Klage. LM Kids. Det ventes at ske på et møde sidst i februar. Beslutningen skal også endeligt godkendes på generalforsamlingerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klage. LM Kids. Det ventes at ske på et møde sidst i februar. Beslutningen skal også endeligt godkendes på generalforsamlingerne"

Transkript

1 03 inspiration nærvær holdning 10. februar 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Klage Jeg ved ikke, om du kender til at møde en dan det går, og du svarer: Udmærket, tak. Kort efter møder du en fortrolig ven, som spørger om det samme, og du svarer: ler om de små fortrædeligheder og de dybe bekymringer, som fylder dit sind. En tredjedel af de bibelske salmer er age- og nødråb til Gud. Det siger noget om, hvad bøn er. Det er at være hudløs ærlig over for Gud og fortælle om de dybeste lag i vores bevidst- har tid og ro til at tænke efter. Bøn er at betro sig til Gud, som vi betror os til en god ven. De bibelske salmer og bønner lærer os noget om dybde, om alvor og om eftertanke. Og samtidig er de bibelske lovsange tilkæmpet glæde, som udspringer af det fortrolige fællesskab med Gud, ofte midt i age og smerte. de. Men agen har en udløbsdato. Det har glæden ikke. Børge Haahr Andersen Jeg tror, at Helligånden er den store hjælper i alt åndeligt liv. Helligånden bor i hver eneste kristen, og hvis han tilskynder dig til at faste, skal du være lydig Hans Erik Nissen side 10 Jeg er meget positiv over for prøvehæftet til den nye fælles sangbog, og jeg er ovenud begejstret over, at de gamle akkorder er væk. Man behøver nu ikke længere være mester i hurtige akkordskift for at spille en sang Martin Paulsen side 12 Det er vanskeligt at forare for andre mennesker, hvad tro er. Vi må fortælle om, hvad troen på Gud betyder for os i vort liv, og så bede om, at Gud vil skabe troen i menneskers hjerter Yvonne Solgaard side 15 AF HENRIK HADBERG Fynslejren for børn fra asse har eksisteret i mere end 10 år. Lejren har stadig samme koncept, og det er den samme Gud, men alle børnene er blevet skiftet ud. I år - fra den februar - blev en rigtig vinterlejr med sne og -20 o frost. Alligevel arede vi masser af udendørsaktiviteter som bibeltimer på stranden, ristning af Der meldte sig så mange frivillige ledere, at jeg til sidst tænkte: Kommer der nej. Men tak til jer alle uden jer ingen lejre. Både deltagere og ledere sang godt igennem. Det er godt at synge nådens budskab ind i børnenes sind og ligånden lov til at fragte det videre til hjerterne. AF BIRGER REUSS SCHMIDT I repræsentantskabet for LM Kids er der fuld opbakning til planerne om at fusionere med LMU. Der var enighed hele bordet rundt på det halvårlige møde den hvor man tog stilling til en køreplan for processen. Repræsentanten for Lolland- Falster var dog ikke til stede på grund af sygdom. En ny organisation vil i givet fald kunne være ar til Men først skal LMU s landsbestyrelse tage stilling til frieriet fra 60 børn på Fynslejr Nåde var tema for lejren - både i bibeltimer og i samvær LM Kids fortsætter mod fusion med LMU Ny organisation vil kunne sikre et milliontilskud fra DUF-midler LM Kids. Det ventes at ske på et møde sidst i februar. Beslutningen skal også endeligt godkendes på generalforsamlingerne i både LMU og LM. Flere resurser Formålet med en fusion er dobbelt. For det første vil LM Kids gerne ind i et tættere samarbejde med LMU. Vi har for eksempel en stor fælles udfordring omkring overgangen fra junior- og teenarbejdet til ungdomskredsen, siger Thomas Vestergaard Rasmussen, der er formand for LM Kids. Dernæst handler det om at skaffe DUF-midler til børnearbejdet, og det drejer sig om et beløb på en til to millioner kroner. Det vil give os mulighed for at give de lokale kredse bedre materialer og mere konsulenthjælp, siger Thomas Vestergaard Rasmussen. Ny selvforståelse Bagsiden af medaljen er, at børnene skal registreres og betale kontingent. Det er en stor ændring i vores selvforståelse, mener Kids-formanden. Derfor vil der sidst på foråret blive afholdt møder i alle afdelinger for at orientere de lokale ledere om, hvad et DUF-medlemskab i givet fald vil betyde. På disse møder vil der deltage en konsulent fra DUF. Vi hverken kan eller vil tvinge nogen til at være med, som ikke ønsker det. Men vi håber, der er stor opbakning. Der er en del lokal administration forbundet med at være DUF-medlem. Men det forventer Thomas Rasmussen, at de lokale kred- børnelederne kan fortsætte med at tage sig af børnene. Som medlemmer af DUF vil sulenter i børnearbejdet, siger Thomas Vestergaard Rasmussen, der er formand for LM Kids.

2 02 Johnny Lindgreen; Mange gaver i 2011 giver håb og optimisme for et nyt år Fra Landsstyrelsens (LS) møde den januar i Hillerød. Ved generalsekretær Jens Ole Christensen. Åbne protokoller fortsætter ansatte medarbejdere kunne læse LS-protokollerne med - Udvalg Navne vil blive offentliggjort efterhånden, som de falder Ligeledes blev der fremlagt en række årsrapporter fra - Lovforslag - Trossamfund - - samfund skal beskæftige sig med i forhold til kredse og frimenigheder, indplacering i LM s organisation, juridiske Samtaleforum for mission og kirke været et fællesskab af bibeltro bevægelser og institu- foreslår Indre Mission en ny model, hvor seks af de otte organisationer sammen med Evangelisk Luthersk Net- Næste LS-møde er planlagt til marts i Hillerød. Nye abonnenter til Budskabet Siden oktober 2011har Budskabet arbejdet på at har resulteret i 143 nye Jeg glæder mig over, at fordybelse, som Budska- Og der er stadig plads til Troen er ikke kun følelser og fornemmelser. hjælper til at gennemtænke og reektere over, hvad vi tror på AF JENS OLE CHRISTENSEN GENERALSEKRETÆR Et godt værktøj til fordybelse Det vedrører mig og min hverdag med Jesus essens; giver overblik over strømninger i tiden. Jeg vender ofte tilbage til en god artikel Ny frimenighed i Haderslev Essens - Baggrunden er, at socialminister Karen Hækkerup har sendt et udkast til lov- ler om at ændre ægteskabsloven, så ikke bare en mand kan blive gift med en kvinde, men også kvinde med kvin- den kirkelige ritualdiskus- FOTO SXC.HU - Her blev vedtægterne for den nye frimenighed godkendt, - AF JOHNNY LINDGREEN RESURSECHEF muntring, at der indkom næsten to millioner kroner mere i gaver i 2011 (16,6 millioner kroner) end i - Glæden skyldes også, at det er blevet bevist, at gavebudgettet for 2012 på16,5 millioner kroner er I januar måned er der - mindre end i 2011 og derfor svært at vurdere, om Men vi vil gerne opfordre til, at komme ind i en betalingsservice-ordning eller anden fast ordning, så gaveindtægten fordeles over hele året - og så vi ikke skal bruge ekstra kræfter på ny indsamlingsspurt, På den måde får vi en god begyndelse på gave- Hvad gør det ved et samfund? dette forslag vedtages, så vil vi ikke alene have homosek- der er indgået efter dansk lov, - indgås i folkekirke, frimenig- - Jeg forestiller mig ikke, - af de forandringer, der ubemærket vil krybe ind i hove- Jeg kan ikke svare på brug for kristne fagfolk jurister, pædagoger, psykologer, sociologer til at indkredse Godt begyndt er halvt fuldendt? at vi er kommet til en fase af debatten, hvor andre end teo- nerationer har vi på skoler, i - drig nogen, der har sagt det, men jeg fornemmer, at de omædningsrum har været ved godt, at sådan har det ikke været 100 procent, men skrevet i ægteskabsloven, at er de på dette punkt lidt læn- - de haft diskussioner om, hvilke historier man må læse for man læser om prinsen, der får sin prinsesse, skal man også læse om prinsen, der får til seksualundervisning i homoseksualitet i folkesko- - det lov eller bare skik - på ordet ægtefælle ændrer for gode fagfolk, som kan Udgiver Luthersk Mission Industrivænget 40, 3400 Hillerød T , E W Ekspedition: Man-tor 9-16, fre Gaver til missionsarbejdet sendes til giro eller til bank Tryk Skive Folkeblad Oplag ISSN X Redaktion T E Birger Reuss Schmidt, ansv. red. direkte tlf Kaja Lauter bach, journalist/red.sekr. Ditte Olsen, webredaktør Ole Solgaard, journalist Bibelcitater er fra den autoriserede oversættelse, Det Danske Bibelselskab 1992 Pris Danmark: 370 kr. pr. år. Unge under 30 år: 190 kr. Udlandet (herunder Færøerne og Grønland): 470 kr. pr. år. Abonnement Luthersk Mission T , E PBSnr.: , Deb.grp.: Abonnementet løber, til det bliver opsagt. Ved adresseændring bedes oplyst både gammel og ny adresse. Annoncer Grundpris Kr. 8,50 pr. spaltemillimeter Småannoncer kun for private. 125 kroner for de første 25 ord (in. overskrift). Derefter 6,50 kroner pr. ord max. 50 ord. Deadline Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest tirsdag den 14. februar Lokalredaktører Bornholm Birger Pedersen T E København Kim Jørgensen T E Christina Holmegaard Pedersen T , E Lolland-Falster Jan Nielsen T E Vestjylland Gunnar Riis Jensen T , E Karin Mørk Nielsen T , E Østjylland Gitte Haahr-Andersen T E

3 Nr februar Vibeke Sode Hjorth; I fremtiden har missionsforeningerne ét -» Fælles forlag til læsernes fordel Stor velvilje blandt LM-bogsælgere over for forlagsforandringerne AF DITTE OLSEN Jeg er mere positiv nu, end da jeg kom, lød det fra en bogsælger, og fra en anden: Det er positivt, at der nu skal udgives færre titler. De er ofte blevet helt rundforvirret i missionshuset over alle de bøger i bogsalget. Det var noget af den respons, resursechef i LM Johnny Lindgreen og chef for Forlagsgruppen Lohse informationsmødet for LMbogsælgere på Sjælland og Lolland-Falster. Positiv modtagelse Der har været en udpræget positiv stemning på alle de har holdt med LM s bogsælgere, konuderer Johnny Lindgreen og tilføjer: Det betyder meget, fordi bogsælgerne primært er dem, der bærer bogsagen ud til LM erne. Comeback for bogen Og netop selve bogsagen gjorde Johnny Lindgreen noget ud af i sit oplæg for bogsælgerne. Vores håb er - og det skal I hjælpe os med - at den kristne bog kan få et comeback. Vi tror nemlig, at bogen kan give kristenlivet noget, som ingen andre medier kan, sagde han. Vi samler kræfterne Johnny Lindgreen gav de 22 fremmødte bogsælgere i Hillerød baggrunden for, at LM nu går nye veje med forlaget. Litteraturmission må godt koste penge, men det skal afvejes i forhold til andet missionsarbejde, forarede han. Det generelle fald af læselystne danskere er også slået igennem i missionsforeningerne, samtidig med at papirbogen er presset af de elektroniske medier. LM har derfor vurderet, at det blev for dyrt at have et forlag selv. Da Forlagsgruppen Lohse også er interesseret i at optimere deres forlagsdrift, ser man nye mulighe- der ved at samle kræfterne. LogosMedia forsvinder ikke, understregede Vibeke Sode Hjorth. I fremtiden har missionsforeningerne ét forlag, som fungerer som paraply over lag, deriblandt LogosMedia. Fokus og kvalitet På spørgsmålet fra en bogsælger om, hvad LogosMedia så i fremtiden vil brande sig på, var svaret lidt undvigende. Hidtil har nogle bøger været samabejdsprojekter tendens har været stigende de senere år, forarede forlagschefen. Hun medgik, at det på nuværende tidspunkt ikke står tindrende art, hvordan de enkelte brand adskiller sig fra hinanden. Men nu sidder vi alle ved FOTO: DITTE OLSEN det samme bord, og jeg vil helt art sætte gang i processen med, at de enkelte brand - som jo bakkes op af forskellige organisationer - får sat fokus på de bøger, som deres organisation særligt brænder for, svarede forlagschefen. Resursechef Johnny Lindgreen supplerede: LogosMedia skal udgive nogle bøger, som LM erne kan føle sig hjemme i. Ligesom Credo særligt henvender sig til de studerende. Begge gav også udtryk for, at færre og mere fokuserede udgivelser vil give mulighed for at kræse ekstra for den enkelte bog - lige fra redaktørens bord til bogsælgerens disk. Omvæltning en overgang De privilegerede nordsjællandske bogsælgere, som hidtil har kunnet køre til Hillerød og få superservice af LogosMedias erfarne forlagsassistent Birgit Korsgaard, udtrykte noget bekymring for arbejdsbyrden fremover. Den praktiske administration af et bogsalg bliver nemlig lidt anderledes, og ekspeditionen foregår fra Fredericia. Andre var godt tilfredse med, at alt fremover ordnes over nettet - og en ny rutine kan man hurtigt få lært. Børnekorfestival med gang i FOTO: FILIP SKJERNING Fakta om forlagssamarbejdet sælgere. Et i Rønne, Hillerød, Fredericia og Skjern. 1. april 2012 indgår LogosMedia som brand i Forlagsgruppen Lohse, som derefter har det økonomiske ansvar. LM får to repræsentanter i en fælles forlagsredaktion. LogosMedias forlagsredaktør Flemming Bak Poulsen er ansat af Lohse i en halvtidsstilling til at producere de fem til otte årlige bøger under Logos- Media-brandet. Forlagsgruppen Lohse ejes af Indre Mission og er paraply for følgende brand (underforlag): Navn/logo: Lohse Fokal Credo Kolon LogosMedia Bagland/organisation: Indre Mission Indre Mission Kristeligt Forbund for Studerende Menighedsfakultetet i Århus Luthersk Mission

