4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel Viden Færdigheder Kompetencer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer..."

Transkript

1 Bilag 1a Modulbeskrivelse

2 Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle... 5 Viden... 5 Færdigheder... 5 Kompetencer... 5 Centrale fagområder Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel raske nyfødte... 7 Viden... 7 Færdigheder... 7 Kompetencer... 8 Centrale fagområder Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel... 9 Viden... 9 Færdigheder... 9 Kompetencer Centrale fagområder Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel syge nyfødte børn Viden

3 Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel identifikation og samarbejde Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og barsel Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 10: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel analyse og refleksion i og over praksis Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 11.1: Kompliceret graviditet og fødsel - kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 11.2: Kompliceret graviditet og fødsel Viden

4 Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 12.1: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 12.2: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet samt kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 13: Valgmodul Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Modul 14: Profession, kundskab og metode - bachelorprojekt Viden Færdigheder Kompetencer Centrale fagområder Generelle bemærkninger Bilag Bilag Bilag Litteraturliste

5 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel Viden Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have viden om (Bloom niveau 1): sundhedsfremme og forebyggelse anvendelsen af farmaka i forhold til den ukomplicerede graviditet, den spontant forløbende fødsel samt den ukomplicerede barselperiode genetik i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt som prænatalt generel videnskabsteori samt grundlæggende videnskabsteori knyttet til det naturvidenskabelige felt - have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): dele af den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning svangreomsorgens tilrettelæggelse human ernæring med fokus på kvinder med den ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde, herunder jordemoderfaglig identitet studieteknik i forhold til at være studerende på jordemoderuddannelsen informations- og kommunikationsteknologi (IKT) herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 2) at anvende informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 3) Kompetencer Efter afslutning af 1. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise bevidsthed om egne læringsbehov, og acceptere forskellige studiemetoder (EQF niveau 1) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 7,5 ECTS Anatomi og fysiologi 4 ECTS Studieteknik 1 ECTS Ernæringslære 1 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Genetik 0,5 ECTS Lovgivning 0,5 ECTS 4

6 4.2. Modul 2: Jordemoderens sundhedsprofessionelle rolle Viden Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere. psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sexologi, herunder antikonception, fertilitet jordemoderfagets værdier og etik jordemoderfaglig identitet jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger 1 refleksion som læringsredskab grundlæggende videnskabsteori knyttet til det human- og samfundsvidenskabelige felt Færdigheder Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at deltage i udvalgte aspekter af jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel, samt for raske nyfødte (Bloom niveau 2) at deltage i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 2) at deltage i udvalgte dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 2) at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 2) at kunne reflektere over egne læreprocesser (Bloom niveau 2) Kompetencer Efter afslutning af 2. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: under observation at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel (EQF niveau 1) at vise bevidsthed om at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 1) 1 Udelukkende klinisk undervisning lige efter teorikurset 5

7 at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg i forbindelse med den ukomplicerede graviditet og fødsel (EQF niveau 2) at vise forståelse for pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 3) at vise bevidsthed om personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 1) at identificere egne læringsbehov og acceptere vejledning (EQF niveau1) at tage begrænset ansvar for at indsamle og videregive enkelte observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, samt begrunde disse overfor samarbejdspartnere (EQF niveau 2) Centrale fagområder Teori (9 ECTS) Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS Pædagogik 2,5 ECTS Psykologi 2 ECTS Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS Sexologi 0,5 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Klinik (6 ECTS) Svangreomsorg 2 ECTS Fødselshjælp 4 ECTS 6

8 4.3. Modul 3: Ukompliceret graviditet, fødsel og barsel raske nyfødte Viden Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om (Bloom niveau 3): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker, der anvendes i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse sexologi, herunder antikonception og fertilitet sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed. human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde jordemoderfagets værdier og etik refleksion som læringsredskab - anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): dele af almen anatomi og fysiologi samt anatomiske forhold og fysiologiske processer med særlig betydning for reproduktion Færdigheder Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt for det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) at anvende kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 3) at praktisere dele af den familieforberedende undervisning i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at identificere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse samt vurdering, behandling og pleje (Bloom niveau 3) 7

