30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)"

Transkript

1 Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger alle forvaltninger at udføre en systematisk opfølgning på leverandørers overholdelse af de krav, som stilles i kommunens kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb, samt 2. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiudvalget at udarbejde nærmere retningslinier samt modeller for, hvordan opfølgningen skal finde sted. MOTIVERING (Stillet af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) Borgerrepræsentationen vedtog i 2011 at stille krav om sociale og etiske hensyn ved alle kommunale indkøb for over 1 mio. kr. herunder krav vedr.: - Menneskerettigheder - Arbejdstagerrettigheder - Miljø - Anti-korruption I forbindelse med besvarelsen af en henvendelse fra Fagbladet 3F har det vist sig, at der ikke sker en systematisk opfølgning på, hvorvidt kommunens leverandører rent faktisk lever op til kravene om sociale og etiske hensyn. Tværtimod får man indtryk af, at opfølgning kun finder sted i sjældne tilfælde, typisk i forbindelse med at pressen har fået øjnene op for en sag. Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten ønsker, at Københavns Kommune skal være en ansvarlig indkøber og gøre en aktiv indsats for at modvirke social dumping. Det giver ikke mening, at kommunen på den ene side stiller en række krav til sine leverandører, men på den anden side ikke følger op på, om kravene overholdes. Derfor ønsker vi med dette forslag at sikre, at alle forvaltninger systematisk følger op på overholdelsen af kravene til sociale og etiske hensyn. BESLUTNING Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. marts 2013 Det Radikale Venstre stillede forslag om at henvise medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget.

2 Venstre stillede fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingen (Æ1): Det foreslås, at 1. at-punkt erstattes af følgende at-punkt: at Borgerrepræsentationen pålægger alle forvaltninger at indgå i gensidigt forpligtende samarbejder med byggeriets parter med henblik på opfølgning på leverandørers overholdelse af de krav, som stilles i kommunens kontraktsbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb. Venstre stillede fremsatte følgende ændringsforslag til indstillingen (Æ2): Det foreslås, at 2. at-punkt udgår af indstillingen. Forslaget fra Det Radikale venstre om at henvise medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget blev forkastet med 38 stemmer imod 7. For stemte: B og O. Imod stemte: A, C, F, I, V, Ø og Signe Goldmann (løsgænger). Ændringsforslaget (Æ1) fra Venstre blev forkastet med 28 stemmer imod undlod. For stemte: B, C, I og V. Imod stemte: A, F, Ø, Signe Goldmann (løsgænger). Følgende undlod at stemme: O. Ændringsforslaget (Æ2) fra Venstre blev forkastet med 36 stemmer imod 9. For stemte: C, I og V. Imod stemte: A, B, F, O, Ø og Signe Goldmann (løsgænger).

3 Medlemsforslaget blev herefter vedtaget med 36 stemmer imod 9. For stemte: A, B, F, O, Ø og Signe Goldmann (løsgænger). Imod stemte: C, I og V. Venstre og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning: Partierne mener, at kontrol i sig selv ikke kommer alle brodne kar til livs.partierne mener, at der frem for kontrol bør indgås gensidigt forpligtende samarbejder mellem byggeriets parter herunder Københavns Kommune. Tillid og forpligtende samarbejder er efter partiernes opfattelse den mest meningsfulde og effektive måde at sikre sociale og etiske hensyn på kommunens byggepladser fremover. 31 Medlemsforslag om indsats mod social dumping ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. At entreprenørerne skal oplyse hvilke underleverandører de anvender, og de relevante faglige organisationer skal have adgang til oplysningerne. Desuden skal byggeledelsen på byggepladsen til enhver tid kunne oplyse til kommunen og faglige organisationer, hvilke firmaer, der arbejder på pladsen. 2. At de relevante faglige organisationer får adgang til uanmeldte kontrolbesøg på alle byggepladser der er kommunale eller ejet af selskaber, hvor kommunen er medejer. 3. At Københavns kommune opretter et korps, der i samarbejde med de faglige organisationer skal lave kontrol af løn- og arbejdsforhold, f.eks. systematiske stikprøvekontroller af firmaer, hvor der er mistanke om løndumping. 4. At Økonomiforvaltningen pålægges at sikre, at alle kommunale byggepladser overholder den nyindføre lov om pligt til at skilte på byggepladser med entreprenørernes og underentreprenørernes navn, og hvorvidt de har tegnet overenskomst. MOTIVERING (Stillet af Enhedslisten) Forslagsstillerne ønsker med forslaget at sikre, at Borgerrepræsentationens beslutninger om, at kommunale byggerier skal foregå med ordentlige løn- og arbejdsforhold, efterleves. Det er helt uacceptabelt at fællesskabets penge går til firmaer, der groft underbetaler deres ansatte.

4 Borgerrepræsentationen har gentagne gange besluttet, at der skal være ordentlige løn- og arbejdsforhold. Desværre er der flere eksempler på, at virkeligheden på de københavnske byggepladser er anderledes. Der har det seneste år været adskillige beretninger om farlige arbejdsforhold, snyd med lønudbetalinger og grove underbetalinger på københavnsk byggepladser. Et bredt politisk flertal blandt venstrefløjens partier har flere gange bekræftet, at der ikke mangler politisk vilje til at komme social dumping til livs. Men der mangler en bedre indsats for at styrke kontrolarbejdet og give de faglige organisationer bedre muligheder i arbejdet for at opretholde overenskomstmæssige forhold. Forslaget handler altså om at give mulighed for, at vi kan sætte handling bag de politiske intentioner og ord. Med i pakken af forslag fra Enhedslisten hører også vores tidligere medlemsforslag om udelukkelse fra licitationer af firmaer, der tidligere har snydt eller underbetalt deres ansatte. Forslaget er i øjeblikket til udvalgsbehandling i Økonomiudvalget. BESLUTNING Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. marts 2013 Et forslag fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om at henvise medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget blev vedtaget uden afstemning 46 Medlemsforslag om udelukkelse af entreprenører ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen retter henvendelse til Indenrigsministeriet med henblik på at få tilladelse til at udelukke entreprenører, der benytter sig af underbetalt arbejdskraft eller groft tilsidesætter aftaler med Københavns Kommune, fra at deltage i fremtidige udbud i fem år, 2. at Økonomiforvaltningen pålægges at undersøge, hvilke alternative sanktionsmuligheder der er overfor entreprenører, der benytter sig af underbetalt arbejdskraft eller groft tilsidesætter aftaler med Københavns Kommune, samt 3. at det indskærpes overfor alle kommunale instanser, der engagerer håndværkere og entreprenører, at der løbende skal føres tilsyn med at kontrakter og sociale klausuler overholdes.

5 (Stillet af Enhedslisten) MOTIVERING Når Københavns Kommune sender byggesager i udbud, så forpligter de bydende entreprenører sig til at udføre byggeriet under almindelige danske løn- og arbejdsvilkår. Alligevel sker det igen og igen, at Arbejdstilsynet og fagforeninger afslører snyd på kommunens byggepladser. Det er ikke acceptabelt. Konsekvensen er tilsyneladende ikke alvorlig nok. Vi indstiller derfor til Borgerrepræsentationen, at virksomheder, der benytter underbetalt arbejdskraft, udelukkes fra at byde på og påtage sig opgaver for kommunen i en tidsbegrænset periode på fem år. Udelukkelsen af en virksomhed skal også kunne ske, selvom Københavns Kommune ikke var bygherre på sagen, hvor underbetalingen har fundet sted. Forslaget stilles på baggrund af en række episoder, hvor der er blevet afsløret snyd på byggepladser i København. Både kommunale og øvrige. Senest har dagbladet Politiken beskrevet, hvordan entreprenørvirksomheden Pihl & Søn systematisk snyder med kontrakter, timetal og løn. Arbejdstilsynet har ligeledes ved en lang række sager kunne påvise problemer. Forslaget vil effektivt udelukke brodne kar fra fortsat at bygge for kommunen. Samtidig sendes der et kraftigt signal til byggebranchen om at få ryddet op. Københavns Kommune er en betydelig indkøber af håndværksydelser. Det må derfor betragtes som en betydelig risiko for en entreprenør at udelukke virksomheden fra at byde på fremtidige opgaver. Vi forventer derfor, at skærpet konsekvens vil have stor præventiv effekt. BESLUTNING Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 29. november 2012 Der blev begæret separat afstemning om forslagets at-punkter. Enhedslisten stillede forslag om at henvise forslaget til behandling i Økonomiudvalget.

6 Forslaget fra Enhedslisten om at henvise medlemsforslaget til behandling i Økonomiudvalget blev vedtaget med 38 stemmer imod 8. For stemte: A, B, F, O, Ø, Signe Goldmann (løsgænger) og Jaleh Tavakoli (løsgænger). Imod stemte: C, I og V. Forslaget om separat afstemning om medlemsforslagets at-punkter bortfaldt herefter.

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334)

11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) 11. Indkøbspolitik 2011-2014 (2010-183334) Forslaget til ny indkøbspolitik skal sikre implementering af en ny og mere fleksibel tilrettelæggelse af indkøbsområdet med fortsat fokus på økonomisk effektivisering

Læs mere

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015

3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 3Fs krav/ønsker vedr. social dumping op til folketingsvalget, 2015 For 3F er den fortsatte kamp imod social dumping afgørende for at forsvare den danske model på arbejdsmarkedet og medlemmernes løn- og

Læs mere

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping

STOP SOCIAL DUMPING. 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping STOP SOCIAL DUMPING 14 konkrete tiltag til bekæmpelse af social dumping SF har 14 forslag til at stoppe den sociale dumping med til finanslovsforhandlinger. Forslagene er fordelt på tre områder: Transportområdet,

Læs mere

Social dumping i Danmark

Social dumping i Danmark 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE 14. - 1 9. SEPTEMBER 2013 Social dumping i Danmark Social dumping truer og undergraver vores løn- og arbejdsvilkår i Danmark Udgivet af 3F Formandssekretariatet Kampmannsgade

Læs mere

Arbejdsklausuler. sådan!

Arbejdsklausuler. sådan! Arbejdsklausuler sådan! Arbejdsklausuler sådan! Forfatter: Peter Andersen Projektgruppe: Palle Bisgaard, Gunde Odgaard, Rasmus Gunnarson, Sidse Buch og Lone Grønhøj Frandsen Grafisk tilrettelæggelse: Helle

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1

42. møde. Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 Tirsdag den 18. januar 2011 (D) 1 42. møde Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til udenrigsministeren om hemmelige CIA-flyvninger

Læs mere

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører.

Styr uden om social dumping. BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. Styr uden om social dumping BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og arbejdsvilkår for udenlandsk arbejdskraft hos leverandører. 2 BDO tilbyder en metodisk tilrettelagt kontrol af løn og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling).

105. møde. Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1. (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). Torsdag den 30. maj 2013 (D) 1 (2. behandling 28.05.2013. Lovforslaget optrykt efter 2. behandling). 105. møde Torsdag den 30. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 184: Forslag

Læs mere

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1

101. møde. Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 Torsdag den 23. maj 2013 (D) 1 101. møde Torsdag den 23. maj 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 41: Forespørgsel til justitsministeren om sagsbehandlingstiderne på indfødsretsområdet.

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1

47. møde. Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 Torsdag den 9. februar 2012 (D) 1 47. møde Torsdag den 9. februar 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 22: Forespørgsel til beskæftigelsesministeren og social- og integrationsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet

Kampen FOR fair. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet Kampen FOR fair konkurrence i EU og Danmark Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 1 Indholdsfortegnelse Sammen kan vi skabe fair konkurrence i EU... 4 Kampen for fair konkurrence... 4 Vejen til

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn

Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Aftale om Et Nyt Socialtilsyn Når samfundet påtager sig et ansvar for at støtte udsatte børn og voksne eller borgere med handicap, har vi også en særlig forpligtelse til at sikre, at disse børn, unge og

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE I EU OG DANMARK. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet

KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE I EU OG DANMARK. Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE I EU OG DANMARK Ole Christensen Medlem af Europa-Parlamentet 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMEN KAN VI SKABE FAIR KONKURRENCE I EU... 4 - KAMPEN FOR FAIR KONKURRENCE... 4 - VEJEN

Læs mere

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1

30. møde. Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 4. december 2012 (D) 1 30. møde Tirsdag den 4. december 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 11: Forespørgsel til justitsministeren om brug af knive i nattelivet.

Læs mere

Fairplay. fokus på holdninger

Fairplay. fokus på holdninger Fairplay fokus på holdninger Fairplay Oktober 2004 Udgiver: Regeringen København 2004 E-post adresse: skm@skm.dk Hjemmeside: www.skat.dk Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-52-2 ISBN: 87-90922-53-0 (Internet)

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet

Forslag til folketingsbeslutning om en samlet indsats mod tvangsægteskaber og æreskriminalitet Beslutningsforslag nr. B 192 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Marianne Jelved (RV), Margrethe Vestager (RV), Morten Østergaard (RV), Henrik Dam Kristensen (S), Maja Panduro (S), Astrid

Læs mere