4 04 Nr februar 2012» LM nedprioriterer Sunshine Centre Tobias Lyster Kjøller; Man skal måske også tænke på, hvilket billede folk i den 3. verden får af hvide mennesker, hvis de kun kommer et par måneder og så tager af sted igen Et år i en kultur uden følelser LM-volontør havde et år fuldt af udfordringer og oplevelser i Cambodja De tre LM-volontører, der underviste i engelsk på Sunshine Center i skoleåret , er led i en lang kæde. Bent Olsen er missionskonsulent for Cambodja, og han fortæller, at LM har haft med Sunshine Centre (SC) at gøre næsten helt fra LM s opstart i Cambodja i På et tidspunkt var lederparret af centret fra LM, og siden har LM på forskellig vis haft folk ind over. Imidlertid er undervisning på SC ikke længere en opgave, som LM prioriterer for volontører. Det skyldes blandt andet, at SC er blevet struktureret på en anden måde, og at deres krav til faglighed er skruet i vejret på en måde, vi ikke synes, vi kan honorere, forarer Bent Olsen. Stedet er i dag meget mere et undervisningssted end et værested som tidligere. Man fokuserer ikke kun på de fattige børn, men er begyndt også at opmuntre børnenes familier til at støtte, at de får en uddannelse. LM støtter også i 2012 projektet med økonomiske midler. Der er ikke besluttet noget om fremtiden, men Bent Olsen vil ikke udelukke, at man S O QJHUH VLJW ßQGHU mulighed for at bidrage til projektet med faguddannede folk på forskellige ledder. FOTO: P R IVAT.YE KRAV TIL FAGLIGHED Tobias Lyster Kjøller (mf.) nød meget at gå på markedet i Cambodja og købe friske grønsager og sære frugter. AF KAJA LAUTERBACH Tobias Lyster Kjøllers første møde med Cambodja var overvældende og fuldt af kontraster. Det er en fattig verden - lidt som det, man har set på tv. Alligevel er der mange store biler, uddyber han. I lufthavnen havde han sit første møde med khmererne. Der sad 10 mennesker i skranken, men ingen lavede ret meget, og tilsyneladende havde ingen autoritet til at ordne hans papirer. I hvert fald tilkaldte de en anden til at gøre det. Sunshine Centre (SC) er et dag- og skoletilbud til fattige børn, der ellers ville leve som gadebørn. 90 børn mellem tre og 17 år er tilnyttet centret. Alle børnene kommer fra familier, hvis indkomst er under to USD om dagen. Ud over skolegang, skoleuniformer og skolebøger tilbyder SC børnene to måltider mad om dagen, lægehjælp og tandpleje. SC er imidlertid ar over, at det ikke er nok at fokusere på børnenes behov. Derfor er man begyndt at sætte mere fokus på familierne. Målet er,at opmuntre dem til at lægge større vægt på, at børnene får en uddannelse. Læs mere på: Udenfor hjalp en mand med at sætte bagagen ind i bilen, uden at nogen havde spurgt ham om det. Bagefter ville han alligevel have penge for det. Lyst til at undervise og at rejse I det hele taget var skoleåret fuldt af både udfordringer og oplevelser for Tobias Lyster Kjøller. Efter studentereksamen fra Det kristne Gymnasium i Ringkøbing (KG) i 2010 tog han til Cambodja som volontør for LM. Her underviste han de yngste børn på Sunshine Centre (SC) i engelsk. Jeg havde brug for et friår, inden jeg skulle i gang med at læse biokemi, og havde lyst til at prøve at undervise. Som volontør kunne jeg kombinere det med at komme ud at rejse, siger den nu 22-årige tidligere volontør fra Hvidovre. Han havde ikke mange forventninger på forhånd, og i udgangspunktet var han ikke så glad for, at volontøropgaven var på 10 måneder. Men han oplevede, at tiden gik hurtigt og har siden fundet ud af, at det hele ikke kan ares på kort tid. Man skal måske også tænke på, hvilket billede folk i den 3. verden får af hvide mennesker, hvis de kun kommer et par måneder og så tager af sted igen, siger han. " RN OG VOLONT R kk INGEN INTRODUKTION Den nye volontør blev kastet ud i undervisningen af de seks- til syv-årige børn på SC efter bare at have overværet en enkelt undervisningstime på khmer. Ç% UQHQH RJ MHJ ßN LQJHQ introduktion til hinanden, og vi forstod ikke hinandens sprog. Børnene havde svært YHG DW ßQGH XG DI KYDG GH skulle gøre, og de prøvede, om de kunne få lov til at lege med de ting, de ikke måtte lege med så tit. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gribe det an, og jeg ved nu, at jeg ikke var streng nok, siger Tobias Lyster Kjøller. Lærerne på SC var lidt sky over for ham og de to andre LM-volontører, men meget imødekommende, og han ßN HQ DQGHQ O UHU VRP E Unene havde dyb respekt for, til at sidde i rummet. Det gav meget mere ro. Mange af børnene havde en svær baggrund, men det var søde børn, som altid mødte Tobias Lyster Kjøller med smil og vink. Undervisningen gjorde, at børnene blev bedre til engelsk, men det vil først rigtig hjælpe dem, når de skal i gang med en uddannelse. 9RORQW UHQ V àhuh XPLGdelbare resultater af en DQGHQ RSJDYH VRP KDQ ßN efter et stykke tid i Cambodja. Nemlig at passe et dansk tre-årigt missionærbarn et par dage om ugen, så hans mor kunne passe sit arbejde. Det var sjovt og udfordrende, siger han. Vise følelser og sige ting ligeud Det ligger i den cambodjanske kultur, at man ikke viser følelser, men man tager en glad maske på. Tobias Lyster Kjøller syntes, det var svært, når de voksne på SC ikke tog sig af, hvis nogle af børnene var kede af det. Og han kunne ikke gøre noget på grund af sproget. Heldigvis mødte han nogle, der kunne vise følelser og sige tingene ligeud, og som var hjælpsomme uden bagtanker om penge og status. For eksempel lederparret på Project Future. Underviser lærte selv meget Tobias Lyster Kjøller har været LM-volontør i Cambodja. Han underviste børn i engelsk på Sunshine Centre,men han lærte også selv meget. Ç)RU HNVHPSHO ßN MHJ PHget bedre forståelse for udfordringerne, når man skal lære fra sig, siger han. Han lærte meget sprog - både khmer og engelsk. Til sidst kunne han føre en samtale på khmer - uden dog at kunne følge med, når khmererne snakkede indbyrdes. Både khmerer og missionærer andre steder fra som Australien eller Singapore taler engelsk med accent, og han erfarede derfor, at man skal koncentrere sig på en anden måde, når man taler med dem. Det var også 10 måneder, hvor han hvor lærte meget RP VLJ VHOY RJ ßN SU YHW HQ masse grænser af - både menneskeligt og i forhold til Gud. Jeg har nok ikke tidligere haft så meget brug for at stole på Gud, men det lærte jeg virkelig nu, siger han. Tobias Lyster Kjøller nød meget at gå på markedet og købe friske grøntsager og sære frugter. Det - og så den billige og gode khmermad er noget, som han godt kan savne fra Cambodja. Men han har taget krydderier med hjem, så han selv kan lave noget.

5 Nr februar » unge Tesfaya Noko; Alt, hvad der hedder undervisning, kan samle i øjeblikket LMU sørger for oplæring i Etiopien Unge kristne i den sydvestlige del af Etiopien ved kun lidt om, hvad det vil sige at være kristen. Det vil kirkens ledelse sammen med LMU ændre på AF INGA P. MOGENSEN Det kan høres på lang afstand, at gudstjenesten er begyndt. Gennem højttalere uden for kirken råber en let agiteret mandsstemme amhariske ord imod os. Kirken er stor, men fyldt med mennesker, som står med armene over hovedet og beder sammen med den unge mand, der har mikrofonen tæt på munden. Efter nogle minutter sætter menigheden sig, og prædikenen går i gang afbrudt af mange halleluja- og amenråb fra den aktive menighed. Vi er i en lokal Mekane Yesus Kirke i udkanten af Arba Minch i det sydvestlige Etiopien. Tæt på et af byens seks universitetsområder. Menig- studerende. Selv om retorikken er høj, er den bibelske substans beskeden, siger Elisa Riis, mangeårig missionær, som tolker. Prædikenen i Mekane Yesus Kirken i Arba Minch bliver afbrudt af mange halleluja- og amenråb fra den aktive menighed. Undervisning hver uge Menigheden er et godt billede på den kirkelige situation i Mekane Yesus Kirken - på mange måder er den en succeshistorie. Der har været en kolossal vækst i medlemstallet, og der er nu kristne alene i dette område af Etiopien, hvor LM arbejder. Det er unge mennesker med stort engagement, men mange ved kun lidt om, hvad det vil sige at være kristen. Det vil kirkens ledelse sammen med LMU ændre på. LMU står bag den største enkeltsatsning nogensinde rettet mod de unge kristne i den sydvestlige del af Etiopien. Mere end unge vil hver uge modtage undervisning om den kristne tro i hele Synodens ungdomssekretær Angama Angassa forarer: Allerede i december vil seks teologer udarbejde en undervisningsmanual, som skal bruges næste år. Den indeholder lektioner for hele året i den evangelisk lutherske troslære, bibeludlægning, discipelskab, åndelige gaver og tjenester, evangelisation og diakoni. Program over et helt år I begyndelsen af 2012 afholdes et tre dages kursus forskellige steder i synoden. De får udleveret manualen og går derefter hjem og underviser deres ungdomsgrupper på unge i de lektioner, som er blevet gennemgået på kurset. Efter tre måneder mødes ungdomslederne igen og skal afrapportere, hvordan det er gået. På et nyt tre dages kursus får de gennemgået stoffet for de næste måneder. Sådan fortsættes der et helt år. Ledelsen skønner, at mindst unge vil deltage i dette program. Efter seks måneders oplæring vil de unge evangelisere blandt naboer, på markedspladser og kollegier som en del af programmet. Centralt projekt I Arba Minch, som er den største by i regionen, mødes alle deltagerne én gang om FOTO: INGA PROVSTGAARD MOGENSEN Youth for Mission Ethiopia 12 I år arbejder LMU sammen med Mekane Yesus Kirkens Sydvestsynode i Etiopien om projektet Youth for Mission Etiopia 12. Det overordnede mål er, at Etiopiske unge vil blive undervist ugentligt i 2012 i grundlæggende troslære, med specielt fokus på discipelskab og evangelisation. Læs mere på måneden til lovsang, bøn og gennemgang af særligt udvalgte emner. Flere end unge deltager i disse møder. Det lyder måske ambitiøst, men vi tror det kan lade sig gøre. Vi har været rundt og fortælle om projektet i alle dele af synoden, og der er en meget stor opbakning overalt, siger synodens generalsekretær, Tesfaya Noko. Alt, hvad der hedder undervisning, kan samle unge i øjeblikket. Elisa Riis bekræfter, at det er et helt central projekt, de unge danskere i LMU støtter. Jeg tror, det kan lade sig gøre. De er gode til at organisere i Mekane Yesus Kirkens synode, og unge etioipiere samles gerne for at lære mere, siger hun. Af alle stammer og tungemål Hjælp til søndagsskoler i Etiopien Etiopien er et land med mange millioner indbyggere. Det er ikke ét folk, men mange folk fra forskellige stammer - og med mange sprog. 80 forskellige stammesprog, og dertil kommer omkring 200 dialekter af disse sprog. Et af sprogene er amharisk, som ved lov er gjort til landets hovedsprog, Hovedsproget amharisk I LM Kids missionsprojekt har vi fået lov til at oversætte et forkyndelsesmateriale til amharisk. Materialet er udarbejdet af en dansk og en etiopisk søndagsskolekonsulent i Hawassa, som samtidig oversætter materialet til sidamo-sproget, der tales i deres område. Vi har valgt at bruge hovedsproget amharisk, men ude i søndagsskolerne vil der sikkert blive forkyndt på stammesproget, som jo er hjertesproget. Fra hæftet: Geremu i Etiopien Aben Geremu er maskot for LM Kids indsamling Læs mere på TEGNING: LM KIDS7HAKON LUND JENSEN Rigtig mange børn går i søndagsskole i Etiopien. Men der er ikke ret mange voksne ledere, og de har - næsten - ingen hjælpemidler. LM Kids er netop begyndt på en ny to-årig landsindsamling, der skal støtte søndagsskolearbejdet i Sydvest-Etiopien. En del af de indsamlede penge skal gå til løn til søndagsskolekonsulent Tareken Bandayta, som er ansat i sydvest-synoden i den etiopiske Mekane Yesus Kirken. Han skal inspirere, vejlede og undervise søndagsskolemedarbejderne. Andre penge skal gå til kurser for de frivillige medarbejdere og til ene hjælpemidler til søndagsskolearbejdet. Derudover går en del af det indsamlede beløb til LM s øvrige missionsarbejde i Etiopien. Projektet løber over to år, og målet for indsamlingen i 2012 er kroner.

6 d. 18. okt / 3 06 Nr februar 2012» fortælle, LM s Internationale missionsafdeling; I Kontakt; kommer man tættere på missionærerne, fordi de har god plads til at hvad der ligger dem på hjerte Arv og testamente Følg bedre med i international mission AF KAJA LAUTERBACH Hvilke personlige oplevelser og udfordringer har LM s missionærer? Hvilke ting ligger dem særligt på hjerte? Hvilke projekter er de i gang med? Hvornår rejser de ud og hjem? De spørgsmål kan man få svar på i bladet Kontakt; International Mission, som LM udsender otte gange om året. Tæt på missionærerne LM s Internationale Missionsafdeling peger på, at det er vigtigt at have gode kanaler til at formidle viden om arbejdet rundt om i verden. Og de ser Kontakt; International Mission som et vigtigt element. I Kontakt; International Kontakt; er et vigtigt element i formidlingen af viden Kontakt; Nyheder fra LM s internationale missionsarbejde Mission kommer man tættere på missionærerne, fordi de her har god plads til at fortælle, hvad der ligger dem på hjerte, siger de. Gratis pdf Send en dk for at komme med på mailinglisten over modtage- Februar 2012 Breve fra missionærer re af Kontakt; International Mission. Bladet er gratis og sendes i en pdf-udgave. Hvis man ikke har mulighed for at læse den elektroniske udgave af bladet, kan man henvende sig til formanden i LM-kredsen, der vil være behjælpelig med at få en udprintet udgave. NYT FRA AMALIE BACH- SVENDSEN, VOLONTØR I HAWASSA, ETIOPIEN, I KONTAKT; NR. 1, 2012 Klokken er lidt i 8 en almindelig morgen, og der lyder en lys og ar stemme fra bagindgangen til mit hus God morgen, Amalie! Det er et af mine skolebørn, der ikke kan vente til okken bliver 8.30, så vi kan begynde undervisningen. Gud velsigner hver dag for mig i arbejdet som volontør for en dansk og en norsk elev i 0. asse. Arbejdet er udfordrende, spændende og til tider vanskeligt og jeg tror, at jeg lærer mindst lige så meget som børnene. Hvordan bevarer du din tro i et afkristnet samfund? Den kristne ugeavis Udfordringen er en god hjælp for mange. UNDERVISNING: Familieliv, arbejdsliv, bibelsk arkæologi, tro i praksis. UNGT STOF: Altid mindst to sider med godt stof for unge, fx fra FC Udfordringen. SUNDHED: Brevkasser og artier om bedre sundhed - for både krop, sjæl og ånd. INTERVIEWS: Kendte og ukendte, der har oplevet Gud og den åndelige virkelighed. MENINGER: Ledere, kronikker, ummer og anmeldelser med are kristne holdninger. NYHEDER: Fra både folkirken og frikirkerne, samt nyt om kristne i udlandet - hver uge. (Obs! Du kan også bestille avisen, kristne bøger og musik på hjemmesiden Udfordringen.dk - eller ring ) Ja tak, lad mig prøve Udfordringen ½ år for kun 348 kr. et helt år for kun 598 kr. prøv 2 måneder gratis - og betal derefter opkrævningen, hvis du fortsætter Europa (Færøerne/Grønland) 1 år 998 kr. Øvrige udland 1 år 1298 kr. Studie-abonn. 1 år 398 kr. eller ½ år 248 kr. Netabonnement 128 kr. Navn: Adresse: Postnr. By: Tlf.: Obs! Vind en rejse for 2 personer! Nye abonnenter deltager i lodtrækningen om to pladser på Udfordringens læserrejse til de første kristne i Grækenland og Tyrkiet i juni Den er arrangeret af Unitas Rejser med præsteparret Rhoda og Stig Christensen som rejseledere. Rejsen kan også bestilles hos Unitas Rejser for ,- Grækenland og Tyrkiet 29. maj - 6. juni 2012 Med dansk rejseleder Fortid, nutid og fremtid Rejse i samarbejde med avisen Udfordringen med rejseleder, sognepræst Stig Christensen Tro&Mission 2012 Udfordringen Postbox Sydjylland-Fyn USF B Udfordringen Torsdag den 11. november 2010 Uge 45 - Årg Kr. 15,- Bøn var vejen ud af mit mørke Pernille Liland havde en stor karriere som clairvoyant seer, men pludselig Prøv den kristne ugeavis gratis i to måneder. Det er helt uforpligtende. Efter en måned får du et giro-kort og kan beslutte, om du vil fortsætte. Prisen er kun 598 kr. for et helt år! Avisen er på 24 sider i farver....den kristne ugeavis Danmarks bedste Israels-dækning! Dagligt følger vores korrespondent i Israel udviingen i Bibelens lande. Som abonnent har du adgang til Richard Oestermanns daglige artier på hjemmesiden og i den trykte udgave.

7 Nr februar kirke;» og Morten Hørning; Jo bredere evangeliets ringvirkning er, jo mere nødvendigt er det, at vi er dybt funderet rodfæstet i Skriftens centrum Vi gør evangeliet snævert AF BIRGER REUSS SCHMIDT Vores praksis afslører altid vores evangelium. Og praksis afslører, at vores evangelium ofte er alt for indsnævret. Vi har forkyndt et lille lodret evangelium om syndernes forladelse, men ikke i tilstrækkelig grad de vandrette konsekvenser i forhold til vores medmennesker. Det sagde Morten Hørning, der er lektor på Menighedsfakultet og præst i Aarhus Valgmenighed på årets LederOase i Skovlunde den januar. Her talte han til godt 200 Oase-ledere om udfordringerne fra Lausannekongressen i Cape Town i efteråret I Cape Town blev folkemordet i Rwanda nævnt som et eksempel. Det var ny viden for Morten Høring at høre, at 89 procent af befolkningen i det afrikanske land var kristne i Det var altså to kristne stammer, der bekrigede hinanden med det resultat, at en million tutsier blev slået ihjel. Det fulde evangelium Missionærerne havde forkyndt evangeliet om syndernes forladelse, men de havde ikke appliceret forsoningen med Gud på splittetheden i samfundet. De prædikede om kærlighed, men bekrigede internt hinanden, lød foraringen på Cape Town-kongressen OASE-leder ønsker både dybde og bredde i forkyndelsen af evangeliet Godt 200 ledere på lederoase hørte Morten Hørning tale om udfordringer fra Cape Town i et indlæg fra lederen af Rwandas nationale råd for forsoning. På den baggrund slog Morten Hørning fast, at vi skal gå fra vores begrænsede evangelium og ind i det fulde bibelske evangelium. Hvis vi alene forkynder et lille lodret evangelium om syndernes forladelse, men ikke vil applicere evangeliet på os selv og vores kultur, så bliver evangeliet bare en fernis over en rådden kultur. Evangeliet taber til kulturens bagside, sagde han og nævnte også følgende konkrete eksempler: Kender vi ikke til konformitet med verdens idealer for forbrug? Kender vi ikke til at bruge evangeliets tilgivelse som en undskyldning for ikke at stå op mod uretten omkring os? spurgte han. Vigtigt både-og Faren er ifølge Morten Hørning dog ikke kun at gøre evangeliet lodret, så det alene handler om vores forhold til Gud. Det er lige så farligt, hvis det kun bliver vandret og alene handler om forholdet til vores medmennesker. Kirken er ikke et socialt arbejde. Guds rige er altid forkyndelse af Kristus som død og opstanden. Der er altid et både-og. Og jo bredere ringvirkningen er, jo mere nødvendigt er det, at vi er dybt funderet og rodfæstet i Skriftens centrum. Det er en vigtig pointe for mig og for Lausannebevægelsen som sådan, at evangeliets vandrette side så at sige hænger på den lodrette. Evangeliet er lodret funderet og vandret appliceret. Præcis som faldet i sit centrum var et direkte opgør med Gud, så er forsoningens centrum direkte med Gud i form af syndstilgivelse, uddyber han over for Tro & Mission. Og præcis, som faldet førte destruktion og ødelæggelse med sig, så rummer forsoningen vandrette ringvirkninger af genoprettelse og fornyelse. Læs leder side 13 Præst samler underskrifter mod lov FOTO: DANSK OASE Arbejdsgruppe skal drøfte folkekirkens frihedslovgivning Minister for Ligestilling og Kirke, Manu Sareen, sætter nu fokus på den såkaldte frihedslovgivning i folkekirken. Han har nedsat en arbejdsguppe, der skal belyse en række områder inden for dette område. Det handler først og fremmest om sognebåndsløseres parlamentariske rettigheder. I kommissoriet henvises der til den konkrete sag fra Kristkirken i Kolding, hvor ingen af sognets tre præster ønsker at vie fraskilte, og hvor en del af menighedsrådsmedlemmerne er sognebåndsløsere. Arbejdsgruppen skal også overveje valgmenighedspræsteres mulighed for kombinationsansættelse som sognepræst og valgmenighedspræst. Endelig skal arbejdsgruppen beslyse og overveje frimenigheders adgang til brug af folkekirkens kirker. Arbejdsgruppen består af kontorchef Pernille Esdahl (kirkeministeriet), som er formand, biskopperne Karsten Nissen og Kjeld Holm, Mette Trankjær (Den danske Præsteforening) og Inge Lise Pedersen (Landsforeningen af Menighedsråd. Fra de kirkelige organisationer deltager Hanne Dahl (Grundtvigske Valg- og Frimenigheder), Hans-Ole Bækgaard (Indre Mission) og Birger Reuss Schmidt (de evangelisk-lutherske frimenigheder) brs Nyt forstanderpar i Børkop Børkop Højskole, Indre Missions Bibelskole får nyt forstanderpar fra august Det skriver Indre Missions Tidende. Det nye forstanderpar bliver Margit Skov og Erik Back Pedersen, der de sidste 10 år har været forstanderpar på Frøstruphave Efterskole. Frem til skolernes sommerferie vil Erik Back Pedersen få mulighed for at bruge en dag eller to om ugen i Børkop med forberedelserne til det elevhold, der begynder i august. Journalist ansat i KFS En ny kommunkationsmedarbejder begyndte på Kristeligt Forbund for Studerendes (KFS) sekretariat i Ødsted 1. februar. Det er den 27-årige Jens Jørgen Jensen, der er bachelor i idehistorie og psykologi og derudover en netop afsluttet kandidatgrad i journalistik (cand.public). Han skal blandt andet arbejde med Til Tro, KFSpresso og KFS har betydet meget for mig både før og i min studietid. At skulle være kommunikationsmedarbejder hos KFS er for mig en ideel kombination af min kærlighed til KFS og min uddannelse, siger Jens Jørgen Jensen. Privat bor Jens i Aarhus, er gift med Laura og sammen har de Hella på halvandet år. Magnus Sørensen, der er præst ved den lutherske frikirke, Augustanakirken, i Aarhus, er gået i gang med at indsamle underskrifter mod den ny ægteskabslov, der skal give homoseksuelle ret til at blive gift i en kirke og kalde sig for ægtefæller. Han protesterer imod, at ægteskabet nu skal ændres til en kønsneutral institution. Homoseksuelle parfor- der, end de allerede har som registrerede partnere. Loven handler alene om at ændre og ikke om homoseksuelles rettigheder, mener han. Magnus Sørensen gør gældende, at alle eksisterende ægteskaber med lovændringen ændres til kønsneutrale ægteskaber. Det er et overgreb mod den personlige frihed, siger han. Præsten henviser også til Menneskerettighedseræringen, hvor der står, at familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. Når staten mener at kun- ægteskabet, benægter den familien som samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og fratager familien kravet på statens beskyttelse, hævder han. Formålet med underskriftsindsamlingen er at påvirke folketingets medlemmer til at erkende deres ansvar og stemme imod lovforslaget - uanset partifarve og partidisciplin. Lykkes det ikke, håber Magnus Sørensen, at det vil være muligt at samle opbakning fra de 60 folketingsmedlemmer, som det kræver at få sendt loven til folkeafstemning. brs Kirke giver tiende Holstebro Pinsekirke har besluttet, at man fremover vil give 10 procent af kirkens intægt til hjælpeløse og nødlidende mennesker rundt om i verden. Det skriver dominoonline.dk Hjælpen skal gå til grupper af mennesker, befolkningsgrupper og lande, der reelt oplever nød, og det tilstræbes, at hjælpen går via eller i samarbejde med en lokal kirke for at undgå svind og svindel. Kirkens første to fokusområder var at støtte op om Danmarks Indsamling 2012 den 3. februar og Nordkorea, som generalsekretær i Mission Øst Kim Hartzner fortalte om ved en gudstjeneste den 5. februar.

8 08 Nr februar 2012 folkekirke;» på Børge Haahr Andersen; Folkekirkens ledelse lever i vedvarende brud med Guds ord. Det lægger et pres de lokale kirker Mange præster kæmper for at stå fast på Guds ord Folkekirkemenigheder med bibeltro præster og missionsfolk må stå sammen, mener DBI-rektor AF BIRGER REUSS SCHMIDT Slaget om folkekirkens ledelse er tabt. Men det er slaget om den lokale kirke ikke. Det mener rektor på Dansk Bibel-Institut, Børge Haahr Andersen, som i et debatindlæg her på siden argumenterer for sit synspunkt. Han gør det art, at det kommende ritual om homoseksuelle ægteskaber i kirken viser, at folkekirkens ledelse lever i vedvarende brud med Guds ord. Det beager han dybt, men det får ham ikke til at forlade den lokale sognekirke. Jeg vil bide mig fast i den lokale kirkebænk og prædikestol, så længe jeg med regnskabsdagen for øje kan efterleve mit præsteløfte, har DBI-rektoren tidligere udtalt. Altid i mindretal Børge Haahr Andersen læste sidste forår de 612 høringssvar fra borgere, menighedsråd, præster og kirkelige organisation til rapporten om folkekirken og registreret partnerskab. Det var tydeligt, at folkekirkens ledelse, altså primært biskopper og provster, med enkelte are og lysende undtagelser anbefalede et ja, siger han. NU 3. OPLAG EFTER KUN 12 UGER Himlen findes virkelig En lil le drengs forbloffen de beretning om hans besog i himlen Todd Burpo Himlen findes virkelig ISBN sider paperback kr 149,95 international Bestseller tlf DBI-rektor tror ikke, at folkekirken kan reddes ved, at den bliver mere uafhængig af staten. Og han tror ikke på, at folkekirken kan reddes ved, at kirken bliver mere uafhængig af staten. Den bibeltro del af kirken vil altid være et mindretal. Kun en folkevækkelse af samme dimensioner som 1800-tallets vækkelser kan ændre dette, mener Børge Haahr Andersen. Sårbar og unik Han mener, at den unikke og decentrale opbygning af den danske kirke kombineret AF BØRGE HAAHR ANDERSEN, KØBENHAVN Den lutherske kirke blev efter reformationen i Danmark bygget op af decentrale lokalkirker, hvor det væsentlige var, at præsten formidlede en sand forkyndelse, som menigheden kunne genkende som den gode hyrdes røst. En række frihedsordninger fra 1800-tallet gjorde det muligt via sognebåndsløsninger, mindretalsrettigheder med videre, at medlemmer af folkekirken inden for en overskuelig geogra- med de mange frihedsordninger gør folkekirken meget sårbar over for modeteologiske strømninger. Men det giver samtidig det bibeltro mindretal unikke muligheder. stadig et trecifret tal af præster, som kæmper for at stå fast på Guds ords grund. De samler hver søndag et femcifret antal mennesker, som i deres forkyndelse genkender den gode hyrdes stemme. Mange af disse præst med en sand bibelsk forkyndelse. Den folkekirkelige ledelse har kun mandat til at blande hvis den kan begrunde, at en lokal præst eller menighed vildleder i forhold til bibel og bekendelse. En lokal præst og menighed er på det administrative plan undergivet folkekirkens ledelse, men i den lokale kirke frie til at undlade at have et åndeligt og gudstjenesteligt fællesskab med præster og biskopper, der lærer eller lever i strid med Guds ord. Når der som nu for første gang i kirkens historie kommer et autoriseret ritual, der menigheder er langt mere evangeliserende end missionshuse og frimenigheder og oplever igen og igen, at mennesker omvender sig og følger den gode hyrde, fremhæver Børge Haahr Andersen. Vi må rykke sammen Han anerkender, at ingen kan vide, hvor længe disse menigheder kan få lov at fortsætte inden for den folkekirkelige ramme. Men lige nu har de brug Den bibeltro del af kirken vil altid være et mindretal, mener DBI-rektor Børge Haahr Andersen for at stå skulder ved skulder sammen med missionsfolk i foreninger og frimenigheder og for en ny og levende bevidsthed om, at trods forskellig ramme tjener vi den samme herre, siger DBIrektoren. Og så har vi et våben, der fastlåste kirkelige magtforhold. Det er bønnen om, at Guds rige må komme til os og vores folk. Læs mere debat side 13 Slaget om den lokale kirke er ikke tabt FOTO: SCT-HANSKIRKE.DK har Guds ord imod sig, bekræfter det, at folkekirkens ledelse lever i vedvarende brud med Guds ord. Det lægger et pres på de lokale kirker. Men ingen præst kan påtvinges at skulle bruge det nye ritual, og et menighedsråd kan faktisk forhindre, at salme- og ritualbøger med det nye ritual overhovedet bliver indført. Menighedsråd kan også lokalt indføje i personalets ansættelseskontrakt, at de ikke er pligtige til at medvirke, hvis der skal foretages en vielse af et homoseksuelt par i deres kirke. Og enhver præst kan fortsætte den samarbejdspolitik, at man loyalt samarbejder med alle i folkekirken om det administrative, men kun har gudstjenestefællesskab med dem, der følger den gode hyrdes røst. En luthersk kirke betragter bispeembedet som et gode, men ikke en nødvendighed for en lokal kirke. Hvis biskopper svigter sit kald ved at lære eller leve i strid med Guds ord, kan en lokal menighed minimere det åndelige fællesskab og i stedet søge åndelige fællesskab og vejledning med erfarne menneske i det bibeltro landskab, sådan som det allerede sker i Evangelisk Luthersk Netværk.

9 Nr februar mission; Kim Hjermind;» Vi vil gerne give folk svar på deres spørgsmål To ægtepar inviterer til brunch og samtale om kristendom en gang om måneden Tro og Mission sætter her i foråret fokus på 1:1 mission (udtales en-tilen-mission). Det handler om at møde mennesker enkeltvis med evangeliet i hverdagen. Skriv til os om, hvis du har ideer eller erfaringer, der kan inspirere andre AF BIRGER REUSS SCHMIDT Vi vil gerne skabe et rum, hvor folk kan få svar på deres spørgsmål. En platform, hvor det er muligt at høre, hvad kristendom går ud på - lidt mere systematisk og lidt dybere end i en samtale i hverdagen. Sådan forarer Lena og Kim Hjermind, hvorfor de sidste år sammen med Susanne og Simon Gren Harstad begyndte at invitere en kreds af deres venner til brunch en søndag formiddag i måneden. Begge familier havde adskillige venner, som de talte med om den kristne tro, men de følte ofte, at de kom til kort i samtalerne. Vennerne var ikke interesserede i at gå med til gudstjenesterne i Nordvestkirken i København, hvor de to ægtepar hører til. Derfor opstod ideen om at mødes til brunch, oplæg og samtale. ikke, hvad kristendom går ud på. Vi kan ikke presse evangeliet ned over hovedet på nogen, men vi kan fortælle dem historien om Guds frelse. Brunchen er en kanon anledning. Vi siger til vores venner: I skal i det mindste vide, hvad I siger nej til, hvis I ikke vil være kristne, siger Kim Hjermind. Og de får positive tilbagemeldinger fra dem, der deltager. Flere kommer meget Lena og Kim Hjermind (tv.) og Susanne og Simon Gren Harstad har oplevet, at deres venner er interesserede i at høre mere om den kristne tro. trofast. Folk synes ikke, kristendommen er underlig, når man har foraret, hvad det går ud på, siger Susanne Gren Harstad. Prøver sig frem Konceptet er simpelt. De to værtsfamilier laver en lækker brunch den sidste søndag om måneden, hvor der ikke er formiddagsgudstjeneste i Nordvestkirken, som er en LM-frimenighed. På forhånd har de lavet et program for et halvt år, som de har sendt til dem af deres venner, som ikke er aktive i en kristen menighed. Og de har inviteret en person til at stå for et oplæg. I foråret 2011, hvor de begyndte, var udfordringen til den, der holdt oplægget: Kom og fortæl evangeliet. Siden har de dog haft mere grammet. Typisk kommer der fem til syv personer fra målgruppen hver gang. I for- teråret, men det har ikke fået de to ægtepar til at stoppe. Vi prøver os frem, siger Kim Hjermind. Det er typisk mange af de assiske spørgsmål, der bliver endevendt ved samlingerne. Hvor er Gud? Er Gud retfærdig? Kan det betale sig at være kristen? Drikke af den dybe brønd De efterspørger især folk med teologisk viden til at holde oplægget. Det er der, vi selv kommer til kort. Vi vil gerne invitere vores venner til at få de dybe svar. Til at drikke af en dybere brønd, som Kim Hjermind formulerer det. De to ægtepar oplever, at de selv lærer meget gennem samtalerne. Men også, at de kan komme i tvivl om elementer i den kristne tro. De første gange oplevede jeg det lidt som en rutsjebanetur. Vi blev sat til vægs, og jeg blev anfægtet i min af, at vi vidste mindre om kristendom, end vi nogensinde havde troet. Det har tvunget os til at fordybe os i det bibelske budskab, siger Susanne Gren Harstad. FOTO: PRIVAT Folk vil gerne høre mere om kristendom Jeg oplever igen og igen, at mine antagelser er forkerte. dommen går ud på, end man skulle tro. Det siger Kim Hjermind fra Charlottenlund, der er en af initiativtagerne til en månedlige brunch, hvor man taler om den kristne tro. Han husker for eksempel en 50-års fødselsdag, hvor en af hans kammerater på den anden side af midnat betroede ham, at han havde haft en oplevelse, der havde fået ham til at tænke meget over det med Gud. Det var slet ikke en type, jeg havde ventet det fra, siger han. Det var begyndelsen til, at Kim Hjermind begyndte at invitere nogle af sine venner til aftner, hvor man talte kristendom. Senere kom ideen om den månedlige brunch til i et samarbejde med Susanne og Simon Gren Harsted fra Frederiksberg. Vi har bevidst valgt at have venner, som ikke kalder sig selv kristne. Det tror vi, er sundt. Men vi vil jo gerne have, at de lærer Jesus at kende. Derfor gik vi i gang med dette her. Det er en nærværende måde at fortælle om Jesus på, siger Susanne Gren Harstad. Overskride grænser Hun vil helt art anbefale andre at gøre det samme. Man kan forkynde evangeliet på mange måder, men det her er en rigtig god måde, hvor der bliver skabt trygge rammer for deltagerne. Det tror jeg er vigtigt, siger hun. Men hun vedgår, at der skal en portion mod til. Vi frygtede på forhånd, at vi ville sætte nogle venskaber over styr, men det har vi ikke erfaret. Men der er nogle, der siger: Fint, I spørger os, men gør det ikke en anden gang. Som kristen skal man somme tider gøre noget, der overskrider ens grænser. Men vi beder Gud om at give os ordene i munden, så vi kan servere evangeliet på en spiselig måde, siger hun. brs Her kan jeg stille mine spørgsmål Karsten Schaldemose er en af de personer, som deltager i den månedlige brunch om kristendom. Han og Kim Hjermind har holdt kontakt siden de gik i skole sammen, og Karsten Schaldemose sagde ja, da han blev inviteret med. Det er både interessant og hyggeligt at være med, og jeg lærer meget. Som nybegynder skal der heller ikke så meget til, før jeg bliver beriget med ny information, siger han med et smil. Kirken er lidt for meget Karsten Schaldemose synes, det er rigtig godt, at man kan få lov til at stille sine spørgsmål. Karsten Schaldemose synes, det er både interessant og hyggeligt at være med til brunch-arrangementerne. Jeg har også været med i kirke, men det oplevede jeg som lidt for meget for en ikke-troende. Jeg forstod ikke halvdelen af det, der blev sagt. Der er mange ting, som er selvfølgeligheder for dem, der er vokset op med det, men det er det ikke for os andre. Mindre kritisk Karsten Schaldemose var tidligere meget kritisk over for kristendommen. På spørgsmålet om, hvad det har betydet at være med til brunch-samlingerne, svarer han: Det er nok for tidligt at sige noget om det, men et el- brs Skjern Kulturcenter Store Bededagsferien

10 10 Nr februar 2012 faste;» sker, Jesus; Når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt for mennemen for din fader, som er i det skjulte Fokus på hjertets skat To forfattere fortæller om fastens betydning også for dem selv Henoch Pedersen. Fakta om fasten Askeonsdag Der er nogle, der tror, at askeonsdag er dagen før skærtorsdag, men det er ikke rigtigt. Askeonsdag er den første onsdag efter fastelavnssøndag. Tæller man hverdagene fra denne onsdag og til påskelørdag bliver det til 40. Jesus fastede 40 dage og nætter, derfor er kirkens påskefastetid 40 dage lang. Efter gammel skik fastes der ikke om søndagen, fordi det er Jesu opstandelsesdag, og fordi vi skal til nadver. AF DITTE OLSEN Ingolf Henoch Pedersen har skrevet bogen: Ovenlys på faste og forbrug. Den indeholder 40 små andagsstykker. Ingolf Henoch Pedersen er valgmenighedspræst i Fjellerup og retræteleder i foreningen Agape. 1. Faster du? I praksis har min faste først og fremmest bestået i tilvalg af mere stilhed og mere tid sammen med Gud. Jeg er meget glad for at være på retræte og har gjort det i fastetiden i mange år. Mens jeg var fakultetsleder på Menighedsfakultetet, arrangerede jeg retræte for studenterne, og i Agaperegi leder jeg en retræte i ugen op til påske på Hellig Kors Kloster. Jeg er ikke blind for værdien af at gå ind i et frivilligt afkald, men det er svært i vores samfund. Jeg har dog af og til afstået fra vin og slik i fastetiden. I vores kirke er der blevet uddelt en særlig madplan, som er lidt mere nøjsom, og vi har afsluttet fasten med en indsamling til nødlidende. Det har menigheden været glad for, og det er med til at understrege, at livet er mere end maden. 2. Vi taler tit om bøn og giversind. Burde fasten opprioriteres både i forkyndelsen og praksis blandt Guds folk? I Matthæus 6 siger Jesus: NÅR I faster. Han går altså ud fra, at det gør hans disciple. Jesus advarer her mod udvendighed, både hvad angår bøn, almisse og faste. Jeg tror, vi går glip af en velsignelse, hvis vi ikke faster. Men det vigtigste er ikke hvordan, men at vi er på vagt over for, hvad de materielle ting kan gøre ved os. For der ligger en åndsmagt bag. Jesus advarer os mod, at skattene på jorden skal besidde os. Det handler om, at vi har fokus på Kristus som vores hjertes sande skat. 3.Hvad er intentionen med din bog: Ovenlys på faste og forbrug? Jeg har set en opgave i at løfte emnet frem, skærpe vores opmærksomhed, så det kan blive til åndelig fornyelse. Og bogen er simpelthen dateret fra askeonsdag og beregnet til at bruge i fasten. Jeg har for eksempel brugt en del af fastetidens tekster om bod og kampen mod fristelser. Jeg håber, at læserne får en hjælp til at blive bevidstgjort om centrum og periferi og søger centrum. Retter fokus mod Jesus og det, han har gjort, ved at følge ham på lidelsens vej. Vi har som mennesker brug for at tilskynde hinanden til at sætte tid af til at søge Gud og få discipellivet ind under huden, så det kan brede sig ud og præge os hele året. FOTO: SXC.HU AF DITTE OLSEN Hans Erik Nissen har skrevet bogen: - Den indeholder 40 små andagsstykker. Hans Erik Nissen er valgmenighedspræst i Melby og fritidsforkynder i Luthersk Mission. 1. Faster du? Jeg har i perioder undladt eller givet afkald på noget, uden at der skal skrives mere konkret om det i Tro&Mission. Man skal være varsom med at udstille sin egen fromhed. Det kom farisæeren i Lukas 18 ikke godt af sted med. Når vi faster eller beder eller giver almisse, så skal vi gøre det for Gud i det skjulte. Det er vores far i Himlen, der er vores egentlige skat. Vores syndige naturs begær og grådighed har mange ansigter. Men vandrer vi i lyset, lærer vi, at der er stor forskel på at bryde med noget i det ydre og at gøre det i vores fordærvede syndehjerte. Her hjælper ingen faste, men kun råbet: Vær mig arme synder nådig. Jeg er ikke i tvivl om, at fasteperioder i mit eget liv har betydet stilhed for Herren og har ændret fokus, så blikket er blevet vendt fra det synlige mod det usynlige. 2. Vi taler tit om bøn og giversind. Burde fasten opprioriteres både i forkyndelsen og praksis blandt Guds folk? Faste, bøn og almisse bliver til velsignelse, hvis vi gør det uden at være optaget af, at vi gør det. Hvis vi bliver optaget af vores egen åndelighed, er der stor fare for, at det åndelige liv udtørrer. Derfor kan fastemetoder og -programmer være farlige. De kan føre en kristen ind under loven, hvor han ender med at blive en farisær. At faste kan blive en tilfredsstillelse af vor kødelige natur. Jeg tror, at Helligånden er den store hjælper i alt åndeligt liv. Helligånden bor i hver eneste kristen, og hvis han tilskynder dig til at faste, skal du være lydig. Livet i Ordet er en forudsætning for at høre Helligåndens røst. Når du læser om gudsfrygt og nøjsomhed, giver du Helligånden anledning til at minde dig om, om der er noget i dit liv, som du gennem faste skal hjælpes til at bryde med. 3.Hvad er intentionen med din bog: Det er fuldbragt? Jesu korsord kan og skal vi leve på hele året. Alligevel er det ikke tilfældigt, at bogen har lige præcis 40 små stykker. Mange af os oplever berigelse ved at gøre noget fast på bestemte tider af året, og læsningen af et andagtsstykke hver dag i fastetiden kan vende tanke og sind mod det egentlige i vores største højtid. Faste i GT Der er talrige eksempler på faste i Det gamle Testamente. Hvis man skal drage en pointe fra beskrivelsen af faste i GT, må det være, at det er naturligt at lade behovet for mad vige tilbage på tidspunkter, hvor forholdet til Gud på en særlig måde er i fokus. Mennesket er en enhed af krop og sjæl. Den åndelige situation afspejler sig naturligt i menneskelivet. Omvendt kan det, at kroppen lider afsavn, styrke erfaringen af alvor eller nød i forholdet til Gud. Det er ingen festlig ting, at folket er syndere og har behov for forsoning med Gud, og det skal også mærkes på kroppen. Faste i NT Første gang, vi møder faste i NT, er, da Jesus er i ørkenen i fyrre dage og fristes af Djævelen. Vi er heldigvis ikke blevet bedt om at følge Jesus i det stykke. Der står også udtrykkeligt, at det var Ånden, der ledte ham til det. Helligånden kan lede det enkelte menneske ud i ørkenperioder, fysisk og åndeligt, som kan forme til tjeneste i Guds rige. Vi kan også vælge at gøre brug af faste i forskellig form som forberedelse til dette. Jesus anerkender, at det er naturligt at faste som et personligt valg, men ikke som noget, der udadtil skal gøres synligt for at bevise en særlig grad af fromhed (Matt 6,16-17). Også Paulus understreger, at skikken med at faste hverken gør fra eller til over for Gud (1 Kor 8,8-9). Læs selv mere om faste på

11 11 nigheden og fra en 95-årig gudmor For Inge-Lise Schmidt har det stor betydning at huske på Hertro;» igen Enok Sørensen; Jeg har brug for at tage disse ord til mig, at sige dem igen og - både med og uden lyd Hvad skal jeg tro? mit bibelvers; AF PETER KRAK AAKIRKEBY Men du, bliv ved det, du har lært og er blevet overbevist om! (2 Tim 3,14). Der er mange bud på, hvad vi bør tænke og mene om livet og døden, men vi har kun ét sted at ty til for Vor egen tro kan nemlig let komme ud af kurs, og kristentroen er Måske får vi lyst til at stille samme spørgsmål som Pilatus: Hvad er sandhed? - virkelig være meningen, at vi skal fortsætte med at tro på ham, som tidligere generationer gjorde, eller de nye tider? Mange vil i hvert fald gerne gøre det, og måske har vi lyst til at følge Hold dig til de bibelske skrifter Da Paulus skrev sit andet brev til hans opgave som menighedsleder i Efesos, hjalp han ham tilbage til Men du, bliv ved det, du har lært Derefter nævner Paulus de bi- og hjælp, men først og fremmest Bibelens ord bevarer og fornyr i troen mit sind for så meget værd, at han Vi har brug for at komme tilbage til Bibelens ord for at blive bevaret taler om det, og vi må lade det Paulus skriver videre i vers 15: De hellige Skrifter kan give dig visdom til frelse ved troen på Vi må lade Helligånden røre ved os gennem det ord, så vi bliver Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus (Rom 8,1). Der er jo så meget at fordømme mig for: mine fordømmelser af andre, mine begærlige tanker, mine svigt og fejl over for andre, i familien, blandt venner, i menigheden og over for mennesker, der - - Enok Sørensen Skjern Seks år efter sin mands død: Savnet bliver ikke mindre, selvom sorgen svinder. AF OLE SOLGAARD Hvis man sætter et skjult kamera op i stuen hos Inge-Lise Schmidt, vil man af og til kunne opleve hende gå rundt og synge Ikke alle dage er lige, ( ) men hver en dag jeg må på Jesus tro! Halleluja!.... Den 71-årige kvinde kender til mange slags dage, også svære Savner sin mand ret med hele tiden, og det var han også, da Hans døde, understreger Hun fortæller energisk om sin hverdag sammen med Hans, som - savnet, når hun ser andre, der sid- ner også en at dele Guds ord med i Savnet bliver ikke mindre efter Men min styrke i hverdagen er, at jeg har en far i Himlen, som har hånd om mig, også når jeg er ked Trygheden ligger i, at det er Gud, der holder fast i mig og ikke omvendt, siger Inge-Lise Schmidt. Den livsglade pensionist er ansvarlig for seniorarbejdet i Aalborg LM. Takker Gud Den livsglade pensionist glæder sig over sin familie, sin menighed og sit helbred, og hun takker Gud for, at hun har noget at stå op til - rens velgerninger, som omtales tilgivelsen af sin synd, og at hun i har hun haft det, siden hun var en - - lever hun en grundlæggende hvile - I tjeneste for andre Hverdagen er fuld af gøremål for andre, både naboer og børne- opsøgt af en nabo, der har spurgt mange år var Inge-Lise og Hans Schmidt også meget aktive i formidling af Guds ord gennem LUMI - Her møder hun stor taknemmelighed fra de mange ældre og enlige, der kommer til seniormøderne, selvom de ikke normalt er med i

12 12 Modtag nyheder fra LM direkte i din indbakke. Tilmeld dig i boksen på forsiden af dlm.dk Kender du en udlænding, som... Luthersk Missions Højskole OPRYDNINGSSALG LogosMedia rydder op på lageret og giver derfor % rabat på udvalgte titler. Følg med på logosmedia. dk, hvor du hver uge kan finde nye tilbud. AF BIRGER REUSS SCHMIDT - Udvalg bag ny, fælles sangbog efterlyser respons inden 1. marts Synspunkter om prøvehæf- mesiden Spalterne i Tro & Mission er også åbne for debat. Klare budskaber, man kan synge TILBUD I UGE 6: Det er fuldbragt Refleksioner over Jesu syv korsord Hans Erik Nissen 40 korte, men dybe andagter med udgangspunkt i Jesu sidste udtalelser på korset. Brug den i fastetiden! 102 sider (indb.) før kr. 149,95 NU KR. 32,- Vær fuldkommen Udfordringen fra De ti Bud Flemming Stidsen "Bogens udtalte styrke er den konstante pirken og udfordring til os som kristne - at efterleve de ti bud helt ned i hverdagen. Uden forbehold." "Let og flydende sprog" Tro og Mission 100 sider før kr. 128,- Telefon NU KR. 37,50 AF TORBEN LARSEN, SKJERN Det er dejligt, at det er mu AF MARTIN PAULSEN NØDEBO - - I østen stiger solen op. Det er - til Hvilken ven, vi har i Jesus - Nu står der blæst om cykelsti Guds menighed, tag Herrens rustning på Fællessang Åndelige Sange og Salmer - - Sange på dansk, man kan forstå

13 Nr februar 2012 debat;» Mikkel Clement; Om blot fem måneder slutter mit bidrag og så er der brug for nye til at tage over Debat er spalten, hvor læserne kan komme til orde og er dermed udtryk for skribentens egen holdning. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg, der fylder mere end anslag inusive mellemrum.»» Klip fra blog; Halvfærdig - eller halvt begyndt? Klip; Åndelig kraft og kulturel overbevisning AF ØYVIND ÅSLAND GENERALSEKRETÆR I NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND I DEN NORSKE AVIS DAGEN AF MIKKEL CLEMENT VOLONTTØR FOR LM I SIEM Vi må spørge os selv, om vi har den nødvendige åndelighed til at dele evangeliet med andre. Og vi må også spørge, om vi har den kulturelle relevans, som skal til for at nå ud.» FOTO: SXC.HU REAP I CAMBODJA For godt fem måneder siden syntes jeg godt nok, 10 måneder var rigtig lang tid. Det var en superfed opgave, jeg skulle i gang med, RJ àlqnh PHQQHVNHU PDQ skulle omgås i den forestående tid men nøj, hvor var det lang tid. Nu står jeg så fem måneder inde i forløbet og 10 måneder er stadig lang tid. Men efterhånden som jeg har lært landet og dets befolkning at kende og mærket varmen i det lokale kristne fællesskab samt det internationale så er der pludselig meget kort tid, til det hele er ovre. Kun få gange i mit liv har jeg set et menneske blivet omvendt allerede nu har jeg set omkring 10 blive omyhqgw Á ßUH EDUH S HQ GDJ Jeg har set, hvor venlige, gæstfrie, ydmyge, hjælpsomme og helt igennem fantastiske cambodjanerne kan være. Når jeg har alt dette i mente så er 10 måqhghu YLUNHOLJ NRUW WLG Tilbage til spørgsmålet: Er jeg nu halvfærdig? Tidsmæssigt, ja. Men samtidig med at have oplevet Cambodja har jeg også erfaret bagsiden af medaljen: korruption, kriminalitet, afgudsdyrkelse, dårlig uddannelse, kun meget få midler Halvt tomt eller halvt fuldt? Halvfærdig eller halvt begyndt? Klip; Kristus eller mig i centrum? AF PETER NORD HANSEN, VICEGENERALSEKRETÆR I IM I INDRE MISSIONS TIDENDE Megen nutidig religion og såkaldt kristendom taler om balance, energi, harmoni og kærlighed. Det er mig, der er i centrum. I bibelsk kristendom er Kristus i centrum, og når evangeliet er et godt budskab, er det fordi, det er et budskab om forsoning» med Gud og frelse til evigt OLY Det er et budskab om nåde i en nådesløs tid, hvor vi dybest set er overladt til os selv og vores egen formåen. Det er et budskab om tilgivelse til mennesker, der plages af skyld, men ikke får lov at være skyldige. Det er et budskab om evighedshåb til mennesker, der i mødet med døden intet håb ser. Jeg mener, vi skal arbejde med begge dele, både den åndelige kraft og overbevisning og den kulturelle relevans. Desuden ønsker jeg mig et bedehus (svarer til missionshus), som bliver endnu mere radikalt. Vi må gennem forkyndelsen og diakonien kommunikere med og nå ud til mennesker, sådan at vi lærer dem at kende. Folkekirken som gæstehytte AF SAMUEL ROSWALL HILLERØD WLO PLVVLRQ Derfor må jeg drage den konusion, at arbejdet her kun er halvt begyndt. Nok har jeg kun ydet et meget lille ydmygt bidrag til bedre uddannelse og forhåbentligt til, at mennesker kan blive frelst. Men om blot fem måneder slutter mit bidrag og så er der brug for nye til at WDJH RYHU Arbejde er der nok af, men personer, der vil gå,og midohu WLO DW J PHG HU VP Overvejer du volontørlivet, men synes måske, det er lang tid, så læs Matthæus 9,37-38, og tænk over, om det måske er dig, Gud kalder? Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. 13 Efterhånden har mange det som jeg: Folkekirken som sådan kan ikke længere betragtes som en del af Guds kirke. For hvad hjælper det at have grundlaget i orden, hvis det i praksis tilsidesættes. Det svarer til, hvad Jesus bebrejdede sin samtids teologer: De ærer mig med læberne. Men deres hjerte er langt borte fra mig, forgæves dyrker de mig, for det, de lærer, er menneskebud (Matt 15,8-9). Situationen hos os i dag er resultatet af en lang proces. Længe har folkekirken været en frafalden kirke men dog en kirke. Men sådan ser jeg den ikke længere. Derfor har jeg stadig større forståelse for, at nogle giver op og bringer medlemskabet til ophør. For egen del er jeg ikke kommet dertil. I praksis er folkekirken som institution med ledelse og forkyndelse nemlig slet ikke en kirke, jeg kan og bør bryde med på grund af løgn og vildfarelse. Hvad er den så? Jeg betragter mig ikke som grundtvigianer. Måske nok som grundtvigsk pietist. Derfor har jeg også være nødt til at omskrive det grundtvigske Menneske først og kristen så til Menneske og kristen først og sidst. Men nu at skulle tilegne mig et grundtvigsk kirkesyn for at kunne blive stående i folkekirken har været en overvindelse. Alligevel har jeg valgt den vej. Herefter er folkekirken for mig en borgerlig indretning. Formelt er jeg ikke længere medlem af en kirke men blot af en borgerlig organisation, hvor biskopper og præster har mulighed for under ligestillingsministerens taktstok at lade hånt om det, som er den sande kirkes grundlag: Bibelen og bekendelsen. Min tilslutning og støtte er herefter afgrænset til præster og andre kirkefolk, som vil lade sig fastholde af det grundlag. Altså ikke bare i teorien som i folkekirken, men i praksis sådan som Kristi kirke ønsker at gøre det. Hvis jeg herefter som medlem af folkekirken ønsker at være en del af Kristi kirke, så står den mulighed tilbage at være gæst (om nødvendigt for eksempel ved sognebåndsløsning) i den borgerlige institution folkekirken. Og det vil jeg så benytte mig af, så længe det er muligt at være tilknyttet en bestemt kirke, hvor Guds menighed lever, og hvor evangeliet forkyndes rent, og sakramenterne forvaltes ret. Men hvis for eksempel biskopperne i Aarhus og København sekunderet af deres domprovster kan få inspireret magthaverne til at tvinge alle præster og menighedsråd til at ligge under for ubibelske ordninger og hedenskab, jamen så må jeg vel anse gæstehytten IRU Dà VW leder; Evangeliets dimensioner DANSK OASE HAR taget udfordringen fra Lausannekongressen i Cape Town i efteråret 2010 til sig. Det fremgår af Mortens Hørnings indlæg på LederOase forrige weekend, hvor han udfordrede til at give evangeliet større bredde. Hvis vi alene forkynder et lille lodret evangelium om syndernes forladelse, men ikke vil applicere evangeliet på os selv og vores kultur, så bliver evangeliet bare en fernis over en rådden kultur. Evangeliet taber til kulturens bagside, sagde han og efterlyste en evangelisk konsekvens i forhold til den danske forbrugskultur og uretten omkring os. Det er hævet over enhver tvivl, at denne udfordring rammer os med en forhammer. Vi har ikke i tilstrækkelig grad fået forkyndt evangeliets konsekvenser i det daglige liv. Eller med andre ord: Formaningsforkyndelsen er blevet forsømt. At det anliggende nu bliver løftet frem, er der kun grund til at påskønne. DYNAMIKKEN MELLEM EVANGELIET og evangelihwv NRQVHNYHQVHU HU HQ NODVVLVN NRQàLNW VRP YL RJV JHQßQGHU L 1\ 7HVWDPHQWH 'HW HU LNNH HQNHOW DW I sat denne dynamik op i et skema - eller for den sags skyld at praktisere den. Paulus taler om tro, virksom i kærlighed (Gal 5,6) og rammer hermed lige ind i sagen. Troen får vi skænket alene af Guds nåde, men troen er virksom i kærlighed. Ikke sådan at forstå, at troen føder lovgerninger, men derimod gode gerninger til gavn for vores medmennesker. Derfor er det også en afgørende pointe i Morten Hørnings udfordring, at den ene ensidighed ikke skal Dà VH GHQ DQGHQ 'HU VNDO PHUH IRNXV S WURHQV bredde, ja. Men der må samtidig holdes fokus på troens dybde. Troens lodrette og vandrette dimension er ikke to forskellige og uafhængige størrelser. De hænger uløseligt sammen. NÅR DER ALLIGEVEL er grund til at sætte et spørgsmålstegn ved budskabet fra LederOase, skyldes det selve sprogbrugen, nemlig at udtrykket evangeliet også bruges til at betegne evangeliets konsekvenser. Det er udfordrende, men det skaber ikke arhed. I det seneste nummer af Budskabet bruger DBI-lærer Peter Olsen assiske lutherske begreber, når han slår fast, at evangeliet i egentlig forstand er budskabet om, hvad Jesus har gjort for at frelse os fra Guds vrede og dom. Vores kærlighedsgerninger er ikke evangelium, men lov. Kærlighed er en konsekvens af evangeliet. Den er udtryk for loven, ikke for evangeliet i egentlig forstand. Det store spørgsmål er så, om Hørnings evangelikale formuleringer blot er en anden omend mere uar måde at udtrykke sig på. Eller om det er en anden forståelse af evangeliets hovedsag. Birger Reuss Schmidt ansv. redaktør inspiration nærvær holdning

14 14 Nr fabruar 2012 ALME SKOLE - logo - - en kristen friskole Kristne brugte bøger sælges Ikast kristne Antikvariat Navervej 9, 7430 Ikast. Tlf elever fra bh.-9.., Nordsjælland. Pædagogmedhjælper til SFO søges fra 1. august 2012 ER DU VOR NYE MEDARBEJDER? Se stillingsopslag på Bibelcampingsekretær til Bibelcamping i Virksund. Tiltrædelse: 1. august 2012 eller efter aftale. Ansøgningsfrist: 20. marts Daglig leder til parvis.dk Parvis.dk skal være Danmarks bedste online tilbud med inspiration og hjælp til parforholdet. Spørgsmål stilles til: Bibelcampingudvalgets formand Lars Brosbøl på tlf Læs mere om stillingen på: Vi søger en daglig leder på halv tid, der kan gøre dette til virkelighed. Jobbet handler først og fremmest om at opbygge en god, brugbar og inspirerende hjemmeside. Dernæst om at få den ud over rampen til Danmarks befolkning og skabe økonomi til at drive den fremadrettet. 0XVLNO UHU WLO 6ROJnUGHQ (U GX EHJHMVWUHW IRU PXVLN RJ YLO GX EU QGH LJHQQHP VDPPHQ PHG HIWHUVNROHHOHYHU" 6n KDU YL MREEHW de får glæde, lyst og begejstring, når de synger i kor, indspiller musik og gi r den max gas i et band? x Har du faglige ambitioner indenfor kor, band og lovsang - og vil du være inspirator for musiivet på Solgården? x Kan du li unge mennesker, og kan du se udfordringer i at være med til at bringe det kristne budskab ind i hjerterne på eleverne? Kan du se dig selv i dette - så tøv ikke med at skrive en ansøgning. Vi forventer, at du er en personlig kristen, har gode musikalske evner, gerne læreruddannet og brænder for at være sammen med unge. Stillingen er fra august Er du interesseret kan du se en uddybning af stillingsopslaget på vores hjemmeside Du er også meget velkommen til at kontakte skolens forstander Kristian Andersen på tlf eller via mail på Ansøgning skal være skolens forstander i hænde senest mandag d. 20. februar. Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Efterskolen Solgården, Vardevej 68, 6880 Tarm 0XVLNO UHU V JHV WMHN ZZZ VROJDDUGHQ GN x Brænder du for at spille musik og undervise elever, så Se det fulde stillingsopslag på BOG UDSALG Spar op til LMU søger ny 75% Teenkonsulent Tiltrædelse: 1. juli Ansøgningsfrist: 1. marts Læs mere om stillingen på T E Dejligt sommerhus, Djursland / Fjellerup. Beliggende ved skov og børnevenlig badestrand, tæt på Djurs Sommerland faste sovepladser. Se: eller ring Thomas Teglgaard EN ANDEN MANDS HÆVN En socialrealistisk, skæv thriller om retfærdighed og hævn. Før: 299,95 kr. NU: 149,95 kr. Poul Hoffmann HERRENS GLÆDE Syv prædikener af Poul Hoffmann. Bogen er desuden illustreret med malerier af Jørn Henrik Olsen. Før: 199,95 kr. NU: 99,95 kr. Kerstin Hoffmann KØRVIGS KATEKISMUS»Kørvigs Katekismus«er en samtale- og aktivitetsbog til børnefamilier. Indeholder et opslag til hver uge i året. Før: 199,95 kr. NU: 99,95 kr. Alan M. Stibbs (red.) STUDIEGUIDE TIL BIBELEN I-III Systematisk hjælp til personligt bibelstudium af tekster fra hele Bibelen. Før: 400 kr. NU: 99,95 kr. Thomas Teglgaard EN LILLE OPBYGGELIG BOG $%. +2)34.% &2)3+/,% ) (/,34%"2/ s 6!,$%-!2 0/5,3%.36%* s (/,34%"2/ FORLAGSGRUPPEN LOHSE TLF.: SE ALLE UDSALGSBØGER HER: Formålet med bogen er at minde os om evangeliet. Før: 79,95 kr. NU: 39,95 kr.

15 Nr Svarpanel: terapeut Ellen Esmarch Pedersen, daglig leder af KPI Carsten Hjorth Pedersen, læge Anne Marie Rask, cand. theol. og frimenighedspræst Peter Rask og socialrådgiver Yvonne Solgaard spørg; Kristendom: tro eller overtro? Hej Vi er en gruppe unge, som har været sammen til bibelstudium. Vi har et spørgsmål til jer: Hvad er forskellen på tro og overtro? Vi snakkede om, at nogle mennesker mener, at vi kristne er overtroiske, når vi beder til Gud. Er det at tro på Gud også en slags overtro? Hej fra os Kære Bibelstudiegruppe Det er ikke så let at svare på. Hvad er tro? Ser vi på, hvad Bibelen siger, står der i Hebr 11,1: Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Overtro er ifølge den frie encyopædi troen på, at proces forbinder de to. Tro indebærer tillid, håb og overbevisning. Tænker vi tillid, håb og overbevisning Overtro indebærer troen fysisk foraring. Overtro anses ofte for at være irrationel set i relation til det alment accepterede verdensbillede. Begrebet overtro er individ og deres opfattelse af, hvad der er rationelt. med skæbne, altså noget helt tilfældigt, eller noget, man har gjort sig fortjent til på en positiv eller negativ måde. Overtro vil af nogle mennesker også blive for- Afhængig af kultur Nogle mennesker, også i Danmark, vil givetvis be- overtro. Men som jeg ser det, er det afhængigt af ens Kristentroen er troen på skaber og opretholder af livet. Overtro vil jeg betragte som troen på, at en bestemt handling eller hændelse medfører noget bestemt. Mange mennesker er præget af forskellige former for overtro. Noget kan minde om tvangshandlinger. Hvis man for eksempel læser et interview med en fodboldspiller, kan man støde på spørgsmålet, om han er overtroisk og gør noget bestemt, inden han går på banen for at spille kamp. Det er en tro på, at en bestemt handling får en bestemt effekt. Det er således på mange men alligevel bliver det ikke taget så alvorligt. I nogle med handlinger, som kan føre til døden. Når vi for eksempel beder hører vores bøn og svarer os. Det tror vi, fordi vi tror, at belen har åbenbaret sig for fordi vi har erfaret det. Gud åbenbarer sig For mig er det ikke så afgørende, om mennesker kalder overtro. For mig er det vig- den eneste sandhed, og at han har åbenbaret sig for os mennesker gennem sit ord til os. Dog vil jeg sige, at der for eksempel i Bibelen er nævnt personer, som selv kritikere af Bibelen må erkende, har levet. Der er ikke tale om en tro på skæbne eller noget sande ord til mennesker. Den bygger på, at nogle bestemte historiske kends- Det er med til at skabe tillid mennesker blandt andet ved at skabe en overbevisning i menneskers hjerter. En overbevisning om at han er vejen, sandheden og livet. Som vi læste tidligere fra Hebræerbrevet, så er tro en overbevisning om ting, man ikke kan se. Vi kan ikke se overbevisning, tillid og håb hos det enkelte menneske. Tro skal erfares Det er vanskeligt at forare for andre mennesker, hvad tro er. Vi må fortælle om, for os i vort liv, og så bede menneskers hjerter. Når alt kommer til alt, tror jeg ikke, at tro kan forares. Den skal erfares. Vi kan realitet, at han lever og har omsorg for os hver eneste dag. Derfor må vi også frimodigt bede til ham. Om andre kalder vores tro for overtro, betyder ikke så meget, når blot vi ved, at vi tror på den levende almæg- Med venlig hilsen Yvonne Solgaard Skriv til Tro & Missions brevkasse og spørg om livet med troen. Adressen er: Brevkassen, Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød. Mail: Alle henvendelser behandles fortroligt. Der svares kun på de breve, der kommer i avisen. Alle breve vil fremstå anonymt i avisen. 9 skarpe; 1Hvilken aktivitet nyder du mest at lave? Jeg kobler bedst af, og ny- på vandski, eller når jeg er på jagt. Hvilken aktivitet hader du mest? 2 3Hvad er det værste, du senest har været udsat for? At være tæt på et menneske hvis store ønske blev afvist. om at få sin mand til Dan- fortvivlelse. 4Hvad er den bedste oplevelse, du har haft i år? og indgreb i to forskellige forhold: drene bad om at få foretaget nye prøver. Lægerne mente ikke, at det var nødvendigt, men det viste sig, at de nye slet ikke behov for operation mere. Den anden oplevelse var i en international bibel- kommet på kant med hinanden. Den ene følte sig for- fornærmet. Det gode var, at begge parter talte med nogle af os andre om det. Det gav anledning til, at nogle Efter cirka 14 dage blev der gjort op og tilgivet. Ved næste samling talte vi åbent som havde grebet ind. 5Hvad siger din familie, at din fremherskende egenskab, er? At jeg er meget passioneret i det, jeg har med at gøre. 6Hvad er det bedste ved det kristne Hvad fællesskab, du kommer i? Det er en erfaring af, at Je- skabt det, og han giver det liv og kraft. Det kommer konkret forbøn for hinanden. 7Hvad er din yndlingssang? Alene Kristus er mit håb, nr. 2 i Fællessang 3: Han er mit sikre sejrsråb. borg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dybt af kærlighed, hos ham alene har jeg fred. Han er min trøst, hvor end jeg går; her i hans kærlighed jeg står! 8Hvad er det første, du læser i Tro & Mission? Stof, der handler om mis- mission i Danmark og international mission i Tanzania. 9 er du optaget af lige nu? Forberedelser til ar- bro på søndag. Jeg skal forberede noget, vi kan gøre samle, gerne være lidt sjovt noget, man også kan lære lidt af, og jeg skal forberede en andagt. Der kan meget vel være deltagere med anden religi- i øvrigt mennesker, som ikke do Navn: Enok Sørensen Alder: 51 år Bopæl: Skjern Job: tværkulturel konsulent i LM, Vestdanmark Anledning: Enok Sørensen har skrevet Mit bibelvers på side 11. Enok Sørensen på vandski på en ferie i Kroatien. PRIVATFOTO

16 16 Nr februar 2012 bagvendt; Bagvendt bliver skrevet på skift af efterskoleforstander Rasmus B. Houler, missionær Annelise Clausen og ungdomskonsulent Helene Hammer Pihl Slip slanterne AF HELENE HAMMER PIHL KØBENHAVN Må jeg udfordre dig? Inden du siger ja, skal du vide, at det er din pengepung, jeg vil udfordre dig på Så hvis du ikke er interesseret i det, må du hellere bare stoppe med at læse med det samme. Eksempel 1: Hun har ikke råd til fødselsdagsgaver denne gang. Hendes datter bliver syv år og det hele, men pengene rækker ikke. Det var vist mest, fordi vaskemaskinen gik i stykker her forrige lørdag. Det var en dyr reparation, men det måtte jo til. Civiliserede Danmark hm. Der er bare ikke penge nok til en fødselsdagsgave. skal høre om Jesus i fjerne afkroge af verden, men pengene rækker simpelthen ikke. Rige Danmark, siger man men nej. Der er bare ikke penge nok. rene for at komme ned på papiret, men spaltepladsen mangler. Det, der ikke mangler, er penge. Det er det, der er problemet. I virkeligheden mangler der slet ikke penge. Hvorfor er der så ikke penge nok til alle?. Svaret er uventet, men kalder på eftertanke. Det er der også. Der er bare nogle, der har næsten dem alle sammen. Det er, som om der er noget, vi har misset: At alt, hvad vi har overraskende nok ikke er vores eget. Gud har velsignet os og delt rundhåndet ud af sin rigdom. Særligt til os. Sikke en gavmildhed vi har mødt. Vi har fået det for intet. Og nu står vi så med Guds gode velsignelser lige her i vores pengepung. De er givet os, så vi kan forvalte dem. Spørgsmål: Hvor mange procenter beholder du til dig selv af det, som egentlig ikke er dit? Bare slip slanterne det er der velsignelse ved. Tro & Mission, Industrivænget 40, 3400 Hillerød ID-nr Maskinel Magasinpost Udbringes senest lørdag d. 11. februar februar 2012 Årgang 112 Løssalg 20 kr. Slaget om folkekirkens ledelse er tabt. Men det er slaget om den lokale kirke ikke. Det mener Børge Haahr Andersen, der er rektor på Dansk Bibel-Institut i København inspiration nærvær holdning 8 Fælles forlag; I fremtiden har missionsforeningerne ét forlag, som fungerer som paraply over - LogosMedia. Det sagde forlagschef på informationsmø- gere 3 Fastetiden begynder efter fastelavnssøndag. For Ingolf Henoch Pedersen er faste mere tid sammen med Gud LM Kids er netop begyndt på en to-årig landsindsamling, som skal støtte søndagsskoler i Etiopien Tobias Lyster Kjøller har været volontør i Cambodja. Han underviste i engelsk, men lærte også selv meget

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission

med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission med håb Præsentationsfolder Velkommen; i Luthersk Mission Kom og vær med Denne folder er en invitation til at være med i Luthersk Mission (LM). Både til mennesker, der selv kalder sig kristne, og til alle

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00. Steen Frøjk Søvndal Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, 2. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 25. november 2012 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 413: Vi kommer, Herre, til dig ind DDS 448: Fyldt

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2

Lis. Godt Nyt fra Roskilde Frikirke Side 2 Jeg vil fortælle lidt om væksthuset. Væksthuset lever og har det godt. Vi mødes mindst en gang om måneden. Vi beder sammen, og taler om åndens gaver og tjenester. Vi øver os i at tjene sammen, fordi vi

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation

teentro Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende 2. En Gud derude 3. Gud hernede 4. Hvorfor kom Jesus? frikirkelig konfirmation teentro frikirkelig konfirmation Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Det er en side af kristendommen, som vi nok er lidt for dårlige til at sætte fokus på. Det, at vi skal stå til regnskab for vore handlinger.

Det er en side af kristendommen, som vi nok er lidt for dårlige til at sætte fokus på. Det, at vi skal stå til regnskab for vore handlinger. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 17. august 2014 Kirkedag: 9.s.e.Trin/B Tekst: Luk 12,32-48 Salmer: SK: 747 * 447 * 366 * 367 *277,3+4+8 LL: 747 * 447 * 448 * 366 * 367 *369,6 * 277 Når

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. december 2013 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Luk 4,16-30. 2. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe-

Indholdsfortegnelse. Brug af tekstvejledningerne 8 Oversigt over vejledningerne: 9 børnearbejdet. De følgende lederbøger er udkommet i en 3-årig pe- Indholdsfortegnelse Forord Side Nr. 6 ud af 10 Forord 4 Dette er sjette lederbog af ti. Her Præsentation af hjælpemidler 6 bringes vejledninger til Søndagsskolernes 3-årige tekstrække for Brug af tekstvejledningerne

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid).

Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Menighedens julefest finder i år sted søndag den 12. december kl. 10:30 (normal gudstjenestetid). Festen slutter med, at vi spiser sammen. Alle bedes bidrage med en lille ret til den fælles buffet. Hanne

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn

livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 15 livliner inspiration til bøn Kerneværdier Vi vil leve i bøn 1 »Vi vil leve i bøn«sådan lyder en af kerneværdierne i IMU, og derfor ønsker vi at sætte fokus på bøn. 15 livliner er en opfordring til at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 22.s.e.trinitatis 2014.doc 16-11-2014. side 1. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 22.s.e.trinitatis 2014.doc 16-11-2014. side 1. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14. Prædiken til 22. s. e. trinitatis 2014. Tekst. Matt. 18,1-14. Der er noget man ikke kan tage selv. Der er i centrum af evangeliet en stærk hemmelighed, og det er at der er noget som Gud giver, og som man

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad

venter! Januar > marts jeg kan mærke at gud er tæt på kvartalsblad KE INSEKIRKE himlen venter! Jesus har været Horsens historiens pinsekirke vigtigste person. Det er ham der har præget verden absolut sverigesvej mest. 29 / Hans 8700 horsens Tel. 30 13 76 74 sætning om

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 30. august 2015 13.s.e. Trin. Lukas 10,23-37 Salmer: 750-69 v.1-4 -683 52-697 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn.

der en større hemmelighed og velsignelse, end vi aner, gemt til os i Jesu ord om, at vi skal blive som børn. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 10. maj 2015 Kirkedag: 5.s.e.påske/A Tekst: Joh 16,23b-28 Salmer: SK: 743 * 635 * 686 * 586 * 474 * 584 LL: 743 * 447 * 449 * 586 * 584 Jeg vil godt indlede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2016 02-01-2016 side 1. Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. 02-01-2016 side 1 Prædiken til Helligtrekonger søndag 2016. Tekst: Joh. 8,12-20. På Helligtrekongers søndag kender vi alle historien om De tre vise mænd. Vi har set dem i julens krybbespil, og det at se

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke.

Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Prædiken, fastelavns søndag d. 7/2 kl. 14.00 i Vinderslev Kirke. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Korsvar Jesus tog de tolv til side og sagde til dem:»se, vi går op til Jerusalem, og

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262

Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Prædiken til 5.s.e.påske Joh 17,1-11; Es 44,1-8; Rom 8, 24-28 Salmer: 748; 6; 417 665; 294; 262 Lad os bede! Kære Herre, tak fordi Kristus, Din Søn, har skabt en åbning for os ind til Dig, og at Du, faderen,

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752.

Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. 1 Søndag septuagesima I. Sct. Pauls kirke 1. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 745/30/599/170//365/439/743/752. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Så blev det februar og farven

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Matt 2,1-12 1 Helligtrekongers søndag I. Sct. Pauls kirke 6. januar 2013 kl. 10.00. Radiotransmission. Salmer: 749/434/138/136//362/439/111/356 Uddelingssalme: se ovenfor: 111 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014

BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 LEDERHÆFTE BIBELCAMPING Bibeltimer 2014 TEMA MAN SKULLE TRO, DET VAR LØGN Utroligt, hvad du kan Elisa eller er det ikke dig, der gør det? - et link til NT Dette hæfte tilhører: Bibelcampingmateriale for

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning!

Denedueforatmindeosom, atheligåndenskraftogvejledning erheltafgørendemidtialvorgode ognødvendigeplanlægning! På Indre Missions Lederkonference 23. - 25. marts 2012 var en del af undervisningen udformet som et "LK12-køkken" med Helene Svinth Mathiassen, Brian Madsen og Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen som de

Læs mere

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses

ion enter Fordi vi brænder for vækkelse! ækkelses ion ækkelses enter Fordi vi brænder for vækkelse! Vores håb er: At et hvert menneske i København, i Danmark og i verden bliver livsforvandlet af Guds kærlighed og kraft og bliver en brændende efterfølger

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0

Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 Inspiration til forkyndelse VERSION 2.0 detmedgud.dk Forkyndelse Viden Inspiration Kære Leder! detmedgud.dk er ikke længere bare detmedgud.dk du tror, du kender... detmedgud.dk VERSION 2,0 er i luften!

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 5. januar 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 136: Dejlig er den himmel blå DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Tro på Gud Det første punkt i troens grundvold er Omvendelse fra døde gerninger, og dernæst kommer Tro på Gud.! Det kan måske virke lidt underlig at tro på Gud kommer som nr. 2, men det er fordi man i

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 10,23-37 1 13. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 30. august 2015 kl. 10.00. Salmer: 298/434/208/164//365/439/192/613 Åbningshilsen Den sidste søndag i august, sensommerens næstsidste dag, første søndag

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Tak for livet du har skabt og skænket os, lad os gavmildt dele det med hinanden. Amen 1. trin. II 29. maj 2016 Toreby 9, Sundkirken 10 Salmer: 806 Nu er det Åndens Vågn op 745 30 Op, alle folk 30 555 Jeg ved et 672 Jeg ved på hvem O kristelighed 321 358 Lad dit rige 724 Solen stråler Jesus

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING

NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING NADVERFEJRING I LUTHERSK MISSIONSFORENING 1 Vejledning for nadverfejring 1) I hvilke LM-sammenhænge skal man kunne tilrettelægge nadver? Som et overordnet synspunkt må det gælde, at nadverfejring bør foregå

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar

Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Så kom der en lille smule vintersne - midt i januar Søndag den 22. februar får vi besøg af Patricia og Dan Kirk, som arbejder i projekt Faros. Et arbejde blandt uledsagede flygtningebørn i Grækenland.

Læs mere

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28

Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Tekster: Mika 6,6-8, 1 Tim 1,12-17, Matt 20,20-28 Salmer: 729 Nu falmer skoven, 598 O, Gud du ved og kender, 52 Du, Herre Krist, 613 Herre du vandrer, 438 Hellig, hellig, 477 Som korn, 730 Vi pløjed og

Læs mere

Det gode menighedsrådsarbejde

Det gode menighedsrådsarbejde Det gode menighedsrådsarbejde Folkehjem d. 21. januar 2016 1 Den gule seddel På hver plads ligger en gul seddel med fortrykte spørgsmål og plads til svar 1. Hvordan er det gode MR-medlem? 2. Hvordan er

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester).

1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). 1 s e H 3 K. 11.jan.2014. Hinge Kirke kl.9. Vinderslev Kirke kl.10.30. Vium Kirke kl.19.00 (Afskedsgudstjenester). Salmer: Hinge kl.9: 411-327/ 139-334 Vinderslev kl.10.30: 411-29- 327/ 139-101- 334 Vium

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004

Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Cellegruppe oplæg Efteråret 2004 Velkommen tilbage fra sommerferie og til en ny spændende sæson i Odder Frimenighed. Hvert efterår starter menighedens celler med et fælles oplæg. Som kirke har vi en drøm,

Læs mere

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 1 Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 8. februar 2015 kl. 10.00. Salmer: 401/385/599/312//319/439/399/388 Åbningshilsen 8. søndag før påske. Søndag Seksagesima, 60 dage cirka til påske, to måneder til

Læs mere

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie.

Vi er en familie -1. Bed Jesus om at hjælpe din familie. Vi er en familie -1 Bed Jesus om at hjælpe din familie. Mål: Børn lærer om familiens værdi. De lærer, at familiemedlemmer står sammen, er der for hinanden, elsker hinanden og hjælper hinanden. Børn opmuntres

Læs mere

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7

ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Joh 16,5-15, s.1 Prædiken af Morten Munch 4 s e påske / 28. april 2013 Tekst: Joh 16,5-15 ÅNDEN SOM MENTOR 24/7 Fordel eller ulempe Det er det bedste for jer, at jeg går bort, sådan siger Jesus til disciplene.

Læs mere

Studie 12 Menigheden 70

Studie 12 Menigheden 70 Studie 12 Menigheden 70 Åbne spørgsmål Enten/eller Er menighedens primære formål at skabe rammer for, at troende kan vokse eller at fokusere på at nå ikke-troende? Vis, hvor du tror, din menighed er, på

Læs mere

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten?

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten? Jesu foregribelse af invitationen til livets fest som et fripas prædiken til 2. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Luk 14,25-35 den 29/6 2014 i Ølgod Kirke. Barnedåb. Ved Jens Thue Harild Buelund. I Bibelen

Læs mere

Men selvfokuseringen i forskellen og i forbilledet er en Fandens opfindelse, når vi taler om disse ting i et kristeligt lys.

Men selvfokuseringen i forskellen og i forbilledet er en Fandens opfindelse, når vi taler om disse ting i et kristeligt lys. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 17. april 2014 Kirkedag: Skærtorsdag/B Tekst: Joh 13,1-15 Salmer: SK: 456 * 477 * 178 * 469 * 470 * 369,6 * 182 LL: samme Der er så mange mennesker i dag,

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole

med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole med håb Frimenighedskonference 2013 Program; Frimenighedskonference Lørdag den 2. november på Børkop Højskole Til alle frimenigheder i Luthersk Mission Velkommen til frimenighedskonference i Børkop lørdag

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden

JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING. Byg på grundvolden TROENS GRUNDVOLD Byg på grundvolden JESUS ACADEMY TEMA: GUDS FULDE RUSTNING Som kristne er det meningen at vi skal vokse i troen. Denne vækst er en process der vi hele tiden bliver mere lig Jesus, ved

Læs mere

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31)

Helliget Gud. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 7 Helliget Gud Ugens tekst og referencer: Luk 2,21-38. Den Store Mester, kap. 5. Huskevers: For mine øjne har set din frelse for alle folk (Luk 2,30-31) Hovedformålet er,

Læs mere