NR. 3 - MAJ I øvelsens tegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3 - MAJ 2007. I øvelsens tegn"

Transkript

1 NR. 3 - MAJ 2007 I øvelsens tegn

2 For kun kr ,00 + moms får du en god, billig og effektiv træningsdukke med kliksystem.

3 LEDER / INDHOLD Brændende brug for forebyggelse Indhold Danmark har i høj grad brug for informationskampagner. Nøgleordet er forebyggelse. Specielt inden for brandsikring og førstehjælp. Desværre har vi en tendens til i Danmark at være afventende og ikke på forkant. Vi skal være på forkant, for det er på denne måde, at vi kan redde liv. Vi halter foreløbigt et skridt efter ulykkerne, hvilket forholdsvis let kan ændres. Et kendt ordsprog siger, at der skal lig på bordet, før de ansvarlige vågner. Det skal ændres der skal skabes en ny dagsorden, hvor de politiske beslutningstagere får øjnene op for, at forebyggelse gavner samfundet mere end helbredelse. Inden for det seneste årti er antallet af trafikdræbte faldet med 36 procent og antallet af svært tilskadekomne faldet med 42 procent. Det skyldes en fokusering på og tilførsel af flere midler til forebyggelse og videnindsamling. Samme muligheder ville uden tvivl kunne redde liv blandt den danske befolkning, når det som tidligere nævnt drejer sig om brandsikring og førstehjælp/genoplivning. Inden for brandsikring kan vi med ganske få budskaber gøre en forskel. Ifølge Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut viser erfaringer fra USA og Norge, at procent af opsatte røgalarmer ikke virker, fordi de ikke holdes ved lige. I gennemsnit omkommer 80 danskere hvert år i dødsbrande, og med en forebyggende indsats kan dette tal nedbringes væsentligt. Op mod halvdelen vil formodentlig kunne reddes, hvis der bliver sat ind med informationskampagner og lovkrav. Specielt tobaksrygning er den største synder, da over halvdelen af alle dødsbrande netop har tobaksrygning som brandårsag. Her kan vi med lovkrav om at indføre selvslukkende cigaretter være med til at forhindre, at en stor del af dødsbrandene får de fatale konsekvenser, som de får. Desuden er to befolkningsgrupper specielt udsatte for at omkomme i brande. Den ene gruppe er de ældre, som vi bliver flere af i fremtiden, og som vi derfor bør sætte større fokus på. Mange af ofrene for dødsbrande er ældre mennesker på plejehjem og i beskyttede boliger, og tit skyldes branden rygning. Her kunne forebyggelsen bestå i flere røgalarmer, sprinkleranlæg, brugen af rygerforklæder og ubrandbart sengetøj. De socialt, dårligt stillede udgør den anden risikogruppe, hvor kombinationen af alkohol, narkotika, tobaksrygning og uopmærksomhed øger risikoen for dødsbrande markant. Det er også i disse grupper, at man via opsætning af røgalarmer vil kunne opnå en stor effekt og på længere sigt kunne nedsætte antallet af omkomne. I et forsøg på at nedbringe antallet af brande har sforbundet tidligere i maj måned lanceret en kampagne, der skal nedbringe antallet af brande i kolonihaver og sommerhuse. Det økonomiske råderum gør desværre, at vi har været nødsaget til at afgrænse og tilpasse kampagnens fokusområde til at omfatte fritidshuse. Vi havde meget gerne set, at midlerne til at kunne køre en landsdækkende kampagne målrettet hele den danske befolkning havde været til stede, da det for os vil være oplagt, at der sættes ind med oplysning, der kan være til gavn for hele befolkningen. Det er der brug for, hvilket vi vil arbejde for bliver en realitet. Stop for brande i kolonihaver Frivilligpriserne for 2006 uddelt.. 6 Første modtager af Den Danske Redningsberedskabspris Ropax distress Flammernes portal - unge skal lege sig til viden om brand Redningshunde på prøve i Frederikssund Konference for europæiske, frivillige beredskabsorganisationer Frivillig i Region Midjylland Samarbejdsøvelse i Maribo Øvelse i det sønderjyske Ekskursion til Polen Glade dage på Slotsholmen Den politiske aftale om beredskabsforliget efter 2006 sforliget gældende frem til 2010 blev netop indgået ved redaktionens deadline. Derfor er forliget ikke kommenteret i denne udgave af BEREDSKAB. I næste udgave, der udkommer omkring 25. juli, vil sforbundet således kommentere på forligsteksten. BEREDSKAB Temadage for instruktører Regioner og kredse Deadline til næste nummer den 18. juni bladet udkommer den 26. juli Nummer 3 - maj årgang Udgivet af: sforbundet Hedelykken Hedehusene Tlf.: Fax: Web: Ansvarshavende: Direktør Per Kjærholt Redaktion: Informationschef Mads Jakobsen Informationsmedarbejder Line Nielsen Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indsendte indlæg. Produktion og annoncer: Horisont Gruppen a/s International House Center Boulevard København S Tlf Fax Oplag: Medlem af Dansk Oplagskontrol Kontrolperiode 1/ / ISSN Abonnement: 2007, seks udgivelser, pris 120 kr. Tidsskriftet udkommer omkring den 25. i alle ulige måneder og tilsendes gratis frivillige i redningsberedskabet, statslige og kommunale myndigheder samt politikere inden for stat, regioner og kommuner, bedriftværnspligtige virksomheder. Forsidefoto: Helle Jensen

4 Kolonihavebrande Stop for brande i kolonihaver sforbundet sætter i de kommende måneder fokus på brande i kolonihaver. Med midler fra Redningsberedskabets Informations- og Oplysningspulje skal antallet af brande i de danske kolonihaveforeninger via en informationskampagne nedbringes. Effekten af kampagnen bør være et fald i antallet af brande samt en minimering af værditab ved brande. Der findes omkring kolonihavehuse i Danmark, så der er god grund til at sætte fokus på dette område. Formålet med kampagnen er at mindske brandhyppigheden i kolonihaver - primært af brande, der er opstået som følge af uforsigtighed eller andet. Det fremgår af Redningsberedskabets Statistiske Beretning for 2005, at 5 % af alle brande i beboelse sker i kolonihaver og sommerhuse. Cirka en tredjedel af disse brande skyldes uforsigtighed primært i forbindelse med el-installationer. Det viser sig, at mange kolonihaveejere selv udfører deres el-installationer, hvilket i visse tilfælde kan forårsage brand på grund af forkert materialeanvendelse, overbelastning eller kortslutning. En anden årsag til kolonihavebrande er påsatte brande, hvilke kan være svære at gardere sig imod. Dog kan man sørge for, at benzin, olie og andre brandfarlige væsker ikke står frit tilgængeligt, men opbevares i et aflåst skur. Knap en tredjedel af alle brande i kolonihaver viser sig at være påsatte, så derfor er det også vigtigt, at kolonihaveejerne holder øje med de personer, der færdes i områderne. Det varme vejr har indfundet sig, og havefolket er kommet på arbejde. Det summer således af i liv i de danske kolonihaver. Men der er også grund til at være opmærksom: Der er mange brandfælder i kolonihaven, men med nogle få gode råd kan man gøre sin kolonihave til et sikkert sted at være. sforbundet lancerer derfor en kampagne, der skal sikre kolonihaverne mod brande. Af Mads Jakobsen 10 brandgode råd sforbundet når ud til kolonihaveejerne via oplysningsartikel i Havebladet, der udkom i uge 19, samt via distribution af en dørhænger med 10 brandgode råd. Den tilsendes de kolonihaveforeninger, som måtte ønske det. Dørhængeren skal give den enkelte ejer gode råd til, hvordan man kan mindske risikoen for, at der skal udbryde brand. De 10 råd kan ses på modsatte side. Det er desuden muligt at komme på et tre timers kursus i elementær brandbekæmpelse, hvor man lærer at slukke mindre brande og tage forholdsregler i forbindelse med brugen af åben ild. Forebyggelse af brand handler om sund fornuft, og man skal bruge ild med respekt. Det kan lynhurtigt gå galt, da en brand udvikler sig med eksplosiv hastighed. I 2005 omkom tre personer ved brand i kolonihavehuse og sommerhuse. Opsætning af røgalarmer er en nem og billig investering, der kan være med til at forhindre, at personer omkommer i brande ikke kun i kolonihaver. Sidste år omkom 71 personer i flammerne herhjemme, mens tallet i 2005 var helt oppe på 87 omkomne. Gennemsnitligt ligger tallet på omkring 80 dræbte, og det har været konstant de sidste mange år. Brandsikkerheden er mange steder for dårlig, og der er brug for oplysningskampagner, der fortæller befolkningen, at de for få midler kan sikre den beboelse, som de befinder sig i. ú

5 Kolonihavebrande brandgode råd røgalarmer redder LIV Tjek jævnligt om alarmen virker. Hav nye batterier liggende. ILdSTeder og SKorSTene Vær forsigtig ved opsætning og brug af ildsteder og skorstene, hvor disse er tilladte. Kontakt din skorstensfejer. LeVende LYS og CIgareTTer Forlad aldrig og sov aldrig i rum med levende lys og tændte cigaretter. SeLVanTÆndeLIge KeMIKaLIer Klude med olie og fernis kan selvantænde. Skal efter brug opbevares forsvarligt, f.eks. i en metalbeholder med låg. HUrTIg HJÆLP En mobiltelefon kan sikre hurtig hjælp. Tast for politi, ambulance og brandvæsen. 6 afbrænding af HaVeaFFaLd Hvis du brænder haveaffald af, skal det gøres i en olietønde eller lignende men i øvrigt altid efter gældende myndighedskrævede og lokale regler. 7 ILdSLUKKer Hav adgang til slukningsmateriel, f.eks. håndildslukker eller haveslange. Håndildslukkere skal være godkendte, efterses og trykprøves efter gældende regler. 8 gasflasker og brandfarlige VÆSKer Opbevar benzin, sprit m.v. med omtanke, f.eks. i et selvstændigt skur. Gasflasker skal opbevares efter gældende myndighedskrævede og lokale regler. 9 el-installationer Lad fagfolk installere el. Sluk TV, kaffemaskine m.v. ved stikkontakten. Dæk ikke radiatorer til. 10 afstand TIL nabo Hold brandmæssigt forsvarlig afstand til nabo.

6 Frivilligpriserne 2006 Anders Troldborg (t.v.) overrækker Frivilligprisen for Årets Frivillig 2006 til Frits Stevns Sørensen. Frivilligpriserne for 2006 uddelt Fra venstre: Kim Lintrup, beredskabschef Frederikssund; Søren Schou, formand for Redningshunden - Danmark; Anders Troldborg, departementschef; Jesper Marcussen, kredsleder og Ronald Graabæk, vicekredsleder. Ved en højtidelighed i Forsvarsministeriet tirsdag den 20. marts blev et frivilligberedskab og en frivillig hædret for deres indsats i redningsberedskabet. Det er fjerde gang, at priserne bliver uddelt. Af Mads Jakobsen Desværre kunne forsvarsminister Søren Gade ikke være til stede ved overrækkelsen af priserne. Denne opgave var derfor overtaget af Forsvarsministeriets departementschef, Anders Troldborg. Formålet med uddelingen af frivilligpriserne er for det første at påskønne det store arbejde og den indsats, som udføres af både frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige. For det andet skal priserne være medvirkende til at støtte op om anvendelsen af frivillige i redningsberedskabet, og at skabe opmærksomhed om området, pointerede Forsvarsministeriets departementschef, Anders Troldborg. Det er Forsvarsministeriets opfattelse, at de frivillige udgør et væsentligt potentiale for redningsberedskabet, og at der er stor brug for de mange frivillige hænder, der kan være med til at yde en indsats til gavn

7 for samfundet, når uforudsete og måske voldsomme menneske- eller naturskabte hændelser pludselig er en realitet, forklarede Anders Troldborg. Priserne er en anerkendelse til de frivillige og til de redningsberedskaber, der målrettet anvender frivillige i deres beredskab. En anerkendelse af, at de frivillige som engagerede danske borgere yder en stor indsats til gavn for samfundet og dermed udgør en ressource, som alle i redningsberedskabet kan drage nytte af, sluttede Anders Troldborg, inden han gik over til prisoverrækkelserne. Frederikssund og Aalborg i centrum I 2006 gik frivilligpriserne til Frederikssund Brand- og Redningsberedskab (Årets Frivilligberedskab) og Frits Stevns Sørensen, scenter Aalborg (Årets Frivillig). Betingelserne for at modtage prisen er henholdsvis: - At et kommunalt eller statsligt redningsberedskab i 2006 har gjort en særlig indsats for at inddrage og nyttiggøre frivillige i løsningen af redningsberedskabets opgaver. - At en person i 2006 har ydet en særlig indsats for at nyttiggøre det potentiale, som de frivillige udgør for redningsberedskabet. De frivillige i Frederikssund fik bl.a. tildelt prisen som Året Frivilligberedskab ud fra følgende begrundelse: Tildelingen af prisen er begrundet med, at de frivillige ved Frederikssund Brandog Redningsberedskab har udmærket sig ved at tilpasse sig opgaverne og været et godt supplement til det daglige beredskab. Det frivillige beredskab ved Frederikssund Brand- og Redningsberedskab har i 2006 eksempelvis været indsat til forplejning af indsatsstyrker, belysning af skadesteder og i forbindelse med vandforsyning til en dyrebesætning. Der er i Frederikssund Brand- og Redningsberedskab mange gode eksempler på, at samarbejdet mellem det daglige kommunale beredskab og det frivillige beredskab fungerer godt i løsningen af de mange forskellige opgaver, som samfundet stiller til redningsberedskabet i dag. Som baggrund for tildelingen af frivilligprisen til Frits Stevns Sørensen, Aalborg, lå der også tungtvejende begrundelser for, at han har fortjent at få prisen for 2006: I sin begrundelse for at tildele Frits prisen har Frivilligkontaktudvalget lagt vægt på, at Frits har den helt rette indstilling til at være frivillig i beredskabet. Han er et skoleeksempel på en frivillig: En ildsjæl, som brænder for sagen, og som giver sig fuldt ud, når der er behov for hjælp, uanset opgaven. Med sit store engagement og utrolige kontakt i lokalområdet samt sit smittende væsen er Frits en af årsagerne til, at beredskabet i Nibe igennem mange år har opnået en sådan størrelse og en sådan kvalitet, at det kan måles med mange større beredskaber, forklarede Anders Troldborg. ú

8 Prisen for 2006 blev uddelt ved en ceremoni i Provianthuset på Christiansborg fredag den 27. april Forsvarsminister Søren Gade stod for overrækkelsen og overrakte prisen til Mogens Christensen, der således blev den første modtager af prisen, som vil blive uddelt hvert år i april måned. Første modtager af Forsvarsminister Søren Gade overrækker her prisen til Mogens Christensen. Den Danske Redningsbere Af Mads Jakobsen Foto: Ole Schou For en heroisk indsats blev Mogens Christensen, som er indsatsleder ved Hjørring Kommune og brandstationsleder ved Falck i Løkken, i sidste måned tildelt Den Danske Redningsberedskabspris for Som et led i prisen fulgte en honorering på kr. I sin tale forklarede forsvarsminister Søren Gade, hvorfor Mogens Christensen skulle modtage prisen for 2006: Når valget er faldet på Mogens Christensen skyldes det en yderst heltemodig indsats, der foregik lørdag formiddag den 4. november. Her handlede du hurtigt og resolut, da du reddede en knallertkørers liv, efter han var blevet skyllet i havnen i Løkken. Det er som så ofte på disse kanter en meget blæsende dag med vindstød helt op til 20 meter i sekundet. Pludselig trækker en stor bølge manden og knallerten med ud i havet. Alle, der kender til Jammerbugten, ved, at strømforholdene kan være yderst uforudsigelige. Et alarmopkald blev foretaget, men da redningsbåden endnu ikke var kommet frem ved din ankomst, tog du den resolutte beslutning selv at springe i havet for at redde den livløse person, der drev rundt. Der var ingen tid at spilde. Efter du havde kæmpet dig gennem bølgerne, kunne bjærgningen påbegyndes, hvorefter du alene fik bragt den 33-årige mand ind på den nærliggende strand. Han var stærkt afkølet og havde hjertestop. Redningsbåden og den tilkaldte ambulance ankom og kunne sammen med en forbipasserende læge overtage genoplivningen. På nuværende tidspunkt var dine kræfter næsten sluppet op. Få dage senere kunne manden udskrives uden mén. Din resolutte beslutning om at springe i bølgerne har uden tvivl reddet mandens liv. Det er en præstation, som fortjener at blive hædret, forklarede Søren Gade. Brandmand af hjerte Historien om Mogens Christensens vej ind i redningsberedskabet starter i Løkken i 1967, hvor han kører sine første ture med sprøjten. Officielt bliver Mogens

9 Fra venstre: Bjarne Laustsen, formand for priskomiteen; Mogens Christensen, prismodtager og Knud Børge Møller, prisindstiller og beredskabschef Hjørring. dskabspris ansættelse dog først registreret per 1. februar I 1972 bliver han ansat som brandassistent/holdleder, og i 1974 bliver han brandstationsleder. Fra omkring 1987 fungerer han ligeledes som indsatsleder i Løkken Vrå kommune. Mogens har også været formand for Foreningen af Brandstationsledere i Falck, fra foreningens stiftelse i 1994 til han valgte at stoppe ved generalforsamlingen den 31. marts Til trods for at Mogens efterhånden er 66 år, har han valgt at forblive brandstationsleder ind til den 1. februar 2008, for der har han nemlig 40 års jubilæum som brandmand, og det vil han gerne lige have med, inden han stopper en lang karriere inden for redningsberedskabet. Den Danske Redningsberedskabspris Prisens midler er tilvejebragt af sponsorer af materiel og serviceydelser til det danske redningsberedskab. Prisen blev stiftet den 22. november 2006 af en række aktører og organisationer i det danske redningsberedskab. Baggrunden for stiftelsen af prisen er to formål: 1. At hædre den eller de i redningsberedskabet, der uanset deres tilhørsforhold har gjort sig mest fortjent til det. 2. At søge opnået et større fællesskab i redningsberedskabet på tværs af tilhørsforhold. ú FAKTA Aktører og organisationer, som har stiftet Den Danske Redningsberedskabspris: sforbundet Centralforeningen for Stampersonel Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund Falck Danmark A/S Foreningen af Kommunale schefer Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Landstalsmandsudvalget for Menige i skorpset Sønderjysk frivillige Brandværnsforbund Sponsor: ISS Damage Control Zenitel Perceptor Dansk Autohjælp Dansk Industri- og Skadeservice ADR 2007 er trådt i kraft Få din uddannelse opdateret. Se trotters hjemmeside, eller ring efter oversigt på planlagte kurser. Tlf

10 Ropax ROPAX DISTRESS 07 aktiverede terrorberedskabet. Så ulykker manglede der i hvert fald ikke på denne ellers solbeklædte formiddag. Men lad os nu skrue tiden nogle timer tilbage. Solen sov endnu sødeligt, da det begyndte at rumstere omkring DGI-hallen i Rønne. Indkvarterings- og forplejningstjenesten fra Det frivillige Redningsberedskab Bornholm (DfRB) havde travlt med at brygge morgenkaffe. Andre frivillige, der jo plejer at strække sig langt for at redde medmennesker i nød, gjorde klar til at tilføje en masse mennesker kraniebrud, hoftebrud, brud på arme og ben samt en stor mængde brand- og røgskader. Hertil skulle de have gjort en ung pige gravid og efterfølgende få vandet til at gå. Der var ved at være linet op til en spændende dag på, omkring og over Bornholm. Af infoassistent Carsten Fonsdal Mikkelsen, Bornholm Der findes et gammelt ordsprog, der siger, at en ulykke kommer sjældent alene. Og det skal jo nok passe. Det kunne i hvert fald godt stå som overskrift for tirsdag den 28. marts. Først mistede Bornholmstrafikkens nyeste færge, Dueodde, styringen. Så kolliderede den med en svensk coaster og fire mand røg overbord ved kollisionen. Et øjeblik efter udbrød der brand i maskinrummet, mens nogle fulde passagerer lagde op til slagsmål. En pyroman ombord var træt af, at han ikke kunne se ilden i maskinrummet, så han fandt sine egne tændstikker frem. Som om det ikke var nok, blev der samtidig fundet en meget mistænkelig pakke ved olielageret på Rønne Havn, hvilket For det var nemlig her, det hele skulle foregå. Til lands, til vands og i luften. En vaskeægte fuld skala øvelse, hvor alle for hånden værende myndigheder skulle testes. Mere end 150 figuranter skulle være med til at presse de involverede parter, og give det hele et realistisk tilsnit. Bornholms Brandvæsen, sstyrelsen, Politiet, Bornholms Marinedistrikt, Falck, Bornholms Hospital, Søredningstjenesten, Hjemmeværnet og Søværnet skulle sammen med Rønne Havn og Bornholms lufthavn håndtere den opståede situation. Ja, selv en svensk redningsbåd skulle kigge forbi. Pro-Safe Reflection A/S :: Møllevangen 60 :: DK-4220 Korsør :: Tlf:

11 Ropax Og så tilbage hvor vi begyndte. Jeg befandt mig i en kahyt sammen med min mor, da kaptajnen over højtalerne fortalte, at der var noget galt med styregrejerne. Vi valgte at blive, hvor vi var, mens vi spændt ventede på flere informationer. Og pludselig begyndte der at ske noget. Kollision, mand over bord, røg på gangene osv. Selvom vi jo udmærket var klar over, vi var midt i en øvelse, var det alligevel, som om spændingen lagde sig over os. Hvordan skulle vi komme herfra? Der gik lang tid, før vi blev bedt om at søge ud på redningsdækket, og imens blev røgen på gangen stadig tykkere, og den begyndte at sive ind under kahytsdøren. Men endelig kom den store alarm, og i den tætte røg søgte vi at famle os frem til vores samlingspunkt. Øvelsen blev nok heller ikke mindre realistisk af, at det nemt kunne være gået for alvor galt sammen morgen. En cypriotisk coaster lavede, hvad en journalist betegnede som, et frontalt sammenstød med Bornholm. Styrmanden var faldet i søvn. Han havde interesseret sig for meget for glas (altså dem med et indhold omkring de 40%). Få hundrede meter syd for Hasle lå der nu en stor coaster næsten oppe på land, og der skulle jo ikke meget fantasi til at forestille sig, at han havde ramt en færge i stedet for. Jeg nåede ikke at være længe på samlingspunktet, før jeg blev gennet videre. Jeg skulle overføres til redningsbåden Mads Jakobsen, og snart efter fandt jeg mig selv på en rebstige uden på færgen. Til de af jer læsere, der ikke har prøvet at blive reddet via en rebstige ude på åben sø, kan jeg fortælle, at det er en af den slags manøvre, der i høj søgang kun kan anbefales til selvmordskandidater. Jeg var i hvert fald glad for, at vi havde godt vejr, hvor kun krusninger viste sig i vandsejlet. Sidste station, inden jeg slap ud i friheden, blev ventepladsen i land. Her stod politiet klar til at registrere os, mens et team fra Bornholms Hospital tog sig af de værst tilskadekomne. Nogle blev herefter overført til hospitalet, mens resten med busser blev returneret til DGI-hallen, hvor Det frivillige Redningsberedskab Bornholm nu stod klar med frokosten. Øvelsen forløb i det store og hele tilfredsstillende. Det var øvelsens formål at få afdækket de fejl og mangler, der måtte kunne opstå, så de kan rettes, inden det bliver virkelighed. Og små fejl skete der da også rundt omkring i krogene. Politiet skønnede, at op mod 500 personer på en eller anden måde havde været involveret i forbindelse med enten forberedelse eller gennemførsel af øvelsen, og med så mange mennesker fra så mange forskellige myndigheder og virksomheder, så er det kun naturligt, at der vil være nogle småting. Rigspolitiet var tilstede under hele øvelsen, og det er her, ansvaret for en endelig evaluerende rapport er placeret. Når den kommer, er der så kun tilbage at få taget handling på de ting, der ikke måtte være godt nok. ú Zodiac Hurricane De ultimative og mest hårdfører RHIB konstruktioner, der bygges efter kundeønsker. Bådene er forberedt til de mest krævende opgaver som militære-, offentlige- eller redningstjenester udsættes for.zodiac Hurricane leveres i åbne eller lukkede (Cabin) modeller med alu- eller glasfiberskrog, samt med udenbords- eller indenbords motorer i størrelser fra 4 14 meter. Amager Strandvej København S Tlf Fax Patruljefartøj Zodiac Hurricane 733 monteret med 2x140 HK Johnson 4 takt.

12 Flammernes portal Den 18. april lancerede sstyrelsen Flammernes portal - en interaktiv hjemmeside, hvor unge både kan lære og spille sig til mere indsigt om ild og brand, samt få forebyggende vaner. Unge skal lege sig til viden om brand Af Line Nielsen Gode brandvaner leget ind i unge Årsagen til, at sstyrelsen har lavet hjemmesiden, er, at de ønsker at sikre, at børn og unge får en grundlæggende viden om, hvordan de kan forebygge brand, og hvordan de bør handle, hvis det brænder. På den måde hjælper vi dem ikke kun her og nu. Vi er også med til at sikre, at de bliver brandsikre voksne, fortæller Line Dietz Bjerregaard, som er projektansvarlig i sstyrelsen. Med Flammernes portal bliver de gode brandvaner leget ind i de unge, og håbet er selvfølgelig, at de aldrig får brug for deres viden. Spillet består af tre baner, hvor man scorer point ved at forebygge og slukke brande. Derudover kan man tjene point og åbne en ny bane ved at svare rigtigt på nogle quizspørgsmål. Den rette viden kan redde liv Når det handler om forebyggelse, kan det være vanskeligt at måle effekten, fordi man ikke kan vide, hvordan det ville se ud, hvis der ikke blev gjort noget. Men i forhold til brand er Line Dietz Bjerregaard ikke i tvivl: Den rette viden kan helt konkret redde liv. Man sikrer med andre ord, at farlige situationer ikke udvikler sig nær så katastrofalt og måske endda helt undgås, siger hun. Brandchef fra Frederiksberg Brandvæsen, Tommy Sillemann, er enig i denne vurdering: Det bedste vil selvfølgelig altid være helt at undgå brand ved at være særlig opmærksom på potentielle farer som fx juledekorationer og andre former for levende lys. Men hvis det alligevel går galt, er det selvsagt endnu vigtigere at vide, hvordan man skal reagere for at mindske katastrofen mest muligt, udtaler han. Ung pige reddede sin familie Hvert år dør omkring 80 mennesker i Danmark som følge af brand. I gennemsnit er 4-5 af dem under 20 år. Unge er således ikke den mest udsatte gruppe, når det gælder dødsbrande, men alligevel mener Line Dietz Bjerregaard, at det er vigtigt, at de unge lærer, hvordan de skal opføre sig, hvis der opstår brand. Flammernes portal drejer sig i lige så høj grad om at vide, hvordan man skal reagere i en brandsituation. Den reaktion kan være med til at redde andres liv, understreger Line Dietz Bjerregaard. Det har Josefine Richter Mikkelsen lært på den hårde måde. I forbindelse med lanceringen af Flammernes portal fortæller Josefine sin historie. Natten mellem den 26. og 27. september 2005 er hun på vej i seng i familiens firlængede gård uden for Randers. Pludselig opdager hun, at der er brand i taget i den længe, hvor hendes familie ligger og sover. I det øjeblik tænker jeg ikke, jeg handler bare og løber over for at få min familie ud. Røgen er allerede nået ind i soveværelset, hvor min mor og stedfar sover, så jeg kan næsten ikke vække dem. Men jeg bliver bare ved med at ruske i min stedfar, indtil han vågner, fortæller Josefine. Alt brænder Derefter går det stærkt med at komme ud af huset. Stedfaren får fat i hendes lillebror, og hun sørger for at få de to hunde med ud. Desværre er hundene så chokerede, at den ene løber tilbage i det brændende hus for aldrig at vende tilbage. Udenfor griber Josefine sin mobil og ringer Af årsager hun ikke selv forstår, er mobilen og hendes skoletaske de to eneste ting, hun når at redde med ud. Resten af familien har ikke engang nået at få tøj på, og småfrysende kan de chokeret se, hvor tæt Udstyr til: FØRSTEHJÆLP GENOPLIVNING BESKYTTELSE UNDERVISNING Tlf.:

13 Flammernes portal de har været på den store katastrofe. Ilden havde allerede fat i hele gården, og den brændte uhyggeligt hurtigt. Da brandvæsenet når frem, er der intet tilbage at redde. Jeg kunne slet ikke fatte det og var simpelthen så bange, fordi jeg tænkte på, hvad der kunne være sket. Jeg kunne have mistet min familie og stået der helt alene uden dem, fortæller Josefine. Der er intet tilbage Den nat mister familien næsten alt, hvad den ejer. Det eneste, der er tilbage af Josefines værelse er en forkullet metalskraldespand. De elektroniske ting kan være lige meget, for de kan nemt erstattes. Det, jeg savner mest, er min hund. Men jeg havde selvfølgelig nogle yndlingsting, som fx møbler, som jeg skulle have haft, når jeg flyttede hjemmefra, og billeder som kun eksisterer i et eksemplar. Dem får jeg aldrig igen, konkluderer Josefine. Der er ingen tvivl om, at det var Josefines hurtige indsats, der sikrede, at branden ikke udviklede sig mere tragisk. Men hun har intet svar på, hvordan hun præcist vidste, hvad der var det rigtige at gøre. Jeg tænkte ikke, jeg handlede bare. Men man skal i hvert fald ikke gå i panik. Jeg tror, at det er vigtigt at tage det stille og roligt, så får man mere kontrol over situationen, vurderer Josefine. Ændret for altid I tiden efter branden kom hele familien til krisepsykolog for at bearbejde den barske oplevelse. Desværre sled det så hårdt på familien, at moren og stedfaren i dag er skilt. Men Josefine er kommet igennem det uden alt for store ar. Jeg har det fint nok med det i dag. Det gør mig ikke ked af det mere, men jeg får stadig en klump i halsen, når jeg hører om andre, der kommer til skade ved en brand. Det er virkelig forfærdeligt, fortæller hun. Hvorfor det skulle ske for hendes familie er en ting, som jævnligt har strejfet hendes tanker. Tidligere plejede jeg at tænke, at det ikke ville ske for os. Nu tænker jeg, at det skulle ske for nogen, og så kunne det lige så godt være os, der blev ramt, filosoferer Josefine. Hendes adfærd i forhold til brand og ild i det hele taget har dog ændret sig for altid. Jeg vil ikke sige, at jeg har et anstrengt forhold til ild. Men jeg har ændret mig og er meget mere opmærksom på potentielle brandfarer. Jeg insisterer på, at kaffemaskinen altid skal være slukket efter brug, og at ingen, jeg kender, ryger i sengen. Juledekorationer og levende lys er jeg helst Fakta om brand fri for, og så skal der bare være røgalarmer, der hvor jeg bor, slutter Josefine. ú Test dig selv på De danske redningsberedskaber rykkede ud til ca brande i 2005 omkring af gangene til private hjem. I perioden omkom der i gennemsnit 83 personer om året i Danmark på grund af brand. Rygning er årsag til over halvdelen af alle dødsbrande. 64 procent af alle danskere har installeret en røgalarm i hjemmet. Ofrene for dødsbrande har sjældnere end gennemsnittet af befolkningen installeret røgalarmer i boligen. 13

14 Redningshunde i Frederikssund Redningshunde på prøve i Frederikssund I weekenden april var der international prøve for redningshunde i Frederikssund. BEREDSKAB var med, da hundene skulle vise deres værd. Af Line Nielsen Hunde bliver testet i lidt af hvert Hunden kigger ivrigt op på sin ejer og følge nøje anvisningerne uden at slippe blikket fra ejeren. En cementblander går i gang, lidt efter affyres to skud, mennesker og andre hunde går rundt omkring hunden og ejeren. Det er alt sammen en del af redningshundeprøven og er med for, at man kan se, hvordan hunden reagerer på larm og virvar. Prøven, som hundene skal igennem, foregår inden for tre discipliner: Spor, eftersøgning i skov og ruineftersøgning. Ligeledes bliver hundene testet i lydighed og færdigheder. Internationalt anerkendt At Redningshunden Danmark på denne måde har udviklet sig og er vokset, har gjort, at foreningen har fået en masse kontakter til udlandet, og at Den internationale redningshunde-organisation IRO (Internationale Rettungshunde-Organisation) er blevet disciplin. Nogle af deltagerne ved prøven den 22. april fortalte, at de træner op til fem gange om ugen. Flere af dem fortalte også, at de nogle gange lægger et spor ud på vej til arbejde. Senere henter de så hunden og beder den finde sporet. På den måde holder de hunden i skarp træning. Redningshunden Danmark Alle hundene, som deltager i prøven denne dag, er fra Redningshunden Danmark, en forening bestående af redningshundeførere og -instruktører, der alle kontraktligt og ulønnet er tilknyttet de kommunale redningsberedskaber i Danmark. Egentlig startede foreningen blot med at hedde Redningshunden, og formålet med foreningen var dengang at lave et blad for de danske redningshundeførere. sforbundet donerede kr. for, at foreningen kunne få produceret bladet. Senere besluttede man at lave en landsdækkende forening Redningshunden Danmark for de 17 Redningshundebyer (se faktaboks) landet over. Foreningen har med andre ord udviklet sig og er i dag med til at formidle oplysninger og erfaringer hundeførerne imellem samt at afholde prøver og konkurrencer m.v. Der er i dag 50 redningshunde i Redningshunden Danmark. Af dem vurderer formanden for Redningshunden Danmark, Søren Schou, at omkring har mulighed for at kvalificere sig til VM, som afholdes i Eisenstadt i Østrig sidst i juni Fra venstre: Jørgen Frederiksen & Ronja; Søren Schou & Dina; Dommer Katja Skulji; Rikke Lykke Østenholm & Faikon; Niels B. Olsen & Whiskey; Mai-Ki Hockauf & Leica; Lars Jens fra Redningshunden - Danmark opmærksom på Danmark. Siden 1999 har Danmark således været med til VM for redningshunde, og i 2003 blev VM afholdt i Danmark i samarbejde med Sverige. Det viste sig, at danskerne havde så meget styr på sagerne under prøven, at der nu faktisk kommer en prøve til Danmark hvert år. En livsstil Det er hårdt arbejde at træne en redningshund. Og de danske hunde er trænet i alle disciplinerne, hvor hundene i udlandet ofte kun er specialiseret i én Men Søren Schou fortæller, at hunden også skal lære at vente i bilen. Det er vigtigt, at hunden lærer at slappe af i bilen. For hvis den bliver sendt ud på en opgave, kan den risikere at være i en bil eller lastbil i mange timer. Hunden skal altså lære at lade op og være klar, når den kommer ud af bilen, fortæller Søren Schou. Han betragter det at være redningshundefører som en livsstil og fortæller, at mange hundeførere har store biler, fordi de nogle gange tager ud og træner 3-4 dage i træk, og således bruger bilen til at sove i. 14

15 Redningshunde i Frederikssund En god redningshund Det kræver også meget af hunden at blive en god redningshund. Ofte trænes der i seks til ni måneder, inden hunden kommer op til prøven for grunduddannelsen. Herefter kommer en funktionsprøve, hvor der, ifølge Søren Schou, er en dumpeprocent på omkring 40. Her i Frederikssund kigger vi dog på hunden og vurderer, hvornår den er klar til prøven. Den kan således være længe på holdet, måske op til 3 år, inden vi vurderer, at den er klar, fortæller Søren Schou. Men hvad karakteriserer så en god redningshund? Hunden skal være arbejdsivrig, selvstændig og have gå-på-mod. Den skal have evnen til at ville søge, og den må ikke være bange, nervøs eller aggressiv. Derudover er det vigtigt, at hund og fører kan arbejde sammen. Der skal være en god kontakt mellem dem, fortæller Søren Schou. Og hvis du troede, at alle redningshunde er Schæferhunde, så tager Niels B. Olsen & Whiskey på ruinsøgning du fejl. Søren Schou fortæller, at der for 15 år siden var mange Schæferhunde i redningsberedskabet, men i dag er der mange forskellige hunderacer blandt redningshundene. Der er alt lige fra en dansk-svensk gårdhund til en Sankt Bernhardshund og sågar blandingshunde. Og hundene gør det godt internationalt, slutter Søren Schou. Deltagere ved den Internationale prøve 2007 Katja Skulj (SLO) var dommer Rikke Lykke Østenholm fra Aalborg med hunden Faikon (Deltager ved VM) Niels B. Olsen fra Gundsø med hunden Whiskey (Deltager ved VM) Kirsten Savnik fra Gundsø med hunden Kellogs (Deltager ved VM) Carina Graversen fra Aalborg med hunden Tikki (Deltager ved VM) Jørgen Frederiksen fra Frederikssund med hunden Ronja (Deltager ved VM) Mai-Ki Hockauf fra Frederikssund med hunden Leica Søren Schou fra Frederikssund med hunden Dina ú fakta Redningshunden - Danmark Redningshundetjenesten i Danmark har eksisteret siden midten af 1960 erne, men først med stiftelsen af foreningen Redningshunden - Danmark i 1998 fik de danske redningshundeførere- og instruktører etableret et reelt samlingspunkt. Der er 17 Redningshundebyer i Danmark: Aalborg Randers Holstebro Ringkøbing Århus Horsens Odense Nyborg Svendborg Sønderborg Møn Maribo Hundested Frederikssund Gundsø Hedehusene Allinge. Redningshunden - Danmark er medlem af sforbundet og samarbejder med Svenska Brukshundklubben samt Dansk Kennel Klub. I 1999 blev Redningshunden - Danmark optaget som medlem af Internationale Rettungshunde- Organisation (IRO). IRO afholder hvert år Verdensmesterskab for redningshunde i tre discipliner. Efter fem dages intensiv konkurrence kåres Verdens bedste sporhund, Verdens bedste eftersøgningshund og Verdens bedste ruinhund. Falcks Uddannelsescenter Den professionelle samarbejdspartner indenfor branduddannelse, beredskab, indsatsledelse og personaleudvikling. Vi tilbyder blandt andet kurser i grunduddannelse indsats, indsatsledelse, førstehjælp, funktionsuddannelse indsats, supplerende funktionsuddannelse brand, håndtering af tilskadekomne, brandforløb og overtænding, gaskursus, div. personaleudviklingsforløb, m.v. Er der specielle ønsker kan dette også løses. Se mere på Falcks uddannelsescenter Langvang Langvangen 1, 8900 Randers Tlf: , 1

16 Konference Konference for europæiske, frivillige beredskabsorganisationer den frivillige indsats. I det store hele vil det gavne sforbundets fortsatte samarbejdsmuligheder. ú InformATIon om ProjeKTeT NYHEDSBREV Tilmeld dig sforbundets nyhedsbrev og modtag nyhederne direkte i din indbakke. Du kan få tilsendt seneste nyt ved at tilmelde dig nyhedsbrevet. Klik ind på Af Charlotte Tradsborg, strategi- og udviklingskonsulent På sforbundets Landskontor planlægger vi i samarbejde med det svenske Civilförsvarsförbundet en konference for frivillige beredskabsorganisationer i Europa. Formålet med konferencen er at skabe en god dialog og et velfungerende samarbejde mellem de europæiske frivillige. Vi forventer, at konferencen først kan fi nde sted i foråret 2008, da vi er afhængige af økonomisk støtte fra Europa Kommissionen. Initiativet til at øge samarbejdet mellem frivillige, europæiske beredskabsorganisationer er ikke et skridt væk fra det lokale engagement og den indsats, der fi ndes her. Tværtimod er det et skridt, der tages for at styrke de europæiske frivillige i deres lokale samfund. Det skal gøres ved at dele viden og erfaring på tværs af de europæiske landegrænser. Konferencen vil sætte fokus på, hvordan frivillige beredskabsorganisationer i Europa håndterer og forebygger kriser af forskellig art. Vi skal lære af hinandens erfaringer og bruge dem i vores egne lokale projekter. Det kræver selvfølgelig, at der eksisterer en oversigt over de europæiske frivillige organisationer, og at de gode historier er tilgængelige i de lokale kredse. Derfor vil der i forbindelse med konferencen blive udarbejdet en elektronisk håndbog med kontaktinformationer og beskrivelser af succesfulde projekter fra hele Europa. På den måde vil det blive lettere for sforbundets kredse at knytte samarbejds- og udvekslingskontakter med en anden europæisk lokal kreds, og samtidig får kredsene mulighed for at dele ud af deres ekspertise og erfaring til resten af Europa. De europæiske frivillige varetager samlet set mange forskellige arbejdsopgaver. Vi håber, at samarbejdet kan inspirere kredsene til nye tiltag. Konferencen skal skabe opmærksomhed omkring de mange ressourcer, der findes blandt de frivillige over hele Europa. Vi vil gerne placere de frivillige beredskabsorganisationer på det europæiske landkort og gøre flere lokale, nationale eller europæiske myndigheder opmærksomme på værdien af sforbundets strategi for 2007 indeholder bl.a. en målsætning om at øge det internationale samarbejde og dermed forbedre organisationernes virksomhed i de respektive hjemlande. Midlerne til konferencen søges gennem Europa Kommissionens Miljø Direktorat. Europa Kommissionens Miljø Direktorat bistår via Community Civil Protection Action Programme projekter, der vil støtte og supplere medlemslandendes bestræbelser på at beskytte personer, ejendom og miljø, samt projekter, der vil støtte og fremme samarbejde og udveksling mellem medlemslandene (http://ec.europa. eu/environment/ civil/prote/cp14_ en.htm). Europa Kommissionens afgørelse forventes at falde i november

17 Region Midtjylland Frivillig i Region Midtjylland BEREDSKAB sætter i de kommende numre fokus på en kreds fra hver af de fem nye regioner. Vi interviewer fem kredsledere, som bl.a. fortæller om, hvad de frivillige i kredsen laver. I dette nummer taler vi med en kredsleder fra Region Midtjylland, nemlig Rune Madsen fra Ringkøbing- Skjern-kredsen. Af Line Nielsen Frivillig fra barnsben Rune Madsen er 25 år, og han har været frivillig i omkring 10 år. Men faktisk har han været med, fra han var omkring 7-8 år, fordi hans mor er daglig leder af kontoret for det frivillige beredskab. Derfor mener Rune, at det var helt naturligt at starte i beredskabet, så snart han kunne. Rune har desuden været kredsleder i fem år. Ringkøbing-Skjern-kredsen I kredsen er der knap 40 frivillige og en overvægt af mænd. Der er ligeledes en del unge i kredsen, men egentlig mener Rune, at der er et ret bredt udsnit af frivillige i alderen 16 til 65 år. Opgaverne er varierede og spænder fra vandassistance til Falck, pumpeopgaver, forplejning, samaritervagt, indkvartering, samt assistance, når der er sne og storm, hvor de frivillige blandt andet hjælper med at fælde træer. Kredsen har i 2006 brugt omkring timer på redningsopgaver. Ringkøbing er desuden redningshundeby, hvilket vil sige, at kredsen har sin egen redningshundetjeneste. Rune fortæller, at der for nylig har været en stor øvelse, hvor hundene skulle prøve at flyve i helikopter for at se, om de kunne klare det. Kredsen havde fået nogle sponsorpenge til at leje helikopteren, og turen skulle vise, om hundene var klar til at komme på internationale opgaver. Indsatser i kredsen De frivillige i kredsen har som nævnt haft mange forskellige indsatser, men en af de største og mest krævende var ifølge Rune branden i Ulfborg Plantage den 5. maj Branden var så kraftig, at brandmænd måtte kæmpe med den i næsten syv dage, før de fik bugt med den. De frivillige stod for forplejning af brandmændene, men også deres store tankvogn var med til at levere vand. Først var der 120 brandmænd, næste dag var der 80, og til sidst var der 20. Det var 24 timer i døgnet, så det var ret hårdt, og det var da også lidt svært at holde moralen oppe til sidst, men det gik, fortæller Rune om de frivilliges indsats under den voldsomme brand. Hvervning og fastholdelse af frivillige For tiden arbejder kredsen ikke med hvervning af nye frivillige, fordi man afventer, hvad kommunen finder ud af i forhold til den risikobaserede dimensionering. Vi afventer og ser, hvad kommunen når frem til, da det får betydning for, hvem vi får brug for om det er brandmænd eller andre. Men vi har da været med på en messe i Skjern efter kommunesammenlægningen for at vise, at vi er her, fortæller Rune. Han beretter, at det i perioder vælter ind med frivillige, mens det andre gange kan være svært at holde på de gamle. Faktisk arrangerer vi en sommertur for de frivillige hvert år for at holde på dem, kan man sige. Vi har været i Tivoli i København og i Århus og i Fårup Sommerland, fortæller Rune. Så selvom det går lidt op og ned med interessen for at være frivillig, så er Rune ikke bekymret for fremtiden. Jeg tænker sommetider over det, men så snakker jeg lidt med nogle af de frivillige, som har været i kredsen længe. Jeg er ikke bekymret, slutter Rune. ú FAKTA Der bor omkring 1,2 millioner mennesker i Region Midtjylland. Regionen består af 19 kommuner med Århus Kommune som den største (ca indbyggere) og Odder og Samsø kommuner som de mindste (hhv. ca og indbyggere). Hovedsædet er i Viborg. Der er 15 kredse i regionen. Regionsleder er Poul Erik Lassen. 1. viceregionsleder er Nanna V. Aggerholm, og 2. viceregionsleder er Henrik Mangor. 17

18 Maribo Samarbejdsøvelse i Maribo Af Michael Knøfler, Kredsleder Lolland Togulykke med afsporing og med omkring 100 tilskadekomne samt mulighed for giftudslip fra tankvogn. Alarmen indgår klokken 16:20 til brandmester Connie Larsen, Lolland Brandvæsen tirsdag den 27. marts. Lolland Brandvæsens stationer i Nakskov og Maribo, sstyrelsens Støttepunkt i Nykøbing F., scenter Næstved, Falck og Politi er nu sat i alarmberedskab. Alarmering 1, start af indsats Lolland Brandvæsen Station Maribo får tre opgaver, nemlig at gå i gang med at mobilisere brandgruppe og ventepladsenhed og sende disse til ulykkesstedet, samt at gå i gang med 0063BE - Ordensbaand 24/01/05 10:35 Side 1 at lave forplejning til de 200 deltagere. Dette bliver iværksat meget hurtigt, og brandgruppen med to mand i sprøjte ankommer 16:51 til ulykkestedet og går i gang med indsatsen, som er meget omfattende, da man har brugt 85 sminkede figuranter og placeret dem i henholdsvis togvogne og ude i området. Nogle med småskader, medium-skader eller multiskader, herunder dræbte. Skadesområdet Området er samme størrelse som knap to fodboldbaner og ved at kigge ind i skades-området, ser man på højre side en afsporet persontogvogn, som i dette tilfælde er en gammel HT bus, der er stillet på tværs af banelegemet. Længere væk holder en togtankvogn med udslip på højre side, og her fosser kemikalievæske ud. Tættest på holder så selve toget Grisen, som består af to vogne til persontransport. Denne er fyldt med sminkede figuranter. Alarmering 2 og indsats i skadesområde trin 2 Klokken 16:22 ringer brandmester Connie Larsen til vagthavende hos Lolland Brandvæsen Station Nakskov, Lars Dalsig. Han påbegynder øjeblikkeligt at ringe frivillige ind til brandgruppen. Klokken 16:43 afgår M2, sprøjten med fire mand, og klokken 16:45 afgår V2, vandtankvogn med to mand til ulykkestedet i Maribo. M2 ankommer klokken 17:08, og holdlederen kontakter indsatslederen, hvorefter de kommer i indsats med redning af tilskadekomne. Klokken 17:11 ankommer V2 og bliver briefet af holdlederen og derefter sat i indsats: Redning af tilskadekomne og derefter vandforsyning til skumudlægning via sprøjten fra scenter Næstved. Indsats i skadesområdet trin 3 scenter Næstved laver en kiletætning på togtankvognens højre side, hvor der løber et ukendt stof ud. Der er i samme forbindelse opstillet et opsamlingskar, hvor kemikalievæsken opsamles i for at minimere forurening. Da de melder klar, lægger man et skumtæppe rundt omkring vognen for at mindske en antændelse. Oprettelse af venteplads De har nu fået lavet ventepladsen i umiddelbart nærhed af, hvor patienternes skader allerede bliver prioriteret og behandlet. Der kommer patienter ind i hastigt tempo nu. Ambulancerne kører i pendulfart fra ventepladsen til de nærmeste sygehuse, og de har i den grad travlt, men også her hjælper alle hinanden, uanset hvilke områder man normalt arbejder indenfor. Forplejningstjenesten Lolland Brandvæsen Station Maribos forplejningstjeneste er mødt op på sgården, og her er man gået i gang med at lave mad til de omkring 200 deltagere. De er kun fem frivillige til denne opgave, men her er ikke nogen stress. De udfører dette med et UG+. Det er fantastisk, at man kan anrette en varm ret til 200 mennesker inklusiv indkøb på under 2½ time. Samarbejdet på tværs af fagområder I togvognene prioriterer de 18

19 Maribo patienterne i tæt samarbejde med Lolland Brandvæsen Station Maribo samt Falck, og yder livreddende, almindelig samt psykisk førstehjælp. Alle hjælpes ad og trækker på de erfaringer, som den enkelte nu engang har fået i tidens løb. Opgaven bliver ikke nemmere af, at der midt i det hele går journalister og fotografer rundt, hvilket dog gør øvelsen meget mere realistisk. Det hele foregår i et flow, som virker meget professionelt, og der siges næsten ikke noget; alle ved, hvordan de skal arbejde. Der transporteres tilskadekomne ud af togvognene og frem til ventepladsen. En brandmand er gået i gang med at regulere trafikken, der er i 100 meters længde. Langs kantstenen holder slukningskøretøjer og ambulancer, der er klar til at rykke længere frem, efterhånden som de tilskadekomne køres væk. På den anden side af fortovet holder der indsatledervogne, politi samt slukningstog fra sstyrelsen. Det er, hvad man må kalde, ordnet kaos af køretøjer. De er alle parkeret, så man kan køre videre, uden at man først skal flytte andre køretøjer, og uden at man generer den almindelige trafik, mere end at den kan passere. Afslutning af indsats Klokken 20:15 er sidste figurant blevet kørt til behandling, og indsatsen afsluttes. Efter oprydningen af materiel får alle forplejning, og figuranter afsminkes. Brandchefen for Lollands Brandvæsen og tilrettelægger af øvelsen, Finn Antonisen, afholder en briefing med en konstatering af, at tre er døde ud af 85 tilskadekomne. Det er en god indsats, hvor alle i beredskabet bliver rost for deres meget professionelle måde at samarbejde på uanset hvilket beredskab, de normalt arbejder for. Ros til alle Vi, som arbejder i beredskabet, enten som frivillige eller som ansatte, sender denne ros tilbage til Finn Antonisen og alle hans hjælpere: Sminkører, kontrollanter, som opsamler data til senere brug omkring, hvad der eventuelt kan gøres anderledes. 85 figuranter, som kommer fra henholdsvis Handelsskolen og Gymnasiet i Maribo. Det er virkelig flot, at de vil bruge deres tid på dette arrangement. De frivilliges børn, som også gav en hånd med. En meget god og virkelighedstro øvelse, som mange af os sent vil glemme. Tak Vi, som er frivillige i sforbundet, takker alle for deres samarbejde. Dette var medvirkende til en meget realistisk øvelse. Vi sender også en stor tak til pressen, som gav hele beredskabet en god mediedækning, og til dem, som på den ene eller anden måde ikke er nævnt, men som har været med i denne øvelse eller tilrettelæggelsen af den. Der er ingen tvivl om, at det er med til at hjælpe os alle til at blive et mere professionelt beredskab ved at sørge for, at samarbejdet altid bliver stærkere, jo mere vi arbejder i et samlet beredskab. ú Hvad gør du, Hvis din kollega falder om? I Danmark får mennesker hvert år hjertestop uden for hospitalet. Mindre end hver fjerde er i nærheden af nogen, der kan førstehjælp. Det kan du gøre noget ved! For din egen skyld og for din kollegas. Brug 12 timer af din virksomheds kostbare tid og lær at gi liv. Så er I beredt, når uheldet er ude. Se alle kurser på eller ring A5_ann_kursus_virksomhed.indd 1 09/03/06 10:40:22 19

20 Øvelse Fredag den 20. april drog en delegation af 26 frivillige fra Grenaa med kurs mod det sønderjyske, nærmere bestemt Tinglev. Her skulle de deltage i en stor øvelse sammen med flere beredskaber f.eks. Hornslet, Randers, Hobro og Vesthimmerland. Øvelse i det sønderjyske Af Helle Jensen, vicekredsleder Norddjurs Turen derned gik dog ikke helt efter planen, da vi omkring Skanderborg desværre punkterede på to af bilerne. Vi samlede de fleste af de frivillige i andre biler og drog videre mod Tinglev. Desværre måtte de tilbageblivende vente op til ca. 2-3 timer på motorvejen, før de kunne køre igen. Vi andre ankom til Tinglev ved 21-tiden, fik lige noget at spise, og så røg det første hold af sted til brandslukning. Vi kunne desværre ikke stille op med to hold som planlagt, eftersom nogle af vores branddragter lå i de tilbageblevne biler på motorvejen. Omkring midnat ankom resten af holdet, og så kunne vi andre hurtigt komme i indsats. Den første øvelse gik primært ud på brandslukning og eftersøgning af personer. Ved 3-tiden om natten var vi tilbage på skolen igen. Men vi kunne ikke vide, hvornår næste indsats ville være. Omkring kl. 6:00 rykkede vi ud igen. Nu skulle alle byer deltage i en ringøvelse. Her skulle vi igennem syv små indsatser: Redning af indeklemte personer i sammenstyrtede bygninger, kemikalieuheld, højderedning, fylde sandsække og lave en dæmning, brandslukning/røgdykning, frigørelse (person ud af bil) og til sidst lave afstivning af bygningsadskillelser. Ved 15-tiden var alle færdige, og vi kunne returnere til skolen. Et par timer senere skulle vi i indsats igen. Her var der sket en stor ulykke med mange sammenstyrtede bygninger og mange tilskadekomne. Flere steder i bygningerne var det svært at komme til de tilskadekomne, og nogle af dem sad fastklemt. De tilskadekomne blev reddet ud af bygningerne og bragt til ventepladsen. Her blev de registreret og undersøgt. Indsatsen sluttede ved 20-tiden, hvor der så var fælles spisning på skolen. Natten til søndag røg vi atter ud i en indsats. Det hed sig, at vi havde 1-minutsberedskab vi skulle kunne rykke hurtigt ud, når alarmen gik. Og det gjorde den ved 4-5 tiden. Turen gik til Haderslev, sstyrelsen Sydjyllands øvelsesanlæg. Vi skulle køre i kolonne dertil, og Grenaa var de første, som ankom til stedet. Opgaverne blev hurtig fordelt, og Grenaa fik tildelt brandslukning af 3-etages bygning samt redning af personer. Andre havde f.eks. kemikalieuheld eller højderedning som opgave. Efterfølgende var der en kort briefing om selve øvelsen. For vores vedkommende er det en rigtig god ide med sådan en stor øvelse, eftersom man lærer at samarbejde med andre og også drage nytte af deres erfaringer. Men samtidig er det også en rigtig god læreproces der er altid et eller andet, som evt. kunne gøres på en anden måde. Uden mad og drikke, dur helten ikke Derfor var der selvfølgelig en Indkvartering- og forplejningsgruppe med på øvelsen. Deres opgave begyndte allerede inden ankomst til Tinglev. På vejen sydover blev karrygryden sat over feltkomfuret, og så fik den ellers lov til at simre på turen. Der blev holdt ind på flere rastepladser for at få rørt i gryderne, og resultatet blev da også nydt med stor appetit af den øvrige styrke, da de nåede frem til Tinglev. Indkvarteringen blev klaret, natmaden serveret og madpakkerne smurt, og så var det ellers godnat til alle undtagen nattevagten. Om lørdagen var der gang i køkkenet det meste af dagen, aftensmaden skulle forberedes. Men der blev også tid til at få kigget lidt på, hvad der ellers skete i området. Aftensmaden, hamburgerryg med fløde kartofler og frugtsalat til dessert, blev spist, og alle, minus køkkenholdet, gik til køjs. Natmaden, æbleskiver, skulle gøres klar. Alarmen kom, og folk fik hurtigt pakket deres grej, men kun få nåede at få natmad. Morgenmaden skulle serveres i Haderslev, og da skolen var klargjort, kørte vi mod Haderslev. Det blev til en del problemer undervejs: en bil løb tør for diesel, vejene passede ikke til vejkortet, bageren var blevet flyttet et andet sted hen, og vi nåede kun tre rundture i Haderslev, inden vi nåede frem. Vel fremme blev vi modtaget af en flok sultne mennesker, ja, de spiste faktisk rub og stub, så det blev nemt at pakke bilen bagefter. Alle var enige om, at det havde været en god øvelse, også INKV/FORPL. Det er helt sikkert, at Grenaa stiller op igen til næste år hvor det så end må være! Tak til alle for en rigtig god weekend og en knaldgod indsats. ú 20

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse

Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Seks gram træ kan ødelægge dit sommerhus Forebyggelse af brand i sommerhuse Brand i dit sommerhus fra minder til mareridt Et splitsekund kan forvandle dit ophold til et mareridt. Det, der skulle have været

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste

Brand Trafi kulykker Oversvømmelser Orkaner Snestorm Miljøforurening Strømsvigt Søredning Evakuering Forplejning Kommunikation Redningshundetjeneste Det danske samfund og redningsberedskabet har brug for frivillige. Sådan nogen, der ikke er sig selv nok. Sådan nogen, der stopper op, hvis andre har brug for hjælp. Ikke fordi de vinder noget ved det,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017

Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Temadag SAFE GRANNY Tirsdag d. 21. marts og torsdag den 23. marts 2017 Præsentation Mads Dalgaard Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen, Kommune og Borger Arbejder med tilsyn og rådgivning af de kommunale

Læs mere

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014

Beredskabets Venner. Nummer 84 December 2014 Nummer 84 December 2014 Side 2 Bladet udgives af Beredskabsforbundets Region Nordjylland til alle medlemmer i Region Nordjylland i et oplag på ca. 300 stk. Formål har til formål at formidle information

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag

Brandsikker Bolig. Brandbevægelses Temadag Brandsikker Bolig Brandbevægelses Temadag Hvorfor? Mandag 5. maj: Brand koster en mand livet. Torsdag 1. maj: 94-årig død af røgforgiftning i låst soveværelse. Mandag 28. april: Brandfolk kæmpede med flammerne:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 1. KVARTAL OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 60.248112-OPKALD (hele hovedstadsområdet) 2.189UDRYKNINGER 466BRANDE 43REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 24-06-2016 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 1. KVARTAL 2016

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 21. august 2011 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014

Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Brandbevægelsens temadag i Slagelse Torsdag den 20. november 2014 Præsentation Ulrik Brandt Vidensmedarbejder Beredskabsstyrelsen, Center for Forebyggelse Administrerer regler for placering, indretning

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet.

bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Ordensmagt Af Gitte Rebsdorf Klædt på til TOPMØDE De sidder bænket i lange rækker en onsdag aften sidst i maj. De fleste af dem er mænd med muskler over gennemsnittet. Kroppene hviler tungt i stolene,

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

VIGTIG INFORMATION TIL BESÆTNINGERNE

VIGTIG INFORMATION TIL BESÆTNINGERNE VIGTIG INFORMATION TIL BESÆTNINGERNE Kære øvelsesdeltager... Velkommen til årets udgave af øvelse BALTIC SAREX. Denne lille folder indeholder vigtig information til dig, der deltager i øvelsen, uanset

Læs mere

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen

Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg. Frederiksberg Brandvæsen Sikre Seniorer Et tværfagligt samarbejde på Frederiksberg Introduktion Brian Eriksson Brandinspektør / indsatsleder Forebyggende afdeling Kampagner Beredskabsplaner, eksternt Baggrund Hvert år omkommer

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere).

Investeringen starter ved 500 kr. pr. medarbejder (Førstehjælpskursus Minimum Niveau ekskl. moms med 12 deltagere). Førstehjælp betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. maj 2009 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 16. august 2012 kl. 19.00 hos Søren Simonsen, Engerødvej 13, 3200 Helsinge.

Læs mere

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar

Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Brandforebyggelse hos marginaliserende borgere i Randers Kommune Hovedtemaer Projekt røgalarm ÅBO Viking branden Kommentar Projekt røgalarm Kedelig statistik med overdødelighed Nedbringelse til landsgennemsnittet

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 30. maj 2010 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

DFRs formand fortæller om ny uddannelsesstruktur og nye beviser

DFRs formand fortæller om ny uddannelsesstruktur og nye beviser DFRs formand fortæller om ny uddannelsesstruktur og nye beviser I tænker sikkert; kommer den nogensinde! Det har jeg også selv tænkt. det her startede vist allerede så småt i 2009! Således spøgte Thomas

Læs mere

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto

Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto Foto: Søren Kjeldgaard; AU Foto BEREDSKABSPLANENS FORMÅL er At redde mennesker i fare ved enhver hændelse uden tab af menneskeliv At begrænse tab af værdier mest muligt uden risiko for liv og helbred GENEREL

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på.

Vi havde op til kommunesammenlægningen haft meget fart på og jeg hørte da også bemærkninger fra flere sider om ikke der var for meget fart på. Beretning 2008 Tønder Brandvæsen Det er nu 2 år siden, at vi tog hul på både en ny kommunestruktur, og et nyt dimensioneringsgrundlag, hvor det ikke længere var detaljerede centrale regler, men en konkret

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

B R A N D I N S T R U K S

B R A N D I N S T R U K S B R A N D I N S T R U K S SYGEHUS THY MORS Revideret 14.05.13 INDHOLD FORSIDE 1 FOREBYGGELSE AF BRAND.. 2 ALARMERING. 3 ORGANISERING VED BRAND.. 4 BRANDSLUKNINGSMIDLERS ANVENDELSE.4 BRAND OG BRANDSLUKNING....

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille.

28/05-2014. Skrevet af: Amira og Mille. 28/05-2014 I dag er det anden dagen. I går mødtes vi på stationen, og tog derefter toget til Ringsted, hvor der var en kort ventetid, efterfulgt af en lang tur hele vejen til Aalborg. På denne togtur var

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Frivillighed skal kun tjene den gode sag

Frivillighed skal kun tjene den gode sag Frivillighed skal kun tjene den gode sag Hovedtale af Preben Brandt, tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte, ved Frivillig Fredag i Thisted 26. september 2014 Tak for indbydelsen til at komme

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 28. oktober 2007 kl. 10.00 på Aspesgårdsskoven 9 A, 3770 Åkirkeby. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper Janholm, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere