Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 5 N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N"

Transkript

1 Mødrehjælpen Å R S B E R E T N I N G N Å R D E T E R S V Æ R T A T V Æ R E F A R, M O R O G B Ø R N

2 Mødrehjælpen APRIL 2006 REDAKTION: Mads Roke Clausen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Ditte Hartvig Bak Layout: Ditte Hartvig Bak Tryk: Eget UDGIVET AF: Mødrehjælpen Studiestræde København K Telefon CVR nr Formand Elin Schmidt, Vice President Novo Nordisk Direktør Eva Tufte Protektor H.H. Prinsesse Alexandra Mødrehjælpens formål er at hjælpe, rådgive og vejlede gravide og børnefamilier for at sikre deres børn en bedre opvækst og levevilkår. Mødrehjælpen, der er en privat humanitær organisation, er økonomisk afhængig af fondsmidler, gaver og bidrag fra velvillige bidragydere. Giro nr Fondsreg. nr Indbetalinger medfører fradragsret ifølge Ligningslovens 8A, som Mødrehjælpen er godkendt efter. Artikler kan citeres med kildeangivelse.

3 INDHOLD LEDER... 3 MØDREHJÆLPENS ARBEJDE... Rådgivningen... Mødrehjælpens brugere... Mødrehjælpen tilbyder... Det frivillige arbejde ÅRETS GANG mio. kr. til Mødrehjælpens arbejde... 9,5 mio. kr. til voldsramte familier... 4,3 mio. kr. til projekt for unge mødre... Nyt dagkollegium... Alexandrakollegiet... Etnisk netcafé... Når det går skævt efter aborten... Fødselsdepression - mere udbredt end antaget... Svendborg lukket... Randers blev 5 år... Ny strategi - ny struktur... Ny afdeling: Politik og Analyse... Ny hjemmeside og medlemssystem... Nyt slogan: Når det er svært at være far, mor og børn... Medlemsfremgang... Medlemsbladet MØDREHJÆLPEN PRESSE OG EVENTS... Debatmøde om børnefamiliers vilkår... Urtegården som sponsor... Mødrehjælpen og Tivoli i samarbejde... Mødrehjælpen og Metro i partnerskab... Ministre på besøg... Årets nytårsgave fra fonden»en god start i livet«... Konference om samvær... REGNSKAB LEDELSESBERETNING HOVEDBESTYRELSEN MODTAGNE BIDRAG... 16

4 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN 2005 er gået og Mødrehjælpen kan se tilbage på endnu et udfordrende år. Vi vil gerne takke alle, der har bakket op om Mødrehjælpens arbejde og virke i det forgangne år. Vi ved, at enhver forælder ønsker at være verdens bedste mor eller far for deres barn! Men alle forældre kan komme i en situation, hvor det bliver vanskeligt at give sit barn gode opvækstbetingelse. Mødrehjælpen skal være der - NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN, som vores nye slogan lyder. Det er afgørende for vores velfærdssamfund og dets fremtid, at alle familier får de rette muligheder for at kunne give deres børn en god barndom. I Mødrehjælpen ser vi desværre alt for tit og alt for tydeligt, at ikke alle forældre har mulighederne, endsige får den hjælp, der skal til fra det omgivende samfund. Skal vi skabe et godt udgangspunkt for familierne, skal der vedholdende indsatser til for at ruste forældrene til opgaven. For nogle betyder det, at de skal have hjælp til at komme op af det hul, de snublede og faldt i for at komme videre med livet. Andre har brug for hjælp til at gennemføre et uddannelsesforløb og en støtte og opbakning til at sikre en vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet. Det var derfor også med meget stor glæde, at vi kunne konstatere, at det budskab nåede frem til de politiske beslutningstagere og efterfølgende udmøntede sig i en af de seneste års største socialpolitiske satsninger. Mødrehjælpen skal i samarbejde med arbejdsgivere, frivillige og kommuner skaffe arbejde og praktikpladser til sårbare enlige mødre. Den politiske opbakning ser vi også som et tegn på, at det politiske arbejde, vi også er sat i verden for at udføre, kan og vil lykkes for os. Men så absolut også som et tegn på en blåstempling af den gode rådgivning, Mødrehjælpen leverer. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Det frivillige ben i Mødrehjælpen blev styrket yderligere i 2005 med flere lokalforeninger landet over. De iværksatte en lang række initiativer til fordel for børnefamilierne og det lokalpolitiske arbejde, som led i at fremme børnefamiliernes vilkår. Også genbrugsbutikkerne, fik skabt både synlighed og et overskud til Mødrehjælpens generelle arbejde. Vi vil i det kommende år fortsat udvikle arbejdet og tiltrække flere frivillige kræfter til organisationen. ORGANISATIONEN På de indre linier arbejdede vi også videre på vores fremtidsmål: at blive en landsdækkende, stærk og kompetent organisation for gravide og børnefamilier. Det betød i det forløbne år, at vi påbegyndte en større reorganisering. Det tager tid, og vi er stadig midt i det. Det er til tider en svær proces for både medarbej- dere og ledelse men også en nødvendig proces. Jeg er sikker på, at Mødrehjælpen kommer godt ud på den anden side af de udfordringer, vi står overfor. OPBAKNING Vi fik etableret et godt og smidigt medlemssystem, så vi nu kan give en god service til Mødrehjælpens medlemmer og bidragydere. Vi fik lagt de sidste brikker i den plan, der i det nye år skal øge antallet af medlemmer i betydelig grad, og vi forventer os meget på den front. Vi tror på, at vores indsats virker, og vi ser frem til at styrke både vores rådgivning, medlemsdatabase og dermed også vores indtægter for de kommende år. Alt sammen til gavn for de mange børnefamilier i Danmark, som har brug for det! God læselyst! Mads Roke Clausen Konstitueret direktør 3

5 MØDREHJÆLPENS ARBEJDE Mødrehjælpen tilbyder gratis rådgivning og støtte til gravide og børnefamilier. Vi rådgiver den gravide kvinde, som overvejer abort eller har svært ved at overskue sin situation. Eller far og mor, der har problemer og skal have støtte til at klare forældreskabet. Vi rådgiver om sociale rettigheder, skilsmisse og samvær. Vi er der for familier, hvor vold har erstattet ømhed. Og vi er parat med det lille ekstra skub, der sommetider er nødvendigt, når mor eller far vil i gang med en uddannelse. RÅDGIVNINGEN Mødrehjælpen arbejder ud fra overbevisningen om, at et stærkt forældreskab giver stærke børn. Princippet om hjælp til selvhjælp er det bærende i vores rådgivningsarbejde. I Mødrehjælpen sætter vi menneskelig omsorg og faglig ekspertise i højsædet. Vores rådgivere er faguddannede socialrådgivere, psykologer, læger, advokater, jordemødre og sundhedsplejersker. Opgaverne løses tværfagligt og af både frivillige og lønnede medarbejdere. Det er unikt, og det er en gevinst for både organisationen og den enkelte bruger, som dermed kan tilbydes en helhedsorienteret indsats. Rådgivningen er fortsat Mødrehjælpens vigtigste aktivitet. For nogle fungerer rådgivningen som en slags»skadestue«, hvor man hurtigt kan få et godt råd. Andre har behov for længerevarende forløb med rådgivning og støtte. Det gælder for eksempel de unge gravide og unge mødre. Men også voldsramte familier og familier med samværsproblemer kan have behov for støtte over en længere periode. Det stiller store krav til os, og det er en udfordring at bruge ressourcerne rigtigt, så vi kan hjælpe vores brugere på deres betingelser - med menneskelighed og professionalisme. En anden stor udfordring i Mødrehjælpens rådgivning er den stigende efterspørgsel på vores hjælp. Siden 2001 er antallet af henvendelser steget med 40 procent. Det er især antallet af telefoniske henvendelser, som er steget markant med 65 procent flere end i I 2005 fik Mødrehjælpens rådgivning i alt 4467 henvendelser. MØDREHJÆLPENS BRUGERE Den gennemsnitlige bruger af Mødrehjælpens rådgivning er en enlig mor på 31 år med et barn på 3 år. Dette har ikke ændret sig over de sidste 5 år. Heller ikke kønsfordelingen blandt Mødrehjælpens brugere har ændret sig fra foregående år. 95 procent af Mødrehjælpens brugere er stadig kvinder, og 71 procent er enlige forsørgere. 75 procent af de personer, som henvender sig til Mødrehjælpen, er mellem 20 og 39 år. Langt de fleste brugere har små børn på 6 år eller derunder (53 pct.), og omkring hver fjerde er gravid ved henvendelsen. 30 procent af brugerne er i beskæftigelse. 31 procent modtager kontanthjælp og 13 procent er på dagpenge, mens 11 procent lever af SU. Mere end hver anden bruger har ikke længere skolegang end 7 til 10 år. 42 procent har ingen kompetencegivende uddannelse. Hver syvende henvendelse sker fra en person af anden etnisk oprindelse end dansk. Dette tal har været støt stigende gennem de seneste år. Alene i perioden steg antallet med 33 procent. Denne udvikling er stærkest i København, hvor personer af anden etnisk oprindelse end dansk udgør 23 procent af de samlede henvendelser mod 7 og 13 procent i henholdsvis Odense og Århus. Brugerne har typisk tyrkisk eller mellemøstlig og afrikansk baggrund. Brugerne fra etniske minoriteter har generelt et lavere uddannelsesniveau end de øvrige brugere. De mest almindelige årsager til at henvende sig til Mødrehjælpen er problemer med økonomien, samværsproblemer og personlige problemer. Rådgivningen i København modtager markant flere henvendelser fra voldsramte mødre og 4

6 kvinder, der er i tvivl om abort end i resten af landet. De fleste henvender sig med mere end én problemstilling. Og netop dette samspil af økonomiske, personlige og familiemæssige problemer ligger bag organisationens tværfaglige rådgivning og aktiviteter. DET FRIVILLIGE ARBEJDE Frivillig arbejdskraft er en uundværlig og integreret del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2005 var der løbende mere end 450 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 32 fuldtidsstillinger, hvilket er en stigning på 15 procent på 1 år. De frivillige medarbejdere i rådgivningen og på Alexandrakollegiet løfter en bred vifte af arbejdsopgaver, som for eksempel at være bisidder for brugerne i forhold til kommunen, mentor for en ung mor under uddannelse, børnepasning og en hjælpende hånd med praktiske ting og arrangementer. Blandt Mødrehjælpens brugere og målgruppe er en stor andel enlige forsørgere og familier med trange økonomiske kår. Det er familier, som er i fare for at havne i social isolation på grund af manglende netværk og få økonomiske muligheder. I erkendelse heraf har Mødrehjælpen i de senere år oprustet det frivillige arbejde i lokalforeningerne med at skabe netværksdannende aktiviteter. FLERE LOKALFORENINGER I 2005 fortsatte Mødrehjælpen indsatsen for at få tiltrukket flere frivillige kræfter. Vi fik således suppleret de 12 lokalforeninger, vi tidligere har stiftet med yderligere tre. Desværre mistede vi også tre lokalforeninger herunder lokalforeningen i Svendborg, som nedlagde sig selv i forbindelse med, at Mødrehjælpen desværre måtte lukke rådgivningen i Svendborg. GENBRUGSBUTIKKERNE Fonden Mødrehjælpen driver fire genbrugsbutikker med salg af børnetøj og -udstyr udelukkende med frivillig arbejdskraft. Butikkerne er beliggende i København, Odense, Århus og Randers, og formåede tilsammen at give et overskud på kr. i Mange lokalforeninger vælger at etablere en café-butik, hvor det meste af overskuddet går til at understøtte lokalforeningens forskellige netværksskabende aktiviteter og en mindre del går til Mødrehjælpens generelle arbejde. Vi fik i 2005 tre nye genbrugsbutikker som ligger i Viborg, Århus og på Frederiksberg. AKTIVITETER Lokalforeningerne iværksætter aktiviteter til gavn for børnefamilierne i lokalsamfundene. En lang række aktiviteter fyldte kalenderne hele året igennem. Der blev afholdt loppemarkeder, foredrag, MØDREHJÆLPEN TILBYDER TELEFONRÅDGIVNING OAK - en udenlandsk fond har gjort det muligt for os at videreudvikle og udbygge vores telefonrådgivning, så vi i årene fremover kan rådgive endnu flere og endnu bredere geografisk. Mødrehjælpens telefonrådgivning er åben alle hverdage. Her tilbyder vi råd og vejledning om sociale og familieretlige forhold samt personlige problemer eller problemer med familien. UNGE GRAVIDE OG UNGE MØDRE Til unge gravide/unge mødre under 25 år tilbyder Mødrehjælpen et udvidet kursus i fødselsforberedelse og efterfølgende deltagelse i mødregruppe. Kurset varer ca. et år. Det ledes af socialrådgivere, sundhedsplejersker og jordemødre. PÅ VEJ MOD UDDANNELSE Mødrehjælpen tilbyder rådgivning om alt det, som har betydning for at begynde på en uddannelse - og gennemføre den. Det kan være valg af uddannelse, revalidering og SU samt personlige og sociale forhold. ABORT OG GRAVIDITET Mødrehjælpen tilbyder rådgivning i forbindelse med overvejelser om abort, graviditet, fødsel og prævention samt støtte til kvinder, der har det svært efter en abort. VOLD I FAMILIEN I mange hjem er vold og frygten for vold en del af hverdagen. Mødrehjælpen har en række tilbud til kvinder og børn, der lever i eller har levet i voldsramte familier. Vi tilbyder blandt andet samtale med en socialrådgiver og psykologhjælp til voldsramte mødre og deres børn. RETSHJÆLP Mødrehjælpen tilbyder gratis retshjælp til gravide og børnefamilier, der modtager anden hjælp i Mødrehjælpen. Man kan henvende sig anonymt. Vi tilbyder juridisk rådgivning i forbindelse med blandt andet skilsmisse, forældremyndighed, samværsret, faderskabssager, anbringelse af børn, arveretlige spørgsmål, bolig og økonomi. 5

7 sommerlejrer, eventyrfortællinger, informationsstande, og der blev arrangeret børnefødselsdage af Den rullende kagemand. I forbindelse med kommunalvalget havde flere lokalforeninger valgt at sætte børnefamiliernes vilkår på den lokale politiske dagsorden og inviteret lokalepolitikere og andre borgere til debat. KURSER At engagere sig frivilligt betyder også at der jævnligt opstår behov for videreudvikling og uddannelse. Mødrehjælpen forsøger løbende at imødekomme de frivilliges behov for ny viden og udvikling ved at arrangere kurser. En sidegevinst er tillige, at kurserne skaber et forum for erfaringsudveksling blandt de frivillige. I 2005 var der følgende temaer på kursuskalenderen: bestyrelsesarbejde, café- og butiksdrift, pressearbejde, konflikthåndtering og fundraising. De fleste kurser er finansieret af uddannelsespuljen under Socialministeriet. På billedet ses de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer - formanden for repræsentantskabet Sigrid Bigum, Pia Gregersen fra lokalforeningen Viborg, Margrete Skov fra lokalforeningen Randers. Jette Halling fra lokalforeningen Frederiksberg er desværre ikke med på billedet Desuden suppleanterne Signe Bentzen fra lokalforeningen Frederiksberg, Svenne Rasmussen fra lokalforeningen Nørrebro, Aase Knudsen fra lokalforeningen Svendborg og Bodil Kristiansen fra lokalforeningen Helsingør. REPRÆSENTANTSKAB 2005 I april blev Mødrehjælpens første ordinære repræsentantskabsmøde afholdt. Her valgte de mange nye lokalforeninger fire repræsentanter til Mødrehjælpens hovedbestyrelse. Sigrid Bigum Nielsen fra lokalforeningen Horsens blev valgt som repræsentantskabets formand. De tre øvrige valgte repræsentanter blev: Pia Gregersen, formand lokalforening Viborg Jette Halling, formand lokalforening Frederiksberg Margrete Skov, formand lokalforening Randers 6

8 ÅRETS GANG 36 mio. kr. TIL MØDREHJÆLPENS ARBEJDE I midten af oktober indgik Folketingets partier forlig om årets satspulje. Mødrehjælpen havde søgt midler til målrettet støtte og rådgivning til unge og/eller sårbare gravide og mødre i Danmark med henblik på at hjælpe dem på vej til uddannelse og selvforsørgelse. Mødrehjælpen fik tildelt 36 mio. kr. til at styrke og videreudvikle Mødrehjælpens rådgivning, gruppeforløb og netværksskabende aktiviteter til unge og sårbare forældre - og særligt sårbare forældre over 25 år. Pengene er tildelt over en tre årig periode og med start den 1. juli 2006, hvilket sikrer et solidt fundament for at yde endnu mere til endnu flere de næste fire år. 9,5 mio. kr. TIL VOLDSRAMTE FAMILIER Mødrehjælpen modtog en bevilling på 9 1/2 mill, kr. fra Satspuljeforliget til projekt»børn i skyggen af vold«. Projektet er en videreførelse af det allerede eksisterende tilbud til voldsramte familier, men med en udbygning og en særlig fokus på indsatsen i forhold til børnene og inddragelse af fædrene. Projektet skal fungere på tværs af rådgivningerne. 4,3 mio. kr. TIL PROJEKT FOR UNGE MØDRE BG-Fonden donerede 4,3 mio. kr. over tre år til en udvidelse af Mødrehjælpens tilbud til unge mødre. Projektet er et seksmåneders tilbud, som ligger i forlængelse af det et-årige forløb for unge gravide og unge mødre. Det nye tilbud vil have fokus på at hjælpe de unge mødre i gang med uddannelse eller job. I løbet af den treårige periode vil i alt mere end 200 unge mødre få gavn af projektet, der meget sigende har fået navnet:»på vej!«. NYT DAGKOLLEGIUM I august slog Mødrehjælpendørene op til et dagkollegium i Odense. Der har længe været et stort behov for, at de unge mødre kunne få motivation, støtte og vejledning til at uddanne sig og til at komme ud på arbejdsmarkedet. Dette behov imødekommer det nye dagkollegium i Odense, der hjælper de unge mødre med at lægge realistiske planer for uddannelse eller beskæftigelse, så de kan blive selvforsørgende og skabe gode, trygge opvækstvilkår for deres børn. Kollegiets lokaler er store og dejlige med højt til loftet, og her er rig mulighed for at samle forskellige fagfolk som sundhedsplejersker, studievejledere og socialrådgivere. Brugerne kan komme og gå som de vil. Desuden gør dagkollegiets lokaler det nemmere for de unge gravide og unge mødre at lære hinanden at kende og skabe netværk. ALEXANDRAKOLLEGIET Alexandrakollegiet fyldte tre år i april 2005, og det blev naturligvis fejret på behørig vis. Kollegiet kunne samtidig glæde sig over den eksterne evaluering, som kollegiet fik kort før fødselsdagen. Heri konkluderes blandt andet: Det er evalueringens klare konklusion, at det er lykkedes at skabe et kollegium, der både giver nogle ordentlige rammer for de unge mødre og deres børn, og som giver den enkelte mor og hendes barn mulighed for at få en god og relevant støtte undervejs. Alexandrakollegiets drift har siden 2001 været finansieret af EU -midler. Ved årets indgang ophørte denne finansiering og Alexandrakollegiet har derfor måtte finansiere driften ved bidrag fra såvel private som erhvervslivet. Det er Mødrehjælpens håb at finde en fremtidig samarbejds-parter, som kan være med til at sikre en langtidsholdbar drift. Mødrehjælpen indledte derfor i 2005 med henblik på dette et samarbejde med KFBU (Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge). Ved årets udgang var forhandlingerne endnu ikke afsluttet. ETNISK NETCAFÉ Mødrehjælpen har modtaget henvendelser fra et stigende antal kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i de seneste år. Mange kvinder med anden etniske baggrund har blandt andet på grund af sprogvanskeligheder en sporadisk kontakt til omverdenen, et spinkelt netværk og lever i social isolation. Kvindernes grundlæggende viden om det danske social- og sundhedssystem er ringe, og de har ikke tilstrækkeligt kendskab til deres rettigheder og retssikkerhed i det danske samfund. På den baggrund etablerede Mødrehjælpen i 2004 en etnisk café med fokus på integration af unge gravide og unge mødre med anden etnisk baggrund. I cafeen har de etniske kvinder fået rådgivning og hjælp til at opnå større viden om og kendskab til det danske social- og sundhedsvæsen. Kvinderne har fået tilbudt personlig rådgivning af en socialrådgiver med særlig ekspertise inden for målgruppens problemområder og tilbud om vejledning i at søge informationer på Internettet. De etniske kvinder har endvidere haft mulighed for at deltage i gruppeforløb med andre unge etniske kvinder i samme 7

