Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 5 N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N"

Transkript

1 Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N

2 Mødrehjælpen APRIL 2006 REDAKTION: Mads Roke Clausen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Ditte Hartvig Bak Layout: Ditte Hartvig Bak Tryk: Eget UDGIVET AF: Mødrehjælpen Studiestræde København K Telefon CVR nr Formand Elin Schmidt, Vice President Novo Nordisk Direktør Eva Tufte Protektor H.H. Prinsesse Alexandra Mødrehjælpens formål er at hjælpe, rådgive og vejlede gravide og børnefamilier for at sikre deres børn en bedre opvækst og levevilkår. Mødrehjælpen, der er en privat humanitær organisation, er økonomisk afhængig af fondsmidler, gaver og bidrag fra velvillige bidragydere. Giro nr Fondsreg. nr Indbetalinger medfører fradragsret ifølge Ligningslovens 8A, som Mødrehjælpen er godkendt efter. Artikler kan citeres med kildeangivelse.

3 INDHOLD LEDER... 3 MØDREHJÆLPENS ARBEJDE... Rådgivningen... Mødrehjælpens brugere... Mødrehjælpen tilbyder... Det frivillige arbejde ÅRETS GANG mio. kr. til Mødrehjælpens arbejde... 9,5 mio. kr. til voldsramte familier... 4,3 mio. kr. til projekt for unge mødre... Nyt dagkollegium... Alexandrakollegiet... Etnisk netcafé... Når det går skævt efter aborten... Fødselsdepression - mere udbredt end antaget... Svendborg lukket... Randers blev 5 år... Ny strategi - ny struktur... Ny afdeling: Politik og Analyse... Ny hjemmeside og medlemssystem... Nyt slogan: Når det er svært at være far, mor og børn... Medlemsfremgang... Medlemsbladet MØDREHJÆLPEN PRESSE OG EVENTS... Debatmøde om børnefamiliers vilkår... Urtegården som sponsor... Mødrehjælpen og Tivoli i samarbejde... Mødrehjælpen og Metro i partnerskab... Ministre på besøg... Årets nytårsgave fra fonden»en god start i livet«... Konference om samvær... REGNSKAB LEDELSESBERETNING HOVEDBESTYRELSEN MODTAGNE BIDRAG... 16

4 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN 2005 er gået og Mødrehjælpen kan se tilbage på endnu et udfordrende år. Vi vil gerne takke alle, der har bakket op om Mødrehjælpens arbejde og virke i det forgangne år. Vi ved, at enhver forælder ønsker at være verdens bedste mor eller far for deres barn! Men alle forældre kan komme i en situation, hvor det bliver vanskeligt at give sit barn gode opvækstbetingelse. Mødrehjælpen skal være der - NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN, som vores nye slogan lyder. Det er afgørende for vores velfærdssamfund og dets fremtid, at alle familier får de rette muligheder for at kunne give deres børn en god barndom. I Mødrehjælpen ser vi desværre alt for tit og alt for tydeligt, at ikke alle forældre har mulighederne, endsige får den hjælp, der skal til fra det omgivende samfund. Skal vi skabe et godt udgangspunkt for familierne, skal der vedholdende indsatser til for at ruste forældrene til opgaven. For nogle betyder det, at de skal have hjælp til at komme op af det hul, de snublede og faldt i for at komme videre med livet. Andre har brug for hjælp til at gennemføre et uddannelsesforløb og en støtte og opbakning til at sikre en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var derfor også med meget stor glæde, at vi kunne konstatere, at det budskab nåede frem til de politiske beslutningstagere og efterfølgende udmøntede sig i en af de seneste års største socialpolitiske satsninger. Mødrehjælpen skal i samarbejde med arbejdsgivere, frivillige og kommuner skaffe arbejde og praktikpladser til sårbare enlige mødre. Den politiske opbakning ser vi også som et tegn på, at det politiske arbejde, vi også er sat i verden for at udføre, kan og vil lykkes for os. Men så absolut også som et tegn på en blåstempling af den gode rådgivning, Mødrehjælpen leverer. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Det frivillige ben i Mødrehjælpen blev styrket yderligere i 2005 med flere lokalforeninger landet over. De iværksatte en lang række initiativer til fordel for børnefamilierne og det lokalpolitiske arbejde, som led i at fremme børnefamiliernes vilkår. Også genbrugsbutikkerne, fik skabt både synlighed og et overskud til Mødrehjælpens generelle arbejde. Vi vil i det kommende år fortsat udvikle arbejdet og tiltrække flere frivillige kræfter til organisationen. ORGANISATIONEN På de indre linier arbejdede vi også videre på vores fremtidsmål: at blive en landsdækkende, stærk og kompetent organisation for gravide og børnefamilier. Det betød i det forløbne år, at vi påbegyndte en større reorganisering. Det tager tid, og vi er stadig midt i det. Det er til tider en svær proces for både medarbej- dere og ledelse men også en nødvendig proces. Jeg er sikker på, at Mødrehjælpen kommer godt ud på den anden side af de udfordringer, vi står overfor. OPBAKNING Vi fik etableret et godt og smidigt medlemssystem, så vi nu kan give en god service til Mødrehjælpens medlemmer og bidragydere. Vi fik lagt de sidste brikker i den plan, der i det nye år skal øge antallet af medlemmer i betydelig grad, og vi forventer os meget på den front. Vi tror på, at vores indsats virker, og vi ser frem til at styrke både vores rådgivning, medlemsdatabase og dermed også vores indtægter for de kommende år. Alt sammen til gavn for de mange børnefamilier i Danmark, som har brug for det! God læselyst! Mads Roke Clausen Konstitueret direktør 3

5 MØDREHJÆLPENS ARBEJDE Mødrehjælpen tilbyder gratis rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier. Vi rådgiver den gravide kvinde, som overvejer abort eller har svært ved at overskue sin situation. Eller far og mor, der har problemer og skal have støtte til at klare forældreskabet. Vi rådgiver om sociale rettigheder, skilsmisse og samvær. Vi er der for familier, hvor vold har erstattet ømhed. Og vi er parat med det lille ekstra skub, der sommetider er nødvendigt, når mor eller far vil i gang med en uddannelse. RÅDGIVNINGEN Mødrehjælpen arbejder ud fra overbevisningen om, at et stærkt forældreskab giver stærke børn. Princippet om hjælp til selvhjælp er det bærende i vores rådgivningsarbejde. I Mødrehjælpen sætter vi menneskelig omsorg og faglig ekspertise i højsædet. Vores rådgivere er faguddannede socialrådgivere, psykologer, læger, advokater, jordemødre og sundhedsplejersker. Opgaverne løses tværfagligt og af både frivillige og lønnede medarbejdere. Det er unikt, og det er en gevinst for både organisationen og den enkelte bruger, som dermed kan tilbydes en helhedsorienteret indsats. Rådgivningen er fortsat Mødrehjælpens vigtigste aktivitet. For nogle fungerer rådgivningen som en slags»skadestue«, hvor man hurtigt kan få et godt råd. Andre har behov for længerevarende forløb med rådgivning og støtte. Det gælder for eksempel de unge gravide og unge mødre. Men også voldsramte familier og familier med samværsproblemer kan have behov for støtte over en længere periode. Det stiller store krav til os, og det er en udfordring at bruge ressourcerne rigtigt, så vi kan hjælpe vores brugere på deres betingelser - med menneskelighed og professionalisme. En anden stor udfordring i Mødrehjælpens rådgivning er den stigende efterspørgsel på vores hjælp. Siden 2001 er antallet af henvendelser steget med 40 procent. Det er især antallet af telefoniske henvendelser, som er steget markant med 65 procent flere end i I 2005 fik Mødrehjælpens rådgivning i alt 4467 henvendelser. MØDREHJÆLPENS BRUGERE Den gennemsnitlige bruger af Mødrehjælpens rådgivning er en enlig mor på 31 år med et barn på 3 år. Dette har ikke ændret sig over de sidste 5 år. Heller ikke kønsfordelingen blandt Mødrehjælpens brugere har ændret sig fra foregående år. 95 procent af Mødrehjælpens brugere er stadig kvinder, og 71 procent er enlige forsørgere. 75 procent af de personer, som henvender sig til Mødrehjælpen, er mellem 20 og 39 år. Langt de fleste brugere har små børn på 6 år eller derunder (53 pct.), og omkring hver fjerde er gravid ved henvendelsen. 30 procent af brugerne er i beskæftigelse. 31 procent modtager kontanthjælp og 13 procent er på dagpenge, mens 11 procent lever af SU. Mere end hver anden bruger har ikke længere skolegang end 7 til 10 år. 42 procent har ingen kompetencegivende uddannelse. Hver syvende henvendelse sker fra en person af anden etnisk oprindelse end dansk. Dette tal har været støt stigende gennem de seneste år. Alene i perioden steg antallet med 33 procent. Denne udvikling er stærkest i København, hvor personer af anden etnisk oprindelse end dansk udgør 23 procent af de samlede henvendelser mod 7 og 13 procent i henholdsvis Odense og Århus. Brugerne har typisk tyrkisk eller mellemøstlig og afrikansk baggrund. Brugerne fra etniske minoriteter har generelt et lavere uddannelsesniveau end de øvrige brugere. De mest almindelige årsager til at henvende sig til Mødrehjælpen er problemer med økonomien, samværsproblemer og personlige problemer. Rådgivningen i København modtager markant flere henvendelser fra voldsramte mødre og 4

6 kvinder, der er i tvivl om abort end i resten af landet. De fleste henvender sig med mere end én problemstilling. Og netop dette samspil af økonomiske, personlige og familiemæssige problemer ligger bag organisationens tværfaglige rådgivning og aktiviteter. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Frivillig arbejdskraft er en uundværlig og integreret del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2005 var der løbende mere end 450 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 32 fuldtidsstillinger, hvilket er en stigning på 15 procent på 1 år. De frivillige medarbejdere i rådgivningen og på Alexandrakollegiet løfter en bred vifte af arbejdsopgaver, som for eksempel at være bisidder for brugerne i forhold til kommunen, mentor for en ung mor under uddannelse, børnepasning og en hjælpende hånd med praktiske ting og arrangementer. Blandt Mødrehjælpens brugere og målgruppe er en stor andel enlige forsørgere og familier med trange økonomiske kår. Det er familier, som er i fare for at havne i social isolation på grund af manglende netværk og få økonomiske muligheder. I erkendelse heraf har Mødrehjælpen i de senere år oprustet det frivillige arbejde i lokalforeningerne med at skabe netværksdannende aktiviteter. FLERE LOKALFORENINGER I 2005 fortsatte Mødrehjælpen indsatsen for at få tiltrukket flere frivillige kræfter. Vi fik således suppleret de 12 lokalforeninger, vi tidligere har stiftet med yderligere tre. Desværre mistede vi også tre lokalforeninger herunder lokalforeningen i Svendborg, som nedlagde sig selv i forbindelse med, at Mødrehjælpen desværre måtte lukke rådgivningen i Svendborg. GENBRUGSBUTIKKERNE Fonden Mødrehjælpen driver fire genbrugsbutikker med salg af børnetøj og -udstyr udelukkende med frivillig arbejdskraft. Butikkerne er beliggende i København, Odense, Århus og Randers, og formåede tilsammen at give et overskud på kr. i Mange lokalforeninger vælger at etablere en café-butik, hvor det meste af overskuddet går til at understøtte lokalforeningens forskellige netværksskabende aktiviteter og en mindre del går til Mødrehjælpens generelle arbejde. Vi fik i 2005 tre nye genbrugsbutikker som ligger i Viborg, Århus og på Frederiksberg. AKTIVITETER Lokalforeningerne iværksætter aktiviteter til gavn for børnefamilierne i lokalsamfundene. En lang række aktiviteter fyldte kalenderne hele året igennem. Der blev afholdt loppemarkeder, foredrag, MØDREHJÆLPEN TILBYDER TELEFONRÅDGIVNING OAK - en udenlandsk fond har gjort det muligt for os at videreudvikle og udbygge vores telefonrådgivning, så vi i årene fremover kan rådgive endnu flere og endnu bredere geografisk. Mødrehjælpens telefonrådgivning er åben alle hverdage. Her tilbyder vi råd og vejledning om sociale og familieretlige forhold samt personlige problemer eller problemer med familien. UNGE GRAVIDE OG UNGE MØDRE Til unge gravide/unge mødre under 25 år tilbyder Mødrehjælpen et udvidet kursus i fødselsforberedelse og efterfølgende deltagelse i mødregruppe. Kurset varer ca. et år. Det ledes af socialrådgivere, sundhedsplejersker og jordemødre. PÅ VEJ MOD UDDANNELSE Mødrehjælpen tilbyder rådgivning om alt det, som har betydning for at begynde på en uddannelse - og gennemføre den. Det kan være valg af uddannelse, revalidering og SU samt personlige og sociale forhold. ABORT OG GRAVIDITET Mødrehjælpen tilbyder rådgivning i forbindelse med overvejelser om abort, graviditet, fødsel og prævention samt støtte til kvinder, der har det svært efter en abort. VOLD I FAMILIEN I mange hjem er vold og frygten for vold en del af hverdagen. Mødrehjælpen har en række tilbud til kvinder og børn, der lever i eller har levet i voldsramte familier. Vi tilbyder blandt andet samtale med en socialrådgiver og psykologhjælp til voldsramte mødre og deres børn. RETSHJÆLP Mødrehjælpen tilbyder gratis retshjælp til gravide og børnefamilier, der modtager anden hjælp i Mødrehjælpen. Man kan henvende sig anonymt. Vi tilbyder juridisk rådgivning i forbindelse med blandt andet skilsmisse, forældremyndighed, samværsret, faderskabssager, anbringelse af børn, arveretlige spørgsmål, bolig og økonomi. 5

7 sommerlejrer, eventyrfortællinger, informationsstande, og der blev arrangeret børnefødselsdage af Den rullende kagemand. I forbindelse med kommunalvalget havde flere lokalforeninger valgt at sætte børnefamiliernes vilkår på den lokale politiske dagsorden og inviteret lokalepolitikere og andre borgere til debat. KURSER At engagere sig frivilligt betyder også at der jævnligt opstår behov for videreudvikling og uddannelse. Mødrehjælpen forsøger løbende at imødekomme de frivilliges behov for ny viden og udvikling ved at arrangere kurser. En sidegevinst er tillige, at kurserne skaber et forum for erfaringsudveksling blandt de frivillige. I 2005 var der følgende temaer på kursuskalenderen: bestyrelsesarbejde, café- og butiksdrift, pressearbejde, konflikthåndtering og fundraising. De fleste kurser er finansieret af uddannelsespuljen under Socialministeriet. På billedet ses de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer - formanden for repræsentantskabet Sigrid Bigum, Pia Gregersen fra lokalforeningen Viborg, Margrete Skov fra lokalforeningen Randers. Jette Halling fra lokalforeningen Frederiksberg er desværre ikke med på billedet Desuden suppleanterne Signe Bentzen fra lokalforeningen Frederiksberg, Svenne Rasmussen fra lokalforeningen Nørrebro, Aase Knudsen fra lokalforeningen Svendborg og Bodil Kristiansen fra lokalforeningen Helsingør. REPRÆSENTANTSKAB 2005 I april blev Mødrehjælpens første ordinære repræsentantskabsmøde afholdt. Her valgte de mange nye lokalforeninger fire repræsentanter til Mødrehjælpens hovedbestyrelse. Sigrid Bigum Nielsen fra lokalforeningen Horsens blev valgt som repræsentantskabets formand. De tre øvrige valgte repræsentanter blev: Pia Gregersen, formand lokalforening Viborg Jette Halling, formand lokalforening Frederiksberg Margrete Skov, formand lokalforening Randers 6

8 ÅRETS GANG 36 mio. kr. TIL MØDREHJÆLPENS ARBEJDE I midten af oktober indgik Folketingets partier forlig om årets satspulje. Mødrehjælpen havde søgt midler til målrettet støtte og rådgivning til unge og/eller sårbare gravide og mødre i Danmark med henblik på at hjælpe dem på vej til uddannelse og selvforsørgelse. Mødrehjælpen fik tildelt 36 mio. kr. til at styrke og videreudvikle Mødrehjælpens rådgivning, gruppeforløb og netværksskabende aktiviteter til unge og sårbare forældre - og særligt sårbare forældre over 25 år. Pengene er tildelt over en tre årig periode og med start den 1. juli 2006, hvilket sikrer et solidt fundament for at yde endnu mere til endnu flere de næste fire år. 9,5 mio. kr. TIL VOLDSRAMTE FAMILIER Mødrehjælpen modtog en bevilling på 9 1/2 mill, kr. fra Satspuljeforliget til projekt»børn i skyggen af vold«. Projektet er en videreførelse af det allerede eksisterende tilbud til voldsramte familier, men med en udbygning og en særlig fokus på indsatsen i forhold til børnene og inddragelse af fædrene. Projektet skal fungere på tværs af rådgivningerne. 4,3 mio. kr. TIL PROJEKT FOR UNGE MØDRE BG-Fonden donerede 4,3 mio. kr. over tre år til en udvidelse af Mødrehjælpens tilbud til unge mødre. Projektet er et seksmåneders tilbud, som ligger i forlængelse af det et-årige forløb for unge gravide og unge mødre. Det nye tilbud vil have fokus på at hjælpe de unge mødre i gang med uddannelse eller job. I løbet af den treårige periode vil i alt mere end 200 unge mødre få gavn af projektet, der meget sigende har fået navnet:»på vej!«. NYT DAGKOLLEGIUM I august slog Mødrehjælpendørene op til et dagkollegium i Odense. Der har længe været et stort behov for, at de unge mødre kunne få motivation, støtte og vejledning til at uddanne sig og til at komme ud på arbejdsmarkedet. Dette behov imødekommer det nye dagkollegium i Odense, der hjælper de unge mødre med at lægge realistiske planer for uddannelse eller beskæftigelse, så de kan blive selvforsørgende og skabe gode, trygge opvækstvilkår for deres børn. Kollegiets lokaler er store og dejlige med højt til loftet, og her er rig mulighed for at samle forskellige fagfolk som sundhedsplejersker, studievejledere og socialrådgivere. Brugerne kan komme og gå som de vil. Desuden gør dagkollegiets lokaler det nemmere for de unge gravide og unge mødre at lære hinanden at kende og skabe netværk. ALEXANDRAKOLLEGIET Alexandrakollegiet fyldte tre år i april 2005, og det blev naturligvis fejret på behørig vis. Kollegiet kunne samtidig glæde sig over den eksterne evaluering, som kollegiet fik kort før fødselsdagen. Heri konkluderes blandt andet: Det er evalueringens klare konklusion, at det er lykkedes at skabe et kollegium, der både giver nogle ordentlige rammer for de unge mødre og deres børn, og som giver den enkelte mor og hendes barn mulighed for at få en god og relevant støtte undervejs. Alexandrakollegiets drift har siden 2001 været finansieret af EU -midler. Ved årets indgang ophørte denne finansiering og Alexandrakollegiet har derfor måtte finansiere driften ved bidrag fra såvel private som erhvervslivet. Det er Mødrehjælpens håb at finde en fremtidig samarbejds-parter, som kan være med til at sikre en langtidsholdbar drift. Mødrehjælpen indledte derfor i 2005 med henblik på dette et samarbejde med KFBU (Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge). Ved årets udgang var forhandlingerne endnu ikke afsluttet. ETNISK NETCAFÉ Mødrehjælpen har modtaget henvendelser fra et stigende antal kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i de seneste år. Mange kvinder med anden etniske baggrund har blandt andet på grund af sprogvanskeligheder en sporadisk kontakt til omverdenen, et spinkelt netværk og lever i social isolation. Kvindernes grundlæggende viden om det danske social- og sundhedssystem er ringe, og de har ikke tilstrækkeligt kendskab til deres rettigheder og retssikkerhed i det danske samfund. På den baggrund etablerede Mødrehjælpen i 2004 en etnisk café med fokus på integration af unge gravide og unge mødre med anden etnisk baggrund. I cafeen har de etniske kvinder fået rådgivning og hjælp til at opnå større viden om og kendskab til det danske social- og sundhedsvæsen. Kvinderne har fået tilbudt personlig rådgivning af en socialrådgiver med særlig ekspertise inden for målgruppens problemområder og tilbud om vejledning i at søge informationer på Internettet. De etniske kvinder har endvidere haft mulighed for at deltage i gruppeforløb med andre unge etniske kvinder i samme 7

9 situation. Her har der blandt andet været afholdt møder med emner som prævention, graviditet, børnesygdomme, børneopdragelse, vold i familien og kulturmøde. Projektet har haft tilknyttet en gruppe frivillige, som har planlagt netværksdannende aktiviteter som for eksempel Tivoli-tur, udflugter, fællesspisning og café-arrangementer. Helt konkret har projektet betydet, at de deltagende kvinder er blevet i stand til selv at tage kontakt til relevante organisationer, myndigheder og sundhedsvæsen. De sætter ord på deres behov og er blevet bevidste om deres rettigheder - og gør opmærksom herpå, når de møder modvilje hos deres familie, sagsbehandlere og offentlige myndigheder generelt. 63 kvinder har i projektperioden modtaget individuel rådgivning, og ca. 60 kvinder har deltaget i gruppeforløb. Lidt under halvdelen af kvinderne var unge gravide og unge mødre i alderen år, mens de øvrige brugere var mellem 31 og 67 år. Projektet var finansieret af Socialministeriet og ophørte ved udgangen af NÅR DET GÅR SKÆVT EFTER ABORTEN Hvert år får ca kvinder i Danmark foretaget en abort. I langt de fleste tilfælde kommer kvinden igennem uden de store problemer, men i ca. 10 procent af tilfældene oplever kvinderne at få psykiske eftervirkninger, når aborten er gennemført. Derfor har Mødrehjælpen i Århus i 21 2 år kørt projektet»når det går skævt efter aborten«. Formålet med projektet var dels at yde en direkte indsats overfor kvinder og par, der fik problemer efter aborten, dels at samle erfaringer og udvikle metoder indenfor abortrådgivning. Projektet blev evalueret i Evalueringsrapporten konkluderer blandt andet, at psykiske eftervirkninger oftest optræder i de tilfælde, hvor partneren ikke ønsker at blive far eller kvinden presses til abort af andre; fx familien samt i de tilfælde hvor kvinden lever i problematisk parforhold eller vælger abort af angst for ikke at kunne magte opgaven som mor. Disse erfaringer kan fremover bruges til forebyggelse, så det ikke går skævt efter aborten. FØDSELSDEPRESSION: MERE UDBREDT END ANTAGET I efteråret 2003 søsatte Mødrehjælpen i Århus projektet i samarbejde med Århus Amt og Århus Kommunes sundhedspleje, med det formål at opfange nybagte mødre med fødselsdepression. Alle førstegangsfødende fra to udvalgte geografiske områder i Århus screenes ved hjælp af en test, som hedder EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), et internationalt anerkendt skema til opsporing af fødselsdepression. Udviser den nye mor tegn på fødselsdepression, henvises hun til en afklarende samtale i Mødrehjælpen. Det viste sig hurtigt, at der var god brug for indsatsen, da flere mødre end forventet havde indikation på fødselsdepression. De fleste mødre får tilbud om at deltage i et gruppeforløb, men der er også mulighed for at tilbyde individuelle samtaler eller parsamtaler med en psykolog i mere alvorlige tilfælde. Grupperne mødes hver gang om et nyt tema, som berører et aspekt af fødselsdepression, som fx Hvad er en depression?, Rolleskiftet hvordan var det at blive mor? mv. 8

10 Gruppeforløbet er effektivt, da mødrene støtter og hjælper hinanden. Det betyder meget for dem at møde nogle, der har det ligesom dem selv, da fødselsdepression stadig er meget tabu-belagt. Responsen fra deltagerne har været meget positiv, og deltagerne gennemgår ligeledes en klar positiv udvikling i forløbet. Projektet forventes evalueret først i SVENDBORG LUKKET Mødrehjælpen måtte desværre lukke rådgivningsafdelingen i Svendborg fra den 30. september Det skete, fordi rådgivningen ikke var økonomisk rentabel. Rådgivningen blev som forsøg åbnet i 2003 med et særtilbud for unge gravide og unge mødre om at deltage i et udvidet kursus i fødselsforberedelse og efterfølgende mødregruppe. R A N - DERS BLEV 5 ÅR Mødrehjælpens rådgivningsafdeling i Randers kunne først på året fejre 5 års jubilæum. Det blev fejret med en flot fest for mødre og børn fra alle grupperne. Festen blev arrangeret af lokalforeningen i Randers. Omkring 100 mennesker var samlet for at fejre jubilæet - mødre, børn, frivillige og medarbejdere. NY STRATEGI - NY STRUKTUR Den nye strategi for Mødrehjælpens arbejde blev i 2005 fastlagt og godkendt i bestyrelsen. Strategien har til formål at udbygge det frivillige arbejde, at oprette et landsdækkende tilbud om rådgivning til gravide og børnefamilier samt at styrke den folkelige opbakning til Mødrehjælpen. Samtlige medarbejdere deltog i efteråret i et to dages seminar, hvor gennemførelsen af den nye strategi var på dagsordenen. Her drøftede medarbejderne især ny organisationsplan og omstruktureringer. I slutningen af året blev de tre lederstillinger i rådgivningerne nedlagt. Medarbejderne i rådgivningen får udlagt en større grad af kompetence og skal fremover i højere grad selv organisere den daglige drift i medstyrende grupper. Ledelsen af Mødrehjælpens rådgivning er nu samlet hos rådgivningschefen, der er en nyoprettet stilling. For at styrke rekrutteringen, efteruddannelsen og personaleudviklingen i rådgivningen er der ligeledes oprettet en HR-funktion. NY AFDELING: POLITIK OG ANA- LYSE Politik og Analyse er navnet på en ny afdeling, 9 som i 2005 blev oprettet i Mødrehjælpen. Den nye afdeling skal styrke Mødrehjælpens arbejde for en øget offentlig og politisk forståelse for gravides og børnefamiliers levevilkår. Afdelingens primære opgave er at udarbejde analyser om levevilkårene blandt Mødrehjælpens målgruppe. Analyserne skal påvirke den politiske dagsorden og give den eksisterende lovgivning et kritisk eftersyn. Revalideringsområdet var en af de første opgaver, som Politik og Analyse gik i gang med. Analysen afdækkede store forskelle i kommunernes tildeling af revalidering til enlige mødre samt et generelt fald i antallet af enlige mødre på revalidering - på trods af, at 8 ud af 10 bliver selvforsørgende efter endt revalidering. Ugebrevet A4 skrev om Mødrehjælpens undersøgelse, som også blev sendt til de politiske partiers socialordførere. Herudover har Politik og Analyse beskæftiget sig med enlige forsørgere på kontanthjælp, skilsmisser blandt børnefamilier, debatoplæg i forbindelse med kommunalvalget og en brugerstatistik. NY HJEMMESIDE OG NYT MEDLEMSSYSTEM Internettet spiller en stadig større rolle, når humanitære organisationer skal rekruttere nye medlemmer og frivillige, indsamle økonomiske bidrag og vinde tilslutning til sine mærkesager i offentligheden. Det stiller større krav til organisationernes IT-ressourcer. Hjemmesiden skal være interessant, levende og appellerende. Adgangen til at melde sig ind og give økonomiske bidrag skal være lettilgængelig og brugervenlig. Og håndteringen af de nye medlemmer og bidragydere skal være effektiv, serviceminded og billig i drift. I slutningen af 2005 gik Mødrehjælpen i luften med en ny IT-platform, som imødekommer disse krav til en moderne hjælpeorganisation. Løsningen indeholder mulighed for redigering af hjemmesiden, kampagnestyring og medlemshåndtering

11 i én integreret platform. Helt konkret betyder det blandt andet, at Mødrehjælpen er blevet i stand til at opkræve medlemskontingent og faste bidrag via PBS. Interesserede kan melde sig ind direkte på hjemmesiden eller donere et bidrag via Dankort. Hjemmesiden har fået et ansigtsløft - såvel grafisk som indholdsmæssigt - og et helt nyt kampagnemodul giver mulighed for nemt, hurtigt og fleksibelt at gennemføre indsamlingskampagner af varierende omfang og varighed. Den nye hjemmeside gik online midt i december Den blev lanceret sammen med en elektronisk julekalender med tilhørende indsamling på nettet. Det medførte, at Mødrehjælpen i årets sidste uger oplevede en stigning på 66 procent i antallet af bidrag og en pæn medlemsfremgang. Den nye platform er udviklet i samarbejde med IT-virksomheden cbrain. NYT SLOGAN Når Mødrehjælpen kommunikerer med omverdenen er det afgørende, at modtagerne hurtigt kan afkode, hvem der er afsender, og hvad denne afsender står for. I 2005 fik Mødrehjælpens nye logo derfor følgeskab af et såkaldt payoff eller slogan - en lille sætning som ganske kort opsummerer, hvem Mødrehjæpen er. Det lyder således:»mødrehjælpen - Når det er svært at være far, mor og børn.«det nye slogan er opfundet i samarbejde med reklamebureauet Republica, og vil ofte optræde sammen med logoet i Mødrehjælpens publikationer, på hjemmesiden osv. MEDLEMSFREMGANG En del af den nye strategi går ud på, at Mødrehjælpen skal have mange flere medlemmer. For at nå dette mål blev der i 2005 iværksat en række hvervetiltag. Der blev blandt andet produceret en hvervepjece, som er sendt ud i eksemplarer, og 1. august 2005 blev det muligt at melde sig ind i Mødrehjælpen direkte via hjemmesiden. Det betød, at vi i 2005 kunne ane en mindre fremgang i antallet af medlemmer. MEDLEMSBLADET MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen indgik en samar-bejdsaftale med fagforeningen 3F om støtte til medlemsbladet MØDREHJÆLPEN. 3F vil hjælpe med journalisttimer, grafik, tryk og distribution. 10

12 PRESSE OG EVENTS DEBATMØDE OM BØRNEFAMILIERS VILKÅR Den 2. februar 2005 satte Mødrehjælpen fokus på forældre og børn i Danmark ved et politisk debatmøde på Borups Højskole i København. Blandt de ca. 150 fremmødte var både fagfolk og børnefamilier. Panelet bestod af politikerne Eva Kjer Hansen, Margrethe Vestager, Marianne Karlsmose, Kamal Qureshi, Mette Dencker, Sophie Hæstorp Andersen, Line Barfod og Helle Sjelle, som alle kort gav deres oplæg og deltog livligt i debatten. Emnerne for diskussionen var Fattigdom blandt børnefamilier i Danmark, Barnets tarv i skilsmissesager og Vilkårene for gravide og nybagte forældre. Politikerne var positive stemte overfor arrangementet, og debatten fastslog på mange måder Mødrehjælpens eksistensberettigelse. Som opfølgning på debatten har Mødrehjælpen efterfølgende haft besøg af Socialminister Eva Kjer Hansen. Mødrehjælpen arbejder fortsat på at sætte den politiske dagorden for gravide og børnefamiliers vilkår og på at vedligeholde dialogen med politikerne. URTEGAARDEN SOM SPONSOR I sommeren 2005 indledte Mødrehjælpen og Urtegården et samarbejde, som betyder, at hver gang Urtegården sælger en gaveæske bestående af babyprodukter, går 5 kr. ubeskåret til Mødrehjælpens arbejde. Gaveæsken består af en Baby Salve, Baby Olie og Baby Badeolie. Den forhandles i flere af landets Matas butikker, Helsekostforretninger og Apoteker. Vejl. Udsalgspris 149 kr. MØDREHJÆLPEN OG TIVOLI I SAMARBEJDE Mødrehjælpen sendte 100 balloner til vejrs fra plænen i Tivoli november, da Tivoli slog dørene op til jul i Tivoli Hver ballon repræsenterede 100 familier, som har det svært, og som Mødrehjælpen kan forventer at skulle hjælpe i MØDREHJÆLPEN OG METRO I PARTNERSKAB METRO og Mødrehjælpen har indgået partnerskab og skød samarbejdet i gang med en stor indsamling i METRO s fire varehuse i København, Glostrup, Kolding og Århus i december Ønsket var at få erhvervslivet til at vise julesind, og økonomisk hjælpe de familier, der ellers ikke har midler til at lade deres børn mærke, det er jul. Her gik METRO forrest og fordoblede beløbet, da indsamlingen sluttede 31. december. Det blev til i alt kr. Partnerskabet vil forsætte og blandt andet byde på elevpladser til nogle af Mødrehjælpens brugere, som ikke har fået en uddannelse eller fået fodfæste på arbejdsmarkedet. METRO Cash & Carry er den internationale markedsleder inden for selfservice en gros-salg til professionelle, med mere end 500 distributions-centre i 28 lande MINISTRE PÅ BESØG Familieminister Lars Barfoed og socialminister Eva Kjer Hansen tog begge positivt imod en invitation fra direktør Eva Tufte om at besøge Mødrehjælpen i Studiestræde 21. Her fik de lejlighed til at se huset og til en drøftelse af Mødrehjælpens arbejde og de socialpolitiske udfordringer, som trænger sig på i de kommende år. ÅRETS NYTÅRSGAVE FRA FONDEN»EN GOD START I LIVET«Fonden En god start i livet er en almennyttig fond, der støtter aktiviteter, som giver barnet det bedst mulige udgangspunkt i livet. Hvert år uddeler fonden årets nytårsgave. I 2005 gik gaven PÅ KR. til forstand Lisbet Ernager og koordinator Charlotte Storgaard fra Mødrehjælpens Alexandrakollegium i København. KONFERENCE OM SAMVÆR Mødrehjælpen afholdte i samarbejde med Børns Vilkår og Daspcan i 2005 konferencen - Hvad er barnets bedste- om børn i konfliktfyldte skilsmisser på Borups Højskole i København. Der mødte mere end 200 deltagere op til en livlig debat. 11

13 REGNSKAB Mødrehjælpens indtægter var i 2005 kr , som fordelte sig således: Mødrehjælpens udgifter var i 2005 kr , som fordelte sig således: Driftsresultat i 2005:

14 LEDELSESBERETNING Mødrehjælpens årsregnskab for 2005 viser et driftsunderskud på kr Der var for året budgetteret med et underskud på kr Årets resultat skyldes bevægelser på både indtægtsog udgiftssiden i forhold til budgettet. Egenkapitalen udgjorde pr kr , heraf udgør rådighedsbeløbet kr Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Offentlige driftstilskud udgjorde kr , hvilket er 3 pct. lavere end i Årsagen hertil er nedgang i Tips&Lotto-midler samt et mindre driftstilskud fra Fyns Amt. Indtægter fra fonde og virksomheder udgjorde kr , hvilket er en stigning på 2 pct. Tilskud og arv fra private udgjorde kr , mens støtteaktiviteter gav kr Indtægterne fra genbrugsbutikkerne udgjorde kr , som er en stigning på 3 pct. sammenlignet med året før. Finansieringsindtægterne er faldet med 54 pct.point. og udgør kr Årsagen hertil er, at Mødrehjælpen har haft en meget stram likviditet pga. udgifter til renoveringsprojektet i Studiestræde. De beregnede ejendomsindtægter er faldet med 9 pct. som følge af lavere omkostninger. Indtægterne fra nødboliger var på niveau med indtægterne året før. Anvendte formålsbestemte tilskud udgjorde kr , hvilket er en stigning på 23 pct. sammenlignet med året før. Til udvikling af Mødrehjælpens nye strategi er der i 2005 anvendt kr af Mødrehjælpens henlagte midler. I alt steg indtægterne med 6 pct., hvoraf forbrug af henlagte midler udgjorde 4 pct. Udgifterne til rådgivning udgjorde kr , hvilket er et fald på 15 pct. sammenlignet med året før og skyldes, at flere aktiviteter har fundet sted i regi af projekter. Udgifterne til kommunikation udgør kr , hvilket er en stigning på 30 pct., som skyldes forberedelse af kampagne og barselsdækning i afdelingen. Udgifterne til afdelingen for frivillige udgjorde kr , hvilket er en stigning 13 pct. sammenlignet med året tidligere. Udgifterne til administration er faldet med 4 pct. og udgjorde kr Fællesudgifterne er steget med 33 pct. hvilket skyldes udgifter til ekstraordinære udgifter til IT og personaleudgifter i forbindelse med organisationsomstillingen. Ejendomsudgifterne faldt med 3 pct. og udgjorde kr , mens udgifterne til drift af genbrugsbutikker steg med 15 pct. og var på kr Udgifterne til Alexandrakollegiet udgjorde kr , hvilket er en stigning på 17 pct. Årsagen er stigninger i el og varme og udgifter til vikardækning mv. Udgifterne til nødboliger er steget med 2 pct. og udgjorde kr Projektudgifterne udgjorde kr , hvilket er en stigning på 7 pct. I 2005 tog Mødrehjælpen et skridt videre i bestræbelserne på at indføre en ny strategi. Formålet med den nye strategi er at styrke rådgivningen, udbygge det frivillige arbejde og øge den folkelige opbakning til Mødrehjælpen. Som et led i den nye strategi blev de tre lederstillinger i rådgivningerne nedlagt, og i stedet blev der oprettet funktioner som rådgivningschef og en HR-chef. Det er målet med denne omlægning at få en fagligt stærkere og mere sammenhængende rådgivning samt at give medarbejderne mere kompetence. Antallet af brugere som har fået rådgivning i Mødrehjælpen, har været støt stigende de seneste par år. Men den opadgående tendens vendte i 2005, hvor Mødrehjælpen har oplevet et fald i antallet af brugere. I 2004 havde Mødrehjæl- 13

15 pen et samlet antal henvendelser på 5685, mens der i 2005 kun var 4467 henvendelser, hvilket svarer til et fald på 21 %. Årsagerne til faldet skyldes hovedsageligt en langvarig sygemelding i Odense, en vakant advokatstilling i Århus, samt en vakant stilling i rådgivningen i København som følge af ansættelsesstop. Herudover skyldes nedgangen også, at medarbejdere og ledelse har brugt tid og ressourcer på at arbejde med indførelsen af den nye strategi og organisation. I 2005 opnåede Mødrehjælpen en række bevillinger, som vil bidrage til at udvide rådgivningskapaciteten. Fra Satspuljeforhandlingerne opnåede Mødrehjælpen en bevilling på 36 millioner kr. over fire år til udviklingen af indsatsen for unge og sårbare mødre i region Syddanmark (geografisk placeret i Odense) og Midtjylland (geografisk placeret i Århus). Det mangeårige samarbejde med OAK Foundation blev forlænget frem til udgangen af 2008 og udvidet med finansieringen af en landsdækkende telefonisk rådgivning. Fra Bikubenfonden lykkedes det Mødrehjælpen at opnå en aftale om medfinansiering af en udvidet indsats for unge gravide i årene 2005 til Den frivillige indsats udgør en stor og vigtig del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2005 var der løbende godt 450 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 32 fuldtidsstillinger. Der blev oprettet nye lokalforeninger i Helsingør, Aabenraa og på Nørrebro. Derudover blev lokalforeningen i Aalborg oprettet på ny. I Viborg, Århus og på Frederiksberg oprettede lokalforeningerne café-butikker. I 2005 var der også tre lokalforeninger, der lukkende. I Svendborg nedlagde lokalforening sig selv, som en konsekvens af at Mødrehjælpen lukkede rådgivningen i byen. Derudover lukkede Bornholm og Odense. Ved udgangen af 2005 var der 12 aktive lokalforeninger i Mødrehjælpen. Alexandrakollegiet fyldte tre år i april Kollegiet kunne samtidig glæde sig over den eksterne evaluering, hvor det blandt andet blev konkluderet, at:»det er evalueringens klare konklusion, at det er lykkedes at skabe et kollegium, der både giver nogle ordentlige rammer for de unge mødre og deres børn, og som giver den enkelte mor og hendes barn mulighed for at få en god og relevant støtte undervejs«. Alexandrakollegiets drift har siden 2001 været finansieret af midler fra EU-Socialfonden. Ved årets indgang ophørte denne finansiering og målet har derfor været, at finansiere driften ved bidrag fra private fonde og virksomheder. Mødrehjælpen opnåede i pct. af de budgetterede indtægter. Det er Mødrehjælpens håb at finde en fremtidig samarbejdspartner, som kan være med til at sikre en langtidsholdbar drift. Mødrehjælpen indledte derfor i 2005 et samarbejde med KFBU (Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge). Ved årets udgang var forhandlingerne endnu ikke afsluttet. For at styrke den politiske indsats oprettede Mødrehjælpen i 2005 en afdelingen for politik og analyse. Formålet med afdelingen er at styrke Mødrehjælpens politiske interessevaretagelse og profil i medierne. I 2005 bidrog afdelingen konkret med analyser af levevilkårene for Mødrehjælpens målgruppe, Kommunalpolitiske debatoplæg, Cost Benefit analyser af uddannelsestiltag for udsatte familier samt udarbejdelse af Mødrehjælpens klientstatistik mv. Som en del af den styrkede politiske indsats afholdt Mødrehjælpen i 2005 møder med familieminister Lars Barfoed og socialminister Eva Kjer Hansen. 14

16 I 2005 blev Mødrehjælpens rådgivningsenhed i Svendborg lukket. Målet for enheden var, at den særligt skulle rådgive unge gravide og unge mødre. Enheden skulle være økonomisk selvbærende via betalinger fra brugernes hjemkommuner. Imidlertid lykkes det ikke for Mødrehjælpen at finde tilstrækkeligt med kommunale samarbejdspartnere til at opnå et realistisk finansielt grundlag for rådgivningen. Mødrehjælpens afdeling for kommunikation bidrog i 2005 til, at Mødrehjælpen fik mere omtale i pressen end nogensinde tidligere. I 2005 optrådte Mødrehjælpen 402 gange i medierne. Det er mere end en tidobling i forhold til 2002, hvor Mødrehjælpen kun var nævnt 39 gange. Derudover har kommunikation varetaget en række eksterne og interne opgaver og fortsat arbejdet med at forberede hvervekampagnen, som forventes gennemført i Kommunikation udviklede i 2005 en ny hjemmeside, som blev taget i brug i december. Endvidere opnåede kommunikation at indgå partnerskabsaftaler med henholdsvis 3F om støtte til Mødrehjælpens medlemsblad - med engroskæden METRO om en juleindsamling og efterfølgende elev- og arbejdspladser samt en aftale med Urtegården, hvor en vis andel af et solgt produkt, går til Mødrehjælpens arbejde. I 2005 udviklede Mødrehjælpen et nyt medlemssystem, som både gør det nemmere at blive medlem af Mødrehjælpen og giver flere muligheder for at støtte Mødrehjælpen rent økonomisk. Det nye system vil samtidig betyde en mere effektiv håndtering af medlemmer og bidragydere. Systemet blev sat i drift i februar Mødrehjælpens ejendom i Studiestræde blev i 2003 udsat for en vandskade og efterfølgende opståen af skimmelsvamp. For at afklare mulighederne for forsikringsdækning af skaden blev der i 2004 blandt andet gennemført et uafhængigt syn og skøn af skaden. Sagsbehandlingen blev først afgjort i januar 2005, hvorefter renoveringsarbejdet kunne påbegyndes. Samtidig blev der flere andre steder i ejendommen konstateret forekomst af skimmelsvamp og bakterier. Skaderne er løbende blev udbedredt under tilsyn af Hussvamp Laboratoriet, men undervejs har forekomsten af skimmel og bakterier medført helbredsmæssige gener for medarbejderne. Arbejdstilsynet har aflagt tilsynsbesøg og fundet Mødrehjælpens håndtering af sagen fuldt ud tilfredsstillende. HOVEDBESTYRELSEN FORMAND Elin Schmidt, Vice President - Novo Nordisk NÆSTFORMAND Sigrid Bigum Nielsen, formand for repræsentantskabet og formand for lokalforening Horsens BESTYRELSESMEDLEMMER Frank Ebsen, Leder af forskningsafdelingen Den Sociale Højskole Martin Delfer, Virksomhedsrådgiver og partner i Designit May Olofsson, Overlæge Hvidovre Hospital Jane Korczak, Næstformand 3F Jens Gehl, Advokat og partner DLA Nordic Pia Gregersen, Formand lokalforening Viborg Jette Halling, Formand Lokalforening Frederiksberg Margrete Skov, Formand lokalforening Randers Allan Ludvigsen, HR-chef Susanne Fabricius, Socialrådgiver rådgivningen i København 15

17 MODTAGNE BIDRAG FONDE OG LEGATER A. P. Møller Fond Anonym Arbejdsmarkedets Feriefond Aslaug & Carl Friis Legat Augustinus Fonden BG Fonden Brødrene Hartmanns Fond C.A. Teschs og hustrus Fond Carl F.J. Carlson & Hustru Camilla Carlsons Legat Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond Danisco s Fond Danmarkfonden Dansk Banks Fond Det Warburgske Legat Direktør Henry & hustru Rigmor Jørgensens Fond Direktør K. Steinmanns Fond Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond Egmont Fonden Emilie og Peter Lunds Fond Enkefru Juliane Buntzen s Mindelegat Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maaag s Legatfond Ernst og Hugo Husmans Fond F.C. Mathiesens Fond Fabrikant Chas. Otzen s Fond Fabrikant Mads Clausens Fond Frants Richters Fond Frederik og Emma Kraghs Mindefond Frederiksberg Sparekasses Fond Georg & Johanne Harders Legat Gerda Laustsens Fond Grosserer Heinrich Paasche og hustru, Lisbeth, født Strøhs Fond Grosserer Andreas Collstrup s og søn Rudolf Collstrup s Mindelegat Grosserer Harald Jensens og hustrus Fond Grundfos Jubilæums Fond Hannes Fond Heinrich og Laurine Jessens Fond Henning Mikkelsens Fond Hulda Pedersens Legat Ingeniør N.M. Knudsens Fond Knud og Rigmor Wiedemanns Fond Kong Christian den Tiendes Fond Kong Frederik & Dronning Ingrids Fond Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond Købmand Aage Christensens Legat Linexfonden Louis Petersens Legat Nordea Danmark Fonden OAK Oticon Fonden - William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otto og Gerda Bings Mindelegat Overlæge K. Andersen og Hustru E. Andersens Legat Paula og Axel Nissens Legat Peter Brask-Nielsen Simon Spies Fonden Skandinavisk Tobakskompagni s Gavefond Susi & Peter Robinsohns Fond Tage Lund-Larsen og Hustrus Fond Torben & Alice Frimodts Fond Toyota-Fonden TrygFonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Ulla & Mogens Folmer Andersens Fond Ville Heises Legat Vinhandler N. O. Andersens Legat William og Hugo Evers Fond Aage & Johanne Louis-Hansens Fond Aase & Ejner Danielsens Fond ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER, 3F AGF Fodbold A/S American Womans Club FOA Inner Wheel LO, Århus Pædagogisk Medhjælperforbund, Århus Soroptimisterne, Randers Sct. Georgsgilderne i Danmark

18 Socialpædagogisk Landsforening Søsterloge nr. 2,»Thyra Danebod« Zonta - Helsingør Zonta Zonta - Silkeborg Advokatfirmaet Helbing A/S A. Espersen A/S Gartnere Grethe og Aage Jacobsen H. Lundbeck A/S Nykredit Odense Transport Scantext Århus SKI Holding, Greve Søborg Møbelfabrik Ubro A/S ALEXANDRAKOLLEGIET Susi og Peter Robinshns Fond Louis Petersens Legat Kirkekollekt Ville Heises Boliglegat Zonta/Zonta Boliglegat Simeons Kirke Zonta intern donation Gartner Grethe og Aage Jacobsen Zonta Helsingør Bikubenfonden Frderiksberg Sparekasses Fond Egmont Fonden Margrethe Sogn kollekt LOKALFORENINGER Lokalforeningen Næstved Lokalforeningen Horsens Lokalforeningen Slagelse PRIVATE BIDRAG Vi har valgt at begrænse listen over bidragydere og bringer således ikke en liste over modtagne private bidrag. Til samtlige bidragydere og medlemmer retter vi en hjertelig tak, idet vort arbejde uden disse bidrag ikke ville være muligt. NATURALIER Mødrehjælpen har i årets løb modtaget naturalier og brugsgenstande, og vi ønsker i den forbindelse af takke: Børnenes Trafiklub, Anemone Teatret, Louis Poulsen, Fritz Hansen A/S, Procter & Gamble Danmark A/S, Flittige Hænder Også i denne forbindelse har det været nødvendigt at begrænse listen af gavegivere, men en ikke mindre velment tak skal rettes til alle øvrige organisationer og privatpersoner, som med tøj og gaver m.v har hjulpet Mødrehjælpen i årets løb. 17

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE.

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE. ÅRSBERETNING 2004 MØDREHJÆLPENS FORMÅL ER AT HJÆLPE, RÅDGIVE OG VEJLEDE ENLIGE FORSØRGERE, GRAVIDE OG BØRNEFAMILIER FOR AT SIKRE DERES BØRN EN BEDRE OPVÆKST OG LEVEVILKÅR. MØDREHJÆLPEN ARBEJDER TILLIGE

Læs mere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere

Årsberetning 2012. Mødrehjælp til endnu flere I dette nummer: Mødrehjælp til endnu flere Kirstens hjerte banker for at hjælpe børn og unge Mødrehjælpen et træ med mange grene Rådgivningen er kun et klik væk N R. 3 0 A P R I L 2 0 1 3 Årsberetning

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN

ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN ÅRSBERETNING 2003 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen nr. 1 April 2004 Årgang 4 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Fotos: Sonja Iskov Layout: Svend Hansen, MDD Forside illustration:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2000

Å R S B E R E T N I N G 2000 NR 2 APRIL 2001 Å R S B E R E T N I N G 2000 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2001 Årgang 1 Redaktion: Hanne Simonsen (ansvh.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt

Læs mere

Mødrehjælpen der, hvor du er

Mødrehjælpen der, hvor du er I dette nummer: Mødrehjælpen der, hvor du er Familiens Hus viser nye veje for socialt arbejde Stor interesse for Mødrehjælpens frivillige arbejde Mødrehjælp, der passer dig N R. 2 7 A P R I L 2 0 1 2 Mødrehjælpen

Læs mere

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater

Årsberetning 2010. Rådgivning der rykker 7 mødrehjælpere fortæller om deres arbejde og deres resultater Bl.a. i dette nummer: Vi vil have mere og bedre mødrehjælp Vi giver familierne et drivhus, de kan vokse i Tre-fire samtaler kan virkelig gøre en forskel Hvis ikke familien havde fået en julecheck, havde

Læs mere

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015

MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 MødrehjælpenNyt NR. 36 / APRIL 2015 INTERVIEW Lotte fandt ro hos Mødrehjælpen under skilsmissen FRIVILLIG Lisbeth brænder for at udvikle frivilligheden Årsberetning 2014 LEDER INTERVIEW I Danmark har vi

Læs mere

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør

Vi tror på dig. Vi tror på dig. Mads Roke Clausen Direktør Bl.a. i dette nummer: Orden i skilsmissekaos og ro i børnenes liv Man skal kæmpe som enlig mor Marianne fik modet og selvværdet tilbage En kæmpe gave i en svær situation Årsregnskab 2008 NR. 18 MAJ 2009

Læs mere

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN

NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN NR 2 APRIL 2002 ÅRSBERETNING 2001 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 April 2002 Årgang 2 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Inge Schmidt Layout:

Læs mere

Sådan hjalp Mødrehjælpen mig Otte kvinder fortæller deres historie

Sådan hjalp Mødrehjælpen mig Otte kvinder fortæller deres historie Bl.a. i dette nummer: Langsigtet hjælp mod fattigdom I Mødrehjælpen bliver jeg ikke afvist Hun løftede byrden, så jeg kunne trække vejret Jeg blev rolig indeni De frivillige aflaster på en god måde Vi

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN

NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN NR 2 OKTOBER 2003 20 ÅRS JUBILÆUM MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 2 Oktober 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Layout: Svend Hansen,MDD

Læs mere

Mødrehjælpens Årsrapport

Mødrehjælpens Årsrapport Mødrehjælpens Årsrapport 2013 2 MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT MØDREHJÆLPENS ÅRSRAPPORT 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning

Læs mere

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Indhold. Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2014 Indhold Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Redaktion: LOKK Sekretariat Grafisk design:

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport

Fonden Mødrehjælpen Årsrapport Fonden Mødrehjælpen Årsrapport 214 3 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning Fondsoplysninger 6 Ledelsesberetning Årsregnskab 1. januar 31.december

Læs mere

Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING

Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING Din hjælp gør vores arbejde muligt 2014 ÅRSBERETNING 1 DANNER ÅRSBERETNING 2014 Tak til alle jer, der gør vores arbejde muligt Indhold Forord 3 Vision, missioner og værdier 4 Hvem er Danner? 6 Fødselsdag

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 Årsberetning 2012 Forsiden Tak til ledelsen, medarbejdere, frivillige og samarbejdspartnere på Krisecentret Røntofte i Helsingør, der har stillet sig til rådighed for illustration til årsberetningen. Indhold

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2010 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29

Forord 4 Organisation 5 Kvindekrisecentre 10 Rådgivning 14 Projekter og konferencer 18 Samarbejde 23 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 29 Årsberetning 2013 Forsiden Tak til de krisecentre som har sendt os et flot udvalg af børnetegninger. Og tak til børnene som har tegnet de fine tegninger, og hermed giver os muligheden for et indblik i

Læs mere

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013

Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Årsberetning 2013 Alzheimerforeningen Ny Kongensgade 20 st. tv. DK 1557 København V Tlf.: 3940 0488 post@alzheimer.dk www.alzheimer.dk Alzheimerforeningens protektor: Hendes Kongelige

Læs mere

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 1 FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 22/04/2009 12:54 Side 2 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til

Læs mere

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Årsberetning 2008 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 LÆS-LET resumé... 4 1. Formandens beretning 2008... 5 2 Politiske aktiviteter... 7 2.1

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2009 Foreningens formål, ledelse og administration Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social organisation. Foreningens

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

LOKK årsberetning 2011

LOKK årsberetning 2011 LOKK årsberetning 2011 2 årsberetning 2011 Indhold Forord 4 Kvindekrisecentre 6 Organisation 10 Rådgivning 14 LOKKs oplysningsarbejde 18 Samarbejde 22 Økonomi 26 Bestyrelse og udvalg 30 årsberetning 2011

Læs mere

Settlementet på Vesterbro www.settlementet.dk Dybbølsgade 41, 1721 København V. Tlf.: 33 27 96 00 / 33 22 88 20

Settlementet på Vesterbro www.settlementet.dk Dybbølsgade 41, 1721 København V. Tlf.: 33 27 96 00 / 33 22 88 20 1 SETTLEMENTETS ÅRSSKRIFT 2014 Indhold Formandens beretning 2 Vesterbrobyggerne - en ny vej mod beskæftigelse 3 Det sociale sættes i spil i Café Sonja 5 Vesterbrobyggerne sætter Gang i Gaden 7 Design for

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Formandens beretning 2011:

Formandens beretning 2011: Formandens beretning 2011: Indledning Endnu et travlt år er vel overstået. Det har på den ene side været en fornøjelse at se vores forening blomstre med masser af aktiviteter og på den anden side, været

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN

FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN FORENINGEN TIL STØTTE FOR MØDRE OG BØRN Årsberetning 2013 Foreningens formål, ledelse og sekretariat Foreningen til Støtte for Mødre og Børn er en privat og landsdækkende social hjælpeorganisation. Foreningens

Læs mere