KonjunkturNYT - uge 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 10"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger i starten af Flere varslinger og flere stillinger i Jobnet Stigning i antallet af tvangsauktioner i februar Fald i antallet af konkurser i februar Inflationen i Danmark højere end i euroområdet i uar Internationalt USA: Stigende erhvervstillid, uændret ledighed Euroområdet: Fald i BNP Storbritannien: Fald i erhvervstilliden Sverige: Stigning i industriproduktionen Japan: Fald i BNP Kina: Fald i inflationen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fastholdelse af de pengepolitiske renter i euroområdet og Storbritannien Dansk Økonomi / Makropolitik Henvendelse rettes til

2 Side af DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i uar Industriproduktionen steg med knap pct. fra december til uar (sæsonkorrigeret), jf. figur.. Samtidig blev industriproduktionen i december nedjusteret med godt pct. på grund af indarbejdelse af prisjusteringer i medicinalindustrien i opgørelsen. Stigningen i uar afspejler særligt en fremgang i investeringsgodeindustrien (herunder fremstilling af motorer, vindmøller og pumper), primært til eksportmarkedet. Produktionen i investeringsgodeindustrien er nu tilbage på samme niveau som i uar 8, inden finanskrisen. Genopretningen har været væsentligt svagere i fremstillingen af varige forbrugsgoder og mellemproduktindustrien, som er henholdsvis ca. og pct. lavere end for fire år siden. Omsætningen i industrien (ekskl. værfter mv., sk) voksede med knap ½ pct. fra december til uar. Det skyldes særligt fremgang i eksportomsætningen, mens omsætningen på hjemmemarkedet faldt. Fra december til uar faldt ordreindgangen på trods af fremgang indenfor fremstilling af motorer, vindmøller og pumper. Ordreindgangen for industrien kan være meget svingende, specielt indenfor fremstilling af motorer, vindmøller og pumper. Et -måneders glidende gennemsnit viser fremgang på både eksport- og hjemmemarkedet, jf. figur.. Sammenlignes de tre seneste måneder (novemberuar) med de tre forudgående er ordreindgangen steget med ¼ pct., hvilket skyldes fremgang på eksportmarkedet, mens ordreindgangen til hjemmemarkedet er faldet. Figur. Industriproduktion Figur. Ordreindgangen ( mdr. glidende gens.) Indeks Indeks (=) Indeks = Indeks = Industriens produktionsindeks mdr. glidende gens. af produktionsindeks Eksportmarkedet Hjemmemarkedet Anm. Ordreindgangen i figur. er for industri ekskl. fremstilling af skibe og andre transportmidler. Bemærk at de ordreproducerende virksomheder udgør ca. halvdelen af industriproduktionen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Side af Fald i det indenlandske salg i uar Firmaernes indenlandske salg faldt med,9 pct. i uar i forhold til december, jf. figur.. Det sker efter en kraftig stigning i december. Et -måneders glidende gennemsnit viser en svag fremgang. Sammenlignes de tre seneste måneder (november-uar) med de tre forudgående, har der været fremgang i alle brancher. Den største fremgang har været i bygge og anlæg og erhvervsservice. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes indenlandske salg, som kan bruges til direkte deflatering. Benyttes prisindekset for industriens omsætning faldt det indenlandske salg i uar i forhold til december med,6 pct., jf. figur.. Nogenlunde samme udvikling fås, hvis der deflateres med forbrugerpriserne. Der har været en lille fremgang, hvis de tre seneste måneder sammenlignes med de tre forudgående. Firmaernes indenlandske køb faldt med,9 pct. fra december til uar måned efter en stor fremgang i december. Deflateret med prisindekset for industriens omsætning faldt det indenlandske køb med,6 pct. Figur. Firmaernes indenlandske salg Figur. Firmaernes indenlandske salg deflateret Mia. kr. Mia. kr. Indeks = Indeks = Deflateret med prisindeks for industriens omsætning Deflateret med forbrugerprisindekset (h.akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Side af Stigning i dankortomsætningen i februar Ifølge Nets steg dankortomsætningen med,8 pct. på månedsbasis i februar efter et fald på, pct. i uar (egen sæsonkorrektion). Tallet for februar skal fortolkes med forsigtighed, idet sæsonkorrektionen ikke tager højde for, at der i år er skudår. En summarisk korrektion herfor peger i stedet på et fald i dankortomsætningen i februar på knap pct. Dankortomsætningen var i februar pct. højere end i samme måned sidste år (egen sæsonkorrektion). Tages der højde for skudåret, er årsvæksten nærmere ½ pct. Deflateres dankortomsætningen med forbrugerprisindekset er den gennemsnitlige omsætning i uar-februar steget med pct. i forhold til. kvartal, jf. figur.. Korrigeret for skudåret er omsætningen faldet med ½ pct. i samme periode. De seneste år har der været en kraftigere stigning i dankortomsætningen end i Danmarks Statistiks detailomsætningsindeks i løbende priser, jf. figur.6. Det skal blandt andet ses i lyset af, at der er en tendens til, at en stigende del af transaktioner udføres med dankort, samt at dankortomsætningen dækker områder ud over detailomsætningen, herunder blandt andet bilkøb og tjenesteydelser. Dertil kommer, at detailomsætningsindekset undervurderer udviklingen i internethandlen på grund af høj vækst i antal nye virksomheder og måleproblemer i detailomsætningsindekset ved betydelige skift i populationen. Figur. Kvartalsvækst i dankortomsætningen og i privatforbruget (sk) Figur.6 Dankort- og detailomsætning (sk), -mdrs. glidende gennemsnit, indeks Pct. (k/k) Pct. (k/k) Indeks (. 7=) Indeks (. 7=) Dankortomsætning (deflateret) Privatforbrug Dankortomsætning Detailomsætningsindeks Anm.: I figur. viser observationen for. kvartal gennemsnitsniveauet i uar-februar sammenlignet med. kvartal. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger. Der er her antaget en uændret årsstigningstakt i forbrugerprisindekset fra uar til februar.

5 Side af Færre ledige stillinger i, men flere stillinger i starten af Der var i anden halvdel af færre ledige stillinger end i samme periode, jf. figur.7. Faldet i antallet af ledige stillinger er sket på trods af, at der faktisk var en vis fremgang i beskæftigelsen i. kvartal, og ledigheden har været stabil. Den fornyede uro, der var på de internationale markeder i andet halvår af, kan have fået nogle virksomheder til at nedlægge nogle ubesatte stillinger. let af ledige stillinger faldt en smule fra 6.6 i. kvartal til 6. i. kvartal. Det er ikke muligt at vurdere, om faldet alene er udtryk for et sæsonbetonet fald i antallet af ledige stillinger efter sommeren, da serien er for kort til, at den kan sæsonkorrigeres. I starten af ser det imidlertid ud til, at der er sket en vending. let af stillinger i Jobnet nåede tilsyneladende en bund i ober og siden ober har der måned for måned været en vis stigning i antallet af stillinger i Jobnet, jf. figur.8. Der er dog ikke en fuldstændig sammenhæng mellem de to begreber, da en ledig stilling ikke nødvendigvist behøver at blive slået op på Jobnet. Det kan fx være tilfældet, hvis en virksomhed har opgivet at besætte en ledig stilling som følge af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Figur.7 ledige stillinger Figur.8 Opslåede stillinger (sæsonkorrigeret) ledige stillinger. ledige stillinger.. stillinger i Jobnet. stillinger i Jobnet kvt.. kvt.. kvt.. kvt Kilde: Danmarks Statistik., Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

6 Side 6 af Flere varslinger og flere stillinger i Jobnet let af varslede afskedigelser steg i februar til ca.. når der tages højde for sæsonudsving, jf. figur.9. Samtidigt med, at der blev offentliggjort nye tal for februar, er oplysningerne om antallet af varslinger for uar blevet revideret kraftigt ned. Der rapporteres nu kun.7 varslinger i uar (ikke sæsonkorrigeret) mod.69 varslinger i den første offentliggørelse. let af varslinger trækkes i øjeblikket op af en række statslige enheder de seneste måneder har varslet afskedigelser. I februar var der knap varslede afskedigelser i staten. let af stillinger i Jobnet steg i februar måned til 8. sæsonkorrigeret fra 7. stillinger i uar. Det er det højeste antal stillinger i Jobnet siden december 9. Det skal bemærkes, at antallet af stillinger i Jobnet i februar kan være lidt overvurderet som følge af, at den normale sæsonkorrektion ikke fanger skudåret korrekt. Foretages der en summarisk korrektion for skudåret, var der skønsmæssigt knap 8. stillinger i Jobnet i februar, hvilket er det højeste niveau siden juni. Figur.9 af varslede afskedigelser. personer. personer varslinger - ej sæsonkorrigeret varslinger - sæsonkorrigeret Kilde: Jobindsats.dk og egen sæsonkorrektion.

7 Side 7 af Stigning i antallet af tvangsauktioner i februar I februar var antallet af bekendtgjorte tvangsauktioner 77 (sæsonkorrigeret), hvilket er en stigning på knap 7 pct. i forhold til uar, jf. figur.. Dermed er antallet af tvangsauktioner på sit højeste niveau i år. Sammenlignet med samme måned sidste år er det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner steget med pct. Tallet for februar skal fortolkes med forsigtighed, idet sæsonkorrektionen ikke tager højde for, at der i år er skudår. En summarisk korrektion peger dog i samme retning med en betydelig stigning i antallet af tvangsauktioner i februar. Der er generelt væsentlige månedlige udsving i antallet af tvangsauktioner på trods af sæsonkorrektionen. Efter en betydelig stigning fra 7 til 9 har antallet ligget forholdsvist stabilt de seneste par år. Det skal ses i lyset af, at der ikke er sket en tydelig genopretning på arbejdsmarkedet, samtidig med at boligmarkedet stadig er forholdsvis fastfrosset. Set i et historisk perspektiv er niveauet dog lavt og langt under niveauet fra starten af 99 erne, hvor det sæsonkorrigerede antal var på over. pr. måned, jf. figur.. Regionalt (ikke sæsonkorrigeret) er antallet af tvangsauktioner i februar stigende i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, mens antallet er svagt faldende i Region Midtjylland. Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner i perioden - Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner i perioden Sæsonkorrigeret mdr. gld. gns. Kilde: Danmarks Statistik

8 Side 8 af Fald i antallet af konkurser i februar let af erklærede konkurser var i februar 97 (sæsonkorrigeret), hvilket er et fald på godt pct. i forhold til uar. Siden begyndelsen af har niveauet for konkurser været på et forholdsvis stabilt niveau, jf. figur.. Set i et historisk perspektiv er det nuværende niveau for konkurser fortsat relativt højt, jf. figur.. Tallene for februar skal fortolkes med forsigtighed, da sæsonkorrektionen ikke tager højde for skudåret. En summarisk korrektion viser dog samme udvikling. Af de konkursramte virksomheder havde knap pct. ingen ansatte. Den samlede beskæftigelse i konkursramte virksomheder var i februar på.68 fuldtidsansatte. Det er betydeligt flere fuldtidsansatte end uar, hvor beskæftigelsen i de konkursramte virksomheder var på sit laveste i statistikkens levetid. De konkursramte virksomheder i februar havde en samlet omsætning på, mia. kr. pr. år. Til sammenligning var omsætningen i de konkursramte virksomheder på, mia. kr. pr. år i uar. Faldet i antallet af konkurser fra uar til februar er primært sket for virksomheder med uoplyst aktivitet, hvilket skal ses i lyset af, at en stor andel af de konkursramte virksomheder var uden ansatte og uden omsætning. Når der ses bort fra gruppen uoplyst aktivitet var det største fald i faktiske antal konkurser (m/m) inden for Erhvervsservice og bygge og anlæg. Faldet er sket i Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens antallet af konkurser var stigende i de resterende tre regioner. Figur. Erklærede konkurser og samlet beskæftigelse i konkursramte virksomheder i perioden 6-, mdr. gl. gns. Figur. Erklærede konkurser i perioden Konkurser (sk.) Samlet beskæftigelse (h.akse) Kilde: Danmarks Statistik.

9 Side 9 af Inflationen i Danmark højere end i euroområdet i uar Inflationstakten målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) steg i uar med, pct.-point til,8 pct. i Danmark, mens den faldt med, pct.-point til,6 pct. i euroområdet, jf. figur.. Den danske inflation var dermed igen højere end euroområdets efter at have ligget lavere igennem. halvår. Siden. halvår 8, hvor finanskrisen eskalerede, har inflationen i Danmark i gennemsnit været godt ½ pct.-point højere end i euroområdet. Opgangen i inflationen i Danmark i uar afspejler primært højere priser på finansielle tjenester (som følge af højere bankgebyrer) og beklædning samt højere vandafledningsafgift. Afgiftsforhøjelser på sukkerholdige fødevarer samt øl og vin bidrager også til at løfte det danske inflationsniveau, mens prisudviklingen på elektricitet omvendt trækker ned. Nedgangen i inflationen i euroområdet i uar skyldes hovedsageligt prisudviklingen på elektricitet og beklædning. Den aktuelle inflationstakt i Danmark og euroområdet er forholdsvis høj i lyset af den relativt lave kapacitetsudnyttelse og svage økonomiske vækst. En væsentlig årsag er stigningen i energipriserne, som bidrager med,6 pct.-point i Danmark og, pct.-point i euroområdet til den samlede inflationstakt. Afgiftsstigninger bidrager også til et højere inflationsniveau. Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet ved et højere inflationsbidrag fra finansielle tjenester, fødevarer og beklædning, mens inflationsbidraget fra energi (herunder særligt brændsel) derimod er mindre i Danmark. Kerneinflationen (HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) steg i uar med,7 pct.-point til, pct. i Danmark, hvilket er det højeste niveau i tre år, mens den faldt med, pct.-point til,9 pct. i euroområdet, jf. figur.. Inflationen inden for euroområdet svinger fra, pct. i Irland til,7 pct. i Estland. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Eurostat.

10 Side af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA ISM-indikatoren for erhvervstilliden i servicesektoren steg i februar med, indeksenheder til indeks 6,6, mens indikatoren for fremstillingssektoren faldt med,7 indeksenheder til indeks,, jf. figur.. Begge indikatorer ligger fortsat et pænt stykke over værdien, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. ISM-indikatoren for servicesektoren er nu steget i måneder i træk og ligger nu på det højeste niveau siden februar. Den amerikanske ledighed var uændret på 8, pct. (m/m) i februar. Ledigheden er overordnet set faldet siden ober 9. let af beskæftigede steg med 7. fra uar til februar. Figur. Erhvervstillid, USA Figur. Ledighed, USA Indeks Indeks Pct. (sk.). personer (sk.) Fremstilling Service Ændring i beskætigelsen (m/m), (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for euroområdet faldt BNP i. kvartal med, pct. i forhold til det foregående kvartal. Det var især privatforbruget og investeringerne, der trak ned i væksten i. kvartal, mens et fald i importen bidrog positivt, jf. figur.. I de tre største lande i euroområdet steg BNP i. kvartal med, pct. i Frankrig, mens BNP i Tyskland og Italien faldt med henholdsvis, pct. og,7 pct., jf. figur..

11 Side af Figur. BNP-vækst og vækstbidrag, euroområdet Figur. BNP-vækst, euroområdet Pct.-point Pct. (k/k) Privatforbrug Offentligt forbrug Eksport Import Investeringer Lagerinvesteringer BNP-vækst (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin. Pct. (k/k) Pct. (k/k) Euroområdet Tyskland Frankrig Italien Storbritannien Erhvervstilliden i servicesektoren, udtrykt ved PMI-indikatoren, faldt i februar til,8 mod 6, i uar, jf. figur.. Faldet kommer efter tre måneder med pæn fremgang, men niveauet ligger fortsat over værdien, der indikerer grænsen mellem fremgang og tilbagegang. Sverige Industriproduktionen steg med,6 pct. (m/m) i uar, jf. figur.6. Indekset for industriproduktionen er dermed steget med godt pct. siden bunden i maj 9, men ligger fortsat,6 pct. lavere end det seneste toppunkt inden krisen, som blev målt i uar 8. Figur. Erhvervstillid, Storbritannien Figur.6 Industriproduktion, Sverige Indeks 7 Indeks 7 Indeks (. 8=) Indeks (. 8=) Service Fremstilling Kilde: Reuters Ecowin.

12 Side af Japan Opgørelsen af det endelige japanske nationalregnskab viste et fald i BNP i. kvartal på, pct. (k/k), jf. figur.7. Det var især et fald i eksporten, der lå til grund for den negative udvikling i. kvartal, mens der var et positivt bidrag fra fremgang i privatforbruget. Kina Inflationen var, pct. i februar, hvilket er et fald på, pct.-point i forhold til uar, jf. figur.8. Inflationen er overordnet set faldet siden sommeren, hvilket især kan tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer. I februar faldt årsstigningstaksten for fødevarepriserne til det laveste niveau siden juni. Figur.7 BNP-vækst, Japan Figur.8 Inflation, Kina Pct. (k/k) Pct. (k/k) Pct. (å/å) Pct. (å/å) Kilde: Reuters Ecowin.

13 Side af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Den Europæiske Centralbank valgte på sit møde d. 8. marts at fastholde den pengepolitiske rente på, pct., jf. tabel.. Bank of England besluttede ligeledes den 8. marts at fastholde styringsrenten på, pct. Sidst Bank of England ændrede renten var d.. marts 9. Aktiekurserne er faldet i løbet af ugen. Det danske og europæiske aktiekursindeks har oplevet de største fald, jf. tabel.. Olieprisen (i USD) fortsætter den stigende tendens i uge. I forhold til sidste fredag er olieprisen steget med, pct. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag 9/ sidste fredag 9/ Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,7, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,8, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,7, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,97, pct.point Danmark (udlånsrenten),7, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,7, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland,79 -, pct.point Udlån,7, pct.point Storbritannien,, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.),, pct.point USD/JPY 8,9 -, pct. Langt (-årigt),,7 pct.point GBP/USD 8, -,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,7, pct. OMXC (/7-89 = ) 7,68 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 66 -,7 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei ,8 pct. EUR/DKK 7,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 6,6 -, pct. indeks 9 -,8 pct. SEK/DKK 8,6 -,87 pct. Storbritannien, FTSE 86 -,87 pct. NOK/DKK, -, pct. GBP/DKK 886,6 -,6 pct. Oliepriser: JPY/DKK 6,87 -,8 pct. Brent (USD) 8,,8 USD Effektiv kronekurs- Brent (DKK) 78, DKK indeks (98 = ),9, point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Side af Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct. Pct. Pct.-point 7 7,, 6 6,,,,,8,6,,, ,,,, -, -, -,6 -,8 -, USA Danmark Euroområdet -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser Indeks ( = ) Indeks ( = ) USD/EUR USD/JPY,9, ,8,7, ,6 8,6 7 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 27-29

KonjunkturNYT - uge 27-29 KonjunkturNYT - uge 7-9. juli. juli Danmark Fald i industriproduktionen i maj Firmaernes samlede salg steg i maj Fald i eksporten i maj Stort overskud på betalingsbalancen i maj Lille fald i detailomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere