KONGELIG DANSK AEROKLUB. Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB. Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15

2 ORGANISATION Repræsentantskab Bestyrelse Udvalg Generalsekretær Forretningsudvalg Luftrumsudvalg Rulemakinggruppen KDA Huset Teknikudvalg Miljø- og flyvepladsudvalg Uddannelsesudvalg Kommunikationsudvalg Sportsudvalg Redaktionsudvalg flyvehåndbog Lægesagkyndige Trafiks. gebyrudvalg Specialudvalg for transport Kontaktrådet for Trafik- og Byggestyrelsen RFSF Juridisk gruppe Rep. Tek. Museum Alle FAI repræsentationerne Organisation, admin. Arbejdsgiveransvar Arbejdsmiljø Mål, planer, etc. PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen BESTYRELSE Hjalmar Nielsen (formand) Per Wistisen (næstformand) Palle Christensen Ole Kobberup Jacques Jonsman Jørgen Mouritzen Michael Olesen SUPPLEANTER Lizette Bertelsen GENERALSEKRETÆR Tonny Henriksen Side 2

3 Indholdsfortegnelse: GENERELT... 4 MEDLEMMER... 4 BESTYRELSEN... 4 DRIFTSHÅNDBOGEN... 6 INTERNATIONALE FORHOLD... 6 THE WORLD AIRSPORT FEDERATION FAI... 6 EUROPEAN AIR SPORTS (EAS)... 7 NORDIC COORDINATION MEETING (NCM)... 8 LUFTSPORTENS DAG... 8 LUFTRUMSUDVALGET... 8 TEKNIKUDVALGET... 9 MILJØ- OG FLYVEPLADSUDVALGET... 9 SPORTSUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET LÆGEUDVALGET RULEMAKINGARBEJDSGRUPPEN KAFFEKLUBBEN KOMMUNIKATIONSUDVALGET SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER m.m TRAFIK- og BYGGESTYRELSEN DANMARKS TEKNISK MUSEUM (DANMARKS FLYVEMUSEUM) FLYVEMUSEETS VENNER DANSKE FLYVERE RÅDET FOR STØRRE FLYVESIKKERHED (RFSF) MEDLEMSSITUATIONEN KDA s ÆRESMEDLEMMER ØKONOMI Revision ADMINISTRATION ØVRIGE AKTIVITETER POKALEN FOR KLUBLEDERE FOR 2o KDA S SPORTSPOKAL FOR 2o FAI REPRÆSENTATION UDVALG m.v Side 3

4 GENERELT Dette er bestyrelsens beretning for året der er gået, siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde i september 2o14. MEDLEMMER Ifølge medlemsorganisationernes opgørelser er medlemstallet stadig faldende. Unionerne har besluttet, at det ikke er KDA s opgave at forsøge at skabe interesse hos ungdommen for de aeronautiske aktiviteter, hvorfor KDA ikke har gjort tiltag i denne retning udover forsøget på, at etablere en dansk Luftsportens Dag. Vi håber i bestyrelsen, at organisationerne har opmærksomheden rettet på området. Efter flere års arbejde, får KDA endnu en Union. Det er en Rumfarts Union, bestående af Copenhagen Suborbitals, der arbejder ihærdigt på at fabrikere raketter ude på Refshaleøen i København. Vi glæder os til samarbejdet og håber det vil blive til gavn for alle parter. BESTYRELSEN Bestyrelsen har siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde holdt bestyrelsesmøder, henholdsvis: 29. september, 1. november, 1o. januar, 26. marts, 21. maj & 2o. august. Forretningsudvalget har arbejdet via korrespondance og telefon og har ikke holdt møder med fremmøde i KDA Huset i perioden. Der er afholdt møder vedrørende ansættelse og overdragelse m.v. af organisationen til vores nye generalsekretær, Tonny Henriksen. Bestyrelsen består af: Hjalmar Nielsen (formand og formand for forretningsudvalg) Per Wistisen (næstformand og forretningsudvalg) Jørgen Mouritzen (formand for Miljø- og flyvepladsudvalg) Ole Kobberup (formand for sportsudvalg) Palle Christensen (formand for Luftrumsudvalg) Michael Olsen (forretningsudvalg) Jacques Jonsman (Sportsudvalg) Bestyrelsen har ved forskellige lejligheder været indbudt til repræsentantskabsmøder, konkurrencer og jubilæer, m.v. Vi vil gerne, så vidt det er muligt, stille op i forskellige sammenhænge, og alle både Unionerne og deres klubber er velkomne til at rette henvendelse herom til sekretariatet. Vi vil derefter se på muligheden for deltagelse, og se efter økonomi og en ledig repræsentant. Side 4

5 DMU Sport og DSVU holdt hver et verdensmesterskab i det forløbne år. Verdensmesterskaberne blev afholdt i henholdsvis Skive og Arnborg, og begge havde inviteret KDA. Arrangementerne blev afholdt under gode betingelser og administreret fint. En tak til arrangørerne for det grundige arbejde. Verdensmesterskaberne blev desuden vist i TV Avisen, lokal TV og den trykte presse. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub havde i foråret indvielse på deres nye hangar i Arnborg, hvor de bevarer svæveflyvningens historiske materiel. Det var et flot arrangement og vi ønsker dem alt godt fremover i arbejdet. Hovedparten af KDA aktiviteterne bliver beskrevet i punkter for sig selv. Der har været et fint samarbejde og kommunikation i bestyrelsen, vi mener selv vi dækker Unionernes og KDAs behov bredt. Vi har fulgt op på den situation og de retningslinjer der er givet af repræsentantskabet og formandsmødet. Der har i årets løb været en enkelt udskiftning i bestyrelsen, grundet vedkommende manglede den fornødne tid. Vi har holdt os til løsning af de opgaver, der naturligt ligger hos KDA og placeret andet, hvor det retteligt hørte hjemme. Vi mener strukturen i KDA er passende, overskuelig og til at arbejde med for alle parter. Vi har ændret eller forbedret dagsordener og referater, således at det tydeligere viser eller giver et klart billede af de aktiviteter og tiltag der i organisationen arbejdes med. Det kom som noget af en overraskelse, at vores mangeårige generalsekretær Anders Madsen den 31. januar i år meddelte, at han gerne den 1. april ønskede at påbegynde et nyt job hos Trafik- og Byggestyrelsen. Der blev straks etableret møder og plan for at finde en ny og egnet person til jobbet. Der var flere kvalificerede ansøgere og der blev gennemført 2 samtalerunder, hvorefter der blev valgt mellem ansøgerne. Bestyrelsen var tilfreds med forløbet og der blev derefter tilrettelagt en plan for overdragelse af sekretariatet til den nye generalsekretær. Når der skiftes person ud på en sådan central plads, er det også tid til, som det så moderne hedder, et 36o graders eftersyn. Der er blandt andet sikret læseadgang til KDA konto, således at der er flere til at overvåge udviklingen i økonomien. Eftersynet er en proces der vil tage nogen tid, idet der også skal foretages løbende forretninger. Generelt er vi godt tilfreds med overdragelsen og vi oplever ikke, at noget væsentligt er gået tabt gennem forløbet og opgaveløsningen. Bestyrelsen har til stadighed blikket rettet mod KDA aktiviteterne og sorteret eller tilrettet i de opgaver der løses. Der ses også på områder, hvor der måske kan foretages nye aktiviteter eller Side 5

6 forretninger. KDA har kun indtægter fra kontingenter, sportslicencer og overskud fra KDA-Huset. Såfremt der var mulighed for udvikling af aktiviteter til gavn for vores område og samtidig kunne give synlighed og måske også lidt afkast, ville det igen hæve aktivitetesniveauet, adgangen og arbejdet i huset. Et kontor med kun én ansat, der er så bundet af planlægning, møder, sygdom og lignende, er sårbart. Det ville være til gavn for alle, såfremt vi igen fandt ideer, der gav aktivitet og/eller omsætning. Hovedparten af mødeaktiviteten er skrevet på KDAs hjemmeside og i afsnittene X, Y & Z i bestyrelsesreferaterne. Det er der aktiviteterne kan følges og også kommenteres eller meldes tilbage på, således at vi får nødvendige kommentarer eller input med fra Unionerne. Det er vores opfattelse, at der foregår meget og seriøst arbejde i de forskelige Unioner. KDA tilstilles en del referater hvoraf det fremgår, at luftsporten i Danmark trives, og at Unionerne har godt tag i deres respektive områder, således at en fortsat udvikling er mulig. DRIFTSHÅNDBOGEN Opdateringer af KDAs driftshåndbog foregår løbende og er tilgængelig på KDAs hjemmeside. Der er i sommerens løb foretaget en gennemgribende revision af håndbogen, blandt andet er alle bestyrelsesnavne udtaget af håndbogen, og i stedet henvises til Unionernes hjemmesider. Såfremt der er ønske om ændringer eller findes fejl eller andet, bedes I maile til sekretariatet. Unionernes ændringer i vedtægter bedes ligeledes tilsendt sekretariatet. INTERNATIONALE FORHOLD THE WORLD AIRSPORT FEDERATION FAI FAI President er for tiden svenskeren Dr. John GRUBBSTRÖM FAI repræsenteres i Danmark af KDA. FAI repræsenterer luftsporten i hele verden og følger og dokumenterer luftsportspræstationer, også i Danmark. Det er gennem FAI at danske luftsportsudøvere får overført deres resultater til et system, der er kontrollerbart og sammenligneligt i hele verden. Dette system er i den seneste periode blevet væsentligt forbedret. Det er et webbaseret system, der styres fra FAIs hovedkontor i Lausanne og ved indlogning kan tilrettes via den danske FAI repræsentation. FAI arbejder desuden for, at vi har gode og betalelige muligheder for at dyrke luftsport, samt at der i fremtiden vil blive luftsport repræsenteret ved de olympiske lege. Hvilke dele af luftsporten det kan blive er stadig uvist, men at én af luftsportens grene med tiden vil blive repræsenteret, det er der stor optimisme om hos FAI. Side 6

7 Logo for World Air Games Dubai 2o15 1- til 12. december I 2o15, fra den 1. til 12. december vil der blive afholdt World Air Games i Dubai. Danmark er repræsenteret med 9 atleter og tre ledere. Dansk Faldskærms Unionen stiller med en femmands gruppe og to individuelle. Dansk Ballon Union og Modelflyvning Danmark stiller med hver en atlet. Vi ser frem til gode resultater og deraf følgende omtale af luftsporten i danske medier, og ønsker dem al mulig held og lykke i konkurrencerne. Mange regelsæt påvirkes og ændres i et system der ligger over det nationale niveau. Orientering om udviklingen findes på nettet og adgangen til påvirkningen findes også der. Men, det er ofte opslagsværker der publiceres, hvorfor det er væsentligt med repræsentanter, der har kendskab til områderne, der arbejder detaljeret og forstår konsekvenserne af de foreslåede ændringer. Vi følger udviklingen og fremsender noter, så snart der er områder der har Danmarks interesse. Samtidig har vi mulighed for at påvirke og deltage gennem udvalgene, hvor en del danskere er repræsenteret.. FAI Executive Board, FAIs hovedbestyrelse, har i efteråret 2o14 gennemført valg. Ved dette blev Niels Chr. Levin Hansen fra Dansk Faldskærms Union valgt ind i bestyrelsen. Det er gennem FAI Danmark får mulighed for afholdelse af mesterskaber. I 2o15 er det: 22nd FAI World Precision Flying Championship i Skive, fra den 2o. til den 25. juli og 8th FAI Womens World Gliding Championship på Arnborg, fra den 1. til den 14. august. EUROPEAN AIR SPORTS (EAS) Europe Air Sports (EAS) er talerør for sports-og rekreativ luftsport i Europa. Det er etableret i 1988 som en non-profit organisation, og siden 1994 tilknyttet FAI. Det langsigtede mål er fremme og beskyttelse af sports-og rekreative luftsport i Europa. EAS varetager interesserne for cirka 65o.ooo luftsportsudøvere i Europa. Det er en indgangsvinkel til påvirkning af de forhold hvorunder vi alle skal indordne os i luftrummet. EAS, under ledelse af englænderen David Roberts, arbejder struktureret og deltaljeret for at påvirke lovgivningen og sikre regelændringerne fortsat giver gode muligheder for luftsporten, således at det er muligt at arbejde med og fortsat kunne dyrke luftsport i Danmark. Bestyrelsen i EAS arbejder frivilligt og får kun godtgørelse for udgifterne ved arbejdet. Side 7

8 I EU er etableret EASA, hvor der er ansat mere end 750 jurister og embedsfolk, der har til opgave at regulere og sikre aktiviteter i luftrummet i Europa for alle brugere. Det er denne stab af fuldtidsansatte personer, der skal påvirkes i forbindelse med nye retningslinjer i luftrummet. Danmark har et fint samarbejde med EAS og nyder god anerkendelse, idet vi er et lille land og derfor har et mere samlet overblik over de påvirkninger lovgivningen styrer os med. NORDIC COORDINATION MEETING (NCM) Nordic Coordination Meeting afholdtes i Oslo, hvor det Norske flyvesportsforbund var mødearrangør. I mødet deltog formand Hjalmar Nielsen og generalsekretær Tonny Henriksen. Mødernes generelle formål er, at informere om og koordinere fælles nordiske interesser i forhold til nationale myndigheder, EASA, EAS og FAI. Der er afholdt et forberedelsesmøde i juni måned mellem de nordiske generelsekretærer. I september afholdtes NCM med en afsluttende dag vedrørende den fremtidige pligt til anvendelse af frekvensen 8.33, der også er en udfordring for luftsporten i de nordiske lande. Der udarbejdes særskilte referater fra de nordiske NCM møder. Referaterne fordeles til medlemsorganisationerne. LUFTSPORTENS DAG Der undersøges fortsat om unioner og interesseorganisationer kan mødes og igangsætte forberedelser til en fælles landsdækkende aktivitet. LUFTRUMSUDVALGET Luftrumsudvalget har til opgave at sikre KDA s medlemmer rimelige forhold i dansk luftrum bl.a. gennem påvirkning af myndighederne. En ændring af svæveflyveområderne på Sjælland er blevet aftalt mellem Naviair og Sjællandske svæveflyveklubber. Svæveflyveområderne i Copenhagen Area vil fra 2015 benævnes luftsportsområder med adgang for flere grene af luftsportsaktiviteter. KDA arbejder for at Modelflyvning Danmark får tilladelse til flyvning over 100 m GND i udvalgte områder. Dette er et vigtigt skridt, som skal giver modelflyverne bedre vilkår, i særdeleshed i forbindelse med større svæveflymodeller, som har vanskeligt ved at operere fornuftigt under 100 m. KDA har gennemført en analyse/undersøgelse i andre europæiske lande netop med henblik på at se, hvordan forholdene er i sammenlignelige lande. Det viste sig, at der var meget forskellige forhold men at man i de fleste andre lande havde bedre vilkår for modelflyvning over 100 m GND. Sagen er stadig under behandling. KDA deltager i Droneforum møder i Trafik- og Byggestyrelsen. Droneaktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter er ikke en aktivitet i KDA-regi, men det findes vigtigt, at der til stadighed holdes øje med regeludviklingen på området, således at både den traditionelle almen flyvning og luftsport ikke får forringet vilkårene på grund af droneaktiviter herunder at det fortsat skal sikres, at modelflyvningen ikke pludselig får andre og ringere vilkår ved for eksempel at blive underlagt strenge droneregler. KDA følger fortsat udviklingen på området. Side 8

9 Myndigheder, i form af Trafik- og Byggestyrelsen, er samarbejdspartnere i diverse udvalg. Her indgår KDA i konstruktiv dialog i årets faste møder. Af og til indrapporterer medlemmer episoder i samarbejdet med flyveledelser i Naviair eller Forsvaret. Er det sådan reglerne skal tolkes? Det har i 2014 kunnet klares med en afstemning af forventninger ved en opringning eller et besøg hos vedkommende Air Navigation Service Provider (ANSP). Bemærk ordet Service. Servicen har generelt været af en høj kvalitet for fritidsflyvningen i TEKNIKUDVALGET Teknikudvalget behandler sager og information af teknisk art vedrørende materiel. Medlemmerne er Paul Harrison (udvalgsformand), Morten Munksø, Poul Hørup samt Preben Bruhn Jensen. Udvalget har ikke afholdt formelle møder i perioden, men der har været afholdt møder med Trafik- og Byggestyrelsen og Naviair om muligeden for at holde VFR flyvning fritaget fra 8,33 kanal afstandskravet. Indførelse af 8.33 KHz kanalafstand, er et forsøg på at skaffe flere frekvenser til et frekvensbånd der ikke kan udvides og dermed må anvende den tilgængelige båndbredde mere hensigtsmæssigt. Indførelsen er fastlagt i en EU forordning (1079/2012) og som kræver alle nye radioer installeret efter 17. november 2013 skal være i overensstemmelse med de nye krav. Derudover skal flyvekontroltjeneste tjeneste udøvere (eksempelvis NAVIAIR) omlægge deres udstyr så kanalerne faktisk frigives. Nuværende radier må godt repareres eller udskiftes med identiske radioer, men ikke udskiftes med andet uden de bliver 8,33 compliant. Man kan altså ikke opkøbe udskiftede 25 Khz radioer i Tyskland og montere dem i sit fly. Forordningen giver dog lande udenfor core Area mulighed for at fritage VFR flyvning uden for luftrum A, B og C for at anvende 8,33 kanalafstand ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning. Teknikudvalget har arbejdet sammen med Trafik- og Byggestyrelsen og Naviair om at udarbejde de sikkerhedsmæssige overvejelser og begrundelser for at friholde VFR flyvning for 8,33 KHz kravet. Accepteres dette arbejde af Eurocontrol betyder det i praksis, at hvis VFR flyvning kan foregår i luftrum D,E, F eller D uden radioer er 8,33 KHz compliant. Flyvning i luftrum C eller i syd for grænsen er dermed krav til 8,33 KHz compliant radioer. Eksempelvis er holland fuldt omlagt til 8,33KHz fra Det forvendtes at vi i DK får 5-10 år mere til denne omstilling, men den udebliver ikke, idet de tidligere østlande ekspanderer meget og har akut frekvensmangel. MILJØ- OG FLYVEPLADSUDVALGET Der er lykkeligvis ikke dukket nye sager op i årets løb. To sager en pending i udvalget, sagen vedr. privat helikopterlandingsplads ved Holbæk, som for nærværende stadigt henligger i Natur- og Miljøklagenævnet på KDA s foranledning, og sagen vedr. privat landingsplads på Endelave. Miljø- og pladsudvalget har endvidere forsøgt at spille en aktiv rolle i arbejdet med at forhindre opstilling af fire 200 m høje vindmøller samt et måletårn i forbindelse med møllerne ved Stauning Lufthavn. Udvalget har overfor Trafik- og Byggestyrelsen på det kraftigste taget afstand fra, at man vil dispensere fra reglerne om hindringsfrie flader omkring lufthavne og understreget, at Side 9

10 møllerne ved instrument NDB anflyvning af lufthavnen dramatisk vil øge risikoen for KDA s medlemmer. Udvalget har gennem året deltaget i flere af Friluftsrådets lokale møder samt ved generalsekretæren i Friluftsrådets årsmødet. SPORTSUDVALGET Retableret, men har ikke været in action. UDDANNELSESUDVALGET Allerede i beretningen sidste år kunne vi sige, at sprogassessorerne havde haft travlt og at aktiviteten nu var stærkt faldende, fordi den store flok af piloter med BEG eller N-BEG med sprogniveua 5 eller lavere havde fået fornyet sprogniveauet, og de flest har faktisk nu sprogniveau 6, således at de ikke skal til sprogtest igen. Derfor vil kravet til antallet af sprogassessorer ikke være så stort frem over, som det har været hidtil. Det ser stadig ud til, at KDA kan få lov til selv at aflægge de egentlige prøver i forbindelse med nye radiocertifikater. Den endelige aftale med Trafik- og Byggestyrelsen er ikke helt på plads endnu, men meldingerne er positive, og vi er overbeviste om, at vi også kan overtage denne opgave og dermed være med til at reducere omkostningerne ved at tage et radiocertifikat. Overgangen til teori i henhold til EASA-FCL er allerede slået igennem for motorflyvningen, og den vil også ramme de øvrige unioner senest den , hvor de sidste ATO er skal være på plads. Det vil derfor blive relevant, at de berørte unioner i fællesskab hjælper til med at få lavet teorien på en sådan måde, at den lever op til EASA-kravene. Hele LAPL-området griber ind i flere unioner, og Trafik- og Byggestyrelsen har da også bedt unioner om at bidrage med spørgedatabaser til disse teoriprøver. Det gør unionerne og KDA gerne, og disse opgaver løses typisk af frivillige foreningsledere, som gør meget for at holde omkostningerne nede for deltagerne i de forskellige luftsportsgrene. Det er derfor overraskende, at meldinger fra Trafikog Byggestyrelsen tyder på en gebyrbelastning ved teoriprøverne, som er væsentligt højere end tidligere. Det passer ikke helt sammen med, at styrelsen beder frivillige om at deltage i dette arbejde. Vi må gå ud fra, at det sidste ord ikke er sagt i denne sag, og at der vil komme yderligere forhandlinger mellem Trafik- og Byggestyrelsen og KDA/unionerne. Der har aldrig været stillet tvivl om kvaliteten af det arbejde, som unionerne har leveret i de hidtidige rammer, og håndteringen af hele teorisiden burde derfor kunne uddelegeres til KDA og unionerne, når vi taler om hele GA-området. LÆGEUDVALGET Udvalget har ikke været i arbejde i indeværende periode.. RULEMAKINGARBEJDSGRUPPEN KAFFEKLUBBEN Udvalget eller arbejdsgruppen som varetager forhold omkring ændringer i love og regler blev oprindeligt etableret på initiativ af Jørn Vinther, dengang næstformand i Dansk Ballon Union og i øvrigt tidligere generalsekretær i KDA. Arbejdsgruppen fik hurtigt kælenavnet kaffeklubben, fordi den består af enkelt medlemmer med særlig interesse for området og uden at disse medlemmer nødvendigvis repræsenterer en given union. Trods dette søges Side 10

11 gruppen sammensat så bredt, at synspunkter og særlige problemområder fra alle KDA s interesseorganisationer kan varetages. Hensigten med arbejdsgruppen var og er fortsat at udgøre det forum hvor KDA og unionerne koordinerer indsatsen i forbindelse med lovændringer, der foreslås fra myndighedernes side. Der er dog over tid sket en ændring af udvalgets arbejdsform. Oprindeligt var interesse-netværket, den oplysende og koordinerende funktion samt den opfattelse at unionerne skulle bruge den fælles vægt ved brug af KDA som talerør, bærende for gruppens arbejde. Men et resultat af udvalgets arbejde i de første år var bl.a. det for såvidt meget positive at de enkelte unioner blev opmærksomme på den store betydning de mange lovændringer ville få på deres medlemmers muligheder for at udøve luftaktiviteten. Som følge af den øgede interesse har enkelte unioner i højere grad ønsket selv at indgive høringssvar udenom KDA. Udvalgets fokus i de senere år har derfor været gensidig oplysning om forhold omkring aktuelle sager med henblik på at give input til unionernes eget regelarbejde. KDA samlende funktion eksponeres derfor primært hvor der specifikt ønskes at KDA skal være koordinerende, f.eks. i samlede direkte forespørgsler fra EASA, EAS og Trafik- og Byggestyrelsen. Med henvisning til forrige årsberetning, hvor vi skrev: Via det utrættelige arbejde der gennem de seneste 1o år er udført lige fra græsrødderne (herunder KDA s kaffeklub) - over de nationale aeroklubber (herunder KDA) til vores fælles-europæiske paraplyorganisation EAS (Europe Air Sport) ser det nu endelig ud til at der er skabt forståelse hos myndighederne (særligt hos EASA) for at der bør ske en lempelse af de alt for restriktive regler som EASA har indført de senere år. I skrivende stund er der 2 dage til en af EASA s øverste beslutningstagere ventes at vedtage igangsætning af det regelarbejde som skal lempe reglerne kan vi nu med glæde konstatere, arbejdet fra lovgivernes side er igangsat med henblik på at skabe sådanne lempeligere regler for vores aktivitet. I skrivende stund er udsendt en NPA benævnt Light Part-M med netop det erklærede formål, at skabe mindre komplicerede regler for vedligeholdelsen af det materiel som vi anvender. Mange gode kræfter er i gang med at gennemgå NPA-materialet bl.a. med det i baghovedet, at the devil is in the details. KOMMUNIKATIONSUDVALGET I det forløbne år er den ny hjemmeside færdiggjort, men der er stadig brug for detaljer som flere billeder fra de enkelte unioner, så sidens grafiske udtryk løbende kan klædes pænt og spændende på. Ud over hjemmesiden er der i årets løb også blevet kommunikeret via KDA s ny Facebookside, som har fået mange følgere og er på vej til at blive en primær kommunikationskanal til offentligheden. Udvalget har haft et ønske om en mere offensiv og proaktiv kommunikationsstrategi i forsøget på at skærpe KDA s profil overfor både medlemmer og offentlighed. Det er ikke helt lykkedes i år, forhåbentlig deler den kommende formand for Kommunikationsudvalget og udvalgets medlemmer visionen og får større held med at trænge igennem med ønsket. I juni blev den nyeste version af KDA s Driftshåndbog udgivet. Men den er ikke færdig og bliver det næppe nogensinde. Det er en evig proces at opdatere og komplettere håndbogen, som skal afspejle alle funktioner, forhold og strukturer i KDA og dens Unioner noget som ifølge sagens natur er særdeles dynamisk. Det påhviler alle Unioner, og KDAtillidsrepræsentanter at medvirke til bogens stadige komplettering, udbygning og ajourholdelse. Side 11

12 SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER m.m. TRAFIK- og BYGGESTYRELSEN. Det er generelt KDA s ønske at mulighederne for vore medlemmer ikke begrænses af de nye regler og helt enkelt sagt, så bør alle bevare deres rettigheder som luftrumsbrugere når nye regler indføres eller bestående regler gerne lempes. Trafik- og Byggestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at KDA påtog sig koordinering af synspunkter fra vore medlemsorganisationer. Trafik- og Byggestyrelsen har ikke mulighed for at holde møde med alle organisationer, når nye problemstillinger eller spørgsmål opstår og her ser Trafik- og Byggestyrelsen langt hen ad vejen KDA, som den koordinerende organisation der samler trådene. Trafik- og Byggestyrelsens ønske/krav blev modtaget med en vis skepsis blandt medlemsorganisationerne men der er ikke tale om at KDA skal involveres i fagspecifikke spørgsmål, men udelukkende i spørgsmål af fælles karakter. På det punkt er Trafikog Byggestyrelsen klar i budskabet KDA skal samle og koordinere de forskellige synspunkter, hvis disse skal indgå i Trafik- og Byggestyrelsens beslutningsproces. I mødet i Transportministeriets EU-specialudvalg for Transport behandles mange forskellige transportspørgsmål. Det er primært droneproblematikken som KDA har kommeteret på i dette forum. KDA har en plads i Trafik- og Byggestyrelsens nye Branchepanel for Luftfartssikkerhed. I panelet, som mødes to gange årligt, behandles spørgsmål som er helt overordnet i luftfarten og den kommercielle del deraf. KDA deltager i møderne og bringes almen flyvningen og luftsporten i erindring, når spørgsmål behandles i relation dertil. Der foreligger særskilte referater fra møderne i Trafik- og Byggestyrelsen. KDA repræsenteres af generalsekretæren. KDA har en plads i Luftfartsrådet, som er helt overordnet råd i regí af Trafik- og Byggestyrelsen og Transportministeriet. Rådet har bl.a. til opgave at levere anbefalinger og råd til Transportministeren og ministeriet. Per Wistisen varetager arbejdet i Luftfartsrådet på vegne af KDA. DANMARKS TEKNISK MUSEUM (DANMARKS FLYVEMUSEUM) KDA er født medlem af Danmarks Tekniske Museums repræsentantskab, og vor repræsentant har deltaget i flere arrangementer på museet i året løb, f.eks. det store Fars Dag - arrangement og åbningen af årets udstilling: Udstillingen om robotternes stigende rolle i samfundet som lukkede i august og i oktober erstattes af en udstilling ved navn SKRIV, som er inspireret af 100-året for den første skrivemaskine vil blive skelsættende på DTM idet museets mangeårige direktør, Jens Breinegaard, fylder 70 år og derfor ikke vil forny sin kontrakt. Op til denne begivenhed er museets ledelse i år blevet styrket med genansættelse af Louise Skyggebjerg, som kom tilbage på museet efter tre et halvt år som direktør for arbejdermuseet. I årets løb er håbet om en placering af DTM på det gamle skibsvært i Helsingør svundet mere ud i det fjerne. Til gengæld er bl.a. Dansk Industris engagement i museet forstærket, og der Side 12

13 arbejdes konkret med at skabe økonomisk baggrund for en udflytning til et andet sted, formentlig i Københavnsområdet, hvor drømmen er et ny opført Teknisk Museum. FLYVEMUSEETS VENNER I løbet af året har Flymuseets Venner holdt enkelte møder i KDA-huset s mødelokale på lånebasis. Forhenværende generalsekretær Anders Madsen har en bestyrelsepost i foreningen, indtil videre. DANSKE FLYVERE RÅDET FOR STØRRE FLYVESIKKERHED (RFSF) Danske Flyvere har i 2o13 indgået lejeaftale om kontorplads i KDA-huset. KDA hilser organisationen velkommen og glæder sig over at KDA-huset på den måde gavner det samlede flyvesamfund. Foreningen bidrager positivt til driften af KDAhuset i form af husleje. Rådet bestod i 2o14/2o15 af 24 medlemmer plus to administratorer. KDA og medlemsunionerne deltog med følgende medlemmer: KDA DMU DBU DHPU DULFU DSvU KZ & V DKFU DFU AOPA Tonny Henriksen Hjalmar Nielsen David Florander Birger Strandquist Mads Møller Thomsen Poul Hørup Knud H. Jørgensen Poul Erik Berg Nielsen Kathrine B. Eriksen Henning Romme Rådets sekretariat befinder sig i KDA-huset. Steen Halvorsen er Rådets formand, Tonny Henriksen er Rådets næstformand mens Knud H. Jørgensen og Bjørn Iversen er henholdsvis rådets sekretær og administrator. Rådets tidligere formand og mangeårige medlem Kai Frederiksen døde i juli måned i år. Side 13

14 MEDLEMSSITUATIONEN Det aktuelle medlemstal pr. 31. december 2o14 udgør I dette antal indgår dog også elevspringere i Dansk Faldskærms Union. Elevspringerne betaler kontingent til KDA for én måned og udgør derfor et tilsvarende reduceret antal stemmer men tæller i medlemsstatistikken som almindelige medlemmer. 2oo7 2oo8 2oo9 2o1o 2o11 2o12 2o13 2o14 Direkte og firmamedlemmer 3o o o 63 Dansk Ballonunion Dansk Hanggliding og Paragliding Union Dansk Faldskærms Union o 1.99o Dansk Kunstflyver Union Dansk Motorflyver Union 1.o9o o o56 1.o Dansk Svæveflyver Union o Dansk Ultralet Flyve Union 4o8 5oo Fritflyvningsunionen* o* o* o* o* o* o* Linestyringsunionen* o* o* o* o* o* o* RC-Unionen* 15o 15o o* o* o* o* o* o* Modelflyvning Danmark o KZ og Veteranfly Klubben 252 3o o Medlemstallet i KDA oo8 2oo9 2o1o 2o11 2o12 2o13 2o14 KDA s ÆRESMEDLEMMER Gengivelse af 4.1 i vedtægter for Kongelig Dansk Aeroklub: Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Følgende personer er udnævnt til æresmedlemmer i KDA: Per V. Brüel (Død april 2o15) Bent Holgersen Hans A. Kofoed (Død december 2014) Aksel C. Nielsen Louis Rovs Hansen Jørn Vinther Side 14

15 ØKONOMI Revision Vistisen Lunde Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Herning har været KDA s revisor siden repræsentantskabsmødet i september 2o12. Medlemsrevisor har været Bent Holgersen. Revisionen har i år gennemgået hele KDA administrationen sammen med generalsekretæren, i det der har været punkter og områder, hvor der var en vis utydelighed eller manglende viden, eksempelvis vedrørende tidligere administration af nogle fonde. Gennemgangen og opsamlingen har betydet, at vi fra i år af kan forvente, at der er ryddet op efter tidligere års mangler, tab og lignende. ADMINISTRATION Forretningsudvalget følger dagligdagen i KDA Huset tæt og sørger for, at generalsekretæren får retningslinjer og indsigt, således at KDAs administration til stadighed kan udføre sit virke til bedste for Unionerne. Vi er tilfreds med udviklingen i dagligdagen og oplever, at der ikke er sket brist eller tab af service fra KDA til Unionerne trods generalsekretærskiftet. Der er dog områder, hvor vi må maile og søge informationer vedrørende specifikke områder, men det er også gået fint uden væsentligt tidstab. KDA-HUSET Eskadrille 225 (ESK 225) har lejet vore lokaler i den vestlige del af huset. Vi er tilfredse med at have ESK 225 som lejere af vore lokaler. Aeropartner som overtog KDA Service ApS, driver pilotshoppen i KDA-huset og har en lejekontrakt, således at butikken bor til leje i KDA-huset og dermed bidrager til dækning af omkostningerne til drift af KDAhuset. Danske Flyvere s sekretariat er i KDA-huset og dermed bidrager foreningen til driften af KDAhuset. Foreningens brug af huset og er dog begrænset. Peter Hviids Flyveskole har fra sommeren 2o15 lejet lokaler til briefing og debriefing af elever i KDA huset. KDA s administrative forhold varetages af generalsekretær Tonny Henriksen. ØVRIGE AKTIVITETER POKALEN FOR KLUBLEDERE FOR 2o14 Pokalen er ikke tildelt ved redaktionens afslutning. KDA S SPORTSPOKAL FOR 2o14 Pokalen er ikke tildelt ved redaktionens afslutning. Side 15

16 FAI REPRÆSENTATION FAI VICE-PRESIDENT: KDAs formand Hjalmar Nielsen fra oktober 2o13 FAI AIR SPORT GENERAL COMMISSION (CASI) FAI BALLOONING COMMISSION (CIA) FAI GENERAL AVIATION COMMISSION (GAC) FAI GLIDING COMMISSION (IGC) FAI AEROMODELLING COMMISSION (CIAM) FAI PARACHUTING COMMISSION (IPC) FAI AEROBATICS COMMISSION (CIVA) FAI MICROLIGHT COMMISSION (CIMA) FAI HANG GLIDING AND PARAGLIDING COMMISSION (CIVL) FAI AMATEUR-BUILT AIRCRAFT COMMISSION (CIACA) FAI MEDICO-PHYSIOLOGICAL COMMISSION (CIMP) FAI AEROMODELLING TECHNICAL SUB- COMMITTEE F4 SCALA MODELS FAI COMMISSION ON AIRSPACE & NAVIGATIONS SYSTEMS (CANS) FAI ENVIRONMENTAL COMMISSION (CIE) N/A N/A Christoffer Mundt Kim Larsen Vagn Jensen Allan Hansen Mogens Hansen Øjvind Frank Regnar Petersen Luis Petersen Niels Chr. Levin Hansen Flemming Olsson Poul E. B. Nielsen Lennart Wahl Hans Havsager Mads Thomsen Scott Torkelsen Niels Jørgen Askirk Bent Esbensen N/A Jens Elmeros N/A Henrik R. Sommer N/A FAI er tidligere blevet meddelt, at KDA ikke deltager i CANS-arbejdet, da vi støtter ideen om etablering af ekspertgrupper på specielle områder. Søren Pedersen Tonny Henriksen FAI Expert Group: Airspace Member: Jan Schmeltz Pedersen Side 16

17 UDVALG m.v. (pr. 1. maj 2o15) FORRETNINGSUDVALG Hjalmar Nielsen Per Wistisen Michael Olesen LUFTRUMSUDVALG Palle J. Christensen, KZ&Z, formand Arne Havgård, DHPU Carsten Hyldborg, DSvU Jan Schmeltz Pedersen, DSvU Jørgen Gram, DULFU Ole Kobberup, DFU Tonny Henriksen, sekretær TEKNIKUDVALGET Paul Harrison, DMU, formand Preben Bruhn Jensen, DULFU Morten Munkesø, KZ&V Poul Hørup, DSvU MILJØ- OG FLYVEPLADSUDVALGET Jørgen Mouritzen, formand Bent Holgersen, DSvU Richard Matzen, KDA direkte medlem Palle Graversgaard, DULFU Tonny Henriksen, sekretær UDDANNELSESUDVALGET Ole Gellert Andersen, formand Henning Romme, DMU Johnny Larsen, DULFU Michael Kristensen, DSvU Rune Balle, DMU KOMMUNIKATIONSUDVALG Lisette Bertelsen, DULFU/DSvU, formand Ivan Svendsen, DMU Christian Iver Pedersen, DULFU Kim Jakobsen, DSvU Tonny Henriksen, sekretær EUROPE AIR SPORTS (EAS) REPRÆSENTATION Hjalmar Nielsen Observatør: Poul Hørup, DSvU Observatør: Knud Nielsen, DMU Observatør: Jørn Vinther, DBu REDAKTIONSUDVALG FOR FLYVEHÅNDBOGEN Finn Brinch Helge Hald Ole Stig Johannesen Frank Hansen Karl Erik Widell Poul Vedersø Rune Balle Tonny Henriksen (sekretær, koordinator for udvalget) LÆGESAGKYNDIGE Nicolai Engel Jensen Jens Elmeros (bistår ved udarbejdelse af høringssvar til EASA på medical området etc.) RULEMAKINGARBEJDSGRUPPE Tonny Henriksen, KDA, sekretær Hans Havsager, DULFU Hardy Vad, KZ&V Jacob Petersen, DMU Jørn Vinther, DBu Knud Nielsen, DMU Merete Strandberg, DMU Ole Gellert Andersen, DSvU Paul Harrison, DMU Per Wistisen, KDA Poul Hørup, DSvU Claus Larsen, DFU Anders Madsen, DSvU JURIDISK SAGKYNDIGE Jørgen H. Krogh Carl Peter Lauridsen KDA S REPÆSENTANT I TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN S GEBYRUDVALG Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANT I TRANSPORTMINISTERIETS EU-SPECIALUDVALG FOR TRANSPORT Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANT I KONTAKTRÅDET FOR TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANT I RÅDET FOR STØRRE FLYVESIKKERHED Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANTER I REPRÆSENTANTSKABET FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM Jørgen Mouritzen, medlem af museets repræsentantskab Søren Pedersen, suppleant til bestyrelsen Side 17

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Perspektiver for KDA s fremtid

Perspektiver for KDA s fremtid Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Udarbejdet af Perspektivgruppen, nedsat af KDA s bestyrelse primo 2005 Perspektiver for KDA s fremtid visioner, mål og fokus Side 1 af 19 Indhold 1

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013

ÅRSBERETNING 2012. 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 ÅRSBERETNING 2012 og indkaldelse til 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 20. April 2013 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2012 Elev den 15. marts 2013 2 Til medlemsklubberne 30. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år)

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn. - 2 suppleanter (1år) Side nr.: 1 (9) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 27. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 24. april 2010 Odense Lufthavn Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Brøndby, 1. juni 2009 Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger fra formand. 3. Fremlæggelse og

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Beretning fra formanden

Beretning fra formanden Årsberetning 2010 Beretning fra formanden 2010 et udfordrende år Allerede ved indgangen til det nye årti var 2010 et udfordrende år fortsat præget af den finanskrise, der for alvor slog igennem to år tidligere.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K

Trafikforbundet. Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K Trafikforbundet Referat fra det 21. ordinære delegeretmøde den 10. april 2014 i Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K København, den 25. april 2014 Dagsorden: 1. Navneopråb 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015

DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 DANSK FALDSKÆRMS UNION S ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 LØRDAG D. 14. MARTS 2015 KL. 10.00 15.00 SCANDIC HOTEL, HVIDKÆRVEJ 25 5250 ODENSE SV Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende:

Foreningens formand skrev således i lederen i Reserven i november 2011 bl.a. følgende: Årsberetning 2011 Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark I skrivende stund (januar 2012, red.) er foreningen optaget af at søge information om, vurdere og forsøgsvis påvirke, hvor Forsvaret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 7. april 2013 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indhold Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 5 Dagsorden:... 5 Beretning

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2015 s Årsberetning 2015 Årsberetning 2014-2015 Indholdsfortegnelse Beretning 2014-2015 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 19 Dommerudvalget

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forening

Danmarks Rejsebureau Forening Danmarks Rejsebureau Forening Årsberetning 2006 DRF s sekretariat 2006 et godt år for DRF og vores medlemmer Året 2006 har været et godt år, hvor DRFs medlemmer har haft grundlaget for at udvikle det økonomiske

Læs mere