9 situation. Her har der blandt andet været afholdt møder med emner som prævention, graviditet, børnesygdomme, børneopdragelse, vold i familien og kulturmøde. Projektet har haft tilknyttet en gruppe frivillige, som har planlagt netværksdannende aktiviteter som for eksempel Tivoli-tur, udflugter, fællesspisning og café-arrangementer. Helt konkret har projektet betydet, at de deltagende kvinder er blevet i stand til selv at tage kontakt til relevante organisationer, myndigheder og sundhedsvæsen. De sætter ord på deres behov og er blevet bevidste om deres rettigheder - og gør opmærksom herpå, når de møder modvilje hos deres familie, sagsbehandlere og offentlige myndigheder generelt. 63 kvinder har i projektperioden modtaget individuel rådgivning, og ca. 60 kvinder har deltaget i gruppeforløb. Lidt under halvdelen af kvinderne var unge gravide og unge mødre i alderen år, mens de øvrige brugere var mellem 31 og 67 år. Projektet var finansieret af Socialministeriet og ophørte ved udgangen af NÅR DET GÅR SKÆVT EFTER ABORTEN Hvert år får ca kvinder i Danmark foretaget en abort. I langt de fleste tilfælde kommer kvinden igennem uden de store problemer, men i ca. 10 procent af tilfældene oplever kvinderne at få psykiske eftervirkninger, når aborten er gennemført. Derfor har Mødrehjælpen i Århus i 21 2 år kørt projektet»når det går skævt efter aborten«. Formålet med projektet var dels at yde en direkte indsats overfor kvinder og par, der fik problemer efter aborten, dels at samle erfaringer og udvikle metoder indenfor abortrådgivning. Projektet blev evalueret i Evalueringsrapporten konkluderer blandt andet, at psykiske eftervirkninger oftest optræder i de tilfælde, hvor partneren ikke ønsker at blive far eller kvinden presses til abort af andre; fx familien samt i de tilfælde hvor kvinden lever i problematisk parforhold eller vælger abort af angst for ikke at kunne magte opgaven som mor. Disse erfaringer kan fremover bruges til forebyggelse, så det ikke går skævt efter aborten. FØDSELSDEPRESSION: MERE UDBREDT END ANTAGET I efteråret 2003 søsatte Mødrehjælpen i Århus projektet i samarbejde med Århus Amt og Århus Kommunes sundhedspleje, med det formål at opfange nybagte mødre med fødselsdepression. Alle førstegangsfødende fra to udvalgte geografiske områder i Århus screenes ved hjælp af en test, som hedder EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), et internationalt anerkendt skema til opsporing af fødselsdepression. Udviser den nye mor tegn på fødselsdepression, henvises hun til en afklarende samtale i Mødrehjælpen. Det viste sig hurtigt, at der var god brug for indsatsen, da flere mødre end forventet havde indikation på fødselsdepression. De fleste mødre får tilbud om at deltage i et gruppeforløb, men der er også mulighed for at tilbyde individuelle samtaler eller parsamtaler med en psykolog i mere alvorlige tilfælde. Grupperne mødes hver gang om et nyt tema, som berører et aspekt af fødselsdepression, som fx Hvad er en depression?, Rolleskiftet hvordan var det at blive mor? mv. 8

10 Gruppeforløbet er effektivt, da mødrene støtter og hjælper hinanden. Det betyder meget for dem at møde nogle, der har det ligesom dem selv, da fødselsdepression stadig er meget tabu-belagt. Responsen fra deltagerne har været meget positiv, og deltagerne gennemgår ligeledes en klar positiv udvikling i forløbet. Projektet forventes evalueret først i SVENDBORG LUKKET Mødrehjælpen måtte desværre lukke rådgivningsafdelingen i Svendborg fra den 30. september Det skete, fordi rådgivningen ikke var økonomisk rentabel. Rådgivningen blev som forsøg åbnet i 2003 med et særtilbud for unge gravide og unge mødre om at deltage i et udvidet kursus i fødselsforberedelse og efterfølgende mødregruppe. R A N - DERS BLEV 5 ÅR Mødrehjælpens rådgivningsafdeling i Randers kunne først på året fejre 5 års jubilæum. Det blev fejret med en flot fest for mødre og børn fra alle grupperne. Festen blev arrangeret af lokalforeningen i Randers. Omkring 100 mennesker var samlet for at fejre jubilæet - mødre, børn, frivillige og medarbejdere. NY STRATEGI - NY STRUKTUR Den nye strategi for Mødrehjælpens arbejde blev i 2005 fastlagt og godkendt i bestyrelsen. Strategien har til formål at udbygge det frivillige arbejde, at oprette et landsdækkende tilbud om rådgivning til gravide og børnefamilier samt at styrke den folkelige opbakning til Mødrehjælpen. Samtlige medarbejdere deltog i efteråret i et to dages seminar, hvor gennemførelsen af den nye strategi var på dagsordenen. Her drøftede medarbejderne især ny organisationsplan og omstruktureringer. I slutningen af året blev de tre lederstillinger i rådgivningerne nedlagt. Medarbejderne i rådgivningen får udlagt en større grad af kompetence og skal fremover i højere grad selv organisere den daglige drift i medstyrende grupper. Ledelsen af Mødrehjælpens rådgivning er nu samlet hos rådgivningschefen, der er en nyoprettet stilling. For at styrke rekrutteringen, efteruddannelsen og personaleudviklingen i rådgivningen er der ligeledes oprettet en HR-funktion. NY AFDELING: POLITIK OG ANA- LYSE Politik og Analyse er navnet på en ny afdeling, 9 som i 2005 blev oprettet i Mødrehjælpen. Den nye afdeling skal styrke Mødrehjælpens arbejde for en øget offentlig og politisk forståelse for gravides og børnefamiliers levevilkår. Afdelingens primære opgave er at udarbejde analyser om levevilkårene blandt Mødrehjælpens målgruppe. Analyserne skal påvirke den politiske dagsorden og give den eksisterende lovgivning et kritisk eftersyn. Revalideringsområdet var en af de første opgaver, som Politik og Analyse gik i gang med. Analysen afdækkede store forskelle i kommunernes tildeling af revalidering til enlige mødre samt et generelt fald i antallet af enlige mødre på revalidering - på trods af, at 8 ud af 10 bliver selvforsørgende efter endt revalidering. Ugebrevet A4 skrev om Mødrehjælpens undersøgelse, som også blev sendt til de politiske partiers socialordførere. Herudover har Politik og Analyse beskæftiget sig med enlige forsørgere på kontanthjælp, skilsmisser blandt børnefamilier, debatoplæg i forbindelse med kommunalvalget og en brugerstatistik. NY HJEMMESIDE OG NYT MEDLEMSSYSTEM Internettet spiller en stadig større rolle, når humanitære organisationer skal rekruttere nye medlemmer og frivillige, indsamle økonomiske bidrag og vinde tilslutning til sine mærkesager i offentligheden. Det stiller større krav til organisationernes IT-ressourcer. Hjemmesiden skal være interessant, levende og appellerende. Adgangen til at melde sig ind og give økonomiske bidrag skal være lettilgængelig og brugervenlig. Og håndteringen af de nye medlemmer og bidragydere skal være effektiv, serviceminded og billig i drift. I slutningen af 2005 gik Mødrehjælpen i luften med en ny IT-platform, som imødekommer disse krav til en moderne hjælpeorganisation. Løsningen indeholder mulighed for redigering af hjemmesiden, kampagnestyring og medlemshåndtering

11 i én integreret platform. Helt konkret betyder det blandt andet, at Mødrehjælpen er blevet i stand til at opkræve medlemskontingent og faste bidrag via PBS. Interesserede kan melde sig ind direkte på hjemmesiden eller donere et bidrag via Dankort. Hjemmesiden har fået et ansigtsløft - såvel grafisk som indholdsmæssigt - og et helt nyt kampagnemodul giver mulighed for nemt, hurtigt og fleksibelt at gennemføre indsamlingskampagner af varierende omfang og varighed. Den nye hjemmeside gik online midt i december Den blev lanceret sammen med en elektronisk julekalender med tilhørende indsamling på nettet. Det medførte, at Mødrehjælpen i årets sidste uger oplevede en stigning på 66 procent i antallet af bidrag og en pæn medlemsfremgang. Den nye platform er udviklet i samarbejde med IT-virksomheden cbrain. NYT SLOGAN Når Mødrehjælpen kommunikerer med omverdenen er det afgørende, at modtagerne hurtigt kan afkode, hvem der er afsender, og hvad denne afsender står for. I 2005 fik Mødrehjælpens nye logo derfor følgeskab af et såkaldt payoff eller slogan - en lille sætning som ganske kort opsummerer, hvem Mødrehjæpen er. Det lyder således:»mødrehjælpen - Når det er svært at være far, mor og børn.«det nye slogan er opfundet i samarbejde med reklamebureauet Republica, og vil ofte optræde sammen med logoet i Mødrehjælpens publikationer, på hjemmesiden osv. MEDLEMSFREMGANG En del af den nye strategi går ud på, at Mødrehjælpen skal have mange flere medlemmer. For at nå dette mål blev der i 2005 iværksat en række hvervetiltag. Der blev blandt andet produceret en hvervepjece, som er sendt ud i eksemplarer, og 1. august 2005 blev det muligt at melde sig ind i Mødrehjælpen direkte via hjemmesiden. Det betød, at vi i 2005 kunne ane en mindre fremgang i antallet af medlemmer. MEDLEMSBLADET MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen indgik en samar-bejdsaftale med fagforeningen 3F om støtte til medlemsbladet MØDREHJÆLPEN. 3F vil hjælpe med journalisttimer, grafik, tryk og distribution. 10

12 PRESSE OG EVENTS DEBATMØDE OM BØRNEFAMILIERS VILKÅR Den 2. februar 2005 satte Mødrehjælpen fokus på forældre og børn i Danmark ved et politisk debatmøde på Borups Højskole i København. Blandt de ca. 150 fremmødte var både fagfolk og børnefamilier. Panelet bestod af politikerne Eva Kjer Hansen, Margrethe Vestager, Marianne Karlsmose, Kamal Qureshi, Mette Dencker, Sophie Hæstorp Andersen, Line Barfod og Helle Sjelle, som alle kort gav deres oplæg og deltog livligt i debatten. Emnerne for diskussionen var Fattigdom blandt børnefamilier i Danmark, Barnets tarv i skilsmissesager og Vilkårene for gravide og nybagte forældre. Politikerne var positive stemte overfor arrangementet, og debatten fastslog på mange måder Mødrehjælpens eksistensberettigelse. Som opfølgning på debatten har Mødrehjælpen efterfølgende haft besøg af Socialminister Eva Kjer Hansen. Mødrehjælpen arbejder fortsat på at sætte den politiske dagorden for gravide og børnefamiliers vilkår og på at vedligeholde dialogen med politikerne. URTEGAARDEN SOM SPONSOR I sommeren 2005 indledte Mødrehjælpen og Urtegården et samarbejde, som betyder, at hver gang Urtegården sælger en gaveæske bestående af babyprodukter, går 5 kr. ubeskåret til Mødrehjælpens arbejde. Gaveæsken består af en Baby Salve, Baby Olie og Baby Badeolie. Den forhandles i flere af landets Matas butikker, Helsekostforretninger og Apoteker. Vejl. Udsalgspris 149 kr. MØDREHJÆLPEN OG TIVOLI I SAMARBEJDE Mødrehjælpen sendte 100 balloner til vejrs fra plænen i Tivoli november, da Tivoli slog dørene op til jul i Tivoli Hver ballon repræsenterede 100 familier, som har det svært, og som Mødrehjælpen kan forventer at skulle hjælpe i MØDREHJÆLPEN OG METRO I PARTNERSKAB METRO og Mødrehjælpen har indgået partnerskab og skød samarbejdet i gang med en stor indsamling i METRO s fire varehuse i København, Glostrup, Kolding og Århus i december Ønsket var at få erhvervslivet til at vise julesind, og økonomisk hjælpe de familier, der ellers ikke har midler til at lade deres børn mærke, det er jul. Her gik METRO forrest og fordoblede beløbet, da indsamlingen sluttede 31. december. Det blev til i alt kr. Partnerskabet vil forsætte og blandt andet byde på elevpladser til nogle af Mødrehjælpens brugere, som ikke har fået en uddannelse eller fået fodfæste på arbejdsmarkedet. METRO Cash & Carry er den internationale markedsleder inden for selfservice en gros-salg til professionelle, med mere end 500 distributions-centre i 28 lande MINISTRE PÅ BESØG Familieminister Lars Barfoed og socialminister Eva Kjer Hansen tog begge positivt imod en invitation fra direktør Eva Tufte om at besøge Mødrehjælpen i Studiestræde 21. Her fik de lejlighed til at se huset og til en drøftelse af Mødrehjælpens arbejde og de socialpolitiske udfordringer, som trænger sig på i de kommende år. ÅRETS NYTÅRSGAVE FRA FONDEN»EN GOD START I LIVET«Fonden En god start i livet er en almennyttig fond, der støtter aktiviteter, som giver barnet det bedst mulige udgangspunkt i livet. Hvert år uddeler fonden årets nytårsgave. I 2005 gik gaven PÅ KR. til forstand Lisbet Ernager og koordinator Charlotte Storgaard fra Mødrehjælpens Alexandrakollegium i København. KONFERENCE OM SAMVÆR Mødrehjælpen afholdte i samarbejde med Børns Vilkår og Daspcan i 2005 konferencen - Hvad er barnets bedste- om børn i konfliktfyldte skilsmisser på Borups Højskole i København. Der mødte mere end 200 deltagere op til en livlig debat. 11

13 REGNSKAB Mødrehjælpens indtægter var i 2005 kr , som fordelte sig således: Mødrehjælpens udgifter var i 2005 kr , som fordelte sig således: Driftsresultat i 2005:

14 LEDELSESBERETNING Mødrehjælpens årsregnskab for 2005 viser et driftsunderskud på kr Der var for året budgetteret med et underskud på kr Årets resultat skyldes bevægelser på både indtægtsog udgiftssiden i forhold til budgettet. Egenkapitalen udgjorde pr kr , heraf udgør rådighedsbeløbet kr Det er Mødrehjælpens målsætning, at indtægter og udgifter set over flere år skal balancere. Offentlige driftstilskud udgjorde kr , hvilket er 3 pct. lavere end i Årsagen hertil er nedgang i Tips&Lotto-midler samt et mindre driftstilskud fra Fyns Amt. Indtægter fra fonde og virksomheder udgjorde kr , hvilket er en stigning på 2 pct. Tilskud og arv fra private udgjorde kr , mens støtteaktiviteter gav kr Indtægterne fra genbrugsbutikkerne udgjorde kr , som er en stigning på 3 pct. sammenlignet med året før. Finansieringsindtægterne er faldet med 54 pct.point. og udgør kr Årsagen hertil er, at Mødrehjælpen har haft en meget stram likviditet pga. udgifter til renoveringsprojektet i Studiestræde. De beregnede ejendomsindtægter er faldet med 9 pct. som følge af lavere omkostninger. Indtægterne fra nødboliger var på niveau med indtægterne året før. Anvendte formålsbestemte tilskud udgjorde kr , hvilket er en stigning på 23 pct. sammenlignet med året før. Til udvikling af Mødrehjælpens nye strategi er der i 2005 anvendt kr af Mødrehjælpens henlagte midler. I alt steg indtægterne med 6 pct., hvoraf forbrug af henlagte midler udgjorde 4 pct. Udgifterne til rådgivning udgjorde kr , hvilket er et fald på 15 pct. sammenlignet med året før og skyldes, at flere aktiviteter har fundet sted i regi af projekter. Udgifterne til kommunikation udgør kr , hvilket er en stigning på 30 pct., som skyldes forberedelse af kampagne og barselsdækning i afdelingen. Udgifterne til afdelingen for frivillige udgjorde kr , hvilket er en stigning 13 pct. sammenlignet med året tidligere. Udgifterne til administration er faldet med 4 pct. og udgjorde kr Fællesudgifterne er steget med 33 pct. hvilket skyldes udgifter til ekstraordinære udgifter til IT og personaleudgifter i forbindelse med organisationsomstillingen. Ejendomsudgifterne faldt med 3 pct. og udgjorde kr , mens udgifterne til drift af genbrugsbutikker steg med 15 pct. og var på kr Udgifterne til Alexandrakollegiet udgjorde kr , hvilket er en stigning på 17 pct. Årsagen er stigninger i el og varme og udgifter til vikardækning mv. Udgifterne til nødboliger er steget med 2 pct. og udgjorde kr Projektudgifterne udgjorde kr , hvilket er en stigning på 7 pct. I 2005 tog Mødrehjælpen et skridt videre i bestræbelserne på at indføre en ny strategi. Formålet med den nye strategi er at styrke rådgivningen, udbygge det frivillige arbejde og øge den folkelige opbakning til Mødrehjælpen. Som et led i den nye strategi blev de tre lederstillinger i rådgivningerne nedlagt, og i stedet blev der oprettet funktioner som rådgivningschef og en HR-chef. Det er målet med denne omlægning at få en fagligt stærkere og mere sammenhængende rådgivning samt at give medarbejderne mere kompetence. Antallet af brugere som har fået rådgivning i Mødrehjælpen, har været støt stigende de seneste par år. Men den opadgående tendens vendte i 2005, hvor Mødrehjælpen har oplevet et fald i antallet af brugere. I 2004 havde Mødrehjæl- 13

15 pen et samlet antal henvendelser på 5685, mens der i 2005 kun var 4467 henvendelser, hvilket svarer til et fald på 21 %. Årsagerne til faldet skyldes hovedsageligt en langvarig sygemelding i Odense, en vakant advokatstilling i Århus, samt en vakant stilling i rådgivningen i København som følge af ansættelsesstop. Herudover skyldes nedgangen også, at medarbejdere og ledelse har brugt tid og ressourcer på at arbejde med indførelsen af den nye strategi og organisation. I 2005 opnåede Mødrehjælpen en række bevillinger, som vil bidrage til at udvide rådgivningskapaciteten. Fra Satspuljeforhandlingerne opnåede Mødrehjælpen en bevilling på 36 millioner kr. over fire år til udviklingen af indsatsen for unge og sårbare mødre i region Syddanmark (geografisk placeret i Odense) og Midtjylland (geografisk placeret i Århus). Det mangeårige samarbejde med OAK Foundation blev forlænget frem til udgangen af 2008 og udvidet med finansieringen af en landsdækkende telefonisk rådgivning. Fra Bikubenfonden lykkedes det Mødrehjælpen at opnå en aftale om medfinansiering af en udvidet indsats for unge gravide i årene 2005 til Den frivillige indsats udgør en stor og vigtig del af Mødrehjælpens samlede indsats. I 2005 var der løbende godt 450 frivillige i Mødrehjælpen. De frivilliges samlede bidrag svarer til godt 32 fuldtidsstillinger. Der blev oprettet nye lokalforeninger i Helsingør, Aabenraa og på Nørrebro. Derudover blev lokalforeningen i Aalborg oprettet på ny. I Viborg, Århus og på Frederiksberg oprettede lokalforeningerne café-butikker. I 2005 var der også tre lokalforeninger, der lukkende. I Svendborg nedlagde lokalforening sig selv, som en konsekvens af at Mødrehjælpen lukkede rådgivningen i byen. Derudover lukkede Bornholm og Odense. Ved udgangen af 2005 var der 12 aktive lokalforeninger i Mødrehjælpen. Alexandrakollegiet fyldte tre år i april Kollegiet kunne samtidig glæde sig over den eksterne evaluering, hvor det blandt andet blev konkluderet, at:»det er evalueringens klare konklusion, at det er lykkedes at skabe et kollegium, der både giver nogle ordentlige rammer for de unge mødre og deres børn, og som giver den enkelte mor og hendes barn mulighed for at få en god og relevant støtte undervejs«. Alexandrakollegiets drift har siden 2001 været finansieret af midler fra EU-Socialfonden. Ved årets indgang ophørte denne finansiering og målet har derfor været, at finansiere driften ved bidrag fra private fonde og virksomheder. Mødrehjælpen opnåede i pct. af de budgetterede indtægter. Det er Mødrehjælpens håb at finde en fremtidig samarbejdspartner, som kan være med til at sikre en langtidsholdbar drift. Mødrehjælpen indledte derfor i 2005 et samarbejde med KFBU (Kristelig Forening til bistand for Børn og Unge). Ved årets udgang var forhandlingerne endnu ikke afsluttet. For at styrke den politiske indsats oprettede Mødrehjælpen i 2005 en afdelingen for politik og analyse. Formålet med afdelingen er at styrke Mødrehjælpens politiske interessevaretagelse og profil i medierne. I 2005 bidrog afdelingen konkret med analyser af levevilkårene for Mødrehjælpens målgruppe, Kommunalpolitiske debatoplæg, Cost Benefit analyser af uddannelsestiltag for udsatte familier samt udarbejdelse af Mødrehjælpens klientstatistik mv. Som en del af den styrkede politiske indsats afholdt Mødrehjælpen i 2005 møder med familieminister Lars Barfoed og socialminister Eva Kjer Hansen. 14

16 I 2005 blev Mødrehjælpens rådgivningsenhed i Svendborg lukket. Målet for enheden var, at den særligt skulle rådgive unge gravide og unge mødre. Enheden skulle være økonomisk selvbærende via betalinger fra brugernes hjemkommuner. Imidlertid lykkes det ikke for Mødrehjælpen at finde tilstrækkeligt med kommunale samarbejdspartnere til at opnå et realistisk finansielt grundlag for rådgivningen. Mødrehjælpens afdeling for kommunikation bidrog i 2005 til, at Mødrehjælpen fik mere omtale i pressen end nogensinde tidligere. I 2005 optrådte Mødrehjælpen 402 gange i medierne. Det er mere end en tidobling i forhold til 2002, hvor Mødrehjælpen kun var nævnt 39 gange. Derudover har kommunikation varetaget en række eksterne og interne opgaver og fortsat arbejdet med at forberede hvervekampagnen, som forventes gennemført i Kommunikation udviklede i 2005 en ny hjemmeside, som blev taget i brug i december. Endvidere opnåede kommunikation at indgå partnerskabsaftaler med henholdsvis 3F om støtte til Mødrehjælpens medlemsblad - med engroskæden METRO om en juleindsamling og efterfølgende elev- og arbejdspladser samt en aftale med Urtegården, hvor en vis andel af et solgt produkt, går til Mødrehjælpens arbejde. I 2005 udviklede Mødrehjælpen et nyt medlemssystem, som både gør det nemmere at blive medlem af Mødrehjælpen og giver flere muligheder for at støtte Mødrehjælpen rent økonomisk. Det nye system vil samtidig betyde en mere effektiv håndtering af medlemmer og bidragydere. Systemet blev sat i drift i februar Mødrehjælpens ejendom i Studiestræde blev i 2003 udsat for en vandskade og efterfølgende opståen af skimmelsvamp. For at afklare mulighederne for forsikringsdækning af skaden blev der i 2004 blandt andet gennemført et uafhængigt syn og skøn af skaden. Sagsbehandlingen blev først afgjort i januar 2005, hvorefter renoveringsarbejdet kunne påbegyndes. Samtidig blev der flere andre steder i ejendommen konstateret forekomst af skimmelsvamp og bakterier. Skaderne er løbende blev udbedredt under tilsyn af Hussvamp Laboratoriet, men undervejs har forekomsten af skimmel og bakterier medført helbredsmæssige gener for medarbejderne. Arbejdstilsynet har aflagt tilsynsbesøg og fundet Mødrehjælpens håndtering af sagen fuldt ud tilfredsstillende. HOVEDBESTYRELSEN FORMAND Elin Schmidt, Vice President - Novo Nordisk NÆSTFORMAND Sigrid Bigum Nielsen, formand for repræsentantskabet og formand for lokalforening Horsens BESTYRELSESMEDLEMMER Frank Ebsen, Leder af forskningsafdelingen Den Sociale Højskole Martin Delfer, Virksomhedsrådgiver og partner i Designit May Olofsson, Overlæge Hvidovre Hospital Jane Korczak, Næstformand 3F Jens Gehl, Advokat og partner DLA Nordic Pia Gregersen, Formand lokalforening Viborg Jette Halling, Formand Lokalforening Frederiksberg Margrete Skov, Formand lokalforening Randers Allan Ludvigsen, HR-chef Susanne Fabricius, Socialrådgiver rådgivningen i København 15

17 MODTAGNE BIDRAG FONDE OG LEGATER A. P. Møller Fond Anonym Arbejdsmarkedets Feriefond Aslaug & Carl Friis Legat Augustinus Fonden BG Fonden Brødrene Hartmanns Fond C.A. Teschs og hustrus Fond Carl F.J. Carlson & Hustru Camilla Carlsons Legat Civilingeniør H.C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond Danisco s Fond Danmarkfonden Dansk Banks Fond Det Warburgske Legat Direktør Henry & hustru Rigmor Jørgensens Fond Direktør K. Steinmanns Fond Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond Egmont Fonden Emilie og Peter Lunds Fond Enkefru Juliane Buntzen s Mindelegat Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maaag s Legatfond Ernst og Hugo Husmans Fond F.C. Mathiesens Fond Fabrikant Chas. Otzen s Fond Fabrikant Mads Clausens Fond Frants Richters Fond Frederik og Emma Kraghs Mindefond Frederiksberg Sparekasses Fond Georg & Johanne Harders Legat Gerda Laustsens Fond Grosserer Heinrich Paasche og hustru, Lisbeth, født Strøhs Fond Grosserer Andreas Collstrup s og søn Rudolf Collstrup s Mindelegat Grosserer Harald Jensens og hustrus Fond Grundfos Jubilæums Fond Hannes Fond Heinrich og Laurine Jessens Fond Henning Mikkelsens Fond Hulda Pedersens Legat Ingeniør N.M. Knudsens Fond Knud og Rigmor Wiedemanns Fond Kong Christian den Tiendes Fond Kong Frederik & Dronning Ingrids Fond Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond Købmand Aage Christensens Legat Linexfonden Louis Petersens Legat Nordea Danmark Fonden OAK Oticon Fonden - William Demants og Hustru Ida Emilies Fond Otto og Gerda Bings Mindelegat Overlæge K. Andersen og Hustru E. Andersens Legat Paula og Axel Nissens Legat Peter Brask-Nielsen Simon Spies Fonden Skandinavisk Tobakskompagni s Gavefond Susi & Peter Robinsohns Fond Tage Lund-Larsen og Hustrus Fond Torben & Alice Frimodts Fond Toyota-Fonden TrygFonden Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Ulla & Mogens Folmer Andersens Fond Ville Heises Legat Vinhandler N. O. Andersens Legat William og Hugo Evers Fond Aage & Johanne Louis-Hansens Fond Aase & Ejner Danielsens Fond ORGANISATIONER OG VIRKSOMHEDER, 3F AGF Fodbold A/S American Womans Club FOA Inner Wheel LO, Århus Pædagogisk Medhjælperforbund, Århus Soroptimisterne, Randers Sct. Georgsgilderne i Danmark

18 Socialpædagogisk Landsforening Søsterloge nr. 2,»Thyra Danebod« Zonta - Helsingør Zonta Zonta - Silkeborg Advokatfirmaet Helbing A/S A. Espersen A/S Gartnere Grethe og Aage Jacobsen H. Lundbeck A/S Nykredit Odense Transport Scantext Århus SKI Holding, Greve Søborg Møbelfabrik Ubro A/S ALEXANDRAKOLLEGIET Susi og Peter Robinshns Fond Louis Petersens Legat Kirkekollekt Ville Heises Boliglegat Zonta/Zonta Boliglegat Simeons Kirke Zonta intern donation Gartner Grethe og Aage Jacobsen Zonta Helsingør Bikubenfonden Frderiksberg Sparekasses Fond Egmont Fonden Margrethe Sogn kollekt LOKALFORENINGER Lokalforeningen Næstved Lokalforeningen Horsens Lokalforeningen Slagelse PRIVATE BIDRAG Vi har valgt at begrænse listen over bidragydere og bringer således ikke en liste over modtagne private bidrag. Til samtlige bidragydere og medlemmer retter vi en hjertelig tak, idet vort arbejde uden disse bidrag ikke ville være muligt. NATURALIER Mødrehjælpen har i årets løb modtaget naturalier og brugsgenstande, og vi ønsker i den forbindelse af takke: Børnenes Trafiklub, Anemone Teatret, Louis Poulsen, Fritz Hansen A/S, Procter & Gamble Danmark A/S, Flittige Hænder Også i denne forbindelse har det været nødvendigt at begrænse listen af gavegivere, men en ikke mindre velment tak skal rettes til alle øvrige organisationer og privatpersoner, som med tøj og gaver m.v har hjulpet Mødrehjælpen i årets løb. 17

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen...2 Mødrehjælpen har...2 Mødrehjælpens rådgivningshuse...2 Frivillig i Mødrehjælpen...3 Mødrehjælpens historie...3 Mødrehjælpens værdier...4 Vi

Læs mere

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Frivillighåndbog Velkommen i Mødrehjælpen Indhold Velkommen...3 Forskellige indsatser fælles mål...3 Kontaktinformationer...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens butikker...4 Frivilligkonsulent for Mødrehjælpens

Læs mere

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE.

MØDREHJÆLPEN, DER ER EN SELVEJENDE INSTITUTION, ER ØKONOMISK AFHÆNGIG AF FONDSMIDLER, GAVER OG BIDRAG FRA VELVILLIGE BIDRAGYDERE. ÅRSBERETNING 2004 MØDREHJÆLPENS FORMÅL ER AT HJÆLPE, RÅDGIVE OG VEJLEDE ENLIGE FORSØRGERE, GRAVIDE OG BØRNEFAMILIER FOR AT SIKRE DERES BØRN EN BEDRE OPVÆKST OG LEVEVILKÅR. MØDREHJÆLPEN ARBEJDER TILLIGE

Læs mere

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30

Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Generalforsamling hos Red Orangutangen Torsdag den 26. marts 2015 kl.19.30 Sted: Café Charlottenborg, Nyhavn 2, 1051 København K Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse

Læs mere

Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 72 98 85 15

Fonden Mødrehjælpen. CVR nr. 72 98 85 15 Fonden Mødrehjælpen CVR nr. 72 98 85 15 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik...

Årsberetning 2007 6 mødre fortæller om året der gik... Bl.a. i dette nummer: Et godt år Mødrehjælpen er min tryghed i hverdagen Det var rart endelig at tale med én, der forstod mig Jeg skammer mig ikke mere Jeg kan bryde den sociale arv Jeg kunne ikke have

Læs mere

Politikområde 1: Sundhedstjenesten

Politikområde 1: Sundhedstjenesten Politikområde 1: Sundhedstjenesten 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 Mødrerådgivningen 1061 1061 1061 1061 I alt 1061 1061 1061 1061 + = udgift, - = indtægt 1. Mødrerådgivningen M/K 2008 Resume: Mødrerådgivningen

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

STATUS 2015. Familienetværket. Røde Kors JANUAR 2016. rødekors.dk

STATUS 2015. Familienetværket. Røde Kors JANUAR 2016. rødekors.dk STATUS 2015 JANUAR 2016 Familienetværket Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 43 familienetværk i 38 Røde Kors afdelinger... 4 Aktiviteterne i Røde Kors familienetværk... 6 De lokale familienetværk

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus. 4. December 2015

Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus. 4. December 2015 Partnerskabet På Vej Københavns Rådhus 4. December 2015 Hvem er Mødrehjælpen Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation Mødrehjælpen støtter gravide og børnefamilier med børn under 18 år i sårbare

Læs mere

BERETNING 2015 FORMANDSBERETNING FOR 2015. Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig. Side 1

BERETNING 2015 FORMANDSBERETNING FOR 2015. Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig. Side 1 FORMANDSBERETNING FOR 2015 Formandsberetning for Dansk Folkehjælp Aarhus, skriftlig Side 1 Formandsberetning for 2015 Så er vi kommet igennem 2015, hvilket må siges at have været endnu et rigtigt godt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006

- Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 - Bl.a. i dette nummer: Årets gang 2006 Mødrehjælpens arbejde Mødrehjælpens brugere Ledelsesberetning for 2006 Årsregnskabet for 2006 NR. 10 APRIL 2007 NÅR DET ER SVÆRT AT VÆRE FAR, MOR OG BØRN Årsberetning

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Referat Børns Voksenvenner Svendborg Generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2015 kl. 19:00 21.00 Frivillighuset - Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg Dagsorden for generalforsamling:

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14

Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Hovedpointer fra erfaringsopsamling SUNDHED I NÆRMILJØET 2011-14 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Oktober 2014 Resume Der blev i budget 2011 afsat 4 mio. i 2011 og 5 mio. om året fra

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 Årsrapport 2015 Indhold UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 HELDAGSSEMINAR PÅ SANDBJEG SLOT... 4 UDADVENDTE AKTIVITETER... 5 UDSATTERÅDETS FORTSATTE

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning

ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning 1 ALLE SPONSORER Oversigt over alle, der har sponseret vores forskning (i løbet af ca. 12 år frem til nuværende resultater) A: Grosserer Sigurd Abrahamson og hustru Addie Abrahamsons Mindelegat Andersen-Isted

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

bliver matchet med en familieven inden årets udgang.

bliver matchet med en familieven inden årets udgang. Årsberetning 2015 Home-Start Ikast-Brande er en frivillig organisation, som støtter familier med små børn. Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret 2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark og det

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. JANUAR 2016.

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. JANUAR 2016. BERETNING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 13. JANUAR 2016. Året 2015 har for Hjerneskadeforeningen Thisted Mors været meget anderledes end den plejer. Vi har ikke mulighed for at søge fonde hjem Rl børnekursus

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Kræft i gang med hverdagen

Kræft i gang med hverdagen SOLRØD KOMMUNE Kræft i gang med hverdagen Støttemuligheder til kræftramte og deres pårørende i Solrød Kommune Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand Telefon: 56182000 (telefonomstilling) www.solrod.dk

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 2. april 2013 5. april 2013 cava Mødested: Mødelokalet Social- og Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Rektor Erik Knudsen,

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Mødrehjælpen der, hvor du er

Mødrehjælpen der, hvor du er I dette nummer: Mødrehjælpen der, hvor du er Familiens Hus viser nye veje for socialt arbejde Stor interesse for Mødrehjælpens frivillige arbejde Mødrehjælp, der passer dig N R. 2 7 A P R I L 2 0 1 2 Mødrehjælpen

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1]

Forbundsformand Thorkild E. Jensens. oplæg ved CO-industris og Dansk Industris. Integrationskonference. 13. marts 2006. [dias 1] 1 Forbundsformand Thorkild E. Jensens oplæg ved CO-industris og Dansk Industris Integrationskonference 13. marts 2006 [dias 1] Indledning [Dias 2 Rupan] Integration og beskæftigelse handler om mennesker

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Gruppebestyrelsesmøde. Referent: Monica

Gruppebestyrelsesmøde. Referent: Monica Gruppebestyrelsesmøde Dagsorden Data om mødet: 4. juni 2015 Dato: Tid: 19.00 21.00 Sted: Kvisten Mødedeltagere: Hanne (troppen), Dorthe (troppen), Monica (troppen), Anne-Grete (flokken), Juditte (Rebekka

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling den 16. januar2014

Referat af DFUNKs generalforsamling den 16. januar2014 Referat af DFUNKs generalforsamling den 16. januar2014 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Lars Feldvoss Referent: Aja Heinze Stemmetællere: Ella Samberg og August Olrik 2. Godkendelse

Læs mere

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE?

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2016 DEBATMØDE 4/ DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? DEBATMØDE KØF 2016 DE DYRESTE FAMILIER: KAN INDSATSEN BLIVE BEDRE OG BILLIGERE? Deltagere: Leif Sønderup,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement.

Evalueringsrapport. Elevernes Folketingsvalg 2011. - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement. Elevernes Folketingsvalg 2011 Evalueringsrapport - Effekten på de unges demokratiske opmærksomhed, forståelse og engagement Udarbejdet af: Assembly Voting Rued Langgaards Vej 7, 5D 07 2300 København S

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Ledelsens beretning for 2015.

Ledelsens beretning for 2015. Ledelsens beretning for 2015. Regionsledelsen (RL) På årsmødet den 16. januar 2015 konstaterede man, der var 3 fra regionsledelsen, nemlig Ane Gleerup, Jens Andersen og Claus Christensen, der havde genopstillet

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Røde Kors Hovedstaden/2013

Røde Kors Hovedstaden/2013 årsrapport Røde Kors Hovedstaden/2013 Bestyrelsens beretning v/ formanden Indholdsfortegnelse Et rigtigt 03 Indledning 04 røde kors hovedstaden 4 godt år 06 Netværk 08 Ensomhed Allerførst skal der lyde

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Effekten af kommunernes integrationsindsats

Effekten af kommunernes integrationsindsats Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse April 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning 1.1 Baggrund 2 1.2 Rapportens opbygning 3 Kapitel 2: Sammenfatning 4 Kapitel 3: Effekten

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)...

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse Friskole...1. 3. 14/30669 Status campingplads (Lukket sag)... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 12:30 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 15/5115 Ansøgning om henstand fra Jordløse

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen 1. Navn og hjemsted 1.1 Mødrehjælpens navn er 'Fonden Mødrehjælpen'. 1.2 Mødrehjælpen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Mødrehjælpens formål er: At yde

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Budget 2014: Mødrekollegium

Budget 2014: Mødrekollegium Budget 2014: Mødrekollegium Forstærket indsat for enlige forsørgere - Fakta og baggrund April 2014, Velfærd og Sundhed 2 INDHOLD 1. Baggrund 2. Servicestyrelsens initiativer 3. Foreløbige erfaringer 4.

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

OK? Privat børnepasning presser pædagogløn Af Freja Wedenborg Mandag den 18. april 2016, 05:00

OK? Privat børnepasning presser pædagogløn Af Freja Wedenborg Mandag den 18. april 2016, 05:00 OK? Privat børnepasning presser pædagogløn Af Freja Wedenborg Mandag den 18. april 2016, 05:00 Del: Stadig flere pædagoger og pædagogmedhjælpere arbejder uden overenskomst i private daginstitutioner med

Læs mere