9 at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) at anvende hygiejniske principper (Bloom niveau 3) at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) Kompetencer Efter afslutning af 3. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at tage begrænset ansvar i at udføre enkelte opgaver af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 2) at arbejde med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 3) at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger og formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 4) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 3) 6 stk? at tage begrænset ansvar for at organisere dele af eget arbejde eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 2) at tage ansvar for egen læring, herunder udvise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF niveau 3) Centrale fagområder Svangreomsorg 4,5 ECTS Fødselshjælp 6 ECTS Barselsomsorg 4,5 ECTS 8

10 4.4. Modul 4: Ukompliceret graviditet og fødsel Viden Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af kompliceret graviditet, fødsel og barsel udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel - kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø - kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel psykologi herunder den ukomplicerede familiedannelse pædagogik, sundhedspædagogik og sundhedsformidling herunder kommunikationsteorier og - metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sociologi herunder sociale aspekter i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed. sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sexologi, herunder antikonception og fertilitet svangerskabsdiagnosticering og prænatal rådgivning hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger human ernæring med fokus på kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel samt raske nyfødte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse det legale grundlag for jordemoderpraksis med fokus på jordemoderens virksomhedsområde jordemoderfagets værdier og etik jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (ikt), herunder informationssøgning - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): udvalgte aspekter af vidensfeltet i et problemorienteret projektarbejde refleksion som læringsredskab Færdigheder Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: 9

11 at praktisere jordemoderfaglig omsorg, herunder anvendelse af kliniske færdigheder indenfor udvalgte aspekter af den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt jordemoderfaglig omsorg for raske nyfødte (Bloom niveau 3) at analysere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 4) at anvende enkelte af fagets teknologiske hjælpemidler i den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 3) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel, samt det raske nyfødte barn (Bloom niveau 3) at analysere optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) såvel mundtlig som skriftlig analyse af teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) at analysere anvendelsen af informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 4) kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) at integrere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 4. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: under vejledning at udføre jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 4) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 4) at kommunikere ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 5) at tage selvstændigt initiativ til at udføre arbejdet med respekt for kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 5) under vejledning at udfærdige ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 4) at tage selvstændigt initiativ til læring, herunder vise evne til at modtage og anvende vejledning (EQF niveau 4) under vejledning at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde (EQF niveau 4) Centrale fagområder Klinik Svangreomsorg 2 ECTS Fødselshjælp 4 ECTS Teori Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 9 ECTS 10

12 4.5. Modul 5: Jordemoderen som tværfaglig samarbejdspartner Viden Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende kunne præsentere viden om: kernekompetencer fra de forskellige sundhedsprofessionelle, der indgår i gruppen lovretslige og etiske aspekter i sundhedsvæsnet kommunikation og informationsteknologi samt disses anvendelse og betydning i et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsprofessioner begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv betydningen af kvalitetsudvikling i praksis klassiske videnskabsteoretiske positioner samt kvalitative og kvantitative forskningsmetoder Færdigheder Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise færdigheder indenfor: formidling af tværprofessionelle problemstillinger anvendelse af begreber, teorier og metoder i et tværfagligt perspektiv vurdering af teorier og metoders relevans til bearbejdningen af en valgt tværprofessionel problemstilling med vægt på det tværfaglige og i forståelse for kernefaglighederne Kompetencer Efter afslutning af 5. modul skal den jordemoderstuderende vise kompetence til: at identificere tværprofessionelle problemstillinger at analysere og vurdere tværprofessionelle problemstillinger at indgå i et tværprofessionelt samarbejde Centrale fagområder Teori 12 ECTS Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 2 ECTS Sundhedsinformatik 1 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 2,5 ECTS Filosofi, etik 1,5 ECTS Kommunikation 1 ECTS Lovgivning 1 ECTS Organisation, ledelse, sundhedsøkonomi 2 ECTS Sociologi/sundhedsantropologi 1 ECTS Klinik: 3 ECT Tværfaglig studieforløb 3 ECTS 11

13 4.5. Modul 6: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel syge nyfødte børn Viden Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have viden om og forståelse for (Bloom niveau 2): udvalgte dele af den normale embryologiske udvikling samt udvalgte fosterskader og misdannelser hos det nyfødte barn samt mulig forebyggelse af tilstandene farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt nyfødte med behov for specialiseret pleje sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme - kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): jordemoderkundskab i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel udvalgte dele af anatomi og fysiologi i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel udvalgte teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel generel farmakologi samt farmaka og medicinering i forhold til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn psykologi herunder teori om sorg og krise omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel - kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): videnskabsteori og forskningsmetodologi tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at kunne forstå og forklare teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at vurdere informationsteknologi som redskab til at indsamle information (Bloom niveau 6) kritisk læsning og analyse af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 4) at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 6. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at analysere etiske aspekter af jordemoderfaget (Bloom niveau 4) 12

14 at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF niveau 5) Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6,5 ECTS Farmakologi 1 ECTS Neonatologi 3 ECTS Videnskabsteori/forskningsmetodologi 0,5 ECTS Anatomi og fysiologi 1,5 ECTS Mikrobiologi, infektionspatologi 1,5 ECTS Psykologi 1 ECTS 13

15 4.7. Modul 7: Kompliceret barselperiode - syge nyfødte børn Viden Efter afslutning af 7. modul skal den studerende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode psykologi herunder den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede barsel sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom jordemoderfagets værdier og etik - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på barselsafdeling hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger Færdigheder Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret barsel, samt for raske børn (Bloom niveau 6) at identificere og vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede barsel (Bloom niveau 6) at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) at anvende og analysere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret barsel (Bloom niveau 4) at identificere og analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) at deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i den neonatale periode (Krathwohl niveau 2) at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i den komplicerede barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom 4) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede barsel (Bloom 3) 14

16 at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) at føre optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede barsel og det syge nyfødte barn (Bloom niveau 3) at vurdere refleksion som læringsredskab (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af 7. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret barsel (EQF niveau 5) under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret barsel samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg (EQF niveau 4) at respektere kvinden/familiens integritet, ressourcer og interesser (EQF niveau 7) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til andre samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til andre samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5) at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) Centrale fagområder Barselsomsorg 9 ECTS Neonatal omsorg 6 ECTS 15

17 4.8. Modul 8: Kompliceret graviditet og fødsel identifikation og samarbejde Viden Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende og analysere viden om (Bloom niveau 4): dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel akut nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn ved fødslen teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel samt det nyfødte barn med behov for specialiseret omsorg sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme psykologi herunder den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje på fødeafdeling kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom jordemoderfagets værdier og etik - kunne vurdere (Bloom niveau 6): den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til ukompliceret graviditet, fødsel og barsel hygiejniske forholdsregler og foranstaltninger Færdigheder Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel, samt for raske børn (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den ukomplicerede graviditet og fødsel (Bloom niveau 6) at vurdere og administrere farmakologiske midler i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel, barsel og det raske nyfødte barn (Bloom niveau 6) at føre og integrere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den ukomplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) 16

18 at anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at anvende og administrere farmakologiske midler i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom 3) at føre ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 3) at anvende og analysere fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet og fødsel i overensstemmelse med den seneste teori (Blooms niveau 4) at analysere teoretiske og praksisnære problemstillinger samt de valgte handlinger og løsninger i forhold til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 4) at udvise selvstændighed i kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvindens/familiens integritet, ressourcer og interesser (Bloom niveau 5) at planlægge og udføre familieforberedende undervisning (Bloom niveau 5) Kompetencer Efter afslutning af 8. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel. (EQF niveau 5) at tage personligt og fagligt ansvar, og udføre arbejdet med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 5) under vejledning at udføre dele af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet og fødsel, samt pleje af nyfødte med behov for specialiseret omsorg. (EQF niveau 4) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at integrere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 5) at vise selvstændighed i udfærdigelse og vurdering af ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed. (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 5)) at integrere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 5) at evaluere egen læring og identificere læringsbehov (EQF 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 5 ECTS Fødselshjælp 10 ECTS 17

19 4.9. Modul 9: Komplikationer af betydning for graviditet, fødsel og barsel Viden Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende kunne anvende viden om (Bloom niveau 3): fertilitetsbehandling samt gynækologiske og medicinske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel psykiatriske forhold, som har betydning for fertilitet, graviditet, fødsel og/eller barsel - kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): dele af den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmakologi herunder farmaka i forhold til graviditet, fødsel og barsel pædagogik i relation til kompliceret graviditet, fødsel og barsel psykologi herunder den ukomplicerede og dele af den komplicerede familiedannelse samt egenomsorg sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel. eksempelvis folkesundhed, med fokus på levevilkårenes og livsstilens betydning for kvinders og familiers sundhed sundhedsantropologi med særligt fokus på kulturforskelle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet det legale grundlag for jordemoderpraksis herunder patienters retsstilling og patientsikkerhed tekstanalyse samt informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning videnskabsteori og forskningsmetodologi Færdigheder Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: såvel mundtligt som skriftligt at kunne integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) kritisk læsning af faglig og videnskabelig litteratur (Bloom niveau 5) at analysere faglig og videnskabelig litteratur ud fra forskellige videnskabsteoretiske og forskningsmetodologiske tilgange (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 9. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere etiske aspekter af jordemoderfaget og dets udvikling, samfundets værdier og normer samt den sundhedspolitiske udvikling (Bloom niveau 6) at vise selvstændighed i læring og evaluere et højt niveau af forståelse af egne læringsprocesser (EQF niveau 7) 18

20 Centrale fagområder Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 6 ECTS Farmakologi 1,5 ECTS Sygdomslære 1 ECTS Gynækologi 1 ECTS Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1 ECTS Psykologi 2 ECTS Pædagogik 1 ECTS Sociologi og sundhedsantropologi 1,5 ECTS 19

21 4.10. Modul 10: Kompliceret graviditet, fødsel og barsel analyse og refleksion i og over praksis Viden Efter afslutning af 10. modul skal den jordemoderstuderende anvende viden om (Bloom 3): intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis - integrere viden om (Bloom 5): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af samarbejdspartneres ansvar og kompetence - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): kommunikationsteorier og -metoder i forhold til kvinden/familien og samarbejdspartnere Færdigheder Efter afslutning af 10.modul skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at analysere og anvende jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 4) at integrere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde de valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel med fokus på vejledning og rådgivning, observation og undersøgelse, vurdering, behandling og pleje samt risikoopsporing, ressource- og belastningsidentifikation (Bloom niveau 5) at analysere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i dele af den komplicerede graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori. (Bloom niveau 4) Kompetencer Efter afslutning af 10. modul skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. (EQF niveau 6) at vise selvstændighed i at vurdere alle aspekter i varetagelsen af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel. (EQF niveau 5) at udføre arbejdet med bevidsthed om personligt og fagligt ansvar og med empati, engagement og nærvær (EQF niveau 7) Centrale fagområder Teori Jordemoderkundskab, herunder obstetrik 3 ECTS 20

22 Anæstesiologi 2 ECTS Klinik Svangreomsorg 3 ECTS Fødselshjælp 7 ECTS 21

23 11.1 efterfølges af 12.1 når gynækologi og intensiv omsorg afvikles først 11.2 efterfølges af 12.2 i de tilfælde, hvor gynækologi og intensiv omsorg afvikles i det 12. modul Modul 11.1: Kompliceret graviditet og fødsel - kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 5): komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse og genetisk rådgivning såvel prækonceptionelt som prænatalt pleje og behandling af kvinder med gynækologiske problemer af betydning for reproduktion, herunder spontan eller provokeret abort intensiv pleje af kvinder, der har fået kejsersnit eller andre operative indgreb nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i forbindelse med fødslen psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): sundhedspædagogik og sundhedsformidling det individuelle brugerperspektiv herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til kompliceret og ukompliceret graviditet, fødsel og barsel tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af andre fagprofessionelles ansvar og kompetence jordemoderfagets værdier og etik Færdigheder Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at integrere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) at organisere og deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer (Krathwohl niveau 4) at vurdere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvinden/familiens integritet, resurser og interesser (Bloom niveau 6) at integrere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 5) at vurdere farmakologiske midler i relation til graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) selvstændigt at føre og vurdere ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (Bloom niveau 6) 22

24 Kompetencer Efter afslutning af modul 11.1 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere og evaluere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) at vise erfaring med at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 6) at vise erfaring med at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 6) at vurdere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 6) Centrale fagområder Fødselshjælp 6 ECTS Svangreomsorg 3,5 ECTS Gynækologi 3 ECTS Intensiv omsorg 2,5 ECTS 23

25 Modul 11.2: Kompliceret graviditet og fødsel Viden Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende kunne integrere viden om (Bloom niveau 5): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i forbindelse med fødslen psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel jordemoderens professionelle adfærd - kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel farmaka i forhold til den ukomplicerede og den komplicerede graviditet, fødsel og barsel sundhedspædagogik og sundhedsformidling det individuelle brugerperspektiv herunder forskellige opfattelser af sundhed og sygdom sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, omsorg og behandling herunder risikobegrebet, ressource- og belastningsidentifikation i relation til kompliceret og ukompliceret graviditet, fødsel og barsel svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet tværfagligt samarbejde herunder respekt og anerkendelse af samarbejdspartneres ansvar og kompetence jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø jordemoderfagets værdier og etik informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at integrere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 5) at vurdere kommunikation, herunder videregivelse af observationer og undersøgelsesresultater, undervisning, vejledning og rådgivning med respekt for kvinden/familiens integritet, resurser og interesser (Bloom niveau 6) at integrere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 5) at vurdere farmakologiske midler i relation til graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at vurdere hygiejniske principper i relation til sygdomsfremkaldende mikroorganismer, infektionspatologi og infektionssygdomme (Bloom niveau 6) selvstændigt at føre og vurdere ordnede optegnelser, herunder indberetninger og anmeldelser til anden offentlig myndighed (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af modul 11.2 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: 24

26 at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 5) at vise selvstændighed i at kommunikere ideer, problemer og løsninger ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 5) at vurdere og evaluere pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) at vise selvstændighed i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 5) at vise erfaring med at indsamle og videregive observationer, undersøgelses- og behandlingsresultater, begrunde sin stillingtagen og argumentere herfor til samarbejdspartnere (EQF niveau 6) at vise erfaring med at organisere eget arbejde og lede eller overgive/uddelegere opgaver til samarbejdspartnere ud fra kendskab til deres kompetenceområde. (EQF niveau 6) at vurdere egne og andres arbejdsopgaver i en tværfaglig sammenhæng med henblik på at skabe helhed i indsatsen og sammenhæng i forløbet ud fra kvinden/familiens behov (Bloom 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 6 ECTS Fødselshjælp 9 ECTS 25

27 Modul 12.1: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet Viden Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende kunne vurdere viden om (Bloom niveau 6): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn obstetrik og obstetrisk praksis i relation den komplicerede graviditet, fødsel og barsel teknologiske hjælpemidler/apparatur samt metoder og teknikker der anvendes i relation til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer i forbindelse med fødslen genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse samt genetisk rådgivning pleje og behandling af kvinder med gynækologiske, medicinske og psykiatriske problemer af betydning for reproduktion farmakologi herunder farmaka i forhold til den ukomplicerede og den komplicerede graviditet, fødsel og barsel intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse svangreomsorgens tilrettelæggelse, opbygning, organisering og placering i samfundet jordemoderens professionelle adfærd jordemoderens fysiske og psykiske arbejdsmiljø informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder informationssøgning Færdigheder Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at vurdere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 6) at vurdere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af modul 12.1 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vise erfaring med at vurdere alle aspekter af den jordemoderfaglige omsorg for kvinder med kompliceret graviditet, fødsel og barsel (EQF niveau 6) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise erfaring i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 6) Centrale fagområder Svangreomsorg 6 ECTS Fødselshjælp 9 ECTS 26

28 Modul 12.2: Kompliceret graviditet og fødsel - ansvar, kompetence og selvstændighed i jordemoderarbejdet samt kvindesygdomme og intensiv omsorg Viden Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende integrere viden om (Bloom niveau 6): den komplicerede graviditet, fødsel, barsel og det nyfødte barn komplicerede obstetriske forhold og obstetrisk praksis i relation til graviditet, fødsel og/eller barsel omsorg for det nyfødte barn med behov for specialiseret pleje genetiske forhold i forbindelse med familiedannelse samt genetisk rådgivning pleje og behandling af kvinder med medicinske, psykiatriske og gynækologiske, problemer af betydning for reproduktion, herunder spontan og/eller provokeret abort intensiv pleje og omsorg, anæstesiologi og analgesi samt anæstesiologisk praksis psykologi herunder den ukomplicerede og den komplicerede familiedannelse sociologi herunder sociale aspekter i forhold til graviditet, fødsel og barsel jordemoderens professionelle adfærd Færdigheder Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende have færdighed i: at vurdere jordemoderfaglig omsorg for kvinder med ukompliceret eller kompliceret graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) at organisere og deltage aktivt i plejen af nyfødte med behov for specialiseret omsorg, herunder nødhjælp, genoplivning og behandling af det nyfødte barn i tilfælde af akutte komplikationer (Krathwohl niveau 4) at vurdere anvendelsen af fagets teknologiske hjælpemidler i graviditet, fødsel og barsel i overensstemmelse med den seneste teori (Bloom niveau 6) at vurdere ordnede optegnelser, indberetninger og anmeldelser (Bloom niveau 6) at vurdere teoretiske og praksisnære problemstillinger og begrunde valgte handlinger og løsninger i forhold til den komplicerede graviditet, fødsel og barsel (Bloom niveau 6) Kompetencer Efter afslutning af modul 12.2 skal den jordemoderstuderende have kompetencer til: at vurdere hensigtsmæssige pædagogiske virkemidler i forbindelse med kommunikation, undervisning, vejledning og rådgivning (Bloom niveau 6) at kommunikere ideer, problemer og løsninger og ud fra kvinden/familiens forudsætninger formidle en viden, som kan danne grundlag for beslutninger og hensigtsmæssige valg (EQF niveau 6) at vise erfaring i at etablere, vedligeholde og afslutte samarbejdsrelationer med kvinden/familien og samarbejdspartnere (EQF niveau 6) Centrale fagområder Fødselshjælp 6 ECTS Svangreomsorg 3,5 ECTS Gynækologi 3 ECTS Intensiv omsorg 2,5 ECTS 27

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab

Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Supplerende spørgsmål fra ACE Danmark vedr. kandidatuddannelse i Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Idet både Aarhus Universitet og Syddansk Universitet har ansøgt

Læs mere

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab AARHUS UNIVERSITET Modtager(e): Ace Denmark Notat Angående supplerende spørgsmål til ansøgning om kandidatuddannelse i jordemodervidenskab 1. Sammenholde data fra jeres behovsundersøgelse (aftagerundersøgelse,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning

Bilag til studiehåndbog September 2016 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Bilag til studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark - H56rød, modul 7... 3 Forventningssamtaleark - H56grøn,

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Klinisk studiehåndbog

Klinisk studiehåndbog Klinisk studiehåndbog Jordemoderuddannelsen For studerende på 7. & 8. modul Juni 2010 Indholdsfortegnelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 DEN KLINISKE UNDERVISNING I 7. - 8. MODUL... 2 Modul 7: Kompliceret

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen

Fysioterapeutuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Monofaglig del 1 Modul 5 - monofaglig del - Tværprofessionel virksomhed 3 ECTS ud af 15 ECTS. Indholdsfortegnelse 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. University College Lillebælt, Fysioterapeutudannelsen. Tillæg til studieordningen, del 4. Modulbeskrivelse for modul 5 Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Professionsbachelor i Jordemoderkundskab. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse

Professionsbachelor i Jordemoderkundskab. Studieordning. ucsyd.dk. Institut for sundhedsuddannelse Professionsbachelor i Jordemoderkundskab Studieordning Institut for sundhedsuddannelse Forord Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte i 2014 et omfattende udviklingsarbejde for en række sundhedsuddannelser

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Studieordning 2016 Jordemoder

Studieordning 2016 Jordemoder Studieordning 2016 Jordemoder 1 Indhold 1.0 Indledning... 4 2.1 Dimittendprofil... 4 2.2 Uddannelsens formål og opbygning... 5 2.3 Formål og bekendtgørelsestekst... 5 2.4 Overblik over uddannelsens opbygning

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder

Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Kompetenceprofil for den nyuddannede jordemoder Indledning Undervisningsministeriet igangsatte i foråret 2000 et reformarbejde vedr. de mellemlange videregående sundhedsuddannelser. I den forbindelse blev

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital

Studiehåndbog September 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D, Odense Universitetshospital Studiehåndbog for jordemoderstuderende, klinisk undervisning, Indholdsfortegnelse Forord... 3 EU direktivets (89/594/EØF) artikel 27... 5 Modulernes ECTS fordeling mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Sundhedsuddannelserne

Sundhedsuddannelserne Sundhedsuddannelserne Modul 5: Mennesket i et tværfagligt sundhedsprofessionelt perspektiv Monofaglig undervisning i radiografuddannelsen Hold R08S 17. august 2009 Ret til ændringer forbeholdes Indhold

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Meddelelse af karakter v/ skriftlig prøve. Modul Prøve Eksamination. Modul 1. I UMS ca. 2 uger efter aflevering (https://ums.ucn.

Meddelelse af karakter v/ skriftlig prøve. Modul Prøve Eksamination. Modul 1. I UMS ca. 2 uger efter aflevering (https://ums.ucn. Modul 1 S15V x+y Intern prøve i sygepleje, anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik Uge 15 09.04.15 kl. 9.00-11.00 Meddelelse af karakter Meddelelse af karakter Modul 1 Intern prøve i sygepleje, anatomi

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Hold E10s Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema:... 3 2.0 Fordeling af fagområder og ECTS point

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 14.06.12 (pebe) Side 1 Modulets tema. Modulet retter

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab BEK nr 43 af 26/01/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.151.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017

Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 Jordemoderuddannelsen Studieordning 2017 University College Nordjylland 0/69 Indhold Indhold 1 1. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 4 1.1 Regler om merit... 5 1.2 Krav til professionsbachelorprojekt...

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

Retningslinjer og projektbeskrivelse

Retningslinjer og projektbeskrivelse Dato 14.11.2016 Reference alka og bith Revideret november 2016 Retningslinjer og projektbeskrivelse Ekstern prøve i jordemoderkundskab Modul 9 Modul 9 afsluttes med udarbejdelse af et gruppeprojekt. Det

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans.

Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? forholde sig til problemstillingens relevans. Modul 14 FN09-C+D Udsendt til 27 7 besvaret Svarprocent 23% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - forholde sig til problemstillingens relevans. Identificere

Læs mere

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med sygeplejerskeuddannelsen...

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende på 10., 11. og 12. modul.

Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende på 10., 11. og 12. modul. Klinisk studiehåndbog for jordemoderstuderende på 10., 11. og 12. modul. Indholdsfortegnelse: Erfaringsskema for 10. -11. & 12. modul... 3 Modul 10:... 12 Klinisk prøve 10. modul... 14 Tema, "Kompliceret

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 7. Gældende foråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende foråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende foråret 2017 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans. Hvor tilfreds er du samlet set med modul? Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt % 7% - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 60 ECTS VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse 1.2. semester STF Et særligt tilrettelagt forløb med merit for 6 ECTS INDHOLD 1 Indledning 3 2 Temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010

STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 STRATEGINOTAT NOVEMBER 2010 Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked Mission Jordemødre sikrer sunde familier Borgernes sundhedstilstand starter med graviditeten, og derfor kan jordemødre spille en langt

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 3. semester - modul 5. Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 3. semester - modul 5 Hold ss2012va, ss2012vea & ss2013seb Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 5 TVÆRPROFESSIONEL VIRKSOMHED...

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1)

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab 1) BEK nr 700 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis

Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modulbeskrivelse Magnetisk resonans, ultralyd og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 10R Klinik Studieretning: Radiologisk billeddiagnostik Rev. Sept. 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen,

Modul 7. Gældende efteråret Katrine Borg-Hansen, Modul 7 Gældende efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS-point på modulet... 3 4. Fagenes centrale temaer og læringsudbytte...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 5. Lokalt tillæg til studieordningen. Tværprofessionel virksomhed. August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 ASLD og BEJO / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 5 består af studieaktivitetsmodellen,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige

D. 15 06 2011. J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me. Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige J.NR.: 2011-1.10-0043 Ref.: ke/me D. 15 06 2011 Bilag til høringssvar vedr. bekendtgørelse om suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016

Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 Dokumentdato: 29. august 2016 Dokumentansvarlig: gtc Sagsnr.: Studieordning - Jordemoderuddannelsen, UCN 2016 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Studieordning jordemoderuddannelsen, fællesdel... 3 3. Studieordning

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Silkeborg den 05.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til Grundforløbets 2. del SOSU Vejledende uddannelsestid 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (Bornholm ES15)... 5 BA2: At gennemføre

Læs mere

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik

Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi. Modul 3 - Klinik Modulbeskrivelse Mødet med mennesket i radiografi Modul 3 - Klinik Revideret April 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 7 - Teori Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb Modul 7 - Teori Juni 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion til modulet

Læs mere

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen

april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen april 2009 National studieordning for radiografuddannelsen Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse nr. 307 af 24. april 2009 om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi og

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Kliniske Semestre, oversigt over indhold Klinisk Semester Illustration af de kliniske semestre 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Uddannelsesretning: Sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse Fælles obligatoriske moduler 15 ECTS-point Praksis videnskabsteori og metode Undersøgelse af sundhedsfaglig

Læs mere

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning

Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 4. Modulbeskrivelse modul 4. Overgangsordning Modulbeskrivelse modul 4 Overgangsordning Efteråret 2016 1 1.0 Generelt Deltagelse i undervisningen på modulet forudsætter, at den studerende har fulgt undervisning i modul 1-3. 2.0 Introduktion til modulet:

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem

Grundforløb 2 Hvad har de været igennem Vidensmål: Grundforløb 2 Færdighedsmål: Kompetencemål: 2.1.1 Metoder 2.1.27.: til dokumentation Metoder 2.1.48.: til dokumentation dokumentere af eget arbejde eget og faglig arbejde formidling og varetage

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 10: Immunkemiske analyser. 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser Modulbeskrivelse Modul 10: Immunkemiske analyser Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Immunkemiske analyser 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med grundlæggende immunologi og immunkemiske

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere