Bygge- og anlægsarbejder med Fibertex Geotekstiler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygge- og anlægsarbejder med Fibertex Geotekstiler"

Transkript

1 C O N S T R U C T I O N Bygge- og anlægsarbejder med

2 C O N S T R Anlægsarbejde med Fibertex tilbyder et stort udvalg af nonwovengeotekstiler designet til en lang række løsninger inden for byggeri og anlæg. De mest almindelige anvendelsesområder er: Trafikanlæg Byggeri Terrænanlæg Filter- og drænsystemer Vandbygningsanlæg Affaldsdeponering Fibertex-teknologi Fibertex producerer nonwoven-geotekstiler ved anvendelse af en drylaid needlepunch-teknologi. Polypropylen-granulat ekstruderes til fibre, der bliver kartet og derefter nålebundne. Mange produkttyper varmebehandles ved f.eks. infrarød-, varmluftbinding eller kalandrering. Uovertruffen tredimensionelt geotekstil En kombination af intensiv nåling og forskellige bindingsprocesser gør unikke. Fibrene udlægges vandret og ved efterfølgende nåling fæstnes fibrene lodret, hvilket giver et stærkt og fleksibelt produkt. Den tredimensionelle struktur sikrer optimale egenskaber uanset geotekstilets anvendelse. Unikke egenskaber med Fibertex Geotekstiler Drylaid needlepunch-teknologien sikrer geotekstiler af høj kvalitet med: Stor styrke og stor forlængelsesevne = høj energiabsorbering Enestående styrke til at modstå beskadigelse under installationen = Høj punkteringsmodstand Lang holdbarhed = Mere end 25 års levetid Enestående hydrauliske egenskaber = stor, kontrolleret vandgennemstrømning Enestående slidstyrke = Ingen slid på overfladen Høj ensartethed = sikret af produktionsteknik og kvalitetskontrol Ingen delaminering = fiberbinding i alle tre dimensioner Alle er UV-stabiliserede, modstandsdygtige overfor syrer og basiske væsker og angribes ikke af råd eller svamp. Der anvendes ingen kemikalier i produktet eller under fremstillingsprocessen. Polypropylen er et polymerstof, der omdannes til kuldioxid og vanddamp ved forbrænding begge fuldstændig uskadelige stoffer. Fordelene ved anvendelse af Mere end 100 nålinger per cm 2 Maskinretning Ved at bruge geotekstiler mellem de forskellige konstruktionslag undgås opblanding af lagene. Dermed opnås forøget bæreevne samt tids- og materialebesparelse. Stor vandgennemstrømning og effektive filtreringsevner kombineret med geotekstilets mekaniske egenskaber sikrer, at finkornet materiale holdes tilbage, mens vandet fortsat frit kan strømme igennem. Konstruktionens stabilitet forbedres, og dermed forlænges levetiden betragteligt. 2

3 U C T I O N Dimensionering med Kilde: Palm Island, Dubai. Installation af Fibertex F-650M. Fibertex Geotextilet vil blive dækket helt af grus og sand. Kvalitet er afgørende Fibertex kvalitetsledelsessystem er certificeret i overensstemmelse med de mest omfattende standarder, der er fastlagt af den internationale standardiseringsorganisation, nemlig EN ISO 9001:2008. Det betyder, at kvalitetsledelsessystemet er implementeret og verificeret på alle niveauer i organisationen. er CE-mærkede i henhold til EU s Byggevaredirektiv. CE-mærkningen certificerer, at Fibertex kvalitetsstyringssystem (EN ISO 9001:2008) følger EN-standarderne (niveau 2+). Fibertex geotekstiler er underlagt produktionskontrol og ekstern testning i overensstemmelse med EN-standarderne. Fibertex var blandt de første i nonwovenindustrien til at blive certificeret i henhold til miljøledelsessystemet, ISO Fibertex miljøpolitik er at udvikle, producere og levere miljøvenlige produkter. Fibertex fokuserer især på at reducere energi- og råmaterialeforbrug samt at nedbringe mængden af affaldsprodukter CPR-1846 Dimensionering med Fibertex Geotekstiler Fibertex tilbyder dimensioneringsanvisninger i henhold til funktioner. Geotekstilernes funktioner inddeles i fem kategorier: Separation, filtrering, dræning, beskyttelse og forstærkning. Uanset konstruktionstype udfylder geotekstilet mindst en af disse funktioner. Med hensyn til detaljerede dimensioneringsanvisninger, se vores Fibertex Design Guide. Med hensyn til dimensioneringsanvisninger for asfaltdug, se Fibertex AM-2 for spændingsudligning. Dimensioneringsanvisninger og tekniske data kan findes på eller ved at kontakte den lokale Fibertex-forhandler. 3

4 C O N S T R Funktioner Separation s holdbarhed og mekaniske egenskaber gør dem ideelle som separationslag i konstruktionsarbejder. Et stærkt og fleksibelt geotekstil placeret mellem de forskellige konstruktionslag forhindrer migration og opblanding af materialer, men tillader samtidig vand at passere frit. Bæreevnen øges og sikrer dermed en langsigtet stabilisering af underlag. Filtrering s karakteristiske porestørrelse er designet til at tilbageholde partikler, mens den tillader vand at passere frit. Herved er det muligt at separere to lag under intens hydraulisk aktivitet. Migration af lagene vil svække konstruktionens bæreevne og bør derfor undgås. Samtidig reguleres vandgennemstrømningen med et minimalt tryktab. Dræning s hydrauliske egenskaber er designet til at dræne overskydende vand bort fra konstruktionen ikke ved at passere igennem geotekstilet men ved at strømme i geotekstilets plan, hvorved vandet ledes bort fra konstruktionen. Geotekstilet sikrer en forsat dræning af væsker med et minimalt tryktab. 4

5 U C T I O N Beskyttelse s enestående punkteringsmodstand gør dem ideelle til at beskytte vandtætte membraner og andre forseglingsmaterialer mod punktering, når materiale fyldes på og/eller er udsat for belastning. Når geotekstilet er placeret mellem et forseglingsmateriale og andre lag, modstår og fordeler geotekstilet ethvert lokalt tryk fra det overliggende lag. Det sikrer dermed, at det beskyttende materiale ikke bliver så belastet, at der sker brud. Forstærkning De mekaniske og hydrauliske egenskaber i gør dem sammen med Væv og GeoGrid ideelle til forstærkning af skråninger og andre jordkonstruktioner. Forstærkning sammen med det korrekt valgte Fibertex Geotekstil forhindrer nedskridning af lodrette jordvolde og stejle jordskråninger. Spændingsudligning Fibertex tilbyder et fleksibelt, forkomprimeret nonwoven-materiale, der er specielt designet til at reducere spændinger i vejkonstruktioner. Asfaltdugen er ideel såvel til nyanlæg som til ved ligeholdelse af veje, fordi den udligner forskydningsspændinger i asfaltbelægningen og dermed forhindrer, at revner reflekteres op i det nye asfalt slidlag. Den bitumenmættede asfaltdug danner også et vandbeskyttende lag, som beskytter de under liggende lag mod vandindtrængning og forhindrer dermed tab af bæreevne. 5

6 C O N S T R Trafikanlæg Byggeri Terrænanlæg Permanente veje Midlertidige veje Parkeringspladser Vejudvidelse Ved at separere de forskellige matrialelag stabiliserer vejkonstruktioner, der er dimensioneret til at modstå dynamiske og statiske belastninger under grusbelægningen øger vejens bæreevne, så den kan modstå vedvarende tung trafikbelastning. Biler, traktorer eller andre køretøjer kører derfor ikke fast i gruslaget. Hårdt statisk belastede arealer kræver et stabilt underlag. separerer de forskellige materialelag og sikrer dermed bæreevnen. sikrer separering og stabilitet mellem underbund og tilførte vejbygningsmaterialer. Fundamenter Terrændæk Trinlydsdæmpning Tagkonstruktioner Under fundamenter erstatter Fibertex Geotekstiler et renselag. Det er enkelt, effektivt og økonomisk. Under terrændæk beskytter de vandgennemtrængelige drænlaget mod forurening fra beton og underbund. I lejlighedskomplekser anvendes Fibertex Geotekstiler til lyddæmpende formål anvendes som glidelag, mekanisk beskyttelse af tagmembraner samt som beskyttende filter ved drænlag. Rør- og ledningsgrave Lagerpladser Når Fibertex Geotekstil er placeret i bunden af udgravningen, sikrer det et stabilt og bæredygtigt underlag forhindrer migrering eller tab af finkornet materiale i bærelaget såvel som tilstopning af drænlaget Lagerpladser med AM-2 Sportspladser Den bitumenmættede dug Fibertex AM-2 udligner spændinger fra revner og samlinger i den gamle belægningsoverflade og forhindrer, at disse reflekterer op gennem Densiphalt komposit-slidlaget. Græsbaner, cindersbaner, grusbaner og jordbaner stabiliseres med. De sikrer en effektiv dræning, hvorved en jævn overflade bevares. Asfaltrenovering Lufthavne Fibertex AM-2 mættet med bitumen forhindrer overfladevand i at trænge ned i de bærende lag, der sikres mod udvaskning af finkornet materiale. Dette reducerer fremkomsten af revner og krakeleringer. I konstruktioner, hvor belægningen er udsat for kraftige belastninger, stabiliserer bærelagene, så de kan modstå de dynamiske belastninger. Omvendt tag anvendes som separerende lag og mekanisk beskyttelse af tagmembraner samt som filterbeskyttelse for ethvert drænlag. Skråninger Med Fibertex Geotekstiler under det øverste lag kan skråningen modstå grundvand, regnvand og smeltevand, der ellers ville vaske finkornet materiale bort. 6 Jernbaner De fortsat hurtigere og tungere tog udsætter bærelagene for kraftige belastninger. Fibertex Geotekstiler stabiliserer underbunden, så den kan modstå de dynamiske belastninger

7 U C T I O N Filter- og drænsystemer Vandbygning Affaldsdeponering Drænrør Kystsikring Affaldsdepoter (Øverste lag) Drængrøfter Med et vandgennemtrængeligt Fibertex Geotekstil omkring drænrør sikres et effektivt og holdbart drænsystem uden risiko for tilstopning. Dæmninger beskytter kysten, da deres fleksibilitet og vandgennemtrængelighed tillader bølgeog strømpåvirkninger uden risiko for erosion og udvaskning af selve kysten I overvågede affaldsdepoter beskytter membranerne på begge sider mod perforering. Desuden anvendes som beskyttende filter ved drænlagene. Affaldsdepoter (nederste lag) Overfladedræn beskytter drænsystemet mod migrering af finkornet materiale. Havneanlæg Når der kunstigt dæmmes op for naturens kræfter, skal der tunge og stærke materialer til. Diger og dæmninger stabiliseres med, der sikrer, at finkornet materiale ikke udvaskes. Rodzoneanlæg Som beskrevet ovenfor beskytter membranerne på begge sider mod perforering og bidrager også til sporing af udslip. Bygningsdræn Der er risiko for, at overfladedræn tilstoppes af den omkringliggende jord. forhindrer, at finkornet materiale trænger ind i drænlaget og sikrer drænsystemets effektivitet. Floder og kanaler Bag støttemuren beskytter og renholder drænlaget, hvilket aflaster muren/væggen for vandtryk. Når er placeret foran støttemuren/væggen, forhindrer de udvaskning af havbunden. Placeret på begge sider af de vandtætte membraner beskytter anlægget mod perforering. Ved konstruktion af fundamenter og kældervægge sikrer et rent og effektivt omfangsdræn, der bl.a. forhindrer fugtskader. beskytter flodbredder og kanaler på en effektiv og miljøvenlig måde Kunstige søer Den vandtætte membran beskyttes mod perforering med. Vandreservoirer beskytter den vandtætte membran mod perforering. 7

8 C O N S T R U C T I O N USA Frankrig Danmark Tjekkiet Sydafrika Fakta om Fibertex Fibertex Nonwovens A/S er en markedsledende producent af needlepunch nonwovens til industrielle og tekniske anvendelser. Med hovedsæde i Aalborg, Danmark og fabrikker i Tjekkiet, Frankrig, USA og Sydafrika er Fibertex globalt repræsenteret. Siden begyndelsen i 1968 har Fibertex ekspanderet, så der i dag produceres til en lang række anvendelser til kunder over hele verden. Tæt på vores kunder Vores mål er at være lokale på det globale marked. I den forbindelse spiller salgsmedarbejdere, datterselskaber og distributionsnet den afgørende rolle. Vi yder verdensomspændende teknisk service tæt på dig. Bliv inspireret på Besøg vores website for detaljerede oplysninger. Under forretnings området Geotekstiler finder du vores udvalg af produkter, datablade og brochurer, som kan downloades, samt kontaktoplysninger med adresser. De oplysninger, der er givet i denne publikation, er af illustrerende karakter. Brugen heraf er brugerens ansvar alene, og brugeren må påtage sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse hermed CPR-1846 B10 MARKETING A/S DK/ Fibertex Nonwovens A/S Svendborgvej 16 DK-9220 Aalborg Danmark Tel Fax

ENKAMAT. Erosionsbeskyttelse. Skaber sikre løsninger. www.byggros.com

ENKAMAT. Erosionsbeskyttelse. Skaber sikre løsninger. www.byggros.com ENKAMAT Erosionsbeskyttelse Skaber sikre løsninger www.byggros.com 1 Colbond Colbond leverer specielle geosyntetiske produkter til anlægsopgaver. Rækken af produkter inkluderer Enkamat, Enkadrain, Colbonddrain,

Læs mere

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter

Regnvandsfaskine. Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering. BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Bygge & anlæg Regnvandsfaskine Bæredygtig og rentabel regnvandshåndtering BIO-BLOK regnvandsfaskine professionel udførelse til alle bygge- og anlægsprojekter Minimeret risiko for oversvømmelse Bedre grundvandkvalitet

Læs mere

Garantier fra Neergaard stald-design

Garantier fra Neergaard stald-design Garantier fra Neergaard stald-design Firmaet Neergaard Stald-Design giver følgende garantier: Ridebund opbygning Tophorse Reit-tex som øverste ridelag Otto s Hulmåtte med stabilisering, dræning og system,

Læs mere

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger

Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger Lokal håndtering af regnvand med permeable belægninger - Anvendelse, udførelse og vedligeholdelse BELÆGNINGSGRUPPEN Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere

Læs mere

Sundolitt Gulvisolering

Sundolitt Gulvisolering Gulvisolering - d e n s t æ r k e h v i d e i s o l e r i n g Marts 2006 Styrke Fleksibilitet Kvalitet Nye krav Nye tykkelser Gulvisolering til ethvert formål En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige,

Læs mere

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap

ICOPAL Tagpap. Uanede muligheder med tagpap ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap Indhold ICOPAL Tagpap Uanede muligheder med tagpap... 3 ICOPAL Plade-/Plankedækning Horisontale linjer... 26 Bag om ICOPAL Tagpap... 4 ICOPAL Shingles Elegante,

Læs mere

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem

UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015. ProRox. ProRox GRP 1000. Industriisolering. Vandtæt isoleringsystem UDGIVET I DANMARK FEBRUAR 2015 ProRox Industriisolering ProRox GRP 1000 Vandtæt isoleringsystem Vores viden - din fordel ROCKWOOL Technical Insulation er et datterselskab i ROCKWOOL koncernen. Vi udvikler

Læs mere

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm

System Platon Gulv. Fugtbeskyttelse til alle typer gulve. Tørre og sunde huse. Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm System Platon Gulv Fugtbeskyttelse til alle typer gulve Platon Gulv Til trægulve fra 12 mm Platon Multi Til trægulve op til 12 mm og til gulve med afretningsmasse eller beton Ekspansionslag for klinker/fliser

Læs mere

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1

Underlagsplader. Primo Lister. Underlagsplader - Side 1 Underlagsplader Primo Lister Underlagsplader - Side 1 Læs mere på side 4 Monteringsvejledning side 5 Læs mere på side 6 Monteringsvejledning side 7 Læs mere på side 8 Monteringsvejledning side 9 Læs mere

Læs mere

Permeable belægninger

Permeable belægninger Aarhus Kommune Permeable belægninger - med og uden membran Oktober 2011 Ref. Permeable belægninger Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Indholdsfortegnelse 1. DATABLAD 1 2. GENEREL BESKRIVELSE 4 2.1 Opbygning

Læs mere

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde. det naturlige valg inden for Afløbssystemer. Afløbssystem Maj 2009 det naturlige valg inden for Afløbssystemer Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri.

Byggemanual ROCKSHELL WALL SYSTEM. RockShell vægsystem er et komplet ydervægsystem til bærende konstruktioner i letbyggeri. energieffektivitet sat i system RockShell vægsystem Byggemanual ROCKSHELL Rockwool A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Tlf. 46 56 16 16 www.rockshell.dk Manual nr.: xx. Version 1. November+ 2011 proservice.dk

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Leca terrændæk. Naturlige fordele:

Leca terrændæk. Naturlige fordele: Dato: Januar 2010 Blad: 03-18 Gruppe: Terrændæk og fundamenter Leca terrændæk Naturlige fordele: Varmeisolerende Kapillarbrydende Muliggør effektiv trykudligning for radon Hurtig og nem udlægning Tilpasser

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen

Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering. Weber. håndbogen Fra kælder til skorsten Fra nybyggeri til renovering Weber håndbogen Weber håndbogen dit daglige arbejdsværktøj Så er vi klar med en opdateret version af vores populære byggehåndbog. Håndbogen er først

Læs mere

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt

Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt Reguleringsventiler til vanskelige medier på offshoreplatforme: En løsning, der er tolerant over for skidt paratorer, overboard dump ventiler og højtryksprocesvandsventiler. Mens de hver især er unikke

Læs mere

GODT I GANG MED BYGMA

GODT I GANG MED BYGMA GODT I GANG MED BYGMA INSPIRATION OG VEJLEDNING TIL UDENDØRS BYGGEPROJEKTER CARPORT & KOMPETANCE 1 GODT BEGYNDT ER... Velkommen til Bygma. Velkommen til vores produkter og kompetencer inden for udendørs

Læs mere

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig SYSTEMER TIL FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Indholdsfortegnelse Skalflex Fugtsikring...3 Princippet i Skalflex Fugtsikring... 3 Fordele ved Skalflex Fugtsikring... 3 Service og rådgivning...

Læs mere

Platon X-tra den originale knastplade

Platon X-tra den originale knastplade Platon X-tra den originale knastplade Til udvendig grundmur, tørv- og græstag Fugtsikring og energibesparende Tør kælder og sundt indemiljø Sikker og varig løsning på taget Tørre og sunde huse Platon X-tra

Læs mere

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle

Skadesvurdering af vejbelægninger. vedligeholdelsesstrategi. Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Endelig rapport med data fra målinger på vejene Grundejerforeningen Fuglevangen, Dronningmølle Skadesvurdering af vejbelægninger og vedligeholdelsesstrategi - Endelig rapport, juni 2015 RAPPORT NR.: 1504-002

Læs mere

Naturlig bæredygtighed

Naturlig bæredygtighed Naturlig bæredygtighed Paroc Danmark April 2012 1 Indhold Trin for trin... 3 Bæredygtig isolering... 4 5 Energiklogt byggeri... 6 11 Bæredygtigt design... 12 15 Miljøcertificeret produktion.. 16 17 paroc.dk

Læs mere

Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System

Sto Scandinavia Betonrenovering. Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System Sto Scandinavia Betonrenovering Forstærkning af bærende konstruktioner med StoFRP System Forstærkning af bærende konstruktioner Indledning Intelligent teknik til bæredygtige løsninger Bærende konstruktioner

Læs mere

Beskyttelse af natur og infra

Beskyttelse af natur og infra Beskyttelse af natur og infra GreenMax har specialiseret sig i plantebedsindretning målrettet nybeplantning og eksisterende træer, især i bymiljøet. Vi leverer produkter, der samtidig beskytter både natur,

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

DANTONIT NATURPRODUKTER MED DE UANEDE MULIGHEDER

DANTONIT NATURPRODUKTER MED DE UANEDE MULIGHEDER DANTONIT NATURPRODUKTER MED DE UANEDE MULIGHEDER www.dantonit.com ODENSE TÅSINGE Ved konstruktion af procesanlægget er der lagt vægt på en effektiv energiudnyttelse, bl.a. er der installeret et system,

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer

Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer Fuge & lim Sika s løsninger til montering af vinduer 2 Sika's løsninger til montering af vinduer indhold 5 INTRODUKTION 6 7 8 9 10 12 13 14 KORREKT VINDUESMONTERING AFGØRENDE FOR EN TÆT BYGNINGSKONSTRUKTION

Læs mere

MAPEFLOOR. Parkeringssystem Nordisk. Systemløsninger. til belægninger i PARKERINGSHUSE

MAPEFLOOR. Parkeringssystem Nordisk. Systemløsninger. til belægninger i PARKERINGSHUSE MAPEFLOOR Parkeringssystem Nordisk Systemløsninger til belægninger i PARKERINGSHUSE Systemløsninger til belægninger i PARKERINGSHUSE Indhold 1 Baggrund 2 1.1 Årsager til skader i parkeringshuse 2 1.2

Læs mere