analyserne i den tidligere omtalte redegørelse Fordeling og incitamenter 2013 konkluderer blandt andet, at: Danmark er blandt de lande i verden, hvor indkomstforskellene er mindst. Side 21 Sådan har det været gennem årtier. I mange OECD-lande er indkomstforskellene steget i de seneste to årtier. Udviklingen dækker blandt andet over, at de økonomisk mest velstillede har haft større indkomstfremgang end andre indkomstgrupper. Det gælder også i Danmark, men den relative fremgang for de mest velstillede har været mere moderat end i de fleste andre lande. Forklaringen på øgede indkomstforskellene i Danmark skyldes primært udviklingen i kapitalindkomster, herunder boligpriser. Der er mere smæk for skillingen i Ceveas konklusioner. Til gengæld giver de ikke et retvisende og nuanceret billede. Ministerierne gør sig umage for at beskrive indkomstforskellene med de nødvendige forbehold og nuancer. Inden sommerferien vil Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggøre nye analyser af indkomstudviklingen og - forskellene, herunder for udviklingen i 2012, som er det seneste år med oplysninger om indkomstforskellene. Sædvanen tro holdes der Grundlovsmøde den 5. juni på Højerup gård i Vallensbæk. Mere om det i næste nummer af S-posten.

22 Side 22 S-posten Kalender Maj maj møde. Birkelundgård. Kl Forfattermøde, Lars Olsen, Hovedbiblioteket, kl Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl Deadline for s-posten 26. Medlemsmøde Socialpolitik ældre og/eller hjemløse, Birkelundgård Valg til EU-parlamentet 27. S-posten udsendes, Birkelundgård kl Juni 1. Kroppedal Museum og slutter i Vikingelandsbyen, kl til kl Grundlovsmøde i Vallensbæk Juli Sommerferie ARBEJDSGRUPPER Børnepolitisk gruppe: Steen Poulsen, Rytterhusene 50, IT-koordinator (Hjemmeside) Jan Kristensen, Miravænget 45, Sundheds og socialpolitisk gruppe - SUS-A Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48,

23 S-posten Side 23 Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Borgmester, Økonomiudvalg (F) Miljø- og byudvalg Børne og skoleudvalg Beskæftigelsesudvalg 17,4 Innovation og velfærd Steen Christiansen Præstehusene 59 Dogan Polat Topperne 20,2. dør 23 (F) Tlf.: Tlf.: Folkeoplysningsudvalg (F) Kulturudvalg Børne og skoleudvalg (F), Økonomiudvalg Kulturudvalg Folkeoplysningsudvalg Velfærdsudvalg Susanne Storm Lind Randager 100 Jens Mikkelsen Porsager 89 Paw Østergaard Jensen Kærgården th Tlf.: Tlf.: Tlf.: Velfærdsudvalg (F) Velfærdsudvalg Miljø og byudvalg 17,4 Innovation i byen (F) Kulturudvalg (F) Miljø og byudvalg Børne og ungeudvalget 1. Suppleant Nils Jensen Rytterhusene 25 Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Lars Toft Simonsen Pilehusene Glostrup Qasir Mirza Blokland th Hakima Lasham Lakhrissi Krebsens Kvt. 2A Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf..: Tlf.: (F) henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget. Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen Folketingsmedlem: Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget:

24 Partiforeningens bestyrelse Formand Næstformand Kasserer: Sekretær: (F) betyder medlem af forretningsudvalget Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Majbritt Brander (f) Faklens Kvt. 8 A Tlf.: Karin Kring Jensen (f) Præstehusene 56 Tlf.: Else Boel (f) Stjernens Kvt. 5 C Tlf.: Steen Poulsen (f) Rytterhusene 50 Tlf.: Britta S. Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Claus Heje Pilehusene 104 Tlf.: Flemming Jørgensen Snebærhaven 48 Tlf.: Gert Nielsen Galgebakken Vester 1 8A Tlf.: Jane Nannberg Svanens Kvt. 3 B Tlf.: Nikolaj K. Carlsen Morbærhaven 5-88 Tlf.: Aage B. Jensen Nyvej mf Tlf.: Hakima Lakhrissi Løvens Kvt. 8.b Tlf.: (label)

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Til lykke til det nye hold. Kalenderen. December. 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Nr. 11 december 2013 34. årgang Til lykke til det nye hold Kalenderen. December 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Deadline for s-posten 16 Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar

Smidt ud og hvad så!! Læs borgmesterens kommentar Nr. 2 februar 2014 Februar Kalenderen 1. Sildemøde, Foyeren, kl. 11-13 7. Kredsens nytårskur i Taastrup, Taastrup Ungdomsskole, Taastrupgårdsvej 12, Kl. 18.30 10. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!!

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. April. Sildemøde d. 6. april Vi ses!!!!!! Nr. 4 april 2013 34. årgang April 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 7. Visning af Olof Palme-filmen, Biografen kl. 11 (billetter se s. 13) 9. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 15. Bestyrelsesmøde,

Læs mere

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts

Generalforsamling d. 22. april I Rådhusets kantine OBS Kl. 19.00. Marts Nr. 3 Marts 2013 Marts 2. Sildemøde, Foyeren, kl. 11 4. Optælling af stemmesedler fra urafstemningen, Birkelundgård. kl. 21.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 13. Møde for nye medlemmer,

Læs mere

Så skydes valgkampen i gang

Så skydes valgkampen i gang Nr. 8 september 2013 Kalenderen September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 7. Foreningernes dag, Centeret, kl. 10-15 10. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 11. Medlemsmøde om budgettet, Rådhusets kantine

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer.

Sammen om Albertslund. Gør en god investering NU! Køb A aktier. Bestyrelsen og redaktionen. ønsker alle medlemmer. en rigtig god sommer. Nr. 7 juli august 2013 Kalenderen August 19. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 19. Deadline for s-posten 27 S-posten udsendes, Birkelundgård, kl. 17.30 September 7. Sildemøde, Foyeren kl. 11 10.

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune

Kalenderen. Med dette nummer af s-posten får vore læsere en god mulighed for at holde sig informeret om, hvad der foregår politisk i vores kommune Nr. 6 juni 2014 Kalenderen Juni 2. Møde om Negativ Social Arv, Høje Taastrup Rådhus, kl. 18.30 5. Grundlovsfest, Højerup gård Vallensbæk landsby, kl. 12.00 11. Arbejdsgruppe om byudvikling, Galgebakken

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse:

Nytårskur. Arrangementer i januar. Husk. I denne måned kan du læse: Nr. 1. Januar 2010 Arrangementer i januar 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 18. Deadline for S-Posten 22. Nytårskur i Taastrup. Kl. 18 26. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30 31. årgang

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset Nr. 4 april 2014 Kalenderen April 5. Sildemøde, Foyeren kl. 11-13 8. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset kl. 18.00 14. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 14 Deadline for s-posten 22. Generalforsamling,

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund

Kryds i kalenderen. Generalforsamling. 22. april. Kalenderen. Temaer i dette nummer. Marts. Nye boliger til Albertslund Nr. 3 marts 2014 Marts Kalenderen 11. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17 Deadline for s-posten 24. Kredsrepræsentantskabsmøde med valg af ny kredsformand.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program

Kongressen. Medlemsmøde om. Der er god aktivitet i arbejdet med at udforme det nye kommunalpolitiske program Nr. 8 september 2012 33. årgang 1. Sildemøde i Foyeren, kl. 11 3. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.00 8. Foreningernes dag, Albertslund centrum, kl. 10-15 10. Kongresforberedende medlemsmøde, Birkelundgård,

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006

Velkommen til en ny forening. Louise Høst - Slagkraft i Folketinget. Urafstemning. Nyhedsbrev, december 2006 Velkommen til en ny forening På en stiftende generalforsamling den 2. november blev foreningerne Gug-Visse og Gistrup-Nøvling slået sammen til den nye partiforening Socialdemokraterne Gug- Gistrup. Du

Læs mere

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle vore læsere en rigtig god og varm. Kalenderen. Igen i dette nummer har redaktionen. indlæg til vores blad.

Redaktionen og bestyrelsen ønsker alle vore læsere en rigtig god og varm. Kalenderen. Igen i dette nummer har redaktionen. indlæg til vores blad. Nr. 7 juli/august 2014 Kalenderen August 18. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 18. Deadline for s-posten 26. Budgetmøde, Birkelundgård kl. 19.30 26. S-posten udsendes, Birkelund gård kl. 17.30 35.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015.

Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Indlæg 1. behandling af budgettet. Udfordringerne i budget 2016 starter allerede ved det forventede resultat af årsregnskabet 2015. Ud af et lå på 36 millioner til styrkelse af likviditeten, så gik de

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, Læs borgmesterens og Jette Kammers kommentarer til Budget 2011 DSU/GAV

Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, Læs borgmesterens og Jette Kammers kommentarer til Budget 2011 DSU/GAV Nr. 10 november 2011 Kalenderen November 1. Møde i SUS-A, Skyttehusene 64, kl. 19.00. 3. Møde om behandling af langtidsfanger, DSU GAV, Jernbanevej 22 2620 Glostrup, kl. 19.00 5. Sildemøde, Foyeren, kl.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Velkommen til endnu et år med s-posten.

Velkommen til endnu et år med s-posten. Nr. 1 januar 2013 34. årgang Januar 8. Hovedstadsregionens nytårskur, HK.bygningen på Svend Aukens Plads 21. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 21. Deadline for s-posten 25. Nytårskur i Albertslund

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Velkommen til et nyt arbejdsår S-posten udkommer på 37. år med 10 numre om året God læselyst

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Velkommen til et nyt arbejdsår S-posten udkommer på 37. år med 10 numre om året God læselyst S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 1 januar 2016 Januar 6. Ekstraordinær generalforsamling, Kantinen 19.30 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Besøg i seniorbofællesskab Kløvermarken,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen

Vi ses. Generalforsamling 23. april. Kl. 19.30 Rådhusets kantine. Se dagsorden s. 8-9. Kalenderen Nr. 4 april 2012 Kalenderen 16. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-posten 23. Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Husk nytårskuren her i Albertslund d. 21. januar. Januar. Masser af nytårshilsener i dette nummer

Husk nytårskuren her i Albertslund d. 21. januar. Januar. Masser af nytårshilsener i dette nummer Nr. 1 januar 2011 Januar 6. Rød Nytårskur, HK København, Artellerivej 30, kl. 17.30 10. Møde i børnepolitisk gruppe, Sydstjernen, Hjortens kvarter 9, kl.19.00 11. Møde i kampagneudvalget, Robinievej 117.

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Brug din stemmeret!!! Tag naboen under armen og mød op d. 19. november

Brug din stemmeret!!! Tag naboen under armen og mød op d. 19. november Nr. 10 november 2013 Kalenderen November 2. Sildemøde, Foyeren kl. 11 11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 12. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 18. Deadline for s-posten 19. Kommunal regions

Læs mere

S-posten. Vi ses Grundlovsdag I Vallensbæk Kl. 12. Socialdemokraterne i Albertslund. Læs mindeord om

S-posten. Vi ses Grundlovsdag I Vallensbæk Kl. 12. Socialdemokraterne i Albertslund. Læs mindeord om S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 6 juni 2015 Kalenderen juni 3. Medlemsmøde om det kommende kommunale budget, Birkelundgård, kl. 19.30 5. Grundlovsmøde, Højerupgård Vallensbæk, kl. 12 9. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen

Generalforsamling D. 20 oktober Kl. 19.00 Rådhuskantinen Nr. 8 september 2014 Kalenderen September 6. Foreningernes dag i centeret kl. 10 14 6. Sildemøde, Foyeren, kl. 10-13 8. Medlemsmøde om Kongres forberedelse, Birkelundgård kl. 19.30 10. Kommunalbestyrelsesmøde,

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Ø- posten, november 2014

Ø- posten, november 2014 Ø- posten, november 01 Indholdsfortegnelse: Det sker: - Offentligt møde i Frederikshavn om ytringsfrihed - Trafikpolitisk seminar for Enhedslisten Nordjylland - Intromøde, fællesspisning og valgkamp m.

Læs mere

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal

ENHEDSLISTEN I REGION HOVEDSTADEN. Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl I Studiestræde 24, 2. sal Ledelsesmøde: Torsdag d. 9. oktober 2014, kl. 19.00 I Studiestræde 24, 2. sal REFERAT Til stede: Anette, Bente, Niels-Peter, Stig, Marianne (RR-gr.) & Mette AFBUD: Gunna & Henrik Dagsorden 1. Præsentationsrunde

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Barack Obama indsat som præsident

Barack Obama indsat som præsident Nr. 2 februar 2009 Arrangementer i Februar 7. Sildemøde Musikteatret, Alrummet kl. 11.00-13.00 10. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18.00 16. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30 16. Deadline for S-Posten

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked.

Samrådet i dag handler om østeuropæisk arbejdskraft, og de udfordringer det kan give for det danske arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 441 Offentligt T A L E 20. maj 2016 Samrådstale om østeuropæisk arbejdskraft den 10. juni 2016 J.nr. 2016-3268 Center for Arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

NYTÅRSKURER I KREDSEN

NYTÅRSKURER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 16. JANUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten NYTÅRSKURER I KREDSEN Den første uge i januar

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen November. Stor artikel hvor Borgmesteren fortæller om det kommunale budget for 2016

S-posten. Socialdemokraterne i Albertslund. Kalenderen November. Stor artikel hvor Borgmesteren fortæller om det kommunale budget for 2016 S-posten Socialdemokraterne i Albertslund Nr. 10 november 2015 Kalenderen November 4. Offentlig høring om dagpengeproblematikken, Rådhuset, kl. 19.30 7. Politisk Forum om visionsplanen Alrummet, kl. 11-13

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder

Velkommen i FOA. FOA støtter dig som elev. Find fagligt fællesskab i elevklubben. FOA kender dine rettigheder ELEV FOA støtter dig som elev Find fagligt fællesskab i elevklubben FOA kender dine rettigheder Velkommen i FOA Et fagligt og socialt fællesskab, der giver dig ballast Indhold Ikke dyrt at sikre sig 3

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere