KONGELIG DANSK AEROKLUB. Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB. Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o14 2o15

2 ORGANISATION Repræsentantskab Bestyrelse Udvalg Generalsekretær Forretningsudvalg Luftrumsudvalg Rulemakinggruppen KDA Huset Teknikudvalg Miljø- og flyvepladsudvalg Uddannelsesudvalg Kommunikationsudvalg Sportsudvalg Redaktionsudvalg flyvehåndbog Lægesagkyndige Trafiks. gebyrudvalg Specialudvalg for transport Kontaktrådet for Trafik- og Byggestyrelsen RFSF Juridisk gruppe Rep. Tek. Museum Alle FAI repræsentationerne Organisation, admin. Arbejdsgiveransvar Arbejdsmiljø Mål, planer, etc. PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen BESTYRELSE Hjalmar Nielsen (formand) Per Wistisen (næstformand) Palle Christensen Ole Kobberup Jacques Jonsman Jørgen Mouritzen Michael Olesen SUPPLEANTER Lizette Bertelsen GENERALSEKRETÆR Tonny Henriksen Side 2

3 Indholdsfortegnelse: GENERELT... 4 MEDLEMMER... 4 BESTYRELSEN... 4 DRIFTSHÅNDBOGEN... 6 INTERNATIONALE FORHOLD... 6 THE WORLD AIRSPORT FEDERATION FAI... 6 EUROPEAN AIR SPORTS (EAS)... 7 NORDIC COORDINATION MEETING (NCM)... 8 LUFTSPORTENS DAG... 8 LUFTRUMSUDVALGET... 8 TEKNIKUDVALGET... 9 MILJØ- OG FLYVEPLADSUDVALGET... 9 SPORTSUDVALGET UDDANNELSESUDVALGET LÆGEUDVALGET RULEMAKINGARBEJDSGRUPPEN KAFFEKLUBBEN KOMMUNIKATIONSUDVALGET SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER m.m TRAFIK- og BYGGESTYRELSEN DANMARKS TEKNISK MUSEUM (DANMARKS FLYVEMUSEUM) FLYVEMUSEETS VENNER DANSKE FLYVERE RÅDET FOR STØRRE FLYVESIKKERHED (RFSF) MEDLEMSSITUATIONEN KDA s ÆRESMEDLEMMER ØKONOMI Revision ADMINISTRATION ØVRIGE AKTIVITETER POKALEN FOR KLUBLEDERE FOR 2o KDA S SPORTSPOKAL FOR 2o FAI REPRÆSENTATION UDVALG m.v Side 3

4 GENERELT Dette er bestyrelsens beretning for året der er gået, siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde i september 2o14. MEDLEMMER Ifølge medlemsorganisationernes opgørelser er medlemstallet stadig faldende. Unionerne har besluttet, at det ikke er KDA s opgave at forsøge at skabe interesse hos ungdommen for de aeronautiske aktiviteter, hvorfor KDA ikke har gjort tiltag i denne retning udover forsøget på, at etablere en dansk Luftsportens Dag. Vi håber i bestyrelsen, at organisationerne har opmærksomheden rettet på området. Efter flere års arbejde, får KDA endnu en Union. Det er en Rumfarts Union, bestående af Copenhagen Suborbitals, der arbejder ihærdigt på at fabrikere raketter ude på Refshaleøen i København. Vi glæder os til samarbejdet og håber det vil blive til gavn for alle parter. BESTYRELSEN Bestyrelsen har siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde holdt bestyrelsesmøder, henholdsvis: 29. september, 1. november, 1o. januar, 26. marts, 21. maj & 2o. august. Forretningsudvalget har arbejdet via korrespondance og telefon og har ikke holdt møder med fremmøde i KDA Huset i perioden. Der er afholdt møder vedrørende ansættelse og overdragelse m.v. af organisationen til vores nye generalsekretær, Tonny Henriksen. Bestyrelsen består af: Hjalmar Nielsen (formand og formand for forretningsudvalg) Per Wistisen (næstformand og forretningsudvalg) Jørgen Mouritzen (formand for Miljø- og flyvepladsudvalg) Ole Kobberup (formand for sportsudvalg) Palle Christensen (formand for Luftrumsudvalg) Michael Olsen (forretningsudvalg) Jacques Jonsman (Sportsudvalg) Bestyrelsen har ved forskellige lejligheder været indbudt til repræsentantskabsmøder, konkurrencer og jubilæer, m.v. Vi vil gerne, så vidt det er muligt, stille op i forskellige sammenhænge, og alle både Unionerne og deres klubber er velkomne til at rette henvendelse herom til sekretariatet. Vi vil derefter se på muligheden for deltagelse, og se efter økonomi og en ledig repræsentant. Side 4

5 DMU Sport og DSVU holdt hver et verdensmesterskab i det forløbne år. Verdensmesterskaberne blev afholdt i henholdsvis Skive og Arnborg, og begge havde inviteret KDA. Arrangementerne blev afholdt under gode betingelser og administreret fint. En tak til arrangørerne for det grundige arbejde. Verdensmesterskaberne blev desuden vist i TV Avisen, lokal TV og den trykte presse. Dansk Svæveflyvehistorisk Klub havde i foråret indvielse på deres nye hangar i Arnborg, hvor de bevarer svæveflyvningens historiske materiel. Det var et flot arrangement og vi ønsker dem alt godt fremover i arbejdet. Hovedparten af KDA aktiviteterne bliver beskrevet i punkter for sig selv. Der har været et fint samarbejde og kommunikation i bestyrelsen, vi mener selv vi dækker Unionernes og KDAs behov bredt. Vi har fulgt op på den situation og de retningslinjer der er givet af repræsentantskabet og formandsmødet. Der har i årets løb været en enkelt udskiftning i bestyrelsen, grundet vedkommende manglede den fornødne tid. Vi har holdt os til løsning af de opgaver, der naturligt ligger hos KDA og placeret andet, hvor det retteligt hørte hjemme. Vi mener strukturen i KDA er passende, overskuelig og til at arbejde med for alle parter. Vi har ændret eller forbedret dagsordener og referater, således at det tydeligere viser eller giver et klart billede af de aktiviteter og tiltag der i organisationen arbejdes med. Det kom som noget af en overraskelse, at vores mangeårige generalsekretær Anders Madsen den 31. januar i år meddelte, at han gerne den 1. april ønskede at påbegynde et nyt job hos Trafik- og Byggestyrelsen. Der blev straks etableret møder og plan for at finde en ny og egnet person til jobbet. Der var flere kvalificerede ansøgere og der blev gennemført 2 samtalerunder, hvorefter der blev valgt mellem ansøgerne. Bestyrelsen var tilfreds med forløbet og der blev derefter tilrettelagt en plan for overdragelse af sekretariatet til den nye generalsekretær. Når der skiftes person ud på en sådan central plads, er det også tid til, som det så moderne hedder, et 36o graders eftersyn. Der er blandt andet sikret læseadgang til KDA konto, således at der er flere til at overvåge udviklingen i økonomien. Eftersynet er en proces der vil tage nogen tid, idet der også skal foretages løbende forretninger. Generelt er vi godt tilfreds med overdragelsen og vi oplever ikke, at noget væsentligt er gået tabt gennem forløbet og opgaveløsningen. Bestyrelsen har til stadighed blikket rettet mod KDA aktiviteterne og sorteret eller tilrettet i de opgaver der løses. Der ses også på områder, hvor der måske kan foretages nye aktiviteter eller Side 5

6 forretninger. KDA har kun indtægter fra kontingenter, sportslicencer og overskud fra KDA-Huset. Såfremt der var mulighed for udvikling af aktiviteter til gavn for vores område og samtidig kunne give synlighed og måske også lidt afkast, ville det igen hæve aktivitetesniveauet, adgangen og arbejdet i huset. Et kontor med kun én ansat, der er så bundet af planlægning, møder, sygdom og lignende, er sårbart. Det ville være til gavn for alle, såfremt vi igen fandt ideer, der gav aktivitet og/eller omsætning. Hovedparten af mødeaktiviteten er skrevet på KDAs hjemmeside og i afsnittene X, Y & Z i bestyrelsesreferaterne. Det er der aktiviteterne kan følges og også kommenteres eller meldes tilbage på, således at vi får nødvendige kommentarer eller input med fra Unionerne. Det er vores opfattelse, at der foregår meget og seriøst arbejde i de forskelige Unioner. KDA tilstilles en del referater hvoraf det fremgår, at luftsporten i Danmark trives, og at Unionerne har godt tag i deres respektive områder, således at en fortsat udvikling er mulig. DRIFTSHÅNDBOGEN Opdateringer af KDAs driftshåndbog foregår løbende og er tilgængelig på KDAs hjemmeside. Der er i sommerens løb foretaget en gennemgribende revision af håndbogen, blandt andet er alle bestyrelsesnavne udtaget af håndbogen, og i stedet henvises til Unionernes hjemmesider. Såfremt der er ønske om ændringer eller findes fejl eller andet, bedes I maile til sekretariatet. Unionernes ændringer i vedtægter bedes ligeledes tilsendt sekretariatet. INTERNATIONALE FORHOLD THE WORLD AIRSPORT FEDERATION FAI FAI President er for tiden svenskeren Dr. John GRUBBSTRÖM FAI repræsenteres i Danmark af KDA. FAI repræsenterer luftsporten i hele verden og følger og dokumenterer luftsportspræstationer, også i Danmark. Det er gennem FAI at danske luftsportsudøvere får overført deres resultater til et system, der er kontrollerbart og sammenligneligt i hele verden. Dette system er i den seneste periode blevet væsentligt forbedret. Det er et webbaseret system, der styres fra FAIs hovedkontor i Lausanne og ved indlogning kan tilrettes via den danske FAI repræsentation. FAI arbejder desuden for, at vi har gode og betalelige muligheder for at dyrke luftsport, samt at der i fremtiden vil blive luftsport repræsenteret ved de olympiske lege. Hvilke dele af luftsporten det kan blive er stadig uvist, men at én af luftsportens grene med tiden vil blive repræsenteret, det er der stor optimisme om hos FAI. Side 6

7 Logo for World Air Games Dubai 2o15 1- til 12. december I 2o15, fra den 1. til 12. december vil der blive afholdt World Air Games i Dubai. Danmark er repræsenteret med 9 atleter og tre ledere. Dansk Faldskærms Unionen stiller med en femmands gruppe og to individuelle. Dansk Ballon Union og Modelflyvning Danmark stiller med hver en atlet. Vi ser frem til gode resultater og deraf følgende omtale af luftsporten i danske medier, og ønsker dem al mulig held og lykke i konkurrencerne. Mange regelsæt påvirkes og ændres i et system der ligger over det nationale niveau. Orientering om udviklingen findes på nettet og adgangen til påvirkningen findes også der. Men, det er ofte opslagsværker der publiceres, hvorfor det er væsentligt med repræsentanter, der har kendskab til områderne, der arbejder detaljeret og forstår konsekvenserne af de foreslåede ændringer. Vi følger udviklingen og fremsender noter, så snart der er områder der har Danmarks interesse. Samtidig har vi mulighed for at påvirke og deltage gennem udvalgene, hvor en del danskere er repræsenteret.. FAI Executive Board, FAIs hovedbestyrelse, har i efteråret 2o14 gennemført valg. Ved dette blev Niels Chr. Levin Hansen fra Dansk Faldskærms Union valgt ind i bestyrelsen. Det er gennem FAI Danmark får mulighed for afholdelse af mesterskaber. I 2o15 er det: 22nd FAI World Precision Flying Championship i Skive, fra den 2o. til den 25. juli og 8th FAI Womens World Gliding Championship på Arnborg, fra den 1. til den 14. august. EUROPEAN AIR SPORTS (EAS) Europe Air Sports (EAS) er talerør for sports-og rekreativ luftsport i Europa. Det er etableret i 1988 som en non-profit organisation, og siden 1994 tilknyttet FAI. Det langsigtede mål er fremme og beskyttelse af sports-og rekreative luftsport i Europa. EAS varetager interesserne for cirka 65o.ooo luftsportsudøvere i Europa. Det er en indgangsvinkel til påvirkning af de forhold hvorunder vi alle skal indordne os i luftrummet. EAS, under ledelse af englænderen David Roberts, arbejder struktureret og deltaljeret for at påvirke lovgivningen og sikre regelændringerne fortsat giver gode muligheder for luftsporten, således at det er muligt at arbejde med og fortsat kunne dyrke luftsport i Danmark. Bestyrelsen i EAS arbejder frivilligt og får kun godtgørelse for udgifterne ved arbejdet. Side 7

8 I EU er etableret EASA, hvor der er ansat mere end 750 jurister og embedsfolk, der har til opgave at regulere og sikre aktiviteter i luftrummet i Europa for alle brugere. Det er denne stab af fuldtidsansatte personer, der skal påvirkes i forbindelse med nye retningslinjer i luftrummet. Danmark har et fint samarbejde med EAS og nyder god anerkendelse, idet vi er et lille land og derfor har et mere samlet overblik over de påvirkninger lovgivningen styrer os med. NORDIC COORDINATION MEETING (NCM) Nordic Coordination Meeting afholdtes i Oslo, hvor det Norske flyvesportsforbund var mødearrangør. I mødet deltog formand Hjalmar Nielsen og generalsekretær Tonny Henriksen. Mødernes generelle formål er, at informere om og koordinere fælles nordiske interesser i forhold til nationale myndigheder, EASA, EAS og FAI. Der er afholdt et forberedelsesmøde i juni måned mellem de nordiske generelsekretærer. I september afholdtes NCM med en afsluttende dag vedrørende den fremtidige pligt til anvendelse af frekvensen 8.33, der også er en udfordring for luftsporten i de nordiske lande. Der udarbejdes særskilte referater fra de nordiske NCM møder. Referaterne fordeles til medlemsorganisationerne. LUFTSPORTENS DAG Der undersøges fortsat om unioner og interesseorganisationer kan mødes og igangsætte forberedelser til en fælles landsdækkende aktivitet. LUFTRUMSUDVALGET Luftrumsudvalget har til opgave at sikre KDA s medlemmer rimelige forhold i dansk luftrum bl.a. gennem påvirkning af myndighederne. En ændring af svæveflyveområderne på Sjælland er blevet aftalt mellem Naviair og Sjællandske svæveflyveklubber. Svæveflyveområderne i Copenhagen Area vil fra 2015 benævnes luftsportsområder med adgang for flere grene af luftsportsaktiviteter. KDA arbejder for at Modelflyvning Danmark får tilladelse til flyvning over 100 m GND i udvalgte områder. Dette er et vigtigt skridt, som skal giver modelflyverne bedre vilkår, i særdeleshed i forbindelse med større svæveflymodeller, som har vanskeligt ved at operere fornuftigt under 100 m. KDA har gennemført en analyse/undersøgelse i andre europæiske lande netop med henblik på at se, hvordan forholdene er i sammenlignelige lande. Det viste sig, at der var meget forskellige forhold men at man i de fleste andre lande havde bedre vilkår for modelflyvning over 100 m GND. Sagen er stadig under behandling. KDA deltager i Droneforum møder i Trafik- og Byggestyrelsen. Droneaktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter er ikke en aktivitet i KDA-regi, men det findes vigtigt, at der til stadighed holdes øje med regeludviklingen på området, således at både den traditionelle almen flyvning og luftsport ikke får forringet vilkårene på grund af droneaktiviter herunder at det fortsat skal sikres, at modelflyvningen ikke pludselig får andre og ringere vilkår ved for eksempel at blive underlagt strenge droneregler. KDA følger fortsat udviklingen på området. Side 8

9 Myndigheder, i form af Trafik- og Byggestyrelsen, er samarbejdspartnere i diverse udvalg. Her indgår KDA i konstruktiv dialog i årets faste møder. Af og til indrapporterer medlemmer episoder i samarbejdet med flyveledelser i Naviair eller Forsvaret. Er det sådan reglerne skal tolkes? Det har i 2014 kunnet klares med en afstemning af forventninger ved en opringning eller et besøg hos vedkommende Air Navigation Service Provider (ANSP). Bemærk ordet Service. Servicen har generelt været af en høj kvalitet for fritidsflyvningen i TEKNIKUDVALGET Teknikudvalget behandler sager og information af teknisk art vedrørende materiel. Medlemmerne er Paul Harrison (udvalgsformand), Morten Munksø, Poul Hørup samt Preben Bruhn Jensen. Udvalget har ikke afholdt formelle møder i perioden, men der har været afholdt møder med Trafik- og Byggestyrelsen og Naviair om muligeden for at holde VFR flyvning fritaget fra 8,33 kanal afstandskravet. Indførelse af 8.33 KHz kanalafstand, er et forsøg på at skaffe flere frekvenser til et frekvensbånd der ikke kan udvides og dermed må anvende den tilgængelige båndbredde mere hensigtsmæssigt. Indførelsen er fastlagt i en EU forordning (1079/2012) og som kræver alle nye radioer installeret efter 17. november 2013 skal være i overensstemmelse med de nye krav. Derudover skal flyvekontroltjeneste tjeneste udøvere (eksempelvis NAVIAIR) omlægge deres udstyr så kanalerne faktisk frigives. Nuværende radier må godt repareres eller udskiftes med identiske radioer, men ikke udskiftes med andet uden de bliver 8,33 compliant. Man kan altså ikke opkøbe udskiftede 25 Khz radioer i Tyskland og montere dem i sit fly. Forordningen giver dog lande udenfor core Area mulighed for at fritage VFR flyvning uden for luftrum A, B og C for at anvende 8,33 kanalafstand ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning. Teknikudvalget har arbejdet sammen med Trafik- og Byggestyrelsen og Naviair om at udarbejde de sikkerhedsmæssige overvejelser og begrundelser for at friholde VFR flyvning for 8,33 KHz kravet. Accepteres dette arbejde af Eurocontrol betyder det i praksis, at hvis VFR flyvning kan foregår i luftrum D,E, F eller D uden radioer er 8,33 KHz compliant. Flyvning i luftrum C eller i syd for grænsen er dermed krav til 8,33 KHz compliant radioer. Eksempelvis er holland fuldt omlagt til 8,33KHz fra Det forvendtes at vi i DK får 5-10 år mere til denne omstilling, men den udebliver ikke, idet de tidligere østlande ekspanderer meget og har akut frekvensmangel. MILJØ- OG FLYVEPLADSUDVALGET Der er lykkeligvis ikke dukket nye sager op i årets løb. To sager en pending i udvalget, sagen vedr. privat helikopterlandingsplads ved Holbæk, som for nærværende stadigt henligger i Natur- og Miljøklagenævnet på KDA s foranledning, og sagen vedr. privat landingsplads på Endelave. Miljø- og pladsudvalget har endvidere forsøgt at spille en aktiv rolle i arbejdet med at forhindre opstilling af fire 200 m høje vindmøller samt et måletårn i forbindelse med møllerne ved Stauning Lufthavn. Udvalget har overfor Trafik- og Byggestyrelsen på det kraftigste taget afstand fra, at man vil dispensere fra reglerne om hindringsfrie flader omkring lufthavne og understreget, at Side 9

10 møllerne ved instrument NDB anflyvning af lufthavnen dramatisk vil øge risikoen for KDA s medlemmer. Udvalget har gennem året deltaget i flere af Friluftsrådets lokale møder samt ved generalsekretæren i Friluftsrådets årsmødet. SPORTSUDVALGET Retableret, men har ikke været in action. UDDANNELSESUDVALGET Allerede i beretningen sidste år kunne vi sige, at sprogassessorerne havde haft travlt og at aktiviteten nu var stærkt faldende, fordi den store flok af piloter med BEG eller N-BEG med sprogniveua 5 eller lavere havde fået fornyet sprogniveauet, og de flest har faktisk nu sprogniveau 6, således at de ikke skal til sprogtest igen. Derfor vil kravet til antallet af sprogassessorer ikke være så stort frem over, som det har været hidtil. Det ser stadig ud til, at KDA kan få lov til selv at aflægge de egentlige prøver i forbindelse med nye radiocertifikater. Den endelige aftale med Trafik- og Byggestyrelsen er ikke helt på plads endnu, men meldingerne er positive, og vi er overbeviste om, at vi også kan overtage denne opgave og dermed være med til at reducere omkostningerne ved at tage et radiocertifikat. Overgangen til teori i henhold til EASA-FCL er allerede slået igennem for motorflyvningen, og den vil også ramme de øvrige unioner senest den , hvor de sidste ATO er skal være på plads. Det vil derfor blive relevant, at de berørte unioner i fællesskab hjælper til med at få lavet teorien på en sådan måde, at den lever op til EASA-kravene. Hele LAPL-området griber ind i flere unioner, og Trafik- og Byggestyrelsen har da også bedt unioner om at bidrage med spørgedatabaser til disse teoriprøver. Det gør unionerne og KDA gerne, og disse opgaver løses typisk af frivillige foreningsledere, som gør meget for at holde omkostningerne nede for deltagerne i de forskellige luftsportsgrene. Det er derfor overraskende, at meldinger fra Trafikog Byggestyrelsen tyder på en gebyrbelastning ved teoriprøverne, som er væsentligt højere end tidligere. Det passer ikke helt sammen med, at styrelsen beder frivillige om at deltage i dette arbejde. Vi må gå ud fra, at det sidste ord ikke er sagt i denne sag, og at der vil komme yderligere forhandlinger mellem Trafik- og Byggestyrelsen og KDA/unionerne. Der har aldrig været stillet tvivl om kvaliteten af det arbejde, som unionerne har leveret i de hidtidige rammer, og håndteringen af hele teorisiden burde derfor kunne uddelegeres til KDA og unionerne, når vi taler om hele GA-området. LÆGEUDVALGET Udvalget har ikke været i arbejde i indeværende periode.. RULEMAKINGARBEJDSGRUPPEN KAFFEKLUBBEN Udvalget eller arbejdsgruppen som varetager forhold omkring ændringer i love og regler blev oprindeligt etableret på initiativ af Jørn Vinther, dengang næstformand i Dansk Ballon Union og i øvrigt tidligere generalsekretær i KDA. Arbejdsgruppen fik hurtigt kælenavnet kaffeklubben, fordi den består af enkelt medlemmer med særlig interesse for området og uden at disse medlemmer nødvendigvis repræsenterer en given union. Trods dette søges Side 10

11 gruppen sammensat så bredt, at synspunkter og særlige problemområder fra alle KDA s interesseorganisationer kan varetages. Hensigten med arbejdsgruppen var og er fortsat at udgøre det forum hvor KDA og unionerne koordinerer indsatsen i forbindelse med lovændringer, der foreslås fra myndighedernes side. Der er dog over tid sket en ændring af udvalgets arbejdsform. Oprindeligt var interesse-netværket, den oplysende og koordinerende funktion samt den opfattelse at unionerne skulle bruge den fælles vægt ved brug af KDA som talerør, bærende for gruppens arbejde. Men et resultat af udvalgets arbejde i de første år var bl.a. det for såvidt meget positive at de enkelte unioner blev opmærksomme på den store betydning de mange lovændringer ville få på deres medlemmers muligheder for at udøve luftaktiviteten. Som følge af den øgede interesse har enkelte unioner i højere grad ønsket selv at indgive høringssvar udenom KDA. Udvalgets fokus i de senere år har derfor været gensidig oplysning om forhold omkring aktuelle sager med henblik på at give input til unionernes eget regelarbejde. KDA samlende funktion eksponeres derfor primært hvor der specifikt ønskes at KDA skal være koordinerende, f.eks. i samlede direkte forespørgsler fra EASA, EAS og Trafik- og Byggestyrelsen. Med henvisning til forrige årsberetning, hvor vi skrev: Via det utrættelige arbejde der gennem de seneste 1o år er udført lige fra græsrødderne (herunder KDA s kaffeklub) - over de nationale aeroklubber (herunder KDA) til vores fælles-europæiske paraplyorganisation EAS (Europe Air Sport) ser det nu endelig ud til at der er skabt forståelse hos myndighederne (særligt hos EASA) for at der bør ske en lempelse af de alt for restriktive regler som EASA har indført de senere år. I skrivende stund er der 2 dage til en af EASA s øverste beslutningstagere ventes at vedtage igangsætning af det regelarbejde som skal lempe reglerne kan vi nu med glæde konstatere, arbejdet fra lovgivernes side er igangsat med henblik på at skabe sådanne lempeligere regler for vores aktivitet. I skrivende stund er udsendt en NPA benævnt Light Part-M med netop det erklærede formål, at skabe mindre komplicerede regler for vedligeholdelsen af det materiel som vi anvender. Mange gode kræfter er i gang med at gennemgå NPA-materialet bl.a. med det i baghovedet, at the devil is in the details. KOMMUNIKATIONSUDVALGET I det forløbne år er den ny hjemmeside færdiggjort, men der er stadig brug for detaljer som flere billeder fra de enkelte unioner, så sidens grafiske udtryk løbende kan klædes pænt og spændende på. Ud over hjemmesiden er der i årets løb også blevet kommunikeret via KDA s ny Facebookside, som har fået mange følgere og er på vej til at blive en primær kommunikationskanal til offentligheden. Udvalget har haft et ønske om en mere offensiv og proaktiv kommunikationsstrategi i forsøget på at skærpe KDA s profil overfor både medlemmer og offentlighed. Det er ikke helt lykkedes i år, forhåbentlig deler den kommende formand for Kommunikationsudvalget og udvalgets medlemmer visionen og får større held med at trænge igennem med ønsket. I juni blev den nyeste version af KDA s Driftshåndbog udgivet. Men den er ikke færdig og bliver det næppe nogensinde. Det er en evig proces at opdatere og komplettere håndbogen, som skal afspejle alle funktioner, forhold og strukturer i KDA og dens Unioner noget som ifølge sagens natur er særdeles dynamisk. Det påhviler alle Unioner, og KDAtillidsrepræsentanter at medvirke til bogens stadige komplettering, udbygning og ajourholdelse. Side 11

12 SAMARBEJDE MED MYNDIGHEDER m.m. TRAFIK- og BYGGESTYRELSEN. Det er generelt KDA s ønske at mulighederne for vore medlemmer ikke begrænses af de nye regler og helt enkelt sagt, så bør alle bevare deres rettigheder som luftrumsbrugere når nye regler indføres eller bestående regler gerne lempes. Trafik- og Byggestyrelsen har tidligere udtrykt ønske om at KDA påtog sig koordinering af synspunkter fra vore medlemsorganisationer. Trafik- og Byggestyrelsen har ikke mulighed for at holde møde med alle organisationer, når nye problemstillinger eller spørgsmål opstår og her ser Trafik- og Byggestyrelsen langt hen ad vejen KDA, som den koordinerende organisation der samler trådene. Trafik- og Byggestyrelsens ønske/krav blev modtaget med en vis skepsis blandt medlemsorganisationerne men der er ikke tale om at KDA skal involveres i fagspecifikke spørgsmål, men udelukkende i spørgsmål af fælles karakter. På det punkt er Trafikog Byggestyrelsen klar i budskabet KDA skal samle og koordinere de forskellige synspunkter, hvis disse skal indgå i Trafik- og Byggestyrelsens beslutningsproces. I mødet i Transportministeriets EU-specialudvalg for Transport behandles mange forskellige transportspørgsmål. Det er primært droneproblematikken som KDA har kommeteret på i dette forum. KDA har en plads i Trafik- og Byggestyrelsens nye Branchepanel for Luftfartssikkerhed. I panelet, som mødes to gange årligt, behandles spørgsmål som er helt overordnet i luftfarten og den kommercielle del deraf. KDA deltager i møderne og bringes almen flyvningen og luftsporten i erindring, når spørgsmål behandles i relation dertil. Der foreligger særskilte referater fra møderne i Trafik- og Byggestyrelsen. KDA repræsenteres af generalsekretæren. KDA har en plads i Luftfartsrådet, som er helt overordnet råd i regí af Trafik- og Byggestyrelsen og Transportministeriet. Rådet har bl.a. til opgave at levere anbefalinger og råd til Transportministeren og ministeriet. Per Wistisen varetager arbejdet i Luftfartsrådet på vegne af KDA. DANMARKS TEKNISK MUSEUM (DANMARKS FLYVEMUSEUM) KDA er født medlem af Danmarks Tekniske Museums repræsentantskab, og vor repræsentant har deltaget i flere arrangementer på museet i året løb, f.eks. det store Fars Dag - arrangement og åbningen af årets udstilling: Udstillingen om robotternes stigende rolle i samfundet som lukkede i august og i oktober erstattes af en udstilling ved navn SKRIV, som er inspireret af 100-året for den første skrivemaskine vil blive skelsættende på DTM idet museets mangeårige direktør, Jens Breinegaard, fylder 70 år og derfor ikke vil forny sin kontrakt. Op til denne begivenhed er museets ledelse i år blevet styrket med genansættelse af Louise Skyggebjerg, som kom tilbage på museet efter tre et halvt år som direktør for arbejdermuseet. I årets løb er håbet om en placering af DTM på det gamle skibsvært i Helsingør svundet mere ud i det fjerne. Til gengæld er bl.a. Dansk Industris engagement i museet forstærket, og der Side 12

13 arbejdes konkret med at skabe økonomisk baggrund for en udflytning til et andet sted, formentlig i Københavnsområdet, hvor drømmen er et ny opført Teknisk Museum. FLYVEMUSEETS VENNER I løbet af året har Flymuseets Venner holdt enkelte møder i KDA-huset s mødelokale på lånebasis. Forhenværende generalsekretær Anders Madsen har en bestyrelsepost i foreningen, indtil videre. DANSKE FLYVERE RÅDET FOR STØRRE FLYVESIKKERHED (RFSF) Danske Flyvere har i 2o13 indgået lejeaftale om kontorplads i KDA-huset. KDA hilser organisationen velkommen og glæder sig over at KDA-huset på den måde gavner det samlede flyvesamfund. Foreningen bidrager positivt til driften af KDAhuset i form af husleje. Rådet bestod i 2o14/2o15 af 24 medlemmer plus to administratorer. KDA og medlemsunionerne deltog med følgende medlemmer: KDA DMU DBU DHPU DULFU DSvU KZ & V DKFU DFU AOPA Tonny Henriksen Hjalmar Nielsen David Florander Birger Strandquist Mads Møller Thomsen Poul Hørup Knud H. Jørgensen Poul Erik Berg Nielsen Kathrine B. Eriksen Henning Romme Rådets sekretariat befinder sig i KDA-huset. Steen Halvorsen er Rådets formand, Tonny Henriksen er Rådets næstformand mens Knud H. Jørgensen og Bjørn Iversen er henholdsvis rådets sekretær og administrator. Rådets tidligere formand og mangeårige medlem Kai Frederiksen døde i juli måned i år. Side 13

14 MEDLEMSSITUATIONEN Det aktuelle medlemstal pr. 31. december 2o14 udgør I dette antal indgår dog også elevspringere i Dansk Faldskærms Union. Elevspringerne betaler kontingent til KDA for én måned og udgør derfor et tilsvarende reduceret antal stemmer men tæller i medlemsstatistikken som almindelige medlemmer. 2oo7 2oo8 2oo9 2o1o 2o11 2o12 2o13 2o14 Direkte og firmamedlemmer 3o o o 63 Dansk Ballonunion Dansk Hanggliding og Paragliding Union Dansk Faldskærms Union o 1.99o Dansk Kunstflyver Union Dansk Motorflyver Union 1.o9o o o56 1.o Dansk Svæveflyver Union o Dansk Ultralet Flyve Union 4o8 5oo Fritflyvningsunionen* o* o* o* o* o* o* Linestyringsunionen* o* o* o* o* o* o* RC-Unionen* 15o 15o o* o* o* o* o* o* Modelflyvning Danmark o KZ og Veteranfly Klubben 252 3o o Medlemstallet i KDA oo8 2oo9 2o1o 2o11 2o12 2o13 2o14 KDA s ÆRESMEDLEMMER Gengivelse af 4.1 i vedtægter for Kongelig Dansk Aeroklub: Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Følgende personer er udnævnt til æresmedlemmer i KDA: Per V. Brüel (Død april 2o15) Bent Holgersen Hans A. Kofoed (Død december 2014) Aksel C. Nielsen Louis Rovs Hansen Jørn Vinther Side 14

15 ØKONOMI Revision Vistisen Lunde Statsautoriseret Revisionsaktieselskab i Herning har været KDA s revisor siden repræsentantskabsmødet i september 2o12. Medlemsrevisor har været Bent Holgersen. Revisionen har i år gennemgået hele KDA administrationen sammen med generalsekretæren, i det der har været punkter og områder, hvor der var en vis utydelighed eller manglende viden, eksempelvis vedrørende tidligere administration af nogle fonde. Gennemgangen og opsamlingen har betydet, at vi fra i år af kan forvente, at der er ryddet op efter tidligere års mangler, tab og lignende. ADMINISTRATION Forretningsudvalget følger dagligdagen i KDA Huset tæt og sørger for, at generalsekretæren får retningslinjer og indsigt, således at KDAs administration til stadighed kan udføre sit virke til bedste for Unionerne. Vi er tilfreds med udviklingen i dagligdagen og oplever, at der ikke er sket brist eller tab af service fra KDA til Unionerne trods generalsekretærskiftet. Der er dog områder, hvor vi må maile og søge informationer vedrørende specifikke områder, men det er også gået fint uden væsentligt tidstab. KDA-HUSET Eskadrille 225 (ESK 225) har lejet vore lokaler i den vestlige del af huset. Vi er tilfredse med at have ESK 225 som lejere af vore lokaler. Aeropartner som overtog KDA Service ApS, driver pilotshoppen i KDA-huset og har en lejekontrakt, således at butikken bor til leje i KDA-huset og dermed bidrager til dækning af omkostningerne til drift af KDAhuset. Danske Flyvere s sekretariat er i KDA-huset og dermed bidrager foreningen til driften af KDAhuset. Foreningens brug af huset og er dog begrænset. Peter Hviids Flyveskole har fra sommeren 2o15 lejet lokaler til briefing og debriefing af elever i KDA huset. KDA s administrative forhold varetages af generalsekretær Tonny Henriksen. ØVRIGE AKTIVITETER POKALEN FOR KLUBLEDERE FOR 2o14 Pokalen er ikke tildelt ved redaktionens afslutning. KDA S SPORTSPOKAL FOR 2o14 Pokalen er ikke tildelt ved redaktionens afslutning. Side 15

16 FAI REPRÆSENTATION FAI VICE-PRESIDENT: KDAs formand Hjalmar Nielsen fra oktober 2o13 FAI AIR SPORT GENERAL COMMISSION (CASI) FAI BALLOONING COMMISSION (CIA) FAI GENERAL AVIATION COMMISSION (GAC) FAI GLIDING COMMISSION (IGC) FAI AEROMODELLING COMMISSION (CIAM) FAI PARACHUTING COMMISSION (IPC) FAI AEROBATICS COMMISSION (CIVA) FAI MICROLIGHT COMMISSION (CIMA) FAI HANG GLIDING AND PARAGLIDING COMMISSION (CIVL) FAI AMATEUR-BUILT AIRCRAFT COMMISSION (CIACA) FAI MEDICO-PHYSIOLOGICAL COMMISSION (CIMP) FAI AEROMODELLING TECHNICAL SUB- COMMITTEE F4 SCALA MODELS FAI COMMISSION ON AIRSPACE & NAVIGATIONS SYSTEMS (CANS) FAI ENVIRONMENTAL COMMISSION (CIE) N/A N/A Christoffer Mundt Kim Larsen Vagn Jensen Allan Hansen Mogens Hansen Øjvind Frank Regnar Petersen Luis Petersen Niels Chr. Levin Hansen Flemming Olsson Poul E. B. Nielsen Lennart Wahl Hans Havsager Mads Thomsen Scott Torkelsen Niels Jørgen Askirk Bent Esbensen N/A Jens Elmeros N/A Henrik R. Sommer N/A FAI er tidligere blevet meddelt, at KDA ikke deltager i CANS-arbejdet, da vi støtter ideen om etablering af ekspertgrupper på specielle områder. Søren Pedersen Tonny Henriksen FAI Expert Group: Airspace Member: Jan Schmeltz Pedersen Side 16

17 UDVALG m.v. (pr. 1. maj 2o15) FORRETNINGSUDVALG Hjalmar Nielsen Per Wistisen Michael Olesen LUFTRUMSUDVALG Palle J. Christensen, KZ&Z, formand Arne Havgård, DHPU Carsten Hyldborg, DSvU Jan Schmeltz Pedersen, DSvU Jørgen Gram, DULFU Ole Kobberup, DFU Tonny Henriksen, sekretær TEKNIKUDVALGET Paul Harrison, DMU, formand Preben Bruhn Jensen, DULFU Morten Munkesø, KZ&V Poul Hørup, DSvU MILJØ- OG FLYVEPLADSUDVALGET Jørgen Mouritzen, formand Bent Holgersen, DSvU Richard Matzen, KDA direkte medlem Palle Graversgaard, DULFU Tonny Henriksen, sekretær UDDANNELSESUDVALGET Ole Gellert Andersen, formand Henning Romme, DMU Johnny Larsen, DULFU Michael Kristensen, DSvU Rune Balle, DMU KOMMUNIKATIONSUDVALG Lisette Bertelsen, DULFU/DSvU, formand Ivan Svendsen, DMU Christian Iver Pedersen, DULFU Kim Jakobsen, DSvU Tonny Henriksen, sekretær EUROPE AIR SPORTS (EAS) REPRÆSENTATION Hjalmar Nielsen Observatør: Poul Hørup, DSvU Observatør: Knud Nielsen, DMU Observatør: Jørn Vinther, DBu REDAKTIONSUDVALG FOR FLYVEHÅNDBOGEN Finn Brinch Helge Hald Ole Stig Johannesen Frank Hansen Karl Erik Widell Poul Vedersø Rune Balle Tonny Henriksen (sekretær, koordinator for udvalget) LÆGESAGKYNDIGE Nicolai Engel Jensen Jens Elmeros (bistår ved udarbejdelse af høringssvar til EASA på medical området etc.) RULEMAKINGARBEJDSGRUPPE Tonny Henriksen, KDA, sekretær Hans Havsager, DULFU Hardy Vad, KZ&V Jacob Petersen, DMU Jørn Vinther, DBu Knud Nielsen, DMU Merete Strandberg, DMU Ole Gellert Andersen, DSvU Paul Harrison, DMU Per Wistisen, KDA Poul Hørup, DSvU Claus Larsen, DFU Anders Madsen, DSvU JURIDISK SAGKYNDIGE Jørgen H. Krogh Carl Peter Lauridsen KDA S REPÆSENTANT I TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN S GEBYRUDVALG Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANT I TRANSPORTMINISTERIETS EU-SPECIALUDVALG FOR TRANSPORT Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANT I KONTAKTRÅDET FOR TRAFIK- OG BYGGESTYRELSEN Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANT I RÅDET FOR STØRRE FLYVESIKKERHED Tonny Henriksen KDA S REPRÆSENTANTER I REPRÆSENTANTSKABET FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM Jørgen Mouritzen, medlem af museets repræsentantskab Søren Pedersen, suppleant til bestyrelsen Side 17

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato : Torsdag, den 26. marts 2o15, klokken 17:oo 2o:oo Sted : KDA-huset, Roskilde Fremmødt : Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Jørgen Mouritzen (MOU)

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 26. november 2o15 Dato 26. november 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Bonni

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 12. marts 2o16, klokken 1ooo 13oo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning Romme

Læs mere

Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING

Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen Helge Hald (formand) Per Wistisen (næstformand) Regnar Petersen Paul Harrison Søren Pedersen Palle Christensen Lisette Bertelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub 22/1o-2o15 Dato 22. oktober 2o15, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Michael Olesen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports Forbund BERETNING 2o15 2o16 Side 1 Alle FAI repræsentationerne Kongelig Dansk Aeroklub Beretning 2o15 2o16 ORGANISATION Repræsentantskab Bestyrelse Udvalg Generalsekretær

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato 21. januar 2o16, klokken 16oo 2ooo Sted KDA-huset, Roskilde Fremmødt Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Henning

Læs mere

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde 19. september 2o15 afholdtes KDA s ordinære repræsentantskabsmøde i KDA-huset i Roskilde klokken 14:oo 16:oo Dagsorden: 1. Valg af dirigent Rune Balle blev af bestyrelsen foreslået som dirigent. 2. Vedtægtsændringer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER).

Referat fra bestyrelsesmødet er udsendt og findes på hjemmesiden (www.kda.dk > OM KDA > BESTYRELSESREFERATER). Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HNI) Per Wistisen (PEW) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Jacques Johsman (JAJ) Jan Andersen (JAN) Per Horn (PHO) Morten Munkesø (MMU)

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 30. april 2005 klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte

Læs mere

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet.

Referatet var blevet fordelt til medlemsorganisationerne og publiceret på hjemmesiden tidligere. Referatet blev underskrevet. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Ole Kobberup (OKO) Anders Madsen (AM) Referatet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Dato Sted Fremmødt Afbud Referent 18. august 2o16, klokken 16oo 2ooo KDA-huset, Roskilde Hjalmar Nielsen, formand (HNi) Palle J. Christensen (PJC) Henning Romme

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 5. juli 2010, kl. 17.00 KDA-huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Hans Havsager, formand (HH) Helge Hald (HE)

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Dansk Motorflyver Union REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs repræsentantskabsmøde lørdag den 15. april 2000 klokken 1000 i Odense Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Jan Schmeltz Pedersen samt repræsentanter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013

Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Danmarks Luftsports-Forbund Referat af bestyrelsesmøde, den 9. februar 2013 Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Tilstede: Lisette Bertelsen (LB) Helge Hald (HH) Søren Pedersen (SP) Palle Christensen (PC)

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 7. december 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 7. december 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING

Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING Danmarks Luftsports-Forbund BERETNING PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen BESTYRELSE Helge Hald (formand) Per Wistisen (næstformand) Arne Panduro (indtil januar 2012) Regnar Petersen (fra januar

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2007 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Referat af KDA s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 22. september 2012.

Referat af KDA s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 22. september 2012. Referat af KDA s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 22. september 2012. KDA s formand, Helge Hald, bød velkommen til mødets deltagere og gav ordet til generalsekretæren, Anders Madsen, for nogle

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2004 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen indtil

Læs mere

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund

Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde CVR-nr. 87 32 98 28 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklubs ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 20. april 2002 klokken 1030 i KDA huset Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse med undtagelse af Palle J Christensen

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2009 Kongelig Dansk Aeroklub - Årsberetning 2009 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Onsdag den 10. april 2013, kl. 17.30-21.30 KDA-huset, Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen

Læs mere

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn.

REFERAT fra. Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 26. april 2009, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. REFERAT fra Kongelig Dansk Aeroklub s ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den, klokken 10.30 i KDA huset, Roskilde Lufthavn. Tilstede var KDA s bestyrelse samt repræsentanter fra direkte medlemmer og

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2006 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM)

Læs mere

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde

KDA s ordinære repræsentantskabsmøde 6. september 2014 afholdtes KDA s ordinære repræsentantskabsmøde i KDA-huset i Roskilde Med følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent Aflæggelse af beretning Forelæggelse af sidste års

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 21-01-2016 Udgave 21-01-2016 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 : 3 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2001 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Flemming Greve af Rosenborg Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør

Læs mere

PROTEKTOR PRÆSIDIUM BESTYRELSE SUPPLEANTER. Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

PROTEKTOR PRÆSIDIUM BESTYRELSE SUPPLEANTER. Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident: Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen Direktør V.K.H. Eggers Kai Holm BESTYRELSE

Læs mere

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder.

Elev, mandag den 13. august 2007. Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Statens Luftfartsvæsen Ellebjergvej 50 2450 København SV Elev, mandag den 13. august 2007 Høringssvar til BL 7-16, udgave 3 Bestemmelser om særligt følsomme naturområder. Dansk Motorflyver (DMU) har følgende

Læs mere

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub

Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub Referat af Formandsmøde i Kongelig Dansk Aeroklub 3. oktober 2009 KDA-Huset, Roskilde Referat af KDA Formandsmøde afholdt i KDA-huset, Roskilde lørdag den 3. oktober 2009, kl. 11.00 Tilstede var følgende:

Læs mere

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne

Den 14. maj 2011 modtog KDA pr. e mail et forslag fra KZ&V til en fælles allonge til overenskomsterne Til Unionsformænd samt modtagere af KDA s nyhedsmails. Karup, den 28. juli 2011 Den 26. april 2011 redegjorde jeg for sagsforløbet i forbindelse med forhandlingerne om DMU s overenskomst med KDA, og jeg

Læs mere

PROTEKTOR PRÆSIDIUM BESTYRELSE SUPPLEANTER. Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen

PROTEKTOR PRÆSIDIUM BESTYRELSE SUPPLEANTER. Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident: Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen Direktør V.K.H. Eggers Kai Holm BESTYRELSE

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt.

1. Godkendelse af dagsorden Der blev tilføjet et punkt 12a: Optagelse af Herning Flyveklub. Dagsordenen blev godkendt. Gjøl, den 14. maj 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 1/2010-2011 Dato: 8. maj 2010 Sted: Randers Flyveklub Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim Jensen (KJE) Knud Pinholt

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2000 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Greve Flemming af Rosenborg Fhv. luftfartsdirektør V.K.H. Eggers Direktør Frede Ahlgreen Eriksen Fhv.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING

KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2003 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsen PRÆSIDIUM Præsident Civilingeniør Claus Kettel indtil den 4. juni. Fhv. departementchef J. Halck Civilingeniør Søren Jakobsen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed

Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed Håndbog for KDA s Sprogtestvirksomhed 5. udgave 1. oplag Af KDA s Uddannelsesudvalg Kongelig Dansk Aeroklub 1 HÅNDBOG FOR SPROGTESTVIRKSOMHED er sat med Palatino Linotype og trykt hos KDA. 5. udgave, 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 23. februar 2016, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Ove Hansen, Hans Ole Olesen, Knud Aage Thiemer,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 34. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 22. april 2017 Roskilde Flyveklub Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 33. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 16. april 2016 Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt Sekretariatet Dagsorden 1. Registrering

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag d. 19. marts 2016 kl på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag d. 19. marts 2016 kl på Dalum Landbrugsskole Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Lørdag d. 19. marts 2016 kl. 10.00 på Dalum Landbrugsskole Per Horn bød alle velkommen med en særlig velkomst til KDA s generalsekretær Tonny Henriksen og æresmedlem

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts

PG-Nord. Nyhedsbrev. Marts PG-Nord Nyhedsbrev 2001 Marts Bestyrelsen for PG-Nord Formand: John Nielsen Fyrkildevej 80, st tv 9220 Aalborg Øst tlf: 98154883 mail: tech@eskon.dk Chefinst.: Palle Bach Jensen Langelandsgade 28, 1 th

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først.

0. Registrering Afbud fra HNI og JBM. Ole Lynggaard og Henrik Michelsen, Trafikstyrelsen deltog under pkt. 6 og 7, som blev behandlet først. Gjøl, den 19. november 2010 Referat DMU bestyrelsesmøde 4/2010-2011 Dato: 13. november 2010 Sted: KDA-Huset, Roskilde Lufthavn Bestyrelse Knud Nielsen (KNI) Hjalmar Nielsen (HNI) John B. Madsen (JBM) Kim

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde lørdag 18. april 2015 Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh og Anne Mine Møller Petersen Michael Riber deltog via Skype Administrationen: Helle

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. marts 2014, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk 13..februar 2012 REFERAT Bestyrelsesmøde

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND DANSK SVÆVEFLYVER UNION TILSLUTTET KONGELIG DANSK AEROKLUB OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND Referat af S-Kontrollant- og FC-møde Forsamlingshuset i Arnborg, 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst 2. S-kontrollanternes

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR. Stiftet 1997 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Orøkontor. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ORØKONTOR Stiftet 1997 1.2. Orøkontors hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1.3. Den

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ.

Hermed fremsender DMU forslag til KDA repræsentantskabet, henholdsvis ændringer til vedtægter og regulativ. Kongelig Dansk Aeroklub Lufthavnsvej 28 4000 Roskilde Sendt pr. e mail til: kda@kda.dk formand@kda.dk Torsdag den 6. juni 2013 Forslag til behandling på KDA s repræsentantskabsmøde Hermed fremsender DMU

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30

REFERAT HB 03. Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 REFERAT HB 03 Lørdag 7. februar 2015 Frederiksberghallerne Kl.10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn

Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Protokol over DMU s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Søndag den 26. juni 2011 Odense Lufthavn Dagsorden: 1. Forslag til vedtægtsændringer, jf. vedlagte bilag 1. 2. Forslag fra DMU s bestyrelse: Repræsentantskabet

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn

Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Referat af DMU formandsmøde 12. oktober 2013 Roskilde Lufthavn Deltagere: DMU s bestyrelse: Hjalmar Nielsen Henning Romme Ivan Svendsen Paul Harrison Rasmus Nielsen Jacob Pedersen Flyveklubber: Alssund

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads

Unionshåndbog. Organisation. Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Side nr.: 1 (7) 260 Protokol fra Seneste repræsentantskabsmøde Protokol over DMU s 31. Repræsentantskabsmøde Lørdag den 12. april 2014 Viborg Flyveplads Dagsorden 1. Registrering af de stemmeberettigede

Læs mere